Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Segmentoplysninger 4. kvt. 2010"

Transkript

1 Segmentoplysninger 4. kvt Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (281) (232) (337) (303) - - (618) (535) Bruttoresultat Omkostningsførte udviklingsomkostninger** (48) (38) (72) (67) - - (120) (105) Salgs- og distributionsomkostninger** (137) (118) (257) (222) - - (394) (340) Ledelses- og administrationsomkostninger (19) (128) (62) (80) (19) (12) (100) (220) Andre driftsindtægter (3) 3 (1) EBITA 96 (48) (16) (13) Amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (2) (1) (5) (6) - - (7) (7) Resultat af primær drift 94 (49) (16) (13) Fortjeneste/(tab) ved afhændelse af aktiviteter Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle poster (6) - (16) (30) 2 9 (20) (21) Resultat før skat 88 (49) (14) (4) Skat af periodens resultat (41) (50) (28) (37) 9 6 (60) (81) Periodens resultat 47 (99) (5) (80) Pengestrømsopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Driftsaktivitet før ændring i arbejdskapital (32) (8) Pengestrømme fra ændring i arbejdskapital og betalte omstruktureringer/engangsomkostninger (75) (2) (45) (118) 9 Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster og skat (30) (3) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (7) (20) (77) (77) (31) (3) (115) (100) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet før finansielle poster og skat (61) (6) Skat og finansielle poster 4 3 (19) (35) 7 10 (8) (22) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (frit cash flow) (54) Supplerende information GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Geografisk fordeling af omsætning Europa 48% 46% 35% 41% 100% 100% 40% 43% Nordamerika 42% 43% 40% 37% 0% 0% 41% 39% Resten af verden 10% 11% 25% 22% 0% 0% 19% 18% Afholdte udviklingsomkostninger (36) (31) (80) (74) - - (116) (105) Aktivering af udviklingsomkostninger Amortisering og afskrivning af udviklingsomkostninger** (26) (21) (41) (39) - - (67) (60) Omkostningsførte udviklingsomkostninger (48) (38) (72) (67) - - (120) (105) EBITDA 103 (35) (11) (8) Afskrivninger (7) (13) (25) (23) (5) (5) (37) (41) EBITA 96 (48) (16) (13) EBITA-margin 16,6 % (10,3)% 15,0 % 11,5 % NA NA 14,5 % 2,1 % Antal ansatte, ultimo perioden ~850 ~850 ~3.650 ~3.275 ~25 ~25 ~4.525 ~4.150 *Under "Øvrige" indgår koncernens fællesfunktioner, Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme og elimineringer. **Indeholder ikke andel af amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb, jf. definitionen af EBITA.

2 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2010 GN Store Nord A/S 2750 Ballerup Tlf.: CVR-nr

3 Indhold Ledelsens beretning 3 Forord fra bestyrelsesformanden 4 Koncernens hovedtal Finansielle mål 6 Året Fjerde kvartal 2010 og forventninger til GN Netcom 12 GN ReSound 16 Risikostyring 18 God selskabsledelse 20 Samfundsansvar (CSR) 22 Aktionærinformation 25 Kvartalstal pr. segment 26 Bestyrelse 27 Direktion 28 Ledelsespåtegning 29 Den uafhængige revisors påtegning Bluetooth mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af GN Netcom under licens. GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

4 Ledelsens beretning Forord fra bestyrelsesformanden Tilbage på vækstsporet Til vores aktionærer I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport 2009 og på baggrund af et meget vanskeligt 2008 pegede vi på, at GN i 2010 skulle fokusere på at konsolidere virksomheden og levere inden for kerneområderne i alle dele af organisationen. Per Wold-Olsen Formand Når jeg nu ser tilbage på 2010, er jeg meget glad for at kunne sige, at det lykkedes. Ikke alene opjusterede vi vores resultatforventninger tre gange i årets løb og opnåede det, vi meldte ud, det lykkedes os også at nå vores innovationsmål ved at repositionere GN som en stærk konkurrent inden for høreapparater, headset og Unified Communications (UC). Som et tydeligt bevis på det succesrige år, som 2010 var, genvandt GN i december sin plads i OMXC20-indekset for de 20 største og mest handlede aktier på NASDAQ OMX København. I september 2010 tildelte den østrigske voldgiftsret DPTG DKK 2,9 mia. for fase 1 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA. Vi fik ikke tilkendt det beløb, vi havde krævet, men vi accepterer og respekterer voldgiftsrettens afgørelse. Det er dog meget bekymrende, at modparten, TPSA, et datterselskab af France Telecom, har valgt ikke at respektere voldgiftsrettens endelige og juridisk bindende afgørelse. Det giver os ingen anden mulighed end at bruge alle juridiske midler til at sikre, at voldgiftsrettens afgørelse respekteres, samt at beløbet bliver betalt i overensstemmelse med afgørelsen. Bestyrelsen og direktionen har i stigende grad tiltro til GN's fortsatte positive udvikling og valgte derfor at offentliggøre GN's finansielle mål for 2013 i efteråret Vores mål er en fortsat markant forbedring af indtjeningen og en fordobling af koncern-ebita-marginen til ca. 19% i 2013 (se side 5). GN Netcom GN Netcom opnåede en kraftig forbedring af indtjeningen i 2010 efter den vellykkede omstrukturering i 2009, og det lykkedes os at skabe tilfredsstillende vækst i forretningen. Den positive udvikling blev understreget af, at GN Netcom opjusterede sine forventninger til EBITA to gange i Jeg er også meget tilfreds med, at mobilforretningen efter flere år med tab har leveret et lille, men positivt EBITA i Vi lancerede mange nye produkter i 2010, og samtidig lykkedes det GN Netcom at tage førertrøjen inden for produktkategorier som headset til UC og speakerphones med trådløs Bluetooth teknologi. Vores enestående kompetencer inden for UC og vores nære samarbejde med de største leverandører af UC-løsninger er klart GN Netcoms nye fokusområde. Udrulningen af UC er begyndt at ske i mange virksomheder, og hos mange kunder har business cases vist, at selskaber, der skifter til UC, kan opnå markante besparelser. Med lanceringen af mange spændende nye produkter i 2010 og endnu flere på vej i 2011 er Jabra-brandet godt positioneret til at imødekomme den voksende efterspørgsel efter UC-produkter og udnytte indtjeningspotentialet på dette marked. I 2010 justerede vi organisationen, så den nu afspejler den mere markedsorienterede tilgang, vi har indført. Disse ændringer og vores innovationskompetencer har rustet GN Netcom til fortsat vækst og til at opnå de mål, vi har sat for 2011 til GN ReSound GN ReSound leverede de lovede resultater i 2010 og skabte positiv organisk vækst ved at tage en førerposition i innovationskapløbet og ved at vinde markedsandele på bestemte nøglemarkeder og -segmenter. I sommerens løb lancerede vi ReSound Alera, vores banebrydende trådløse høreapparat. At det lykkedes os at integrere og kommercialisere den trådløse 2,4 GHz-teknologi i et høreapparat blev et større teknologisk gennembrud i høreapparatbranchen. Andre af branchens producenter har forsøgt, men GN ReSound var den første, det rent faktisk lykkedes for. Vi er meget glade for den modtagelse og den anerkendelse, ReSound Alera har opnået i markedet. De trådløse muligheder i ReSound Alera i kombination med den enestående Surround Sound by ReSound teknologi og det tilbehør, der fås til ReSound Alera har været et markant skridt fremad for GN Re- Sound. I 2011 lancerer vi flere formfaktorer for ReSound Alera. Der er med andre ord også fuld damp på innovationen i GN ReSounddelen af forretningen. I 2010 indledte vi omstruktureringen af GN ReSound's supply chain, der bogstaveligt talt har til formål at lave hele distributionen og supply chain om. Dette er en utrolig kompleks opgave, men stort set alle milepæle for 2010 blev nået Når vi ser på 2011, bliver vores fokus at sikre at vores resultater fra 2010 forankres i organisationen, så tingene fremadrettet bliver gjort "The GN Way". Vi skal fortsat udvikle innovative produkter og forbedre vores markedsførings- og kommercialiseringskompetencer, og vi skal naturligvis skabe resultater i anden fase af omstruktureringsprocessen af GN ReSounds supply chain. Hvis vi går til denne opgave med engagement og en stor arbejdsindsats, bør vi ved udgangen af 2011 have skabt yderligere værdi til vores aktionærer og en mere professionel og velfungerende organisation. Dermed vil vi være stærkt positioneret til at opnå de finansielle mål, vi har sat os for At nå hertil har kostet utroligt hårdt arbejde og et stort engagement fra mange mennesker i hele GN's organisation. Jeg vil gerne lykønske og takke alle vores medarbejdere for de resultater, de har opnået i Der er stadig lang vej igen, og vi skal fastholde fokus på at gøre det rigtige, prioritere, udvikle kompetencerne i vores organisation og fortsat udvikle selskabet. Per Wold-Olsen Bestyrelsesformand GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

5 Ledelsens beretning Koncernens hovedtal (DKK mio.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Organisk vækst 2 % (7)% (2)% (16)% 5 % Resultat af primær drift (23) Finansielle poster, netto (60) (66) (117) (71) (33) Årets resultat for fortsættende aktiviteter 323 (94) (56) (70) Årets resultat 348 (67) (56) (70) Afholdte udviklingsomkostninger (514) (552) (531) (449) (455) EBITDA EBITA Balance Aktiekapital Koncernens egenkapital Moderselskabets egenkapital Samlede aktiver Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld* Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (722) (661) (607) (151) (367) Heraf: Udviklingsprojekter (276) (311) (328) (259) (234) Køb af materielle aktiver (445) (154) (133) (50) (95) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt (frit cash flow) (231) (183) (95) Nøgletal Udbytteprocent** 0% 0% 0% 0% 15 % Bruttomargin 48 % 51 % 52 % 54 % 57 % EBITA-margin 3,9 % 4,9 % 1,2 % 0,2 % 50,4 % Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill)* 4,6 % 5,3 % 1,2 % 0,2 % 43,0 % Egenkapitalens forrentning 6,8 % (1,4)% (1,2)% (1,6)% 33,9 % Soliditetsgrad 59,6 % 57,2 % 57,2 % 62,2 % 66,3 % Nettorentebærende gæld (gennemsnit)/ebitda 2,3 2,9 5,8 7,2 0,4 Nøgletal pr. aktie Resultat pr aktie (EPS) 1,71 (0,33) (0,27) (0,34) 9,15 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) 1,69 (0,33) (0,27) (0,34) 9,00 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie 2,39 2,35 2,51 3,49 2,73 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet pr. aktie (1,12) (0,90) (0,47) 2,76 0,95 Udbytte pr. aktie á DKK 4 (Angivet i DKK) ,19 Indre værdi pr. aktie á DKK Børskurs ultimo året Øvrige Antal ansatte, ultimo året ~5.150 ~4.675 ~4.825 ~4.150 ~4.525 Markedsværdi * I beregningen er proformabalancen anvendt for ** Eksklusive TPSA GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

6 Ledelsens beretning Finansielle mål FINANSIELLE MÅL FINANSIELLE MÅL GN NETCOM I Delårsrapport 3/2010 offentliggjorde GN præliminære forventninger for 2011, finansielle mål for 2013 og langsigtede mål. Med undtagelse af øgede forventninger for 2011 omsætningen for GN Netcom er målene uændrede. Se yderligere detaljer om forventningerne til 2011 på side 7. FINANSIELLE MÅL GN STORE NORD Forventninger til 2011 Organisk vækst på mere end 6% EBITA: DKK mio. Mål for 2013 Fordobling af EBITA-marginen til omkring 19% i forhold til 2010 (eksklusive TPSA) Koncernomsætning: Mere end DKK 6,3 mia. Langsigtede mål Organisk omsætningsvækst, bedre end markedet EBITA-margin på niveau med de førende konkurrenter Opdaterede forventninger til 2011 Organisk vækst på mere end 10% EBITA: DKK mio. Mål for 2013 Omsætning: Mere end DKK 2,6 mia. EBITA-margin: Omkring 18% Væsentlige forudsætninger Markant vækst på CC&O-markedet drevet af Unified Communications Fortsat attraktiv bruttomargin noget pres på priser grundet Unified Communications Mobile midt-encifret EBITA-margin Høj operationel gearing HÅNDFRI KOMMUNIKATION EBITA-MARGIN 25% 15% 5% -5% GN Netcom Førende konkurrenter* 2013 mål Langsigtet mål -15% fremefter *Baseret på nuværende markedskarakteristika GN STORE NORD OMSÆTNING DKK mia. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 20% 16% Mere end 6, GN STORE NORD EBITA-MARGIN* Omkring 19% FINANSIELLE MÅL GN RESOUND Forventninger til 2011 Organisk vækst på over 4% EBITA: DKK mio. Mål for 2013 Omsætning: Omkring DKK 3,7 mia. EBITA-margin: Omkring 20% Væsentlige forudsætninger Omsætningsvækst på niveau med eller bedre end markedet Gennemsnitlig markedsvækst (værdi) på 3-5% p.a. Øget tilstedeværelse i den øvre del af markedet Omstrukturering af supply chain skaber omkostningsbesparelser på op til DKK 200 mio. pr. ultimo 2011 Høj operationel gearing samtidig med investering i den nyeste teknologi HØREAPPARATER EBITA-MARGIN 30% 12% 20% GN ReSound Førende konkurrenter* Langsigtet mål 8% 2013 mål 10% 4% 0% % fremefter * Eksklusive TPSA *Baseret på nuværende markedskarakteristika GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

7 Ledelsens beretning Året 2010 Året 2010 GN's samlede omsætning udgjorde DKK mio., svarende til en organisk vækst på 5%, hvilket var i den øvre ende af forventningen om "positiv organisk vækst på 3-5%", som blev udmeldt i Delårsrapport 1/2010. Koncernen sluttede året stærkt med en organisk omsætningsvækst på 10% i fjerde kvartal 2010 sammenlignet med fjerde kvartal GN s koncern-ebita var på DKK mio. og på niveau med de opjusterede forventninger, der blev udmeldt i Delårsrapport 3/2010. Koncern-EBITA for de to driftsvirksomheder (eksklusive TPSA) nåede sit højeste niveau siden Efter den omfattende omstrukturering i 2009 var det primære mål for GN i 2010 at forbedre omsætningsudviklingen med stærkt fokus på styring af omkostningerne. Dette mål blev nået med en organisk vækst, der øgedes fra kvartal til kvartal i årets løb og som nåede op på 10% i fjerde kvartal. Samtidig er indtjeningen væsentligt forbedret i driftsenhederne, og begge forretninger hævede deres indtjeningsforventninger i årets løb. GN har opfyldt målene om innovation og har genetableret sig som en førende innovator i høreapparatbranchen. I december genvandt GN sin plads i OMXC20-indekset over de 20 største og mest handlede aktier på NASDAQ OMX København og cementerede dermed den vellykkede udvikling. GN Netcom skabte med UC som drivkraft stigende vækst i løbet af året og forventes nu i en periode at opleve en markedsdreven vækst i omsætning og indtjening. Når der ses bort fra OEM-forretningen i Mobile headset var den organiske vækst i 2010 på 18%. På baggrund af den operationelle gearing, der følger af omsætningsvæksten og det fortsatte omkostningsfokus, forbedrede GN Netcom sine marginer væsentligt i 2010 og opnåede en to-cifret EBITA-margin på 11,4% den højeste i 10 år. Samtidig nåede Mobile headset en vigtig milepæl med et lille, men positivt EBITA i 2010 efter at have været tabsgivende i årevis. Efter den vellykkede omstrukturering i 2009 har GN ReSound indfriet sine løfter ved at opnå positiv organisk vækst og en markant forbedring af indtjeningen. Udviklingen var drevet af lanceringen af banebrydende produkter og teknologi i form af ReSound Alera og andre Surround Sound by ReSound produkter. Den igangværende, omfattende omstrukturering af GN ReSound's supply chain udgør et stort skridt frem mod forbedret lønsomhed i GN ReSound. Omstruktureringen fortsætter efter planen og vil skabe årlige besparelser på op mod DKK 200 mio. på løbende basis pr. ultimo Hovedoverskrifter GN's samlede omsætning blev DKK mio., svarende til en organisk vækst på 5% i forhold til (16)% i GN Netcom opnåede organisk vækst på 9% (18% eksklusive Mobiles OEMaktiviteter), mens den organiske vækst i GN ReSound var på 2%. Bruttoresultatet udgjorde DKK mio., svarende til en bruttomargin på 57%, en stigning på tre procentpoint i forhold til EBITA var på DKK mio. inklusive DKK mio. vedrørende kendelsen for fase 1 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA. Eksklusive TPSA-kendelsen udgjorde EBITA DKK 469 mio. mod DKK 8 mio. i Den effektive skatteprocent var 27, og nettoresultatet udgjorde DKK mio. mod DKK (70) mio. i Det frie cash flow var på DKK 196 mio. mod DKK 566 mio. i Den nettorentebærende gæld udgjorde DKK 960 mio. mod DKK mio. pr. 31. december På den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen foreslå, at der for regnskabsåret 2010 udbetales et udbytte på 15% af nettoresultatet (eksklusive TPSA), svarende til DKK 40 mio. (DKK 0,19 pr. aktie). På baggrund af resultatet for regnskabsåret 2010 og forventningerne for 2011 agter GN at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på omkring DKK 200 mio., der vil blive gennemført i 2011, forudsat at generalforsamlingen giver bemyndigelse hertil. GN meddelte i november 2010, at koncernens langsigtede finansielle mål er at opnå en EBITA-margin på niveau med sine bedste konkurrenter og at skabe organisk vækst over markedet. GN s finansielle mål for 2013 er at fordoble koncernens EBITA-margin til ca. 19% i forhold til ca. 9% i 2010 (eksklusive TPSA). I september 2010 tilkendte den østrigske voldgiftsret DPTG DKK 2,9 mia. for fase 1 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA. TPSA har imidlertid valgt ikke at respektere afgørelsen. For at sikre at provenuet bliver betalt i henhold til kendelsen igangsatte DPTG tvangsfuldbyrdelse mod TPSA i Polen i november 2010 og efterfølgende i en række andre lande. I starten af 2011 indgav DPTG et nyt krav i voldgiftssagen på DKK 2,4 mia. for fase 2 (medio 2004 til 2009). I appelsagen om forbuddet mod salget af GN ReSound til Sonova gav den tyske højesteret GN medhold i sin kendelse afsagt i april 2010 ved at afgøre, at forbuddet mod salget var ulovligt. I lyset af kendelsen besluttede GN at overveje alle juridiske muligheder for at kræve kompensation for det markante tab, GN og dets aktionærer er blevet påført, og i december 2010 indgav GN ved byretten (Landgericht) i Bonn en stævning på ca. DKK 8,2 mia. mod de tyske konkurrencemyndigheder. GN Otometrics fortsatte den positive udvikling og skabte tocifret organisk omsætningsvækst. Året 2010 Året 2009 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst 9% 2% - 5% (30)% (6)% - (16)% Bruttoresultat Bruttomargin 53% 60% - 57% 43% 61% - 54% EBITA (184) 225 (33) 8 EBITA-margin 11,4% 10,4% - 50,4% (10,6)% 7,5% - 0,2% Frit cash flow 244 (4) (44) GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

8 Ledelsens beretning Fjerde kvartal 2010 og forventninger til 2011 Fjerde kvartal 2010 Drevet af den stigende omsætningsvækst i GN Netcom og den fortsat lovende lancering af ReSound Alera øgede GN sin organiske vækst til 10% i fjerde kvartal i forhold til samme kvartal året før. EBITA steg markant fra DKK 26 mio. i fjerde kvartal 2009 til DKK 208 mio. i fjerde kvartal Justeret for omkostningerne på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold i fjerde kvartal 2009 blev EBITA næsten fordoblet i forhold til sidste år. Resultatet for fjerde kvartal svarede til de opjusterede og højere helårsforventninger, der blev udmeldt i Delårsrapport 3/2010. Med UC som drivkraft og et stærkt kvartal for Mobile headset opnåede GN Netcom en organisk vækst på 17% i fjerde kvartal i forhold til fjerde kvartal UC-markedet fortsætter den positive udvikling, og lanceringen af Microsofts opdaterede UC-platform, Microsoft Lync, i november 2010 forventes at fremskynde masseudbredelsen af UC. GN ReSound fortsatte lanceringen af ReSound Alera på det globale marked i fjerde kvartal. Selvom ReSound Alera i fjerde kvartal kun kunne fås i formfaktoren receiver-in-the-ear (RIE), opnåede GN Re- Sound alligevel samlet organisk vækst på 5% i kvartalet. Højdepunkter i fjerde kvartal GN s samlede omsætning blev DKK mio., og den organiske vækst blev 10%. EBITA blev DKK 208 mio., hvilket var en væsentlig forbedring i forhold til fjerde kvartal 2009 (DKK 26 mio.), som indeholdt omkostninger på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold. Det frie cash flow var på DKK 35 mio. mod DKK 100 mio. i fjerde kvartal Omsætningen for GN Netcom blev DKK 580 mio., svarende til en organisk vækst på 17%. Eksklusive OEM-aktiviteterne i Mobile headset udgjorde den organiske vækst 20%. EBITA for GN Netcom blev DKK 96 mio., hvilket var en kraftig forbedring fra DKK (48) mio. i fjerde kvartal 2009, hvor der i EBITA indgik omkostninger på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold. Omsætningen for GN ReSound blev DKK 855 mio., svarende til en organisk vækst på 5%. EBITA for GN ReSound blev DKK 128 mio. mod DKK 87 mio. i fjerde kvartal GN indgav i december 2010 ved byretten (Landgericht) i Bonn en stævning på ca. DKK 8,2 mia. mod de tyske konkurrencemyndigheder (se yderligere information i regnskabets note 27). Selvom kendelsen på DKK 2,9 mia. for fase 1 fra begyndelsen af september 2010 er endelig og juridisk bindende, har TPSA ikke betalt inden for den af voldgiftsretten fastsatte frist på 14 dage. DPTG har derfor igangsat tvangsfuldbyrdelse af kendelsen i Polen og Holland i fjerde kvartal samt i Storbritannien, Tyskland og Frankrig i starten af I starten af 2011 indgav DPTG desuden et nyt krav i voldgiftssagen på DKK 2,4 mia. for fase 2 (medio 2004 til 2009). Forventninger til 2011 I Delårsrapport 3/2010 offentliggjorde GN præliminære forventninger til GN kan med tilfredshed hæve forventningerne til omsætningen i GN Netcom for 2011 fra "organisk vækst på mere end 8%" til "organisk vækst på mere end 10%". Ud over dette er der ingen ændringer til de præliminære forventninger for GN forventer, at de økonomiske resultater for første kvartal 2011 vil være afdæmpede i forhold til de resterende kvartaler. Baseret på den lovende udvikling i både GN Netcom og GN ReSound i 2010 forventes en forbedring i EBITA fra DKK 469 mio. (eksklusive TPSA-kendelsen) til DKK mio. i 2011, og der forventes en samlet organisk vækst på mere end 6%. Amortisering af immaterielle aktiver og finansielle poster forventes at udgøre ca. DKK (50) mio., og resultat før skat forventes derfor at udgøre omkring DKK mio. Forventningerne er baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/ USD 5,50. GN Netcom Der forventes mere end 10% vækst på GN Netcoms markeder i 2011 målt på værdi. Der forventes kraftigst vækst på markedet for CC&O headset (UC), mens der på markedet for håndfri mobilheadset forventes etcifret vækst. Med baggrund i stigende udbredelse af UC og organisk vækst på 17% i fjerde kvartal 2010 forventer GN Netcom"organisk vækst på mere end 10%" i GN Netcom forventer et EBITA for 2011 på DKK mio. GN Netcom vil i 2011 fortsætte og i nogle tilfælde fremskynde investeringerne i vækstmulighederne inden for UC, herunder tilføje ressourcer til yderligere udvidelse af distributionskanalen og til at arbejde med udvalgte slutbrugere. GN ReSound Markedet for høreapparater forventes at stige med 2-4% i 2011 målt på værdi, og GN ReSound forventer organisk vækst på over 4% drevet af avanceret teknologi og en styrket position i højprissegmentet. GN ReSound forventer et EBITA på DKK mio. Omstruktureringen af supply chain forventes at påvirke EBITA positivt med ca. DKK 75 mio. i 2011 i forhold til Øvrige aktiviteter Før indregning af en kendelse for fase 2 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA samt påløbne renter for kravet vedrørende fase 1 forventes for Øvrige aktiviteter en EBITA på ca. DKK (30) mio., som hovedsageligt vedrører udgifterne ved at være børsnoteret m.v. samt omkostningerne forbundet med koncernstaben, bestyrelsen og Telegraf-Selskabet. Fjerde kvartal 2010 Fjerde kvartal 2009 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst 17% 5% - 10% (19)% (3)% - (10)% Bruttoresultat Bruttomargin 52% 61% - 57% 50% 60% - 56% EBITA (16) 208 (48) 87 (13) 26 EBITA-margin 16,6% 15,0% - 14,5% (10,3)% 11,5% - 2,1% Frit cash flow (54) GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

9 Ledelsens beretning GN Netcom Unified Communications driver vækst i GN Netcom Som det fremgik af Årsrapport 2009, har GN Netcoms primære fokus i 2010 været på omsætningsvækst, mens det stramme greb om omkostningsniveauet blev fastholdt. GN Netcom nåede fuldt ud sine mål. Den organiske vækst blev på 9% for hele 2010, mens den i fjerde kvartal nåede op på 17%. Eksklusive OEM-aktiviteterne i Mobile headset var den organiske vækst på 18% i EBITA for 2010 blev på niveau med de forventninger, der blev udmeldt i Delårsrapport 3/2010, endda efter at forventningerne var blevet hævet to gange i årets løb. EBITA-marginen var den højeste i 10 år. Markedet for CC&O headset styrkedes i 2010 efter at være blevet hårdt ramt af den globale økonomiske krise i Den øgede udbredelse af UC var den primære vækstfaktor i GN Netcoms ledelse forventer, at denne udvikling vil fortsætte, og at GN Netcom vil opleve en periode med markant markedsdrevet vækst i omsætning og indtjening. Den stigende udbredelse af UC er båret af et højt afkast på investeringen, lav implementeringsrisiko, øget effektivitet og lettere adgang til samarbejde. GN Netcom har fra starten været den førende aktør på det voksende UC marked. GN Netcom blev i 2007 den første til at optimere et headset til Microsoft Office Communicator (det nuværende Microsoft Lync) og er fortsat markedsførende inden for UC. GN Netcom har foretaget en række større UC-installationer på verdensplan, og selskabet står desuden bag en af de største Microsoft-slutbrugerinstallationer. GN Netcom har en komplet produktportefølje, som sikrer fuld integration med de nye generationer af UC-løsninger fra Microsoft, Cisco, Avaya m.fl. I 2011 vil GN Netcom fortsætte med at øge sin salgs- og markedsføringskapacitet inden for udvalgte områder med henblik på at udnytte de lovende muligheder inden for UC. GN Netcom er fast besluttet på at fastholde sin position som den førende leverandør af UC headset og udvider løbende sine tekniske og kommercielle relationer med førende UC-forhandlere som Microsoft, Cisco og Avaya. GN Netcom fortsætter med at tilføje ressourcer til arbejdet med nye og eksisterende forhandlere i salgskanalen, der er med til at udvide anvendelsen af UC, samt beslutningstagere hos slutbrugerne. I 2011 vil Mobile headset fokusere på at sikre et positivt EBITA. Mobile headset skal løbende lancere nye innovative produkter, som effektivt kan kommercialiseres ved hjælp af kreative markedsføringsmetoder og i tæt samarbejde med udvalgte kanaler. Mobile headset forventes at opnå en forbedret EBITA-margin i Året 2010 GN Netcoms omsætning for 2010 blev på DKK mio. med en organisk vækst på 9% (18% eksklusive Mobiles OEM-aktiviteter) mod en negativ organisk vækst på 30% i Den organiske vækst blev forbedret i årets løb og nåede op på 17% i fjerde kvartal (20% eksklusive OEM-aktiviteterne). Omsætningen i GN Netcom faldt fra 2006 til 2009, og 2010 er således et vendepunkt for selskabet. Efter at have øget forventningerne til EBITA to gange i årets løb opnåede GN Netcom et EBITA for 2010 på DKK 224 mio. mod DKK (184) mio. i EBITA for 2010 svarer til en EBITA-margin på 11,4% - det højeste i 10 år. Omsætningen i GN Netcoms CC&O-forretning blev på DKK mio., mod DKK mio. i Den organiske vækst i CC&O headset blev på 13% mod (22)% i Omsætningen fra UCprodukter steg med mere end 50% i forhold til Der var også en positiv udvikling inden for traditionelle CC&O headset i GN Netcoms mobilforretning opnåede solid organisk vækst på 32% for Jabra-brandet i forhold til året før. Derved nåede Mobile headset en meget vigtig milepæl i 2010, idet forretningen opnåede et lille, men positivt EBITA for helåret. Udviklingen viser, at Mobile headsets forretningsmodel med fokus på GN Netcoms eget Jabra-brand og innovationsdrevne produkter i højprissegmentet samt stor fokus på omkostningsstyring fungerer efter hensigten. GN Netcom er bevidst ophørt med eller har givet afkald på OEM-aktiviteter med lav avance. OEM-omsætningen faldt med 67% i 2010 i forhold til 2009 og udgør nu mindre end 5% af GN Netcoms samlede omsætning. Omsætningen for Mobile headset blev på DKK 708 mio. i 2010 mod DKK 655 mio. i Af den samlede omsætning i GN Netcom kom 47% fra Europa, 42% fra Nordamerika og 11% fra Asien og resten af verden. GN Netcom opnåede en bruttomargin på 53%, en væsentlig forbedring fra 43% i Den forbedrede bruttomargin afspejler den fortsatte forskydning mod højprissegmentet inden for Mobile headsets produktportefølje, et konstant fokus på optimering af omkostnings- GN NETCOMS EBITA-MARGIN I 2010 DEN HØJESTE I 10 ÅR % 15 Via sit Jabra brand er GN Netcom førende på markedet for innovative headsetløsninger. Med medarbejdere og salgskontorer over hele verden udvikler og markedsfører GN Netcom et bredt sortiment af headset og speakerphones til mobiltelefoner og både trådløse og trådede headset samt speakerphones og andet udstyr til contact centre og kontorer. For yderligere information om virksomheden se venligst GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom GN Store Nord Dansk Aktiemesse Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom København, den 16. september 2009 Udsagn om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne præsentation afspejler GN s ledelses

Læs mere

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA Delårsrapport 3/2010 EBITA-FORVENTNINGER FOR 2010 OPJUSTERES MÅL OM FORDOBLING AF GN S EBITA-MARGIN I 2013 Drevet af den lovende lancering af ReSound Alera og den fortsatte vækst i GN Netcom opnåede GN

Læs mere

Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010

Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER OVERSIGT OVER ANDET KVARTAL 2010 Delårsrapport 2/2010 FORTSAT FORBEDRING I OMSÆTNING OG EBITA HØJDEPUNKTER GN opnåede igen i andet kvartal tydelige resultater af den omfattende omstrukturering, der blev foretaget i 2009. Den organiske

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 24. februar 2010 MEDDELELSE nr.: 2 Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i

Læs mere

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter Delårsrapport 2/2012 Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang Hovedoverskrifter I andet kvartal af 2012 fortsatte GN Store Nord med at levere betydelige indtjeningsforbedringer kombineret med fortsat

Læs mere

Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST HOVEDOVERSKRIFTER

Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST HOVEDOVERSKRIFTER Delårsrapport 2/2011 RESOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS SKABER FORTSAT STÆRK OMSÆTNINGSVÆKST GN Store Nord opnåede med afsæt i den fortsatte lancering af ReSound Alera samt væksten inden for Unified

Læs mere

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord Nørresundby Bank, 28. maj 2008 Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. I de første mange år som telegrafselskab.

Læs mere

Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER

Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER Delårsrapport 1/2010 STÆRKT FORBEDRET EBITA I FØRSTE KVARTAL GN RESOUND HÆVER EBITA-FORVENTNING FOR 2010 HØJDEPUNKTER GN Store Nord opnåede i første kvartal meget tydelige resultater af den omfattende

Læs mere

Årsrapport 2011 GN STORE NORD

Årsrapport 2011 GN STORE NORD Årsrapport 2011 GN STORE NORD GN Store Nord A/S 2750 Ballerup Tlf.: 45 75 00 00 info@gn.com www.gn.com CVR-nr. 24257843 Indhold Ledelsens beretning 3 Forord fra bestyrelsesformanden 4 Koncernens hovedtal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.)

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.) Delårsrapport 1/2009 GN S OMSTRUKTURERING FORLØBER PLAN- MÆSSIGT GN s resultat for første kvartal blev som vi forventede, og forventningerne til helåret er uændrede. Som meddelt i årsrapporten for 2008

Læs mere

Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS HOVEDOVERSKRIFTER

Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS HOVEDOVERSKRIFTER Delårsrapport 1/2011 LOVENDE OMSÆTNINGSVÆKST DREVET AF RE- SOUND ALERA OG UNIFIED COMMUNICATIONS GN Store Nord opnåede med udgangspunkt i den fortsatte lancering af ReSound Alera samt væksten inden for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GN Store Nord Organisk vækst på mere end 7% (lave/midt del af intervallet) 0-(25)

GN Store Nord Organisk vækst på mere end 7% (lave/midt del af intervallet) 0-(25) Delårsrapport 3/2011 KRAFTIG INDTJENINGSFORBEDRING SAMLEDE FORVENTNINGER TIL 2011 BEKRÆFTET GN Store Nord skabte kraftigt forbedret indtjening og fortsatte med at tage markedsandele i tredje kvartal. Den

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

GN Store Nord A/S Årsrapport 2012

GN Store Nord A/S Årsrapport 2012 GN Store Nord A/S Årsrapport 2012 CVR-nr. 24257843 Den globale udvikling er afhængig af kommunikation C. F. Tietgen (1829-1901), grundlægger af GN Store Nord Indhold Årsrapport 2012 Forord fra bestyrelsesformanden...4

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2009

GN Store Nord Årsrapport 2009 www.gn.com GN Store Nord Årsrapport 2009 Koncernens hovedtal 2005-2009 (DKK mio.) 2005 2006 2007 2008 2009 Indtjening Nettoomsætning 6.644 6.766 5.981 5.624 4.729 Resultat af primær drift 823 257 230 34

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Delårsrapport 3/2009 HOVEDTAL TREDJE KVARTAL OG ÅR TIL DATO FOR 2009 OVERSIGT OVER TREDJE KVARTAL Den samlede omsætning blev på DKK mio.

Delårsrapport 3/2009 HOVEDTAL TREDJE KVARTAL OG ÅR TIL DATO FOR 2009 OVERSIGT OVER TREDJE KVARTAL Den samlede omsætning blev på DKK mio. Delårsrapport 3/2009 GN FORTSÆTTER MED AT SKABE POSITIVT CASH FLOW FORVENTNINGER TIL FRIT CASH FLOW ØGES TIL CA. DKK 0,5 MIA. FORVENTNINGER TIL EBITA UÆNDREDE Som tidligere udmeldt er GN s fokus for 2009

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 670 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 Delårsrapport 3/2008 Resume GN opnåede positiv organisk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GN STORE NORD ÅRSRAPPORT EN VERDEN AF LYD

GN STORE NORD ÅRSRAPPORT EN VERDEN AF LYD 2007 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT EN VERDEN AF LYD INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2003-2007 5 Profil 6 Strategisk sammenfatning 9 Ledelsens beretning 24 Investororienterede

Læs mere

GN ReSound opnåede solid positiv organisk vækst i andet halvår. Resultatet i GN Netcom blev negativt påvirket af den globale økonomiske krise.

GN ReSound opnåede solid positiv organisk vækst i andet halvår. Resultatet i GN Netcom blev negativt påvirket af den globale økonomiske krise. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 27. februar 2009 MEDDELELSE nr.: 3 GN s fjerde kvartals- og helårsresultater svarer til forventninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Resultatet for fjerde kvartal blev som udmeldt i fondsbørsmeddelelsen af 15. januar

Resultatet for fjerde kvartal blev som udmeldt i fondsbørsmeddelelsen af 15. januar Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 21. februar 2008 MEDDELELSE nr.: 3 GN Årsrapport 2007 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2008

GN Store Nord Årsrapport 2008 GN Store Nord Årsrapport 2008 GN Netcom GN ReSound GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks 99 2750 Ballerup Tlf.: 45 75 00 00 Fax: 45 75 00 09 www.gn.dk info@gn.com INDHOLD LEDELSENS BERETNING Regnskab

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

HOVEDTAL. År til dato 2009

HOVEDTAL. År til dato 2009 Delårsrapport 2/2009 OMSTRUKTURERINGSTILTAG SKABER BEDRE RE- SULTATER END TIDLIGERE UDMELDT. VÆSENTLIG FORBEDRING AF POSITIVT CASH FLOW. GN s resultat for andet kvartal blev som forventet, og forventningerne

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Hovedoverskrifter. *Eksklusive SMART restruktureringsomkostninger i GN ReSound på op til DKK 225 mio. mod tidligere forventet op til DKK 200 mio.

Hovedoverskrifter. *Eksklusive SMART restruktureringsomkostninger i GN ReSound på op til DKK 225 mio. mod tidligere forventet op til DKK 200 mio. Delårsrapport 3/2012 GN introducerer nye innovative produkter. Stærk forbedring af bruttomarginen i GN ReSound Hovedoverskrifter I tredje kvartal af 2012 fortsatte GN Store Nord med at forbedre de fundamentale

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7

Global Reports LLC. Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07. Til Københavns Fondsbørs side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 27.03.2007 Kvartalsorientering: 3. kvartal 2006/07 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapport for 3. kvartal af forretningsåret

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 16. august 2006 MEDDELELSE nr.: 27 Delårsrapport 2/2006 Andet kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag.

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 3. maj 2007 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2007 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere