Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Segmentoplysninger 4. kvt. 2010"

Transkript

1 Segmentoplysninger 4. kvt Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (281) (232) (337) (303) - - (618) (535) Bruttoresultat Omkostningsførte udviklingsomkostninger** (48) (38) (72) (67) - - (120) (105) Salgs- og distributionsomkostninger** (137) (118) (257) (222) - - (394) (340) Ledelses- og administrationsomkostninger (19) (128) (62) (80) (19) (12) (100) (220) Andre driftsindtægter (3) 3 (1) EBITA 96 (48) (16) (13) Amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (2) (1) (5) (6) - - (7) (7) Resultat af primær drift 94 (49) (16) (13) Fortjeneste/(tab) ved afhændelse af aktiviteter Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle poster (6) - (16) (30) 2 9 (20) (21) Resultat før skat 88 (49) (14) (4) Skat af periodens resultat (41) (50) (28) (37) 9 6 (60) (81) Periodens resultat 47 (99) (5) (80) Pengestrømsopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Driftsaktivitet før ændring i arbejdskapital (32) (8) Pengestrømme fra ændring i arbejdskapital og betalte omstruktureringer/engangsomkostninger (75) (2) (45) (118) 9 Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster og skat (30) (3) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (7) (20) (77) (77) (31) (3) (115) (100) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet før finansielle poster og skat (61) (6) Skat og finansielle poster 4 3 (19) (35) 7 10 (8) (22) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (frit cash flow) (54) Supplerende information GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Geografisk fordeling af omsætning Europa 48% 46% 35% 41% 100% 100% 40% 43% Nordamerika 42% 43% 40% 37% 0% 0% 41% 39% Resten af verden 10% 11% 25% 22% 0% 0% 19% 18% Afholdte udviklingsomkostninger (36) (31) (80) (74) - - (116) (105) Aktivering af udviklingsomkostninger Amortisering og afskrivning af udviklingsomkostninger** (26) (21) (41) (39) - - (67) (60) Omkostningsførte udviklingsomkostninger (48) (38) (72) (67) - - (120) (105) EBITDA 103 (35) (11) (8) Afskrivninger (7) (13) (25) (23) (5) (5) (37) (41) EBITA 96 (48) (16) (13) EBITA-margin 16,6 % (10,3)% 15,0 % 11,5 % NA NA 14,5 % 2,1 % Antal ansatte, ultimo perioden ~850 ~850 ~3.650 ~3.275 ~25 ~25 ~4.525 ~4.150 *Under "Øvrige" indgår koncernens fællesfunktioner, Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme og elimineringer. **Indeholder ikke andel af amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb, jf. definitionen af EBITA.

2 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2010 GN Store Nord A/S 2750 Ballerup Tlf.: CVR-nr

3 Indhold Ledelsens beretning 3 Forord fra bestyrelsesformanden 4 Koncernens hovedtal Finansielle mål 6 Året Fjerde kvartal 2010 og forventninger til GN Netcom 12 GN ReSound 16 Risikostyring 18 God selskabsledelse 20 Samfundsansvar (CSR) 22 Aktionærinformation 25 Kvartalstal pr. segment 26 Bestyrelse 27 Direktion 28 Ledelsespåtegning 29 Den uafhængige revisors påtegning Bluetooth mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af GN Netcom under licens. GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

4 Ledelsens beretning Forord fra bestyrelsesformanden Tilbage på vækstsporet Til vores aktionærer I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport 2009 og på baggrund af et meget vanskeligt 2008 pegede vi på, at GN i 2010 skulle fokusere på at konsolidere virksomheden og levere inden for kerneområderne i alle dele af organisationen. Per Wold-Olsen Formand Når jeg nu ser tilbage på 2010, er jeg meget glad for at kunne sige, at det lykkedes. Ikke alene opjusterede vi vores resultatforventninger tre gange i årets løb og opnåede det, vi meldte ud, det lykkedes os også at nå vores innovationsmål ved at repositionere GN som en stærk konkurrent inden for høreapparater, headset og Unified Communications (UC). Som et tydeligt bevis på det succesrige år, som 2010 var, genvandt GN i december sin plads i OMXC20-indekset for de 20 største og mest handlede aktier på NASDAQ OMX København. I september 2010 tildelte den østrigske voldgiftsret DPTG DKK 2,9 mia. for fase 1 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA. Vi fik ikke tilkendt det beløb, vi havde krævet, men vi accepterer og respekterer voldgiftsrettens afgørelse. Det er dog meget bekymrende, at modparten, TPSA, et datterselskab af France Telecom, har valgt ikke at respektere voldgiftsrettens endelige og juridisk bindende afgørelse. Det giver os ingen anden mulighed end at bruge alle juridiske midler til at sikre, at voldgiftsrettens afgørelse respekteres, samt at beløbet bliver betalt i overensstemmelse med afgørelsen. Bestyrelsen og direktionen har i stigende grad tiltro til GN's fortsatte positive udvikling og valgte derfor at offentliggøre GN's finansielle mål for 2013 i efteråret Vores mål er en fortsat markant forbedring af indtjeningen og en fordobling af koncern-ebita-marginen til ca. 19% i 2013 (se side 5). GN Netcom GN Netcom opnåede en kraftig forbedring af indtjeningen i 2010 efter den vellykkede omstrukturering i 2009, og det lykkedes os at skabe tilfredsstillende vækst i forretningen. Den positive udvikling blev understreget af, at GN Netcom opjusterede sine forventninger til EBITA to gange i Jeg er også meget tilfreds med, at mobilforretningen efter flere år med tab har leveret et lille, men positivt EBITA i Vi lancerede mange nye produkter i 2010, og samtidig lykkedes det GN Netcom at tage førertrøjen inden for produktkategorier som headset til UC og speakerphones med trådløs Bluetooth teknologi. Vores enestående kompetencer inden for UC og vores nære samarbejde med de største leverandører af UC-løsninger er klart GN Netcoms nye fokusområde. Udrulningen af UC er begyndt at ske i mange virksomheder, og hos mange kunder har business cases vist, at selskaber, der skifter til UC, kan opnå markante besparelser. Med lanceringen af mange spændende nye produkter i 2010 og endnu flere på vej i 2011 er Jabra-brandet godt positioneret til at imødekomme den voksende efterspørgsel efter UC-produkter og udnytte indtjeningspotentialet på dette marked. I 2010 justerede vi organisationen, så den nu afspejler den mere markedsorienterede tilgang, vi har indført. Disse ændringer og vores innovationskompetencer har rustet GN Netcom til fortsat vækst og til at opnå de mål, vi har sat for 2011 til GN ReSound GN ReSound leverede de lovede resultater i 2010 og skabte positiv organisk vækst ved at tage en førerposition i innovationskapløbet og ved at vinde markedsandele på bestemte nøglemarkeder og -segmenter. I sommerens løb lancerede vi ReSound Alera, vores banebrydende trådløse høreapparat. At det lykkedes os at integrere og kommercialisere den trådløse 2,4 GHz-teknologi i et høreapparat blev et større teknologisk gennembrud i høreapparatbranchen. Andre af branchens producenter har forsøgt, men GN ReSound var den første, det rent faktisk lykkedes for. Vi er meget glade for den modtagelse og den anerkendelse, ReSound Alera har opnået i markedet. De trådløse muligheder i ReSound Alera i kombination med den enestående Surround Sound by ReSound teknologi og det tilbehør, der fås til ReSound Alera har været et markant skridt fremad for GN Re- Sound. I 2011 lancerer vi flere formfaktorer for ReSound Alera. Der er med andre ord også fuld damp på innovationen i GN ReSounddelen af forretningen. I 2010 indledte vi omstruktureringen af GN ReSound's supply chain, der bogstaveligt talt har til formål at lave hele distributionen og supply chain om. Dette er en utrolig kompleks opgave, men stort set alle milepæle for 2010 blev nået Når vi ser på 2011, bliver vores fokus at sikre at vores resultater fra 2010 forankres i organisationen, så tingene fremadrettet bliver gjort "The GN Way". Vi skal fortsat udvikle innovative produkter og forbedre vores markedsførings- og kommercialiseringskompetencer, og vi skal naturligvis skabe resultater i anden fase af omstruktureringsprocessen af GN ReSounds supply chain. Hvis vi går til denne opgave med engagement og en stor arbejdsindsats, bør vi ved udgangen af 2011 have skabt yderligere værdi til vores aktionærer og en mere professionel og velfungerende organisation. Dermed vil vi være stærkt positioneret til at opnå de finansielle mål, vi har sat os for At nå hertil har kostet utroligt hårdt arbejde og et stort engagement fra mange mennesker i hele GN's organisation. Jeg vil gerne lykønske og takke alle vores medarbejdere for de resultater, de har opnået i Der er stadig lang vej igen, og vi skal fastholde fokus på at gøre det rigtige, prioritere, udvikle kompetencerne i vores organisation og fortsat udvikle selskabet. Per Wold-Olsen Bestyrelsesformand GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

5 Ledelsens beretning Koncernens hovedtal (DKK mio.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Organisk vækst 2 % (7)% (2)% (16)% 5 % Resultat af primær drift (23) Finansielle poster, netto (60) (66) (117) (71) (33) Årets resultat for fortsættende aktiviteter 323 (94) (56) (70) Årets resultat 348 (67) (56) (70) Afholdte udviklingsomkostninger (514) (552) (531) (449) (455) EBITDA EBITA Balance Aktiekapital Koncernens egenkapital Moderselskabets egenkapital Samlede aktiver Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld* Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (722) (661) (607) (151) (367) Heraf: Udviklingsprojekter (276) (311) (328) (259) (234) Køb af materielle aktiver (445) (154) (133) (50) (95) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt (frit cash flow) (231) (183) (95) Nøgletal Udbytteprocent** 0% 0% 0% 0% 15 % Bruttomargin 48 % 51 % 52 % 54 % 57 % EBITA-margin 3,9 % 4,9 % 1,2 % 0,2 % 50,4 % Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill)* 4,6 % 5,3 % 1,2 % 0,2 % 43,0 % Egenkapitalens forrentning 6,8 % (1,4)% (1,2)% (1,6)% 33,9 % Soliditetsgrad 59,6 % 57,2 % 57,2 % 62,2 % 66,3 % Nettorentebærende gæld (gennemsnit)/ebitda 2,3 2,9 5,8 7,2 0,4 Nøgletal pr. aktie Resultat pr aktie (EPS) 1,71 (0,33) (0,27) (0,34) 9,15 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) 1,69 (0,33) (0,27) (0,34) 9,00 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie 2,39 2,35 2,51 3,49 2,73 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet pr. aktie (1,12) (0,90) (0,47) 2,76 0,95 Udbytte pr. aktie á DKK 4 (Angivet i DKK) ,19 Indre værdi pr. aktie á DKK Børskurs ultimo året Øvrige Antal ansatte, ultimo året ~5.150 ~4.675 ~4.825 ~4.150 ~4.525 Markedsværdi * I beregningen er proformabalancen anvendt for ** Eksklusive TPSA GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

6 Ledelsens beretning Finansielle mål FINANSIELLE MÅL FINANSIELLE MÅL GN NETCOM I Delårsrapport 3/2010 offentliggjorde GN præliminære forventninger for 2011, finansielle mål for 2013 og langsigtede mål. Med undtagelse af øgede forventninger for 2011 omsætningen for GN Netcom er målene uændrede. Se yderligere detaljer om forventningerne til 2011 på side 7. FINANSIELLE MÅL GN STORE NORD Forventninger til 2011 Organisk vækst på mere end 6% EBITA: DKK mio. Mål for 2013 Fordobling af EBITA-marginen til omkring 19% i forhold til 2010 (eksklusive TPSA) Koncernomsætning: Mere end DKK 6,3 mia. Langsigtede mål Organisk omsætningsvækst, bedre end markedet EBITA-margin på niveau med de førende konkurrenter Opdaterede forventninger til 2011 Organisk vækst på mere end 10% EBITA: DKK mio. Mål for 2013 Omsætning: Mere end DKK 2,6 mia. EBITA-margin: Omkring 18% Væsentlige forudsætninger Markant vækst på CC&O-markedet drevet af Unified Communications Fortsat attraktiv bruttomargin noget pres på priser grundet Unified Communications Mobile midt-encifret EBITA-margin Høj operationel gearing HÅNDFRI KOMMUNIKATION EBITA-MARGIN 25% 15% 5% -5% GN Netcom Førende konkurrenter* 2013 mål Langsigtet mål -15% fremefter *Baseret på nuværende markedskarakteristika GN STORE NORD OMSÆTNING DKK mia. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 20% 16% Mere end 6, GN STORE NORD EBITA-MARGIN* Omkring 19% FINANSIELLE MÅL GN RESOUND Forventninger til 2011 Organisk vækst på over 4% EBITA: DKK mio. Mål for 2013 Omsætning: Omkring DKK 3,7 mia. EBITA-margin: Omkring 20% Væsentlige forudsætninger Omsætningsvækst på niveau med eller bedre end markedet Gennemsnitlig markedsvækst (værdi) på 3-5% p.a. Øget tilstedeværelse i den øvre del af markedet Omstrukturering af supply chain skaber omkostningsbesparelser på op til DKK 200 mio. pr. ultimo 2011 Høj operationel gearing samtidig med investering i den nyeste teknologi HØREAPPARATER EBITA-MARGIN 30% 12% 20% GN ReSound Førende konkurrenter* Langsigtet mål 8% 2013 mål 10% 4% 0% % fremefter * Eksklusive TPSA *Baseret på nuværende markedskarakteristika GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

7 Ledelsens beretning Året 2010 Året 2010 GN's samlede omsætning udgjorde DKK mio., svarende til en organisk vækst på 5%, hvilket var i den øvre ende af forventningen om "positiv organisk vækst på 3-5%", som blev udmeldt i Delårsrapport 1/2010. Koncernen sluttede året stærkt med en organisk omsætningsvækst på 10% i fjerde kvartal 2010 sammenlignet med fjerde kvartal GN s koncern-ebita var på DKK mio. og på niveau med de opjusterede forventninger, der blev udmeldt i Delårsrapport 3/2010. Koncern-EBITA for de to driftsvirksomheder (eksklusive TPSA) nåede sit højeste niveau siden Efter den omfattende omstrukturering i 2009 var det primære mål for GN i 2010 at forbedre omsætningsudviklingen med stærkt fokus på styring af omkostningerne. Dette mål blev nået med en organisk vækst, der øgedes fra kvartal til kvartal i årets løb og som nåede op på 10% i fjerde kvartal. Samtidig er indtjeningen væsentligt forbedret i driftsenhederne, og begge forretninger hævede deres indtjeningsforventninger i årets løb. GN har opfyldt målene om innovation og har genetableret sig som en førende innovator i høreapparatbranchen. I december genvandt GN sin plads i OMXC20-indekset over de 20 største og mest handlede aktier på NASDAQ OMX København og cementerede dermed den vellykkede udvikling. GN Netcom skabte med UC som drivkraft stigende vækst i løbet af året og forventes nu i en periode at opleve en markedsdreven vækst i omsætning og indtjening. Når der ses bort fra OEM-forretningen i Mobile headset var den organiske vækst i 2010 på 18%. På baggrund af den operationelle gearing, der følger af omsætningsvæksten og det fortsatte omkostningsfokus, forbedrede GN Netcom sine marginer væsentligt i 2010 og opnåede en to-cifret EBITA-margin på 11,4% den højeste i 10 år. Samtidig nåede Mobile headset en vigtig milepæl med et lille, men positivt EBITA i 2010 efter at have været tabsgivende i årevis. Efter den vellykkede omstrukturering i 2009 har GN ReSound indfriet sine løfter ved at opnå positiv organisk vækst og en markant forbedring af indtjeningen. Udviklingen var drevet af lanceringen af banebrydende produkter og teknologi i form af ReSound Alera og andre Surround Sound by ReSound produkter. Den igangværende, omfattende omstrukturering af GN ReSound's supply chain udgør et stort skridt frem mod forbedret lønsomhed i GN ReSound. Omstruktureringen fortsætter efter planen og vil skabe årlige besparelser på op mod DKK 200 mio. på løbende basis pr. ultimo Hovedoverskrifter GN's samlede omsætning blev DKK mio., svarende til en organisk vækst på 5% i forhold til (16)% i GN Netcom opnåede organisk vækst på 9% (18% eksklusive Mobiles OEMaktiviteter), mens den organiske vækst i GN ReSound var på 2%. Bruttoresultatet udgjorde DKK mio., svarende til en bruttomargin på 57%, en stigning på tre procentpoint i forhold til EBITA var på DKK mio. inklusive DKK mio. vedrørende kendelsen for fase 1 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA. Eksklusive TPSA-kendelsen udgjorde EBITA DKK 469 mio. mod DKK 8 mio. i Den effektive skatteprocent var 27, og nettoresultatet udgjorde DKK mio. mod DKK (70) mio. i Det frie cash flow var på DKK 196 mio. mod DKK 566 mio. i Den nettorentebærende gæld udgjorde DKK 960 mio. mod DKK mio. pr. 31. december På den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen foreslå, at der for regnskabsåret 2010 udbetales et udbytte på 15% af nettoresultatet (eksklusive TPSA), svarende til DKK 40 mio. (DKK 0,19 pr. aktie). På baggrund af resultatet for regnskabsåret 2010 og forventningerne for 2011 agter GN at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på omkring DKK 200 mio., der vil blive gennemført i 2011, forudsat at generalforsamlingen giver bemyndigelse hertil. GN meddelte i november 2010, at koncernens langsigtede finansielle mål er at opnå en EBITA-margin på niveau med sine bedste konkurrenter og at skabe organisk vækst over markedet. GN s finansielle mål for 2013 er at fordoble koncernens EBITA-margin til ca. 19% i forhold til ca. 9% i 2010 (eksklusive TPSA). I september 2010 tilkendte den østrigske voldgiftsret DPTG DKK 2,9 mia. for fase 1 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA. TPSA har imidlertid valgt ikke at respektere afgørelsen. For at sikre at provenuet bliver betalt i henhold til kendelsen igangsatte DPTG tvangsfuldbyrdelse mod TPSA i Polen i november 2010 og efterfølgende i en række andre lande. I starten af 2011 indgav DPTG et nyt krav i voldgiftssagen på DKK 2,4 mia. for fase 2 (medio 2004 til 2009). I appelsagen om forbuddet mod salget af GN ReSound til Sonova gav den tyske højesteret GN medhold i sin kendelse afsagt i april 2010 ved at afgøre, at forbuddet mod salget var ulovligt. I lyset af kendelsen besluttede GN at overveje alle juridiske muligheder for at kræve kompensation for det markante tab, GN og dets aktionærer er blevet påført, og i december 2010 indgav GN ved byretten (Landgericht) i Bonn en stævning på ca. DKK 8,2 mia. mod de tyske konkurrencemyndigheder. GN Otometrics fortsatte den positive udvikling og skabte tocifret organisk omsætningsvækst. Året 2010 Året 2009 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst 9% 2% - 5% (30)% (6)% - (16)% Bruttoresultat Bruttomargin 53% 60% - 57% 43% 61% - 54% EBITA (184) 225 (33) 8 EBITA-margin 11,4% 10,4% - 50,4% (10,6)% 7,5% - 0,2% Frit cash flow 244 (4) (44) GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

8 Ledelsens beretning Fjerde kvartal 2010 og forventninger til 2011 Fjerde kvartal 2010 Drevet af den stigende omsætningsvækst i GN Netcom og den fortsat lovende lancering af ReSound Alera øgede GN sin organiske vækst til 10% i fjerde kvartal i forhold til samme kvartal året før. EBITA steg markant fra DKK 26 mio. i fjerde kvartal 2009 til DKK 208 mio. i fjerde kvartal Justeret for omkostningerne på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold i fjerde kvartal 2009 blev EBITA næsten fordoblet i forhold til sidste år. Resultatet for fjerde kvartal svarede til de opjusterede og højere helårsforventninger, der blev udmeldt i Delårsrapport 3/2010. Med UC som drivkraft og et stærkt kvartal for Mobile headset opnåede GN Netcom en organisk vækst på 17% i fjerde kvartal i forhold til fjerde kvartal UC-markedet fortsætter den positive udvikling, og lanceringen af Microsofts opdaterede UC-platform, Microsoft Lync, i november 2010 forventes at fremskynde masseudbredelsen af UC. GN ReSound fortsatte lanceringen af ReSound Alera på det globale marked i fjerde kvartal. Selvom ReSound Alera i fjerde kvartal kun kunne fås i formfaktoren receiver-in-the-ear (RIE), opnåede GN Re- Sound alligevel samlet organisk vækst på 5% i kvartalet. Højdepunkter i fjerde kvartal GN s samlede omsætning blev DKK mio., og den organiske vækst blev 10%. EBITA blev DKK 208 mio., hvilket var en væsentlig forbedring i forhold til fjerde kvartal 2009 (DKK 26 mio.), som indeholdt omkostninger på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold. Det frie cash flow var på DKK 35 mio. mod DKK 100 mio. i fjerde kvartal Omsætningen for GN Netcom blev DKK 580 mio., svarende til en organisk vækst på 17%. Eksklusive OEM-aktiviteterne i Mobile headset udgjorde den organiske vækst 20%. EBITA for GN Netcom blev DKK 96 mio., hvilket var en kraftig forbedring fra DKK (48) mio. i fjerde kvartal 2009, hvor der i EBITA indgik omkostninger på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold. Omsætningen for GN ReSound blev DKK 855 mio., svarende til en organisk vækst på 5%. EBITA for GN ReSound blev DKK 128 mio. mod DKK 87 mio. i fjerde kvartal GN indgav i december 2010 ved byretten (Landgericht) i Bonn en stævning på ca. DKK 8,2 mia. mod de tyske konkurrencemyndigheder (se yderligere information i regnskabets note 27). Selvom kendelsen på DKK 2,9 mia. for fase 1 fra begyndelsen af september 2010 er endelig og juridisk bindende, har TPSA ikke betalt inden for den af voldgiftsretten fastsatte frist på 14 dage. DPTG har derfor igangsat tvangsfuldbyrdelse af kendelsen i Polen og Holland i fjerde kvartal samt i Storbritannien, Tyskland og Frankrig i starten af I starten af 2011 indgav DPTG desuden et nyt krav i voldgiftssagen på DKK 2,4 mia. for fase 2 (medio 2004 til 2009). Forventninger til 2011 I Delårsrapport 3/2010 offentliggjorde GN præliminære forventninger til GN kan med tilfredshed hæve forventningerne til omsætningen i GN Netcom for 2011 fra "organisk vækst på mere end 8%" til "organisk vækst på mere end 10%". Ud over dette er der ingen ændringer til de præliminære forventninger for GN forventer, at de økonomiske resultater for første kvartal 2011 vil være afdæmpede i forhold til de resterende kvartaler. Baseret på den lovende udvikling i både GN Netcom og GN ReSound i 2010 forventes en forbedring i EBITA fra DKK 469 mio. (eksklusive TPSA-kendelsen) til DKK mio. i 2011, og der forventes en samlet organisk vækst på mere end 6%. Amortisering af immaterielle aktiver og finansielle poster forventes at udgøre ca. DKK (50) mio., og resultat før skat forventes derfor at udgøre omkring DKK mio. Forventningerne er baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/ USD 5,50. GN Netcom Der forventes mere end 10% vækst på GN Netcoms markeder i 2011 målt på værdi. Der forventes kraftigst vækst på markedet for CC&O headset (UC), mens der på markedet for håndfri mobilheadset forventes etcifret vækst. Med baggrund i stigende udbredelse af UC og organisk vækst på 17% i fjerde kvartal 2010 forventer GN Netcom"organisk vækst på mere end 10%" i GN Netcom forventer et EBITA for 2011 på DKK mio. GN Netcom vil i 2011 fortsætte og i nogle tilfælde fremskynde investeringerne i vækstmulighederne inden for UC, herunder tilføje ressourcer til yderligere udvidelse af distributionskanalen og til at arbejde med udvalgte slutbrugere. GN ReSound Markedet for høreapparater forventes at stige med 2-4% i 2011 målt på værdi, og GN ReSound forventer organisk vækst på over 4% drevet af avanceret teknologi og en styrket position i højprissegmentet. GN ReSound forventer et EBITA på DKK mio. Omstruktureringen af supply chain forventes at påvirke EBITA positivt med ca. DKK 75 mio. i 2011 i forhold til Øvrige aktiviteter Før indregning af en kendelse for fase 2 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA samt påløbne renter for kravet vedrørende fase 1 forventes for Øvrige aktiviteter en EBITA på ca. DKK (30) mio., som hovedsageligt vedrører udgifterne ved at være børsnoteret m.v. samt omkostningerne forbundet med koncernstaben, bestyrelsen og Telegraf-Selskabet. Fjerde kvartal 2010 Fjerde kvartal 2009 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst 17% 5% - 10% (19)% (3)% - (10)% Bruttoresultat Bruttomargin 52% 61% - 57% 50% 60% - 56% EBITA (16) 208 (48) 87 (13) 26 EBITA-margin 16,6% 15,0% - 14,5% (10,3)% 11,5% - 2,1% Frit cash flow (54) GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

9 Ledelsens beretning GN Netcom Unified Communications driver vækst i GN Netcom Som det fremgik af Årsrapport 2009, har GN Netcoms primære fokus i 2010 været på omsætningsvækst, mens det stramme greb om omkostningsniveauet blev fastholdt. GN Netcom nåede fuldt ud sine mål. Den organiske vækst blev på 9% for hele 2010, mens den i fjerde kvartal nåede op på 17%. Eksklusive OEM-aktiviteterne i Mobile headset var den organiske vækst på 18% i EBITA for 2010 blev på niveau med de forventninger, der blev udmeldt i Delårsrapport 3/2010, endda efter at forventningerne var blevet hævet to gange i årets løb. EBITA-marginen var den højeste i 10 år. Markedet for CC&O headset styrkedes i 2010 efter at være blevet hårdt ramt af den globale økonomiske krise i Den øgede udbredelse af UC var den primære vækstfaktor i GN Netcoms ledelse forventer, at denne udvikling vil fortsætte, og at GN Netcom vil opleve en periode med markant markedsdrevet vækst i omsætning og indtjening. Den stigende udbredelse af UC er båret af et højt afkast på investeringen, lav implementeringsrisiko, øget effektivitet og lettere adgang til samarbejde. GN Netcom har fra starten været den førende aktør på det voksende UC marked. GN Netcom blev i 2007 den første til at optimere et headset til Microsoft Office Communicator (det nuværende Microsoft Lync) og er fortsat markedsførende inden for UC. GN Netcom har foretaget en række større UC-installationer på verdensplan, og selskabet står desuden bag en af de største Microsoft-slutbrugerinstallationer. GN Netcom har en komplet produktportefølje, som sikrer fuld integration med de nye generationer af UC-løsninger fra Microsoft, Cisco, Avaya m.fl. I 2011 vil GN Netcom fortsætte med at øge sin salgs- og markedsføringskapacitet inden for udvalgte områder med henblik på at udnytte de lovende muligheder inden for UC. GN Netcom er fast besluttet på at fastholde sin position som den førende leverandør af UC headset og udvider løbende sine tekniske og kommercielle relationer med førende UC-forhandlere som Microsoft, Cisco og Avaya. GN Netcom fortsætter med at tilføje ressourcer til arbejdet med nye og eksisterende forhandlere i salgskanalen, der er med til at udvide anvendelsen af UC, samt beslutningstagere hos slutbrugerne. I 2011 vil Mobile headset fokusere på at sikre et positivt EBITA. Mobile headset skal løbende lancere nye innovative produkter, som effektivt kan kommercialiseres ved hjælp af kreative markedsføringsmetoder og i tæt samarbejde med udvalgte kanaler. Mobile headset forventes at opnå en forbedret EBITA-margin i Året 2010 GN Netcoms omsætning for 2010 blev på DKK mio. med en organisk vækst på 9% (18% eksklusive Mobiles OEM-aktiviteter) mod en negativ organisk vækst på 30% i Den organiske vækst blev forbedret i årets løb og nåede op på 17% i fjerde kvartal (20% eksklusive OEM-aktiviteterne). Omsætningen i GN Netcom faldt fra 2006 til 2009, og 2010 er således et vendepunkt for selskabet. Efter at have øget forventningerne til EBITA to gange i årets løb opnåede GN Netcom et EBITA for 2010 på DKK 224 mio. mod DKK (184) mio. i EBITA for 2010 svarer til en EBITA-margin på 11,4% - det højeste i 10 år. Omsætningen i GN Netcoms CC&O-forretning blev på DKK mio., mod DKK mio. i Den organiske vækst i CC&O headset blev på 13% mod (22)% i Omsætningen fra UCprodukter steg med mere end 50% i forhold til Der var også en positiv udvikling inden for traditionelle CC&O headset i GN Netcoms mobilforretning opnåede solid organisk vækst på 32% for Jabra-brandet i forhold til året før. Derved nåede Mobile headset en meget vigtig milepæl i 2010, idet forretningen opnåede et lille, men positivt EBITA for helåret. Udviklingen viser, at Mobile headsets forretningsmodel med fokus på GN Netcoms eget Jabra-brand og innovationsdrevne produkter i højprissegmentet samt stor fokus på omkostningsstyring fungerer efter hensigten. GN Netcom er bevidst ophørt med eller har givet afkald på OEM-aktiviteter med lav avance. OEM-omsætningen faldt med 67% i 2010 i forhold til 2009 og udgør nu mindre end 5% af GN Netcoms samlede omsætning. Omsætningen for Mobile headset blev på DKK 708 mio. i 2010 mod DKK 655 mio. i Af den samlede omsætning i GN Netcom kom 47% fra Europa, 42% fra Nordamerika og 11% fra Asien og resten af verden. GN Netcom opnåede en bruttomargin på 53%, en væsentlig forbedring fra 43% i Den forbedrede bruttomargin afspejler den fortsatte forskydning mod højprissegmentet inden for Mobile headsets produktportefølje, et konstant fokus på optimering af omkostnings- GN NETCOMS EBITA-MARGIN I 2010 DEN HØJESTE I 10 ÅR % 15 Via sit Jabra brand er GN Netcom førende på markedet for innovative headsetløsninger. Med medarbejdere og salgskontorer over hele verden udvikler og markedsfører GN Netcom et bredt sortiment af headset og speakerphones til mobiltelefoner og både trådløse og trådede headset samt speakerphones og andet udstyr til contact centre og kontorer. For yderligere information om virksomheden se venligst GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843

Årsrapport. Innovators in sound. CVR-nr. 24257843 103 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN GN Store Nord A/S Årsrapport 2013 Innovators in sound CVR-nr. 24257843 104 / Ledelsesberetning / FORORD FRA BESTYRELSEN Den globale udvikling er afhængig

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911

Årsrapport 2010/11. Bang & Olufsen a/s koncernen. CVR-nr. 41257911 Årsrapport 2010/11 Bang & Olufsen a/s koncernen CVR-nr. 41257911 Indhold 3 Kære Bang & Olufsen aktionær 5 Selskabsoplysninger med videre 6 Bang & Olufsen kort fortalt 12 Femårsoversigt, hoved- og nøgletal

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Årsrapport 2005/06 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2005/06 LEDELSESBERETNING FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2001/02 *) 2002/03 *) 2003/04 *) 2004/05 2005/06 Resultatopgørelse Nettoomsætning 5.567 5.610 6.069

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank

ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18. Banker Sydbank Nordea Danske Bank ÅRSRAPPORT 2012 ECCO Sko A/S Industrivej 5 6261 Bredebro Danmark A/S Reg. Nr. 43.088 CVR Nr. 45 34 99 18 Banker Sydbank Nordea Danske Bank INDHOLD 5 års OVERSIGT 6 HØJDEPUNKTER i 2012 7 DIREKTIONENS RAPPORT

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2011 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 26. oktober 2010 Side 1 af 35 Tilpasning af kapacitet, stigende ordrebeholdning, positivt frit cash flow Resumé: Tredje kvartal gav overskud og et positivt frit cash

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere