Segmentoplysninger 4. kvt. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Segmentoplysninger 4. kvt. 2010"

Transkript

1 Segmentoplysninger 4. kvt Resultatopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (281) (232) (337) (303) - - (618) (535) Bruttoresultat Omkostningsførte udviklingsomkostninger** (48) (38) (72) (67) - - (120) (105) Salgs- og distributionsomkostninger** (137) (118) (257) (222) - - (394) (340) Ledelses- og administrationsomkostninger (19) (128) (62) (80) (19) (12) (100) (220) Andre driftsindtægter (3) 3 (1) EBITA 96 (48) (16) (13) Amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (2) (1) (5) (6) - - (7) (7) Resultat af primær drift 94 (49) (16) (13) Fortjeneste/(tab) ved afhændelse af aktiviteter Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle poster (6) - (16) (30) 2 9 (20) (21) Resultat før skat 88 (49) (14) (4) Skat af periodens resultat (41) (50) (28) (37) 9 6 (60) (81) Periodens resultat 47 (99) (5) (80) Pengestrømsopgørelse GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Driftsaktivitet før ændring i arbejdskapital (32) (8) Pengestrømme fra ændring i arbejdskapital og betalte omstruktureringer/engangsomkostninger (75) (2) (45) (118) 9 Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster og skat (30) (3) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (7) (20) (77) (77) (31) (3) (115) (100) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet før finansielle poster og skat (61) (6) Skat og finansielle poster 4 3 (19) (35) 7 10 (8) (22) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (frit cash flow) (54) Supplerende information GN Netcom GN ReSound Øvrige* Koncern i alt 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt. 4. kvt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Geografisk fordeling af omsætning Europa 48% 46% 35% 41% 100% 100% 40% 43% Nordamerika 42% 43% 40% 37% 0% 0% 41% 39% Resten af verden 10% 11% 25% 22% 0% 0% 19% 18% Afholdte udviklingsomkostninger (36) (31) (80) (74) - - (116) (105) Aktivering af udviklingsomkostninger Amortisering og afskrivning af udviklingsomkostninger** (26) (21) (41) (39) - - (67) (60) Omkostningsførte udviklingsomkostninger (48) (38) (72) (67) - - (120) (105) EBITDA 103 (35) (11) (8) Afskrivninger (7) (13) (25) (23) (5) (5) (37) (41) EBITA 96 (48) (16) (13) EBITA-margin 16,6 % (10,3)% 15,0 % 11,5 % NA NA 14,5 % 2,1 % Antal ansatte, ultimo perioden ~850 ~850 ~3.650 ~3.275 ~25 ~25 ~4.525 ~4.150 *Under "Øvrige" indgår koncernens fællesfunktioner, Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme og elimineringer. **Indeholder ikke andel af amortisering af øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb, jf. definitionen af EBITA.

2 GN STORE NORD ÅRSRAPPORT 2010 GN Store Nord A/S 2750 Ballerup Tlf.: CVR-nr

3 Indhold Ledelsens beretning 3 Forord fra bestyrelsesformanden 4 Koncernens hovedtal Finansielle mål 6 Året Fjerde kvartal 2010 og forventninger til GN Netcom 12 GN ReSound 16 Risikostyring 18 God selskabsledelse 20 Samfundsansvar (CSR) 22 Aktionærinformation 25 Kvartalstal pr. segment 26 Bestyrelse 27 Direktion 28 Ledelsespåtegning 29 Den uafhængige revisors påtegning Bluetooth mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og bruges af GN Netcom under licens. GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

4 Ledelsens beretning Forord fra bestyrelsesformanden Tilbage på vækstsporet Til vores aktionærer I forbindelse med offentliggørelsen af Årsrapport 2009 og på baggrund af et meget vanskeligt 2008 pegede vi på, at GN i 2010 skulle fokusere på at konsolidere virksomheden og levere inden for kerneområderne i alle dele af organisationen. Per Wold-Olsen Formand Når jeg nu ser tilbage på 2010, er jeg meget glad for at kunne sige, at det lykkedes. Ikke alene opjusterede vi vores resultatforventninger tre gange i årets løb og opnåede det, vi meldte ud, det lykkedes os også at nå vores innovationsmål ved at repositionere GN som en stærk konkurrent inden for høreapparater, headset og Unified Communications (UC). Som et tydeligt bevis på det succesrige år, som 2010 var, genvandt GN i december sin plads i OMXC20-indekset for de 20 største og mest handlede aktier på NASDAQ OMX København. I september 2010 tildelte den østrigske voldgiftsret DPTG DKK 2,9 mia. for fase 1 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA. Vi fik ikke tilkendt det beløb, vi havde krævet, men vi accepterer og respekterer voldgiftsrettens afgørelse. Det er dog meget bekymrende, at modparten, TPSA, et datterselskab af France Telecom, har valgt ikke at respektere voldgiftsrettens endelige og juridisk bindende afgørelse. Det giver os ingen anden mulighed end at bruge alle juridiske midler til at sikre, at voldgiftsrettens afgørelse respekteres, samt at beløbet bliver betalt i overensstemmelse med afgørelsen. Bestyrelsen og direktionen har i stigende grad tiltro til GN's fortsatte positive udvikling og valgte derfor at offentliggøre GN's finansielle mål for 2013 i efteråret Vores mål er en fortsat markant forbedring af indtjeningen og en fordobling af koncern-ebita-marginen til ca. 19% i 2013 (se side 5). GN Netcom GN Netcom opnåede en kraftig forbedring af indtjeningen i 2010 efter den vellykkede omstrukturering i 2009, og det lykkedes os at skabe tilfredsstillende vækst i forretningen. Den positive udvikling blev understreget af, at GN Netcom opjusterede sine forventninger til EBITA to gange i Jeg er også meget tilfreds med, at mobilforretningen efter flere år med tab har leveret et lille, men positivt EBITA i Vi lancerede mange nye produkter i 2010, og samtidig lykkedes det GN Netcom at tage førertrøjen inden for produktkategorier som headset til UC og speakerphones med trådløs Bluetooth teknologi. Vores enestående kompetencer inden for UC og vores nære samarbejde med de største leverandører af UC-løsninger er klart GN Netcoms nye fokusområde. Udrulningen af UC er begyndt at ske i mange virksomheder, og hos mange kunder har business cases vist, at selskaber, der skifter til UC, kan opnå markante besparelser. Med lanceringen af mange spændende nye produkter i 2010 og endnu flere på vej i 2011 er Jabra-brandet godt positioneret til at imødekomme den voksende efterspørgsel efter UC-produkter og udnytte indtjeningspotentialet på dette marked. I 2010 justerede vi organisationen, så den nu afspejler den mere markedsorienterede tilgang, vi har indført. Disse ændringer og vores innovationskompetencer har rustet GN Netcom til fortsat vækst og til at opnå de mål, vi har sat for 2011 til GN ReSound GN ReSound leverede de lovede resultater i 2010 og skabte positiv organisk vækst ved at tage en førerposition i innovationskapløbet og ved at vinde markedsandele på bestemte nøglemarkeder og -segmenter. I sommerens løb lancerede vi ReSound Alera, vores banebrydende trådløse høreapparat. At det lykkedes os at integrere og kommercialisere den trådløse 2,4 GHz-teknologi i et høreapparat blev et større teknologisk gennembrud i høreapparatbranchen. Andre af branchens producenter har forsøgt, men GN ReSound var den første, det rent faktisk lykkedes for. Vi er meget glade for den modtagelse og den anerkendelse, ReSound Alera har opnået i markedet. De trådløse muligheder i ReSound Alera i kombination med den enestående Surround Sound by ReSound teknologi og det tilbehør, der fås til ReSound Alera har været et markant skridt fremad for GN Re- Sound. I 2011 lancerer vi flere formfaktorer for ReSound Alera. Der er med andre ord også fuld damp på innovationen i GN ReSounddelen af forretningen. I 2010 indledte vi omstruktureringen af GN ReSound's supply chain, der bogstaveligt talt har til formål at lave hele distributionen og supply chain om. Dette er en utrolig kompleks opgave, men stort set alle milepæle for 2010 blev nået Når vi ser på 2011, bliver vores fokus at sikre at vores resultater fra 2010 forankres i organisationen, så tingene fremadrettet bliver gjort "The GN Way". Vi skal fortsat udvikle innovative produkter og forbedre vores markedsførings- og kommercialiseringskompetencer, og vi skal naturligvis skabe resultater i anden fase af omstruktureringsprocessen af GN ReSounds supply chain. Hvis vi går til denne opgave med engagement og en stor arbejdsindsats, bør vi ved udgangen af 2011 have skabt yderligere værdi til vores aktionærer og en mere professionel og velfungerende organisation. Dermed vil vi være stærkt positioneret til at opnå de finansielle mål, vi har sat os for At nå hertil har kostet utroligt hårdt arbejde og et stort engagement fra mange mennesker i hele GN's organisation. Jeg vil gerne lykønske og takke alle vores medarbejdere for de resultater, de har opnået i Der er stadig lang vej igen, og vi skal fastholde fokus på at gøre det rigtige, prioritere, udvikle kompetencerne i vores organisation og fortsat udvikle selskabet. Per Wold-Olsen Bestyrelsesformand GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

5 Ledelsens beretning Koncernens hovedtal (DKK mio.) Resultatopgørelse Nettoomsætning Organisk vækst 2 % (7)% (2)% (16)% 5 % Resultat af primær drift (23) Finansielle poster, netto (60) (66) (117) (71) (33) Årets resultat for fortsættende aktiviteter 323 (94) (56) (70) Årets resultat 348 (67) (56) (70) Afholdte udviklingsomkostninger (514) (552) (531) (449) (455) EBITDA EBITA Balance Aktiekapital Koncernens egenkapital Moderselskabets egenkapital Samlede aktiver Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld* Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (722) (661) (607) (151) (367) Heraf: Udviklingsprojekter (276) (311) (328) (259) (234) Køb af materielle aktiver (445) (154) (133) (50) (95) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt (frit cash flow) (231) (183) (95) Nøgletal Udbytteprocent** 0% 0% 0% 0% 15 % Bruttomargin 48 % 51 % 52 % 54 % 57 % EBITA-margin 3,9 % 4,9 % 1,2 % 0,2 % 50,4 % Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill)* 4,6 % 5,3 % 1,2 % 0,2 % 43,0 % Egenkapitalens forrentning 6,8 % (1,4)% (1,2)% (1,6)% 33,9 % Soliditetsgrad 59,6 % 57,2 % 57,2 % 62,2 % 66,3 % Nettorentebærende gæld (gennemsnit)/ebitda 2,3 2,9 5,8 7,2 0,4 Nøgletal pr. aktie Resultat pr aktie (EPS) 1,71 (0,33) (0,27) (0,34) 9,15 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS udvandet) 1,69 (0,33) (0,27) (0,34) 9,00 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. aktie 2,39 2,35 2,51 3,49 2,73 Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet pr. aktie (1,12) (0,90) (0,47) 2,76 0,95 Udbytte pr. aktie á DKK 4 (Angivet i DKK) ,19 Indre værdi pr. aktie á DKK Børskurs ultimo året Øvrige Antal ansatte, ultimo året ~5.150 ~4.675 ~4.825 ~4.150 ~4.525 Markedsværdi * I beregningen er proformabalancen anvendt for ** Eksklusive TPSA GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

6 Ledelsens beretning Finansielle mål FINANSIELLE MÅL FINANSIELLE MÅL GN NETCOM I Delårsrapport 3/2010 offentliggjorde GN præliminære forventninger for 2011, finansielle mål for 2013 og langsigtede mål. Med undtagelse af øgede forventninger for 2011 omsætningen for GN Netcom er målene uændrede. Se yderligere detaljer om forventningerne til 2011 på side 7. FINANSIELLE MÅL GN STORE NORD Forventninger til 2011 Organisk vækst på mere end 6% EBITA: DKK mio. Mål for 2013 Fordobling af EBITA-marginen til omkring 19% i forhold til 2010 (eksklusive TPSA) Koncernomsætning: Mere end DKK 6,3 mia. Langsigtede mål Organisk omsætningsvækst, bedre end markedet EBITA-margin på niveau med de førende konkurrenter Opdaterede forventninger til 2011 Organisk vækst på mere end 10% EBITA: DKK mio. Mål for 2013 Omsætning: Mere end DKK 2,6 mia. EBITA-margin: Omkring 18% Væsentlige forudsætninger Markant vækst på CC&O-markedet drevet af Unified Communications Fortsat attraktiv bruttomargin noget pres på priser grundet Unified Communications Mobile midt-encifret EBITA-margin Høj operationel gearing HÅNDFRI KOMMUNIKATION EBITA-MARGIN 25% 15% 5% -5% GN Netcom Førende konkurrenter* 2013 mål Langsigtet mål -15% fremefter *Baseret på nuværende markedskarakteristika GN STORE NORD OMSÆTNING DKK mia. 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 20% 16% Mere end 6, GN STORE NORD EBITA-MARGIN* Omkring 19% FINANSIELLE MÅL GN RESOUND Forventninger til 2011 Organisk vækst på over 4% EBITA: DKK mio. Mål for 2013 Omsætning: Omkring DKK 3,7 mia. EBITA-margin: Omkring 20% Væsentlige forudsætninger Omsætningsvækst på niveau med eller bedre end markedet Gennemsnitlig markedsvækst (værdi) på 3-5% p.a. Øget tilstedeværelse i den øvre del af markedet Omstrukturering af supply chain skaber omkostningsbesparelser på op til DKK 200 mio. pr. ultimo 2011 Høj operationel gearing samtidig med investering i den nyeste teknologi HØREAPPARATER EBITA-MARGIN 30% 12% 20% GN ReSound Førende konkurrenter* Langsigtet mål 8% 2013 mål 10% 4% 0% % fremefter * Eksklusive TPSA *Baseret på nuværende markedskarakteristika GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

7 Ledelsens beretning Året 2010 Året 2010 GN's samlede omsætning udgjorde DKK mio., svarende til en organisk vækst på 5%, hvilket var i den øvre ende af forventningen om "positiv organisk vækst på 3-5%", som blev udmeldt i Delårsrapport 1/2010. Koncernen sluttede året stærkt med en organisk omsætningsvækst på 10% i fjerde kvartal 2010 sammenlignet med fjerde kvartal GN s koncern-ebita var på DKK mio. og på niveau med de opjusterede forventninger, der blev udmeldt i Delårsrapport 3/2010. Koncern-EBITA for de to driftsvirksomheder (eksklusive TPSA) nåede sit højeste niveau siden Efter den omfattende omstrukturering i 2009 var det primære mål for GN i 2010 at forbedre omsætningsudviklingen med stærkt fokus på styring af omkostningerne. Dette mål blev nået med en organisk vækst, der øgedes fra kvartal til kvartal i årets løb og som nåede op på 10% i fjerde kvartal. Samtidig er indtjeningen væsentligt forbedret i driftsenhederne, og begge forretninger hævede deres indtjeningsforventninger i årets løb. GN har opfyldt målene om innovation og har genetableret sig som en førende innovator i høreapparatbranchen. I december genvandt GN sin plads i OMXC20-indekset over de 20 største og mest handlede aktier på NASDAQ OMX København og cementerede dermed den vellykkede udvikling. GN Netcom skabte med UC som drivkraft stigende vækst i løbet af året og forventes nu i en periode at opleve en markedsdreven vækst i omsætning og indtjening. Når der ses bort fra OEM-forretningen i Mobile headset var den organiske vækst i 2010 på 18%. På baggrund af den operationelle gearing, der følger af omsætningsvæksten og det fortsatte omkostningsfokus, forbedrede GN Netcom sine marginer væsentligt i 2010 og opnåede en to-cifret EBITA-margin på 11,4% den højeste i 10 år. Samtidig nåede Mobile headset en vigtig milepæl med et lille, men positivt EBITA i 2010 efter at have været tabsgivende i årevis. Efter den vellykkede omstrukturering i 2009 har GN ReSound indfriet sine løfter ved at opnå positiv organisk vækst og en markant forbedring af indtjeningen. Udviklingen var drevet af lanceringen af banebrydende produkter og teknologi i form af ReSound Alera og andre Surround Sound by ReSound produkter. Den igangværende, omfattende omstrukturering af GN ReSound's supply chain udgør et stort skridt frem mod forbedret lønsomhed i GN ReSound. Omstruktureringen fortsætter efter planen og vil skabe årlige besparelser på op mod DKK 200 mio. på løbende basis pr. ultimo Hovedoverskrifter GN's samlede omsætning blev DKK mio., svarende til en organisk vækst på 5% i forhold til (16)% i GN Netcom opnåede organisk vækst på 9% (18% eksklusive Mobiles OEMaktiviteter), mens den organiske vækst i GN ReSound var på 2%. Bruttoresultatet udgjorde DKK mio., svarende til en bruttomargin på 57%, en stigning på tre procentpoint i forhold til EBITA var på DKK mio. inklusive DKK mio. vedrørende kendelsen for fase 1 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA. Eksklusive TPSA-kendelsen udgjorde EBITA DKK 469 mio. mod DKK 8 mio. i Den effektive skatteprocent var 27, og nettoresultatet udgjorde DKK mio. mod DKK (70) mio. i Det frie cash flow var på DKK 196 mio. mod DKK 566 mio. i Den nettorentebærende gæld udgjorde DKK 960 mio. mod DKK mio. pr. 31. december På den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen foreslå, at der for regnskabsåret 2010 udbetales et udbytte på 15% af nettoresultatet (eksklusive TPSA), svarende til DKK 40 mio. (DKK 0,19 pr. aktie). På baggrund af resultatet for regnskabsåret 2010 og forventningerne for 2011 agter GN at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på omkring DKK 200 mio., der vil blive gennemført i 2011, forudsat at generalforsamlingen giver bemyndigelse hertil. GN meddelte i november 2010, at koncernens langsigtede finansielle mål er at opnå en EBITA-margin på niveau med sine bedste konkurrenter og at skabe organisk vækst over markedet. GN s finansielle mål for 2013 er at fordoble koncernens EBITA-margin til ca. 19% i forhold til ca. 9% i 2010 (eksklusive TPSA). I september 2010 tilkendte den østrigske voldgiftsret DPTG DKK 2,9 mia. for fase 1 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA. TPSA har imidlertid valgt ikke at respektere afgørelsen. For at sikre at provenuet bliver betalt i henhold til kendelsen igangsatte DPTG tvangsfuldbyrdelse mod TPSA i Polen i november 2010 og efterfølgende i en række andre lande. I starten af 2011 indgav DPTG et nyt krav i voldgiftssagen på DKK 2,4 mia. for fase 2 (medio 2004 til 2009). I appelsagen om forbuddet mod salget af GN ReSound til Sonova gav den tyske højesteret GN medhold i sin kendelse afsagt i april 2010 ved at afgøre, at forbuddet mod salget var ulovligt. I lyset af kendelsen besluttede GN at overveje alle juridiske muligheder for at kræve kompensation for det markante tab, GN og dets aktionærer er blevet påført, og i december 2010 indgav GN ved byretten (Landgericht) i Bonn en stævning på ca. DKK 8,2 mia. mod de tyske konkurrencemyndigheder. GN Otometrics fortsatte den positive udvikling og skabte tocifret organisk omsætningsvækst. Året 2010 Året 2009 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst 9% 2% - 5% (30)% (6)% - (16)% Bruttoresultat Bruttomargin 53% 60% - 57% 43% 61% - 54% EBITA (184) 225 (33) 8 EBITA-margin 11,4% 10,4% - 50,4% (10,6)% 7,5% - 0,2% Frit cash flow 244 (4) (44) GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

8 Ledelsens beretning Fjerde kvartal 2010 og forventninger til 2011 Fjerde kvartal 2010 Drevet af den stigende omsætningsvækst i GN Netcom og den fortsat lovende lancering af ReSound Alera øgede GN sin organiske vækst til 10% i fjerde kvartal i forhold til samme kvartal året før. EBITA steg markant fra DKK 26 mio. i fjerde kvartal 2009 til DKK 208 mio. i fjerde kvartal Justeret for omkostningerne på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold i fjerde kvartal 2009 blev EBITA næsten fordoblet i forhold til sidste år. Resultatet for fjerde kvartal svarede til de opjusterede og højere helårsforventninger, der blev udmeldt i Delårsrapport 3/2010. Med UC som drivkraft og et stærkt kvartal for Mobile headset opnåede GN Netcom en organisk vækst på 17% i fjerde kvartal i forhold til fjerde kvartal UC-markedet fortsætter den positive udvikling, og lanceringen af Microsofts opdaterede UC-platform, Microsoft Lync, i november 2010 forventes at fremskynde masseudbredelsen af UC. GN ReSound fortsatte lanceringen af ReSound Alera på det globale marked i fjerde kvartal. Selvom ReSound Alera i fjerde kvartal kun kunne fås i formfaktoren receiver-in-the-ear (RIE), opnåede GN Re- Sound alligevel samlet organisk vækst på 5% i kvartalet. Højdepunkter i fjerde kvartal GN s samlede omsætning blev DKK mio., og den organiske vækst blev 10%. EBITA blev DKK 208 mio., hvilket var en væsentlig forbedring i forhold til fjerde kvartal 2009 (DKK 26 mio.), som indeholdt omkostninger på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold. Det frie cash flow var på DKK 35 mio. mod DKK 100 mio. i fjerde kvartal Omsætningen for GN Netcom blev DKK 580 mio., svarende til en organisk vækst på 17%. Eksklusive OEM-aktiviteterne i Mobile headset udgjorde den organiske vækst 20%. EBITA for GN Netcom blev DKK 96 mio., hvilket var en kraftig forbedring fra DKK (48) mio. i fjerde kvartal 2009, hvor der i EBITA indgik omkostninger på DKK 85 mio. vedrørende historisk relaterede forhold. Omsætningen for GN ReSound blev DKK 855 mio., svarende til en organisk vækst på 5%. EBITA for GN ReSound blev DKK 128 mio. mod DKK 87 mio. i fjerde kvartal GN indgav i december 2010 ved byretten (Landgericht) i Bonn en stævning på ca. DKK 8,2 mia. mod de tyske konkurrencemyndigheder (se yderligere information i regnskabets note 27). Selvom kendelsen på DKK 2,9 mia. for fase 1 fra begyndelsen af september 2010 er endelig og juridisk bindende, har TPSA ikke betalt inden for den af voldgiftsretten fastsatte frist på 14 dage. DPTG har derfor igangsat tvangsfuldbyrdelse af kendelsen i Polen og Holland i fjerde kvartal samt i Storbritannien, Tyskland og Frankrig i starten af I starten af 2011 indgav DPTG desuden et nyt krav i voldgiftssagen på DKK 2,4 mia. for fase 2 (medio 2004 til 2009). Forventninger til 2011 I Delårsrapport 3/2010 offentliggjorde GN præliminære forventninger til GN kan med tilfredshed hæve forventningerne til omsætningen i GN Netcom for 2011 fra "organisk vækst på mere end 8%" til "organisk vækst på mere end 10%". Ud over dette er der ingen ændringer til de præliminære forventninger for GN forventer, at de økonomiske resultater for første kvartal 2011 vil være afdæmpede i forhold til de resterende kvartaler. Baseret på den lovende udvikling i både GN Netcom og GN ReSound i 2010 forventes en forbedring i EBITA fra DKK 469 mio. (eksklusive TPSA-kendelsen) til DKK mio. i 2011, og der forventes en samlet organisk vækst på mere end 6%. Amortisering af immaterielle aktiver og finansielle poster forventes at udgøre ca. DKK (50) mio., og resultat før skat forventes derfor at udgøre omkring DKK mio. Forventningerne er baseret på en gennemsnitlig valutakurs på DKK/ USD 5,50. GN Netcom Der forventes mere end 10% vækst på GN Netcoms markeder i 2011 målt på værdi. Der forventes kraftigst vækst på markedet for CC&O headset (UC), mens der på markedet for håndfri mobilheadset forventes etcifret vækst. Med baggrund i stigende udbredelse af UC og organisk vækst på 17% i fjerde kvartal 2010 forventer GN Netcom"organisk vækst på mere end 10%" i GN Netcom forventer et EBITA for 2011 på DKK mio. GN Netcom vil i 2011 fortsætte og i nogle tilfælde fremskynde investeringerne i vækstmulighederne inden for UC, herunder tilføje ressourcer til yderligere udvidelse af distributionskanalen og til at arbejde med udvalgte slutbrugere. GN ReSound Markedet for høreapparater forventes at stige med 2-4% i 2011 målt på værdi, og GN ReSound forventer organisk vækst på over 4% drevet af avanceret teknologi og en styrket position i højprissegmentet. GN ReSound forventer et EBITA på DKK mio. Omstruktureringen af supply chain forventes at påvirke EBITA positivt med ca. DKK 75 mio. i 2011 i forhold til Øvrige aktiviteter Før indregning af en kendelse for fase 2 af voldgiftssagen mellem DPTG og TPSA samt påløbne renter for kravet vedrørende fase 1 forventes for Øvrige aktiviteter en EBITA på ca. DKK (30) mio., som hovedsageligt vedrører udgifterne ved at være børsnoteret m.v. samt omkostningerne forbundet med koncernstaben, bestyrelsen og Telegraf-Selskabet. Fjerde kvartal 2010 Fjerde kvartal 2009 DKK mio. GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt GN Netcom GN ReSound Øvrige GN i alt Omsætning Organisk vækst 17% 5% - 10% (19)% (3)% - (10)% Bruttoresultat Bruttomargin 52% 61% - 57% 50% 60% - 56% EBITA (16) 208 (48) 87 (13) 26 EBITA-margin 16,6% 15,0% - 14,5% (10,3)% 11,5% - 2,1% Frit cash flow (54) GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

9 Ledelsens beretning GN Netcom Unified Communications driver vækst i GN Netcom Som det fremgik af Årsrapport 2009, har GN Netcoms primære fokus i 2010 været på omsætningsvækst, mens det stramme greb om omkostningsniveauet blev fastholdt. GN Netcom nåede fuldt ud sine mål. Den organiske vækst blev på 9% for hele 2010, mens den i fjerde kvartal nåede op på 17%. Eksklusive OEM-aktiviteterne i Mobile headset var den organiske vækst på 18% i EBITA for 2010 blev på niveau med de forventninger, der blev udmeldt i Delårsrapport 3/2010, endda efter at forventningerne var blevet hævet to gange i årets løb. EBITA-marginen var den højeste i 10 år. Markedet for CC&O headset styrkedes i 2010 efter at være blevet hårdt ramt af den globale økonomiske krise i Den øgede udbredelse af UC var den primære vækstfaktor i GN Netcoms ledelse forventer, at denne udvikling vil fortsætte, og at GN Netcom vil opleve en periode med markant markedsdrevet vækst i omsætning og indtjening. Den stigende udbredelse af UC er båret af et højt afkast på investeringen, lav implementeringsrisiko, øget effektivitet og lettere adgang til samarbejde. GN Netcom har fra starten været den førende aktør på det voksende UC marked. GN Netcom blev i 2007 den første til at optimere et headset til Microsoft Office Communicator (det nuværende Microsoft Lync) og er fortsat markedsførende inden for UC. GN Netcom har foretaget en række større UC-installationer på verdensplan, og selskabet står desuden bag en af de største Microsoft-slutbrugerinstallationer. GN Netcom har en komplet produktportefølje, som sikrer fuld integration med de nye generationer af UC-løsninger fra Microsoft, Cisco, Avaya m.fl. I 2011 vil GN Netcom fortsætte med at øge sin salgs- og markedsføringskapacitet inden for udvalgte områder med henblik på at udnytte de lovende muligheder inden for UC. GN Netcom er fast besluttet på at fastholde sin position som den førende leverandør af UC headset og udvider løbende sine tekniske og kommercielle relationer med førende UC-forhandlere som Microsoft, Cisco og Avaya. GN Netcom fortsætter med at tilføje ressourcer til arbejdet med nye og eksisterende forhandlere i salgskanalen, der er med til at udvide anvendelsen af UC, samt beslutningstagere hos slutbrugerne. I 2011 vil Mobile headset fokusere på at sikre et positivt EBITA. Mobile headset skal løbende lancere nye innovative produkter, som effektivt kan kommercialiseres ved hjælp af kreative markedsføringsmetoder og i tæt samarbejde med udvalgte kanaler. Mobile headset forventes at opnå en forbedret EBITA-margin i Året 2010 GN Netcoms omsætning for 2010 blev på DKK mio. med en organisk vækst på 9% (18% eksklusive Mobiles OEM-aktiviteter) mod en negativ organisk vækst på 30% i Den organiske vækst blev forbedret i årets løb og nåede op på 17% i fjerde kvartal (20% eksklusive OEM-aktiviteterne). Omsætningen i GN Netcom faldt fra 2006 til 2009, og 2010 er således et vendepunkt for selskabet. Efter at have øget forventningerne til EBITA to gange i årets løb opnåede GN Netcom et EBITA for 2010 på DKK 224 mio. mod DKK (184) mio. i EBITA for 2010 svarer til en EBITA-margin på 11,4% - det højeste i 10 år. Omsætningen i GN Netcoms CC&O-forretning blev på DKK mio., mod DKK mio. i Den organiske vækst i CC&O headset blev på 13% mod (22)% i Omsætningen fra UCprodukter steg med mere end 50% i forhold til Der var også en positiv udvikling inden for traditionelle CC&O headset i GN Netcoms mobilforretning opnåede solid organisk vækst på 32% for Jabra-brandet i forhold til året før. Derved nåede Mobile headset en meget vigtig milepæl i 2010, idet forretningen opnåede et lille, men positivt EBITA for helåret. Udviklingen viser, at Mobile headsets forretningsmodel med fokus på GN Netcoms eget Jabra-brand og innovationsdrevne produkter i højprissegmentet samt stor fokus på omkostningsstyring fungerer efter hensigten. GN Netcom er bevidst ophørt med eller har givet afkald på OEM-aktiviteter med lav avance. OEM-omsætningen faldt med 67% i 2010 i forhold til 2009 og udgør nu mindre end 5% af GN Netcoms samlede omsætning. Omsætningen for Mobile headset blev på DKK 708 mio. i 2010 mod DKK 655 mio. i Af den samlede omsætning i GN Netcom kom 47% fra Europa, 42% fra Nordamerika og 11% fra Asien og resten af verden. GN Netcom opnåede en bruttomargin på 53%, en væsentlig forbedring fra 43% i Den forbedrede bruttomargin afspejler den fortsatte forskydning mod højprissegmentet inden for Mobile headsets produktportefølje, et konstant fokus på optimering af omkostnings- GN NETCOMS EBITA-MARGIN I 2010 DEN HØJESTE I 10 ÅR % 15 Via sit Jabra brand er GN Netcom førende på markedet for innovative headsetløsninger. Med medarbejdere og salgskontorer over hele verden udvikler og markedsfører GN Netcom et bredt sortiment af headset og speakerphones til mobiltelefoner og både trådløse og trådede headset samt speakerphones og andet udstyr til contact centre og kontorer. For yderligere information om virksomheden se venligst GN STORE NORD ÅRSRAPPORT

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA

HØJDEPUNKTER. Tidligere forventninger til EBITA Delårsrapport 3/2010 EBITA-FORVENTNINGER FOR 2010 OPJUSTERES MÅL OM FORDOBLING AF GN S EBITA-MARGIN I 2013 Drevet af den lovende lancering af ReSound Alera og den fortsatte vækst i GN Netcom opnåede GN

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 24. februar 2010 MEDDELELSE nr.: 2 Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i

Læs mere

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter

Delårsrapport 2/2012. Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang. Hovedoverskrifter Delårsrapport 2/2012 Øgede markedsandele og solid indtjeningsfremgang Hovedoverskrifter I andet kvartal af 2012 fortsatte GN Store Nord med at levere betydelige indtjeningsforbedringer kombineret med fortsat

Læs mere

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin

Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) EBITA-margin Finansielle målsætninger 2016 (forudsætter at valutakurser per 1. november 2013 (DKK/USD 550) er uændrede indtil ultimo 2016) Organisk omsætningsvækst (2014-2016 gennemsnit) EBITA-margin ROIC Effektiv

Læs mere

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord Nørresundby Bank, 28. maj 2008 Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. I de første mange år som telegrafselskab.

Læs mere

Årsrapport 2011 GN STORE NORD

Årsrapport 2011 GN STORE NORD Årsrapport 2011 GN STORE NORD GN Store Nord A/S 2750 Ballerup Tlf.: 45 75 00 00 info@gn.com www.gn.com CVR-nr. 24257843 Indhold Ledelsens beretning 3 Forord fra bestyrelsesformanden 4 Koncernens hovedtal

Læs mere

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.)

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.) Delårsrapport 1/2009 GN S OMSTRUKTURERING FORLØBER PLAN- MÆSSIGT GN s resultat for første kvartal blev som vi forventede, og forventningerne til helåret er uændrede. Som meddelt i årsrapporten for 2008

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

GN Store Nord A/S Årsrapport 2012

GN Store Nord A/S Årsrapport 2012 GN Store Nord A/S Årsrapport 2012 CVR-nr. 24257843 Den globale udvikling er afhængig af kommunikation C. F. Tietgen (1829-1901), grundlægger af GN Store Nord Indhold Årsrapport 2012 Forord fra bestyrelsesformanden...4

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2008

GN Store Nord Årsrapport 2008 GN Store Nord Årsrapport 2008 GN Netcom GN ReSound GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 Postboks 99 2750 Ballerup Tlf.: 45 75 00 00 Fax: 45 75 00 09 www.gn.dk info@gn.com INDHOLD LEDELSENS BERETNING Regnskab

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2014. Radisson Blu Falconer, København Fredag d. 21. marts 2014

GENERALFORSAMLING 2014. Radisson Blu Falconer, København Fredag d. 21. marts 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Radisson Blu Falconer, København Fredag d. 21. marts 2014 GN STORE NORD Velkomst ved bestyrelsesformand Per Wold-Olsen Side 2 GN STORE NORD DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2004

GN Store Nord Årsrapport 2004 GN Store Nord Årsrapport 2004 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014 Nr. 217 SELSKABSMEDDELELSE 17. februar 2015 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 11.942 mio. i mod DKK 9.010 mio. i 2013, svarende til en stigning på 32,5%: Omsætningen i Nord-

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET

SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Maksimal produktivitet SPAR TID OG PENGE MED ET JABRA HEADSET Fire uafhængige undersøgelser har vist at brug af trådløse headset til telefoni i gennemsnit medfører en besparelse på 7,5 minut pr. samtaletime.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2005

GN Store Nord Årsrapport 2005 GN Store Nord Årsrapport 2005 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 255 SELSKABSMEDDELELSE 11. august DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde i 2. kvartal DKK 3.598

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015 Torsdag den 17. september 2015 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012

delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.18, 2012/13 9. januar 2013 delårsrapport, 1. halvår 2012/13 1. Juni 2012 30. november 2012 Bang & Olufsen a/s Peter Bangs Vej 15 DK-7600 Struer Tlf.

Læs mere