Velkommen til Danske Bioanalytikere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Danske Bioanalytikere"

Transkript

1

2 Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K. Tlf.: Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto: Mikkel Østergaard Grafisk opsætning: Michael S. Müller, Danske Bioanalytikere Lotte Kamph, Danske Bioanalytikere Tryk: DSR Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden Danske Bioanalytikeres skriftlige samtykke. Velkommen til Danske Bioanalytikere kan rekvireres hos Danske Bioanalytikere. 1. udgave, 1. oplag april 2011

3 Kære nye medlem af Danske Bioanalytikere Du er nu en del af et stærkt fællesskab i en organisation, som arbejder for dig! I dette hæfte kan du læse om de forskellige ydelser, som Danske Bioanalytikere tilbyder dig. Du kan også finde praktisk information om din fagforening og om dit medlemskab. At være medlem af Danske Bioanalytikere hjælper dig både i dit daglige arbejdsliv, og hvis du skulle få problemer på din arbejdsplads. Medlemskabet giver dig også en række unikke muligheder for at udvikle og uddanne dig og for at følge med i dit fags udvikling. I dit daglige arbejde gør du en forskel for mange mennesker. Vores arbejde i Danske Bioanalytikere er at gøre en forskel for dig. God læselyst og velkommen i Danske Bioanalytikere. Med venlig hilsen Bert Asbild Formand Camilla Bjerre Næstformand Lotte Gaardbo Næstformand 3

4 Danske Bioanalytikere sikrer dig gode løn- og ansættelsesvilkår

5 Gode løn- og ansættelsesvilkår Danske Bioanalytikere kan gennem sit kendskab til det offentlige og private arbejdsmarked for bioanalytikere og laboranter sikre dig gode løn- og ansættelsesvilkår ved forhandling af overenskomster på det private og offentlige arbejdsmarked. Som medlem af Danske Bioanalytikere behøver du ikke at vide alt om løn, arbejdstid eller barselsregler, for det gør vi. Som medlem får du Juridisk bistand, råd og vejledning vedrørende dine lønog ansættelsesvilkår, såsom pension, arbejdstid, ferie og barsel Professionel rådgivning og vejledning om ansættelseskontrakter, når du skifter job, således at du sikres de bedste løn- og ansættelsesvilkår Juridisk hjælp, hvis du bliver afskediget, eller der er omstruktureringer på arbejdspladsen. 5

6 Tillidsrepræsentanten er Danske Bioanalytikeres og din repræsentant på arbejdspladsen

7 Tillidsrepræsentanten din og Danske Bioanalytikeres repræsentant på laboratoriet På langt de fleste laboratorier, hvor Danske Bioanalytikere har overenskomst, har medlemmerne valgt en tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten er din kontakt til Danske Bioanalytikere og dermed Danske Bioanalytikeres repræsentant på arbejdspladsen. Repræsentanten har blandt andet til opgave at hjælpe, vejlede og støtte dig som medlem i det daglige og varetager også dine og dine kollegers interesser overfor ledelsen. Du kan også bruge din tillidsrepræsentant som bisidder, hvis du bliver kaldt til samtale med din ledelse. Tillidsrepræsentanten repræsenterer dig ved samtalen og vil blandt andet være med til at sikre, at både overenskomst og andre regler overholdes. Du kan spørge og tale med din tillidsrepræsentant om alt muligt som f.eks.: løn og pension arbejdstid ferie barsel, omsorgsdage og barns sygedage sygdom spørgsmål vedrørende medlemskabet af Danske Bioanalytikere personlige sager, da din tillidsrepræsentant har tavshedspligt psykisk arbejdsmiljø, herunder stress og mobning med videre. 7

8 Arbejdsmiljørepræsentanten varetager dine interesser i forhold til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen

9 Arbejdsmiljøet Danske Bioanalytikere sikrer din hverdag på laboratoriet Arbejdsmiljørepræsentanten er arbejdsmiljøets tillidsrepræsentant på din arbejdsplads. På langt de fleste laboratorier på hospitalerne er den valgte arbejdsmiljørepræsentant en bioanalytiker, der sammen med arbejdslederen skal sørge for, at afdelingen har sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige arbejdsvilkår. Danske Bioanalytikere er med til at sikre, at din arbejdsmiljørepræsentant både bliver uddannet til at kunne varetage dine interesser ift. arbejdsmiljøet og holdes løbende ajour på området, der omhandler det kemiske-, fysiske- og psykiske arbejdsmiljø. Du kan spørge og tale med din arbejdsmiljørepræsentant om alt muligt som f.eks.: den fysiske indretning af din arbejdsplads det psykiske arbejdsmiljø, herunder stress og sygefravær sikkerhed på din arbejdsplads arbejdspladsvurderinger (APV) omstruktureringer og ombygninger arbejdspladsbrugsanvisninger, der angiver den rette håndtering af kemikalier. Arbejdsskade Du får konsulentbistand fra Danske Bioanalytikeres sekretariat til sagsbehandling af en arbejdsskade med henblik på at opnå ret til erstatningsydelser. Se mere på 9

10 Få rådgivning om dine karrieremuligheder Som bioanalytiker har du uendeligt mange karrieremuligheder, og hvis du har lyst til at gå nye veje, rådgiver vi dig gerne. Du ved selv, hvad du brænder for. Men vi kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvilken vej du skal vælge. Din bioanalytikeruddannelse kan bruges i hele verden. Du kan specialisere dig eller f.eks. få en karriere som leder. Via dette link kan du finde mere information om dine karrieremuligheder: 10

11 Deltag i faglige arrangementer og netværk Vi arbejder målrettet på at udvikle bioanalytikerfaget, og vi sikrer dig adgang til den nyeste laboratoriefaglige viden. Vi vil gerne inddrage dig i udviklingen og debatten og sætter bl.a. bioanalytikerfaglige temaer på dagsordenen ved lokale arrangementer. Hvis du vil udvide din faglige horisont, kan du deltage i faglige temadage og i faglige netværk. Læs mere på Søg penge Du kan få støtte til aktiv deltagelse i faglige konferencer samt støtte til forsknings- og udviklingsprojekter fra Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond. Desuden kan du som bioanalytikerstuderende søge støtte til uddannelsesophold i udlandet. Læs mere på hvor du også kan få information om de forskellige legater, du kan søge gennem Danske Bioanalytikere. 11

12 Danske Bioanalytikere udbyder hvert år nye laboratoriefaglige kurser og temadage

13 Din faglige efteruddannelse Som medlem af Danske Bioanalytikere får du tilbudt faglig efteruddannelse i form af laboratoriefaglige kurser og temadage til fordelagtige priser. Danske Bioanalytikeres kurser er udviklet af bioanalytikere, til bioanalytikere. Dette er din garanti for, at kurserne er relevante og tidssvarende for dig. Læs alt om Danske Bioanalytikeres faglige kurser på Er du logget ind som bruger på hjemmesiden, kan du tilmelde dig kurserne direkte. Vær også opmærksom på, at du har mulighed for at søge kurser betalt af din arbejdsgiver. Uddannelse for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter Danske Bioanalytikere tilbyder uddannelse til både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, suppleanter og fællestillidsrepræsentanter, så de er klædt på til at varetage dine interesser på bedste vis. Herudover afholdes der årligt Årskursus for repræsentanterne, så de altid er opdaterede og kompetente til at hjælpe dig. Læs mere på 13

14 Log direkte ind på Danske Bioanalytikeres hjemmeside

15 Hold dig opdateret Danske Bioanalytikere har fokus på de politiske forhold, der har betydning for bioanalytikerfagets udvikling og for bioanalytikernes hverdag. Med fagbladet danske bioanalytikere, nyhedsbreve og dbio.dk opdaterer vi dig om bioanalytikerfaget, uddannelse, karrieremuligheder, arbejdsmiljø, ledelse og andre emner, der er relevante for dig som bioanalytiker. På Danske Bioanalytikeres hjemmeside finder du blandt andet information om: løn uddannelse og karriere omstruktureringer på arbejdspladsen kurser arbejdsmiljø ledige stillinger opsigelse og opsigelsesvarsler arbejdsskader overenskomster og aftaler nyt fra din egen dbio-region. På Min profil kan du se, hvilke informationer du er registreret med, og hvilke oplysninger du har adgang til at rette i. Du kan også se, hvilke kurser du har deltaget på, hvem din tillidsrepræsentant er, og hvilken region i Danske Bioanalytikere du hører til. Du kan blande dig i debatten på bloggen blog.dbio.dk eller via kommentarfeltet på nyhederne. Herudover kan du kommentere og bidrage med input på Danske Bioanalytikeres gruppe på Facebook. 15

16 Medlemsfordele Danske Bioanalytikere: Du er: forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår rådgiver, vejleder og støtter dig, hvis du har faglige, uddannelses- eller arbejdsmiljømæssige spørgsmål forsikret mod erstatningskrav (i forhold til patientforsikringsloven), hvis du kommer til at påføre en patient skade varetager din sagsbehandling, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. som studerende omfattet af en erhvervsansvarsforsikring på den kliniske del af uddannelsen 16

17 Som medlem af Danske Bioanalytikere får du: gratis juridisk bistand, hvis du bliver uberettiget afskediget, udsat for patientklagesager eller lignende adgang til billige efteruddannelsestilbud fra Danske Bioanalytikeres kursusvirksomhded mulighed for at søge penge til uddannelse og forskning fra Danske Bioanalytikeres Uddannelses- og Forskningsfond mulighed for at blive medlem af Danske Bioanalytikeres udviklingsgrupper eller trække på deres store faglige ekspertise information, service og bistand fra din lokale dbioregion et nyt eksemplar af vores populære fagblad danske bioanalytikere hver måned en praktisk lommekalender hvert år minimum 10 % rabat på bøger, når du handler hos 10 % rabat hos og 20 % rabat hos fitness dk mulighed for at blive medlem af Forbrugsforeningen og optjene bonus, når du handler. Du finder altid en ajourført oversigt over dine medlemsfordele på 17

18 For dig, der er studerende Som studerende og medlem af Danske Bioanalytikere er du sikret den bedste rådgivning i din studietid. Vores konsulenter sidder altid klar til at svare på dine spørgsmål. Det kan fx være spørgsmål om dine kommende rettigheder på arbejdspladsen, dine karrieremuligheder eller efteruddannelse. Du får samme service som øvrige medlemmer, og herudover har Danske Bioanalytikere en række tilbud, som er skræddersyet til dig som studerende. Du kan deltage i Danske Bioanalytikeres Årstræf for studerende, der giver dig en unik mulighed for at danne netværk, høre spændende oplæg og deltage i faglige debatter. Via de Studerendes Udvalg i Danske Bioanalytikere har du mulighed for selv at spille en aktiv rolle i forhold til Danske Bioanalytikeres tilbud og service til de studerende. Desuden kan du som bioanalytikerstuderende søge økonomisk støtte til uddannelsesophold i udlandet. På StudenterNet kan du søge information om f.eks. bøger til studiet SU autorisation a-kasse pension jobsøgning løn til nyuddannede legatsøgning. Som medlem af Danske Bioanalytikere er du forsikret mod erstatningskrav i forhold til patientforsikringsloven, hvis du kommer til at påføre en patient skade. Desuden er du omfattet af en erhvervsansvarsforsikring, der dækker, hvis du på den kliniske del af uddannelsen påfører ting eller mennesker skade og har et erstatningsansvar. I Danske Bioanalytikeres sekretariat og på hjemmesiden har du mulighed for at følge med i tilbudene til dig. 18

19 Pensionskassen og A-kassen Pensionskassen for Sundhedsfaglige Bioanalytikernes pensionskasse under PKA er oprettet for overenskomstansatte bioanalytikere. Som overenskomstansat bioanalytiker er du automatisk medlem af Pensionskassen for Sundhedsfaglige. Aftalen giver dig en god pension herunder alderspension, invalidepension, ægtefælle- og børnepension og ydelser ved kritisk sygdom. Med pension i PKA, har du mulighed for at søge én af PKA s lejeboliger. A-kassen for bioanalytikere DSA (Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse) har særlig indsigt i sundhedssektoren og har en bioanalytiker ansat som jobkonsulent, så du hurtigt kan komme i job, hvis uheldet er ude. Som medlem af DSA er du sikret en indkomst, hvis du skulle miste dit arbejde. Og så hjælper a-kassen med råd og vejledning ved f.eks. langvarig sygdom, arbejdsløshed, sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension. Såvel PKA som DSA er selvstændige selskaber og er som sådan uafhængige af Danske Bioanalytikere. Læs mere på PKA s telefonnummer er Læs mere om DSA på DSA s telefonnummer er

20 Danske Bioanalytikeres visioner Danske Bioanalytikere sikrer en stærk faglig profil sikrer arbejdspladser, der giver arbejdsglæde sikrer medlemmerne en løn, der svarer til uddannelse, ansvar og kompetence øver synlig indflydelse på de sundhedspolitiske beslutninger sætter dialog, service og synlighed i centrum. Læs mere på Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K.

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem

Medlemstilbud og -rabatter. sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter sådan får du mere ud af at være medlem Medlemstilbud og -rabatter Sådan får du mere ud af at være medlem Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Ricky Molloy Layout: Dansk

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING

HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? INSPIRATION TIL DIN KOMPETENCEUDVIKLING PERSONLIGE ERFARING SOCIALE FAGLIGE INDHOLD HAR DU STYR PÅ KOMPETENCERNE? side 3 SKAB DIN UDVIKLINGSPLAN side 4 Kend dine kompetencer

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som offentligt ansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som offentligt ansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job

Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job rbejdspladsen orsikring og pension ommunen agforeningen en sygemeldte Hold nu fast! en guide til at få sygemeldte tilbage i job Den sygemeldte i centrum For en sygemeldt medarbejder kan det være uoverskueligt

Læs mere

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat

HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET. - som privatansat HVIS DU BLIVER AFSKEDIGET - som privatansat SÅDAN BEHANDLER DM EN AFSKEDIGELSESSAG NÅR DU HENVENDER DIG TIL DM I FORBINDELSE MED EN AFSKEDIGELSE, ARBEJDER DM S KONSULENTER MED EN FAST PROCEDURE FOR, HVORDAN

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere