Transformativt Bibliotek

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transformativt Bibliotek"

Transkript

1 Transformativt Bibliotek

2 Beskrivelse af projektet Projektet Transformativt Bibliotek er opstået fra en idé om at opnå en bedre brugeroplevelse ved digital forandring af biblioteksrummet baseret på faktuel viden om brugerne og ved at omsætte real-time brugertilstedeværelse til brugerrettet formidling. Idéen er opstået ud fra et ønske om at kunne tilbyde en bedre formidling, ikke mindst på de ubemandede filialer. Der er hentet inspiration fra detail- og museumsbranchen, hvor personaliserede oplevelser baseret på elektroniske muligheder er i stor fremdrift. Prototypen har kørt i åbne biblioteker i Randers (Randers Bibliotek Syd) og ved Silkeborg (Them Bibliotek) med mange selvbetjente timer hver uge, men vil også kunne tilpasses et stort fuldt bemandet hovedbibliotek. Prototypen opsamler data når borgerne lukker sig ind, når de bruger selvbetjeningsautomater og mens de færdes i bestemte zoner i biblioteket. Disse data bearbejdes og resultatet bruges til digitalt at stille biblioteket i forskellige modes. Ved modes forstås et tema eller emne, som vælges ud fra input data. Output kan eksempelvis være opstart af en bestemt præsentation på en storskærm. Der er arbejdet med et afgrænset antal brugerorienterede modes, 8 forskellige i Randers og 5 i Silkeborg. Hvis for eksempel input til systemet indikerer, at det er familier med børn, der er dominerende i biblioteket lige nu, forandrer formidlingen på storskærmene sig, så indholdet for netop denne gruppe, bliver toprelevant, måske starter der også musik op i børnebiblioteket og højtalerne annoncerer et børnearrangement på tirsdag. Systemet er skalerbart både hvad angår input og output. I forbindelse med prototypen har input været data om alder og køn fra indgangskontrol, beholdningsoplysninger på afleveret materiale fra selvbetjeningsautomater og bevægelse i bestemte område af biblioteket fra motion-detection kameraer. Hvert bibliotek har været udstyret med et styringssystem, leveret af Cordura A/S, som har stået for beregning og tænd/sluk af de forskellige modes. Output har været afgrænset til brug af storskærme. Hvert bibliotek har haft 3 storskærme med tilhørende medieafspillere. Projektet bærer spiren til et nyt formidlingsparadigme, hvor viden om brugertilstedeværelse genererer forandringer i formidlingsindhold m.m. Det viser en ny vej for digital formidling, hvor formidlingen indholdsmæssigt forandres digitalt. Formidlingen fungerer uafhængigt om der er personale til stede. Projektet ses som version 2.0 af det åbne, selvbetjente bibliotek og som bidrag til Modelprogram for folkebiblioteker. Transformativt Bibliotek er udviklet af Randers Bibliotek i samarbejde med Silkeborg Bibliotekerne og Cordura A/S. Projektet er økonomisk støttet af Kulturstyrelsen. Projektperiode:

3 Baggrund for projektet: Personalisering Projektet Transformativt Bibliotek udspringer af Modelprogrammet for Folkebiblioteker. Projektet har til hensigt at kvalificere oplevelsen af besøg på det fysiske bibliotek ved at personalisere mødet med brugerne på primært de selvbetjente åbne biblioteker. Ligesom detailhandelen er i konkurrence med nethandel og dermed salg udenom de fysiske butikker er bibliotekerne også op mod tiltagende konkurrence og dermed fravær af brugere - i takt med at vores materialer i stigende grad er tilgængelige online hjemme fra brugerens egen bopæl. Detailhandelen opruster ved at personalisere brugeroplevelsen bl.a. via personalisering i de fysiske butikker. Det sker blandt andet ved at skabe interaktive oplevelser i butiksrummet, men også ved hjælp af integration af sociale medier i markedsføring og salg, ligesom interaktion med brugernes smartphones er i vækst via f.eks. offentlige Facebook profiler og Bluetooth kontakt med tilbud ud fra personlige præferencer. Frem over vil ny teknologi - ex. ibeacons styrke denne brug af målrettede tilbud via smartphones i de fysiske butikker. I det transformative bibliotek bruger vi de data vi rent konkret kan opsamle ved besøget på biblioteket, som dermed personaliserer brugeroplevelsen. Fremtidsperspektivet er at vi ligesom detailhandelen også vil kunne inddrage de sociale medier og nye teknologier - som f.eks. ibeacons selvfølgelig uden at komme i konflikt med persondataloven. Området er i hastig vækst og vi kan kun anbefale et fortsat fokus på personalisering via nye teknologier i takt med at det fysiske bibliotek får en større rolle i at skabe tiltrækningskraft overfor nuværende og kommende brugere af biblioteket.

4 Teknisk beskrivelse Styringssystemet laver hvert 5. minut en beregning af, hvilket mode biblioteket aktuelt befinder sig i. Ved udregningen bruges data fra de sidste 15 minutter, ældre data slettes. Hvis der ikke er nogen data fra de sidste 15 minutter er biblioteket i et såkaldt default mode. Dette er en slags standard mode, som indeholder smagsprøver fra de øvrige modes, generel information om åbningstider osv. Data fra indgangskontrol: Hver person, som går ind, tæller 1 point. Afhængig af personens alder og køn tildeles dette point til en af de definerede modes. Data fra selvbetjeningsautomat: Hvert afleveret materiale tæller 2 point. Materialets beholdningsoplysninger afgør hvilket mode der modtager point. Hvis der afleveres forskellige materialer, kan man godt give point til flere forskellige modes. Data fra overvågningskameraer: Ved aktivitet i bestemte zoner af biblioteket tildeles point til bestemte modes. Der skal være 20 sekunders aktivitet i en zone før der udløses 1 point. Der kan altså teoretisk udløses 15 point, hvis der er uafbrudt aktivitet i en zone i 5 minutter. Ved udregning er det så det mode med flest point som aktiveres, indtil næste udregning. Til formidling har været brugt forskellige modeller af BrightSign medieafspillere. Den medfølgende software giver mulighed for at definere playlister, som opstarter de forskellige præsentationer baseret på input fra styringssystemet. Hvis eksempelvis styringssystemet har udregnet at biblioteket skal gå i mode 1, så udsender det kommando 1 til alle tilsluttede medieafspillere. De starter så præsentation 1 og når den er slut, spiller de default mode indtil de modtager en ny kommando. Indhold kan opdateres via netværk, så man kan fysisk befinde sig et andet sted og så udsende en opdatering til alle medieafspillere. Systemet er ikke knyttet til BrightSign andre mærker og modeller kan benyttes. Officiel teknisk beskrivelse fra Cordura A/S er vedlagt.

5 Brug af data juridiske og etiske grænser Det har været et mål i projektet, at undersøge de datamæssige muligheder, men også de juridiske og etiske begrænsninger ved brug af data om brugerne. Projektgruppen har arbejdet ud fra den holdning, at brugerne skulle sikres en grad af anonymitet, så man populært sagt ikke kan se hvad naboen låner. Dette er gjort ved at begrænse sig til et antal modes, som er meget generelle og ikke dækker emner af følsom karakter. En jurist fra Kulturstyrelsen har set på projektets brug af data og ser ikke noget problem, så længe man holder sig til generelle modes og ikke går ned på titelniveau med materialet. Hvordan har vi afgrænset vores valg af modes I udarbejdelse af modes har vi valgt emner og målgrupper, som tilsammen har sikret en vis kvantitet i projektet. Vi har set på logfiler fra indgangskontrol og på afleveringsdata fra selvbetjeningsautomat, for at kunne danne os et overblik over brugerne på testbibliotekerne. Vi har også set på, hvad der var realistisk at kunne nå at opdatere, samt hvordan vi sikrede en vis anonymitet, når de forskellige modes blev eksponeret i biblioteksrummet.

6 Valg af modes i Randers Mode Navn Indgang Aflevering Bevægelsescensor 0 default ingen ingen 1 Krimi Kvinder 41- Mænd 41- krimi spænding 2 Nyheder kviklån 3 Film Kvinder Mænd dvd bluray 4 Tidsskrifter Kvinder tidsskrifter 5 Rejser/Mad dk5 rejser dk5 mad 6 Børn 0-6 Institutioner Dagplejere Forældre Kategori: Ukendt (børnehaven osv.) billedbøger børne cd'er Småbørnsområde 7 Børn 7-12 Kvinder 7-12 Mænd 7-12 børne materialer (ekskl. Mode 6) Børneområde 8 Skønbøger skøn lyd-mp3 og lyd-cd 99.4 (Erindringer) Skønhylderne Valg af modes i Silkeborg Mode Navn Indgang Aflevering 0 default ingen ingen 1 Unge mødre Kvinder småbørnsbøger børnebøger 2 Dagpleje Kvinder 35- Kategori: Ukendt (tidspunkt kl. 8-11) 3 Skole elev Alder år (tidspunkt kl ) småbørnsbøger børnebøger ungdomsbøger 4 Gør det selv Mænd år dk5 hobby litteratur 5 Krimi år krimi

7 Grafisk design af præsentationerne (modes) på Randers Bibliotek Syd Der er lavet syv forskellige modes med forskelligt iøjnefaldende grafisk design der er let kendelig. Disse modes er lavet til følgende målgrupper: børn 0-6 år, børn 6-12 år, krimi/spænding, nyheder, rejser & mad, skønlitteratur og tidsskrifter. Derudover er der to modes, hvor der ikke er lavet et lokalt grafisk design. Et default mode, der kører med forskellige DBC præsentationer m.m. og et mode der præsenterer forskellige filmtrailere. Endvidere er der er lavet flere filmklip med personale der anbefaler bøger. De syv modes er opbygget som præsentationer med et baggrundstema med grafiske elementer der passer til målgruppen (fx børn) eller til et emne (fx rejser). Oven på temaet er der placeret en indholdsskabelon, der giver mulighed for at præsentere et materiale. Eksempel på mode til Børn 0-6 år. Præsentationen af et materiale sker med en forside og en tekst der skal kunne læses på 15 sekunder. Præsentationen skal derfor være meget enkel, med et billede af fx en forside, titel på materialet, bibliografiske oplysninger med forfatter, årstal og sidetal. En kort indholdstekst på max. 2-4 linjer samt en anbefaling på 1-2 linjer. I hver modes præsenteres omkring 10 forskellige materialer. De materialer der udvælges til præsentationerne findes igennem anmeldelser fra hjemmesiderne; Bogbidder, Litteratursiden, Bogbotten samt fra kollegaer. Der laves nyt indhold ca. hver 3 uge til alle præsentationerne.

8 Grafisk design af præsentationerne (modes) på Them Bibliotek Der er lavet fem forskellige modes med forskelligt grafisk design. Disse modes er lavet til følgende målgrupper: Unge mødre, dagplejere/institutioner, skoleelever, gør det selv for mænd og krimi. Alle slides er laver i Photoshop Elements tilpasset de konkrete skærme og medieafspillere. Desuden er der brugt videos om Faktalink, Filmstriben og Forfatterweb produceret af DBC. Eksempel på mode til Krim år.

9 Brugerundersøgelse og interview Projektgruppen har udarbejdet et spørgeskema med i alt 10 spørgsmål. Ved flere af spørgsmålene er det endvidere muligt at skrive en kommentar. I perioden 17. februar og frem til 1. marts 2015 var spørgeskemaet lagt frem på Randers Bibliotek Syd og Them Bibliotek. Der er indleveret i alt 37 spørgeskemaer, hvoraf de 27 spørgeskemaer er fra Randers Bibliotek Syd og 10 spørgeskemaer fra Them Bibliotek. Gennemsnitsaldrene er 49,5 år og dobbelt så mange kvinder har besvaret spørgeskemaet. Af de 37 der har besvaret spørgeskemaet bruger de 34 bibliotekerne mindst en gang om måneden eller mere. Hovedparten (91%) brugte mellem 5 30 min på et af bibliotekerne, mens en mindre gruppe bruger over 1 time på biblioteket. Har du lagt mærke til de nye info-skærme? Hele 81 % svarede ja til at de havde lagt mærke til de nye info-skærme. På Randers Bibliotek Syd havde 92 % lagt mærke til de nye skærme, mens brugerne på Them Bibliotek var mere delte i deres besvarelser, her havde 50 % lagt mærke til de nye info-skærme. Har du set noget på info-skærmene, du synes var interessant? 54 % kunne svare ja til at de havde set noget interessant på info-skærmene. 62 % af brugerne på Randers Bibliotek Syd synes at indholdet på skærmene var interessant, mens der på Them Bibliotek, kun var 30 %, der synes at indholdet var interessant. Kommentarer om indholdet på info-skærmene Der var også mulighed for at skrive en kommentar om indholdet på info-skærmene. Der var 10 brugere der skrev kommentarer. Børnebøger det så spændende ud, nyheder let tilgængeligt, det er fine appetitvækkere. Hvad skal der vises på skærmen for at det er interessant for dig? I spørgeskemaet kunne brugerne også skrive deres ideer til hvad der skulle vises på skærmene. Der var 28 brugere der havde skrevet kommentarer. Forslagene kan inddeles i 3 hovedkategorier; nyheder, arrangementer og anbefalinger. Læs den før din nabo, arrangementer, bøger alle genre, forskellige omtaler af nye og gamle bøger og nye film + arrangementer. Hvad synes du om at der spilles lyd/musik i biblioteket?

10 59 % havde givet positive kommentarer, men 19 % ikke ønskede lyd/musik på biblioteket. Her nogle af kommentarerne: Fint, bare det er afdæmpet (hyggeligt hjemligt), ville være forstyrrende og Hvis det er lavt er det ok. Problemet med lyd Det blev hurtigt efter opstart af pilotprojekterne klart, at holdningerne til brug af lyd i bibliotekerne er meget forskellige. De første kommentarer var fra lånere, som gerne helt ville have slukket for lyden og bare have ro. Interviews og spørgeskemaer viste senere, at der også fandtes et segment som fandt brugen af video med lyd inspirerende. Placering af skærmene i biblioteket og en undersøgelse af hvordan lyden bevæger sig rundt i rummet er nødvendige overvejelser. I Randers blev kompromiset at en skærm i nærhed af avislæserne blev uden lyd. Der var interesse for lyd, når den gav mening eksempelvis små videoklip med personalet der anbefalede bøger men ikke på eksempelvis bogreklamer med speak. DBC præsentationer er udstyret med et lydspor, nogle mener at denne muzak skaber hygge, mens andre syntes den var frygtelig. I Randers blev kompromiset at DBC præsentationer kørte uden lyd. Lyd kan dog også sikre at skærmene ikke falder i med tapetet og vi har derfor brugt eksempelvis filmtrailers, som kan have et heftigt lydspor dette har der været positiv respons på. Dog mest fra yngre lånere.

11 Konklusioner og perspektiver Det har været muligt at lave et system, hvor real-time bruger tilstedeværelse har udløst relevant formidling. Vi mener der er et stort uopdyrket felt med hensyn til personliggørelse af brugeroplevelsen. Med dette projekt har vi bevist at vi kan udarbejde en brugbar løsning ud fra en teknik, som baserer sig på data vi pt. allerede har tilgængelige i vores egne systemer. Der er konstateret en positiv virkning på formidling, da de fleste lånere har bemærket skærmene og er blevet inspireret af indholdet. Ved brug af infoskærme, som i pilotprojektet, skal der bruges i omegnen af 5-10 timer ugentligt, for at have en ordentlig opdateringsfrekvens på præsentationerne. Det vil derfor være en fordel, at der bliver lavet en central udvælgelse af materialerne, der kan præsenteres i forskellige modes. Disse modes kan så tilpasses lokale forhold og bibliotekernes profil. Det enkelte bibliotek kan så tilføje egne præsentationer med arrangementer, åbningstider, film og med personalet der anbefaler forskellige materialer. Det vil også være muligt at vælge allerede eksisterende løsninger som fx DBC s VoxB løsning, der indsamler, opsamler og formidler brugernes egne anmeldelser. Men det kan også være et folkebibliotek der udvælger materialerne og laver præsentationerne. Løsningen kan bibliotekerne så abonnere på og automatisk overføre og uploade til skærmene lokalt. Vi har afprøvet én form for output, men der findes mange muligheder. Økonomi og fysiske lokaler har givet begrænsninger. En mulighed kunne være at arbejde med yderligere teknik, som projektorer der skal skabe stemning, ændringer i lyssætning eller diverse tekniske gadgets. Der kunne også tænkes i at bruge systemet i et større bemandet bibliotek, hvor der kunne arbejdes med flere zoner. Her kunne personalet eksempelvis inddrages ved at systemet tilkalder relevant personale, når bestemte målgrupper konstateres i biblioteksrummet. Et yderligere fremtids perspektiv er at overveje hvordan vi kan hente andre data ind fra andre kilder (f.eks. smartphones eller sociale medier) for yderligere at kvalificere brugeroplevelsen. I forbindelse med projektet, har vi også kunne konstatere at en stor andel af lånerne, i den ubemandede åbningstid, bruger biblioteket som afleverings- og afhentningssted for reserveringer og ikke benytter hverken materialer eller øvrige tilbud i biblioteksrummet. Målet er, at den personaliserede formidling kan inspirere disse lånere til at bruge hele biblioteket. Kontaktoplysninger / Yderligere information Henrik Secher Nielsen, Projektleder. Telefon: Mail:

12 Fotos: Randers Bibliotek Syd

13 Fotos: Them Bibliotek

14 Teknisk beskrivelse fra Cordura A/S Transformativt bibliotek teknisk beskrivelse -LR Beskrivelse Transformer Bibliotek v.1.0 omfatter en række datakilderkilder: Åbent bibliotek o Lånere der logger ind Selvbetjeningsstationer o Lånere (hvis de logger ind eller materiale kan kobles til en låner) o Materiale genre/kategori o Oplysningerne hentes fra logfiler på selvbetjeningsstationerne Gates o o Lånere (hvis materiale kan kobles til en låner) Materiale genre/kategori Kameraer o Bevægelse registreret fra kameraer eller PIR-sensorer o Rummet inddeles i zoner som f.eks. børneområde Oplysninger der er tilgængelige er: Anonyme stamdata o Alder, køn, adresse o Der laves en anonym profil ud fra disse data Tranformativt Bibliotek v.1.0 indeholder følgende funktioner: Data opsamles fra datakilderne Lånernumre og materialer slås op i bibliotekssystemet via SIP2 eller NCIP. Data anonymiseres Ud fra oplysningerne beregner systemet hele tiden: o Estimeret antal lånere i lokalet o Aktivitet / tilstand for op til 8 zoner F.eks. skift fra ingen aktivitet til aktivitet eller høj aktivitet o Lånersammensætningen (se afsnit her under) Der gemmes statistik fra systemet så det bliver muligt at se hvordan tilstanden har været og hvilket mode biblioteket har været i. Output Der benyttes standard medieafspillere til at styre indholdet på skærme.

15 Som udgangspunkt understøttes BrightSign, men andre kan let tilføjes. Som option kan eksternt udstyr aktiveres via relæudgange (IO) Lånersammensætning og modes Der udvikles i samarbejde med bibliotekernes arbejdsgruppe nogle parametre for hvordan lånersammensætningen i biblioteket kan oversættes til et begrænset antal modes. Det kan være helt simple parametre som gennemsnitlig alder eller flest under 20 der udløser et mode. Eller mere indviklede parametre som bøger med en eller flere bestemte genre som børnebøger eller krimi udløser et mode. Et mode er en tilstand systemet kan være i og kan tænkes som en playlist. Dvs. det er muligt at lave start og stop begivenheder samt sætte en spilletid. Eksempel: mode 1 udgang 1 aktiveres på IO Board (kunne trigge tilsluttet lys) Sender signal til medieafspiller på lokalnettet (f.eks. spil slideshow 2) Der udvikles 8 modes i pilotprojektet.

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Det Selvbetjente Bibliotek

Det Selvbetjente Bibliotek Det Selvbetjente Bibliotek Self Operated Library (SOL) Cordura A/S har udviklet en række software- og hardwareprodukter, der tilsammen gør det muligt for mindre biblioteksfilialer at have åbent uden fysisk

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Fredericia Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 22-02-2016 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Børnefamilierne påbiblioteket. Det er et godt sted at komme med børn. De er accepterede og velkomne. Vores familie bruger biblioteket som en udflugt

Børnefamilierne påbiblioteket. Det er et godt sted at komme med børn. De er accepterede og velkomne. Vores familie bruger biblioteket som en udflugt Børnefamilierne påbiblioteket Det er et godt sted at komme med børn. De er accepterede og velkomne. Vores familie bruger biblioteket som en udflugt Frederikssund Bibliotekerne Et hovedbibliotek i Frederikssund

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Odder Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Rudersdal Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN

BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN BEDRE BRUGER OPLEVELSE MED 1DATA SCIENCE VEJE TIL VIDEN 2 Data science er er en en viden skabelig analyse metode, hvor man via via auto matiseret bearbejdning af af større datamængder kan udtrække viden

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Danmarks Biblioteksskole

Danmarks Biblioteksskole Danmarks Biblioteksskole 30. september 2009 1 Bilag 2 Undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskov bibliotek Vi er to kvindelige studerende fra Danmarks biblioteksskole begge på 24

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g INFORMATIONSSØGNING. - KOM GODT FRA START? - Undervisningsmateriale til 1.g elever. DAGSORDEN Lidt praktisk Hvor kan du informationssøge? Kildekritik Plagiering 2 LIDT PRAKTISK Bliv registreret på dit

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Notat SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Projekt: 7464, Digitale Relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 20-12-2016 Side 1 af 12

Læs mere

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag

Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag Pressemeddelelse, 23. april 2017 Ny undersøgelse: Det digitale bibliotek er blevet en del af danskernes hverdag offentliggør i morgen en ny undersøgelse af danskernes digitale biblioteksbrug. Den viser,

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Digital Signage. Information på rette tid og sted

Digital Signage. Information på rette tid og sted Digital Signage Information på rette tid og sted Digital Signage Infoløsninger der formidler information hurtigt og enkelt Behovet for information i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og butikker har

Læs mere

Der søges om Projektmidler til modning vedr. udvikling og design af værktøjer som muliggør selvbetjente filialer

Der søges om Projektmidler til modning vedr. udvikling og design af værktøjer som muliggør selvbetjente filialer Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Biblioteksstyrelsen Nyhavn 31 E 1051 København K ANSØGER Silkeborg Bibliotek Lars Bornæs / Mogens Larsen Hostrupsgade 41A, 8600

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

to go Miniguide og huskeseddel til dit biblioteks markedsføring af BibZoom.dk BibZoom.dk

to go Miniguide og huskeseddel til dit biblioteks markedsføring af BibZoom.dk BibZoom.dk PR to go Miniguide og huskeseddel til dit biblioteks markedsføring af BibZoom.dk BibZoom.dk Din markedsføring! Dit bibliotek har investeret i BibZoom.dk som digital service til bibliotekets brugere. Nu

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

SmartLibrary. Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum. AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1

SmartLibrary. Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum. AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1 SmartLibrary Målemetoder og optimering af fysiske biblioteksrum AU Library 25 August 2016 Joachim Svendsen og Lotte Duwe Nielsen, Dokk1 Husk at: 1000 tak for invitationen. SmartLibrary er en læreproces

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne:

BILAG 2. Produkt. 1. Rapporten. Til Køgebibliotekerne. Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: BILAG 2 Produkt Til Køgebibliotekerne Fra min projektplan er der skrevet omkring produktet til KøgeBibliotekerne: Der er i projektets beskrivelse blevet fastlagt, at der afleveres en rapport over nytten

Læs mere

Page 1 of 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Kulturstyrelsen. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes til Kulturstyrelsen

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen RAPPORT Mobilt lånerkort Brug af smartphone som låner-id af Mogens Larsen Silkeborg Bibliotek juni 2013 1 Indhold ABSTRACT... 3 BAGGRUND... 4 Selvbetjente biblioteker... 4 TEKNIK... 5 HTML5... 5 Funktionalitet...

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2014-01-24 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 YouTube Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Youtube?...4 Youtube i undervisningen?...4 Find rundt på Youtube...5 Den hurtige videosøgning...5 Mere præcis videosøgning...5

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet"

AFRAPPORTERING AF PROJEKTET Fra anonymitet til loyalitet AFRAPPORTERING AF PROJEKTET "Fra anonymitet til loyalitet" Projektets formål Projektet "Fra anonymitet til loyalitet" har været centreret om afprøvning af et marketingværktøj, et såkaldt Customer Relationship

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Målrettet indholdsformidling i søgeresultatet. Projektrapport

Målrettet indholdsformidling i søgeresultatet. Projektrapport Målrettet indholdsformidling i søgeresultatet Projektrapport Projektets formål. Brugernes hovedformål med at besøge bibliotekernes hjemmesider er at søge efter materialer eller administrere de materialer

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Udviklingsplan 2016 Særlige opgaver og forslag til konkrete mål KULTUR & FRITID Udviklingsplan 2016 Indledning Slots- og kulturstyrelsen har bl.a. på baggrund af tre konferencer

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

Online via USB med ATS8500. Revision 02

Online via USB med ATS8500. Revision 02 Online via USB med ATS8500 ATS8500 - Opstart Programmet startes op ATS8500 - Opstart Ved første tilslutning af central via USB vil PC skulle installere driver for denne. Vælg Ja, kun denne gang & Installere

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

PROJEKT GEOTAGGING 2.0. på skønlitteratur. Et samarbejdsprojekt mellem. Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Bibliotekerne

PROJEKT GEOTAGGING 2.0. på skønlitteratur. Et samarbejdsprojekt mellem. Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Bibliotekerne PROJEKT GEOTAGGING 2.0 på skønlitteratur Et samarbejdsprojekt mellem Horsens, Randers, Silkeborg og Viborg Bibliotekerne støttet af Kulturstyrelsens Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering Udviklingspuljen

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere