En beskidt hemmelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En beskidt hemmelighed"

Transkript

1 Lokalt Liv Januar 2013 brønshøj-husum lokaludvalg Fotografik: Marian Notarmaso. Fotos: Thomas Vilhelm, Shutterstock, Jens Christian Elle. Mangel på hjertestartere I Brønshøj, Husum og Tingbjerg findes der kun 12 hjertestartere til borgere, og det kan koste liv. Lokaludvalget har nu købt to hjertestartere. Side 3. Bellahøj Friluftsscene Står det til Lokaludvalget, skal der mere liv og aktivitet på bydelens unikke amfiteater, Bellahøj Friluftsscene. Side 3. Sommerfuglene flyver i Tingbjerg Klubben Butterflies i Tingbjerg satser på at motivere de helt unge piger, gennem viden, motivation og aktiviteter og ved, at initiativtagerne selv er rollemodeller. Side 4. En beskidt hemmelighed Fremtidens trafik i bydelen 140 engagerede borgere diskuterede letbaner og trafik på Lokaludvalgets store borgermøde i november. Mange sukkede efter metro, og få var begejstrede for en løsning, hvor Frederikssundsvej bliver delt på tværs. Men intet er besluttet endnu. Side 5. Affaldssortering Bydelens etageejendomme får stillet beholdere op til affaldssortering i 2013, men villaejerne bliver stadig nødt til at slæbe flasker til flaskecontainerne og gemme resten til storskrald. Side 5. Den idylliske Utterslev Mose er omdannet til en giftig sump. Kloakker og industrispildevand løber direkte ud i mosen, viser ny rapport. Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Bispebjerg er rystede og ønsker handling nu. Utterslev Mose er Danmarks måske mest forurenede sø. Stærke ord. Men sådan står der på første linie i en ny rapport, som de to lokaludvalg i Brønshøj- Husum og Bispebjerg står bag. Det er barsk læsning for alle de borgere, som hidtil har frydet sig ved at gå tur langs den idylliske mose, som blev fredet i Søen, som en gang var et drikkevandsreservoir, er nu omdannet til en giftig sump, der også indeholder tungmetaller. Alle, der har læst rapporten, er fuldstændig rystede. Det har været en beskidt hemmelighed, siger Richard Hare, medlem af Brønshøj-Husum Lokaludvalgs Miljøudvalg. Han mener at der, ud over rapporten, er en anden grund til, at forureningen er blevet mere tydelig: Jeg var med til at skrive sidste bydelsplan, hvor tanken var, at folk skulle få tæt kontakt til vandet. Nu har vi adgang via platforme, hvor man kommer tæt på vandet, og så kan man ikke skjule det længere. Der er ubalance i mosens økosystem, og der er for mange skidtfisk, som lever på bunden. Indeholder tungmetaller Den voldsomme forurening stammer fra kloakker, såkaldt kloakoverløbsvand, i en mængde der svarer til 10 % af søens vandmængde. Det kommer fra Københavns og Gladsaxe kommuner. Størstedelen af vandtilførslen til mosen pumpes op fra Harrestrup Å, der selv er belastet af utallige kloakoverløb, altså vand fra toiletter. Der ligger flere hundrede tusinde kubikmeter sediment på bunden af søen, og man anslår, at mængden af fosfat nærmer sig de 100 tons. Beboere, der bor ved kloakkernes udløb, har længe klaget over en grim stank og toiletpapir flydende i vandet. Hvis Utterslev Mose skal renses, må der efter de to lokaludvalgs opfattelse udarbejdes en plan, hvor afbrydelse af de vigtigste kloakker, bedre vandkvalitet i Harrestrup Å og en punktvis fjernelse af forurenet sediment er de vigtigste elementer. EU kræver handling Det er en stor mission for rigtig mange mennesker at rense mosen op. Men det har lange udsigter, siger Richard Hare. EU s vandrammedirektiv, som medfører handlepligt, kræver, at der i 2012 skal foreligge en plan for, hvordan søer i Danmark kan opnå en god økologisk tilstand inden Et krav, det vil være umuligt at opfylde for Utterslev Mose. Mosen er i forvejen et fokusområde for lokaludvalgene, som støtter en uformel gruppe, Mosens Venner, der er ved at etablere sig. Det er et forsøg på, om man kan få samlet en naturformidling i mosen, der har et kæmpe potentiale. Men naturformidling er afhængig af, at vi har en sund natur, og det har vi kun delvist nu, siger Richard Hare. Vil samle gode kræfter I forvejen er der mange forskellige aktører i mosen, som ornitologer, spejdere, naturfredningsforeningen, Ugler i Mosen, Streyf osv., siger Richard Hare: Det er oplagt at samle disse gode kræfter, tanken med Mosens Venner er, at interesserede kan danne sig et overblik over, hvad der foregår. Begge lokaludvalg håber, at alle disse tilbud omkring mosen med tiden kan udmunde i et Naturcenter, der kan tiltrække både børn og voksne. Utterslev Mose. Forureningstilstand og handlemuligheder. Udgivet af Bispebjerg Lokaludvalg og Brønshøj- Husum Lokaludvalg, Pas på tyven Du kan selv gøre meget for at undgå, at tyven vælger netop dit hus, og du kan få hjælp til at udpege de svage steder. Side 6. Hvordan har du det egentlig? En ny undersøgelse viser, at hver femte borger i bydelen anser sit helbred for dårligt. Lokaludvalget er bekymret og iværksætter egen undersøgelse. Side 7. Hvis du vil være med til at gøre mosen til et bedre sted for planter, dyr og mennesker, er det oplagt at deltage i foreningen Mosens Venner. Vil du vide mere, så kontakt lokaludvalgets miljømedarbejder Jens Christian Elle, Se mere på bagsiden.

2 2. Lokalt Liv Brønshøj-Husum Lokaludvalg Tænk, reager Brønshøj-Husum Lokaludvalgs hjemmeside er et uundværligt redskab for alle bydelens borgere Der er masser af liv i vor bydel, og i disse år skal der tages en lang række beslutninger med hensyn til bydelsplan og trafikløsning. Beslutninger, som får direkte betydning for dig, din familie og jeres dagligdag. Brønshøj-Husum Lokaludvalg er bindeled mellem kommunen og borgerne og sikrer en stadig dialog med politikerne på Københavns Rådhus. Hvis du vil vide, hvad der foregår og deltage i debatten, finder du alle oplysninger, forslag, dagsordener, referater og høringssvar på Lokaludvalgets hjemmeside. Det er også muligt at abonnere på Lokaludvalgets månedlige nyhedsmail. 2700lokaludvalg.dk Fotokonkurrence Lokaludvalget er også på Facebook. Kig inden for og deltag i konkurrencen om det bedste/sjoveste/mærkeligste/smukkeste sted i bydelen. Smid et billed af dit yndlingssted med en kort begrundelse. Billedet skal være lagt på Lokaludvalgets Facebook side senest den 1. februar Vi stiller 1000 kr. på højkant til det, som udtrækkes I lodtrækningen blandt alle uploadede fotos. Vidste du, at et af Københavns eneste gennemførte lavenergihuse ligger på Højstrupvej i Brønshøj. Familien Bøgebo-Press blev færdige med huset i Det udnytter bl.a. regnvand til toiletskyl og tøjvask og er selvforsynende med elektricitet. Huset er svanemærket og energimærket med A1. Badutspring i Tingbjerg. Et af de mange kunstneriske arrangementer ved Byfesten i Tingbjerg den 11. og 12. maj sidste år var Cirkus Panik, der inviterede børnene til en gang cirkustræning, der gik så godt, at børnene under byfesten optrådte for publikum under navnet Cirkus Tingbjerg. Cirkus Panik er en gammel kending i Tingbjerg. De sidste tre år har de arrangeret cirkusworkshops med fokus på balancekunst, der især har rettet sig mod børn, der ikke passer ind i de traditionelle foreninger. Tre du kan møde på Lokaludvalgets sekretariat: Kathrine Collin Hagan, sekretariatsleder, Britt Boesen, projekt- og puljemedarbejder og Signe Dehn Sparrevohn, projektleder. På billedet mangler miljømedarbejder Jens Christian Elle. Foto: Sonja Iskov. Husk Mit Navn's værk i butiksarkaden i Tingbjerg. Fotos: Michael Schlosse. Samtidskunst på festival. Der blev fyret godt op under det lokale engagement i Tingbjerg, da 21 kunstnere fra ind- og udland blev inviteret til at se på Tingbjerg med friske øjne, gå i dialog med beboerne og skabe social, deltagerbaseret kunst i lokalområdets gader, tomme butikslokaler og grønne områder. Festivalen gav genlyd i hele København, og tiltrak sig mange sponsorer heriblandt Lokaludvalget. Mange af kunstværkerne kan stadig ses i Tingbjerg, og der arbejdes på en ny Visit Tingbjerg i Lokalt Liv er udgivet af: Brønshøj-Husum Lokaludvalg Redaktion: Ida Sloth Bonnevie Mikkel Houman Kathrine Collin Hagan Birgit Brunsted Jesper Ran Pedersen Ansvarshavende redaktør: Ida Sloth Bonnevie Brønshøj-Husum Lokaludvalg Brønshøjvej Brønshøj Telefon: Tekst: Birgit Brunsted (DJ) Layout: Marian Notarmaso Fotos: Sonja Iskov, Thomas Vilhelm, Mathias Bojesen, Jens Christian Elle. Tegning: Gitte Skov Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Husstandssomdelt af PostDanmark. Nøgleordet er engagement På EnergiCenter Voldparken handler det grundlæggende om, at bydelens borgere har gang i aktiviteter for og med hinanden. På EnergiCenter Voldparken er den grundlæggende filosofi at støtte mennesker, der vil gøre en frivillig indsats for andre. Det ligger dybt i vores dna, siger bestyrelsesformand Karsten Brisell: Vores bydel kan blive mere levende og attraktiv, når engagerede borgere lettere kan komme i gang med at skabe aktiviteter for andre, og ildsjæle i eksisterende foreninger og folk med nye ideer kan hente råd og vejledning hos os og trække på vores netværk. Vil man lave boldspil, gymnastik, lektiecafé, sangaftener eller noget helt andet, er man meget velkommen, siger han. En ekstra kvalitet Bygningen den gamle Voldparken Skole skal vedligeholdes, der skal gøres rent, foretages småreparationer, ryddes sne, sikres lys og varme osv. Og her har EnergiCenter Voldparken fundet en særlig løsning, som Karsten Brisell er overbevist om giver stedet ekstra kvalitet: Vi har driftsoverenskomster med kommunen og har ansat medarbejdere til at tage sig af de praktiske ting, samt lave mad til de 400 børn i udflytterbørnehaven. Alle medarbejdere er nu ansat af os frivillige og ikke som tidligere i fire forskellige kommunale forvaltninger. Hermed er der et fællesskab mellem medarbejdere og brugere om at udvikle EnergiCenter Voldparken til et dynamisk kraftcenter. Det er selvfølgelig også her, man finder Frivilligcentret, som er hele bydelens rådgivningscenter for frivillige, projekter og institutioner. Her kan både borgere, der gerne vil være frivillige, og foreninger, der søger frivillige, mødes. Udvider med 2. Sal Sidste nyt er, at Københavns Kommune har bevilget EnergiCenter Voldparken driftsstøtte i 2013 og 2014, både til aktiviteter og til at leje lokalerne på 2. sal, som hidtil har stået tomme. Det har betydet, at hvor vi det sidste års tid har måttet sig nej til folk, der ville starte aktiviteter, kan vi fra januar 2013 tilbyde flere lokaler, siger Karsten Brisell. Han understreger, at fokus har været at skabe aktiviteter frem for at istandsætte faciliteter: Vi har formået at slå EnergiCenter Voldparkens navn fast, fordi der er skabt nye og gode aktiviteter, siger han. Men drømmen om at sætte Kay Fiskers fine, gamle skole smukt i stand lever stadig.

3 Lokalt Liv Brønshøj-Husum Lokaludvalg 3. Bellahøj Friluftsscene Står det til Lokaludvalget, skal der mere liv og aktivitet på bydelens unikke amfiteater, Bellahøj Friluftsscene Bellahøj Friluftscene er en mærkesag for Lokaludvalget, som arbejder for en renovering af den forfaldne naturscene og for flere kunsteriske arrangementer i de kommende år på friluftsscenen. Det fine amfiteater fra 1953, der er bygget af overskudsjord fra Bellahøjhusene, kan rumme tilskuere. I 2013 sker der spændende ting for de musikglade Fredag d. 31.maj vises Jesper Ravn Nielsens musikdokumentar fra 2011, Mellemblond på Bellahøj, og Pink Floyd at Pompeji fra Lørdag d. 8. juni markerer Lokaludvalget og Kulturhuset Pilegården friluftsscenens 75 års jubilæum med storstilet teater og musik. I august planlægges teateropførsel af Thors Brudefærd. Andrea Ter Avest, i samarbejde med Uppercut danseteater og Kulturnord, satser på hele 20 spilledage i august måned. Lørdag d. 24. august står Carl Orffs klassiske korværk Carmina Burana på programmet, under ledelse af John Høybye. Fotos: Fra "Små Synger Sammen" på Friluftsscenen i september Fotograf: Mathias Bojesen fra Rønn Musikoplevelser. I Brønshøj, Husum og Tingbjerg findes der kun 12 hjertestartere til borgere, og det kan koste liv. Lokaludvalget har nu købt to hjertestartere. Hjertestartere redder liv. Hvert år får danskere hjertestop, og kun 10 % overlever. Det tal kunne være betydeligt højere, da der er tre gange så stor chance for at overleve et hjertestop, hvis man har fået stød med en hjertestarter, før ambulancen ankommer, siger projektleder i Trygfonden, Grethe Thomas. Det forudsætter hurtig adgang til en hjertestarter. For efter bare tre minutter falder chancen for at overleve drastisk. At der er så få hjertestartere i vor bydel, og at adgangen til dem er så tilfældig, har foruroliget Lokaludvalget, og i november besluttede et enigt udvalg at købe to hjertestartere. Ses de ikke, findes de ikke Trygfonden står bag siden www. hjertestarter.dk, hvor man, via postnummeret, kan finde hjertestartere markeret på et kort i et bestemt område. Der findes også en app. Ifølge kortet er der godt hjertestartere i hele landet, men i virkeligheden kan der være mange flere. Det er nemlig frivilligt at lade sin hjertestarter registrere. Vi har spurgt Trygfonden, om de kender alle hjertestartere? Nej, og vi ved ikke, hvor mange der er, men på landsplan findes der formentligt omkring hjertestartere, siger projektchef Grethe Thomas. Tallene stammer fra forhandlerne og er derfor behæftet med en vis usikkerhed. - Men det kan betyde, at en person dør, hvis man ikke hurtigt kan finde en hjertestarter? Mangel på hjertestartere Ja, og det er vores klare holdning, at der ikke bør være én eneste hjertestarter i Danmark, som ikke er registreret. Ses de ikke, findes de ikke! Grethe Thomas siger, at man ikke kan pålægge private at registrere hjertestartere, men at Sundhedsstyrelsen har indskærpet over for plejehjem og andre institutioner, at de skal registreres. Kommunen vil tage ansvaret Konsulent i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Kirsten Hansen, siger, at der har hersket en vis usikkerhed om, hvorvidt ansvaret for hjertestartere skal ligge hos regionerne eller hos kommunerne. Sundhedsstyrelsen kom med en rapport sidste år, hvor de mente, at det er en delt opgave mellem kommuner og regioner, siger Kirsten Hansen, men vores holdning er, at det er en regional opgave, og vi kontaktede regionerne. Men de mente, at ansvaret for hjertestartere hører til i kommunen under forebyggelse. Men det er et problem, vi ikke kan sidde overhørig. Vi skal have møde med kommunens politikere i januar, og målet er at få hjertestartere op på strategiske steder i København. - Vil kommunen sørge for at hjertestarterne bliver registreret og tage ansvar for dem? Ja, og vi vil sørge for, at de bliver vedligeholdt og er offentligt tilgængelige hele døgnet, lover Kirsten Hansen. Sundhedsministeren enig Også sundhedsminister Astrid Krag (SF) mener, at hjertestartere bør registreres. Hun siger til Lokalt Liv : Hvis man skal overleve et hjertestop, er det helt afgørende, at omgivelserne griber ind inden for få minutter. Derfor er jeg også utroligt glad for, at der er sat så mange hjertestartere op rundt omkring i landet. Men det er selvfølgelig helt afgørende, at man hurtigt og nemt kan finde information om, hvor de er placeret. Lokaludvalgets to hjertestartere findes henholdsvis i Pilegården og på EnergiCenter Voldparken, der har lang åbningstid, og er tilgængelige en stor del af døgnet. Der er henvisning til nærmeste hjertestarter via 112. En hjertestarter er en lille, transportabel maskine, der sender elektriske impulser gennem kroppen. Man kan ikke betjene den forkert. Man bliver guidet af en dansk stemme, mens man sætter elektroder på den syges bryst og tænder for strømmen. Den kan ikke skade hverken den syge eller hjælperen. Video om brug af en hjertestarter:

4 4. Lokalt Liv Brønshøj-Husum Lokaludvalg Fotos: Sonja Iskov. Sommerfuglene flyver i Tingbjerg Klubben Butterflies i Tingbjerg satser på at motivere de helt unge piger gennem viden, motivation og aktiviteter og ved, at initiativtagerne selv er rollemodeller. Det er lykkedes Souad og Tanya (th) at bygge et enestående og trygt miljø op i Butterflies. Men vi har fået så meget igen, og det har gjort vort venskab stærkere, siger de. Smukke er de og klædt i strålende farver, de mange sommerfugle, der flagrer rundt i det store lokale i Tingbjergs Beboercentrum, og lyden af de mange, glade, snakkende og fnisende piger, hører vi allerede, før vi lukker døren op. Lokalt Liv er på besøg hos Butterflies, en klub for de 6-12 årige piger, der er startet af to unge, frivillige kvinder, Tanya Tümmler og Souda Abarkan. En smilende Souad byder velkommen. Hun løfter hånden og beder pigerne være stille, og utroligt nok bliver der faktisk stille. Fotografen Sonja og jeg spørger pigerne, om de vil fortælle om deres klub, og inden vi ser os om, er vi omgivet af piger, der brænder for at fortælle om Butterflies. Vi lærer hele tiden noget nyt Hvad er det så, der er så fantastisk ved klubben, at den hver onsdag kan trække piger til? Vi snakker med Salma, Kaoutar, Feda, Mona, Hibaq, Sofea og Fatima. De holder skarpt øje med, hvad jeg skriver på skærmen, og der lyder højlydt fnisen, når jeg staver et navn forkert. Alle pigerne siger, at de først og fremmest har det sjovt og hygger sig med hinanden, og at de hele tiden lærer noget nyt. Og så er der de mange aktiviteter. Hver anden måned tager de på udflugt, og pigerne fortæller i munden på hinanden, at de har været i biografen, til koncert, i Planetariet, på Bakken og det helt store hit: kanalrundfart i København. Noget alle nævner er, at de bliver fulgt hjem, når det er mørkt. Det er i det hele taget tydeligt, at Souad og Tanya nærer en stor omsorg for pigerne. Men de bliver også holdt i ørerne, man behandler hinanden pænt i Butterflies, og klubben har en dukseordning, så pigerne skiftes til at rydde op. Vi er selv rollemodeller Butterflies er tænkt og skabt af Souad Abarkan og Tanya Tümmler der begge er 22, bor på Amager og studerer Sundhed og Ernæring på Professionsbacheloruddannelsen i Roskilde. De har selv skaffet lokaler og penge og arbejder frivilligt og ulønnet. I Tingbjerg er der store sociale problemer, og ideen er at få fat i pigerne før det går galt vi er selv rollemodeller og viser, at man kan få en uddannelse, siger Souad og fortsætter, Vi er med i Ungdommens Røde Kors, som ville starte en pigeklub her i Tingbjerg, men rygtet løb hurtigt, i løbet af ingen tid kom der 120 piger, og det var der ikke penge til, så den blev lukket. Men Tanya og jeg syntes, det var for negativt tænkt, så vi sprang ud i det og lavede vores egen klub. Har ikke set København Men at oprette en klub er ikke noget, man bare lige gør, og de unge kvinder søgte rådgivning hos ProjektVærkstedet i København, og har fået midler fra Lokaludvalget. Vi søgte penge til aktiviteter med pigerne for at få dem væk fra gaden og lave noget rart sammen, så de ikke skulle sidde derhjemme og lukke sig inde med forældrene. Bare det at se København er stort, der er meget de ikke har prøvet, fortæller Souad. De arbejder med en dobbeltstrategi, som går ud på at tiltrække piger over 15 år og få dem engageret som frivillige hjælpere i Butterflies. En af ideerne er at få de mindre piger guidet videre til andre aktiviteter inden for sport og kultur. Lektiehjælp Det sidste nye er lektiehjælp, og den står Souad og Tanya også for. En af pigerne kommer hen til Tanya og beder om hjælp med en engelsk sætning, og en anden siger fluks, at hun også vil have engelsk. Nej, lyder det meget bestemt fra Tanya, du skal have matematik, for jeg vil vide, hvad du ikke kan. Hidtil har Butterflies fået 5000 kr. fra Tingbjerg hver 3. måned, men det er stoppet nu. Lokaludvalget støttede i 2012 med kr. Butterflies har søgt 18 Puljen i kommune og får svar i januar. Souad (tv) og Tanya Op af sofaen Flere og flere af borgerne i Brønshøj, Husum og Tingbjerg benytter sig af muligheden for at tage ansvar for eget helbred og forebygge sygdom, siger motionsvejleder. Lige siden starten har vi haft fokus på at komme ud til hele lokalområdet, siger Susanne M. Sørensen, der er motionsvejleder på Forebyggelsescenter Vanløse,,vi har holdt øje med de henvisninger, vi får, og kan se at antallet af borgere fra Brønshøj-Husum er støt stigende, og i det seneste års tid har vi været særligt aktive i boligområderne i Husum og Tingbjerg., Alle borgere kan frit opsøge centret, hvis de har behov for hjælp til at leve sundere, som for eksempel undervisning i at lave sund mad eller gå på rygestopkursus. Og de praktiserende læger kan henvise patienter med lidelser som sukkersyge, hjertesygdom, højt blodtryk, højt kolesterol og KOL til et 12 ugers træningsforløb, som er gratis. Her lærer patienterne også at håndtere deres sygdom og at forebygge, at den udvikler sig langt værre. Personlig træner Susanne M. Sørensen er sammen med en kollega ansvarlig for forebyggelsescentrets fornemme tilbud til borgere, der gerne vil i gang med at motionere. Det er næsten som at få en personlig træner: Vi begynder med et individuelt samtaleforløb, hvor vi finder ud af, hvad der skal til, for at man kommer i gang eller understøtter dem, hvis de er i gang, siger Susanne M. Sørensen, det er meget individuelt de får tre personlige sessions med personlig vejledning. Vi tager for eksempel ud og løber med dem., Der er også mulighed for prøvetimer. Forebyggelsescentret samarbejder med foreninger, hvor folk kan få en prøvetime i eksempelvis gymnastik, badminton og vandaerobics. Man ved, at den individuelle tilgang og det, at man har ansvaret selv, er med til at øge chancen for, at man fortsætter. Det skal være borgerens eget projekt vi kan ikke rykke, hvis folk ikke er interesserede,, siger Susanne M. Sørensen. Foto:Thomas Vilhelm.

5 Lokalt Liv Brønshøj-Husum Lokaludvalg 5. Foto: Teddy Brandt. Vidste du, at Lokaludvalget i 2012 uddelte kr. til 51 projekter og arrangementer, som blev gennemført af lokale foreninger og ildsjæle. Det skal være lettere at sortere sit affald Bydelens etageejendomme får stillet beholdere op til affaldssortering i 2013, men villaejerne bliver stadig nødt til at slæbe flasker til flaskecontainerne og gemme resten til storskrald. Café Glad i Pilegården Et længe næret ønske fra kulturhusets side blev opfyldt, da Café Glad flyttede ind i de indbydende, renoverede lokaler den 1. november sidste år. Café Glad, der har åbent hver dag hele dagen, har lækker økologisk mad på menuen til yderst rimelige priser, Her kan man både få serveret frokosten og nyde dagens ret om aftenen. Eller drysse ind til en kop kaffe med hjemmebagt kage om eftermiddagen og læse avis eller surfe gratis på det trådløse netværk eller de nye, pc ere, der er stillet op til frit brug. Åbningstider: Mandag-fredag: , lørdag & søndag: HVORDAN SER BYDELENS TRAFIK UD I FREMTIDEN? 140 engagerede borgere diskuterede letbaner og trafik på Lokaludvalgets store borgermøde i november. Mange sukkede efter metro, og få var begejstrede for en løsning, hvor Frederikssundsvej bliver delt på tværs. Men intet er besluttet endnu. Det nok mest brændende spørgsmål i vor bydel er, hvordan trafikken skal forløbe i fremtiden. Praktisk taget alle borgere er bekymrede for den voldsomme forurening og den tætte trafik og Københavns Borgerrepræsentation har besluttet, at metroen ikke kommer til bydelen før Beslutningen er taget på baggrund af en analyse som Økonomiforvaltningen har udarbejdet i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, af projekt Udbygningen af den kollektive trafik i København. Bildosering og busbaner Rapporten gennemgår også højklassede busløsninger og letbaner, og begge vil medføre, at der skal anlægges en bane midt på Frederikssundsvej til en letbane eller højklasset busforbindelse. Men Lokaludvalgets ønske er, at borgerne kan skabe netværk og samarbejde på tværs af gaden og mener derfor, at en løsning, der deler Frederikssundsvej på midten, er problematisk. På borgermødet blev busløsningen bildosering og busbaner genopfrisket. Løsningen blev udarbejdet af kommunen med input fra Lokaludvalget i 2011 men har været i bero, mens den nye regering undersøgte en trængselsring. Busløsningen tager hensyn til, at der skal være krydsningsmuligheder på Frederikssundsvej, at man skal bevare vejtræerne i størst muligt omfang, og at der skal være korttids p-pladser centrale steder, så det ikke går ud over det lokale handelsliv. Bus og Letbane Flere på borgermødet talte for en letbane, som de har set fungere fint mange steder i udlandet. Letbaner kører på en 3,5 m bred, gerne indhegnet bane på midten af vejen, så man ikke kan krydse gaden. Bilister kan dreje til højre, men kun dreje til venstre ved krydsregulerede kryds. Hertil bemærkede nogle af mødedeltagerne, at letbaner i udlandet ikke nødvendigvis er indhegnede. Problemet er så, at letbanen ikke kan køre særlig hurtigt. Flere påpegede at der er alt for lidt plads på Frederikssundsvej til både biler, cyklister, letbane og gående, og at rapportens illustrationer af letbaner og højklassede busløsninger viser et noget optimistisk billede af pladsforholdene. Kommunen planlægger at gå i gang med busløsningen, som tager hensyn til både højklasset trafik, strøggadepræget og byrumsforbedringer, men undersøger fortsat en letbane, der går fra en kommende letbane i Ring 3 via Frederikssundsvej til metrosystemet i de tætbebyggede bydele. Udredningsarbejdet, der skal afklare en letbanes linieføring, effekten for passagerer, trafik og miljø og sikkerhedsspørgsmål, er begyndt sammen med Københavns Kommune, Metroselskabet, Movia og faglige rådgivere. Lokaludvalget vil gå konstruktivt og kritisk ind i dialogen, og sørge for at inddrage borgerne i processen. Forslagene skal i høring, blandt andet i Lokaludvalget, og derefter skal der tages en beslutning omkring Vidste du, at ildsjælen Niels Jørgen Madsen modtog bydelens Kulturpris Han er mangeårig leder af Børnekulturhuset, startede i 1994 børneteater i Brønshøj og har siden sat gang i et utal af aktiviteter, som flere generationer børn har haft glæde af. Affald er en belastning for miljøet, men også en ressource, hvis den udnyttes fornuftigt, og det kan kun ske via affaldssortering ved kilden. I Brønshøj-Husum har borgerne været nødt til selv at finde flaskeautomater og aflevere kemiaffald, men nu skal der andre boller på suppen, ifølge Københavns Kommunes affaldsplan for Blandt andet skal der sættes beholdere til hård plast, metal og elektronik op ved etageejendommene, men ikke i villakvartererne, og her har vi et stort problem, mener Caroline Jacobsen, som bor i Mellemvangen. Det handler om vores miljø Jeg synes, at vi har en forpligtelse til at tage os af miljøet, og her er affaldssortering det oplagte sted at starte, siger hun, som det er nu, kan vi sortere papir og almindeligt husholdningsaffald, men hvornår kommer der muligheder for at sortere aluminium og pap i private hjem? Caroline Jacobsen skal, som alle andre uden bil, transportere flasker og metal på cyklen til nærmeste glasbeholder. Nogle gider ikke Caroline Jacobsen er selvfølgelig udmærket klar over, at der bliver afhentet storskrald: Men man skal jo have plads til at opbevare det i mellemtiden, og jeg tror, at det kan betyde, at folk, der ikke er så optagede af miljøspørgsmål, simpelt hen ikke gider, men smider plastflasker og glas ud med det almindelige skrald. Hun kunne også ønske sig en fast plan, hvor bilerne henter haveaffald den ene uge og skrammel i den anden det gør det nemt at holde styr på, hvornår skraldet bliver afhente. Det skal være nemt at træffe de rigtige valg. Kommunen skal gøre det let og gratis for folk at sortere og komme af med affald, siger Caroline Jacobsen, der også efterlyser, at kommunen leverer beholdere til regnvandsopsamling, lige som man nu kan få en gratis kompostbeholder. De nye beholdere til affaldssortering i bydelens etageejendomme bliver stillet op i Brønshøj-Husum i august 2013, oplyser kommunens Center for Miljø. Caroline holder høns, der spiser det grønne affald og leverer friske æg. Foto: Sonja Iskov.

6 6. Lokalt Liv Brønshøj-Husum Lokaludvalg En tidlig aften i oktober står der omkring 35 personer på en villavej i Utterslev. De er medlemmer af Utterslev Grundejerforening, der omfatter 301 husejere, og skal møde Steen Johannesson fra politiets Kriminalpræventiv Afdeling, der skal føre dem på en såkaldt tryghedsvandring. Der deltager også to politifolk fra Din Betjent, der er med af interesse. Ideen er at gå en tur i kvarteret, hvor Steen Johannesson vil forklare, hvordan man sikrer sit hus bedst muligt mod indbrud. Han vil udpege de svage steder og give gode råd om, hvordan man gør huset mindre indbydende for tyveknægte. Flere af beboerne fortæller, at de allerede har haft indbrud, en af dem endda tre gange. Høje hække hjælper tyven Der var flere forhold, der gik igen, og som tændte advarselslyset hos Steen Johannesson. Det var især de høje, tætte hække ud mod vejen, der giver tyvene fine arbejdsbetingelser. Det giver rosenbuske med torne plantet helt op til vinduerne til gengæld ikke. Men tyvene kan også gå om i baghaven, hvor der ofte er mere ugenert og mørkt. Her vil en kraftig lampe med bevægelsessensor være en god idé. Og ikke noget med at have fristende stiger liggende frit fremme i haven. Tryghedsvandringerne er et samarbejde mellem Lokaludvalget og politiet. To minutter så er tyven ude igen Man kan aldrig sikre sig 100% mod indbrud, men man kan gøre det så besværligt som muligt for tyven, sagde Steen Johannesson, som fortæller, at tyvene er inde og ude igen i løbet af få minutter Pas på tyven Du kan selv gøre meget for at undgå, at tyven vælger netop dit hus, og du kan få hjælp til at udpege de svage steder. ved langt de fleste indbrud. Han kommer med nogle eksempler på, hvordan man kan købe sig tid: Sæt tremmer for kældervinduerne, de fleste indbrud sker den vej. Sæt skruer, der kun kan dreje en vej, i vinduerne og forsyn dem Foto: Sonja Iskov med sikkerhedshasper. Der skal lås på terrassedøre, en indvendig vrider duer ikke. Hoveddøren skal ikke have glas. Og sæt to låse på yderdøren, en der sidder lavt og en højt, for tyven kan ikke sparke højt nok til at få døren op. Steen Johannesson giver ikke meget for alarmer, for det varer mindst en halv time, før der dukker nogen op. Men man kan lade en alarm gå til mobilen, og så fluks ringe til naboen. Har man haft indbrud, kommer folk fra Kriminalpræventiv Afdeling gerne ud og vejleder for at forebygge næste gang. Og så til Steen Johannessons sidste gode råd: Skriv ikke på Facebook, at du er bortrejst. Tyvene læser med. Politiet pågriber flere tyve Københavns Politis Indbrudsgruppe på Station Bellahøj oplyser, at antallet af indbrud i Brønshøj- Husum ligger forholdsvis lavt i forhold til andre områder i København, og at antallet har været nogenlunde det samme i månederne juni til oktober. Det er lykkedes politiet at få fængslet flere tyve, heraf to meget aktive. Politiet siger, at tyvene bruger køretøjer til og fra områderne og råder os alle til at melde det til politiet, hvis vi ser mistænkelige biler i vort område. Gode råd til at forhindre indbrud: Jeres boligforening kan også komme på tryghedsvandring. I skal bare samle mindst 20 personer og ringe til Lokaludvalget tlf Vidste du, at der blev mostet i alt ét ton æbler, da Lokaludvalget sidste efterår havde inviteret til mostedag i Brønshøj og Husum, hvor borgerne kom med deres æbler i kasser og bar dem væk på flasker. Vidste du, at 2700 Kulturdag 1. september var for børn med workshops, opvisninger og kagebagning af Rosa fra Rouladegade. Vi skal alle have succesoplevelser Foto:Thomas Vilhelm Hver dag tropper mindst 16 unge drenge op i Livsbanens lokaler, hvor de henter viden, støtte og accept til at komme videre med deres liv Kreativiteten blomstrer stadig i foreningen Livsbanen, der blev startet sidste år i partnerskab med Områdefornyelse Husum. Initivtagerne er Lisette og Jesper Willeforte Rasmussen, der bruger det meste af deres vågne tid på, hvad der er blevet et hjertebarn. Ideen er at samle unge mennesker op, der har fået en skæv start og ikke passer ind i de traditionelle systemer. Midlet er at tilbyde aktiviteter, de unge synes er spændende, og vedkommende, og i Livsbanens lokaler bliver der lavet tv og web, foto og film og lyd og rap af unge mennesker, der har noget på hjerte. Sidste nyt er en webbaseret tv station, som Lokaludvalget støtter, siger Lisette Willeforte Rasmussen. Voksne rollemodeller Livsbanen har 25 medlemmer i alderen fra 11 til 16 år, alle drenge, og 16 af dem dukker op hver dag, siger Lisette. Her kan de gå i studiet og øve, de kan arbejde med en af de filmkonsulenter, der er tilknyttet, eller de kan hænge ud og snakke med de frivillige. - Men de kan jo ikke altid blive hos jer, og hvad så? De skal selvfølgelig have en uddannelse, de skal ikke alle sammen være rappere og filminstruktører, og vi kan se, at der sker noget, når de får voksne rollemodeller, der tror på, at de duer. Det gælder om at få succesoplevelser, siger Lisette. Radiometer har givet et tæppe til Livsbanens studie, og som tak optrådte drengene til firmaets sommerfest. Vidste du, at 17-årige HF-elev Meltem Durucan blev Årets Frivillige Københavner. Hun spiller håndbold og træner et børnehold i Tingbjerg. Hun kaldes et fyrtårn, som lægger masser af frivillige kræfter i at skabe et godt lokalmiljø. Sidegevinster Der er også sidegevinster for de unge: Når de skriver raptekster, skal de kunne stave og bruge en rimordbog og en synomymordbog, og vi hører fra både lærere og familie, at de er blevet bedre til dansk. Der er også en social opdragelse i det, vi lærer dem at begå sig, når vi er ude at spise eller til koncert, siger hun. Drengene her har lige så meget potentiale som andre børn, de er bare ikke blevet støttet, og vi er så rørte over, hvad der sker med de unger. Lisette Willeforte Rasmussen understreger, at ønskedrømmen for Livsbanen er, at blive forankret og få en driftsbevilling. og facebook.

7 Lokalt Liv Brønshøj-Husum Lokaludvalg 7. Hvordan har du det egentlig? En ny undersøgelse viser, at hver femte borger i bydelen anser sit helbred for dårligt. Lokaludvalget er bekymret og iværksætter egen undersøgelse. Hvordan har du det egentlig? Dette brede spørgsmål har forskere fra Forskningscenter for Forebyggelse og sundhed stillet borgere i Københavns Kommune. De er blevet spurgt om deres sundhedsvaner, blandt andet rygning, alkohol, motion, kost, blodtryk, overvægt, stress, og hvordan de selv vurderer deres helbred. Målet er at udarbejde en sundhedsprofil for byens borgere. Resultaterne, som er udgivet i en rapport, er brudt ned for kommunens ti bydele, og her viser Brønshøj- Husum sig at ligge i den tunge ende. Noget af det, der slår ud her i bydelen, er rekord i fysisk inaktivitet, stress, overvægt og dårligt selvvurderet helbred, og det er et tydeligt tegn på, at der er noget galt, siger projektleder i Lokaludvalget, Signe Dehn Sparrevohn. Lokaludvalget ønsker mere viden Disse tal er i nogen grad kommet bag på Lokaludvalget, som gerne vil vide, hvad der ligger bag. Men det er svært at håndtere en så tabubelagt problemstilling, siger Signe Dehn Sparrevohn, man kan jo ikke bare spørge: Hvorfor er du overvægtig? Hvorfor dyrker du ikke motion? Drikker du for meget? Det er jo private anliggender, som vi ikke kan blande os i. På den anden side bekymrer det selvfølgelig Lokaludvalget, at så mange borgere i bydelen siger, at de har det dårligt: Det er en udfordring, for hvordan griber vi det an? Giver det overhovedet et retvisende billede af bydelen? Lokaludvalget oplever, at der mangler mere reel viden og vil indgå et samarbejde med nogle studerende i folkesundhedsvidenskab for at få et mere nuanceret billede af undersøgelsen. Vi tror, at forskning på lokalt niveau kan bidrage med viden, som vi kan bruge til at handle på, siger Signe Dehn Sparrevohn. Som et godt eksempel nævner hun projekt Klar, Parat Husum. Projektet har Vidste du, at politikerne arbejder med udbygningsplaner for Brønshøj Skole, så den gamle skole på Brønshøjvej ikke længere skal rumme elever og istedet kunne bruges til fritidshjem, skolemuseum eller kulturhus. Tegning: Gitte Skov fået en masse børn og unge, der tidligere var inaktive, til at komme i gang med fysisk aktivitet: De er kommet med forslag til, hvordan små ændringer i hverdagen kan ændre på de sundhedsskadelige vaner. Måske kunne man gøre noget tilsvarende for en anden gruppe mennesker. Kommunens Sundheds- og Omsorgsforvaltning støtter samarbejdet mellem kommune og forskning, og Forebyggelsescenter Vanløse og STENO Center for Sundhedsfremme har også meldt sig som partnere. Fri og let adgang til Husum Vold Det 15 km lange voldområde er et enestående naturområde, hvor man både kan dyrke sine historiske interesser, lege og få motion. Der er ved at komme gang i arbejdet på den 15 km lange Vestvold, eller Husumvold, som den kaldes her i bydelen. Naturstyrelsen har sat penge af til at renovere mange af voldens nedslidte og fredede bygninger og rydde ud i den overgroede voldkrone. Lige nu er man i gang med at rydde omkring den store dobbeltkaponiere, der har været så overgroet, at man ikke kunne komme til den, fortæller projektleder i Lokaludvalget, Signe Dehn Sparrevohn. En kaponiere er et betonanlæg, der er bygget ind i volden helt ud til voldgraven, så man kunne forsvare volden, hvis fjenden prøvede at krydse voldgraven. En dobbeltkaponiere udmærker sig ved, at man kan skyde mod fjenden i begge retninger. Denne havde en besætning på 32 mand, der var på vagt 24 timer af gangen. Lokaludvalget forestiller sig, at kaponieren kan bruges til et sted, hvor man kan fortælle om den unikke befæstning og få gang i voldens spændende historie- og kulturformidling, siger Signe Dehn Sparrevohn. Hun fortæller, at Lokaludvalget også har mere sprælske planer: Nemlig at skabe en mulighed for at tage turen fra Rødovre til Utterslev Mose på rulleskøjter. Nightskating på Vestvolden lyder en af visionerne. Og der er snak om en rulleskøjteforening på EnergiCenter Voldparken. I forvejen er der belægning til rulleskøjter fra Rødovre til Avedøre. Der er mange flere ideer på bedding, og det er Lokaludvalgets tanke, at Husumvold skal blive bydelens nye aktivitetsrum, fyldt med mennesker i alle aldre og liv, leg og motion. Fotos:Thomas Vilhelm

8 8. Lokalt Liv Brønshøj-Husum Lokaludvalg Foto:Sonja Iskov. Utterslev Moses Venner er et netværk for dig som bruger mosen på den ene eller anden måde. Netværket samler alt fra fuglekiggere til historikere og står for ture og andre arrangementer om mosen. Finn Horn har for en sikkerheds skyld iført sig sin bihat, men bierne er vintertrætte og flyver hurtigt ned i det lune bistade igen. Det summer i mosen Utterslev Moses Bilaug har sat fire bistader op ved mosen, blandt andet for at øge den biologiske mangfoldighed. Når du en sommerdag går tur i Utterslev Mose, kan nogle af de bier, der summer omkring blomsterne, meget vel have hjemme i et af de fem bistader, som Utterslev Moses Bilaug har stillet op. Bilauget består af 10 personer med Trine Bang Hansen som initiativtager og formand, og Lauget har fået støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Et opslag på biblioteket i marts 2012 fik syv interesserede til at melde sig, og da foreningen var dannet, kom alle medlemmerne på biavlskursus på den gamle Landbohøjskole, nu LIFE, på Frederiksberg. Lokalt Liv har sat et af medlemmerne, Finn Horn stævne i bigården ved mosen for at høre om livet, som det tager sig ud for bierne i Brønshøj. Bierne er slidt op på 6 uger Det er selvfølgelig sjovest at følge bierne om sommeren, siger Finn Horn, de lever kun seks-otte uger, og de knokler kroppen er slidt op og vingerne flossede. Bierne bliver klækket i oktober, og de lever af honning hele vinteren. De holder hinanden varme og, hvad der er meget vigtigt, holder dronningen varm. For hun skal overleve, fortæller Finn Horn. Dronningen bliver to-tre år gammel og lægger nogle tusinde æg om dagen, fortæller han og peger på det stade, hvor der bor flest bier: bier i et stade Om sommeren er der bier i dette stade, siger Finn Horn og lukker låget op. Øverst ligger logbogen, hvor alt om biernes sundhedstilstand bliver skrevet ned. Nede i bistadet står bitavlerne på række, og han løfter en tavle op: Den vejer tre kg. Vi har slynget første gang i sommer og var meget spændte. Vi fik 17 kg honning. Bierne bestøver for en formue Nogle af bierne begynder søvnigt at røre på sig, men opgiver hurtigt ævred. Forkert årstid. Låget lukkes, og den virkelige aktivitet må vente til sommer, hvor bierne flyver ud og henter nektar og pollen fra blomstrende urter, buske og træer. Og ikke at forglemme: Bestøver dem. For i vor højteknologiske verden har vi det med at glemme, at bierne er afgørende for bestøvning af afgrøder. Alene i landbruget og for frugt- og bæravlen, anslås værdien af biernes bestøvning til mindst en milliard kroner, ifølge beregninger fra Danmarks Jordbrugsforskning. Dertil kommer bestøvningen i naturen og i vore haver. Fotos: Jens Christian Elle. Foreningen Mosens Venner. Vil du vide mere, så kontakt lokaludvalgets miljømedarbejder Jens Christian Elle, Det VIL jeg se Christian Hesselberg Formand for Lokaludvalget: Galleri Gofs Jeg skal ned forbi Galleri Gofs i det gamle ismejeri på Håbets Allé for at se en udstilling med billeder af Peter Eichen og Pernille Koch. Det er fint, at vi her i udkanten af København har fået et seriøst galleri med spændende danske og internationale kunstnere. Fernisering lør. d. 2. februar kl Galleri Gofs, Håbets Allé 3 Åben tors. kl , lør. kl Ida Sloth Bonnevie Medlem af Lokaludvalget, kommunikationskonsulent: Årets første tur med Natteravnene Jeg ikke vil gå glip af årets første turmøde med Brønshøj Natteravne, hvor vi gerne ser nye Ravne, der kunne tænke sig at komme med os på tur rundt i bydelen. Denne første planlægningsaften i året ønsker vi hinanden godt nytår med en tur på Staalvand bagefter. Torsdag d. 3. januar kl Vi har spurgt tre personer med fingeren på pulsen i bydelen, om hvilken aktivitet, de vil opleve her i januar. Mikkel Houman Formand for Music House og medlem af Lokaludvalget: Trio From Hell Jeg skal koncert med "Trio From Hell" i Pilegården. Bandet spiller ved den lokale blues og rock musikforening, MusicHouse-Brønshøj s nytårskoncert. Bandet består af Billy Cross, Mick Schack og Flemming Ostermann. Arrangementet tilbyder en lækker nytårsbuffet, som Cafe Glad står for. Medlemsskab af musikforeningen Music House-Brønshøj koster 100 kr. årligt, og så får man rabat på koncerterne samt nyhedsmail. Søndag d. 13. januar i Pilegården. Buffet fra kl , koncert kl Billetter til koncert, 100 kr. og buffet, 125 kr. købes på billetagenten.dk Vidste du, at der er åbnet en ny genbrugsstation ved Bispeengen. Adgang for bilister er ad Nordre Fasanvej 209 og for gående og cyklister fra Borups Alle 164. Åbningstiden er: hverdage fra 10-18, lør-, søn- og helligdage fra Bydelsportal skaber overblik På 2700bydelsportal.dk finder du foreninger og institutioner, som du kan kommunikere med via hjemmesiden. I kalenderen kan du holde dig orienteret om, hvad der foregår, og du kan selv annoncere et arrangement. Og så er der tips og nyheder - vidste du for eksempel, at scener til tv-serien Forbrydelsen III på DR 1 er optaget i det fantastiske rum inde i Vandtårnet? 2700bydelsportal.dk

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Lokalt Liv. Skolen blander sig. Skolereformen vil åbne skolen

Lokalt Liv. Skolen blander sig. Skolereformen vil åbne skolen Lokalt Liv Januar 2014 BRØNSHØJ-HUSUM LOKALUDVALG Valg til nyt lokaludvalg Stil op NU! Side 8 Skolen blander sig Skolereformen vil åbne skolen mod samfundet og give eleverne gode sociale kompetencer. Vil

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015

Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Udviklingspuljen for børn og unge under 25 år Ansøgningsskema 2015 Puljemidler kan søges af frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge, eller

Læs mere

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen

Så spiser vi. Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen. Af Hanne Svendsen Så spiser vi Træf de rigtige valg når du vil være på toppen og ha det godt i kroppen Af Hanne Svendsen Kunsten er ikke at tabe sig Kunsten er at tabe det rigtige! Der er ALTID et alternativ, så du spiser

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - maj 2015 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk

Torsdag den 19.03 2009. Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Torsdag den 19.03 2009 Anmeldelse fra teatret og biografen. Biografen kører på højtryk Caféen med nye tilbud. Føl dig fri i Frisstadens fitness. Fra redaktionen: Så er torsdagen også ved at være færdig,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011

MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 MEDLEMSBLAD NR. 40 APRIL OG MAJ 2011 ÅBNINGSTIDER I KLUBBEN: MANDAG 15.30-20.30 TORSDAG 15.30-20.30 FREDAGE I LIGE UGER 16.00-20.30 ENKELTE SØN OG HELLIGDAGE CAFÉ REGNBUEN, KONGENSGADE 43 A 3550 SLANGERUP

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar?

Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Besvarede I spørgeskemaet, der blev udsendt i januar? 8% % Hvor mange gange om ugen tømmer I skraldespanden i køkkenet? - % -4 8% -7 9% 4 Mere

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Haskoli Islands og studiemiljø

Haskoli Islands og studiemiljø Island Reykjavik Byen er spækket med store farverige malerier på husenes vægge, abstrakt kunst og tage i forskellige farver. De mennesker der bor i Reykjavik er venlige og nysgerrige, så du kan roligt

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Tænderskæren gør dig syg

Tænderskæren gør dig syg Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Tænderskæren gør dig syg Hjælp dig selv 8 sider Tænderskæren gør dig syg INDHOLD: Tænderskæren gør dig syg...4-5 GUIDE:

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen

EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE. Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen EN ESSAYSAMLING OM SORG SKREVET AF UNGE Redigeret af Henriette von Irgens-Bergh og Ida Nymand Ammundsen At miste en essaysamling om sorg skrevet af unge Kræftens Bekæmpelse, 2015 Udgiver: Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen

Impulsen. Marts April. Månedsplan April. Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Månedsplan April Uge 14 Mandag 1-4 LUKKET Tirsdag 2-4 Magien åben hele ugen Impulsen Onsdag 3-4 Torsdag 4-4 Kaninspring m. Mia Fredag 5-4 Kaninmøde - Uge 15 Jørgen madbar Mandag 8-4 67`er Night m. Mette

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole

Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber. En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby. v/ Ryslinge Innovationshøjskole Rudme-modellen : fra idemøder til kaffeklubber En metode til kickstart af innovativ kultur i enhver landsby v/ Ryslinge Innovationshøjskole RUDME-MODELLEN - introduktion I den lille landsby Rudme har man

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen

Scenen er min! - Kompendium. Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen - Kompendium Scenen er min! Seniorkursus Vork efteråret 2013. Instruktører: Jonas Hundebøll, Sigrid Andersen og Rikke Tranberg Madsen I følgende dokument har vi skrevet de bedste, sjoveste og dårligste

Læs mere