REFERAT AF ORDINÆR FORÅRSGENERALFORSAMLING Lørdag d. 4. maj 2013 kl :00 BISP, JURA. Bispetorvet 3, 1167 København K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF ORDINÆR FORÅRSGENERALFORSAMLING Lørdag d. 4. maj 2013 kl. 12 18:00 BISP, JURA. Bispetorvet 3, 1167 København K."

Transkript

1 Status Offentligt Sendt til Formandskabet REFERAT AF ORDINÆR FORÅRSGENERALFORSAMLING Lørdag d. 4. maj 2013 kl :00 BISP, JURA. Bispetorvet 3, 1167 København K. Deltagende fagråd Geofagrådet Historisk fagråd Biokemisk fagråd Aktive Statskundskabere Indoeuropæisk og Lingvistisk fagråd Foreningen for Ernæringsog Fødevarevidenskabsstuderende Antropologisk Fagråd Retorisk Fagråd PsykRådet Bioteknologistuderende Foreningen af Landskabsarkitektstuderende Veterinærmedicinsk Forening NAT-IT-fagrådet MedicinerRådet Fagrådet for Sprogpsykologi Forenede Jurister PolitRådet Fysisk Fagråd Teologisk Fagråd Foreningen af Biologi- Deltagende studerende Vartan Epremian Cecilie Goll Knudsen Ivan Dunsmore Søren Axel Petersen Rasmus Steen Albert Skorstensgaard Abdurrahman Sahan Anders Palm Olesen Alexander Thorvaldsen Karl Kristiansen Laura Kofod Gwen Gruner-Widding Tue Hammer Lerche Mie Sofie Andersen Morten Christiansen Andreas Aslund Sara Lee Naldal Charlie Klausen Daniel Christensen Eric Bonde Andreas Aslund Peter Vig Millard Louise Eltved Pedersen Anja Haagaard Emilie Wismann Jesper Hesselholdt Matilde Winsløv Albert Schultz Benedicte Kjær Frederik Løgstrup Magnusson Charlotte Geneser Emilie Nayberg Laura Katrine Telling Hansen Lea Lindhardt Theis Eizo Morten Holm Bundgaard Caroline Klint Nina Gytz Olesen Mathilde Kragh Jensen Andrea Holst Mjöbäck Ditte-Marie Kjer Mette Gaardsted Frandsen Nanna Olsen Henriette Nylander Esther Danholt Jakob Torrild Hansen A.K. Winding Michael Munch Christine Damgaard Signe Rysbjerg Jane Rønnow Pernille Mogensen Tea Nielsen Anders Martin Lauritsen Søren Vilhelmsen 1

2 1. Formalia Formanden Gwen Gruner-Widding åbnede generalforsamlingen. a. Valg af dirigent Peter Dalby blev valgt enstemmigt b. Valg af referent Cecilie Goll Knudsen blev valgt enstemmigt c. Valg af stemmetællere Mathilde Winsløw, Statskundskab Alexander Thorvaldsen, Statskundskab Mathilde og Alexander blev valgt enstemmigt d. Konstatering af generalforsamlingens rettidige indkaldelse Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, jf. vedtægtens 20. e. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes med følgende ændring: Workshops og frokost bytter plads i dagsordenen, således at workshops finder sted fra og frokosten fra f. Godkendelse af bestyrelsens forslag til forretningsorden Dirigentens kommentarer: Talertiden kan forkortes, såfremt det vurderes nødvendigt for at overholde dagsordenen. Ændring til punkt 11: mailadresse ændres Forretningsorden med ændringer godkendes enstemmigt. g. Konstatering af tildeling af til fagråd Dirigenten konstaterede, at 115 fagråds var til stede og at 53 personlige var til stede. 2. Beretninger Formand Gwen Gruner-Widding, levevilkårspolitisk sekretær Mie Sofie Andersen og uddannelsespolitisk sekretær Ivan Dunsmore holdt den fælles beretning for bestyrelsen og de stående udvalg. Generalforsamlingen tager beretninger til efterretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

3 Økonomisk sekretær Karl Kristiansen fremlagde regnskabet for (Studenterrådets årsrapport og sekretariatschef Magne Vilshammers kommentarer hertil foreligger i kompendiet) Kritisk revisor Jonas Toubøl fremlagde på vegne af den kritiske revision deres kommentarer til regnskabet for (Kommentarerne foreligger også på skrift som bilag til kompendiet for generalforsamlingen) Generalforsamlingen havde følgende kommentarer til regnskabet 2012: Kan der udarbejdes en balance, således at man kan se sammenhængen mellem aktiver og passiver? Det indstilles, at man ser nærmere på det. Studenterrådet arbejder med princip om, at man inden for økonomien har rammer til at fortsætte arbejdet i et år, såfremt at man ikke skulle få støtte et år. Der spørges ind til, om Studenterrådet har gjort sig tanker om, hvorledes overskuddet skal forvaltes. Det opklares, at arbejdet med udmøntningen af overskuddet fra 2012 er i gang og det ikke må frygtes, at Studenterrådet ikke får brugt sine midler Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet for 2012 enstemmigt. 4. Workshops Visionsworkshop v. Rasmus Markussen og Yasmin Davali fra DSF Politikpapir v. Tue Hammer Lerche og Ivan Dunsmore Kampagne v. Mie Sofie Andersen og Laura Kofod 5. Vedtagelse af forslaget til kampagneplan(politisk handlingsprogram) a. Studiestartskampagnen: Præsentation af papiret ved Laura Kofod fra forretningsudvalget Ændringsforslag 1: Side 1, 2. afsnit, linje 2:... sætte fokus på de studerendes boligforhold i København. Foreslås ændret til: sætte fokus på de studerendes boligforhold i Storkøbenhavn. Stillet af: Emilie Wismann, VMF Forslaget vedtages enstemmigt Ændringsforslag 2: Side 1, 2. afsnit, linje 3.:... Især ved studiestart er det svært at finde en betalelig bolig i København. Foreslås ændret til: 3

4 Især ved studiestart er det svært at finde en betalelig studiebolig i København. Stillet af: Charlie Klausen, Antropologisk fagråd Diskussion: Humlen ved forslaget er, at vi skal have betalelige studieboliger i København. Vi vil fokusere på, at der bygges billige studiebolig og ikke billige flerfamilie-boliger i København. Det skal først og fremmest være boliger til studerende og ikke til alle studerende. Antal For Imod Undlader Fagråds i alt I alt Forslaget vedtages Ændringsforslag 3: Efter Boligmarkedet i tredje afsnit, tilføjes: I studenterhåndbogen skal der herunder indgå information til nye studerende vedrørende de offentlige transportmuligheder i det større Københavnske område, og gøres opmærksom på, at det er muligt at finde andre boligmuligheder uden for centrum, hvis ikke andet er muligt. Stillet af: Charlie Klausen, Antropologisk fagråd Diskussion: Der er enighed i indholdet, men uenighed om, hvorvidt det skal stå i Kampagnegrundlaget. Frygt for om detaljeringsgraden i papiret bliver for stor. Forslaget vedtages enstemmigt. Ændringsforslag 4: Ny pind tilføjes under Derfor vil studenterrådet i efteråret arbejde for At ens studiebolig skal ligge sådan, at transporttiden fra hoveddør til studiestedet ikke er mere end 45 minutter med offentlig transport Stillet af: Frederik Løgstrup Magnusson, MedicinerRådet 4

5 Diskussion: Det diskuteres, om 45 minutter er et arbitrært tal og om det giver mening at skrive ind, når vi har vedtaget ændringsforslag 1, der udvider vores fokus til hele Storkøbenhavn. Fagråds Antal For Imod Undlader Forslaget falder Generel diskussion af kampagneforslaget: Det Teologisk Fagråd mener ikke, at Studenterrådet som organisation skal mene noget om bolig, men at det er en sag for DSF, og at vi som Studenterråd så skal bakke op om det i DSF regi. Det understreges, at vi er studenterrådet for KU og IKKE studenterrådet for hele Danmark Fysisk fagråd er glad for kommunalvalgskoblingen PolitRådet mener, at elementer i kampagneforslaget er partipolitik og at vi som studenterråd derfor ikke bør mene noget om det. Fagråds Antal For Imod Undlader Kampagneforslaget vedtages. 6. Hilsen fra Danske Studerendes Fællesråd 7. Valg a. Suppleringsvalg til Studenterrådets bestyrelse Ikke rettidigt opstillede: Charlotte Geneser, Medicin Anders Palm Olesen, Statskundskab 5

6 Charlotte Geneser: Antal For Imod Undlader Ugyldig Fagråds Anders Palm Olesen Antal For Imod Undlader Ugyldig Fagråds Begge kandidater opnår tillid b. Valg af kritiske revisorer Rettidigt opstillede: Anne Sofie Skemt Hjuler Anders Riber Bojsen Anders Riber Bojsen Antal For Imod Undlader Ugyldig Fagråds Anne Sofie Skemt Antal For Imod Undlader Ugyldig Hjuler Fagråds Begge kandidater opnår tillid 8. Indkomne forslag Der vælges to øvrige stemmetællere for at afløse Mathilde og Alexander: Caroline Klint, Folkesundhedsvidenskab Albert Schultz, Naturvidenskab og IT 6

7 a. Behandling af bestyrelsens forslag til boligpolitisk politikpapir Ændringsforslag 1: Overskriften ændres til Boligforhold for studerende i København og omegn Underoverskriften ændres til Politikpapir om studerendes boligforhold 4. afsnit København skal leve op til sit ry til og med tilbud til studerende slettes Det sidste afsnit København som studieby slettes. Stillet af Politrådet Diskussion: PolitRådet fremsætter forslag om at slette en række punkter, som de synes farver papiret unødigt. Det vurderes desuden at papiret i sin nuværende ordlyd ikke rammer det, som Politterne opfatter som definerende for en god studieby. Der skydes med det nuværende papir og dets ordlyd for spredehagl. Bestyrelsen grundlag for at stille og formulere papiret på den valgte måde begrundes med, at vi ved at være specifikke i et kampagnepapir giver generalforsamlingen ret til formulere studenterrådets politik, som vi blandt andet bruger, når der gås til politikkonferencer i DSF og lignende.. Fagråds Antal For Imod Undlader Forslaget falder Ændringsforslag 2: I 2. afsnit foreslås: Allerede i dag mangler unge i København ændret til: Allerede i dag mangler unge i København og omegn Stillet af Politrådet Forslaget vedtages enstemmigt Ændringsforslag 3: I 6. afsnit slettes 7

8 Udover behovet for flere boliger kan større studieboligbyggerier bidrage med arbejds- og praktikpladser. Stillet af Politrådet Diskussion: Vi bør som studenterråd som udgangspunkt ikke mene noget om job- og praktikpladsskabelse, men kan sagtens bruge det som argument, når der forhandles. Forslaget vedtages enstemmigt Ændringsforslag 4: I afsnittet En betalelig studiebolig slettes følgende to pinde: At planloven revideres, så kommunerne får ret til at øremærke grunde til almene og/eller offentlige kollegiebyggerier. Afskaffe 5 stk. 2 i boligreguleringsloven, så udbuddet af betalelige studieboliger ikke mindsket. Stillet af Politrådet Dirigenten foreslår, at ændringsforslaget to dele behandles særskilt Ændringsforslag 4a: At planloven revideres, så kommunerne får ret til at øremærke grunde til almene og/eller offentlige kollegiebyggerier. Fagråds Antal For Imod Undlader Forslaget falder Ændringsforslag 4b: Afskaffe 5 stk. 2 i boligreguleringsloven, så udbuddet af betalelige studieboliger ikke mindsket. 8

9 Fagråds Antal For Imod Undlader Forslaget falder Generel diskussion af politikpapiret Det opfordres til, at der når man diskuterer kollegier også holder fokus på aldersdiskrimination og at det kan være svært at få adgang til kollegier, når man er over 30 år. Det opfordres til, at der rettes fokus på procedurerne efter at studerende er blevet optaget på kollegier, således at folk ikke snyder sig til kollegieværelse. PolitRådet mener ikke, at studenterrådets med dette politikpapir repræsenterer alle studerende og at det derfor ikke må udtrykkes som sådan udadtil. Afstemning om det samlede politikpapir: Fagråds Antal For Imod Undlader Papiret vedtages. 9. Eventuelt Herefter afsluttes Studenterrådets generalforsamling. 9

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009

Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 Protokol for Radikal Ungdoms ordinære landsmøde 2009 LANDSMØDEPROTOKOL DEN 23.-25. OKTOBER 2009 Side 1 af 116 Indholdsfortegnelse Åbning af landsmødet v/ de landsmødeansvarlige 8 Officiel åbning af landsmødet

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00

Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Konstituerende bestyrelsesmøde 15. februar 2014 16:30 19:00 Indhold DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 17.01.2014 3 BILAG 2: FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTERRÅDETS BESTYRELSE 6 BILAG 3: KOMMISSORIUM

Læs mere

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden

1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden Dagsorden 1) Formalia 16:00 16:15 I. Valg af ordstyrer II. Valg af referent III. Godkendelse af dagsorden 2) Orienteringer og meddelelser (Appendiks 01) 16:15 16:30 I. Meddelelser fra formandsskabet II.

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006.

Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. 1 Referat af Fælleskassens ordinære generalforsamling tirsdag den 4. april 2006. I generalforsamlingen deltog 93 andelshavere ved personlig fremmøde og 179 ved fuldmagt, i alt var 271 andelshavere repræsenteret.

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt.

Ad. 2: Valg af stemmetællere. Nete Helt Hansen og Rose-Marie Carlsen blev bragt i forslag som stemmetællere. Begge accepterede, og blev valgt. Referat fra Spidshundeklubbens Generalforsamling den 22.04. 2007 i Vejle. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere. 3) Årsberetning til godkendelse. 4) Revideret regnskab til godkendelse.

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009

DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DFF REFERAT Generalforsamling 29. august 2009 DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING, GENERALFORSAMLING 2009, LØRDAG DEN 29. AUGUST 2009, KL. 10.00 Ferskvandscenteret, Silkeborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30

Referat. DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 Referat DS Region Øst Generalforsamling 2014 Fredag den 3. oktober 2014, kl. 15-18.30 1. Velkomst v/ regionsformand Annemette El-Azem Mødet indledtes med at forsamlingen sang Når jeg ser et rødt flag smælde.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010

Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 14. september 2010 Referat af bestyrelsesmøde 7. september 2010 1. Efterårets SU-kampagne Opfølgning på sidste mødes punkt om SU-kampagnen. Johanne Skriver fra DSF (og RUC) holder oplæg. Efterfølgende

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter.

Søren og Jeff vælges som dirigenter. Nanna og Bjarke vælges som referenter. 1. Velkomst ved Rebekka Deltagere: Florian Bawey (region Hovedstaden), Jeff Lyhne (region Midt), Ibrahim Hansen (Transport), Søren Grøn (politisk næstformand), Rebekka Abildtrup (formand), Anders Larsen

Læs mere

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg

Årsmøde 2012. Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Motorhistorisk Samråd lørdag den 24. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden: Årsmøde 2012 Vissenbjerg Storkro - Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 1. Valg af dirigent og referent 2. Kontrol og regulering af de

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Sted: Hundestedhallen Tid: Søndag den 16. marts 2008 kl. 10.00 Bestyrelsen: Hans-Kurt Andersen - Formand Christian Overland Peter Lassen Hans Rasmussen:

Læs mere