IT Niveau D og C 2. udgave 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT Niveau D og C 2. udgave 2008"

Transkript

1 IT Niveau D og C 2. udgave 2008 Forfattere: Karl Erik Jakobsen Frederikshavn Handelsskole Per Søvsø Hansen Randers Tekniske Skole Laszlo Bochesa Selandia-CEU Lotte Pedersen Handelsskolen Sjælland Syd

2 Karl Erik Jakobsen, Per Søvsø Hansen, Laszlo Bochesa og Lotte Pedersen Informationsteknologi niveau D-C 2. udgave, 4. oplag, Dafolo Forlag og forfatterne Omslag: Lars Clement Kristensen Forlagsredaktør: Lotte Pedersen Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket tryksag Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax Varenr ISBN

3 Indhold Forord Niveau D Kapitel 1 Virksomhedens processer Leavitts model Organisationens omverden Struktur Personer Opgaver Teknologi Arbejde på tværs af organisationen Værdikæde Tværgående processer...26 Iris A/S Kapitel 2 Simulering Model Regler for opstilling af simuleringsmodeller i Excel Standardfunktioner i Excel Månedlig ydelse ved køb af en bil Vise formler Beskytte regneark Navngive celler Hvis Så Ellers Hvis Og Så Ellers Hvis Eller Så Ellers Målsøgning Datatabel Simulering med CAD Simulering med projektstyring...60 Kapitel 3 Virksomhedens informationsnetværk Internet Ekstranet EDI EDIFACT... 67

4 3.2.2 E-faktura EPJ Websted E-handel Handelsbetingelser i en e-handel E-banking Formål med E-banking E-borger Intranet Rettigheder Indhold Planlægningsværktøjer Videndeling Kapitel 4 Fysiske netværk Fysiske netværk Client/server-netværk Peer to peer (P2P) Netværkets bestanddele Netværksserver Clienter Netkort Ethernet Kabling Andet udstyr til netværk Repeater Hub Switch Router Netværkets opbygning Trådløse netværk Styresystem til lokale netværk Protokol Firewall Proxy-server IT-sikkerhed Logisk sikkerhed Autorisation Kryptering Virus Sikkerhed i trådløse netværk Fysisk sikkerhed Backup og restore Backup-politik

5 4.8.9 Outsourcing Maskinkonfiguration Eksempler på maskinkonfigurationer Kapitel 5 Virksomhedens image Virksomhedens ståsted Visuel identitet Virksomhedens image Analyse af virksomhedens image Websted Hvem fremstiller webstedet? Design af et websted Form Informationssider Præsentationssider Kommunikationssider Integreret e-handel Webstedets kompleksitet Indhold Spørgsmål vedrørende e-kunden Websted til Iris A/S form og indhold Tjekliste til websteder Funktion brugerflade Teknisk funktionalitet Layout Navigation Websted til Iris A/S layout Multimedie Plug-in Markedsføring af webstedet Praktisk fremstilling af websted Web-editor Oprette et websted Oprette tabel til grundlayoutet Oprette navigation Oprette filer på webstedet Oprette layout Hyperlinks til andre sider i webstedet Online-formular Publicering af et websted Uploade websted til internettet Test test test

6 Kapitel 6 Effektiv informationsbehandling Autokorrektur Indsætte ofte anvendt tekst og grafik Spalter Planlæg brug af spalter Opsætning af tekst i spalter Opsætning af orddeling Sektionsskift Forskellige sidehoveder eller sidefødder Formular Anvende Microsoft Office Online-formular Kontrolelementer i en formular Oprette formular, som brugere udfylder i Word Brevfletning Oprette hoveddokument Oprette datakilde Vælg modtagere fra hoveddokumentet Indsætte fletfelter i dokumentet Vise resultater Udfør Udskriv resultaterne Guiden Trinvis brevfletning Kapitel 7 Kommunikation i værdikæden ERP Økonomistyringssystemer Produkt Distribution processer i værdikæden Handelsprocessen Dokumenter i administrative systemer Indkøbsarbejdet Det gennemførende indkøbsarbejde Tilbud Det afsluttende indkøbsarbejde Meddelelse til kunden Niveau C Kapitel 8 Databaser Databasens opbygning Planlægning af databasen Oprette en database i Access Oprette tabeller i designvisning Indtaste data i tabeller Primær nøgle

7 8.2.4 Oprette relationer Tjek databasens ydeevne Oprette en forespørgsel Oprette en formular Formularegenskaber Oprette en formular på grundlag af en forespørgsel Oprette en opdelt formular Oprette en rapport Kombinationsboks Oprette hovedmenu i Access Startindstillinger i Access Microsoft-skabeloner til databaser Kapitel 9 Den digitale arbejdsplads Det digitale miljø Den digitale medarbejder Distancearbejde Brugervenlige it-systemer Brugerprofiler Tilpasning af brugerfladen i Microsoft Office Makroer i Word Det personlige skrivebord Oprette genvej på skrivebordet Gemme på skrivebordet Fremtidens digitale arbejdsplads Integration af kommunikationsprogrammer Sociale netværk IT i al ting GPS Fra pc til nettet Web Talegenkendelse Talesyntese Kapitel 10 Systemudvikling Systemudviklingsmodeller Fasemodeller Prototyping Foranalyse Mindmap Afgrænse og definere problemstillingen Projektstyring Milepæle Gantt-kort...304

8 10.4 Analyse Kravspecifikation Krav til kravspecifikationen Løsningsforslag Implementering Test og afprøvning Brugervenlighedstest Program- og systemtest Revision Kapitel 11 Ledelse lederstil McGregor og menneskesyn X-teori Y-teori Schein og menneskesyn Det rationelle menneske Det sociale menneske Det selvrealiserende menneske Det komplekse menneske Ledelsesformer Autoritær ledelse Demokratisk ledelse Laissez-faire ledelse Situationsbestemt ledelse Sammenfatning af ledelsesformer Ledelsesopgaver Den instrumentelle ledelsesopgave Den emotionelle ledelsesopgave Den repræsentative ledelsesopgave Kapitel 12 Organisationsstruktur Målsætninger Bureaukratiske organisationer Arbejdsdeling Fordelingen af myndighed og ansvar (styringsprincip) Matrix-organisation Jobbeskrivelse Projektorganisation Beslutningsdelen Arbejdsdelen Ledelsesdelen

9 Kapitel 13 Personer Maslows behovshierarki Herzbergs motivationsteori Sammenkobling af teorierne Trivsel Kapitel 14 Caseopgaver Virksomhedens processer Simulering Informationsnetværk Fysiske netværk Virksomhedens image Effektiv informationsbehandling Kommunikation i værdikæden Databaser Den digitale arbejdsplads Systemudvikling Ledelse Organisationsstruktur Personer Stikord...367

10

11 Forord Bogens emner behandles med udgangspunkt i, at valg af indhold i undervisningen skal foretages således, at eleven bibringes følgende kompetencer 1 : Betjeningskompetencen er evnen til at udføre funktioner på computeren inden for de forskellige softwaregenrer. Forståelseskompetencen er evnen til at vælge det rigtige værktøj afhængig af opgaven samt til at forstå de arbejdsmetoder og processer, som it indgår i. Refleksionskompetencen er evnen til at vurdere og perspektivere de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelse af informationsteknologiske redskaber og processer. Der indgår elementer af alle tre kompetencer på alle niveauer, men vægtningen er forskellig. Betjeningskompetencen er fremherskende på de laveste niveauer (UFniveau, F-niveau), forståelseskompetencen fylder meget på de mellemliggende niveauer (E-niveau, D-niveau), mens refleksionskompetencen i særlig grad indgår på de højeste niveauer (D-niveau, C-niveau). Disse kompetencer uddybes i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Nr. 879 af 6. juli 2007 : Niveau D Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven 1) kan demonstrere rationel betjening af it-værktøjer og -udstyr 2) kan overføre viden opnået i et program til et andet og selvstændigt kan sætte sig ind i anvendelsen af nye programmer 3) kan anvende computeren til at arbejde med simuleringer 4) kan redegøre for grundlæggende principper i den generelle opbygning og anvendelse af virksomhedens netværk 5) selvstændigt kan anvende og vurdere relevante tjenester på et informationsnetværk 1 Kilde:

12 6) selvstændigt kan anvende og designe et websted 7) kan redegøre for, hvilken betydning it har for virksomhedens arbejdsproces og produkt samt kan fremdrage og vurdere konsekvenser for individ, virksomhed og samfund 8) selvstændigt kan planlægge, dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger skriftligt og mundtligt. Niveau C Undervisningens mål er, at eleven 1) kan demonstrere effektiv betjening af it-værktøjer og -udstyr 2) kan forholde sig til virksomhedens behov for dataopsamling, lagring, bearbejdning og formidling af data 3) selvstændigt kan udforske programmernes anvendelighed og begrænsninger samt integration med andre programmer 4) kan medvirke aktivt i virksomhedens informationsteknologiske forandringsprocesser set i relation til afgrænsede problemstillinger 5) kan medvirke aktivt ved analyse og vurdering af virksomhedens behov for informationsteknologi 6) kan fremsætte løsningsforslag til opdatering af afgrænsede dele af virksomhedens informationsteknologi 7) selvstændigt kan dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger. Vi har valgt at strukturere indholdet i bogen således, at vi i kapitel 1 præsenterer virksomhedens værdikæde og Leavitts model, idet de opfattes som grundlæggende for forståelsen af, hvor it kan implementeres og anvendes i organisationen. I kapitel 2 bruges it til simuleringer af data til støtte for beslutninger i organisationen. På niveau D udvides forståelsen af informationsteknologiens anvendelsesmuligheder gennem behandling af nogle betydende informationsnetværk. I kapitel 3 behandles blandt andet internet, intranet og kommunikation i lukkede eksterne netværk. Den fysiske side af informationsnetværk behandles i kapitel 4, så du bliver i stand til selv at fremsætte forslag til køb af hardware. Organisationens websted behandles i kapitel 5, hvor du først lærer om design af brugervenlige websteder. Derefter gennemgås det kort, hvordan du kan opbygge et websted i praksis.

13 På niveau D skal du udbygge din viden om kendte programmer. Derfor behandles en række funktioner i kapitel 6, som kan være med til at effektivisere din brug af Word. Dette fører over i brug af standardblanketter i virksomhedens administrative systemer, som behandles i kapitel 7. Her er der tale om blanketter, som kan udskrives i Word, men det er almindeligt, at denne type informationer udskrives via et økonomistyringssystem. Sådanne systemer er bygget oven på en database, hvorfor du i kapitel 8 får en kortfattet beskrivelse af, hvordan en database fungerer. Denne viden skal du blandt andet anvende til opbygning af brugervenlige brugerflader. I kapitel 9 behandles forhold, som har indflydelse på brugerens digitale arbejdsplads. I dette kapitel gennemgås desuden en række funktioner, der kan bidrage til at øge brugervenligheden. Udarbejdelse af eksamensprojektet er et væsentligt element i undervisningen på niveau C. Til dette formål behandles teorier om systemudvikling i kapitel 10. Til støtte for systemudviklingen behandles teorier om ledelse i kapitel 11, og organisationens formelle opbygning behandles i kapitel 12. Kapitlet sluttes af med teori om projektorganisationen, som bør anvendes i forbindelse med udarbejdelse af eksamensprojektet. Kapitel 13 handler om personer, og dette kapitel skal ligeledes ses som et supplement til systemudviklingen. Supplerende opgaver, noter og andre materialer findes på 2. udgave 2. udgave er revideret i henhold til de seneste bekendtgørelser fra Undervisningsministeriet og opgraderet med nye teknologier. Således er der i denne udgave anvendt Microsoft Office 2007 som kontorpakke. Til brug for en bredere forståelse af casearbejdet er der desuden udarbejdet en caseopgave til hvert kapitel. Caseopgaverne tager alle udgangspunkt i virksomheden Iris A/S. På findes desuden et forslag til et lektionsforløb, hvor bogens kapitler er kædet sammen. Dette forløb bygger på praktiske erfaringer, og vi takker de undervisere rundt i landet, som har bidraget med ideer og kommentarer.

Niveau F og E 2. udgave

Niveau F og E 2. udgave Informationsteknologi Niveau F og E 2. udgave Forfattere: Karl Erik Jakobsen Frederikshavn Handelsskole Per Søvsø Hansen Randers Tekniske Skole Laszlo Bochesa Selandia-CEU Lotte Pedersen Handelsskolen

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink. Hhx-bekendtgørelsen IT B. Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Hhx-bekendtgørelsen IT B Undervisningsministeriet Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 IT B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser,

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn Pædagoguddannelsen i fokus Mette Ginman Eva Gulløv Jan Kampmann Vibe Larsen Peter Mikkelsen Vibeke Schrøder Anna-Vera Meidell Sigsgaard Üzeyir Tireli Trine Øland Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Htx-bekendtgørelsen. Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og vink. Htx-bekendtgørelsen. Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Informationsteknologi B Vejledning / Råd og vink Afdelingen for

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Informationsteknologi C. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Vejledning / Råd og vink. Valgfagsbekendtgørelsen. Informationsteknologi C. Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Valgfagsbekendtgørelsen Informationsteknologi C Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Informationsteknologi C Vejledning / Råd og vink Afdelingen

Læs mere

ledelse Delegeret i skolen

ledelse Delegeret i skolen 1 Delegeret ledelse i skolen Anette Grønholt Andersen, Peter Gottlieb, Claus Hjortdal, Signe Holm-Larsen, Maybritt Jonassen, Anita Jørgensen, Morten Kliim-Due, Ulla Blom Kristensen, Peter Nødskov, Torben

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Maria-Christina Secher Schmidt (red.) Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Thomas Binderup, Morten

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014

Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B. Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Vejledning / Råd og vink Forsøgsfag på hhx Informationsteknologi B Undervisningsministeriet Kontoret for de gymnasiale uddannelser 2014 Informationsteknologi B hhx Vejledning / Råd og vink Kontoret for

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser Giv din IT viden et spark Kursuskatalog Kursusbeskrivelser April 2010 5. udgave Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette kursusmateriale er, uden WedoIT s skriftlige samtykke, forbudt ifølge

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Elektriker Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret maj 2009 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Handelsskolen

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

OMRÅDER: Værdikæde og Leavitts model, investering i udstyr, skabeloner og spørgeskema samt arbejdsmiljø og distancearbejde.

OMRÅDER: Værdikæde og Leavitts model, investering i udstyr, skabeloner og spørgeskema samt arbejdsmiljø og distancearbejde. TIETGENSKOLEN OMRÅDER: Værdikæde og Leavitts model, investering i udstyr, netværk og sikkerhed, digital signatur, e-boks, e-handel, websted og e-handel, budget og bonusberegning, skabeloner og spørgeskema

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT niveau B Helle Strøm

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Undervisningsplan for IT-B 20011/12

Undervisningsplan for IT-B 20011/12 Undervisningsplan for IT-B 20011/12 HH2C Indhold Hardware og Software... 2 IT - arbejdsmiljø... 3 Datamodellering... 4 Internettet og hjemmesidefremstilling... 5 Brugerflader... 6 Retsregler... 7 Leawitts

Læs mere

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware

Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware Tekniske bindinger knyttet til kontorsoftware - samt mellem kontorsoftware og andre produkter 24. maj 2009 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt efter

Læs mere