Kano i naturvejledningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kano i naturvejledningen"

Transkript

1 Kano i naturvejledningen

2 Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13 Links:13 Forsidebilledet er taget af: Lars Nygaard Bagsidebilledet er taget af: Lars Borch Fotograf: Tonny Petersen 2

3 Indledning: Arbejdsgruppen, der har arbejdet med at samle erfaringerne omkring brug af kano i naturvejledningen, blev nedsat på temadagen om kanoformidling den 14/ i Silkeborg. Gruppen har bestået af følgende naturvejledere: Preben Bach (PB), Aqua Silkeborg, Tanya Wünsche (TW), Svenstrup Naturskole, Anne Katrine Blond (AKB), Fjordhuset i Karrebæksminde og Lars Borch, Ungdomsringen og Efterskolerne. Arbejdsgruppens vision har været at få et overblik over og at beskrive, hvordan naturvejledere i 2010 bruger kanosejlads i forbindelse med formidling og naturoplevelse samt at videregive erfaringer og gode råd til andre naturvejledere. Formålet med visionen er også at skabe et bredere fundament, som udvikling af naturformidling med kano kan bygge på fremover. Det er også gruppens intention, at dette skrift vil blive opdateret, når der er nye erfaringer, eller andet der retfærdiggør en ny udgave. Så har I nye idéer, ændringsforslag eller andet relevant, så send det til: Naturvejleder Lars Borch, mail: Ud fra gruppens erfaringer, så tyder det på, at næsten al naturformidling med kano finder sted i forbindelse med arrangementer/ bestilte ture for skoleklasser eller grupper. Der er næsten ingen, der laver offentlige ture. Dog har AKB lavet ugentlige offentlige kanoture for familier i skolernes sommerferie 2009 og (Se beskrivelse af 2010-arrangementet i vedhæftede flyer og et eksempel på formidlingsfokus i den uddybende rapport (2008) via link sidst i hæftet ). Når skoleklasser vælger en kanotur, så er det oftest både for kanooplevelsen og for formidlingen. Generelt virker det som om lærere og andre føler, at det er lettere at tage ansvar for andre folks børn i kanoer end i andre typer fartøjer. I arbejdsgruppen var der også nogle, der arbejdede på at lave information om muligheder for kanosejlads i en kommune, og derved øge borgernes oplevelsesmuligheder i deres kommune og lokalområde (TW i Køge). Fotograf: Anne Katrine Blond 3

4 Målgrupper: Skoleklasser: Langt de fleste grupper til kanosejlads eller kanoformidling er skoleklasser. Hvilke klassetrin man bruger kanoerne til varierer meget fra sted til sted og efter hvilket sejladsområde man har. TW går ned til ca. 4 klasse. PB og Aqua bruger kanoerne fra 6. klasse, da deres erfaring er, at ved den alder passer motorikken bedre til padling. AKB går ned til 3. Klasse med de lokale børn, der er oplært til kanosejlads. Ellers er det udskolingsklasser og elever på ungdomsuddannelserne, der er i fokus i Fjordhuset. Familiegrupper: Det er primært AKB i Fjordhuset, der har familiegrupper som en del af målgrupperne. Andre: TW arbejder bl.a. med grupper med overvægtige og indvandrerkvinder fra den lokale sprogskole. Her er kanoen et godt redskab til at give en lille gruppe mennesker en ny og uvant oplevelse i trygge rammer. PB Aqua oplever at efterspørgslen efter kanoture er større fra lejrskolerne end fra lokale skoler. Fjordhuset laver også naturformidlingsarrangementer med brug af kano for personalegrupper og lignende. Overnatningsture i kano er primært noget skolerne selv gør uden naturvejledere. I fjordhuset er naturvejlederen/kanoinstruktøren ofte med i et introforløb eller lignende. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at der er meget få naturvejledere, der udbyder offentlige ture i kano. AKB er en undtagelse. Måske var det et område, som naturvejledere kunne tage op. Fotograf: Lars Borch 4

5 Fotograf: Lars Borch 5

6 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: Antal kanoer på en tur: Jan (Tønballegård, Snaptun) 10 stk. men har altid følgebåd/redningsbåd med motor klar. PB, Aqua 9 stk og altid mindst to voksne med, AKB; Fjordhuset, familier med børn max. 5 m/s max. 8 kanoer i 09 og 10 i 2010, men afhænger af gruppen og vejret den aktuelle dag. Når det er rene børnekanoer er max-antallet pt. 6. Der er altid mindst to voksne med kanoerfaring (og min. én kanoinstruktør) med i en turleder-kano. TW 7 kanoer med hende i en enerkano for at have øget frihed. Det skal understreges, at der var enighed i gruppen om, at antallet af kanoer var meget afhængigt af; sejladsområde, altså hvor beskyttet er det farvand, der skal padles i, vejret; vindstyrke, vindretning, torden, fralandsvind osv. og endelig antallet af voksne, der er med på turen og deres kvalifikationer som kanopadlere. Her må man selv vurdere, hvordan forholdene er der, hvor man vil bruge kanoer. Ved at uddanne sig til kanoinstruktør bør man have viden og erfaring nok til at foretage den vurdering. (se mere under uddannelse ) Fotograf: Lars Nygaard Antal personer i en kano mv.: PB op til 3 personer, alle med padler. TW helst kun 2 og kun 2, der padler. AKB min. 2 voksne eller større børn + op til 2, eller hvis helt små 4, mindre børn på familieture på fjorden og næsten altid med fokus på naturformidling af et udvalgt emne. Hvor mange der padler i hver kano, styres bl.a. af om det er naturformidlingen eller kanoen, der er i højsædet. Der var enighed om, at det er vigtigt, hvem der sættes sammen for at få mere lige padlehold. Her kan læreren eller turlederen være med til at sammensætte kanoholdene. Et problem flere havde oplevet var, at nogle, specielt store drenge, der kan padle fra voksne, også kan finde på at gøre det. Det er derfor vigtigt at lave faste aftaler om, hvor vi stopper/ mødes. Det er vigtigt at holde hele gruppen samlet og at prøve at skabe en kultur omkring kanosejladsen. Et godt pædagogisk kneb er her at få 6

7 den stærkeste drengekano til at have en svagere kano på slæb i perioder. Det er vigtigt, at orientere deltagerne om reglerne og arbejdsgange for kanosejlads på det enkelte sted. Det gælder omkring klargøring af kanoerne, evt. transport af dem, isætningen, sejladsen, optagning og oprydning, så spillereglerne er klare for hele gruppen. Hvilke kanoer bruges der? Her er erfaringen, at langt de fleste bruger de svenske aluminiumskanoer, Linder. AKB bruger både Linder alukanoer og Ranger polyethylen-kanoer. Der er kun få kanoer i DK, der er godkendt til udlejning bl.a. Linder. Vejret: De to største problemer som arbejdsgruppen har oplevet er: 1) vind; kraftig vind, evt, fralandsvind og kraftige vindstød i forbindelse med byger og 2) torden; her er det både lyn og den pludselige kraftige vind, der er problemet. Hvor meget vinden betyder, afhænger i høj grad af sejladsområdet. Hvor beskyttet er det og hvor langt væk kan man drive, hvis det går galt? Er der læ? Er man på en å? Ved kysten kan der f.eks. være fralandsvind. Maxgrænsen, der blev padlet i, var 8-10 m/s, hvor der er læ og beskyttet. Hvor der er mere åbent var grænsen 5-6 m/s, men igen det er meget lokalt bestemt. Fotograf: Jan Thorhauge 7

8 Sejladsområder: Ens geografiske beliggenhed, gruppesammensætningen og formidlingens tema er automatisk nogle af de styrende argumenter for valg af sejladsområde, men det er vigtigt også at vurdere det generelt ift. sikkerhed. Som udgangspunkt bør det være meget beskyttet, hvilket bl.a. vil sige, at man ikke kan drive langt væk, hvis noget går galt. Jo mere åbent et område er jo mindre beskyttet vil det være. Nogle områder kan være godt beskyttede i bestemte vindretninger og ubeskyttede ved andre vindretninger. Vær i øvrigt også opmærksom på ikke at forstyrre andre sejlende eller dyrelivet og at vandet er rent nok til evt. redningsøvelser mv. Fralandsvind på kyster gør kanosejlads der meget risikabelt. Så bruger man kanoer på kysten, så skal man være meget bevidst om, hvordan man gør det. Man kan evt. ændre på (formindske) gruppestørrelse pr. naturvejleder, da kystsejlads generelt er mere risikofyldt. På åer spiller vinden ingen nævneværdig rolle, men vær opmærksom på om åen nogle steder løber gennem søer. Desuden kan det være sværere at holde visuel kontakt med en gruppe på en å pga. sving. Her er aftaler om, hvornår man stopper/ samler op vigtige. Sikkerhed: Al kanosejlads foregår selvfølgelig med rednings- eller svømmeveste. Hvad man vælger at bruge må være op til en konkret vurdering på den enkelte naturskole, institution mv.. PB bruger stort set kun redningsveste. TW har stort set kun redningsveste, men ville gerne have begge dele. AKB har og bruger begge dele. De fleste lavede ikke makkerredninger inden kanosejlads. PB laver kun undtagelsesvis redningsøvelser. Her får deltagerne en mundtlig instruktion inden turen. TW laver næsten altid redningsøvelser først bl.a. ved at deltagerne prøver at klatre op i kanoerne. AKB laver ikke redningsøvelser først, men har krav om, at der, udover turlederkanoen også er to lærere med ved kanosejlads med klasser. En lærer bliver evt. på land. Hvad hvis der er elever med som ikke kan svømme? Der var ingen klar praksis, men det er vigtigt at gøre sig klart, hvad man vil gøre og hvem der har ansvaret i den situation. I den forbindelse kan man overveje, om man bør have forældreunderskrifter i forbindelse med kanosejlads, så forældrene er blevet gjort opmærksom på, at der finder sejlads sted. Hvis man arbejder med skolegrupper og andre grupper, der kommer ude fra, så bør det være den ansvarlige skole/ institutions ansvar at vurdere nødvendigheden og evt. at skaffe underskrifterne. Elever, der ikke kan svømme, bør nok altid bruge redningsveste med krave og ikke svømmeveste. Det blev diskuteret, om man kunne stille krav til lærerne omkring kunnen i kanoen. Vil det være en god idé, at tilbyde lærere fra faste samarbejdsskoler kanokurser? I Fjordhuset afhænger antallet af kanoer med uerfarne besætninger direkte af antallet af turleder-kanoer, hvilke skal være besat af voksne med kanoerfaring. Alternativt skal der i hver kano være en voksen sammen med børnene. I praksis finder skolen, institutionen, foreningen el. hvem det måtte være to ekstra erfarne kanopadlere eller vi deler en større gruppe op i to. Det har indtil nu ikke givet anledning til problemer. Et andet aspekt omkring sikkerhed er den passive sikkerhed. Det kan f.eks. være en følgebåd eller en motorbåd, der kan rekvireres i pressede situationer. Ved sejlads i mere udsatte sejladsområder kan det være en mulighed (og ikke et krav). Den metode bruger de f.eks. bruger på Tønballegård. Det er også vigtigt, at arbejdspladsen ved, at man er af sted, hvor man er og hvornår man kommer hjem. Hvis man tager på tur (og ikke f.eks. ligger stationært i snakkeafstand ved hjemmebasen og leger, fisker eller andet), bør der være udvekslet mobiltelefonnumre, så både dem i kanoerne og dem derhjemme har hinandens numre kodet ind i telefonen. Fotograf: Anne Katrine Blond 8

9 Fotograf: Lars Borch Påklædning: Erfaringen er at rigtig mange børn og voksne ikke møder op i tøj, der er velegnet til kanosejlads, hvilket specielt i dårligere vejr kan give problemer. Det kan dels skyldes manglende omtanke, men der er måske en tendens til at flere og flere børn ikke har tøj til at være ude i længere tid i vådt og blæsende vejr! En idé kan være at samle sig et lager af velegnet tøj fra genbrugsbutikker, så de dårligst påklædte kan låne noget og så kan klare sig. Årstid: Det følgende mønster viste sig omkring brugen af kanoen. Øvede: fra ca. 1/5 til efterårsferien. Uøvede: fra 1/6 til ca. 15/9 Koldt vand er den største enkelte risikofaktor ved kanosejlads i Danmark. Bliver man nedkølet mister man hurtigt evnen til at f.eks. at kunne entre kanoen igen, fordi hænderne og armene køles hurtigere ned end resten af kroppen. Et eksempel på nedkøling. Ved med almindelig påklædning vil man i 5 C varmt vand typisk holde sig ved bevidsthed mellem 1-2 timer og ved 10 C varmt vand i ca. 2-3 timer. Vær opmærksom på at vandtemperaturen som tommelfingerregel er ca. det samme 1/5 som 1/11. Dog vil der være forskelle i forhold til vejret de enkelte år. En vandtemperatur på 10 må være absolut minimum og bruger man kanoen i ydersæsonerne, så skal man have et beredskab for hypotermi og selvfølgelig vide, hvordan man hurtigst muligt får evt. kæntrede op i kanoerne igen. (beredskab for hypotermi, se under sikkerhedsudstyr på næste side) 9

10 Fotograf: Lars Nygaard Sikkerhedsudstyr: Der bør være liner i begge ender af kanoen både til fortøjning og fordi den er lettere at fange ved kæntring. Linerne kan også bruges til at trække andre kanoer med. Man bør medbringe: ekstra trækliner og padler, mobiltelefon pakket vandtæt, 1. hjælpsgrej, evt. tågehorn til signaler, stigbøjle, der bruges til hjælp til at få folk op i kanoerne igen. (Stigbøjlen er et tyndt reb, der er lagt dobbelt og hvor der er bundet 3-4 knuder, så der kan bruges som en slags rebstige, ved at man sætter foden ind mellem knuderne, så man kan bruge benene til hjælp til at komme op i kanoen igen.) Derudover hue, handsker, skiftetøj, vand solhat, solcreme, hurtige kulhydrater. Er man af sted når vandet er koldt/køligt, så bør man medbringe et beredskab til nedkøling/hypotermi, som er tørt tøj pakket vandtæt, liggeunderlag, sovepose og evt. en varm sød drik. En vindsæk kan også være en god idé. Afhængigt af sejladsområde, så kan kort, kompas og GPS også være en god idé. Hvad der medbringes er afhængigt af gruppen, vejret, hvor man er, hvor lang turen er og hvor langt man er væk hjemmefra. To timer i godt vejr med lunt vand i et beskyttet lokalfarvand kræver mindre sikkerhedsudstyr. Hvor langt padler man? Det er næsten umuligt at give et præcist bud på, da det er meget afhængigt af gruppen, vejret, tiden til rådighed, formidlingstema, mål og sejladsområdet. Hvis der er meget formidling undervejs, så vil det også påvirke længden af turen. Men 20 km er meget langt. Et bud kunne være 2-10 km med alle forbehold. 10

11 Uddannelse, forsikring og ansvar: Uddannelse: Uddannelse kan også betragtes som en form for sikkerhed. Arbejdsgruppen anbefaler kraftigt, at mindst én person på arbejdspladsen er uddannet til kanoinstruktør efter Kanosamrådets vejledende retningslinjer. (Se www. kanosamraadet.dk), hvis man bruger kanoen i naturvejledningen. Ved at lade sig uddanne, lærer man både noget om det padletekniske, men man lærer også noget om sikkerhed og får samlet erfaringer omkring vind og vejr, hvordan man lægger gode vejvalg med læ i lokalområdet osv.. Hvis kanosejlads bruges en del på arbejdspladsen, så vil det være en god idé, at man i hele personalegruppen med visse mellemrum øver redningsøvelser. Fotograf: Lars Borch Forsikring og ansvar: Naturvejlederen har ansvar for sin gruppe, når den er på tur. Såfremt uheldet er ude og naturvejlederen ellers har overholdt de regler, der er fastsat af søfartsstyrelsen m.fl. og ikke har handlet uagtsomt, vil naturvejlederen normalt ikke kunne stilles til ansvar. Man bruger i forsikringsverdenen udtrykket den fornuftige familiefader. Det betyder, at har man som turleder gjort, hvad en fornuftig familiefader ville have gjort med sine egne børn i en lignende situation, så vil man normalt ikke få pålagt ansvaret. Såfremt naturvejlederen ikke har overholdt de gældende regler, eller har handlet uagtsomt, vil det normalt være arbejdsgiveren, der stilles til ansvar for naturvejlederens handlinger. Arbejdsgiveren kan i så fald stilles overfor et erstatningskrav. Det er altså lederen på institutionen m.v., der har ansvaret for, at medarbejderen er dygtig nok til den aktivitet han/hun arbejder med. Hvis naturvejlederen har handlet meget uagtsomt, vil han/hun dog også selv kunne pådrage sig et ansvar. Selv om man juridisk set, som turleder, normalt ikke kan stilles til ansvar, bør man være bekendt med sit moralske ansvar og den tillid man har fået af deltagerne. 11

12 Med skoleklasser: Det er en god idé, før man tager på kanotur med skoleklasser, at informere forældrene om det. I praksis bør man få forældrenes godkendelse af turen. Evt. kan den enkelte skole have forhåndsgodkendelse fra forældrene. Man bør også undersøge om kommunen/institutionen evt. har specielle regler omkring sejlads med børn/ unge. Om forsikringsdækning: Man bør altid undersøge forsikringsforholdene på ens arbejdsplads, inden man starter med kanoformidlingsture. De fleste arbejdspladser har en erhvervsansvarsforsikring, der vil dække et evt. erstatningskrav. Hvordan det er på ens egen arbejdsplads, bør man undersøge. Nogle forsikringsselskaber betragter kanosejlads, som farlig sport i hvert fald i i nogle situationer. Hvis de gør det, kræver det en speciel forsikring eller evt. tilladelse fra forsikringsselskabet. Det er derfor vigtigt, at man som naturvejleder/ institution får afklaret, hvordan ens eget forsikringsselskab tolker betingelserne. Er man sin egen arbejdsgiver er det andre regler, der gælder. Fotograf: Lars Borch 12

13 PR og økonomi: PR og information til brugerne: Her er erfaringen, at der bruges en skøn blanding at hjemmesider, foldere og nyhedsmails. Nogle bruger også turistkontorerne, lokalaviser, kultunaut og SNS s turhjemmeside. Fotograf: Tonny Petersen Økonomi: Som udgangspunkt betragtes kanosejlads i formidlingen IKKE som en indtægtskilde. Arbejdsgruppen er meget interesseret i forslag og/ eller eksempler på at kanosejlads/ kanonaturformidling kan være en indtægtskilde. Sejladsaktiviteter, og herunder kano, er generelt svære at få indtægter på i den institutionelle verden. Dels er budgetterne stramme og dels er der af både pædagogiske og sikkerhedsmæssige årsager ofte brug for både mere tid og flere kyndige hænder end ved mange landaktiviteter. Kanoaktiviteter ligger altså i den tunge ende rent udgiftsmæssigt. Det er derfor essentielt, at forløbene er lange eller at der er flere forløb på samme dag, så klargørings- og oprydningsfaserne minimeres i forhold til den reelle sejltid. Krav til kanoerfaring hos de ansvarshavende i deltagergruppen kan også være en måde at holde lønudgifterne (og deltagerbetalingen) på et minimum. Man kan overveje et mindre tillæg til den almindelige timepris for naturvejlederen for brug af udstyret, f.eks. gældende grejbanktakster, så udstyrsbruget og timeprisen holdes helt adskilt. Generelt tror vi ikke på kanoformidling til institutionelle grupper som en overskudsgivende forretning, med kanoformidling til målgrupper som personale-, venne- og familiegrupper kunne være det. 13

14 Naturformidling i kano: Arbejdsgruppens erfaringer peger på, at der primært er to måder at bruge kanoer på i naturvejledningssammenhæng. 1. Kanooplevelsen, altså kanosejlads for oplevelsens skyld. Her kan både padleteknik, leg i kano og naturoplevelser også godt være en del af det samlede billede. Her kan man også få nye oplevelser af sit lokalområde ved at se og opleve det fra vandsiden. 2. Naturformidlingen fra kanoen, hvor kanoen mere bruges som et redskab til at formidle natur og kultur omkring søer, åer, fjorde og kyster. Her kan kanoen også bruges som base for vandundersøgelse mv., da man let kan have grej med. Hvor formidles der? Nogle foretrækker at gøre det på land ud fra faste formidlingspunkter, mens andre gerne formidler på vandet, hvor kanoerne samles i en flåde, så alle kan høre. Det vil også afhænge af bl.a. vejr, emne, område, fokus mv. Hvad formidles: Typisk vil det være emner omkring vand, kyster og bredder. Her er nogle eksempler: Fisk: Det kan gøres med brug af fiskestænger, sænkenet, fiskenet mv. og der kan bl.a. arbejdes med arter, tilpasning, dissektion m.m.m. Fugle: Levevis og levesteder, (markere lappedykkere på kort f.eks.), fredningsgrundlag og trusselsbilleder med brug af kort, undersøgelse og sammenligning af specifikke biotoper, indsamling af fjer m.v. Andre smådyr: Brug af spande, div. fiskenet, bundprøve-hentere, skovle osv., man kan lave midlertidige akvarier, snakke fødenet, evolution, levevis mv.. Alger: Indsamling og sammenligning, arternes forureningstolerance, iltsvind, makroalgers næringsværdi og brug i madlavning, funktion i økosystemet osv. Planter mv.: Forskel på alger og planter, invasive arter langs kysterne (gopler, tang og fisk mv.), fiskeyngel og havgræsser Vandmiljø: Undersøgelse af tilstanden gennem populationsdynamikker f.eks. ved fisk (rovfisk-fredfisk) genkende fremmedelementer i vandmiljøet, ålekvabben som moniteringsfisk, mikro- og makroalger som forureningsindikatorer, undersøgelse af kemiske parametre og sammenholdt med opland, punktkilder, synlige indikatorer mv., sammenligning af mindre og mere forurenede områder, relation til mål og indikatorer i tilstandsrapporter og den nye Vandplan. Regler og bestemmelser omkring adgangsforhold, fredninger og andre naturbeskyttelser områder. Lokalhistorie, kystfiskeri, jagt, lystfiskeri, turisme, sejlads og handel, græsning af strandenge, pramdragere mv.. 14

15 Litteraturliste: Her er et lille udvalg af kanofaglige bøger, som efter arbejdsgruppens mening giver en rimelig indføring i brugen af kanoer. 1. Kanoinstruktør, Lars Borch, Ungdomsringen. ISBN Hæftet gennemgår teknik, turledelse mv. svarende til kanoinstruktøruddannelsen. Hæftet er velillustreret. (Hæftet købes hos Ungdomsringen tlf ) 2. Canoe and kayak games, Dave Ruse & Loel Collins, Rivers publishing, UK, ISBN Bogen indeholder en masse spændende lege mest for kajak, men også en del for kano, der kan gøre kanoundervisningen sjovere. Bogen er på engelsk. 3. Kanohåndbogen, Tonni Frandsen, Isterød med DKF, ISBN Bogen er det mest omfattende, der er på dansk om kano. Er man interesseret i kanopadling, bør man have denne bog. Links: Link til kanosamrådets hjemmeside, hvor man bl.a. kan finde de vejledende retningslinier til uddannelse i havkajak. Link til Ungdomsringen, hvor hæftet kanoinstruktør kan købes. Fra Søsportens sikkerhedsråds hjemmeside (www.soesport.dk) kan man downloade /læse gode informative foldere bl.a. den om kano og kajak, som der er linket til her. Link til folder fra Fjordhuset i Karrebæksminde. Denne folder ligger på hjemmesiden for friluftslivsnetværket for naturvejledere, der er en underside på naturvejlederforeningens hjemmeside. Link til Anne Katrine Blond s opgave omkring formidling med kano på Karrebæk fjord. Denne opgave ligger på hjemmesiden for friluftslivsnetværket for naturvejledere, der er en underside på naturvejlederforeningens hjemmeside. 15

16

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012

HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 HAVKAJAKTURE I KAJAKKLUBBEN PAGAJ Retningslinier for klubture i havkajak Marts 2012 Niveauer og færdigheder Med udgangspunkt i EPP2 (EURO PADDLE PASS) som bliver brugt til frigivelse af nye havkajakroere

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole

Kajaksejlads på Ryslinge Efterskole Indledning Hovedmål med undervisningen Vores hovedmål med undervisningen i kajak er at skabe gode oplevelser, samt at give basale færdigheder. Oplevelser er både knyttet til aktiviteten i sig selv, naturoplevelser

Læs mere

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever.

Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. Anbefaling til skoler og institutioners sejlads med elever. På baggrund af den tragiske ulykke på Præstø Fjord i februar 2011 har Søfartsstyrelsen indskærpet sikkerhedsregler og procedurer for skoler og

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg).

Vind mellem 4 og 8 m/sekundet og bølger. Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 30 kg). Havkajakinstruktør Arbejdspapir og uddybning til vejledende retningslinier Revideret 18 maj 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Kendt farvand: Sommerhalvåret: Aspiranten skal være bekendt med områdets specielle

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Senest opdateret d. 07.09.2015 Elevforudsætninger For deltagelse i sejlads med kajak er det et krav, at eleven er i stand til at svømme

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngSyd. Denne generelle

Læs mere

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter

Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Sikkerheds cirkulære Hou Maritime Idrætsefterskole - Havkajaksejlads i forbindelse med liniefaget outdoor og andre vandaktiviteter Udarbejdet af Lars Johnsen og Søren Bojer d. 22. maj, d. 20. juni og d.

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Deltagerinformation - Weekendkursus i havkajak

Deltagerinformation - Weekendkursus i havkajak Deltagerinformation - Weekendkursus i havkajak Kære deltager Du har tilmeldt dig et weekendkursus i havkajak sammen med Outdoorsports. Vi har gennem en årrække afholdt weekendkurser i havkajak, og har

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune 2016 Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano.

Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Sikkerhedsinstruks for Brøderup Ungdomsskoles undervisning og aktiviteter med havkajak, kajakpolo og kano. Kasper Luffe Brøderup Ungdomsskole 01-04-2013 2 1 Identifikation af rederen og dennes juridisk

Læs mere

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende

- er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende Havkajaksamrådet - er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med havkajak i Danmark. Havkajaksamrådet har følgende medlemmer: Dansk Kano og Kajak Forbund Danske Gymnastik

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af kæntringsulykken

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 4. juli 2014 08:23 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? To Venture Ranger 16 PE kanoer med plads til tre personer. 1. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

KKKK, Sikkerhedskursus. Juni 2012

KKKK, Sikkerhedskursus. Juni 2012 KKKK, Sikkerhedskursus Juni 2012 Dagens program 1. Sikkerhed før tur 2. Kuldepåvirkning 3. Søfartsregler 4. Vind og bølger 5. På vandet 1. Makkerredning 1 og 2 2. Selvredning 3. Svømning med kajak 4. Bugsering

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart Sidst revideret Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Strømmen Middelfart 1. Formål og gyldighed Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at fremme sikker kajakroning i Kajakklubben Strømmen.

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund.

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund. Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakaktiviteter på Dybbøl Efterskole Aktiviteterne følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kajakaktiviteter

Læs mere

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken

Indhold - Løft, håndtering, isætning og indstigning i kajakken EPP 1 (Tur/Kap) Tur- og Kapkajak Introduktion Målet med dette kursus er at introducere kursisterne til kano- og kajaksporten, og skabe gode oplevelser i sikre rammer. Der arbejdes med grundlæggende manøvrering

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling

Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling Sikkerhedsbestemmelser og generelle retningslinjer for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling A: Sikkerhedsbestemmelser for Jordløse Boldklubs Kajakafdeling 1 Formål og gyldighed Sikkerhedsbestemmelserne skal

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse

Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing. Niveaubeskrivelse Roerniveau 3 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 3 Flatwater /Marathon Racing Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk Niveaubeskrivelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Sejladsaktivitet: Havkajak

Sejladsaktivitet: Havkajak Sejladsaktivitet: Havkajak Det sikres at deltagerne er klædt på efter forholdene f.eks. våddragt, rojakke / regnjakke, neopren sko, hue, handsker mv. Desuden medbringes på længere ture nødtøj, tørt ekstra

Læs mere

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole side 1 af 5 Som nævnt i skolens værdigrundlag, så er det bl.a. skolens mål, at eleverne gennem undervisning og samvær, skal blive dygtige, ansvarlige, engagerede

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Revideret d. 31. september 2013

Revideret d. 31. september 2013 Sikkerhedsretningslinjer for vandaktiviteter under DARU Revideret d. 31. september 2013 Formål med sikkerhedsretningslinjer for vandaktiviteter Formålet med sikkerhedsretningslinjer for vandaktiviteter

Læs mere

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m.

1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. 1. Generelt om EPP-samarbejdet, målsætninger, disciplinerne, struktur, fælles regler for færdsel på vandet m.m. Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007/www.europaddlepass.dk På

Læs mere

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne.

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. GENERELT: Sikkerhedsinstruksen gælder for de sejldage som Hvidovre Ungdomsskole afholder med skoleklasser og elever i Kalveboderne.

Læs mere

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter

EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 3 (Havkajak) Havkajak Fortsætter Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Formål Generelt

Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Formål Generelt Vejledende retningslinier til niveauer i havkajak-uddannelse udarbejdet af havkajaksamrådet Udkast revideret af Havkajaksamrådet revideret 19 april 2004 Gramattisk rettet 21 sep 2004 Formål Formålet med

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Til en kanotur skal overvejes følgende i nævnte rækkefølge:

Til en kanotur skal overvejes følgende i nævnte rækkefølge: Planlægning: Til en kanotur skal overvejes følgende i nævnte rækkefølge: Formål (træning, øve teknik, naturoplevelser, sociale formål, rekreation). Ansvarsfordeling. Længde på turen (få timer, hel dag,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning.

Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. Lynæs Qajaq s sikkerhedsbestemmelser for kajakroning. 1 Fysisk form/helbred. Alle nye medlemmer skal orienteres om risikoen ved at ro kajak, hvis man har en sygdom, der kan medføre lammelse eller bevidsthedstab.

Læs mere

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år.

EPP 3 Forudsætninger EPP 2 el. tilsvarende samt tre forskellige ture i vindstyrke 5-8 m/s. Have roet min. 100 km indenfor 1 år. Om EPP3 Niveauet Niveauet sigter på sikker roning på havet i vindstyrker på op til 5-8 m/s. [note 1]. Fokus er lagt på udvikling af roerens evne til at vurdere forholdene, håndtere problemer der opstår,

Læs mere

Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier

Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier Bjørn Rune Jensen og Henrik Bennetzen Havkajakture Sjælland Atelier 2008 For la get Ate li er, www.atelier.dk, mail@atelier.dk 2008 Tekst og billeder Henrik Bennetzen og Bjørn Rune Jensen Alle rettigheder

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole

Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Nivå Bådelaugs Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Bådelaugs Sejlerskole Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Indholdsfortegnelse... Indledning... Alarmberedskab ved ulykker... Instruktion og formidling... Risikofyldte aktiviteter

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 1 Alarmberedskab ved ulykker... 1 Instruktion

Læs mere

Aspiranten skal kunne skaffe sig oplysninger om alle farvande i Danmark og skal kunne bedømme det aktuelle farvand på alle årstider.

Aspiranten skal kunne skaffe sig oplysninger om alle farvande i Danmark og skal kunne bedømme det aktuelle farvand på alle årstider. Havkajakvejleder Arbejdspapir til Havkajaksamrådets vejledende retningslinier. Forslag udarbejdet i februar/marts 2003 af Christian Jacobsen og Lars Borch og bearbejdet af Søren Andkær og Johnnie Bøtker

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Kajakklubben Krogen vedtaget af bestyrelsen 2015-06-01. Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF s sikkerhedsbestemmelser både for klubbernes medlemmer og deres gæster og gælder for al roning

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide

EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 5 (Havkajak) International Havkajakguide Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Mandag d. 28. november kl Josef Slot, EPP2 instruktør

Mandag d. 28. november kl Josef Slot, EPP2 instruktør Mandag d. 28. november kl. 19.00 Josef Slot, EPP2 instruktør Klubbens kajakreglement Roeren må maximalt ro 200 m fra kysten og skal bære egnet beklædning inklusiv svømmevest. Altid minimum 2 personer sammen

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående

EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 4 (Havkajak) Havkajak Videregående Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 - www.europaddlepass.dk På www.europaddlepass.dk

Læs mere

Endags sikkerhedskursus

Endags sikkerhedskursus Endags sikkerhedskursus i kano eller havkajak 1 Endags sikkerhedskursus i kano eller havkajak. Hæftet indeholder pensum til de endags sikkerhedskurser i kano og havkajak, som tilbydes i flere og flere

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer

Natur/Teknologi Undersøgelseskompetence. Undersøgelser i naturfag Organismer Små dyr på lavt vand I tilfælde af dårligt vejr kan man vælge at flytte stranddelen fra sandstranden til lagunen - waders bruges kun i koldt vejr, brug altid redningsveste. Beskrivelse Fælles Mål Faglige

Læs mere

Niveauafklaring i dansk

Niveauafklaring i dansk Navn... Dato... Værksted... Niveauafklaring i dansk På tur i naturen Opgave 1 - diktat På fjeldet med ungerne Fjeldet er en stor og et godt sted at tage med på travetur. Når er med på fjeldet er det vigtigt,

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Side 1 af 5 April 2016 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar....

Læs mere

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub.

Sejl og sikkerhedsinstruks for Vemmelev junior- og ungdomsklub. En rigtig god dag på vandet Udarbejdet af: Vemmelev Junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev. Vemmelev d. 8. maj 2012. 1 1. Redder. Vemmelev junior- og ungdomsklub Skolevej 2 4241 Vemmelev V/ leder:

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 1 Alarmberedskab ved ulykker... 2 Instruktion og formidling... 2

Læs mere

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler

Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler Ny udstilling: Blackout! åbner til påske Nyt undervisningstilbud: Fang en fisk i Gudenåen Undervisning 2015: Nyheder Grundskoler 1 Oplevelser og læring for alle Få inspiration til undervisningen på energimuseet.dk

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser og roregler

Sikkerhedsbestemmelser og roregler Jyllinge sejlklub Kajakafdelingen Sikkerhedsbestemmelser og roregler 1: Formål og gyldighed 1.1. Formål: Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF s sikkerhedsbestemmelser, så de afspejler

Læs mere

Her i Sokkehuset er vi i fuld gang med planlægning af sommerens aktiviteter.

Her i Sokkehuset er vi i fuld gang med planlægning af sommerens aktiviteter. Kære Familier. Så er der igen nyhedsbrev, sikke tiden dog flyver af sted. Vi er allerede ved at tage hul på sommeren, selvom det er ruskende koldt og regnfuldt udenfor. Her i Sokkehuset er vi i fuld gang

Læs mere

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund

Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak. Niveaubeskrivelse. Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund Roerniveau 2 (tur/konkurrencekajak) In compliance with EPP level 2 kayak Niveaubeskrivelse Produceret af Dansk Kano og Kajak Forbund 2. udgave, april 2009 www.kano-kajak.dk 1 Niveaubeskrivelse EPP 2 (tur/konkurrencekajak)

Læs mere

Deltagerinformation - Havkajak & Spa.

Deltagerinformation - Havkajak & Spa. Deltagerinformation - Havkajak & Spa. Kære deltagere I har tilmeldt jer Havkajak & Spa på Hotel Comwell Kellers Park sammen med Outdoorsports. Vi har gennem en årrække afholdt Havkajak & Spa arrangementet,

Læs mere

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet.

- Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være sammen med sine børn på. Det giver både en oplevelse og fysisk aktivitet. Kajakur med børn. Af Thomas B. Egeskov Woidemann Nannas første kajaktur, 1 ½ år gammmel. Kajakken er en Rainbow Atlantis. (ill. 1) - Selvfølgelig kan man det, da det er en sjov og givende måde at være

Læs mere

Beskrivelse DKF s grejbanksordning

Beskrivelse DKF s grejbanksordning Bilag til punkt 6 Beskrivelse DKF s grejbanksordning Dato Generelt Grejbank 14. JANUAR 2004 revideret Christian Jacobsen Heri beskrives detaljerne i aftalen omkring klubbers funktion som grejbank. Der

Læs mere

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg

Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012. Referat. Roudvalg 1 Roudvalg Instruktør- og turleder-møde Onsdag 18. Januar 2012 Referat Deltagere: Poul, Kurt, Marianne, Louise, Christina, 2xFlemming, Jørgen Damgaard og Jesper Afbud: Pia, Preben, Birger, Leif og Jørgen

Læs mere

Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole

Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole 2 Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 8. august 2011 Indholdsfortegnelse Sejlforskrift for Brøderup Ungdomsskole... 2 Sikkerhed ved

Læs mere

Sikkerhedsanbefalinger

Sikkerhedsanbefalinger Sikkerhedsanbefalinger Perioden for vinterroning 1. november 1. april Vandtemperatur ved Skagen er nu Ca. 10 o Celsius 3 Farer hvis du falder i vandet Kuldechock Dykkerrefleks Underafkøling Kuldechock

Læs mere

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter

Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Årsrapport 2010: AQUA Sø- og Naturcenter Vandhulsundersøgelse ved Skovens Dag på Klostermølle Naturvejleder Lars Nygaard AQUA Sø- og Naturcenter Vejlsøvej 55 8600 Silkeborg For AQUA Sø- og Naturcenter

Læs mere

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd.

Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Naturformidling i havkajak - erfaringer og gode råd. Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målgrupper for havkajakformidling 4 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser og andre tips, gode råd mv.. 6 Om ansvar,

Læs mere

EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion

EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion Standarder for teknik- og egenfærdighedsniveauet: EPP 1 (Havkajak) Havkajak Introduktion Udarbejdet af Dansk Kano og Kajak Forbund 1. udgave, januar 2007 På www.europaddlepass.dk findes de nyeste og opdaterede

Læs mere

Vildmarkstur. Grib Skov Trop

Vildmarkstur. Grib Skov Trop Vildmarkstur Grib Skov Trop Hej Stinus Andersen Nu er det meget snart tid til, at vi skal på Vildmarkstur i Sverige her kommer en brochure med de sidste informationer. Betaling Samlet betaling: 1800 -

Læs mere

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54

Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Vesterhavsgde 8 Thorsminde 97 49 71 54 SOMMERSJOV I VEST Aktiviteterne afholdes i den første uge af din sommerferie, uge 27 Mandag d. 29. juni fredag d. 3. juli 2015 Der er sjov for både store og små, så skynd dig at melde dig til, så du kan

Læs mere