Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013"

Transkript

1 Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Centre for Economic and Business Research 2016

2 Opgaven CEBR har i efteråret 2015/foråret 2016 udført opgaven med at skrive et metodenotat for High:five til kortlægning af omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i Eventuelle fejl og mangler i notatet er udelukkende forfatternes ansvar. Mette Lunde Christensen Sofie Bødker 1

3 Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Denne analyse er udført i 2016 for High:five. High:five er en organisation, der hjælper virksomheder med at etablere jobs til unge mellem 15 og 30 år, der er i fare for at blive marginaliseret på grund af kriminalitet. Fordi High:fives målgruppe er unge lovovertrædere mellem 15 og 30 år, skelnes der i analysen mellem lovovertrædere mellem 15 og 30 år og øvrige lovovertrædere. Denne analyse kortlægger: 1. Omfanget af dømte lovovertrædelser, der resulterede i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 samt et estimat for omkostningen for den offentlige sektor i forbindelse med dette. 2. Hvor stor en del af disse lovovertrædelser i 2013 der stammer fra personer, der før har fået en anmærkning på den private straffeattest i perioden Den private straffeattest Den private straffeattest er den straffeattest, som borgere selv kan anskaffe sig. Den private straffeattest er også den straffeattest, hvor der står færrest typer af lovovertrædelser, og hvor de står i kortest tid, sammenlignet med den offentlige straffeattest. 1 Det er den private straffeattest, som arbejdsgivere i nogle tilfælde efterspørger, før de ansætter folk. En anmærkning på den private straffeattest bliver stående på attesten i to til fem år, afhængig af lovovertrædelsens art. Forskning tyder på, at en anmærkning på straffeattesten kan øge sandsynligheden for en ny arrestation samt øge risikoen for arbejdsløshed. 2 Det er ikke alle lovovertrædelser, der giver en anmærkning på den private straffeattest. Eksempelvis giver en simpel fartbøde ikke en anmærkning på straffeattesten. Følgende lovovertrædelser resulterer i en anmærkning på den private straffeattest (citeret fra Straffeloven domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår. Lov om euforiserende stoffer domme og tiltalefrafald med vilkår. Bødeafgørelser der alene indeholder overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer (ikke straffeloven), fremkommer ikke på en straffeattest til privat brug. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning domme og tiltalefrafald med vilkår (fra den 15. december 2013). Der gælder særlig forhold, hvis man begår sin første lovovertrædelse, når man er under 18 år: I udgangspunktet vil lovovertrædelsen ikke fremgå af den private straffeattest, medmindre personen idømmes ungdomssanktion, ubetinget fængselsstraf eller behandlingsdom E206 4DDC BC96 9B772C6E7B1D,frameless.htm?NRMODE=Published 2 Se Justitsministeriets Forskningsenhed (2015): Præventive Effekter af Straf og Andre Tiltag over for Lovovertrædere En Forskningsoversigt s Samme som fodnote 2. 2

4 Dog, hvis den unge begår en ny lovovertrædelse i en periode på op til 3 år efter den første lovovertrædelse er registreret vil denne tidligere lovovertrædelse vågne op og også fremgå af den private straffeattest. Dvs. så vil personen i dette eksempel i alt have to lovovertrædelser på sin private straffeattest Datagrundlag og tilbagefald til kriminalitet Analysen er udført med udgangspunkt i Danmarks Statistiks registerdata over afgørelser (dvs. dømte lovovertrædelser) i kriminalstatistikken i Dette register indeholder oplysninger om dømte lovovertrædelser, lovovertrædelsens art, dommens art samt oplysninger om den dømte. Da disse registre løber tilbage til 1980, er det muligt at identificere, hvem af dem, der har fået en anmærkning på den private straffeattest i 2013, som også tidligere har fået en anmærkning på den private straffeattest. Vi skelner i det følgende mellem 3 grupper af personer, der i 2013 får en anmærkning på den private straffeattest. De personer, der ikke tidligere har fået en anmærkning på straffeattesten kalder vi ny overtrædelse. De personer, som fik en anmærkning på straffeattesten i 2013 og som tidligere i deres liv (i perioden ) har haft én eller flere anmærkninger på straffeattesten, har vi delt op i to grupper, afhængigt af personernes alder på tidspunktet for den første lovovertrædelse, som resulterede i en anmærkning på straffattesten: 1. Dem, der fik deres første anmærkning på straffeattesten, da de var i alderen år i perioden Denne gruppe kaldes tilbagefald, første anmærkning år. 2. Dem, der fik deres første anmærkning på straffeattesten, da de var i alderen ældre end 30 år i perioden Denne gruppe kaldes tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år. Omfang af lovovertrædelser, der resulterede i en anmærkning på straffeattesten i 2013 I 2013 var der afgørelser, der ledte til en dom. Af disse var der afgørelser, som resulterede i en anmærkning på den private straffeattest, svarende til knap 1/6 af det samlede antal afgørelser det år. Samlet set stod personer for de sager. For de personer, der i 2013 fik en anmærkning på den private straffeattest, er vi gået tilbage til 1980 for at se, hvorvidt de tidligere har fået en anmærkning på den private straffeattest. 3

5 Omfang og anmærkninger på straffeattesten i 2013 fordelt på tilbagefald Tabel 1 nedenfor viser omfanget af lovovertrædelser, der resulterede i en anmærkning på den private straffeattest fordelt efter tilbagefalds grupperne og gruppen af ny overtrædelser, hvor kolonne 1 viser antallet af lovovertrædelser og kolonne 3 viser antallet af personer, der stod bag lovovertrædelserne: Tabel 1. Omfanget af lovovertrædelser, der ledte til en anmærkning på den private straffeattest 2013 fordelt på tilbagefald og ny overtrædelse Lovovertrædelser, der leder til en anmærkning på straffeattesten i 2013 Antal personer, der fik en anmærkning på den private straffeattest i 2013 Antal lovovertrædelser (1) Andel af samlede lovovertrædelser (2) Af Tabel 1 ses, at 66 % af alle de lovovertrædelser, der i 2013 ledte til en anmærkning på den private straffeattest, blev begået af individer, der tidligere har fået en anmærkning på den private straffeattest. Samtidigt ses det, at gruppen, der fik deres første anmærkning på straffattesten i alderen år (High:fives målgruppe) samlet set udgør 53 % af antallet af personer, der har fået en anmærkning på straffeattesten i Omfanget af tidligere anmærkninger på straffeattesten for tilbagefaldsgrupperne Antal personer (3) Ser man på, hvor mange gange tilbagefalds grupperne har fået en anmærkning på straffeattesten forud for 2013, ses det af Tabel 2 nedenfor, at godt 80 % af den gruppe af personer med tilbagefald, der fik deres første anmærkning på straffeattesten i alderen år har mere end én tidligere anmærkning på straffeattesten. Til sammenligning har 58 % af den ældre tilbagefalds gruppe mere end én tidligere anmærkning på straffeattesten. Det er således langt over størstedelen af begge tilbagefalds grupper, der har begået mere end én lovovertrædelse i perioden forud for lovovertrædelsen i 2013, og der er en langt større andel af den yngre tilbagefalds gruppe, som har mere end én tidligere anmærkning, end af den ældre tilbagefaldsgruppe. Tabel 2. Andelene af anmærkninger på straffeattesten i perioden for recidiv grupperne Andele af samlet antal personer (4) Tilbagefald, første anmærkning år % % Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år % % Ny overtrædelse % % Total % % Tilbagefald, første anmærkning år Tilbagefald, første anmærkning ældre 1 anmærkning på straffeattesten 19% 42% Flere anmærkningter på straffeattesten 81% 58% Total 100% 100% 4

6 Typer af lovovertrædelser Ser man på hvilken type af lovovertrædelse, der ligger bag antallet af sager i 2013, som ledte til en anmærkning på den private straffeattest (de sager) ses det af Tabel 3, at 66 % af alle lovovertrædelserne, der leder til en anmærkning på den private straffeattest, knytter sig til ejendomsforbrydelser (tyveri, indbrud, røveri mm.). Voldsforbrydelser udgør 18 % af afgørelserne Andre forbrydelser (særlove mv) udgør 10 %. Tabel 3. Type af lovovertrædelse fordelt efter type, andel i procent Andel af det samlede antal afgørelser Seksualforbrydelser 2% Voldsforbrydelser 18% Ejendomsforbrydelser (tyveri, røveri mv.) 66% Andre forbrydelser 10% Lov om euforiserende stoffer 4% Total 100% Figur 1. nedenfor viser de tre gruppers andele af de forskellige typer af lovovertrædelser. Af figuren ses, at gruppen af tilbagefald, der fik første anmærkning på straffeattesten som årige, står for størstedelen af alle typer af lovovertrædelser med undtagelse af Seksualforbrydelserne. Figur 1. Fordelingen af lovovertrædelser efter gruppe, i procent Lov om euforiserende stoffer Andre forbrydelser Ejendoms forbrydelser Volds forbrydelser Seksual forbrydelser Tilbagefald, første anmærkning år Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år Ny overtrædelse 5

7 Estimat af omkostningen af lovovertrædelser, der leder til anmærkning på den private straffeattest Straffesagskæden (figur 2 nedenfor) giver et overblik over de instanser, der hver især har et ressourceforbrug i forbindelse med en afgørelse i kæden fra anmeldelse til dom. Figuren stammer fra Statsrevisorernes beretning om netop straffesagskæden. Da vi betragter omfanget af lovovertrædelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest, vil hele straffesagskæden fra politiet til kriminalforsorgen blive inddraget. Som det også er bemærket i indledningen, er det dermed ikke den samlede omkostning til kriminalitet, der kortlægges, men kun en udvalgt del, idet alle omkostninger forbundet med sager, der ikke leder til hverken dom eller anmærkning, ikke er med. Fx er politiefterforskning af sager, der enten aldrig kommer for en domstol eller hvor der sker tiltalefrafald, ikke med. Figur 2. Straffesagskæden Kilde: Statsrevisorerne , Beretning nr. 9 om straffesagskæden De forskellige instanser i straffesagskæden, der har omkostninger i forbindelse med en lovovertrædelse, der leder til en anmærkning på den private straffeattest (dvs. hele vejen fra kriminalitet til dom og fængsel), er politiet, anklagemyndigheden, domstolene og kriminalforsorgen: Der er omkostninger for politiet til sagsbehandling og efterforskning i forbindelse med anmeldelse og sigtelse. For Anklagemyndigheden og Domstolsstyrelsen er der omkostninger i forbindelse med, at en sag kommer for retten. Der er omkostninger for Kriminalforsorgen i det omfang, individerne er dømt til fængselsstraf. I det følgende gennemgås omkostningerne pr. sag for de følgende instanser i straffesagskæden: Anklagemyndigheden, Domstolene og Kriminalforsorgen. Den første instans i straffesagskæden er politiet, men det har ikke været muligt at få opgivet ressourceforbrug eller gennemsnitsomkostninger pr. sag for politiet, hvorfor denne del af straffesagskæden udelades i det følgende. Det skal derfor understreges, at omkostningerne for omfanget af anmærkninger på den private straffeattest i 2013 således bliver et nedre estimat. Anklagemyndigheden: Anklagemyndigheden opererer med en såkaldt sagsvægtningsmodel for deres sager, som tager højde for, at nogle sager tager længere tid end andre, afhængig af typen af lovovertrædelse. Med udgangspunkt i 6

8 deres sagsvægtningsmodel er det muligt at tillægge forskellige typer af lovovertrædelser specifikke vægte og dermed også varierende (vægtede) omkostninger. I tilgift til dette tillægges hver af disse vægte yderligere en vægt på 0,3 som følger af, at sagen har ledt til dom (se Anklagemyndighedens notat). Anklagemyndighedens sagsvægte er angivet i tabel 4 nedenfor: Tabel 4. Anklagemyndighedens sagsvægte Kategori af kriminalitet Vægt Vægt inkl dom Drab mv. 1,74 2,04 Vold 1 1,3 Sædelighed 1,57 1,87 Røveri 1,7 2 Indbrud 0,29 0,59 Tyveri 0,18 0,48 Økonomisk kriminalitet 0,53 0,83 Narkotika og smugling 0,56 0,86 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 0,57 0,87 Øvrige særlove 0,56 0,86 Kilde: Anklagemyndighedens sags vægtningsmodel (2015) Med ovenstående vægte tillægges hver af de lovovertrædelser (fra figur 1) en vægt i overensstemmelse med typen af lovovertrædelse. Anklagemyndigheden opgiver en omkostning på kr. pr. vægtet standardsag i 2013, hvilket svarer til kr. i 2015 priser. 4 Således vil f. eks. en voldssag koste kr. (dvs *1) og en røverisag vil koste 4.875,6 kr. (2.868*1,7). Tabel 5 nedenfor angiver de samlede omkostninger for Anklagemyndigheden af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på straffeattesten i 2013: Tabel 5. Omkostningen for Anklagemyndigheden Mio. kr (2015 priser) Andele i procent Tilbagefald, første anmærkning år 40,7 57% Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,1 8% Ny overtrædelse 25,1 35% Total 71,9 100% Af Tabel 5 ses, at den samlede omkostning for anklagemyndigheden er knap 72 mio. kr. i 2015 priser. Det ses endvidere, at omkostningen til lovovertrædelser for gruppen af tilbagefald, der fik deres første anmærkning på straffeattesten som årige (High:fives målgruppe), udgør over halvdelen af de samlede omkostninger med knap 57 %. Domstolsstyrelsen: Af Domstolsstyrelsen har vi fået oplyst den gennemsnitlige omkostning pr. standardsag til at være kr. i 2012, hvilket svarer til en omkostning på kr. i 2015 priser. Denne pris er en gennemsnitspris, der 4 Se 7

9 indeholder omkostningerne fra alle sager, både de, der leder til frifindelse og de, der leder til dom indenfor lovovertrædelser, der ikke resulterer i en anmærkning på den private straffeattest, samt de lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på straffeattesten. Det var ikke muligt at få en mere specifik omkostning, der kunne knyttes til ressourceforbruget til præcis de lovovertrædelser, der resulterede i en anmærkning på den private straffeattest, hvorfor den samlede omkostning til Domstolsstyrelsen således også vil være et estimat. Tabel 6 nedenfor angiver omkostningen for Domstolsstyrelsen til de lovovertrædelser, der resulterede i en anmærkning på straffeattesten i 2013, fordelt efter tilbagefalds grupperne og nyovertrædelsesgruppen. Tabel 6. Omkostningen for Domstolsstyrelsen Mio. kr (2015 priser) Andele i procent Tilbagefald, første anmærkning år 34,4 56% Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,0 10% Ny overtrædelse 21,1 34% Total 61,5 100% Af tabellen ses, at den samlede omkostning for Domstolsstyrelsen er 61,5 mio. kr. i 2015 priser. Det ses endvidere, at omkostningen lovovertrædelser for gruppen af tilbagefald, der fik deres første anmærkning på straffeattesten som årige (High:fives målgruppe), udgør over halvdelen af de samlede omkostninger med 56 %. Der er følgende bemærkninger fra Domstolsstyrelsen til omkostningen pr. standardsag : Opgørelsen er lavet som et gennemsnit af alle straffesager ved byretterne, landsretterne og Højesteret. Gennemsnittet påvirkes derfor meget af de forholdsvis mange bødesager e.l., som ikke er så omkostningstunge. I opgørelsen af lønomkostninger er kun medregnet de direkte omkostninger til gennemførsel af straffesager, og opgørelsen er ekskl. udgifter til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner. Der er beregnet et overhead til øvrige driftsudgifter, som er opgjort ekskl. udgifter til ejendomsdrift, afskrivninger, ekstraordinære indtægter mv. Der er medregnet sagsrelaterede udgifter, som omfatter udgifter til vidnegodtgørelser, tolke, domsmænd og bistandsadvokater mv. Da konteringen af visse sagsrelaterede udgifter i 2012 ikke gør det muligt direkte at henføre udgifterne til straffesager, er udgifterne i 2012 forholdsmæssigt fordelt ud fra fordelingen i 2014 (Domstolsstyrelsen har siden 2012 ændret i kontoplanen for sagsrelaterede udgifter, som gør det muligt at henføre flere udgifter direkte til sagsområderne).. 8

10 Kriminalforsorgen: Kriminalforsorgen står for den sidste del af straffesagskæden, nemlig dom til frihedsberøvelse. I 2013 kostede en gennemsnitlig fængselsdag kr., svarende til kr. i 2015 priser. 5 Det er ikke alle sager, der resulterede i en fængselsstraf. Og der er også forskel på, om man rent faktisk kommer til at afsone sin fængselsstraf, hvis man idømmes én, afhængigt af om man idømmes en betinget eller ubetinget fængselsstraf. En betinget dom er en afgørelse, der indebærer, at man ikke skal afsone dommen, medmindre man begår ny kriminalitet (hvilken type kriminalitet, der skal lede til en omstødelse af en betinget dom til en ubetinget dom, afgøres af dommeren) inden for de næste typisk et til to år. Hvis man begår ny kriminalitet indenfor denne periode idømmes man både den gamle afsoningsstraf samt en ny. 6 Sluttelig er der også forskel på, hvor hurtigt efter afsagt dom man kommer til afsoning, og der er forskel på, om man afsoner den fulde dom eller prøveløslades før tid. Alle disse forhold har betydning for antallet af afsoningsdage i en given periode, men registeret for dømte lovovertrædelser indeholder ikke oplysninger om, hvor mange, der sidder i fængsel på et givet tidspunkt eller hvor længe de reelt også sidder der. Det er derfor kun muligt at kortlægge typen af dom (altså ubetinget fængselsstraf) samt antallet af dage, som skal afsones i tilfældet at ubetingede domme. Derfor skelner vi mellem: 1. Antallet af idømte ubetingede fængselsdage 2. En variabel, vi kalder det estimerede antal ubetingede fængselsdage, der er afholdt i Grunden til, at vi kalder det for det estimerede antal ubetingede fængselsdage er som sagt, at vi ikke kan se i data, hvornår personerne rent faktisk bliver fængslet. Denne variabel er derfor defineret som antallet af ubetingede fængselsdage fra afgørelsesdatoen til d. 31. december 2013 målt i dage og er som nævnt et estimat, da der godt kan gå noget tid fra det tidspunkt, hvor dommen er afsagt til det tidspunkt, hvor personen rent faktisk fængsles. Tabel 7 nedenfor angiver det samlede antal idømte ubetingede fængselsdagen (kolonne 1) samt det estimerede antal ubetingede fængselsdage afholdt i 2013 (kolonne 2) og endelig antallet af personer idømt ubetinget fængselsstraf (kolonne 3). Tabel 7. Antallet af ubetingede fængselsdage samt antallet af personer dømt til ubetinget fængsel Antal idømte ubetingede fængselsdage (1) Antal ubetingede fængselsdage afholdt i 2013 (2) Antal personer idømt ubetinget fængselsstraf (3) Tilbagefald, første anmærkning år Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år Ny overtrædelse Total Gennemsnitsomkostningen pr. fængselsdag stammer fra Kriminalforsorgens magasin FAKTUM Se 9

11 Af Tabel 7 ses det, at der samlet set er personer, der i 2013 er idømt ubetinget fængselsstraf, og disse personer er dømt til at afsone i alt 2,3 mio. dage. Af de personer er personer (svarende til knap 80 %) fra gruppen af tilbagefald, der fik deres første anmærkning på straffeattesten i alderen år, og denne gruppe står også for knap 80 % af det samlede antal ubetingede idømte fængselsdage. I det følgende betragter vi udelukkende omkostningen pr. fængselsdag for de individer, der er idømt en ubetinget fængselsstraf i Vi inkluderer alle de idømte fængselsdage, selvom de ikke alle afholdes i 2013, og selvom det er uvist, hvor stor en andel af den idømte tid, de dømte sidder, før de løslades. Den samlede omkostning for Kriminalforsorgen for antallet af ubetingede fængselsdage i 2013 samt estimatet for, hvor mange af disse dage, der er afholdt i 2013, er udregnet på den måde i Tabel 8 nedenfor. Tabel 8. Omkostningen til antallet af dømte ubetingede fængselsdage Omkostning for idømte ubetingede fængselsdage (Mio. kr) Omkostning for ubetingede fængselsdage afholdt i 2013 (Mio. kr) Tilbagefald, første anmærkning år 2.534,0 955,8 Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 251,0 74,7 Ny overtrædelse 502,8 174,5 Total 3287,8 1205,0 Af Tabel 8 ses, at den samlede omkostning for Kriminalforsorgen for antallet af ubetingede fængselsdage i 2013 er 3287,8 mio. kr. i 2015 priser. Det ses endvidere, at omkostningen til ubetingede fængselsdage i 2013 for gruppen af tilbagefald, der fik deres første anmærkning på straffeattesten som årige (High:fives målgruppe), udgør størstedelen af de samlede omkostninger med cirka 77 %. Samlet estimat af omkostning til afgørelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest Med alle de ovenfor gennemgåede forbehold er det samlede estimat over omkostningen for lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013, opgjort i Tabel 9a og 9b nedenfor. De to tabeller adskiller sig ved at beregne omkostningen for Kriminalforsorgen til henholdsvis de idømte ubetingede fængselsdage (i tabel 9a) og det estimerede antal afholdte idømte ubetingede fængselsdage i 2013 (i tabel 9b) Tabel 9a: Samlet omkostning for afgørelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest, Mio. kr. (2015 priser). Anklagemyndigheden Domstolsstyrelsen Kriminalforsorgen Idømte ubetingede fængselsdage Omkostning i alt Andel af samlede omkostning i procent Tilbagefald, første anmærkning år 40,7 34, , ,2 76% Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,1 6,0 251,0 263,1 8% Ny overtrædelse 25,1 21,1 502,8 548,9 16% I alt 71,9 61, , ,2 100% 10

12 Tabel 9b: Samlet omkostning for afgørelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest, Mio. kr. (2015 priser). Anklagemyndigheden Domstolsstyrelsen Kriminalforsorgen Estimerede afholdet antal idømte føngselsdage i 2013 Omkostning i alt Andel af samlede omkostning i procent Tilbagefald, første anmærkning år 40,7 34,4 955, ,0 77% Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,1 6,0 74,7 86,8 6% Ny overtrædelse 25,1 21,1 174,5 220,6 16% I alt 71,9 61, , ,4 100% Af Tabel 9a og 9b ses det, at den samlede omkostning for Kriminalforsorgen er den, der driver de samlede omkostninger, uanset om man tager omkostningerne for det totale antal idømte ubetingede fængselsdage, eller om man betragter det estimerede antal afholdte fængselsdage i Samlet set kan det ses af tabellen, at: Estimatet til omkostningen for Anklagemyndigheden og Domstolsstyrelsen tilsammen udgør 133 mio. kr. Idømte ubetingede fængselsdage ligger et sted imellem 1,2 mia. kr., hvis man beregner omkostningen for det estimerede antal afholdte fængselsdage for de dømte og 3,2 mia. kr., hvis man beregner omkostningen for det samlede antal dømte dage. I alt ligger det samlede estimat på omkostningen til dømte med en anmærkning på den private straffeattest i 2013 på mellem 1,338 mia. kr. og 3,421 mia. kr. High:fives målgruppe bestående af personer, der i alderen år har fået deres første anmærkning i straffeattesten, oppebærer over 75 % af omkostningerne til kriminalitet i 2013, uanset om man betragter omkostningerne til idømte ubetingede fængselsdage eller det estimerede antal afholdte idømte ubetingede fængselsdage i Det samlede estimat på omkostningen til dømte med en anmærkning på den private straffeattest i 2013 i High:fives målgruppe ligger på mellem 1,031 mia. kr. og 2,609 mia. kr. Det er ikke muligt at komme med et bud på, hvorhenne i dette interval, den sande omkostning for 2013 ligger. Dette skyldes som tidligere nævnt, at vi ikke har data for den faktiske fængslingslængde i Metodeforbehold Det skal bemærkes, at beregningen i denne note ikke er en opgørelse af omkostningerne til kriminalitet generelt, da vi betragter en udvalgt gruppe af lovovertrædelser, nemlig dem, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest. Dette indebærer blandt andet: For det første betragter vi udelukkende sager, der resulterer i en dom. Dvs., at omkostningen til sager, der aldrig resulterer i en sigtelse, eller til sager, der leder til en frifindelse, ikke indgår i opgørelsen. For det andet betragtes udelukkende de dømte lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest og vi ser således bort fra domme, der ikke resulterer i en anmærkning. En tredje bemærkning er, at omfanget af anmærkninger på straffeattesten er opgjort i 2013 (som er det senest tilgængelige år i Danmarks Statistiks registerdata), og dette omfang er derfor påvirket af den 11

13 kriminelle aktivitet i det år. Der ses i analysen også bort fra personer, der ikke har et cpr nr., dvs. udenlandske statsborgere uden cpr.nr., der har begået lovovertrædelser i Danmark i 2013 er ikke med i denne analyse. Endelig er der det forbehold, at det ikke har været muligt at indhente nogle oplysninger fra politiet om ressourceforbrug pr. sag, hvilket resulterer i, at omkostningerne til kriminalitet bliver et nedre estimat. Slutteligt angiver beregningen som nævnt et estimat over omkostningen af kriminalitet, idet omkostningerne til de forskellige offentlige instanser i forbindelse med kriminalitet, beror på enhedspriser eller gennemsnitspriser. 12

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retsvæsen - A.7 118 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 119 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115

Retsvæsen. Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retsvæsen - A.7 114 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 115 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107

Retsvæsen Justice. Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retsvæsen - A.7 106 Retsvæsen Justice Nr. (No.) Side (Page) Retsvæsen (tekst) Justice (text) 107 Retspleje, forbrydelser og domfældelser Justice, crimes and convictions A 7.1 Den borgerlige og den kriminelle

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

Kriminalstatistik 2006

Kriminalstatistik 2006 Kriminalstatistik 2007:2 Kriminalstatistik 2006 Side 2 Kriminalstatistik 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Sammenfatning... 5 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1997-2006 5 Tabel

Læs mere

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017

UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 UNGDOMSKRIMINALITET DE MEST KRIMINELLE ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN & TANJA TAMBOUR JØRGENSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2017 ISBN: 978-87-93469-07-5 FORORD Flere nuværende og tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte

Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte Sammenhængende forløb for ungdomssanktionsdømte - Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Lene Mosegaard Søbjerg Februar 2010 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden. Januar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden. Januar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om straffesagskæden Januar 2014 BERETNING OM STRAFFESAGSKÆDEN Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen Center for Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tlf.: 8728 5003 NOTAT Recidiv-opfølgning vedrørende ungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen

Læs mere

Kriminalstatistik for Grønland

Kriminalstatistik for Grønland Kriminalstatistik 2003:2 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Kriminalstatistik for Grønland 1993-2002 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Sammenfatning... 4 Tabel 1. Antal personer,

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

STATUSNOTAT. om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene STATUSNOTAT om målsætninger for sagsbehandlingstiden i voldssager, voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldssagerne... 3 2.1

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

TEKNISK NOTE NR. 15. Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark

TEKNISK NOTE NR. 15. Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark TEKNISK NOTE NR. 15 Direkte omkostninger ved kriminalitet i Danmark Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Opgaven... 3 1 Indledning... 4 2 Omkostninger ved politi, retsvæsen og kriminalforsorg...

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 382 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. marts 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr.

Afgørelser 65. I alt 1-30 dage. 6-9 mdr. 3-4 mdr. 5-8 år. 4-6 mdr. 12- år. 3-5 år. 2-3 mdr år dage. Livstid. 2-3 år mdr mdr. Afgørelser 65 Tabel 3.13 Ubetingede fængselsstraffe fordelt efter overtrædelsens art og længden af den idømte straf 2000 Unsuspended prison sentences by type of offence and length of sentence 2000 Overtrædelsens

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. 1. I 10, stk. 3, 1. pkt., ændres til: eller 25. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Strafferetlige afgørelser

Strafferetlige afgørelser Strafferetlige afgørelser 58 Afgørelser Strafferetlige afgørelser Afsnittet indeholder følgende tabeller om strafferetlige afgørelser, hvor en afgørelser kan bestå af ét eller flere forhold (lovovertrædelser):

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. juni 2011 Sag 119/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steffen Lausteen Andersen, beskikket) og T2 (advokat Jan Aarup, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden

1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2001 og i perioden 1991-2001 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Fald i antallet af straffelovsanmeldelser Straffeloven Oversigtstabel

Læs mere

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001

Kriminalstatistik. Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 2003:1. Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Kriminalstatistik 2003:1 Kriminalstatistik for Grønland 1992-2001 Udviklingen i kriminalretlige afgørelser 1992-2001 Oversigt 1. Antal personer, sager og forhold med en afgørelse, 1992-2001 Personer Sager

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

27. april 2015 FM2015/105 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest (Udvidelse af anvendelsesområde) Afgivet

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd

Teknisk note nr. 5. Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Teknisk note nr. 5 Teknisk notat om kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere med særligt henblik på straffelovsovertrædelser blandt unge mænd Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens

Læs mere

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen

Ungdomssanktionen. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen Ungdomssanktionen Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen 11.03.2014 Ungdomssanktionen Årlige rapporter Effektevaluering 2009 Disposition Design, resultater og fortolkning Effektevaluering

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 7. juli 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om straffeloven (Udvidet anvendelse af betingede domme med

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. april 2017 Sag 297/2016 Direktoratet for Kriminalforsorgen (selv) mod C (advokat Erbil Kaya, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Herning

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Kriminalitet i de sociale klasser

Kriminalitet i de sociale klasser Kriminalitet i de sociale Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på kriminalitet, som 18-59-årige er

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2017 Rigsadvokaten, 23. januar 2017 2 Det er vigtigt, at anklagemyndigheden i sit arbejde med konkrete straffesager også bidrager aktivt til gennem retspraksis at få afklaret spørgsmål af mere generel karakter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. juli 2015 Sag 52/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jeppe Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. (strafberegningsbekendtgørelsen) BEK nr 728 af 25/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 09-122-0002 Senere ændringer

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 307 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 307 Offentligt REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven

Forslag. Lov om ændring af lov om straffeloven 2011/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0008 Fremsat den 14. december 2011 af Justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side

Indholdsfortegnelse: Side Indholdsfortegnelse: Side 1. Sammenfatning 2 2. Voldtægtssager 4 2.1 Baggrund for målsætningen 4 2.2 Status for målopfyldelsen i 1. halvår 2007 4 3. Voldssager 5 3.1 Kriterier for at en sag indgår i voldsstatistikken

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse

PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002. Indholdsfortegnelse Bogtitel: Kap. Nr.: 4 PERSONALEADMINISTRATIVE RETNINGSLINIER Ansættelse Revideret april 2002 4.10 Straffeattester Indholdsfortegnelse Brug af straffeattester og referencer ved ansættelse i Odense Kommune

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2006 er: Antallet af varetægtsfængslede i de danske arresthuse tegner

Læs mere