Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF"

Transkript

1 Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama Være bevidst om brug af kropssprog og stemmeføring som udtryksmiddel. Lytte aktivt Det skrevne sprog læse Læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp, både fag- og skønlitteratur. Være sikker på bogstavernes form, lyd og kombinationer Kende og bruge forskellige elementære læsestrategier. Læse forberedte tekststykker op. Lytte aktivt til dine kammeraters oplæsning. Udtrykke din forståelse af en tekst. Læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst. Gengive tekster i dramatisk form. Læse enkelte tekster med forståelse (lix 12 17) Det skrevne sprog skrive Skrive i enkelte fiktive genrer som historie og eventyr Skrive kronologisk (opbygning af tekst) Skrive enkelte tekster om egne oplevelser Skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster Skrive berettende Stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster Skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift Læse egne tekster op i mindre grupper Forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder Skrive på computer Navngive et dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst Side 1 af 7

2 Sprog, litteratur og kommunikation Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden. Være opmærksomme på sprogets poetiske funktioner, fx rim og remser Tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation. Kende enkelte sproglige virkemidler Vide, at sprog er bygget op af ord og sætninger og at der er forskellige ordklasser. Vide, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog Vide, at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra moderne tekster. Forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier Samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse. Kende forskel mellem fiktion og ikke-fiktion Tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer. Finde information i forskellige medier. Handleplan Jeg vil så vidt muligt veksle mellem forskellige og alsidige aktiviteter over skoledagen, både for at tilgodese de mange forskellige intelligenser, men også fordi eleverne trods alt stadig er små og i høj grad har brug for afveksling. Jeg ønsker, at klasselokalet skal være et inspirerende miljø, som giver lyst til læsning og skrivning. Dette opnås bl.a. ved bogstavplakater og plancher, ord og tekster på væggene og et overflødighedshorn af spændende, farverige og indbydende bøger, som passer til elevernes niveau. Jeg vil bruge strukturer fra Cooperative learning. Fra skoleårets vil børnene sidde parvist, men vil herefter også prøve at sidde i grupper/ teams a fire børn ved hvert bord. Man arbejder individuelt, parvis, gruppevis eller klassevis. Strukturerne fra CL har fokus på den enkelte elevs udvikling og aktivitet, sådan at alle får sagt- og deltaget mest muligt. Danskundervisningen begynder på samme måde hver dag. Efter dagens morgensang skrives dagens navn, dato mv. på tavlen samt dagsorden! Der læses minutters stille frilæsning eller stilleskrivning m. fokus på afkodning og skønskrift. Frilæsningsbog/hæftet skal være klar, når vi lander i klasselokalet. Side 2 af 7

3 Undervisningens elementer Læsebog og arbejdsbog Materialet Den første læsning, som eleverne kender fra 1. klasse, bliver videreført i 2. klasse. Arbejdsbogen indeholder skriv løs opgaver, som eleverne løser i et kladdehæfte. Som udgangspunkt skal hver opgave løses med minimum 1 side pr. opgave. Udvalgte elever får lov til at skrive mindre. Elevernes fortællinger Ugens professor: Eleverne skal øve sig i mundtlighed, og det trænes ved at de fortæller og refererer til egne oplevelser. Det er vigtigt, at eleverne tør tale i klassen foran sine kammerater, også oppe ved tavlen og det er vigtigt at de lærer at lytte aktivt, når andre fortæller. Samtidig øver vi os i at stille relevante spørgsmål til det fortalte. Fortælle-ugler: Eleverne skal på skift genfortælle en bog, som de har læst og talt om der hjemme. Her lægges vægt på fortællingen frem for oplæsning. Læsning Der læses minimum 15 minutter dagligt hjemme. Eleverne skal altid have en frilæsningsbog i deres taske. Frilæsningsbøger byttes 1-2 gange ugentlig afhængig af læseniveau. I klassen står frilæsningsbøger som eleverne kan bruge i klassen. Vi vil også benytte os af Central Biblioteket i Slagelse, hvor hvert barn skal låne frilæsningsbøger på eget lånerkort. Alle forældre skal derfor sørge for at få oprettet deres barn som låner. Dette gøres ved henvendelse til bibliotekaren på biblioteket i byen! Læseaktiviteterne i klassen kan være fælleslæsning, stillelæsning (alene), højtlæsning for mig, klassen, en gruppe eller en makker samt lytte til andres højtlæsning. Hjem og skole kommunikerer via et læsekort, hvor der bliver noteret når man har lyttet til barnets oplæsning. Den strukturerede læseindlæring foregår i skolen, men forældrenes opbakning er nødvendig, derfor er det vigtigt at forældrene støtter op om de 15 minutters daglige læsning. Side 3 af 7

4 Min højtlæsning / dialogisk læsning Vi får en fælles læseoplevelse, hvor eleverne stifter bekendtskab med tekster som de endnu ikke kan læse. Vi skal have begyndende litteratursamtaler, hvor vi snakker om tid, sted, personer og tekstens budskab med udgangspunkt i elevernes egne oplevelser. Begyndende introduktion til genrebegrebet. Eleverne skal øve sig i at lytte aktivt og deltag i samtaler om det læste. Repertoiret vil være varieret, både klassiske og nye tekster, korte som lange. Skolens udviklingsmål Faglig læsning Brug af læseforståelsesstrategier i hverdagen: Hukommelsesstrategier, bruges til at repetere dele af teksten for bedre at kunne huske den Organisationsstrategier for at skabe det nødvendige overblik over indholdet af en given tekst Anvendelse af disse før, under og efter læsning Her anvendes følgende: Før læsning Genrekendskab: Der arbejdes med kendetegn for forskellige genre før læsning Emnekendskab: Fælles samtale om emner i teksterne Svære ord: Vi gennemgår svære ord og begreber Fælles oplæsning: Skabe fælles forforståelse og god start på teksten Idémylder Under læsning Mindmap: For at skabe overblik Tidslinje: For at afdække tekstens struktur Efter læsning Resumé og referat: Genfortælle tekster med egne ord Fortælleansigt: Analyseværktøj med fokus på tid og sted, hovedpersoner, problem og hændelser Eventyrbro/handlingsbro: Kompositionsværktøj Side 4 af 7

5 IT i undervisningen (så snart skolen bliver ejere af bærbare computere) IT vil senere blive inddraget i undervisningen, hvor vi vil arbejde med de programmer som findes på skolen samt Internettet. Målet for 2. klasse vil være at eleverne lærer de helt grundlæggende ting såsom at logge sig på computeren, åbne og lukke programmer, stifte bekendtskab med tekstbehandling og gemme deres egne dokumenter. Tekstbehandling og brug af programmet Word vil blive introduceret. Eleverne skal også i gang med at arbejde på hjemmesiden når skolen får abonnement til side. Sundhed og bevægelse Sundhedsuger (uge 39-41) med særligt fokus på bevægelse i undervisningen Indlagte afbræk og aktiviteter i undervisningen med elementer af bevægelse/cl Brug af effekter som tastatur, fluesmækkere etc. fra kursus om bevægelse i undervisningen Værkstedsaktiviteter indlagt i løbet af året, som stjerneløb og opgaver i skolegården Evaluering Som læseevalueringsredskab tages Mini SL2 ved årets begyndelse og afslutning! National læseprøve, maj 2014 (OS 120) National test 2.kl., maj 2014 Elevsamtaler i november og marts før skole-hjem-samtalerne med forældre Der udarbejdes elevplaner to gange om året (typisk november og marts). Side 5 af 7

6 Film: Når mor hjem Den grusomme jæger af Kim Fupz Aakeson Hr. Kronhjort og de fyldte ckokolader af Sena Kim Ib er et æg af Lisa Aisato Brd. Løvehj. af Astrid Lindgren Det skaldede spøgelse (bog + film) Brd. Løvehjerte af Astrid Lindgren Det blå træ af Amin H.S Kalenderhis.+ film: Nøddeknækkeren Klassiske eventyr Grimm Årsplan for dansk i 2.årgang Uge Aktivitet / emne Oplæsning / øvrigt 33 Min sommerferie 5 34 Hulen Læsebog s Arbejdsbog s Tema Uge Aktivitet / emne Læsning Tema HC Andersen og hans eventyr - Litteraturarbejde 35 Vitello 7 VINTERFERIE Ib i det vilde 37 Forfatterspire-konkurrence 9 Skrive historier og 4. klasse 38 Materiale: Skriv din egen Vitello historie 10 vesten Læsebog s Arbejdsbog s Gækkebreve (konkurrence) 39 Alene hjemme 11/12 Læsebog s Krop og 40 Arbejdsbog s bevægelse 12 Jonas som EFTERÅRSFERIE 14 dyrepasser Læsebog s Arbejdsbog s Kæledyr projekt Vælg et kæledyr og skriv en bog om dyret, lav en planche og fremlæg for klassen Kæledyrsdag?? 43 Intro og forberedelser til Frk. Ignora forløb 16 PÅSKEFERIE Læsebog s Arbejdsbog s Frk. Ignora / Katrine Marie Guldager 20 Litteraturarbejde Side 6 af 7 Læsebog s Arbejdsbog s Astrid Lindgren Litteraturarbejde Astrid Lindgren fortsat Nationale test? Engle og stjerner Jule-emne på tværs 50 Engle 23 af dansk og billedkunst JULEFERIE Det magiske smykke Læsebog s Arbejdsbog s Eventyr Genrekendskab Emil på koloni Læsebog s Arbejdsbog s Afslutning på skoleåret SOMMERFERIE En rejse sydpå Gys Her bor et spøgelse? Genre kendskab Læsehunger! At stå på egne ben

7 Side 7 af 7

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Læsepolitik Klarup Skole 2012

Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Læsepolitik Klarup Skole 2012 Indhold Hvad vil vi med Klarup Skoles læsepolitik?... 4 Hvad er læsning?... 5 Afkodning Læsning Forståelse - Motivation... 5 Hvad er målet for

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan dansk 1. klasse 2013-2014, klasselærer

Læs mere

Handleplan for læsning 2012

Handleplan for læsning 2012 Gl Lindholm Skole Handleplan for læsning 2012 - en skole med F A R T Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Handleplan for læsning/handleplanens struktur s. 3 Hvad er definitionen på læsning s. 4 Den interaktive

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Årsplan for 3.c 2012-13

Årsplan for 3.c 2012-13 Årsplan for 3.c 2012-13 Da vi har valgt at samarbejde de to 3. kl. Så meget som muligt, vil en del af årplanens beskrivelser være fælles for de to klasser. Status for 3.c Klassen består nu af 10 drenge

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan 2. årgang 2012/2013

Årsplan 2. årgang 2012/2013 Årsplan 2. årgang 2012/2013 Bette Illum Birgitte Morthorst Elin Landerslev Lis Abildtrup Lisbeth Gregersen Margit Jensen Indholdsfortegnelse: Indhold Årskalender 2011/12... 2 Elevernes og klassernes trivsel

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Skoleskema for 0.-3.C

Skoleskema for 0.-3.C Skoleskema for 0.-3.C 0.-3. C mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 8.20-9.05 9.05-9.50 10.05-10.50 10.50-11.35 12.00-12.45 HM Post,skema & lege HM Billedkunst /HM Matematik Post,skema & lege Natur/teknik

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH

Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH 7. klasserne er dannet efter to introuger med principper om at tilstræbe en ligelig fordeling af fagligt, praktisk og socialt

Læs mere