Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik"

Transkript

1 Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik The forelimb of hadrosaurian dinosaurs; functional morphology and systematics METTE ELSTRUP RASMUSSEN Rasmussen, M.E.: Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik. Geologisk Tidsskrift, hæfte 2, pp København, Hadrosaurs (Ornithischia, Ornithopoda, Hadrosauridae), Late Cretaceous "duckbille d" dinosaurs, are often reconstructed with incorreetly articulated forelimbs. The palm of the manus is generally reconstructed facing backwards, but the morphology dictates a more medial orientation. This is supported by the orientation ofmanus prints from quadrupedal trackways ofhadrosaurs. The position of manus prints of quadrupedal trackways furthermore suggests that lateral oscillations of the body occurred, when the animal was walking. A cladistic analysis, based on 92 morphological characters from the forelimbs of 18 hadrosaur species (representing 13 genera), eight other ornithopods and the Early Jurrasic ornithischian Heterodontosaurus, resulted in one single, most parsimonious tree. This tree is similar to other published phylogenies, and the family Hadrosauridae, as well as the two subfamilies Hadrosaurinae and Lambeosaurinae, are well defined, as is the group including hadrosaurs and the Early Cretaceous Iguanodon and OuranosmmlS (family Iguanodontidae). The evolutionary trend of the ornithopod forelimb is traced. The early ornithopods, such as Heterodontosaurus were bipedal, while the forelimb ofthe intennediate-sized ornithopods was adapted for mass support. In the larger ornithopods, like hadrosaurs and iguanodonts, the forelimbs served several functions, and there are a clear functional division ofthe digits. Mass-support was the main function ofthe tree middle digits, the fifth digit could be used for manipulation, and perhaps the first digit of the iguanodonts served for defence or display. Mette Elstrup Rasmussen, Geologisk Museum, Københavns Universitet, øster Vo ldgade 5-7, 1350 København K. Indledning Dette er et koli resume af specialet» The Hadrosaurian Forclimb; Morphology, Function and inferred Phylogeny«, udfærdiget til kandidateksamen ved Geologisk Institut, Københavns Universitet, juni 1998 (Rasmussen, 1998a). Hadrosaurerne (på dansk: andenæbsøgler), der levede i Sen Kridt, var blandt de første dinosaurer, videnskaben havde kendskab til og siden den første blev beskrevet af Leidy (1858), har de flere gange været katalysatorer for ændringer i vores opfattelse af, hvordan dinosaurer generelt levede og så ud. Dele af forbenets form har været benyttet som grundlag for teorier om, hvordan disse dyr bevægede sig, hvad enten det var i vand eller på land (Osborn, 1912; Ostrom, 1964), eller på to eller fire ben (Brown, 1912; Paul, 1987). Alligevel er detaljerede studier af forbenets form og funktion sparsomme, og forbenet er forkert rekonstrueret i langt størstedelen af de tegnede, malede, computer-animerede eller opstillede skeletrekonstruktioner af hadrosaurer. Ofte er håndled, albue og skulder»vredet ud afled«for at opnå en position af forbenet, hvor håndfladen vender bagud, som det også ofte ses i rekonstruktioner af de nært beslægtede ornithopoder Iguanodon og Ouranosaurus fra Tidlig Kridt (Rasmussen, 1998b). Til dette projekt blev studeret originalt forbensmaterialet af 47 hadrosaurer og 12 andre ornithopoder, samt et antal afstøbninger af original materiale. Materialet stammer hovedsageligt fra Nordamerika (for materialeliste, se Rasmussen 1998a). Omkring to tredjedele af materialet er komplet eller næsten komplet bevaret, mens resten bestod af enkelte eller få knogler 19

2 ot fra forbenet, dog klart associeret til kranie eller andet bestemmeligt postkranialt materiale. Hovedparten af materialet stammer fra Nordamerika og bevaringstilstanden er god. Knoglerne er hovedsageligt ikke, eller meget lidt deformerede og ledoverfladerne, der mens dyrene levede var bruskbeklædte, er tydeligt afgrænset. En rimelig præcis rekonstruktion afleddenes opbygning og bevægelighed er derfor mulig. c R II III 40 cm Fig. l. Rekonstmktion af korrekt artikuleret venstre forben af hadrosauren Maiasaura peeblesorum set fra siden (Gentegnet fra Dilkes, 1993). Forkortelser: C: ravnenæbsben; H: overarmsknogle; O: tap; of: rende; ot: forbenede sener; R: spoleben; r: ribben; S: brystben; Se: skulderblad; U: albueben; II: andenfinger; I li: treclj efinger; IV: fj erdefinger; V: femte finger. Reconstruction af the articulated left fo relimb af the hadrosaur Maiasaura in lateral view. (Redrawnfrom Dilkes, 1993). Abbreviations: C: eoraeoid; H: humems; O: oleeranon proeess; of: oleeranon fossa; ot: ossified tendons; R: radius; r: ribs; S: sternum; Se: seapula; U: ulna; II: seeond finger; III: third finger; IV: foulih finger; V: fifth finger. Artikulering For at opnå en korrekt artikulation af forbenet skal ledhovedet på overarmsknoglen (humerus ) passe i ledskålen, der dannes af skulderbladet (scapula) og ravnenæbsbenet (coracoid). Desuden skal tappen øverst på albuebenet (uina) passe i renden bag på den nederste del af overarmsknoglen (Fig. 1). Det fremgår af underarmsknoglernes form, at spolebenet ikke krydser ind over albuebenet, men ligger permanent foran albuebenet, fra albuen til håndleddet. Der var således heller ikke mulighed for rotation af underarmen omkring sin akse, som det findes hos mennesket. Hos hadrosaurerne vender»hånden«med»hånd«fladen indad men også lidt skråt bagud når forbenet er strakt mod j orden, mens den, til sammenligning, vender indad hos iguanodonterne. Disse positioner afspejles også i orienteringen af»hånd«spor fra sporserier. Forskellen på orienteringen af hånden hos iguanodonter og hadrosaurer skyldes hovedsageligt forskellig opbygningen af håndleddene. Iguanodonternes håndrods ben var solide og kraftigt sammenvoksede, og det stabiliserede forbenet når dette understøttede kropsvægten. Håndleddets samlede ledoverflade mellem underarmen og håndroden var oval. Håndroden hos hadrosaurerne var dårligt forbenet, men halvcirkelformede ledflader i håndleddet, sikrede mekanisk stabilitet afleddet, når forbenet blev brugt til at støtte på (Dilkes, 1993). En rekonstruktion af forbenets muskulatur hos hadrosaurer generelt viser desuden, at kraftige muskler, der hæftede på indersiden af hånden ligeledes stabiliserede håndleddet ved vægtpåvirkning (Dilkes, 1993; Rasmussen, 1998a). Bevægelse Fossile fo dspor fra hadrosaurer er ret hyppige (Currie, 1995), mens sporserier, der inkluderer aftryk fra hånden er sjældne (Perez-Lorente et al., 1997). Håndspor i spors eri er er altid placeret foran og lidt ud til siderne for fodsporene (Dilkes, 1993). Afstanden mellem højre og venstre håndspor i sporserierne er således relativt stor. Den er større end forventet ud fra min rekonstruktion af hadrosaurernes forben og skulderbælte (Fig. 2), som viser, at dyrene var smalle over brystet. Denne større afstand mellem parvise håndspor i sporserier end den rekonstruerede afstand mellem hænderne kan betyde, at hadrosaurerne svingede lidt fra 20 Geologisk Tidsskrift 1999 / 2

3 side til side med overkroppen, når de gik. Denne tolkning understøttes af, at bagføddernes spor peger en smule indad (Currie, pers. com.). Det meste afkropsvægten blev understøttet af bagbenene (Christian og Preuschoff, 1996), og de små sideværs svingninger foregik derfor med en rotationsakse omkring bagbenene. Kraftigt forbenede sener langs ryghvirvlerne hos hadrosaurerne (og andre dinosaurer) (Fig. l), gjorde ryggen meget lidt fleksibel. Forkroppen har således måttet følge svingningerne, og da højre håndspor blev sat mens forkroppen var svunget en anelse mod højre og venstre spor mens forkroppen var svunget lidt mod venstre, blev afstanden mellem sporene større end den reelle afstand mellem 'hændene '. 20 cm c Fig. 2. Ny rekonstruktion af interartikulerede skulderbælte og forben af hadrosauren Brachylophosau/"us canadensis, set forfra. Hos B. canadensis findes kun en forbenet håndrodsknogle som ligger mellem underarmen og mellemhåndsknoglen til tredjefingeren. Bemærk at afstanden mellem forbenene er relativt lille. Forkortelser som i Fig. I. a: Tværsnit af skulderleddet. Glenoidet dannet at skulderblad og ravnenæbsben med fed og overarmsknoglen med tyndt. b: Tværsnit af albueleddet. Overarmsknoglen med fed, og albueben (øverst) og spoleben med tyndt. e: Tværsnit af håndleddet. Albueben (øverst) og spoleben med fed og mellemhåndsknoglerne IV, II og II fra oven med tyndt. (OBS. tværsnit ikke i korrekt størrelsesforhold). New reconstruetion of the interarticulated fo relimb of the hadl"osaur Braehylophosamus eanadensis in anterior view. On y one ossified carpal excist in B. canadensis betvveen tlze j(irearm and metacglpal III. Note the relatively smal! distance between theforelimbs. Abbreviations as in Fig. l. a: Cross sections of the shoulder. The glenoid made!ip by the scafiula and coracoid in bold and the humerus in thin lil/c. Ii: O oss sectiol/s of the elbow. The humerus in bold al/d the ulna (top) and radius in thin line. c: O oss sections ol the wrist. Tlze ulna (top) and radius in bold and liielacarpals IV, III and Il fi"om the top in thin line. (NB. Cl"oss-scctions not to seale). Systematik En kladistisk analyse baseret på forlemmernes morfologi, blev foretaget på en gruppe af 18 hadrosaurer, 8 andre ornithopoder fra Sen Jura til Sen Kridt samt den lille ornithischie Heterodontosaurus fra Tidlig Jura (Fig. 3). En liste over studeret materiale kan findes i Rasmussen (1998a). Hypsilophodon, Dryosaurus, Tsintaosaurus og Shantungosaurus blev studeret udfra litteraturen (Rasmussen 1998a). Formålet med en karakteranalyse var i første omgang at undersøge, om forskellene mellem hadrosaurernes forben er ubetydelige, som det tidligere blev antaget (f.eks. Lull & Wright, 1942), eller om de er tilstrækkeligt markante og eventuelt afspejler de indbyrdes slægtskabsforhold i gruppen, som de kendes fra analyser af kraniemateriale. I skelettet af forben og skulderbælte blev der fundet 92 informative karakterer til analysen, der resulterede i eet mest sandsynligt træ, som illustrerer den mest sandsynlige hypotese på slægtskabsforholdet (Fig. 3). På dendrogrammet (Fig. 3) er familien Hadrosauridae (10) repræsenteret som en naturlig slægtskabsgruppe bestående af de to underfamilier, Hadrosaurinae (hadrosaurer uden hovedkam, 17) og Lambeosaurinae (hadrosaurer med hovedkam, 11). Gruppen af hadrosaurer, Iguanodon og Ouranosaurus (6) er holdt sammen af 15 karakterer. Den relative position afhadrosaur-arterne i dette dendrogram, er i overensstemmelse med langt størstedelen aftidligere publicerede slægtskabstræer (f.eks. Fastovsky og Weishampel, 1996), ligesom dette også generelt er tilfældet med placeringen af de øvrige ornithopoder, der indgik i analysen. Kun Bactrosaurus johnson i (normalt betragtet som en oprindelig hadrosaurid) og Lambeosaurus magnicristatus findes i uventede positioner. Mulige forklaringer herpå er, at det undersøgte materiale var relativt dårligt bevaret, og at knoglerne i Bactrosaurus' tilfælde var fra unge individer (hos unge dyr har knoglerne ikke nødvendigvis opnået de distinkte former, som kendetegner de voksne individer). Udeladelse af disse to arter fra analysen havde ingen indflydelse på slægtskabsforholdet hos de øvrige arter. Den kladistiske analysen viste altså, at der 21

4 2 (4) HeterodOl1fosa/lrus tuck,!hpsdophodoll/oxil,--- Dryosourlls,- Thesce{osaurlls ljeg{ecfus. TC IlOI1!OSOllrUs IJlletl! 3 (4) 5 (2) C'amptoS{lurus dlspar 4 (4) 6 (\5) 7 (7) 8 (4) \0 (\2) 11 (4) 9 (8) OuranOSall/"llS lilgenelisls Bactrosourus JohnsoJ1l Ig uanodoli atlicrfieldensls IgUCIlIOdOl1 berjllssartensis,--- Ts intaosourus sp ll10rlllnus \7 (6) l3 (2) LalllbeoSallrllS magllicristatlls ParasauroJophus walkeri COJythosmlrus cosuanus Lamheosaurus Jambei Hypacrosaurl/s stebingeri H.'pacrosaurlls ajtlspil1lls AnatOlJtal1 cape! Alaiasoura peeblesoruli1 BracJ vjophosollrlls canadens/s Shontllngosaurlls giga17leus Prosaurolopl11ls moxill1us 22 (6: Prosollro!ophllS black/eetellsls Gl}pOSaUrus inclln'imaj1l1s GI)/jJosallrlls 110labills EdmoJ1IOSClUrUs regalis Edmontosaurlls GnJ1ectCJ1S Fig. 3. Kladogram over udvalgte ornithopoder samt Heterodontosaurus baseret på forbensmorfologi. 6: overfamilien Iguanodontoidea (Iguanodontidae + Hadrosauridae); 10: familien Hadrosauridae; 11: underfamilien Lambeosaurinae; 17: underfamilien Hadrosaurinae. Tallene i parentes angiver mængden af karakterer der støtter en given gren (node) på træet. Datamatrix og liste over anvendte karakterer kan ses i Rasmussen (l998b). Cladogram of selected ornithopods and Heterodontosaurus hased on fo relimb morphology. 6: the sllpe/fa mily Iguanodontoidea (Jguanodontidae + Hadrosauridae); 10: the fa mily Hadrosauridae; 11: the subfa mily Lambeosaurinae; 17: The subfa mily Hadrosaurinae. The numbers in parentheses depicts the nllinber of characters supporting ([ given node. For datamatrix and list of characters, see Rasmussen (J 998b). kan hentes information om slægtskabsforhold fra ornithopodernes forben, også indenfor familien Hadrosauridae. Udviklingstendenser i omithopodemes forben Alle ornithopoder kunne gå eller løbe på bagbenene alene, mens forbenenes primære funktion var forskellig arterne imellem. En udviklingstendens i forbenets funktion syntes at kunne spores igennem ornithopodernes evolution. Ornithopoderne stammer fra små, tobenede ornithischier, af nogen lighed med Heterodontosaurus (Weishampel, 1990). De tidlige ornithopoder havde forholdsvis slanke hænder med adskilte fingre af meget forskellig længde, der ikke kunne overstrækkes. De brugte antageligt sjældent forbenene til at gå på, men mere til at gribe om ting eller grave/kradse med. De mellemstore ornithopoder, som f.eks. Camptosmtr!ls (Sen Jura) og Tenontosaurus (Tidlig Kridt), havde meget mere robuste hænder med korte fingre der kunne overstrækkes, hvilket er en tilpasning til at bruge forbenet til at støtte på, som de formodentlig jævnligt gjorde (Norman & Weishampel, 1990). Hos de store ornithopoder som hadrosaurerne og Iguanodon var der en funktionel opdeling af hånden. Førstefingeren (svarende til menneskets tommel) var hos Iguanodon en kraftig pig, der muligvis blev brugt til forsvar (Norman, 1980). Førstefingeren var reduceret væk hos hadrosaurerne. De tre midterste fingre kunne overstrækkes og var tilpasset til at støtte på. Hos hadrosaurerne dannede de en trefod-lignende struktur med, anden- og fjerdefingeren strakt til hver side af tredjefingeren (Rasmussen, 1998a). Disse tre fingre blev holdt sammen af kraftige, tværgående ligamenter, der sikrede fleksibilitet og støtte af dårligt definerede led (dvs. næsten flade modstillede ledflader uden strukturer der kunne afgrænse og retnings bestemme ledets bevægelser) fingerknoglerne imellem (Dilkes, 1993). En elastisk 'handske' afhud omgav således fingrene, der pga. de tværgående ligamenter ikke var separate. Denne 'handske' er bevaret på flere hadrosaur-fossiler (se illustration i Lull & Wright, 1942). Den blev oprindelig, fejlagtigt, betragtet som svømmehud, hvilket var et af hovedargumenterne i den nu for længst afviste forestilling om, at hadrosaurerne hovedsageligt levede i vand og ikke på land (Osborn, 1912). Mellemhåndsknoglerne af de tre midterste fingre var forlænget, specielt hos hadrosaurerne, og den korte femte finger berørte derfor ikke jorden, når dyret støttede på forbenet. Femtefingeren var meget bevægelig og stillet modsat de øvrige fingre. Den kunne derfor bruges til at håndtere ting med, måske i forbindelse med redebygning eller lignende (fingerens yderlige position kombineret med underarmens begrænsede mulighed for rotation omkring sin akse, samt en stor bevægelighed af dyrets hals, antyder, at femte fingeren formodentlig ikke blev brugt til indsamling af fødemateriale). 22 Geologisk Tidsskrift 1999 / 2

5 Tak En varm tak skal rettes til min vejleder Niels Bonde, Geologisk Institut, Københavns Universitet og min medvejleder Philip J. Currie, Royal Tynell Museum of Palaeontology, Albelia, Canada, samt til Philippe Taquet, Museum National d'histoire Naturelle, Paris for værdifuld vejledning til under mit ophold her. Tak til Michael K. Brett-Surman, Jim Carpenter og Fedor Steeman for faglig assistance. Den hjælp jeg modtog på museer jeg besøgte i Canada, USA, Belgien og Frankrig, har været meget værdifuld og jeg er taknemlig overfor de venlige sjæle der husede mig rundt om i verden. Jeg sætter stor pris på den økonomiske støtte jeg har fået under udførelsen af mit speciale. Til hjælp under min uddannelse fik jeg tildelt midler fra Skræddermester Jens Peter Larsen og Anna Larsens Mindefond, Overretssagfører P. A. Hansens legat, Legat for uddannelsessøgende i Vordingborg Kommune og Frederiksberg Kommunes uddannelseslegat. Endvidere blev jeg støttet økonomisk af Erasmus netværket i systematisk biologi og Den Ingwersenske Fond til et tremåneders ophold ved Museum National d'histoire Naturelle, Paris og af Knud Højgaards Fond, Hotelejer Anders Månsson og hustrus legat, og Geologisk Institut, Københavns Universitet til et firemåneders ophold ved Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Alberta, Canada. Endelig vil jeg takke Ella Hoch, Geologisk Museum, Københavns Universitet, for gennemlæsning af en tidligere udgave dette manuskript. Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Verhandeling 178, Norman, D.B. & Weishampel, D.B. 1990: Iguanodontidae and related ornithopods. In Weishampel, D. B., Dodson, P. & Osm6lska, H. (eds.) The Dinosauria Univers it y of California Press. Osborn, H.F 1912: Integument of the Iguanodont Dinosaur Trachodon. Memoirs of the American Museum of Natural History (New series) I, Ostrom, J.H. 1964: A reconsideration of the paleoecology ofhadrosaurian dinosaurs. American Journal of Science 262, Paul, G.S. 1987: The science and ali of restoring the life appearance of dinosaurs and their relatives: A rigorous how-to guide. In Czerkas, S.J. & Olson, E.C. (eds.) Dinosaurs past and present, vol. II, Univers it y of Washington Press. Perez-Lorente, F, Cuenca-Bescos, G., Aurell, M., Canudo, J.I., Soria, AR. & Ruiz-Omenaca, : Las Cerradicas tracksite (Berriasian, Galve, Spain): Growing evidence for quadrupedal ornithopods. Ichnos 5, Rasmussen, M. E. 1998a: The hadrosaurian forelimb - Morphology, function and inferred phylogeny. 170 pp. (+27 app., 163 fig.). Upubliceret speciale til opnåelse af cand. scient. graden ved Geologisk Institut, Københavns U niversi tet. Rasmussen, M.E. 1998b: Notes on the morphology and the orientation of the forelimb of Ollranosaurus nigeriensis. Oryctos 1, Weishampel, D.B. 1990: Ornithopoda. In Weishampel, D. B., Dodson, P. & Osm6lska, H. (eds.) The Dinosauria Univers it y of California Press. Litteratur Brown, B. 1912: The osteology ofthe manus in the family Trachodontidæ. Bulletin of the American Museum of Natural History 31, Christian A & Preuschoft, H. 1996: Deducing the body posture of extinct large vertebrates from the shape of the vertebral column. Palaeontology 39, Currie, P.J. 1995: Ornithopod trackways from the Lower Cretaceous of Canada. In Saljeant, W. A. S. (ed.) Veliebrate fo ssils and the evolution of scientific concepts 5, Gordon and Breach Publishers. Dilkes, D.W. 1993: Growth and locomotion in thc hadrosauriatl dinosaur Maiasaul"a peeblesorum from the Upper Cretaceous of Montana. 425 pp. Unpublished Ph.D. thcsis. Graduate Department of Zoology, University of Toronto. Tilgængelig hos UMI på: Fastovsky, D. E. & Weishampel, D. B. 1996: The evolution and extinction ofthe dinosaurs. 460 pp. Cambridge Univers it y Press. Lcidy, J. 1858: Hadrosaurus fo ulkii, a new saurian from thc Crctaccous ofnew Jersey. Proceedings ofthe Acadcmy of Natural Sciences ofphiladelphia 10, Lull, R. S. & Wright, N. L. 1942: Hadrosaurian dinosaurs ol" North America. Geological Society of America, Special I'apers 40, Norman, D. B. 1980: On the ornithischian Dinosaur Jguanodon bernissartensis ofbernissart (Belgium). Koninklijk 23

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne Backward rocking Backward rocking Backward rocking Stå på alle 4, skub fra med armene og hold lænden vandret. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Kom så langt tilbage som du kan, mens du fortsat

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring - Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning - Fysiologi, kost og ernæring Knoglerne: Skelettet består af 208 knogler. - Rørknogler (arme, ben, fingre mm.) Funktion: sørger for kroppens

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk www.camp.dk Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykaflastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår. Art. nr. Farve Størrelse Mål Pakke 53600 Gul Small 15-20

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Lev længe. Lev godt.

Lev længe. Lev godt. PLACERINGSBESKRIVELSE Lev længe. Lev godt. Forbedret Energi Smertelindring Bedre søvn Anti Aging Vægttab ----------------------------------------- Virker via kroppens infrarøde system --------------------------------

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

DAnSKe FySioTeRAPeuTeR. www.krop&fysik.dk. SKuLDeRPRoBLeMeR

DAnSKe FySioTeRAPeuTeR. www.krop&fysik.dk. SKuLDeRPRoBLeMeR DAnSKe FySioTeRAPeuTeR www.krop&fysik.dk SKuLDeRPRoBLeMeR 2 www.krop-fysik.dk Fakta Stadig flere danskere oplever at få skulderproblemer. Det kan skyldes at flere af os arbejder i mange timer med ensidigt

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

VICTOR SCHIØLER Klaverteknikkens principper

VICTOR SCHIØLER Klaverteknikkens principper VICTOR SCHIØLER Klaverteknikkens principper Det følgende materiale er baseret pa optegnelser fra to forskellige kurser, Victor Schiøler har holdt (det andet er fra sept. 1927). Jeg har fundet det mest

Læs mere

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet

Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed. Stræk. Styrke. Stabilitet Et simpelt redskab som ikke blot forbedrer din holdning, men også din sundhed Stræk Styrke Stabilitet Rygsøjlen Ryggen består af 24 ryghvirvler, der sammen med de intervertebrale diske, gør rygsøjlen fleksibel.

Læs mere

Misty kommer til Danmark

Misty kommer til Danmark Misty kommer til Danmark Bent E. K. Lindow Formidlingsafdelingen Statens Naturhistoriske Museum lindow@snm.ku.dk Oversigt Dinosaurernes tid Hvad er en dinosaur og hvad er ikke? Misty Fra dinosaur til fugl

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Bevægeapparatet. 1. Knogler 2. Led 3. Muskler. Tengbjerg massageuddannelse 1

Bevægeapparatet. 1. Knogler 2. Led 3. Muskler. Tengbjerg massageuddannelse 1 Bevægeapparatet 1. Knogler 2. Led 3. Muskler Tengbjerg massageuddannelse 1 Skelettet Værd at vide om skelettet for en Massør/Behandler Skelettet giver mange referencepunkter, som gør det lettere dels at

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Det er snart 20 år siden jeg startede med at arbejde med EF- FEKT. I den periode er der kommet og gået mange forskellige træningsformer og

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige

Børnefodbold U10.1 OB Træningspas Mandage (4) Pasninger & stige 1700 1715 Indmøde og kamp 1715 1745 Stige / koordination Der arbejdes med 2 stiger (2 grupper spillere på en gang). Der skal gennemgås 5 stigeøvelser. Hver øvelse skal trænes 5 gange per spiller. Bane

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skulderproblemer

Danske Fysioterapeuter. www.krop&fysik.dk. Skulderproblemer Danske Fysioterapeuter www.krop&fysik.dk Skulderproblemer 2 www.krop-fysik.dk Fakta Stadig flere danskere oplever at få skulderproblemer. Det kan skyldes at flere af os arbejder i mange timer med ensidigt

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner Træningsvejledning til Trainingsanleitung für Kraftstation FITMASTER Fitmaster Axos Multitræner Art. No.: 7752-400 D GB F NL E I PL P DK CZ Auf 100 % Altpapier gedruckt! DK Træningsvejledning til FITMASTER

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer

FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer Den Danske Banekonference 5. maj 2015 FREMTIDENS PASSAGERTRAFIK Højhastighedstog vs. Konventionelle Togsystemer v. Michael Hansen, senior projektleder, Atkins Planlægning & Arkitektur Konventionel Bane

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Funktionsattest ASK 330 Underarm

Funktionsattest ASK 330 Underarm Funktionsattest ASK 330 Underarm afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Den. tid. Vær kreativ FARVELÆG SANDT ELLER FALSK? TYRANNOSAURUS REX LEVEDE TÆTTERE PÅ MENNESKENE I HISTORISK TID END PÅ DE FØRSTE DINOSAURER.

Den. tid. Vær kreativ FARVELÆG SANDT ELLER FALSK? TYRANNOSAURUS REX LEVEDE TÆTTERE PÅ MENNESKENE I HISTORISK TID END PÅ DE FØRSTE DINOSAURER. Den mesozoiske tid Dinosaurerne er en af de mest succesrige dyrearter nogensinde. De herskede på Jorden i næsten 186 millioner år i den mesozoiske tid, også kaldet mesozoikum. FARVELÆG dinosaurerne og

Læs mere

Testmanual for Constant-Murley Score 1

Testmanual for Constant-Murley Score 1 Testmanual for Constant-Murley Score 1 Subjektive Del A. Smerte Patienten bedes på en 15 cm linje angive sin værste smerte i skulderen oplevet indenfor de sidste 24 timer ved normale dagligdags aktiviteter.

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose

Menneskenært design. Humerus Comfort unik humerus frakturortose Skulderortoser Menneskenært design NordiCare udvikler egne ortoser med den målsætning at finde løsninger, som gør livet lettere for såvel patienter som plejepersonale. Vi kalder det menneskenært design.

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012

FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FSC IV Rapport nr. 250 Uge 35, 2012 FDB Analyse Lars Aarup Analysechef la@fdb.dk Mobil: 30 91 92 66 Erhard Nielsen Analytiker en@fdb.dk Mobil: 30 91 92 59 Thomas S. Pedersen Presse- og analysemedarbejder

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula

Program. Skulder og overekstremiteten. Scapula. Skulderbæltet. Clavicula. Scapula Program Skulder og overekstremiteten Anatomi og massagecases Knogler Led Muskler Røde flag og kontraindikationer Cases og massagegreb Skulderbæltet 2 x claviculae, sternum, 2 x scapulae Funktion: Hæfter

Læs mere

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum DEN KAMBRISKE EKSPLOSION Den kambriske eksplosion Hovedgruppernes opståen ud fra geologiske vidnesbyrd Doushantuo Formation, Kina Fund senest dateret til 570 mio.

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi

Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Lærebog i Kranio-Sakral Terapi Stanley Rosenberg W W W. S T A N L E Y R O S E N B E R G. C O M Stanley Rosenberg, forfatter til denne tekst, har copyright til denne tekst og er hermed fuldt beskyttet af

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Copyright 2013 3DPT AS. All Rights Reserved

Copyright 2013 3DPT AS. All Rights Reserved Opvarmningsprotokol for skadesforebygning i boldsport Level 1 Lasse Lassen FAFS, BS, PT Headcoach of the InternaKonal Socceracademy USA Headcoach of strength and condikoning Siena Heights University soccer

Læs mere