Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet"

Transkript

1 Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009

2 Resume Undersøgelsen omfatter 405 personer, som er dømt for sædelighedskriminalitet og løsladt i perioden efter en dom på mindst 90 dage. 1 Af de 405 personer er 155 personer (3 pct.) dømt for voldtægt, 3 personer (1 pct.) dømt for overgreb mod børn under 12 år, 59 personer (15 pct.) dømt for overgreb mod børn under 15 år, 26 personer (6 pct.) dømt for børnepornografi, 29 personer ( pct.) dømt for blufærdighedskrænkelse, 31 personer ( pct.) dømt for blodskam og 32 personer ( pct.) dømt for andre sædelighedsforbrydelser. Undersøgelsen belyser, hvor stor en andel af de dømte, som recidiverer til ny kriminalitet, som recidiverer til ny frihedsstraf (betinget eller ubetinget dom) og som recidiverer til ny ligeartet kriminalitet, dvs. ny sædelighedskriminalitet. Der opereres henholdsvis med toårige, treårige og fireårige observationsperioder for de forskellige recidivkriterier. Hvad angår recidiv til ligeartet kriminalitet viser undersøgelsen, at efter to år er 3 procent af de sædelighedsdømte recidiveret til ny sædelighedskriminalitet, efter tre år er 4 procent recidiveret til ny sædelighedskriminalitet og efter fire år er 6 procent recidiveret til ny sædelighedskriminalitet. Recidiv til ligeartet kriminalitet fordelt på gerningstype er vist i nedenstående figur. Recidiv til ligeartet kriminalitet fordelt på gerningstype Recidiv inden for 2 år Recidiv inden for 3 år Recidiv inden for 4 år Pct. Pct. Pct. Voldtægt 5/ / /5 Overgreb mod børn u. 12 år 2/3 3 3/59 5 3/36 Overgreb mod børn u. 15 år 2/59 3 2/4 4 1/20 5 Børnepornografi 2/26 4/ /4 25 Blufærdighedskrænkelse 0/29 0 1/2 4 1/19 5 Blodskam 0/31 0 0/26 0 0/15 0 Andre 0/32 0 0/2 0 0/15 0 sædelighedsforbrydelser I alt 11/ / /194 6 Der er generelt tale om en lille gruppe, som recidiverer, og når denne gruppe yderligere fordeles på personer løsladt med særvilkår om behandling og personer løsladt uden særvilkår om behandling, så bliver grupperne endnu mindre. Derfor giver undersøgelsen ikke mulighed for at sige noget om, hvorvidt recidivprocenten er højere eller lavere blandt dem, som løslades med særvilkår end blandt dem som løslades uden særvilkår. Undersøgelsen viser således, at der ikke er signifikante forskelle 1 I kriminalforsorgens klientsystem er der 41 sager, hvor personen er registeret for at være dømt for sædelighedskriminalitet og løsladt i den treårige periode. Af disse kan der ikke findes match på cpr-nummeret i Kriminalregisteret (KR) i otte sager, fordi personerne enten er døde (seks personer) eller udvandret af Danmark (to personer), hvorfor de er blevet slettet fra KR jf. sletningsreglerne. I fem af de 41 sager optræder personen to gange med samme dom i materialet. Tilbage er således 405 unikke domme for sædelighedskriminalitet jævnfør kriminalforsorgens klientsystem. 1

3 i recidivet, uanset om de prøveløsladte har været i behandling eller ej. Recidivundersøgelsen kan således heller ikke bruges til at belyse, om der er en recidivhæmmende effekt af sexologisk behandling. Dette vil forudsætte en kvalitativ undersøgelse af de enkelte sager. Beskrivelse af undersøgelsespopulationen Undersøgelsespopulationen består af 405 personer, der i Kriminalforsorgens klientsystem er registreret som dømt for voldtægt (15 domme, svarende til 39 pct.) eller anden sædelighedskriminalitet (24 domme, svarende til 61 pct.) og som er blevet løsladt eller prøveløsladt i perioden efter afsoning af en ubetinget dom på mindst 90 dage. 2 Tre personer optræder med to domme i materialet. Der er således reelt tale om 405 domme, begået af 402 forskellige personer. For disse 402 personer er der modtaget fuldstændige udskrifter fra Kriminalregisteret, så det har været muligt at opgøre hvor stor en andel af disse, som er tidligere dømt og i hvilket omfang de recidiverer. Idømt kriminalitet Oplysninger fra Kriminalregisteret viser, at i 3 af de 405 domme er den dømte registeret for sædelighedskriminalitet i hovedforholdet. I 1 tilfælde er de dømte registeret for en anden type kriminalitet i hovedforholdet 3, men registeret for sædelighedskriminalitet i et biforhold til dommen. I tabel 1 vises, hvilken type sædelighedskriminalitet de dømte er registeret for enten i hovedforholdet eller biforholdet. Tabel 1 Oversigt over idømt kriminalitet Voldtægt Overgreb mod børn u. 12 år 3 1 Overgreb mod børn u. 15 år Børnepornografi 26 6 Blufærdighedskrænkelse 29 Blodskam 31 Andre sædelighedsforbrydelser 32 I alt Kategorien andre sædelighedsforbrydelser består af bigami, rufferi, tilsnigelse af samleje, samleje med institutionsanbragt, samleje med plejebarn/stedbarn mv., samleje ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand, anden kønslig omgængelse med institutionsanbragt, anden kønslig omgængelse ved 2 Af de 405 domme er 34 ubetingede domme, mens 20 er delvis betingede domme og én er dom efter straffelovens 6-0 (forvaringsdom). 3 Herunder brugstyveri, brandstiftelse, hæleri, indbrud, tyveri, røveri, vold, trusler og salg af narkotika. 2

4 udnyttelse af psykisk abnormitet, anden kønslig omgængelse med plejebarn/stedbarn og homoseksualitet ved ulovlig tvang med barn under 15 år. Tabel 2 viser den idømte kriminalitet fordelt på de tre løsladelsesår. Tabel 2 Idømt kriminalitet fordelt på løsladelsesår Voldtægt Overgreb mod børn u. 12 år Overgreb mod børn u. 15 år Børnepornografi Blufærdighedskrænkelse Blodskam Andre sædelighedsforbrydelser I alt Afsoningstid De dømtes afsoningstid varierer fra dage med et gennemsnit på 540 dage og en median på 455 dage. 4 Særvilkår I 321 af de 405 domme er den dømte løsladt på prøve (og ikke udvist). I de øvrige 4 domme er den dømte enten løsladt efter endt straf eller er blevet prøveløsladt og udvist. Af de 321 prøveløsladelser er der ikke fastsat nogle særvilkår i 115 tilfælde, svarende til 36 pct. Tilbage er 206 sager, hvor personer er blevet prøveløsladt og hvor der er fastsat ét eller flere særvilkår i forbindelse med løsladelsen. Af de 206 sager har 90 personer kun ét særvilkår, mens 116 personer har mere end ét særvilkår. De 206 personer har tilsammen 36 vilkår. Tabel 3 viser fordelingen af disse vilkår. 4 Der er imidlertid én person i populationen, der er registreret med en afsoningstid på 0 dage, idet denne person er idømt forvaring (tidsubestemt). Personen har været forvaret i knap 16 år, da denne løsladelse. Denne person er udeladt i opgørelsen af afsoningstiden. 3

5 Tabel 3 Særvilkår i alt Vilkår om ikke at have forbindelse med/have besøg af/tage 5 ophold hvor der er børn/unge Vilkår om ikke at have forbindelse med/have besøg af/tage 1 ophold hvor der er børn/unge uden tilsynsmyndighedens samtykke Ubetinget sexologisk/psykiatrisk behandling 5 Betinget sexologisk/psykiatrisk behandling 5 Ubetinget alkoholmisbrugsbehandling 3 Betinget alkoholmisbrugsbehandling 39 Ubetinget narkotikamisbrugsbehandling 4 Betinget narkotikamisbrugsbehandling 25 Ubetinget psykiatrisk behandling 14 Betinget psykiatrisk behandling 14 Vilkår om ophold, arbejde og uddannelse 16 Vilkår om at den dømte ikke opsøger eller kontakter forurettede 5 Vilkår om at den dømte ikke opsøger eller kontakter forurettede 39 uden tilsynsmyndighedens samtykke I alt 36 Tabel 4 viser fordelingen af vilkår hos de 206 personer, som har ét eller flere vilkår. Tabel 4 Særvilkår kategoriseret (personer) Ubetinget sexologisk/psykiatrisk behandling + evt. flere vilkår 5 2 Betinget sexologisk/psykiatrisk behandling + evt. flere vilkår 5 2 Vilkår om ikke at have forbindelse med/have besøg af/tage ophold hvor der er børn/unge (uanset samtykke) + evt. flere vilkår Anden behandling 5 + evt. flere vilkår 5 36 Øvrige vilkår I alt Køn og alder Der indgår kun en kvinde i populationen. Alle de resterende dømte er således mænd. Tabel 5 viser aldersfordelingen for de dømte i populationen. Det er den dømtes alder ved løsladelsen, der er registreret. 5 Ubetinget alkoholmisbrugsbehandling, betinget alkoholmisbrugsbehandling, ubetinget narkotikamisbrugsbehandling, betinget narkotikamisbrugsbehandling, ubetinget psykiatrisk behandling og betinget psykiatrisk behandling. 6 Vilkår om ophold, arbejde og uddannelse, vilkår om den dømte ikke opsøger eller kontakter forurettede og vilkår om den dømte ikke opsøger eller kontakter forurettede uden tilsynsmyndighedens samtykke. 4

6 Tabel 5 Alder på løsladelsestidspunktet 1-29 år år år år I alt Tabel 6 viser aldersfordelingen i forhold til den idømte kriminalitet. Blandt de 1-29-årige er hovedparten (1 pct.). dømt for voldtægt. Blandt de årige er der også en stor andel, som er dømt for voldtægt (41 pct.), men i denne aldersgruppe er der også en forholdsvis stor andel, som er dømt for overgreb mod børn (i alt 34 pct.) og anden sædelighedskriminalitet (11 pct.). En fjerdedel af de årige er dømt for voldtægt og ligeledes en fjerdedel er dømt for overgreb mod børn under 12 år. Der er imidlertid også en forholdsvis stor andel i denne aldersgruppe, som er dømt for overgreb mod børn under 15 år (14 pct.), blodskam (14 pct.) og anden sædelighedskriminalitet (11 pct). Blandt den ældste aldersgruppe, dømte som var 50 år eller derover på løsladelsestidspunktet, er kriminaliteten jævnt fordelt på de fleste typer sædelighedskriminalitet, dog flest i kategorien overgreb mod børn under 12 år (22 pct.). Tabel 6 Alder på løsladelsestidspunktet fordelt på idømt kriminalitet, Voldtægt Overgreb mod børn u. 12 år Overgreb mod børn u. 15 år Børnepornografi Blufærdighedskrænkelse Blodskam Andre sædelighedsfor4brydelser I alt 1-29 år år år 50 år + I alt

7 Tidligere kriminalitet Tabel viser tidligere kriminalitet for de 405 dømte i populationen. Det vil sige tidligere kriminalitet, som har medført en fældende afgørelse, herunder tiltalefrafald, bøde, betinget dom og ubetinget dom. 42 pct. er ikke tidligere dømt. Tabel tidligere domme Ingen domme domme domme I alt Tabel viser, hvor stor en andel af populationen, som tidligere er blevet idømt en ubetinget dom. 63 pct. af de dømte er ikke tidligere idømt en ubetinget dom. Tabel tidligere ubetingede domme Ingen domme domme domme I alt I tabel 9 vises, hvor stor en andel af populationen, som tidligere er blevet idømt en dom for ligeartet kriminalitet uanset afgørelsens art (tiltalefrafald, bøde, betinget dom eller ubetinget dom). Tabellen viser, at 6 pct. ikke tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet, dvs. sædelighedskriminalitet. 14 pct. af de dømte er således tidligere dømt for sædelighedskriminalitet. Heraf har 12 pct. 1-2 domme for sædelighedskriminalitet bag sig, mens 2 pct. er idømt 3-5 tidligere domme for sædelighedskriminalitet. Tabel 9 tidligere domme for ligeartet kriminalitet Ingen domme domme domme I alt I tabel 10 vises, hvor stor en andel af populationen, som tidligere er blevet idømt en ubetinget dom for ligeartet kriminalitet. Af tabellen fremgår, at 90 pct. af de dømte, ikke tidligere er idømt en ubetinget dom for sædelighedskriminalitet. 10 pct. er tidligere idømt en ubetinget dom, heraf er 9 pct. idømt 1-2 tidligere ubetingede domme for sædelighedskriminalitet. 6

8 Tabel 10 tidligere ubetingede domme for ligeartet kriminalitet Ingen domme domme domme I alt Recidivafgrænsning og definitioner Recidiv er i denne undersøgelse defineret som ny kriminalitet efter løsladelsen, hvor både ny gerningsdato og ny domsdato ligger inden for observationsperioden. Det er således ny registreret kriminalitet, som undersøgelsen belyser. Der opereres med tre forskellige observationsperioder i undersøgelsen, hhv. recidiv inden for 2 år, recidiv inden for 3 år og recidiv inden for 4 år. For alle 405 dømte findes en toårig observationsperiode. Der er imidlertid kun en treårig observationsperiode i 343 af dommene og en fireårig observationsperiode i 194 af dommene. Recidivprocenten er i alle tilfælde sat i forhold til, hvor mange dømte som kan observeres i hele perioden. I recidivundersøgelser anvendes sædvanligvis en toårig observationsperiode for recidiv og argumentet herfor er, at flertallet af de dømte recidiverer inden for denne periode, hvorfor recidivprocenten ikke ændres væsentligt, selvom observationsperioden forlænges. En dansk undersøgelse fra 199 viser således, at omkring halvdelen af de dømte, som undersøgelsen omfattede, var recidiveret i løbet af de første seks måneder efter løsladelsen, og at efter to år var hovedparten recidiveret (Kyvsgaard, 199). Der er således generelt meget få nye recidivister efter to år. Argumentet for at operere en længere observationsperiode end to år i denne undersøgelse er, at undersøgelser viser, at sædelighedsdømte venter længere tid med at recidivere end personer, som er dømt for øvrig kriminalitet (se blandt andet Hanson, Morton & Harris, 2003). Der skelnes yderligere mellem tre former for recidiv: Recidiv til ny kriminalitet: ny kriminalitet uanset afgørelsens art og kriminalitetstype. Recidiv til frihedsstraf: ny kriminalitet som resulterer i betinget eller ubetinget frihedsstraf. Recidiv til ligeartet kriminalitet: ny sædelighedskriminalitet uanset afgørelsens art. Det skal pointeres, at recidiv ikke kan anvendes som et effektmål. Recidivprocenten er blot et mål for, hvor stor en andel af de dømte, der begår ny kriminalitet efter afsoning af straffen. For at kunne anvende recidiv som et effektmål kræves en videnskabelig tilgang, der knytter oplysninger om den enkelte persons recidiv sammen med oplysninger om den enkelte persons misbrugsmønster,

9 psykiske helbred, sociale situation, netværk osv. såvel som med oplysninger om indholdet af de programmer, behandlinger og indsatser i øvrigt, som Kriminalforsorgen har tilbudt den enkelte person. Recidiv til ny kriminalitet inden for 2 år Der er 26 pct. af de dømte, som recidiverer til ny kriminalitet inden for to år (106 ud af 405 dømte). Tabel 1 viser recidivprocenterne for de forskellige typer sædelighedskriminelle. Tabel 11 Recidiv til ny kriminalitet fordelt på gerningstype (2 års observationsperiode) recidiv/antal dømte Recidivprocent Voldtægt 52/ Overgreb mod børn u. 12 år 10/3 14 Overgreb mod børn u. 15 år 15/59 25 Børnepornografi 4/26 15 Blufærdighedskrænkelse 11/29 3 Blodskam 9/31 29 Andre sædelighedsforbrydelser 5/32 16 I alt 106/ Recidiv til ny kriminalitet inden for 3 år Der er 34 pct. af de dømte, som recidiverer til ny kriminalitet inden for tre år (11 ud af 343 dømte). Tabel 12 viser recidivprocenterne for de forskellige typer sædelighedskriminelle. Tabel 12 Recidiv til ny kriminalitet fordelt på gerningstype (3 års observationsperiode) recidiv/antal dømte Recidivprocent Voldtægt 53/ Overgreb mod børn u. 12 år 11/59 19 Overgreb mod børn u. 15 år 16/4 33 Børnepornografi /20 40 Blufærdighedskrænkelse 13/2 4 Blodskam 10/26 39 Andre sædelighedsforbrydelser /2 26 I alt 11/ Recidiv til ny kriminalitet inden for 4 år Der er 39 pct. af de dømte, som recidiverer til ny kriminalitet inden for fire år (5 ud af 194 dømte). Tabel 13 viser recidivprocenterne for de forskellige typer sædelighedskriminelle.

10 Tabel 13 Recidiv til ny kriminalitet fordelt på gerningstype (4 års observationsperiode) recidiv/antal dømte Recidivprocent Voldtægt 41/5 4 Overgreb mod børn u. 12 år 9/36 25 Overgreb mod børn u. 15 år 5/20 25 Børnepornografi 2/4 50 Blufærdighedskrænkelse /19 42 Blodskam 6/15 40 Andre sædelighedsforbrydelser 4/15 2 I alt 5/ Recidiv til frihedsstraf inden for 2 år Der er 13 pct. af de dømte, som recidiverer til frihedsstraf inden for to år (52 ud af 405 dømte). Tabel 14 viser recidivprocenterne for de forskellige typer sædelighedskriminelle. Tabel 14 Recidiv til frihedsstraf fordelt på gerningstype (2 års observationsperiode) recidiv/antal dømte Recidivprocent Voldtægt 30/ Overgreb mod børn u. 12 år 6/3 Overgreb mod børn u. 15 år 5/59 9 Børnepornografi 2/26 Blufærdighedskrænkelse 4/29 14 Blodskam 4/31 13 Andre sædelighedsforbrydelser 1/32 3 I alt 52/ Recidiv til frihedsstraf inden for 3 år Der er 1 pct. af de dømte, som recidiverer til frihedsstraf inden for tre år (60 ud af 343 dømte). Tabel 15 viser recidivprocenterne for de forskellige typer sædelighedskriminelle. Tabel 15 Recidiv til frihedsstraf fordelt på gerningstype (3 års observationsperiode) recidiv/antal dømte Recidivprocent Voldtægt 31/ Overgreb mod børn u. 12 år /59 12 Overgreb mod børn u. 15 år /4 1 Børnepornografi 4/20 20 Blufærdighedskrænkelse 5/2 19 Blodskam 4/26 15 Andre sædelighedsforbrydelser 1/2 4 I alt 60/

11 Recidiv til frihedsstraf inden for 4 år Der er 23 pct. af de dømte, som recidiverer til frihedsstraf inden for fire år (44 ud af 194 dømte). Tabel 16 viser recidivprocenterne for de forskellige typer sædelighedskriminelle. Tabel 16 Recidiv til frihedsstraf fordelt på gerningstype (4 års observationsperiode) recidiv/antal dømte Recidivprocent Voldtægt 26/5 31 Overgreb mod børn u. 12 år 6/36 1 Overgreb mod børn u. 15 år 3/20 15 Børnepornografi 1/4 25 Blufærdighedskrænkelse 4/19 21 Blodskam 3/15 20 Andre sædelighedsforbrydelser 11/15 I alt 44/ Recidiv til ligeartet kriminalitet inden for 2 år Der er 3 pct. af de dømte, som recidiverer til ligeartet kriminalitet inden for to år (11 ud af 405 dømte). Tabel 1 viser recidivprocenterne for de forskellige typer sædelighedskriminelle. Tabellen viser, at af de 155 personer, som er dømt for voldtægt, recidiverer fem personer til ny sædelighedskriminalitet. Tre af disse recidiverer til ny voldtægt, mens to recidiverer til blufærdighedskrænkelse. Der er to personer, som er dømt for overgreb mod børn under 12 år, som recidiverer. Begge disse recidiverer til børnepornografi. Der er to personer, som er dømt for overgreb mod børn under 15 år, som recidiverer. Én af disse recidiverer til et overgreb mod børn under 12 år, mens én recidiverer til et overgreb mod børn under 15 år. Der er to personer, som er dømt for børnepornografi, som recidiverer, og begge disse recidiverer til ny børnepornografi. Ingen af de personer, som er dømt for blufærdighedskrænkelse, blodskam eller andre sædelighedsforbrydelser er registreret for recidiv til ligeartet kriminalitet. Tabel 1 Recidiv til ligeartet kriminalitet fordelt på gerningstype (2 års observationsperiode) recidiv/antal dømte Recidivprocent Voldtægt 5/155 3 Overgreb mod børn u. 12 år 2/3 3 Overgreb mod børn u. 15 år 2/59 3 Børnepornografi 2/26 Blufærdighedskrænkelse 0/29 0 Blodskam 0/31 0 Andre sædelighedsforbrydelser 0/32 0 I alt 11/405 3 Tabel 1 viser recidiv til ligeartet kriminalitet inden for to år for de 321 personer, som er prøveløsladt med eller uden vilkår. Samlet set recidiverer 3 pct. af de prøveløsladte. Blandt dem, 10

12 som er prøveløsladt med et ubetinget vilkår om sexologisk behandling, recidiverer 5 pct. Der er ikke signifikante forskelle i recidivet, uanset om de prøveløsladte har været i behandling eller ej. Tabel 1 Recidiv til ligeartet kriminalitet fordelt på særvilkår (2 års observationsperiode) recidiv/antal Recidivprocent dømte Ingen særvilkår 1/115 1 Ubetinget sexologisk/psykiatrisk behandling + 3/5 5 evt. flere vilkår Betinget sexologisk/psykiatrisk behandling + evt. 0/5 0 flere vilkår Vilkår om ikke at have forbindelse med/have 2/39 5 besøg af/tage ophold hvor der er børn/unge (uanset samtykke) + evt. flere vilkår Anden behandling + evt. flere vilkår 2/5 3 Øvrige vilkår 9 0/29 0 I alt /321 3 Recidiv til ligeartet kriminalitet inden for 3 år Der er 4 pct. af de dømte, som recidiverer til ligeartet kriminalitet inden for tre år (15 ud af 343 dømte). Tabel 19 viser recidivprocenterne for de forskellige typer sædelighedskriminelle. Tabel 19 Recidiv til ligeartet kriminalitet fordelt på gerningstype (3 års observationsperiode) recidiv/antal dømte Recidivprocent Voldtægt 5/136 4 Overgreb mod børn u. 12 år 3/59 5 Overgreb mod børn u. 15 år 2/4 4 Børnepornografi 4/20 20 Blufærdighedskrænkelse 1/2 4 Blodskam 0/26 0 Andre sædelighedsforbrydelser 0/2 0 I alt 15/343 4 Tabel 19 viser, at af de 136 dømte, som er dømt for voldtægt og har en treårig observationsperiode, recidiverer fem personer til ligeartet kriminalitet. Heraf recidiverer de tre til voldtægt og to til blufærdighedskrænkelse. Tre ud af de 59, som er dømt for overgreb mod børn under 12 år, En yderligere analyse, som sammenligner dem, som har særvilkår (uanset type) med dem, som ikke har særvilkår, viser, at der ikke er nogen signifikant forskel på de to gruppers recidivprocent, hhv. 3 og 1 procent (Chi-square=1,942, p=0,163). Ubetinget alkoholmisbrugsbehandling, betinget alkoholmisbrugsbehandling, ubetinget narkotikamisbrugsbehandling, betinget narkotikamisbrugsbehandling, ubetinget psykiatrisk behandling og betinget psykiatrisk behandling. 9 Vilkår om ophold, arbejde og uddannelse, vilkår om den dømte ikke opsøger eller kontakter forurettede og vilkår om den dømte ikke opsøger eller kontakter forurettede uden tilsynsmyndighedens samtykke. 11

13 recidiverer. Én af disse recidiverer til overgreb mod børn under 12 år, mens to recidiverer til børnepornografi. Der er to ud af de 4 personer, som er dømt for overgreb mod børn under 15 år, som recidiverer. Én af disse recidiverer til overgreb mod børn under 12 år, mens den anden recidiverer til overgreb mod børn under 15 år. Fire ud af de 20, som er dømt for børnepornografi, recidiverer og i alle tilfælde til ny børnepornografi. Der er én ud af de 2 personer, som er dømt for blufærdighedskrænkelse, som recidiverer og personen recidiverer til ny blufærdighedskrænkelse. Ingen af de sædelighedsdømte, som er dømt for blodskam eller andre sædelighedsforbrydelser er registeret for recidiv til ligeartet kriminalitet. Tabel 20 viser recidiv til ligeartet kriminalitet inden for 3 år for de 26 personer, som er prøveløsladt med eller uden vilkår. Samlet set recidiverer 4 pct. af de prøveløsladte. Blandt dem, som er prøveløsladt med et ubetinget vilkår om sexologisk behandling, recidiverer pct. Der er ikke signifikante forskelle i recidivet, uanset om de prøveløsladte har været i behandling eller ej.10 Tabel 20 Recidiv til ligeartet kriminalitet fordelt på særvilkår (3 års observationsperiode) recidiv/antal Recidivprocent dømte Ingen særvilkår 3/103 3 Ubetinget sexologisk/psykiatrisk behandling + 4/49 evt. flere vilkår Betinget sexologisk/psykiatrisk behandling + evt. 0/3 0 flere vilkår Vilkår om ikke at have forbindelse med/have 2/2 besøg af/tage ophold hvor der er børn/unge (uanset samtykke) + evt. flere vilkår Anden behandling 11 + evt. flere vilkår 2/5 4 Øvrige vilkår 12 0/2 0 I alt 11/26 4 Recidiv til ligeartet kriminalitet inden for 4 år Der er 6 pct. af de dømte, som recidiverer til ligeartet kriminalitet inden for fire år (12 ud af 194 dømte). Tabel 21 viser recidivprocenterne for de forskellige typer sædelighedskriminelle. Tabellen viser, at af de 5 dømte, som er dømt for voldtægt og har en fireårig observationsperiode, recidiverer seks personer til ligeartet kriminalitet. Heraf recidiverer tre personer til ny voldtægt, to personer til blufærdighedskrænkelse og én person til anden sædelighedsforbrydelse. Tre ud af de 36 personer, som er dømt for overgreb mod børn under 12 år, recidiverer. Én af disse recidiverer til 10 En yderligere analyse, som sammenligner dem, som har særvilkår (uanset type) med dem, som ikke har særvilkår, viser, at der ikke er nogen signifikant forskel på de to gruppers recidivprocent, hhv. 5 og 3 procent (Chi-square=0,619, p=0,432). 11 Ubetinget alkoholmisbrugsbehandling, betinget alkoholmisbrugsbehandling, ubetinget narkotikamisbrugsbehandling, betinget narkotikamisbrugsbehandling, ubetinget psykiatrisk behandling og betinget psykiatrisk behandling. 12 Vilkår om ophold, arbejde og uddannelse, vilkår om den dømte ikke opsøger eller kontakter forurettede og vilkår om den dømte ikke opsøger eller kontakter forurettede uden tilsynsmyndighedens samtykke. 12

14 overgreb mod børn under 12 år, mens to recidiverer til børnepornografi. Der er én ud af de 20 personer, som er dømt for overgreb mod børn under 15 år, som recidiverer. Denne person begår et nyt overgreb mod børn under 15 år. Der er ligeledes én ud af de 4 personer, som er dømt for børnepornografi, som recidiverer. Denne person recidiverer til ny børnepornografi. Endelig er der én ud af de 19 personer, som er dømt for blufærdighedskrænkelse, som recidiverer. Personen recidiverer til ny blufærdighedskrænkelse. Ingen af de personer, som er dømt for blodskam eller andre sædelighedsforbrydelser, er registreret for recidiv til ligeartet kriminalitet. Tabel 21 Recidiv til ligeartet kriminalitet fordelt på gerningstype (4 års observationsperiode) recidiv/antal dømte Recidivprocent Voldtægt 6/5 Overgreb mod børn u. 12 år 3/36 Overgreb mod børn u. 15 år 1/20 5 Børnepornografi 1/4 25 Blufærdighedskrænkelse 1/19 5 Blodskam 0/15 0 Andre sædelighedsforbrydelser 0/15 0 I alt 12/194 6 Tabel 22 viser recidiv til ligeartet kriminalitet inden for 4 år for de 14 personer, som er prøveløsladt med eller uden vilkår. Samlet set recidiverer 5 pct. af de prøveløsladte. Blandt dem, som er prøveløsladt med et ubetinget vilkår om sexologisk behandling, recidiverer pct. Der er ikke signifikante forskelle i recidivet, uanset om de prøveløsladte har været i behandling eller ej. 13 Tabel 22 Recidiv til ligeartet kriminalitet fordelt på særvilkår (4 års observationsperiode) recidiv/antal Recidivprocent dømte Ingen særvilkår 1/60 2 Ubetinget sexologisk/psykiatrisk behandling + 2/2 evt. flere vilkår Betinget sexologisk/psykiatrisk behandling + evt. 0/1 0 flere vilkår Vilkår om ikke at have forbindelse med/have 2/1 12 besøg af/tage ophold hvor der er børn/unge (uanset samtykke) + evt. flere vilkår Anden behandling 14 + evt. flere vilkår 2/2 Øvrige vilkår 15 1/14 I alt / En yderligere analyse, som sammenligner dem, som har særvilkår (uanset type) med dem, som ikke har særvilkår, viser, at der ikke er nogen signifikant forskel på de to gruppers recidivprocent, hhv. og 2 procent (Chi-square=2,0, p=0,094). 14 Ubetinget alkoholmisbrugsbehandling, betinget alkoholmisbrugsbehandling, ubetinget narkotikamisbrugsbehandling, betinget narkotikamisbrugsbehandling, ubetinget psykiatrisk behandling og betinget psykiatrisk behandling. 15 Vilkår om ophold, arbejde og uddannelse, vilkår om den dømte ikke opsøger eller kontakter forurettede og vilkår om den dømte ikke opsøger eller kontakter forurettede uden tilsynsmyndighedens samtykke. 13

15 Konklusion Undersøgelsen viser, at 13 procent af de sædelighedsdømte, som er blevet løsladt i perioden recidiver til ny frihedsstraf inden for en toårig periode. Til sammenligning viser kriminalforsorgens recidivopgørelser, at af dem som i perioden er blevet løsladt efter en ubetinget dom, recidiverer mellem procent til frihedsstraf inden for to år. Undersøgelsen viser således, at de sædelighedsdømte har et lavere recidiv til frihedsstraf end kriminalforsorgens samlede klientel. Hvad angår recidiv til ligeartet kriminalitet viser undersøgelsen, at efter to år er 3 procent af de sædelighedsdømte recidiveret til ny sædelighedskriminalitet, efter tre år er 4 procent recidiveret til ny sædelighedskriminalitet og efter fire år er 6 procent recidiveret til ny sædelighedskriminalitet. Der er i kriminalforsorgen ikke tidligere lavet direkte sammenlignelige undersøgelser vedrørende sædelighedsdømtes recidiv til ny sædelighedskriminalitet, hvorved der ikke er noget sammenligningsgrundlag at holde undersøgelsens resultater op imod. En tidligere undersøgelse fra 2004 viste, at højst 5 procent af seksualforbrydere, som var idømt en fængselsstraf på op til 4 år, recidiverede til en ny seksualforbrydelse (Visitations- og behandlingsnetværket, 2004). Der er generelt tale om en lille gruppe, som recidiverer, og når denne gruppe yderligere fordeles på personer løsladt med særvilkår om behandling og personer løsladt uden særvilkår om behandling, så bliver grupperne endnu mindre. Derfor giver undersøgelsen ikke mulighed for at sige noget om, hvorvidt recidivprocenten er højere eller lavere blandt dem, som løslades med særvilkår end blandt dem som løslades uden særvilkår. Undersøgelsen viser således, at der ikke er signifikante forskelle i recidivet, uanset om de prøveløsladte har været i behandling eller ej. Recidivundersøgelsen kan således heller ikke bruges til at belyse, om der er en recidivhæmmende effekt af sexologisk behandling. Dette vil forudsætte en kvalitativ undersøgelse af de enkelte sager. Det kan imidlertid oplyses, at der er iværksat et forskningsprojekt til opfølgning på slutrapporten fra 2004 udarbejdet af Visitations- og behandlingsnetværket (forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser), som har til formål efter en længere observationsperiode og på grundlag af et større datamateriale at etablere en bedre mulighed for at vurdere effekten af behandling af seksualforbrydere. Projektet omfatter tre delundersøgelser: 1) visitation af de dømte, 2) behandlingseffekt og 3) recidivundersøgelse. Undersøgelsen forventes at gøre det muligt at vurdere, hvilke faktorer, fx kriminalitetens art eller sociale forhold, der har betydning for behandlingsresultaterne. Det forventes desuden at blive muligt at vurdere, hvorvidt der er grupper blandt seksualforbryderne, der profiterer mere af en form for behandling end af en anden form for behandling. Forskningsprojektet vil desuden i et vist omfang afdække, hvor mange sædelighedsdømte, herunder pædofilidømte, der har modtaget behandling under afsoning eller i forbindelse med prøveløsladelse, og hvor mange der prøveløslades eller løslades efter endt afsoning uden at have modtaget behandling. De første resultater forventes at foreligge i efteråret

16 Litteratur: Kyvsgaard, Britta (199): Den kriminelle karriere. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København. Hanson, R. Karl, Kelly E. Morton & Andrew J. R. Harris (2003): Sexual Offender Recidivism Risk. What We Know and What We Need to Know. Annals New York Academy of Sciences, vol. 99, s Visitations- og behandlingsnetværket (2004): Slutrapport Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser. Direktoratet for Kriminalforsorgen, København. 15

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Effektevalueringer af ungdomssanktionen

Effektevalueringer af ungdomssanktionen Effektevalueringer af ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen Oktober 2014 Disposition Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevalueringer Hvordan måler man

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Kriminalforsorgens recidivstatistik 2015

Kriminalforsorgens recidivstatistik 2015 Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Koncern Jura og Statistik Oktober 2016 Kriminalforsorgens recidivstatistik 2015 ISSN 1904-8394 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

Justitsministeriet December 2013 Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Kriminalforsorgens recidivstatistik 2012

Justitsministeriet December 2013 Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Kriminalforsorgens recidivstatistik 2012 Justitsministeriet December 2013 Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Kriminalforsorgens recidivstatistik 2012 ISSN 1904-8394 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner af recidiv...

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret. Kriminalforsorgens recidivstatistik 2009

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret. Kriminalforsorgens recidivstatistik 2009 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Kriminalforsorgens recidivstatistik 2009 Marts 2010 1. Indledning Kriminalforsorgen har siden 2001 årligt publiceret statistik,

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

Ungdomssanktionen. En effektevaluering

Ungdomssanktionen. En effektevaluering en En effektevaluering SUSANNE CLAUSEN & BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2009 . Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 2.. Tidligere undersøgelser om ungdomssanktionen og lovændringer...6

Læs mere

Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse

Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse Sagsnr. edoc 7634 Visitation og behandling af sædelighedskriminelle - en forløbsundersøgelse 1. Indledning Danmark indførte i 1997 en forsøgsordning med sexologisk/psykiatrisk behandling af visse sædelighedskriminelle.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007

Bornholms Politi Analyse ungdomskriminaliteten Bornholms Politikreds 2007 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 27 Forord: Denne analyse er udarbejdet af præventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 54 Offentligt. AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen

Retsudvalget REU alm. del Bilag 54 Offentligt. AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 54 Offentligt AFSONING I HJEMMET En effektevaluering af fodlænkeordningen Af Tanja Tambour Jørgensen Justitsministeriets Forskningskontor September 2011 1. Indledning...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 297/2016 Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) mod C (advokat Erbil Kaya, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 294/2016 A (advokat Claus Bonnez, beskikket) mod Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. juli 2010 Sag 167/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Rørdam) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Næstved den 5. maj 2010 og af Østre

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Fængslet ta r (stadig) de sidste

Fængslet ta r (stadig) de sidste Fængslet ta r (stadig) de sidste Afsonere i Kriminalforsorgens institutioner 2011 vs. afsonere i Kriminalforsorgens institutioner 1999 Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015

Centrale nøgletal. Danmark i alt. Anmeldelser og sigtelser. 1. halvår 2015 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 1. halvår 2015 Danmark i alt For definitionerne af de forskellige kriminalitetsarter se http://politistatistik.dk/definitioner.htm August 2015 INDHOLD Anmeldelser

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder

Klientundersøgelsen 2011. Delrapport om kvinder Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om kvinder Af Nadja Lund-Sørensen & Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret september 2014 Indhold Klientundersøgelsen 2011...

Læs mere

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011

Susanne Clausen. Klientundersøgelsen 2011 Susanne Clausen Klientundersøgelsen 2011 Direktoratet for Kriminalforsorgen, 2013 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 Opsummering... 9 Kapitel 1. Formål med undersøgelsen og beskrivelse af data... 13 1.1.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen

RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen RIGSADVOKATEN Juni 2005 J.nr. 2004-120-0015 Straffene i sager om overtrædelse af straffelovens 222 efter ændringen af bestemmelsen 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Preventive Detention in the Danish Criminal Code in the light of case law and release practices.

Preventive Detention in the Danish Criminal Code in the light of case law and release practices. Forvaring/Preventive Detention En undersøgelse af straffelovens forvaringsbestemmelse i lyset af domspraksis og udviklingen i prøveudskrivningspraksis/a study of Preventive Detention in the Danish Criminal

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013

Centrale nøgletal. Anmeldelser og sigtelser 2007-2012. Januar 2013 Centrale nøgletal Anmeldelser og sigtelser 2007-2012 Januar 2013 INDHOLD Anmeldelser 2007-2012 Sigtelser 2007-2012 Side 2-8 Side 9-15 Januar 2013 Anmeldelser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Straffeloven

Læs mere

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009.

Analysen er udarbejdet på grundlag af indberetninger i POL-SAS (Politiets Sagsstyrings System) indtil 31. december 2009. Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede af den kendte og registrerede

Læs mere

Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester

Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester Februar 2006 Behandling af sædelighedskriminelle i Anstalten ved Herstedvester Afdelingsleder, cand.psych. Steen Mollerup, Anstalten ved Herstedvester Lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen, Center for Statistik,

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 62 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 62 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 62 Offentligt Lovafdelingen Notat om lovgivningsmæssige konsekvenser af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug (Council

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser)

LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober (Seksualforbrydelser) LOV nr 633 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0024 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe

Forslag til folketingsbeslutning om elektronisk fodlænke for varetægtsfængslede og ved udslusning af afsonere med længere frihedsstraffe 2010/1 BSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2011 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag

Læs mere

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR

Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR Tilsynsklienternes oplevelse af LS/RNR En delrapport på baggrund af Brugerundersøgelsen i KiF 2015 Af Juliane Bonnemose Poulsen, Natalia Bien og Jonas Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015

ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 ÅRSRAPPORT FOR UNGESAMRÅDET 2015 RESUMÉ OG FOKUSOMRÅDER Ungesamrådet blev på regeringens foranledning etableret i Københavns Politikreds i juni 2012. Ungesamrådet er et tværsektorielt samarbejde mellem

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Afrapportering Ungesamråd 2014

Afrapportering Ungesamråd 2014 Afrapportering Ungesamråd 2014 Om Ungesamrådet Ungesamrådet i Københavns Politikreds blev etableret i juni 2012 og er et tværsektorielt samarbejde mellem Anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen og de fire

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0608 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Fængslinger mv Fængslinger

Fængslinger mv Fængslinger Fængslinger 108 - Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode

Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Straffelovsovertrædelser fordelt på kriminalitetstype, kriminalitetsart, indhold, paragraf og gerningskode Borgervendt kriminalitet Kriminalitetsart Indhold Paragraf Hærværk Hærværk Strfl.s. 291, stk.

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.1 og 6.2 samt 6.4 og 6.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens tabel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. september 2016 Sag 18/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Poul Merrild, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser

Slutrapport. Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser 1 Slutrapport Forsøgsordning vedrørende en forstærket behandlingsindsats over for personer, der er dømt for seksualforbrydelser (Lov nr. 274 af 15. april 1997 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger

Fængslinger mv. Indsættelser til afsoning. Anholdelser og varetægtsfængslinger Fængslinger 122 Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 6.01 og 6.02 samt 6.04 og 6.05 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister, mens

Læs mere

Årsrapport Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn

Årsrapport Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn Årsrapport 2014 Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere i Syddanmark og Det kriminalpræventive tilsyn Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Samrådets medlemmer ved udgangen af 2014

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Fængslinger mv. 100 Fængslinger

Fængslinger mv. 100 Fængslinger Fængslinger 100 Fængslinger Fængslinger mv. Tabellerne i dette kapitel stammer fra to forskellige kilder, idet tabel 5.1 og 5.2 samt 5.4 og 5.5 er baseret på Danmarks Statistiks kriminalstatistikregister,

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET

UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET UDVIKLING I UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-06-8 FORORD Flere nuværende

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv

Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv Behandlingsdomme fra Kriminalforsorgens perspektiv KiF Aalborg www.kriminalforsorgen.dk Kriminalforsorgens formål og hovedopgave Formål: at medvirke til at begrænse kriminalitet Hovedopgave: Fuldbyrde

Læs mere