2. kvartal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. kvartal 2015 13-08-2015"

Transkript

1 2. kvartal

2 Oversigt resultat SEK mio. 215 H1 215 H1 Nettoomsætning % % EBITDA % Justeret EBIT 1) EBIT Periodens resultat Pengestrøm fra driftsaktiviteter Nettogæld ) Justeret for poster, der påvirker sammenligneligheden. For mere information, se delårsrapporten januar-juni 215. PostNord AB (publ), 2. kvartal 215 2

3 2. kvartal 215 Markedstendenserne: Markant vækst inden for e-handel, pakkemængderne stiger Fortsat faldende brevmængder, især i Danmark Hård konkurrence på logistikmarkedet Aftale med COOP Danmark om distribution af tilbudsaviser DPDgroup og PostNord udvider strategisk partnerskab Køb af Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) i Finland Styrker PostNords position i Finland, hvad angår indenrigs pakketransport, tidsbestemt levering, logistikløsninger til sundhedssektoren og e-handel samt termotransport Ejendom i Københavns centrum solgt for SEK 925 mio. Kapitalgevinst på SEK 5 mio. Tilpasning af svensk momslovgivning Momsfrie posttjenester ved ikke-individuelt forhandlede aftaler PostNord AB (publ), 2. kvartal 215 3

4 PostNord, koncern Fortsat fokus på tjenesteydelser og langsigtet lønsomhed NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN Nettoomsætning SEK mio. (9.816 mio.) Q3 Q4 Q Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % Nettoomsætningen faldt med 3% ekskl. valuta og erhvervelser Faldende brevmængder og fortsat hård konkurrence i logistikvirksomheden Justeret EBIT på SEK 33 mio. (-3 mio.),,3 (-,3)% Besparelsestiltag giver positiv effekt Justeret for en kapitalgevinst på SEK 5 mio. fra frasalg af ejendom og en nedskrivning på SEK 3 mio. Der er brug for yderligere tiltag i takt med det accelererende fald i brevmængder PostNord AB (publ), 2. kvartal 215 4

5 Markedsudvikling Brevmængderne faldt samlet med 9% sammenlignet med 2. kvartal 15% i Danmark 7% i Sverige BREVE, MIO. ENHEDER Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 Sverige, A-post Danmark, A-post Sverige, B-post Danmark, B-post og C-post Pakkemængderne steg med 12% sammenlignet med 2. kvartal E-handelsrelaterede B2Cpakker steg med 17% PAKKER, MIO. ENHEDER Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 Pakker, i alt PostNord AB (publ), 2. kvartal 215 5

6 PostNord Sverige NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN Nettoomsætningen er uændret Brevmængderne faldt i alt med 7% Pakkemængderne steg, positiv vækst inden for e-handel og varedistribution EBIT SEK 173 mio. (11 mio.), 3,1 (1,8)% Positivt påvirket af gennemførte besparelsesprogrammer Fortsatte omstillingsbehov i produktionen i takt med faldende brevmængder 1 Q3 Q4 Q Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % Bemærk: Alle tal er justerede i overensstemmelse med den nye organisation, og koncernomkostninger belaster alle lande, men ikke PostNord Strålfors. PostNord AB (publ), 2. kvartal 215 6

7 PostNord Danmark NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN Nettoomsætningen faldt med 2% og med 5% ekskl. valuta og erhvervelser Brevmængderne faldt med 15% Pakkemængderne steg, men opvejer ikke de faldende brevmængder Markedet præges af fortsat hård konkurrence 1-5 Justeret EBIT på SEK -22 mio. (-193 mio.), -8,4 (-7,9)% Justeret for en kapitalgevinst på SEK 5 mio. relateret til frasalg af ejendom. Q3 Q4 Q Positivt påvirket af gennemførte besparelsesprogrammer, men opvejer ikke det accelererende fald i brevmængder Der er brug for yderligere besparelsestiltag Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % Bemærk: Alle tal er justerede i overensstemmelse med den nye organisation, og koncernomkostninger belaster alle lande, men ikke PostNord Strålfors. PostNord AB (publ), 2. kvartal 215 7

8 PostNord Norge NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN Nettoomsætningen faldt med 2% og med 3% ekskl. valuta og erhvervelser Pakkemængderne steg Markedet præges af fortsat hård konkurrence 1 2 EBIT SEK -5 mio. (13 mio.), -,5 (1,2)% Positivt påvirket af gennemførte besparelsesprogrammer, men kompenserer ikke for hård priskonkurrence Køb af Jetpak Borg AS Supplerer tilbuddene inden for logistik, dag til dag-levering over større afstande Q3 Q4 Q Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % Bemærk: Alle tal er justerede i overensstemmelse med den nye organisation, og koncernomkostninger belaster alle lande, men ikke PostNord Strålfors. PostNord AB (publ), 2. kvartal 215 8

9 PostNord Finland NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN 2 4 Nettoomsætningen steg med 7% og med 4% ekskl. valuta og erhvervelser Pakkemængderne steg Udfordrende økonomisk situation i Finland 2 EBIT SEK -1 mio. (-2 mio.), -,6 (-1,3)% 1 Positivt påvirket af øget salg og gennemførte besparelsesprogrammer, men kompenserer ikke for hård konkurrence -2 Aftale om at købe Uudenmaan Pikakuljetus Oy (UPK) i Finland Q3 Q4 Q Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % -4 Styrker PostNords position i Finland, hvad angår indenrigs pakketransport, tidsbestemt levering, logistikløsninger til sundhedssektoren og e-handel samt termotransport Bemærk: Alle tal er justerede i overensstemmelse med den nye organisation, og koncernomkostninger belaster alle lande, men ikke PostNord Strålfors. PostNord AB (publ), 2. kvartal 215 9

10 PostNord Strålfors Ekskl. fulfilment-virksomheden NETTOOMSÆTNING OG EBIT-MARGIN Nettoomsætningen faldt med 1% og med 3% ekskl. valuta og erhvervelser Øget omsætning inden for standardiserede printløsninger Faldende omsætning på de områder, der er mest udsat for digital konkurrence EBIT SEK 8 mio. (-8 mio.), 1,4 (-1,4)% Positivt påvirket af besparelsesprogram -4-6 Annemarie Gardshol konstitueret chef -8 Q3 Q4 Q Processen vedr. et eventuelt frasalg fortsætter Nettoomsætning, SEK mio. EBIT-margin, % Bemærk: Alle tal er justerede i overensstemmelse med den nye organisation, og koncernomkostninger belaster alle lande, men ikke PostNord Strålfors. PostNord AB (publ), 2. kvartal 215 1

11 Omkostningsudvikling KONCERNENS OMKOSTNINGSUDVIKLING KONCERNENS DRIFTSOMKOSTNINGER, SEK MIO. 12-3% -% % +1% MSEK MSEK Q3 Q4 Q * Inkl. omkostningsinflation Personaleomkostninger* Transportomkostninger Andre omkostninger og af- og nedskrivninger* Omstruktureringsomkostninger * Ekskl. omstruktureringsomkostninger PostNord AB (publ), 2. kvartal

12 Udvikling i pengestrøm Ændring af driftskapital Inkl. betalingsforskydninger på SEK 3 mio. fra 1. kvartal 215 Pengestrøm fra driftsaktiviteter SEK -127 mio PENGESTRØM I 2. KVARTAL 215, SEK MIO. FFO -39 Ændring i driftskapital Investeringer Finansiering Lavere niveau for investeringer i produktion, transport- og sorteringsudstyr Tilbagebetalt MTN på SEK 54 mio. og realkreditlån på SEK 87 mio. -9 Periodens pengestrøm SEK mio PostNord AB (publ), 2. kvartal

13 Nettogæld Nettogæld reduceret med SEK 2.37 mio. til SEK 743 mio. Positivt påvirket af en omregning af pensionsforpligtelser med en højere diskonteringsrente som følge af den forhøjede rentesituation på det svenske marked for boligobligationer Positivt påvirket af overdragelse af realkreditlån til køberen i forbindelse med frasalg af ejendom Finansielt beredskab på SEK mio. heraf likvide midler på SEK mio. SEK mio. 3. jun mar dec. Rentebærende gæld Pensioner* I alt Finansielle tilgodehavender Likvide midler Nettogæld Nettogæld/EBITDA,3 1,3 1,7 Nettogældsætningsgrad, % Finansielt beredskab * Inkl. aktiver tilknyttet pensionsordninger pr. 3. juni 215 overstiger aktiver tilknyttet pensionsordninger den beregnede nutidsværdi af pensionsforpligtelser og rapporteres under Finansielle tilgodehavender. PostNord AB (publ), 2. kvartal

14 Kreditprofil OVERSIGT, KREDITTER, 3. JUNI 215 Kredit Revolverende kreditfacilitet med forfald i 217, SEK Samlet værdi SEK mia. Udnyttet værdi SEK mia. 2,, Virksomhedscertifikater, SEK 3,, FORFALDSSTRUKTUR, 3. JUNI 215, SEK MIO Kreditinstitutter 1,5,7 1 MTN-obligationer, SEK 6, 3, 5 I alt udnyttet pr. 3. juni 215 3, Kreditter med kort forfaldstid, Virksomhedscertifikater Overdraft Realkredit MTN-obligationer En ikke-udnyttet revolverende kredit (RCF) på SEK 2, mia. er tilgængelig med forfald i 217 Frasalg af ejendom i 2. kvartal 215 medførte indfrielse af realkreditlån på SEK 752 mio., og et MTN-obligationslån på SEK 54 mio. blev tilbagebetalt. PostNord AB (publ), 2. kvartal

15 Finansielle mål Målene er langsigtede og skal vurderes over en periode på 3-5 år De finansielle mål blev vedtaget på generalforsamlingen Område Nøgletal Resultat 2. kvt. 215 Mål Lønsomhed Kapitalstruktur Forrentning af operativ kapital Nettogældsætningsgrad 9,4% 1,5% 8% 1-5% Udbyttepolitik Udbytte : Intet udbytte 4-6% af årets resultat (normværdi 5%) PostNord AB (publ), 2. kvartal

16 Disclaimer This document does not contain an offer of securities in the United States or any other jurisdiction; securities may not be offered or sold in the United States absent registration or exemption from the registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Any offer of securities will be made, if at all, by means of a prospectus or offering memorandum issued by PostNord. Forward-looking statements Statements made in this document relating to future status or circumstances, including future performance and other trend projections are forward-looking statements. By their nature, forward-looking statements involve risk and uncertainty because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. There can be no assurance that actual results will not differ materially from those expressed or implied by these forward-looking statements due to many factors, many of which are outside the control of PostNord. Forward-looking statements herein apply only as at the date of this document. PostNord will not undertake any obligation to publicly update or revise these forward-looking statements to reflect future events, new information or otherwise except as required by law. PostNord AB (publ), 2. kvartal

17 postnord.com Gunilla Berg, CFO, Per Mossberg, Kommunikationsdirektør, Susanne Andersson, Chef for Investor Relations, PostNord AB (publ), 2. kvartal

Regnskab for 1. halvår 2013

Regnskab for 1. halvår 2013 PRESSEKONFERENCE Regnskab for 1. halvår 2013 Eivind Kolding CEO & Chairman of the Executive Board Henrik Ramlau-Hansen CFO & Member of the Executive Board 1. august 2013 Hele pressemødet webcastes og kan

Læs mere

PRESSEMØDE REGNSKAB 2014. Thomas F. Borgen Chief Executive Officer. 3. februar 2015

PRESSEMØDE REGNSKAB 2014. Thomas F. Borgen Chief Executive Officer. 3. februar 2015 PRESSEMØDE REGNSKAB 2014 Thomas F. Borgen Chief Executive Officer 3. februar 2015 Agenda Regnskab 2014 Forventninger 2015 Makroøkonomi Vejen frem 2 Bedste resultat siden 2007 Resultatopgørelse og nøgletal

Læs mere

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør

Regnskab for 2012 PRESSEKONFERENCE. Eivind Kolding Ordførende direktør. Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør PRESSEKONFERENCE Regnskab for 2012 Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør Tonny Thierry Andersen Bankdirektør Personal Banking 7. februar 2013 Hele pressemødet webcastes

Læs mere

OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013

OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013 OKTOBER-DECEMBER 2013 JANUAR-DECEMBER 2013 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.638 mio. (10.481 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 180 mio. (158 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 33 mio. (69 mio.).

Læs mere

New Standards Strategiplan Regnskab for 3. kvartal 2012

New Standards Strategiplan Regnskab for 3. kvartal 2012 PRESSEKONFERENCE New Standards Strategiplan Regnskab for 3. kvartal 2012 Ole Andersen Bestyrelsesformand Eivind Kolding Ordførende direktør Henrik Ramlau-Hansen Økonomidirektør 30. oktober 2012 Hele pressemødet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2009

Regnskabsmeddelelse 2009 Posten Norden Regnskabsmeddelelse 2009 n Nettoomsætningen for året 2009 som helhed udgjorde SEK 44.633 mio. (45.810 mio.). n Driftsresultatet for året 2009 som helhed udgjorde SEK 284 mio. (2.946 mio.).

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Det er vores ambition altid at være tilgængelige og give både erhvervs- og privatkunder den bedst mulige service med høj kvalitet. Derfor udvikler vi løbende vores virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 2. september 2011

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 2. september 2011 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 2. september 2011 Dagsorden 1. Meddelelse af bemyndigelse til bestyrelsen til efter bedste evne at forhandle og gennemføre et salg af selskabets ejendomsportefølje

Læs mere

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME

NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME DRAWNDOWN PROSPECTUS DATED 19 November 2013 NORDEA BANK FINLAND PLC Issue of EUR Credit Linked Structured Notes due 20 April 2018 under the SEK 100,000,000,000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME (to be consolidated

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. 1. kvartal 2013. Danfoss leverer solidt 1. kvartal. www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1. kvartal 2013 Danfoss leverer solidt 1. kvartal www.danfoss.com Indholdsfortegnelse Hovedpunkter for 1. kvartal 2013...3 Hoved- og nøgletal...4 Danfoss leverer solidt 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Aktionærinformation 1/2013

Aktionærinformation 1/2013 Aktionærinformation 1/2013 Vestas kom styrket ud af et svært Efter en vanskelig start på året begyndte den positive effekt af reorganisering og besparelser at slå igennem i anden halvdel af. Særligt fjerde

Læs mere

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg med 30% i 1. halvår til DKK 467 mio. Fondsbørsmeddelelse FBM nr. 15/2006 29. august 2006 1. halvår 2006 Regnskabsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2006 Omsætningen for 1. halvår steg med 19% til DKK 3,4 mia. For hele året forventes, inklusive

Læs mere

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR: 20921897 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning

Læs mere

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab

Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Consolidated Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2013 30 June 2014 1. juli 2013 30. juni 2014

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30.

Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab. 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. Company number 73 20 12 17 CVR-nr. 73 20 12 17 Group Financial Statements and Parent Company Financial Statements Koncernregnskab og årsregnskab 1 July 2012 30 June 2013 1. juli 2012 30. juni 2013 32 nd

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere