Hen over byens tage Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hen over byens tage Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Hen over byens tage en håndsrækning om bevaring og vedligeholdelse af ældre beboelseshuse i Frederikshavn Kommune Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune

2 Kære medborger Før projektet Det er en kendsgerning, at ellers bevaringsværdige huse pludselig ikke er så bevaringsværdige mere. Hvad er der sket? Dette lille hæfte er en håndsrækning fra Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Byfond til ejere af ældre og gamle villaer og parcelhuse. Disse er beliggende spredt i kommunen, men mange er i samlede bebyggelser fra slutningen af 1800-tallet og frem Svendeby, Haabets Allé, Havebyen Buen og Ørnevejskvarteret er fornemme eksempler på stadig levende minder fra en ekspanderende industribys første halve århundrede. Disse og andre bebyggelsers herlighedsværdi deles af alle, der ser dem. By og bevaringsforening giver med dette hæfte en håndsrækning til de borgere, som løfter ansvaret for at fastholde og helst forøge husenes bevaringsværdi og bebyggelsernes grønne miljøer. Venlig hilsen Erik Sørensen Borgmester, formand for Frederikshavn Byfond Familiens nutid leves i et hus med fortid! Andre familier før jer har færdedes i de samme stuer og i den have, som nu er jeres grønne trivselsmiljø. Prøv at få væggene til at tale engang bliver også I en del af husets historie. Fik I talt med de forrige ejere? De har måske en god historie eller herlige fotos, der fortæller om huset og livet i og omkring det for år siden. Hvordan så her ud vinduer, døre, forhave? Var der en smuk indfatning omkring vinduerne? Var der stakit eller en hæk? Aflæg arkivet på Bangsbo eller de lokalhistoriske arkiver et besøg. Og Teknisk Forvaltnings bygningsarkiv. Det er spændende for familien og kan vise sig nyttigt for jeres projekt. Altså: Hvis der skal ske noget med jeres hus så søg oplysninger og rådgivning! Indhold Bevar facaden 5 Tage 7 Døre og vinduer 8 Skorstenspiben 11 Garager 13 Skure og udhuse 15 Forhaven 17 Lån og tilskud 18 Rådgivere og litteratur 19 Gode råd er slet ikke dyre! Tekst og foto: Børge Holdt Madsen med tak til arkitekt Poul Erik Haunstrup for forslag og fagligt samarbejde. Udgiver: Frederikshavn Byfond og Frederikshavn Kommune. Layout: Tankegang a/s. Tryk: Nordtryk a/s.

3 Bevar facaden Uden stilsans og rettidig omhu falder familiens hus i værdi både i æstetisk og kulturhistorisk forstand og i kroner og øre. Bag de mange gamle husnavne er der ukendte familiehistorier: En skøn udsigt fra huset eller en hjemstavn, som blev forladt, måske navnet på et elsket barn, som man mistede osv. Her var det en jævn familie, der led afsavn, men som nåede MAALET. Et enkelt og harmonisk hus med bevaret stil gennem 100 år. Husets facade bør være ærlig og helst bevares, som den var, da huset blev bygget. Alt det, der i tidens løb måtte være tilføjet eller fjernet fra facaden, har forringet huset som arkitektur. I Frederikshavn præger klassisk tradition og dansk håndværk den bevarede arkitektur. Det gælder borgerskabets huse, men det gælder så sandelig også almindelige familiers bevaringsværdige huse som fx i Havebyen Buen og i Ørnevejskvarteret. Klassicisme i Frederikshavn betyder stort set hele 1800-tallet og indtil ca Jo, de gamle grækere og romere har ikke levet forgæves. Men tiden går måske et århundrede eller mere slid og ælde sætter deres spor på huse; noget skæmmer; andet patinerer og forskønner huset. Vedligeholdelse og tilbageføring Husejerens mantra: Varsomhed og med traditionelle materialer og fremgangsmåder. Og det kalder på rådgivning. Ikke af hvem som helst; kun af nogle, der har viden om det, du har brug for. Problemer med murværket Omgås du med planer om at få en måske slidt murstensfacade pud- set, så gør dig selv og huset den tjeneste først at besigtige byens højtryks-sandblæste,»nypudsede«, plastmalede facader. En sådan proces er i almindelighed en farlig sti at betræde. Foryngelseskuren ender desværre tit med at give husejeren»fast arbejde«med at reparere afskallinger. En ny og rigtigt udført fuge og/eller udskiftning af mursten havde måske gjort arbejdet? Overvej dette og skån dine sagesløse mursten for en hård behandling, der aldrig kan rettes op på. Men hvis du absolut vil ha` pudset så søg i det mindste råd hos Raadvad- Centeret. Først og sidst for puds og puds er nemlig flere ting: Brug aldrig cementmørtel hverken til reparation eller til nypudsning kun kalkmørtel! Det bliver desværre ofte til Laser og pjalter det dér med plastikmaling. Farver smink ikke huset! Skån dit hus og naboerne for farvelade, forkert farvesætning og uheldige produkter. Vælg tidsrigtige farver ved at konsultere Raadvad-Centerets farvekort og ikke farvehandlerens. Principper for farvesætning: Mørk sokkel (sort eller grå), murdekorationer som gesimser, indfatninger, facadebånd, lisener og lignende må gerne være hvide eller lysegrå for at træde frem på en murfarve, som også er valgt efter rådgivning. Produktrækken til overfladebehandling er lang og består af traditionelle behandlinger, som man har erfaring med efter hundreder af års brug. Men der er også nyere produkter: Kalk hører til de første og bør bruges på en mur, som fra fødslen har været vant til det. Kalk forbliver selv med lag på lag på lag diffusionsåben og efterlader facaden sund; ja, og smuk! Som en værdifuld sidegevinst er vedligeholdelse ekstremt billig og nem. Plastmaling er nyere og mest for dem, der tør! Ja, og som har råd, når lagene lidt efter lidt»lukker«muren og giver den åndenød og til slut fugtskader og plastikhud i laser. Silikatmaling er en nyere, dyr, men lovende maling. En forbilledlig udført udskiftning af dør og vinduer i tidlig 1800-tals hus. Det er rart at se de velkendte tagvinduer af støbejern bevaret. Brevkasser og brandhane fylder vel meget af facaden men et flot og perfekt bevaret tidlig 1800-tals hus. 4 BEVAR FACADEN - facader facader - BEVAR FACADEN 5

4 Tage»Så`en gjorde vi ikke i 90`erne,da ha`ed vi no`et på gesimserne,«sang Olga Svendsen og Bakkens barmsvulmende piger. Det var nu en anden slags arkitektur, damerne tænkte på! Her er det teglsten! Der er intet som forandrede tagkonstruktioner, der kan ændre karakterfuldheden af en ældre bebyggelse. Endnu står de fleste af Frederikshavns bevaringsværdige huse med deres skønne gesimser, som foruden at hjælpe tagdryp væk fra muren også markerer afslutningen på solidt murerarbejde. Men mange huse står nu med bølgeeternittag, hvis udhæng skjuler gesimserne: Trukne gesimser, flotte tandsnitsgebisser og markante såkaldte sparrenkopgesimser. Bangsbostranderne har ofte brugt at fjerne halvvalmet på deres ellers så stilsikre fiskerhuse og lukket gavlen med en bræddebeklædning. Det bevarede fiskerlejemiljø finder man nu kun omkring Neppens Havn. De øvrige bevaringsværdige huse er solister i et fremmed miljø. Sådan havde det ikke behøvet at være, og en indsats kunne godt ændre tingenes tilstand. Hvem tager initiativ? Der er hjælp at hente! Med tag over hovedet i Frederikshavn Ja, huset bliver atter bevaringsværdigt ved tilbageføring af tagkonstruktionen, hvis denne er ændret. Gamle huse har oftest opskalkning ved tagfoden. Den skal være der, hvis den oprindeligt var der, og den skal udføres håndværksmæssigt korrekt. I næsten alle tilfælde handler tagbeklædningen om vingetegl, når bølgeeternitten skal skiftes ud rødt tegl sædvanligvis! En detalje i oplægningen: Tagstenene skal lægges ind under skorstenens udkragning. Gør man det, så kan blikkenslageren blive på jorden og lade mureren om at gøre taget tæt. For tæt skal det være:»tæt på tag og fag«, sagde man i gamle dage. Grater og rygning bør naturligvis lægges i mørtel. Hvis huset tidligere har haft naturskifer, bør udskiftning ske med naturskifer også hvis huset i mellemtiden har haft eternitskifer. Og med hensyn til lys under taget, så findes der endnu jernstøberier i Danmark; nogle få og mindst et af dem fremstiller de gamle støbejernsvinduer til tage. Hvis disse er for små og/eller ikke lige sagen, så er den næstbedste lysløsning et tilpasset Velux vindue (GVA eller GVO). Kviste Spredtvis i Frederikshavn har udvidelse af huses boligareal udmøntet sig i store kviste eller i mansardlignende tagetager på étplanshuse. Resultatet er blevet en oppumpet bygningskrop, der næppe har megen bevaringsværdi længere. En kvist kan være en god løsning på et behov for mere gulvplads til børnene. Men ikke hvemsomhelst kan skabe en kvist, der i form, størrelse og materialer er afstemt til dit hus, kvarter og dine forventninger. Kviste skal afstemmes facadens længde; som en tommelfingerregel må kvisten eller kvistene tilsammen, hvis der er flere højst være 1/5 af facadens længde. Men start med at få en kompetent rådgivning om udformning og materialer. Det er en virkelig god idé derefter at lave en papmodel af huset inklusive vinduer og dør. Anbring den løse kvist på modellen, så den følger husets pille- og vinduesrytme. Hvis du går frem på den måde, så undgår familien at blive skuffet, når kvisten er færdigbygget, og huset skal præsentere sig som en helhed. Når arbejdet først er udført, så kan intet forandres. Men start med at søge rådgivning. Sådan! Tagkonstruktionen er bevaret, og den flotte gesims kroner stadig muren. Denne gamle kvist er smuk, fordi den er formgivet og dimensioneret rigtigt det sidste også i forhold til tagfladens størrelse. Man ser det straks ikke sandt? Hovsa! Hvor blev gesimsen af? Der er kun lige plads til et par tyrkerduer. 6 BEVAR FACADEN - tage tage - BEVAR FACADEN 7

5 Vinduer og døre»væggene lidt skæve stå, ruderne er ganske små; døren synker halvt i knæ, hunden gør det lille kræ «synger vi i H. C. Andersens Hist, hvor vejen slår en bugt. Helt så galt behøver det ikke at gå, men godt bli r det først med stilrigtige vinduer og døre; så hvorfor nøjes med mindre? Stilvinduet her er med koblet ramme og præsenterer sig derfor med ægthed og lethed. (Se rammeteksten herunder). Tv. torammet vindue med trerudede rammer. Midten. Korspostvindue med enrudede overrammer og torudede underrammer. Th.»Flagvindue«. De store glasfladers tid på bevaringsværdige huse er»yt«. Tilbage til de oprindelige vinduer med poster og tynde sprosser i ældre og gamle huse. Husejere ved det godt i dag, men har hårdt brug for rådgivning om rigtige vinduer og døre. Sporene skræmmer! Type og kvalitet er omdrejningspunkterne. Det ser vi på uden at gå for meget i detaljer: Lidt stilhistorie Flagvinduet (dannebrogsvinduet) holder sit indtog i danske huse sidst i 1800-tallet og rykker ud igen i begyndelsen af 1920`erne. Men, men, men: I 1915 stiftes Landsforeningen Bedre Byggeskik, der gør sig stærkt gældende i dansk byggeri indtil 1930 eller lidt senere. Bedre Byggeskik og danske arkitekter i det hele taget genindfører klassicistiske idealer fra 1800-tallet og før. Bedre Byggeskikhuse har vi i Ørnevejskvarteret og i samme stil - i Havebyen Buen. Men altså: Klassicistiske rammeopdelte vinduer med tynde sprosser, der opdeler i ruder har vi før 1900 og imellem ca og ca Efter ca introduceres en helt ny stilart i Danmark, der gør op med klassicismen. Det er funkis funktionalismen. Enkelhed og brugshensyn er mantraet. I 1930`erne har vinduerne mistet deres sprosser, så rengøring bliver lettere, og solen får bedre adgang til stuerne. Sprosserne forsvandt, men ikke opdeling af vinduet, som nu sker på en ordentlig og smuk måde. Denne gode vinduestype holder årtiet ud. Søg også rådgivning om vinduer, for din egen skyld og for kvarterets skyld. I Buen fx har der aldrig været andet end nyklassicistiske vinduer med to rammer, hvor tynde sprosser deler hver ramme op i tre eller fire små ruder. Et par huse er nu restaureret med dannebrogsvinduer sådanne har aldrig været i Buen. Kronen på værket er en stilrigtig yderdør Hvad der her er sagt om vinduer, gælder i hovedsagen også for yderdøre. Det har indtil 1920`erne handlet om fyldingsdøre enten med isatte små vinduer øverst eller almindeligst et overvindue, der eventuelt kan være delt i to eller tre ruder. Der er store kvalitetskrav til yderdøre. De står ude hele året! Fyldingsdøre skal ligesom vinduerne stå linoliemalede, absolut ikke altid hvide. Søg rådgivning også om farven! Stilvinduet her er med termoruder. Der er derfor for meget træ og for lidt glas! (Se rammeteksten herunder). VIGTIGT!!! Fabriksfremstillede vinduer fremstilles ofte uhensigtsmæssigt (udvendig profilering) og med alt for voldsomme dimensioner. Det sidste skyldes typisk, at termoruder er tungere og skal have en større fals. Men hvorfor termoruder, når det rigtige er koblede vinduer (forsatsvinduer) med enkeltglas. De giver bedre lydværn og bedre varmeøkonomi hold dig nu fast:»nye energiforsatsvinduer isolerer over 30% bedre end tilsvarende termo- eller energivinduer«. Det foreslås, at du henter Raadvads Vinduesdatabase, der også præsenterer RAADVAD-Vinduet. Det opfylder samtlige kvalitetskrav og er tilpasset dit hus`s arkitektur. Og lad så mureren om at fuge omkring vinduer og døre og glarmesteren om at kitte ruderne med rigtig linoliekit. En unik, velholdt fyldningsdør fra Den smukke trekantfronton har været et godt værn mod vejr og vind. En fordør, der er repræsentativ for 30`ernes funktionalisme enkelhed i eg og mest muligt lys ind i huset. Dørbelysning skal der til, men beskeden. Lys er til brug og ikke til pynt! (Se huset på hæftets forside). 8 BEVAR FACADEN - vinduer vinduer - BEVAR FACADEN 9

6 Gammel skorstenspibe, der er god at tage ved lære af. Regnvandet løber bare af og af og af. Og godt murerarbejde omkring foden. (Se teksten). Skorstenspiben Det siges, at holmbofiskerne i sin tid blev sure over, at deres elendige rønner skulle udstyres med en muret skorsten. Derfor flyttede de med kone og børn og hele pibetøjet til Bangsbostrand. Men der siges jo så meget... Skorstenspibe a la Lego. Pæn, men også temmelig ubeskyttet. Skorstenspiber er mange ting!! 30`ernes funkis var nytænkning på mange områder det tør siges! I århundreder havde huse slet ingen skorsten. De havde en lyre, dvs. et hul i taget, hvorigennem røgen fra det åbne ildsted kunne trække ud i det fri. Sådanne lyrehuse havde man på Hirsholmene indtil for kun 125 år siden. Men så begyndte husene at få skorstene med piber over taget. Det mindskede faren for, at gnister skulle antænde især stråtag. Nogle huse fik kun én skorsten, andre to og store bondegårdes stuehuse kunne have tre. Det var der stads ved. Hvis man var fra en gård med tre skorstene, så var man bare»finere«end andre. I vore dage er det desværre gået hurtigt med at fjerne skorstenspiber. Men hånden på hjertet der mangler noget ved huset, ikke? Huset ser faktisk skaldet ud. Skorstenspiber er nemlig ikke bare til for nyttens skyld. De er også en del af husets æstetiske helhed af husets arkitektoniske udtryk. Giv piben en anden lyd Men der er råd og rådgivning for det også: Hvis skorstenspiben bare er i en miserabel forfatning, så kan den genoprettes. Og hvis den blev fjernet før energikrisen, så er den værd at genopbygge. Men endelig i sin oprindelige skikkelse! Hvis familien har brug for en brændeovn, så giver det sig selv, at skorsten og skorstenspibe skal mures op nedefra. Hvis familien blot ønsker, at huset udefra skal præsentere sig som i sin fødselsstund ja, så få alligevel muret skorstenen op nedefra, så piben ikke blot er en attrap. Altså: Den ægte vare og ikke bare en teaterkulisse! Nyere huses piber er af legotypen, dvs. lige afskåret og sommetider med et nyttigt fundament. Huse fra før 1950 har piber»med det hele«, som vi siger til pølsemanden: Bredere fundament, skaft og så udkragning(er) som gesims øverst. Den undertiden voldsomme zinkinddækning hører ikke hjemme ved skorstenspiben. Tagstenene (evt. skiferet) skal kunne skydes ind under pibens fod, således at der kan udføres en forsvarligt muret inddækning. Nævnte er særdeles gode udformninger, der beskytter piben godt mod vejr og vind og røggasser. Skorstenspiber har verdens sværeste miljøproblemer husk det! Men de er smukke, og de er rigtige skorstenspiberne!!! 10 BEVAR FACADEN - skorstene skorstene - BEVAR FACADEN 11

7 Garager Garagen er en del af dit hus s facade. Det er der ikke mange samlesæt fra byggemarkeder, der står op til! Et hus, der fortæller frederikshavnerhistorie! På terrassen vil man kunne arbejde, drikke eftermiddagskaffe, sy m.m., skrev den fremragende arkitekt Jesper Tvede i 1924 til bygherren, skibshandler Robert Schou. Ja, og man kunne tilføje: Og se ud over havn og hav! Strandbredden var dengang på den anden side af gaden. Først var der kun brug for en stald til jumben og hesten! Nygaards Kaffeforretning i Jernbanegade husede oprindeligt apotekerens heste. Omkring 1. verdenskrig fik godsejeren, proprietæren, lægen og dyrlægen deres Ford. I 1920`erne fik borgerskabet deres automobiler. Og så gik det bare derudad! langsomt, men det gik! Garager var kommet for at blive! De fleste har brug for en garage, men det er ikke de fleste, der som du og din familie har et bevaringsværdigt hus. Og det er endnu ikke bevist, at en garage af træ med succes kan bygges, så det smykker et bevaringsværdigt hus fra 1920`erne vel? Derfor: Få dig en helstøbt frederikshavnergarage til dit smukke, bevaringsværdige hus i det mindste, hvis du lige står og skal ha` dig en garage. Eller få i det allermindste et sagkyndigt råd. Garage og Bedre Byggeskik hus bundet organisk sammen. På tegnebrættet lod Jesper Tvede husets tagprofil gå igen på garagen men det blev nok for dyrt, trods alt! I al fald lod arkitekten sig, som det ses, inspirere af husfacadens trekantede tempeltympanon. SÅ HAR DU EN BEVARINGSVÆR- DIG GARAGE, SÅ PAS PÅ DEN! OG STÅR DU LIGE OG MANGLER EN SÅ TAG PARTI FOR STEN! Flot og velbevaret fløjport. 12 BEVAR FACADEN - garager garager - BEVAR FACADEN 13

8 Udhus i luksusudgave! Skure og udhuse»bevar mig vel,«sagde det lille udhus til det store skur.»ja, må vi lige være her,«svarede det store skur. Man ser det på skorstenen at her var vaskehuset. Det originale vindue hænger stadig på hængslerne. Værkstedsbordet står såmænd nok stadigvæk inden for vinduet. De familier, der flyttede ind i Haabets Allé i 1904, fik nok aldrig råd til bil og garage, men på retirade, som det hedder med et fint ord, ja, det skulle de. Kommunens kæmner, arkitekt Jens Nielsen, tegnede et kært miniatureslot til dette ædle formål. I en ikke så fjern fortid var udhuse medtænkt i et husbyggeri. Og havde man ikke tænkt godt nok på uderum, så blev der lynhurtigt rådet bod på mangelen: Natmanden afhentede sommerog vinternætter lokumsspandenes skvulpende indhold i det lille hus med hjerte i døren. I vaskehuset stod der baljer og vaskebræt- og bænk og den store gruekedel, hvorfra det dampede tæt en gang om måneden. Der skulle vaskes ofte, for folk havde ikke meget tøj at skifte med dengang på de fleste bedsteforældres tid og før! I brændeskuret befandt kakkelovnens og komfurets grovkost sig træ, tørv, cinders. Fars værkstedsbord med skruestik og træskolæst skulle der også være plads til, ja, og cykler og barnevogn, og mange kunne slet ikke tænke sig et hjem uden hønsehold. Der sku være plads til det hele DENGANG! Det skal der også i dag! De samme udhuse og skure er ligeså uundværlige i dag, men til andet brug delvis i hvert fald: Cykler, barnevogn, knallert, havemøbler og grill om vinteren, maskinpark mv. til havens pleje og plads til al det værktøj, som byggemarkeder frister farmand over evne med. Træ til den brændeovn, som familien har planer om at anskaffe, skal der også tænkes på. Så bevar dem vel udhusene og skurene! Gårdrummet får en herlig atmosfære i udhusmiljøet. 14 BEVAR FACADEN - udhuse udhuse - BEVAR FACADEN 15

9 Forhaven er familiens visitkort og en del af vejens grønne miljø er forskellighed i helheden. Planstyrelsens tegning af stakit. (Se tekst). Her er en forhave, som postbudet kan lide at gå igennem. Nogle familier elsker en ordnet natur. Andre familier foretrækker den naturlige orden. Dengang danskerne boede i huse af træ og bindingsværk, da rejste de et gærde eller hegn omkring deres sted som værn mod dyr og ubudne gæster. Men gærdet blev også sat for at afgrænse ejendom og jord. I dag er der ikke så mange løsgående hunde og kreaturer, og tyveknægte og katte er alligevel svære at holde ude. Så vi nøjes i reglen med at afgrænse ejendommen. Der er mange muligheder. Men alle er de karakteriseret ved, at familien ønsker at præsentere huset fordelagtigt og med smag. Selvfølgelig er de det! Men mange glemmer, at deres forhave altid ses i det grønne miljø, man deler med naboerne. Familier tilplanter og tilsår deres forhave for den er vel grøn? men nok ikke altid med tanke på, at den indgår i en helhed. 1,80m høje hække eller plankeværker pynter ikke på noget, hverken på hus, forhave eller vejen. Men hvad pynter så? Det gør»ingenting«eller bare et meget lavt fodhegn på cm af træ, natur- eller cementsten. Det gør også et stakit. Det hvide, røde eller grønne stakit indførtes i Danmark omkring år 1900, da villaer og parcelhuskvarterer begyndte at skyde op i og ved vore byer. Med stakitterne og deres smukke havelåger bandtes husene sammen og gav vejen eller kvarteret et helstøbt, harmonisk præg. Stakitterne bør være cm højt, men se illustration! Det er interessant, at det hvide stakit igen er blevet populært i forhaven. Hække er altid smukke. Der er mange muligheder, men berberis og tjørn er ikke imellem dem. Derimod er liguster, naur og bøg gode valg. Hækken skal kun klippes to gange om året: Før sankthans og omkring 1. september. Ned til én meter og ind, ind, ind! Der plantes 4 hækplanter pr. løbende meter. Passagen gennem hækken skal passe til husets indgange. Som havelåge i en hæk går jern ligeså fint som træ, men få den galvaniseret, før den males. Der gives mange andre muligheder. Byggemarkedernes lamelhegn af mere eller mindre»fancy«udseende kan måske bruges, men til noget andet. Sæt hinanden stævne Det er vigtigt at tale sammen om kvarterets forhave- og hegnsvalg. Alles huse er jo en del af kvarterets eller vejens miljø. Kvarteret er fælles kultur. Et gadestævne om forhaver og hegn er godt at samles om at være sammen om og resulterer i løsninger med smag og kvalitet. 16 BEVAR FACADEN - forhaven forhaven - BEVAR FACADEN 17

10 Kort fortalt om kommunale tilskud Bygningsforbedringsudvalget Frederikshavn Kommune yder og formidler gennem Bygningsforbedringsudvalget støtte til visse istandsættelser på visse bevaringsværdige beboelseshuse, som er bygget før 1940, og som har en registreret bevaringsværdi fra 1 til 4. Støtten ydes ejerne i form af kontant tilskud, der efter nærmere fastlagte regler helt eller delvis tilbagebetales ved ejerskifte. Tilskuddet gives på de af udvalget fastsatte vilkår for materialer og udførelse mv. Støtteberettiget er arbejder på klimaskærme såsom reparation, udskiftning og fornyelse af bygningsdele som fx tag, skorstenspiber, vinduer og døre. Udvalget yder også rådgivning om restaurering af bevaringsværdige bygninger. For yderligere oplysninger ret venligst henvendelse til Bygningsforbedringsudvalgets sekretær, arkitekt Poul Erik Haunstrup, Teknisk Forvaltning, tlf Kort fortalt om støttemuligheder Frederikshavn Byfond Frederikshavn Byfond er kommunens og dens borgeres bevaringsforening. Foreningens formål er at virke for, at vore miljøer og ældre bygninger fra før 1940 fastholdes med deres æstetiske, arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. I det omfang disse værdier over tid er blevet forringede eller endog mistede, støtter foreningen borgerne med oplysninger og rådgivning og med tilskud til restaureringsarbejder såvel store som små. Endvidere præmierer Byfonden på byens fødselsdag den 25. september udvalgte og i løbet af året særligt fint udførte restaureringsarbejder og bygningsdetailler. Midlerne til Frederikshavn Byfonds mange indsatsområder tilvejebringes ved tilskud fra Frederikshavn Kommune, ved kontingent fra medlemmerne enkeltpersoner, organisationer, virksomheder osv. samt ved bidrag fra forskellig side, fx fonde. Medlemskab af foreningen er ikke nogen forudsætning for modtagelse af tilskud. For yderligere oplysninger om Frederikshavn Byfond, herunder om forudsætninger for modtagelse af støtte, bedes henvendelse rettet til byfondsekretær Tove Varmløse, Teknisk Forvaltning, tlf Rådgivere og litteratur: Frederikshavn Byfond Sekretær Tove Varmløse Teknisk Forvaltning Tlf Bygningsforbedringsudvalget Arkitekt Poul Erik Haunstrup Teknisk Forvaltning Tlf Raadvad-Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk. Telefonrådgivning: mandage og fredage kl Tlf Litteraturforslag: Søren Vadstrup: Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse af facader. Raadvad Kr. 25,-. Supplerende litteratur: Byhuset Byggeskik i købstaden. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse. København Landhuset Byggeskik og egnspræg. Gode råd om vedligeholdelse og istandsættelse. København Søren Vadstrup: Raadvadcenterets vedligeholdelsesmanual. Raadvadcenteret NB: Ejere af ejendomme beliggende i midtbyens center- og blandede områder fra Nytorv til Thodesvej (forretninger, boliger m.m.) henvises til Frederikshavn Kommunes Facade- og Skiltemanual, 1999, med tilhørende lokalplan vedr. renoveringsarbejder, facadeændringer m.m. 18 BEVAR FACADEN - tilskud rådgivning - BEVAR FACADEN 19

11 Frederikshavn Kommune Frederikshavn Byfond

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk

RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR. RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk RAADVAD-VINDUET SMUKKE, VELISOLERENDE OG HOLDBARE VINDUER TILPASSET HUSETS ARKITEKTUR RAADVAD - Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk pas på de gamle vinduer Pas på de gamle vinduer - eller vælg nye,

Læs mere

De historicistiske villaer overflader og detaljer

De historicistiske villaer overflader og detaljer Overflader og detaljer De historicistiske villaer i Rosenvængets kvarter har en række karakteristiske detaljer, der går igen, og som det er afgørende vigtigt at passe på, når huset skal sættes i stand

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus Side 1 af 9 Emne: Retningslinjer for vinduer Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet, at udstede

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde

Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Buen/Ved Grænsen Et bevaringsværdigt haveboligområde Retningslinjer til fortolkning af den bevarende Lokalplan 92 Retningslinjer til fortolkning af den bevarende lokalplan 92 er udarbejdet i et samarbejde

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering

Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Bygningsundersøgelser og tilstandsvurdering Visuelle undersøgelser af bygningers klimaskærm, eventuelt suppleret med tekniske målinger og bygningsarkæologiske undersøgelser. Afrapportering Prioriteret

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

1 Skive Byfond Inspirationskatalog

1 Skive Byfond Inspirationskatalog 1 Skive Byfond Inspirationskatalog INSPIRATIONSKATALOG Skive Byfond blev stiftet af Skive Byråd i 1996. Fondens formål er at virke for bevarelse af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE JUNI 2010 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2009 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi

Inspirationskatalog. Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Inspirationskatalog Vores vinduer er dansk håndværk med god energi Vi har gjort det nemt at vælge. Luk selv op og kig... Når man skal vælge nye døre og vinduer til sit hus, er det vigtig, at man gør det

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R BAKKEHUSENE KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 21.01.2013, 25.01.2013 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2010-7.82.07/101-0001 Kommune: Københavns

Læs mere

MUREDE SKORSTENSPIBER PÅ ÆLDRE HUSE

MUREDE SKORSTENSPIBER PÅ ÆLDRE HUSE Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MUREDE SKORSTENSPIBER PÅ ÆLDRE HUSE af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Da rederiet ØK i 1912 søsatte verdens første dieseldrevne

Læs mere

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post.

Der er generelt lagt vægt på at bevare udtrykket fra de originale dør- og vinduespartier, både for så vidt angår karm, ramme og post. A/B Gersonshus 3 0 Side 1 af 10 Emne: Retningslinjer for altandøre Udfærdiget af TSK Indledning: For at sikre et fremtidigt arkitektonisk ensartet udtryk af facaderne på bebyggelsen, er det besluttet,

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg I N D H O L D Indledning 2 Hertugbyen i 2003 2 Fremtidig bevaring i området 2 Tagform 3 Skorstene 4 Kviste og ovenlys 4 Tagrender og nedløb

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG 0 I N D H O L D Indledning 2 Bevaring i Ketting 4 Landsbyen 7 Registrant 10 Ordliste 36 Flere oplysninger 40 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning

Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Generelt om Husets vedligehold, om og tilbygning Dette lille skrift henvender sig især til dem, der står over for at købe fritidshus i Sverige. Der er to hovedemner: Dels er der forskellige advarsler til

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Vælg den rigtige yderdør til dit hus

Vælg den rigtige yderdør til dit hus Yderdøre clever -line Vælg den rigtige yderdør til dit hus Hoveddøren er indgangen til dit hjem. Den skal både vise, hvem du er og beskytte boligen mod vind og vejr i mange år. Vælg derfor dine nye yderdøre

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer

Bevar vinduerne. www.bygningskultur.dk/vinduer Bevar vinduerne Hjemmeside viser vej www.bygningskultur.dk/vinduer www.bygningskultur.dk/vinduer Et nyt tema om vedligehold af vinduer giver gode oplysninger til bygningsejere og -administratorer Se en

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse Ejer: Navn Adresse Postnummer og by Telefonnummer Ejendommen består af et stuehus og en fritliggende staldlænge, Til stuehuset er i sydenden

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012

Bygningsfornyelse 2012 Bygningsfornyelse 2012 INDSATSOMRÅDE: Gl. Valby Bilag 2 ROSKILDEVEJ SØNDRE FASANVEJ SØNDERMARKEN CÆCILIAVEJ GADEKÆRVEJ VALBY LANGGADE VALBY TINGSTED TOFTEGÅRDS ALLÈ VALBY STATION INDHOLD Gl. Jernbanevej

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Facaderenovering og det der følger med

Facaderenovering og det der følger med Facaderenovering og det der følger med Indledning... 1 Afrensning og oppudsning... 2 Udbedring af revner... 9 Bærejern til indvendig trappe... 13 Kvisten: Råd og rust... 18 Gesimser, sålbænke, sokkel og

Læs mere

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Kan imødekommes efter lovgivning og retningslinjer: Adresse 1 Lindersvoldvej 10,? Forbedring-/nedrivnings- Beløb Tilskud i % Tilskud i kr. udgifter Nedrivning

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK

BEVARINGSVÆRDIGE HOVEDTRÆK Statements fra museumsinspektør Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer har ikke nogen naturgiven skæringsdato for det historiske snit Vi bevarer for nutiden og eftertiden i ønsket om, at det vil gøre

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Ejendommens adresse. Efter det af ejer oplyste er huset opført i 1924. Huset har stadig det oprindelige tag og mange af de originale vinduer er bevaret. Mod gaden

Læs mere

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog

en hjemmeside, et netblad, en mailruppe og en blog enhjemmeside,etnetblad, enmailruppeogenblog Bagenhvertilfreds modeljernbanemandstår entålmodigkvinde. Enmor,ensøster,en veninde,enkæreste,en koneellerendatter MBPnetbladnr.27,vinter2010 Tidligeredobbelthus,hvordetenehuserrevetnedfornylig.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Så let er det at udskifte vinduerne

Så let er det at udskifte vinduerne NYE VINDUER I ET SNUPTAG: Så let er det at udskifte vinduerne Et parcelhus fra 1963 fik nye vinduer og terrassedørsparti på et par dage. Da først teknikken var lært, var opgaven ikke så uoverskuelig som

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder

TAGPAP INSPIRATION. Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder TAGPAP INSPIRATION Pålægningsmetoder med tagpap - med meget forskellige visuelle udtryk og anvendelsesområder Fugletårn i Vorup Enge ved Gudenåen Kuplen på det naturskønne udkigstårn giver udfordring til

Læs mere

Information Bygningsfornyelse Borris

Information Bygningsfornyelse Borris Information Bygningsfornyelse Borris Støtte til bygningsforbedring Kommunen og Borrisrådet har besluttet at arbejde for en revitalisering af bymidten i Borris gennem fornyelse og forskønnelse af byens

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere

VMZINC regnvandssystemer

VMZINC regnvandssystemer REGNVANDSSYSTEMER VMZINC regnvandssystemer - zink til vand Sådan køber du regnvandssystemerne fra VMZINC: Er du nu blevet inspireret til at montere regnvandssystemerne fra VMZINC på dit hus, så kontakt

Læs mere

ANVISNINGER til Bygningsbevaring

ANVISNINGER til Bygningsbevaring Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring af Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Dato: Januar 2010 Standardiseret tilstandsundersøgelse For at hjælpe husejere med at bedømme gamle

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere