Transformativt Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transformativt Bibliotek"

Transkript

1 Transformativt Bibliotek

2 Beskrivelse af projektet Projektet Transformativt Bibliotek er opstået fra en idé om at opnå en bedre brugeroplevelse ved digital forandring af biblioteksrummet baseret på faktuel viden om brugerne og ved at omsætte real-time brugertilstedeværelse til brugerrettet formidling. Idéen er opstået ud fra et ønske om at kunne tilbyde en bedre formidling, ikke mindst på de ubemandede filialer. Der er hentet inspiration fra detail- og museumsbranchen, hvor personaliserede oplevelser baseret på elektroniske muligheder er i stor fremdrift. Prototypen har kørt i åbne biblioteker i Randers (Randers Bibliotek Syd) og ved Silkeborg (Them Bibliotek) med mange selvbetjente timer hver uge, men vil også kunne tilpasses et stort fuldt bemandet hovedbibliotek. Prototypen opsamler data når borgerne lukker sig ind, når de bruger selvbetjeningsautomater og mens de færdes i bestemte zoner i biblioteket. Disse data bearbejdes og resultatet bruges til digitalt at stille biblioteket i forskellige modes. Ved modes forstås et tema eller emne, som vælges ud fra input data. Output kan eksempelvis være opstart af en bestemt præsentation på en storskærm. Der er arbejdet med et afgrænset antal brugerorienterede modes, 8 forskellige i Randers og 5 i Silkeborg. Hvis for eksempel input til systemet indikerer, at det er familier med børn, der er dominerende i biblioteket lige nu, forandrer formidlingen på storskærmene sig, så indholdet for netop denne gruppe, bliver toprelevant, måske starter der også musik op i børnebiblioteket og højtalerne annoncerer et børnearrangement på tirsdag. Systemet er skalerbart både hvad angår input og output. I forbindelse med prototypen har input været data om alder og køn fra indgangskontrol, beholdningsoplysninger på afleveret materiale fra selvbetjeningsautomater og bevægelse i bestemte område af biblioteket fra motion-detection kameraer. Hvert bibliotek har været udstyret med et styringssystem, leveret af Cordura A/S, som har stået for beregning og tænd/sluk af de forskellige modes. Output har været afgrænset til brug af storskærme. Hvert bibliotek har haft 3 storskærme med tilhørende medieafspillere. Projektet bærer spiren til et nyt formidlingsparadigme, hvor viden om brugertilstedeværelse genererer forandringer i formidlingsindhold m.m. Det viser en ny vej for digital formidling, hvor formidlingen indholdsmæssigt forandres digitalt. Formidlingen fungerer uafhængigt om der er personale til stede. Projektet ses som version 2.0 af det åbne, selvbetjente bibliotek og som bidrag til Modelprogram for folkebiblioteker. Transformativt Bibliotek er udviklet af Randers Bibliotek i samarbejde med Silkeborg Bibliotekerne og Cordura A/S. Projektet er økonomisk støttet af Kulturstyrelsen. Projektperiode:

3 Baggrund for projektet: Personalisering Projektet Transformativt Bibliotek udspringer af Modelprogrammet for Folkebiblioteker. Projektet har til hensigt at kvalificere oplevelsen af besøg på det fysiske bibliotek ved at personalisere mødet med brugerne på primært de selvbetjente åbne biblioteker. Ligesom detailhandelen er i konkurrence med nethandel og dermed salg udenom de fysiske butikker er bibliotekerne også op mod tiltagende konkurrence og dermed fravær af brugere - i takt med at vores materialer i stigende grad er tilgængelige online hjemme fra brugerens egen bopæl. Detailhandelen opruster ved at personalisere brugeroplevelsen bl.a. via personalisering i de fysiske butikker. Det sker blandt andet ved at skabe interaktive oplevelser i butiksrummet, men også ved hjælp af integration af sociale medier i markedsføring og salg, ligesom interaktion med brugernes smartphones er i vækst via f.eks. offentlige Facebook profiler og Bluetooth kontakt med tilbud ud fra personlige præferencer. Frem over vil ny teknologi - ex. ibeacons styrke denne brug af målrettede tilbud via smartphones i de fysiske butikker. I det transformative bibliotek bruger vi de data vi rent konkret kan opsamle ved besøget på biblioteket, som dermed personaliserer brugeroplevelsen. Fremtidsperspektivet er at vi ligesom detailhandelen også vil kunne inddrage de sociale medier og nye teknologier - som f.eks. ibeacons selvfølgelig uden at komme i konflikt med persondataloven. Området er i hastig vækst og vi kan kun anbefale et fortsat fokus på personalisering via nye teknologier i takt med at det fysiske bibliotek får en større rolle i at skabe tiltrækningskraft overfor nuværende og kommende brugere af biblioteket.

4 Teknisk beskrivelse Styringssystemet laver hvert 5. minut en beregning af, hvilket mode biblioteket aktuelt befinder sig i. Ved udregningen bruges data fra de sidste 15 minutter, ældre data slettes. Hvis der ikke er nogen data fra de sidste 15 minutter er biblioteket i et såkaldt default mode. Dette er en slags standard mode, som indeholder smagsprøver fra de øvrige modes, generel information om åbningstider osv. Data fra indgangskontrol: Hver person, som går ind, tæller 1 point. Afhængig af personens alder og køn tildeles dette point til en af de definerede modes. Data fra selvbetjeningsautomat: Hvert afleveret materiale tæller 2 point. Materialets beholdningsoplysninger afgør hvilket mode der modtager point. Hvis der afleveres forskellige materialer, kan man godt give point til flere forskellige modes. Data fra overvågningskameraer: Ved aktivitet i bestemte zoner af biblioteket tildeles point til bestemte modes. Der skal være 20 sekunders aktivitet i en zone før der udløses 1 point. Der kan altså teoretisk udløses 15 point, hvis der er uafbrudt aktivitet i en zone i 5 minutter. Ved udregning er det så det mode med flest point som aktiveres, indtil næste udregning. Til formidling har været brugt forskellige modeller af BrightSign medieafspillere. Den medfølgende software giver mulighed for at definere playlister, som opstarter de forskellige præsentationer baseret på input fra styringssystemet. Hvis eksempelvis styringssystemet har udregnet at biblioteket skal gå i mode 1, så udsender det kommando 1 til alle tilsluttede medieafspillere. De starter så præsentation 1 og når den er slut, spiller de default mode indtil de modtager en ny kommando. Indhold kan opdateres via netværk, så man kan fysisk befinde sig et andet sted og så udsende en opdatering til alle medieafspillere. Systemet er ikke knyttet til BrightSign andre mærker og modeller kan benyttes. Officiel teknisk beskrivelse fra Cordura A/S er vedlagt.

5 Brug af data juridiske og etiske grænser Det har været et mål i projektet, at undersøge de datamæssige muligheder, men også de juridiske og etiske begrænsninger ved brug af data om brugerne. Projektgruppen har arbejdet ud fra den holdning, at brugerne skulle sikres en grad af anonymitet, så man populært sagt ikke kan se hvad naboen låner. Dette er gjort ved at begrænse sig til et antal modes, som er meget generelle og ikke dækker emner af følsom karakter. En jurist fra Kulturstyrelsen har set på projektets brug af data og ser ikke noget problem, så længe man holder sig til generelle modes og ikke går ned på titelniveau med materialet. Hvordan har vi afgrænset vores valg af modes I udarbejdelse af modes har vi valgt emner og målgrupper, som tilsammen har sikret en vis kvantitet i projektet. Vi har set på logfiler fra indgangskontrol og på afleveringsdata fra selvbetjeningsautomat, for at kunne danne os et overblik over brugerne på testbibliotekerne. Vi har også set på, hvad der var realistisk at kunne nå at opdatere, samt hvordan vi sikrede en vis anonymitet, når de forskellige modes blev eksponeret i biblioteksrummet.

6 Valg af modes i Randers Mode Navn Indgang Aflevering Bevægelsescensor 0 default ingen ingen 1 Krimi Kvinder 41- Mænd 41- krimi spænding 2 Nyheder kviklån 3 Film Kvinder Mænd dvd bluray 4 Tidsskrifter Kvinder tidsskrifter 5 Rejser/Mad dk5 rejser dk5 mad 6 Børn 0-6 Institutioner Dagplejere Forældre Kategori: Ukendt (børnehaven osv.) billedbøger børne cd'er Småbørnsområde 7 Børn 7-12 Kvinder 7-12 Mænd 7-12 børne materialer (ekskl. Mode 6) Børneområde 8 Skønbøger skøn lyd-mp3 og lyd-cd 99.4 (Erindringer) Skønhylderne Valg af modes i Silkeborg Mode Navn Indgang Aflevering 0 default ingen ingen 1 Unge mødre Kvinder småbørnsbøger børnebøger 2 Dagpleje Kvinder 35- Kategori: Ukendt (tidspunkt kl. 8-11) 3 Skole elev Alder år (tidspunkt kl ) småbørnsbøger børnebøger ungdomsbøger 4 Gør det selv Mænd år dk5 hobby litteratur 5 Krimi år krimi

7 Grafisk design af præsentationerne (modes) på Randers Bibliotek Syd Der er lavet syv forskellige modes med forskelligt iøjnefaldende grafisk design der er let kendelig. Disse modes er lavet til følgende målgrupper: børn 0-6 år, børn 6-12 år, krimi/spænding, nyheder, rejser & mad, skønlitteratur og tidsskrifter. Derudover er der to modes, hvor der ikke er lavet et lokalt grafisk design. Et default mode, der kører med forskellige DBC præsentationer m.m. og et mode der præsenterer forskellige filmtrailere. Endvidere er der er lavet flere filmklip med personale der anbefaler bøger. De syv modes er opbygget som præsentationer med et baggrundstema med grafiske elementer der passer til målgruppen (fx børn) eller til et emne (fx rejser). Oven på temaet er der placeret en indholdsskabelon, der giver mulighed for at præsentere et materiale. Eksempel på mode til Børn 0-6 år. Præsentationen af et materiale sker med en forside og en tekst der skal kunne læses på 15 sekunder. Præsentationen skal derfor være meget enkel, med et billede af fx en forside, titel på materialet, bibliografiske oplysninger med forfatter, årstal og sidetal. En kort indholdstekst på max. 2-4 linjer samt en anbefaling på 1-2 linjer. I hver modes præsenteres omkring 10 forskellige materialer. De materialer der udvælges til præsentationerne findes igennem anmeldelser fra hjemmesiderne; Bogbidder, Litteratursiden, Bogbotten samt fra kollegaer. Der laves nyt indhold ca. hver 3 uge til alle præsentationerne.

8 Grafisk design af præsentationerne (modes) på Them Bibliotek Der er lavet fem forskellige modes med forskelligt grafisk design. Disse modes er lavet til følgende målgrupper: Unge mødre, dagplejere/institutioner, skoleelever, gør det selv for mænd og krimi. Alle slides er laver i Photoshop Elements tilpasset de konkrete skærme og medieafspillere. Desuden er der brugt videos om Faktalink, Filmstriben og Forfatterweb produceret af DBC. Eksempel på mode til Krim år.

9 Brugerundersøgelse og interview Projektgruppen har udarbejdet et spørgeskema med i alt 10 spørgsmål. Ved flere af spørgsmålene er det endvidere muligt at skrive en kommentar. I perioden 17. februar og frem til 1. marts 2015 var spørgeskemaet lagt frem på Randers Bibliotek Syd og Them Bibliotek. Der er indleveret i alt 37 spørgeskemaer, hvoraf de 27 spørgeskemaer er fra Randers Bibliotek Syd og 10 spørgeskemaer fra Them Bibliotek. Gennemsnitsaldrene er 49,5 år og dobbelt så mange kvinder har besvaret spørgeskemaet. Af de 37 der har besvaret spørgeskemaet bruger de 34 bibliotekerne mindst en gang om måneden eller mere. Hovedparten (91%) brugte mellem 5 30 min på et af bibliotekerne, mens en mindre gruppe bruger over 1 time på biblioteket. Har du lagt mærke til de nye info-skærme? Hele 81 % svarede ja til at de havde lagt mærke til de nye info-skærme. På Randers Bibliotek Syd havde 92 % lagt mærke til de nye skærme, mens brugerne på Them Bibliotek var mere delte i deres besvarelser, her havde 50 % lagt mærke til de nye info-skærme. Har du set noget på info-skærmene, du synes var interessant? 54 % kunne svare ja til at de havde set noget interessant på info-skærmene. 62 % af brugerne på Randers Bibliotek Syd synes at indholdet på skærmene var interessant, mens der på Them Bibliotek, kun var 30 %, der synes at indholdet var interessant. Kommentarer om indholdet på info-skærmene Der var også mulighed for at skrive en kommentar om indholdet på info-skærmene. Der var 10 brugere der skrev kommentarer. Børnebøger det så spændende ud, nyheder let tilgængeligt, det er fine appetitvækkere. Hvad skal der vises på skærmen for at det er interessant for dig? I spørgeskemaet kunne brugerne også skrive deres ideer til hvad der skulle vises på skærmene. Der var 28 brugere der havde skrevet kommentarer. Forslagene kan inddeles i 3 hovedkategorier; nyheder, arrangementer og anbefalinger. Læs den før din nabo, arrangementer, bøger alle genre, forskellige omtaler af nye og gamle bøger og nye film + arrangementer. Hvad synes du om at der spilles lyd/musik i biblioteket?

10 59 % havde givet positive kommentarer, men 19 % ikke ønskede lyd/musik på biblioteket. Her nogle af kommentarerne: Fint, bare det er afdæmpet (hyggeligt hjemligt), ville være forstyrrende og Hvis det er lavt er det ok. Problemet med lyd Det blev hurtigt efter opstart af pilotprojekterne klart, at holdningerne til brug af lyd i bibliotekerne er meget forskellige. De første kommentarer var fra lånere, som gerne helt ville have slukket for lyden og bare have ro. Interviews og spørgeskemaer viste senere, at der også fandtes et segment som fandt brugen af video med lyd inspirerende. Placering af skærmene i biblioteket og en undersøgelse af hvordan lyden bevæger sig rundt i rummet er nødvendige overvejelser. I Randers blev kompromiset at en skærm i nærhed af avislæserne blev uden lyd. Der var interesse for lyd, når den gav mening eksempelvis små videoklip med personalet der anbefalede bøger men ikke på eksempelvis bogreklamer med speak. DBC præsentationer er udstyret med et lydspor, nogle mener at denne muzak skaber hygge, mens andre syntes den var frygtelig. I Randers blev kompromiset at DBC præsentationer kørte uden lyd. Lyd kan dog også sikre at skærmene ikke falder i med tapetet og vi har derfor brugt eksempelvis filmtrailers, som kan have et heftigt lydspor dette har der været positiv respons på. Dog mest fra yngre lånere.

11 Konklusioner og perspektiver Det har været muligt at lave et system, hvor real-time bruger tilstedeværelse har udløst relevant formidling. Vi mener der er et stort uopdyrket felt med hensyn til personliggørelse af brugeroplevelsen. Med dette projekt har vi bevist at vi kan udarbejde en brugbar løsning ud fra en teknik, som baserer sig på data vi pt. allerede har tilgængelige i vores egne systemer. Der er konstateret en positiv virkning på formidling, da de fleste lånere har bemærket skærmene og er blevet inspireret af indholdet. Ved brug af infoskærme, som i pilotprojektet, skal der bruges i omegnen af 5-10 timer ugentligt, for at have en ordentlig opdateringsfrekvens på præsentationerne. Det vil derfor være en fordel, at der bliver lavet en central udvælgelse af materialerne, der kan præsenteres i forskellige modes. Disse modes kan så tilpasses lokale forhold og bibliotekernes profil. Det enkelte bibliotek kan så tilføje egne præsentationer med arrangementer, åbningstider, film og med personalet der anbefaler forskellige materialer. Det vil også være muligt at vælge allerede eksisterende løsninger som fx DBC s VoxB løsning, der indsamler, opsamler og formidler brugernes egne anmeldelser. Men det kan også være et folkebibliotek der udvælger materialerne og laver præsentationerne. Løsningen kan bibliotekerne så abonnere på og automatisk overføre og uploade til skærmene lokalt. Vi har afprøvet én form for output, men der findes mange muligheder. Økonomi og fysiske lokaler har givet begrænsninger. En mulighed kunne være at arbejde med yderligere teknik, som projektorer der skal skabe stemning, ændringer i lyssætning eller diverse tekniske gadgets. Der kunne også tænkes i at bruge systemet i et større bemandet bibliotek, hvor der kunne arbejdes med flere zoner. Her kunne personalet eksempelvis inddrages ved at systemet tilkalder relevant personale, når bestemte målgrupper konstateres i biblioteksrummet. Et yderligere fremtids perspektiv er at overveje hvordan vi kan hente andre data ind fra andre kilder (f.eks. smartphones eller sociale medier) for yderligere at kvalificere brugeroplevelsen. I forbindelse med projektet, har vi også kunne konstatere at en stor andel af lånerne, i den ubemandede åbningstid, bruger biblioteket som afleverings- og afhentningssted for reserveringer og ikke benytter hverken materialer eller øvrige tilbud i biblioteksrummet. Målet er, at den personaliserede formidling kan inspirere disse lånere til at bruge hele biblioteket. Kontaktoplysninger / Yderligere information Henrik Secher Nielsen, Projektleder. Telefon: Mail:

12 Fotos: Randers Bibliotek Syd

13 Fotos: Them Bibliotek

14 Teknisk beskrivelse fra Cordura A/S Transformativt bibliotek teknisk beskrivelse -LR Beskrivelse Transformer Bibliotek v.1.0 omfatter en række datakilderkilder: Åbent bibliotek o Lånere der logger ind Selvbetjeningsstationer o Lånere (hvis de logger ind eller materiale kan kobles til en låner) o Materiale genre/kategori o Oplysningerne hentes fra logfiler på selvbetjeningsstationerne Gates o o Lånere (hvis materiale kan kobles til en låner) Materiale genre/kategori Kameraer o Bevægelse registreret fra kameraer eller PIR-sensorer o Rummet inddeles i zoner som f.eks. børneområde Oplysninger der er tilgængelige er: Anonyme stamdata o Alder, køn, adresse o Der laves en anonym profil ud fra disse data Tranformativt Bibliotek v.1.0 indeholder følgende funktioner: Data opsamles fra datakilderne Lånernumre og materialer slås op i bibliotekssystemet via SIP2 eller NCIP. Data anonymiseres Ud fra oplysningerne beregner systemet hele tiden: o Estimeret antal lånere i lokalet o Aktivitet / tilstand for op til 8 zoner F.eks. skift fra ingen aktivitet til aktivitet eller høj aktivitet o Lånersammensætningen (se afsnit her under) Der gemmes statistik fra systemet så det bliver muligt at se hvordan tilstanden har været og hvilket mode biblioteket har været i. Output Der benyttes standard medieafspillere til at styre indholdet på skærme.

15 Som udgangspunkt understøttes BrightSign, men andre kan let tilføjes. Som option kan eksternt udstyr aktiveres via relæudgange (IO) Lånersammensætning og modes Der udvikles i samarbejde med bibliotekernes arbejdsgruppe nogle parametre for hvordan lånersammensætningen i biblioteket kan oversættes til et begrænset antal modes. Det kan være helt simple parametre som gennemsnitlig alder eller flest under 20 der udløser et mode. Eller mere indviklede parametre som bøger med en eller flere bestemte genre som børnebøger eller krimi udløser et mode. Et mode er en tilstand systemet kan være i og kan tænkes som en playlist. Dvs. det er muligt at lave start og stop begivenheder samt sætte en spilletid. Eksempel: mode 1 udgang 1 aktiveres på IO Board (kunne trigge tilsluttet lys) Sender signal til medieafspiller på lokalnettet (f.eks. spil slideshow 2) Der udvikles 8 modes i pilotprojektet.

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET I 2014 har næsten 600.000 mennesker besøgt Randers Bibliotek, men vi bestræber os på at få endnu flere borgere til at bruge biblioteket

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet"

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET Fra anonymitet til loyalitet AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet" Projektets formål Projektet "Fra anonymitet til loyalitet" har været centreret om afprøvning af et marketingværktøj, et såkaldt Customer Relationship

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012

Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Afhentningssteder Halvårs evaluering Fokusgruppe og spørgeskema V. 1.0 Halvårs evaluering 1 Silkeborg Bibliotekernes Afhentningssteder juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne

Evaluering af projekt 5i12. Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne Evaluering af projekt 5i12 Spørgeskema til deltagerne i arbejdsgrupperne 1 Evaluering af Projekt 5 i 12 Bedre trivsel og arbejdsmiljø i Region Hovedstaden Kære deltager Vi er nu nået til sidste laboratoriedag,

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2014-01-24 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM

EKSTERN OPSÆTNING / ALARM EKSTERN OPSÆTNING / ALARM Alarm Alarmmenuen giver mulighed for at indstille de forskellige alarmer. Videobevægelse Alarm ved videobevægelse udløses når der er bevægelse i billedet, det er muligt at regulere

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer 17112014AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store.

Læs mere

Digital Signage. Information på rette tid og sted

Digital Signage. Information på rette tid og sted Digital Signage Information på rette tid og sted Digital Signage Infoløsninger der formidler information hurtigt og enkelt Behovet for information i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og butikker har

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Budget 2013 Faktaboks 2013

Budget 2013 Faktaboks 2013 Randers Bibliotek er åbent og digitalt vidensskabende og fællesskabende. Sådan hedder det i aftalen med Randers Byråd for 2013-2014, og ligeså i den gældende bibliotekspolitik. Overskrifterne skal ses

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk Dette er en vejledning i brugen af SkagenBrugtMarked.dk Vælg eventuelt at skrive denne vejledning ud, den er forbredt til udskrift på A4 papir. Generelt

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE

PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE PRÆSENTATION AF LEKTIER ONLINE Boligsocial Årskonference 24.09.13 v/ Anne Vest Hansen projektleder & Anders Taylor Hansen projektmedarbejder AGENDA Oplæg om Lektier Online Workshop 1: Prøv Lektier-Online.dk

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet).

Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Projektplan: Virtuelt Dashboard Folkebibliotekernes nøgletal. (Dette dokument giver et kort overblik over projektet). Titel: Virtuelt Dashboard (VD) Folkebibliotekernes nøgletal. Hovedaktør: Biblioteksfagligafdeling

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det!

Velkommen til. Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Velkommen til Oplevelser & oplysninger - når du har brug for det! Du finder os i Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup, Vissenbjerg & Aarup. Hjemmeside: www.assensbib.dk Reglement for AssensBibliotekerne

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

Kom i gang med at nudge

Kom i gang med at nudge 1 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker, 2014-15 Kom i gang med at nudge Nudging nye greb i det selvbetjente biblioteksrum Pixibog 2 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Hvad er nudging? s.2 Kapitel

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere