Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013"

Transkript

1 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/ lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål Dansk, trinmål efter 2. klassetrin Trinmål efter 2. klassetrin Klassen vil i dansktimerne bl.a. følge materialet fra Gyldendal. Materialet består af 4 forskellige "bøger" som børnene skal arbejde med. Bogstavbogen, Arbejdsbogen og i-bogen. i Bogstavlydbogen lærer børnene om bogstavernes navn, form og lyd. Og om hvordan man afkoder og læser små ord og sætninger. Bogens forløb er delt ind i nedenstående faser. Fase Indhold Periode Materiale 1 Forberedende aktiviteter, som øver bogstavkendskab og opmærksomhed på sproglyde. 2 Undervisning i standardbogstavlydforbindelser og tre hyppige betingede udtaler. Der gennemgås tre nye bogstavlydforbindelser pr. uge. Evaluering efter fase 2 3 Undervisning i konsonanter med standardudtaler og betingede Uge Egne materialer. Diverse spil og lege. Uge Bogstavlydbogen side 5-43 Uge 1-4 Bogstavlydbogen side 63-72

2 udtaler samt sjældent anvendte bogstaver. 4 Undervisning i hyppige betingede vokaler. Evaluering efter fase 4 Efter fase 4 Læsning i letlæsningsbøger, som passer til den enkelte elevs læseniveau Uge 5-6 Bogstavlydbogen side Uge 8-26 Letlæsningsbøger - Vejledning til Bogstavlydbog Arbejdsbogen tager udgangspunkt i børnenes sprogforståelse og fiktionskompetence. I den skal vi lave opgaver der handler om de tekster vi læser i timerne. i-bogen Er en online bog, som vi vil bruge på klassens smart-board. Her kan vi se på billeder der knytter sig til teksterne og høre lydfiler, se filmklip osv. Startbogen Hvert modul i faget vil starte med 10 min. arbejde i startbogen. Startbogen består af kopiark med forskellige opgaver, svarende til børnenes faglige niveau. Tegn og skriv hæfte Tegn og skriv hæftet er et kladdehæfte med plads til at tegne i. Heri skal børnene skrive og tegne historier vha. børnestavning. Børnestavning Børnestavning går ud på at børnene forholdsvis hurtigt kommer i gang med at skrive. De staver ikke korrekt endnu, men de har kendskab til mange bogstaver og lyde. Efterhånden som de lærer flere og flere bogstaver og lyde at kende, vil deres stavning forbedres. I mellemtiden skal de skrive meget, for at øve og prøve sig frem med stavningen. I kan læse mere om børnestavning her.

3 Hemmelig lektie Hemmelig lektie er små individuelle skriveopgaver, som børnene skal løse vha. børnestavning. Dagens spil/leg Hver dag vil vi også bruge tid på at spille og lege. Det kan f.eks. være: sanglege, brætspil, boldspil, fri leg, teater osv. Logbog Børnene har fået udleveret en logbog. I denne skal de føre/tegne dagbog når de er på rejser. Dette er gældende på rejser med skolen, såvel som udenfor skoleregi. Grønt flag - Grøn Skole Hele skolen er meldt til Projektet "Grønt Flag - Grøn Skole" i dette skoleår. Temaet er "bæredygtigt forbrug". Eleverne skal løbende arbejde med temaet skoleåret igennem. I kan læse mere om Grønt Flag her.

4 Ugeplan Periode Emne/aktivitet Mål Evaluering Uge 33 Uge 34 Uge 35 Skolestart Kapitel 1. "Har du sommerfugle i maven?" Temauge Kapitel 1. "Har du sommerfugle i maven?" Mål efter 0. klasse Sprog og udtryksformer Det talte sprog - samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig have opmærksomhed på sproget forskellige funktioner og tilpasse sit sprog til forskellige situationer tale om sprog samtale om indholdet i tekster Evaluering vil foregå løbende, f.eks. via. Observationer Samtaler på klassen Tegn, skriv og fortæl Samtaleark Sang og leg Forældresamtaler Uge 36 Uge 37 Kapitel 1. "Har du sommerfugle i maven?" Det talte sprog - fortælling og oplæsning fortælle om egne oplevelser i sammenhængende form lytte til oplæsning og fortalte historier og genfortælle tekstens indhold fortælle situationsuafhængige historier ud fra billeder eller hørte historier videreudvikle og nuancere ordforråd og begrebsforståelse Teater/drama Kapitel 1. "Har du sommerfugle i maven?" Det skrevne sprog - tidlig skrivning og læsning lege, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, sproglyde og ord have kendskab til bogstavernes navn, form og

5 Uge 38 (Kanotur tors.- man.) Uge 39 (Svømning fre.) Uge 40 Uge 41 Uge 42 Uge 43 (Forældredag ons.) Uge 44 Uge 45 Ø-lejrskole Efterårsferie lyd lege og eksperimentere med sætnings- og orddannelse lege og eksperimentere med skrift og skrevne meddelelser som middel til kommunikation bruge bogstaver og eksperimentere med ord og sætninger i egen håndskrift og på computer eksperimentere med forskellige af hverdagens skrivegenrer eksperimentere med at læse små tekster Natur og naturfaglige fænomener lægge mærke til naturfaglige fænomener fra hverdagen, herunder tænke over, stille spørgsmål til og tale om deres iagttagelser kende til årets og døgnets gang og til begivenheder i naturen, som er knyttet dertil kende forskellige vejrfænomener sortere indsamlet materiale efter forskellige kategorier, herunder form, farve, overflade, antal og vægt færdes hensynsfuldt i naturen få begyndende kendskab til dagligdagens ressourcer, som vand, elektricitet og affald kende kroppen og være bevidst om forskellige kropsfunktioner kende betydningen af god hygiejne, herunder håndvask kende til sund kost

6 Uge 46 (Svømning fre.) Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 (Juleafslutning fre.) Uge 52 Uge 1 Juleferie have kendskab til tal og tælleremser opbygge talforståelse ved at forbinde talnavn, talsymbol og antal have kendskab til matematiske begreber, der bruges til at navngive og beskrive former og fænomener arbejde med regnehistorier Det praktiske/musiske opleve og samtale om forskelligartede kunst og kulturindtryk udtrykke sig på forskellige måder med billeder, sang, drama, spil på instrumenter, bevægelse, tale - og skriftsprog benytte forskellige materialer, redskaber og teknikker Bevægelse og motorik beherske og bruge kroppen varieret og vise udholdenhed kombinere sproglige aktiviteter med fysiske handlinger beherske finmotoriske bevægelser udnytte hele skolen og dens legeområder og kende lokalområdets muligheder og begrænsninger Sociale færdigheder etablere og vedligeholde venskaber og lege sammen med børn med andre normer og

7 (Juleferie manons.) Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Bogstavlydbog fase 3 Bogstavlydbog fase 3 Bogstavlydbog fase 3 Bogstavlydbog fase 3 Bogstavlydbog fase 4 værdier end deres egne medvirke til at opbygge klassens normer og regler tage del i ansvaret overfor fællesskabet bruge sproget hensynsfuldt i forbindelse med konflikter og konfliktløsning varetage dagligdagens personlige funktioner, herunder kunne forstå og følge en instruktion Samvær og samarbejde kende og efterleve almindelige regler og normer for klasseundervisning og gruppearbejde bruge tegninger og skriftsprog til at tydeliggøre og fastholde fælles regler om samvær og samarbejde komme med forslag til undervisningens indhold og foreslå arbejdsformer og aktiviteter, der passer til indholdet, og opstille enkelte mål for eget arbejde tage initiativ og foretage valg, herunder fastholde valget fordybe sig både i individuelt arbejde og i samarbejde i større og mindre grupper tale om egen arbejdsindsats og give udtryk for, om de har nået de fastsatte mål. Mål efter 2. klassetrin Uge 7 Bogstavlydbog fase 4 Vinterferie Det talte sprog

8 Uge 8 (Vinterferie man.) Uge 9 Uge 10 Uge 11 bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner læse enkle tekster op med god artikulation lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet improvisere og eksperimentere med kropssprog, stemme og computerens muligheder forstå enkle norske og svenske ord og udtryk. Det skrevne sprog - læse Uge 12 Uge 13 Uge 14 (Påskeferie man.) Uge 15 Uge 16 Påskeferie anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier søge forklaring på ukendte ord opnå passende læsehastighed og præcision genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste læse fiktive og ikke-fiktive børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad begynde at læse sig til viden i faglige tekster læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste

9 Uge 17 (St. Bededag fre.) Uge 18 Uge 19 (Kr. himmelfartsferie tors-fre.) Uge 20 Uge 21 Uge 22 udvikle begyndende læserutiner finde og vælge bøger til egen læsning læse lette norske og svenske ord og sætninger. Det skrevne sprog - skrive skrive enkle fiktive tekster og små sagtekster finde information i tekster og organisere ideer til egen skrivning disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst skrive de små og store bogstaver i håndskrift skrive på computer orientere sig i digitale tekster og anvende tekstbehandling i skriveprocessen bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker. Sprog litteratur og kommunikation skrive enkle fiktive tekster og små sagtekster finde information i tekster og organisere ideer til egen skrivning disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning

10 Uge 23 Uge 24 Uge 25 skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst skrive de små og store bogstaver i håndskrift skrive på computer orientere sig i digitale tekster og anvende tekstbehandling i skriveprocessen bruge skrivning til at fastholde og støtte egne tanker. Uge 26 (Sidste skoledag fre.) Ret til ændringer forbeholdes

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Læseplan for børnehaveklassen

Læseplan for børnehaveklassen Læseplan for børnehaveklassen Indhold Indledning 3 Trinforløb for børnehaveklassen 4 Sprog 4 Matematisk opmærksomhed 6 Naturfaglige fænomener 8 Kreative og musiske udtryksformer 9 Krop og Bevægelse 10

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området

Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0 16 års området Fredensborg Kommune Revideret 2011 BØRN, KULTUR og SUNDHED 1 Et fælles udgangspunkt Der er i disse år stort fokus på børns sproglige

Læs mere

0.klasses årsplan 2011/2012

0.klasses årsplan 2011/2012 Uge Emne Aktiviteter Læringsmål Evaluering 33-26 Det talte sprog Sommerferiekasse, navnerim, rim og remser, sange, lege, gåder, højtlæsning, morgensamling, begreber, overbegreber, flertal, sproglege, rollespil,

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

1.halvår 2014/2015. "Kultur" Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer:

1.halvår 2014/2015. Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: 1 af 16 RAMMEPLAN FOR RØD 1.halvår 2014/2015 Kultur Fagenes faste ugerutiner samt beskrivelse af arbejdsformer: Rammeplanen er Aalborg Friskoles undervisningsplan for efteråret 2014, og som angiver udviklingen

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008

Indholdsfortegnelse. Forslag til handleplan for læsning i Norddjurs Kommune november 2008 Forslag til Indholdsfortegnelse. Kap. I...4 Mål og indsatser...4 Indledning...4 Den overordnede målsætning for læseindsatsen i Norddjurs kommune...4 Hvilke indsatser iværksættes på kommuneniveau?...4 Hvilke

Læs mere