GUIDE. Sådan starter I en ny forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE. Sådan starter I en ny forening"

Transkript

1 GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016

2 Indhold Sådan starter I en ny forening Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer Guide

3 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening. Dette er en guide til, hvordan I stifter en forening. I guiden får I anbefalinger til nogle af de overvejelser, som kan være gode at have, når I stifter en forening. I det følgende kan I læse om: Hvilke indledende overvejelser, der er gode at have, før I stifter foreningen Hvilke formelle krav, der er til jer som forening Hvordan I drøfter de kommende vedtægter Hvordan I afholder en stiftende generalforsamling Overvej jeres formål Vi anbefaler, at I overvejer, hvorfor I stifter foreningen og hvordan den skal drives. Stil jer selv spørgsmål som: Formål: Hvorfor er lige netop jeres forening sat i verden? Visioner og mål: Hvad er jeres overordnede visioner for foreningen? Hvilke konkrete mål vil I gerne nå? Værdier: Hvilke værdier og hvilket menneskesyn skal præge jeres forening, jeres mål og aktiviteter? Hvordan når I jeres mål? Og med hvilke aktiviteter? Vælg aktiviteterne ud fra både værdier og formål. Aktiviteter og organisering af arbejdet: Hvordan skal den demokratiske opbygning af foreningen være? Hvem bestemmer hvad? Skal der være udvalg eller projektarbejde? Økonomi: Hvilke udgifter forventer I? Skal I leje lokaler? Skal der være medlemskontingent? Vil I søge andre midler fx. offentlig støtte, fonde og lignende? Hvilken form for hjælp kan I få fra kommunen, fx lån af lokaler eller økonomisk støtte? Og vil den økonomiske støtte stille krav til, hvordan I organiserer jer? Overvej, om I skal leve op til krav for foreninger Der findes ingen foreningslov i Danmark, og der er derfor ingen faste krav, som I skal leve op til som forening. Alligevel er der i Danmark stærke traditioner for, hvordan foreninger dannes og organiserer sig. Det handler blandt andet om, at en forening skal leve op til en række formelle krav for at blive anerkendt som en juridisk enhed. Vi har her defineret fem krav som en forening skal leve op til for at blive anerkendt juridisk. Sådan starter I en ny forening 3

4 1. Vedtægter: Foreningen skal have vedtægter 2. Ledelse: Foreningen skal have en ledelse 3. Medlemmer: Foreningen skal formulere, hvem der kan være medlemmer 4. Økonomi: foreningen skal have en afgrænset økonomi særskilt fra ledelse, medlemmer og stiftere 5. Stiftelsesmøde: Foreningen skal stiftes på et samlende møde Lav jeres egne vedtægter Vi anbefaler, at I som initiativgruppe skriver et udkast til et sæt vedtægter, som I kan tage med til en eventuel stiftende generalforsamling. Dét at skrive jeres vedtægter kan nemlig være en god prøve på, om I har et fælles billede af, hvad I arbejder for, og hvordan I vil arbejde for det. Tag jer god tid til at beslutte, hvad jeres vedtægter skal forholde sig til. Igen er der traditioner for, hvad vedtægter forholder sig til, men der er ingen formelle krav. I princippet kan I skrive lige præcis det, I har lyst til. På CFSA har vi formuleret 10 punkter som vedtægter typisk forholder sig til. Lad jer eventuelt inspirere af dem. Betragt jeres vedtægter som jeres egne interne spilleregler, der har til formål at give jer retningslinjer for jeres arbejde. Og igen: tag jer god tid. Vores erfaringer siger os, at gode gennemarbejdede vedtægter gør det lettere at løse eventuelle fremtidige konflikter. Afhold et orienteringsmøde Når I har et klart billede af jeres forenings formål, aktiviteter og et udkast til vedtægter, kan I invitere til et orienteringsmøde om jeres initiativ. Her kan I invitere mulige medlemmer og andre interessenter til en snak om jeres sag. I kan vælge at afholde en stiftende generalforsamling i umiddelbar forlængelse af orienteringsmødet. Overvej, hvem I gerne vil i kontakt med, og hvor bredt et bagland I ønsker. Stil jer selv spørgsmålet om, hvem der kunne være interesserede i at arbejde for jeres sag - kunne det eksempelvis være: Mennesker som er berørte af jeres sag Pårørende til jeres målgruppe Eksperter eller andre fagfolk Kommunalt ansatte Andre foreninger eller organisationer Overvej så, hvordan I bedst når lige netop de mennesker. Det kan være igennem: Direkte henvendelse til udvalgte personer 4 Guide

5 Sociale medier, hjemmesider og nyhedsbreve Annoncer i dagblade eller ugeaviser Fysiske opslag på arbejdspladser eller institutioner Information via kommunal oplysning om møder og arrangementer Vælg mødested ud fra, hvor mange personer I forventer, vil møde op, og hvor tilgængeligt stedet skal være i forhold til for eksempel handicap og offentlige transportmidler. Forslag til dagsorden På orienteringsmødet kan I som initiativgruppe fremlægge jeres ideer, drøfte dem med de fremmødte og vejre stemningen for at stifte jeres forening. I kan på forhånd udpege en mødeleder, som fører deltagerne gennem dagsordenen. Vi anbefaler, at I fremlægger jeres ideer og tanker, men at I også giver plads til, at de fremmødte kan komme med input og at der er plads til en debat om jeres ideer. Forslag til dagsorden for et orienteringsmøde: 1. Start med at byde velkommen. Præsenter initiativgruppen og mødelederen, og fortæl hvad deltagerne skal forvente sig af orienteringsmødet. 2. Beskriv, hvordan jeres ide er opstået og hvad formålet er med lige netop dette initiativ. Giv plads til debat. 3. Redegør for det økonomiske grundlag for jeres forening, præsenter hvad I har tænkt i forhold til eksempelvis kontingent. Giv plads til debat. 4. Redegør for det udkast til vedtægter, som I har med. Giv plads til debat. 5. Afrunding. Mødelederen opsummerer debatterne og konstaterer, om der er stemning for at stifte foreningen. Det kan være en god idé at indkalde til et orienteringsmøde efterfulgt af en stiftende generalforsamling, hvor I enten holder de to møder i forlængelse af hinanden eller på forskellige tidspunkter. Afhold en stiftende generalforsamling Hvis der er stemning for at stifte foreningen, kan I opfordre dem, der gerne vil være medlemmer til at deltage i den stiftende generalforsamling, hvad end I holder den i umiddelbar forlængelse af eller lidt tid efter orienteringsmødet. På den stiftende generalforsamling gennemgår initiativgruppen vedtægterne punkt for punkt. Sammen vedtager I paragrafferne en af gangen med simpelt flertal, og til sidst vedtager I de samlede vedtægter. Forslag til dagsorden for stiftende generalforsamling: Sådan starter I en ny forening 5

6 1. Valg af dirigent dirigentens rolle er at lede forsamlingen gennem punkterne på dagsordenen. Ligesom på enhver anden generalforsamling. 2. Valg af referent 3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse 4. Forslag til vedtægter 5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter 6. Forslag til budget og kontingent 7. Valg af foreningens bestyrelse 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Referat Det er vigtigt, at referenten udarbejder et referat, der indeholder alle beslutninger fra den stiftende generalforsamling. Vi anbefaler, at referenten underskriver referatet. Referatet er foreningens fødselsattest, og I får frem over brug for den i mange forskellige sammenhænge fx som dokumentation for, at foreningen formelt eksisterer. Overvej registrering af foreningen Der eksisterer ikke et krav om, at frivillige foreninger i Danmark skal registreres. Som forening skal I dog være opmærksomme på, at I skal have en NemKonto og være CVRregistreret, hvis I modtager offentlige tilskud, ansætter personale eller er selskabsskattepligtige (skattepligtige foreninger er f.eks. andelsboligforeninger og foreninger der driver erhverv). Læs mere i guiden Hvordan I nemmest opretter NemKonto, E-boks, CVR nummer og NemID for foreningen Fortæl om jeres forening Det kan være interessant for mange, at I har stiftet en forening. Husk derfor at fortælle om jer selv og det nye initiativ. Overvej hvem der skal vide at I eksisterer - er det: Potentielle medlemmer Mulige samarbejdspartnere Offentlige myndigheder: kommuner, regioner og/eller ministerier Andre foreninger, der arbejder inden for det samme Landskontorer eller paraply-organisationer Informér alle relevante steder og send eventuelt en pressemeddelelse ud, der fortæller om den nye forening og om, hvordan interesserede kan kontakte jer. 6 Guide

7 Foreningsportalen på frivillighed.dk Foreningsportalen på frivillighed.dk kan være med til at øge jeres synlighed som forening. Portalen indeholder blandt andet oplysninger om alle regionale og landsdækkende foreninger på velfærdsområdet i Danmark. Det er gratis for jer at oprette jer som forening i portalen. Se mere om Foreningsportalen Senest revideret: Tirsdag, 9. august 2016 Sådan starter I en ny forening 7

8 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer I denne guide kan I læse om NemKonto, CVR-registrering, digital postkasse også kaldet E-boks, digital medarbejdersignatur og NemID til foreninger og frivillige organisationer. Der eksisterer ikke et krav om, at I som frivillig forening i Danmark skal registrere jeres forening. Som forening skal I dog være opmærksomme på, at I skal have en NemKonto og være CVRregistreret, hvis I modtager offentlige tilskud, ansætter personale eller er selskabsskattepligtige. Skattepligtige foreninger er f.eks. andelsboligforeninger eller foreninger der driver erhverv. Læs mere om skattepligtige foreninger i guiden Skat og moms for frivillige og foreninger. Sådan får I NemKonto og bliver CVR registreret Når I som frivillig forening fx modtager 18-midler fra kommunen eller puljemidler fra Socialog Indenrigsministeriet, skal pengene indbetales på en såkaldt NemKonto. NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Alle borgere, virksomheder og foreninger, der modtager offentlige tilskud, skal derfor have en NemKonto. I kan læse mere om NemKonto for foreninger på NemKontos hjemmeside. CVR-nummer For at I som forening kan få en NemKonto, skal I være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens CVR-register og have et CVR-nummer. CVR betyder det Centrale Virksomheds Registe. Det er oprettet for at give virksomheder et "personnummer" - foreninger regnes i denne sammenhæng for at være virksomheder. CVRnummeret er et unikt 8- cifret nummer. Foreningskategorier i CVR-registret Der findes forskellige kategorier af foreninger i CVR-registret, så det er vigtigt, at I ved, hvilken type foreningen I er, når I foretager registreringen. Kategorien kan dog ændres på et senere tidspunkt, hvis det bliver aktuelt. De to vigtigste kategorier for foreninger på det frivillige sociale område er: 8 Guide

9 1. Frivillige foreninger. Det er en forening, der ikke har lønnede ansatte, ikke opkræver moms osv., hvilket betyder, at den ikke har indberetningspligt til Skat. Hvis I registrerer jer som frivillig forening, skal I derfor ikke indberette løbende til Skat. 2. Almindelige foreninger (ikke-erhvervsdrivende). Det er en forening, som er almennyttig, og derfor ikke skal betale selskabsskat, men som har lønnede ansatte, opkræver moms eller lignende, hvilket betyder, at den løbende skal indberette til Skat. Hvis I registrerer jer som almindelig forening, forventer Skat, at I løbende indberetter. Også selv om det i nogle perioder kan være en 0-indberetning. I forbindelse med registreringen skal I bruge foreningens vedtægter og referatet fra den stiftende generalforsamling. I registrerer jeres forening på virk.dk. Hvem kan ændre foreningens oplysninger i CVR-registret? Hvis en frivillig i jeres forening skal oprette eller ændre i oplysningerne om foreningen i CVRregistret, skal vedkommende være tegningsberettiget og kunne underskrive på foreningens vegne, eller have en fuldmagt fra de tegningsberettigede i foreningen. I skal forny foreningens CVR registrering hvert tredje år Registreringen i CVR-registret skal fornys en gang hvert tredje år. Her bekræfter I, at foreningen stadig er aktiv. CVR data-systemet sender automatisk en besked om fornyelse til den eller de mailadresser, I opgiver ved registreringen. Det er derfor vigtigt, at I husker at give besked til CVR-registret, hvis den mailadresse, som de skal kontakte foreningen på, ændres. Hvis I ikke reagerer på en henvendelse om fornyelse af registreringen fx fordi I har skiftet kasserer og glemt at ændre mailadressen, risikerer I at foreningen bliver nedlagt i CVRregistret. Så skal i begynde forfra med registreringen, oprettelse af NemKonto osv. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan I læs mere om at registrere foreninger i CVR- registret. Sådan opretter I en NemID medarbejdersignatur For at få en digital postkasse, kan I vælge enten at oprette den via et foreningsmedlems personlige NemID eller at oprette en digital medarbejdersignatur - kaldet NemID medarbejdersignatur. NemID medarbejdersignaturen ligner det personlige NemID, som de fleste af os efterhånden er udstyret med, men medarbejdersignaturen er knyttet til foreningens CVR-nummer og ikke til et personligt CPR-nummer. Sådan starter I en ny forening 9

10 Første gang en forening opretter en medarbejdersignatur, skal den formelt indgå en aftale med Nets DanID, der er den virksomhed, som administrerer udstedelsen af signaturerne. Konkret sker det ved, at man udskriver en aftale på deres hjemmeside, og at en tegningsberettiget i foreningen herefter underskriver aftalen og returnerer den elektronisk eller som almindeligt brev. Når aftalen med Nets DanID er indgået, modtager I: information om, hvordan I aktiverer medarbejdersignaturen brev med en kode nøglekort, som I skal bruge, når I logger på med signaturen Både koden og nøglekortet bliver sendt til foreningens officielle CVR-adresse. Det er derfor vigtigt, at I sikrer, at adressen er opdateret, inden I går i gang med at bestille medarbejdersignaturen, for det kan hurtigt blive et problem, hvis de nødvendige informationer bliver sendt til en kasserer, der gik af for to år siden. I skal være opmærksomme på, at den første, der opretter en medarbejdersignatur knyttet til jeres forening, automatisk bliver administrator af fremtidige medarbejder-signaturer. Det betyder, at det er denne person, der får mulighed for at give andre bestyrelsesmedlemmer adgang til foreningens digitale postkasse. Det er derfor vigtigt, at det er den person i foreningen, som I har besluttet, der skal udføre opgaven, som registrerer sig først. De tre første digitale medarbejdersignaturer i hver forening er gratis. Hvis der er flere i foreningen, som skal have adgang til postkassen, koster det 75 kr. pr. signatur pr. år. I bestiller NemID medarbejdersignaturer via hjemmesiden for Nets DanID. Sådan oprette I en E-boks - digital postkasse Når I skal oprette en E-boks, skal I igennem de følgende: 1. Opret et CVR-nr., hvis det ikke allerede er sket. 2. Hvis I har et CVR-nr., så tjek, at den registrerede adresse er korrekt. 3. Tag stilling til, hvem I foreningen der skal have adgang til E-boks, og hvem der skal administrere denne adgang i fremtiden. 4. Opret NemID (digital medarbejdersignatur) for den person, der skal være administrator for alle foreningens medarbejdersignaturer. Den først person I opretter bliver automatisk administrator. 5. Opret digitale medarbejdersignaturer for de øvrige repræsentanter i foreningen, som skal have adgang til den digitale postkasse. 6. Når mindst én repræsentant for foreningen har fået en digital medarbejdersignatur, kan I oprette den digitale postkasse. Det sker via Virk.dk's hjemmeside om digital postkasse, hvor I også kan finde mere information om, hvordan I rent praktisk gør det. 10 Guide

11 I skal være opmærksomme på, at det skal være en fra foreningens ledelse (hvilket vil sige en person, der er berettiget til at tegne foreningen), der opretter medarbejder-signaturen. Eller også skal ledelsen godkende oprettelsen af E-boksen. Det skyldes blandt andet, at man i forbindelse med oprettelsen skal angive, hvem der skal have adgang til foreningens korrespondance med det offentlige. Når I opretter postkassen, skal I angive mindst en og højst to mailadresser, som får besked, når der er ny post i postkassen. I skal altså beslutte, hvem der skal have ansvaret for at holde øje med postkassen og eventuelt fordele posten til andre i foreningen. 5 ting I skal huske, når I opretter en E-boks til foreningen 1. Husk at tjekke postkassen. Hvis den person, der får mail om ny post, er væk fra foreningen i længere tid, skal der laves aftaler om, hvem der så tjekker. 2. Når der sker udskiftninger i foreningens bestyrelse eller øvrige ledelse, skal I huske at ændre adgangen til postkassen. Afgående bestyrelsesmedlemmers NemID medarbejdersignatur skal inddrages, og der skal oprettes nye. 3. Hvis den person i foreningen, der fungerer som administrator i forhold til de digitale medarbejdersignaturer, forlader denne post, skal der hurtigst muligt ske en overdragelse af ansvaret til en ny administrator Det skal I meddele til Nets DanID. 4. Sørg for, at foreningens CVR-registrering hele tiden er opdateret, og især at adresseoplysningerne er korrekte. Hvert 3. år skal foreningen bekræfte sin eksistens for at beholde sit CVR-nummer, og hvis denne bekræftelse glipper fx fordi den bliver sendt til en gammel mailadresse kan I risikere at skulle begynde forfra med CVRregistrering, oprettelse af digital postkasse mv. 5. Overvej, hvordan I sikrer jer bedst muligt imod elektronisk kriminalitet. Jo flere personer der har adgang til den elektroniske postkasse, og jo flere pc er man bruger til at få adgang til postkassen fra, desto større er risikoen for misbrug. I skal også være opmærksomme på, at hvis der forsvinder midler fra foreningens bankkonti, er det som udgangspunkt foreningen selv, der skal dække tabet, hvis det er sket på grund af dårlig datasikkerhed i foreningen. Hvis I vil undgå denne risiko, skal foreningen tegne en netbank-forsikring. Senest revideret: Lørdag, 12. marts 2016 Sådan starter I en ny forening 11

12 Vil du vide mere? Denne guide er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Har du spørgsmål vedr. guidens emne eller brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller mail: Du kan finde andre gode råd om frivilligheden og foreningsliv i vores onlineguider på her kan du også melde dig til vores faglige nyhedsbrev det er gratis og udkommer en gang om måneden. Center for Frivilligt Socialt Arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompetence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Centret tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling, analyser og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, kommuner, ministerier og virksomheder, hovedsageligt på social- og sundhedsområdet. Centret er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet og har sin egen bestyrelse. Centret er etableret i januar 1995 og har godt 20 ansatte. Læs mere om CFSA på Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade sal 5000 Odense C

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan registrerer I jeres forening...................................................

Læs mere

GUIDE. Sådan stifter I en forening

GUIDE. Sådan stifter I en forening GUIDE Sådan stifter I en forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan stifter I en forening......................................................... 3 Sådan opretter I NemKonto, E-boks, CVR nummer og NemID for

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub

Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Velkommen til dansk softball! Sådan danner I en softball klub Faser af klubopstart Fase 1 Fase 2 Fase 3 Initiativ Formål og organisering Udformning af vedtægter Godkendelse af klub hos kommunen Formel

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Indhold Foreningens vedtægter............................................................ 3 Sådan skriver I jeres egne vedtægter................................................

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1 Foreningsguide for LMBU Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU Foreningsguide for LMBU 1 2 Foreningsguide for LMBU DET ER IKKE Særlig SVÆRT Generalforsamlinger, foreninger, kontingent,

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune 1,5 9 1. 0 1.6 LOLOO9Z9 I. FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Forsikring af frivillige............................................................. 3 Forsikring af foreningens ejendele..................................................

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening

Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening Februar 2012 Vejledning og retningslinjer ved oprettelse af en forening I Danmark kan enhver oprette en forening. Det kan være fordi man har samme holdning til et emne, eller har samme interesse for en

Læs mere

GUIDE. Foreningens økonomi

GUIDE. Foreningens økonomi GUIDE Foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Foreningens økonomi Denne guide er for bestyrelsesmedlemmer i foreninger og andre, der gerne vil vide mere om foreningers økonomi. Denne guide henvender sig til

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Foreningshåndbog. - Køge Kommune. Kulturafdelingen. 1. udgave, februar 2012. Fælles- og Kulturforvaltningen

Foreningshåndbog. - Køge Kommune. Kulturafdelingen. 1. udgave, februar 2012. Fælles- og Kulturforvaltningen Foreningshåndbog - Køge Kommune 1. udgave, februar 2012 Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen INDHOLD Introduktion 2 Kapitel 1: Hvad er en forening? 3 Foreningsfrihed 3 Den frivillige folkeoplysende

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Startguide. den digitale signatur

Startguide. den digitale signatur Startguide den digitale signatur Generelt om digital signatur En medarbejdersignatur er en digital signatur, som kan identificere dig og din computer over for et givent websted eller e-mail-modtager. Du

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde......................................... 3 Fakta om frivillige i det frivillige

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation

Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation Standardvedtægter for Bydelsmødreforeninger tilsluttet Bydelsmødrenes Landsorganisation 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Bydelsmødrene. 1.2 Foreningens navn og lokalitet står i samarbejdsaftalen

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

Vejledning til oprettelse af en forening

Vejledning til oprettelse af en forening Vejledning til oprettelse af en forening Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan foreningens arbejde og organisation er struktureret.

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølleforening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølleforening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere