Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse. Øvelsesforum, maj 2015"

Transkript

1 Vestegnen forbereder sig til terrorøvelse Øvelsesforum, maj 2015

2 Uddannelsescyklus: Den strategiske beredskabsstab i KBHV har besluttet følgende uddannelsesforløb i forhold til det tværfaglige samarbejde: - Uddannelserne kører i et 3-årigt forløb - År 1 er identificering af problemområder og udfærdigelse af uddannelsesplaner samt eventuelle beredskabsplaner/actioncards m.v. - År 2 er sektorspecifik uddannelse - År 3 er tværfaglig uddannelse. Den seneste cyklus var over temaet terror. En del af konceptet var kommunikation.

3 År 1 vedr. planlægning: Planlægning af uddannelse gennem forløbet: - Øvelser i øvelsen - Sektorvis identifikation af, hvad den enkelte sektor ville opnå med øvelsen - Sektorvis identifikation af, hvad den enkelte sektor manglede af uddannelse - Planer. behov for koordination - Terrorgerningsstedet - Efterforskningens indvirkning på det operative/taktiske - Sikkerhedsaspektet i et indsatsområde - Skabe forståelse for hinandens behov - Taktik, herunder understøttende tiltag f.eks HJV.s støtte til politiet (alm. / særlig hjælp) - Kommunikation - Betjening af terminaler - Håndtering af egen VPN - Håndtering af tværfaglig VPN - Udarbejdelse af forud definerede netskitser - Drøftelse af kaldetal og symboler - Ekstern kommunikation - Stabsarbejdet, LBS, KST

4 År 2 vedr. gennemførelse af uddannelse: Gennemførelse af uddannelse i egen sektor. alt personale: - Taktisk og operativ uddannelse, herunder hjælp til hinanden samt konsekvenser - Konsekvenserne af efterforskning og sikkerhed i et indsatsområde - Intern kommunikation, herunder brug af terminaler, lokale netskitser m.v. - Ekstern kommunikation / krisekommunikation og koordinering mellem sektorerne - Stabsarbejde, primært i politisektoren + enkelte øvelser i LBS-regi

5 År 3 vedr. gennemførelse (2014): Tværfaglig gennemførelse af uddannelse. lederuddannelse: - Afvikling af 2 x kommunikationsøvelser i marts. med følgende fokusområder: - Udfærdigelse af netskitser inden for CFB.s ramme med særligt fokus på fase 1, fase 2 og fase 3 - Hvorledes kommunikeres med helikoptere / patienttransport og eftersøgninger - Hvorledes håndteres ambulanceeskorter - Hvorledes kommunikeres med specialberedskabet - Håndtering af flere indsatsområder samt indsatsområder med flere skadesteder - Deltagelse af alle beredskaber, herunder: - Kommunale beredskab - Statslige beredskab - Sundhed - Totalforsvar - Falck - Politiet

6 År 3. Lederuddannelse (2014): Tværfaglig gennemførelse af lederuddannelse: - Afvikling af 2 x lederseminarer i Tinglev med følgende fokusområder: - 2 x situationsspil over temaet terror - Udfærdigelse af netskitser inden for CFB.s ramme med særligt fokus på fase 1, fase 2 og fase 3 - Udfordringerne når der skal tages særligt hensyn til sikkerhed og efterforskning - Samspillet mellem 3 stabe KST, og den operative beredskabsstab - Deltagelse af alle beredskaber (totalt ca. 70 ledere x 2): - Kommunale beredskab - Statslige beredskab - Sundhed - Totalforsvar - Falck - Politiet

7 År 3. Opsamling fra Tinglev: Erfaring fra Tinglev: - Interessant set-up, hvor kommunikationen SKAL styres fra første færd - Kommunikationsmæssigt er det vigtigt at få styr på organiseringen af efterforskningsenhederne - Svært at få procedurerne vedr. fase 3 til at fungere herunder KST-talegruppen især når der er flere skadesteder udmeldt som følge af flere anslag - Snitfladerne mellem og KST er svære at definere - -netskitsen var svær at etablere. De forud bestemte netskitser gælder kun for indsatsområdet/erne - Der skal være en radiooperatør pr. talegruppe, som anvendes ellers kan man lige så godt slå talegrupperne sammen - Der kommer så mange talegrupper i spil, at man med fordel bør have en person, som udelukkende har fokus på at rekvirere og organisere disse

8 År 3. Fuldskala øvelse: Gennemførelse af fuldskalaøvelse agnarok : - Bombeanslag mod Ballerup Superarena - Flugtveje med yderligere fund af bombe - Anholdelsesaktioner på flere lokaliteter i det offentligt rum

9 År 3. Fuldskala øvelse: Gennemførelse af fuldskalaøvelse agnarok : - Knap 600 deltagere i selve øvelsen fra alle sektorer - Godt 700 figuranter, herunder: - politifolk som gerningsmænd, - 37 journalister som lagde et stort presse-pres på lederne, - mange hjemmeværnsfolk og - værnepligtige fra flere kaserner - Ca. 25 i øvelsesledelse fra alle sektorer - Ca. 15 øvelsesdommere Totalt godt 1300 deltagere

10 År 3 vedr. gennemførelse: Fokus på spor i alle sektorer: - Prøvesprængning i Jægerspris alle spor samlet sammen og lagt ud igen ved Arenaen - Kæmpe gerningssted med spor på hustage m.v. - Gerningsmænd på behandlingspladsen + selvhenvender på hospital - Gerningsmænd på opsamlingsstedet - Anholdelsesaktion i det offentlige rum togstationer, private adresser m.v. - Indtrængning og anholdelse i nedlagt ejendom - Puslespil for alle gerningsmænds færden og anholdelse (efterforskning)

11 År 3 vedr. gennemførelse: Erfaringer fra fuldskalaøvelse agnarok : - Mange af erfaringerne fra Tinglev-seminaret gentog sig - Der opstod flaskehalse i netskitsen / kommunikationen - Når man laver en så stor øvelse skal man lave øvelser i øvelsen (drejebogen) for at sikre aktivering af alle - Ved større hændelser skal der ske en revidering af organisationen

12 /B PO KO OL S T Y K E KST 102 KST 01 Fase 1, 2 og 3 Kendt stof TILGÅENDE STYKE

13 /B PO KO OL 102 KST 01 Flaskehals??? Logistik Efterforskning

14 /B PO KO OL S T Y K E KST KST TILGÅENDE STYKE

15 /B PO KO OL S T Y K E KST KST Flaskehals??? TILGÅENDE STYKE

16 /B PO KO OL S T Y K E KST 01 Fase?? E F T E F KST TILGÅENDE STYKE

17 KST S T Y K E /B PO KO OL KST TILGÅENDE STYKE Hunde Færdsel Ambulanceeskorter Sektorpatrulje Tryghedsskabende Tjekpoints Evakueringscenter E F T E F. Pårørendecenter Helikopter / afsøgning Hospitaler / KATEG Central opmarch Anholdelseskoncept Ambulanceeskorter Ambulanceeskorter Ambulanceeskorter Ambulanceeskorter 10X 07??? 06 I n t e r n e t a l e g r u p p e r

18 År 3 vedr. Krisekommunikation : - 37 journalister fulgte øvelsen og agerede verdenspressen såvel i terræn som på PG - 5 m/k med en PK i spidsen var sat til at håndtere medierne det var for lidt!! - Selvstændigt set-up i øvelsen - Twitter til brug for krisekommunikation en svær disciplin - Kollegaer, som blander sig i debatten i en god mening - etweet.s kan ikke styres - yger ofte direkte på Breaking News - Virkeligheden skabes hos borgerne så vi skal hurtigt ud med budskaberne - Koordinering med øvrige sektorer vedr. krisekommunikation - Hjemmesider på tværs af sektorer

19 År 3 Evaluering af agnarok : Operationelt / : - Fysisk afstand mellem stabe giver udfordringer.. /LBS - Elektroniske platforme ikke tilstrækkeligt effektive. ingen interaktion mellem /LBS - unner -funktion mellem stabene var godt - Dokumentationen var mangelfuld. beslutningsprocesser blev ikke dokumenteret - IT-platformene til at danne sig overblik var IKKE hensigtsmæssig. bør udvikles - -lokalet er pr. definition for lille - Der opstår kommunikationsmæssige flaskehalse mellem /KST - Der er behov for at udtænke kommunikationsløsninger for så komplekse hændelser evt. en fase 4 - Krisekommunikation er en svær disciplin

20 År 3 Evaluering af agnarok : Operationelt / LBS: - Udfordring, når LBS-lokalet og har en fysisk afstand - unnerfunktionen løste delvis afstandsudfordringerne - Dokumentationsprocesserne skal optimeres. Mange beslutninger blev truffet på telefon også af samarbejdspartnere - Bredere uddannelse på Voice Broadcast af alle - Afholdelse af faste stabsstatusmøder med en fast dagsorden - Proaktiv involvering af LBS staben i mediehåndteringen gjorde, at kredsens pressetalsmand blev klædt ordentlig på til opgaven i forhold til situationen blandt de forskellige sektorer. - Nogle sektorspecifikke rekvisitioner gik uden om - Overblikket i LBS staben bør gøres endnu bedre ved forskellige hjælpemidler, herunder det samlede ressourceforbrug - Stabsrummet bør optimeres mht de forskellige hjælpemidler/tavler

21 År 3 Evaluering af agnarok : Taktisk: - Bedre overblik over talegrupper og anvendelsen heraf internt i indsatsområdet - Der indarbejdes en systematik vedrørende hvornår man giver situationsmeldinger tilbage til - God praksis var at efterforskningslederen havde egen radiomand - Fokus på efterforskning og spor bør opprioriteres i alle sektorer - redningsveje, fjernelse af døde m.v. - Efterforskningslederen bør have en fast plads i KST og blive inddraget i alle møder i indsatsledelsen - Bemanding i KST.. spejl af.. organisatoriske tilpasninger (+/-) - /B nedskriver opgaver og følger op - /B anvendelse af radiomand - Der skal bruges en redningsfaglig i opmarch-området - Løbende justeringer af fareområdet (bomber/sammenstyrtning) - Bevidsthed omkring sweepning når der er tale om terror - Der skal skabes arbejdsro i KST (hovedbanegårds-syndrom) - Tidspunkter føres på kort, således rekonstruktion er mulig - Aftale om procedurer/tilbagemelding for patienter og døde på behandlingspladsen - AMK fungerede fremragende som stab for KOOL

22 SPØGSMÅL????

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Struktur for OPERATIV LEDELSE i Københavns brandvæsen Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Version 4 5. november 2011 Indhold Denne rapport er et internt arbejdsdokument.

Læs mere

Evaluering af KRISØV 2011

Evaluering af KRISØV 2011 Evaluering af KRISØV 2011 Udarbejdet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Offentliggjort februar 2011 Forsidefoto: Situationsbillede

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version

Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen. Rapport kort version Kontinuitet og helhed i hjemmeplejen Rapport kort version Publikationen er udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72423700 servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Den klimaberedte kommune

Den klimaberedte kommune Den klimaberedte kommune Udgivet af KL Teknik og Miljø 2 Indhold Pjecen består af tre dele, hvilket er illustreret med farver. De blå afsnit giver en introduktion og et overblik, de orange afsnit handler

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor

Ledelse under forandringsprocesser. Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Ledelse under forandringsprocesser Forundersøgelse Erfaringsopsamling på Omstilling og forandring - offentlig sektor Indhold Ledelse under forandringsprocesser... 01 Indledning... 03 Formål... 03 Metode...

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

UCC's kompetencestrategi

UCC's kompetencestrategi UCC's kompetencestrategi HR 7. januar 2011 Ref loba/lh/glo Versionsnr. 7 Hvad er en kompetencestrategi? UCC's kompetencestrategi beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere