Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik"

Transkript

1 Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik The forelimb of hadrosaurian dinosaurs; functional morphology and systematics METTE ELSTRUP RASMUSSEN Rasmussen, M.E.: Hadrosauride dinosaurers forben; funktionel morfologi og systematik. Geologisk Tidsskrift, hæfte 2, pp København, Hadrosaurs (Ornithischia, Ornithopoda, Hadrosauridae), Late Cretaceous "duckbille d" dinosaurs, are often reconstructed with incorreetly articulated forelimbs. The palm of the manus is generally reconstructed facing backwards, but the morphology dictates a more medial orientation. This is supported by the orientation ofmanus prints from quadrupedal trackways ofhadrosaurs. The position of manus prints of quadrupedal trackways furthermore suggests that lateral oscillations of the body occurred, when the animal was walking. A cladistic analysis, based on 92 morphological characters from the forelimbs of 18 hadrosaur species (representing 13 genera), eight other ornithopods and the Early Jurrasic ornithischian Heterodontosaurus, resulted in one single, most parsimonious tree. This tree is similar to other published phylogenies, and the family Hadrosauridae, as well as the two subfamilies Hadrosaurinae and Lambeosaurinae, are well defined, as is the group including hadrosaurs and the Early Cretaceous Iguanodon and OuranosmmlS (family Iguanodontidae). The evolutionary trend of the ornithopod forelimb is traced. The early ornithopods, such as Heterodontosaurus were bipedal, while the forelimb ofthe intennediate-sized ornithopods was adapted for mass support. In the larger ornithopods, like hadrosaurs and iguanodonts, the forelimbs served several functions, and there are a clear functional division ofthe digits. Mass-support was the main function ofthe tree middle digits, the fifth digit could be used for manipulation, and perhaps the first digit of the iguanodonts served for defence or display. Mette Elstrup Rasmussen, Geologisk Museum, Københavns Universitet, øster Vo ldgade 5-7, 1350 København K. Indledning Dette er et koli resume af specialet» The Hadrosaurian Forclimb; Morphology, Function and inferred Phylogeny«, udfærdiget til kandidateksamen ved Geologisk Institut, Københavns Universitet, juni 1998 (Rasmussen, 1998a). Hadrosaurerne (på dansk: andenæbsøgler), der levede i Sen Kridt, var blandt de første dinosaurer, videnskaben havde kendskab til og siden den første blev beskrevet af Leidy (1858), har de flere gange været katalysatorer for ændringer i vores opfattelse af, hvordan dinosaurer generelt levede og så ud. Dele af forbenets form har været benyttet som grundlag for teorier om, hvordan disse dyr bevægede sig, hvad enten det var i vand eller på land (Osborn, 1912; Ostrom, 1964), eller på to eller fire ben (Brown, 1912; Paul, 1987). Alligevel er detaljerede studier af forbenets form og funktion sparsomme, og forbenet er forkert rekonstrueret i langt størstedelen af de tegnede, malede, computer-animerede eller opstillede skeletrekonstruktioner af hadrosaurer. Ofte er håndled, albue og skulder»vredet ud afled«for at opnå en position af forbenet, hvor håndfladen vender bagud, som det også ofte ses i rekonstruktioner af de nært beslægtede ornithopoder Iguanodon og Ouranosaurus fra Tidlig Kridt (Rasmussen, 1998b). Til dette projekt blev studeret originalt forbensmaterialet af 47 hadrosaurer og 12 andre ornithopoder, samt et antal afstøbninger af original materiale. Materialet stammer hovedsageligt fra Nordamerika (for materialeliste, se Rasmussen 1998a). Omkring to tredjedele af materialet er komplet eller næsten komplet bevaret, mens resten bestod af enkelte eller få knogler 19

2 ot fra forbenet, dog klart associeret til kranie eller andet bestemmeligt postkranialt materiale. Hovedparten af materialet stammer fra Nordamerika og bevaringstilstanden er god. Knoglerne er hovedsageligt ikke, eller meget lidt deformerede og ledoverfladerne, der mens dyrene levede var bruskbeklædte, er tydeligt afgrænset. En rimelig præcis rekonstruktion afleddenes opbygning og bevægelighed er derfor mulig. c R II III 40 cm Fig. l. Rekonstmktion af korrekt artikuleret venstre forben af hadrosauren Maiasaura peeblesorum set fra siden (Gentegnet fra Dilkes, 1993). Forkortelser: C: ravnenæbsben; H: overarmsknogle; O: tap; of: rende; ot: forbenede sener; R: spoleben; r: ribben; S: brystben; Se: skulderblad; U: albueben; II: andenfinger; I li: treclj efinger; IV: fj erdefinger; V: femte finger. Reconstruction af the articulated left fo relimb af the hadrosaur Maiasaura in lateral view. (Redrawnfrom Dilkes, 1993). Abbreviations: C: eoraeoid; H: humems; O: oleeranon proeess; of: oleeranon fossa; ot: ossified tendons; R: radius; r: ribs; S: sternum; Se: seapula; U: ulna; II: seeond finger; III: third finger; IV: foulih finger; V: fifth finger. Artikulering For at opnå en korrekt artikulation af forbenet skal ledhovedet på overarmsknoglen (humerus ) passe i ledskålen, der dannes af skulderbladet (scapula) og ravnenæbsbenet (coracoid). Desuden skal tappen øverst på albuebenet (uina) passe i renden bag på den nederste del af overarmsknoglen (Fig. 1). Det fremgår af underarmsknoglernes form, at spolebenet ikke krydser ind over albuebenet, men ligger permanent foran albuebenet, fra albuen til håndleddet. Der var således heller ikke mulighed for rotation af underarmen omkring sin akse, som det findes hos mennesket. Hos hadrosaurerne vender»hånden«med»hånd«fladen indad men også lidt skråt bagud når forbenet er strakt mod j orden, mens den, til sammenligning, vender indad hos iguanodonterne. Disse positioner afspejles også i orienteringen af»hånd«spor fra sporserier. Forskellen på orienteringen af hånden hos iguanodonter og hadrosaurer skyldes hovedsageligt forskellig opbygningen af håndleddene. Iguanodonternes håndrods ben var solide og kraftigt sammenvoksede, og det stabiliserede forbenet når dette understøttede kropsvægten. Håndleddets samlede ledoverflade mellem underarmen og håndroden var oval. Håndroden hos hadrosaurerne var dårligt forbenet, men halvcirkelformede ledflader i håndleddet, sikrede mekanisk stabilitet afleddet, når forbenet blev brugt til at støtte på (Dilkes, 1993). En rekonstruktion af forbenets muskulatur hos hadrosaurer generelt viser desuden, at kraftige muskler, der hæftede på indersiden af hånden ligeledes stabiliserede håndleddet ved vægtpåvirkning (Dilkes, 1993; Rasmussen, 1998a). Bevægelse Fossile fo dspor fra hadrosaurer er ret hyppige (Currie, 1995), mens sporserier, der inkluderer aftryk fra hånden er sjældne (Perez-Lorente et al., 1997). Håndspor i spors eri er er altid placeret foran og lidt ud til siderne for fodsporene (Dilkes, 1993). Afstanden mellem højre og venstre håndspor i sporserierne er således relativt stor. Den er større end forventet ud fra min rekonstruktion af hadrosaurernes forben og skulderbælte (Fig. 2), som viser, at dyrene var smalle over brystet. Denne større afstand mellem parvise håndspor i sporserier end den rekonstruerede afstand mellem hænderne kan betyde, at hadrosaurerne svingede lidt fra 20 Geologisk Tidsskrift 1999 / 2

3 side til side med overkroppen, når de gik. Denne tolkning understøttes af, at bagføddernes spor peger en smule indad (Currie, pers. com.). Det meste afkropsvægten blev understøttet af bagbenene (Christian og Preuschoff, 1996), og de små sideværs svingninger foregik derfor med en rotationsakse omkring bagbenene. Kraftigt forbenede sener langs ryghvirvlerne hos hadrosaurerne (og andre dinosaurer) (Fig. l), gjorde ryggen meget lidt fleksibel. Forkroppen har således måttet følge svingningerne, og da højre håndspor blev sat mens forkroppen var svunget en anelse mod højre og venstre spor mens forkroppen var svunget lidt mod venstre, blev afstanden mellem sporene større end den reelle afstand mellem 'hændene '. 20 cm c Fig. 2. Ny rekonstruktion af interartikulerede skulderbælte og forben af hadrosauren Brachylophosau/"us canadensis, set forfra. Hos B. canadensis findes kun en forbenet håndrodsknogle som ligger mellem underarmen og mellemhåndsknoglen til tredjefingeren. Bemærk at afstanden mellem forbenene er relativt lille. Forkortelser som i Fig. I. a: Tværsnit af skulderleddet. Glenoidet dannet at skulderblad og ravnenæbsben med fed og overarmsknoglen med tyndt. b: Tværsnit af albueleddet. Overarmsknoglen med fed, og albueben (øverst) og spoleben med tyndt. e: Tværsnit af håndleddet. Albueben (øverst) og spoleben med fed og mellemhåndsknoglerne IV, II og II fra oven med tyndt. (OBS. tværsnit ikke i korrekt størrelsesforhold). New reconstruetion of the interarticulated fo relimb of the hadl"osaur Braehylophosamus eanadensis in anterior view. On y one ossified carpal excist in B. canadensis betvveen tlze j(irearm and metacglpal III. Note the relatively smal! distance between theforelimbs. Abbreviations as in Fig. l. a: Cross sections of the shoulder. The glenoid made!ip by the scafiula and coracoid in bold and the humerus in thin lil/c. Ii: O oss sectiol/s of the elbow. The humerus in bold al/d the ulna (top) and radius in thin line. c: O oss sections ol the wrist. Tlze ulna (top) and radius in bold and liielacarpals IV, III and Il fi"om the top in thin line. (NB. Cl"oss-scctions not to seale). Systematik En kladistisk analyse baseret på forlemmernes morfologi, blev foretaget på en gruppe af 18 hadrosaurer, 8 andre ornithopoder fra Sen Jura til Sen Kridt samt den lille ornithischie Heterodontosaurus fra Tidlig Jura (Fig. 3). En liste over studeret materiale kan findes i Rasmussen (1998a). Hypsilophodon, Dryosaurus, Tsintaosaurus og Shantungosaurus blev studeret udfra litteraturen (Rasmussen 1998a). Formålet med en karakteranalyse var i første omgang at undersøge, om forskellene mellem hadrosaurernes forben er ubetydelige, som det tidligere blev antaget (f.eks. Lull & Wright, 1942), eller om de er tilstrækkeligt markante og eventuelt afspejler de indbyrdes slægtskabsforhold i gruppen, som de kendes fra analyser af kraniemateriale. I skelettet af forben og skulderbælte blev der fundet 92 informative karakterer til analysen, der resulterede i eet mest sandsynligt træ, som illustrerer den mest sandsynlige hypotese på slægtskabsforholdet (Fig. 3). På dendrogrammet (Fig. 3) er familien Hadrosauridae (10) repræsenteret som en naturlig slægtskabsgruppe bestående af de to underfamilier, Hadrosaurinae (hadrosaurer uden hovedkam, 17) og Lambeosaurinae (hadrosaurer med hovedkam, 11). Gruppen af hadrosaurer, Iguanodon og Ouranosaurus (6) er holdt sammen af 15 karakterer. Den relative position afhadrosaur-arterne i dette dendrogram, er i overensstemmelse med langt størstedelen aftidligere publicerede slægtskabstræer (f.eks. Fastovsky og Weishampel, 1996), ligesom dette også generelt er tilfældet med placeringen af de øvrige ornithopoder, der indgik i analysen. Kun Bactrosaurus johnson i (normalt betragtet som en oprindelig hadrosaurid) og Lambeosaurus magnicristatus findes i uventede positioner. Mulige forklaringer herpå er, at det undersøgte materiale var relativt dårligt bevaret, og at knoglerne i Bactrosaurus' tilfælde var fra unge individer (hos unge dyr har knoglerne ikke nødvendigvis opnået de distinkte former, som kendetegner de voksne individer). Udeladelse af disse to arter fra analysen havde ingen indflydelse på slægtskabsforholdet hos de øvrige arter. Den kladistiske analysen viste altså, at der 21

4 2 (4) HeterodOl1fosa/lrus tuck,!hpsdophodoll/oxil,--- Dryosourlls,- Thesce{osaurlls ljeg{ecfus. TC IlOI1!OSOllrUs IJlletl! 3 (4) 5 (2) C'amptoS{lurus dlspar 4 (4) 6 (\5) 7 (7) 8 (4) \0 (\2) 11 (4) 9 (8) OuranOSall/"llS lilgenelisls Bactrosourus JohnsoJ1l Ig uanodoli atlicrfieldensls IgUCIlIOdOl1 berjllssartensis,--- Ts intaosourus sp ll10rlllnus \7 (6) l3 (2) LalllbeoSallrllS magllicristatlls ParasauroJophus walkeri COJythosmlrus cosuanus Lamheosaurus Jambei Hypacrosaurl/s stebingeri H.'pacrosaurlls ajtlspil1lls AnatOlJtal1 cape! Alaiasoura peeblesoruli1 BracJ vjophosollrlls canadens/s Shontllngosaurlls giga17leus Prosaurolopl11ls moxill1us 22 (6: Prosollro!ophllS black/eetellsls Gl}pOSaUrus inclln'imaj1l1s GI)/jJosallrlls 110labills EdmoJ1IOSClUrUs regalis Edmontosaurlls GnJ1ectCJ1S Fig. 3. Kladogram over udvalgte ornithopoder samt Heterodontosaurus baseret på forbensmorfologi. 6: overfamilien Iguanodontoidea (Iguanodontidae + Hadrosauridae); 10: familien Hadrosauridae; 11: underfamilien Lambeosaurinae; 17: underfamilien Hadrosaurinae. Tallene i parentes angiver mængden af karakterer der støtter en given gren (node) på træet. Datamatrix og liste over anvendte karakterer kan ses i Rasmussen (l998b). Cladogram of selected ornithopods and Heterodontosaurus hased on fo relimb morphology. 6: the sllpe/fa mily Iguanodontoidea (Jguanodontidae + Hadrosauridae); 10: the fa mily Hadrosauridae; 11: the subfa mily Lambeosaurinae; 17: The subfa mily Hadrosaurinae. The numbers in parentheses depicts the nllinber of characters supporting ([ given node. For datamatrix and list of characters, see Rasmussen (J 998b). kan hentes information om slægtskabsforhold fra ornithopodernes forben, også indenfor familien Hadrosauridae. Udviklingstendenser i omithopodemes forben Alle ornithopoder kunne gå eller løbe på bagbenene alene, mens forbenenes primære funktion var forskellig arterne imellem. En udviklingstendens i forbenets funktion syntes at kunne spores igennem ornithopodernes evolution. Ornithopoderne stammer fra små, tobenede ornithischier, af nogen lighed med Heterodontosaurus (Weishampel, 1990). De tidlige ornithopoder havde forholdsvis slanke hænder med adskilte fingre af meget forskellig længde, der ikke kunne overstrækkes. De brugte antageligt sjældent forbenene til at gå på, men mere til at gribe om ting eller grave/kradse med. De mellemstore ornithopoder, som f.eks. Camptosmtr!ls (Sen Jura) og Tenontosaurus (Tidlig Kridt), havde meget mere robuste hænder med korte fingre der kunne overstrækkes, hvilket er en tilpasning til at bruge forbenet til at støtte på, som de formodentlig jævnligt gjorde (Norman & Weishampel, 1990). Hos de store ornithopoder som hadrosaurerne og Iguanodon var der en funktionel opdeling af hånden. Førstefingeren (svarende til menneskets tommel) var hos Iguanodon en kraftig pig, der muligvis blev brugt til forsvar (Norman, 1980). Førstefingeren var reduceret væk hos hadrosaurerne. De tre midterste fingre kunne overstrækkes og var tilpasset til at støtte på. Hos hadrosaurerne dannede de en trefod-lignende struktur med, anden- og fjerdefingeren strakt til hver side af tredjefingeren (Rasmussen, 1998a). Disse tre fingre blev holdt sammen af kraftige, tværgående ligamenter, der sikrede fleksibilitet og støtte af dårligt definerede led (dvs. næsten flade modstillede ledflader uden strukturer der kunne afgrænse og retnings bestemme ledets bevægelser) fingerknoglerne imellem (Dilkes, 1993). En elastisk 'handske' afhud omgav således fingrene, der pga. de tværgående ligamenter ikke var separate. Denne 'handske' er bevaret på flere hadrosaur-fossiler (se illustration i Lull & Wright, 1942). Den blev oprindelig, fejlagtigt, betragtet som svømmehud, hvilket var et af hovedargumenterne i den nu for længst afviste forestilling om, at hadrosaurerne hovedsageligt levede i vand og ikke på land (Osborn, 1912). Mellemhåndsknoglerne af de tre midterste fingre var forlænget, specielt hos hadrosaurerne, og den korte femte finger berørte derfor ikke jorden, når dyret støttede på forbenet. Femtefingeren var meget bevægelig og stillet modsat de øvrige fingre. Den kunne derfor bruges til at håndtere ting med, måske i forbindelse med redebygning eller lignende (fingerens yderlige position kombineret med underarmens begrænsede mulighed for rotation omkring sin akse, samt en stor bevægelighed af dyrets hals, antyder, at femte fingeren formodentlig ikke blev brugt til indsamling af fødemateriale). 22 Geologisk Tidsskrift 1999 / 2

5 Tak En varm tak skal rettes til min vejleder Niels Bonde, Geologisk Institut, Københavns Universitet og min medvejleder Philip J. Currie, Royal Tynell Museum of Palaeontology, Albelia, Canada, samt til Philippe Taquet, Museum National d'histoire Naturelle, Paris for værdifuld vejledning til under mit ophold her. Tak til Michael K. Brett-Surman, Jim Carpenter og Fedor Steeman for faglig assistance. Den hjælp jeg modtog på museer jeg besøgte i Canada, USA, Belgien og Frankrig, har været meget værdifuld og jeg er taknemlig overfor de venlige sjæle der husede mig rundt om i verden. Jeg sætter stor pris på den økonomiske støtte jeg har fået under udførelsen af mit speciale. Til hjælp under min uddannelse fik jeg tildelt midler fra Skræddermester Jens Peter Larsen og Anna Larsens Mindefond, Overretssagfører P. A. Hansens legat, Legat for uddannelsessøgende i Vordingborg Kommune og Frederiksberg Kommunes uddannelseslegat. Endvidere blev jeg støttet økonomisk af Erasmus netværket i systematisk biologi og Den Ingwersenske Fond til et tremåneders ophold ved Museum National d'histoire Naturelle, Paris og af Knud Højgaards Fond, Hotelejer Anders Månsson og hustrus legat, og Geologisk Institut, Københavns Universitet til et firemåneders ophold ved Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, Alberta, Canada. Endelig vil jeg takke Ella Hoch, Geologisk Museum, Københavns Universitet, for gennemlæsning af en tidligere udgave dette manuskript. Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Verhandeling 178, Norman, D.B. & Weishampel, D.B. 1990: Iguanodontidae and related ornithopods. In Weishampel, D. B., Dodson, P. & Osm6lska, H. (eds.) The Dinosauria Univers it y of California Press. Osborn, H.F 1912: Integument of the Iguanodont Dinosaur Trachodon. Memoirs of the American Museum of Natural History (New series) I, Ostrom, J.H. 1964: A reconsideration of the paleoecology ofhadrosaurian dinosaurs. American Journal of Science 262, Paul, G.S. 1987: The science and ali of restoring the life appearance of dinosaurs and their relatives: A rigorous how-to guide. In Czerkas, S.J. & Olson, E.C. (eds.) Dinosaurs past and present, vol. II, Univers it y of Washington Press. Perez-Lorente, F, Cuenca-Bescos, G., Aurell, M., Canudo, J.I., Soria, AR. & Ruiz-Omenaca, : Las Cerradicas tracksite (Berriasian, Galve, Spain): Growing evidence for quadrupedal ornithopods. Ichnos 5, Rasmussen, M. E. 1998a: The hadrosaurian forelimb - Morphology, function and inferred phylogeny. 170 pp. (+27 app., 163 fig.). Upubliceret speciale til opnåelse af cand. scient. graden ved Geologisk Institut, Københavns U niversi tet. Rasmussen, M.E. 1998b: Notes on the morphology and the orientation of the forelimb of Ollranosaurus nigeriensis. Oryctos 1, Weishampel, D.B. 1990: Ornithopoda. In Weishampel, D. B., Dodson, P. & Osm6lska, H. (eds.) The Dinosauria Univers it y of California Press. Litteratur Brown, B. 1912: The osteology ofthe manus in the family Trachodontidæ. Bulletin of the American Museum of Natural History 31, Christian A & Preuschoft, H. 1996: Deducing the body posture of extinct large vertebrates from the shape of the vertebral column. Palaeontology 39, Currie, P.J. 1995: Ornithopod trackways from the Lower Cretaceous of Canada. In Saljeant, W. A. S. (ed.) Veliebrate fo ssils and the evolution of scientific concepts 5, Gordon and Breach Publishers. Dilkes, D.W. 1993: Growth and locomotion in thc hadrosauriatl dinosaur Maiasaul"a peeblesorum from the Upper Cretaceous of Montana. 425 pp. Unpublished Ph.D. thcsis. Graduate Department of Zoology, University of Toronto. Tilgængelig hos UMI på: Fastovsky, D. E. & Weishampel, D. B. 1996: The evolution and extinction ofthe dinosaurs. 460 pp. Cambridge Univers it y Press. Lcidy, J. 1858: Hadrosaurus fo ulkii, a new saurian from thc Crctaccous ofnew Jersey. Proceedings ofthe Acadcmy of Natural Sciences ofphiladelphia 10, Lull, R. S. & Wright, N. L. 1942: Hadrosaurian dinosaurs ol" North America. Geological Society of America, Special I'apers 40, Norman, D. B. 1980: On the ornithischian Dinosaur Jguanodon bernissartensis ofbernissart (Belgium). Koninklijk 23

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24.

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. Kampagne: 11 05 KUAS nr. SVM01176 2. Kasser med deponeret knoglemateriale flere af knoglerne

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN

EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN EN SAMLING AF DE BRAGTE MÅNEDENS MUSKEL UNDERARMEN Månedens muskel er skrevet af fysioterapeut, David Petersen. Månedens muskel er et fast indslag i nyhedsbrevet fra Anatomic SITT. Nyhedsbrevet udkommer

Læs mere

CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013

CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013 CORETRÆNINGS PROGRAM LSK-TRI EFTERÅRET 2013 Øvelserne bør gentages 4 gange ugentligt. Øvelse Planken Diagonal løft Mavebøjninger (korte) Mavebøjninger (høje) Squats Squats på 1 ben Sideplanken Rygstræk

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Plan: Overekstremiteten Resumé fra sidst OE knogler (fokus: fremspring) OE led (skulder + albue) Palpation af knoglefremspring

Læs mere

Mastektomi (Øvelsesprogram)

Mastektomi (Øvelsesprogram) Mastektomi (Øvelsesprogram) Information Efter operationen og senere under en eventuel strålebehandling kan vævet blive uelastisk og stramt. For at modvirke dette, er det vigtigt at du arbejder med forskydelighedsbehandling.

Læs mere

Knogler & Muskler. Mellem bådben og Os cuneiforme I-III laterale kileben

Knogler & Muskler. Mellem bådben og Os cuneiforme I-III laterale kileben Knogler: Navn (det danske) og beliggenhed på følgende knogler er pensum (på nær kursiv) Dansk navn Latinsk navn Beliggenhed Kranium Pandebenet Os frontale Danner kraniets forvæg Issebenet Os parietale

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1

3. OE knogler, led, muskler. Overekstremiteten. Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet. Sted og dato (Indsæt --> Diasnummer) Dias 1 Overekstremiteten Philip Brainin Medicinstuderende Københavns Universitet Dias 1 Opsummering Dias 2 Plan: Overekstremiteten OE knogler OE led (skulder + albue) Palpation OE muskler - elevpræsentationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDSKABSTEKNIK...1 Tov... 3 Tøndebånd... 6 Bold... 9 Vimpel... 12

Indholdsfortegnelse REDSKABSTEKNIK...1 Tov... 3 Tøndebånd... 6 Bold... 9 Vimpel... 12 REDSKABSTEKNIK Indholdsfortegnelse REDSKABSTEKNIK...1 Tov... 3 Tøndebånd... 6 Bold... 9 Vimpel... 12 Reglement 2006-2007 2 Tov De bevægelser, der er karakteristiske og som kendetegner tovets specielle

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne Backward rocking Backward rocking Backward rocking Stå på alle 4, skub fra med armene og hold lænden vandret. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Kom så langt tilbage som du kan, mens du fortsat

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede

Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Træn derhjemme Øvelser til whiplashskadede Tekst: Maj Bruun Wahl, fysioterapeut Foto: Lars Bahl 2 TRÆN DERHJEMME Øvelser til whiplashskadede I dette hæfte præsenteres du for en række lette øvelser, du

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Stole-øvelser til din hjemtræning

Stole-øvelser til din hjemtræning Stole-øvelser til din hjemtræning Sikkerhed Tjek at den stol du bruger er sikker og stabil. Tag behageligt tøj på og fodtøj der giver dig den rette støtte. Vær sikker på at du har plads nok til din træning,

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser

Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Terapiafdelingen Genoptræning af skulderen - Rotatorcuff-øvelser Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Du skal træne musklerne omkring skulderbladet. De muskler du skal træne er delt op i to kategorier

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Gode råd før du træner med elastikken

Gode råd før du træner med elastikken Træning med elastik Gode råd før du træner med elastikken Hvem kan bruge elastikken? En elastik kan du bruge hvor som helst og når som helst; i hjemmet, på arbejdet, på ferien og mange andre steder. Den

Læs mere

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv Teknik serv Fra underhåndsserv til overhåndsserv Underhåndsserven er den første egentlige grundteknik, der indlæres i sit fulde omfang i Kidsvolley. Udviklingen i serven, går fra serv over nettet fra et

Læs mere

DHIF RaceRunning. Styrketræning

DHIF RaceRunning. Styrketræning DHIF RaceRunning Styrketræning 2013 Styrketræning Bryst 1 Rygliggende med lille bold under skulderbladene. Fødderne er i gulvet og knæene er bøjet. Evt. lille bold mellem knæene. Evt. med vægtmanchetter

Læs mere

Bevægeapparat del 2. Cindy Ballhorn

Bevægeapparat del 2. Cindy Ballhorn del 2 1 Dagens Program: - igennem kroppens muskler og led - hoved og en del af armen 2 se side 532-536 det er kroppens overfladiske og dybe muskler vi skal igennem dem alle starter med hoved og hals 3

Læs mere

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring

- Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning. - Fysiologi, kost og ernæring - Anatomi (musklerne og knoglernes anatomi) - Fysiologi og træning - Fysiologi, kost og ernæring Knoglerne: Skelettet består af 208 knogler. - Rørknogler (arme, ben, fingre mm.) Funktion: sørger for kroppens

Læs mere

Spis proteiner til alle måltider; æg, fisk, kylling, kalkun, svinekød, oksekød osv.

Spis proteiner til alle måltider; æg, fisk, kylling, kalkun, svinekød, oksekød osv. Flad mave how to get there. Uge 1 Spis proteiner til alle måltider; æg, fisk, kylling, kalkun, svinekød, oksekød osv. Mænd: 150-225 gram kød eller fisk - eller 2-3 store æg pr. hovedmåltid, 100-125 gram

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Træning med elastik. Øvelser for albue, hånd og skulder

Træning med elastik. Øvelser for albue, hånd og skulder Træning med elastik Øvelser for albue, hånd og skulder Finn Johannsen, speciallæge i reumatologi, fysiurgi og idrætsmedicin Speciallægepraksis, Stavnsholtvej 33, 3520 Farum Træning med elastik Træning

Læs mere

Disposition. Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål

Disposition. Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål Islam og Evolution Disposition Intro Hvad er evolution? Eksempel på nogle beviser Livets design Spørgsmål Ayat føre til erkendelsen af Allah Sandlig i skabelsen af himlene og jorden (Universet) og i vekslenen

Læs mere

Skruedyrenes evolution

Skruedyrenes evolution Skruedyrenes evolution Materialer: 8 forskellige søm og skruer per hold. Formål: At tegne et slægtskabstræ udfra morfologiske karaktertræk Når arterne er blevet indsamlet og identificeret, skal de systematiseres.

Læs mere

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Mørk energi Anja C. Andersen, Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet En af de mest opsigtsvækkende opdagelser inden for astronomien er, at Universet udvider sig. Det var den

Læs mere

Silkeborg d. 24.02.2007 OPFORDRING FRA LARS NEBEL MØLLER, FYSIOTERAPEUT:

Silkeborg d. 24.02.2007 OPFORDRING FRA LARS NEBEL MØLLER, FYSIOTERAPEUT: Silkeborg d. 24.02.2007 OPFORDRING FRA LARS NEBEL MØLLER, FYSIOTERAPEUT: Efter foredraget og øvelserne med Lars, har jeg fået en del tilbagemeldinger om at man ved hvad de ben problemer man har, skyldes.

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION

OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION OPTRÆNING EFTER DEKOMPRESSION Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-1085 patientinformation Skulder-/albuesektoren afd. E ÅRHUS SYGEHUS, NØRREBROGADE patientinformation De har fået

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010 Træningsprogram Programtitel: 22-10-2010 Behandler: Anja Stampe Bemærkninger: Styrkeøvelser for aldersgruppen er 15 gentagelser. Det skal altid være sådan, at det er 15 gentagelser udført med korrekt teknik,

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis

Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis Patientinformation Øvelsesprogram til skulderopererede - Frossen skulder - Periartrosis humeroscapularis www.friklinikkenregionsyddanmark.dk 1 Denne pjece indeholder øvelsesprogram til dig, der har fået

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte

BENSVING UNDGÅ SKADER TRÆNINGSØVELSER. Formål: Smidighed i ryg og hofte BENSVING Formål: Smidighed i ryg og hofte Lig på ryggen med armene ud til siden, benene bøjede og skulderne i mod gulvet Kør roligt knæene ud til siden til de rører jorden og tilbage igen Hold fødderne

Læs mere

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan

Kompendium til kursus i ELVFORSV. for livet. Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan Kompendium til kursus i SEL ELVFORSV VFORSVAR for livet Odder Taekwondo Klub 1998 Aktører: Una Filyo, 5. Dan & Thomas Filyo, 4. Dan INDLEDNING Dette kompendium er ment som et supplement til kursus i selvforsvar

Læs mere

ffi S--------udspring ---*tilheftning og den proximale del af m. brachialis m- brachialis

ffi S--------udspring ---*tilheftning og den proximale del af m. brachialis m- brachialis 1 Skitse af humerus (overarmsknoglen) Øverste det-åi@leben og albueben og den proximale del af nærmest albueleddet)- radius og ulna (den Indtegning af. udspring og tilheftning m usi kl er. f or m.brachialis

Læs mere

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1.

her er nogle skitseringer af min ide bilag 1. ERGONOMSIK Om ergonomisk Når noget er ergonomisk designet betyder det at det er behageligt for kroppen at arbejde med. Det kan være et håndtag der er formet efter fingrene eller det kan være et par sko

Læs mere

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk

Arm- og skulderortoser. www.camp.dk www.camp.dk Albue-/hælbeskytter Heelbo Elastisk strømpe med trykaflastende udtagelig geléplade. Beskytter huden på albuen og forebygger tryksår. Art. nr. Farve Størrelse Mål Pakke 53600 Gul Small 15-20

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015 2. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Træningsprogram. Dekompression og A/C resektion 12 uger efter operation

Træningsprogram. Dekompression og A/C resektion 12 uger efter operation Træningsprogram Program titel: Lavet af: Dekompression og A/C resektion 12 uger efter operation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Forebyggelse er kærlighed!

Forebyggelse er kærlighed! Forebyggelse er kærlighed! Løb Straigh ahead Løb ligeud 0l det sidste kegle. Løb lidt hur0gere på vej 0lbage. Gør øvelsen to gange. 1: Sørg for at holde din øvre kroppen lige. 2: Dine ho@er, knæ og fødder

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group

Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group Janni Nielsen Department of Informatics HCI Research Group SKAL VI SE PÅ BRUGERNE? - KULTURSPECIFIKKE PERSPEKTIVER PÅ USABILITY WORLD USABILITY DAY, 14 NOVEMBER, 2006 Globale digitalisering - verdens borgere

Læs mere

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral

Anterior (Ventral) Mod forsiden af kroppen Posterior (Dorsal) Mod bagsiden af kroppen. Medial/Lateral Anatomiens sprog Ligesom på mange andre fagområder, anvender anatomi sit eget særlige fagsprog, og mange opfatter det anatomiske sprog, som værende indviklet eller kompliceret, når de først stifter bekendtskab

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet

Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet Information og øvelser til kvinder, der har fået fjernet en knude i brystet 1 EFTER DIN OPERATION Denne pjece er til dig, der har fået fjernet en knude i brystet. Heri finder du information, råd og øvelser,

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Indledning Når begynderen i starten benytter en let bue, behøver opvarmning ikke nødvendigvis at indgå i træningsprogrammet,

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Træning med elastik. Foto og tekst: Claus Venlov Go-motion.dk På billederne: Susie Siewert. Side 1/6. Copyright www.go-motion.dk.

Træning med elastik. Foto og tekst: Claus Venlov Go-motion.dk På billederne: Susie Siewert. Side 1/6. Copyright www.go-motion.dk. Side 1/6 Et enkelt lille program Træning med elastik er godt til at starte med - for dig som måske ikke har trænet styrketræning før eller skal igang efter lang tids pause. Vi vil foreslå at du vælger

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ

Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ Noter til kursusgang 9, IMAT og IMATØ matematik og matematik-økonomi studierne 1. basissemester Esben Høg 4. november 013 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet Esben Høg Noter til kursusgang

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

UGE 3, TRÆNING 1 OPVARMNING ELEVATED LUNGES. TRICEP OVERHEAD 3 runder á 15 gentagelser. Pause ca. 60 sek. SUMO SQUAT

UGE 3, TRÆNING 1 OPVARMNING ELEVATED LUNGES. TRICEP OVERHEAD 3 runder á 15 gentagelser. Pause ca. 60 sek. SUMO SQUAT UGE 3, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. ELEVATED LUNGES 2 runder á 15 gentagelser (på hvert ben). Kig lige ud ikke på din fod. Tag et

Læs mere

Opvarmning. Formålet med opvarmning: at øge kroppens fysiske og psykiske præstationsevne at øge motivationen ( få lyst til ) at forebygge skader.

Opvarmning. Formålet med opvarmning: at øge kroppens fysiske og psykiske præstationsevne at øge motivationen ( få lyst til ) at forebygge skader. Opvarmning Definition på opvarmning: En alsidig og systematisk bearbejdelse af legemets kredsløb og bevægeapparat med det formål at opnå størst mulig sikkerhed mod belastningsskader samt størst mulig effekt

Læs mere