kvalitetskontrol og fødevaresikkerhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kvalitetskontrol og fødevaresikkerhed"

Transkript

1 FOOD KNOW HOW En guide til valg af ERP Sådan forbedrer du kvalitetskontrol og fødevaresikkerhed 5 METODER TIL FORBEDRINGER i jeres organisation 25 KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv BEST in class Eksperternes synspunkter og gode råd Læs OM udfordringerne, eksperterne og dine kolleger Overhold reglerne og reducer jeres risici!

2 LÆS OM EKSPERTERNE, DINE KOLLEGER OG DE VIRKELIGE UDFORDRINGER I FØDEVAREINDUSTRIEN En af de vigtigste udfordringer for mange fødevareproducenter og -distributører er effektiv implementering og anvendelse af et ERP-system til styring af virksomheden. I fødevareindustrien stiller forretningsprocesserne krav til unikke softwarefunktioner til styring af nøgleprocesserne. Det beskriver vi nærmere i denne serie af forbedringsguider. Med sit dybe forankring i fødevareindustrien kan Columbus hjælpe din virksomhed med at opnå store fordele gennem optimering af forretningsløsninger og -processer. I vores fødevarebrochurer, trækker vi ligeledes på erfaringer og rådgivning fra kunder og andre eksperter. I denne guide sætter vi fokus på forbedring af virksomhedens synlighed og resultater. Se også vores andre vejledninger: Forbedring af kvalitetskontrol og fødevaresikkerhed og Forbedring af driftseffektivitet og samarbejde i forsyningskæden.

3 5 metoder til at forbedre kvalitetskontrol og fødevaresikkerhed 1: Effektiv integration af alle lovmæssige bestemmelser i alle produktionsprocesser 2: Overholdelse af miljøprogrammer og bestemmelser, før en hændelse indtræffer 3: Forebyg for at minimere risici i forbindelse med fødevaresikkerhed 4: Vær proaktiv med track og trace 5: Integrer brugervenlig kvalitetskontrol gennem hele fødevareværdikæden Det handler om jeres vækstambitioner, og hvilke risici I er villige til at acceptere Overholdelse af regler og bestemmelser er et nødvendigt onde i fødevareindustrien, og jeres evne til at overholde reglerne og tilvejebringe data så let som muligt bliver en afgørende konkurrencefordel. Selvom man gør en stor indsats for at inddæmme problemerne, vil der altid forekomme trusler mod fødevaresikkerheden, og manglende evne til at spore farlige produkter og sikre hurtig tilbagekaldelse kan medføre høje bøder samt dyrebart tids- og imagetab. Hos nogle fødevarevirksomheder er fødevaresikkerhed dybt integreret, mens andre ser den, som en byrde - en ekstraomkostning myndighederne pålægger. Da myndighederne ikke har ressourcer til at overvåge alle og pålægge den krævede kontrol, bliver fødevaresikkerhed ofte et spørgsmål om risiko - at forebygge dem eller gnidningsfrit integrere dem i virksomhedens driftssystemer.

4 1: Effektiv integration af lovmæssige bestemmelser i alle produktionsprocesser Fødevarevirksomheder kan være underlagt mange forskellige myndigheder alt efter deres produkter og placering i fødevareværdikæden. HACCP er en metode, der sikrer, at I implementerer kritiske kontrolpunkter, hvor fødevaresikkerheden og kvaliteten kontrolleres, før produktet sendes videre i kæden. Letfordærvelige fødevarer såsom mejeriprodukter, afgrøder og proteiner er naturligvis underlagt de strengeste krav, og de er ofte også sværest at styre i traditionelle ERP-systemer. Problemet er den korte gennemløbstid i de nævnte brancher, hvor produktets fremstillingsproces er så kort, at transaktionssystemerne har svært ved at følge med. De seneste fornyelser både på software- og hardwaresiden, særligt på områder som dataindsamling og MES, har sikret ERP-systemer, der kan leve op til de hurtige produktionsprocesser. De fleste lovgivere fokuserer på de primære aspekter i fødevareleverancekæden, herunder produktets oprindelse, om det har været gennem sikkerhedstest, hvordan det håndteres, opbevares og forarbejdes, og hvor det sendes hen. I mange efterspørgselsorienterede organisationer lægges der vægt på produktets egenskaber fremad i kæden samt produktsikkerheden. Mærkning med sidste holdbarhedsdato er en angivelse af produktets egenskaber, der sikrer, at produktet lever op til kravene, hvis det anvendes inden den påtrykte dato. Holdbarhedsdato og sidste salgsdato er fødevaresikkerhedsparametre, der forhindrer, at produktet bruges, sælges eller indtages efter sidste holdbarhedsdato. Varedeklarationer giver forbrugeren mulighed for at se, hvilke ingredienser et slutprodukt indeholder og i hvilke mængder. Af hensyn til sikkerhed og sundhed opføres alle allergener og ingredienser. 4

5 Margarita Ylakavičiūtė- Ostrauskienė UAB INGMAN ledai Isproducent, Litauen Tæt fokus på regler og lovgivning Arbejdstilsynet fører tilsyn med sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen med udgangspunkt i arbejdsmiljøloven, der orienterer produktionsmedarbejdere, lager- og transportpersonale, hvordan de skal forholde sig til Vi deltager i udbud vedrørende fremstilling af produkter til detailvirksomhedernes egne mærker i hele Europa, så vi skal kunne sikre høj kvalitet og følge alle krav i de forskellige lande. arlige materialer, de kommer i berøring med. Vi bliver hvert år certificeret i overholdelse af en Et godt ERP-system skal kunne styre selv de række forskellige bestemmelser. vanskeligste aspekter af regeloverholdelse i fødevareindustrien.? Tony Carlisle Fairfax Meadow Kødproducent, Storbritannien > > Hvor længe vil det tage jer at spore og identificere et produkt i tilfælde af en Overholdelse uden problemer hændelse i fødevareleverancekæden? Det er afgørende at udarbejde produktspecifikationer og gennemføre den foreskrevne mærkning. Det er en kritisk parameter, men når det sker automatisk via systemet, er det ikke et væsentligt problem for os. 5

6 6

7 2: Overholdelse af miljøprogrammer og bestemmelser før en hændelse indtræffer I de seneste år har de fleste fødevarevirksomheder oplevet krav fra forbrugerorganisationer, der fokuserer på grønt image. De kræver anvendelse af genbrugsmaterialer til emballage, lavt CO 2 -forbrug og lav CO 2 -udledning, økologiske ingredienser i produkterne, miljøvenlige emballager, etc. ERP-systemerne og deres økosystem-partnere skal kunne udtrække alle komponenterne og danne rapporter om dem til brug i virksomhedens pressemeddelelser og markedsføring. HACCP har eksisteret i flere år og kan sammenlignes med en ISO-godkendelse af virksomheder, der følger reglerne. Virksomheder, der opfylder HACCP-kravene, har specifikke SOP'er (Standard Operating Procedures), der stiller krav til ensartet kvalitet, og hvordan produkterne styres, håndteres og produceres for at leve op til kravene. De fleste bearbejdningsvirksomheder, der bearbejder animalske spildprodukter, fedt og lignende produkter skal? Josh Sanders Sea Breeze Drikkevareproducent, USA ERP - Et sikkert sted for informationer Vi har en tjekliste, der skal følges ved batchfremstilling, varemodtagelse og oplagring, og vi arbejder løbende på at forbedre og optimere processerne i forhold til ændrede krav. Vi håber på at få indarbejdet mange af oplysningerne i vores system, så vi kan afskaffe logbøger og ekstra udskrifter. Jeg synes godt om princippet med, at der er backup af alting. > > Ønsker jeres organisation at oparbejde et grønt image, og har I i det tilfælde de rigtige værktøjer til rapportering om regeloverholdelse? > > Hvilken effekt har produkterne i bortskaffelsesleddet? > > Hvad er jeres co 2 aftryk, og styrer I energiforbruget på den maksimalt ansvarlige måde? > > Styrer I spildevand og røgudledning effektivt? > > Er jeres emballagekomponenter nedbrydelige? > > Hvor stor en procentdel af genbrugsmaterialer indgår i produkterne, og er I klar til at redegøre for spørgsmålene i jeres årsberetning? have HACCP-godkendelse og følge strenge proceskrav vedrørende hygiejne og sikkerhed på arbejdspladsen. 7

8 3: Tag forbyggende foranstaltninger for at minimere risici ved fødevaresikkerhed Forebyggelse og overvågning er de billigste metoder til styring af fødevaresikkerhed. Hvis man når at stoppe en forurenet ingrediens, før den kommer ind i fabrikken, kan den returneres til leverandøren, og det eneste, I har mistet, er tid. Venter I, til en forbruger finder et forurenet slutprodukt, skader det jeres dyrebareste aktiv - nemlig brandet - og I skal tilbagekalde produkter og emballager til en værdi af millioner af kroner. Forebyggelse inden for fødevaresikkerhed starter med et kvalitetsstyringssystem (QMS) integreret i ERP-systemet. Ved at implementere test i alle processen faser forebygger i forurening længere fremme i kæden af forarbejdede og færdige fødevarer. Det er sandt, at kvalitetskontrol koster, og påvirker produktionseffektiviteten, men det er den ERP-funktionalitet, der giver langt det bedste investeringsafkast. Alt starter med et indkøb, og derfor skal jeres første tiltag være at implementere et program til certificering eller godkendelse af leverandører. Kontrol af vareleverancer fungerer som en forsikring, der minimerer skaden ved eventuelle hændelser, og det bør være standardprocedure i alle fødevarevirksomheder.? > > Kan I spore leverandørernes partinumre i jeres nuværende system? > > Kan I måle korrekte FEFO-datoer på letfordærvelige varer? > > Har I implementeret en leverandørcertificeringsproces? > > Har I transparent kvalitetsstatus på alle lagerenheder? > > Hvor stor en procentdel af jeres friske råvarer testes ved modtagelse? > > Kan I overvåge COOL (oprindelsesland) 1 og 2 for udvalgte produkter? 8

9 Anatolijs Krivkins Rigas Piensaimnieks SIA Tony Carlisle Fairfax Meadow Mejeribestyrer, Letland Kødproducent, Storbritannien Konstante kontroller Temperaturen er afgørende I hver fase af den enkelte produktion kontrollerer og analyserer vi, at alt er under kontrol. Ved kølevarer er en af de vigtigste opgaver at sikre, at "kølekæden" ikke brydes på noget tidspunkt i produktions- og Når kølevognen med råmælken ankommer, kan vi distributionsprocessen. ikke modtage mælken, før den er kontrolleret og godkendt. At holde produkterne ved rette temperatur og styre holdbarheden har højeste prioritet. Det er ikke fysisk muligt at trykke på knappen og lagerføre varen, før den er godkendt. Det er et af modulerne i vores ERP-system. 9

10 4: Vær proaktiv med track og trace Komponenter til track og trace af partier er kritiske for fødevarevirksomheder, særligt på baggrund af myndighedernes seneste tilbagekaldelser af produkter. Problemet i de fleste virksomheder er, at processer til sporing af partier er ekstremt transaktionstunge og kræver en høj grad af disciplin at implementere. I manuelle systemer tager det normalt uger at foretage en tilbagekaldelse, og i virksomheder, der har implementeret automatiserede systemer, tager det sædvanligvis ikke mere end minutter. Der er enorme fordele ved automatisering. Netop fordi processerne er så transaktionstunge, anbefaler vi, at man implementerer et dataindsamlingsprogram samtidig. Automatiseringsgraden kan variere i virksomhederne fra simple indberetninger registreret med stregkoder til optælling eller gulvscannere eller fuldt udbyggede MES-systemer. Det er vigtigt for fødevarevirksomheden at registrere et led bagud (leverandørens partinummer) og et led fremad (afsendelse til kunde) i et track og trace system. Det er en yderligere fordel, hvis ERP-systemet også kan spore logiske parametre, testresultater fra kvalitetskontrol samt to niveauer af COOL (oprindelsesland), som alle knyttes til enhed/parti kombinationen.? > > Er jeres dataindsamlingssystemproces kørende, så I kan spore oplysninger om Catch Weight-enheder, parti og delparti? > > Kan I arbejde med muligt og opdelt lager? > > Kan I arbejde med enten udløbsdato eller sidste salgsdato i jeres system? > > Kan I se track og trace oplysninger for et parti online til enhver tid uden at udskrive bunker af papirer? > > Kan I til enhver tid nedbryde efter kvalitetskontrolspecifikationer for et parti? > > Track og trace af partier kræver disciplin. Er jeres medarbejdere klar? 70% af fødevarevirksomhederne vurderer automatiseret fuld sporbarhed fremad og tilbage i værdikæden som en af de vigtigste ERP-funktioner. 75% benytter en kombination af systemautomatisering, regneark og manuelle processer. (ERP Plus in Process Industries Early Findings af Aberdeen Group) 10

11 Arantxa Beaumont Limagrain Frøproducent, Spanien Tony Carlisle Fairfax Meadow Kødproducent, Storbritannien Nøglen til kundetilfredshed Lige præcis kvalitet, type og oprindelse Vi styrer fødevaresikkerheden gennem kontrol af sporbarhed ned på parti tildelt af ERP-systemet. Sporing af produkter er yderst vigtigt, fordi vi er underlagt krav herom. Kontrol og kvalitet for det enkelte produktionsparti har vores største opmærksomhed, netop fordi det har direkte sammenhæng med kundetilfredsheden. Ud over den nationale lovgivning, er der også kunder, der stiller krav til os og for eksempel kun ønsker en bestemt type eller kvalitet af kød eller Josh Sanders Sea Breeze kød af bestemt oprindelse. Drikkevareproducent, USA Øget produktion og effektivitet I fremtiden ønsker vi at indføre bedre tracking af partier - stregkodescannere i modtagelse og produktion. Det kan hjælpe os med at kontrollere ingredienser, reducere papirarbejdet og øge både produktion og effektivitet. 11

12 5: Integrer brugervenlig kvalitetskontrol gennem hele fødevareværdikæden Det er enkelt! En ERP-implementering kan kun lykkes, når brugerne bakker op om den. Analytikerne hævder, at 48% af alle mislykkede ERP-implementeringer skyldes afvisning fra brugernes side. Gnidningsfri integration af kvalitetskontrol minimerer brugernes arbejde ved kun at skubbe relevante oplysninger ud til relevante brugere - præcis når de skal bruge dem.med det rigtige system får man også en liste over godkendte leverandører og test, og en tjekliste til? > > Kører kvalitetskontrollen gnidningsfrit? > > Kan jeres kvalitetskontrolsystem integreres med track og trace af partier? > > Er jeres kvalitetskontrolsystem integreret med indkøb, produktion og forsendelse? > > Er jeres system tilstrækkeligt fleksibelt til at styre alle producenter eller forabejdningvirksomheder? > > Udfører jeres kvalitetskontrolsystem korrekte lageroverførselspolitikker? > > Kan jeres system spore og styre et CAPA-program (Corrective Action Preventive Action)? kvalitetstjek, så laboratorieteknikerne kan se stikprøve- og testkrav for den pågældende dag eller uge. Når testene er gennemført, tildeles partierne automatisk den passende logiske status og kan herefter gå videre efter Dr. Scott Hamilton Global Industry Lead Food, Columbus de interne regler. Det rigtige system rummer også mulighed for omarbejdning, gentagen test og automatiserede processer i laboratoriet. Ideen er et gøre stikprøve- og testprocesserne enkle, så data kun skal indtastes én gang. Resultatet af testen i form af godkendelse eller afvisning kan aktivere eller deaktivere skift af lagermæssig status og flytning ifølge virksomhedens politikker. Endelig skal et godt kvalitetskontrolprogram være let at bruge, og det skal være integreret i MPS, så partier, der er afvist eller efter udløbsdato, ikke medtages i planlægningen. Kvalitet vedrører alle aspekter af leverancekæden Kvalitetsstyringen skal dække alle aspekter af leverancekædestyring. Denne brede opfattelse af kvalitetsstyring spænder eksempelvis fra definition af enheder og opskrifter til indkøb af materialer, egentlig produktion, salg og overførsel. 12

13 13

14 LÆS OGSÅ VORES ANDRE GUIDER OM Forbedring af virksomhedens synlighed og resultater og Forbedring af driftseffektivitet og samarbejde i forsyningskæden. Columbus samarbejder med fødevarevirksomheder over hele verden. Vi retter en tak til Anatolijs Krivkins, Tony Carlisle, Josh Sanders, Arantxa Beaumont, Margarita Ylakavičiūtė- Ostrauskienė, and Maido Solovjov, der alle har bidraget med deres tid og ekspertise til denne guide. Columbus sender også en tak til Luke Shave fra Microsoft for hans bidrag. DENNE GUIDE ER UDARBEJDET AF: GILBERT GARCIA Group Industry Director Food, To Increase, er kendt for sin store ekspertise inden for fødevareindustrien med mere end 30 års erfaring med ERP-systemer. Gilbert indgår i et tæt samarbejde med Food Competency Center teamet hos Columbus. John petersen Global Industry Lead Food, Columbus, har udelukkende arbejdet med fødevarespecifikke løsninger i de seneste 5 år hos Columbus, primært som chefarkitekt og projektleder. Før han kom til Columbus arbejdede John på den anden side af skrivebordet for virksomheder i drikkevareindustrien, som for eksempel Carlsberg. Luke Shave Microsoft Senior Global Marketing Manager SCOTT HAMILTON Global Industry Lead Food, Columbus, arbejder globalt som konsulent og underviser i SCM og ERP relaterede emner. Kontroller kvalitet og regeloverholdelse for at opfylde forventningerne til virksomheden! For at få størst muligt udbytte af materialerne, skal I styre kvalitet og regeloverholdelse. Med det rette IT-system opnår I en transparens, Scott har løst konsulentopgaver for mere end tusind virksomheder og afholdt flere hundrede lederseminarer ud over at undervise i SCM/ ERP som professor på MBA-uddannelsen på mange førende universiteter. Han er forfatter til Maximizing Your ERP System og seks bøger om Microsoft Dynamics AX. der gør det muligt at optimere de forskellige trin i leverancekæden og reducere omkostningerne, så leverandørerne ikke har grund til at skifte producent. YDERLIGERE INFORMATION FINDES PÅ Columbus, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup Columbus, Olof Palmes Allé 44, 8200 Aarhus N Columbus, Columbus, Gugvej 128, 9210 Aalborg SØ

i forretningsprocesser og resultat

i forretningsprocesser og resultat FOOD KNOW HOW En guide til valg af ERP Bedre transparens i forretningsprocesser og resultat 3 METODER TIL FORBEDRINGER i jeres virksomhed 18 KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv Best in class Eksperternes

Læs mere

effektivitet og samarbejde i forsyningskæden

effektivitet og samarbejde i forsyningskæden FOOD KNOW HOW En guide til valg af ERP Hvordan ERP kan forbedre effektivitet og samarbejde i forsyningskæden 34 KRITISKE SPØRGSMÅL I skal stille jer selv ved valg af ERP-løsning DEN RETTE LØSNING Læs eksperternes

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

FØDE VARE SIKKER HED

FØDE VARE SIKKER HED NR. 6 FØDE VARE 17 SIKKER HED Forbedring af fødevaresikkerheden og opnåelse af HACCP/SQF/ BRC/IFS certificering HVAD ER " "? For at hjælpe fødevareproducenter med at løse nogle af de vigtigste problemer

Læs mere

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund

Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX. Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Fold mulighederne ud med Microsoft Dynamics AX Effektiv Proces Produktion v/ Benny Jepsen & Henrik Oxlund Hjertet i EG er branchefokus Hjertet i EG er branchefokus Brancheløsning Brancheviden Erfaring

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder

procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder RAPIDVALUE til AX 2012 procesdrevet implementering I produktionsvirksomheder med udgangspunkt i best practice Bryd med de sidste 20 års tilgang til ERPimplementering Veldokumenterede Best Practice forretningsprocesser

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Frontmatec Fødevarer (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec Vi har over 30 års erfaring med MES Industriel IT og

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Generel fremstillingsindustri - MES

Generel fremstillingsindustri - MES Generel fremstillingsindustri - MES Automation af industrielle produktioner Der er store muligheder i automation af industrielle produktioner med industrisoftware. Vores erfaring er, at der både er store

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNERNE

Læs mere

Sporbarhed &>Storytelling?

Sporbarhed &>Storytelling? Sporbarhed &>Storytelling? Eller: Hvordan designes et sporbarhedssystem således at det bliver mere end blot storytelling? Mere end eller andet end værdiladet! Præsentation Walther Rahbek, Salgschef, Lyngsoe

Læs mere

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk

It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer. EG www.eg.dk It-løsning til fødevareindustrien Høj sikkerhed og optimale processer EG www.eg.dk Hvor trykker skoen egentlig? Kravene til fødevaresikkerheden og dokumentation af varens sammensætning er stigende fra

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Tilbagekaldelsesforsikring Spørgeskema

Tilbagekaldelsesforsikring Spørgeskema Tilbagekaldelsesforsikring Spørgeskema 1. Virksomheden Virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen: Navn Adresse: CVR-nr.: Dato for grundlæggelse: Virksomhedens aktiviteter: Hjemmeside:

Læs mere

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien

Fødevareløsning. - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien Fødevareløsning - en komplet brancheløsning til fødevareindustrien 7 STORE UDFORDRINGER Fødevareindustrien ved, at det at stille mad på bordet ikke er så enkelt, som at åbne køleskabet. Som fødevarevirksomhed

Læs mere

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring

PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring PIA Nassau Europe Produktbeskyttelseforsikring Kontaminering/tilbagekaldelse Spørgeskema Virksomheden 1. (a) Navn på virksomheden og de datterselskaber der ønskes omfattet af dækningen (b) Adresse _ (c)

Læs mere

Spar tid og penge med Sertica Maintenance

Spar tid og penge med Sertica Maintenance Tid til optimering Spar tid og penge med Sertica Maintenance D Frigør ressourcer i den tekniske afdeling, og forlæng levetiden på dit udstyr med Sertica - et fleksibelt softwaresystem, der administrerer,

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Kvalitet og fleksibilitet siden 1973

Kvalitet og fleksibilitet siden 1973 Medical Packaging & Logistics Ønsker i større fleksibilitet..? Grundvig.as giver jer muligheden og friheden til selv at kunne styre og justere jeres lager og logistik. Fleksibilitet Faste omkostninger

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Kvalitet og fleksibilitet siden 1973

Kvalitet og fleksibilitet siden 1973 Medical Packaging & Logistics Ønsker i større fleksibilitet..? Grundvig.as giver jer muligheden og friheden til selv at kunne styre og justere jeres lager og logistik. Fleksibilitet Faste omkostninger

Læs mere

Relevante kinesiske myndigheder og love

Relevante kinesiske myndigheder og love Relevante kinesiske myndigheder og love Oversigt over oplæg Nøgle statsorganer - CFDA - MOA - AQSIQ - CNCA - Yderligere information Fødevaresikkerhedsloven af 2015 Kinesiske mærknings krav for forud indpakkede

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i forsyningskæden, og netværksgruppen IFS/BRC er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og tværs deler erfaringer, gode

Læs mere

Sporbarhed gennem serialisering

Sporbarhed gennem serialisering Sporbarhed gennem serialisering At styrke forbrugernes sporingsmuligheder bidrager til kampen mod forfalskninger Af Per Pilegaard I takt med at presset stiger i levnedsmiddel-, kosmetik- og medicinalindustrien

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursusmodul til 2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursustitel: Kursustype: Adgangsniveau: Kvalitetsstyring i seafood-produktion Kursus i kvalitetsstyring

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Kursuskatalog. Eurofins Steins Consultancy

Kursuskatalog. Eurofins Steins Consultancy Eurofins Steins Consultancy Kursuskatalog Eurofins Steins Consultancy tilbyder såvel generiske som virksomhedsspecifikke kurser indenfor fødevareproduktion, lovgivning og egenkontrol. Untitled-5 1 31-10-2016

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? ? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

AMU syd, Kolding 3. marts 2008

AMU syd, Kolding 3. marts 2008 AMU syd, Kolding 3. marts 2008 Jette Aamann, Bureau Veritas Certification Denmark For the benefit of business and people AGENDA 1 Hvad er Bureau Veritas Certification 2 Lovgivningens krav til sporbarhed

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for

Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for Branchemodeller Detaljerede procesmodeller for A-kasser Kommunal forvaltning Entreprenører Produktionsvirksomhed Fagforbund Rådgivning Skadesforsikring Webshop HVAD ER EN PROCESMODEL (DEL 1)? Leverandør

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC

Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetssikring af IT udvikling hos TDC Kvalitetsrevisor Henning Sams Har være ansat hos TDC siden 1976 og har arbejdet med kvalitet i ca. 10 år, primært som QAér og Proceskonsulent. Underviser bl.a på

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

HVEM ER JEG? Una Consulting

HVEM ER JEG? Una Consulting HVEM ER JEG? -Lene Rasmussen Danapak (Emballage) -Elev - økonomichef - international koncerncontroller - implementeret ERP EG A/S -Forretningsanalyser -ERP implementering -Økonomisk rådgivning for kunder

Læs mere

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst!

Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Skab en bæredygtig forretning med It-systemer skræddersyet til vækst! Claus Hedeager Pedersen, International markering manager, Mamut Iværk&Vækst2011 9. september 2011 1 At forenkle og effektivisere hverdagen

Læs mere

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen

ERP prisen oktober 2013 Torben Iversen ERP prisen 2013 24. oktober 2013 Torben Iversen Indledning Konferencen FORRETNINGSsystemer har i samarbejde med HerbertNathan & Co valgt at indføre en ERP pris for at hædre leverandør- og kundevirksomheder,

Læs mere

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer:

Ved at implementere disse teknologier, har Honda foretaget følgende forbedringer: Honda's filosofi Honda har i mange år været i front, når det drejer sig om miljøhensyn, og har været sig sit ansvar som global bilproducent bevidst. Honda har taget arbejdet med at minimere bilernes påvirkning

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Tænk fremad mod en succesrig fremtid.

Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Tænk fremad mod en succesrig fremtid. Essential Business Builder Program you can Der er en enorm fremdrift i de digitale printløsninger. Både printleverandører og kunder har for alvor taget de nye teknologier

Læs mere

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006

Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Dansk Kvægs Kongres 2006 Mælkekvalitet nu og i fremtiden Helle Skjold, Arla Foods, 28. februar 2006 Hvad er god mælk for forbrugeren? Forbrugerkrav Sund og nærende (mager, næringsrig, forebyggende) God

Læs mere

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler

Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Kvalitetsstyringssystem for test af leverandørernes implementering af MedCom s profiler Version 1.0 9. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 2 ANTILOPE PROJEKTET... 4 3 FASEPLAN

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie...

http://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/netcompany.fvs0001/pages/formvie... Side 1 af 12 Version: 15. januar 2014 Risikoanalyse for detailvirksomheder med begrænset behandling BLANKET 2 Virksomheder der modtager, opbevarer og evt. videresælger emballerede Skriv hvad du laver her:

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Udvikling af rengøringsløsninger til fødevareindustrien

Udvikling af rengøringsløsninger til fødevareindustrien Udvikling af rengøringsløsninger til fødevareindustrien 2 Mere end hundrede års erfaring med rengøring Hvorfor Vikan? Vikans erfaring og praktiske tilgang har givet os et uovertruffet ry som leverandør

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder

Ny fødevarevirksomhed. - kom godt i gang! For detailvirksomheder Ny fødevarevirksomhed - kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed Når Fødevarestyrelsen kommer på besøg i din restaurant, supermarked, kiosk eller lignende, kontrollerer

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Funktionerne tilføjes for processen, produktion og Logistik i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Funktionerne tilføjes for processen, produktion og Logistik i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Funktionerne tilføjes for processen, produktion og Logistik i Dynamics AX 2012 R2 Dette dokument er maskinoversat uden menneskelig indgriben. Det leveres "som det er og forefindes", og det kan ikke garanteres,

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERPløsninger, så du kan fokusere

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen)

Uddrag af lovstof. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne (Hygiejneforordningen) KAPITEL VIII Personlig hygiejne 1. Alle, der arbejder på steder, hvor der håndteres

Læs mere

Miele Track n Trace. 100% dokumentation af vaskeprocessen

Miele Track n Trace. 100% dokumentation af vaskeprocessen Miele Track n Trace 100% dokumentation af vaskeprocessen Miele Professional Track n Trace Med Miele Professional Track n Trace får du 100% dokumentation af vaskeprocessen. Du kan styre, effektivisere og

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services "Transforming your business" Canon Business Services I et landskab, hvor kundeadfærden hele tiden ændrer sig, ændrer det også den måde, virksomheder arbejder på, samt hvordan de

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU

:PVS DBSHP PVS DPNNJUNFOU Transport udover alle grænser Den stærkt stigende internationale samhandel skærper kravene til godssikring. Kravene til virksomhederne øges. Det handler om at undgå dyre transportskader, vel at mærke på

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Konsignationslager & ordreproces

Konsignationslager & ordreproces Microsoft Dynamics AX Fall Konsignationslager & ordreproces 16. 1 Generelle fordele ved at bruge AX Kongsignationslager: - Lagerprocessen er ens for lagermedarbejdere - Kontrol og opfølgning er ensrettet

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere