Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den på Jungshoved Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalrådet i Jungshoved Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den 13.3.2014 på Jungshoved Skole"

Transkript

1 Referat fra Borgermødet om Naturpleje på Jungshoved den på Jungshoved Skole Ad 1) Velkomst: Gerda bød velkommen til de ca. 35 personer, der var mødt. Ad 2) Elise Hvelplund bød også velkommen og fortalte kort om aftenens program. Ad 3) Botaniker Carsten Horup fortalte om botanikken på arealerne, og hvorfor det er vigtigt med naturpleje i form af græsning og høslet. I Vordingborg Kommune (VK) arbejder man ud fra Natura 2000 området, som strækker sig fra det indre af Præstø Fjord, Feddet, Maderne, Rundt om Jungshoved, Ulfshale, Nyord og helt ned til Hårbølle. Staten har lavet planer med sigtepunkter. Ud fra disse har VK udarbejdet handleplaner. Der er krav om bevaringsstatus for forskellige naturtyper og arter. Hvordan? Gennem græsning, høslet, bekæmpelse af opvækst af træer og buske, fjernelse af innovative arter, såsom Bjørneklo og Rynket Rose. Virkemidler: Nye projektordninger, kommunal rådgivning, afsættelse af midler til Natura 2000 områder. Lokale projekter. Interessante områder: Bøndernes Egehoved, Maderne, Skansen, Bønsvig Skov: Sydlige område af skovens overdrev. Her vokser Maj Gøgeurt og den meget sjældne Salep Gøgeurt (kun iagttaget på denne lokalitet og Fanefjort i VK). Generelt på landsplan er den meget sjælden. For få år siden taltes ca. 200 eksemplarer. Nu tæller man kun omkring 45. Ole Falck (ejer) og Niels Poulsen, Møn (landmand) er ved at etablere et samarbejde om at få græssende dyr på lokaliteten i sensommeren. Hvis ikke, vil kommunen foranstalte, at området bliver slået til efteråret. Sorteholm (Oremannsgård): Her vokser den meget sjældne Samel en sydøstdansk strandengs specialitet. Desuden Leverurt, som kun findes på 5 10 lokaliteter i VK. Planten ynder ferske enge. Vi så

2 også billede af den sjældne Hvepseedderkop sammen med Leverurt, - 2 sjældenheder sammen. Ræveholms Mose: Her vokser Hvas Avneknippe, Djævelsbid og Leverurt, der alle ynder kalkholdige ferske strandenge. Ved Vasebækkens udløb har engen været afgræsset de sidste år, og området er derfor meget artsrigt. Er dog på steder noget langhåret, - kunne godt trænge til nogle få ekstra dyr. Her vokser Engtroldurt, som kun findes på 5 10 andre lokaliteter i VK, men også Djævelsbid og Gøgeurt. Torben Dinesens område langs Noret: Ligner fin rørskov, men i bunden er der megen forskellig vegetation, bl.a. fine røde Vokshatte og Vandnavle, - yndere af ferske strandenge. I den mere typiske strandeng vokser strandsiv. Afgræsning kan finde sted med andre dyr end kvæg, men kvæget gør det bedst. Jungshovedgårdens arealer: Her findes Kødfarvet gøgeurt i bunden af tagrørene, lige som Engklaseskær der skal have lys; og Strandsiv. VK har talt med Nysø Gods om nødvendigheden af at slå, så orkidéerne får lys. Nysø har givet tilladelse til høslet på området efter aftale med VK og Nysø. Lilleholm i Præstø Fjord (ca. 2 ha) ejes af VK er yngleplads for Splitterne og Hættemåge. Hav- og Fjord-ternen har også ynglet der, men pga. kraftig vegetation er individantallet voldsomt faldende. (Dværgternen yngler på Maderne; truet på EU niveau). VK har foranstaltet, at et amfibiekøretøj (Truckser) har slået en del af vegetationen. Man har iværksat rottebekæmpelse. Desuden har man sat ild til vegetationen, så der mest er aske tilbage. Der skal udsættes får til at holde græsset nede, så området igen bliver en attraktiv yngleplads. Degneholmen (Ejes af Stavreby Havn). På spørgsmålet om man må brænde vegetationen ned der, var svaret ja, hvis det ikke var i yngleperioden. (1. oktober 1. april) Torben Dinesen udtalte, at det var meget svært at styre afbrænding af tagrør. Ad 4) Stefan Skov VK: Danmarks Naturfredningsforening har 2006 udgivet et Hæfte : Praktisk guide for Kogræsser Foreninger eller kogræsningslaug.

3 Drives oftest af glade amatører med interesse i: Naturpleje Husdyr Afledte effekter: Samvær Bøffer og rødvin Pligter Storbysfænomen (oprindeligt): Interesse for naturen i nærområder; overskudsarealer i storbyer. Store kogræsningslaug på Østmøn og Knudshoved i VK. I 2005 var der omkring 45 små foreninger; i dag er tallet oppe på omkring 100. Formål: Naturpleje og kød Foreningstype Husdyrart Låne eller leje Papirarbejde Praktisk Arbejde (hegn strøm tilsyn) Økonomi Hvad har VK tænkt sig? Omkring 3 ha på Dinesens jord kan etableres til et anlæg med støtte fra VK. Roneklint Søerne: Der er mulighed for at etablere kogræsning rundt om søerne; Det er ikke Natura 2000 område, så VK betaler ikke umiddelbart for etablering af hegn m.m. i forbindelse med etablering af kogræsserlaug (Hegn ca kr.) Ad 5) Jesper Nielsen, formand for Nyråd og Omegns Kogræsserlaug (NOK) fortalte om deres forening.

4 Foreningen blev stiftet af 4 ildsjæle, og der var der syntes, at det var en god idé. De oplever en meget større mangfoldighed af grønne frøer og løvfrøer. Floraen er fin og varieret. Arealet ejes af VK og var allerede indhegnet, 2 tråde. De har en femårig kontrakt med VK med ret til genforhandling. De har i de sidste par år haft 2 dyr på græs af racen Aberdeen Angus, leveret af den lokale landmand Niels Poulsen fra Møn. De regner med at få 3 dyr i år. Dyrene slagtes i november hos det lokale slagtehus i Stensved. Pris for kødet de sidste år kr. 62,00 pr. kg. Man aftager mellem kg. Medlemskab kr. 200,- årlige. Depositum på kr. 300,- om måneden hver den første i perioden fra og med 1. april til og med 1. november. På den måde er det meste af beløbet for kødet betalt ved afhentning i november. Se også hjemmesiden: De har valgt: Foreningstype: Nemt. Alt det sjove vil de gerne. Bestyrelsen: kommer fra alle mulige erhverv (glade amatører) Køerne lånes af Niels Poulsen, der leverer til arealet omkring. maj. Alt er hans ansvar: dyrlæge, forsikring, øremærkning Foreningens medlemmer skal: tilse, at alle 2 er der sunde og raske. Tilse, at der er strøm på folden; slå græsset under hegnet (1 2 arbejdsdage om året). Der er 2 store vandhuller på arealet, så det er nemt at sørge for vand. Fjerne Bjørneklo (det kæmpes der lidt med) Kommunens krav: Kun sommergræsning, - afhornede kvier. Ved f.eks. orkaners ulykker på hegn, skal disse repareres omgående. Tilsynsvagt hver 14. dag. Etablering af forening med vedtægter, formand, kasserer, osv., bl.a. hvis nogen skulle komme til skade i arbejdet med tilsyn. Ad 6) Naturvejleder Elise Hvelplund fortalte om organisering af høslet og Lån af le-udstyr.

5 Høslet giver lys og luft til mangfoldighed af floraen. Det er gammelt håndværk fra vores bedsteforældres tid; - historisk forståelse Godt for sommerfugle og skrubtudser, - leen er skånsom, - glæde over at komme så tæt på naturen. Fornemme duften af vild merian Giver god motion, hvis man gør det rigtigt. Den 6. juli skal der slås slet på Dinesens mark i lighed med de 2 foregående år. Oldermandskurser. Ved oprettelse af laug skal én uddannes på et Oldermandskursus. Oldermandens forpligtelser: sikkerhed - forsikring - booking af det rullende naturværksted med le-udstyr organisering af arbejdet. Afholdelse af høslet: Annoncering og synlighed, - lån af trailer med le-udstyr; instruktion i brug af le; sørge for pauser, frokosthvil m.m. Til slut blev der sendt en seddel rundt, hvor man kunne skrive sig på, hvis man er interesseret i at evt. deltage i kogræsserlaug eller høslet. I så fald bliver man kontaktet til et stiftende møde. Vores foredragsholdere blev takket for en spændende aften. Alle opfordredes til at give en hånd med oprydningen; og det foregik endnu en gang nemt og hurtigt. Tak for det. Referent: Gerda

Praktisk guide for kogræsserforeninger

Praktisk guide for kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Oprettelse og drift af naturpleje- og kogræsserforeninger Praktisk guide for kogræsserforeninger Danmarks Naturfredningsforening 2006 1 Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

August 2008, 17. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Tema: Naturpleje og Naturgenopretning

August 2008, 17. årg, nr. 2. NATUR vejleder. Tema: Naturpleje og Naturgenopretning RNATURVEJLEDE August 2008, 17. årg, nr. 2 NATUR vejleder FORENI NGEN Tema: Naturpleje og Naturgenopretning RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo Bekæmpelse af kæmpebjørneklo kræver, at man vælger de rigtige bekæmpelsesmetoder, og at man gennemfører en systematisk indsats gennem flere år. Dette hæfte fortæller, hvordan du i praksis kan komme kæmpebjørneklo

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk

Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Naturkvalitetsplan 2013-2030. www.naturogmiljoe.dk Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Naturkvalitetsplan 2013-2030 www.naturogmiljoe.dk 2 n a t u r k v a l i t e t s p l a n Indholdsfortegnelse Kap. 1 Indledning... 4 1.1 Naturens aktuelle tilstand

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 12. nov. -2013, kl. 19.00 på Filskov Friskole, personalerummet. Filskovs Fremtid Åse Jensen Fraværende uden afbud: Lars Poulsen (Filskovs

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere