KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME"

Transkript

1 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE Malmö Sverige Telefon: Fax:

2 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KRAV TIL UNDERGULVE SIDE 3 Et gulv bliver ikke bedre, end underlaget tillader Fugtighed og temperatur Krumhed SPECIFIKKE KRAV TIL GULVE LIMET PÅ UNDERLAGET SIDE 5 Generelt Lim ved limning TRÆGULVE OG GULVVARME SIDE 6 Specifi kke krav ved trægulve på gulvvarme Valg af trægulv Varmediffusionsmodstand i m 2 K/W DAMPSPÆRRE/FUGTSPÆRRE SIDE 7 Dampspærre Fugtspærre TRINLYDSISOLERING MELLEMLÆG SIDE 7 BETONGULVE OG SPARTLEDE GULVE SIDE 8 TRÆDÆK OG STRØER SIDE 8 SPÅNPLADE SIDE 8 PLYWOOD/KRYDSFINÉR SIDE 8 EKSISTERENDE TRÆGULVE SIDE 8 PVC-GULVE SIDE 8 LINOLEUMSGULVE SIDE 8 KERAMISKE GULVBELÆGNINGER SIDE 8 NÅLEFILT SIDE 9 VÆG TIL VÆG-TÆPPE SIDE 9 LETBETON SIDE 9 CELLEPLAST AF EPS SIDE 9 LUFTSPALTEDANNENDE FUGTSPÆRRE AF HD-POLYETYLEN SIDE 9 LUFTSPALTEDANNENDE STRØSYSTEMER SIDE 10 FORSKALLING SIDE 10 SAND SIDE 10 GIPSPLADER SIDE 10 GENERELT OM FUGT SIDE 11 Relativ fugtighed Fugtbeskyttelse Fugt er ofte årsagen til problemer

3 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 3 GENERELLE KRAV TIL UNDERGULVE Et gulv bliver ikke bedre, end underlaget tillader For at trægulve af forskellige typer skal kunne fungere i mange år er det bl.a. nødvendigt, at underlaget opfylder visse kriterier. Kriterierne er følgende: Ved lægning skal materialer, underlag og arbejdsstedet være varmet op til mindst 18 C, og den relative luftfugtighed i lokalet skal være lavere end 60 %. Underlaget skal være rent, fast og tørt samt være forsynet med nødvendigt fugtsikring. Undergulve skal være tilstrækkeligt plane. (HusAMA98, tabel 43.DC/-1 Klasse A samt MDB.3). Underlag af celleplast, EPS, skal besidde tilstrækkelig trykstyrke (RA98Hus IBF.11, HusAMA98IBF.11 eller SS-EN13163). Celleplastpladerne skal opfylde den nødvendige tykkelsestolerance (HusAMA98 IBF.11 eller SS-EN13163). Bløde undergulve, som giver sig, skal oprettes, f.eks. skal gulvtæpper med lang luv fjernes. Fugtighed og temperatur I RA kapitel MD fremgår det, at luftens relative fugtighed (RF) skal ligge mellem %. Er RF f.eks. højere end 60 %, skal lokalet affugtes, og er den lavere end 30 %, øges risikoen for konkavitet. Temperaturen skal være mindst 18 C. Det er vigtigt for parketgulvet, at luftens RF holdes mellem de angivne grænseværdier. Ved for høj RF kan der opstå varige skader. HusAMA98 JSF angiver f.eks., at i de tilfælde, hvor sprækkernes antal og størrelse er større end det, AMA foreskriver, skyldes dette som oftest en høj fugtpåvirkning efterfulgt af udtørring. Parketgulve skal altid sikres mod fugt fra undergulvet. Som fugtbeskyttelse (dampspærre) anbefaler vi 0,2 mm PE-folie, der er bestandig mod ældning, dvs. af en sådan kvalitet, at den opfylder kravene i den gældende udgave af SPF:s Verksnorm Folien skal lægges med mindst 200 mm overlapning. Vi godkender endvidere Kährs Tuplex som dampspærre. Underlaget skal altid være rent og frit for organiske materialer f.eks. savsmuld, papirrester og lignende før dampspærren udlægges. Det organiske materiale vil ellers forårsage mugdannelse, når RF senere øges under folien. Hus AMA98 JSF.52 behandler byggefugt. Det angiver 60 % relativ fugtighed (RF) som den øverste grænse i mellemdæk af f.eks. beton, hvor fugtsikring i form af en dampspærre normalt ikke er nødvendig. Bemærk, at nystøbte betondæk aldrig er tilstrækkeligt tørre, når gulvene skal lægges, hvorfor dampspærre altid er påkrævet. Nogle måneder efter støbningen er RF i dækket sædvanligvis < 95 %, hvorfor fugtmåling normalt ikke er nødvendig. Visse typer dæk kræver altid en dampspærre, uanset deres alder. I HusAMA98, MD fremgår det: Ved gulvlægning på terrændæk dæk over varme eller fugtige rum (fyrrum, bryggers) dæk over krybekældre varme gulve (gulvvarme) letbetondæk SKAL gulvkonstruktionen forsynes med dampspærre Letbetondæk skal forsynes med dampspærre pga. den lange gennemtørringstid. Er RF i underlaget over 95 %, er dampspærre af plastfolie ikke tilstrækkelig som fugtsikring. Krumhed For at et lagt parketgulv skal kunne fungere godt skal underlaget have en tilstrækkelig jævn overfl ade. For alle typer gulve fra Kährs gælder kravene iht. HusAMA98, tabel 43. DC/-1, klasse A Ved målelængde 2 m er tolerancen ±3 mm, og ved målelængde 0,25 m er tolerancen ±1,2. Kährs godkender også 1 m målelængde med tolerancen ±2 mm. Udstyr Der skal anvendes retholt. Der skal anvendes 2 længder med en benafstand på hhv. 0,25 m og 2,0 m. Benene skal have et anlægsareal mod underlaget på 100 mm². Kährs godkender også 1,0 m retholt til kontrolmåling. Der skal anvendes måleklods. Alternativet til retholt er præcisionsafvejning. Gennemførelse Ved måling skal retholtet placeres på det mest ugunstige sted på fl aden. Benene må dog ikke placeres i fuger i murværk eller andre lignende markerede fuger. Arbejdsfuger i beton- eller pladegulve er imidlertid ikke undtaget fra målebestemmelserne. Tolerancekravene i AMA skal ses som absolutværdier, og de skal derfor klares ved hvert målepunkt. En måling giver på denne måde altid svaret godkendt eller underkendt. Den tænkte linje mellem benenes anlægsfl ade mod underlaget anvendes som udgangsværdi. Alle målepunkter langs linjen skal derefter overholde de stillede krav, uafhængig af hvor retholten placeres. Også selvom kravene til krumhed er opfyldt, betyder det ikke, at trægulve ligger helt stift oven på underlaget. Den fjedring, der opstår, er imidlertid ikke skadelig for brædderne.

4 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 4 Eksempel A Forudsætninger: Målelængde = 2 m, Benhøjde = 10 mm Hjælpemiddel = Måleklods Hvis målingen med måleklodsen viser 7 mm, bliver plusværdien (+) 10 7=3 mm. Altså godkendt. Eksempel C Forudsætninger: Som i eksempel A En fl ytning af retholten til venstre giver plusværdien (+) 16 10= 6 mm, som heller ikke kan godkendes. Eksempel B Forudsætninger: Som i eksempel A Flyttes retholten til højre, så benene ender på forhøjningerne, bliver minusværdien (-) = 6 mm. Dette kan ikke godkendes, da alle målepunkter skal klare de angivne tolerancekrav. Ingen værdi for + eller må være større end 3 mm. Eksempler på målinger af krumhed: Plusværdi Minusværdi A B C

5 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 5 SPECIFIKKE KRAV TIL GULVE LIMET PÅ UNDERLAGET Generelt Hvis gulvmaterialet skal limes på betonunderlag, skal overfl aden have en sådan fasthed, at den kan klare en ridseprøve, uden at betonoverfl aden løsner i fl ager. Dette gælder også for spartlede gulvfl ader. Hvis overfl aden fortsat ikke er fast, skal den slibes bort, da limen i modsat fald får for dårligt fæste. Er underlaget af en sådan konstruktion, at man ikke kan lime direkte på den, eller det kræver dampspærre, skal der pålægges et plademateriale som underlag for parketgulvet. Selvom plademateriale ikke er påkrævet, anbefales det alligevel at bruge det som en overfl ade til at lime gulvet fast til. Gulvet kan på den måde let fjernes, når det skal udskiftes. Egnet plademateriale til dette formål er: Spånplader af god kvalitet, ikke under klasse 2 SIS i 19 mm tykkelse. Minimum 16 mm kan fungere, hvis underlaget er plant. Plywood (helst af fyr), ikke under B-kvalitet, i mindst 12 mm tykkelse, som skydes eller skrues fast i underlaget, c/c 400 mm. Følg altid pladeproducenternes anvisninger for montering. Vær opmærksom på limproducentens krav vedrørende primning på disse underlag. Overfl aden skal endvidere være ren og fri for støv, fedt og snavs. Gammel lim skal normalt fjernes, hvis den sidder tilbage på underlaget (følg limproducenternes anvisninger). Hvis pladeproducenten har anvendt et slipmiddel i produktionen, kan vedhæftningen svigte. For at sikre god vedhæftning kan pladerne slibes. Hvis underlaget stiller krav til dilationsfuge, gælder dette også for parkettet. Meget store uafbrudte områder kan lægges uden samlinger. Gulve, der lægges i mønstre, skal normal limes fast for at opnå gode resultater. Også ved limning bør man forskyde endesamlingerne, eftersom disse da planer gulvet ud og evt. svigt i vedhæftningen undgås, når limen tørrer. For at sikre god vedhæftning kan gulvfl aden også belastes, mens limen tørrer. Lim ved limning Overfl adebehandlede produkter, som skal limes på et mellemdæk af beton, hvor RF ikke overstiger 65 % i betonfl aden, skal limes med en lim, som ikke indeholder vand f.eks. en MS-polymerlim. Afvigelser i underlaget må aldrig udjævnes med lim det giver en ujævn og ugunstig limning. Anvend en limspreder, som giver den rigtige mængde lim. Limproducentens anvisninger skal følges. Kährs parketbrædder med woodloc -fuger kan limes på underlaget. Den læggekile med udtrækssnor, der anvendes til woodloc -lægning, er udformet således, at den også kan anvendes ved limning. Ved limning på mellemdæk af beton, hvor RF overstiger 65 % i betonoverfl aden, skal afsnittet herover læses, og det skal sikres, at limproducentens anvisninger følges. Ved lakering af gulve, der er limet med en MS-polymerlim, kan vedhæftning mellem overlakeringslak og fabrikslak ikke garanteres. Ved overlakering af gulv, som er limet med MS polymer, kan vedhæftning mellem overlakeringslak og fabrikslak ikke garanteres.

6 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 6 TRÆGULVE OG GULVVARME Generelt Trægulve og gulvvarme er i dag en meget almindelig kombination, som fungerer godt. Uanset hvilket opvarmningssystem, der vælges el eller vand har det ingen betydning for trægulvet. Gulvvarmesystemet skal give en effektiv og jævnt fordelt varme, maks. 80 W/m 2. Gulvets overfl adetemperatur må aldrig overstige 27 C. Dette gælder også ved/over rør til radiatorer, over rørstrenge og under gulvtæpper, møbler etc. I et normalt isoleret hus med et velfungerende gulvvarmesystem er gulvfl aden generelt 2 C varmere end rumtemperaturen. I et vandbåret gulvvarmesystem er fremledningstemperaturen generelt 7-12 C varmere end gulvfl aden. De anvisninger for lægning, der gælder for de forskellige gulvtyper, gælder også ved lægning på gulvvarme. Her beskrives hovedsageligt det, der er specielt for trægulve på gulvvarme. Specifikke krav ved trægulve på gulvvarme Gulvkonstruktionerne skal have et varmefordelende lag, som giver en meget jævn temperatur over hele gulvfl aden for at undgå for høje temperaturer ved varmekilden. Hele boligfl aden skal være opvarmet. Det gælder dog ikke ved et såkaldt komfortvarmesystem, der er et supplement til almindelig opvarmning. Temperaturen er da betydeligt lavere end de maksimalt tilladte 27 C på gulvfl aden. Gulvbelægningen (inkl. mellemlæg) skal have en lav varmediffusionsmodstand. Mulighed for med stor nøjagtighed at styre og begrænse overfl adetemperaturen skal være til stede. Det færdige gulvs overfl adetemperatur må på intet tidspunkt overstige 27 C. Dette gælder også under gulvtæpper og møbler. Med en møblering uden for mange eller tykke gulvtæpper er det rimeligt at nå 23 C på de frie gulvfl ader, hvilket giver en rum temperatur på ca. 21 C. Forudsætningen er naturligvis, at rummet har et normalt opvarmningsbehov, dvs. tæthed, isolering, vinduesfl ader m.m. skal være af normal standard. Bemærk, at kravet på maks. 27 C også gælder ved f.eks. rørstrenge fra shuntgrupper. Gulvkonstruktionen skal have dampspærre indbygget. Denne bør ligge så tæt ved trægulvet som muligt. Ved tykke eller tunge dæk er det ekstra vigtigt, at dampspærren ligger nær trægulvet. Dampspærren må under ingen omstændigheder ligge på den modsatte side af dækket. Trægulvet skal ligge tæt an mod underlaget uden luftspalter, som kan forårsage en kraftig udtørring af træet. Kährs Activity Floor kan imidlertid lægges på gulvvarme, da der ikke sker nogen udtørrende luftudveksling. Både vandbåren og elektrisk gulvvarme kan uden problemer anvendes sammen med Kährs trægulve, under forudsætning af at ovenstående betingelser er opfyldt. Valg af trægulv Alle Kährs gulve har woodloc -fuger, hvilket mindsker risikoen for forekomst af sprækker. Lamelparket af Canadisk Ahorn og Bøg udvider sig og krymper mere end andre træsorter. Gulvvarme medfører en øget udtørring, som forårsager ekstra krympning. I et koldt og tørt klima kan der derfor fremkomme sprækker mellem stavene og mellem brædderne. Varmediffusionsmodstand i m 2 K/W Produkt Uden mellemlæg Kährs trægulve 14, 15 og 20 mm 0,14 Kährs Linnea 7 mm 0,06 0,07 Vær opmærksom på, at tykke gulvtæpper eller lignende kan afstedkomme skadelige høje temperaturer i trægulvet. Gulvvarme Radiatorvarme Gulvvarme giver den ideelle varmefordeling i rummet.

7 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 7 DAMPSPÆRRE/FUGTSPÆRRE TRINLYDSISOLERING MELLEMLÆG Dampspærre Dampspærren skal placeres så tæt ved trægulvet, som konstruktionen tillader. Dette betyder ofte, at den placeres under mellemlægget. Som dampspærre anbefaler vi 0,2 mm tyk polyetylenfolie (PE-folie), som opfylder kravene i gældende udgave af Sveriges Plastforbunds Verksnorm Folien lægges med minimum 200 mm overlapning iht. RA98Hus JSF.5 og JSF.52. Med denne overlapning er tapening af fugerne ikke nødvendig. Eventuel strygning med såkaldt fugtisolering kan aldrig erstatte en dampspærre, dvs. også yde beskyttelse mod indtrængende fugt. Se afsnittet Fugtighed og temperatur om, ved hvilke underlag der altid kræves dampspærre. Når der anvendes dampspærre sammen med mellemlæg, skal folien ligge under mellemlægget. Kährs Tuplex godkendes som dampspærre, hvis lægning sker iht. anvisningerne. Iht. HusAMA98 JSF.512 må plastfolie ikke anvendes som fugtbeskyttelse, hvis RF i underlaget er > 95 %. Fugtspærre Ved lægning på gulvfl ader med RF på > 95 %, kan der iht. HusAMA 98 JSF.71 undertiden anvendes fugtspærre som fugtbeskyttelse. Fugtspærre fi ndes i et antal forskellige fabrikater, f.eks. Platon og Mataki, og den skal monteres iht. producentens anvisninger. For at opnå den største effektivitet skal konstruktionen være mekanisk ventileret. For at få et lydsvagt og behageligt gulv at gå på, skal der altid placeres en eller anden form for mellemlæg mellem underlaget og trægulvet. De mest almindelige i dag er polyetencelleplast, gulvpapir eller Kährs Tuplex. Ved et nominelt krav til trinlydsisolering har grundkonstruktionen stor betydning. Dette gør, at generelle anbefalinger ikke kan gives. Ved lægning af gulve i enfamiliehuse er Kährs Tuplex eller polyetencelleplast dog normalt tilstrækkeligt. Limede gulve bidrager ikke til forbedret trinlydsisolering. Mellemlægget placeres mellem undergulvet og trægulvet. Det skal lægges kant mod kant, ikke med overlapning. Når der anvendes mellemlæg sammen med dampspærre, skal mellemlægget placeres over dampspærren, som derved beskyttes mod slid og perforering. Kährs har tidligere testet nogle mellemlæg med hensyn til trinlydsisolering. Nedenfor ses resultatet af disse tests foretaget hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Ved nominelt krav om trinlydsdæmpning kontaktes en lydekspert. Gulvbeskrivelse Trinlyd Trinlyd Luftlyd ΔLw (db) klasse lyd ΔRw (db) 7 mm Kährs trægulv + gulvpap L ,0 7 mm Kährs trægulv + Cellofl oor 2 mm ,0 7 mm Kährs trægulv + Cellofl oor 3 mm ,0 7 mm Kährs trægulv + Airolen 1,8 mm ,0 15 mm Kährs trægulv + Cellofl oor 2 mm ,0 15 mm Kährs trægulv + Cellofl oor 3 mm ,0 15 mm Kährs trægulv + Airolen 1,8 mm ,0 15 mm Kährs trægulv + Airolen 3,0 mm ,5 15 mm Kährs trægulv + Tuplex 18 7

8 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 8 BETONGULVE OG SPARTLEDE GULVE EKSISTERENDE TRÆGULVE Ved gulve på terrændæk, dæk over krybekældre og på nystøbte mellemdæk er dampspærre obligatorisk. Betongulve, som ikke tidligere har været beregnet til lægning af parket, skal som oftest udjævnes, da parketgulve kræver et planere underlag. Flydende gulve: Ujævne betongulve kan jævnes med spartelmasse. Limede gulve: Hvis konstruktionen kræver dampspærre, skal der lægges en pladekonstruktion over denne. Ved limning på plader og betonundergulve kan store gulvfl ader lægges uden dilatationsfuge. Ved limning er en MS-polymerlim ikke tilstrækkelig som dampspærre. TRÆDÆK OG STRØER Træet i trædæk og strøer skal være tilstrækkeligt tørt (maks. fugtighedsgrad 10 %). Sørg for, at strøer og bjælker ligger i plan for at undgå knirken. Der skal være mindst 500 mm forskydning mellem endesamlingerne i nabobrædderækkerne, dog må endesamlingerne i nabobrædderækkerne ikke ligge i samme strømellemrum. En samling behøver ikke at ligge over en strø. SPÅNPLADER Spånpladerne skal være tilstrækkeligt tørre (maks. fugtighedsgrad 9,5 %) Bemærk, at maksimumbredden for lægning af spånplader kan være mindre end maksimumbredden for lamelparket. Limede gulve: Ved lægning på fast underlag, f.eks. på terrændæk, skal spånpladens tykkelse være mindst 16 mm. Hvis konstruktionen kræver dampspærre, skal denne lægges under spånpladen. Pladerne skal ikke fastgøres til underlaget. Hvis pladeproducenten har anvendt et slipmiddel i produktionen, kan vedhæftningen svigte. For at sikre god vedhæftning kan pladerne slibes. PLYWOOD/KRYDSFINÉR Plywood kan anvendes som underlag til limede parketgulve på beton, når der kræves dampspærre. Plywoodpladerne skal være tilstrækkeligt tørre (maks. fugtighedsgrad 9,5 %) Limede gulve: Tykkelsen på plywoodpladerne skal være mindst 12 mm ved lægning på plant underlag, f.eks. terrændæk. Hvis konstruktionen kræver dampspærre, skal denne placeres under plywoodpladen, som skal skydes eller skrues fast i underlaget, c/c 400 mm. Træet i trædæk og strøer skal være tilstrækkeligt tørt (fugtighedsgrad 10 %). Flydende gulve: Normalt lægges lamelparket vinkelret på det eksisterende gulv. Under forudsætning af, at de gamle gulvbrædder er plane, kan det nye gulv lægges i samme retning som de gamle gulvbrædder. PVC-GULVE Gulve, som ikke tidligere har været beregnet til lægning af parket, skal som oftest udjævnes, da parketgulve kræver et planere underlag. Flydende gulve: PVC-gulve kan anses at fungere som dampspærre, så længe gulvet og evt. samlinger er tætte og hele. Hvis der skal installeres gulvvarmesystem, skal gulvbelægningen fjernes, hvilket kan påvirke trinlyden. Limede gulve: Underlag af PVC-gulv kan være vanskeligt at lime på. Ofte er der ingen viden om, hvordan gulvet er lagt på undergulvet, eller hvilken lim der har været anvendt. Er det dårligt fastgjort, er der risiko for, at PVC-gulvet rives løs på grund af trækkræfter fra det pålimede trægulv. Derfor anbefales det, at gulvbelægningen fjernes. LINOLEUMSGULVE Gulve, som ikke tidligere har været beregnet til lægning af parket, skal som oftest udjævnes, da parketgulve kræver et planere underlag. Flydende gulve: Eftersom linoleumsgulve består af organisk materiale, skal disse fjernes, hvis konstruktionen kræver dampspærre. Hvis der skal installeres gulvvarmesystem, skal gulvbelægningen fjernes, hvilket kan påvirke trinlyden. Limede gulve: Underlag af linoleum kan være vanskelige at lime på. Ofte er der ingen viden om, hvordan belægningen er lagt på undergulvet. Er det dårligt fastgjort, er der risiko for, at linoleummet rives løs på grund af trækkræfter fra det pålimede trægulv. Derfor anbefales det, at gulvbelægningen fjernes. KERAMISKE GULVBELÆGNINGER Bemærk, at denne gulvtype ofte tidligere er blevet valgt pga. risiko for nedefra indtrængende fugt. Kontrollér derfor nøje kravet om dampspærre. Limede gulve: Limningen kan ikke ske direkte på keramiske gulvbelægninger. Hvis man river overfl aden op med f.eks. karborundum, kan limning udføres med spritbaseret lim. Keramiske gulvbelægninger anvendes ofte i fugtige lokaler og vådrum. Problemet med at fjerne eventuelt fedt primært fra fugerne i vådrum gør det

9 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 9 imidlertid meget svært at lime på denne form for underlag. Egnet plademateriale som underlag kan ses i afsnittet Specifi kke krav til gulve limet på underlaget. Kontakt limleverandøren for at få mere detaljerede oplysninger. NÅLEFILT Vær opmærksom på, at gulvtæpper kan indeholde rester af organisk materiale, som ved fugtpåvirkning kan udvikle mug. Gulve, som ikke tidligere har været beregnet til lægning af parket, skal som oftest udjævnes, da parketgulve kræver et planere underlag. Flydende gulve: Generelt kan fl ydende lægning ske. Ligger gulvet på en konstruktion, som kræver dampspærre, skal gulvtæppet fjernes. Det anbefales generelt, at gulvtæppet fjernes. Kährs Linnea kan lægges på dette underlag. Limede gulve: Limning kan ikke udføres. Fjern gulvtæppet. Hvis gulvet ligger på en konstruktion, som kræver dampspærre, skal der pålægges et plademateriale. CELLEPLAST AF EPS (EKSPANDERET POLYSTYREN) Ved tillægsisolering af betonterrændæk er det vigtigt at anvende EPS-plader, som er beregnet til lægning af trægulve. For at undgå ubehagelige eftergivende gulve og skader på langt sigt skal pladernes tykkelsestolerance være ±0,5 mm (se HusAMA98 IBF.11). Bemærk, at EPS-plader til f.eks. isolering på jorden under betonterrændæk har en meget større tykkelsestolerance. Sådanne plader er derfor uegnede. Af samme grund bør buede plader heller ikke anvendes. Følg celleplastproducentens anvisninger. Vores vejledning vedrørende EPS-celleplast er: Flydende lægning af 15 mm trægulve i beboelsesrum: EPS-celleplast med ikke under 150 kpa (densitet 30 kg/m 3 ) iht. SS-EN Mellemlæg placeres mellem celleplast og brædder. Flydende lægning af Kährs Linnea i beboelsesrum: EPS-celleplast med ikke under 150 kpa (densitet 30 kg/m 3 ) iht. SS-EN skal belægges med lastfordelende spånplade af mindst 10 mm tykkelse eller en 6 mm pløjet spån- eller træfi berplade. VÆG TIL VÆG-TÆPPER Vær opmærksom på, at gulvtæpper kan indeholde rester af organisk materiale, som ved fugtpåvirkning kan udvikle mug. Gulve, som ikke tidligere har været beregnet til lægning af parket, skal som oftest udjævnes, da parketgulve kræver et planere underlag. Flydende lægning af 15 mm lamelparket: Hvis gulvtæppets luv er kort, kan fl ydende lægning ske direkte på gulvtæppet, ellers skal det fjernes. Kræver gulvkonstruktionen dampspærre, skal gulvtæppet fjernes. Derfor anbefales det, at gulvtæppet fjernes. Flydende lægning af Kährs Linnea: Gulvtæppet skal altid fjernes. Limede gulve: Limning kan ikke udføres. Fjern gulvtæppet. Hvis gulvet ligger på en konstruktion, som kræver dampspærre, skal der pålægges et plademateriale. LETBETON På dette underlag anbefaler vi altid en dampspærre uanset dets alder. Ujævne letbetongulve kan jævnes med spartelmasse. LUFTSPALTEDANNENDE FUGTSPÆRRE HD-POLYETYLEN Luftspaltedannende fugtspærre er væsentlig tættere end dampspærre, hvorfor yderligere fugtbeskyttelse ikke er nødvendig. Fugtspærremembranen skal opfylde kravene i HusAMA 98 JSF.7, JSF.71 og JSF.72. Fugtspærre anvendes ofte i miljøer, hvor der er stor risiko for kapilarsugning i beton eller dårlig luft. Derfor kombineres denne konstruktion ofte med mekanisk ventilation for at opnå fuld effektivitet. Flydende gulve af 15 mm: Der fi ndes fl ere alternativer på markedet. Følg producentens anbefalinger og anvisninger. Flydende lægning af Kährs Linnea i beboelsesrum: Kährs Linnea kan lægges på Delta FM Yellow Line og Platon Multi uden lastfordelende plade. På Blue Platon skal der lægges en 10 mm lastfordelende spånplade. Følg i øvrigt producentens anbefalinger og anvisninger. Flydende lægning af Kährs Activity Floor 30 mm: Blue Platon er en af de membraner, der ikke kan anvendes som underlag til Activity Floor. Limede gulve: Se Kährs lægningsanvisning. Limede gulve: På grund af kravet om dampspærre kræves en pladekonstruktion, på hvilken gulvet kan limes. Dampspærren placeres under pladekonstruktionen.

10 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 10 LUFTSPALTEDANNENDE STRØSYSTEMER SAND Flydende gulve: Ved lægning af strøsystemer såsom Nivell eller Granab skal der først skruelimes en 22 mm spånplade på strøerne iht. producentens anvisninger. Vær opmærksom på, at man i mange tilfælde er nødt til at beskytte gulvet med en dampspærre. Følg strøproducentens anvisninger vedrørende mekanisk ventilation. Flydende gulve: 15 mm lamelparket kan lægges på underlag af sand. Iht. HusAMA98. MDB.336 skal sandet dækkes med plastfolie, der lægges med mindst 200 mm overlapning, og som trækkes op ad væggene. GIPSPLADER FORSKALLING Denne konstruktion anvendes ofte sammen med gulvvarme. Flydende gulve: 15 mm lamelparket kan lægges på forskalling 28 x 120 mm, ideelt med c/c 160 mm. Flydende gulve: Gipsplader kan anvendes som underlag for fl ydende lægning. Limede gulve: Anvend ikke lim på papbeklædte gipsplader, da det kan forårsage delaminering i paplaget. Disse anbefalinger gælder ved lægning på forskalling på bjælker med maks. c/c 600 mm.

11 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 11 GENERELT OM FUGT Fugt er en faktor, der spiller en stor rolle i forbindelse med gulvlægning og har stor indvirkning på slutresultatet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan fugt påvirker gulve og gulvlægning, samt hvordan man løser problemet. Med en smule viden og den rette indstilling kan potentielle problemer undgås. Relativ fugtighed (RF) Defi nition: Luftens evne til at absorbere og indeholde fugt står i relation til luftens temperatur. Om vinteren har man normalt en lav udendørstemperatur, hvilket giver en høj RF. Hvis udendørstemperaturen f.eks. er -10 C, kan luften maksimalt indeholde 2,14 g vand/m 3 luft. Når denne udendørsluft trækkes ind i huset og opvarmes til +20 C, ændres mængden af vand ikke. Ved +20 C kan luften maksimalt indeholde 17,34 g vand/m 3 luft. Altså er 2,14 g/m 3 ved 20 ºC mindre vand end den mængde, luften kan indeholde, hvilket giver en lav relativ fugtighed. Se nedenstående fi gur. Diagrammet ovenfor viser, hvordan RF varierer i løbet af året. Kurvens niveau og udsving varierer i forskellige dele af verden. (Denne kurve afspejler forholdene i Norden.) Som det fremgår af diagrammet, er der en træghedseffekt i træet, så FB (fugtbalancen) får en noget fl adere kurve end fugten i indendørsluften. Alle porøse materialer, f.eks. træ, tilstræber at opnå samme relative fugtighed som den omgivende luft. Træ er et hygroskopisk materiale, hvilket gør, at det krymper eller udvider sig afhængigt af det omgivende klima. Forskellige træsorter ændres i forskellig grad. Bevægelserne i træ er endvidere heller ikke ens. Fremstillingsmetoden giver lamelparket og Linnea en spærret eller låst konstruktion, idet de forskellige lag lægges i forskellige vinkler. Bevægelserne svarer kun til % af bevægelserne for massivt træ. Jo mere man lufter ud om vinteren, desto tørrere bliver indendørsluften (og dermed gulvet). Dette gælder naturligvis også for mekanisk ventilerede bygninger. Den nedenstående tabel viser krympningen ved tørring af frisk træ til en fugtighedsgrad på 0 %: Træ er dobbeltbrydende, dvs. at det giver forskellige udsving i forskellige retninger, hvilket f.eks. er tydeligt i form af krympning og udvidelse. Den fugtrelaterede bevægelse kan imidlertid ikke forhindres helt. Det er derfor vigtigt, at der efterlades en dilatationsfuge mellem gulv, vægge, og andre faste genstande, når et parketgulv lægges fl ydende. For at gulvet ikke skal absorbere fugt allerede inden lægning, er det vigtigt, at emballagen ikke åbnes før på tidspunktet for selve lægningen. Brædderne i uåbnede emballager har en RF svarende til ca. 40 % ved 20 C, hvilket er årets middelværdi indendørs i Norden. Træets hygroskopiske egenskaber betyder i praksis, at lamelgulve om vinteren bliver svagt konkave og om sommeren svagt konvekse i tværsnit. For at gulvbrædderne ikke skal blive mere konkave end det, der er acceptabelt, bør den relative fugtighed om vinteren ikke være lavere end 30 %. Vigtigt: I nybyggede huse er der på tidspunktet for lægningen af parketgulvet ofte stadig et højt fugtighedsniveau. For at undgå skader er det vigtigt, at den relative luftfugtighed under og efter lægningen ligger under 60 %. Hvis den relative fugtighed i gulvbrædderne overstiger 60 %, kan der opstå varige formforandringer i materialet. Dette kunne f.eks. være tilfældet, hvis gulvet er blevet lagt i et nybygget hus med utilstrækkelig eller ingen ventilation, f.eks. i ferieperioder. Ventilation er en enkel måde at holde den relative fugtighed på et lavt niveau ved lægning af gulv i nybyggede huse. Bemærk, at overdreven udluftning/ventilation om vinteren under normale forhold, dvs. i beboede huse, kan føre til en for lav RF. Rum- og materialetemperaturen skal være mindst 18 C. Se Hus AMA98 MD. Parketgulvet skal derfor lægges, når alle andre håndværksmæssige arbejder er afsluttet, f.eks. når malerarbejde og fl iseopsætning er klar, og når byggepladsen har nået den rette RF. Max 17,34 g/m 3 (RF 100 %) Max 2,14 g/m 3 (RF 100 %) RH 10 % RH 10 % - 10 C + 20 C -10 C +20 C D F A J A O D Indendørs FB træ 20 C Udendørs Årlig middel Ved tørring af frisk træ til en fugtighedsgrad på 0 %, er krympningen som følger: Træ På tværs af årringene Langs årringene I fibrenes retning Volumen Eg og Fyr 4 % 8 % 0,4 % 12 % Bøg og El 6 % 12 % 0,3 % 18 %

12 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 12 Fugtbeskyttelse På dæk med en relativ fugtighed, der er lavere end 60 %, er fugtbeskyttelse normalt ikke nødvendig. Bemærk, at nystøbte dæk ikke kan klare dette krav, hvorfor der altid kræves fugtbeskyttelse. Fugtbeskyttelse forhindrer fugtdiffusion (fugtvandring) mellem forskellige byggematerialer i en bygning og udføres almindeligvis med 0,2 mm aldersbestandig polyetylenplast. Lægningsanvisning for dampspærre og mellemlæg fi ndes i afsnittet Dampspærre/Fugtspærre i denne brochure. Fugtvandring i konstruktioner styres af damptrykket, som igen er afhængigt af temperatur og fugtindhold. Ved samme RF har et materiale med en højere temperatur et højere damptryk end et koldere materiale. Ved samme temperatur har et materiale med en højere RF et højere damptryk end et med lavere RF. (Sammenlign med terrændæk.) Damptrykket i en konstruktion vil udjævne sig og fordeler sig derfor fra et højere damptryk til et lavere damptryk, hvilket som oftest er fra varmt til koldt. I visse situationer sker fugtvandringen i den forkerte retning (dog stadig fra et højere damptryk til et lavere). Hvis dette sker i en gulvkonstruktion af krybekældertypen med trægulv med færdig overfl adebehandling, men uden dampspærre, bliver gulvets overfl adebehandling det første tætte lag, fugten støder på. Dette medfører, at overfl adetræet i trægulvet svulmer op og eventuelt beskadiges. Visse konstruktioner belaster damptrykket pga. indtrængende fugt, med stort fugtindhold eller relativt set højere temperaturer. Ved lægning på gulvfl ader med RF på > 95 %, kan der iht. HusAMA 98 JSF.71 undertiden anvendes fugtspærre som fugtbeskyttelse. Fugtspærre fi ndes i et antal forskellige fabrikater, f.eks. Platon og Mataki, og den skal monteres iht. producentens anvisninger. For at opnå den største effektivitet skal konstruktionen være mekanisk ventileret. På følgende undergulve, uanset alder, er det i henhold til ovenstående obligatorisk at anvende fugtbeskyttelse: gulvvarme betongulve, som ligger direkte på jordoverfl aden (terrændæk) gulve over varme eller fugtige rum (f.eks. fyrrum eller bryggers) dæk over ventileret krybekælder letbetondæk

13 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 13 Fugt er ofte årsagen til problemer De mest almindelige årsager til reklamationer over trægulve er skader forårsaget af høj fugtpåvirkning efterfulgt af udtørring. Trægulvets fugtighed hænger direkte sammen med den omgivende lufts fugtighed. Hvis luftfugtigheden er høj, øges trægulvets fugtindhold, og gulvet udvider sig. Høj luftfugtighed kan forårsages af almindelig bygningsfugt eller mere almindeligt af fugt i betondækket og indtrængende vanddamp ved diffusion fra jorden via dækket. Når det fugtige trægulv senere tørrer ud, krymper det. Hvis fugtigheden er for høj, kan der opstå varige skader i gulvet. Også naturlige, sæsonmæssige klimavariationer forårsager en vis bevægelse udvidelse og krympning i trægulvet samt mindre forandringer på tværs. Disse forandringer er normalt ikke varige. I løbet af sommer og efterår får f.eks. lamelbrædder på grund af udvidelse en nogen konveks tværform. Brædderne krymper senere i løbet af opvarmningssæsonen, og de får i løbet af vinteren en noget konkav tværform. Kährs Linnea kan ved fugtforøgelse endog optræde omvendt. Der kan dannes sprækker mellem brædderne, men disse forsvinder igen, når RF bliver højere. Det ideelle RF-niveau for træ er %. Dette er også fordelagtigt af andre grunde. Diagrammet Sunde huse fra BFR rapport R113:1989 viser, at ved højere eller lavere RF skabes/forværres problemer som skimmeldannelse, bakterievækst, astmabesvær osv. i indendørsluften. Det er derfor en god idé at forsøge at holde RF i indendørsluften på %. Fugtkompas til sammenligning af relativ fugtighed (RF) i luft og fugtighedsgrad (FG) i gulve. Afl æsningseksempel for fugtkompas: Niveauerne for RF hhv. FG på modstående side af diagrammet svarer til hinanden. Vores gulve er ved levering tørret ned til ca. 7 % FG, hvilket svarer til et centralopvarmet rum med konstant klima ca. 40 % RF. Ved nybyggeri af f.eks. et træhus anvender man sædvanligvis byggematerialer, som kun er tørret ned til lufttørt, hvilket svarer til udendørs under tag. Hvis f.eks. strøerne ikke er tilstrækkeligt tørre, kan parketgulvet suge fugt op til et skadeligt niveau, og der kan dannes sprækker, når trægulvet senere tørrer. Når fugtige strøer krymper, resulterer det i, at gulvet klaprer eller knirker. Fugtighedsgrad, %, i gulvmateriale ved 20 C. Relativ fugtighed/rf) Luftens fugtindhold i forhold til luftens fugtindhold i mættet tilstand. Fugtighedsgrad (FG) Vægtprocent fugt i materialet i forhold til materialet i tør tilstand. Diagrammet viser luftfugtighedens betydning indendørs. Bakterier 2 3 Virus Skimmel Mider Luftvejsinfektioner Høfeber astma Emissioner fra byggematerialer Støv Ozon Højden på hver farvet sektor er direkte proportional med forekomsten af hhv. forurening eller risikofaktorer. 0 % RF 1 4a 4b 100 % RF 20 % FG % FG 8 7a Relativ fugtighed (RF) i % Diagrammet er hentet fra BFR rapport R113: b 6 1. Ekstremt tørt klima 2. Centralopvarmet rum med konstant klima 3. Ikke-centralopvarmet rum med skiftende klima 4a. Udendørs under tag 4b. Udendørs ikke overdækket 5. Ekstremt tørt træ 6. Møbeltørt 7a. JSnedkertørt 7b. Høvltørt 8. Lagertørt 9. Lufttørt 10. Fare for skimmel 11. Byggetømmer

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %).

Inden gulvet leveres skal huset være lukket, tørt og varmt, og indeklimaet være under kontrol (Stabil temperatur og RF %). Læggevejledning 1 Indhold: Introduktion... 3 Huskeliste... 3 Modtagelse... 4 Luftfugtighed og temperatur... 4 Strøafstand... 5 Montering på eksisterende gulve eller spån/krydsfinerplader... 5 Montering

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

Lægning af trægulve woodloc 2g

Lægning af trægulve woodloc 2g Lægningsanvisning for Kährs trægulve 1 2010-05 DK Lægning af trægulve woodloc 2g AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE

Læggevejledning. 21mm SLOTSPLANKER. 2 2 mm LAMELGULVE Læggevejledning 21mm SLOTSPLANKER samt 2 2 mm LAMELGULVE For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012 Hørning Parket A/S Skellerupvej

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. Monteringsvejledning til Massivtræs plankegulve. Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden massiv gulvet leveres skal bygningen være lukket,

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor! LÆGGEVEJLEDNING Monteringsvejledning Huskeliste 1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten. 2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og

Læs mere

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse!

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse! Platon Stop Original Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton Tørre og sunde huse! Platon Stop Enkel og effektiv fugts Fugt i gulvet Trægulve, som ligger på beton, er udsat for fugt. I nybyggeri

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning.

EG Slotsplanke. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. Planker til fastmontering på strøer, svømmende samt fuldklæbning. 1 Dimensioner Tykkelse: Bredde: Længde: 21 mm 260 mm 1200 + 2400 mm Opbygning Hørning Slotsplanke leveres lamineret af 6 mm europæisk eg,

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014

Trægulve. Lægningsanvisning. Elegance. 04 november 2014 Lægningsanvisning Trægulve Elegance 04 november 2014 BETINGELSER Før lægning Undergulvet skal være rent, tørt, fast og plant. Den relative luftfugtighed skal ligge mellem 30-60 % før, under og efter installation

Læs mere

Læggevejledning. m a ssiv e

Læggevejledning. m a ssiv e Læggevejledning m a ssiv e PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. MARTS 2012

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

MONTERINGS INSTRUKTIONER

MONTERINGS INSTRUKTIONER R MONTERINGS INSTRUKTIONER Pergo Original Collection, Pergo Naturaltouch Collection, Pergo Vintage Collection, Pergo Exotic Collection, Pergo Classic Plus 1. Forberedelser Se illustration 1 til 2 samt

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf

Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf Monteringsvejledning Inline Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 Inline Inline, format 10 x 228 x 625 mm, består smalle stave samlet i rækker a

Læs mere

Hydraseal DPM Beskrivelse Hydraseal DPM er en tokomponents opløsningsmiddelog benzylalkoholfri epoxyprimer. Anvendelsesområde Hydraseal DPM er en specialfremstillet primer, der muliggør umiddelbar installation

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE Vores forventninger til et trægulv er meget forskellige. Nogle vil gerne have masser af liv og spil i træet, mens andre ønsker så stor ensartethed som muligt. Før trægulvet vælges

Læs mere

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd.

ståldæk konstruktioner med beton en helt samlet reducerer lyden markant. etageadskillelse som kan minimere lyd. s r. r li 'a- :, i:. Eftex ApS har i samarbejde med de førende producenter af lyd reducerende materialer sammensat et unik sortiment til den danske byggebranche, og er i stand til at designe en etageadskillelse

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. 50mm til væg. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SVØMMENDE 13 OG 14 MM TRÆGULV April 2007 BETINGELSER Ved montering af svømmende gulv bliver trægulvet ikke fastgjort (fx. med søm og lim) til undergulvet. Undergulvet skal være fast,

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING

MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING TIPS OG VEJLEDNING MASSIVE TRÆGULVE OG BØJLELÆGNING WINNING SPORTS FLOOR SOLUTIONS FØR DU GÅR I GANG..! Byggeriet skal være tørt og lukket. Varmeanlægget skal være installeret og afprøvet, og i fyringssæsonen

Læs mere

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning

Forberedelse. Lægge- og monteringsvejledning 1 Forberedelse Pergo gulvmaterialer bliver leveret med monteringsvejledning i form af illustrationer. Nedenstående tekst giver forklaring til illustrationerne, og er delt ind i tre områder: Forberedelser,

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING

SPAANDEX VÆG/GULV. Spånplader til gulve og vægge! MONTERINGSANVISNING Spånplader til gulve og vægge! SPAANDEX VÆG/GULV MONTERINGSANVISNING 1 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk TYPE BLAD 2 FAS Monteringsanvisning - NOVOPAN

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

nora tilbehør monterings anbefalinger

nora tilbehør monterings anbefalinger nora tilbehør monterings anbefalinger Generelt nora profiler er lavet af gummi. Fastgørelse Kontakt-/eller dispersionslim eller nora Profix kan bruges til fastgørelse af nora profiler. (efter samråd med

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING Lægningsanvisning for Kährs trægulve 1 2010-09 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips.

Montage. Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. Montage Under montage får du et grundigt indblik i, hvordan du håndterer og monterer undergulv i gips. De nærmere specifikationer på gulvpladerne fremgår af produktoversigter og datablade. MONTAGE GULVE

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING 22 & 25 mm GODKENDELSE: 22 mm MK5.33/1804-25 mm MK5.33/1816 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV -

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING Lægningsanvisning for Kährs trægulve 1 2010-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET

LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET LAMELGULVE I JUNCKERS KVALITET CREATIVE CLASSICS CREATING EXCEPTIONAL SPACES LAMELGULVE Ask Plank Whitesand Det er ikke kun lyset, der giver rummet liv 03 LAMELGULVE Ask parket Whitesand 05 Det er let

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Compact system Installation Living full of energy 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivelse Roth Compact system er specielt udviklet til installation af gulvvarme, hvor man ønsker et hurtigt

Læs mere

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec

Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik. Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sto-konceptet At skabe funktion ud fra teknik Vand- og vindtætning med ventileret facadesystem: StoVentec Sæt stop for snigende nedbrydning Med to-trins tætning Det ventilerede facadesystem StoVentec Tiden

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT LK Gulvvarme er et lavtemperatursystem, hvor varmt vand cirkulerer i PEX-rør installeret i gulvkonstruktionen. Varmen overføres fra rørene til gulvet og

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme.

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Varmegulvsystem Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Testet Funktionsgodkendt 0131/06 GODKENDT Indfrier kravet i BR08 jvf. DS 410 Tak! Tak fordi du har

Læs mere

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril

Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril Fjorden Arkitekter, Aalborg Universitet, Danmark, Tectopanel, Quadril VIDSTE DU, AT perforerede gipsplader i tilfælde af brand fungerer som et naturligt brandslukningsapparat i bygningen? TECTOPANEL FASTMONTERET

Læs mere