Dansk Metals servicenøgle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Metals servicenøgle"

Transkript

1 Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler

2 Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer de bedste vilkår og muligheder, når det gælder job, uddannelse, arbejdsmiljø, pension og meget mere. Vi arbejder kort sagt for dig og dine rettigheder på alle de områder, der vedrører arbejdslivet og sammenhængen mellem arbejds- og familieliv. Vi har en stor viden om medlemmernes job, fag, uddannelser og arbejdsforhold. Den viden bruger vi til at opnå resultater gennem stærke overenskomster med klare rettigheder, gennem politisk interessevaretagelse, gennem et stærkt fagligt sammenhold og et udbygget netværk af tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne. Som medlem af Metal er du sikret adgang til en lang række fordele. I denne folder finder du en oversigt over nogle af de fordele og den tryghed, et medlemskab af Metal giver. Du kan hente flere informationer og læse mere på vores hjemmeside Sidst men ikke mindst er du altid velkommen til at henvende dig til din lokale Metal-afdeling for råd og vejledning eller en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig. Med venlig hilsen Claus Jensen Forbundsformand

3 Faglig tryghed og kontante fordele Som medlem af Metal får du professionel hjælp af en fagforening, der kender dit fag og dit job vejledning om fx uddannelse, pension, ledighed og jobmuligheder hjælp og rådgivning om arbejdsmiljø og ved arbejds - skader indflydelse på din overenskomst et stærkt fagligt fællesskab mange medlemstilbud: billige forsikringer, rabat på ferier og i mere end butikker med medlemskortet, kurser og familieophold på Metalskolen og meget mere. ABC til service og rådgivning Metal hjælper og rådgiver sine medlemmer i mange forskellige spørgsmål. Denne lille folder er god at gemme. Den giver dig et hurtigt overblik over, hvad du kan forvente af Metal, og hvad du skal huske, hvis du fx bliver fyret eller får problemer med arbejdsmiljøet. 3

4 4INDHOLD Afdelingen... 5 Afskedigelse... 5 A-kasse... 5 A-kasse gratis for lærlinge og studerende... 5 Ansættelse... 5 Arbejde i udlandet... 6 Arbejdsmiljø... 6 Arbejdsmiljørepræsentant... 6 Arbejdsskader... 6 Barsel og forældreorlov... 6 Dagpenge... 7 Demokrati... 7 Efterløn... 7 Efteruddannelse... 7 Ferie... 8 Forsikringer... 8 Fritvalgs Lønkonto... 8 Industriens Kompetenceudviklingsfond, IKUF... 8 Jobskifte... 9 Juridisk og faglig bistand... 9 Kontanthjælp... 9 Kontingent... 9 Kurser og foredrag Lærling, Metal Ungdom Løn Lønseddel Medlemsrabatter Metalskolen Nyheder Online selvbetjening Overenskomst Pension Rådgivning Sygdom Tillidsrepræsentant Uddannelse Udlært... 14

5 A Afdelingen Metal har afdelinger over hele Danmark, og din lokale afdeling er altid parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Afdelingen hjælper dig bl.a., hvis du kommer til skade på jobbet, hvis du mister dit job, har brug for et løntjek og meget andet. Afskedigelse Kontakt din tillidsrepræsentant og din Metal-afdeling samme dag, du modtager din opsigelse. Metal kan hjælpe dig med dine muligheder for job og uddannelse og tjekker, at din afskedigelse er i orden. Er afskedigelsen uberettiget, skal du protestere over for arbejdsgiveren inden 14 dage fra modtagelsen af fyresedlen. Er du offentligt ansat, har du krav på en høring, inden du kan afskediges. Kontakt din Metal-afdeling, hvis du modtager et brev om en sådan høring. Meld dig ledig første ledighedsdag på og i din Metal-afdeling for at få dagpenge. Via Metals a-kasse hjælper vi med dagpenge, vejledning, jobformidling og efteruddannelse. Hør mere i din afdeling. A-kasse Metal A-kasse er en del af Dansk Metal. Metal A-kasse er Danmarks bedste til at formidle job inden for Metal-området. A-kassen hjælper dig, når du er ledig, på efterløn, eller som ledig er under efteruddannelse eller er sygemeldt. A-kasse - gratis for lærlinge og studerende Lærlinge og studerende kan få gratis medlemskab af Metal A-kasse, hvis uddannelsen er på mindst 18 måneder og giver ret til optagelse som nyuddannet i en a-kasse. Er du over 30 år, skal du dog betale efterlønskontingent. Hør mere om gratis a-kasse i din afdeling. 5

6 Ansættelse Kontakt din Metal-afdeling inden ansættelsen og få råd om løn, pension, overenskomst, tillids- og sikkerhedsrepræsentant, frihed, arbejdstid mv. på din nye arbejdsplads. Få tjekket ansættelseskontrakten i Metal-afdelingen, helst før du skriver under, da vi kender til virksomhedens lokalaftaler og personalepolitikker. Kontakt altid din afdeling, hvis du er i tvivl. Arbejde i udlandet Du skal have en ansættelseskontrakt, inden du rejser. Få den tjekket i din Metal-afdeling. Din danske overenskomst gælder kun under arbejde i udlandet, hvis det er aftalt. Få styr på forsikringer, løn, diæter, logi og valuta. Aftal dine rejsebetingelser med arbejdsgiver. Hvad betaler virksomheden, og hvad er for egen regning? Spørg gerne din Metal-afdeling. Arbejdsmiljø Har du problemer med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads fx støj, tunge løft, dårlig udsugning, stress eller mobning så kontakt din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Problemerne skal løses hurtigt. Har du hverken arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, skal du kontakte din afdeling. Du kan læse mere om arbejdsmiljø på danskmetal.dk/arbejdsmiljo. Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af kollegerne og varetager dine interesser på arbejdsmiljøområdet. Han/hun skal løse jeres arbejdsmiljøproblemer sammen med arbejdslederen (se også Arbejdsskader og Arbejdsmiljø ). Dansk Metal uddanner arbejdsmiljørepræsentanter på Metalskolen, og vi udgiver bladet Sikkert Nyt, der sendes til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. 6

7 Arbejdsskader Arbejdsskader kan både være arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen inden 9 dage, fra du kommer til skade, og din læge skal også anmelde din erhvervssygdom inden 9 dage til Arbejdsskadestyrelsen. Henvend dig straks i din Metal-afdeling, hvis du får en arbejdsskade. B Barsel og forældreorlov Dansk Metal har sikret kvinden fuld løn under den 14 ugers barsel og de 4 ugers graviditetsorlov inden fødslen. Faren har ret til fuld løn i de 2 ugers barsel i løbet af de første 14 uger. Efter barslen giver Industriens Overenskomst også medlemmerne ret til 11 ugers betalt forældreorlov, 4 uger til mor, 3 til deling og 4 uger til far. D Dagpenge Du skal have været medlem af a-kassen mindst et år for at have ret til dagpenge. Du skal også opfylde beskæftigelseskravet på 52 ugers arbejde inden for de sidste 3 år, hvor du har været medlem af a-kassen. Som nyudlært kan du få dagpenge efter 1 måned, men har du været medlem af Dansk Metal under uddannelsen, kan du få Forbundsdagpenge i op til 1 måned (se også Udlært ). Demokrati Dansk Metal bygger på demokrati. Er der en faglig klub på din arbejdsplads, er du med til at vælge din tillids- og sikkerhedsrepræsentant. Du har også direkte indflydelse i afdelingen via generalforsamlingen. På kongressen er det medlemmernes forslag, der ligger til grund for beslutningerne om Metals fremtidige arbejde. 7

8 Efterløn E Hvornår du kan gå på efterløn afhænger af, hvornår du er født, hvor længe du har været medlem af en a-kasse, og hvor længe du har betalt efterlønsbidrag. Bliver du i job og udskyder eller fravælger efterlønnen, kan du optjene en skattefri præmie. Du kan arbejde i et vist omfang, når du er på efterløn. Hør mere i din afdeling. Efteruddannelse Industriens Overenskomst giver dig ret til 2 ugers eller 74 arbejdstimers selvvalgt efteruddannelse med lønkompensation hvert år gennem Industriens Kompetencefond, IKUF. Der er mulighed for virksomhedsrettet efteruddannelse, hvis ledelsen indvilger. Du har ret til 2 ugers uddannelse ved fyring, 6 uger ved ledighed, og i jobcenteret kan du få efteruddannelse, hvis der er udsigt til job efterfølgende. Er du ansat i staten, skal du til din MedarbejderUdviklings- Samtale (MUS) høres, om du har ønsker til kompetenceudvikling. Den statslige overenskomst giver dig og dine kolleger mulighed for at søge midler til kompetenceudvikling. Hør mere i din afdeling. F Ferie Alle har ret til 5 ugers ferie. Men i Industriens Overenskomst er der derudover adgang til 5 feriefridage. De 5 feriefridage kan overføres til din Fritvalgs Lønkonto. (læs mere under Fritvalgs Lønkonto ). Dansk Metal arrangerer også hvert år masser af ferie-, fritids- og familieaktiviteter for medlemmerne, og du kan få rabat på rejser med FolkeFerie.dk 8

9 Forsikringer I Metal er du automatisk dækket af en gruppelivsforsikring. Du er også dækket af en kollektiv ulykkesforsikring, som du dog kan vælge fra. Medlemskab af Metal giver dig også adgang til en billig familieforsikring og rabatter hos Alka. Metal Lønforsikring sikrer, sammen med dagpengene, op til 80 pct. af din løn ved ledighed. Medlemmer mellem 18 og 24 år kan få en ekstra billig bilforsikring efter at have gennemført kurset Respekt For Fart. Fritvalgs Lønkonto Lønmodtagere under bl.a. Industriens Overenskomst får sat penge ind på en Fritvalgs Lønkonto af arbejdsgiveren som en del af lønnen. Du kan vælge at spare dem op til pension eller få dem udbetalt som løn i forbindelse med frihed. Overskud på Fritvalgs Lønkontoen overføres automatisk til næste år. Du skal bestemme dig inden 1. april hvert år. Læs mere i din overenskomst. Industriens Kompetenceudviklingsfond, IKUF Du ret til 2 ugers eller 74 timers selvvalgt uddannelse, hvis du er ansat på Industriens overenskomst/funktionæroverenkomst. IKUF betaler kursusgebyr, materialer og 85 % løntabsgodtgørelse. Du kan vælge mellem kurser på grundskole, erhvervsrettet, gymnasialt, AMU og akademisk niveau. Arbejder du på andre overenskomster, så kontakt din afdeling. J I Jobskifte Skal du skifte job, eller overvejer du at søge nyt, kan Dansk Metal vejlede om opsigelse, ansættelseskontrakter, efteruddannelse, opkvalificering samt dine rettigheder og pligter. Din Metal-afdeling kender jobmulighederne og har gode kontakter til virksomhederne i dit område. 9

10 Juridisk og faglig bistand Advokater er dyre, men i din Metal-afdeling kan du få gratis faglig bistand og hjælp til juridisk rådgivning om bl.a. løn, ligestilling, arbejdsmiljø, arbejdsskader, kontrakter, orlov og ferie. Vi hjælper dagligt medlemmer med at føre sager om f.eks. brud på overenskomsten, arbejdsskader eller manglende løn og har et samarbejde med nogle af landets bedste advokater. K Kontanthjælp Modsat dagpenge kan du ikke få kontanthjælp fra kommunen, hvis du har værdier for mere end kroner. Det kan være din bil, bolig, sommerhus eller din ægtefælles værdier. Vurderer kommunen, at din ægtefælle tjener for meget, kan du heller ikke få kontanthjælp. For at få dagpenge skal du blot være i a-kasse ét år og opfylde beskæftigelseskravet. Kontingent Kontingentet består af forbundskontingent, gruppelivsforsikring og et afdelingskontingent. For unge under uddannelse, voksenlærlinge og skolepraktikanter betales et mindre kontingent. Til a-kassen betales et administrationskontingent samt et et arbejdsløshedsforsikringskontingent til staten. Herudover betales et særligt efterlønskontingent til staten, hvis man er tilmeldt efterlønsordningen. Kurser og foredrag Metal-afdelingerne holder jævnligt informations- og temamøder og foredrag for medlemmerne. Det kan være branchemøder el.lign., som kan øge din faglige og/eller personlige udvikling. Følg med på din afdelings hjemmeside. På Metalskolen finder du en bred vifte af kurser om overenskomsten, forhandlingsteknik og dit arbejdsmiljø. 10

11 Lærling, Metal Ungdom Lærlinge betaler lavere kontingent, og det er en stor fordel at blive medlem tidligt i uddannelsen. Det kan bl.a. give ret til Forbundsdagpenge og mange sjove og faglige arrangementer, som Metal Ungdom står for. Vi vejleder om karriere, arbejdsmiljø, rettigheder og arrangerer både løntjek, besøg på skolerne, kurser og Danmarks Hurtigste Bil. (Se også A-kasse gratis for lærlinge og studerende) Løn Du får adgang til Dansk Metals lønstatistikker og får dermed information om, hvor du ligger på skalaen. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger. Du kan altid få et løntjek i din Metal-afdeling. En del af din løn kan også være forskellige frynsegoder som mobil, firmabil og hjemmearbejdsplads. Lønseddel Du skal altid tjekke din lønseddel og gemme den som dokumentation. Fejl på lønsedlen kan give dig problemer med skat, pension og tillæg. Det er dit ansvar at holde øje med din egen lønseddel. Du kan altid henvende dig til den lønansvarlige på arbejdspladsen, din tillidsrepræsentant eller i din Metal-afdeling. M L Medlemsrabatter Medlemskortet giver rabatter og tilbud på ferie, bank, forsikringer, telefoni, biludstyr og leje, forlystelser, hårde hvidevarer, it-udstyr og it-magasiner. Nogle rabatter og tilbud får du gennem LO Plus, andre får du gennem dit medlemskab af Metal. Kortet giver også rabatter på Speedway Grandprix i Danmark, koncerter og Danmarks Hurtigste Bil. 11

12 Metalskolen På Metalskolen i Jørlunde kan du styrke din faglighed og dit netværk gennem uddannelse, kursusaktiviteter, konferencer og ferietilbud for familien. Det er også Metalskolen, der uddanner tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Læs mere på danskmetal.dk/metalskolen N Nyheder Forbundets og din lokale afdeling holder dig ajour med dit fag, arbejdsmiljø, overenskomst, løn, uddannelse, a-kasse og politik. Du får informationer og nyheder bl.a i Metal Magasinet og på Metals hjemmeside danskmetal.dk hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve. O Online selvbetjening Via dit medlemsnummer, der står bag på dit medlemskort, og dit postnummer får du adgang til tilbud og rabatter på nettet. Du kan også tilmelde dig de mange arrangementer, som Metal selv holder eller sponsorerer, eller få tilsendt informationsmateriale kun for medlemmer. Metal A-kasse er også digital, og du kan med fordel udfylde dine ledighedspapirer på nettet fx ledighedserklæring, dagpengekort mm. Overenskomst En overenskomst mellem arbejdsgivere og arbejdstagere bestemmer rammerne for arbejdet og giver en række fordele som fx pension, løn under barsel, sygdom, barns første sygedag og de 5 ekstra feriefridage på Fritvalgs Lønkontoen, som du selv bestemmer over. Som medlem af Metal har du indflydelse på overenskomsten og dine rettigheder. 12

13 Pension Pension er en af de goder, som overenskomsten sikrer lønmodtagerne. Undersøg pensionsordningen på din arbejdsplads og kontakt din Metal-afdeling for nærmere information. Det er en god idé at undersøge pensionsselskabets hjemmeside eller pensionsinfo.dk. Medarbejderen har selv ansvar for at tjekke på lønsedlen, om pensionsindbetalingerne sker (se også lønseddel ). R P Rådgivning Dansk Metal rådgiver medlemmer gratis. Metal-afdelingerne kender det lokale arbejdsmarked og kan rådgive dig, så du hurtigt kan komme videre i dit arbejdsliv. Vi rådgiver dig bl.a. med at skærpe dine kvalifikationer via uddannelse eller kurser, dine rettigheder på arbejdspladsen, arbejdsmiljø, pension/efterløn og meget mere (se også Juridisk bistand ). S Sygdom Hvis du bliver syg, skal din arbejdsgiver informeres hurtigst muligt. Arbejdsgiveren kan kræve skriftlig sygemelding på 2. fraværsdag (tro og love). Arbejdsgiveren har pligt til at indkalde til en fraværssamtale, der skal afholdes inden 4 ugers fravær. Arbejdsgiveren kan forlange en mulighedserklæring i forbindelse med dit fravær. Se mere på 13

14 Tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten vælges af medarbejderne og er bindeleddet til arbejdsgiveren. Dansk Metal uddanner tillidsrepræsentanterne grundigt, så de kan varetage kollegernes interesser og rettigheder i forbindelse med bl.a. løn, arbejdstid, ansættelse og afskedigelse. Det danske system med tillidsrepræsentanter og overenskomster får stor anerkendelse fra mange andre lande. U T Uddannelse Via råd, nævn og bestyrelser har Dansk Metal indflydelse på de over 90 Metal-uddannelsers indhold på de tekniske skoler. Vores førstehåndskontakt til arbejdsgivere, virksomheder og erhvervsliv giver et dybt indblik i, hvad behovet på arbejdsmarkedet er. Via svende- og tillidsrepræsentanter har vi også indflydelse på den del af uddannelsen, der sker på virksomheden. Udlært Husk at kontakte din afdeling senest dagen efter afsluttet uddannelse. Husk at du skal melde dig ind i a-kassen senest 14 dage efter udlæredatoen, ellers mister du retten til at dimittere. Går du som udlært direkte i ledighed, skal du melde dig ledig første ledige dag og kontakte din afdeling med det samme. Du kan først få dagpenge 1 måned efter udlære, men afhængig af, hvor længe du har været medlem af Dansk Metal som lærling, kan du have ret til Forbundsdagpenge i op til 1 måned. (Se også A-kasse gratis for lærlinge og studerende) Der forbeholdes ret til ændringer. Redaktionen afsluttet marts

15 Du kan læse mere om Dansk Metal, og hvad vi kan gøre for dig på hjemmesiden danskmetal.dk

16 OR-009. oktober 2012 Nyropsgade København V. Telefon: Web: danskmetal.dk Dansk Metal er fagforeningen for dig, der arbejder med it, teknik og mekanik

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l Den Danske Dyrlægeforening (DDD) kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i DDDs sekretariat behandler hvert år

Læs mere

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre?

SAGT OP. Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? SAGT OP Hvad KAN jeg gøre? Og hvad SKAL jeg gøre? l JA kan du få råd og vejledning - både under og efter en opsigelse. Konsulenterne i JAs sekretariat behandler hvert år mange sager om opsigelse, og de

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG

SÅDAN GØR VI I FSB 2012 SÅDAN GØR VI I FSB PERSONALEHÅNDBOG 2012 personalehåndbog sådan gør vi i fsb INDHOLD > fsb s vision > 05 fsb s kerneværdier > 05 Adresser i fsb > 06 Adresseforandring, navneændring og bankændring > 06 Alkohol og andre rusmidler > 06 Arbejdsfri

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere