Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess"

Transkript

1 Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess

2 Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring og derfor skal den måde, vi arbejder med projekter og implementering på, være enkel og understøtte forandringsparathed. Agil implementering af dine forretningsløsninger og -processer sikrer høj gennemsigtighed, mulighed for at analysere og løbende tilpasse og prioritere hele vejen igennem udviklingsprocessen. Det sikrer en høj grad af kundeinvolvering i hele processen, bedre resultater og brug af ressourcer, bedre implementering og tilfredshed så både tidsplanen og projektøkonomien kører på skinner. Agile projekter At implementere et ERP-system i større organisationer er en omfattende opgave, der ofte udfordrer både leverandøren og køberen af løsningen. Udfordringen bunder ofte i kravet om, at hele leverancen skal være detaljeret beskrevet inden indgåelse af kontrakt, hvorefter megen værdifuld ledelsestid efterfølgende anvendes (læs: spildes) på tolkning af aftalen og på kontraktuel ændringsstyring. Tilmed vil der i en projektperiode dukke nye forretningskrav op, være behov for ændringer i selskabstruktur og organisation og andre ting, der påvirker den endelige løsning. Med Accelerate får du et sæt moderne værktøjer, der kort fortalt sikrer muligheden for løbende at prioritere og optimere indholdet af projektleverancerne. I et tæt og effektivt samarbejde med vores projektorganisation har du mulighed for løbende at tilpasse projektet til din omskiftelige virkelighed. Det bedste resultat, du kan opnå, er, at ERP-systemet afspejler og opfylder de procesmæssige behov på det tidspunkt, hvor I går i drift på den nye løsning. Det resultat når du bedst og sikrest med den agile implementeringsmetode; Accelerate.

3 Traditionel implementering Et traditionelt ERP-projekt, der planlægges og gennemføres efter en traditionel vandfaldsmetode, vil ofte give svære arbejdsbetingelser for både jeres og vores projektteam. Projektet forløber i afgrænsede og kronologiske faser, som skal være afsluttede, før næste fase påbegyndes. Dette betyder en ujævn belastning for både kundens og leverandørens projektorganisation. Samtidig vil formelle krav om en detaljeret kravspecifikation som udgangspunkt for en leveringskontrakt betyde, at kravspecifikationsfasen bliver lang og ressourcekrævende. Det er dog ingen garanti for, at der ikke skal ændres i projektet efterfølgende. Dette kræver ofte et omfattende og omkostningstungt ændringsstyringsarbejde, der ikke tilfører projektet nogen værdi. Projektøkonomi Ressourcer Viden Accelerate-metoden Styrken ved agil implementering er, at vi konstant fra projektets første dag har fokus på, hvad der giver værdi for din virksomhed. I forprojektet udarbejder vi en Produktvision, der tegner et overordnet billede af, hvordan ERP-systemet skal hjælpe din forretning. Derudover udarbejder vi gennem workshops med dit projektteam den bruttoliste over opgaver (Product Backlog), der skal løses, inden I går i drift. Denne dynamiske liste prioriterer I konstant, så den næste leverance fra EG NeoProcess projektteam altid er det, der giver mest forretningsværdi for virksomheden. Projektøkonomi Ressourcer Viden

4 Accelerate-processen Forprojekt I forprojektet opsættes vision for projektet, og der tages stilling, til hvad man vil opnå med implementeringen. 1. FORPROJEKT 3. SPRINTFASE 4. SPRINTFASE Blueprint I Blueprint-fasen defineres de opgaver, der skal løses i forbindelse med implementeringen. Alle opgaver prioriteres i henhold til den forretningsmæssige værdi. PRODUKT- VISION DAGLIGE SCRUMMØDER Sprint Opgaverne fordeles i sprints. De sprints, der giver størst forretningsmæssig værdi, ligger allerførst i forløbet. Hvert sprint varer 2-4, uger og sprintteamet har daglige scrummøder, hvor evt. koordinering afstemmes. Hvad vil vi opnå? Overblik over projektet. 2. BLUEPRINT SPRINT 2-4 UGER Delleverance + test. 5. FLOWTEST Test Når et sprint er færdiggjort, leveres det, og det testes umiddelbart derefter af brugerne. I de sidste faser (Flowtest og Go Live) testes den samlede leverance inden projektet går live Overordnet definition af opgaver. Prioritering af opgaver. Hver delopgave laves som selvstændig leverance. Samlet leverance + flowtest. Go Live.

5 Product Backlog/ Opgaveliste Sprint Backlog/ Sprintplan DAGLIGE SCRUMMØDER SPRINT 2-4 UGER Sprintperiode med daglige scrummøder Delleverance klar til test/brug Den af de tilbageværende opgaver, som har størst forretningsmæssig værdi, udgør det næste sprint. Opgaven brydes op i mindre delopgaver, som indgår i sprint. Projektteamet følger på daglige scrummøder op på status og fremdrift. Hvert sprint varer mellem 2 og 4 uger, og når et sprint er færdig, leveres det til test hos virksomheden. SCRUM: Scrum er en begivenhed i rugbyspillet, hvor spillerne mødes i en klump og genstarter spillet. På samme måde er scrum i softwareudvikling fokuseret på teamet bestående af faglige kræfter, der sammen har ansvaret, men også kompetencen, til kontinuerligt at levere nye versioner af løsningen. SPRINT: Levering i et agilt projekt sker i såkaldte sprints, der er en tidsafgrænset periode (typisk 14 dage), hvor teamet har fuldt fokus på at levere næste version. Bemærk, at levere i scrum betyder færdig funktionalitet/konfiguration og ikke dokumentskrivning. Kun reelt færdig funktionalitet, der kan testes og godkendes, accepteres som reel fremdrift.

6 Mål og metode 1 1. Det vigtigste først Som kunde i et agilt projekt er det din vigtigste opgave at sikre, at projektet til enhver tid har fokus på de opgaver, der tilfører din forretning mest værdi. De forretningskritiske processer vil derfor altid blive implementeret først. 2. Ny viden i spil 4. Brug ressourcerne bedst Et sundt motto: Brug ressourcerne der, hvor de er bedst anvendt! Den agile metode bringer dine projektdeltagere og EG NeoProcess medarbejdere i løbende tæt og uformel dialog om udviklingen af løsningen. Det giver stor tilfredshed og forandringsparathed hos dine medarbejdere, mens det hos vores projektmedarbejdere skaber stor energi, arbejdsglæde og høj kvalitet. I ethvert implementeringsprojekt vil der undervejs i processen dukke ny viden op i form af nye erkendelser og ændrede forudsætninger. Med Accelerate metode kan du inddrage denne nye viden naturligt i processen og i det løbende arbejde med prioritering af opgaver og udvikling af løsningen. Uddannelsen af medarbejderne bør derfor ske løbende på de vigtige områder i projektet. 3. Løbende implementering Sikring af reel fremdrift i et projekt er som oftest den største udfordring for styregruppen og projektledelsen. I et Accelerate projekt måler vi fremdrift på én eneste valid parameter, og det er, om den afleverede opgave er driftsklar. Det gælder, uanset om opgaven er programfunktionalitet, brugeruddannelse, datakonvertering, procesændringer eller andet. kr 5. Styr på tid og økonomi Gennem det indledende arbejde med produktvisionen skaber vi sammen et fælles billede af den færdige løsning. På det tidspunkt har vi et klart billede af projektets omfang og specielle udfordringer. Økonomien i projektet kalkuleres ud fra de kendte forudsætninger, og tidsrammen beregnes i forhold til antallet af forventede sprints. Vi leverer gerne agile projekter til fast pris.

7 Dynamiske projekter = bedre resultater Vi ønsker en handlingsorienteret og dynamisk proces, der bringer merværdi til din ERP-løsning. Når din virksomhed igangsætter et ERP-projekt, er det oftest for at øge virksomhedens produktivitet, effektivitet, omkostningsstyring og dermed konkurrenceevne. Hver virksomhed har forskellige fokuspunkter i et ERP-projekt, men fælles for alle ERP-projekter burde være at prioritere og fokusere på de områder, der giver størst forretningsmæssig værdi. Det er lige præcis, hvad agil implementering drejer sig om. Gennem det tætte samarbejde og den tætte dialog mellem dig og EG NeoProcess agile projektteam kan vi opnå en meget stærk interaktiv proces, som hurtigt skaber en løsning, der dækker virksomhedens reelle behov. Den løbende og tætte brugerinvolvering i udviklingen af løsningen resulterer i høj brugertilfredshed, tryghed i driftsstartsfasen og en meget stejl indlæringskurve for organisationen. Forprojekt KRAV: Vi identificerer og samler dine visioner, strategier, krav, ønsker og behov i en startworkshop. Vi kortlægger sammenhænge og forretningsgange. Vi beskriver dine processer i intentioner og menneskesprog - i stedet for i tekniske kravspecifikationer. Det skaber et stærkt fælles billede af den fremtidige løsning. Blueprint HVAD: Vi laver sammen med dig en samlet og prioriteret liste over alt det, I gerne vil have i løsningen en product backlog /opgaveliste. Vi prioriterer sammen med dig opgaverne i listen gennem hele projektet, så vi altid løser det vigtigste først. På baggrund af den løbende prioritering vælger vi de vigtigste delopgaver eller emner, der sendes til sprint. Sprint ACTION: Vi løser de udvalgte delopgaver i korte intensive sprints på 2 uger. Hver dag holder vi statusmøder, så vi konstant sikrer, at der er fremdrift, at ny viden bruges, at forhindringer fjernes, og at ressourcer optimeres - en synkronisering! Test LEVERING: Efter hvert sprint leverer vi delopgaven til test eller brug. Det sikrer, at du løbende kan implementere og integrere løsningen i organisationen - så det hele ikke kommer i ét ryk.

8 Vi er tæt på dig i hele Danmark EG NeoProcess styrker din forretning Vi er specialister i procesoptimering og arbejder på flere niveauer fra rådgivning til konkret optimering med ERP-løsningen Microsoft Dynamics AX og ledelsesrapportering. Procesoptimering Vi effektiviserer forretningsgange og optimerer samspillet mellem de processer, der skaber størst værdi for din forretning, og it-systemet. Kontakt os EG NeoProcess altid tæt på dig. Vi har kontorer i Odense, Kolding, Aarhus, Ballerup, Thisted og Aalborg. EG NeoProcess Tlf o it Med EG NeoProcess får du en leverandør, der kan tage ansvaret for hele din it-løsning. Vi har kompetencer inden for infrastruktur, hosting og ERP-løsninger. Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX er mere end blot et økonomisystem. Det er et komplet virksomheds- og forretningssystem, der hjælper dig med at drive din virksomhed på tværs af lokationer og lande ved at konsolidere og standardisere processer og give gennemsigtighed på tværs af virksomheden. EG NeoProcess

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Vejledning Iterative forløb

Vejledning Iterative forløb Vejledning Iterative forløb Til 02.18 Systemløsninger, Projekter samt Vedligehold Baggrund for valg af iterativ model Side Hvilke ydelser leveres Har du spørgsmål til i et iterativt projekt vejledningen?

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke:

Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: - Dette whitepaper udspringer af dialoger med deltagere på et agile forum etableret af Peak. Forfatterne ønsker derfor at takke: Charlotte Gall, Digitaliseringsstyrelsen Dan Sten Rexen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland

Scrum guiden. Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler. Oktober 2011. Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Scrum guiden Den ultimative guide til Scrum: Spillets regler Oktober 2011 Udviklet og vedligeholdt af Ken Schwaber og Jeff Sutherland Indholdsfortegnelse Formålet med Scrum guiden... 3 Scrum overblik...

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it

Visma i Danmark. Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Visma i Danmark Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Nordens førende fagmiljø inden for økonomi og it Der er mange fordele ved at indgå et samarbejde med Visma. Vi er Nordens førende leverandør

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER Denne guide er forfattet af foreningen ADDA (Association of Danish Digital Agencies). Formålet er at hjælpe offentlige myndigheder og organisationer til

Læs mere

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing?

White Paper. Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? White Paper Hvad mener danske økonomichefer om applikation-outsourcing? Udarbejdet for KMD af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow Carsten Schmidt, Managing Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF DIGITALE PROJEKTER INDHOLD INTRODUKTION 3 DE 5 SUCCESKRITERIER 3 VORES LØFTER 3 DE 5 SUCCESKRITERIER PARTNERSKAB 4 FORRETNINGSUDFORDRING 7 FAGLIG KOMPETENCE 9 PRISER OG BETINGELSER 12

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET

FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET FORRETNINGSFOKUS HOLDER PROJEKTET PÅ SPORET Mange vil nikke genkendende til, at det kan være voldsomt kostbart at gennemføre projekter uden tilstrækkelig styring. Men man kan dog komme langt med struktur

Læs mere