Bygge- og Anlægsoverenskomst 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge- og Anlægsoverenskomst 2015"

Transkript

1 Bygge- og Anlægsoverenskomst 2015

2 Organisationernes adresse og telefonnumre: Dansk Håndværk Islands Brygge København S Tlf Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf Fax Varenr.: 2019

3

4 Bygge- og Anlægsoverenskomst 1. marts marts 2018 Landsoverenskomst mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund (3F)

5

6 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Område og definitioner Hensigtserklæringer Stk. 1. Et velfungerende arbejdsmarked og en fair konkurrence Stk. 2. Konkurrenceforvridende arbejde Stk. 3. Et rummeligt arbejdsmarked Stk. 4. Uddannelse Stk. 5. Arbejdsmiljø Stk. 6. Produktivitet Overenskomstens område Stk. 1. Dækningsområde Stk. 2. Fagområde Stk. 3. Hovedstadsområdet Definition af Industri- og Værkstedområdet Stk. 1. Definition af Industri- og Værkstedsområdet Stk. 2. Definition af arbejdspladsen Stk. 3. Værkstedsarbejde under 2 måneder Nyoptagne virksomheder Stk. 1. Medlemskab af DA-organisation Stk. 2. Omfattet af tiltrædelsesoverenskomst Stk. 3. Garanti for feriepenge og SH-betaling Gensidige forpligtelser Stk. 1. Forbud mod andre bestemmelser Stk. 2. Virksomhedsbestemmelser Stk. 3. Organisationernes bestemmelser Stk. 4. Hovedaftalen Forsøgsordninger Vikararbejde Stk. 1. Medlem af Dansk Håndværk Stk. 2. Ikke medlem af Dansk Håndværk

7 Stk. 3. Øvrige forhold Udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold Kapitel 2 Ansættelsesforhold Ansættelsesbevis Stk. 1. Oplysninger om ansættelsesforholdet Stk. 2. Udlandsarbejde Stk. 3. Ændringer i ansættelsesforholdet Stk. 4. Manglende overholdelse af oplysningspligten Stk. 5. Overgangsbestemmelser Stk. 6. Elever Funktionærlignende ansættelsesvilkår Stk. 1. Lønvurdering Stk. 2. Anciennitet Stk. 3. Opsigelse Stk. 4. Arbejdstid Stk. 5. Uddannelse Stk. 6. Ferie Stk. 7. Søgnehelligdage, fridage og feriefridage Stk. 8. Kompensation/feriefridage Stk. 9. Særlig opsparing Stk. 10. Sygdom Stk. 11. Lønningsperiode og lønudbetaling Stk. 12. Fagretlig behandling Ansættelseskodeks Kapitel 3 Arbejdstid Arbejdstidens længde Arbejdstidens lægning Stk. 1. Arbejdstidens lægning Stk. 2. Selvbetalt pauser

8 Stk. 3. Medbestemmelse Arbejdstid, 4-dages uge Forskudt arbejdstid Stk. 1. Forskudt arbejdstid Stk. 2. Varighedsbestemmelse ved forskudt arbejdstid Stk. 3. Overarbejde ved forskudt arbejdstid Varierende ugentlig arbejdstid timers arbejdsuge Arbejdsfordeling Stk. 1. Midlertidig forkortelse af arbejdstiden (arbejdsfordeling) Stk. 2. Varsel og omfang Stk. 3. Hjemsendelsesperiode Stk. 4. Ansættelse og frigørelse Stk. 5. Ændringer og ophør Stk. 6. Hasteordre Stk. 7. Overarbejde Stk. 8. Afgrænsning Stk. 9. Afgrænsning/overarbejde Arbejde på deltid Stk. 1. Arbejdstidens længde Stk. 2. Arbejdstidens længde og placering Stk. 3. Aflønning Stk. 4. Søgnehelligdage, fridage og feriefridage Stk. 5. Overarbejde Stk. 6. Sikring af fuldtidsbeskæftigede Stk. 7. Opsigelsesbestemmelser Stk. 8. Deltidsbeskæftigedes medlemskab Kapitel 4 Overarbejde Regler for over-, nat-, søn- og helligdagsarbejde Stk. 1. Overarbejdets påbegyndelse

9 Stk. 2. Nødvendigt overarbejde Tillæg for overarbejde Stk. 1. Overarbejdstillæg Stk. 2. Før arbejdstids begyndelse Stk. 3. Lørdagsarbejde Stk. 4. Søn- og helligdagstillæg Stk. 5. Mindst 4 timer Stk. 6. Personlig timeløn Stk. 7. Spisetid fradrages ikke Kapitel 5 Lønforhold Minimalløn Stk. 1. Minimalløn Stk. 2. Ungarbejdere og forpraktikanter Stk. 3. Værktøjsgodtgørelse Stk. 4. Tagdækning Akkordafsavnstillæg Personlig timeløn Stk. 1. Forhandlingsparterne Stk. 2. Misforhold Stk. 3. Aflønningsformer Stk. 4. Begrænsning Ugesedler Stk. 1. Ugesedler Lønudbetaling Stk. 1. Lønperiode Stk. 2. Udbetaling Stk. 3. Månedsløn Stk. 4. Lønsedlen Stk. 5. Elektroniske lønsedler Stk. 6. Lønudbetaling ved fratrædelse

10 Stk. 7. Ferielukning Stk. 8. Udbetaling efter mægling/voldgift Sikkerhed for løn Rejsegodtgørelse Stk. 1. Egen befordring Stk. 2. Øvrige bestemmelser Stk. 3. Ingen kørselsgodtgørelse Overnatning Stk. 1. Anvendelsesområde Stk. 2. Kost og logi Stk. 3. Udepenge Stk. 4. Fortolkning af eller lignende Stk. 5. Transportgodtgørelse ved overnatning Skurforhold Stk. 1. Rådgivning Stk. 2. Rådgivningen ikke efterlevet Stk. 3. Erstatning Smudstillæg Betaling for ventetid Stk. 1. Materialemangel Stk. 2. Vejrligsstop Stk Anvisning af andet arbejde Stk Ventepenge Stk Hjemsendelse Værktøj Stk. 1. Brand- og tyveriforsikring Stk. 2. Fællesværktøj Stk. 3. Ansvar Stk. 4. Afstand til skur

11 Kapitel 6 Akkord Akkordgrundlag Stk. 1. Akkordarbejde Stk. 2. Glarmesterarbejde Stk. 3. Gulvlæggerarbejde Indgåelse af akkord Stk. 1. Tildeling Stk. 2. Møder pålagt Stk. 3. Opmålte akkordregnskaber Stk. 4. Akkordaftaler som bygger på standardpriser eller slumpakkorder m.v Stk. 5. Akkordering Stk. 6. Lokalaftaler Stk. 7. Skriftlige meddelelser Stk. 8. Reparationsarbejder Stk. 9. Lønsystemer Stk. 10. Prislistetillæg til Tømrer- og Snedkerprislisten Stk. 11. Zonetillæg Stk. 12. Andre forudsætninger end prislisten Stk. 13. Ikke præstationsafhængig løn Akkordforhold Stk. 1. Bindende aftaler Stk. 2. Afskedigelse af medarbejder i akkord Stk. 3. Bortgang i akkord Stk. 4. Kritik af arbejdet ved bortgang i akkord Stk. 5. Akkord i underskud Stk. 6. Akkordens afslutning Stk. 7. Op- og nedmanding af akkord Akkordudbetaling og -forskud Stk. 1. Akkordudbetaling Stk. 2. Forskud

12 38 Opgørelse af akkorder Stk. 1. Akkordopgørelse Stk. 2. Billedprislisten Stk. 3. Kritik af regnskaber/akkordopgørelser Stk. 4. Udbetaling af akkordoverskud hvorom der er enighed Stk. 5. Akkordoverskud hvorom der er uenighed Anbefalet brev/afleveringsattest eller elektronisk aflevering.. 73 Stk. 1. Anbefalet skrivelse/afleveringsattest Stk. 2. Elektronisk aflevering, , sms eller lignende Kritik af arbejdet i akkord Elevers deltagelse i akkord Stk. 1. Akkordopgørelse Stk. 2. Elevers deltagelse Stk. 3. Voksenelevers deltagelse Stk. 4. Akkord Stk. 5. Feriepenge af akkordoverskud Nye materialer Kapitel 6 A Akkord Akkordforhold Stk. 1. Akkord Stk. 2. Arbejdstimer Stk. 3. Ret og pligt Stk. 4. Indbetaling af pensionsbidrag Stk. 5. Akkordomfang Stk. 6. Fællesakkord Akkordforskud Underskud i akkorden Afbrydelse af akkord/reparationsarbejde Stk. 1. Afbrydelse af arbejdet Stk. 2. Hovedstadsområdet

13 Stk. 3. Provinsen - Ventetid Stk. 4. Krav om erstatning Udbetaling af akkord Stk. 1. Forskudsudbetaling Stk. 2. Møder pålagt Akkorderingskrav Opmåling - Provinsen Regnskab over akkordarbejde Stk. 1. Murerarbejdsmænd Stk. 2. Kritikfrister Udlevering af faglige voldgiftkendelser Arbejdsgiverens deltagelse i akkord Elevers deltagelse i akkord Kapitel 7 Pensionsforhold Pension og sundhedsordning Stk. 1. Personkreds Stk. 2. Pensionsbidrag Stk. 3. Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Stk. 4. Udlandsarbejde Stk. 5. Sundhedsordning Kapitel 8 Sygdom, barsel Løn ved sygdom og tilskadekomst Stk. 1. Fuld løn på ulykkesdagen plus 4 dage Stk. 2. Periode og betaling Stk. 3 Tilbagefald Stk. 4. Speciallæger m.v Stk. 5. Anciennitet Stk. 6. Sygedagpengelovens regler Stk aftaler

14 Stk. 8. Begrænsninger Stk. 9. Første sygedag Barsel Stk. 1. Graviditets/barselsorlov Stk. 2. Fædreorlov Stk. 3. Forældreorlov Stk. 4. Løn under barsel på søgnehelligdage Stk. 5. Betaling Frihed ved barns/børns sygdom Stk. 1. Hjemmeværende barn/børn Stk. 2. Friheden omfatter Stk. 3. Børns hospitalsindlæggelse Stk. 4. Betalingssatsen Omsorgsdage Kapitel 9 Ferie- og feriegodtgørelse Optjening af ferie Afholdelse af ferie Stk. 1. Ferieåret Stk. 2. Hovedferie Stk. 3. Restferie Stk. 4. Lægning af ferie Stk. 5. Flytning af ferie Stk. 6. Kollektiv ferielukning Stk. 7. Kollektiv ferielukning mellem jul og nytår Sygdom og ferie Stk. 1. Sygdom/raskmelding før individuel ferie Stk. 2. Sygemelding efter feriens begyndelse Stk. 3. Sygdom/raskmelding under kollektiv lukning Overførsel af ferie Feriegodtgørelse

15 Stk. 1. Feriegodtgørelse Stk. 2. Sygeferiegodtgørelse Stk. 3. Beregning af sygeferiegodtgørelse Stk. 4. Beregningsgrundlag ved 56-aftaler og SH Feriegodtgørelse Stk. 1. Optjent feriegodtgørelse Stk. 2. Information om feriegodtgørelse Stk. 3. Fritagelse for NemID Stk. 4. Fejl i optjente feriedage Udbetaling af feriegodtgørelse Stk. 1. Udbetaling af feriegodtgørelse uden at ferie holdes Udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieårets udløb Stk. 1. Udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieårets udløb Særlige bestemmelser Stk. 1. Forældelse af feriegodtgørelse Stk. 2. Afkald på ferie Stk. 3. Modregning og tilbageholdelse Stk. 4. Arbejde i ferien Stk. 5. Uoverensstemmelser Stk. 6. Feriepengegaranti Stk. 7. Ved virksomhedens konkurs Stk. 8. Udlandsarbejde Byggegruppens Feriefond af Kapitel 10 Søgnehelligdage, fridage og feriefridage SH-betaling Stk. 1. SH-opsparing Stk. 2. SH-udbetaling Stk. 3. Udbetalingstidspunkt Stk. 4. Ret til forskudsbetaling Stk. 5. Restudbetaling

16 Stk. 6. Fratrædelse Stk. 7. Senioraftale efter 1. oktober Stk. 8. Dødsfald Stk. 9. Tvistigheder Søgnehelligdage Stk. 1. Helligdage Stk. 2. Arbejde på søgnehelligdage Fridage Feriefridage Stk. 1. Feriefridage Stk. 2. Sygdom på feriefridage Garanti for SH-betaling Kapitel 11 Samarbejde Tillidsrepræsentantbestemmelser Stk Hvor vælges tillidsrepræsentant Stk Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant Stk Valg af tillidsrepræsentant Stk Efteruddannelse til tillidsrepræsentanter Stk Tillidsrepræsentantens pligter Stk Tillidsrepræsentantens opgaver Stk Talsmand Stk Afskedigelse af tillidsrepræsentant Stk Fællestillidsrepræsentant Stk. 2. Organisationernes påtaleret Stk. 3. Arbejdsmiljø Stk. 4. Forebyggelse af sygefravær Afskedigelse af valgte med tillidshverv Klublove Stk. 1. Formand for klub Stk. 2. Aftalers omfang

17 77 Arbejdsmiljørepræsentant Stk. 1. Arbejdsmiljørepræsentant Stk dages overbygning af arbejdsmiljøuddannelsen Samarbejde og samarbejdsudvalg Samarbejdsfond Kapitel 12 Uddannelse DA/LO Udviklingsfond Uddannelsesfond Stk. 1. Tiltrædelsesoverenskomster Kompetenceudviklingsfond Stk. 1. Kompetenceudviklingsfond Deltagelse i efter- og videreuddannelse Stk. 1. Efter- og videreuddannelse Stk. 2. Ansøgning og udbetaling Kontraktuddannelser Elevers uddannelse Stk. 1. Dækningsområde Stk. 2. Ret til lønforhandling Stk. 3. Uoverensstemmelser/forhandlingsregler Kapitel 13 Socialt kapitel Nedsat arbejdsevne Stk. 1. Principper Stk. 2. Fravigelse Stk. 3. Godkendelse Kapitel 14 Opsigelser Opsigelse Stk. 1. Opsigelse under akkord Stk. 2. Opsigelse af timelønnede medarbejdere

18 Stk Varslers længde Stk Ret til fratrædelse Stk Skriftlig opsigelse Stk Anciennitet Stk Opsigelse under sygdom Stk Opsigelse under sygdom ved afskedigelse i større omfang Stk Opsigelse under ferie Stk Uddannelse i forbindelse med afskedigelse Bortfald og varslingspligten Kapitel 15 Lokalaftaler Lokalaftaler mellem virksomheden og medarbejderne Stk. 1. Opsigelse Stk. 2. Opsigelse af produktivitetsfremmende lønsystemer Stk. 3. Genforhandling Stk. 4. Frigørelse Stk. 5. Information Kapitel 16 Fagretslige regler Lokal forhandling Stk. 1. Lokalforhandling Lokal mægling Stk. 1. Lokal mægling Stk. 2. Mæglingsbegæring Stk. 3. Sted for mæglingen Stk. 4. Forhandlingsreferat Organisationsmægling Stk. 1. Organisationsmægling Stk. 2. Tidsfrister Stk. 3. Forhandlingsreferat

19 93 Faglig voldgift Stk. 1. Faglig voldgift Stk. 2. Frist for begæring Stk. 3. Voldgiftsretten Stk. 4. Tidspunkt for voldgift Stk. 5. Tidsfrister Stk. 6. Forretningsgang Stk. 7. Kendelse Stk. 8. Afholdelse af udgifter Bortvisningssager Organisationsforhandling Organisationsudvalgsmøde Stk. 1. Organisationsudvalgsmøde Stk. 2. Lokal uoverensstemmelse Stk. 3. Referat Stk. 4. Arbejdsfred Arbejdsret Hastesag Arbejdsstandsning Kapitel 17 Ovn- og ildfast arbejde Ovn- og ildfast arbejde Stk. 1. Normal arbejdstid Stk. 2. Overarbejde/søn- og helligdagsarbejde Stk. 3. Lønforhold Stk. 4. Arbejdsbestemte tillæg Kapitel 18 Øvrige bestemmelser Vinterbyggeri Generelt Ved gennemførelse af vinterforanstaltninger skelnes der mellem142 14

20 Murerarbejde Murerarbejdsmandsarbejde Tømrer- og snedkerarbejde Beskyttelse af materialer Snerydning Fagretlig behandling Velfærdsmæssige foranstaltninger Bilag til vinterbekendtgørelsen Arbejdstøj Stk. 1. Arbejdstøj for murer og murerarbejdsmænd Stk. 2. Arbejdshandsker for murerarbejdsmænd Implementering af EU-direktiver Stk. 1. Udvalg for implementering Stk. 2. Implementerede EU-direktiver Elektroniske dokumenter Ligelønsnævn Overenskomstens opsigelse

21 Elevbestemmelser 1 Den daglige/ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Stk maj Stk. 3. Feriefridage Elevtiden Lønforhold Stk. 1. Lønperiode og lønsatser Stk. 2. Beregningstidspunktet Overarbejde Voksenelever Stk. 1. AUB-refusion Stk. 2. Oplysninger Stk. 3. Lønsatser Stk. 4. Beskæftigelsesområde Deltagelse i akkord Stk. 1. Akkordfradrag Stk. 2. Feriepenge af akkordoverskud Ret til lønforhandling Løn- og ansættelsesvilkår Stk. 1. Lønudbetaling Stk. 2. Lægeattest Stk. 3. Graviditetsundersøgelse Stk. 4. Barselsløn Stk. 5. Barns/børns første sygedag Stk. 6. Sundhedsordning Stk. 7. Skoleperiode Stk. 8. Session og borgerlige ombud Pension Forsikringsydelser til elever

22 11 Beklædning Sikkerhedsfodtøj Værktøj Stk. 1. Tømrer - Snedker Stk. 2. Murer Stk. 3. Struktør - Brolægger - Tagdækker Rejsegodtgørelse Stk. 1. Praktikperioden Stk. 2. Ude- og rejsearbejde Stk. 3. Befordringsgodtgørelse Stk. 4. Nærmeste skole Stk. 5. Befordringsmidler Stk. 6. Offentlig befordring Stk. 7. Egen befordring Stk. 8. Skolehjem/kostophold Stk. 9. Henvisning Stk. 10. Udbetaling Stk. 11. Prioritering Stk. 12. Flere undervisningssteder Erstatning for manglende velfærdsforanstaltninger Smudstillæg Feriebestemmelser Stk. 1. Ferie med løn Stk. 2. Modregning Stk. 3. Feriens længde Stk. 4. Ferietillæg Stk. 5. Ferielukning Stk. 6. Fratræden Stk. 7. Feriegaranti

23 18 Særlige bestemmelser Stk. 1. Skole Stk. 2. Svendeprøve Stk. 3. Love og bekendtførelser

24 Protokollater Protokollat om implementering af EU s vikardirektiv Protokollat om social dumping Protokollat om implementering af ligelønsloven m.v Protokollat om overenskomstens område Protokollat om fremme af praktikpladser Protokollat om udvikling og beskæftigelse i lokalområdet Protokollat om udvalgsarbejde om feriekort Protokollat om udvikling af virksomheder Protokollat om pensionsforhold for udstationerede medarbejdere Protokollat om udvalgsarbejde om elektroniske time- og lønsedler Bilag Bilag A Ansættelsesbevis Bilag B Ansættelsesbevis for funktionlærlignende ansættelse Bilag C Pension - Fleksjob Bilag D Aftale om ferieoverførsel Bilag E Virksomhedsaftale om arbejde i udlandet Bilag F Internt sikkerhedsarbejde Bilag G 11-timers reglen Bilag H Udrag af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bilag I Prislister/Dansk Håndværk Bilag J Samarbejde og arbejdsmiljø Bilag K Ungarbejdere og forpraktikanter Bilag M Forretningsorden for faglig voldgift efter 48 timer møder Bilag N Zoneinddeling Stikordsregister

25 20

26 Kapitel 1 Område og definitioner 1 Hensigtserklæringer Stk. 1. Et velfungerende arbejdsmarked og en fair konkurrence Overenskomstmæssige vilkår er en forudsætning for et velfungerende arbejdsmarked, og en fair konkurrence inden for bygge- og anlægsbranchen i Danmark. Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund er enige om at bekæmpe social dumping, så vi også i fremtiden har et velfungerende arbejdsmarked og en fair konkurrence i Danmark. Et velfungerende arbejdsmarked med ordnede forhold forudsætter endvidere, at medarbejdere og virksomhederne er organiseret. Organisationerne anbefaler derfor alle medarbejdere, der arbejder inden for overenskomstens gyldighedsområde, at organisere sig i Fagligt Fælles Forbund, og at virksomheder, der tiltræder nærværende overenskomst, indmelder sig i Dansk Håndværk. Dette for at alle i virksomheden har en fælles interesse i at fremme virksomhedens produktion og styrke samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne, højne de enkelte fags udvikling og for at sikre at arbejdet udføres i god kvalitet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dansk Håndværk forpligter sig til fortrinsvis at beskæftige murersvende til murerarbejde, som sædvanemæssigt udføres af murersvende og elever. Stk. 2. Konkurrenceforvridende arbejde Sort arbejde forvrider konkurrencen. Overenskomstparterne er derfor enige om, at Sort arbejde ligeledes skal bekæmpes, da det er samfundsskadeligt. Igennem et tæt samarbejde og fælles afstandtagen til Sort arbejde, vil overenskomstparterne arbejde aktivt for at præge og påvirke medlemmernes holdning hertil. 21

27 Stk. 3. Et rummeligt arbejdsmarked Overenskomstparterne er enige om at sætte fokus på arbejdspladsernes rummelighed med henblik på; 1) at fastholde virksomhedernes udsatte medarbejdere, 2) at nedbringe virksomhedernes sygefravær, 3) at gøre virksomheden og de ansatte åbne over for ansættelse på særlige vilkår, samt 4) at gøre virksomhederne og de ansatte åbne over for, at samfundets udsatte kan ansættes i virksomhederne. Stk. 4. Uddannelse Livslang læring er nødvendigt for at fastholde og få nye medarbejdere til branchen. Derfor er det vigtigt, at parterne har et særligt fokus på: rekruttering til branchen at skaffe praktikpladser efteruddannelse. Stk. 5. Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø er et vigtigt element i virksomheden og for medarbejderne. Nedslidning skal minimeres, derfor skal der være et øget fokus på arbejdsmiljøet i virksomhederne og på byggepladserne. Et særligt fokus på de nye medarbejdere der starter en uddannelse. Stk. 6. Produktivitet Overenskomstparterne er enige om at sætte fokus på bedre produktivitet og indtjening til gavn for virksomhed og medarbejdere, ved anvendelse af akkord eller andre produktivitetsfremmende aftaler gennem inddragelse af medarbejdere. 22

28 2 Overenskomstens område Stk. 1. Dækningsområde Overenskomsten er landsdækkende, med de undtagelsesbestemmelser, der er anført i de enkelte paragraffer. Stk. 2. Fagområde Overenskomsten er dækkende for følgende fagområder: Tømrer-, snedker-, alufacade-, tække-, tag-, glarmestre-, gulvlægger-, nedrivnings- beton- og jernbetonarbejde, struktør, anlægsentreprenør, murer- og murerarbejdsmandsarbejde, brolægger, stillads, chauffører med lille/stort kørekort, vedligeholdelse af anlæg og grønne områder samt de i protokollatet side 179 nævnte områder. Stk. 3. Hovedstadsområdet Når der i efterfølgende paragraffer henvises til Hovedstadsområdet, er det kommunerne i Hovedstadsområdet samt Greve. Se bilag N, side Definition af Industri- og Værkstedområdet Stk. 1. Definition af Industri- og Værkstedsområdet Fremstillingsvirksomheder og værksteder for møbel, inventar, bygningskomponenter, savværker, trævarer, overfladebehandling, emballage, reparationsarbejdere på værksted, elementfabrikker, stationære materielpladser og andet lignende arbejde, uanset materialets art, f.eks. træ, metal, plast, komposit og lignende, hvorved medarbejdere er fast beskæftigede samt efterhjælp af egne produkter. Stk. 2. Definition af arbejdspladsen En medarbejder, der i den pågældende virksomhed har været beskæftiget 75% af sin tid ved værkstedsarbejde, betragtes i alle tilfælde som værkstedsarbejder. 23

29 Opgørelse af anvendt tid som værkstedsmedarbejder sker maximalt på grundlag af de sidste 12 måneders beskæftigelse. Medarbejderen betragtes dog som omfattet af bygge- og anlægsoverenskomsten, såfremt medarbejderen de sidste 2 måneder har været beskæftiget ved arbejde uden for værkstederne. En medarbejder, der i de sidste 2 måneder har været beskæftiget på værksted er omfattet af industri- og værkstedsoverenskomsten. Medarbejderen bevarer sin samlede anciennitet i virksomheden i forhold til opsigelsesvarsler. Ønsker en værkstedsmedarbejder ikke at påtage sig relevant anvist arbejde efter bygge- og anlægsoverenskomsten, bortfalder opsigelsesvarslet for begge parter. Stk. 3. Værkstedsarbejde under 2 måneder En medarbejder under denne overenskomst omfattes af industri- og værkstedsoverenskomsten med undtagelse af kapitel 8 og 14, når de under 2 måneder udfører værkstedsarbejde. 4 Nyoptagne virksomheder Når en virksomhed melder sig ind i Dansk Håndværk gælder følgende: Stk. 1. Medlemskab af DA-organisation Såfremt virksomheden hidtil har været dækket af en overenskomst via medlemskab af en DA-organisation, fortsætter denne overenskomst til begyndelsen af nærmeste kvartals start, efter lovlig udmeldelse har fundet sted samt at forbundet har fået skriftlig meddelelse om medlemskab af Dansk Håndværk. I forbindelse hermed optages der tilpasningsforhandlinger efter almindelig fagretlig praksis med henblik på tilpasninger af lokale aftaler i forbindelse med overgang til ny kollektiv overenskomst. Stk. 2. Omfattet af tiltrædelsesoverenskomst Såfremt virksomheden har været omfattet af lokal tiltrædelsesoverenskomst, stilles denne tiltrædelsesoverenskomst i bero ved indeværende kvartals afslutning, efter af forbundet har fået skriftlig meddelelse om 24

30 medlemskab af Dansk Håndværk, hvorefter Dansk Håndværks kollektive overenskomst på området bliver gældende, jf. almindelig fagretlig praksis (opsigelsesvarsler m.m.). I forbindelse hermed optages der tilpasningsforhandlinger, med henblik på videreførelse af gældende lokale aftaler (tidløn, akkord m.m.) Ved udmeldelse af Dansk Håndværk aktiveres tiltrædelsesoverenskomsten igen, forudsat at virksomhedens CVR-nr. er uændret fra tiden før medlemskabet med Dansk Håndværk. Stk. 3. Garanti for feriepenge og SH-betaling Paragraf 64, 67 og 73 får virkning fra førstkommende kvartals start, efter at forbundet har modtaget skriftlig meddelelse om nyoptagne i virksomheders medlemskab af Dansk Håndværk. 5 Gensidige forpligtelser Stk. 1. Forbud mod andre bestemmelser Det skal betragtes som brud på denne overenskomst, hvis de kontraherende parter lader deres medlemmer udføre arbejde eller arbejder på andre vilkår end i nærværende overenskomst fastsatte. Stk. 2. Virksomhedsbestemmelser To eller flere mestre kan kun samarbejde på et stykke arbejde, hvis der foreligger et reelt forretningsforhold. Såfremt en virksomhed overdrager et arbejde til en anden virksomhed, kan dette ikke ske med mindre, der herom er truffet skriftlig aftale i henhold til sædvanlige kutymemæssige aftaler for arbejder udført ved underentrepriser, herunder de aftaleretslige forudsætninger. Herfra dog undtaget arbejde, hvor en underentreprenør eller et specialfirma alene antager medarbejdere, til arbejdets udførelse. En virksomhed kan ikke som lønarbejder beskæftige en virksomhed uden ansatte, som opretholder eller driver selvstændig virksomhed, dog kan 2 organiserede virksomheder samarbejde på timelønsbassis i 25

31 mindre omfang (74 timer pr. kvt.) Som organiserede/overenskomstdækkede virksomheder forstås virksomheder, der er medlem af eller har tiltrædelsesoverenskomst til en af nedennævnte organisationer: - Dansk Håndværk - Dansk Byggeri - Træets Arbejdsgivere - Glarmesterlauget - Kooperationen Stk. 3. Organisationernes bestemmelser Organisationerne vil modvirke forsøg på, at holde medarbejdere uden for arbejdstagerorganisationerne under påberåbelse af et forretningsforhold. Undertegnede organisationer forpligter sig gensidigt til ikke at optage sådanne medlemmer, der ikke er i stand til at fremlægge en skriftlig erklæring fra den organisation de forlader, om de er lovlig udmeldt og ikke har gæld til organisationen. Stk. 4. Hovedaftalen Undertegnede organisationer er enige om, at hovedaftaler indgået mellem Landsorganisationen (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er gældende for denne overenskomsts parter. 6 Forsøgsordninger Under forudsætning af lokal enighed i virksomheden kan der gennemføres forsøg med ændringer, der fraviger overenskomstens bestemmelser. Forsøgsordningen forudsætter godkendelse af Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund forud for disses ikrafttrædelse. Forsøgsordningens formål, indhold og tidsramme skal være udførligt beskrevet af de lokale parter i fællesskab. 26

32 Organisationerne er indforstået med, at manglende enighed kan gøres til genstand for en drøftelse mellem organisationerne. 7 Vikararbejde Stk. 1. Medlem af Dansk Håndværk Dansk Håndværk optager som medlemmer virksomheder, der er vikarbureauer. Ansættelse af vikarer på Dansk Håndværks overenskomstområde er omfattet af gældende overenskomst mellem parterne. Det omfatter også de for arbejdsfunktionen bestående lokalaftaler og kutymer. Stk. 2. Ikke medlem af Dansk Håndværk Parterne er enige om, at overenskomsten mellem organisationerne er en områdeoverenskomst. Alt arbejde på en medlemsvirksomhed, der udføres inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde, er omfattet af overenskomsten, hvis det udføres af en ansat eller af en anden person, der er underlagt medlemsvirksomhedernes ledelsesret, f.eks. en vikar i modsætning til en arbejder, der er udsendt af en underentreprenør og undergivet dennes ledelsesret. Dansk Håndværk tilkendegiver, at overenskomsten finder anvendelse for de medarbejdere, der udsendes af et vikarbureau til at arbejde på en medlemsvirksomhed inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde i den tidsperiode, vikararbejdet strækker sig over. Dette gælder dog ikke, såfremt vikaren er udsendt fra et vikarbureau, der via medlemskabet af en DA-organisation, er omfattet af en kollektiv overenskomst, der gælder for det omhandlende arbejde. Medlemsvirksomheden må i sin aftale med vikarbureauet sikre sig, at vikarbureauet har det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold. En vikar, der udfører job for et vikarbureau på en medlemsvirksomhed, kan ikke være omfattet af pensionsreglerne i PensionDanmark, såfremt vikarbureauet er medlem af en anden DA-medlemsorganisation 27

33 og derigennem er omfattet af en overenskomstmæssig pensionsordning. Stk. 3. Øvrige forhold I ethvert vikarjob, som er omfattet af en mellem parterne gældende overenskomst, opspares anciennitet efter de i overenskomstens beskrevne regler. Overenskomstparterne er enige om det naturlige i, at vikaransatte er medlemmer af den samme faglige organisation, som de øvrige på rekvirentvirksomheden ansatte tilsvarende arbejdere. Fagligt Fælles Forbund tilkendegiver, at det ikke er hensigtsmæssigt, at vikarer, som er organiseret i et LO-forbund, skifter fagforening ved kortvarige vikariater. Inden en virksomhed anvender vikarer, underrettes vedkommende tillidsrepræsentant herom. 8 Udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold Afsnit A. Indledning Bestemmelsernes formål er at sikre overenskomstmæssige vilkår. Bestemmelserne kan ikke benyttes til at kræve lønoplysninger udleveret med henblik på en overordnet belysning af lønforholdene i virksomheden. Overenskomstparterne er enige om, at alt arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen i Danmark skal foregå på overenskomstmæssige vilkår, hvorved medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår i øvrigt sikres. Virksomheden skal sikre sig at alt arbejde, der udføres i underentreprise for virksomheden, er overenskomstdækket, jf. 5 stk. 4. Virksomhedens skal endvidere forpligte sine underentreprenører til at sikre sig at alt arbejde, der udføres i underentreprise for disse, er overenskomstdækket, jf. 5 stk

Organisationernes adresse og telefonnumre:

Organisationernes adresse og telefonnumre: Organisationernes adresse og telefonnumre: Dansk Håndværk Islands Brygge 26 2300 København S Tlf. 32 63 04 70 Fax. 32 63 04 72 E-mail: dhv@dhv.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Bygningsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Definition af permanente arbejdspladser...

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 1. Overenskomstens område... 18 Stk. 1. Dækningsområde... 18 Stk. 2. Fagområde... 18 2. Definition af Industri- og Værkstedsområdet...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre:

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre: FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Kapitel 1 Område og definitioner...7. Kapitel 2 Ansættelsesforhold...13. Kapitel 3 Arbejdstid...19

Kapitel 1 Område og definitioner...7. Kapitel 2 Ansættelsesforhold...13. Kapitel 3 Arbejdstid...19 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente arbejdspladser...7 3 Nyoptagne virksomheder...8 4 Gensidige forpligtelser...9 5 Omgåelse

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark.

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. Bygningsoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Overenskomst 2014 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Almindelig tekst: Fed tekst: Kursiv tekst: Gælder for alle områder Gælder kun for provinsen Gælder

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Gulvoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Gulvoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Gulvoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Nyoptagne virksomheder... 9 3 Gensidige

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN 2014 4 2014 Industri-Træ- og Møbeloverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN

Urafstemning. Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Urafstemning Overenskomstfornyelsen 2007 BYGGEGRUPPEN Mange gode facetter i de nye overenskomster Side 2 Forventningerne har næppe nogensinde været så store som op til dette forårs overenskomstforhandlinger.

Læs mere

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER

2014-17 BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER BYGGEGRUPPENS OVERENSKOMSTER 2014-17 Bygge- og Anlægsoverenskomsten Murer- og Murerarbejdsmand s overenskomsten Bygningsoverenskomsten Gulvoverenskomsten Industrioverenskomsten Asfaltoverenskomsten Træ-

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vikaroveren skom sten

Vikaroveren skom sten Vikaroveren sk sten OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse afvikaroverensksten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Industrioverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund AFSNITSFORTEGNELSE: AFSNIT 1 Fælles... 11 AFSNIT 2 Industrielle virksomheder... 86 AFSNIT 3 Dansk Beton Industri... 97 AFSNIT

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Gulvoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...8 1 Overenskomstens område...8 2 Nyoptagne virksomheder...8

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

GULVOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

GULVOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND GULVOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2010 2010 0 2010 Gulvoverenskomsten 2010 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde... 7 4. Døgnvagt... 8 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn... 9

Læs mere