Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013"

Transkript

1 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting for brandsikring 2.3 Brandsikring af lejlighedsdøre 3. Fællesarealer 3.1 Fælleskælder 3.2 Tørrerum 3.3 Forhaver 4. Støj 5. Kæledyr 6. Bygningen og tekniske installationer 6.1 Antenner og paraboler 6.2 Altaner 6.3 Fiberbetonpladerne under vinduerne 6.4 Radiatorsystem 6.5 Brugsvandssystem 6.6 Private tekniske installationer på lofter og i kældre 6.7 Adgang til kælder eller loftsrum med fælles VVS installationer 6.8 Vedligehold af vinduer 6.9 Altankasser

2 1.0 Gyldighed og henvisninger Denne husorden er gældende for ejere og beboere i ejerforeningen Enghavehus. Ud over denne husorden henvises til: Vedtægter for ejerforeningen E/F Enghavehus Vedtægter for fælles gårdlaug Engbo 2.0 Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring Ifølge Bekendtgørelse om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere skal følgende efterleves: Adgangsarealer, trapper med tilhørende forrum og fælles gange hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang. Fællesarealer, trapper og gange m.v. skal holdes ryddelige, og må ikke anvendes til henstilling af cykler og barnevogne eller andre private ejendele, eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand. Fællesrum, der ikke holdes aflåst, skal holdes ryddelige på tilsvarende måde. Pulter- og lagerrum, der hører til de enkelte lejligheder skal holdes forsvarligt aflåst. Ejeren skal sørge for, at pulter- og lagerrum tømmes ved beboerskifte. 2.2 Andre ting for brandsikring Døre på lofts- og kældergange skal holdes lukkede da de skal hindre/forsinke udbredelsen af en brand. Der må kun opbevares små mængder brandfarlige væsker eller gasser i pulterrum (Lovmæssigt kun 25 liter brandfarlig væske og 15 kg flaskegas i alt pr. kælderafsnit) Der må ikke opbevares trykflasker i kælder- eller loftsrum 2.3 Brandsikring af lejlighedsdøre På indersiden af glaspartiet over hoveddøren til den enkelte lejlighed, og på ydersiden af køkkendørene, er der monteret brandhæmmende finerplader pladerne er monteret efter påbud / lovkrav fra brandmyndighederne vedr. brandsikring af etageejendomme. Disse plader må ikke fjernes hvis en ejer fjerner disse plader, vil han blive anmodet om at genmontere pladerne forskriftsmæssigt sker dette ikke vil der blive foretaget anmeldelse til myndighederne. 3.0 Fællesarealer 3.1 Fælleskælder Foreningen har en fælleskælder beliggende i kælderen Schubertsvej nr. 11, med borde og stole samt køkken med service og bestik til ca. 30 personer. I forbindelse med fælleskælderen er ligeledes separat toilet. Foreningen anvender kælderen til afvikling af generalforsamlinger m.v.. Foreningens beboere kan låne kælderen til private arrangementer. Aftale vedr. lån af fælleskælderen skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Fælleskælderen inkl. toilet skal afleveres rengjort og ryddeligt efter brug.

3 3.2 Tørrerum Tørrerummene i kældrene må benyttes af alle, uanset hvor i ejendommen man bor. Man skal huske at tage tøjet ned når det er tørt af hensyn til andre brugere. Beboere som lader tøj hænge i længere tid ( flere dage ) må affinde sig med at andre brugere tager tøjet ned om nødvendig. 3.3 Forhaver Beboere i stuelejligheder med haver har brugsret til disse og er pligtige til at holde haverne i ordentlig stand. Hække, buske, træer mv. må ikke være til gene for personer som færdes på fortov eller indgangene til opgangene. Ifølge kommunens bestemmelser må hække eller hegn ikke være højere end 1,80 meter, private træer må højst være 3,25 meter. I hjørnerne af haverne står træer (Bornholmsk Røn). Træerne er kommunens og må ikke fjernes. Træerne vedligeholdes af foreningen. Hækkene skal klippes mindst en gang om året denne ene pålagte gang skal ske umiddelbart inden Sankt Hans. Forsømmer en beboer ovenstående, kan foreningen lade arbejdet udføre betalingen vil efterfølgende blive opkrævet hos den berørte ejer via foreningens administrator. 4.0 Støj Der er meget lydt i ejendommen da etageadskillelser er udført som trækonstruktion kun med et tyndt lag lerindskud imellem. Hensyn der opfordres til at tage hensyn til hinanden, ved mindst mulig gene naboerne imellem med hensyn til støj og uro. Istandsættelse Indflytning samt brug af støjende værktøj eller maskiner, må kun finde sted - mandag fredag kl lørdag søn. og helligdage kl Høj musik det er ikke tilladt at spille høj musik eller på anden måde at genere sine naboer ved støjende adfærd på hverdage efter kl og fredag / lørdag efter kl Påtænker en ejer at holde en større fest, hvor der må forventes støj udover de i husordenen angivne tidspunkter, forventes man senest 2 dage inden festen at gøre sine naboer opmærksom herpå, ved opslag i opgangen og nabo opgangene. Vaskemaskiner og andre husholdningsmaskiner skal installeres og anvendes således at de ikke ved støj, eller på anden måde er til gene for andre af ejendommens beboere. Brug af vaskemaskine eller tørretumbler skal være afsluttet senest kl Børn leg Børn må ikke lege i opgange kældere og på lofter. 5.0 Kæledyr Det er tilladt at holde kæledyr. Hunde og katte dog højst to dyr pr. lejlighed. 6.0 Bygning og Tekniske Installationer 6.1 Antenner og Paraboler. Da foreningen har kabel TV og radio er det ikke tilladt at opsætte egne antenner eller paraboler på altaner eller andre steder på bygningen.

4 6.2 Altaner Der må ikke bores eller hamres huller i fiberbetonpladerne som altanerne er lavet af, eller foretages andet som kan beskadige pladerne. 6.3 Fiberbetonpladerne under vinduerne Der må ikke bores huller, slås søm eller skrues skruer i disse plader, eller foretages andet som kan beskadige pladerne. 6.4 Radiatorsystem Den enkelte ejer er jf. foreningsns vedtægter pligtig til selv at vedligeholde radiatorerinstallationer til lejligheden. Installationen for lejligheden regnes fra afgreninger fra de fælles lodrette stigstrenge. Ejendommen har gammeldags et-stregs radiatorsystem. Al reparation eller ændring på radiatorsystemet skal derfor udføres af fagfolk som har viden indenfor drift og reparation af et-stregs anlæg, da det let kan påvirke driften og økonomien for andre lejligheder, hvis ikke det udføres korrekt. Bemærk bl.a. at der skal anvendes specielle radiatorventiler for et-strengsanlæg. Bestyrelsen skal informeres ved større ændringer hvor f.eks. radiatorer flyttes eller fjernes. Planlagte reparationer som kræver stop af anlægget og helt eller delvist tøming for vand må kun finde sted uden for varmesæsonen. Undtaget for ovenstående er akut opstået situationer utætte / tærede radiatorer rør eller haner. Reparationer på radiatoranlægget skal altid aftales med viceværten da anlægget kræver særlig opmærksomhed i perioden efter for udluftning mv. Ved installation af en ny radiator skal administrator underrettes hurtigst mulig. De vil herefter tage kontakt til det aktuelle varmeregnskabsfirma for aftale om montering af fordelingsmåler. 6.5 Brugsvandssystem Den enkelte ejer skal selv vedligeholde brugsvandsinstallationen til lejligheden. Installationen til lejligheden regnes fra afgrenninger på de fælles lodrette stigstrenge. Brugsvandsinstallationer skal altid udføres efter gældende regler og foreskrifter på området. Især ved installationer i badeværelser er det vigtigt at disse udføres efter gældende regler og foreskrifter for vådrum i ældre ejendomme. Lukning for vandet Er det nødvendigt at lukke for fællesforsyningen skal dette aftales med viceværten i god tid således at viceværten kan hænge opslag op i de berørte opgange mindst 2 hele dage forinden, med angivelse af dag og tidsrum (samt kontaktperson og telefonnummer til det udførende VVS firma). Undtaget fra ovenstående er akut opståede situationer sprængte rør eller lignende. 6.6 Private tekniske installationer på lofter og i kældre Private tekniske installationer installeret for og i loftsrum og kælderrum skal til enhver tid overholde gældende lovgivning på området. El-forsyning til lys, maskiner mv. skal være forsynet fra en privat registreret el-tavle og må ikke være forsynet fra foreningens el-tavler for fælles el.

5 Afløb holdes rengjort af de ejere der anvender de tilsluttede maskiner. 6.7 Adgang til kælder- eller loftsrum med VVS installationer Der findes enkelte kælder- og loftsrum med ventiler for varme eller vand system eller afløb som skal kunne betjenes og serviceres. Ejere af rum med VVS installationer som skal kunne serviceres er pligtig til at overdrage en nøgle til bestyrelsen/viceværten således at disse til en hver tid har adgang til rummet for servicering af installationerne. 6.8 Vedligehold af vinduer Iht. foreningens vedtægter er den enkelte ejer pligtig til selv at vedligeholde vinduer både indvendigt og udvendigt Den enkelte ejer skal således sørge for maling af vinduer udvendigt samt at få udskiftet evt. defekte og rådne dele således at vinduerne til en hver tid er i god stand og mekanisk funktionsdygtige. Maling skal generelt udføres så ofte at der ikke fremstår bart træ eller revner/åbninger i overfladen. Ved maling på bart træ bør anvendes en grundingsolie på de bare områder før maling påføres for at mætte disse så malingen ikke ryger af året efter. Maling udleveres af foreningen ved henvendelse til viceværten. Farve: Beck & Jørgensen Vogngrøn Altankasser. Da altanerne blev renoverede, bestemte Københavns Kommunes Planlægningskontor at der kun måtte bruges altankasser og beslag af en bestemt type. Type mv. kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen eller findes på foreningens hjemmeside.

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER ORDENSREGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Ordensreglerne er vedtaget på et afdelingsmøde den 11. marts 2009 Bebyggelsen er opført i 1981 og omfatter nr. 24-44. Afdelingen består af 10 boligblokke indeholdende

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

SØPARKENS BEBOERMAPPE

SØPARKENS BEBOERMAPPE SØPARKENS BEBOERMAPPE Beboermappen skal blive i lejligheden ved fraflytning www.ef-soeparken.dk Indholdsfortegnelse Indledning 2 Adresse- og telefonliste 3 Søparkens bestyrelse 3 Kort om Søparken 4 Trivselsgrundlag

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2

Husorden og beboerinformation. Skodsborg Solgård. Marts 2013 ver. 2.2 Husorden og beboerinformation Skodsborg Solgård Marts 2013 ver. 2.2 Administrationsselskab Boligexperten Administration A/S Vesterbrogade 12 1620 København V Tlf.: 33 22 99 41 E-mail: adm@boligexperten.dk

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3

INFORMATIONSMAPPE A/B ROLIGHEDSVEJ 22 / N. J. FJORDS ALLÉ 1-3 Indholdsfortegnelse: Side 2 Administrator Andelsboligforeningen Arbejdsdag Bestyrelsen Side 3 Betjening af radiatorerne Cykelskur Foreningens håndværkere Fællesrummet Generalforsamling Hovedrengøring Side

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere