Transformativt Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transformativt Bibliotek"

Transkript

1 Transformativt Bibliotek

2 Beskrivelse af projektet Projektet Transformativt Bibliotek er opstået fra en idé om at opnå en bedre brugeroplevelse ved digital forandring af biblioteksrummet baseret på faktuel viden om brugerne og ved at omsætte real-time brugertilstedeværelse til brugerrettet formidling. Idéen er opstået ud fra et ønske om at kunne tilbyde en bedre formidling, ikke mindst på de ubemandede filialer. Der er hentet inspiration fra detail- og museumsbranchen, hvor personaliserede oplevelser baseret på elektroniske muligheder er i stor fremdrift. Prototypen har kørt i åbne biblioteker i Randers (Randers Bibliotek Syd) og ved Silkeborg (Them Bibliotek) med mange selvbetjente timer hver uge, men vil også kunne tilpasses et stort fuldt bemandet hovedbibliotek. Prototypen opsamler data når borgerne lukker sig ind, når de bruger selvbetjeningsautomater og mens de færdes i bestemte zoner i biblioteket. Disse data bearbejdes og resultatet bruges til digitalt at stille biblioteket i forskellige modes. Ved modes forstås et tema eller emne, som vælges ud fra input data. Output kan eksempelvis være opstart af en bestemt præsentation på en storskærm. Der er arbejdet med et afgrænset antal brugerorienterede modes, 8 forskellige i Randers og 5 i Silkeborg. Hvis for eksempel input til systemet indikerer, at det er familier med børn, der er dominerende i biblioteket lige nu, forandrer formidlingen på storskærmene sig, så indholdet for netop denne gruppe, bliver toprelevant, måske starter der også musik op i børnebiblioteket og højtalerne annoncerer et børnearrangement på tirsdag. Systemet er skalerbart både hvad angår input og output. I forbindelse med prototypen har input været data om alder og køn fra indgangskontrol, beholdningsoplysninger på afleveret materiale fra selvbetjeningsautomater og bevægelse i bestemte område af biblioteket fra motion-detection kameraer. Hvert bibliotek har været udstyret med et styringssystem, leveret af Cordura A/S, som har stået for beregning og tænd/sluk af de forskellige modes. Output har været afgrænset til brug af storskærme. Hvert bibliotek har haft 3 storskærme med tilhørende medieafspillere. Projektet bærer spiren til et nyt formidlingsparadigme, hvor viden om brugertilstedeværelse genererer forandringer i formidlingsindhold m.m. Det viser en ny vej for digital formidling, hvor formidlingen indholdsmæssigt forandres digitalt. Formidlingen fungerer uafhængigt om der er personale til stede. Projektet ses som version 2.0 af det åbne, selvbetjente bibliotek og som bidrag til Modelprogram for folkebiblioteker. Transformativt Bibliotek er udviklet af Randers Bibliotek i samarbejde med Silkeborg Bibliotekerne og Cordura A/S. Projektet er økonomisk støttet af Kulturstyrelsen. Projektperiode:

3 Baggrund for projektet: Personalisering Projektet Transformativt Bibliotek udspringer af Modelprogrammet for Folkebiblioteker. Projektet har til hensigt at kvalificere oplevelsen af besøg på det fysiske bibliotek ved at personalisere mødet med brugerne på primært de selvbetjente åbne biblioteker. Ligesom detailhandelen er i konkurrence med nethandel og dermed salg udenom de fysiske butikker er bibliotekerne også op mod tiltagende konkurrence og dermed fravær af brugere - i takt med at vores materialer i stigende grad er tilgængelige online hjemme fra brugerens egen bopæl. Detailhandelen opruster ved at personalisere brugeroplevelsen bl.a. via personalisering i de fysiske butikker. Det sker blandt andet ved at skabe interaktive oplevelser i butiksrummet, men også ved hjælp af integration af sociale medier i markedsføring og salg, ligesom interaktion med brugernes smartphones er i vækst via f.eks. offentlige Facebook profiler og Bluetooth kontakt med tilbud ud fra personlige præferencer. Frem over vil ny teknologi - ex. ibeacons styrke denne brug af målrettede tilbud via smartphones i de fysiske butikker. I det transformative bibliotek bruger vi de data vi rent konkret kan opsamle ved besøget på biblioteket, som dermed personaliserer brugeroplevelsen. Fremtidsperspektivet er at vi ligesom detailhandelen også vil kunne inddrage de sociale medier og nye teknologier - som f.eks. ibeacons selvfølgelig uden at komme i konflikt med persondataloven. Området er i hastig vækst og vi kan kun anbefale et fortsat fokus på personalisering via nye teknologier i takt med at det fysiske bibliotek får en større rolle i at skabe tiltrækningskraft overfor nuværende og kommende brugere af biblioteket.

4 Teknisk beskrivelse Styringssystemet laver hvert 5. minut en beregning af, hvilket mode biblioteket aktuelt befinder sig i. Ved udregningen bruges data fra de sidste 15 minutter, ældre data slettes. Hvis der ikke er nogen data fra de sidste 15 minutter er biblioteket i et såkaldt default mode. Dette er en slags standard mode, som indeholder smagsprøver fra de øvrige modes, generel information om åbningstider osv. Data fra indgangskontrol: Hver person, som går ind, tæller 1 point. Afhængig af personens alder og køn tildeles dette point til en af de definerede modes. Data fra selvbetjeningsautomat: Hvert afleveret materiale tæller 2 point. Materialets beholdningsoplysninger afgør hvilket mode der modtager point. Hvis der afleveres forskellige materialer, kan man godt give point til flere forskellige modes. Data fra overvågningskameraer: Ved aktivitet i bestemte zoner af biblioteket tildeles point til bestemte modes. Der skal være 20 sekunders aktivitet i en zone før der udløses 1 point. Der kan altså teoretisk udløses 15 point, hvis der er uafbrudt aktivitet i en zone i 5 minutter. Ved udregning er det så det mode med flest point som aktiveres, indtil næste udregning. Til formidling har været brugt forskellige modeller af BrightSign medieafspillere. Den medfølgende software giver mulighed for at definere playlister, som opstarter de forskellige præsentationer baseret på input fra styringssystemet. Hvis eksempelvis styringssystemet har udregnet at biblioteket skal gå i mode 1, så udsender det kommando 1 til alle tilsluttede medieafspillere. De starter så præsentation 1 og når den er slut, spiller de default mode indtil de modtager en ny kommando. Indhold kan opdateres via netværk, så man kan fysisk befinde sig et andet sted og så udsende en opdatering til alle medieafspillere. Systemet er ikke knyttet til BrightSign andre mærker og modeller kan benyttes. Officiel teknisk beskrivelse fra Cordura A/S er vedlagt.

5 Brug af data juridiske og etiske grænser Det har været et mål i projektet, at undersøge de datamæssige muligheder, men også de juridiske og etiske begrænsninger ved brug af data om brugerne. Projektgruppen har arbejdet ud fra den holdning, at brugerne skulle sikres en grad af anonymitet, så man populært sagt ikke kan se hvad naboen låner. Dette er gjort ved at begrænse sig til et antal modes, som er meget generelle og ikke dækker emner af følsom karakter. En jurist fra Kulturstyrelsen har set på projektets brug af data og ser ikke noget problem, så længe man holder sig til generelle modes og ikke går ned på titelniveau med materialet. Hvordan har vi afgrænset vores valg af modes I udarbejdelse af modes har vi valgt emner og målgrupper, som tilsammen har sikret en vis kvantitet i projektet. Vi har set på logfiler fra indgangskontrol og på afleveringsdata fra selvbetjeningsautomat, for at kunne danne os et overblik over brugerne på testbibliotekerne. Vi har også set på, hvad der var realistisk at kunne nå at opdatere, samt hvordan vi sikrede en vis anonymitet, når de forskellige modes blev eksponeret i biblioteksrummet.

6 Valg af modes i Randers Mode Navn Indgang Aflevering Bevægelsescensor 0 default ingen ingen 1 Krimi Kvinder 41- Mænd 41- krimi spænding 2 Nyheder kviklån 3 Film Kvinder Mænd dvd bluray 4 Tidsskrifter Kvinder tidsskrifter 5 Rejser/Mad dk5 rejser dk5 mad 6 Børn 0-6 Institutioner Dagplejere Forældre Kategori: Ukendt (børnehaven osv.) billedbøger børne cd'er Småbørnsområde 7 Børn 7-12 Kvinder 7-12 Mænd 7-12 børne materialer (ekskl. Mode 6) Børneområde 8 Skønbøger skøn lyd-mp3 og lyd-cd 99.4 (Erindringer) Skønhylderne Valg af modes i Silkeborg Mode Navn Indgang Aflevering 0 default ingen ingen 1 Unge mødre Kvinder småbørnsbøger børnebøger 2 Dagpleje Kvinder 35- Kategori: Ukendt (tidspunkt kl. 8-11) 3 Skole elev Alder år (tidspunkt kl ) småbørnsbøger børnebøger ungdomsbøger 4 Gør det selv Mænd år dk5 hobby litteratur 5 Krimi år krimi

7 Grafisk design af præsentationerne (modes) på Randers Bibliotek Syd Der er lavet syv forskellige modes med forskelligt iøjnefaldende grafisk design der er let kendelig. Disse modes er lavet til følgende målgrupper: børn 0-6 år, børn 6-12 år, krimi/spænding, nyheder, rejser & mad, skønlitteratur og tidsskrifter. Derudover er der to modes, hvor der ikke er lavet et lokalt grafisk design. Et default mode, der kører med forskellige DBC præsentationer m.m. og et mode der præsenterer forskellige filmtrailere. Endvidere er der er lavet flere filmklip med personale der anbefaler bøger. De syv modes er opbygget som præsentationer med et baggrundstema med grafiske elementer der passer til målgruppen (fx børn) eller til et emne (fx rejser). Oven på temaet er der placeret en indholdsskabelon, der giver mulighed for at præsentere et materiale. Eksempel på mode til Børn 0-6 år. Præsentationen af et materiale sker med en forside og en tekst der skal kunne læses på 15 sekunder. Præsentationen skal derfor være meget enkel, med et billede af fx en forside, titel på materialet, bibliografiske oplysninger med forfatter, årstal og sidetal. En kort indholdstekst på max. 2-4 linjer samt en anbefaling på 1-2 linjer. I hver modes præsenteres omkring 10 forskellige materialer. De materialer der udvælges til præsentationerne findes igennem anmeldelser fra hjemmesiderne; Bogbidder, Litteratursiden, Bogbotten samt fra kollegaer. Der laves nyt indhold ca. hver 3 uge til alle præsentationerne.

8 Grafisk design af præsentationerne (modes) på Them Bibliotek Der er lavet fem forskellige modes med forskelligt grafisk design. Disse modes er lavet til følgende målgrupper: Unge mødre, dagplejere/institutioner, skoleelever, gør det selv for mænd og krimi. Alle slides er laver i Photoshop Elements tilpasset de konkrete skærme og medieafspillere. Desuden er der brugt videos om Faktalink, Filmstriben og Forfatterweb produceret af DBC. Eksempel på mode til Krim år.

9 Brugerundersøgelse og interview Projektgruppen har udarbejdet et spørgeskema med i alt 10 spørgsmål. Ved flere af spørgsmålene er det endvidere muligt at skrive en kommentar. I perioden 17. februar og frem til 1. marts 2015 var spørgeskemaet lagt frem på Randers Bibliotek Syd og Them Bibliotek. Der er indleveret i alt 37 spørgeskemaer, hvoraf de 27 spørgeskemaer er fra Randers Bibliotek Syd og 10 spørgeskemaer fra Them Bibliotek. Gennemsnitsaldrene er 49,5 år og dobbelt så mange kvinder har besvaret spørgeskemaet. Af de 37 der har besvaret spørgeskemaet bruger de 34 bibliotekerne mindst en gang om måneden eller mere. Hovedparten (91%) brugte mellem 5 30 min på et af bibliotekerne, mens en mindre gruppe bruger over 1 time på biblioteket. Har du lagt mærke til de nye info-skærme? Hele 81 % svarede ja til at de havde lagt mærke til de nye info-skærme. På Randers Bibliotek Syd havde 92 % lagt mærke til de nye skærme, mens brugerne på Them Bibliotek var mere delte i deres besvarelser, her havde 50 % lagt mærke til de nye info-skærme. Har du set noget på info-skærmene, du synes var interessant? 54 % kunne svare ja til at de havde set noget interessant på info-skærmene. 62 % af brugerne på Randers Bibliotek Syd synes at indholdet på skærmene var interessant, mens der på Them Bibliotek, kun var 30 %, der synes at indholdet var interessant. Kommentarer om indholdet på info-skærmene Der var også mulighed for at skrive en kommentar om indholdet på info-skærmene. Der var 10 brugere der skrev kommentarer. Børnebøger det så spændende ud, nyheder let tilgængeligt, det er fine appetitvækkere. Hvad skal der vises på skærmen for at det er interessant for dig? I spørgeskemaet kunne brugerne også skrive deres ideer til hvad der skulle vises på skærmene. Der var 28 brugere der havde skrevet kommentarer. Forslagene kan inddeles i 3 hovedkategorier; nyheder, arrangementer og anbefalinger. Læs den før din nabo, arrangementer, bøger alle genre, forskellige omtaler af nye og gamle bøger og nye film + arrangementer. Hvad synes du om at der spilles lyd/musik i biblioteket?

10 59 % havde givet positive kommentarer, men 19 % ikke ønskede lyd/musik på biblioteket. Her nogle af kommentarerne: Fint, bare det er afdæmpet (hyggeligt hjemligt), ville være forstyrrende og Hvis det er lavt er det ok. Problemet med lyd Det blev hurtigt efter opstart af pilotprojekterne klart, at holdningerne til brug af lyd i bibliotekerne er meget forskellige. De første kommentarer var fra lånere, som gerne helt ville have slukket for lyden og bare have ro. Interviews og spørgeskemaer viste senere, at der også fandtes et segment som fandt brugen af video med lyd inspirerende. Placering af skærmene i biblioteket og en undersøgelse af hvordan lyden bevæger sig rundt i rummet er nødvendige overvejelser. I Randers blev kompromiset at en skærm i nærhed af avislæserne blev uden lyd. Der var interesse for lyd, når den gav mening eksempelvis små videoklip med personalet der anbefalede bøger men ikke på eksempelvis bogreklamer med speak. DBC præsentationer er udstyret med et lydspor, nogle mener at denne muzak skaber hygge, mens andre syntes den var frygtelig. I Randers blev kompromiset at DBC præsentationer kørte uden lyd. Lyd kan dog også sikre at skærmene ikke falder i med tapetet og vi har derfor brugt eksempelvis filmtrailers, som kan have et heftigt lydspor dette har der været positiv respons på. Dog mest fra yngre lånere.

11 Konklusioner og perspektiver Det har været muligt at lave et system, hvor real-time bruger tilstedeværelse har udløst relevant formidling. Vi mener der er et stort uopdyrket felt med hensyn til personliggørelse af brugeroplevelsen. Med dette projekt har vi bevist at vi kan udarbejde en brugbar løsning ud fra en teknik, som baserer sig på data vi pt. allerede har tilgængelige i vores egne systemer. Der er konstateret en positiv virkning på formidling, da de fleste lånere har bemærket skærmene og er blevet inspireret af indholdet. Ved brug af infoskærme, som i pilotprojektet, skal der bruges i omegnen af 5-10 timer ugentligt, for at have en ordentlig opdateringsfrekvens på præsentationerne. Det vil derfor være en fordel, at der bliver lavet en central udvælgelse af materialerne, der kan præsenteres i forskellige modes. Disse modes kan så tilpasses lokale forhold og bibliotekernes profil. Det enkelte bibliotek kan så tilføje egne præsentationer med arrangementer, åbningstider, film og med personalet der anbefaler forskellige materialer. Det vil også være muligt at vælge allerede eksisterende løsninger som fx DBC s VoxB løsning, der indsamler, opsamler og formidler brugernes egne anmeldelser. Men det kan også være et folkebibliotek der udvælger materialerne og laver præsentationerne. Løsningen kan bibliotekerne så abonnere på og automatisk overføre og uploade til skærmene lokalt. Vi har afprøvet én form for output, men der findes mange muligheder. Økonomi og fysiske lokaler har givet begrænsninger. En mulighed kunne være at arbejde med yderligere teknik, som projektorer der skal skabe stemning, ændringer i lyssætning eller diverse tekniske gadgets. Der kunne også tænkes i at bruge systemet i et større bemandet bibliotek, hvor der kunne arbejdes med flere zoner. Her kunne personalet eksempelvis inddrages ved at systemet tilkalder relevant personale, når bestemte målgrupper konstateres i biblioteksrummet. Et yderligere fremtids perspektiv er at overveje hvordan vi kan hente andre data ind fra andre kilder (f.eks. smartphones eller sociale medier) for yderligere at kvalificere brugeroplevelsen. I forbindelse med projektet, har vi også kunne konstatere at en stor andel af lånerne, i den ubemandede åbningstid, bruger biblioteket som afleverings- og afhentningssted for reserveringer og ikke benytter hverken materialer eller øvrige tilbud i biblioteksrummet. Målet er, at den personaliserede formidling kan inspirere disse lånere til at bruge hele biblioteket. Kontaktoplysninger / Yderligere information Henrik Secher Nielsen, Projektleder. Telefon: Mail:

12 Fotos: Randers Bibliotek Syd

13 Fotos: Them Bibliotek

14 Teknisk beskrivelse fra Cordura A/S Transformativt bibliotek teknisk beskrivelse -LR Beskrivelse Transformer Bibliotek v.1.0 omfatter en række datakilderkilder: Åbent bibliotek o Lånere der logger ind Selvbetjeningsstationer o Lånere (hvis de logger ind eller materiale kan kobles til en låner) o Materiale genre/kategori o Oplysningerne hentes fra logfiler på selvbetjeningsstationerne Gates o o Lånere (hvis materiale kan kobles til en låner) Materiale genre/kategori Kameraer o Bevægelse registreret fra kameraer eller PIR-sensorer o Rummet inddeles i zoner som f.eks. børneområde Oplysninger der er tilgængelige er: Anonyme stamdata o Alder, køn, adresse o Der laves en anonym profil ud fra disse data Tranformativt Bibliotek v.1.0 indeholder følgende funktioner: Data opsamles fra datakilderne Lånernumre og materialer slås op i bibliotekssystemet via SIP2 eller NCIP. Data anonymiseres Ud fra oplysningerne beregner systemet hele tiden: o Estimeret antal lånere i lokalet o Aktivitet / tilstand for op til 8 zoner F.eks. skift fra ingen aktivitet til aktivitet eller høj aktivitet o Lånersammensætningen (se afsnit her under) Der gemmes statistik fra systemet så det bliver muligt at se hvordan tilstanden har været og hvilket mode biblioteket har været i. Output Der benyttes standard medieafspillere til at styre indholdet på skærme.

15 Som udgangspunkt understøttes BrightSign, men andre kan let tilføjes. Som option kan eksternt udstyr aktiveres via relæudgange (IO) Lånersammensætning og modes Der udvikles i samarbejde med bibliotekernes arbejdsgruppe nogle parametre for hvordan lånersammensætningen i biblioteket kan oversættes til et begrænset antal modes. Det kan være helt simple parametre som gennemsnitlig alder eller flest under 20 der udløser et mode. Eller mere indviklede parametre som bøger med en eller flere bestemte genre som børnebøger eller krimi udløser et mode. Et mode er en tilstand systemet kan være i og kan tænkes som en playlist. Dvs. det er muligt at lave start og stop begivenheder samt sætte en spilletid. Eksempel: mode 1 udgang 1 aktiveres på IO Board (kunne trigge tilsluttet lys) Sender signal til medieafspiller på lokalnettet (f.eks. spil slideshow 2) Der udvikles 8 modes i pilotprojektet.

Digital trendspotting Konceptkatalog

Digital trendspotting Konceptkatalog Digital trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog 1. udgave 2010 ISBN 978-87-89860-97-8 Projekt udarbejdet af bibliotekerne i Århus, København,

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse

Bilag 1 Projektbeskrivelse Bilag 1 Projektbeskrivelse Kilde: Databasen over udbudte erhvervsrelaterede projekter http://studienet.db.dk/public/7sem/ Brugerevaluering af nyindretning af det fysiske bibliotek Status: Endelig aftale

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune.

Den Selvbetjente Biblioteksfilial. Realisering 2006. Evaluering. et projekt på. Gjern Bibliotek. et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune. Den Selvbetjente Biblioteksfilial Realisering 2006 Evaluering af et projekt på Gjern Bibliotek et lokalbibliotek i Silkeborg Kommune Efteråret 2007 Evaluering - november 2007 ved Mogens Larsen & Karen

Læs mere

Fokusgruppe-test Oktober 2006

Fokusgruppe-test Oktober 2006 Fokusgruppe-test Oktober 2006 i projekt: Den selvbetjente biblioteksfilial Ubetjent åbningstid i lokalbiblioteket Projektets titel: Den selvbetjente biblioteksfilial Afholdelse af udvidet fokusgruppe test

Læs mere

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Afhentningssteder Halvårs evaluering Fokusgruppe og spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 1 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual til markedsføring af mobile løsninger

Manual til markedsføring af mobile løsninger Manual til markedsføring af mobile løsninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Introduktion til markedsføring 1.2. Opgaver og begreber Før markedsføringen I forbindelse med markedsføringen 1.3. Hvordan

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Evaluering Projekt MIX

Evaluering Projekt MIX Evaluering Projekt MIX MIX din læsning og få lyst til mere var arbejdstitlen på dette projekt udført i samarbejde mellem Greve, Hvidovre og Køge Biblioteker. Det endelige brand er MIX og det nyudviklede

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial

Den Selvbetjente Biblioteksfilial Den Selvbetjente Biblioteksfilial Projektmodning støttet af Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje Projektmodning er foregået via en arbejdsgruppe på Silkeborg Bibliotek bestående af: Karen Thomsen (systemudvikler)

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Idékatalog til Personalisering 2.0

Idékatalog til Personalisering 2.0 Idékatalog til Personalisering 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Click in a box...4 Personaliseret profil udfra persondata...7 Deling på tværs af (sociale) medier...8 Rating og anbefaling...11 Monty

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Det Erhvervsrelaterede Projekt:

Det Erhvervsrelaterede Projekt: Det Erhvervsrelaterede Projekt: Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Vejleder: Anne-Marie

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T. Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt

E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T. Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt E K S T E R N E V A L U E R I N G S R A P P O R T Fra IT-færdigheder til digital dannelse - e-læringsprojekt Indhold Forord... side 3 Sammenfatninger...side 4 Projektet...side 5 Metodiske overvejelser...side

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere