LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING"

Transkript

1 Lægningsanvisning for Kährs trægulve DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE Malmö Sverige Telefon: Fax:

2 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Woodloc 5S SIDE 3 Introduktion Principperne bag Woodloc 5S FORUDSÆTNINGER FOR LÆGNING AF TRÆGULVE SIDE 4 Generelt Generelle forberedelser LÆGNING AF KÄHRS TRÆGULVE PÅ GULVVARME SIDE 5 Lægning HVAD SKAL MAN TÆNKE PÅ FØR LÆGNING SIDE 6 Tidspunkt for lægning Opbevaring Lægning af brædder i mønstre Fastgørelse af skillevægge og fast inventar Planlægning af gulvlægning Dilitationsfuger i trægulve Ujævnheder i undergulvet Valg af lægningsretning, maks. bredder Rengøring af undergulvet hvad man skal tænke på VED LÆGNING SIDE 8 Temperatur- og fugtforhold Åbning af bundter Syning Endesamlinger ved små flader Limning af fuger Tætte endesamlinger Dørgennemgange Montering af fodpaneler Fladedeformation HVAD SKAL MAN TÆNKE PÅ EFTER LÆGNING SIDE 9 Supplerende overfladebehandling Beskyttelsesmateriale Tape Ventilering LÆGNINGS- OG MONTERINGSANVISNINGER SIDE 10 Lægningsanvisning for dampspærre og mellemlæg Anvendelse af forskelligt værktøj og hjælpemidler Lægningsanvisning for Kährs trægulve med Woodloc 5S Lægningsanvisning for Kährs Activity Floor 30 mm Lægningsanvisning for Kährs 15 mm på 150 kpa udvidet skum (bolig) Lægningsanvisning for Kährs trægulv på 250 kpa udvidet skum (offentlig) Monteringsanvisning for tilbehør til trægulve Anvisninger for supplementsprodukter Kährs politik vedr. fejl SIDE 19

3 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 3 Woodloc 5S en stærk innovation Kährs var de første i verden, der indførte et mekanisk og limfrit fugesystem Woodloc. Fordelene var indlysende. Enkelt at lægge, ingen klatten med lim og perfekte fuger. Nu introducerer Kährs næste generation - Woodloc 5S. Dette nye system, som indeholder en speciel låsefjeder, gør, at gulvet kan lægges endnu hurtigere samtidig med, at det giver en fuge, der er ca. 25 % stærkere end sin forgænger. Dette betyder desuden, at gulvet kan lægges over større flader uden dilitationslister. Kährs gulve med Woodloc 5S egner sig også til nedlimning på betongulve. En speciel lægningsvejledning til denne metode kan downloades fra www. kahrs.com Bestanddele 1. Rille 2. Fjeder 3. Låseliste 4. Låselement 5. Låsefjeder Figur A. Principperne bag Woodloc 5S På hver planke findes der en glidende låsefjeder, der er fældet ind i en rille. Når den korte ende af låsefjederen ligger langs med finéroverfladen, befinder vi os i ulåst position. Tandkanten på den næste planke i samme række lægger sig på plads. Figur B, C. Låsning sker, når næste plankerække lægges på. Så skydes låsefjederen indad, og sammenføjningen låses fast. Figur D, E, F. A B C D E F

4 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 4 Forudsætninger for flydende lægning af trægulve Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale, som enten afgiver eller absorberer fugt afhængig af den omgivende luftfugtighed og temperatur. Herved hører en volumenændring (udvidelse eller krympning). Det er derfor vigtigt, at der efterlades en dilitationsfuge mellem gulv, vægge, og andre faste genstande, når et trægulv lægges flydende. For at gulvet ikke skal absorbere fugt allerede inden lægning, er det vigtigt, at emballagen ikke åbnes før på tidspunktet for selve lægningen. Mange fejl og skader på gulve kan undgås ved at læse lægningsanvisningerne, inden lægningen påbegyndes, og derefter følge disse nøje. Vær opmærksom på, at der i nybyggede huse ofte er relativt meget bygningsfugt tilbage på tidspunktet for lægningen af parkettet. For at undgå skader er det vigtigt, at den relative luftfugtighed under og efter lægningen ligger under 60 %. Rum- og materialetemperaturen skal være mindst 18 C. Parketgulvet skal derfor lægges, når alle andre håndværksmæssige arbejder er afsluttet, f.eks. når malerarbejde og fliseopsætning er klar, og når byggepladsen har nået den rette RF. På dæk med en relativ fugtighed, der er lavere end 60 %, er fugtbeskyttelse normalt ikke nødvendig. Bemærk, at nystøbte dæk ikke kan klare dette krav, hvorfor der altid kræves fugtspærre. På følgende undergulve, uanset alder, er det i henhold til ovenstående obligatorisk at anvende fugtspærre: betongulve, som ligger direkte på jordoverfladen (terrændæk) gulve over varme eller fugtige rum (f.eks. fyrrum eller bryggers) dæk over ventileret krybekælder letbetondæk gulvvarme Er undergulvets relative fugtighed over 95 %, er en fugtspærre af plastfolie ikke tilstrækkelig som fugtbeskyttelse. Trægulve skal altid lægges i forbandt, også mindre flader i f.eks. entréer eller smårum. En jævn fordeling af kortender gør, at gulvet forbliver plant ved klimaforandringer. Kährs produkter og installationsmetoder følger retningslinjer, som angives i AMA Hus 08/MC. (according to Swedish Building Regulation System - AMA Hus 08/MC.) Generelle forberedelser Opbevar gulvbrædderne i deres emballage. Åbn bundterne i takt med lægningen. Læs lægningsanvisningen nøje inden lægning. Undergulvet skal være tørt, rent, plant og fast. Væg til væg-tæpper fjernes. Ved lægning på celleplast (EPS) kan du hente vores brochure om krav til undergulvet og gulvvarme på vores professionelle websted på adressen Kontrollér undergulvets planhed ved 2 m målelængde og ved 0,25 m målelængde. Er ujævnhederne større end ±3 mm ved 2 m målelængde eller ±1,2 mm ved 0,25 m målelængde, skal de først udjævnes. Kährs accepterer også måling med 1 m målelængde. Tolerancen er da ±2 mm. Kontrollér undergulvets fugtighed. Undergulve af nystøbte betondæk eller letbetondæk, gulve over varme eller fugtige lokaler, betonterrændæk, gulve over krybekældre eller gulve på gulvvarmesystemer skal først have en aldersbestandig 0,2 mm polyetylenfolie (PE) som fugtbeskyttelse. Lægges med mindst 200 mm overlapning. Undergulvet skal være vel rengjort for at undgå skimmel. Er undergulvets relative fugtighed over 95 %, er en dampspærre af plastfolie ikke tilstrækkelig som fugtspærre. Inden gulvlægningen påbegyndes, skal eventuelle fugtproblemer behandles. Rummets relative luftfugtighed må ikke overstige 60 % RF (Hus AMA98 JSF.52). Såvel rummet som brædderne skal være opvarmet til mindst 18 C. Et mellemlæg lægges oven på en eventuel folie for at mindske trinlyde. Anvend en 2 3 mm polyetylencelleplast (skum) af en godkendt kvalitet Kährs Tuplex eller gulvpap. Mellemlægget lægges kant til kant. Ved nominelt krav om trinlydsdæmpning kontaktes en lydekspert. I lange, smalle rum lægges brædderne i rummets længderetning. Gulvet bevæger sig ved varierende luftfugtighed og skal derfor have en dilitationsfuge. Af praktiske grunde er det praktisk at regne med 10 mm dilitationsfuge for gulvbrædder < 6 m, mod vægge og faste genstande (trapper, søjler, dørkarme etc.). For større gulvflader (> 6 m bredde) skal beregnes 1,5 mm dilitationsfuge pr. meter gulvbredde. Denne dilitationsfuge skal findes rundt om hele gulvet. For lamelparket med Woodloc 5S er den maksimale gulvbredde 25 m. Beskadigede eller forkerte brædder frasorteres. De bliver måske tilovers eller kan anvendes ved afslutningen. Naturligvis kan man få byttet et beskadiget bræt hos forhandleren. Hvis der er begået en fejl, kan brædder med Woodloc 5S demonteres på en hurtig og enkel måde, hvilket forenkler afhjælpningen. Woodloc -5S-fugen bidrager til at mindske visse lægningsbetingede fejl. Rådfør dig gerne med din gulvleverandør eller med os, når det gælder byggefugt, hvis gulvet skal lægges på en konstruktion, der ikke er beskrevet i vores brochure om krav til undergulvet og gulvvarme, hvis det drejer sig om et stort gulv, eller hvis noget andet er uklart.

5 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 5 LÆGNING AF KÄHRS TRÆGULVE PÅ GULVVARME Sørg for, at alle nødvendige test på gulvvarmesystemet er foretaget, inden gulvlægningen udføres. Lægning Arbejdstemperaturen ved lægning skal være mindst 18 C. Dette gælder både materialer, undergulv og luften i lokalet. Ligesom ved lægning uden gulvvarme skal luftens relative fugtighed være mindre end 60 % både før, under og efter lægning. Bemærk, at kravet til dilitationsfuger i dørgennemgange øges ved gulvvarme pga. gulvenes større bevægelser. Tænk på, at et gulv, der er lagt på gulvvarme, er mere følsomt over for fugt (høj RF) end et gulv uden gulvvarme, fordi forskellen i fugtighedsgrad mellem gulvets tørreste og fugtigste tilstand bliver større. Dampspærre af godkendt type er obligatorisk. Bemærk, at et koldt undergulv opvarmes langsommere end luften i rummet.

6 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 6 HVAD MAN SKAL TÆNKE PÅ FØR LÆGNING Tidspunkt for lægning Trægulve skal lægges, når alt andet arbejde er afsluttet, f.eks. maling, tapetsering og fliseopsætning. Byggepladsen skal have den rette RF. Derved undgås tilsmudsning og fugtskader på gulvet. Gulvlægningen lettes, hvis dørfatninger og lignende monteres efter lægning af trægulvet. Opbevaring Trægulve skal opbevares i et rum, hvor RF er under 60 %. Åbn ikke gulvbundternes emballage, før lægningen skal påbegyndes. Bundterne skal derefter åbnes i takt med lægningen. Inden trægulve lægges, skal man sikre sig, at materialet har en minimumstemperatur på 18 C. Det tager ca. to til tre dages opbevaring på den opvarmede arbejdsplads, før gulvbundterne har den rette temperatur. En hurtigere temperaturtilpasning opnås, hvis gulvbundterne ikke lægges i en enkelt stabel, men opdeles i flere mindre. Hvis beskyttelsesplasten er beskadiget, tapes den snarest sammen, for at fugt ikke skal beskadige indholdet. Lægning af brædder i mønstre Vi anbefaler limning til underlaget i de tilfælde, hvor forskellige lægningsretninger af brædderne ønskes i samme rum. Gulve med Woodloc -5S-fuge kan ikke lægges kortende mod langside. Fastgørelse af fast inventar Fast inventar, køkkenarmaturer, skillevægge osv. må aldrig fastgøres i parkettet ved flydende lægning. Fastgørelse kan ske via gulvet, hvis man sørger for en afstandsanordning, så det fastgjorte objekt ikke presses ned mod parkettet og låser det. Der skal være en dilitationsfuge omkring afstandsanordningen. Monter derfor alt fastmonteret inventar og skillevægge, før gulvet lægges. Hvis man vil have trægulv under fastmonteret inventar og skillevægge, skal der være en dilitationsfuge under fodpanelet. Moderne køkkener fastgøres normalt til væggen og hviler fortil på gulvet med støtteben. Dette har for det meste ingen betydning for gulvet. Hvis køkkenbordpladen derimod er af marmor, granit eller andet tungere materiale, bør støttebenene ikke hvile på gulvet, da de så vil låse dette. Hvis der står en brændeovn eller lignende på gulvet, kan man lægge f.eks. en spånplade over et område, der er en smule mindre end gnistfanget. Således kan gulvet bevæge sig frit, og det er nemmere at udskifte brædder i nærheden af brændeovnen, hvis det er nødvendigt. Spånpladen bøder også af for vægten af brændeovnen. Husk at lave en dilitationsfuge. flest døre. Hvis der er døre ved kortsiderne i rummet så start hver brædderække ved disse. Brædderne kan lægges både fra venstre og højre samt baglæns. Hvis rummet ikke er geometrisk enkelt, bør man gennemtænke, hvordan lægningen bedst kan gennemføres, hvor man skal begynde lægningen, og hvor man bedst lægger eventuelle dilitationsfuger. Vær omhyggelig med planlægningen, så maksimumbredden ikke overskrides (maks. 25 m for lamelparket med Woodloc 5S), og fodpaneldimensionerne er tilstrækkelige. Dilitationsfuger i trægulve De naturlige, sæsonmæssige klimavariationer forårsager en vis bevægelse (udvidelse og krympning) i trægulve. Derfor må gulvene aldrig lægges for tæt op ad tilgrænsende vægge eller andre faste bygningsdele. Der skal være en dilitationsfuge langs hver kant. Gulvet skal have mulighed for at udvide sig ved f.eks. tærskler, dørkarme, varmerør, søjler, trapper, klinkegulve og andre parketgulve. Det er vigtigt at sørge for, at også den klimarelaterede sammentrækning om vinteren dækkes af fodpanelerne. I gulve med Woodloc 5S-fuge opstår normalt ingen krympningssprækker ude i gulvfladen, hvorfor hele krympningen sker i yderkanterne. En dilitationsfuge mellem to lokaler/gulvflader kan med fordel skjules under en dørtærskel. Husk på, at dilitationsfugens bredde er summen af de to sammenstødende fladers dilitationsfuger. Når trægulve leveres, har de et fugtindhold, der svarer til ca. 40 % RF. Årstidsvariationen for RF i gulvet svinger normalt mellem 30 % og 60 %. Trægulvet skal kunne bevæge sig i forhold til fugtvariationen, som forårsager både udvidelse og krympning. Dilitationsfugens størrelse, i mm, kan beregnes med formelen: 1,5 mm/meter gulvbredde. Et rum med en bredde på 4 m skal altså have en dilitationsfuge hele vejen rundt på 4 x 1,5 mm = 6 mm mellem gulvet og alle faste genstande. Af praktiske grunde anbefales det at regne med 10 mm dilitationsfuge for gulvbredder mindre end 6 m. Et trægulvs bevægelser ved fugtoptagelse og udtørring. mm + Planlægning af gulvlægning Mål rummets bredde, og beregn, hvor bred den sidste brædderække bliver. Hvis den bliver mindre end 30 mm bred, bør du også save den første brædderække til, så første og sidste brædderække bliver cirka lige brede. Husk at regne dilitationsfugen med RH Ved lægning af gulve med Woodloc 5S-fuge bliver arbejdet lettere, hvis lægningen startes ved den langside, der har mm

7 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 7 Bemærk, at fodpanelernes dimensioner aldrig må bestemme størrelsen af dilitationsfugerne. Ved store gulvflader skal fodpanelerne derfor vælges med udgangspunkt i dilitationsfugernes nødvendige størrelse og ikke omvendt. En løsning på udførelsen ved krav om store fodpanel dimensioner: En nem måde til at skabe yderligere bevægelsesrum for gulvet ved nybyggeri er at stoppe vægbeklædningen lige over gulvoverfladen. Hvis vægbeklædningen f.eks. består af 13 mm gipsplade, får man på den måde 13 mm ekstra bevægelsesrum. Dermed kan man anvende et tyndere fodpanel, end det ellers ville være nødvendigt. I tilbehørsprogrammet findes monteringskiler, som er nemme at anvende, når man skal sikre sig, at der er tilstrækkelig og nøjagtig dilitationsfugebredde. Vær opmærksom på, at gulvet ikke må komme ind under vægpladen. For at få smukke tilslutninger fås forskellige typer lister, som man kan anvende (se Beregning af fodpanelets tykkelse Vær opmærksom på, at gulvet ikke må komme ind under vægpladen. A / 3 / B / 3 / / / / / 1 1. Gulvbredde x 1,5 = dilitationsfuge i mm. 2. Dilitationsfuge / Dilitationsfuge x 1,5 = fodpanelets minimumstykkelse i mm / 2 Mindste fodpaneltykkelse ved forskellige gulvbredder Gulvbredde 1 Dilitationsfuge 2 Overlapning Fodpaneltykkelse 3 4 m 6 mm 3 mm 15 mm* 6 m 9 mm 5 mm 15 mm* 8 m 12 mm 6 mm 18 mm 10 m 15 mm 7 mm 22 mm 12 m 18 mm 9 mm 27 mm 15 m 22 mm 11 mm 33 mm 18 m 27 mm 13 mm 40 mm * Eftersom en dilitationsfuge på minimum 10 mm anbefales. Ujævnheder i undergulvet Hvis man ved flydende gulvlægning opdager små fordybninger i undergulvet, kan disse udfyldes med gulvpap (maks. 3 lag med gulvvarme). Cellofloor eller lignende må man derimod ikke lægge i mere end ét lag, da det er meget blødt. Valg af lægningsretning, maks.-bredder Vi anbefaler lægning i rummets længderetning, da brædderne bevæger sig mindre i længden end i bredden. I lange, smalle rum, som f.eks. entréer, er det specielt vigtigt, at brædderne ligger plant mod undergulvet. anden side rummet et ekstra pift. Vær opmærksom på, at maks.-bredden (vinkelret på brædderne) ikke må overskrides (maks. 25 m for lamelparket med Woodloc 5S). Hvis gulvet er bredere end dette mål, skal det deles (med en dilitationsfuge). Beregn et lidt større spild (8 10 %). Særligt bør der foretages overvejelser, hvis rummets form ikke er geometrisk enkel. Rengøring af undergulvet Efterlad aldrig savsmuld eller andre organiske materialer på undergulvet. Der er stor risiko for skimmeldannelse i det fugtige miljø, som opstår, når en dampspærre er lagt over de organiske materialer, selvom denne spærre er et krav. Diagonallægning er et større arbejde, men giver på den

8 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 8 HVAD SKAL MAN TÆNKE PÅ VED LÆGNING Temperatur- og fugtforhold Arbejdstemperaturen ved lægning skal være mindst 18 C. Dette gælder både brædder og rumtemperatur. Luftens relative fugtighed skal før, under og efter lægning være under 60 %. Åbning af pakker Trægulvet leveres møbeltørt. Hvis pakkerne åbnes for tidligt, kan brædderne absorbere fugt og udvides, hvilket gør det sværere at få dem til at passe sammen. Hvis nogle pakker er blevet åbnet, skal de straks lukkes igen omhyggeligt med tape, så ingen fugt kan komme ind og påvirke gulvbrædderne. Syning Det er altid lettere at afhjælpe fejl, som opdages i tide. Gør det derfor til en vane altid at syne produktet i forbindelse med lægningen. Fejlbehæftede produkter kan naturligvis byttes hos din leverandør eller hos os. Brædder med åbenbare fejl, som kan eller skulle kunne konstateres før lægningen, må ikke lægges. Sørg altid for, at syning og lægning sker i god belysning. Figur 1. Endesamlinger ved små flader Selv små flader skal lægges i forbandt, dvs. endesamlinger skal findes i alle gulvflader. Der skal være en passende forskydning af endesamlingerne i forhold til naborækkerne på mindst 500 mm (mindst 300 mm ved 1,2 m brædder) for at holde gulvet plant i forbindelse med klimavariationer. Ellers er der risiko for, at gulvet slår sig ved høj relativ fugtighed. Også ved limning bør man forskyde endesamlingerne, eftersom disse da planer gulvet ud, og evt. svigt i vedhæftningen undgås, når limen tørrer. Figur 2. Limning af fuger Der skal normalt ikke anvendes lim til brædder med Woodloc 5S-fuger. Dog kan monteringen sommetider lettes, hvis 1/3 af låsekanten høvles ned, og der påføres lim på den vandrette underflig (se billede). Dette gør, at brættet kan slås ind på plads. Takket være den brede limflade bliver fugen tilstrækkelig stærk. Figur 3. 1 Mønsterforskydninger Mindre forskydninger i mønsteret, der er fremkommet under fremstillingen, må iht. HusAMA (the Swedish Building Regulation System AMA hus 08/MC.) forekomme. Mønsterforskydninger kan forekomme i visse gulvtyper såsom gulve i serierne Marina Collection, Hollandsk mønster og European Renaissance Collection. Ved lægning af gulv af typen Hollandsk mønster, skal den tværgående stav passe ind i midten af den langsgående stav i naborækken af brædder. Dørgennemgange Ved lægning gennem døråbninger eller buer skal gulvet deles med en dilitationsfuge, som senere dækkes med en dørtærskel eller en liste. Hvis en eksisterende dørtærskel sidder fast i undergulvet, skal der også være en dilitationsfuge mellem trægulvet og dørtærsklen med de samme mål som de øvrige dilitationsfuger i rummet. Bemærk, at kravet om dilitationsfuge i dørgennemgange, iht. RA98, øges ved gulvvarme. Dørtærsklen kan også tages af og sættes på plads igen, når gulvet er lagt, og en fuge er afsat under dørtærskel partiet. Hvis dørtærsklen kommer for højt op, kan døren skæres tilsvarende af i bunden. En fintandet sav og save markering med tape letter tilpasningen af døren. Figur 4. Montering af fodpaneler Fodpanelerne må ikke presses ned mod trægulvet, eftersom gulvet da kan låses. Fodpanelerne kan fastgøres til væggen ved hjælp af søm, skruer eller lim. De bedste resultater opnås, hvis samlingerne skæres i gering. Fodpanelerne skal tilpasses størrelsen af dilitationsfugen. Fladedeformation Vi tilstræber at fremstille brædderne lidt konvekse i længden for at gøre gulvet nemt at lægge. Et bræt med op til 20 mm fladedeformation kan lægges, uden at det påvirker de færdige gulv. Husk at forskyde endesamlingerne i henhold til lægningsanvisningerne Dilitationsfuge

9 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 9 HVAD SKAL MAN TÆNKE PÅ EFTER LÆGNING Supplerende overfladebehandling Spildt væske skal tørres op med det samme. Dette gælder især for træsorterne bøg og canadisk ahorn, som er mere fugtfølsomme end andre træsorter. Yderligere overfladebehandling er normalt ikke nødvendig. Dog kan en ekstra overfladebehandling for at forhindre misfarvning og fugtskader på brædder eller fuger anbefales i rum, hvor der er risiko for, at der bliver spildt væske, og hvor denne kan blive liggende. Anvend Kährs lak eller lignende til supplerende overfladebehandling af lakerede gulve. Anvend Kährs Oil Refresher på olierede gulve. Anvend Kährs Satin Oil på naturolierede gulve. Bemærk, at overlakering giver en mere plastikagtig overflade end et fabrikslakeret gulv, og at ridser er mere synlige, fordi den lak, der bruges ved overlakering, er mindre modstandsdygtig over for ridser. Overlakering udføres ikke i et støvfrit miljø, og derfor er der risiko for, at støvpartikler sætter sig fast på overfladen og danner små buler, der er synlige, når lakken tørrer. For indfarvede produkter er det vigtigt, at der gives en supplerende vedligeholdelsesbehandling lige efter installationen, specielt på overflader, som udsættes for hård slitage. Vi anbefaler Kährs Satin Oil eller Kährs Oil Refresher, eftersom de bidrager til at beskytte overfladen. For indfarvede produkter i objektmiljø anbefaler vi et vedligeholdelsesprogram med regelmæssig genindfarvning. For mere detaljerede oplysninger om pleje og vedligeholdelse, se brochuren Vedligeholdelsesguide (Underhållsguide), som kan downloades på Beskyttelsesmateriale Hvis der skal udføres yderligere arbejde i det rum, hvor gulvet er lagt, skal gulvet afdækkes med et materiale, der tillader fugt at slippe igennem (f.eks. papir). Kontrollér, at dette ikke misfarver gulvet. Bemærk, at visse typer, normalt genbrugspapir, ikke slipper fugt igennem og desuden er forsynet med et vokslag, som kan overføres til trægulvet. Dette forårsager uønskede glansvariationer. Hvidevarer har som regel ikke tilstrækkeligt store hjul til at undgå skader, hvis de skubbes hen over gulvet, hvorfor dette kræver kraftigere beskyttelsesdækning end blot beskyttende papir. Tape Anvend kun tape på afdækningsmaterialet ikke på trægulvet. Mange tapetyper klæber så kraftigt til gulvfladen, at lakken slipper gulvet, når tapen fjernes. Jo længere tapen får lov at blive siddende, desto større er risikoen for, at den klæber kraftigere til lakken. Ventilation Når et gulv lægges i et nybygget hus, bør huset ventileres, for at eventuel byggefugt ikke skal skade gulvet. Ved højere RF end 60 % kan der opstå varige formforandringer, f.eks. ved cellekollaps og/eller lamelgennemslag.

10 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 10 LÆGNINGS- OG MONTERINGSANVISNINGER Lægningsanvisning for dampspærre og mellemlæg 1. Plastfolie, 0,2 mm ældningsbestandig polyetylenfolie, anvendes som dampspærre og skal lægges med mindst 200 mm overlapning. Leveres dobbeltfoldet. Plastfolien skal ligge så tæt på parkettet som muligt i konstruktionen, men under mellemlaget. Ved lægning på EPS skal dampspærren placeres under isoleringen. Undgå at gå på udlagt plastfolie. Husk, at organisk materiale mugner i fugtig miljø. 2. Gulvpap (1 mm mellemlæg) skal lægges kant til kant og skal altid lægges over dampspærren. Det kan også anvendes til at udjævne mindre fordybninger i undergulvet (maks. tre lag ved gulvvarme). Kan også anvendes som mellemlæg i strimler til 20 mm gulv, udlagt flydende på strøer. 3. Cellofloor (3 mm mellemlæg af polyetylenskum) (30 kg/ m3) skal lægges kant til kant. Cellofloor i strimler er også ideelt at anvende som mellemlæg til 20 mm gulv, udlagt flydende på strøer. Må aldrig lægges i flere end ét lag. 4. Kährs Tuplex, 3 mm polyetylenfolie med polystyrengranulat, er en såkaldt kombiunderlagsmåtte, som skal lægges med tekstsiden opad og med den indbyggede 200 mm brede flig udad. Fligen foldes ned, og næste omgang lægges over den, kant til kant. Dette giver en dampspærrefunktion. Hvis Kährs Tuplex skal samles i de korte ender, skal der lægges en 400 mm bred strimmel af en 0,2 mm ældningsbestandig polyetylenfolie over samlingen, for at den skal blive tæt. Kährs Tuplex lagt på denne måde fungerer både som dampspærre og som mellemlæg. Tuplex må aldrig lægges i flere end ét lag. 5. Kährs beskyttelsespap udlægges med foliesiden nedad. Beskyttelsespap anvendes for at beskytte parkettet mod spild og lettere slitage efter lægning. Beskyttelsesmateriale må ikke tapes til trægulvet. Hvis tunge genstande såsom køleskab eller fryser med små hjul skal transporteres på gulvet, skal der anvendes kraftigere beskyttelse. Rengør gulvet omhyggeligt, før beskyttelsespappet lægges på. Pas på sand og grus, som kan trykkes ned gennem pappet. Beskyttelsespappet er biologisk nedbrydeligt og kan indleveres til genbrug

11 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 11 Anvendelse af forskelligt værktøj og hjælpemidler 1. En slagklods anvendes til at lægge brædder med woodloc -fuger. Der skal blot lette slag til mod brættets kant, for at brædderne går på plads. Læg slagklodsens langside mod brættets kant. Lad det ene hjørne hvile mod brættets kant, og bank med det andet mod brættet. Derved skabes den rette kraft, og brættet beskadiges ikke. 2. Låseværktøjet anvendes for at skyde låsefjedrene ind i sidste række for at låse fugerne. Låseværktøjet kan også anvendes til at låse låsefjedrene op, hvis man f.eks. ønsker at skifte en planke ud. 4. Kährs lim til trægulve. En 1-komponentlim, polyvinylacetat, som anvendes ved traditionel fuge samt ved specialløsninger med woodloc -fugen. Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for god ventilation. 5. Monteringskiler (med hager ) anvendes parvis liggende for at danne fleksibel afstand til tilsluttende flader ved lægning af gulvbrædder. Anvend to eller flere afhængig af dilitationsfugens størrelse. Fjern kilerne, når gulvet er lagt. 3. Et trækjern anvendes til at banke den sidste række på plads

12 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 12 Lægningsanvisning for Kährs trægulve med Woodloc 5S-fuger: flydende lægning på plant og fast underlag Brug Kährs lægningsværktøjer. Forberedelser: Husk dampspærre, hvis konstruktionen kræver det. Beregn først, hvor mange gulvbrædder der går til. Hvis sidste brædderække bliver smallere end 30 mm, bør også den første brædderække saves til. Ved lægning af gulve med woodloc -fuger letter det, hvis lægningen startes ved den langside, der har flest døre. Hvis der er døre ved kortsiderne i rummet, så start hver brædderække ved disse. Brædderne kan lægges både fra venstre og højre. Maksimal gulvbredde for Kährs trægulve med Woodloc 5S-fuger er 25 m. Kontakt Kährs, hvis der er tale om bredere gulve Begynd i et hjørne, og læg fra venstre mod højre med den lange forside ud mod rummet. Sæt en afstandsklods på bræddens korte side. Langsidens afstand til væggen kan justeres senere, når tre rækker er blevet lagt. 2. Vinkl gulvbrædderne ned ifølge ill. 2. Fortsæt på samme måde med hele den første række. Brædderne kan efter behov lægges fra højre til venstre. 3. Sav det sidste bræt i første række af til korrekt længde, og begynd næste række med det stykke, der blev tilovers. Bræddernes endesamlinger skal forskydes med mindst 500 mm Vinklen på brættet som skal lægges skal være ca 20. Max anbefalet lægningsvinkel er 30. Ved lægning skubbes brættet ind i det foregående bræts notspor (den brede fals). Låsefjederen skubbes derved ind, og låser foregående kortendes samling. 5. Ved for høj lægningsvinkel (over 30 ), er der en risiko for at låsefjederen trykkes ned og knækker, hvorved kortenden forbliver ulåst. Dette kan medføre højdeforskelle på kortenden Brædderne leveres fra fabrikken med låsefjederen placeret så den passer med slidlagets kant. Hvis brættet udsættes for stød under ex transport, eller håndtering af brættet ved lægning, kan låsefjederen have ændret placering. Hvis dette er sket, må den rettes på plads manuelt. 7. Brættet placeres i den rigtige vinkel (20-30 se ovenfor). Skub brættet, så kortenden ligger ind mod foregående bræts kortende, som pilen viser på billedet. Vær omhyggelig med at fugen er ren Skub brættet til samme niveau som foregående bræts kortende. Kan du ikke lægge brættet ned uden kraft, så er brættet eller låsefjederen ikke i korrekt position. Tag brættet op og kontroller placeringen af låsefjederen. 9. Slå let med slagklodsen på langsiden for at sikre, at den ligger i den korrekt position.

13 Lægningsanvisning for Kährs trægulve Når tre rækker er lagt, kan gulvets afstand til væggene justeres. Sæt kiler mellem gulv og væg Den første gulvrække skal passes ind imellem til en skæv væg. Læg den første række, og sørg for, at alle tværbrædder er sat korrekt sammen og ikke er forskudt indbyrdes. Før hele rækken ind mod den skæve væg, og ret til efter væggens konturer. Sav og eftermontér brædderne. Fortsæt lægningen med næste række. 12. Til varmerør bores der hul i brættet. Hullerne skal være mindst 20 mm større end rørets diameter. Sav som vist på billedet. Når brættet er monteret, limes den afsavede stump fast, og hullerne dækkes med rørmanchetter. 13. Hvis du skal save en dørgerigt af, kan du bruge et gulvbræt som underlag. Så får du præcis den rigtige højde. Hvis du er nødt til at banke et bræt i på langs, skal brættets fuge beskyttes med en afsavet stump fra en kortside, som sættes i fugen. 14. Hvis du ikke skal vinkle brædderne under f.eks. en dørfuge og har lagt radiatorer, skal du gøre sådan: 14a. Skær 2/3 af låseelementet væk. 14b. Lim. Bræk brædden på plads med et trækjern. Woodloc 5S-fuger kan ikke lægges med ende mod langsiden. Hvis du skal montere flere ting i rummet, så sørg for at beskytte gulvet med et materiale, der slipper fugt igennem, f.eks. Kährs beskyttelsespap a 13 14b Praktisk tip! Det kan være nødvendigt at slå gulvbrædder på plads (langside eller kortside). Dette gælder for eksempel ved døre eller andre vanskelige steder, hvor brættet skal skubbes på plads. Når et bræt skal slås i på langs, sættes en lille bræddestump fra enden af brættet ind i fugen. Dette beskytter brættets ende. 15. Det sidste bræt saves til den korrekt bredde. Læg det sidste bræt oven på den næstsidste brædderække med ca. 5 mm forskydning mod væggen. Markér savsnittet ved hjælp af et bræddestykke uden låseliste. Tilføj det tilsavede bræt. Gør det samme med den næste Arbejd horisontalt med låseværktøjet Den sidste brædderække skal låses med låseværktøjet. Vær omhyggelig med at centrere værktøjet over endesamlingen, ved hjælp af den korte studs. Træk herefter værktøjet ind mod dig, uden at løfte det opad. På den måde skubbes låsefjederen ind og låser brættet på den rigtige måde. Når alle låsefjedre er på plads, er gulvrækken låst. Nu mangler du bare at montere sokler. Disse må ikke trykkes ned, så gulvet kiles fast. Ved overgangen til andre lokaler anvendes f.eks. niveaulister eller afslutningslister. 17. Hvis låseværktøjet ikke arbejder horisontalt er der en risiko for at låsefjederen ikke kommer i låst position. 18. Brædderne kan om nødvendigt lægges fra alle retninger. Woodloc 5S er enkel at tage op. Anvend låseværktøjet (den lange tap), som anvendes på samme måde, som når du låser gulvet. Træk værktøjet mod dig, og låsefjederen havner i en ulåst position, og du kan nu let tage brættet op

14 Lægningsanvisning for Kährs trægulve Modsat monteringsretning. Indsæt det første bræt i notsporet. Hold vinklen på gr. 20. Indsæt det næste bræt i notsporet. Skub brættet hen så det passer med den korte ende af det foregående bræt. Når hele rækken er afsluttet lægges brædderne ned, så de låser den foregående række. 21. Baglæns montering Hvis brædderne skal monteres baglæns, skal låsefjederen skubbes 5 mm til åben position (se illustration). Læg næste bræt i position. Låsefjederen skal skubbes ind manuelt (anvend eventuelt en slagklods). Når låsefjederen flugter med kanten af slidlaget, er brættet låst på plads. OBS! Kontroller at brættet er låst ved forsigtigt at løfte i brættet, eller trykke på det med hånden. VIGTIGT! HAR MAN HAFT GULVENE OPPE, EFTER DE HAR VÆRET LÅST, SKAL MAN HUSKE AT SKUBBE LÅSEFJEDEREN TILBAGE, SÅLEDES AT BRÆDDERNE LÅSER KORREKT NÅR DE BLIVER LAGT NED IGEN. HUSK ALTID AT KONTROLLERE AT LÅSEN ER AKTIVERET. HVIS DET IKKE ER TILFÆLDET, VIL KORTENDEN BEVÆGE SIG VED BELASTNING Nogle problemer, der er lette at løse. A. Begynd altid med at lægge rækkerne af brædder fra døren af. Det gør det nemmere at slå det næste bræt under rammen. Med Woodloc 5S kan resten af brædderne i rækken lægges både fra venstre eller højre. B. Ved lægning med den korte ende af brættet mod en dørkarm tilpasses brættet efter dørkarmen eller beskær dørfugen. Læg brættet så tæt på karmen som muligt, og slå forsigtigt på det fra kortsiden. Beskyt brættet med en bræddestump (f.eks. en tilpasset kortende). C. Hvis brættet ikke kan vinkles ind mod dørgerigten, saves 2/3 af låsekanten af. Dette gør det muligt at slå brættet på plads. Påfør lim på fersiden, for at undgå at fugen svækkes. D. Ved lægning under lysninger er det ofte nemmest at indpasse disse brædder, før brættet i væggens forlængelse lægges. A C B D

15 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 15 Lægningsanvisning for Kährs 15 mm trægulv på celleplast 150 kpa; flydende lægning i boligrum Isolering med EPS Celleplastpladerne skal opfylde kravene i henhold til mindst Gruppe M, trykstyrke =150 kpa (densitet 30 kg/m3) iht. SS- EN Det er vigtigt, at de er tilpasset til dette anvendelsesområde, og at de opfylder kravene til tykkelsestolerance og densitet. Densiteten skal ligge inden for ±10 %. For at undgå ubehagelig fjedring af det færdige gulv skal pladernes tykkelsestolerance være ±0,5 mm. Af samme grund må der ikke anvendes buede plader. Celleplastpladerne lægges med længderetningen mod den retning, gulvbrædderne skal have, og forskydes (lægges i forbandt), så der ikke dannes nogen gennemgående fuger i bræddernes længderetning. Hele undergulvet skal dækkes med celleplastplader på en sådan måde, at alle brædder har fuld bæreevne. Specielt bør man være opmærksom på rørføringer og dørgennemgange etc. I visse tilfælde kræves forstærkninger med trælægter. Følg celleplastproducentens anvisninger. Celleplastpladerne skal beskyttes, hvis man går på dem, før gulvet lægges, for at forhindre trykskader. Mellemlæg Mellem celleplast og trægulv lægges et mellemlæg for at undgå knirkelyde. Lægningsanvisning for Kährs trægulv på 250 kpa; flydende lægning i offentligt miljø Celleplastpladerne skal opfylde kravene i henhold til mindst Gruppe T, trykstyrke = 250 kpa (densitet 40 kg/m3) iht. SS- EN Det er vigtigt, at de er tilpasset til dette anvendelsesområde, og at de opfylder kravene til tykkelsestolerance og densitet. Densiteten skal ligge inden for ±10 %. For at undgå ubehagelig fjedring af det færdige gulv skal pladernes tykkelsestolerance være ±0,5 mm. Af samme grund må buede plader heller ikke anvendes. retning, gulvbrædderne skal have, og forskydes (lægges i forbandt), så der ikke dannes nogen gennemgående fuger i bræddernes længderetning. Hele undergulvet skal dækkes med celleplastplader på en sådan måde, at alle brædder har fuld bæreevne. Specielt bør man være opmærksom på rørføringer og dørgennemgange etc. I visse tilfælde kræves forstærkninger med trælægter. Følg celleplastproducentens anvisninger. Celleplastpladerne skal beskyttes, hvis man går på dem, før gulvet lægges, for at forhindre trykskader. Celleplastpladerne lægges med længderetningen mod den

16 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 16 Monteringsanvisning for tilbehør til trægulve Lister Lister anvendes til at dække bevægelsesfuger, dilitationsfuger etc. Kährs har lister i de fleste træsorter. Sortimentet af vore træ- og aluminiumslister finder du på Vær opmærksom på kravet om dilitationsfuge mellem trægulv og niveau-, afslutnings- og T-lister samt trappeforkanter. Niveaulister anvendes ved overgang til lavere niveau. Overgangslister anvendes til at dække f.eks. dilitationsfuger. Afslutningslister anvendes til at dække bevægelsesfuger mod f.eks. altandøre. Montering af lister Tryk ikke lister for hårdt ned ved montering, da der er risiko for, at gulvet låses, eller at der opstår knirkelyde. Af samme årsag må lister heller ikke limes, skrues, sømmes i eller gennem trægulvet. Flexlisten som kan bøjes. Flexlisten er specielt velegnet rundt om f.eks. søjler med en diameter på mindst 200 mm. Mål omkredsen på søjlen. Tilføj krympemængde, og sav listerne til halvdelen af omkredsen. Fugt listen med en svamp med vand, og stop den tilbage i den medfølgende plastpose, og luk den. ALTERNATIV A A1 Lad fugten virke natten over. Er bøjeligheden stadig ikke tilstrækkelig, gentages behandlingen. Spænd den omkring søjlen med spændebånd, til listen er tørret og krøbet (48 timer). Fastgør den til søjlerne (med expander og skruer). Ved at fugte listen igen kan den når som helst omformes, forudsat at der ikke er foretaget nogen overfladebehandling. Aluminiumlister Listesystemet består af en basisliste og overlister af forskellig karakter. Disse kan anvendes til trægulve i tykkelser mellem 7 16 mm. Basislisten er forsynet med gevind til de medfølgende specialskruer. Basislisten fastgøres i undergulvet med de medfølgende skruer. Ved betongulv bores 5 mm huller. De vedlagte plastexpandere drives ned, og listen skrues fast med krydskærvskruerne (Pozidrive 1). Montering af finerede fodlister Anvendes for at opnå pæn tilslutning til f.eks. dørfatninger og gering af liste. Monteringsanvisning for Kährs trappeforkanter Udtrin i en afvigende træsort markerer på en effektiv måde, hvor trappen begynder og slutter. ALTERNATIV A: Ved lægning af gulvet fra væggen mod trappen. A2 19 mm 19 mm A3 1 A mm 10 mm

17 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 17 ALTERNATIV B: Ved lægning af gulvet fra trappen mod væggen. Skruning gældende for både alternativ A og B. ALTERNATIV B B mm 4,5 mm 3. Trappeforkanter til woodloc Hvis der anvendes trappeforkanter med woodloc, bør lægningen planlægges sådan, at afsluttende brætsamlinger ender i flugt med det øverste trins forkant, så forkanten kan hægtes fast. Tilpas placeringen, så der opnås korrekt bevægelsesfuge. Trappeforkanten skal limes i samlingen mod den plane fer. Hvis denne lægningsmåde ikke er mulig, anvendes trappeforkant til traditionel fuge. Trappeforkanter til traditionel fuge Anvendes i de tilfælde, hvor en trappeforkant til woodloc ikke kan anvendes. Hvis gulvet afsluttes vinkelret mod trappen, eller hvis ovenstående lægningsmåde ikke er mulig, kan det være nødvendigt at save brættet over og fræse en ny not i gulvbrædderne. Fræs notet med en 4,5 mm pladenotfræser. Vær omhyggelig med højdeindstillingen. Løs fjeder medfølger.

18 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 18 Anvisninger for supplementsprodukter 1. Rørmanchetter anvendes for at dække bevægelsesfugen ved radiatorrør. Manchethalvdelene limes til hinanden omkring røret med trælim (se billedet). Størrelse Ø 50 mm til 18 mm rør. 2. Tvillingrosetter anvendes for at dække bevægelsesfugen omkring radiatorrør etc. Udmål, hvor der skal tages hul, og bor ud til rørene med et bor, som kun er en anelse større end rørene. Rosethalvdelene limes til hinanden omkring røret med trælim (se billedet). Størrelse 50 x 110 mm. 3. Glidesøm slås fast med hammer. Disse anbefales på møbelben af træ og tungere møbler, eftersom de sidder bedre fast. Selvklæbende filtdupper anvendes, hvor det ikke er muligt at anvende glidesøm. Filtdupper slides ned og skal udskiftes med jævne mellemrum. 4. Woodfiller udfylder f.eks. hvor der er gået en flis af gulvet. Hvis der skal anvendes meget spartelmasse, kan det være nødvendigt at gentage spartlingen, da der kan forekomme en vis indsynkning. Supplér altid med Touch-up Laquer eller Touch-up Oil, afhængigt af hvilken overfladebehandling gulvet har. Woodfiller findes i 8 forskellige farver for at passe til træsorten. Woodfiller tåler frostgrader. Om nødvendigt kan Woodfiller blødgøres yderligere ved at varme den lidt i vand. Anvendes ved stuetemperatur. Fortyndes med vand, hvis den er tørret i dåsen. 5. Touch-up Laquer (på vandbasis) findes til lakerede og matlakerede gulve til at reparere småskader og ridser samt supplere reparation med Woodfiller. De har samme glansværdi som lak og mat lak (henholdsvis 30 og 10 Gardner). Glasflaske (30 ml) med pensel. Beskyttes mod frost. Holdbarhed mindst et år fra fremstillingsdato. 6. Touch-up Oil anvendes på olierede gulve til at reparere småskader og ridser samt supplere reparation med Woodfiller. Har samme glansværdi som UV-olie (10 Gardner). Glasflaske (30 ml) med pensel. 7. Kährs Repair Kit er en hård voks, som anvendes, hvor der er gået en lille flis af gulvet etc. Sættet indeholder varmeapparat, hård voks, spatel, tuscher, Touch-up Laquer og Touch-up Oil samt anvisninger

19 Lægningsanvisning for Kährs trægulve 19 Kährs politik vedr. fejl (baseret på retningslinjerne i AMA Hus 08/MC.) Mellemrum Mellemrummets bredde må højst være 0,2 mm, når der lægges lamelgulve af træ. Inden for garantiperioden er 2 x 1 mm brede mellemrum dog tilladt på et gulv, der er op til 30 m 2 stort. Ved et større område står antallet af tilladte mellemrum i forhold til det pågældende område. Højdeforskelle Højdeforskellen må højst være 0,2 mm. Der må dog godt forekomme højst 5 individuelle højdeforskelle på op til 0,3 mm på et gulvområde på op til 30 m 2. Ved et større område står antallet af tilladte højdeforskelle i forhold til det angivne område. Fejl i mønstre Mindre forskydninger i mønstret, der er fremkommet under fremstillingen, må forekomme mellem brædder, der ligger ved siden af hinanden.

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING Lægningsanvisning for Kährs trægulve 1 2010-09 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Lægning af trægulve woodloc 2g

Lægning af trægulve woodloc 2g Lægningsanvisning for Kährs trægulve 1 2010-05 DK Lægning af trægulve woodloc 2g AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV April 2007 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet skal være fast,

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat.

KLARGØRING. INSTALLATION INFORMATION premium click optimum click. Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. 1 Følg nøje alle anvisninger for at opnå et godt resultat. KLARGØRING Vi anbefaler, at alle planker til samme gulvprojekt bestilles på samme tid. 2 Sørg altid for at opbevare Pergo-vinyl omhyggeligt for

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER

MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER MONTERING AF DINE QUICKSTEP-FLISER 1) GENERELT QUICKSTEP UNICLIC er et revolutionerende system til lægning af laminatgulve uden brug af lim. Det praktiske not-/ferdesign betyder, at fliserne klikkes sammen.

Læs mere

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning

Trægulve Svømmende & Fuldklæbning Lægningsanvisning Trægulve Svømmende & Fuldklæbning 21 August 2012 Lægningsanvisning Svømmende 13 & 14 mm BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim)

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SVØMMENDE 12 OG 14 MM TRÆGULV Gældende pr. 14. februar 2007 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet

Læs mere

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning 1 Forberedelse Pergo gulvmaterialer bliver leveret med monteringsvejledning i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaring til illustrationerne, og er delt ind i tre områder: Forberedelser,

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

MONTERINGS INSTRUKTIONER

MONTERINGS INSTRUKTIONER R MONTERINGS INSTRUKTIONER Pergo Original Collection, Pergo Naturaltouch Collection, Pergo Vintage Collection, Pergo Exotic Collection, Pergo Classic Plus 1. Forberedelser Se illustration 1 til 2 samt

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N!

LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING LÆGNING AF B O L I G V I N Y L G Ø R - D E T- S E LV - S Å DA N! LÆGNING AF B O L Et vinylgulv skal lægges næsten som et væg-til-væg tæppe, og er du vant til at foretage

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

domestic Elegance Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

domestic Elegance Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo Domestic Elegance leveres med vejledninger i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaringer på illustrationerne og er inddelt i tre områder: Klargørings-, monterings-

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk

Jackon vådrum. Monteringsanvisning. Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering V Å D R U M. www.jackon.dk Monteringsanvisning Jackon vådrum V Å D R U M Fugtsikring Vægge og gulv Indretninger og renoveringer Isolering 10-2013 erstatter 02-2012 Jackon vådrum Produktbeskrivelse Væg Gulv Godkendelse MK 7.32/1651

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

optimum-lim Klargøring OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid.

optimum-lim Klargøring OPLYSNINGER TIL GULVLÆGNING Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid. Klargøring Vi anbefaler, at alle planker til samme kommercielle gulvprojekt bestilles på samme tid. Sørg altid for transportere vinylgulvet forsigtigt og opbevare det omhyggeligt for at undgå, at det vrider

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering vinduer og døre Montagevejledning Montering vinduer og døre Montering af døre Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider og fastholdes ved hjælp af kiler. Dørkarm sættes i lod i alle retninger,

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

REPARATIONSVEJLEDNING

REPARATIONSVEJLEDNING 2014-10 DK REPARATIONSVEJLEDNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 REPARATION AF KÄHRS-TRÆGULVE 2 INDHOLD

Læs mere

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim

Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim Nr. 527 Delvis udskiftning af gulvbrædder parket samlet uden lim A Beskrivelse I dette anvendelseseksempel beskrives, hvordan parketbrædder udskiftes i et parketgulv. Hvis et parketgulv beskadiges, er

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE Vores forventninger til et trægulv er meget forskellige. Nogle vil gerne have masser af liv og spil i træet, mens andre ønsker så stor ensartethed som muligt. Før trægulvet vælges

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV

Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T. Lægningsvejledning. Läggningsanvisning. April 2014 PLASTGOLV Lægningsvejledning Granit Safe.T, Granit Multisafe og Primo Safe.T Läggningsanvisning April 2014 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre

D DK. Montagevejledning PRO TEC Xframe. Montering skydedøre Montagevejledning Montering skydedøre Montering af skydedøre n leveres med den stående ramme monteret, og den gående ramme leveret løs med. Dørkarm indsættes i dørhul så den flugter muren ens i begge sider

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

22 mm Elegance monteret på strøer

22 mm Elegance monteret på strøer Lægningsanvisning 22 mm Elegance monteret på strøer 08. september 2014 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm Elegance Wide Plank monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav

Læs mere

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING HEDEX TRÆGULVE 14MM MONTERINGSVEJLEDNING (5G KLIKSYSTEM, SVØMMENDE MONTERING) FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen

Læs mere

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING EKO TRÆGULVE 22MM MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C.

Læs mere

Vedligeholdelse og reparation brugsanvisning

Vedligeholdelse og reparation brugsanvisning Vedligeholdelse og reparation af Kährs trægulve 1 2013-01 DK Vedligeholdelse og reparation brugsanvisning AB Gustaf Kähr Box 805 SE-382 28 Nybro Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com

Læs mere

Hold en indendørstemperatur på over 0 C.

Hold en indendørstemperatur på over 0 C. GYLDNE REGLER 8-0 C Læg dit gulv ved en temperatur mellem 8 og 0 C. Materialerne til et Quick-Step Livyn-gulv skal akklimatiseres der, hvor det skal lægges, ved en temperatur på 8-0 C i mindst 8 timer,

Læs mere

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde:

Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring. Tolerance højde: Skydepartier Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter, inden du begynder at montere. Se komponentliste på næste side. OBS! Næsten alle skruer er Torx-skruer. De skal bruge en T20 Torx-bit

Læs mere

Velkommen til Kährs DET FØRSTE LAMELGULV SLIDSTÆRK OVERFLADE SANSERNE VÆKKES DET BEDSTE SAMLINGSSYSTEM STOL PÅ DIT GULV ENDELØSE VARIATIONER

Velkommen til Kährs DET FØRSTE LAMELGULV SLIDSTÆRK OVERFLADE SANSERNE VÆKKES DET BEDSTE SAMLINGSSYSTEM STOL PÅ DIT GULV ENDELØSE VARIATIONER PRODUKT VEJLEDNING SLIDSTÆRK OVERFLADE Kährs har lagt meget arbejde og forskning i at finde en overflade behandling, der er stærk nok til at modstå daglig slitage, men samtidig tynd nok til, at fremhæve

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013

Lægningsanvisning. Boligvinyl. 5. Marts 2013 Lægningsanvisning Boligvinyl 5. Marts 2013 Læs dette først! 1. Boligvinylen kan monteres på spartlet betonunderlag, spånplade- og krydsfiner gulvplader, eksisterende trægulve eller træfiberplader (masonitplader).

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

5-I-1 LISTE. Ordrekode Foto Dimensioner Pakkemængder

5-I-1 LISTE. Ordrekode Foto Dimensioner Pakkemængder Ordrekode Foto Dimensioner Pakkemængder PGINCP(-)MD215 2150 x 13 mm x 48 mm 1 (inklusive kniv + skinne) Produktbeskrivelse Listen med Incizo teknologi er en enkel løsning til at skabe et perfekt finish

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Fra skovens træer til dit gulv

Fra skovens træer til dit gulv Fra skovens træer til dit gulv 1 2 Primaplank - Eg m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Eksklusiv EKO Primaplank med fasede sider 3 Primaplank - Ask m/ hvidpigmenteret olie el. matlak Primaplank - Eg m/

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere