GN Store Nord A/S Årsrapport 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GN Store Nord A/S Årsrapport 2012"

Transkript

1 GN Store Nord A/S Årsrapport 2012 CVR-nr

2 Den globale udvikling er afhængig af kommunikation C. F. Tietgen ( ), grundlægger af GN Store Nord

3 Indhold Årsrapport 2012 Forord fra bestyrelsesformanden...4 Koncernens hovedtal Virksomhedsoverblik...7 Fjerde kvartal Året Forventninger til GN ReSound...18 GN Netcom...26 Risikostyring...34 God selskabsledelse...36 Samfundsansvar (CSR)...39 Aktionærinformation...40 Kvartalstal pr. segment...42 GN ReSound resultatopgørelse eksl. SMART-omkostninger...43 Bestyrelse...44 Direktion...46 Ledelsespåtegning...47 Den uafhængige revisors påtegning...48 Regnskab...49 Noter Regnskab...55 Noter Resultatopgørelse...61 Noter Balance...65 Noter Supplerende oplysninger...77 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

4 Ledelsesberetning Forord fra bestyrelsesformanden Stærk innovation driver omsætningsvækst... på vej til at nå de finansielle målsætninger for 2013 Til vores aktionærer Det er med stor glæde, at jeg ser tilbage på vores præstationer i Vi har styrket vores teknologiske lederskab med lanceringen af nye innovative produkter, vi har gennem omstrukturering strømlinet vores arbejdsmetoder, og vi har indgået vigtige og værdifulde partnerskaber. Disse enestående præstationer har været med til at transformere selskabet og forbedret vores finansielle resultater og underliggende forretning markant, så vi nu står stærkt til at nå de mål for 2013, som vi annoncerede i november Vores indsats har skabt et globalt GN Store Nord, der er stærkt, bæredygtigt og innovationsdrevet. Det var der ikke ret mange, der troede, organisationen ville være i stand til, da vi påbegyndte transformationsprocessen tilbage i Når vi ser tilbage på de seneste fem år, har det i sandhed været en bemærkelsesværdig rejse. I årsrapporten 2011 sagde jeg, at vi var kommet langt, og at tiden nu var inde til at fokusere på udviklingen af vores organisation og medarbejdere. Vi har i løbet af 2012 styrket selskabets HR-organisation markant med sammenlægningen af HR-funktionerne i GN ReSound og GN Netcom under en ny ledelse. Vi kan nu udvikle vores medarbejderes kompetencer yderligere og derigennem sikre at vores aktuelle udvikling er bæredygtig på længere sigt. GN ReSound øger sit teknologiske forspring og skaber solid vækst og øget indtjening Vi er meget tilfredse med, at 2012 blev endnu et år med stærk omsætningsvækst. Fjerde kvartal 2012 var rent faktisk det 10. kvartal i træk, hvor vi vandt markedsandele. GN ReSound har dermed øget sin markedsandel i samtlige kvartaler siden introduktionen af 2,4 GHzteknologi midt i Vi har opgraderet og udvidet vores produktportefølje markant i 2012, bl.a. med lanceringen af det banebrydende premiumprodukt ReSound Verso i slutningen af tredje kvartal 2012, Året har været en tydelig manifestation af GN Store Nords strategi om at være en innovationsdrevet markedsleder inden for lydprocesseringsteknologi med lanceringen af adskillige nye produkter baseret på banebrydende teknologi og innovation. Vores fornyede fokus og styrkelse af R&D-organisationerne i begge vores forretninger kombineret med konstant forbedring af vores kommercielle evner har gjort det muligt at indfri vores løfte om at skabe stærk omsætningsvækst gennem hurtig udvikling og kommercialisering af innovative produkter. Vi har lagt stor vægt på det faktum, at vi holder, hvad vi lover. Vi har gjort det i de foregående år, og vi gjorde det i 2012, hvor vi leverede, hvad vi havde lovet, i et år hvor de makroøkonomiske forhold udviklede sig negativt i forhold til forventningerne ved årets start. Det var også et år, hvor GN Store Nord endelig kunne afslutte retsopgøret med TPSA. Vi har hele tiden sagt, at det blot var et spørgsmål om tid, før TPSA ville blive tvunget til at betale sin gæld. Efter mere end ti års kamp modtog GN Store Nord i januar 2012 DKK 2,5 mia. efter skat fra TPSA. Det gav os betydelig økonomisk styrke, og vi valgte at indfri vores gæld og sende likviditet tilbage til aktionærerne gennem et aktietilbagekøbsprogram på DKK 1,3 mia. I august 2012 startede vi på baggrund af vores stærkt forbedrede driftsresultater og underliggende forretning et yderligere aktietilbagekøbsprogram på DKK 400 mio. Per Wold-Olsen Bestyrelsesformand 4 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2012

5 Ledelsesberetning Forord fra bestyrelsesformanden og vi føler os på den baggrund komfortabel, at vi kan fortsætte den positive omsætningsudvikling gennem Lanceringen af ReSound Verso markerer vores seneste gennembrud i høreapparatsindustrien med funktioner, som tidligere er blevet opfattet som umulige. I de seneste år er vi blevet fortalt, at det er ikke muligt at implementere direkte 2,4 GHz-streaming til høreapparater", øre-til-øre-forbindelse kan ikke lade sig gøre med 2,4 GHzteknologi, og GN ReSound vil ikke kunne lancere en komplet serie af formfaktorer på én gang. Med ReSound Verso har vi bevist det modsatte og lanceret den største produktfamilie med den bedste teknologi på alle større markeder. ReSound Verso har fået en overvældende positiv modtagelse både blandt forhandlere og slutbrugere, og vi har afgjort udviklet et produkt, vi kan være stolte af. Den unikke samt enestående trådløse 2,4 GHz-teknologi har banet vejen for nye vigtige partnerskaber. I 2011 påbegyndte vi et samarbejde med Cochlear, som er førende inden for cochlear-implantater og benforankrede høreløsninger, og som ønsker at udvikle og anvende vores teknologi i deres produkter. I 2012 indledte vi et samarbejde med Apple om at udvikle "Made for iphone" høreapparater med direkte forbindelse fra Apple-enheder til høreapparaterne. Forbindelsen vil bygge på 2,4 GHz-teknologien, og GN ReSound vil lancere iphone-høreapparaterne på markedet i Apples blåstempling af vores teknologi har slået fast, at 2,4 GHz-teknologien er fremtiden. Vi stræber konstant efter at være innovative og øge vores teknologiske forspring på den front. Vi har også opnået betydelige fremskridt med det omfattende SMART-omstruktureringsprogram, som dækker næsten hele vores forretningsgang bl.a. produkter, drift og håndtering af priser for blot at nævne nogle få. I anden halvdel af 2012 så vi den første synlige effekt på GN ReSounds finansielle resultater med en rekordhøj bruttomargin i fjerde kvartal En teknologisk førerposition og en stærk produktportefølje kombineret med SMART-programmet giver GN ReSound gode muligheder for at nå de økonomiske målsætninger for 2013, og dermed eliminere forskellen i overskudsgrad i forhold til vores bedste konkurrenter. GN Netcom står stærkt til at levere fortsat vækst i UC GN Netcom fortsatte med at levere solide resultater i en yderst udfordrende makroøkonomisk situation. Potentialet i Unified Communications (UC) segmentet er fortsat attraktivt, og GN Netcoms strategi om at levere markedsførende produkter og høje serviceniveauer samt indgå i vigtige partnerskaber skaber fortsat resultater, så GN Netcom er stærkt rustet til at nå de finansielle mål for Salget af UCheadsets fortsætter sin stærke tocifrede vækstrate, og stadig flere store og globale selskaber vælger GN Netcom som deres foretrukne leverandør af UC-headsets. I slutningen af 2012 indgik GN Netcom en partnerskabsaftale med Cisco om fælles udvikling af kommunikationsløsninger. Ciscos salgskanaler vil sælge vores løsninger som en integreret del af deres opdaterede UC-sortiment. Partnerskabet er en milepæl for GN Netcom, og partnerskaber med vigtige spillere på UC-området styrker vores position i et segment i kraftig vækst. Det har været strategisk vigtigt at sikre en løbende forbedring i Mobile-divisionens EBITA. Det er derfor en stor fornøjelse at kunne konstatere, at vi har forbedret vores indtjening markant gennem løbende forbedring af vores forretningsprocesser og lancering af førende produkter i alle kategorier. I starten af 2012 begyndte vi at fokusere på det attraktive nye segment for integration af musik og kommunikation. Lanceringen af fire topprodukter i dette segment og en løbende strøm af innovative produkter i det traditionelle Bluetooth-segment vil både skabe vækst og styrke EBITA. Året bliver året, hvor vi når målsætningerne fra november 2010 om at fordoble vores EBITA-margin i løbet af tre år. GN's stærke produktporteføljer og planlagte produktlanceringer i 2013 giver os en særlig god mulighed for at nå denne historiske milepæl. I GN ReSound vil vi færdiggøre SMART-omstruktureringsprogrammet, og sikre at vi får fuldt udbytte af indtjeningspotentialet. Selvom løbende forandring og effektivitetsforbedring er en del af den måde, hvorpå vi driver forretning, vil GN Store Nord ikke iværksætte flere omfattende omstruktureringsprogrammer, når vi har afsluttet SMART-programmet i Vi har de seneste år løftet virksomheden til et helt nyt niveau, men vi er langt fra færdige. Vores organisation og teknologier rummer stadig masser af uforløst potentiale - potentiale, som vil kunne tage os til nye højder i de kommende år. Vores medarbejdere verden over har ydet en kæmpe indsats for at nå vores mål, og jeg er stolt af at være en del af en organisation med så dedikerede kolleger. På bestyrelsens vegne vil jeg takke alle GN Store Nords medarbejdere og anerkende deres store engagement og enestående resultater i resultater, der bør gøre vores aktionærer meget tilfredse med den udvikling, selskabet har været igennem. Per Wold-Olsen Bestyrelsesformand GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

6 Ledelsesberetning Koncernens hovedtal Koncernens hovedtal (DKK mio.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Organisk vækst (2)% (16)% 5 % 9 % 6 % Resultat af primær drift Finansielle poster, netto (117) (71) (33) (28) (69) Årets resultat (56) (70) Afholdte udviklingsomkostninger (531) (449) (455) (501) (551) EBITDA EBITA Balance Aktiekapital Koncernens egenkapital Moderselskabets egenkapital Samlede aktiver Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (607) (151) (367) (486) (634) Heraf: Udviklingsprojekter (328) (259) (234) (265) (296) Køb af materielle aktiver (133) (50) (95) (82) (103) Opkøb og frasalg (36) 65 7 (81) (37) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt (frit cash flow) (95) Omstrukturering/engangsomkostninger Omstrukturering/engangsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen (107) (228) - - (230) Betalte omstruktureringer/engangsomkostninger (128) (87) (62) (2) (93) Nøgletal Udbytteprocent * 0 % 0 % 15 % 16 % 17 % Bruttomargin 52,0 % 54,0 % 57,0 % 59,0 % 58,0 % EBITA-margin 1,2 % 0,2 % 50,4 % 23,1 % 9,9 % Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill) 1,2 % 0,2 % 43,0 % 16,7 % 9,4 % Egenkapitalens forrentning (1,2)% (1,6)% 33,9 % 12,9 % 5,2 % Soliditetsgrad 57,2 % 62,2 % 66,3 % 61,5 % 67,6 % Nettorentebærende gæld (gennemsnit)/ebitda 5,8 7,2 0,4 0,8 (0,6) Nøgletal pr. aktie (DKK) Resultat pr aktie (EPS) (0,27) (0,34) 9,15 4,31 1,80 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) (0,27) (0,34) 9,00 4,27 1,78 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie 2,51 3,49 2,73 3,46 18,56 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet pr. aktie (0,47) 2,76 0,95 1,07 15,05 Udbytte pr. aktie á DKK 4 (Angivet i DKK) - - 0,19 0,27 0,49 Indre værdi pr. aktie á DKK Børskurs ultimo året Øvrige Antal ansatte, ultimo året ~4.825 ~4.150 ~4.525 ~4.675 ~4.750 Udestående aktier, ultimo perioden (tusinder) Gennemsnitligt antal udestående aktier, fuldt udvandet (tusinder) Markedsværdi * Eksklusive omstrukturerings/engangsomkostniger 6 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2012

7 Ledelsesberetning Virksomhedsoverblik Virksomheden GN Store Nord GN Store Nord har hjulpet mennesker med at kommunikere siden I de første år som telegrafselskab og i dag som global markedsleder inden for høreapparater og håndfri kommunikation. GN Store Nord er innovationsleder på området for lydprocessering gennem sine to datterselskaber GN ReSound og GN Netcom. Det er GN Store Nords mission at levere nye avancerede løsninger indenfor lyd, som forbedrer brugernes livskvalitet. Gennem det bedste ingeniørarbejde udvikler selskabet banebrydende teknologier, som sætter den fremtidige standard for kommunikation og som hjælper mennesker med høretab. GN Store Nords vision er at være verdens mest innovative lydprocesseringsvirksomhed og tilbyde enestående løsninger indenfor lyd, som gør en afgørende forskel for mennesker. GN Store Nord vil være en arbejdsplads i verdensklasse og skabe værdi for aktionærerne gennem effektiv kommercialisering af unikke produkter og hele tiden udvise ansvarlig adfærd med høje etiske standarder. GN Store Nords produkter sælges i mere end 90 lande, og pr. 31. december 2012 havde GN Store Nord ca medarbejdere i 34 lande. GN Store Nord er noteret på NASDAQ OMX København og indgår i Large Cap-indekset og OMXC20-indekset. Læs mere på GN Store Nord GN ReSound Høreapparater og diagnosticeringsudstyr GN Netcom Håndfri audioprodukter Hearing Instruments Otometrics Contact Center & Offices (CC&O) Mobile ~ 55% af omsætningen ~8% af omsætningen ~ 24% af omsætningen ~ 13% af omsætningen GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

8 Ledelsesberetning Virksomhedsoverblik Kommunikation i en verden i konstant udvikling Den globale udvikling er afhængig af kommunikation. I en verden i konstant udvikling med øget global interaktion er effektiv kommunikation afgørende - hvor som helst og når som helst. GN Store Nord har hjulpet mennesker med at kommunikere siden I de første år som telegrafselskab og i dag som en moderne højteknologisk virksomhed med speciale i lydprocessering og trådløse forbindelser - altid med formål om at øge brugernes livskvalitet. Efterspørgslen efter høreapparater og håndfri audioprodukter er stigende. En aldrende befolkning, som ønsker et meningsfyldt og aktivt liv, stigende støjmiljøer og forbedret global velfærd er nogle af de vigtige faktorer, som bidrager til den stigende efterspørgsel efter høreapparatsløsninger. Den stigende efterspørgsel efter håndfri audio drives af virksomhedernes overgang til softphone-kommunikation (Unified Communications) og den tættere integration mellem musik og kommunikation. Innovation skaber fremtidens kommunikation GN Store Nords særlige kernekompetence om at kunne skabe innovation former fremtidens kommunikation. Innovation ligger i selskabets dna og udleves overalt i organisationen med det fælles mål at levere løsninger indenfor lyd med den nyeste innovative teknologi. GN Store Nords innovative kompetencer har resulteret i lanceringen af en række banebrydende produkter, herunder branchens første kommercielle digitale høreapparat, det første høreapparat med thin tube, det første mobile Bluetooth-headset og det første trådløse headset med mulighed for dobbelt trådløs forbindelse. Selskabets nuværende brede produktportefølje og stærke markedsposition er resultatet af et konstant fokus på innovation. GN ReSound er høreapparatbranchens eneste leverandør af den unikke 2,4 GHz-teknologi, som muliggør direkte trådløs forbindelse til eksterne enheder og understøtter en helt særlig anvendelse af øre-til-øre-forbindelse mellem de to høreapparater. Tidlig konvertering til USB-understøttede headsets, introduktionen af de første Microsoft-certificerede headsets og udviklingen af særligt tilpassede headsets til at skabe værdifulde samarbejdsaftaler har bidraget til GN Netcoms ledende position i det hurtigt voksende UC-segment. At gøre innovation til forretning Kommercialisering af innovation er den anden af GN Store Nords kernekompetencer. Selskabets evne til at omdanne innovation til omsætningsvækst er blevet markant forbedret siden påbegyndelsen af transformationsprocessen i Udviklingen mod tydeligt forbedrede kommercialiseringsevner ses af koncernens regnskabsmæssige resultater de seneste år. GN Store Nords kernekompetencer, innovation og kommercialisering af innovation, er afgørende for koncernens to forretninger, GN ReSound og GN Netcom, og for synergien mellem virksomhederne. De individuelle forretningsområder bindes sammen under GN Store Nords Gruppen med avancerede R&D-faciliteter, vidensdeling og en stærk virksomhedskultur med fokus på innovation. Stærkt comeback I 2007 blokerede de tyske konkurrencemyndigheder det planlagte frasalg af GN ReSound til virksomhedens største konkurrent i branchen. Blokeringen efterlod GN Store Nord med særdeles store udfordringer med to forretninger i krise, en tynd produktpipeline, massiv gæld og en særdeles ugunstig makroøkonomi. GN Store Nord har kæmpet sig tilbage. En omfattende indsats fra ledelsens side, gennemgribende omstrukturering, innovativ forskning og udvikling og konstant forbedring af kommercialiseringskapaciteten har bragt selskabet til den nuværende teknologiske førerposition med en sund balance og to stærke forretninger i vækst og med en solid indtjeningsfremgang. GN Store Nord forsøger langsomt at reducere kompleksiteten og omkostningerne i de to forretninger som led i den opdaterede forretningsmodel. Indsatsen har allerede givet synlige resultater på koncernens finansielle resultater med omsætningsvækst og styrket indtjening, og den positive udvikling forventes at fortsætte. Innovators in sound processing 8 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2012

9 Ledelsesberetning Virksomhedsoverblik GN Store Nord annoncerede finansielle målsætninger for 2013 tilbage i Målene omfattede en stigning i omsætningen på mere end 7% pr. år og intet mindre end en fordobling af EBITA-marginen fra ca. 9% i 2010 til ca. 19% i GN Store Nord er nu gået ind i 2013 og kan samtidig bekræfte målsætningerne - endnu en vigtig milepæl på GN Store Nords bemærkelsesværdige rejse. Investering i innovation og vækst Innovation og forbedret kommercialisering har givet GN Store Nord en unik markedsposition med store muligheder for yderligere forbedring af koncernens organiske vækst og finansielle resultater. GN Store Nord vil sikre udviklingen af sit teknologiske forspring ved fortsat at lave fokuserede investeringer i R&D. GN Store Nord er overbevist om, at et skarpt fokus, beslutsom prioritering og en effektiv (fremfor stor) R&D-organisation er nøglen til at lancere nye innovative banebrydende teknologier, der er på højde med de seneste års overbevisende resultater på R&D-området. GN Store Nords evne til at skabe innovative, banebrydende lydløsninger har åbnet for værdifulde partnerskaber med industriledere. GN Netcom har indgået samarbejdsaftaler med alle de største UC-udbydere, herunder Microsoft og Cisco. GN ReSound har indgået samarbejdsaftaler med Cochlear og Apple, som ønsker at anvende den trådløse 2,4 GHz-teknologi i deres produkter. Markedet for trådløse løsninger har et stort uforløst potentiale, og de første resultater vil ses med GN ReSounds lancering af høreapparater til iphone i 2013 samt udviklingen af relevante apps i både GN Netcom og GN ReSound. Som et nyt tiltag har GN Store Nord i 2012 investeret DKK 25 mio. i et antal forskningsprojekter, som skal undersøge teknologier, der er en naturlig forlængelse af eksisterende teknologier, og dermed afdække yderligere fremtidige forretningsmuligheder uden for GN Resounds og GN Netcoms kerneområder. Den generelle udvikling har været opmuntrende, og GN Store Nord vil iværksætte en række nye projekter i løbet af Som led i de nye forskningsprojekter har GN Store Nord investeret i udviklingen af en ny innovativ teknologi til ørescanning. GN Store Nord erhvervede i november 2012 en permanent global eneret til at producere og sælge denne unikke teknologi i høreapparatbranchen fra 3DM Systems. Teknologien gør det muligt at tage et præcist tredimensionelt elektronisk billede af øret. Scanningen tager få minutter, og billedet er straks tilgængeligt i en cloud-baseret database, hvorfra det sendes i en til den relevante høreapparatsproducent eller laboratorie. Det er et betydeligt fremskridt i forhold til den nuværende praksis. Den indledende fase med at omdanne teknologien til et slutprodukt har indtil videre været en succes, og produktet forventes at blive tilbudt til høreapparatsindustrien fra fjerde kvartal Sund balance I januar 2012 fik GN Store Nord endelig løst den mere end ti års kamp med det polske telekommunikationsselskab TPSA og modtog dermed DKK 2,5 mia. kontant efter skat fra TPSA. På baggrund af dette har GN Store Nord i 2012 sendt likviditet tilbage til aktionærerne gennem aktietilbagekøb på DKK mio. og en udbyttebetaling på DKK 57 mio. Der blev tilbagekøbt aktier, svarende til 11,9% af aktiekapitalen. Pr. 31. december 2012 udgjorde den nettorentebærende gæld DKK 230 mio. svarende til ca. 0,3 gange EBITDA i I delårsrapporten for andet kvartal 2010 annoncerede GN Store Nord en langsigtet målsætning om at fastholde en kapitalstruktur, hvor den nettobærende gæld maksimalt udgør to gange EBITDA. På baggrund af den aktuelle usikre makroøkonomi er det GN Store Nords målsætning, at den nettobærende gæld skal være på et niveau svarende til en gange EBITDA inden for en horisont på op til to år. UDVIKLING I OMSÆTNINGEN (DKK MIO.) UDVIKLING I EBITA-MARGINEN % 20% 15% 10% 5% forventninger 0% 2010* 2011* 2012** 2013 forventninger** * Eksklusive TPSA-indkomst og ekstraordinære omkostninger i Øvrige (nedskrivning af bygning og donationer) ** Eksklusive SMART-omstruktureringsomkostninger GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

10 Ledelsesberetning Virksomhedsoverblik GN Store Nord som investerings-case Global markedsleder inden for høreapparater og håndfri audioprodukter Dokumenterede resultater inden for udvikling af innovative og unikke produkter Opererer i industrier med høje marginer i overensstemmelse med best owner -princippet Kerneforretninger som er godt beskyttet mod nye konkurrenter Arbejder målrettet for at tilbageføre overskudslikviditet til aktionærerne GN ReSound Attraktiv markedsvækst i en konsolideret branche drevet af bæredygtige langsigtede tendenser Teknologisk leder og solide vækstmuligheder Betydelig mulighed for marginforbedring via SMART-omstruktureringsprogrammet GN Netcom Tocifrede vækstrater på mellemlang/lang sigt drevet af UC og integration af musik og kommunikation To primære aktører på CC&O-markedet Attraktiv operationel gearing fører til mulighed for attraktiv marginforbedring GN Store Nord Femårsoversigt OMSÆTNING (DKK MIO.) EBITA (DKK MIO.) * 2011* 2012** * Eksklusive TPSA-indkomst og ekstraordinære omkostninger i Øvrige (nedskrivning af bygning og donationer) ** Eksklusive SMART-omstruktureringsomkostninger TILBAGEFØRT OVERSKUDSLIKVIDITET (DKK MIO.) AKTIEKURSUDVIKLING Aktietilbagekøb Dividende 250 GN Store Nord OMXC /12/2007 Indeks: 28/12/2007 = /12/ GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2012

11 Ledelsesberetning Fjerde kvartal 2012 Fjerde kvartal accelereret vækst GN Store Nord leverede i fjerde kvartal 2012 meget solide resultater og gik ud af 2012 med stærkt momentum. På baggrund af de nye produkter, der blev lanceret i slutningen af tredje kvartal, accelererede den organiske vækst i fjerde kvartal. GN Store Nords omsætning nåede op på DKK mio., svarende til en stigning på 12% i forhold til fjerde kvartal I fjerde kvartal 2012 udgjorde koncernens organiske vækst 9%, hvilket gav en organisk vækst for året på 6%. Dermed blev forventningerne i delårsrapporten for 3. kvartal 2012 overgået. Valutakursudviklingen bidrog med 3% til omsætningen i fjerde kvartal 2012, mens akkvisitioner/frasalg havde ubetydelig effekt på omsætningen. GN Store Nords EBITA endte på DKK 301 mio. i fjerde kvartal 2012 (ekskl. SMART-omstruktureringsomkostninger på DKK 85 mio.), hvilket afspejler stigninger i både GN Netcoms EBITA (+5%) og GN ReSounds EBITA (+10%) i forhold til samme kvartal sidste år. I fjerde kvartal 2011 var EBITA DKK 878 mio., inklusive TPSA-indkomst på DKK 731 mio. Fjerde kvartal var også kendetegnet ved flere vigtige produktlanceringer, som positionerer koncernen til yderligere vækst. GN ReSounds første produkt til børn, ReSound Up, blev lanceret hvilket udvider produktsortimentet og styrker GN ReSounds position som totalleverandør. I starten af 2013 lancerede GN ReSound også industriens første "Made for iphone" tilbehør, ReSound Unite Phone Clip+, sammen med den første fuldt integrerede app til høreapparater, ReSound Control. ReSound Unite Phone Clip+ giver mulighed for håndfri brug af telefon, fjernstyring af høreapparat og integration med både iphone og Android-smartphones. Solid organisk vækst på 10% i GN ReSound og 7% i GN Netcom. GN Netcom lancerede en trådløs og unik UC-speakerphone, Jabra SPEAK 510, som bygger videre på succesen med Jabra SPEAK 410. GN Netcom præsenterede også tre nye innovative stereoheadsets under brandet Jabra, nemlig Jabra REVO Wireless, Jabra REVO og Jabra VOX. De nye stereoheadsets supplerer Jabra SOLEMATE højtaleren i det attraktive segment for integration af musik og kommunikation. GN ReSound opnåede en organisk vækst på 10% i fjerde kvartal Det var dermed det 10. kvartal i træk, hvor markedsandelen steg, og det første kvartal nogensinde, hvor omsætningen nåede op over DKK 1 mia. Hearing Instruments oplevede en organisk vækst på 9% med en omsætning på DKK 954 mio. på baggrund af en meget overbevisende start for ReSound Verso og den tilsvarende Beltone Promise produktfamilie begge lanceret i slutningen af tredje kvartal Væksten i Hearing Instruments lå betydeligt over den anslåede markedsvækst på 2-3%. GN Otometrics fortsatte sin opadgående vækstkurve og opnåede en organisk vækst på 16% i fjerde kvartal. GN ReSounds organiske vækst for 2012 sluttede dermed på 6%, hvilket overgik forventningerne på 3-5%. SMART-omstruktureringsprogrammet i GN ReSound udvikler sig efter planen og fortsatte i fjerde kvartal sin positive indvirkning på bruttomarginen og EBITA. Eksklusive SMART-omstruktureringsomkostninger, sluttede GN Re- Sounds bruttomargin historisk højt på 64,6%, mens EBITA steg til DKK 212 mio. (ekskl. SMART-omstruktureringsomkostninger) sammenlignet med DKK 193 mio. i samme kvartal sidste år. I fjerde kvartal 2012 udgjorde GN Netcoms organiske vækst 7%, hvilket også betyder en organisk vækst for året på 7%. Dermed blev forventningerne i delårsrapporten for 3. kvartal 2012 overgået. Den organiske vækst i CC&O var 6%, hvilket bidrog til at øge omsætningen for CC&O til DKK 417 mio., hvoraf salget af UC-headsets udgjorde DKK 190 mio. Den øgede vækst i CC&O afspejler den stærke vækst for UC-produkter kombineret med en øget efterspørgsel efter de traditionelle CC&O-headsets. Mobiles organiske vækst sluttede på 8% førende til en omsætning på DKK 254 mio. bl.a. drevet af et stærkt salg af den nylancerede højtaler Jabra SOLEMATE. 4. kvartal kvartal 2011 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst 7% 10% - 9% 5% 8% - 7% Bruttomargin* 52,3% 64,6% - 59,9% 55,6% 62,3% - 59,7% EBITA* (26) EBITA-margin* 17,1% 19,4% - 17,1% 18,0% 20,1% - 55,8% Rapporteret EBITA (26) Frit cash flow eksklusive akkvisitioner (519) (349) (85) 182 * Eksklusive SMART-restruktureringsomkostninger i GN ReSound GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

12 Ledelsesberetning Fjerde kvartal 2012 GN Netcoms EBITA steg med 5% til DKK 115 mio. i fjerde kvartal EBITA-marginen på 17,1% sammenlignet med 18,0% i fjerde kvartal 2011 er negativt påvirket af udviklingen i valutakurser. GN Store Nords frie cash flow, eksklusive akkvisitioner, udgjorde DKK (349) mio. i kvartalet. Selskabets cash flow blev påvirket af en skattebetaling på DKK 546 mio. i november 2012, som primært relaterer sig til betalingen fra TPSA i januar Gevinst/tab på afhændelse af aktiviteter udgjorde DKK (29) mio. i kvartalet, bl.a. som følge af det tidligere annoncerede frasalg af visse tabsgivende enheder, der ikke er en del af kerneforretningen (som led i SMART-omstruktureringsprogrammet). HOVEDOVERSKRIFTER FOR FJERDE KVARTAL GN Store Nords omsætning beløb sig til DKK mio. i fjerde kvartal 2012 i forhold til DKK mio. i fjerde kvartal 2011, hvilket svarer til en omsætningsvækst på 12% og en organisk vækst på 9%. Akkvisitioner/frasalg havde ubetydelig effekt på omsætningen, og valutakursudviklingen bidrog med ca. 3% i forhold til fjerde kvartal Koncernens EBITA udgjorde DKK 301 mio. (ekskl. SMART-omstruktureringsomkostninger på DKK 85 mio.), sammenlignet med DKK 878 mio. i fjerde kvartal 2011 (inkl. TPSA-indkomst på DKK 731 mio.). GN Store Nord lancerede innovative produkter i både GN ReSound og GN Netcom. GN ReSounds første produkt til børn, ReSound Up, blev lanceret sammen med industriens første "Made for iphone" tilbehør, ReSound Unite Phone Clip+. GN Netcom lancerede en trådløs og unik UC-speakerphone, Jabra SPEAK 510, som bygger videre på succesen Jabra SPEAK 410, og lancerede også tre nye innovative stereoheadsets, Jabra REVO Wireless, Jabra REVO og Jabra VOX. De nye stereo headsets supplerer Jabra SOLEMATE højtaleren i det attraktive segment for integration af musik og kommunikation. I fjerde kvartal 2012 lå GN ReSounds omsætning på DKK mio., hvilket var det første kvartal nogensinde, hvor omsætningen nåede op over DKK 1 mia. GN ReSound opnåede en organisk vækst på 10% i kvartalet. Eksklusive SMART-omstruktureringsomkostningerne, sluttede bruttomarginen historisk højt på 64,6%, og EBITA steg til DKK 212 mio. (ekskl. SMART-omstruktureringsomkostningerne) i forhold til DKK 193 mio. i fjerde kvartal SMART-omstruktureringsprogrammet kører som planlagt og påvirkede EBITA positivt med omkring DKK 30 mio. i fjerde kvartal De nye SMART-initiativer, der blev annonceret i delårsrapporten for tredje kvartal 2012, er også iværksat. I januar 2013 blev det meddelt internt, at de to produktionsfaciliteter i USA vil blive sammenlagt i løbet af GN Netcoms organiske vækst udgjorde 7% med en omsætning på DKK 671 mio. EBITA sluttede på DKK 115 mio., hvilket er en stigning på 5% i forhold til det realiserede EBITA i fjerde kvartal Cisco har udnævnt GN Netcom som "Preferred Solution Developer" baseret på GN Netcoms innovative evner indenfor R&D. Derudover har Cisco valgt GN Netcom til at udvikinge kommunikationsløsninger i samarbejde med Cisco. Løsningerne vil blive en integreret del af Ciscos UC-produkter og blive solgt direkte gennem Ciscos salgskanaler. Den 14. november 2012 indgik GN Store Nord en aftale med 3DM Systems en amerikansk virksomhed, som har udviklet en innovativ og unik ørescannerteknologi. Denne banebrydende teknologi er en markant nyskabelse inden for høreapparatsindustrien og understøtter GN Store Nords ambition om at markedsføre unikke og innovative løsninger med betydelige fordele for brugerne. Den 5. februar 2013 indgik GN Netcom en aftale om frasalg af Hello Direct Inc. Frasalget følger GN Netcoms strategiske beslutning om at fokusere på virksomhedens kernekompetence som værende en innovativ lydprocesseringsvirksomhed, der arbejder med ledende distributører og forhandlere for at få sine headsets og speakerphoneløsninger på markedet. Frasalget afslutter GN Netcoms overgang til udelukkende at fungere som en indirekte leverandør efter en årrække med en kombineret forretningsmodel på det nordamerikanske marked. I fjerde kvartal 2012 fortsatte GN Store Nord med at sende likviditet tilbage til aktionærerne gennem sit aktietilbagekøbsprogram. Antallet af tilbagekøbte aktier var i kvartalet til en samlet værdi af DKK 166 mio. 12 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2012

13 Ledelsesberetning 2012 Året 2012 stærk innovation driver omsætningsvækst. På vej til at nå de finansielle målsætninger for var et stærkt år for GN Store Nord. Som forventet oplevede GN Store Nord en solid indtjeningsfremgang takket være banebrydende produkter, øget kommercialiseringskapacitet og SMART-omstruktureringsprogrammet i GN ReSound. Omsætningen og EBITA for 2012 opfyldte de forventninger, der blev annonceret i årsrapporten for 2011, og udgør tilsammen endnu et vigtigt skridt mod at opfylde de finansielle målsætninger for De makroøkonomiske forhold udviklede sig negativt i 2012, hvilket især påvirkede de markeder, som GN Netcom opererer på. Begge forretninger skabte gode resultater og leverede solid organisk vækst og fremgang i indtjeningen. Efter mere end 10 års intenst retsopgør blev 2012 året, hvor GN Store Nord modtog betaling fra TPSA. GN Store Nord har hele tiden sagt, at det blot var et spørgsmål om tid, før TPSA ville blive tvunget til at betale sin gæld til GN Store Nord, og den 13. januar 2012 modtog GN Store Nord DKK 2,5 mia. kontant efter skat fra TPSA. I 2012 steg GN Store Nords omsætning med 12% til DKK mio. med en organisk vækst på 6%. Dette er bedre end de senest udmeldte forventninger om en organisk vækst på 4-5%, annonceret i delårsrapporten for tredje kvartal GN ReSound opnåede en organisk vækst på 6% for året, hvilket afspejler den fortsatte produktudvikling baseret på den unikke 2,4 GHz-teknologi samt en vellykket kommercialisering i markedet. GN Netcoms organiske vækst nåede op på 7% som følge af den underliggende strukturelle vækst inden for UC-headsets og den solide vækst i Mobile-segmentet i en udfordrende makroøkonomi. GN Store Nord viste sig som en førende innovator i høreapparatbranchen med banebrydende nye produkter og teknologier, hvilket viser, at produktivitet og effektivitet i produktudvikling er vigtigere end størrelsen. GN ReSound præsenterede en komplet opgradering af sin produktportefølje med nye produkter i alle vigtige segmenter, herunder premiumsegmentet (ReSound Verso ), basis- og budgetsegmentet (ReSound Vea ), pædiatri (ReSound Up ) og designsegmentet (ReSound Verso Invisible-In-the-Canal). Desuden opgraderede GN ReSound tilbehørssortimentet med den nye ReSound Unite Phone Clip+ og smartphone-app en, ReSound Control. I 2012 etablerede GN ReSound et samarbejde med Apple om at udvikle "Made for iphone" høreapparater med direkte forbindelse fra Apple-enheder til høreapparaterne. Forbindelsen vil bygge på 2,4 GHz-teknologien, og GN ReSound vil lancere iphone-høreapparaterne i En prototype af produktet blev demonstreret på EUHA-kongressen i oktober GN Netcom leverede vigtige opgraderinger til UC-produktporteføljen i CC&O-forretningen, herunder lanceringen af Jabra Supreme UC, Jabra UC VOICE 750 og Jabra SPEAK 510. Disse produkter supplerer effektivt UC-produktporteføljen, hvilket sikrer, at GN Netcom kan fastholde sin stærke position i det attraktive UC-segment. Mobile-forretningen skabte også fundamentet for vækst og EBITA-fremgang, da forretningen strategisk bevægede sig ind i segmentet for integration af musik og kommunikation. Mobile lancerede Jabra SOLEMATE i efteråret 2012 og tre stereoheadsets i januar Jabra REVO Wireless, Jabra REVO Corded og Jabra VOX. Stigning i det underliggende EBITA på 29% i GN ReSound og 17% i GN Netcom i I slutningen af 2012 indgik GN Netcom en partnerskabsaftale med Cisco om fælles udvikling af kommunikationsløsninger. Cisco skal via sine salgskanaler sælge GN Netcoms produkter som en integreret del af deres opdaterede UC-sortiment. Partnerskabet vidner om GN Netcoms produktporteføljes høje kvalitet, og GN Netcom har med sit samarbejde med vigtige aktører på UC-markedet taget endnu et tiltag, der skal være med til realisere det attraktive vækstpotentiale i UC-segmentet. Når der ses bort fra omstruktureringsomkostninger, sluttede koncernens EBITA på DKK 846 mio. i forhold til DKK mio. i DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst 7% 6% - 6% 9% 9% - 9% Bruttomargin* 54,2% 63,0% - 59,7% 56,4% 60,8% - 59,2% EBITA* (67) EBITA-margin* 15,4% 14,1% - 13,5% 14,7% 12,3% - 23,1% Rapporteret EBITA (67) Frit cash flow eksklusive akkvisitioner (142) 297 * Eksklusive SMART-omstruktureringsomkostninger i GN ReSound GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

14 Ledelsesberetning 2012 (inklusiv TPSA-indkomst på DKK 731 mio. Stigningen i underliggende EBITA skyldes primært udviklingen i SMART-omstruktureringsprogrammet i GN ReSound, lanceringen af mere profitable produkter og GN Netcoms fleksible omkostningsbase. Koncernens EBITA for året omfatter omkostninger på ca. DKK 25 mio. til forskningsprojekter, som har til formål at identificere nye vækstmuligheder. Gevinst/tab på afhændelse af aktiviteter udgjorde DKK (58) mio., hovedsagelig som følge af frasalg i GN ReSound af tabsgivende enheder, der ikke er en del af kerneforretningen (som led i SMART-omstruktureringsprogrammet). Afskrivninger for 2012 sluttede på omkring DKK (30) mio. på linje med de realiserede afskrivninger i Finansielle poster udgjorde DKK (69) mio. for året sammenlignet med DKK (28) mio. i Resultat før skat blev på DKK 461 mio. mod DKK mio. i 2011 (inklusive TPSA). Den effektive skattesats i 2012 var 30,4%, og årets resultat blev derfor DKK 321 mio. Det frie cash flow, eksklusive akkvisitioner, udgjorde DKK mio. i 2012 sammenlignet med DKK 297 mio. i TPSA-forliget påvirkede det frie cash flow med DKK 2,5 mia. i Cash flow fra akkvisitioner og afhændelser beløb sig til DKK (37) mio. i 2012 sammenlignet med DKK (81) mio. i GN ReSounds frie cash flow, eksklusive akkvisitioner, udgjorde DKK 99 mio. GN Netcoms frie cash flow, eksklusive akkvisitioner, er stadig solidt og sluttede i 2012 på DKK 236 mio. I 2012 sendte GN Store Nord likviditet tilbage til aktionærerne gennem aktietilbagekøb på DKK mio. (svarende til 11,9% af den samlede aktiekapital) og en udbyttebetaling på DKK 57 mio. Ved udgangen af 2012 udgjorde den nettorentebærende gæld DKK 230 mio. svarende til 0,3 gange EBITDA i Der er pr. dags dato, den 21. februar 2013, tilbagekøbt aktier til en værdi af DKK 150 mio. i På baggrund af kapitalstrukturpolitikken og de fortsatte forbedringer i GN Store Nords underliggende forretninger og resultat, vil der i dag den 21. februar 2013, blive iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram til en værdi af DKK 300 mio. Det nye program afsluttes senest 31. december GN Store Nord fortsatte i 2012 med at være stærkt dedikeret til sin CSR-politik (Corporate Social Responsibility). Ud over en række andre udbytterige CSR-initiativer indgik GN Store Nord et partnerskab med den offentlige sektor i Sydafrika, for at sikre fattige hørehæmmede gratis høreapparater. GN Store Nord ydede desuden en større donation til den kinesiske handicapforening under programmet Hearing for the Future (se også CSR-afsnittet på side 39). HOVEDOVERSKRIFTER FOR 2012 GN Store Nords omsætning nåede op på DKK mio., svarende til en stigning på 12% i forhold til Den organiske vækst var på 6%, mens valutakursudviklingen og akkvisitioner bidrog med henholdsvis 5% og 1%. GN ReSound opnåede en omsætning på DKK mio., svarende til en organisk vækst på 6%. GN Netcoms organiske vækst udgjorde 7% med en omsætning på DKK mio. Bruttoresultatet steg med 13% til DKK mio. (ekskl. SMARTomstruktureringsomkostninger), svarende til en stigning i bruttomarginen fra 59,2% i 2011 til 59,7% i Koncernens EBITA udgjorde DKK 846 mio. (ekskl. SMART-omstruktureringsomkostninger på DKK 230 mio.) sammenlignet med DKK mio. i 2011 (inkl. TPSA-indkomst på DKK 731 mio.). GN ReSound bidrog til EBITA med DKK 551 mio. eksklusive omstruktureringsomkostninger, og GN Netcom bidrog med DKK 362 mio. SMART-omstruktureringsomkostningerne for 2012 udgjorde DKK 230 mio. Nettoresultatet, eksklusive SMART-omstruktureringsomkostninger, udgjorde DKK 551 mio. Nettoresultatet, inklusive SMART-omstruktureringsomkostninger, udgjorde DKK 321 mio. Den effektive skattesats var 30,4%. Det frie cash flow, eksklusive akkvisitioner, udgjorde DKK mio. i 2012 sammenlignet med DKK 297 mio. i I 2012 tilbagekøbte GN Store Nord aktier til en værdi af DKK mio. Der blev tilbagekøbt aktier, svarende til 11,9% af aktiekapitalen. I marts 2012 blev der udbetalt et udbytte på 16% af resultatet fra 2011 (eksklusive TPSA-betalingen), svarende til DKK 0,27 pr. aktie. Pr. 31. december 2012 var den nettorentebærende gæld på DKK 230 mio., svarende til 0,3 gange EBITDA for På baggrund af kapitalstrukturpolitikken og de fortsatte forbedringer i GN Store Nords underliggende forretning og resultat vil der i dag, den 21. februar 2013, blive iværksat et nyt aktietilbagekøbsprogram til en værdi af DKK 300 mio. Programmet afsluttes senest 31. december På generalforsamlingen i marts 2013 vil bestyrelsen foreslå at udbetale et udbytte på 17% af resultatet, eksklusive SMART-omstruktureringsomkostningerne, svarende til DKK 94 mio. eller DKK 0,49 pr. aktie, til aktionærerne den 27. marts 2013 for regnskabsåret På generalforsamlingen i marts 2013 vil bestyrelsen foreslå at annullere alle egne aktier pr. 21. februar 2013, bortset fra aktier, som fungerer som sikring af det langsigtede incitamentsprogram. GN Store Nord bekræfter målsætningen for 2013, der blev offentliggjort mod slutningen af 2010, om en fordobling af EBITA-margin i forhold til 2010 eller omkring 19% EBITA-margin i Desuden forventer GN Store Nord at overgå omsætningsmålet for 2013, som blev sat i 2010 og senere hævet i årsrapporten for 2011 til mere end DKK 6,4 mia.. Dette betyder, at EBITA overgår målet i absolutte tal. 14 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2012

15 Ledelsesberetning Forventninger til 2013 Forventninger til GN Store Nord bekræfter målsætningen om en fordobling af EBITA-margin i 2013 I delårsrapporten for tredje kvartal 2010, som blev offentliggjort i november 2010, annoncerede GN Store Nord de finansielle målsætninger for Målsætningerne blev offentliggjort, fordi bestyrelsen og direktionen var blevet mere og mere overbeviste om GN Store Nords fremtidige udvikling. GN Store Nord havde bevist evnen til at kunne udvikle nyskabende produkter og banebrydende teknologi, og ledelsen havde set tilstrækkeligt bevis på at virksomheden også havde evnen til at omsætte innovationen til omsætningsvækst. Samtidig var de økonomiske resultater forbedret i begge forretninger. På den baggrund satte GN Store Nord en målsætning om at opnå en væsentlig indtjeningsfremgang samt en fordobling af EBITA-marginen fra omkring 9% i 2010 (ekskl. TPSA-kendelsen) til omkring 19% i Desuden satte GN Store Nord målsætningen om at øge omsætningen fra DKK 5,1 mia. i 2010 til mere end DKK 6,3 mia. i I årsrapporten for 2011 blev omsætningsmålet hævet til mere end DKK 6,4 mia.. I forbindelse med offentliggørelse af målsætningerne for 2013 i november 2010, blev det også annonceret, at GN Store Nords langsigtede mål er at opnå en EBITA-margin på højde med sine førende konkurrenters og en organisk vækst, der overstiger markedsvæksten. GN Store Nord er stolte over at kunne fastholde målet om en fordobling af EBITA-marginen i 2013 sammenlignet med omkring 9% i Takket være den stærke teknologiske position og de seneste beviste resultater indenfor produktudvikling, forventer GN Store Nord at overgå omsætningsmålet og nå op på DKK 6,55-6,70 mia. i 2013 DKK mio. over målet. I 2013 forventes GN Store Nord at opnå en stigning i den organiske vækst i størrelsesordenen 9-12%. Frasalg forventes at påvirke omsætningen med (1)-(2)% efter afhændelsen af Hello Direct Inc. Hvis det antages, at valutakurserne pr. 1. februar 2013 forbliver uændrede for resten af 2013, forventes valutakursudviklingen at påvirke omsætningen med ca. (3)%. EBITA, eksklusive SMART-omstruktureringsomkostninger, forventes at stige med omkring 40-50% fra DKK 846 mio. i 2012 til DKK mio. i SMART-omstruktureringsomkostningerne forventes at beløbe sig til ca. DKK 100 mio. i 2013 som kommunikeret i delårsrapporten for tredje kvartal Størstedelen af SMARTomstruktureringsomkostningerne forventes at blive afholdt i første halvdel af Amortisering af øvrige immaterielle aktiver forventes at beløbe sig til DKK (25)-(30) mio., mens finansielle poster forventes at udgøre DKK (25)-(45) mio. Finansielle poster omfatter valutakursregulering af balanceposter, og det antages i forventningerne, at valutakurserne ikke vil afvige væsentligt fra kurserne pr. 1. februar Den effektive skattesats forventes at være omkring 28% i Forventningerne tager udgangspunkt i valutakurserne pr. 1. februar 2013, herunder en gennemsnitlig DKK/USD-kurs på omkring 550. Forventningerne er desuden baseret på en antagelse om, at makroøkonomien vil blive ved med at være relativ svag, men ikke vil blive forværret yderligere. Som i de foregående år forventes det, at både indtjening og omsætning vil blive forbedret i løbet af året, og at anden halvdel af 2013 vil blive stærkere end den første halvdel. GN ReSound I delårsrapporten for tredje kvartal 2010 annoncerede GN ReSound målsætninger om en omsætning for 2013 på ca. DKK 3,7 mia. og en EBITA-margin på omkring 20%. I årsrapporten for 2011 blev målsætningen om en EBITA-margin på "omkring 20%" bekræftet, mens omsætningsmålet blev opjusteret til mere end DKK 3,8 mia.. Målsætningerne var baseret på specifikke antagelser vedrørende udviklingen på markedet for høreapparater, som bl.a. omfattede en formodet markedsvækst i værdi på 3-5% om året. Siden målene blev annonceret, har markedsvæksten været lavere end forventet, idet både stykvæksten og udviklingen i de gennemsnitlige salgspriser har været under pres. Markedsvæksten i værdi anslås til omkring 1-2% for GN ReSounds forventningerne til 2013 bekræfter målsætningen for EBITA-margin fra 2010 og overgår de opjusterede omsætningsmål for I 2013 forventer GN ReSound at opnå en organisk vækst på 4-6% og EBITA på DKK mio., eksklusive SMART-omstruktureringsomkostninger på omkring DKK 100 mio. Størstedelen af omstruktureringsomkostningerne forventes at blive afholdt i første halvdel af Akkvisitioner forventes at påvirke omsætningen med omkring 0%, og ud fra en antagelse om at valutakurserne pr. 1. februar 2013 forbliver uændrede for resten af 2013, forventes valutakursudviklingen at påvirke omsætningen med ca. (3)%. I forventningerne indgår en EBITA-margin i 2013 på omkring 20% svarende til det nuværende niveau for de førende konkurrenter i branchen. Siden målsætningen blev offentliggjort i 2010, er indtjeningen blandt de førende konkurrenter i industrien faldet fra en EBITA-margin på 25-30% til omkring 20%. Med EBITA-forventninger for 2013 svarende til en EBITA-margin på omkring 20% forventer GN ReSound således at udligne indtjeningsforskellen i forhold til de mest rentable konkurrenter i branchen tidligere end planlagt. FORVENTNINGER 2013 (forudsætter at valutakurser pr. 1. februar 2013 (DKK/USD omkring 550) forbliver uændrede for resten af 2013) DKK mio. Organisk EBITA ekskl. EBITA inkl. Resultat før skat omsætningsvækst SMART* SMART* Amortiseringer Finansielle poster inkl. SMART* GN ReSound 4-6% GN Netcom 17-20% Øvrige (35) - (45) (35) - (45) GN Store Nord 9-12% (25) - (30) (25) - (45) *Ekstraordinære SMART-omstruktureringsomkostninger i GN ReSound på ca. DKK 100 million GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

16 Ledelsesberetning Forventninger til 2013 Som tidligere meddelt forventer GN Store Nord en yderligere EBITAforbedring fra SMART-programmet i kalenderåret Som følge af den begrænsede stykvækst og faldende gennemsnitlige salgspriser forventes væksten på markedet for høreapparater i 2013 at ligge under det historiske niveau. Det forventes, at stykvæksten vil blive påvirket negativt af den svage makroøkonomi i Sydeuropa og ændringer i tilskudsordninger i Holland og Danmark, hvilket betyder en forventet stykvækst i størrelsesordenen 3-4% sammenholdt med den historiske tendens på omkring 5% GN RESOUNDS FORVENTEDE EBITA-UDVIKLING (EKSKLUSIVE SMART-OMSTRUKTURERINGSOMKOSTNINGER) (MIO. DKK) UDVIKLING AF GN RESOUNDS 2013 MÅLSÆTNINGER (MIO. DKK) >3.800 Omsætning Offentliggjort Q Opjusteret i årsrapport forventninger eksklusive SMART-omstruktureringsomkostninger Omkring Omkring Omkring 20% 20% 20% EBITA-margin EBITA De gennemsnitlige salgspriser på markedet forventes at falde med ca. 2% i 2013, primært som følge af ændringer i tilskudsordninger og en svag makroøkonomi samt fortsat pres på de gennemsnitlige salgspriser i de offentlige salgskanaler og i salget til store detailkæder. Produktsammensætningen forventes at få en positiv indvirkning på de gennemsnitlige salgspriser på markedet, idet de fire største producenter i branchen har lanceret nye højprisprodukter. Den samlede markedsvækst i værdi forventes at blive 1-2% i 2013 på niveau med den anslåede markedsvækst i Den forventede stigning i EBITA på omkring 40-50%, eksklusive SMART-omstruktureringsomkostninger, fra DKK 551 mio. i 2012 til DKK mio. forventet i 2013 er primært drevet af SMARTomstruktureringsprogrammet og gearingseffekten som følge af den højere omsætning (inklusive en mere attraktiv salgssammensætning, hvor ReSound Verso og den tilsvarende Beltone Promise forventes at udgøre en større del af omsætningen). SMART-omstruktureringsprogrammet forventes som tidligere meddelt at skabe EBITAforbedringer i 2013 på DKK mio. sammenholdt med GN ReSounds EBITA for 2013 forventes at blive påvirket negativt af udviklingen i de gennemsnitlige salgspriser på markedet generelt EBITA 2012 EBITA SMARTprogram Omsætningsvækst og gearing Prispres på markedet 2013 EBITA GN Netcom I delårsrapporten for tredje kvartal 2010 annoncerede GN Netcom et omsætningsmål for 2013 på mere end DKK 2,6 mia. og en EBITAmargin på omkring 18%. Målene blev fastholdt i årsrapporten for GN Netcoms forventningerne til 2013 bekræfter disse mål. GN Netcom forventer en organisk vækst på 17-20% i 2013, hvilket indebærer en væsentlig stigning i væksten i forhold til Frasalget af Hello Direct Inc. forventes at nedbringe omsætningen med omkring (3)%. Hvis det antages, at valutakurserne pr. 1. februar 2013 forbliver uændrede for resten af 2013, forventes valutakursudviklingen at påvirke omsætningen med ca. (3)%. EBITA forventes at udgøre omkring DKK mio., svarende til en EBITA-margin på ca. 18%. UDVIKLINGEN AF GN NETCOMS 2013 MÅLSÆTNINGER (MIO. DKK) >2.600 > Omsætning Omkring Omkring 18% 18% EBITA-margin Omkring 18% Offentliggjort Q Årsrapport forventninger EBITA Den forventede stigning i væksten er baseret på forventet stærk tocifret vækst inden for UC-headsets (26% af GN Netcoms omsætning), solid tocifret vækst i Mobile-headsets (35% af GN Netcoms omsætning) og endelig encifret vækst inden for traditionelle CC&O-headsets (39% af GN Netcoms omsætning). Væksten inden for UC-headsets er 16 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2012

17 Ledelsesberetning Forventninger til 2013 resultat af fortsat solid underliggende strukturel markedsvækst med en forventet stigning i antallet af UC-kunder og en forventet stigning i andelen af UC-brugere, der anvender headsets. Den forventede omsætningsstigning for Mobile er baseret på en forventning om solid vækst blandt de nylancerede produkter, der retter sig mod det nye segment, hvor musik og kommunikation integreres. Vækstraterne inden for den traditionelle CC&O-forretning forventes at være bedre end i 2012, fordi callcentre vil begynde udskiftningen af gamle headsets efter en periode, hvor investeringer er blevet udsat. Den forventede fremgang inden for traditionelle CC&O-headsets er også baseret på et forholdsvis let sammenligningsgrundlag som følge af den lave efterspørgsel i Den forventede stigning i EBITA på ca % fra DKK 362 mio. i 2012 til DKK mio. i 2013 er baseret på det operationelle gearingspotentiale i GN Netcom. Den forventede meromsætning på omkring DKK mio. kræver en relativt beskeden stigning i den operationelle omkostningsbase. Bruttomarginen forventes at falde som følge af et generelt fald i de gennemsnitlige salgspriser i CC&O-forretningen, hvilket skyldes den ændrede produktsammensætning, fordi UC-headsets udgør en større del af den samlede CC&O-omsætning. GN NETCOMS FORVENTEDE EBITA-UDVIKLING (MIO.DKK) EBITA 2012 EBITA Omsætningsvækst og gearing Mix-effekt på salgspriser 2013 EBITA Øvrige aktiviteter I 2013 vil GN Store Nord fortsætte en række forskningsprojekter for at afdække potentielle fremtidige forretningsmuligheder inden for GN ReSounds- og GN Netcoms kernekompetencer men uden for deres aktuelle forretningsområde. Aktiviteterne forventes aktuelt at kræve beskedne investeringer. EBITA for Øvrige forventes på den baggrund at udgøre omkring DKK (35)-(45) mio. for året. GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

18 Ledelsesberetning GN ReSound GN ReSound styrkede sin innovative førerposition yderligere i solid vækst og forbedret indtjening Som beskrevet i årsrapporten for 2011, var GN ReSounds vigtigste prioriteter for 2012 at levere på en meget stærk produktpipeline og lancere nye og banebrydende teknologier og produkter med samme kadence som de primære konkurrenter. Ledelsen havde også fokus på at forbedre indtjeningen markant med SMART-omstruktureringsprogrammet. GN ReSound leverede stærke resultater på begge fokusområder med den globale lancering af det nye premium produkt ReSound Verso og en stigning i EBITA på næsten 30% i forhold til 2011 (eksklusive SMART-omstruktureringsomkostninger). GN RESOUNDS FORRETNINGSSTRUKTUR (OMSÆTNING I 2012) Otometrics 12% Hearing Instruments 88% Resultaterne som blev opnået i 2012 betyder, at GN ReSound står stærkt til at opfylde de finansielle målsætninger for 2013 og eliminere forskellen i indtjening i forhold til de mest profitable konkurrenter. GN ReSounds vækst lå gennem hele året over markedsvæksten, og fjerde kvartal 2012 var det 10. kvartal i træk, hvor markedsandelen steg. Den samlede organiske vækst for året var 6%, hvilket overstiger forventningerne til den organiske vækst på 3-5% for 2012 som offentliggjort i delårsrapporten for tredje kvartal Omsætningsvæksten blev fortsat drevet af ReSound Alera og den tilsvarende Beltone True produktserie. ReSound Alera blev lanceret i 2010 som det første høreapparat med 2,4 GHz-teknologi. 2,4 GHz-teknologien understøtter direkte streaming af lyd fra eksterne enheder. ReSound Aleras evne til fortsat at vækste i 2012 er udtryk for forhandlernes og slutbrugernes værdsættelse af den unikke teknologi. Omsætningsvæksten accelererede yderligere sidst i fjerde kvartal drevet af GN ReSounds nye premium produkt, ReSound Verso, og den tilsvarende Beltone Promise. ReSound Verso blev lanceret i slutningen af september 2012 og er et godt eksempel på GN ReSounds kernekompetence - at bringe særdeles innovative produkter med reelle fordele for slutbrugerne på markedet. Produktet er endnu et gennembrud for 2,4 GHz-teknologien, da øre-til-øre-kommunikation baseret på 2,4 GHz-teknologi er muligt - et gennembrud som tidligere er blevet opfattet som værende umuligt at opnå. ReSound Verso serien omfatter 15 forskellige formfaktorer og er dermed den bredeste serie på markedet. Alle 15 formfaktorer blev lanceret samtidigt. Ud over lanceringen af ReSound Verso har GN ReSound opgraderet og udvidet produktporteføljen yderligere med flere vigtige produkter. Produkterne omfatter ReSound Vea til budget- og basissegmentet, ReSound Up til pædiatri, den nye Invisible-In-the-Canal-formfaktor (IIC) til designsegmentet samt yderligere tilbehørsprodukter (se afsnittet Produkter for at få flere oplysninger). GN ReSound er med den stærke produktportefølje godt rustet til at fortsætte med at øge sin markedsandel gennem Innovation og ny teknologi har også været afgørende for GN Otometrics i Et opgraderet og udvidet produktsortiment har resulteret i dobbeltcifret organisk vækst, hvilket er væsentligt over markedsvæksten. På det vigtige nordamerikanske marked har GN Otometrics gennemført en komplet omstrukturering af distributions-setup'et, hvilket har dannet grundlag for en stigning i den organiske vækst på mere end 20%. GN ReSound er ved indgangen til 2013 stærkt positioneret med en bred opgraderet produktportefølje og et unikt premium produkt, der som det eneste har trådløs 2,4 GHz-teknologi til direkte streaming af lyd og øre-til-øre-kommunikation. Teknologiens udbredelse og de produkter, der er blevet introduceret på markedet i 2012, er et tydeligt bevis på GN ReSounds evne til at nytænke, udvikle og markedsføre unikke produkter med R&D-omkostninger, som ligger væsentligt under de primære konkurrenters blev også året, hvor de overordnede muligheder for 2,4 GHzteknologi i høreapparater blev helt tydelige. Ud over partnerskabet med Cochlear i 2011 har GN ReSound indgået en partnerskabsaftale med Apple. Begge partnerskaber har til formål at anvende 2,4 GHzteknologi i flere produkter og inden for flere områder end dem, der kendes i dag. GN ReSound er en førende international udvikler og producent af avancerede høreapparatsløsninger og tilbyder et komplet udvalg af høreapparater og tilbehør under mærkerne ReSound, Beltone og Interton. Gennem GN Otometrics udvikler koncernen også innovative løsninger til ørerelateret diagnosticering og er den største globale leverandør af computerbaseret audiologi og tilpasningsudstyr til høreapparater. GN ReSound har hovedsæde i København og datterselskaber i mere end 20 lande samt distributører i yderligere 60 lande. Selskabet har ca medarbejdere. 18 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2012

19 Ledelsesberetning GN GN ReSound ReSound Verso TM Med banebrydende Binaural Fusion TM gør ReSound Verso TM Surround Sound by ReSound TM oplevelsen endnu større baseret på den unikke 2,4 GHz-teknologi GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

20 Ledelsesberetning GN ReSound Partnerskabet med Cochlear er en licens- og teknologiaftale, som giver Cochlear, der er førende inden for cochlear-implantater og benforankrede høreløsninger, mulighed for at lancere sin næste generation af produkter med 2,4 GHz-teknologi udviklet af GN ReSound. Den 11. juni 2012 annoncerede Apple, at deres nye operativsystem, IOS6, vil understøtte brug af "Made for iphone" høreapparater baseret på 2,4 GHz-teknologien. Det første håndgribelige resultat af samarbejdet med Apple kom i januar 2013, da GN ReSound lancerede ReSound Unite Phone Clip+, som er industriens første "Made for iphone" produkt og ReSound Control - den første app til høreapparater i App Store med fuld funktionalitet. S Simplify the way we do business M Mindset to win A Act as ONE company R Revenue growth T Turn every stone Grundpillerne i SMART-programmet er: Reducere kompleksitet: Markant forenkling af produktporteføljen inklusive standardisering af emballage og produkter Globalisering af aktiviteter: De sidste skridt mod etableringen af en samlet Global Operations-funktion inklusive yderligere udflytning af produktion, ændring af logistikstrukturen samt forbedret administration af returvarer GN ReSound vil i 2013 fortsætte med at lancere nye unikke produkter, herunder som tidligere kommunikeret "Made for iphone" høreapparater baseret på 2,4 GHz-teknologien. GN ReSound forventer, at teknologien vil blive den fremtidige standard for trådløs kommunikation i høreapparater. GN ReSound investerer fortsat i udviklingen af 2,4 GHz-teknologi for at udbygge det nuværende teknologiske forspring. I starten af 2012 blev det omfattende SMART-program lanceret. SMART-programmet skal reducere kompleksitet og eliminere gamle problemstillinger, så GN ReSound kan drives som ét samlet globalt selskab. SMART-programmet vil cementere GN ReSounds position som en magtfaktor på markedet for høreapparater og sikre en overskudsgrad, der konkurrerer med de bedste: Go-to-market: Udarbejdelse af en standardiseret go-to-marketmodel. Salgsorganisationsstrukturer og prisstyring baseret på best practice. Øget anvendelse af onlinetjenester, sammenlægning af landefunktioner og nedlæggelse af visse ikke-kerneforretninger samt genopretning af strategiske enheder, der leverer utilfredsstillende resultater Disse vil sikre en fuldt globaliseret, standardiseret og forenklet forretningsmodel, så GN ReSound kan agere som ét samlet globalt selskab. Den oprindelige målsætning for SMART-programmet var at forbedre EBITA med DKK mio. i 2013 sammenlignet med Under implementering af programmet blev yderligere muligheder for at forbedre indtjeningen afdækket. Som annonceret i delårsrapporten for tredje kvartal 2012 vil nogle af de muligheder efterfølges, og det betyder også, at målsætningen for SMART-programmet er blevet ændret, så nu forventes en forbedring i EBITA på DKK mio. i 2013 i forhold til Samtidig blev den forventede EBITA forbedring i 2012 på DKK 50 mio. i forhold til 2011 bekræftet. Udvidelsen af programmet betyder også, at der forventes en yderligere løbende positiv EBITA forbedring i SMART-PROGRAM REALISERET 2012 EBITA-FORBEDRING SAMMENLIGNET MED 2011 FORVENTET YDERLIGERE 2013 EBITA- FORBEDRING SAMMENLIGNET MED 2012 FORVENTET 2013 EBITA-FORBEDRING SAMMENLIGNET MED 2011 DKK 50 mio. DKK mio. DKK mio. 20 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2012

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter Delårsrapport 2/2012 Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang Hovedoverskrifter I andet kvartal af 2012 fortsatte GN Store Nord med at levere betydelige indtjeningsforbedringer kombineret med fortsat

Læs mere

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2014. Radisson Blu Falconer, København Fredag d. 21. marts 2014

GENERALFORSAMLING 2014. Radisson Blu Falconer, København Fredag d. 21. marts 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Radisson Blu Falconer, København Fredag d. 21. marts 2014 GN STORE NORD Velkomst ved bestyrelsesformand Per Wold-Olsen Side 2 GN STORE NORD DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Segmentoplysninger 4. kvt. 2010 Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 (DKK

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsrapport 2011 GN STORE NORD

Årsrapport 2011 GN STORE NORD Årsrapport 2011 GN STORE NORD GN Store Nord A/S 2750 Ballerup Tlf.: 45 75 00 00 info@gn.com www.gn.com CVR-nr. 24257843 Indhold Ledelsens beretning 3 Forord fra bestyrelsesformanden 4 Koncernens hovedtal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA Delårsrapport 3/2010 EBITA-FORVENTNINGER FOR 2010 OPJUSTERES MÅL OM FORDOBLING AF GN S EBITA-MARGIN I 2013 Drevet af den lovende lancering af ReSound Alera og den fortsatte vækst i GN Netcom opnåede GN

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 24. februar 2010 MEDDELELSE nr.: 2 Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.)

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.) Delårsrapport 1/2009 GN S OMSTRUKTURERING FORLØBER PLAN- MÆSSIGT GN s resultat for første kvartal blev som vi forventede, og forventningerne til helåret er uændrede. Som meddelt i årsrapporten for 2008

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012

Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Selskabsmeddelelse nr. 2013 01 26. februar 2013 Offentliggørelse af Årsrapport 2012 Fortsat toplinjevækst og pæne pengestrømme fra driften Oticon Alta og den nye Inium platform skal skabe fornyet vækst

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord Nørresundby Bank, 28. maj 2008 Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. I de første mange år som telegrafselskab.

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal** Årsrapport 2010 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Ambu 2013/2014. Mod nye højder. Investor update

Ambu 2013/2014. Mod nye højder. Investor update Ambu 2013/2014 Mod nye højder Investor update Hoved- og nøgletal Mio. kr. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Hovedtal Nettoomsætning 940 983 1.045 1.383 1.584 Resultat før renter, skat og afskrivninger

Læs mere

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 2005 Årsrapport DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Kornmarksvej 1 2605 Brøndby CVR nr. 58233528 www.dsv.dk HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2008

GN Store Nord Årsrapport 2008 GN Store Nord Årsrapport 2008 GN Netcom GN ReSound GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks 99 2750 Ballerup Tlf.: 45 75 00 00 Fax: 45 75 00 09 www.gn.dk info@gn.com INDHOLD LEDELSENS BERETNING Regnskab

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere