KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME"

Transkript

1 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE DK KRAV TIL UNDERGULVE OG GULVVARME AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE Malmö Sverige Telefon: Fax:

2 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE KRAV TIL UNDERGULVE SIDE 3 Et gulv bliver ikke bedre, end underlaget tillader Fugtighed og temperatur Krumhed SPECIFIKKE KRAV TIL GULVE LIMET PÅ UNDERLAGET SIDE 5 Generelt Lim ved limning TRÆGULVE OG GULVVARME SIDE 6 Specifi kke krav ved trægulve på gulvvarme Valg af trægulv Varmediffusionsmodstand i m 2 K/W DAMPSPÆRRE/FUGTSPÆRRE SIDE 7 Dampspærre Fugtspærre TRINLYDSISOLERING MELLEMLÆG SIDE 7 BETONGULVE OG SPARTLEDE GULVE SIDE 8 TRÆDÆK OG STRØER SIDE 8 SPÅNPLADE SIDE 8 PLYWOOD/KRYDSFINÉR SIDE 8 EKSISTERENDE TRÆGULVE SIDE 8 PVC-GULVE SIDE 8 LINOLEUMSGULVE SIDE 8 KERAMISKE GULVBELÆGNINGER SIDE 8 NÅLEFILT SIDE 9 VÆG TIL VÆG-TÆPPE SIDE 9 LETBETON SIDE 9 CELLEPLAST AF EPS SIDE 9 LUFTSPALTEDANNENDE FUGTSPÆRRE AF HD-POLYETYLEN SIDE 9 LUFTSPALTEDANNENDE STRØSYSTEMER SIDE 10 FORSKALLING SIDE 10 SAND SIDE 10 GIPSPLADER SIDE 10 GENERELT OM FUGT SIDE 11 Relativ fugtighed Fugtbeskyttelse Fugt er ofte årsagen til problemer

3 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 3 GENERELLE KRAV TIL UNDERGULVE Et gulv bliver ikke bedre, end underlaget tillader For at trægulve af forskellige typer skal kunne fungere i mange år er det bl.a. nødvendigt, at underlaget opfylder visse kriterier. Kriterierne er følgende: Ved lægning skal materialer, underlag og arbejdsstedet være varmet op til mindst 18 C, og den relative luftfugtighed i lokalet skal være lavere end 60 %. Underlaget skal være rent, fast og tørt samt være forsynet med nødvendigt fugtsikring. Undergulve skal være tilstrækkeligt plane. (HusAMA98, tabel 43.DC/-1 Klasse A samt MDB.3). Underlag af celleplast, EPS, skal besidde tilstrækkelig trykstyrke (RA98Hus IBF.11, HusAMA98IBF.11 eller SS-EN13163). Celleplastpladerne skal opfylde den nødvendige tykkelsestolerance (HusAMA98 IBF.11 eller SS-EN13163). Bløde undergulve, som giver sig, skal oprettes, f.eks. skal gulvtæpper med lang luv fjernes. Fugtighed og temperatur I RA kapitel MD fremgår det, at luftens relative fugtighed (RF) skal ligge mellem %. Er RF f.eks. højere end 60 %, skal lokalet affugtes, og er den lavere end 30 %, øges risikoen for konkavitet. Temperaturen skal være mindst 18 C. Det er vigtigt for parketgulvet, at luftens RF holdes mellem de angivne grænseværdier. Ved for høj RF kan der opstå varige skader. HusAMA98 JSF angiver f.eks., at i de tilfælde, hvor sprækkernes antal og størrelse er større end det, AMA foreskriver, skyldes dette som oftest en høj fugtpåvirkning efterfulgt af udtørring. Parketgulve skal altid sikres mod fugt fra undergulvet. Som fugtbeskyttelse (dampspærre) anbefaler vi 0,2 mm PE-folie, der er bestandig mod ældning, dvs. af en sådan kvalitet, at den opfylder kravene i den gældende udgave af SPF:s Verksnorm Folien skal lægges med mindst 200 mm overlapning. Vi godkender endvidere Kährs Tuplex som dampspærre. Underlaget skal altid være rent og frit for organiske materialer f.eks. savsmuld, papirrester og lignende før dampspærren udlægges. Det organiske materiale vil ellers forårsage mugdannelse, når RF senere øges under folien. Hus AMA98 JSF.52 behandler byggefugt. Det angiver 60 % relativ fugtighed (RF) som den øverste grænse i mellemdæk af f.eks. beton, hvor fugtsikring i form af en dampspærre normalt ikke er nødvendig. Bemærk, at nystøbte betondæk aldrig er tilstrækkeligt tørre, når gulvene skal lægges, hvorfor dampspærre altid er påkrævet. Nogle måneder efter støbningen er RF i dækket sædvanligvis < 95 %, hvorfor fugtmåling normalt ikke er nødvendig. Visse typer dæk kræver altid en dampspærre, uanset deres alder. I HusAMA98, MD fremgår det: Ved gulvlægning på terrændæk dæk over varme eller fugtige rum (fyrrum, bryggers) dæk over krybekældre varme gulve (gulvvarme) letbetondæk SKAL gulvkonstruktionen forsynes med dampspærre Letbetondæk skal forsynes med dampspærre pga. den lange gennemtørringstid. Er RF i underlaget over 95 %, er dampspærre af plastfolie ikke tilstrækkelig som fugtsikring. Krumhed For at et lagt parketgulv skal kunne fungere godt skal underlaget have en tilstrækkelig jævn overfl ade. For alle typer gulve fra Kährs gælder kravene iht. HusAMA98, tabel 43. DC/-1, klasse A Ved målelængde 2 m er tolerancen ±3 mm, og ved målelængde 0,25 m er tolerancen ±1,2. Kährs godkender også 1 m målelængde med tolerancen ±2 mm. Udstyr Der skal anvendes retholt. Der skal anvendes 2 længder med en benafstand på hhv. 0,25 m og 2,0 m. Benene skal have et anlægsareal mod underlaget på 100 mm². Kährs godkender også 1,0 m retholt til kontrolmåling. Der skal anvendes måleklods. Alternativet til retholt er præcisionsafvejning. Gennemførelse Ved måling skal retholtet placeres på det mest ugunstige sted på fl aden. Benene må dog ikke placeres i fuger i murværk eller andre lignende markerede fuger. Arbejdsfuger i beton- eller pladegulve er imidlertid ikke undtaget fra målebestemmelserne. Tolerancekravene i AMA skal ses som absolutværdier, og de skal derfor klares ved hvert målepunkt. En måling giver på denne måde altid svaret godkendt eller underkendt. Den tænkte linje mellem benenes anlægsfl ade mod underlaget anvendes som udgangsværdi. Alle målepunkter langs linjen skal derefter overholde de stillede krav, uafhængig af hvor retholten placeres. Også selvom kravene til krumhed er opfyldt, betyder det ikke, at trægulve ligger helt stift oven på underlaget. Den fjedring, der opstår, er imidlertid ikke skadelig for brædderne.

4 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 4 Eksempel A Forudsætninger: Målelængde = 2 m, Benhøjde = 10 mm Hjælpemiddel = Måleklods Hvis målingen med måleklodsen viser 7 mm, bliver plusværdien (+) 10 7=3 mm. Altså godkendt. Eksempel C Forudsætninger: Som i eksempel A En fl ytning af retholten til venstre giver plusværdien (+) 16 10= 6 mm, som heller ikke kan godkendes. Eksempel B Forudsætninger: Som i eksempel A Flyttes retholten til højre, så benene ender på forhøjningerne, bliver minusværdien (-) = 6 mm. Dette kan ikke godkendes, da alle målepunkter skal klare de angivne tolerancekrav. Ingen værdi for + eller må være større end 3 mm. Eksempler på målinger af krumhed: Plusværdi Minusværdi A B C

5 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 5 SPECIFIKKE KRAV TIL GULVE LIMET PÅ UNDERLAGET Generelt Hvis gulvmaterialet skal limes på betonunderlag, skal overfl aden have en sådan fasthed, at den kan klare en ridseprøve, uden at betonoverfl aden løsner i fl ager. Dette gælder også for spartlede gulvfl ader. Hvis overfl aden fortsat ikke er fast, skal den slibes bort, da limen i modsat fald får for dårligt fæste. Er underlaget af en sådan konstruktion, at man ikke kan lime direkte på den, eller det kræver dampspærre, skal der pålægges et plademateriale som underlag for parketgulvet. Selvom plademateriale ikke er påkrævet, anbefales det alligevel at bruge det som en overfl ade til at lime gulvet fast til. Gulvet kan på den måde let fjernes, når det skal udskiftes. Egnet plademateriale til dette formål er: Spånplader af god kvalitet, ikke under klasse 2 SIS i 19 mm tykkelse. Minimum 16 mm kan fungere, hvis underlaget er plant. Plywood (helst af fyr), ikke under B-kvalitet, i mindst 12 mm tykkelse, som skydes eller skrues fast i underlaget, c/c 400 mm. Følg altid pladeproducenternes anvisninger for montering. Vær opmærksom på limproducentens krav vedrørende primning på disse underlag. Overfl aden skal endvidere være ren og fri for støv, fedt og snavs. Gammel lim skal normalt fjernes, hvis den sidder tilbage på underlaget (følg limproducenternes anvisninger). Hvis pladeproducenten har anvendt et slipmiddel i produktionen, kan vedhæftningen svigte. For at sikre god vedhæftning kan pladerne slibes. Hvis underlaget stiller krav til dilationsfuge, gælder dette også for parkettet. Meget store uafbrudte områder kan lægges uden samlinger. Gulve, der lægges i mønstre, skal normal limes fast for at opnå gode resultater. Også ved limning bør man forskyde endesamlingerne, eftersom disse da planer gulvet ud og evt. svigt i vedhæftningen undgås, når limen tørrer. For at sikre god vedhæftning kan gulvfl aden også belastes, mens limen tørrer. Lim ved limning Overfl adebehandlede produkter, som skal limes på et mellemdæk af beton, hvor RF ikke overstiger 65 % i betonfl aden, skal limes med en lim, som ikke indeholder vand f.eks. en MS-polymerlim. Afvigelser i underlaget må aldrig udjævnes med lim det giver en ujævn og ugunstig limning. Anvend en limspreder, som giver den rigtige mængde lim. Limproducentens anvisninger skal følges. Kährs parketbrædder med woodloc -fuger kan limes på underlaget. Den læggekile med udtrækssnor, der anvendes til woodloc -lægning, er udformet således, at den også kan anvendes ved limning. Ved limning på mellemdæk af beton, hvor RF overstiger 65 % i betonoverfl aden, skal afsnittet herover læses, og det skal sikres, at limproducentens anvisninger følges. Ved lakering af gulve, der er limet med en MS-polymerlim, kan vedhæftning mellem overlakeringslak og fabrikslak ikke garanteres. Ved overlakering af gulv, som er limet med MS polymer, kan vedhæftning mellem overlakeringslak og fabrikslak ikke garanteres.

6 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 6 TRÆGULVE OG GULVVARME Generelt Trægulve og gulvvarme er i dag en meget almindelig kombination, som fungerer godt. Uanset hvilket opvarmningssystem, der vælges el eller vand har det ingen betydning for trægulvet. Gulvvarmesystemet skal give en effektiv og jævnt fordelt varme, maks. 80 W/m 2. Gulvets overfl adetemperatur må aldrig overstige 27 C. Dette gælder også ved/over rør til radiatorer, over rørstrenge og under gulvtæpper, møbler etc. I et normalt isoleret hus med et velfungerende gulvvarmesystem er gulvfl aden generelt 2 C varmere end rumtemperaturen. I et vandbåret gulvvarmesystem er fremledningstemperaturen generelt 7-12 C varmere end gulvfl aden. De anvisninger for lægning, der gælder for de forskellige gulvtyper, gælder også ved lægning på gulvvarme. Her beskrives hovedsageligt det, der er specielt for trægulve på gulvvarme. Specifikke krav ved trægulve på gulvvarme Gulvkonstruktionerne skal have et varmefordelende lag, som giver en meget jævn temperatur over hele gulvfl aden for at undgå for høje temperaturer ved varmekilden. Hele boligfl aden skal være opvarmet. Det gælder dog ikke ved et såkaldt komfortvarmesystem, der er et supplement til almindelig opvarmning. Temperaturen er da betydeligt lavere end de maksimalt tilladte 27 C på gulvfl aden. Gulvbelægningen (inkl. mellemlæg) skal have en lav varmediffusionsmodstand. Mulighed for med stor nøjagtighed at styre og begrænse overfl adetemperaturen skal være til stede. Det færdige gulvs overfl adetemperatur må på intet tidspunkt overstige 27 C. Dette gælder også under gulvtæpper og møbler. Med en møblering uden for mange eller tykke gulvtæpper er det rimeligt at nå 23 C på de frie gulvfl ader, hvilket giver en rum temperatur på ca. 21 C. Forudsætningen er naturligvis, at rummet har et normalt opvarmningsbehov, dvs. tæthed, isolering, vinduesfl ader m.m. skal være af normal standard. Bemærk, at kravet på maks. 27 C også gælder ved f.eks. rørstrenge fra shuntgrupper. Gulvkonstruktionen skal have dampspærre indbygget. Denne bør ligge så tæt ved trægulvet som muligt. Ved tykke eller tunge dæk er det ekstra vigtigt, at dampspærren ligger nær trægulvet. Dampspærren må under ingen omstændigheder ligge på den modsatte side af dækket. Trægulvet skal ligge tæt an mod underlaget uden luftspalter, som kan forårsage en kraftig udtørring af træet. Kährs Activity Floor kan imidlertid lægges på gulvvarme, da der ikke sker nogen udtørrende luftudveksling. Både vandbåren og elektrisk gulvvarme kan uden problemer anvendes sammen med Kährs trægulve, under forudsætning af at ovenstående betingelser er opfyldt. Valg af trægulv Alle Kährs gulve har woodloc -fuger, hvilket mindsker risikoen for forekomst af sprækker. Lamelparket af Canadisk Ahorn og Bøg udvider sig og krymper mere end andre træsorter. Gulvvarme medfører en øget udtørring, som forårsager ekstra krympning. I et koldt og tørt klima kan der derfor fremkomme sprækker mellem stavene og mellem brædderne. Varmediffusionsmodstand i m 2 K/W Produkt Uden mellemlæg Kährs trægulve 14, 15 og 20 mm 0,14 Kährs Linnea 7 mm 0,06 0,07 Vær opmærksom på, at tykke gulvtæpper eller lignende kan afstedkomme skadelige høje temperaturer i trægulvet. Gulvvarme Radiatorvarme Gulvvarme giver den ideelle varmefordeling i rummet.

7 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 7 DAMPSPÆRRE/FUGTSPÆRRE TRINLYDSISOLERING MELLEMLÆG Dampspærre Dampspærren skal placeres så tæt ved trægulvet, som konstruktionen tillader. Dette betyder ofte, at den placeres under mellemlægget. Som dampspærre anbefaler vi 0,2 mm tyk polyetylenfolie (PE-folie), som opfylder kravene i gældende udgave af Sveriges Plastforbunds Verksnorm Folien lægges med minimum 200 mm overlapning iht. RA98Hus JSF.5 og JSF.52. Med denne overlapning er tapening af fugerne ikke nødvendig. Eventuel strygning med såkaldt fugtisolering kan aldrig erstatte en dampspærre, dvs. også yde beskyttelse mod indtrængende fugt. Se afsnittet Fugtighed og temperatur om, ved hvilke underlag der altid kræves dampspærre. Når der anvendes dampspærre sammen med mellemlæg, skal folien ligge under mellemlægget. Kährs Tuplex godkendes som dampspærre, hvis lægning sker iht. anvisningerne. Iht. HusAMA98 JSF.512 må plastfolie ikke anvendes som fugtbeskyttelse, hvis RF i underlaget er > 95 %. Fugtspærre Ved lægning på gulvfl ader med RF på > 95 %, kan der iht. HusAMA 98 JSF.71 undertiden anvendes fugtspærre som fugtbeskyttelse. Fugtspærre fi ndes i et antal forskellige fabrikater, f.eks. Platon og Mataki, og den skal monteres iht. producentens anvisninger. For at opnå den største effektivitet skal konstruktionen være mekanisk ventileret. For at få et lydsvagt og behageligt gulv at gå på, skal der altid placeres en eller anden form for mellemlæg mellem underlaget og trægulvet. De mest almindelige i dag er polyetencelleplast, gulvpapir eller Kährs Tuplex. Ved et nominelt krav til trinlydsisolering har grundkonstruktionen stor betydning. Dette gør, at generelle anbefalinger ikke kan gives. Ved lægning af gulve i enfamiliehuse er Kährs Tuplex eller polyetencelleplast dog normalt tilstrækkeligt. Limede gulve bidrager ikke til forbedret trinlydsisolering. Mellemlægget placeres mellem undergulvet og trægulvet. Det skal lægges kant mod kant, ikke med overlapning. Når der anvendes mellemlæg sammen med dampspærre, skal mellemlægget placeres over dampspærren, som derved beskyttes mod slid og perforering. Kährs har tidligere testet nogle mellemlæg med hensyn til trinlydsisolering. Nedenfor ses resultatet af disse tests foretaget hos Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP). Ved nominelt krav om trinlydsdæmpning kontaktes en lydekspert. Gulvbeskrivelse Trinlyd Trinlyd Luftlyd ΔLw (db) klasse lyd ΔRw (db) 7 mm Kährs trægulv + gulvpap L ,0 7 mm Kährs trægulv + Cellofl oor 2 mm ,0 7 mm Kährs trægulv + Cellofl oor 3 mm ,0 7 mm Kährs trægulv + Airolen 1,8 mm ,0 15 mm Kährs trægulv + Cellofl oor 2 mm ,0 15 mm Kährs trægulv + Cellofl oor 3 mm ,0 15 mm Kährs trægulv + Airolen 1,8 mm ,0 15 mm Kährs trægulv + Airolen 3,0 mm ,5 15 mm Kährs trægulv + Tuplex 18 7

8 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 8 BETONGULVE OG SPARTLEDE GULVE EKSISTERENDE TRÆGULVE Ved gulve på terrændæk, dæk over krybekældre og på nystøbte mellemdæk er dampspærre obligatorisk. Betongulve, som ikke tidligere har været beregnet til lægning af parket, skal som oftest udjævnes, da parketgulve kræver et planere underlag. Flydende gulve: Ujævne betongulve kan jævnes med spartelmasse. Limede gulve: Hvis konstruktionen kræver dampspærre, skal der lægges en pladekonstruktion over denne. Ved limning på plader og betonundergulve kan store gulvfl ader lægges uden dilatationsfuge. Ved limning er en MS-polymerlim ikke tilstrækkelig som dampspærre. TRÆDÆK OG STRØER Træet i trædæk og strøer skal være tilstrækkeligt tørt (maks. fugtighedsgrad 10 %). Sørg for, at strøer og bjælker ligger i plan for at undgå knirken. Der skal være mindst 500 mm forskydning mellem endesamlingerne i nabobrædderækkerne, dog må endesamlingerne i nabobrædderækkerne ikke ligge i samme strømellemrum. En samling behøver ikke at ligge over en strø. SPÅNPLADER Spånpladerne skal være tilstrækkeligt tørre (maks. fugtighedsgrad 9,5 %) Bemærk, at maksimumbredden for lægning af spånplader kan være mindre end maksimumbredden for lamelparket. Limede gulve: Ved lægning på fast underlag, f.eks. på terrændæk, skal spånpladens tykkelse være mindst 16 mm. Hvis konstruktionen kræver dampspærre, skal denne lægges under spånpladen. Pladerne skal ikke fastgøres til underlaget. Hvis pladeproducenten har anvendt et slipmiddel i produktionen, kan vedhæftningen svigte. For at sikre god vedhæftning kan pladerne slibes. PLYWOOD/KRYDSFINÉR Plywood kan anvendes som underlag til limede parketgulve på beton, når der kræves dampspærre. Plywoodpladerne skal være tilstrækkeligt tørre (maks. fugtighedsgrad 9,5 %) Limede gulve: Tykkelsen på plywoodpladerne skal være mindst 12 mm ved lægning på plant underlag, f.eks. terrændæk. Hvis konstruktionen kræver dampspærre, skal denne placeres under plywoodpladen, som skal skydes eller skrues fast i underlaget, c/c 400 mm. Træet i trædæk og strøer skal være tilstrækkeligt tørt (fugtighedsgrad 10 %). Flydende gulve: Normalt lægges lamelparket vinkelret på det eksisterende gulv. Under forudsætning af, at de gamle gulvbrædder er plane, kan det nye gulv lægges i samme retning som de gamle gulvbrædder. PVC-GULVE Gulve, som ikke tidligere har været beregnet til lægning af parket, skal som oftest udjævnes, da parketgulve kræver et planere underlag. Flydende gulve: PVC-gulve kan anses at fungere som dampspærre, så længe gulvet og evt. samlinger er tætte og hele. Hvis der skal installeres gulvvarmesystem, skal gulvbelægningen fjernes, hvilket kan påvirke trinlyden. Limede gulve: Underlag af PVC-gulv kan være vanskeligt at lime på. Ofte er der ingen viden om, hvordan gulvet er lagt på undergulvet, eller hvilken lim der har været anvendt. Er det dårligt fastgjort, er der risiko for, at PVC-gulvet rives løs på grund af trækkræfter fra det pålimede trægulv. Derfor anbefales det, at gulvbelægningen fjernes. LINOLEUMSGULVE Gulve, som ikke tidligere har været beregnet til lægning af parket, skal som oftest udjævnes, da parketgulve kræver et planere underlag. Flydende gulve: Eftersom linoleumsgulve består af organisk materiale, skal disse fjernes, hvis konstruktionen kræver dampspærre. Hvis der skal installeres gulvvarmesystem, skal gulvbelægningen fjernes, hvilket kan påvirke trinlyden. Limede gulve: Underlag af linoleum kan være vanskelige at lime på. Ofte er der ingen viden om, hvordan belægningen er lagt på undergulvet. Er det dårligt fastgjort, er der risiko for, at linoleummet rives løs på grund af trækkræfter fra det pålimede trægulv. Derfor anbefales det, at gulvbelægningen fjernes. KERAMISKE GULVBELÆGNINGER Bemærk, at denne gulvtype ofte tidligere er blevet valgt pga. risiko for nedefra indtrængende fugt. Kontrollér derfor nøje kravet om dampspærre. Limede gulve: Limningen kan ikke ske direkte på keramiske gulvbelægninger. Hvis man river overfl aden op med f.eks. karborundum, kan limning udføres med spritbaseret lim. Keramiske gulvbelægninger anvendes ofte i fugtige lokaler og vådrum. Problemet med at fjerne eventuelt fedt primært fra fugerne i vådrum gør det

9 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 9 imidlertid meget svært at lime på denne form for underlag. Egnet plademateriale som underlag kan ses i afsnittet Specifi kke krav til gulve limet på underlaget. Kontakt limleverandøren for at få mere detaljerede oplysninger. NÅLEFILT Vær opmærksom på, at gulvtæpper kan indeholde rester af organisk materiale, som ved fugtpåvirkning kan udvikle mug. Gulve, som ikke tidligere har været beregnet til lægning af parket, skal som oftest udjævnes, da parketgulve kræver et planere underlag. Flydende gulve: Generelt kan fl ydende lægning ske. Ligger gulvet på en konstruktion, som kræver dampspærre, skal gulvtæppet fjernes. Det anbefales generelt, at gulvtæppet fjernes. Kährs Linnea kan lægges på dette underlag. Limede gulve: Limning kan ikke udføres. Fjern gulvtæppet. Hvis gulvet ligger på en konstruktion, som kræver dampspærre, skal der pålægges et plademateriale. CELLEPLAST AF EPS (EKSPANDERET POLYSTYREN) Ved tillægsisolering af betonterrændæk er det vigtigt at anvende EPS-plader, som er beregnet til lægning af trægulve. For at undgå ubehagelige eftergivende gulve og skader på langt sigt skal pladernes tykkelsestolerance være ±0,5 mm (se HusAMA98 IBF.11). Bemærk, at EPS-plader til f.eks. isolering på jorden under betonterrændæk har en meget større tykkelsestolerance. Sådanne plader er derfor uegnede. Af samme grund bør buede plader heller ikke anvendes. Følg celleplastproducentens anvisninger. Vores vejledning vedrørende EPS-celleplast er: Flydende lægning af 15 mm trægulve i beboelsesrum: EPS-celleplast med ikke under 150 kpa (densitet 30 kg/m 3 ) iht. SS-EN Mellemlæg placeres mellem celleplast og brædder. Flydende lægning af Kährs Linnea i beboelsesrum: EPS-celleplast med ikke under 150 kpa (densitet 30 kg/m 3 ) iht. SS-EN skal belægges med lastfordelende spånplade af mindst 10 mm tykkelse eller en 6 mm pløjet spån- eller træfi berplade. VÆG TIL VÆG-TÆPPER Vær opmærksom på, at gulvtæpper kan indeholde rester af organisk materiale, som ved fugtpåvirkning kan udvikle mug. Gulve, som ikke tidligere har været beregnet til lægning af parket, skal som oftest udjævnes, da parketgulve kræver et planere underlag. Flydende lægning af 15 mm lamelparket: Hvis gulvtæppets luv er kort, kan fl ydende lægning ske direkte på gulvtæppet, ellers skal det fjernes. Kræver gulvkonstruktionen dampspærre, skal gulvtæppet fjernes. Derfor anbefales det, at gulvtæppet fjernes. Flydende lægning af Kährs Linnea: Gulvtæppet skal altid fjernes. Limede gulve: Limning kan ikke udføres. Fjern gulvtæppet. Hvis gulvet ligger på en konstruktion, som kræver dampspærre, skal der pålægges et plademateriale. LETBETON På dette underlag anbefaler vi altid en dampspærre uanset dets alder. Ujævne letbetongulve kan jævnes med spartelmasse. LUFTSPALTEDANNENDE FUGTSPÆRRE HD-POLYETYLEN Luftspaltedannende fugtspærre er væsentlig tættere end dampspærre, hvorfor yderligere fugtbeskyttelse ikke er nødvendig. Fugtspærremembranen skal opfylde kravene i HusAMA 98 JSF.7, JSF.71 og JSF.72. Fugtspærre anvendes ofte i miljøer, hvor der er stor risiko for kapilarsugning i beton eller dårlig luft. Derfor kombineres denne konstruktion ofte med mekanisk ventilation for at opnå fuld effektivitet. Flydende gulve af 15 mm: Der fi ndes fl ere alternativer på markedet. Følg producentens anbefalinger og anvisninger. Flydende lægning af Kährs Linnea i beboelsesrum: Kährs Linnea kan lægges på Delta FM Yellow Line og Platon Multi uden lastfordelende plade. På Blue Platon skal der lægges en 10 mm lastfordelende spånplade. Følg i øvrigt producentens anbefalinger og anvisninger. Flydende lægning af Kährs Activity Floor 30 mm: Blue Platon er en af de membraner, der ikke kan anvendes som underlag til Activity Floor. Limede gulve: Se Kährs lægningsanvisning. Limede gulve: På grund af kravet om dampspærre kræves en pladekonstruktion, på hvilken gulvet kan limes. Dampspærren placeres under pladekonstruktionen.

10 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 10 LUFTSPALTEDANNENDE STRØSYSTEMER SAND Flydende gulve: Ved lægning af strøsystemer såsom Nivell eller Granab skal der først skruelimes en 22 mm spånplade på strøerne iht. producentens anvisninger. Vær opmærksom på, at man i mange tilfælde er nødt til at beskytte gulvet med en dampspærre. Følg strøproducentens anvisninger vedrørende mekanisk ventilation. Flydende gulve: 15 mm lamelparket kan lægges på underlag af sand. Iht. HusAMA98. MDB.336 skal sandet dækkes med plastfolie, der lægges med mindst 200 mm overlapning, og som trækkes op ad væggene. GIPSPLADER FORSKALLING Denne konstruktion anvendes ofte sammen med gulvvarme. Flydende gulve: 15 mm lamelparket kan lægges på forskalling 28 x 120 mm, ideelt med c/c 160 mm. Flydende gulve: Gipsplader kan anvendes som underlag for fl ydende lægning. Limede gulve: Anvend ikke lim på papbeklædte gipsplader, da det kan forårsage delaminering i paplaget. Disse anbefalinger gælder ved lægning på forskalling på bjælker med maks. c/c 600 mm.

11 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 11 GENERELT OM FUGT Fugt er en faktor, der spiller en stor rolle i forbindelse med gulvlægning og har stor indvirkning på slutresultatet. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan fugt påvirker gulve og gulvlægning, samt hvordan man løser problemet. Med en smule viden og den rette indstilling kan potentielle problemer undgås. Relativ fugtighed (RF) Defi nition: Luftens evne til at absorbere og indeholde fugt står i relation til luftens temperatur. Om vinteren har man normalt en lav udendørstemperatur, hvilket giver en høj RF. Hvis udendørstemperaturen f.eks. er -10 C, kan luften maksimalt indeholde 2,14 g vand/m 3 luft. Når denne udendørsluft trækkes ind i huset og opvarmes til +20 C, ændres mængden af vand ikke. Ved +20 C kan luften maksimalt indeholde 17,34 g vand/m 3 luft. Altså er 2,14 g/m 3 ved 20 ºC mindre vand end den mængde, luften kan indeholde, hvilket giver en lav relativ fugtighed. Se nedenstående fi gur. Diagrammet ovenfor viser, hvordan RF varierer i løbet af året. Kurvens niveau og udsving varierer i forskellige dele af verden. (Denne kurve afspejler forholdene i Norden.) Som det fremgår af diagrammet, er der en træghedseffekt i træet, så FB (fugtbalancen) får en noget fl adere kurve end fugten i indendørsluften. Alle porøse materialer, f.eks. træ, tilstræber at opnå samme relative fugtighed som den omgivende luft. Træ er et hygroskopisk materiale, hvilket gør, at det krymper eller udvider sig afhængigt af det omgivende klima. Forskellige træsorter ændres i forskellig grad. Bevægelserne i træ er endvidere heller ikke ens. Fremstillingsmetoden giver lamelparket og Linnea en spærret eller låst konstruktion, idet de forskellige lag lægges i forskellige vinkler. Bevægelserne svarer kun til % af bevægelserne for massivt træ. Jo mere man lufter ud om vinteren, desto tørrere bliver indendørsluften (og dermed gulvet). Dette gælder naturligvis også for mekanisk ventilerede bygninger. Den nedenstående tabel viser krympningen ved tørring af frisk træ til en fugtighedsgrad på 0 %: Træ er dobbeltbrydende, dvs. at det giver forskellige udsving i forskellige retninger, hvilket f.eks. er tydeligt i form af krympning og udvidelse. Den fugtrelaterede bevægelse kan imidlertid ikke forhindres helt. Det er derfor vigtigt, at der efterlades en dilatationsfuge mellem gulv, vægge, og andre faste genstande, når et parketgulv lægges fl ydende. For at gulvet ikke skal absorbere fugt allerede inden lægning, er det vigtigt, at emballagen ikke åbnes før på tidspunktet for selve lægningen. Brædderne i uåbnede emballager har en RF svarende til ca. 40 % ved 20 C, hvilket er årets middelværdi indendørs i Norden. Træets hygroskopiske egenskaber betyder i praksis, at lamelgulve om vinteren bliver svagt konkave og om sommeren svagt konvekse i tværsnit. For at gulvbrædderne ikke skal blive mere konkave end det, der er acceptabelt, bør den relative fugtighed om vinteren ikke være lavere end 30 %. Vigtigt: I nybyggede huse er der på tidspunktet for lægningen af parketgulvet ofte stadig et højt fugtighedsniveau. For at undgå skader er det vigtigt, at den relative luftfugtighed under og efter lægningen ligger under 60 %. Hvis den relative fugtighed i gulvbrædderne overstiger 60 %, kan der opstå varige formforandringer i materialet. Dette kunne f.eks. være tilfældet, hvis gulvet er blevet lagt i et nybygget hus med utilstrækkelig eller ingen ventilation, f.eks. i ferieperioder. Ventilation er en enkel måde at holde den relative fugtighed på et lavt niveau ved lægning af gulv i nybyggede huse. Bemærk, at overdreven udluftning/ventilation om vinteren under normale forhold, dvs. i beboede huse, kan føre til en for lav RF. Rum- og materialetemperaturen skal være mindst 18 C. Se Hus AMA98 MD. Parketgulvet skal derfor lægges, når alle andre håndværksmæssige arbejder er afsluttet, f.eks. når malerarbejde og fl iseopsætning er klar, og når byggepladsen har nået den rette RF. Max 17,34 g/m 3 (RF 100 %) Max 2,14 g/m 3 (RF 100 %) RH 10 % RH 10 % - 10 C + 20 C -10 C +20 C D F A J A O D Indendørs FB træ 20 C Udendørs Årlig middel Ved tørring af frisk træ til en fugtighedsgrad på 0 %, er krympningen som følger: Træ På tværs af årringene Langs årringene I fibrenes retning Volumen Eg og Fyr 4 % 8 % 0,4 % 12 % Bøg og El 6 % 12 % 0,3 % 18 %

12 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 12 Fugtbeskyttelse På dæk med en relativ fugtighed, der er lavere end 60 %, er fugtbeskyttelse normalt ikke nødvendig. Bemærk, at nystøbte dæk ikke kan klare dette krav, hvorfor der altid kræves fugtbeskyttelse. Fugtbeskyttelse forhindrer fugtdiffusion (fugtvandring) mellem forskellige byggematerialer i en bygning og udføres almindeligvis med 0,2 mm aldersbestandig polyetylenplast. Lægningsanvisning for dampspærre og mellemlæg fi ndes i afsnittet Dampspærre/Fugtspærre i denne brochure. Fugtvandring i konstruktioner styres af damptrykket, som igen er afhængigt af temperatur og fugtindhold. Ved samme RF har et materiale med en højere temperatur et højere damptryk end et koldere materiale. Ved samme temperatur har et materiale med en højere RF et højere damptryk end et med lavere RF. (Sammenlign med terrændæk.) Damptrykket i en konstruktion vil udjævne sig og fordeler sig derfor fra et højere damptryk til et lavere damptryk, hvilket som oftest er fra varmt til koldt. I visse situationer sker fugtvandringen i den forkerte retning (dog stadig fra et højere damptryk til et lavere). Hvis dette sker i en gulvkonstruktion af krybekældertypen med trægulv med færdig overfl adebehandling, men uden dampspærre, bliver gulvets overfl adebehandling det første tætte lag, fugten støder på. Dette medfører, at overfl adetræet i trægulvet svulmer op og eventuelt beskadiges. Visse konstruktioner belaster damptrykket pga. indtrængende fugt, med stort fugtindhold eller relativt set højere temperaturer. Ved lægning på gulvfl ader med RF på > 95 %, kan der iht. HusAMA 98 JSF.71 undertiden anvendes fugtspærre som fugtbeskyttelse. Fugtspærre fi ndes i et antal forskellige fabrikater, f.eks. Platon og Mataki, og den skal monteres iht. producentens anvisninger. For at opnå den største effektivitet skal konstruktionen være mekanisk ventileret. På følgende undergulve, uanset alder, er det i henhold til ovenstående obligatorisk at anvende fugtbeskyttelse: gulvvarme betongulve, som ligger direkte på jordoverfl aden (terrændæk) gulve over varme eller fugtige rum (f.eks. fyrrum eller bryggers) dæk over ventileret krybekælder letbetondæk

13 KRAV TIL UNDERGULVE KÄHRS TRÆGULVE 13 Fugt er ofte årsagen til problemer De mest almindelige årsager til reklamationer over trægulve er skader forårsaget af høj fugtpåvirkning efterfulgt af udtørring. Trægulvets fugtighed hænger direkte sammen med den omgivende lufts fugtighed. Hvis luftfugtigheden er høj, øges trægulvets fugtindhold, og gulvet udvider sig. Høj luftfugtighed kan forårsages af almindelig bygningsfugt eller mere almindeligt af fugt i betondækket og indtrængende vanddamp ved diffusion fra jorden via dækket. Når det fugtige trægulv senere tørrer ud, krymper det. Hvis fugtigheden er for høj, kan der opstå varige skader i gulvet. Også naturlige, sæsonmæssige klimavariationer forårsager en vis bevægelse udvidelse og krympning i trægulvet samt mindre forandringer på tværs. Disse forandringer er normalt ikke varige. I løbet af sommer og efterår får f.eks. lamelbrædder på grund af udvidelse en nogen konveks tværform. Brædderne krymper senere i løbet af opvarmningssæsonen, og de får i løbet af vinteren en noget konkav tværform. Kährs Linnea kan ved fugtforøgelse endog optræde omvendt. Der kan dannes sprækker mellem brædderne, men disse forsvinder igen, når RF bliver højere. Det ideelle RF-niveau for træ er %. Dette er også fordelagtigt af andre grunde. Diagrammet Sunde huse fra BFR rapport R113:1989 viser, at ved højere eller lavere RF skabes/forværres problemer som skimmeldannelse, bakterievækst, astmabesvær osv. i indendørsluften. Det er derfor en god idé at forsøge at holde RF i indendørsluften på %. Fugtkompas til sammenligning af relativ fugtighed (RF) i luft og fugtighedsgrad (FG) i gulve. Afl æsningseksempel for fugtkompas: Niveauerne for RF hhv. FG på modstående side af diagrammet svarer til hinanden. Vores gulve er ved levering tørret ned til ca. 7 % FG, hvilket svarer til et centralopvarmet rum med konstant klima ca. 40 % RF. Ved nybyggeri af f.eks. et træhus anvender man sædvanligvis byggematerialer, som kun er tørret ned til lufttørt, hvilket svarer til udendørs under tag. Hvis f.eks. strøerne ikke er tilstrækkeligt tørre, kan parketgulvet suge fugt op til et skadeligt niveau, og der kan dannes sprækker, når trægulvet senere tørrer. Når fugtige strøer krymper, resulterer det i, at gulvet klaprer eller knirker. Fugtighedsgrad, %, i gulvmateriale ved 20 C. Relativ fugtighed/rf) Luftens fugtindhold i forhold til luftens fugtindhold i mættet tilstand. Fugtighedsgrad (FG) Vægtprocent fugt i materialet i forhold til materialet i tør tilstand. Diagrammet viser luftfugtighedens betydning indendørs. Bakterier 2 3 Virus Skimmel Mider Luftvejsinfektioner Høfeber astma Emissioner fra byggematerialer Støv Ozon Højden på hver farvet sektor er direkte proportional med forekomsten af hhv. forurening eller risikofaktorer. 0 % RF 1 4a 4b 100 % RF 20 % FG % FG 8 7a Relativ fugtighed (RF) i % Diagrammet er hentet fra BFR rapport R113: b 6 1. Ekstremt tørt klima 2. Centralopvarmet rum med konstant klima 3. Ikke-centralopvarmet rum med skiftende klima 4a. Udendørs under tag 4b. Udendørs ikke overdækket 5. Ekstremt tørt træ 6. Møbeltørt 7a. JSnedkertørt 7b. Høvltørt 8. Lagertørt 9. Lufttørt 10. Fare for skimmel 11. Byggetømmer

Lægning af trægulve woodloc 2g

Lægning af trægulve woodloc 2g Lægningsanvisning for Kährs trægulve 1 2010-05 DK Lægning af trægulve woodloc 2g AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og

Læs mere

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV

Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV Lægningsanvisning SØMNING PÅ STRØER ELLER BJÆLKELAG - 22 MM TRÆGULV April 2007 TARKETT TRÆGULVE LAMELKONSTRUKTION Vores trægulve er opbygget som en 3-lags konstruktion, hvor fiberretningen i de forskellige

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max.

PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: Strøafstand max. Min. 00mm PRODUKTANVENDELSE GULV. Ved nedlægning af spånplader som undergulv skelnes mellem fire konstruktionstyper: BÆRENDE UNDERGULV - en gulvkonstruktion, hvor gulvspånpladerne er selvbærende på udlagte

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015

Lægningsanvisning. 22 mm trægulve. 20. februar 2015 Lægningsanvisning 22 mm trægulve 20. februar 2015 GENERELT Denne lægningsanvisning omhandler Tarkett 22 mm trægulve monteret på strøer eller bjælkelag. De beskrevne krav og forudsætninger gælder hovedsageligt

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT LK Gulvvarme er et lavtemperatursystem, hvor varmt vand cirkulerer i PEX-rør installeret i gulvkonstruktionen. Varmen overføres fra rørene til gulvet og

Læs mere

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens

Fugt i bygninger. Steffen Vissing Andersen. VIA University College Campus Horsens Steffen Vissing Andersen VIA University College Campus Horsens 2009 Indholdsfortegnelse 1. Fugt i luft... 3 1.1. Vanddampdiagram... 3 1.2. Damptryksdiagram... 5 1.3. Dugpunktstemperatur... 5 2. Temperatur

Læs mere

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING

SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING SILJAN TRÆGULVE MONTERINGSVEJLEDNING FØR MONTERING 1. Rummet, hvor gulvet skal monteres, skal være fugt- og varmeisoleret, og varmeanlægget skal være i drift. Rumtemperaturen skal være min. 17 gr. C. og

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12 06 2010 5012 Uponor Gulvvarmesystem kan udlægges på alle slags gulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne og energibesparende

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl

Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere. Granulat til plade-undergulve. Quickperl Her er produktet, der gør dit arbejde med gulvrenovering 10 gange lettere Granulat til plade-undergulve - det 10 gange lettere alternativ til ovntørret sand - Renovering af gulve. - Retter gulve op uden

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1 Underlagsplader Primo Lister Underlagsplader - Side 1 Læs mere på side 4 Monteringsvejledning side 5 Læs mere på side 6 Monteringsvejledning side 7 Læs mere på side 8 Monteringsvejledning side 9 Læs mere

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader

CERTIFIKAT: TP 121. TP Overensstemmelseserklæring for spånplader CERTIFIKAT: TP 121 TP Overensstemmelseserklæring for spånplader udstedt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 289: Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Specialrådgiver indenfor bygningsfysik Har ændret alle design regler Bygge- og Miljøteknik A/S 26-11-2010 1 De sidste 15 års udvikling inden for fugtteknik

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere.

Det unikke kliksystem. Devidry - Click & Plug. Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Devidry - Click & Plug Det unikke kliksystem Med Devidry er montering af elektrisk gulvvarme blevet endnu nemmere. Og billigere. Click & Plug Systemet Click & Plug Systemet Elektrisk gulvvarme på den smarte

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Kährs Activity floor Et gulv, som er ven med dine knæ

Kährs Activity floor Et gulv, som er ven med dine knæ Activity floor Kährs Activity floor Et gulv, som er ven med dine knæ At løbe, hoppe, snurre rundt, vende og dreje sig er normalt bare sundt for kroppen. Men det kan også indebære forstuvninger og bristede

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut

Fugt og skimmelsvampe. Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut Fugt og skimmelsvampe Morten Hjorslev Hansen Statens Byggeforskningsinstitut (fra 1. januar 2007) Danish Center of Excellence

Læs mere

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning

Fugtkursus 2015. Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Fugtkursus 2015 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2015 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

Intelligent gulvvarme

Intelligent gulvvarme Intelligent gulvvarme Komplette systemer som gør det enkelt for dig Living full of energy Jo større den varmeafgivende flade er, desto mere virkningsfuld og økonomisk er rumopvarmningen. Ved opvarmning

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Maj 2005 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside

Fugtkursus 2014. Kursets mål og evaluering. Fugtkursus Webside Fugtkursus 2014 Introduktion (BR10, fugtteori, diffusionsberegning, øvelser) Opgaver og beregning Afleveringsopgave og opfølgning Side 1 2014 Kursets mål og evaluering Mål: Opnå fortrolighed med grundlæggende

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Powerwall - facadeisolering

Powerwall - facadeisolering Powerwall - facadeisolering 1. Generelt 2. Savning og skæring af Powerwall plader 3. Montering af Powerwall 3,1 Generelt 3,2 Montering af Powerwall 4. Tapening 5. Fastholdelse af Powerwall isolering 1.

Læs mere

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Teknisk brochure inkl. vejledende udsalgspriser w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion... I vores enkle design

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv

weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv weber Komfortgulv - et revolutionerende, energieffektivt lyd- og varmegulv weber Komfortgulv Vi har udviklet et helt nyt gulvkoncept til vandbåren gulvvarme, som kombinerer flere forskellige funktioner

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere