GUIDE. Foreningens vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE. Foreningens vedtægter"

Transkript

1 GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016

2 Indhold Foreningens vedtægter Sådan skriver I jeres egne vedtægter Guide

3 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter skal enhver enkelt forening forholde sig til og vedtage. Guiden indeholder ikke en facitliste, giver en række gode råd, som I kan overveje. I guiden kan I læse om, hvorfor vedtægter er vigtige, hvad vedtægterne skal indeholde, hvordan I kan bruge vedtægterne i det daglige foreningsarbejde, hvad I kan gøre, hvis der opstår et problem, som vedtægterne ikke tager højde for, og hvad der sker, hvis vedtægterne ikke overholdes Hvorfor er vedtægter vigtige? Eftersom der ikke findes en lovgivning for foreninger i Danmark, er foreningens egne vedtægter de eneste love, der regulerer foreningens egne interne forhold. Der eksisterer altså ikke en facitliste eller skabelon for, hvordan foreningsvedtægter skal se ud, hvilket gør det ekstra vigtigt, at I selv sikrer jer, at I har et sæt vedtægter, der både er klare, og som samtidig tager forbehold for så mange potentielle problemer som overhovedet muligt. I skal også være opmærksomme på, at nogle af de love, som sikrer forskellige typer af foreninger tilskud fra det offentlige, indeholder specifikke krav til foreningens opbygning, ledelse osv. Det gælder f.eks. Folkeoplysningsloven, der regulerer bl.a. aftenskolers og idrætsforeningers kommunale tilskud. Det er op til hver enkel forening, om den ønsker at søge offentlige tilskud. Hvis svaret er nej, er der som nævnt ingen lovgivning, der stiller krav til foreningens vedtægter eller andre interne forhold. Vedtægter kan forebygge og løse konflikter Næsten alle foreninger oplever på et eller andet tidspunkt konflikter blandt medlemmerne, men hvis vedtægterne i foreningen har taget højde for sådanne konflikter og giver klare svar på, hvordan de skal løses, kan man for det meste få styr på dem, inden de bliver alt for ødelæggende. I Center for Frivilligt Socialt Arbejde er det vores erfaring, at der, hvor det ofte går galt, er i de foreninger, hvor vedtægterne er uklare, eller i foreninger hvor man ikke har forholdt sig til centrale og mulige problemer. Derfor anbefaler vi, at når I skriver eller ændrer foreningens vedtægter, skal I være lidt pessimistiske og forestille jer alle de problemer, der potentielt kan opstå i foreningens fremtid. Derefter skal I sikre, at vedtægterne forholder sig så konkret som muligt til, hvordan problemerne skal løses. Det er ikke i den fredelige hverdag, hvor alt fungerer fint, og alle er Foreningens vedtægter 3

4 enige om, hvordan tingene skal køre, at vedtægterne viser deres værdi. Det er, når konflikterne opstår og foreningens medlemmer viser sig at være dybt uenige om centrale elementer, at vedtægterne skal stå deres prøve. Hvad skal der stå i vedtægterne? Som nævnt findes der ikke en lovgivning, der fortæller, hvad der skal eller ikke skal stå i jeres vedtægter, men på Center for Frivilligt Socialt Arbejde er det vores erfaring, at der er en række grundlæggende emner, som alle vedtægter som minimum bør forholde sig til. Hos mange foreninger er det en fordel, at I supplerer med paragraffer om andre emner, som er relevante for netop jeres forening. Foreningens vedtægter bør som minimum forholde sig til følgende emner: Formål Hjemsted Optagelsesbetingelser (eksklusion) Kontingent Generalforsamling Bestyrelse Regnskab Tegningsregler Vedtægtsændringer Opløsning I kan læse mere om de enkelte punkter i vores guide Hvad skal en forenings vedtægter indeholde. Hvordan bruger vi vedtægterne i det daglige foreningsarbejde? Vores erfaring er, at værdien af en forenings vedtægter viser sig, hvis der opstår uenighed og konflikter. I det daglige arbejde, hvor alle er enige om, hvad der skal ske, hvordan man skal samarbejde, og hvem der skal gøre hvad, bliver vedtægterne sjældent taget frem. Alle ved, at de er der, hvis der skulle blive brug for dem, men indtil da er der ikke nogen grund til at drøfte vedtægter. Vi anbefaler dog, at foreningens bestyrelse med jævne mellemrum forholder sig til vedtægterne. Det kan fx ske forud for den årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen gennemgår vedtægterne og vurderer, om der brug for præciseringer eller tilføjelser. 4 Guide

5 Gennemgangen skal ske i god tid før generalforsamlingen, så bestyrelsen kan nå at stille eventuelle forslag til vedtægtsændringer inden for de angivne tidsfrister i vedtægterne. Hvornår skal vi ændre vedtægterne? Når bestyrelsen gennemgår vedtægterne er det vigtigt at huske to ting: 1. Vedtægterne er foreningens ejendom. Det betyder, at hvis foreningens nuværende medlemmer synes, at der er brug for ændringer, skal man foretage dem. Nogle gange er der en tendens til, at vedtægterne især i foreninger, der har eksisteret i mange år bliver næsten hellige. Men foreningerne er eller skulle gerne være dynamiske og de skal tilpasse sig ydre og indre forandringer. Selv om et sæt vedtægter har fungeret godt i mange år, er der ingen garanti for, at de også vil gøre det i fremtiden. Hvis I tænker, at der er brug for ændringer, så foretag dem. 2. Det er altid lettere at tage problemer og spirende konflikter i opløbet frem for at forsøge at løse dem, når de har haft tid til at udvikle sig. Det er derfor en dårlig idé at udskyde vedtægtsændringer, som I egentlig godt ved, at der er brug for. Det har måske ikke negative konsekvenser her og nu, men hvis der opstår et problem, som vedtægterne ikke tager højde for, bliver det meget vanskeligere at foretage ændringer på det tidspunkt. Det er fx meget lettere at blive enige om en eksklusionsparagraf på et tidspunkt, hvor der er fred og ro, end når man står midt i en konflikt, der er ved at rive foreningen fra hinanden. Hvordan lukker vi foreningen? I en forenings vedtægter vil der næsten altid være en procedure for, hvordan man kan lukke foreningen. Ofte er det temmelig besværligt bl.a. fordi man vil undgå, at en enkelt generalforsamling grebet af en pludselig stemning kan træffe en så vidtrækkende beslutning. Men vores erfaring er, at vedtægterne i praksis kan spænde ben for at nedlægge foreningen, selvom de tilbageværende aktive er enige om, at foreningen skal nedlægge sig selv. Det kan fx være tilfældet, hvis der i vedtægterne står, at halvdelen eller to tredjedele af samtlige medlemmer skal være til stede på den generalforsamling, der træffer beslutningen om nedlæggelse. I de tilfælde kan man tale om, at man kan være nødt til de facto at nedlægge foreningen også selv om de formelle spilleregler i vedtægterne ikke kan overholdes. En de facto nedlæggelse sker bl.a., hvis det viser sig fuldstændig umuligt at få valgt en beslutningsdygtig bestyrelse, som vil påtage sig ansvaret for at drive foreningen videre. Ved en de facto nedlæggelse skal den afgående bestyrelse sørge for, at foreningens midler bliver givet til et andet almennyttigt formål og derefter konstatere, at foreningen er nedlagt også selv om det ikke er muligt at følge de procedurer, der står i vedtægterne. Foreningens vedtægter 5

6 Hvad gør vi, hvis der opstår et problem, som vedtægterne ikke tager højde for? Uanset hvor grundigt og velovervejet I formulerer jeres vedtægter, vil der altid opstå situationer, hvor der er spørgsmål om, hvordan vedtægterne skal tolkes, eller hvor vedtægterne simpelthen ikke tager højde for problemstillingen. I de tilfælde er det bestyrelsens opgave at tolke vedtægterne, fordi det er bestyrelsen, der fungerer som foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne. I ganske få foreninger har man dog nedsat et lov- eller vedtægtsudvalg, som har overtaget denne opgave fra bestyrelsen, Hvis problemstillingen er meget principiel, kan bestyrelsen eventuelt overlade drøftelsen til generalforsamlingen enten den kommende ordinære generalforsamling, hvis det kan vente så længe, eller en ekstraordinær generalforsamling, hvis der er brug for en hurtig afklaring. Hvis vedtægterne ikke beskriver, hvem der har kompetencen til at træffe beslutninger på et bestemt område, vil det som udgangspunkt altid være bestyrelsen, der har den. Hvis medlemmerne er uenige i den beslutning, bestyrelsen har truffet, kan de afprøve den på en generalforsamling. Det kan enten ske ved, at en gruppe medlemmer stiller et forslag: til en vedtægtsændring, som præciserer, hvordan foreningen skal forholde sig til den konkrete problemstilling. under punktet Indkomne forslag, hvor generalforsamlingen bliver bedt om at tage stilling til, hvordan en eksisterende vedtægt skal fortolkes i f.t. problemet. Tolkning af vedtægter Når man som bestyrelse skal tolke foreningens vedtægter, er der flere ting, man skal tage hensyn til: For det første må man altid holde foreningens interesser for øje, hvilket er bestyrelsens vigtigste opgave. For det andet må man også prøve at se på intentionerne bag de eksisterende vedtægter. Hvordan er det meningen, de skal fungere? For det tredje må man se på, om der eksisterer en praksis på området. Har der tidligere været lignende sager i foreningen, og hvordan har man tolket de relevante paragraffer i de tilfælde? Det allervigtigste er, at bestyrelsen så vidt som overhovedet muligt indtager en neutral og saglig holdning, når den skal tolke vedtægterne. Det kan være svært især hvis bestyrelsen selv er part i den konflikt, det handler om. Ikke desto mindre er det det ansvar, man påtager sig som bestyrelsesmedlem. 6 Guide

7 Hvad sker der, hvis vedtægterne ikke overholdes? Som medlem af en forening kan man nogle gange opleve, at foreningens vedtægter ikke kan overholdes. Nogle gange er der gode forklaringer på, hvorfor det ikke er muligt hvis der fx står i vedtægterne, at foreningens bestyrelse skal bestå af 7 medlemmer, men der kun er 6 personer, der er villige til at påtage sig ansvaret. I den situation er det nødvendigt at acceptere, at vedtægterne ikke overholdes, hvis foreningen skal køre videre. Man må så arbejde for hurtigst muligt at finde en ekstra person, så vedtægterne igen overholdes, men de fleste vil nok i den situation være enige i, at afvigelsen fra vedtægterne er så begrænset, at man godt kan leve med den i hvert fald i en periode. Foreningen bestemmer selv Omvendt kan der også være mere alvorlige tilfælde især hvis man som medlem oplever, at en bestyrelse bevidst undlader at overholde foreningens vedtægter. Det kan fx være, hvis bestyrelsen undlader at indkalde generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Og på den måde og med de tidsfrister, der står i vedtægterne Hvad gør man så? Udgangspunktet er, at foreninger er selvregulerende. Det betyder, at der ikke findes lovgivning, der fortæller, hvordan foreninger skal opbygges eller fungere. Ingen steder at klage til At foreninger er selvregulerende betyder også, at der ikke er en myndighed eller lignende, man kan klage til eller på anden vis bede om at gå ind i sagen, hvis man oplever, at en bestyrelse eller andre ikke overholder vedtægterne i en forening. Det er det interne medlemsdemokrati, der skal håndtere, at nogle mener, at vedtægterne ikke bliver overholdt af fx bestyrelsen. Hvis man oplever, at det ikke er muligt at håndtere dette på en ordenligt måde, må man personligt overveje, om man fortsat ønsker at være medlem. Som sagt er der ingen, man kan klage til. I ekstreme tilfælde kan man overveje at rejse en retssag i det civile retssystem, men det er typisk en langvarig og ofte også relativt dyr fremgangsmåde. Samtidig skal man have det, der kaldes en retslig interesse i at få domstolens afgørelse, hvilket betyder, at søgsmålet skal handle om noget, der har en konkret betydning for sagsøgeren. Det kan være svært at påvise i forbindelse med frivilligt arbejde i en forening, og derfor er det også sjældent, at konflikter om manglende overholdelse af vedtægterne i frivillige foreninger ender ved domstolene. Gode råd om vedtægter Her er en række gode råd fra Center for Frivilligt Socialt Arbejdes til vedtæger i foreninger. Når I skriver jeres vedtægter, så prøv at forestille jer, hvilke konflikter der kan opstå i fremtiden, og som vedtægterne skal hjælpe til med at løse. Foreningens vedtægter 7

8 1. Formuler jeres eget sæt vedtægter, som passer til jeres forening. I kan godt lade jer inspirere af andre foreninger, men I bør ikke overtage deres vedtægter uden grundig tilpasning til jeres forening og jeres forhold. 2. Tjek, om I har fået alle de vigtige punkter og elementer, vi har beskrevet i denne guide, med i jeres vedtægter. Det er ærgerligt og besværligt at skulle ændre vedtægter, blot fordi man har glemt noget. 3. Find ud af, hvem der har kompetence til at tolke vedtægterne i jeres forening (normalt er det bestyrelsen). Og hvis I foretager tolkninger, så skriv dem ned, så I kan huske, hvad I besluttede, hvis det samme problem opstår igen. 4. Gå igennem jeres vedtægter med jævne mellemrum. Vores klare anbefaling er, at det er lettere at foretage de nødvendige justeringer løbende, og når der ikke er konfliktstemning i stedet for at vente, til problemerne er opstået. Senest revideret: Fredag, 11. marts Guide

9 Sådan skriver I jeres egne vedtægter I denne guide finder du 10 anbefalinger til, hvad gode vedtægter kan indeholde og bør forholde sig til. Guiden er både skrevet til jer, der er ved at starte en forening og til jer, som allerede er en forening, men som har brug for at gå vedtægterne igennem. På CFSA anbefaler vi, at I skriver jeres egne vedtægter og grundigt overvejer deres indhold. I denne guide giver vi et et bud på 10 punkter, som vedtægter typisk forholder sig til - men husk at overveje, hvordan det passer ind i netop jeres kontekst og forening. I Danmark er der ingen foreningslov og det betyder, at der ikke er juridiske krav til, hvad vedtægter skal indeholde. For at blive anerkendt som en forening i omverdenens øjne, er der dog en række juridiske krav I skal leve op til, og som jeres vedtægter skal forholde sig til. Hvorfor er vedtægter vigtige? I kan betragte jeres vedtægter lidt som jeres forenings interne love. Ligesom de juridiske love regulerer samfundet, er jeres vedtægter med til at regulere de interne forhold i jeres forening. Samtidig er jeres vedtægter også brugbare som arbejdsredskab, hvis der skulle opstå konflikter i jeres forening. Vores erfaring her på CFSA viser nemlig, at vedtægter først for alvor står deres prøve, hvis der opstår uenigheder eller konflikter i en forening. Selvom det kan virke fjernt at skulle forestille sig, hvilke fremtidige konflikter I kunne stå I, anbefaler vi, at I gør netop dette. Skriv derfor jeres vedtægter, så de forholder sig til alle tænkelige konflikter. Når I skriver eller gennemgår jeres vedtægter, anbefaler vi, at I tager jer god tid og ser skriveprocessen og de diskussioner, der opstår, som en del af at finde fælles fodslag i jeres forening og derved måske komme fremtidige konflikter i møde. Vi anbefaler, at I jævnligt gennemgår jeres vedtægter, så I sikrer jer, at de er helt opdaterede, og dermed tjener jer og jeres formål bedst muligt. 1. Formål Som noget af det første, skal I beskrive jeres forenings formål i jeres vedtægter. Formålsparagraffen er en tekst, ofte blot en sætning eller to, der beskriver, hvad I arbejder med og hvorfor. Det vigtige er, at I beskriver jeres formål så præcist som muligt. En formålsparagraf skal afgrænse og præcisere foreningen og dens formål i forhold til andre foreninger også inden for samme område og emne. Det skal være tydeligt, hvorfor netop jeres forening har sin eksistensberettigelse. Foreningens vedtægter 9

10 Hvis formålet med jeres forening ændrer sig, anbefaler vi, at I tilpasser jeres formålsparagraf. Når I tilpasser formålet, skal I følge de regler, I har vedtaget om at ændre vedtægter. 2. Hjemsted Vi anbefaler, at I beskriver, hvilket geografisk tilhørsforhold jeres forening har, blandt andet fordi det kan få konsekvenser for, hvilke kommunale tilskud I kan søge og få bevilget. Kommuner må nemlig som udgangspunkt kun give tilskud til kommunens egne borgere. Derfor indeholder flere kommunale tilskudsordninger bestemmelser om, at de foreninger, der modtager tilskud, skal have hjemsted i kommunen. Det kan også være, at kommunen beder foreninger sandsynliggøre, at borgere fra den pågældende kommune deltager i foreningens aktiviteter. I kan definere jeres hjemsted som alt fra en landsby til en kommune, en region eller et større geografisk område. Hvis I ikke har foreningslokaler eller kontorer, kan I eventuelt bruge formandens adresse, som foreningens hjemsted og adresse. Hvis I definerer jeres hjemsted, er I samtidig rustet til en evt. senere debat om, hvor I skal afholde aktiviteter henne. Den største del af jeres aktiviteter bør nemlig ligge indenfor jeres geografiske hjemsted. Hvis det ændrer sig, må I ændre den paragraf, der beskriver jeres hjemsted. 3. Medlemmer De allerfleste foreninger i Danmark er åbne for, at alle der ønsker det, kan blive medlemmer. Medlemmer kan både være enkeltpersoner, andre foreninger, organisationer, virksomheder osv. Nogle vælger dog at begrænse deres optag i foreningen, det kan eksempelvis være Grundejerforeninger, som udelukkende er for ejere af bestemte adresser Politiske organisationer, der kræver at man er medlem af et bestemt parti Foreninger kun for kvinder eller kun for mænd Hvis I overvejer at begrænse hvem der kan blive medlemmer i jeres forening, skal I være opmærksomme på, at åbenhed er en betingelse for at få støtte i mange offentlige tilskudsordninger. Overvej også om I har en objektiv begrundelse for evt. specifikke krav til jeres kommende medlemmer. Og formuler disse krav klart og tydeligt i jeres vedtægter. 10 Guide

11 4. Eksklusion Vi anbefaler, at I forholder jer til, hvordan I eventuelt ekskluderer medlemmer. Hvis I bliver nødt til at ekskludere et medlem, letter det processen, hvis I har klare retningslinjer for sådan en beslutning. Det er vigtigt, at I definerer bevæggrunde for eksklusion i jeres vedtægter. Oftest vil I først være nødt til at ekskludere et af jeres medlemmer, hvis vedkommende modarbejder foreningens formål. Det er også vigtigt at definere, hvem der kan træffe beslutningen om eksklusion. I skal forholde jer til, hvem i jeres forening, der kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem. Der er tre måder, at gøre det på: I. Generalforsamlingen har myndighed Generalforsamlingen, som er jeres forenings øverste myndighed har myndigheden til ekskludere et medlem af jeres forening II. Bestyrelsen har myndighed Jeres bestyrelse har myndigheden til ekskludere et medlem af jeres forening. Vi anbefaler her, at I beskriver, hvordan bestyrelsen tager beslutning om eksklusion (hvor mange skal stemme for mv.) III. Både bestyrelse og generalforsamling har myndighed Både generalforsamlingen og jeres bestyrelse, har myndighed til at træffe beslutninger om eksklusion. I denne model kan I lade jeres bestyrelse have myndighed til at foretage de eksklusioner, som de vurderer er absolut nødvendige. Samtidig har det medlem, der bliver ekskluderet, ret til at få sin eksklusion drøftet på den næste generalforsamling, hvor alle medlemmer kan forholde sig til beslutningen. Hvis generalforsamlingen er uenig i bestyrelsens beslutning, kan det ekskluderede medlem blive medlem af foreningen igen. 5. Kontingent Hvis I ønsker at opkræve kontingent, skal det fremgå tydeligt af jeres vedtægter. En bestyrelse kan nemlig ikke opkræve penge af foreningens medlemmer, uden at den har lov ifølge vedtægterne. Vi anbefaler, at I beskriver: At jeres medlemmer er forpligtede til at betale kontingent Foreningens vedtægter 11

12 Størrelsen på kontingentet (brug eventuelt generelle formuleringer som medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent ) Hvad der sker, hvis et medlem skylder kontingent Hvor lang tid man kan skylde for sit kontingent, før man bliver slettet som medlem Om der er særlige grupper, der skal betale et nedsat kontingent eller måske være helt fri for at betale kontingent. Der findes ikke noget krav om, at en forening skal opkræve kontingent, men I skal være opmærksomme på, at i nogle offentlige tilskudsordninger er det en betingelse, at medlemmerne betaler kontingent, hvis foreningen skal modtage støtte. 6. Generalforsamling Generalforsamlingen er den øverste myndighed i de fleste foreninger, og derfor skal I også beskrive, hvordan og hvornår den skal foregå. Til at starte med er det en god idé netop at skrive, at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Det ligger i begrebet generalforsamling, men skriv det også ind i vedtægterne for at undgå tvivl. Derudover anbefaler vi, at I i jeres vedtægter beskriver: Tidspunkt for generalforsamling Beskriv hvor ofte og hvornår foreningen afholder ordinær generalforsamling. De fleste foreninger afholder en ordinær generalforsamling én gang om året, men man kan også vælge at gøre det oftere eller sjældnere. Varsling af generalforsamling Beskriv med hvilket varsel, bestyrelsen skal indkalde jeres medlemmer til generalforsamlingen. Vi anbefaler 14 dage som absolut minimum fra indkaldelse af en ordinær generalforsamling til den dag, mødet foregår. Beskriv også, hvordan jeres medlemmer får besked (fx via brev, , sociale medier, lokal presse). Stemmeret Beskriv, hvem der har stemmeret på generalforsamlingen. Har medlemmer, der skylder kontingent, eksempelvis stemmeret? Og hvad med nye medlemmer? Vi anbefaler også, at I beskriver, hvis der er begrænsninger i, hvem der kan stille op til valg på generalforsamlingen. 12 Guide

13 Dagsorden Beskriv, hvilke punkter der som minimum skal være i generalforsamlingens dagsorden. Eksempelvis: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse 4. Godkendelse af regnskab 5. Fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv. 7. Diskussion af indkomne forslag 8. Eventuelt Ekstraordinær generalforsamling Vi anbefaler også, at I beskriver retningslinjer for ekstraordinære generalforsamlinger, særligt hvem der kan indkalde. Ofte vil bestyrelsen altid kunne indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger. I kan også beslutte, at en vis procentdel af jeres medlemmer kan kræve, at foreningen afholder en ekstraordinær generalforsamling. Beskriv præcist, hvornår og hvordan der kan indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger. 7. Bestyrelse Det skal fremgå af jeres vedtægter, hvilken ledelsesform I har i foreningen. Næsten alle foreninger ledes af en bestyrelse, men der findes også foreninger med en mere kollektiv ledelsesform. Her nøjes man typisk med at vælge en formand og en kasserer på generalforsamlingen, mens det er på fællesmøder, hvor alle medlemmer har adgang og stemmeret, at der træffes beslutninger i foreningen. Hvis I arbejder med en bestyrelse, anbefaler vi, at I eksempelvis beskriver: Bestyrelsens sammensætning Herunder hvor mange medlemmer bestyrelsen har og hvordan posterne fordeles i bestyrelsen. Beskriv om det er generalforsamlingen, der vælger poster som formand, næstformand, kasserer osv. eller om de konstitueres i bestyrelsen (se guide til bestyrelsesarbejdet). Valgperiode Vi anbefaler også, at I beskriver, hvilken valgperiode bestyrelsesmedlemmerne er valgt for. I mange foreninger er alle medlemmer af bestyrelsen på valg på hver ordinær generalforsamling. I andre foreninger er valgperioden længere, så det kun er en del af Foreningens vedtægter 13

14 bestyrelsen, der er på valg ved hver generalforsamling. Sidstnævnte kan sikre et overlap og dermed en vis kontinuitet i bestyrelsen. Suppleanter Beskriv også, hvis I ønsker, at der skal være suppleanter til bestyrelsen. Beskriv, hvor lang deres valgperiode er og hvorvidt, de er personlige suppleanter for hvert bestyrelsesmedlem. Endelig er det en god ide at tage stilling til, om suppleanterne, og eventuelt andre af foreningens medlemmer, har ret til at deltage og tale på bestyrelsesmøderne. 8. Økonomi Vi anbefaler, at I grundigt beskriver retningslinjer for foreningens økonomi i jeres vedtægter. Regnskab Det er vores anbefaling, at jeres vedtægter indeholder formuleringer om, hvordan I aflægger regnskab. Overvej: Hvilken regnskabsperiode I skal følge. De fleste følger kalenderåret, men måske er der andet, der passer bedre? Hvem, der har kompetence til at godkende årsregnskabet, når det bliver fremlagt af kassereren. Oftest er det generalforsamlingen, men nogle gange bestyrelsen. Revisorer Beskriv i jeres vedtægter, hvad I forventer at foreningens revisor tager sig af. Typisk vil jeres revisor kontrollere om regnskabet er rigtigt, og at jeres forening overholder jeres egne vedtægter, og andre love og regler. Beskriv evt. også, at jeres revisor skal fremlægge hans eller hendes bemærkninger til årsregnskabet på generalforsamlingen. Tegningsregler Vi anbefaler, at I tydeligt beskriver, hvem der kan underskrive på økonomiske transaktioner på foreningens vegne. En løsning er at skrive i jeres vedtægter, at foreningen kun kan tegnes af to personer (typisk bestyrelsesmedlemmer) i fællesskab. Det vil sige, at der skal to underskrifter på alle former for økonomiske transaktioner. 14 Guide

15 I kan også arbejde med en gradueret tegningsret, det betyder, at jeres kasserer eksempelvis på egen hånd kan betale udgifter op til eller kr. Beløb derover skal godkendes af jeres formand eller samlede bestyrelse. 9. Vedtægtsændringer Jeres vedtægter skal nemt kunne ændres i takt med, at jeres forening udvikler sig. Vedtægterne er jeres forenings fundament og det er vigtigt, at de afspejler udviklingen hos jer. Vi anbefaler derfor, at I også har retningslinjer for, hvordan I ændrer jeres vedtægter. Beslutningsgrundlag Beskriv, med hvilket beslutningsgrundlag ændringer vedtages eksempelvis 2/3 eller 3/4 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. I kan eksempelvis også beskrive, at en vis andel af jeres medlemmer skal være til stede, for at I kan træffe beslutninger om ændringer. Frist for forslag til vedtægtsændringer Fastsæt regler for, hvornår bestyrelsen skal have forslag til vedtægtsændringer inden generalforsamlingen. Vi anbefaler nemlig, at bestyrelsen sender forslagene ud til medlemmerne i god tid inden generalforsamlingen. Hvis I vælger ikke at beskrive retningslinjer for vedtægtsændringer, skal I behandle vedtægtsændringer med almindeligt flertal på en generalforsamling, ligesom alle andre spørgsmål. 10. Opløsning af foreningen Vi anbefaler, selvom det kan forekomme lidt fjernt, at I har klare retningslinjer for, hvordan I kan nedlægge jeres forening. Det er almindelig praksis, at der skal mere end et almindeligt flertal på en enkelt generalforsamling til, før en forening kan nedlægges. De fleste foreninger har også regler om, at nedlæggelse af en forening skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene eller begge kan være ekstraordinære generalforsamlinger. Vi anbefaler også, at I beskriver, hvor mange der skal stemme for nedlæggelsen til hvert møde. Herudover anbefaler vi, at I: Beskriver, hvad I gør med jeres forenings formue hvis den nedlægges. Hvis foreningen skal betragtes som almennyttig kan foreningens midler ikke gives til enkeltpersoner. Oftest gives midlerne til lignende foreninger i samme område eller til en navngiven landsorganisation. Foreningens vedtægter 15

16 Forholder jer til, at nogle offentlige tilskudsordninger stiller krav om, hvad der skal ske med foreningens midler, hvis den nedlægges. Hvis der opstår problemer, som vedtægterne ikke tager højde for Uanset hvor grundigt og velovervejet I formulerer jeres vedtægter, vil der næsten altid opstå situationer, hvor der er tvivl om, hvordan I skal fortolke jeres vedtægter. I de tilfælde er det jeres bestyrelse, som foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne, som tolker vedtægterne. Hvis problemstillingen er meget principiel, kan bestyrelsen også bringe det op på en generalforsamling. Hvad end I skal tolke vedtægter i bestyrelsen eller på jeres generalforsamling, anbefaler vi, at I: Altid holder hele foreningens interesser for øje Vurderer intentionerne bag de eksisterende vedtægter. Hvordan er det meningen, de skal fungere og hvad skal de regulere? Ser på, om der eksisterer en praksis på området. Har der tidligere været lignende sager i foreningen, og hvordan har man tolket de relevante paragraffer i de tilfælde? Det allervigtigste er, at bestyrelsen så vidt som overhovedet muligt indtager en neutral og saglig holdning, når den skal tolke vedtægterne. Det kan være svært især hvis bestyrelsen selv er part i den konflikt, det handler om. Ikke desto mindre er det dét ansvar, man påtager sig som bestyrelsesmedlem. Hvis vedtægterne ikke overholdes Som medlem af en forening kan man nogle gange opleve, at foreningens vedtægter ikke overholdes. Nogle gange er der gode forklaringer på, hvorfor det ikke er muligt, men andre gange kan der være mere alvorlige tilfælde især hvis man som medlem oplever, at en bestyrelse bevidst undlader at overholde foreningens vedtægter. Det kan fx være, hvis bestyrelsen undlader at indkalde til generalforsamling i henhold til vedtægterne. Udgangspunktet er, at foreninger er selvregulerende. Det betyder, at der ikke findes en lovgivning, der fortæller, hvordan foreninger skal opbygges eller fungere. Det betyder også, at det er det interne medlemsdemokrati, der skal håndtere, hvis vedtægterne ikke bliver overholdt af fx bestyrelsen. Det betyder, at man som menigt medlem kan stille spørgsmål til bestyrelsen eller opfordre til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Normalt fastlægger vedtægterne reglerne for indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling. Hvis man som medlem oplever, at det ikke er muligt at håndtere dette på en ordentlig måde, må man personligt overveje, om man fortsat ønsker at være en del af foreningen. 16 Guide

17 I ekstreme tilfælde kan man overveje at rejse en retssag i det civile retssystem, men det er typisk en langvarig og dyr vej at gå. Samtidig skal man have det, der kaldes en retslig interesse i at få domstolens afgørelse, hvilket betyder, at søgsmålet skal handle om noget, der har en konkret betydning for sagsøgeren. Det kan være svært at påvise i forbindelse med frivilligt arbejde i en forening. Derfor er det sjældent, at konflikter om manglende overholdelse af vedtægterne i frivillige foreninger ender ved domstolene. Senest revideret: Tirsdag, 9. august 2016 Foreningens vedtægter 17

18 Vil du vide mere? Denne guide er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Har du spørgsmål vedr. guidens emne eller brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller mail: Du kan finde andre gode råd om frivilligheden og foreningsliv i vores onlineguider på her kan du også melde dig til vores faglige nyhedsbrev det er gratis og udkommer en gang om måneden. Center for Frivilligt Socialt Arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompetence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Centret tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling, analyser og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, kommuner, ministerier og virksomheder, hovedsageligt på social- og sundhedsområdet. Centret er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet og har sin egen bestyrelse. Centret er etableret i januar 1995 og har godt 20 ansatte. Læs mere om CFSA på Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade sal 5000 Odense C

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan registrerer I jeres forening...................................................

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune

Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Vejledning Udarbejdelse af en vedtægt for frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i Bornholms Regionskommune Godkendelse sker efter reglerne i folkeoplysningsloven. I folkeoplysningslovens 4, stk. 3

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København

Vedtægter for foreningen Den Kreative Skole København for foreningen Den Kreative Skole København 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Den Kreative Skole København. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund

Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund Vejledning til standardvedtægter for medlemmer af Danmarks Bridgeforbund Der findes ingen lovgivning, der siger, at en forening skal have en vedtægt, eller at vedtægten skal have et bestemt indhold. Vedtægten

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Ludomaniforeningen

Vedtægter for Ludomaniforeningen Vedtægter for Ludomaniforeningen 1. Navn og tilhørsforhold. 1.1 Foreningens navn er Ludomaniforeningen. 1.2 Ludomaniforeningen er en social og landsdækkende forening. 1.3 Foreningens hjemsted er København.

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene

Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1 Vedtægter for Glostrup Amatør Scene 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "Glostrup Amatør Scene". Dens hjemsted er Teaterhuset Hesteskoen, Vældegårdsvej 30, 2600 Glostrup. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland

Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland Vedtægter for Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland 1 Navn og formål Lokalafdelingens navn er Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Sydvestjylland. I daglig tale benyttes

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere