Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1"

Transkript

1 Oversigt over lederbøger 1-10 BOG 1 Katekismus for børn (18 timer) Fadervor: 1. Indledning til Fadervor, Helliget blive dit navn 2. Komme dit rige 3. Ske din vilje Giv os i dag 5. Forlad os vor skyld Led os ikke men fri os 7. For dit er riget... Trosbekendelsen: 8. Afstand fra Djævelen 9. Gud den almægtige skaber 10. Jesus født af Jomfru Maria Se et bibelvers Leg med papir 11. Jesus korsfæstet, død og opstanden 12. Helligånden skaber menigheden 13. Livet sammen med Jesus De ti bud: 14. Åbenbaringen på Sinaj bud bud Dåben og nadveren 17. Dåben 18. Nadveren BOG 2 Kirkeårets højtider (20 timer) Advent/Jul: 1. Advent at vente på Jesus 2. Maria venter 3. Julenat 4. Visemænd Fastelavn: 5. Faste, masker og udklædning 6. Jesus faster i ørkenen Påske: 7. Palmesøndag 8. Skærtorsdag 9. Peters fornægtelse 10. Langfredag 11. Påskedag Påskedag Tale-male-bræt Teater/Drama St.bededag: 13. Jesus bad - vi må bede 14. Peter i fængsel Kr. Himmelfart: 15. Kr. Himmelfart 16. Kr. Himmelfart/ Missionsbefalingen Pinse: 17. Pinsedag 18. Pinsedag Helligåndens gerning Alle helgens dag: 19. Alle helgens dag/ De 10 brudepiger 20. Alle helgens dag/ Himlen BOG 3 Hvem er Gud? (20 timer) - fra begyndelsen? 1. Skabelsen - igennem patriarkerne? 2. Abraham og Sara 3. Abraham og Isak 4. Isak og Rebekka 5. Jakob og Esau 6. Jakob drømmer 7. Josef og hans brødre 8. Josef i Egypten 9. Moses 10. Moses og Farao 11. Josva, Moses efterfølger - igennem profeterne? 12. Profeten Jonas Totalformidling Overheadprojektor BOG Elias profeterer 14. Daniels visdom og bøn - igennem kongerne? 15. Saul salves til konge 16. David - igennem Jesus? 17. Stormen på søen 18. Jesus som Guds tolk - igennem Helligånden? 19. Åndens gaver - i min hverdag? 20. Den samaritanske kvinde Hvem er Jesus? (12 timer) Krop og stemme Billedillustration 1. Drengen Jesus Jesu undere: 2. Brylluppet i Kana 3. Bartimæus 4. Opvækkelsen af enkens søn Jesu disciple: 5. Jesus kalder sine disciple 6. Jesus oplærer sine disciple 7. Jesus viser utrolige ting. Forklarelsens bjerg Jesu lignelser: 8. Den kloge mand 9. Den gode hyrde 10. Kongesønnens bryllup Jesu død og opstandelse: 11. Den lille Bibel 12. Hvor er Jesus nu? 1

2 BOG 5 Børn i Bibelen (6 timer) 1. Moses 2. Samuel 3. Naámans tjenestepige 4. Jesus og børnene 5. Jairus datter 6. Drengen med madpakken Drama Tale-male-bræt BOG 6 De første kristne (6 timer) Flonellograf Genbrugsting 1. Den første menighed 2. Peter og Johannes for rådet 3. Filip og den etiopiske hofmand 4. Dvd: Historiefortællerne Befrielsen 5. Dvd: Historiefortællerne Redning i Katakomberne 6. Dvd: Historiefortællerne Farvel til Rom BOG 7 Guds folk i dag der hvor jeg bor (14 timer) At leve med Gud i dag 1. At leve med Gud i dag 2. Kirken i dag 3. Sammen med Jesus i klub og menighed Mission før og nu 4. I tjeneste for Gud før og nu 5. Paulus omvendelse og mission 6. Paulus missionsrejser 7. Ydre Mission i dag Sanserne -et lagen Diakoni 8. Diakoni 1 - at hjælpe hinanden 9. Diakoni 2 - at tjene hinanden 10. Diakoni 3 - at give og dele med hinanden Kristen i ord og handling i forhold til: min næste det gode og det onde i livet fristelse/tilgivelse tro og tvivl BOG 8 Bibelens bog (14 timer) 1. Opbygning 2. Støvet, dog stadig aktuel 3. Jødernes historiebog 4. Den lille bibel 5. Loven og evangeliet 6. Frelseshistorien og det evige liv, Himlen 7. Sammenhængen mellem GT og NT 8. - sange og salmer i Bibelen (GT) 9. - sange og salmer i Bibelen (NT) Bøger og breve Rejsen - postkort i Bibelen: fra Paulus til romerne fra Paulus til menigheden i Korinth fra Paulus til menigheden i Filippi fra Paulus til Filemon fra Paulus til Efesos BOG 9 Gud, mig og de andre (10 timer) Naturen Power Point 1. Bibelen mere end støv og gamle ord 2. Gud mere end en luftsky 3. Jul mere end nisser 4. Jesus mere end en tryllekunstner 5. Jesus mere end en historiefortæller 6. Påske - mere end kyllinger 7. Tilgivelse mere end tomme ord 8. Pinse mere end en fridag 9. Mandag - mere end min egen dag 10. Døden mere end kirkegården BOG 10 Gud i min sangbog (6 timer) Bevægelser og krop Tegn en sang 1. Herre Gud, dit dyre navn og ære 2. Nu titte til hinanden 3. Nu går solen sin vej 4. Nu falmer skoven 5. Ingen er så tryg i fare 6. Skriv dig Jesus på mit hjerte 2

3 Søndagsskolernes 3-årig tekstplan Børnetekstrækken Introduktion Herunder følger forslag til fordeling af bibeltekster i en 3-årige periode (august 2009 til juni 2012) til børneklubber og søndagsskoler. I løbet af tre år kommer man igennem centrale steder i Bibelen samt kirkeårets højtider. Efter tre år kan man sandsynligvis nemt begynde forfra med tekstplanen, men teksterne må selvfølgelig flyttes rundt afhængig af, hvordan højtiderne falder de enkelte år. Lederbøger fra 1-10 Tekstplanen henviser til 10 forskellige lederbøger: 1: Katekismus for børn (18 timer) 2: Højtider (20 timer) 3: Hvem er Gud? (20 timer) 4: Hvem er Jesus? (12 timer) 5: Børn i Bibelen (6 timer) 6: De første kristne (6 timer) 7: Guds folk i dag der hvor jeg bor (14 timer) 8: Bibelens bog (14 timer) 9: Gud, mig og de andre (10 timer) 10: Gud i min sangbog (6 timer) Lederbøgerne skal bruges følgende år: 1. år: Bog 1, 2, 3, 4 og 7 2. år: Bog 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 og år: Bog 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 og 10. Brug af oversigten 2/4 betyder time 2 i bog 4. Emnet henviser til timens emne fra lederbogen. Bibelhenvisningen henviser til, hvor i Bibelen, man kan finde teksten. Nedenstående henvisninger følger Bibelens forkortelser (oversigt over forkortelser findes på Bibelens sidste side). Eksempel: Jesu undere: Brylluppet i Kana, Johannes evangeliet kap 2 vers 1-12, uge 34, år 1, time 2, bog 4 Ønsker man at tage bruge bøgerne, ved at gennemgå et tema ad gangen se tekstplan med temaer side år - Efteråret 2009 Emne: Bibelhenvisning Uge/år Time/bog Hvem er Jesus? (4) Jesu undere: Brylluppet i Kana Joh 2, /1 2/4 Jesu undere: Bartimæus Mark 10, /1 3/4 Jesu undere: Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, /1 4/4 Fadervor: Indledning til Fadervor, Helliget blive dit navn Matt 6,5-9. Es 6,1-7 37/1 1/1 Fadervor: Komme dit rige Matt 6,10a; 13,4-9; /1 2/1 Fadervor: Ske din vilje Matt 6,10b; 26, /1 3/1 Fadervor: Giv os i dag Matt 6,11; Mos 16, /1 4/1 Fadervor: Forlad os vor skyld Matt 6,12; 18, /1 5/1 Fadervor: Led os ikke men fri os Matt 6,13a; 4, /1 6/1 Fadervor: For dit er riget... Matt 6,13b. Åb 4,11. 1 Kong 18, /1 7/1 Alle helgen dag: Himlen Åb 21,1-5 44/1 20/2 3

4 Hvem er Gud? (3) - fra begyndelsen? Skabelsen Sl 8 45/1 1/3 - igennem patriarkerne? Abraham kaldelse 1 Mos 12,1-9; 18,1-5 46/1 2/3 - igennem patriarkerne? Abraham og Isak 1 Mos 21,1-5; 22, /1 3/3 - igennem patriarkerne? Isak og Rebekka 1 Mos 24, /1 4/3 Jul: Advent at vente på Jesus Es 7,14; 9,5 49/1 1/2 Jul: Maria venter Luk 1, /1 2/2 Jul: Julenat Luk 2, /1 3/2 Forår 2010 Hvem er Jesus? (4) Drengen Jesus Luk 2,21; 2,41-52; 3,21-23a. 1/1 1/4 Jesu disciple: Jesus kalder sine disciple Matt 4, /1 5/4 Jesu disciple: Jesus oplærer sine disciple Matt 5,1; 7,1-6; 12. Mark 6, /1 6/4 Jesu disciple: Jesus viser utrolige ting. Forklarelsens bjerg Matt 17,1-13 4/1 7/4 Hvem er Gud? (3) - igennem Jesus? Stormen på søen Luk 8, /1 17/3 - igennem Jesus? Jesus som Guds tolk Joh 1,18b. Joh 11,3-4; /1 18/3 Fastelavn: Jesus faster i ørkenen Matt 4,1-11 7/1 6/2 Hvem er Gud? (3) - igennem patriarkerne? Jakob og Esau 1 Mos 25,24-34; 27,5-17; 30-36; /1 5/3 - igennem patriarkerne? Jakob drømmer 1 Mos 28, /1 6/3 - igennem patriarkerne? Josef og hans brødre 1 Mos 30,22-24; 37, /1 7/3 - igennem patriarkerne? Josef i Egypten 1 Mos 39,1-6; 19-23; 41,1a; /1 8/3 Påske: Peters fornægtelse Matt 26,33-35; /1 9/2 Påske: Påskedag Matt 28, /1 11/2 Påske: 2. Påskedag Luk 24, /1 12/2 Guds folk i dag der hvor jeg bor (7) Mission før og nu Paulus omvendelse og mission ApG 9, /1 5/7 Mission før og nu Paulus missionsrejser ApG 16,6-10; /1 6/7 St. Bededag: Peter i fængsel ApG 12,1-17. Matt 7,7-8 17/1 14/2 Guds folk i dag der hvor jeg bor (7) Mission før og nu Ydre Mission i dag Matt 28, Rom 10, /1 7/7 Kr. Himmelfart ApG 1, /1 15/2 Pinsedag Helligåndens gerning Joh 16, /1 18/2 4

5 Guds folk i dag der hvor jeg bor (7) At leve med Gud i dag Luk 18, /1 1/7 At leve med Gud i dag Kirken i dag Luk 4, Matt 21, /1 2/7 At leve med Gud i dag Sammen med Jesus i klub og menighed Luk 10, /1 3/7 Mission før og nu I tjeneste for Gud før og nu Luk 5,1-11. Matt 21, /1 4/7 Diakoni 1 at hjælpe hinanden Luk 10, /1 8/7 2. år- Efteråret 2010 Børn i Bibelen (5) Jesus og børnene Mark 10, /2 4/5 Jairus datter Luk 8,40-42; /2 5/5 Drengen med madpakken Joh 6, /2 6/5 Trosbekendelse: Afstand fra Djævelen 1 Mos 3,1-13; /2 8/1 Trosbekendelse:Gud den almægtige skaber 1 Mos 1,1-2,4 37/2 9/1 Trosbekendelse:Jesus født af jomfru Maria Luk 1, Matt 3,17 38/2 10/1 Trosbekendelse: Jesus pint, korsfæstet og opstanden Mark 15,1-15; ,6-7 39/2 11/1 Trosbekendelse:Helligånden skabte menigheden ApG 2, /2 12/1 Trosbekendelse: Livet sammen med Jesus Joh 15,1-8. Gal 5, /2 13/1 Hvem er Gud? (3) - igennem profeterne? Profeten Jonas Jonas kap /2 12/3 - igennem profeterne? Elias profeterer 1 Kong 17, /2 13/3 - igennem profeterne? Daniels visdom og bøn Dan 1,18-20; 6, /2 14/3 Gud i min sangbog (10) Nu falmer skoven (Alle helgen) 45/2 4/10 Guds folk i dag der hvor jeg bor (7) Diakoni 2 - at tjene hinanden Joh 13, /2 9/7 Diakoni 3 - at give og dele med hinanden Mark 12, /2 10/7 Gud, mig og de andre (9) Jul mere end nisser Matt 1, /2 3/9 Jul: Julenat Luk 2, /2 3/2 Jul: Visemænd Matt 2, /2 4/2 Forår 2011 Børn i Bibelen (5) Moses 2 Mos 2,1-10 2/2 1/5 Samuel 1 Sam 3,1-18 3/2 2/5 Naámans tjenestepige 2 Kong 5,1-14 4/2 3/5 Guds folk i dag der hvor jeg bor (7) Kristen i ord og handling i forhold til: - min næste Matt 5, /2 11/7 Kristen i ord og handling i forhold til: - det gode og det onde i livet Mark 4, /2 12/7 5

6 Kristen i ord og handling i forhold til: - fristelse/tilgivelse Matt 26, Joh 21, /2 13/7 Kristen i ord og handling i forhold til: - tro og tvivl Matt 14, /2 14/7 Fastelavn: Faste, masker og udklædning Matt 6, Sam 16,7 9/2 5/2 eller Hvem er Gud? (3) - igennem Helligånden? Åndens gaver ApG 3,1-11; 4, Kor 12,4-6 9/2 19/3 - i min hverdag? Den samaritanske kvinde Joh 4, /2 20/3 - igennem patriarkerne? Moses 2 Mos 3, /2 9/3 - igennem patriarkerne? Moses og Farao 2 Mos 4,1-17; 12, /2 10/3 - igennem patriarkerne? Josva, Moses efterfølger 4 Mos 27,18; Josua 1,1-9 13/2 11/3 Gud i min sangbog (10) Herre Gud, dit dyre navn og ære 14/2 1/10 Nu titter til hinanden 15/2 2/10 Gud mig og de andre (9) Påske mere end kyllinger Mark 15,16-37; 16,1-8 16/2 6/9 Jesus mere end en tryllekunstner Mark 2, /2 4/9 Jesus mere end en historiefortæller Luk 15, /2 5/9 Tilgivelse mere end tomme ord Matt 18, /2 7/9 St.bededag: Jesus bad og vi må bede Matt 14,23. Joh 11,41; 17,9. Luk 22,41-43; 23, /2 13/2 Hvem er Jesus? (4) Den lille Bibel Joh 3,16. Kol 2,14 21/2 11/4 Hvor er Jesus nu? Joh 14,1-3. Mark 16, Matt 24, /2 12/4 Gud, mig og de andre (9) Pinse mere end en fridag ApG 2,1-18. Joh 14, /2 8/9 Mandag mere end min egen dag Mark 10, Matt 28,20b. Joh 6,37b 24/2 9/9 Døden mere end kirkegården Åb 7,13-17; 21,1-5 25/2 10/9 3. år - Efteråret 2011 Dåben Matt 28, Mark 10, Pet 1,3 34/3 17/1 Nadveren Matt 26, /3 18/1 Bibelens bog (8) Opbygning Joh 20,30-31; 21, 25. Sl 119,9; 26b-27; 105; /3 1/8 Støvet, dog stadig aktuel Rom 15,4. 2 Tim 3, /3 2/8 Jødernes historiebog Hebr 11,3-40; 1 Krøn 1,1-2,2; 28,8 ff; 2 Kong 22,1-2; 23,25-37; 24, /3 3/8 6

7 Den lille bibel Joh 3, Mos 21,4-9 39/3 4/8 Loven og evangeliet Matt 19, Rom 8,1-4 40/3 5/8 Frelseshistorien og det evige liv, himlen 1 Pet 1,3-9. Åb 21,1-7 41/3 6/8 Sammenhængen mellem GT og NT Matt 3,3/Es 40,3; Matt 4,10/ 5 Mos 6,13; Matt 21,5/Zak 9,9 42/3 7/8 - sange og salmer i Bibelen (GT) Sl 23 43/3 8/8 Alle helgens dag: De 10 brudepiger Matt 25, /3 19/2 Gud i min sangbog (10) Nu går solen sin vej 45/3 3/10 De ti bud: Åbenbaringen på Sinaj 2 Mos 19, /3 14/1 De ti bud: bud 2 Mos 20, /3 15/1 De ti bud: bud 2 Mos 20, /3 16/1 Jul: Maria venter Luk 1, /3 2/2 Jul: Julenat Luk 2, /3 3/2 Jul: Visemænd Matt 2, /3 4/2 Forår 2012 Bibelens bog (8) - sange og salmer i Bibelen (NT) Luk 1,46-55; 67-79; 2,14; /3 9/8 - postkort i Bibelen fra Paulus til romerne Rom 1,1-17 2/3 10/8 - postkort i Bibelen fra Paulus til menigheden i Korinth 1 Kor 1,10-2,5 3/3 11/8 - postkort i Bibelen fra Paulus til menigheden i Filippi Fil 4,1-9 4/3 12/8 - postkort i Bibelen fra Paulus til Filemon Filem 1,1-25 5/3 13/8 - postkort i Bibelen fra Paulus til Efesos Ef 6, /3 14/8 Fastelavn: Jesus faster i ørkenen Matt 4,1-11 7/3 6/2 Gud, mig og de andre (9) Bibelen mere end støv og gamle ord. 2 Tim 3, Pet 1,21. Rom 10,17. Sl 119,105 8/3 1/9 Gud mere end en luftsky 1 Mos 1,1-28 9/3 2/9 Hvem er Gud? (3) - igennem kongerne? Saul salves til konge 1 Sam 9,2;15-17; 21-23; 10,1; 5-10; 11,15; 13, /3 15/3 - igennem kongerne? David 1 Sam 16,1-3; 6-13;19-23; 17,4-11; 32-45; 48-50a 11/3 16/3 Påske: Palmesøndag Matt 21,1-9 12/3 7/2 Påske: Langfredag Matt 27,31b-51; 54 13/3 10/2 Påske: Påskedag Matt 28, /3 11/2 eller De første kristne (6) Video: Historiefortællerne: Farvel til Rom (Jesus død og opstandelse) 14/3 6/6 7

8 Hvem er Jesus? (4) Jesu lignelser: Den kloge mand Matt 7, /3 8/4 Jesu lignelser: Den gode hyrde Luk 15,4-7 16/3 9/4 Jesu lignelser: Kongesønnens bryllup Matt 22, /3 10/4 Gud i min sangbog (10) Ingen er så tryg i fare 18/3 5/10 Skriv dig Jesus på mit hjerte 19/3 6/10 Kristi himmelfart/missionsbefalingen Matt 28, /3 16/2 Pinse: Pinsedag ApG 2, /3 17/2 De første kristne (6) Den første menighed ApG 2, /3 1/6 Peter og Johannnes for rådet ApG 4, /3 2/6 Filip og den etiopiske hofmand ApG 8, /3 3/6 Video: Historiefortællerne: befrielsen (Brødunderet, Zakæus, Jairus datter) 25/3 4/6 eller Video: Historiefortællerne: Redning i Katakomberne (Barmh. samaritaner, sædemanden, gældbundne tjener) 25/3 5/6 8

9 Søndagsskolernes 3-årige tekstplan (temaer) Børnetekstrækken Introduktion Herunder følger oversigt over lederbøger, som kan bruges efter eget ønske og valg. Her er forslag til fordeling af bibeltekster til en 3-årige periode til børneklubber og søndagsskoler, hvor man arbejder ud fra et tema. I løbet af tre år kommer man igennem centrale steder i Bibelen og man inddrager tekster omhandlende kirkeårets højtider. Efter tre år kan man sandsynligvis nemt begynde forfra med tekstplanen og lederbøgerne. Lederbøger fra 1-10 Tekstplanen henviser til 10 forskellige lederbøger, 1: Katekismus for børn (18 timer) 2: Højtider (20 timer) 3: Hvem er Gud? (20 timer) 4: Hvem er Jesus? (12 timer) 5: Børn i Bibelen (6 timer) 6: De første kristne (6 timer) 7: Guds folk i dag der hvor jeg bor (14 timer) 8: Bibelens bog (14 timer) 9: Gud, mig og de andre (10 timer) 10: Gud i min sangbog (6 timer) Lederbøgerne skal bruges følgende år: 1. år: Bog 1, 2, 3 og 4 2. år: Bog 1, 2, 5, 7, 9 og år: Bog 1, 2, 4, 6, 7, 8 og 10. Forklaring til nedenstående plan: 1/2 betyder time 1 i bog 2. Emnet henviser til timens emne fra lederbogen. Bibelhenvisningen henviser til, hvor i Bibelen, man kan finde teksten. Nedenstående henvisninger følger Bibelens forkortelser (oversigt over forkortelser findes på Bibelens sidste side). Eksempel: Advent at vente på Jesus, Esajas kapitel 7, vers 14 og kapitel 9, vers 5, time 1 i bog 2. Ønsker man at bruge lederbøgerne med større variation og dermed gennemgå flere temaer på den samme tid, da se tekstplan side 3. Alle 3 år bruges udvalgte tekster fra bog nr. 2 til kirkeårets højtider. Oversigt over indhold Advent/Jul: Advent at vente på Jesus Es 7,14; 9,5 1/2 Maria venter Luk 1, /2 Julenat Luk 2,1-20 3/2 Visemænd Matt 2,1-12 4/2 Fastelavn: Faste, masker og udklædning Matt 6, Sam 16,7 5/2 Jesus faster i ørkenen Matt 4,1-11 6/2 Påske: Palmesøndag Matt 21,1-9 7/2 Skærtorsdag Luk 22,7-23; /2 Peters fornægtelse Matt 26,33-35; /2 Langfredag Matt 27,31b-51; 54 10/2 Påskedag Matt 28, /2 2. Påskedag Luk 24, /2 St.bededag: Jesus bad og vi må bede Matt 14,23. Joh 11,41;17,9. Luk 22,41-43; 23, /2 Peter i fængsel ApG 12,1-17. Matt 7,7-8 14/2 Kr. Himmelfart: Kr. Himmelfart ApG 1, /2 9

10 Kristi himmelfart/missionsbefalingen Matt 28, /2 Pinse: Pinsedag ApG 2, /2 Pinsedag Helligåndens gerning Joh 16, /2 Alle helgens dag: Alle helgens dag: De 10 brudepiger Matt 25, /2 Alle helgen dag: Himlen Åb 21,1-5 20/2 Efteråret Foråret 2010 Lederbøger/antal foreslået timer 1 år: Bog 1 7 timer Bog 3 20 timer Bog 4 7 timer Bog 2 bruges ved kirkeårets højtider. Emne: Bibelhenvisning Time/bog Fadervor: Indledning til Fadervor, Helliget blive dit navn Matt 6,5-9. Es 6,1-7 1/1 Komme dit rige Matt 6,10a; 13,4-9; /1 Ske din vilje Matt 6,10b; 26, /1 Giv os i dag Matt 6,11; Mos 16,1-36 4/1 Forlad os vor skyld Matt 6,12; 18, /1 Led os ikke men fri os Matt 6,13a; 4,1-11 6/1 For dit er riget... Matt 6,13b. Åb 4,11. 1 Kong 18,1-46 7/1 Hvem er Gud?(3) - fra begyndelsen? Skabelsen Sl 8 1/3 - igennem patriarkerne? Abraham kaldelse 1 Mos 12,1-9; 18,1-5 2/3 Abraham og Isak 1 Mos 21,1-5; 22,1-19 3/3 Isak og Rebekka 1 Mos 24,1-67 4/3 Jakob og Esau 1 Mos 25,24-34; 27,5-17; 30-36; /3 Jakob drømmer 1 Mos 28, /3 Josef og hans brødre 1 Mos 30,22-24; 37,1-28 7/3 Josef i Egypten 1 Mos 39,1-6; 19-23; 41,1a; /3 Moses 2 Mos 3,1-14 9/3 Moses og Farao 2 Mos 4,1-17; 12, /3 Josva, Moses efterfølger 4 Mos 27,18; Josua 1,1-9 11/3 i gennem profeterne? Profeten Jonas Jonas kap /3 Elias profeterer 1 Kong 17, /3 Daniels visdom og bøn Dan 1,18-20; 6, /3 - igennem kongerne? Saul salves til konge 1 Sam 9,2;15-17; 21-23; 10,1; 5-10; 11,15; 13, /3 David 1 Sam 16,1-3; 6-13;19-23; 17,4-11; 32-45; 48-50a 16/3 - igennem Jesus? Stormen på søen Luk 8, /3 10

11 Jesus som Guds tolk Joh 1,18b. Joh 11,3-4; /3 - igennem Helligånden? Åndens gaver ApG 3,1-11; 4, Kor 12,4-6 19/3 i min hverdag? Den samaritanske kvinde Joh 4, /3 Hvem er Jesus? (4) Drengen Jesus Luk 2,21; 2,41-52; 3,21-23a. 1/4 Jesu undere: Brylluppet i Kana Joh 2,1-12 2/4 Bartimæus Mark 10, /4 Opvækkelsen af enkens søn Luk 7, /4 Jesu disciple: Jesus kalder sine disciple Matt 4, /4 Jesus oplærer sine disciple Matt 5,1; 7,1-6; 12. Mark 6, /4 Jesus viser utrolige ting. Forklarelsens bjerg Matt 17,1-13 7/4 Efteråret Foråret 2011 Lederbøger/antal foreslået timer 2. år: Bog 1-6 timer Bog 5-6 timer Bog 7-10 timer Bog 9-10 timer Bog 10-3 timer Bog 2 bruges ved kirkeårets højtider Emne: Bibelhenvisning Time/bog Trosbekendelse: Afstand fra Djævelen 1 Mos 3,1-13; /1 Gud den almægtige skaber 1 Mos 1,1-2,4 9/1 Jesus født af jomfru Maria Luk 1, Matt 3,17 10/1 Jesus pint, korsfæstet og opstanden Mark 15,1-15; 33-39; 16,6-7 11/1 Helligånden skabte menigheden ApG 2, /1 Livet sammen med Jesus Joh 15,1-8. Gal 5, /1 Børn i Bibelen (5) Moses 2 Mos 2,1-10 1/5 Samuel 1 Sam 3,1-18 2/5 Naámans tjenestepige 2 Kong 5,1-14 3/5 Jesus og børnene Mark 10, /5 Jairus datter Luk 8,40-42; /5 Drengen med madpakken Joh 6,1-15 6/5 Guds folk i dag der hvor jeg bor (7) At leve med Gud i dag At leve med Gud i dag Luk 18,9-14 1/7 Kirken i dag Luk 4, Matt 21, /7 Sammen med Jesus i klub og menighed Luk 10, /7 11

12 Mission før og nu I tjeneste for Gud før og nu Luk 5,1-11. Matt 21, /7 Paulus omvendelse og mission ApG 9,1-25 5/7 Paulus missionsrejser ApG 16,6-10; /7 Mission før og nu - Ydre Mission i dag Matt 28, Rom 10, /7 Diakoni Diakoni 1 - at hjælpe hinanden Luk 10, /7 Diakoni 2 - at tjene hinanden Joh 13,1-17 9/7 Diakoni 3 - at give og dele med hinanden Mark 12, /7 Gud, mig og de andre (9) Bibelen mere end støv og gamle ord. 2 Tim 3, Pet 1,21. Rom 10,17. Sl 119, 105 1/9 Gud mere end en luftsky 1 Mos 1,1-28 2/9 Jul mere end nisser Matt 1, /9 Jesus mere end en tryllekunstner Mark 2,1-12 4/9 Jesus mere end en historiefortæller Luk 15, /9 Påske mere end kyllinger Mark 15,16-37; 16,1-8 6/9 Tilgivelse mere end tomme ord Matt 18, /9 Pinse mere end en fridag ApG 2,1-18. Joh 14, /9 Mandag mere end min egen dag Mark 10, Matt 28,20b. Joh 6,37b 9/9 Døden mere end kirkegården Åb 7,13-17; 21,1-5 10/9 Gud i min sangbog (10) Herre Gud, dit dyre navn og ære 1/10 Nu titter til hinanden 2/10 Nu går solen sin vej 3/10 Efteråret Forår 2012 Lederbøger/antal foreslået timer 3. år: Bog 1-5 timer Bog 4-5 timer Bog 6-6 timer Bog 7-4 timer Bog 8-14 timer Bog 10-3 timer Bog 2 bruges ved kirkeårets højtider Emne: Bibelhenvisning Time/bog De ti bud: Åbenbaringen på Sinaj 2 Mos 19, / bud 2 Mos 20, / bud 2 Mos 20, /1 Dåben og nadveren Dåben Matt 28, Mark 10, Pet 1,3 17/1 Nadveren Matt 26, /1 12

13 Hvem er Jesus (4) Jesu lignelser: Den kloge mand Matt 7, /4 Den gode hyrde Luk 15,4-7 9/4 Kongesønnens bryllup Matt 22, /4 Jesu død og opstandelse: Den lille Bibel Joh 3,16. Kol 2,14 11/4 Hvor er Jesus nu? Joh 14,1-3. Mark 16, Matt 24, /4 De første kristne (6) Den første menighed ApG 2, /6 Peter og Johannnes for rådet ApG 4,1-20 2/6 Filip og den etiopiske hofmand ApG 8, /6 Video: Historiefortællerne: befrielsen (Brødunderet, Zakæus, Jairus datter) 4/6 Video: Historiefortællerne: Redning i Katakomberne (Barmh. samaritaner, sædemanden, gældbundne tjener) 5/6 Video: Historiefortællerne: Farvel til Rom (Jesus død og opstandelse) 6/6 Guds folk i dag der hvor jeg bor (7) Kristen i ord og handling i forhold til: - min næste Matt 5, /7 - det gode og det onde i livet Mark 4, /7 - fristelse/tilgivelse Matt 26, Joh 21, /7 - tro og tvivl Matt 14, /7 Bibelens bog (8) Opbygning Joh 20,30-31; 21, 25. Sl 119,9; 26b-27; 105; 130 1/8 Støvet, dog stadig aktuel Rom 15,4. 2 Tim 3, /8 Jødernes historiebog Hebr 11,3-40; 1 Krøn 1,1-2,2; 1 Krøn 28,8 ff; 2 Kong 22,1-2; 23,25-37; 24,6-20 3/8 Den lille bibel Joh 3, Mos 21,4-9 4/8 Loven og evangeliet Matt 19, Rom 8,1-4 5/8 Frelseshistorien og det evige liv, himlen 1 Pet 1,3-9. Åb 21,1-7 6/8 Sammenhængen mellem GT og NT Matt 3,3/Es 40,3; Matt 4,10/5 Mos 6,13; Matt 21,5/Zak 9,9 7/8 - sange og salmer i Bibelen (GT) Sl 23 8/8 - sange og salmer i Bibelen (NT) Luk 1,46-55; 67-79; 2,14; /8 - postkort i Bibelen: - fra Paulus til romerne Rom 1, /8 - fra Paulus til menigheden i Korinth 1 Kor 1,10-2,5 11/8 - fra Paulus til menigheden i Filippi Fil 4,1-9 12/8 - fra Paulus til Filemon Filem 1, /8 - fra Paulus til Efesos Ef 6, /8 Gud i min sangbog (10) Nu falmer skoven 4/10 Ingen er så tryg i fare 5/10 Skriv dig Jesus på mit hjerte 6/10 13

BESØG JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER INSPIRATION TIL LEDERE JUNIORER (4.- 6. KL.) soendagsskoler.dk NATUR KONKURRENCER KREATIV MED NATUREN BOWLING

BESØG JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER INSPIRATION TIL LEDERE JUNIORER (4.- 6. KL.) soendagsskoler.dk NATUR KONKURRENCER KREATIV MED NATUREN BOWLING JUNIORFRØ BOG 1 TEMAER OG TEKSTER NATUR Skabelsen eller udvikling 1 Mos 1-2,4 (Skabelsen) 14 15 Regnbuen et kærlighedstegn 1 Mos 6,11-22; 17,10-24; 9,8-18 (Noa) 16 17 Naturtegn på den nye jords komme Matt

Læs mere

Hvis du har dokumentet elektronisk kan du søge efter ord med Ctrl+B. ---

Hvis du har dokumentet elektronisk kan du søge efter ord med Ctrl+B. --- Hvor finder jeg hvad i Tekstsystemet? Kender du det med, at du lige skal bruge beretningen om Daniel, men er det i teksthæfte 1 eller 3 den står? Du er nødt til at læse alle 4 hæfters indholdsfortegnelser

Læs mere

Oversigt over de 8 bøger

Oversigt over de 8 bøger Indholdsfortegnelse Forord 4 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 Juniorlederens abc 10 På sporet af Gud: igennem skabelsen (1) 12 igennem patriarkerne

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ

Bibel-ludo. Herning Søndre og Nordre provstier Projekt: Så går vi op til Jerusalem LBJ Ludo med Bibel-spørgsmål. Savner du en ide til hvad du kan lave en kold regnvejrsdag er der her et forslag. Hvad med en gang ludospil med spørgsmål fra Bibelen? Men inden du kan komme i gang med at spille

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Det kristne fællesskab

Det kristne fællesskab Det kristne fællesskab Tre oplæg til bibelkredsene i Hvide Sande 2014 Daniel D. Kristiansen 2 Indhold 1. Et helligt folk 4 De helliges samfund 4 Skuffede forventninger 5 2. Elsk hinanden 8 Hils på hinanden

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2013

IBELCAMPING Bibeltimer 2013 BØRNEHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2013 tema Her er Dit liv, Paulus Jesus til alle Dette hæfte tilhører: Tema: Jesus kalder os til at følge ham Som lyn fra en klar himmel (Paulus kaldelse) Bibelord Jesus

Læs mere

Emne og ting. 365 F A.B.B. Jesu fødsel 243 272 En vingummisut til alle. Flugten til Egypten 247 294 Et pas

Emne og ting. 365 F A.B.B. Jesu fødsel 243 272 En vingummisut til alle. Flugten til Egypten 247 294 Et pas Forkyndelseskufferten Ideen bag kuffertforkyndelsen er et materiale, hvor forkyndelsen tager sit udgangspunkt i en ting eller en leg, som findes i en speciel kuffert, som børnene skiftes til at åbne. Hver

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

RITUAL FOR METODISTKIRKEN

RITUAL FOR METODISTKIRKEN RITUAL FOR METODISTKIRKEN Udgivet af Metodistkirken i Danmark 1994 1 Forord Gudstjenestelivet udgør selve pulsslaget i den kristne menighed. I gudstjenesten taler Gud til sit folk gennem Ordet, og hans

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Jesus, Helligånden og bøn

Jesus, Helligånden og bøn 7 TIL SABBATTEN 16. MAJ 2015 Jesus, Helligånden og bøn Ugens vers Introduktion Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 10. marts 2013 Midfaste søndag HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme 10 Alt hvad, som fuglevinger fik Evt. Kollekt (hvis ingen indgangsbøn)

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Minikonfirmander 2014

Minikonfirmander 2014 Minikonfirmander 2014 Den 23. september. Vi gik op i kirken, hvor vi sang det første vers af I østen stiger solen op Dernæst bad vi Fadervor. Den ældste Bibel er fra Hebræien, og Niels Henrik havde medbragt

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed

Kristus lever. for mig i mig gennem mig. dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed Kristus lever for mig i mig gennem mig dåb og nadver Bibelen bøn kærlighed Forkyndelsesplan i IMU Forkyndelsen er en vigtig del af IMU, og vi har derfor et stort ønske om at støtte og vejlede de enkelte

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Læreplan for kristendomskundskab på Jakobskolen

Læreplan for kristendomskundskab på Jakobskolen Læreplan for kristendomskundskab på Jakobskolen Denne læreplan er udfærdiget på baggrund af FKFs Lærerplan for kristendom fra 2008. Idet vi på Jakobskolen har valgt, at eleverne kan komme til eksamen i

Læs mere

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord

BOG 5. Indholdsfortegnelse. Forord Indholdsfortegnelse 4 Forord Præsentation af hjælpemidler Brug af tekstvejledningerne Oversigt over vejledningerne Juniorlederens abc På sporet af livet (5): 1. Bekymringer at bekymre sig eller ikke 12

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden

Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden Prædiken ved påskegudstjeneste fra Luthertiden efter kilder fra Ribe Domkirke Påskefesten er givet os mennesker både til trøst og glæde. Jesu opstandelse, hans død på korset og hans komme til jord tydeliggør,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Prædiken til 2. søndag i advent, Matt. 25,1-13. 2. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 8. december 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag i advent, Matt. 25,1-13. 2. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 8. december 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 8. december 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag i advent, Matt. 25,1-13. 2. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 612: Den store mester kommer

Læs mere

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30.

19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. 19 s e Trin. 26.oktober 2014. Hinge kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 332-347/ 348-62 Vinderslev kl.10.30: 332-347- 337/ 348-477- 62 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Til læreren. I et kortvarigt, afsluttende og evaluerende forløb på baggrund af store dele af mellemtrinnets

Til læreren. I et kortvarigt, afsluttende og evaluerende forløb på baggrund af store dele af mellemtrinnets Til læreren Dette materiale er anden del af en serie på tre elevmaterialer om Bibelen til grundskolen. Målet er, at eleverne på en personlig og alderssvarende måde får tilegnet sig indholdet af det væsentligste

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Bibelen & Salmebogen 1 Mos 1.1-31 Sl 104 1 Mos 1.1 Sl 90,2 Jer 32,17 Joh 1.1 Apg 17,24 9,4 Rom 4,17 Kol 1,16 Hebr 11,3 Åb 4,11 42,2 298,3 362,1 1 Mos 1.2 og Guds ånd svævede over vandene. 121,2 Anden mulig oversættelse: 346,1

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække

Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække 1 Urup Kirke. Søndag d. 19. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Pinsedag, Joh 14,22-31. 1. tekstrække Salmer DDS 290: I al sin glans nu stråler solen DDS 299: Ånd over ånder, kom ned fra

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19)

Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Guddommelig Opdeling (Åb 1:19) Skriv det, du har set, Synet af Kristus Kapitel 1 og det, som er, De Syv Menigheder Kapitel 2-3 og det, som siden skal ske. Det der kommer efter Menighederne Kapitel 4-22

Læs mere

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 13. oktober 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 20. søndag efter trinitatis, Matt. 22,1-14. 1. tekstrække Salmer DDS 745: Vågn op og slå på dine strenge Dåb: DDS

Læs mere

Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted

Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted Bibelmaraton 21. afsnit d. 17. december 2013 ved Lilian Høegh Tyrsted 1. Salme: DDS 241 Tag det sorte kors fra graven 2. Fælleslæsning: Johannesevangeliet 19,25-21,25 3. Introduktion til ny læsning: Apostlenes

Læs mere

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723

Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 1 Pinsedag I. Sct. Pauls kirke 19. maj 2013 kl. 10.00. Salmer: 441/434/283/403//290/723/439/287 Uddelingssalme: se ovenfor: 723 Åbningshilsen I dag fejrer vi en begivenhed, en milepæl, noget, der kun sker

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Mandag d. 2. november 2015. Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre. Tema: Citater af U2. Forkyndelse:

Mandag d. 2. november 2015. Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre. Tema: Citater af U2. Forkyndelse: Mandag d. 2. november 2015 Jørgen Lasgaard Salme DDS nr. 266: Mægtigste Kriste, menighedens Herre Tema: Citater af U2 Forkyndelse: Vil vi nogensinde leve i fred med hinanden? Men dem, der ikke selv kan

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

Bed med Hænderne (Kristuskrans)

Bed med Hænderne (Kristuskrans) Bed med Hænderne (Kristuskrans) Tema Gud i dit liv Deltagere Max 10 pr. hold Varighed Ca. 2 timer Sted Inde Materialer Nåle, perler, snor, saks, ark om Kristuskransen til udlevering Forberedelse Kopier

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag.

Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Konfirmations-ord til din konfirmationsdag. Skriv eller eller ud for det vers, du ønsker. Skriv dit navn her: GAMLE TESTAMENTE 1. 1. Mos 1, 1 I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. 2. 1. Mos 1, 27

Læs mere

BOG 2. Indholdsfortegnelse. Nr. 2 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Kirkeårets højtider. Forord

BOG 2. Indholdsfortegnelse. Nr. 2 ud af 10. Oversigt over de 10 bøger: Kirkeårets højtider. Forord Indholdsfortegnelse Forord 4 Præsentation af hjælpemidler 6 Brug af tekstvejledningerne 10 Oversigt over vejledningerne 11 Jul (4 timer) 12 Fastelavn (2 timer) 25 Påske (6 timer) 32 St. bededag (2 timer)

Læs mere

Notat vedr. ritual for dåb af voksne

Notat vedr. ritual for dåb af voksne Notat vedr. ritual for dåb af voksne I brev af 29.4.99 fra biskop Karsten Nissen er jeg blevet anmodet om en redegørelse for ritualet for dåb af voksne foranlediget af en henvendelse fra sognepræst Georg

Læs mere

Tema 7 Mirakler og påske Begreber Mirakel Tegn Forskellige slags mirakler Jesu opstandelse Hvad er frelse i kristendommen?

Tema 7 Mirakler og påske Begreber Mirakel Tegn Forskellige slags mirakler Jesu opstandelse Hvad er frelse i kristendommen? Tema 7 Mirakler og påske Du skal kende til flere forskellige af de mange mirakler, som Det Nye Testemente beretter, at Jesus udførte. Jesu egen opstandelse fra de døde er det største af alle miraklerne

Læs mere

Forslag til. Læreplan for faget. kristendomskundskab. på kristne skoler

Forslag til. Læreplan for faget. kristendomskundskab. på kristne skoler Forslag til Læreplan for faget kristendomskundskab på kristne skoler 1 Forord ilgængelig for en bredere kreds i en trykt og en elektronisk udgave. Her er kristendomsfaget gennemtænkt ud fra kristne skolers

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: Pinsedag kl 9.00 synger vi I Rødding 290 I al sin glans 286 Var I ikke 282 Apostlene 294 Talsmand 291 Du som går ud Kl 10.30 synger vi i Lihme: 290

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Pejlemærker for troen

Pejlemærker for troen 01 med håb Vejledning; Pejlemærker for troen Uddybning af Luthersk Missions kerneværdier (2. udgave) Vejledning; Godkendt af LM s Læreråd den 16. marts 2013 Udgivet af Luthersk Mission, april 2013 2. udgave,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, Matt 3,13-17. 1. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, Matt 3,13-17. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 15. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, Matt 3,13-17. 1. tekstrække Salmer DDS 192: Hil dig, Frelser og Forsoner! DDS 520: Du, som freden mig

Læs mere

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER

HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HELLIGÅNDENS DÅB & GAVER Helligåndens dåb er ikke kun en lille del af

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere