Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd."

Transkript

1 Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd.

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målgrupper for havkajakformidling 4 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser og andre tips, gode råd mv.. 6 Om ansvar, forsikring og uddannelse mv.. 10 Kajakkerne - gode formidlingskajakker 12 Naturformidling med havkajak 13 Annoncering og pressedækning 14 Udviklingsområder for havkajakformidling 14 Økonomien i havkajakformidling 15 Litteraturliste 16 Bilag 17 Allan Guido Nielsen 2

3 Indledning Arbejdsgruppen, der har arbejdet med at samle erfaringerne omkring naturformidling i havkajak, blev nedsat på temadagen om havkajakformidling den 18. september Gruppen har bestået af følgende naturvejledere: Ole Sørensen (OS) Odder Museum, Anne Katrine Blond (AKB) Fjordhuset i Karrebæksminde, Vibe Søndergaard Jensen (VSJ) Holstebro Kommune, Torbjørn Tarp (TT) Ringkøbing Museum og Lars Borch (LB) Ungdomsringen og Efterskolerne. Visionen i arbejdsgruppen har været, at samle de eksisterende erfaringer og viden inden for naturformidling i havkajak i Danmark i et samlet skrift. Denne viden og disse erfaringer vil derigennem blive gjort tilgængelige og diskuterbare, så de kan indgå i et videre udviklingsarbejde inden for formidling fra kajak, planlægning og evt. forvaltning. Formålet med visionen er altså, at skabe et større og bredere fundament, som udvikling af havkajakformidling i fremtiden kan bygge på. Det er arbejdsgruppens intention, at dette dokument vil blive opdateret, når der er nye erfaringer, faktuelle ændringer eller andet, der retfærdiggør en ny udgave. Derfor er man meget velkommen til at sende nye idéer, ændringsforslag eller andet relevant til: Naturvejleder Lars Borch, mail: Arbejdsgruppens produkt er blevet dette skrift som er en PDF-fil, der kan ligge til download på relevante hjemmesider på nettet. Desuden kan det sendes til naturvejledernes friluftslivsnetværk, grejbankerne og andre relevante samarbejdspartnere. Vibe Søndergaard Jensen 3

4 Målgrupper for havkajakformidling Voksne: Når der laves offentlige ture i havkajak, så er det typisk voksne der kommer. De kommer oftest fordi de er lige så interesserede i kajakken som i formidlingen. Flere har sommerhus og vil gerne have en kajak der! Det er også interessant at kønskvoteringen blandt de voksne, der dukker op til ture er ca. 50/50. Dette modsvarer ikke fordelingen i havkajakmiljøet generelt. Deltagerne/ brugerne er både lokale og turister. Erfaringerne i arbejdsgruppen peger på, at der er mange skabskajakroere i DK og at der derfor er et potentiale for formidling til denne målgruppe, både hvad angår natur og kultur, men også inden for sikkerhed, da der oftest er ventelister på at komme i klubber. Her kan vi godt, hvis der er overskud til det, gøre en indsats og vi kan netop med vores kompetencer også sætte fokus på naturoplevelsen og naturen samtidig. Det er vigtigt, at gøre deltagerne opmærksomme på, hvad det kræver at være en habil kajakroer. 3 timer på tur med en naturvejleder er ikke nok. Men skal lære mere inden man ror selv f.eks. ved at melde sig ind i en kajakklub, ved at tage et kursus eller ved at ro og øve sikkerhedsprocedurer med andre habile roere. Ture for voksne med egen kajak: Der er så mange havkajakroere i DK nu, som selv har kajak. Disse kan være en særskilt målgruppe, hvor der kan annonceres med ture, hvor deltagerne selv medbringer deres egen kajak. Det betyder, at turen f. eks kan være længere, da deltagerne har erfaring i forvejen. LB har sammen med fugleværnsfondens naturvejleder Allan G. Nielsen arrangeret flere fugleture på den måde med op til 18 deltagere. Det er en målgruppe, som vi har gode erfaringer med og som er i vækst. Vi annoncerede i DOFs blad, i Havkajakroernes blad og for naturvejledere. Unge: Denne målgruppe ser vi næsten aldrig på offentlige ture. De fleste unge der møder havkajakroning gør det på efterskoler og højskoler. For denne gruppe er indfaldsvinklen oftest, at de vil lære at ro, lave redningsøvelser, teknik-nørderi med ruller mv. med det formål at tage på tur, få naturoplevelser og dyrke friluftsliv. Flere og flere naturskoler og naturcentre tager havkajak op, så det er et muligt udviklingsområde for naturvejledning. Havkajak kan også blandes med anden formidling, snorkling mv. Anne Katrine Blond 4

5 Skoleklasser: Lars Borch Det er meget påkrævet med et afgrænset beskyttet sejladsområde med gode oversigtsforhold (sø,vig eller andet) da der i denne målgruppe ofte vil være uhyre stor fysisk spredning. Gruppen bør være lille max 10. Hvis det er muligt er det en god idé, at være mindst to, når man har med en børnegruppe at gøre, hvilket kan gøre arbejdet med skoleklasser urentabelt. Man kan forsøge at uddanne havkajakroere blandt interesserede lærere eller samarbejde med lokale kajakklubber. Et eksempel på et samarbejde mellem skole og naturvejleder/ kajakklub ved Anne Katrine Blond: (se også bilag 3) Samarbejde ml. Sorø kano og kajak club og pigerne i Borgerskolens to 6. klasser. 2 x 3 (idræts-)timer med pigerne og deres idrætslærer. Skolen ligger tæt på klubben, og klubben ligger ved et relativt beskyttet farvand (Sorø Sø), hvilket gør det muligt. Ikke alle kunne svømme 600 m, og de som ikke kunne fik alternative men relaterede opgaver på land, når resten var på vandet. Vi havde maksimum 10 elever (på vandet) ad gangen og minimum 2 instruktører. Alle 1,5-times-forløb var bygget op over modellen: 10 min. omklædning, min. introduktion/teori og opvarmning på land, min. undervisning på vandet, 10 min udfordringsleg ved broen, eksempelvis stå i kajakken, prøv en surf- el. kapkajak osv., 10 min omklædning. Fokus udviklede sig fra at være snævert på dem selv i samarbejdet med kajakken til at være på hinanden og det omgivende miljø. Back up plan hvis vejret ikke skulle være med os: div. kajakfilm og diskussion ud fra dem. Eleverne var mest begejstret for de grænseoverskridende øvelser og mindst for den teoretiske del. Læreren var meget begejstret for de muligheder selve konceptet i samarbejdet ml. klubben og skolen gav. Jeg synes et orienteringsløb på vandet med fokus på adgangsregler og forhold fungerede godt, ligesom det så ud til at være positivt at eleverne fik set flere forskellige kajakker og muligheder. Der var en artikel om det i kano og kajakforbundets nyhedsbrev i november 2008: se bilag 3 eller følg dette link: 5

6 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser og andre tips, gode råd mv.. Det følgende er opsamlingen af arbejdsgruppens erfaringer ved naturformidlingsture i havkajak. På mange af disse ture kommer folk ind fra gaden. Aldersgrænse nedad: Arbejdsgruppen havde som udgangspunkt år som aldersgrænse. De yngste er dog kun med, hvis de er med på turen ifølge med en voksen. Der er en række faktorer, der spiller ind på, hvor man sætter aldersgrænsen, som f.eks. hvilket farvand ror man i, altså hvor beskyttet er det, vejret, ikke mindst vinden, hvilken distance ror man, hvilken kajaktype bruger man osv. Tips: Man bør have bugserline med, så trætte (svage) roere kan trækkes, toerkajakker kan være en god hjælp til at få alle med uden problemer. Aldersgrænse opad: Her var ingen øvre grænse og ingen havde tænkt på at indføre en. Dog kan det være en god idé at skrive, at kajakture ikke er egnet for fysisk svage personer. Fysik hos deltagerne: Der er enighed i arbejdsgruppen om, at det er en god idé i omtalen af arrangementet at gøre opmærksom på, at det kræver en vis grad af fysisk formåen. Man kan også skrive lidt om turens længde og hvad det kræver. Alligevel skal man være forberedt på følgende hos deltagerne: Kortehaser, der giver kraftig bagudlæning og dermed dårlig balance, slappe arme, stive lænde, dårlig motorik, dårlig balance samt manglende selverkendelse på disse områder. Overvægt: Kan være et problem. Hvis deltagerne reelt har svært ved overhovedet at komme ned i cockpittet, så vil de også have sværere ved at komme ud af kajakken. Tips: Overvej inden turen, hvad du vil gøre, hvis problemet opstår. Bør så store personer med på turen. Kan de reddes op igen, hvis de kæntrer. Man kan måske løse problemet med andre typer kajakker. Sygdom / specielle hensyn mv: Hvis ikke-myndige er med uden forældre, så bør man forlange forældreunderskrift inden turen. Ellers bør man være opmærksom på følgende sygdomme: epilepsi, astma, sukkersyge mv. Man kan spørge rundt inden turstart og bede folk om at komme hen til lederen bagefter. Det er fint at skrive, at turen er på eget ansvar, men man kan reelt ikke fraskrive sig sit ansvar. Distancer: Oftest er kajakformidlingsture på ca. 3 timer. Her var praksis lidt forskellig, men lå mellem 3 km 6 km. Der var forskellig grad af intro til kajakken, enten mundtlig eller direkte leg og øvelser inden turen starter. Turens længde vil også være afhængig af, hvor de gode formidlingssteder er. Vejr: Her er det vinden, der oftest er den afgørende faktor. Check DMI og/ eller farvandsdirektoratets hjemmesider for vind- og vejrprognoser. 6

7 Links: DMI: Farvandsvæsenet: For nørderne, surfprognoser: Normalt er vindhastighed på 8 m/s det maximale, man tager grupper ud i. Det skal pointeres, at de lokale forhold kan betyde, at man aflyser ved lavere vindhastigheder eller at man, hvis det lokale farvand er meget beskyttet kan gå ud i lidt kraftigere vind. Årstid: Til ture, hvor folk kommer ind fra gaden er praksis, at de foregår fra 1, juni til 1. oktober, for at have det varmeste vand. Laver man ture for mere øvede roere, så kan grænser udvides lidt. Vandet skal helst være over 12. I ydersæsonen kan våddragt være en god idé. Se også under påklædning. Farvand: Til formidlingsture af denne art, bør farvandet være så beskyttet som muligt. Hvis vejret er på grænsen i forhold til farvandet, så kan man, hvis det er muligt, flytte turen til fersk vand, der alt andet lige er et mere beskyttet farvand. Gruppestørrelser: Praksis var også afhængigt af det lokale farvand at grupperne var 8-10 personer pr. instruktør. Praksis var også at man havde et minimums antal på 4-6 for at gennemføre turen pga. økonomien. Aftaler om turene: Det kan være en god idé, at man til sit bagland/ sine foresatte, giver besked om, hvor mange man er af sted, samt hvornår man forventer at være hjemme. Det kan være en god idé at opgive et mobilnummer på turlederen i annonceringen. Hvis man i forbindelse med sin tur laver øvelser, cases, kæntring, m.v., så kan det være en rigtig god idé, at give besked om det til havnefoged, politi eller SOK. Det kan være en god idé, at have kodet SOK s nummer ind i mobiltelefonen: Påklædning: Mest brugt er det, at bede deltagerne møde op i fornuftigt tøj og med fornuftige sko, som så også er beskrevet i annonceringen. Desuden skal deltagerne medbringe skiftetøj pakket vandtæt. Flere bad også deltagerne om at medbringe badetøj og håndklæde. Nogle bruger at udstyre deltagerne med våddragter, nogle gør det mest i ydersæsonerne. Nogle udstyrer deltagerne med paddeljakker og surfsko. Hvor meget man gør ud af denne del, kan også afhænge af det farvand turen foregår i. Man bør tænke over om man vil tillade fodtøj med snørebånd eller andet fodtøj, der måske kan hænge fast i cockpittet. Sikkerhedsudstyr hos instruktøren: Et bud på sikkerhedsudstyr og andet grej mv. kunne være: Mobiltelefon pakket vandtæt, helst på kroppen, så den altid er lige ved hånden, bugserliner, pagajflyder og pumpe, førstehjælps grej, ekstra pagaj, ekstra varmt tøj pakket vandtæt, nødraketter, kniv, kort/kompas/ GPS, stigbøjle (eller bugserlinen bruges), dertil efter vejr m.m. solcreme, kasketter, vand, varmt at drikke, reparationsgrej. Afhængigt af stedet kan man overveje at medbringe liggeunderlag, sovepose og evt. en vindsæk til isolering/ 7

8 beskyttelse af nedkølede personer. Andet: Hvis det er koldt har jeg som regel ekstra hue og handsker til udlån, chokolade samt dykkermaske. Der er dog masser af andre ting man dog kan medbringe, så som kikkert, salinitetsmåler, mini-vejrstation mv. afhængigt af turens tema. Thorbjørn Tarp 8

9 Et eksempel på en praktisk checkliste fra AKB, Fjordhuset, som man selv kan arbejde videre på til eget brug: (Se også bilag 1.) 1) Huskeliste før turen Tjekke udstyr Tjekke vejrmeldingen Tjekke deltagerlisten Tjekke egen dagsform Informere baglandet 2) Rutinen ved turstart. a. Introduktion (10. min) Kort introduktion af mig selv, mit bagland og Fjordhusets overordnede målsætninger og bevæggrunde. Introduktion af den konkrete turs fokusområder og det område vi skal bevæge os i Introduktion af programmet og første fase b. Fase 1: På land (20 min.) De finder hver en vest, en pagaj og et skørt (+ evt. formidlingsudstyr, de selv skal have med), og jeg præsenterer kajakkerne og vi snakker kort om pagajføring og rostilling Kajakkerne skal af traileren og til vandet, fodstøtter skal indstilles og bugserliner fæstnes Jeg viser ind- og udstigning, vi laver sikkerhedsmæssige aftaler, jeg introducerer koncepterne i fase 2 og slipper dem løs i et afgrænset område, hjælper de sidste, de usikre og de læringslystne og hopper selv i kajakken. c. Fase 2: I kravlegården (et defineret afgrænsningsområde) (30 min) Det er målet at de her får grundlæggende føling med kajakken. Jeg giver individuelle rotekniske tips, øvelser og anbefalinger. Hvis vi skal ud af kravlegården prøver alle at vælte med kajakken, og hvis de vil ro med skørtet fæstnet til kajakken, at vælte med skørtet fæstnet. Jeg hopper ofte ud af kajakken når vi lave kæntringsøvelser og står ved siden af dem når de plumper i. Det giver struktur og forudsigelighed, og det er min erfaring at det er trygt for dem, og jeg ser deres ansigstsudtryk og reaktion tæt på. Der er selvfølgelig også nogen som bare kan. De gør selvfølgelig også bare, men alle skal ligesom godkendes. Fase 2 slutter med at vi går på land og får tørt tøj på (+10 min). Ikke alle arrangementer kommer ud af kravlegården. Hvis ikke, er der fokus på arrangementets tema allerede her, og ikke i så høj grad det rotekniske og sikkerhedsmæssige. d. Fase 3: Formidlingstur 3) Afslutningen af turen. Udstyr og kajakker skylles i ferskvand og/eller ryger retur på traileren eller i skuret. Våddragter kan evt. komme med i bad for at blive skyllet med fersk vand. Vi mødes til opsamling om turens tema og underordnet det rotekniske Jeg annoncerer kommende relevante tiltag Tak for i dag. 9

10 4) Diverse små tips: Overvej at købe et vandtæt lommekamera, så der kan tages billeder på turen, selv under vandet. Husk at købe en flyderem så det ikke synker, hvis man taber det. De kan fås til ca. sammen pris som alm. digitale lommekameraer. Billederne kan bruges i annonceringen og evt. lægge på hjemmeside, så deltagerne kan se dem. (Olympus, Pentax og Canon laver vandtætte kameraer, muligvis andre også.) Vandtætte kikkerter, LB har god erfaring med vandtættekikkerter købt i lystbådsbutikker. De bruges til navigering og er vandtætte og har desuden ofte indbygget kompas, hvilket gør udpegning af objekter lettere, når man kan sætte grader på. (f.eks; sæl, 150!!) Grej til vandtætopbevaring af mobiltelefoner, GPSer, kameraer mv. (Nogle GPSer kan ikke klare hvis der er vanddamp i den vandtætte opbevaring) Om ansvar, forsikring og uddannelse mv.. Om ansvar: Instruktøren har ansvar for sin gruppe, når den er på tur. Såfremt uheldet er ude og instruktøren ellers har overholdt de regler der er fastsat af søfartsstyrelsen m.fl. og ikke har handlet uagtsomt, vil instruktøren normalt ikke kunne stilles til ansvar. Man bruger i forsikringsverdenen udtrykket den fornuftige familiefader. Det betyder, at har man som instruktør gjort, hvad en fornuftig familiefader ville have gjort med sine egne børn i en lignende situation, så vil man normalt ikke få pålagt ansvaret. Såfremt instruktøren ikke har overholdt de gældende regler eller har handlet uagtsomt, vil det normalt være arbejdsgiveren, der stilles til ansvar for instruktørens handlinger. Arbejdsgiveren kan i så fald stilles over for et erstatningskrav. Det er altså f.eks lederen på institutionen, der har ansvaret for, at instruktøren er dygtig nok til den aktivitet han/hun arbejder med. Hvis instruktøren har handlet meget uagtsomt, vil han/hun dog også kunne pådrage sig et ansvar. Selv om man juridisk som instruktør normalt ikke kan stilles til ansvar, bør man være bekendt med sit moralske ansvar og den tillid man har fået af deltagerne. Med skoleklasser: Det er en god idé, før man tager på tur med skoleklasser, at informere forældrene om det, hvis man planlægger at tage på tur i kajak. I praksis bør man få forældrenes godkendelse af turen. Man bør også undersøge om kommunen/institutionen evt. har specielle regler omkring sejlads med børn/ unge. Hvis der er børn imellem, der ikke kan svømme, hvad gør man så i praksis? Vil man overhovedet gennemføre turen? Hvis man vælger at gøre det, er det meget vigtigt at have forældrenes tilladelse til at medbringe disse børn. Til børn der ikke kan svømme, vil redningsveste med krave, der vender brugeren, så hovedet ikke er under vand, være en god idé. Om forsikringsdækning: Man bør altid undersøge forsikringsforholdene på ens arbejdsplads, inden man starter med kajakformidlingsture. De fleste arbejdspladser har en erhvervsansvarsforsikring, der vil dække et evt. erstatningskrav. Hvordan det er på ens egen arbejdsplads, bør man undersøge. Dog bør man undersøge om institutionens forsikringsselskab betragter kajaksejlads, som farlig sport. Hvis de gør det, kræver det en speciel forsikring. Er man sin egen arbejdsgiver, er der andre regler der gælder. 10

11 Kajakuddannelse: Arbejdsgruppens klare anbefaling er, at man er uddannet havkajakinstruktør 2, hvis man laver havkajakformidlingsture. Og hvad vil det sige? Havkajaksamrådet og DKF har lavet en aftale om, at vi i fællesskab bruger DKF s EPP (Euro Paddle Pass) og det dertil knyttede instruktørsystem til uddannelse i de organisationer, der er med i Havkajaksamrådet med undtagelse af DGI. EPP niveauerne består af 5 brugerniveauer og giver ingen instruktørkompetence. Derfor er der knyttet 3 instruktørniveauer til som er udarbejdet i fællesskab af Havkajaksamrådet og DKF. For at blive havkajakinstruktør 2 som vi anbefaler, så skal man være EPP 3 roer og så tage en instruktøruddannelse og prøve oven i. For mere om uddannelse se på et af følgende link: og klik på EPP i menuen til venstre. På naturskoler/ - centre mv., der arbejder med havkajak, bør der være mindst en uddannet person, der har det overordnede ansvar for havkajakformidling. Hvis man ikke har papirerne i orden risikerer man ansvarspådragelse og at få en ubehagelig omtale i medierne. Dog bør det først og fremmest være for at kunne gøre sit arbejde bedst muligt og mest forsvarligt, at man vælger at uddanne sig til havkajakinstruktør. Lovgivningsmæssigt er der ingen regler om uddannelse kun om udleje af kajakker, der kun må finde sted med godkendte kajakker. Der er pt. ingen (måske nogle enkelte godkendte kajakker), men der arbejdes på nye regler i Søfartsstyrelsen. Lars Borch 11

12 Vibe Søndergaard Jensen Kajakkerne - gode formidlingskajakker Under arbejdet med denne erfaringsopsamling nåede vi frem til nedenstående, som værende de bedste kajaktyper ved korte formidlingsture for deltagere, der kommer ind fra gaden. Det betyder ikke, at alle de havkajakker, der ligger i grejbanker mv. ikke kan bruges, men for mere uøvede vil de nævnte typer være en fordel. Formidlingskajakker 2 er-kajakker, som mange steder i verden bruges til udlejning pga. stor stabilitet og den bedre motor med to personer. 2 er-kajakker giver også større muligheder for at tage eksempelvis blinde, forældre med børn og usikre deltagere med på formidlingstur. 1 er-kajakker på ca. 4,5 m og over 60 brede med stor cockpitåbning, som letter ind- og udstigning for bl.a. ældre og overvægtige personer og som har en stor stabilitet, og dermed tryghed i moderat vejr. LB har lavet en lille undersøgelse om, hvad der var af kajakker af disse typer i grejbankerne. Der var meget få og meget spredt forekomst af den korte type kajak. Der var relativt få toerkajakker og oftest få i den enkelte grejbank. En enkelt havde 5 ens toerkajakker. På den baggrund har AKB og LB indsendt en ansøgning til Friluftsrådet om en eksempelsamling af gode formidlingskajakker, som kan turnere rundt i landet i en periode indtil de ender i en grejbank, hvorfra de forsat kan lånes ud. AKB har desuden ansøgt Fiskeriaktionsgruppen om det samme. Begge ansøgninger er imødekommet. Indkøb vil blive foretaget i løbet af vinteren/ foråret 2010, så kajakkerne er klar til afprøvning i fra starten af sæsonen Eksempelsamlingen skal bruges til at få direkte erfaringer med forskellige typer af formidlingskajakker og udstyr, så vi dels får et bedre fagligt grundlag for at vejlede andre naturvejledere, som ønsker at tage emnet op, og dels så vi undgår større fejlkøb. Basen under og efter forsøgsperioden er Grejbanken i Karrebæksminde, som i et udviklingsprojekt om etablering af et natur- og friluftscenter har ansat en naturvejleder til blandt andet at udvikle naturformidling fra kajak. 12

13 Naturformidling med havkajak (se også bilag 4) Her følger nogle stikord om det specielle ved at bruge havkajakken til formidling: - Vi formidler på / i elementet vand. Nærheden til vandet betyder noget for oplevelsen. Vi sidder jo med bagdelen i vandskorpen. - Med en havkajak kan det være relativt let, at nå hen til svært tilgængelige steder på kysten. - Havkajakken er lydløs og glider let af sted. Letheden ved fartøjet betyder noget. - Det at kigge fra vandet mod land giver et andet og nyt perspektiv på landskabet for mange mennesker. - Havkajakken åbner vandsiden af landskabet. - Kystområderne er den danske ødemark Deltagerne får en fornemmelse af det uopdagede, af at være på ekspeditioner. - det oplevede risikomoment opleves som positivt også selv om det ikke er reelt, men kun oplevet. - mestringsglæde en ny anderledes verden man kan arbejde med og komme til at mestre. Hvordan formidler vi med havkajakken: Grundlæggende kan man i havkajakformidling bruge to metoder. Enten formidler man mens deltagerne er i kajakken ved at ligge i flåde eller også går man på land egnede steder og formidler derfra. Der kan være fordele og ulemper ved begge dele. Er man på en å er det oftest ikke en mulighed at gå på land, så der samles man i flåde til formidlingen. Konkrete formidlingsidéer: Næringsbalance i vandet/ vandkvalitet (Eks. søsalat) Sandmuslinger Øer og holme som specielle biotoper Muslingebanker (østers) Marsvin og sæler, opleves i deres rette element Vader og andre lavvandede områder Snorkling og havkajak kan være et spændende mix, hvor man kan se livet på det lave vand. Man kan også sidde i kajakken og snorkle ved at holde i stævnen på en anden kajak og stikke hvoedet med maske og snorkel ned i vandet. Forskellige landskabselementer og bl.a. kystmorfologi Vejret, det betyder meget for kajakksejlads, vi kan se langt på vandet og følge med i vejrudvikling. Fiskeri, både fra kajakken og formidling af forskellige former for fiskeri Livet under vandet ved hjælp af vandkikkerter og/ eller dykkermasker Fugle, ikke mindst i træktid. (OBS! Der er også perioder, hvor vi skal være varsomme med, hvor vi ror pga. ynglende fugle.) Fersk vand Kulturhistorie på kysterne (kystkultur) Stenalderbopladser på lavt vand. (Vær opmærksom på regler omkring dem) Planter på kysten Invasive arter (Rynket rose, saragasso tang, (dræber) ribbegopler, bjørneklo, knivmusling, stillehavs østers, mink, japansk pileurt mv.) Dette er et område, der kan udvikles meget mere. Se mere under afsnittet udviklingsområder. 13

14 Annoncering og pressedækning (se også bilag 2) Den primære markedsføring har været gennem foldere, kataloger, pressemeddelelser, annoncer, hjemmesiden (naturogfriluftscenter.dk), et tæt samarbejde med lokale campingpladser og turistbureauer samt mund til mund Konkret pressedækning har været svært at få, men hvis vi selv laver historierne og tager gode billeder kommer det ofte i lokalbladet (hvis vi altså annoncerer samtidig, selvfølgelig: noget for noget). Det er altså meget forskelligt, hvor let det er, at få den lokale presse til dække arrangementer. Det kræver et langvarigt og seriøst samarbejde over længere tid. Det er lykkedes TT, at få det lokale TV2 ud til et arrangement. Det gav mange deltagere. Udviklingsområder for havkajakformidling I arbejdsgruppen vil vi gerne arbejde videre med erfaringsudveksling, vidensopsamling og udvikling omkring havkajakformidling. Vi vil derfor finde frem til en række relevante og aktuelle temaer inden for naturformidling fra havkajak, og så indbyde til temadage. (I bilag 5 er en foreløbig liste over havkajaktilbud til naturvejledere 2010.) Formidlingstemaer til udvikling: kajakformidling til ældre fugle fra havkajak forudsætninger, sikkerhed og uddannelser havkajak og handikap beskyttelse og benyttelse i havkajakfarvande konkret faglig naturformidling den sunde havkajak (kajakken som livslangt motionsredskab) specielt egnede formidlingskajakker herunder 2er kajakker som en pædagogisk mulighed formidling med skoleklasser måske med speciel fokus på de ældre klasser og gymnasier formidling med og til unge Udvikling af formidlingskasser til havkajakformidling (se forslag herunder) andet Herunder forslag fra AKB, Fjordhuset: Formidlingskasser til kajakbrug: Den vand-vittige filmskole kunne være navnet på en kasse med snorkeludstyr, vandtætte (video- eller) digitalkameraer og notepads med indlagte redigeringsprogrammer. Udstyret vil kunne bruges til at holde fokus på kajaknaturen, skærpe deltagernes sanser og engagement og give gode muligheder for bearbejdning og refleksion. Deltagerne vil desuden kunne få kajaknaturen med hjem på dvd eller udprint. Kassen vil være oplagt som formidlingsredskab til organiserede grupper af unge, eksempelvis i skole-, ungdomsskoleog foreningsregi. Analyseinstituttet kunne være navnet på en kasse med temperatur-, ilt- og salinitetsmålere, simple næringsstofindikatorer, kajakrør/ sedimenthentere, små sigter, planteriver og dataloggere. I kombination med kajakkens mobilitet giver udstyret unikke muligheder for at lave profiler på tværs af fjorde, langs eller ud fra kysten eller måle kajaknaturens tilstand på lokaliteter vi ellers ikke kan nå. Et sådan oplæg til naturforvaltnings-, klima- og miljødebat vil i allerhøjeste grad kunne bruges i undervisningsregi, men i uddrag bestemt også på offentlige ture til den voksne og ældre målgruppe eller som aktivitetstilbud til familier med 14

15 børn. Navigationsselskabet kunne være navnet på en kasse med vandtætte GPS er, (kort og) kompas, kikkerter og små vejrstationer. Kassens udstyr skal løfte det store potentiale, der er i de mange selvoplagte kajak-formidlingsemner inden for orientering, meteorologi, natur- og kulturgeografi. Kassens udstyr kan bruges til både længere og helt korte formidlingsseancer uden videre opfølgning, hvilket giver både overnatningsturen og aftenturen et uvurderligt formidlingsaspekt. Vejledninger og opslagsværk må selvfølgelig følge med indkøb af udstyr til formidlingskasser. Lars Borch Økonomien i havkajakformidling: Arbejdsgruppens erfaringer er, at det tager et stykke tid at bygge aktiviteten op. Forstået på den måde, at antallet af deltagere vokser jo længere aktiviteten har kørt. God pressedækning hjælper også meget på deltagerantallet ligesom sæsonens vejr vil spille ind. Prisen på en 3 timers tur hos dem, der laver offentlig havkajakformidlingsture (havkajaintro) ligger på fra 225 kr til ca. 350 kr i 2009 priser. De fleste har tilmelding og aflyser, hvis der er for få deltagere eller hvis vejret er for hårdt. Nogle steder har man mindre forløb, hvor der så gives rabat, hvis man tilmelder sig det hele. Hos en af udbyderne var det lige under halvdelen af turene, der blev gennemført. I prisen ligger selvfølgelig lån af kajak og udstyr. 15

16 Litteraturliste Her er et lille udvalg af de nyeste og efter arbejdsgruppens mening bedste bøger om havkajak lige nu. Der er en kort kommentar under hver bog. 1. Havkajakinstruktør, Lars Borch, Ungdomsringen. ISBN Indeholder stoffet omkring teknik og turledelse svarende til EPP 3 og instruktør 2 (hav). Ganske velillustreret. (Bogen købes hos Ungdomsringen 2. Havqajaq, Jes Lysgård, Books on Demand, ISBN En Ganske grundig bog, der kommer godt omkring havkajakroning. Kunne godt være bedre illustreret. 3. Seakayak, Gordon Brown, Pesda Press, ISBN x En meget grundig havkajakbog, der kommer godt omkring alle aspekter af havkajakroning. Er dog skrevet efter engelske forhold og er på engelsk. 4. Canoe & kayak games, Dave Ruse & Loel Collins, Rivers Publishing, ISBN God bog om kajak- og kanolege, hvor legene er delt op i kategorier. Man kan få mange idéer her. Dog er en del af legene udviklet til andre typer kajakker end havkajakker. Bogen er på engelsk. 5. Sea kayak handling, Doug Cooper, Pesda Press, ISBN En god og grundig bog om havkajakteknik. Alle teknikker gennemgås grundigt og med meget gode billeder. Vil man undervise i teknik eller fornedre sin egen teknik vil denne bog være en god hjælp. Bogen er på engelsk. Lars Borch 16

17 Bilag Bilag 1: Sikkerhedsregler for kajaksejlads på Odder Museum Disse regler gennemgår havkajakinstruktørerne på museet inden opstart på kajaksæsonen hvert år. Her tages sikkerhedsreglerne også op til revidering blandt museets samlede instruktørskare. Instruktørerne har gennemgået kursusforløb svarende til de retningslinier Havkajak Samrådet har opsat for, at blive havkajakinstruktør. Derudover har instruktørerne bestået et grundlæggende førstehjælpskursus. Et kursus der fornyes hvert 3. år. Kajaksæsonen løber fra den 1. maj til 30. september. Sejlads i meget trafikeret farvand områder må ikke finde sted. Inden det 1. kajakarrangement afvikler kajakinstruktørerne på Odder Museum en intern kajaktur, hvor følgende procedure løbes igennem: Selvredning Makkerredning Bugsering Teknik til fremad roning Teknik til bremsning af kajak Teknik til drejning af kajak Instruktion i hvordan man kommer ud af kajakken i tilfælde af kæntring Instruktion i adfærd, hvis man er kæntret Derudover kort opdatering og snak om grundlæggende førstehjælps teknik Planlægning af turen Turens rute skal planlægges og gennemføres således, at kajakkerne er så tæt på land som overhoved muligt. Større krydsninger over åbent vand skal kun foretages i den udstrækning det er nødvendigt for turens gennemførelse. Ved krydsning over åbent vand skal instruktøren samle deltagere tæt omkring sig. Vurdering af turens gennemførelighed på baggrund af temperaturer, vejr, vindhastighed og retning og bølgehøjde og evt. aflysning. Havkajak-sikkerhedstjek inden turen Vejrudsigt. Max. 8 m/s for tidspunkt for kajakturens afvikling. Antal deltagere Tjek af svømmeveste Tjek af spraydækken Tjek af kajakker er intakte Instruktørkajak indeholder Spraydækken Svømmevest inkl. fløjte Pagaj Pumpe Paddelfloat 17

18 Bugserline Mobiltelefon med indkodet numre til SOK og Odder Politi GPS Kniv Fyldt førstehjælpskasse Ekstra pagaj Ekstra tøj til deltagerne Hurtige kulhydrater ex druesukker, chokolade Reparationsgrej. Deltagerkajakker indeholder Pagaj Spraydækken Svømmevest inkl. fløjte Inden afgang gives endvidere en instruktion i følgende: Justering af pedaler og rygstøtte i kajakken Ind og udstigning af kajakken inkl. påsætning af spraydækken Instruktion i hvordan man kommer ud af kajakken i tilfælde af kæntring Instruktion i adfærd, hvis man er kæntret Organisering af gruppen på vandet opdeling i makkerpar + maksimum sikkerhedsafstande Deltagere med vandskræk eller særlige medicinforhold bedes give besked til instruktøren inden turen. Deltagerne tjekkes, således at ingen har sko med snørrebånd på i kajakkerne. Under sejlads Det påhviler instruktøren, at sikre sig, at ingen af deltager er uden for hans/hendes synsfelt og ikke befinder sig mere end 150 meter væk under hele turen I forbindelse med turene er deltagerne blevet gjort opmærksom på følgende: Medbring: Vind- og vandtæt tøj samt mad og drikke til turen. Turene er kun egnede for voksne og børn over 12 år ifølge med voksne. Bilag 2: Pressemeddelelse Sommerens kajaksejlads på Horsens Fjord med Odder Museum Mandag , tirsdag , onsdag , torsdag og lørdag Kajakkerne glider stille på den blanke fjord, solen skinner fra en skyfri himmel, i det fjerne høres en måges skrig. En gruppe kajakfolk padler roligt hen langs kysten, mens de nyder naturen, den gode motion og hinandens selskab. Dette kunne være scenariet for en tur med Odder Museum, der står for sommerens populære kajakture på Horsens Fjord. Her bliver der ikke kun arbejdet med pagajer, for undervejs fortæller museets naturvejleder om områdets utrolige smukke natur og dets spændende historie. Kysten langs fjorden har været beboet i de sidste 8000 år. Vi tager på opdagelse i havkajakkerne i det dejlige 18

19 fjordområde, hvor der knap findes en plet, hvor menneskene ikke har sat sit spor. Afhængig af vind og vejr lægges sejlruten forbi det nedlagte kvindefængsel, bopladser fra stenalderen, et gammelt fiskerleje eller naturreservatet Vorsø, der kun kan ses fra vandsiden.området giver anledning til fortælling om istid, stenalderfolket, sælerne, fuglene, dyre og plantelivet, om dengang Gyllingnæs enorme egetræer blev fældet til opbygning af englændernes krigsflåde og meget meget mere. Alle interesserede kan være med, også uerfarne kajakroere. Inden afgangen gives der en grundig introduktion i kajaksejlads. Museets kajakker er konstrueret til havkajaksejlads og derfor meget sikre. En kajaktur med Odder Museum er ikke kun en spændende og interessant fortælling om et unikt kulturmiljø, men også en fantastisk introduktion til havkajaksejlads. Museets naturvejleder er uddannet havkajakinstruktør. Der kan også tilrettelægges særskilte ture for grupper på minimum 8 personer. Her kan du ringe til Odder Museum på tlf.: Mødested: Amstrup ved Alrødæmningens begyndelse. Tilmelding: odder Museum tlf.: Pris: 225 kr. Medbring: Vind- og vandtæt jakke, sko der gerne må blive våde samt mad og drikke til turen. Alder: Turen er velegnet for voksne og børn over 12 år ifølge med voksne Kontaktperson: Naturvejleder Ole Sørensen, Odder Museum tlf.: Museumsleder Ove Sørensen, Odder Museum tlf.: Med venlig hilsen Odder Museum Ole Sørensen Anne Katrine Blond 19

20 Naturvejleder Bilag 3: Fra DKF s blad Kano og kajak nov. 08 Succes med kajakroning på skoleskemaet Et nyt samarbejde mellem Sorø Borger-skole og Sorø Cano og Kajak Club har i den sidste måned givet 30 piger på 6. klassetrin mulighed for at have kajakroning på skoleskemaet. Klubben har stillet sig til rådighed i 12 timer, og pigerne i 6. klasserne på Borgerskolen har fået prøvet alt fra havkajakker til børnekajakker og orienteringsløb i kajak på Sorø Sø. - Sorø Cano og Kajak Club kom med et tilbud om, at eleverne kunne komme ned i klubben og få undervisning i kajak i idrætstimerne, og dette tiltag har været en stor succes, fortæller idrætslærer Birgitte Ranvig. Sorø Borgerskoles 6. klasser har i år samtidig fået fordoblet antallet af idrætstimer til fire og noget helt nyt er, at to af timerne er lagt ud som rene pigehold. - Vi kan se, at eleverne har været meget begejstrede for tilbuddet om at prøve kajak i idrætstimerne, siger formanden for kajakklubben Jan Christensen. Ingen af børnene havde jo rigtig prøvet kajakroningen før, men alle elever fik alligevel lært det, fortæller han. Det er naturvejleder og instruktør Anne Katrine Blond og Jan Christensen, der har stået for kajakundervisningen på Sorø Sø assisteret af idrætslærer Birgitte Ranvig. Og samarbejdet med kajakroning i idrætstimerne har som en ekstra gevinst allerede kastet en håndfuld nye medlemmer af sig til kajakklubbens ungdomsafdeling. - Der tales meget om vigtigheden af gode idrætsvaner og sundhed, og når vi samarbejder skole og idrætsforening, som i dette her projekt, så sætter vi jo helt konkret handling bag, siger kajak-klubbens formand Jan Christensen. Sorø Cano og Kajak Club er også involveret i andre idrætstiltag med Borgerskolen, og er med ved skolens OLdag, der afvikles op til efterårsferien. Her åbner borgmester Ivan Hansen OL-dagen ved Sorø Hallerne, hvor eleverne skal dyste i alt fra romaskiner, kørestolsrace, tennis og støvlekast til mælkekassestabling. Yderligere oplysninger kan fås hos idrætslærer Birgitte Ranvig på tlf Med venlig hilsen Sorø Cano og Kajak Club Jan Christensen, formand Tlf Lars Borch 20

Kano i naturvejledningen

Kano i naturvejledningen Kano i naturvejledningen Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Vejledning ersion 2010 V

Vejledning ersion 2010 V Version 2010 2 DKF PaddlePower PaddlePower er et system målrettet undervisningen af børn og unge i kano og kajaksporten. Det er udviklet med henblik på at inspirere og hjælpe klubbernes ungdomstrænere

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km.

Turoversigt 2014. 13. 14. Juni - Skibelund tur. Start: Fredag d.13.6 kl 17:00. Hjemkomst: Lørdag til frokost. Turlængde: 2 x 11 km. Turoversigt 2014 13. 14. Juni - Skibelund tur Start: Fredag d.13.6 kl 17:00 Hjemkomst: Lørdag til frokost Turlængde: 2 x 11 km Medbring: Madpakke og drikkevarer til fredag aften Der er frisk vand på pladsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010

Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3. Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Niveau- og rammebeskrivelse for DKF Havkajakinstruktør 1-3 Som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010 Instruktørniveauerne DKF instruktør 1 (hav) DKF instruktør 2 (hav) DKF

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt

PA FARTEN! Ledervejledning. VoVeHaLsEn. På farten! Niveau 1. Årstid: Primært sommer og forår. Lokation: Hvor det er muligt Årstid: Primært sommer og forår Lokation: Hvor det er muligt Forløbets varighed: 4 trin + en dag PA FARTEN! Ledervejledning Kan du lide fart og adrenalinsus, så vil du blive udfordret på begge dele i denne

Læs mere

Projekt - Sundby Mors Havn

Projekt - Sundby Mors Havn Onsdag den 9. Marts Projekt - Sundby Mors Havn Profileringsmøde med Morsø kommune Jesperhus Blomsterpark. Hvad kan vi profilere os på i vores område, og på den måde skabe flere arbejdspladser, og tiltrække

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Rapport HAVKAJAKSEMINAR. Den 28. og 29. april 2001

Rapport HAVKAJAKSEMINAR. Den 28. og 29. april 2001 Rapport HAVKAJAKSEMINAR Den 28. og 29. april 2001 på Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg Rapporten består af samlinger af papirer fra seminaret som er blevet scannet og samlet efterfølgende Invitation...

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub

Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Materielregler for Vedbæk Kano- og Kajakklub Hvorfor materielregler? Det er skønt at ro, og det er vi mange der nyder at gøre året rundt i klubbens materiel. Det giver mange glæder og selvfølgelig også

Læs mere

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015

Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Program for Havkajak Symposium Bornholm 2015 Lørdag 23. maj: 9.00 Velkomst information 9.30-12.00 Workshops: 12.00 Middagspause 13.30-16.00 Workshops: 1. Turledelse og Incident Management Martin Ploug

Læs mere

Den gode triathlon-oplevelse

Den gode triathlon-oplevelse Den gode triathlon-oplevelse Du har nu besluttet dig for at du vil køre et triathlonstævne, og du har sikkert allerede gjort dig en del tanker om det. Uanset om man kører kort eller langt. Er ung eller

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar.

EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. EPP FAQ De mest almindelige spørgsmål og svar. Skal man bruge EPP systemet? Jeg er instruktør fra DKF gamle uddannelsessystem hvad skal jeg gøre? Er EPP kun for havkajakker? Hvor finder jeg kano standarderne?

Læs mere

Færdighedsniveauer i Havkajak

Færdighedsniveauer i Havkajak Færdighedsniveauer i Havkajak EPP 1-4 Oversigt over de tekniske færdighedsniveauer for EPP havkajak niveau 1-4, som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010. Læseren refereres

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 21954 Navn naturvejleder: Kasper Kollerup Nielsen / Carsten Enemark Navn arbejdsgiver: Fjordcentret Arbejdssted: Voer Færgested og hele Norddjurs

Læs mere

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt.

Det er det enkelte medlem, der selv skal ind i medlemsregisteret på hjemmesiden og registrere de prøver, man har aflagt. Kære medlem Turpas 150 km Bestyrelsen var samlet torsdag den 18. april se referatet på hjemmesiden. Her blev det besluttet at justere et af kriterierne for at opnå turpasset fra 250 km årlig roning til

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen

Samsø Naturskoles. og Blå-Flag Centers. Naturture og aktiviteter Juli - august 2014. Samsø Kommune, Naturafdelingen Samsø Naturskoles og Blå-Flag Centers Naturture og aktiviteter Juli - august 2014 Samsø Kommune, Naturafdelingen Langørevej 12, 8305 Samsø Tlf.: 86 59 64 54 Samsø Kommunes Naturafdeling byder velkommen

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 15. januar 2008 kl. 1915 hos Mariann, P.S. Krøyer vej 16. Tilstede: Mariann, Ejlev, René, Grethe, Marianne og Jacob. speciel indbudt ankom

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER rejsefotografering Til alle med eventyr i blodet DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER Workshoppens mål At klargøre kursisterne til forestående rejser med kamera til fremmede

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN

NBSIF LØBER KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! LØBEAFDELING I NBSIF: INTRO-MØDE LØRDAG 23. FEB. KL. 10.00 I CAFETERIET, LYSHØJSKOLEN KOM OG LØB! INTRO-MØDE 23. FEBRUAR Agenda Initiativ til etablering af løbeafdeling i NBSIF Interesse &

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program

Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk. Program Grønnegårds Allé 5, 5300 Kerteminde, tlf. 63 32 46 03 Mail: adm@fph.dk, www.fph.dk Program Temadage 4. maj 8. maj 2013 Valg 1 Den kolde krig Fra 1945 til starten af 90 erne levede verden med frygten for

Læs mere

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012

Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Gjellerup Svømmeklub Sommer 2012 Åbent Hus tirsdag den 1. maj kl. 18.00 19.30 Tilmeld online fra onsdag d. 2. maj kl. 18:00 på: www.gjellerupsvommeklub.dk Sæsonkalender Åbent hus på Hammerum Friluftsbad

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Teambuilding - på en øde Ø

Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding - på en øde Ø Teambuilding på en øde Ø Lær dig selv og dine kolleger at kende på en helt ny måde. Bliv lidt klogere på havet, dyrene, nature n og dig selv. Hvad kan man dog lave på en øde

Læs mere

Sportsuge i Hornbæk uge 31

Sportsuge i Hornbæk uge 31 Sportsuge i Hornbæk uge 31 Aktivitet Body Pump Hornbæk Fitness * Fit to go Body Pump er et hold baseret på styrketræning af hele kroppen Træningen foregår med vægtstænger, håndvægte og stepbænk. Designet

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf)

DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) DISC GOLF BANE I DIN KOMMUNE? Introduktion til disc golf (frisbee golf) Introduktion til disc golf (frisbee golf) Spillets koncept er lettere at forstå, når det kaldes frisbee golf, men da navnet Frisbee

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 21952 Navn naturvejleder: Lars Borch Navn nærmeste leder: Jane Dupont, Ungdomsringen, Nørregade 77 6.sal, 5100 Odense C Arbejdssted: Ungdomsringen

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK.

SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. SAMARBEJDSAFTALE FOR MEDLEMMER AF DANSK HAVKAJAK BRANCHE FORENING (DHBF) OG DANSK KANO OG KAJAK FORBUND VEDR. BRUGEN AF DKF S ROERUDDANNELSE (EPP) OG DKF S INSTRUKTØRUDDANNELSE I DANMARK. Side 1 af 5 Samarbejdsaftale

Læs mere

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015

Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Aktivitetsprogram Odder Museum November 2014 april 2015 Odder Museum Møllevej 3-5 8300 Odder Tlf.: 8654 0175 E-mail: info@oddermuseum.dk NOVEMBER Sagen genåbnet Sagen om morderen og selvmoderen Christian

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

OPLEVELSER PÅ FJELDET

OPLEVELSER PÅ FJELDET OPLEVELSER PÅ FJELDET SOMMER VINTER 2007 Nordisk Friluftsliv JOTUNHEIMEN Jotunheimen er med sine 1140 km2 en af Norges største nationalparker med et af de mest alpine områder med store højdeforskelle,

Læs mere

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER

DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER rejsefotografering Til alle med eventyr i blodet DANMARKS FØRSTE KOMPETENCEGIVENDE KURSUSFORLØB FOR FRITIDSFOTOGRAFER 2 Workshoppens mål At klargøre kursisterne til forestående rejser med kamera til fremmede

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere