1/2014 den 31. marts Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1/2014 den 31. marts 2014. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt 6,25% Væsentlige personalerokeringer"

Transkript

1 Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2014 den 31. marts 2014 GarantNyt ,25% Tilmelding til garantfesten Vigtigt nyt om garantbeviser Væsentlige personalerokeringer

2 2013 blev tilfredsstillende Sparekassen er tilfreds med resultatet, og særdeles tilfreds med at sparekassen har udbetalt renter på et højt niveau til garanterne igennem hele finanskrisen i tal Overskuddet før skat blev 15,5 mio. kr. mod et overskud i 2012 på 23,9 mio. kr. I 2013 er sparekassens nedskrivninger på 47 mio. kr. mod 41 mio. kr. i Nedskrivninger ligger fortsat på et højt niveau, men det kan mærkes hos vores erhvervskunder, at tingene nu ser lidt lysere ud end tidligere. Udlån og indlån er ligeledes stort set uændret på henholdsvis 1,8 mia. kr. og 2 mia. kr. Vi er yderst tilfredse med at kunne fastholde udlånsomfanget, i en tid hvor andre kæmper med faldende udlån. Solvensprocenten er fortsat på 18,2%. Solvensbehovsprocenten er på 11,7%. Der er således en overdækning på 6,5%, hvilket er et udtryk for, at sparekassen stadig er solid. I 2013 har sparekassen fået nye kunder og 465 nye garanter. Ajour med udbetalingsansøgninger Vi har styret sparekassen godt gennem finanskrisen, og vi har samlet set kunnet forøge sparekassens reserver i de 5 år, som krisen har varet. Vi håber, at det værste nu er overstået, og der igen vil komme gang i økonomierne i verden. Vi er siden krisens start i 2008 kommet igennem den med et overskud på 89 mio. før renter til garantbeviser, og vi har gennem hele krisen udbetalt renter til vores garanter. Tillige blev vi i 2013 ajour med at udbetale garantbeviser til de garanter, der havde søgt gennem vores ansøgningsprocedure. Dette ligger os meget på sinde, og derfor er vi yderst tilfredse med at være ajour. VIGTIGT: Nye EU-regler medfører ændringer i vores garantbeviser Pr er nye EU-regler trådt i kraft. De nye regler kaldes for CRR-forordning, og de stiller nye krav til differentieret udlodning. Reglerne betyder, at vi kun kan have én type garantbeviser. Derfor er der på repræsentantskabsmødet den vedtaget vedtægtsændringer således, at sparekassen fremover kun har én type garantbeviser, og det vil være garantbeviser uden opsigelse. I henhold til bestyrelsens politik for forrentning af garantbeviser er det hensigten at forrente garantbeviserne med 6,25% p.a i Det mener vi, er en velafbalanceret løsning på disse nye regler, og vi vil gerne understrege, at det ikke har været vores ønske at lave om på vores ordning, men at det udelukkende skyldes nye EU-regler, som er presset ned over Danmark og dermed os. Du kan læse mere detaileret om konsekvenserne af de nye regler for hver enkelt garantklasse på næste side. Dronninglund Sparekasses hovedsæde rokerer om i mere end én forstand Når vi kommer til maj måned rokerer Dronninglund Sparekasses hovedsæde om. Erhvervsafdelingen og privatkundeafdelingen lægges sammen og bliver til én samlet afdeling. Peter Lund Nielsen, der i dag er Fra venstre Peter Lund Nielsen og erhvervskundechef, bliver afdelingsdirektør for den samlede afdeling. Frank Jørgensen. Baggrunden for dette er, at privatkundechef Bodil Hovaldt efter 45 år i sparekassen har valgt at trappe ned. Bodil stopper ikke i sparekassen før sommeren 2015, men allerede nu drager hun omsorg for, at hendes mange kunder lærer andre rådgivere at kende. Frank Jørgensen, der i dag er souschef i erhvervskundeafdelingen bliver souschef i den nye samlede afdeling i Dronninglund. Men selve sparekassen rokerer også rundt. Afdelingen bliver populært sagt drejet 90 grader, således at kunderne ikke længere kommer ind i midten af sparekassen, men skal gå til venstre i vindfanget. Ved indgangen vil der fortsat være kasser med personlig betjening. Den personlige betjening og kontakt er vigtig for sparekassen. Det nuværende kundeområde, erhvervsafdelingen og privatafdelingen bliver til ét stort kontorlandskab. Det forventer sparekassen at kunne vise frem, når der er Open by night i Dronninglund by den 24. maj. Villy Sørensen sparekassedirektør Gå ikke glip af Swipp Swip er kommet for at blive og vokser sig større og stærkere. Swipp hvad er det? Swipp er en nem måde at sende penge på fra en person til en anden. Du sender til et mobilnummer og pengene er på vej til modtageren med det samme. Ingen kontonumre, ingen NemID-engangskode. Og du slipper for at skulle have kontanter på dig. Du kan swippe op til kr. om dagen, og ikke mere end du har på din konto. På din konto kan du nemt holde øje med alle swippede beløb. Hvem kan swippe? Du kan swippe, hvis du har en smartphone og er tilmeldt til Mobilbank App, og kender modtagerens mobilnummer. Både du og modtageren skal være tilmeldt Swipp. Tilmelding til Swipp Før du kan bruge Swipp, skal du oprette dig i netbanken. Log på Netbanken og gå ind i»indstillinger«,»mobile tjenester«,»swipp«og tilmeld dig. Efter du har oprettet din profil, kan du lave dine mobile overførsler med det samme. Betaling med Swipp i småbutikker Med en aktiv Swipp-aftale er det snart muligt at betale med Swipp i forretninger, f.eks. på caféen, hos frisøren eller pizzariaet.

3 Vigtig information Når tre garantklasser bliver til én Som nævnt i lederen er nye EU-regler presset ned over Danmark og dermed os. Denne gang er det den såkaldte CRR-forordning, som stiller nye krav til differentieret udlodning. De ændringer som vi foretager, er ganske enkelt nødvendige, for at sparekassen fortsat kan medregne sin garantkapital som egenkapital. Reglerne betyder som nævnt, at vi kun kan have én type garantbeviser. Helt konkret sker der følgende: Bestyrelsen har vedtaget en politik for forrentning af garantbeviser, og det betyder for 2014, at vi har til hensigt at forrente ALLE garantbeviser med 6,25% p.a. Konsekvens: Garantbeviser uden opsigelse oplever et markant løft i forrentningen af garantbeviserne. Garantbeviser med 3 års opsigelse får uændret rente i forhold til nu, men frigøres for opsigelsesbestemmelserne. Garantbeviser med 5 års opsigelse vil få et lille fald i forrentningen i forhold til nu (2% p.a.), men vil til gengæld også blive frigjort for opsigelsesbestemmelserne. Da ændringen er sket ved en vedtægtsændring, skal du ikke foretage dig noget. Dine garantbeviser overgår automatisk til den fortsættende garantklasse. Som tidligere nævnt i lederen er vi tvunget til at gennemføre disse ændringer, men mener også, at vi har fundet en fornuftig løsning. For god ordens skyld vælger vi at opretholde den kendte og accepterede ansøgningsprocedure, således at vi altid har styr på, hvor meget garantkapital, vi udbetaler. Derfor skal der ved ønske om udbetaling af garantbeviser fortsat udfyldes og afleveres et ansøgningsskema, og bestyrelsen vil to gange årligt tage stilling til udbetalingsansøgningerne. Vi kan oplyse, at vi pt. er 100% ajour med udbetalingerne. Husk tilmelding til årets garantfest Onsdag den 30. april 2014 fra kl i Dronninglund Idrætshallerne, Rørholtvej 18, Dronninglund Fredag den 2. maj 2014 fra kl i Dronninglund Idrætshallerne, Rørholtvej 18, Droninglund. Igen i år spiller The Bats op til dans. The Bats har eksisteret i 29 år og har i mange år haft succes som et moderne danseband. The Bats har udvidet med en skøn sangerinde - Signe - som vi får fornøjelsen af at høre under kaffen/desserten. Program: Kl : Velkomstsang Kl : Uddrag af formandens beretning Kl : Årsrapport 2013 Kl : Udd. af kultur-/initiativ & iværksætterpris Kl : Ta selv bord med mad fra Dronninglund Hotel Kl : Der spilles op til dans Kl /24.00: Godnat sang Fredag er der pølsevogn for egen regning fra kl Tilmelding og billetter: Du skal være myndig garant for at deltage i vores garantfester. Udfyld tilsendte kupon og kom ind i en af sparekassens afdelinger og hent din billet. Du kan også tilmelde dig via vores hjemmeside og oplyse, hvor du ønsker at hente din billet. Aftenens program og menu kan ligeledes ses på vores hjemmeside.

4 Uddrag af ledelsesberetningen for regnskabsåret 2013 Årets resultat efter skat udviser et overskud på t.kr. mod et overskud på t.kr. i 2012, hvilket er tilfredsstillende. Resultatet er påvirket af store nedskrivninger på udlån og kreditter. Sparekassens resultat af primær drift, hvilket vil sige resultat før skat excl. kursreguleringer og nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv., har i 2013 været på et lidt lavere niveau end 2012, hvilket stemmer overens med forventningerne til året i forbindelse med årsrapporten Dog havde Sparekassen forventning om at nedskrivningerne ville falde i 2013, hvilket ikke har været tilfældet. Alt i alt er Sparekassens forventning om et bedre resultat i 2013, set i forhold til 2012, ikke blevet indfriet. Sparekassen havde i årsrapporten 2012 en forventning om vækst i ind- og udlån på 4%, den realiserede vækst blev 2% for indlån og -1% for udlån. Nettorenteindtægterne er faldet lidt i forhold til 2012, primært pga. faldende rentemarginaler og minimal forrentning af Sparekassens overskudslikviditet. Gennemsnitlige renteindtægter fra obligationsbeholdningen har været faldende, da Sparekassen har en forsigtig investeringspolitik, hvor en væsentlig del har været placeret i korte lavtforrentede obligationer. Gebyrer og provisionsindtægter er faldet med 8% til t.kr, hvilket primært skyldes, at der i 2012 var høj konverteringsaktivitet. Kursreguleringer for 2013 udviser en gevinst på t.kr. mod en gevinst på 266 t.kr. i Obligationer til dagsværdi udviser et kursgevinst på t.kr. mod et tab på 956 t.kr. i Kursgevinsten skyldes først og fremmest, at Sparekassen har solgt sin Hold-tiludløb beholdning og derved realiseret en kursgevinst på t.kr. De øvrige obligationer til dagsværdi har medført kurstab på t.kr. Sparekassens obligationsbeholdning til dagsværdi bliver primært forvaltet af eksterne samarbejdspartnere. Der har samlet været en gevinst på aktier på t.kr. fordelt på en gevinst på omsætningsaktier på 159 t.kr. og en gevinst på t.kr. på anlægsaktier. Sparekassen har stadig kun en mindre beholdning af omsætningsaktier. Den væsentligste del af aktiebeholdningen er således anlægsaktier i sektorselskaber. Udgifter til personale og administration udgør for t.kr. mod t.kr. i Lønomkostninger er på niveau med 2012, hvorimod administrationsomkostningerne er steget med 5%. Det gennemsnitlige antal ansatte er faldet fra 92 i 2012 til 90 i Det lokale foreningsliv og andre initiativer er i årets løb blevet støttet med tilskud og sponsorstøtte på i alt 835 t.kr., som er udgiftsført under øvrige administrationsudgifter. Andre driftsudgifter, som udgør t.kr., er primært betaling til Indskydergarantifonden for Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. er på t.kr. mod t.kr. i Beløbet er fordelt med t.kr. på individuelle nedskrivninger og t.kr. på gruppevise nedskrivninger. Sparekassen har gennemgået alle nødlidende engagementer uanset engagementets størrelse og foretaget den nødvendige nedskrivning. På de engagementer, der endnu ikke udviser svaghedstegn foretages der gruppevise nedskrivninger. Årets resultat efter skat er herefter et overskud på t.kr. Bestyrelsen foreslår t.kr udloddet som Garantrente, hvilket svarer til efter skat t.kr. foreslås overført til egenkapitalen som overført overskud. Balancen udgør ultimo mio. kr., hvilket er et fald på 4,3% i forhold til Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi på 3,6 mio. kr., består af en obligation i en speciel forening, der ikke værdiansættes dagligt, og derfor i henhold til regnskabsbekendtgørelsen skal grupperes under denne post. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris udgør mio. kr., hvilket er et fald på 1% i forhold til Grunde og bygninger udgør 40,8 mio. kr., hvilket er et fald på 0,6 mio. i forhold til sidste år, som skyldes salg af ejendommen Tårnvej 3, Vester Hassing. Øvrige materielle aktiver, som udgør 4,7 mio. kr. omfatter biler, inventar, maskiner og indretning i lejede lokaler. Indlån og anden gæld er faldet med 6% fra mio. kr. ultimo 2011 til mio. kr. ultimo Faldet skyldes, at Sparekassen i 2013 har indfriet et lån på 20 mio. euro med individuel statsgaranti. Indlån ex. det indfriede lån er steget 2%. Efterstillede kapitalindskud udgør ultimo mio. kr. Posten indeholder alene statslig hybrid kernekapital og er på niveau med Garantkapitalen ultimo 2013 udgør 183 mio. kr., hvilket er et fald på 6% i forhold til året før. Sparekassen har i 2013 valgt at have ansøgningsrunder for udbetaling af garantkapital, således at alle garanter, der har ønsket det, har fået indfriet deres garantkapital fuldt ud. Der er udbetalt garantkapital i januar/februar, august/ september og december Solvensbehov Sparekassens solvensprocent udgør 18,2% hvilket er uændret i forhold til Det individuelle solvensbehov udgør 11,7% mod 9,3% i Pr. 1. april 2013 overgik Sparekassen til den nye Solvensbehovsmodel 8+ modellen. Pr blev solvensbehovet efter denne model beregnet til 10,8%. Pr. 1. januar 2014 træder nye kapitaldækningsregler i kraft pga. CRD IV regulativet, som er vedtaget i EU. Reglerne vil medføre en stigning i Sparekassens minimumskapital/solvensbehov. Dog er reglerne på nuværende tidspunkt ikke endeligt implementeret i den danske lovgivning, hvorfor konsekvenserne heraf ikke er endelig beregnet. Sparekassen er godt rustet til de fremtidige krav, da solvensoverdækningen pr er på 6,5%.

5 Årsrapport 2013 (sammendrag) Resultatopgørelse i sammendrag (beløb i kr.) Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisioner netto Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Årets resultat Status i sammendrag (beløb i kr.) Kassebeholdning og tilgodehavende hos kreditinstitutter Udlån Obligationer, aktier og øvrige kapitalandele Immaterielle og materielle aktiver Andre aktiver og periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Indlån Udstedte obligationer, andre passiver og periodeafgrænsningsposter Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Garantkapital Reserver Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier m.v Sparekassens officielle årsrapport kan ses på vores hjemmeside eller udleveres ved henvendelse i Sparekassen. 5 års udvikling Resultat efter skat Udlån Indlån Egenkapital Balancesum Garantier m.v Solvensprocent 18,2% 18,2% 19,0% 18,8% 19,8%

6 Personalenyt PENSION: NYANSATTE: : Freddy Axelsen gik på efterløn : Leif B. Ulriksen går på pension. (Stopper ) : Anette F. Funder, Økonomimedarbejder UDNÆVNELSER og jubilæum: : Mads Andersen, Finanselev : Mathias N. Larsen, Finanselev : Bent Christensen, afdelingsleder i Sæby : Christian Nielsen, souschef i Brønderslev : Jens Studsbjerg, afdelingsleder i Aså og Flauenskjold : Peter L. Nielsen, afdelingsdirektør i Dronninglund : Frank Jørgensen, souschef i Dronninglund : Janni Engbjerg, souschef i Frederikshavn : Bodil Hovaldt, 45 års jubilæum Jens Studsbjerg vender tilbage til Flauenskjold De fleste kunder i Flauenskjold kender Jens Studsbjerg som manden, der var med fra starten, da Flauenskjold afdeling blev åbnet i Efter flere år som souschef i privatkundeafdelingen vender han nu tilbage som afdelingsleder i Flauenskjold. I den forbindelse udvides åbningstiden om torsdagen til kl , således at der er åbnet tirsdag fra kl og torsdag fra kl Michael Møller flytter til Dronninglund I forbindelse med at Michael Møller har ønsket at komme til Dronninglund, overtager Jens Studsbjerg også Aså afdeling som afdelingsleder efter Michael. Aså afdeling har åbent mandag, onsdag og fredag fra kl Michael Møller er at finde i Dronninglund i sparekassens normale åbningstid fra kl , torsdag til kl Har du afleveret legitimation? Finanstilsynet har ændret fortolkningen af EU s Hvidvaskningsdirektiv, hvilket er ensbetydende med at alle pengeinstitutter i Danmark, skal have to slags legitimation på SAMTLIGE af sine kunder, uanset hvor længe man har været kunde i det pågældende pengeinstitut. Det betyder, at vi på trods af, at vi kender dig ganske udmærket som kunde, er tvunget til at bede dig om at indlevere TO typer af legitimation: 1. Gyldigt sygesikringsbevis (Sundhedskort) med korrekt adresse 2. Billedlegitimation i form af kørekort (EU-førerbevis) eller pas. Har du ingen af delene skal vi bede om din dåbsattest. Kom ind i en af sparekassens afdelinger eller mail legitimationen til os på: Vi beklager ulejligheden, men takker for hjælpen.

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn

1/2012 den 29. marts 2012. Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig. GarantNyt. Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Fakta om din efterløn Dronninglund Sparekasse - vi er her for dig 1/2012 den 29. marts 2012 GarantNyt 2012 Efterlønsarrangement i Vodskov afdeling. Garantmøder 2012 Fremtidens realkreditlån Fakta om din efterløn Overskud i

Læs mere

1/2011 den 18. marts 2011. The Bats underholder til garantmøderne. GarantNyt

1/2011 den 18. marts 2011. The Bats underholder til garantmøderne. GarantNyt - vi er her for dig 1/2011 den 18. marts 2011 The Bats underholder til garantmøderne. GarantNyt 2011 Garantmøder Parkeringsskader Panda Peter Forventer bedring i 2011 Dronninglund Sparekasse fik i 2010

Læs mere

- vi er her for dig. 1/2009 den 1. april 2009. Oplev Simone til Garantmødet. GarantNyt. Iværksætterkonto Garantmøde Boligforbedringer

- vi er her for dig. 1/2009 den 1. april 2009. Oplev Simone til Garantmødet. GarantNyt. Iværksætterkonto Garantmøde Boligforbedringer - vi er her for dig 1/2009 den 1. april 2009 Oplev Simone til Garantmødet GarantNyt 2009 Iværksætterkonto Garantmøde Boligforbedringer Overskud i Dronninglund Sparekasse Resultatet blev et overskud på

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

- vi er her for dig. Årsrapport 2012. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 - vi er her for dig Årsrapport 2012 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 w w w. d r o n s p a r. d k Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2014. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2014 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2

Hals Sparekasse. Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn. Forår 2008. Sparekassen til åbent hus 17. maj...side 2 Forår 2008 Fyrtårnet - leder dine penge sikkert i havn Så er tiden igen kommet, hvor Hals Sparekasse inviterer til det årlige garantmøde. Det bliver 25. april - i år med dansebandet 4tunez. Læs mere på

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114

ÅRSRAPPORT. Cvr.nr. 70558114 ÅRSRAPPORT 2009 Cvr.nr. 70558114 Indhold Årsrapport 2009 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr. 70558114 Internet: www.sparekassendjursland.dk

Læs mere

Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg

Vendsyssel 55 PLUS. Nyt fordelsprogram. - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg GarantenForår 21 Nyt fordelsprogram Vendsyssel 55 PLUS - for dig der ser fremad! Læs også om: Tid til pensionstjek Sammenlægning af 2 Brovst afdelinger Kundebesøg www.sparv.dk 29 blev et tilfredsstillende

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv.

GarantenForår 2011. MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi. www.sparv. GarantenForår 2011 MEGET TILFREDSSTILLENDE årsregnskab 2010 GRATIS oplevelser til garanterne FOKUS på miljø og energi www.sparv.dk FLOT OVERSKUD i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Klokkerholm projekt

Læs mere

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010

Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Kunde Bank Nr. 1 Februar 2010 Læs om: Solen titter atter frem bag skyerne Virksomhed med vokseværk Når du går, gavner det både helbred og humør ØkonomiEftersyn Tilfredsstillende resultat i et turbulent

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk

Aktionærnyt. Kære Aktionær. Fynske Bank åbnet i Odense. Februar 2015. www.fynskebank.dk Aktionærnyt Februar 2015 Kære Aktionær Fynske Bank har, i sit første driftsår efter fusionen, realiseret et godt og tilfredsstillende resultat, hvilket du kan læse mere om i dette Aktionærnyt. Vi har samtidig

Læs mere

Fælleskassens beretning 2005

Fælleskassens beretning 2005 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 39 45 40 Fax 35 39 68 40 e-mail: faelleskassen@faelleskassen.dk www.faelleskassen.dk Årsrapport 2005 Fælleskassens beretning

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

GarantenEfterår 2010

GarantenEfterår 2010 GarantenEfterår 21 Rekordresultat Det bedste halvårsresultat i sparekassens historie! www.sparv.dk Historisk resultat i sparekassen Indhold 2 Nyt fra ledelsen 3 Erhvervsbesøg ved Expert, Brovst 4 Fokus

Læs mere