Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik"

Transkript

1 Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik The forelimb of hadrosaurian dinosaurs; functional morphology and systematics METTE ELSTRUP RASMUSSEN Rasmussen, M.E.: Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik. Geologisk Tidsskrift, hæfte 2, pp København, Hadrosaurs (Ornithischia, Ornithopoda, Hadrosauridae), Late Cretaceous "duckbille d" dinosaurs, are often reconstructed with incorreetly articulated forelimbs. The palm of the manus is generally reconstructed facing backwards, but the morphology dictates a more medial orientation. This is supported by the orientation ofmanus prints from quadrupedal trackways ofhadrosaurs. The position of manus prints of quadrupedal trackways furthermore suggests that lateral oscillations of the body occurred, when the animal was walking. A cladistic analysis, based on 92 morphological characters from the forelimbs of 18 hadrosaur species (representing 13 genera), eight other ornithopods and the Early Jurrasic ornithischian Heterodontosaurus, resulted in one single, most parsimonious tree. This tree is similar to other published phylogenies, and the family Hadrosauridae, as well as the two subfamilies Hadrosaurinae and Lambeosaurinae, are well defined, as is the group including hadrosaurs and the Early Cretaceous Iguanodon and OuranosmmlS (family Iguanodontidae). The evolutionary trend of the ornithopod forelimb is traced. The early ornithopods, such as Heterodontosaurus were bipedal, while the forelimb ofthe intennediate-sized ornithopods was adapted for mass support. In the larger ornithopods, like hadrosaurs and iguanodonts, the forelimbs served several functions, and there are a clear functional division ofthe digits. Mass-support was the main function ofthe tree middle digits, the fifth digit could be used for manipulation, and perhaps the first digit of the iguanodonts served for defence or display. Mette Elstrup Rasmussen, Geologisk Museum, Københavns Universitet, øster Vo ldgade 5-7, 1350 København K. Indledning Dette er et koli resume af specialet» The Hadrosaurian Forclimb; Morphology, Function and inferred Phylogeny«, udfærdiget til kandidateksamen ved Geologisk Institut, Københavns Universitet, juni 1998 (Rasmussen, 1998a). Hadrosaurerne (på dansk: andenæbsøgler), der levede i Sen Kridt, var blandt de første dinosaurer, videnskaben havde kendskab til og siden den første blev beskrevet af Leidy (1858), har de flere gange været katalysatorer for ændringer i vores opfattelse af, hvordan dinosaurer generelt levede og så ud. Dele af forbenets form har været benyttet som grundlag for teorier om, hvordan disse dyr bevægede sig, hvad enten det var i vand eller på land (Osborn, 1912; Ostrom, 1964), eller på to eller fire ben (Brown, 1912; Paul, 1987). Alligevel er detaljerede studier af forbenets form og funktion sparsomme, og forbenet er forkert rekonstrueret i langt størstedelen af de tegnede, malede, computer-animerede eller opstillede skeletrekonstruktioner af hadrosaurer. Ofte er håndled, albue og skulder»vredet ud afled«for at opnå en position af forbenet, hvor håndfladen vender bagud, som det også ofte ses i rekonstruktioner af de nært beslægtede ornithopoder Iguanodon og Ouranosaurus fra Tidlig Kridt (Rasmussen, 1998b). Til dette projekt blev studeret originalt forbensmaterialet af 47 hadrosaurer og 12 andre ornithopoder, samt et antal afstøbninger af original materiale. Materialet stammer hovedsageligt fra Nordamerika (for materialeliste, se Rasmussen 1998a). Omkring to tredjedele af materialet er komplet eller næsten komplet bevaret, mens resten bestod af enkelte eller få knogler 19

2 ot fra forbenet, dog klart associeret til kranie eller andet bestemmeligt postkranialt materiale. Hovedparten af materialet stammer fra Nordamerika og bevaringstilstanden er god. Knoglerne er hovedsageligt ikke, eller meget lidt deformerede og ledoverfladerne, der mens dyrene levede var bruskbeklædte, er tydeligt afgrænset. En rimelig præcis rekonstruktion afleddenes opbygning og bevægelighed er derfor mulig. c R II III 40 cm Fig. l. Rekonstmktion af korrekt artikuleret venstre forben af hadrosauren Maiasaura peeblesorum set fra siden (Gentegnet fra Dilkes, 1993). Forkortelser: C: ravnenæbsben; H: overarmsknogle; O: tap; of: rende; ot: forbenede sener; R: spoleben; r: ribben; S: brystben; Se: skulderblad; U: albueben; II: andenfinger; I li: treclj efinger; IV: fj erdefinger; V: femte finger. Reconstruction af the articulated left fo relimb af the hadrosaur Maiasaura in lateral view. (Redrawnfrom Dilkes, 1993). Abbreviations: C: eoraeoid; H: humems; O: oleeranon proeess; of: oleeranon fossa; ot: ossified tendons; R: radius; r: ribs; S: sternum; Se: seapula; U: ulna; II: seeond finger; III: third finger; IV: foulih finger; V: fifth finger. Artikulering For at opnå en korrekt artikulation af forbenet skal ledhovedet på overarmsknoglen (humerus ) passe i ledskålen, der dannes af skulderbladet (scapula) og ravnenæbsbenet (coracoid). Desuden skal tappen øverst på albuebenet (uina) passe i renden bag på den nederste del af overarmsknoglen (Fig. 1). Det fremgår af underarmsknoglernes form, at spolebenet ikke krydser ind over albuebenet, men ligger permanent foran albuebenet, fra albuen til håndleddet. Der var således heller ikke mulighed for rotation af underarmen omkring sin akse, som det findes hos mennesket. Hos hadrosaurerne vender»hånden«med»hånd«fladen indad men også lidt skråt bagud når forbenet er strakt mod j orden, mens den, til sammenligning, vender indad hos iguanodonterne. Disse positioner afspejles også i orienteringen af»hånd«spor fra sporserier. Forskellen på orienteringen af hånden hos iguanodonter og hadrosaurer skyldes hovedsageligt forskellig opbygningen af håndleddene. Iguanodonternes håndrods ben var solide og kraftigt sammenvoksede, og det stabiliserede forbenet når dette understøttede kropsvægten. Håndleddets samlede ledoverflade mellem underarmen og håndroden var oval. Håndroden hos hadrosaurerne var dårligt forbenet, men halvcirkelformede ledflader i håndleddet, sikrede mekanisk stabilitet afleddet, når forbenet blev brugt til at støtte på (Dilkes, 1993). En rekonstruktion af forbenets muskulatur hos hadrosaurer generelt viser desuden, at kraftige muskler, der hæftede på indersiden af hånden ligeledes stabiliserede håndleddet ved vægtpåvirkning (Dilkes, 1993; Rasmussen, 1998a). Bevægelse Fossile fo dspor fra hadrosaurer er ret hyppige (Currie, 1995), mens sporserier, der inkluderer aftryk fra hånden er sjældne (Perez-Lorente et al., 1997). Håndspor i spors eri er er altid placeret foran og lidt ud til siderne for fodsporene (Dilkes, 1993). Afstanden mellem højre og venstre håndspor i sporserierne er således relativt stor. Den er større end forventet ud fra min rekonstruktion af hadrosaurernes forben og skulderbælte (Fig. 2), som viser, at dyrene var smalle over brystet. Denne større afstand mellem parvise håndspor i sporserier end den rekonstruerede afstand mellem hænderne kan betyde, at hadrosaurerne svingede lidt fra 20 Geologisk Tidsskrift 1999 / 2

3 side til side med overkroppen, når de gik. Denne tolkning understøttes af, at bagføddernes spor peger en smule indad (Currie, pers. com.). Det meste afkropsvægten blev understøttet af bagbenene (Christian og Preuschoff, 1996), og de små sideværs svingninger foregik derfor med en rotationsakse omkring bagbenene. Kraftigt forbenede sener langs ryghvirvlerne hos hadrosaurerne (og andre dinosaurer) (Fig. l), gjorde ryggen meget lidt fleksibel. Forkroppen har således måttet følge svingningerne, og da højre håndspor blev sat mens forkroppen var svunget en anelse mod højre og venstre spor mens forkroppen var svunget lidt mod venstre, blev afstanden mellem sporene større end den reelle afstand mellem 'hændene '. 20 cm c Fig. 2. Ny rekonstruktion af interartikulerede skulderbælte og forben af hadrosauren Brachylophosau/"us canadensis, set forfra. Hos B. canadensis findes kun en forbenet håndrodsknogle som ligger mellem underarmen og mellemhåndsknoglen til tredjefingeren. Bemærk at afstanden mellem forbenene er relativt lille. Forkortelser som i Fig. I. a: Tværsnit af skulderleddet. Glenoidet dannet at skulderblad og ravnenæbsben med fed og overarmsknoglen med tyndt. b: Tværsnit af albueleddet. Overarmsknoglen med fed, og albueben (øverst) og spoleben med tyndt. e: Tværsnit af håndleddet. Albueben (øverst) og spoleben med fed og mellemhåndsknoglerne IV, II og II fra oven med tyndt. (OBS. tværsnit ikke i korrekt størrelsesforhold). New reconstruetion of the interarticulated fo relimb of the hadl"osaur Braehylophosamus eanadensis in anterior view. On y one ossified carpal excist in B. canadensis betvveen tlze j(irearm and metacglpal III. Note the relatively smal! distance between theforelimbs. Abbreviations as in Fig. l. a: Cross sections of the shoulder. The glenoid made!ip by the scafiula and coracoid in bold and the humerus in thin lil/c. Ii: O oss sectiol/s of the elbow. The humerus in bold al/d the ulna (top) and radius in thin line. c: O oss sections ol the wrist. Tlze ulna (top) and radius in bold and liielacarpals IV, III and Il fi"om the top in thin line. (NB. Cl"oss-scctions not to seale). Systematik En kladistisk analyse baseret på forlemmernes morfologi, blev foretaget på en gruppe af 18 hadrosaurer, 8 andre ornithopoder fra Sen Jura til Sen Kridt samt den lille ornithischie Heterodontosaurus fra Tidlig Jura (Fig. 3). En liste over studeret materiale kan findes i Rasmussen (1998a). Hypsilophodon, Dryosaurus, Tsintaosaurus og Shantungosaurus blev studeret udfra litteraturen (Rasmussen 1998a). Formålet med en karakteranalyse var i første omgang at undersøge, om forskellene mellem hadrosaurernes forben er ubetydelige, som det tidligere blev antaget (f.eks. Lull & Wright, 1942), eller om de er tilstrækkeligt markante og eventuelt afspejler de indbyrdes slægtskabsforhold i gruppen, som de kendes fra analyser af kraniemateriale. I skelettet af forben og skulderbælte blev der fundet 92 informative karakterer til analysen, der resulterede i eet mest sandsynligt træ, som illustrerer den mest sandsynlige hypotese på slægtskabsforholdet (Fig. 3). På dendrogrammet (Fig. 3) er familien Hadrosauridae (10) repræsenteret som en naturlig slægtskabsgruppe bestående af de to underfamilier, Hadrosaurinae (hadrosaurer uden hovedkam, 17) og Lambeosaurinae (hadrosaurer med hovedkam, 11). Gruppen af hadrosaurer, Iguanodon og Ouranosaurus (6) er holdt sammen af 15 karakterer. Den relative position afhadrosaur-arterne i dette dendrogram, er i overensstemmelse med langt størstedelen aftidligere publicerede slægtskabstræer (f.eks. Fastovsky og Weishampel, 1996), ligesom dette også generelt er tilfældet med placeringen af de øvrige ornithopoder, der indgik i analysen. Kun Bactrosaurus johnson i (normalt betragtet som en oprindelig hadrosaurid) og Lambeosaurus magnicristatus findes i uventede positioner. Mulige forklaringer herpå er, at det undersøgte materiale var relativt dårligt bevaret, og at knoglerne i Bactrosaurus' tilfælde var fra unge individer (hos unge dyr har knoglerne ikke nødvendigvis opnået de distinkte former, som kendetegner de voksne individer). Udeladelse af disse to arter fra analysen havde ingen indflydelse på slægtskabsforholdet hos de øvrige arter. Den kladistiske analysen viste altså, at der 21

4 2 (4) HeterodOl1fosa/lrus tuck,!hpsdophodoll/oxil,--- Dryosourlls,- Thesce{osaurlls ljeg{ecfus. TC IlOI1!OSOllrUs IJlletl! 3 (4) 5 (2) C'amptoS{lurus dlspar 4 (4) 6 (\5) 7 (7) 8 (4) \0 (\2) 11 (4) 9 (8) OuranOSall/"llS lilgenelisls Bactrosourus JohnsoJ1l Ig uanodoli atlicrfieldensls IgUCIlIOdOl1 berjllssartensis,--- Ts intaosourus sp ll10rlllnus \7 (6) l3 (2) LalllbeoSallrllS magllicristatlls ParasauroJophus walkeri COJythosmlrus cosuanus Lamheosaurus Jambei Hypacrosaurl/s stebingeri H.'pacrosaurlls ajtlspil1lls AnatOlJtal1 cape! Alaiasoura peeblesoruli1 BracJ vjophosollrlls canadens/s Shontllngosaurlls giga17leus Prosaurolopl11ls moxill1us 22 (6: Prosollro!ophllS black/eetellsls Gl}pOSaUrus inclln'imaj1l1s GI)/jJosallrlls 110labills EdmoJ1IOSClUrUs regalis Edmontosaurlls GnJ1ectCJ1S Fig. 3. Kladogram over udvalgte ornithopoder samt Heterodontosaurus baseret på forbensmorfologi. 6: overfamilien Iguanodontoidea (Iguanodontidae + Hadrosauridae); 10: familien Hadrosauridae; 11: underfamilien Lambeosaurinae; 17: underfamilien Hadrosaurinae. Tallene i parentes angiver mængden af karakterer der støtter en given gren (node) på træet. Datamatrix og liste over anvendte karakterer kan ses i Rasmussen (l998b). Cladogram of selected ornithopods and Heterodontosaurus hased on fo relimb morphology. 6: the sllpe/fa mily Iguanodontoidea (Jguanodontidae + Hadrosauridae); 10: the fa mily Hadrosauridae; 11: the subfa mily Lambeosaurinae; 17: The subfa mily Hadrosaurinae. The numbers in parentheses depicts the nllinber of characters supporting ([ given node. For datamatrix and list of characters, see Rasmussen (J 998b). kan hentes information om slægtskabsforhold fra ornithopodernes forben, også indenfor familien Hadrosauridae. Udviklingstendenser i omithopodemes forben Alle ornithopoder kunne gå eller løbe på bagbenene alene, mens forbenenes primære funktion var forskellig arterne imellem. En udviklingstendens i forbenets funktion syntes at kunne spores igennem ornithopodernes evolution. Ornithopoderne stammer fra små, tobenede ornithischier, af nogen lighed med Heterodontosaurus (Weishampel, 1990). De tidlige ornithopoder havde forholdsvis slanke hænder med adskilte fingre af meget forskellig længde, der ikke kunne overstrækkes. De brugte antageligt sjældent forbenene til at gå på, men mere til at gribe om ting eller grave/kradse med. De mellemstore ornithopoder, som f.eks. Camptosmtr!ls (Sen Jura) og Tenontosaurus (Tidlig Kridt), havde meget mere robuste hænder med korte fingre der kunne overstrækkes, hvilket er en tilpasning til at bruge forbenet til at støtte på, som de formodentlig jævnligt gjorde (Norman & Weishampel, 1990). Hos de store ornithopoder som hadrosaurerne og Iguanodon var der en funktionel opdeling af hånden. Førstefingeren (svarende til menneskets tommel) var hos Iguanodon en kraftig pig, der muligvis blev brugt til forsvar (Norman, 1980). Førstefingeren var reduceret væk hos hadrosaurerne. De tre midterste fingre kunne overstrækkes og var tilpasset til at støtte på. Hos hadrosaurerne dannede de en trefod-lignende struktur med, anden- og fjerdefingeren strakt til hver side af tredjefingeren (Rasmussen, 1998a). Disse tre fingre blev holdt sammen af kraftige, tværgående ligamenter, der sikrede fleksibilitet og støtte af dårligt definerede led (dvs. næsten flade modstillede ledflader uden strukturer der kunne afgrænse og retnings bestemme ledets bevægelser) fingerknoglerne imellem (Dilkes, 1993). En elastisk 'handske' afhud omgav således fingrene, der pga. de tværgående ligamenter ikke var separate. Denne 'handske' er bevaret på flere hadrosaur-fossiler (se illustration i Lull & Wright, 1942). Den blev oprindelig, fejlagtigt, betragtet som svømmehud, hvilket var et af hovedargumenterne i den nu for længst afviste forestilling om, at hadrosaurerne hovedsageligt levede i vand og ikke på land (Osborn, 1912). Mellemhåndsknoglerne af de tre midterste fingre var forlænget, specielt hos hadrosaurerne, og den korte femte finger berørte derfor ikke jorden, når dyret støttede på forbenet. Femtefingeren var meget bevægelig og stillet modsat de øvrige fingre. Den kunne derfor bruges til at håndtere ting med, måske i forbindelse med redebygning eller lignende (fingerens yderlige position kombineret med underarmens begrænsede mulighed for rotation omkring sin akse, samt en stor bevægelighed af dyrets hals, antyder, at femte fingeren formodentlig ikke blev brugt til indsamling af fødemateriale). 22 Geologisk Tidsskrift 1999 / 2

5 Tak En varm tak skal rettes til min vejleder Niels Bonde, Geologisk Institut, Københavns Universitet og min medvejleder Philip J. Currie, Royal Tynell Museum of Palaeontology, Albelia, Canada, samt til Philippe Taquet, Museum National d'histoire Naturelle, Paris for værdifuld vejledning til under mit ophold her. Tak til Michael K. Brett-Surman, Jim Carpenter og Fedor Steeman for faglig assistance. Den hjælp jeg modtog på museer jeg besøgte i Canada, USA, Belgien og Frankrig, har været meget værdifuld og jeg er taknemlig overfor de venlige sjæle der husede mig rundt om i verden. Jeg sætter stor pris på den økonomiske støtte jeg har fået under udførelsen af mit speciale. Til hjælp under min uddannelse fik jeg tildelt midler fra Skræddermester Jens Peter Larsen og Anna Larsens Mindefond, Overretssagfører P. A. Hansens legat, Legat for uddannelsessøgende i Vordingborg Kommune og Frederiksberg Kommunes uddannelseslegat. Endvidere blev jeg støttet økonomisk af Erasmus netværket i systematisk biologi og Den Ingwersenske Fond til et tremåneders ophold ved Museum National d'histoire Naturelle, Paris og af Knud Højgaards Fond, Hotelejer Anders Månsson og hustrus legat, og Geologisk Institut, Københavns Universitet til et firemåneders ophold ved Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Alberta, Canada. Endelig vil jeg takke Ella Hoch, Geologisk Museum, Københavns Universitet, for gennemlæsning af en tidligere udgave dette manuskript. Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Verhandeling 178, Norman, D.B. & Weishampel, D.B. 1990: Iguanodontidae and related ornithopods. In Weishampel, D. B., Dodson, P. & Osm6lska, H. (eds.) The Dinosauria Univers it y of California Press. Osborn, H.F 1912: Integument of the Iguanodont Dinosaur Trachodon. Memoirs of the American Museum of Natural History (New series) I, Ostrom, J.H. 1964: A reconsideration of the paleoecology ofhadrosaurian dinosaurs. American Journal of Science 262, Paul, G.S. 1987: The science and ali of restoring the life appearance of dinosaurs and their relatives: A rigorous how-to guide. In Czerkas, S.J. & Olson, E.C. (eds.) Dinosaurs past and present, vol. II, Univers it y of Washington Press. Perez-Lorente, F, Cuenca-Bescos, G., Aurell, M., Canudo, J.I., Soria, AR. & Ruiz-Omenaca, : Las Cerradicas tracksite (Berriasian, Galve, Spain): Growing evidence for quadrupedal ornithopods. Ichnos 5, Rasmussen, M. E. 1998a: The hadrosaurian forelimb - Morphology, function and inferred phylogeny. 170 pp. (+27 app., 163 fig.). Upubliceret speciale til opnåelse af cand. scient. graden ved Geologisk Institut, Københavns U niversi tet. Rasmussen, M.E. 1998b: Notes on the morphology and the orientation of the forelimb of Ollranosaurus nigeriensis. Oryctos 1, Weishampel, D.B. 1990: Ornithopoda. In Weishampel, D. B., Dodson, P. & Osm6lska, H. (eds.) The Dinosauria Univers it y of California Press. Litteratur Brown, B. 1912: The osteology ofthe manus in the family Trachodontidæ. Bulletin of the American Museum of Natural History 31, Christian A & Preuschoft, H. 1996: Deducing the body posture of extinct large vertebrates from the shape of the vertebral column. Palaeontology 39, Currie, P.J. 1995: Ornithopod trackways from the Lower Cretaceous of Canada. In Saljeant, W. A. S. (ed.) Veliebrate fo ssils and the evolution of scientific concepts 5, Gordon and Breach Publishers. Dilkes, D.W. 1993: Growth and locomotion in thc hadrosauriatl dinosaur Maiasaul"a peeblesorum from the Upper Cretaceous of Montana. 425 pp. Unpublished Ph.D. thcsis. Graduate Department of Zoology, University of Toronto. Tilgængelig hos UMI på: Fastovsky, D. E. & Weishampel, D. B. 1996: The evolution and extinction ofthe dinosaurs. 460 pp. Cambridge Univers it y Press. Lcidy, J. 1858: Hadrosaurus fo ulkii, a new saurian from thc Crctaccous ofnew Jersey. Proceedings ofthe Acadcmy of Natural Sciences ofphiladelphia 10, Lull, R. S. & Wright, N. L. 1942: Hadrosaurian dinosaurs ol" North America. Geological Society of America, Special I'apers 40, Norman, D. B. 1980: On the ornithischian Dinosaur Jguanodon bernissartensis ofbernissart (Belgium). Koninklijk 23

Abstract Abstract Abstact How male gamers react to female stimuli in a virtual enviroment For many years scientists have tried to describe the human decision making process. What lies behind the decisions

Læs mere

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. Mere om Thisted saltstrukturen IVAN MADIRAZZA DGF Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. In Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger

Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger Sikkerhedseffekter af tilbagetrukne stopstreger Før-efter uheldsevaluering af 123 signalregulerede kryds. Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen December 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark.

Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. Determinanter for binge drikning blandt unge i Danmark. (Determinants of binge drinking among adolescents in Denmark) Udarbejdet af: Maria Pedersen kardiologisk sygeplejerske ved Hillerød hospital. Master

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

Molekylær palæoantropologi

Molekylær palæoantropologi Molekylær palæoantropologi Ian von Hegner Roskilde Universitet Molekylær biologi 12/12/2009 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Abstract... 3 Problem formulering:... 3 Indledning... 4 1. De

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Matematikundervisning i gymnasiet og på universitetet

Matematikundervisning i gymnasiet og på universitetet Matematikundervisning i gymnasiet og på universitetet Overgang og forskelle Gruppe 7: Álfheiður Eva Guðmundsdóttir, Astrid Helmer Svendsen, Maria Nicoline Nørr, Rebekka Denker Larsen & Sara Nicoline Grønlund

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse

Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse Copenhagen Business School CLM Engelsk og Translatør & Tolk Speciale om Eksplicitering og implicitering i juridisk oversættelse - en kvalitativ undersøgelse af brugen af de to oversættelsesstrategier i

Læs mere

ANTROPOLOGISK RAPPORT

ANTROPOLOGISK RAPPORT ANTROPOLOGISK RAPPORT HOM 1649, OLE WORMS GADE Cand.scient. Dorthe Dangvard Pedersen Retsmedicinsk institut, Antropologisk Afdeling, ADBOU Syddansk Universitet, Winsløwparken 17, 5000 Odense C E-mail:

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Bachelor Rapport A10592 / Per Byskov Rasmussen Afleveret den / - Afleveret den: - - Navn og studie nummer Per Byskov Rasmussen A10592 Uddannelsessted,

Læs mere

Kommunalreformen og landdistriktspolitikken

Kommunalreformen og landdistriktspolitikken FACULTY OF SOCIAL SCIENCES DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Kommunalreformen og landdistriktspolitikken En spørgeskemaundersøgelse Dorthe Salling Kromann & Flemming Just Danish Institute of Rural Research

Læs mere

Rikke Mørck Nielsen, 2006

Rikke Mørck Nielsen, 2006 PDF Copy of MSc-thesis: Rikke Mørck Nielsen, 2006 Aldersbestemmelse og populations dynamik hos Europæisk hare (Lepus europaeus) i Danmark (Age determination and population dynamics of European hare (Lepus

Læs mere

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider

En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER. på hjemmesider En sammenlignende analyse af SØGNING VIA NAVIGATIONSSØGNING/BROWSING OG SØGEMASKINER på hjemmesider Hans Andersen, Masteruddannelsen, Afgangsprojekt, marts 2010 1 Indhold Indhold... 2 1 Abstact... 3 2

Læs mere

Ordvalg 17 Bekendthed og frekvens 17 Relevans for tekstforståelsen 17

Ordvalg 17 Bekendthed og frekvens 17 Relevans for tekstforståelsen 17 Durhuus e Karen A f A m a li G C a r s te n Ve jl e d e r : // d r a a ravg E lb r o t g a m n i d i t e d r o g Ta ordf t igital f et d rståelsen a g n i o prøvn e af læsef og af t t g ø n t i s l l Udvik

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

6 Numerisk simulation... 54 6.1 Kalibrering... 54 6.2 Numerisk eksempel... 57 6.3 Samlede resultater... 65

6 Numerisk simulation... 54 6.1 Kalibrering... 54 6.2 Numerisk eksempel... 57 6.3 Samlede resultater... 65 Resume The main purpose of this thesis is to examine how the cost of education can affect the choice of education. A recent recommendation made by the Danish Produktivitetskommissionen suggests that students

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Trafikafvikling på motorveje

Trafikafvikling på motorveje Trafikafvikling på motorveje En studie af trafikdata fra danske motorveje, delvist sammenholdt med vejrdata, og sammenlignet med simulerede data fra VISSIM. Hans Martin Kaae Johansen Juli 2006 Polyteknisk

Læs mere

REKREATIV KLIMATILPASNING

REKREATIV KLIMATILPASNING det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet REKREATIV KLIMATILPASNING Samarbejde mellem kommuner og spildevandsforsyninger Kandidatspeciale af: Charlotte Amalie Malling Andersen Institut

Læs mere

Undersøgelse af en genetisk algoritme

Undersøgelse af en genetisk algoritme Undersøgelse af en genetisk algoritme Study of a genetic algorithm Gruppe 2, hus 13.2 Gruppemedlemmer: Sanne Bjerg Tanja Josefsen Pernille Hviid Petersen Claus Daldorph Nielsen Rasmus Rasmussen Vejleder:

Læs mere

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet.

Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. - The decision process for at family, when buying the child s first mobile phone. Udarbejdet af: Udarbejdet af: Cand.merc.

Læs mere