Dansk Metals servicenøgle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Metals servicenøgle"

Transkript

1 Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler

2 Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer de bedste vilkår og muligheder, når det gælder job, uddannelse, arbejdsmiljø, pension og meget mere. Vi arbejder kort sagt for dig og dine rettigheder på alle de områder, der vedrører arbejdslivet og sammenhængen mellem arbejds- og familieliv. Vi har en stor viden om medlemmernes job, fag, uddannelser og arbejdsforhold. Den viden bruger vi til at opnå resultater gennem stærke overenskomster med klare rettigheder, gennem politisk interessevaretagelse, gennem et stærkt fagligt sammenhold og et udbygget netværk af tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne. Som medlem af Metal er du sikret adgang til en lang række fordele. I denne folder finder du en oversigt over nogle af de fordele og den tryghed, et medlemskab af Metal giver. Du kan hente flere informationer og læse mere på vores hjemmeside Sidst men ikke mindst er du altid velkommen til at henvende dig til din lokale Metal-afdeling for råd og vejledning eller en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig. Med venlig hilsen Claus Jensen Forbundsformand

3 Faglig tryghed og kontante fordele Som medlem af Metal får du professionel hjælp af en fagforening, der kender dit fag og dit job vejledning om fx uddannelse, pension, ledighed og jobmuligheder hjælp og rådgivning om arbejdsmiljø og ved arbejds - skader indflydelse på din overenskomst et stærkt fagligt fællesskab mange medlemstilbud: billige forsikringer, rabat på ferier og i mere end butikker med medlemskortet, kurser og familieophold på Metalskolen og meget mere. ABC til service og rådgivning Metal hjælper og rådgiver sine medlemmer i mange forskellige spørgsmål. Denne lille folder er god at gemme. Den giver dig et hurtigt overblik over, hvad du kan forvente af Metal, og hvad du skal huske, hvis du fx bliver fyret eller får problemer med arbejdsmiljøet. 3

4 4INDHOLD Afdelingen... 5 Afskedigelse... 5 A-kasse... 5 A-kasse gratis for lærlinge og studerende... 5 Ansættelse... 5 Arbejde i udlandet... 6 Arbejdsmiljø... 6 Arbejdsmiljørepræsentant... 6 Arbejdsskader... 6 Barsel og forældreorlov... 6 Dagpenge... 7 Demokrati... 7 Efterløn... 7 Efteruddannelse... 7 Ferie... 8 Forsikringer... 8 Fritvalgs Lønkonto... 8 Industriens Kompetenceudviklingsfond, IKUF... 8 Jobskifte... 9 Juridisk og faglig bistand... 9 Kontanthjælp... 9 Kontingent... 9 Kurser og foredrag Lærling, Metal Ungdom Løn Lønseddel Medlemsrabatter Metalskolen Nyheder Online selvbetjening Overenskomst Pension Rådgivning Sygdom Tillidsrepræsentant Uddannelse Udlært... 14

5 A Afdelingen Metal har afdelinger over hele Danmark, og din lokale afdeling er altid parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp. Afdelingen hjælper dig bl.a., hvis du kommer til skade på jobbet, hvis du mister dit job, har brug for et løntjek og meget andet. Afskedigelse Kontakt din tillidsrepræsentant og din Metal-afdeling samme dag, du modtager din opsigelse. Metal kan hjælpe dig med dine muligheder for job og uddannelse og tjekker, at din afskedigelse er i orden. Er afskedigelsen uberettiget, skal du protestere over for arbejdsgiveren inden 14 dage fra modtagelsen af fyresedlen. Er du offentligt ansat, har du krav på en høring, inden du kan afskediges. Kontakt din Metal-afdeling, hvis du modtager et brev om en sådan høring. Meld dig ledig første ledighedsdag på og i din Metal-afdeling for at få dagpenge. Via Metals a-kasse hjælper vi med dagpenge, vejledning, jobformidling og efteruddannelse. Hør mere i din afdeling. A-kasse Metal A-kasse er en del af Dansk Metal. Metal A-kasse er Danmarks bedste til at formidle job inden for Metal-området. A-kassen hjælper dig, når du er ledig, på efterløn, eller som ledig er under efteruddannelse eller er sygemeldt. A-kasse - gratis for lærlinge og studerende Lærlinge og studerende kan få gratis medlemskab af Metal A-kasse, hvis uddannelsen er på mindst 18 måneder og giver ret til optagelse som nyuddannet i en a-kasse. Er du over 30 år, skal du dog betale efterlønskontingent. Hør mere om gratis a-kasse i din afdeling. 5

6 Ansættelse Kontakt din Metal-afdeling inden ansættelsen og få råd om løn, pension, overenskomst, tillids- og sikkerhedsrepræsentant, frihed, arbejdstid mv. på din nye arbejdsplads. Få tjekket ansættelseskontrakten i Metal-afdelingen, helst før du skriver under, da vi kender til virksomhedens lokalaftaler og personalepolitikker. Kontakt altid din afdeling, hvis du er i tvivl. Arbejde i udlandet Du skal have en ansættelseskontrakt, inden du rejser. Få den tjekket i din Metal-afdeling. Din danske overenskomst gælder kun under arbejde i udlandet, hvis det er aftalt. Få styr på forsikringer, løn, diæter, logi og valuta. Aftal dine rejsebetingelser med arbejdsgiver. Hvad betaler virksomheden, og hvad er for egen regning? Spørg gerne din Metal-afdeling. Arbejdsmiljø Har du problemer med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads fx støj, tunge løft, dårlig udsugning, stress eller mobning så kontakt din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant. Problemerne skal løses hurtigt. Har du hverken arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant, skal du kontakte din afdeling. Du kan læse mere om arbejdsmiljø på danskmetal.dk/arbejdsmiljo. Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af kollegerne og varetager dine interesser på arbejdsmiljøområdet. Han/hun skal løse jeres arbejdsmiljøproblemer sammen med arbejdslederen (se også Arbejdsskader og Arbejdsmiljø ). Dansk Metal uddanner arbejdsmiljørepræsentanter på Metalskolen, og vi udgiver bladet Sikkert Nyt, der sendes til arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. 6

7 Arbejdsskader Arbejdsskader kan både være arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen inden 9 dage, fra du kommer til skade, og din læge skal også anmelde din erhvervssygdom inden 9 dage til Arbejdsskadestyrelsen. Henvend dig straks i din Metal-afdeling, hvis du får en arbejdsskade. B Barsel og forældreorlov Dansk Metal har sikret kvinden fuld løn under den 14 ugers barsel og de 4 ugers graviditetsorlov inden fødslen. Faren har ret til fuld løn i de 2 ugers barsel i løbet af de første 14 uger. Efter barslen giver Industriens Overenskomst også medlemmerne ret til 11 ugers betalt forældreorlov, 4 uger til mor, 3 til deling og 4 uger til far. D Dagpenge Du skal have været medlem af a-kassen mindst et år for at have ret til dagpenge. Du skal også opfylde beskæftigelseskravet på 52 ugers arbejde inden for de sidste 3 år, hvor du har været medlem af a-kassen. Som nyudlært kan du få dagpenge efter 1 måned, men har du været medlem af Dansk Metal under uddannelsen, kan du få Forbundsdagpenge i op til 1 måned (se også Udlært ). Demokrati Dansk Metal bygger på demokrati. Er der en faglig klub på din arbejdsplads, er du med til at vælge din tillids- og sikkerhedsrepræsentant. Du har også direkte indflydelse i afdelingen via generalforsamlingen. På kongressen er det medlemmernes forslag, der ligger til grund for beslutningerne om Metals fremtidige arbejde. 7

8 Efterløn E Hvornår du kan gå på efterløn afhænger af, hvornår du er født, hvor længe du har været medlem af en a-kasse, og hvor længe du har betalt efterlønsbidrag. Bliver du i job og udskyder eller fravælger efterlønnen, kan du optjene en skattefri præmie. Du kan arbejde i et vist omfang, når du er på efterløn. Hør mere i din afdeling. Efteruddannelse Industriens Overenskomst giver dig ret til 2 ugers eller 74 arbejdstimers selvvalgt efteruddannelse med lønkompensation hvert år gennem Industriens Kompetencefond, IKUF. Der er mulighed for virksomhedsrettet efteruddannelse, hvis ledelsen indvilger. Du har ret til 2 ugers uddannelse ved fyring, 6 uger ved ledighed, og i jobcenteret kan du få efteruddannelse, hvis der er udsigt til job efterfølgende. Er du ansat i staten, skal du til din MedarbejderUdviklings- Samtale (MUS) høres, om du har ønsker til kompetenceudvikling. Den statslige overenskomst giver dig og dine kolleger mulighed for at søge midler til kompetenceudvikling. Hør mere i din afdeling. F Ferie Alle har ret til 5 ugers ferie. Men i Industriens Overenskomst er der derudover adgang til 5 feriefridage. De 5 feriefridage kan overføres til din Fritvalgs Lønkonto. (læs mere under Fritvalgs Lønkonto ). Dansk Metal arrangerer også hvert år masser af ferie-, fritids- og familieaktiviteter for medlemmerne, og du kan få rabat på rejser med FolkeFerie.dk 8

9 Forsikringer I Metal er du automatisk dækket af en gruppelivsforsikring. Du er også dækket af en kollektiv ulykkesforsikring, som du dog kan vælge fra. Medlemskab af Metal giver dig også adgang til en billig familieforsikring og rabatter hos Alka. Metal Lønforsikring sikrer, sammen med dagpengene, op til 80 pct. af din løn ved ledighed. Medlemmer mellem 18 og 24 år kan få en ekstra billig bilforsikring efter at have gennemført kurset Respekt For Fart. Fritvalgs Lønkonto Lønmodtagere under bl.a. Industriens Overenskomst får sat penge ind på en Fritvalgs Lønkonto af arbejdsgiveren som en del af lønnen. Du kan vælge at spare dem op til pension eller få dem udbetalt som løn i forbindelse med frihed. Overskud på Fritvalgs Lønkontoen overføres automatisk til næste år. Du skal bestemme dig inden 1. april hvert år. Læs mere i din overenskomst. Industriens Kompetenceudviklingsfond, IKUF Du ret til 2 ugers eller 74 timers selvvalgt uddannelse, hvis du er ansat på Industriens overenskomst/funktionæroverenkomst. IKUF betaler kursusgebyr, materialer og 85 % løntabsgodtgørelse. Du kan vælge mellem kurser på grundskole, erhvervsrettet, gymnasialt, AMU og akademisk niveau. Arbejder du på andre overenskomster, så kontakt din afdeling. J I Jobskifte Skal du skifte job, eller overvejer du at søge nyt, kan Dansk Metal vejlede om opsigelse, ansættelseskontrakter, efteruddannelse, opkvalificering samt dine rettigheder og pligter. Din Metal-afdeling kender jobmulighederne og har gode kontakter til virksomhederne i dit område. 9

10 Juridisk og faglig bistand Advokater er dyre, men i din Metal-afdeling kan du få gratis faglig bistand og hjælp til juridisk rådgivning om bl.a. løn, ligestilling, arbejdsmiljø, arbejdsskader, kontrakter, orlov og ferie. Vi hjælper dagligt medlemmer med at føre sager om f.eks. brud på overenskomsten, arbejdsskader eller manglende løn og har et samarbejde med nogle af landets bedste advokater. K Kontanthjælp Modsat dagpenge kan du ikke få kontanthjælp fra kommunen, hvis du har værdier for mere end kroner. Det kan være din bil, bolig, sommerhus eller din ægtefælles værdier. Vurderer kommunen, at din ægtefælle tjener for meget, kan du heller ikke få kontanthjælp. For at få dagpenge skal du blot være i a-kasse ét år og opfylde beskæftigelseskravet. Kontingent Kontingentet består af forbundskontingent, gruppelivsforsikring og et afdelingskontingent. For unge under uddannelse, voksenlærlinge og skolepraktikanter betales et mindre kontingent. Til a-kassen betales et administrationskontingent samt et et arbejdsløshedsforsikringskontingent til staten. Herudover betales et særligt efterlønskontingent til staten, hvis man er tilmeldt efterlønsordningen. Kurser og foredrag Metal-afdelingerne holder jævnligt informations- og temamøder og foredrag for medlemmerne. Det kan være branchemøder el.lign., som kan øge din faglige og/eller personlige udvikling. Følg med på din afdelings hjemmeside. På Metalskolen finder du en bred vifte af kurser om overenskomsten, forhandlingsteknik og dit arbejdsmiljø. 10

11 Lærling, Metal Ungdom Lærlinge betaler lavere kontingent, og det er en stor fordel at blive medlem tidligt i uddannelsen. Det kan bl.a. give ret til Forbundsdagpenge og mange sjove og faglige arrangementer, som Metal Ungdom står for. Vi vejleder om karriere, arbejdsmiljø, rettigheder og arrangerer både løntjek, besøg på skolerne, kurser og Danmarks Hurtigste Bil. (Se også A-kasse gratis for lærlinge og studerende) Løn Du får adgang til Dansk Metals lønstatistikker og får dermed information om, hvor du ligger på skalaen. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger. Du kan altid få et løntjek i din Metal-afdeling. En del af din løn kan også være forskellige frynsegoder som mobil, firmabil og hjemmearbejdsplads. Lønseddel Du skal altid tjekke din lønseddel og gemme den som dokumentation. Fejl på lønsedlen kan give dig problemer med skat, pension og tillæg. Det er dit ansvar at holde øje med din egen lønseddel. Du kan altid henvende dig til den lønansvarlige på arbejdspladsen, din tillidsrepræsentant eller i din Metal-afdeling. M L Medlemsrabatter Medlemskortet giver rabatter og tilbud på ferie, bank, forsikringer, telefoni, biludstyr og leje, forlystelser, hårde hvidevarer, it-udstyr og it-magasiner. Nogle rabatter og tilbud får du gennem LO Plus, andre får du gennem dit medlemskab af Metal. Kortet giver også rabatter på Speedway Grandprix i Danmark, koncerter og Danmarks Hurtigste Bil. 11

12 Metalskolen På Metalskolen i Jørlunde kan du styrke din faglighed og dit netværk gennem uddannelse, kursusaktiviteter, konferencer og ferietilbud for familien. Det er også Metalskolen, der uddanner tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Læs mere på danskmetal.dk/metalskolen N Nyheder Forbundets og din lokale afdeling holder dig ajour med dit fag, arbejdsmiljø, overenskomst, løn, uddannelse, a-kasse og politik. Du får informationer og nyheder bl.a i Metal Magasinet og på Metals hjemmeside danskmetal.dk hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbreve. O Online selvbetjening Via dit medlemsnummer, der står bag på dit medlemskort, og dit postnummer får du adgang til tilbud og rabatter på nettet. Du kan også tilmelde dig de mange arrangementer, som Metal selv holder eller sponsorerer, eller få tilsendt informationsmateriale kun for medlemmer. Metal A-kasse er også digital, og du kan med fordel udfylde dine ledighedspapirer på nettet fx ledighedserklæring, dagpengekort mm. Overenskomst En overenskomst mellem arbejdsgivere og arbejdstagere bestemmer rammerne for arbejdet og giver en række fordele som fx pension, løn under barsel, sygdom, barns første sygedag og de 5 ekstra feriefridage på Fritvalgs Lønkontoen, som du selv bestemmer over. Som medlem af Metal har du indflydelse på overenskomsten og dine rettigheder. 12

13 Pension Pension er en af de goder, som overenskomsten sikrer lønmodtagerne. Undersøg pensionsordningen på din arbejdsplads og kontakt din Metal-afdeling for nærmere information. Det er en god idé at undersøge pensionsselskabets hjemmeside eller pensionsinfo.dk. Medarbejderen har selv ansvar for at tjekke på lønsedlen, om pensionsindbetalingerne sker (se også lønseddel ). R P Rådgivning Dansk Metal rådgiver medlemmer gratis. Metal-afdelingerne kender det lokale arbejdsmarked og kan rådgive dig, så du hurtigt kan komme videre i dit arbejdsliv. Vi rådgiver dig bl.a. med at skærpe dine kvalifikationer via uddannelse eller kurser, dine rettigheder på arbejdspladsen, arbejdsmiljø, pension/efterløn og meget mere (se også Juridisk bistand ). S Sygdom Hvis du bliver syg, skal din arbejdsgiver informeres hurtigst muligt. Arbejdsgiveren kan kræve skriftlig sygemelding på 2. fraværsdag (tro og love). Arbejdsgiveren har pligt til at indkalde til en fraværssamtale, der skal afholdes inden 4 ugers fravær. Arbejdsgiveren kan forlange en mulighedserklæring i forbindelse med dit fravær. Se mere på 13

14 Tillidsrepræsentant Tillidsrepræsentanten vælges af medarbejderne og er bindeleddet til arbejdsgiveren. Dansk Metal uddanner tillidsrepræsentanterne grundigt, så de kan varetage kollegernes interesser og rettigheder i forbindelse med bl.a. løn, arbejdstid, ansættelse og afskedigelse. Det danske system med tillidsrepræsentanter og overenskomster får stor anerkendelse fra mange andre lande. U T Uddannelse Via råd, nævn og bestyrelser har Dansk Metal indflydelse på de over 90 Metal-uddannelsers indhold på de tekniske skoler. Vores førstehåndskontakt til arbejdsgivere, virksomheder og erhvervsliv giver et dybt indblik i, hvad behovet på arbejdsmarkedet er. Via svende- og tillidsrepræsentanter har vi også indflydelse på den del af uddannelsen, der sker på virksomheden. Udlært Husk at kontakte din afdeling senest dagen efter afsluttet uddannelse. Husk at du skal melde dig ind i a-kassen senest 14 dage efter udlæredatoen, ellers mister du retten til at dimittere. Går du som udlært direkte i ledighed, skal du melde dig ledig første ledige dag og kontakte din afdeling med det samme. Du kan først få dagpenge 1 måned efter udlære, men afhængig af, hvor længe du har været medlem af Dansk Metal som lærling, kan du have ret til Forbundsdagpenge i op til 1 måned. (Se også A-kasse gratis for lærlinge og studerende) Der forbeholdes ret til ændringer. Redaktionen afsluttet marts

15 Du kan læse mere om Dansk Metal, og hvad vi kan gøre for dig på hjemmesiden danskmetal.dk

16 OR-009. oktober 2012 Nyropsgade København V. Telefon: Web: danskmetal.dk Dansk Metal er fagforeningen for dig, der arbejder med it, teknik og mekanik

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat)

Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele. 602 kr. pr. måned. Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Vi gi r dig tryghed, udvikling og kontante fordele 602 kr. pr. måned Forening og a-kasse (402 kr. efter skat) Business Danmark Business Danmark er landets eneste organisation med 100% fokus på salgs-,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Kort om kontante fordele

Kort om kontante fordele ... medlemskab betaler sig Kort om kontante fordele TJEN DIT KONTINGENT HJEM medlemskab betaler sig Som kreativ specialist er du bogstaveligt talt noget særligt. Det skal din fagforening naturligvis også

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. Tilbud, rettigheder og pligter. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv Tilbud, rettigheder og pligter A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Rettigheder, pligter og muligheder Lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik giver tilbud til ledige og til arbejds-

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Hvorfor være medlem af Danmarks? Det er der mange gode grunde til. 2014 H O S T R U P S G A D E 3 9. 3 8600 S I L K E B O R G, T L F 86816900,132@D L F. O R G Hvem Skal..? Hvem skal være med til at præge

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Vejledning til brugen af Mit 3F.

Vejledning til brugen af Mit 3F. 1 Vejledning til brugen af Mit 3F. For at få adgang til Mit 3F skal du have en NemAdgang. NemAdgang betyder, at du enten skal have en Fælles Pinkode, Digital Signatur eller net-id (bank). Du kan på loginsiden

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 201 Indhold: Særlige forsikringsfordele til dig som medlem SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere