Bygge- og Anlægsoverenskomst 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge- og Anlægsoverenskomst 2015"

Transkript

1 Bygge- og Anlægsoverenskomst 2015

2 Organisationernes adresse og telefonnumre: Dansk Håndværk Islands Brygge København S Tlf Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf Fax Varenr.: 2019

3

4 Bygge- og Anlægsoverenskomst 1. marts marts 2018 Landsoverenskomst mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund (3F)

5

6 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Område og definitioner Hensigtserklæringer Stk. 1. Et velfungerende arbejdsmarked og en fair konkurrence Stk. 2. Konkurrenceforvridende arbejde Stk. 3. Et rummeligt arbejdsmarked Stk. 4. Uddannelse Stk. 5. Arbejdsmiljø Stk. 6. Produktivitet Overenskomstens område Stk. 1. Dækningsområde Stk. 2. Fagområde Stk. 3. Hovedstadsområdet Definition af Industri- og Værkstedområdet Stk. 1. Definition af Industri- og Værkstedsområdet Stk. 2. Definition af arbejdspladsen Stk. 3. Værkstedsarbejde under 2 måneder Nyoptagne virksomheder Stk. 1. Medlemskab af DA-organisation Stk. 2. Omfattet af tiltrædelsesoverenskomst Stk. 3. Garanti for feriepenge og SH-betaling Gensidige forpligtelser Stk. 1. Forbud mod andre bestemmelser Stk. 2. Virksomhedsbestemmelser Stk. 3. Organisationernes bestemmelser Stk. 4. Hovedaftalen Forsøgsordninger Vikararbejde Stk. 1. Medlem af Dansk Håndværk Stk. 2. Ikke medlem af Dansk Håndværk

7 Stk. 3. Øvrige forhold Udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold Kapitel 2 Ansættelsesforhold Ansættelsesbevis Stk. 1. Oplysninger om ansættelsesforholdet Stk. 2. Udlandsarbejde Stk. 3. Ændringer i ansættelsesforholdet Stk. 4. Manglende overholdelse af oplysningspligten Stk. 5. Overgangsbestemmelser Stk. 6. Elever Funktionærlignende ansættelsesvilkår Stk. 1. Lønvurdering Stk. 2. Anciennitet Stk. 3. Opsigelse Stk. 4. Arbejdstid Stk. 5. Uddannelse Stk. 6. Ferie Stk. 7. Søgnehelligdage, fridage og feriefridage Stk. 8. Kompensation/feriefridage Stk. 9. Særlig opsparing Stk. 10. Sygdom Stk. 11. Lønningsperiode og lønudbetaling Stk. 12. Fagretlig behandling Ansættelseskodeks Kapitel 3 Arbejdstid Arbejdstidens længde Arbejdstidens lægning Stk. 1. Arbejdstidens lægning Stk. 2. Selvbetalt pauser

8 Stk. 3. Medbestemmelse Arbejdstid, 4-dages uge Forskudt arbejdstid Stk. 1. Forskudt arbejdstid Stk. 2. Varighedsbestemmelse ved forskudt arbejdstid Stk. 3. Overarbejde ved forskudt arbejdstid Varierende ugentlig arbejdstid timers arbejdsuge Arbejdsfordeling Stk. 1. Midlertidig forkortelse af arbejdstiden (arbejdsfordeling) Stk. 2. Varsel og omfang Stk. 3. Hjemsendelsesperiode Stk. 4. Ansættelse og frigørelse Stk. 5. Ændringer og ophør Stk. 6. Hasteordre Stk. 7. Overarbejde Stk. 8. Afgrænsning Stk. 9. Afgrænsning/overarbejde Arbejde på deltid Stk. 1. Arbejdstidens længde Stk. 2. Arbejdstidens længde og placering Stk. 3. Aflønning Stk. 4. Søgnehelligdage, fridage og feriefridage Stk. 5. Overarbejde Stk. 6. Sikring af fuldtidsbeskæftigede Stk. 7. Opsigelsesbestemmelser Stk. 8. Deltidsbeskæftigedes medlemskab Kapitel 4 Overarbejde Regler for over-, nat-, søn- og helligdagsarbejde Stk. 1. Overarbejdets påbegyndelse

9 Stk. 2. Nødvendigt overarbejde Tillæg for overarbejde Stk. 1. Overarbejdstillæg Stk. 2. Før arbejdstids begyndelse Stk. 3. Lørdagsarbejde Stk. 4. Søn- og helligdagstillæg Stk. 5. Mindst 4 timer Stk. 6. Personlig timeløn Stk. 7. Spisetid fradrages ikke Kapitel 5 Lønforhold Minimalløn Stk. 1. Minimalløn Stk. 2. Ungarbejdere og forpraktikanter Stk. 3. Værktøjsgodtgørelse Stk. 4. Tagdækning Akkordafsavnstillæg Personlig timeløn Stk. 1. Forhandlingsparterne Stk. 2. Misforhold Stk. 3. Aflønningsformer Stk. 4. Begrænsning Ugesedler Stk. 1. Ugesedler Lønudbetaling Stk. 1. Lønperiode Stk. 2. Udbetaling Stk. 3. Månedsløn Stk. 4. Lønsedlen Stk. 5. Elektroniske lønsedler Stk. 6. Lønudbetaling ved fratrædelse

10 Stk. 7. Ferielukning Stk. 8. Udbetaling efter mægling/voldgift Sikkerhed for løn Rejsegodtgørelse Stk. 1. Egen befordring Stk. 2. Øvrige bestemmelser Stk. 3. Ingen kørselsgodtgørelse Overnatning Stk. 1. Anvendelsesområde Stk. 2. Kost og logi Stk. 3. Udepenge Stk. 4. Fortolkning af eller lignende Stk. 5. Transportgodtgørelse ved overnatning Skurforhold Stk. 1. Rådgivning Stk. 2. Rådgivningen ikke efterlevet Stk. 3. Erstatning Smudstillæg Betaling for ventetid Stk. 1. Materialemangel Stk. 2. Vejrligsstop Stk Anvisning af andet arbejde Stk Ventepenge Stk Hjemsendelse Værktøj Stk. 1. Brand- og tyveriforsikring Stk. 2. Fællesværktøj Stk. 3. Ansvar Stk. 4. Afstand til skur

11 Kapitel 6 Akkord Akkordgrundlag Stk. 1. Akkordarbejde Stk. 2. Glarmesterarbejde Stk. 3. Gulvlæggerarbejde Indgåelse af akkord Stk. 1. Tildeling Stk. 2. Møder pålagt Stk. 3. Opmålte akkordregnskaber Stk. 4. Akkordaftaler som bygger på standardpriser eller slumpakkorder m.v Stk. 5. Akkordering Stk. 6. Lokalaftaler Stk. 7. Skriftlige meddelelser Stk. 8. Reparationsarbejder Stk. 9. Lønsystemer Stk. 10. Prislistetillæg til Tømrer- og Snedkerprislisten Stk. 11. Zonetillæg Stk. 12. Andre forudsætninger end prislisten Stk. 13. Ikke præstationsafhængig løn Akkordforhold Stk. 1. Bindende aftaler Stk. 2. Afskedigelse af medarbejder i akkord Stk. 3. Bortgang i akkord Stk. 4. Kritik af arbejdet ved bortgang i akkord Stk. 5. Akkord i underskud Stk. 6. Akkordens afslutning Stk. 7. Op- og nedmanding af akkord Akkordudbetaling og -forskud Stk. 1. Akkordudbetaling Stk. 2. Forskud

12 38 Opgørelse af akkorder Stk. 1. Akkordopgørelse Stk. 2. Billedprislisten Stk. 3. Kritik af regnskaber/akkordopgørelser Stk. 4. Udbetaling af akkordoverskud hvorom der er enighed Stk. 5. Akkordoverskud hvorom der er uenighed Anbefalet brev/afleveringsattest eller elektronisk aflevering.. 73 Stk. 1. Anbefalet skrivelse/afleveringsattest Stk. 2. Elektronisk aflevering, , sms eller lignende Kritik af arbejdet i akkord Elevers deltagelse i akkord Stk. 1. Akkordopgørelse Stk. 2. Elevers deltagelse Stk. 3. Voksenelevers deltagelse Stk. 4. Akkord Stk. 5. Feriepenge af akkordoverskud Nye materialer Kapitel 6 A Akkord Akkordforhold Stk. 1. Akkord Stk. 2. Arbejdstimer Stk. 3. Ret og pligt Stk. 4. Indbetaling af pensionsbidrag Stk. 5. Akkordomfang Stk. 6. Fællesakkord Akkordforskud Underskud i akkorden Afbrydelse af akkord/reparationsarbejde Stk. 1. Afbrydelse af arbejdet Stk. 2. Hovedstadsområdet

13 Stk. 3. Provinsen - Ventetid Stk. 4. Krav om erstatning Udbetaling af akkord Stk. 1. Forskudsudbetaling Stk. 2. Møder pålagt Akkorderingskrav Opmåling - Provinsen Regnskab over akkordarbejde Stk. 1. Murerarbejdsmænd Stk. 2. Kritikfrister Udlevering af faglige voldgiftkendelser Arbejdsgiverens deltagelse i akkord Elevers deltagelse i akkord Kapitel 7 Pensionsforhold Pension og sundhedsordning Stk. 1. Personkreds Stk. 2. Pensionsbidrag Stk. 3. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Stk. 4. Udlandsarbejde Stk. 5. Sundhedsordning Kapitel 8 Sygdom, barsel Løn ved sygdom og tilskadekomst Stk. 1. Fuld løn på ulykkesdagen plus 4 dage Stk. 2. Periode og betaling Stk. 3 Tilbagefald Stk. 4. Speciallæger m.v Stk. 5. Anciennitet Stk. 6. Sygedagpengelovens regler Stk aftaler

14 Stk. 8. Begrænsninger Stk. 9. Første sygedag Barsel Stk. 1. Graviditets/barselsorlov Stk. 2. Fædreorlov Stk. 3. Forældreorlov Stk. 4. Løn under barsel på søgnehelligdage Stk. 5. Betaling Frihed ved barns/børns sygdom Stk. 1. Hjemmeværende barn/børn Stk. 2. Friheden omfatter Stk. 3. Børns hospitalsindlæggelse Stk. 4. Betalingssatsen Omsorgsdage Kapitel 9 Ferie- og feriegodtgørelse Optjening af ferie Afholdelse af ferie Stk. 1. Ferieåret Stk. 2. Hovedferie Stk. 3. Restferie Stk. 4. Lægning af ferie Stk. 5. Flytning af ferie Stk. 6. Kollektiv ferielukning Stk. 7. Kollektiv ferielukning mellem jul og nytår Sygdom og ferie Stk. 1. Sygdom/raskmelding før individuel ferie Stk. 2. Sygemelding efter feriens begyndelse Stk. 3. Sygdom/raskmelding under kollektiv lukning Overførsel af ferie Feriegodtgørelse

15 Stk. 1. Feriegodtgørelse Stk. 2. Sygeferiegodtgørelse Stk. 3. Beregning af sygeferiegodtgørelse Stk. 4. Beregningsgrundlag ved 56-aftaler og SH Feriegodtgørelse Stk. 1. Optjent feriegodtgørelse Stk. 2. Information om feriegodtgørelse Stk. 3. Fritagelse for NemID Stk. 4. Fejl i optjente feriedage Udbetaling af feriegodtgørelse Stk. 1. Udbetaling af feriegodtgørelse uden at ferie holdes Udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieårets udløb Stk. 1. Udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieårets udløb Særlige bestemmelser Stk. 1. Forældelse af feriegodtgørelse Stk. 2. Afkald på ferie Stk. 3. Modregning og tilbageholdelse Stk. 4. Arbejde i ferien Stk. 5. Uoverensstemmelser Stk. 6. Feriepengegaranti Stk. 7. Ved virksomhedens konkurs Stk. 8. Udlandsarbejde Byggegruppens Feriefond af Kapitel 10 Søgnehelligdage, fridage og feriefridage SH-betaling Stk. 1. SH-opsparing Stk. 2. SH-udbetaling Stk. 3. Udbetalingstidspunkt Stk. 4. Ret til forskudsbetaling Stk. 5. Restudbetaling

16 Stk. 6. Fratrædelse Stk. 7. Senioraftale efter 1. oktober Stk. 8. Dødsfald Stk. 9. Tvistigheder Søgnehelligdage Stk. 1. Helligdage Stk. 2. Arbejde på søgnehelligdage Fridage Feriefridage Stk. 1. Feriefridage Stk. 2. Sygdom på feriefridage Garanti for SH-betaling Kapitel 11 Samarbejde Tillidsrepræsentantbestemmelser Stk Hvor vælges tillidsrepræsentant Stk Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant Stk Valg af tillidsrepræsentant Stk Efteruddannelse til tillidsrepræsentanter Stk Tillidsrepræsentantens pligter Stk Tillidsrepræsentantens opgaver Stk Talsmand Stk Afskedigelse af tillidsrepræsentant Stk Fællestillidsrepræsentant Stk. 2. Organisationernes påtaleret Stk. 3. Arbejdsmiljø Stk. 4. Forebyggelse af sygefravær Afskedigelse af valgte med tillidshverv Klublove Stk. 1. Formand for klub Stk. 2. Aftalers omfang

17 77 Arbejdsmiljørepræsentant Stk. 1. Arbejdsmiljørepræsentant Stk dages overbygning af arbejdsmiljøuddannelsen Samarbejde og samarbejdsudvalg Samarbejdsfond Kapitel 12 Uddannelse DA/LO Udviklingsfond Uddannelsesfond Stk. 1. Tiltrædelsesoverenskomster Kompetenceudviklingsfond Stk. 1. Kompetenceudviklingsfond Deltagelse i efter- og videreuddannelse Stk. 1. Efter- og videreuddannelse Stk. 2. Ansøgning og udbetaling Kontraktuddannelser Elevers uddannelse Stk. 1. Dækningsområde Stk. 2. Ret til lønforhandling Stk. 3. Uoverensstemmelser/forhandlingsregler Kapitel 13 Socialt kapitel Nedsat arbejdsevne Stk. 1. Principper Stk. 2. Fravigelse Stk. 3. Godkendelse Kapitel 14 Opsigelser Opsigelse Stk. 1. Opsigelse under akkord Stk. 2. Opsigelse af timelønnede medarbejdere

18 Stk Varslers længde Stk Ret til fratrædelse Stk Skriftlig opsigelse Stk Anciennitet Stk Opsigelse under sygdom Stk Opsigelse under sygdom ved afskedigelse i større omfang Stk Opsigelse under ferie Stk Uddannelse i forbindelse med afskedigelse Bortfald og varslingspligten Kapitel 15 Lokalaftaler Lokalaftaler mellem virksomheden og medarbejderne Stk. 1. Opsigelse Stk. 2. Opsigelse af produktivitetsfremmende lønsystemer Stk. 3. Genforhandling Stk. 4. Frigørelse Stk. 5. Information Kapitel 16 Fagretslige regler Lokal forhandling Stk. 1. Lokalforhandling Lokal mægling Stk. 1. Lokal mægling Stk. 2. Mæglingsbegæring Stk. 3. Sted for mæglingen Stk. 4. Forhandlingsreferat Organisationsmægling Stk. 1. Organisationsmægling Stk. 2. Tidsfrister Stk. 3. Forhandlingsreferat

19 93 Faglig voldgift Stk. 1. Faglig voldgift Stk. 2. Frist for begæring Stk. 3. Voldgiftsretten Stk. 4. Tidspunkt for voldgift Stk. 5. Tidsfrister Stk. 6. Forretningsgang Stk. 7. Kendelse Stk. 8. Afholdelse af udgifter Bortvisningssager Organisationsforhandling Organisationsudvalgsmøde Stk. 1. Organisationsudvalgsmøde Stk. 2. Lokal uoverensstemmelse Stk. 3. Referat Stk. 4. Arbejdsfred Arbejdsret Hastesag Arbejdsstandsning Kapitel 17 Ovn- og ildfast arbejde Ovn- og ildfast arbejde Stk. 1. Normal arbejdstid Stk. 2. Overarbejde/søn- og helligdagsarbejde Stk. 3. Lønforhold Stk. 4. Arbejdsbestemte tillæg Kapitel 18 Øvrige bestemmelser Vinterbyggeri Generelt Ved gennemførelse af vinterforanstaltninger skelnes der mellem142 14

20 Murerarbejde Murerarbejdsmandsarbejde Tømrer- og snedkerarbejde Beskyttelse af materialer Snerydning Fagretlig behandling Velfærdsmæssige foranstaltninger Bilag til vinterbekendtgørelsen Arbejdstøj Stk. 1. Arbejdstøj for murer og murerarbejdsmænd Stk. 2. Arbejdshandsker for murerarbejdsmænd Implementering af EU-direktiver Stk. 1. Udvalg for implementering Stk. 2. Implementerede EU-direktiver Elektroniske dokumenter Ligelønsnævn Overenskomstens opsigelse

21 Elevbestemmelser 1 Den daglige/ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Stk maj Stk. 3. Feriefridage Elevtiden Lønforhold Stk. 1. Lønperiode og lønsatser Stk. 2. Beregningstidspunktet Overarbejde Voksenelever Stk. 1. AUB-refusion Stk. 2. Oplysninger Stk. 3. Lønsatser Stk. 4. Beskæftigelsesområde Deltagelse i akkord Stk. 1. Akkordfradrag Stk. 2. Feriepenge af akkordoverskud Ret til lønforhandling Løn- og ansættelsesvilkår Stk. 1. Lønudbetaling Stk. 2. Lægeattest Stk. 3. Graviditetsundersøgelse Stk. 4. Barselsløn Stk. 5. Barns/børns første sygedag Stk. 6. Sundhedsordning Stk. 7. Skoleperiode Stk. 8. Session og borgerlige ombud Pension Forsikringsydelser til elever

22 11 Beklædning Sikkerhedsfodtøj Værktøj Stk. 1. Tømrer - Snedker Stk. 2. Murer Stk. 3. Struktør - Brolægger - Tagdækker Rejsegodtgørelse Stk. 1. Praktikperioden Stk. 2. Ude- og rejsearbejde Stk. 3. Befordringsgodtgørelse Stk. 4. Nærmeste skole Stk. 5. Befordringsmidler Stk. 6. Offentlig befordring Stk. 7. Egen befordring Stk. 8. Skolehjem/kostophold Stk. 9. Henvisning Stk. 10. Udbetaling Stk. 11. Prioritering Stk. 12. Flere undervisningssteder Erstatning for manglende velfærdsforanstaltninger Smudstillæg Feriebestemmelser Stk. 1. Ferie med løn Stk. 2. Modregning Stk. 3. Feriens længde Stk. 4. Ferietillæg Stk. 5. Ferielukning Stk. 6. Fratræden Stk. 7. Feriegaranti

23 18 Særlige bestemmelser Stk. 1. Skole Stk. 2. Svendeprøve Stk. 3. Love og bekendtførelser

24 Protokollater Protokollat om implementering af EU s vikardirektiv Protokollat om social dumping Protokollat om implementering af ligelønsloven m.v Protokollat om overenskomstens område Protokollat om fremme af praktikpladser Protokollat om udvikling og beskæftigelse i lokalområdet Protokollat om udvalgsarbejde om feriekort Protokollat om udvikling af virksomheder Protokollat om pensionsforhold for udstationerede medarbejdere Protokollat om udvalgsarbejde om elektroniske time- og lønsedler Bilag Bilag A Ansættelsesbevis Bilag B Ansættelsesbevis for funktionlærlignende ansættelse Bilag C Pension - Fleksjob Bilag D Aftale om ferieoverførsel Bilag E Virksomhedsaftale om arbejde i udlandet Bilag F Internt sikkerhedsarbejde Bilag G 11-timers reglen Bilag H Udrag af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bilag I Prislister/Dansk Håndværk Bilag J Samarbejde og arbejdsmiljø Bilag K Ungarbejdere og forpraktikanter Bilag M Forretningsorden for faglig voldgift efter 48 timer møder Bilag N Zoneinddeling Stikordsregister

25 20

26 Kapitel 1 Område og definitioner 1 Hensigtserklæringer Stk. 1. Et velfungerende arbejdsmarked og en fair konkurrence Overenskomstmæssige vilkår er en forudsætning for et velfungerende arbejdsmarked, og en fair konkurrence inden for bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund er enige om at bekæmpe social dumping, så vi også i fremtiden har et velfungerende arbejdsmarked og en fair konkurrence i Danmark. Et velfungerende arbejdsmarked med ordnede forhold forudsætter endvidere, at medarbejdere og virksomhederne er organiseret. Organisationerne anbefaler derfor alle medarbejdere, der arbejder inden for overenskomstens gyldighedsområde, at organisere sig i Fagligt Fælles Forbund, og at virksomheder, der tiltræder nærværende overenskomst, indmelder sig i Dansk Håndværk. Dette for at alle i virksomheden har en fælles interesse i at fremme virksomhedens produktion og styrke samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne, højne de enkelte fags udvikling og for at sikre at arbejdet udføres i god kvalitet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dansk Håndværk forpligter sig til fortrinsvis at beskæftige murersvende til murerarbejde, som sædvanemæssigt udføres af murersvende og elever. Stk. 2. Konkurrenceforvridende arbejde Sort arbejde forvrider konkurrencen. Overenskomstparterne er derfor enige om, at Sort arbejde ligeledes skal bekæmpes, da det er samfundsskadeligt. Igennem et tæt samarbejde og fælles afstandtagen til Sort arbejde, vil overenskomstparterne arbejde aktivt for at præge og påvirke medlemmernes holdning hertil. 21

27 Stk. 3. Et rummeligt arbejdsmarked Overenskomstparterne er enige om at sætte fokus på arbejdspladsernes rummelighed med henblik på; 1) at fastholde virksomhedernes udsatte medarbejdere, 2) at nedbringe virksomhedernes sygefravær, 3) at gøre virksomheden og de ansatte åbne over for ansættelse på særlige vilkår, samt 4) at gøre virksomhederne og de ansatte åbne over for, at samfundets udsatte kan ansættes i virksomhederne. Stk. 4. Uddannelse Livslang læring er nødvendigt for at fastholde og få nye medarbejdere til branchen. Derfor er det vigtigt, at parterne har et særligt fokus på: rekruttering til branchen at skaffe praktikpladser efteruddannelse. Stk. 5. Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø er et vigtigt element i virksomheden og for medarbejderne. Nedslidning skal minimeres, derfor skal der være et øget fokus på arbejdsmiljøet i virksomhederne og på byggepladserne. Et særligt fokus på de nye medarbejdere der starter en uddannelse. Stk. 6. Produktivitet Overenskomstparterne er enige om at sætte fokus på bedre produktivitet og indtjening til gavn for virksomhed og medarbejdere, ved anvendelse af akkord eller andre produktivitetsfremmende aftaler gennem inddragelse af medarbejdere. 22

28 2 Overenskomstens område Stk. 1. Dækningsområde Overenskomsten er landsdækkende, med de undtagelsesbestemmelser, der er anført i de enkelte paragraffer. Stk. 2. Fagområde Overenskomsten er dækkende for følgende fagområder: Tømrer-, snedker-, alufacade-, tække-, tag-, glarmestre-, gulvlægger-, nedrivnings- beton- og jernbetonarbejde, struktør, anlægsentreprenør, murer- og murerarbejdsmandsarbejde, brolægger, stillads, chauffører med lille/stort kørekort, vedligeholdelse af anlæg og grønne områder samt de i protokollatet side 179 nævnte områder. Stk. 3. Hovedstadsområdet Når der i efterfølgende paragraffer henvises til Hovedstadsområdet, er det kommunerne i Hovedstadsområdet samt Greve. Se bilag N, side Definition af Industri- og Værkstedområdet Stk. 1. Definition af Industri- og Værkstedsområdet Fremstillingsvirksomheder og værksteder for møbel, inventar, bygningskomponenter, savværker, trævarer, overfladebehandling, emballage, reparationsarbejdere på værksted, elementfabrikker, stationære materielpladser og andet lignende arbejde, uanset materialets art, f.eks. træ, metal, plast, komposit og lignende, hvorved medarbejdere er fast beskæftigede samt efterhjælp af egne produkter. Stk. 2. Definition af arbejdspladsen En medarbejder, der i den pågældende virksomhed har været beskæftiget 75% af sin tid ved værkstedsarbejde, betragtes i alle tilfælde som værkstedsarbejder. 23

29 Opgørelse af anvendt tid som værkstedsmedarbejder sker maximalt på grundlag af de sidste 12 måneders beskæftigelse. Medarbejderen betragtes dog som omfattet af bygge- og anlægsoverenskomsten, såfremt medarbejderen de sidste 2 måneder har været beskæftiget ved arbejde uden for værkstederne. En medarbejder, der i de sidste 2 måneder har været beskæftiget på værksted er omfattet af industri- og værkstedsoverenskomsten. Medarbejderen bevarer sin samlede anciennitet i virksomheden i forhold til opsigelsesvarsler. Ønsker en værkstedsmedarbejder ikke at påtage sig relevant anvist arbejde efter bygge- og anlægsoverenskomsten, bortfalder opsigelsesvarslet for begge parter. Stk. 3. Værkstedsarbejde under 2 måneder En medarbejder under denne overenskomst omfattes af industri- og værkstedsoverenskomsten med undtagelse af kapitel 8 og 14, når de under 2 måneder udfører værkstedsarbejde. 4 Nyoptagne virksomheder Når en virksomhed melder sig ind i Dansk Håndværk gælder følgende: Stk. 1. Medlemskab af DA-organisation Såfremt virksomheden hidtil har været dækket af en overenskomst via medlemskab af en DA-organisation, fortsætter denne overenskomst til begyndelsen af nærmeste kvartals start, efter lovlig udmeldelse har fundet sted samt at forbundet har fået skriftlig meddelelse om medlemskab af Dansk Håndværk. I forbindelse hermed optages der tilpasningsforhandlinger efter almindelig fagretlig praksis med henblik på tilpasninger af lokale aftaler i forbindelse med overgang til ny kollektiv overenskomst. Stk. 2. Omfattet af tiltrædelsesoverenskomst Såfremt virksomheden har været omfattet af lokal tiltrædelsesoverenskomst, stilles denne tiltrædelsesoverenskomst i bero ved indeværende kvartals afslutning, efter af forbundet har fået skriftlig meddelelse om 24

30 medlemskab af Dansk Håndværk, hvorefter Dansk Håndværks kollektive overenskomst på området bliver gældende, jf. almindelig fagretlig praksis (opsigelsesvarsler m.m.). I forbindelse hermed optages der tilpasningsforhandlinger, med henblik på videreførelse af gældende lokale aftaler (tidløn, akkord m.m.) Ved udmeldelse af Dansk Håndværk aktiveres tiltrædelsesoverenskomsten igen, forudsat at virksomhedens CVR-nr. er uændret fra tiden før medlemskabet med Dansk Håndværk. Stk. 3. Garanti for feriepenge og SH-betaling Paragraf 64, 67 og 73 får virkning fra førstkommende kvartals start, efter at forbundet har modtaget skriftlig meddelelse om nyoptagne i virksomheders medlemskab af Dansk Håndværk. 5 Gensidige forpligtelser Stk. 1. Forbud mod andre bestemmelser Det skal betragtes som brud på denne overenskomst, hvis de kontraherende parter lader deres medlemmer udføre arbejde eller arbejder på andre vilkår end i nærværende overenskomst fastsatte. Stk. 2. Virksomhedsbestemmelser To eller flere mestre kan kun samarbejde på et stykke arbejde, hvis der foreligger et reelt forretningsforhold. Såfremt en virksomhed overdrager et arbejde til en anden virksomhed, kan dette ikke ske med mindre, der herom er truffet skriftlig aftale i henhold til sædvanlige kutymemæssige aftaler for arbejder udført ved underentrepriser, herunder de aftaleretslige forudsætninger. Herfra dog undtaget arbejde, hvor en underentreprenør eller et specialfirma alene antager medarbejdere, til arbejdets udførelse. En virksomhed kan ikke som lønarbejder beskæftige en virksomhed uden ansatte, som opretholder eller driver selvstændig virksomhed, dog kan 2 organiserede virksomheder samarbejde på timelønsbassis i 25

31 mindre omfang (74 timer pr. kvt.) Som organiserede/overenskomstdækkede virksomheder forstås virksomheder, der er medlem af eller har tiltrædelsesoverenskomst til en af nedennævnte organisationer: - Dansk Håndværk - Dansk Byggeri - Træets Arbejdsgivere - Glarmesterlauget - Kooperationen Stk. 3. Organisationernes bestemmelser Organisationerne vil modvirke forsøg på, at holde medarbejdere uden for arbejdstagerorganisationerne under påberåbelse af et forretningsforhold. Undertegnede organisationer forpligter sig gensidigt til ikke at optage sådanne medlemmer, der ikke er i stand til at fremlægge en skriftlig erklæring fra den organisation de forlader, om de er lovlig udmeldt og ikke har gæld til organisationen. Stk. 4. Hovedaftalen Undertegnede organisationer er enige om, at hovedaftaler indgået mellem Landsorganisationen (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er gældende for denne overenskomsts parter. 6 Forsøgsordninger Under forudsætning af lokal enighed i virksomheden kan der gennemføres forsøg med ændringer, der fraviger overenskomstens bestemmelser. Forsøgsordningen forudsætter godkendelse af Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund forud for disses ikrafttrædelse. Forsøgsordningens formål, indhold og tidsramme skal være udførligt beskrevet af de lokale parter i fællesskab. 26

32 Organisationerne er indforstået med, at manglende enighed kan gøres til genstand for en drøftelse mellem organisationerne. 7 Vikararbejde Stk. 1. Medlem af Dansk Håndværk Dansk Håndværk optager som medlemmer virksomheder, der er vikarbureauer. Ansættelse af vikarer på Dansk Håndværks overenskomstområde er omfattet af gældende overenskomst mellem parterne. Det omfatter også de for arbejdsfunktionen bestående lokalaftaler og kutymer. Stk. 2. Ikke medlem af Dansk Håndværk Parterne er enige om, at overenskomsten mellem organisationerne er en områdeoverenskomst. Alt arbejde på en medlemsvirksomhed, der udføres inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde, er omfattet af overenskomsten, hvis det udføres af en ansat eller af en anden person, der er underlagt medlemsvirksomhedernes ledelsesret, f.eks. en vikar i modsætning til en arbejder, der er udsendt af en underentreprenør og undergivet dennes ledelsesret. Dansk Håndværk tilkendegiver, at overenskomsten finder anvendelse for de medarbejdere, der udsendes af et vikarbureau til at arbejde på en medlemsvirksomhed inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde i den tidsperiode, vikararbejdet strækker sig over. Dette gælder dog ikke, såfremt vikaren er udsendt fra et vikarbureau, der via medlemskabet af en DA-organisation, er omfattet af en kollektiv overenskomst, der gælder for det omhandlende arbejde. Medlemsvirksomheden må i sin aftale med vikarbureauet sikre sig, at vikarbureauet har det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold. En vikar, der udfører job for et vikarbureau på en medlemsvirksomhed, kan ikke være omfattet af pensionsreglerne i PensionDanmark, såfremt vikarbureauet er medlem af en anden DA-medlemsorganisation 27

33 og derigennem er omfattet af en overenskomstmæssig pensionsordning. Stk. 3. Øvrige forhold I ethvert vikarjob, som er omfattet af en mellem parterne gældende overenskomst, opspares anciennitet efter de i overenskomstens beskrevne regler. Overenskomstparterne er enige om det naturlige i, at vikaransatte er medlemmer af den samme faglige organisation, som de øvrige på rekvirentvirksomheden ansatte tilsvarende arbejdere. Fagligt Fælles Forbund tilkendegiver, at det ikke er hensigtsmæssigt, at vikarer, som er organiseret i et LO-forbund, skifter fagforening ved kortvarige vikariater. Inden en virksomhed anvender vikarer, underrettes vedkommende tillidsrepræsentant herom. 8 Udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold Afsnit A. Indledning Bestemmelsernes formål er at sikre overenskomstmæssige vilkår. Bestemmelserne kan ikke benyttes til at kræve lønoplysninger udleveret med henblik på en overordnet belysning af lønforholdene i virksomheden. Overenskomstparterne er enige om, at alt arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen i Danmark skal foregå på overenskomstmæssige vilkår, hvorved medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår i øvrigt sikres. Virksomheden skal sikre sig at alt arbejde, der udføres i underentreprise for virksomheden, er overenskomstdækket, jf. 5 stk. 4. Virksomhedens skal endvidere forpligte sine underentreprenører til at sikre sig at alt arbejde, der udføres i underentreprise for disse, er overenskomstdækket, jf. 5 stk

Organisationernes adresse og telefonnumre:

Organisationernes adresse og telefonnumre: Organisationernes adresse og telefonnumre: Dansk Håndværk Islands Brygge 26 2300 København S Tlf. 32 63 04 70 Fax. 32 63 04 72 E-mail: dhv@dhv.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V

Læs mere

Bygningsoverenskomst 1. marts 2008 1. marts 2011

Bygningsoverenskomst 1. marts 2008 1. marts 2011 Bygningsoverenskomst 1. marts 2008 1. marts 2011 Aftale indgået mellem Danske Snedker og Tømremestre (DST) og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Organisationernes adresse og telefonnumre: Danske Snedker-

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2015

Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2015 Auto- og Boligmonteringsoverenskomst 2015 FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

o K 2 014 Blik-og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk Byggeri - Dansk Metal og OmPROTOKOLLAT NR. I om fornyelse af overenskomsterne

o K 2 014 Blik-og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk Byggeri - Dansk Metal og OmPROTOKOLLAT NR. I om fornyelse af overenskomsterne OmPROTOKOLLAT NR. I om fornyelse af overenskomsterne Ved de afsluttende forhandlinger d.d. i regi af Forligsinstitutionen mellem nedennævnte parter opnåedes enighed om en fornyelse af de mellem parterne

Læs mere

Bilag side 153. Industri- og Værkstedsoverenskomst 1. marts 2013-1. marts 2015. Landsoverenskomst mellem Dansk Håndværk og 3F Fagligt Fælles Forbund

Bilag side 153. Industri- og Værkstedsoverenskomst 1. marts 2013-1. marts 2015. Landsoverenskomst mellem Dansk Håndværk og 3F Fagligt Fælles Forbund Overenskomstbestemmelser side 19 Maskinsnedkerelever side 129 Snedkeruddannelsen: Bygningssnedker, Møbelsnedker, Træoperatør og Bygningsmontør side 141 Bilag side 153 Industri- og Værkstedsoverenskomst

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde

Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde Orientering Landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og FOA Fag og Arbejde 30. marts 2012 Indgåelse af aftale om landsoverenskomst for social- og sundhedsvikarer

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Industri og værkstedsoverenskomst 1. marts 2008 1.marts 2011

Industri og værkstedsoverenskomst 1. marts 2008 1.marts 2011 Industri og værkstedsoverenskomst 1. marts 2008 1.marts 2011 Aftale indgået mellem Danske Snedker og Tømrermestre (DST) og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark. Overenskomstbestemmelser side 14 Maskinsnedkerelever

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Overenskomst 2014 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Almindelig tekst: Fed tekst: Kursiv tekst: Gælder for alle områder Gælder kun for provinsen Gælder

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Bygningsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Definition af permanente arbejdspladser...

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 1. Overenskomstens område... 18 Stk. 1. Dækningsområde... 18 Stk. 2. Fagområde... 18 2. Definition af Industri- og Værkstedsområdet...

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre:

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre: FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Murerarbejdsmandsoverenskomsten 2012 gældende i København og Frederiksberg Kommuner

Murerarbejdsmandsoverenskomsten 2012 gældende i København og Frederiksberg Kommuner Murerarbejdsmandsoverenskomsten 2012 gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2012 2012 2 2012 Overenskomst 2012 for murerarbejdsmænd

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten

OVERENSKOMST Elektrikeroverenskomsten Elektrikeroverenskomsten -2014 2014 Protokollat nr. 1 Elektroniske dokumenter Mulighed for elektroniske postløsninger. Feriekort, lønsedler og eventuelle andre dokumenter via e-boks eller privat e-mail

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Kapitel 1 Område og definitioner...7. Kapitel 2 Ansættelsesforhold...13. Kapitel 3 Arbejdstid...19

Kapitel 1 Område og definitioner...7. Kapitel 2 Ansættelsesforhold...13. Kapitel 3 Arbejdstid...19 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente arbejdspladser...7 3 Nyoptagne virksomheder...8 4 Gensidige forpligtelser...9 5 Omgåelse

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark.

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. Bygningsoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Overenskomst 2014 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Almindelig tekst: Fed tekst: Kursiv tekst: Gælder for alle områder Gælder kun for provinsen Gælder

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst

ANSÆTTELSESKONTRAKT. for. butiksansatte funktionærer uden overenskomst ANSÆTTELSESKONTRAKT for butiksansatte funktionærer uden overenskomst mellem [virksomhedens navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer - By] [CVR.nr. xxxxxxxx] (herefter kaldet Virksomheden ) og [Medarbejderens

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

BYGNINGSOVERENSKOMSTEN 2017 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

BYGNINGSOVERENSKOMSTEN 2017 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND BYGNINGSOVERENSKOMSTEN 2017 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2017 2017 7 2017 Bygningsoverenskomsten 2017 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst 2010. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Overenskomst 2010. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Overenskomst 2010 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Almindelig tekst: Fed tekst: Kursiv tekst: Gælder for alle områder Gælder kun for provinsen Gælder

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker Aftaler om løn- og arbejdsforhold for lærlinge indenfor følgende områder: anlægsstruktør, bygningsstruktør, brolægger og tagdækker Indholdsfortegnelse 1 Den daglige arbejdstid... 4 2 Elevtiden... 8 3 Løn...

Læs mere

Industri- og Værkstedsoverenskomst 2015

Industri- og Værkstedsoverenskomst 2015 Industri- og Værkstedsoverenskomst 2015 Overenskomstbestemmelser side 18 Maskinsnedkerelever side 115 Snedkeruddannelsen: Bygningssnedker, Møbelsnedker, Træoperatør og Bygningsmontør side 128 Bilag side

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse)

R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) R A M M E A F T A L E (Individuel ansættelse) MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING FOR MOLS-LINIEN A/S OG METAL SØFART OG DANSK EL-FORBUND For ansættelse i reparations-/vedligeholdelsesafdelingen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

OVERENSKOMST 2012 FOR MURER- OG MURERARBEJDSMANDSARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

OVERENSKOMST 2012 FOR MURER- OG MURERARBEJDSMANDSARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND OVERENSKOMST 2012 FOR MURER- OG MURERARBEJDSMANDSARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2012 2012 12 2012 Overenskomst 2012 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere