INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang"

Transkript

1 INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne!

2 Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s. 6 Knallertkørekort s. 6 Jeg holder af hverdagen s. 7 Efter pandemien af Lars Christensen s. 8 Dramaklub s. 8 Lektiecafé...nytter det? - af Henry Holm Barreth s. 9 Nationale tests af Henry Holm Barreth s. 10 Hærværk på skolen s. 11 Nyt fra elevrådet s 12 Fastelavn for 3. til 5. klasse s 12 0.b årgang 1990 s. 13 Viby skolekor s. 14 Sjove vitser fra himlen s. 15 Kæledyrs-testen s. 16 Fremtidens skolegård s. 17 Snesjov på boldbanen s. 19 Bagsiden s. 20 2

3 LEDER For alvorligt til at være sjovt En artikel om trivsel, mistrivsel, mobning og antimobning Af Kalle Kristensen Skoleleder Det er sociale relationer og dynamiske processer mellem mennesker, der er afgørende for om mennesker trives blandt andre I 14 år har vi savnet en hvid jul og en masse sne, som vi kunne lege i og med. Vores bøn blev hørt, og personligt husker jeg ikke en så lang periode med sne og frost. Nu savner jeg så foråret og den lysere tid. Og mange med mig. Vi taler meget om vejret og årstiderne i Danmark, trods det at vi ikke har nogen som helst indflydelse på det. Underligt at bruge så meget tid på noget, vi alligevel ikke kan ændre. Til gengæld er der langt alvorligere ting, som vi i fællesskab skal bruge tid på nemlig børnenes trivsel i institutioner, skoler og i livet generelt. En trivsel, som vi til stadighed arbejder på at fremme i skolen. En trivsel som trods store indsatser bliver til mistrivsel hos enkeltelever eller grupper. Hvor godmodige drillerier bliver til ondskabsfuld og systematisk mobning. Vi har alle været vidende om den ulykkelige episode på Samsøesgades Skole, hvor en pige fra 9. klasse stak en klassekammerat i ryggen med en kniv efter en periode med konflikter. Jeg har ikke kendskab til selve sagen, men begreber som mobning, trusler og konflikter har været gennemgående begreber i mediedækningen af sagen. Alle involverede parter kigger rundt i bybilledet for at finde den eller de skyldige i forbindelse med episoden. Er det pigen, som har været vanskelig? Drengen som gennem længere tid har mobbet pigen? Er det lærerne eller klassekammeraterne, der ikke har taget sagen alvorlig? Er det skolen, der ikke har lavet en mobbepolitik eller udarbejdet handleplaner. Er det forældrene, der ikke har opdraget deres børn, eller er det samfundets skyld? Sagen har en kompleksitet, hvor vi ikke bare entydigt kan udpege offeret eller den/de skyldige. Det handler derimod mere om, hvilke gruppe- eller klassekulturer, der er herskende. Det er sociale relationer og dynamiske processer mellem mennesker, der er afgørende for om mennesker trives blandt andre. Vi kan derfor ikke straffe os ud af mobning med den ønskede effekt til følge. På Viby Skole har vi udarbejdet politikker for trivsel/antimobning, udarbejdet et værdigrundlag, håndhævet en nul - tolerancepolitik og forsøgt i dagligdagen at være gode rollemodeller og tage problematikker op, når behovet har været der. Og alligevel. Vi oplever, at på trods af gode intentioner og pæne ord, er vi ikke er i stand til at eliminere mistrivsel blandt nogle af vores elever. Vi gør mange gode ting og har gang i mange indsatser, men ikke altid med et for børn og forældre synligt resultat. Som skole synes vi, at det kan være svært at løse den til tider skjulte chikane eller mobning, men vi er nødt til hjælpe hinanden i ord og gerning. Forældrene er en vigtig part i løsningen. Ikke blot ved at viderebringe oplevelser for eget og andre børn til skolens lærere og ledelse, men også ved at omtale skole, lærere og andre elever med respekt. Ved som udgangspunkt at have den holdning, at der skal være en plads til os alle, og at det ikke drejer sig om ondskab hos det enkelte barn, hvis det udviser en uheldig adfærd. Vi skal med andre ord ind og arbejde med de strukturer, mønstre og relationer, der er i en klasse eller en gruppe. Mobning udøves nemlig ofte af mennesker, der er marginaliseret, er angste for at blive udstødt, er mere ude end ind i varmen. Mennesker 3 (børn) som forsøger at beskytte sig selv eller skjule sider hos sig selv, som de ikke ønsker fokus på. o.s.v. På den måde bliver alle mobbere og ofre på samme tid. Vi er alle en del af problematikken og dermed også en del af løsningen. Vi kan ikke ændre andre, men vi kan ændre vores syn på andre og dermed være med til at skabe forandringer i eller hos dem. Jeg indbyder alle i og omkring Viby Skole til at deltage i bestræbelserne på at alle vores elever har det godt og trives. Det er et fælles ansvar at skabe rammer og kulturer, der fremmer trivslen. Den gode vilje og den positive tilgang til hinanden er første skridt. Næste skridt kunne være en yderligere udvikling af skolens og kommunens AKT team. (AKT = Adfærd, kontakt og trivsel). Jeg vil ønske alle elever, forældre og personale på Viby Skole en rigtig god vinterferie.

4 4

5 Forsikring Skolen har desværre ingen forsikring. Af Lars Christensen Administrativ leder Når værdigenstande tabes/forsvinder/stjæles har skolen ingen forsikring, der dækker tabet. Desværre har vi med jævne mellemrum episoder med, at nogle af vore elever mister mobiltelefoner, spilkonsoller, penge o.l. Selvom vi som skole gør hvad vi kan for at opbevare værdigenstande, når elever eksempelvis er til idræt, så er erfaringen at ikke alle husker at få afleveret disse ting til læreren. Når værdigenstande tabes/forsvinder/stjæles har skolen ingen forsikring, der dækker tabet. Mange gange vil jeres eventuelle familieforsikring heller ikke dække fordi barnet ikke har gjort tilstrækkeligt for at sikre sig og sine ting. Skolen vil gerne opfordre jer til at tage en snak i hjemmet om det hensigtsmæssige i at tage spilkonsoller, mobiltelefoner og i-pods til en værdi af mere end 1-2 tusinde kroner med i skole. Vi støder også på elever helt ned til 8-9 års alderen som har flere hundrede kroner med i kontanter. For god ordens skyld vil jeg lige nævne er at langt de fleste episoder vi har af denne karakter, skyldes at børnene taber deres ting. I de heldigvis få tilfælde, hvor der sker tyveri bliver det altid meldt til politiet. Lars Christensen, administrativ leder Vittigheds-konkurrence Er du sjov? Eller har du en vittighed i ærmet? Så vær med i Indbliks store vittigheds-konkurrence. Reglerne er simple Vittigheden må omhandle alt undtagen racisme og sex. Den skal være mellem 1 og 200 ord. Den skal sendes til indbliks Vi skal have modtaget din vittighed INDEN mandag den 8. marts kl. 14:00 Hvis du vinder vil du blive interviewet af en indblik journalist omkring din joke. Husk at skrive navn og klasse i mailen. Du må sende alle de vittigheder du vil. Der er en fantastisk præmie på spil, så skynd dig at sende os dine vittigheder. Lad den sjoveste elev vinde! Redaktionen. 5

6 Nyt ansigt på skolen Velkommen til Lene Jeg hedder Lene Underbjerg og er ansat som vikar for Jane D. Lauritsen. Jeg er klasselærer i 7.b og underviser desuden i dansk, tysk og geografi på 7. og 9. årgang. Jeg blev uddannet som lærer i 2001 og har inden Viby Skole undervist på hhv. Åby Skole og N. Kochs Skole. Jeg glæder mig til at lære Viby Skole bedre at kende, og har allerede haft en dejlig måned på min nye arbejdsplads. Læs i næste nummer om et andet nyt ansigt; Jeppe Berghuis Knallertkørekort Har du alderen (snart 16 år) og har du lyst til at køre knallert/scooter, så skal du da have et knallertkørekort. Der er mulighed for at komme på et hold til foråret. Er du interesseret så kontakt Flemming Rübner Knallertkørsel giver mange glæder. Tag kortet før din far! 6

7 ..jeg holder af hverdagen (citat Dan Turéll) Nogle gange glemmer vi måske at sætte lidt spot på en ganske almindelig skoledag og en ganske almindelig lektion i en ganske almindelig klasse, uden at der ligger læringsstile, gruppedeling, leg & læring eller andre forkromede dagsordner hen over. Så her er et lille indblik i en matematiktime i 6.A torsdag d. 4/2. Der arbejdes med 3D former og isometrisk tegning ved hjælp af bl.a. centikubes. /JJ - og så er det jo også tid til lidt afprøvning af kreativiteten: 7

8 Pandemi Efter pandemien Af Lars Christensen Administrativ leder Lykkeligvis fik den langt fra det omfang, som var frygtet Som bekendt var H1N1-influenzaen noget af det som fyldte meget i bevidstheden gennem Lykkeligvis fik den langt fra det omfang, som var frygtet og sygdommens aggressivitet var heller ikke så voldsom. Sundhedsstyrelsen og Århus Kommune udstikker i sådanne situationer retningsliner for hvorledes vi kan minimere smitterisikoen. Disse retningslinier følger og bakker vi naturligvis op om på skolen. Viby Skole gik naturligvis ikke ram forbi både elever og personale var berørt af sygdommen. Naturligvis giver sådan et forløb stof til eftertanke. Vi lever i et åbent og meget kommunikerende samfund, hvor vi får stillet en masse information til rådighed. Kvaliteten af informationerne kan være vidt forskellig. Oplevelsen har været, at visse medier valgte nærmest at gå i selvsving i denne sammenhæng. I den sammenhæng er det også vigtigt at bemærke, at skolen naturligvis har sin rolle at spille, men at det også foregår i et samspil med hjemmet. Vi vil da opfordre jer som forældre hele tiden være opmærksomme på, at jeres børn også har en god adfærd omkring hygiejne og toiletbesøg. Det er den væsentligste faktor til at undgå smittespredning både i det daglige og når vi er ramt af diverse epidemier. Det skaber utryghed og vi har haft flere forældrehenvendelser i forbindelse med pandemien. Lars Christensen, administrativ leder Medlemmer søges til dramaklub. Går du i 2-6 klasse og har du en lille skuespiller inde i dig? Så meld dig til Viby skoles drama klub Takira lige nu og her. Der helt gratis det eneste du har brug for er en underskrift fra en af dine forældre. Vi starter tirsdag d. 2/ ovre i gymnastiksalen fra klokken 13:30 til 14:30. Vi vil øve et skuespil på otte uger som vi så opviser for hele Viby skole. Du skal helst ikke have den største sceneskræk for at være med. Hvis du vil vide mere så kom hen til 5.b eller mød op tirsdag d. 2/ Vi håber du kommer. M.v.h. Greta, KaSthuri, Henrik, Emilie Og rosinen i pølseenden Frederikke. 8

9 Lektircafe Af Henry Holm-Barreth Pæd. leder Lektiecafe - nytter det? Vi oplever, at eleverne kommer frivilligt, at de får lavet lektie, at de hygger sig, at de oplever et positivt fællesskab, at der er god hjælp at hente, og at de kommer igen. Formålet med lektiecafe en på Viby skole På Viby skole har vi i indeværende skoleår etableret en lektiecafe. Målet er, at give elever, som har svært ved at få organiseret en lektiehjælp derhjemme, en mulighed for at få hjælp på skolen i forlængelse af deres normale skoletid. Tilbuddet gælder alle børn i klasse. Hvordan har vi organiseret det? Vi var meget spændte på, hvordan det vil gå, fordi tidligere erfaringer har vist sig, at det ofte løb ud i sandet. Vi valgte derfor at organisere det på den måde, at lektiehjælperen skulle være en af vore faste vikarer. Optimalt set skulle det være en lærer, men det giver uforholdsvis mange følge problemer især i forhold til skolens mødevirksomhed for det faste lærerpersonale, der ofte er til møde om eftermiddagen. De faste vikarer har den fordel, at de i forvejen er rundt i mange forskellige klasser, kender skolen, lærerne og gængs praksis. Jeg vil gerne rose vores vikarer for det meget flotte stykke arbejde de yder. Vikarerne sørger for, at der er løbende kontakt mellem dem og de lærere, som har anbefalet de enkelte elever at troppe op i lektiecafeen. Adgangsbilletten til lektiecafeen er nemlig, at en lærer eller pædagog har haft en samtale med den enkelte elev om det og skrevet i kontaktbogen. Lektiecafe en er ikke kun skolens. Det er også SFO ens lektiecafe og Viby Ungdomsskoles lektiecafe. En variation af lektiecafe er Vores lektiecafe er på mandage og onsdage fra Vores lektiecafedage er koordineret med Viby Bibliotek, som har lektiecafe tirsdage og torsdage fra På denne måde er der mandag til torsdag mulighed for at få lektiehjælp. Inden så længe vil Statsbiblioteket åbne op for en on-line lektiecafe, så man kan sidde derhjemme og få hjælp via nettet. Det bliver en gevinst for de ældste elever er jeg sikker på, men mere om det senere. Jeg tror på, at der er brug for en bred vifte af lektiecafe er, meget gerne i forskellige regi og med forskellig organisering. På denne måde, vil der være et tilbud, som kommer så tæt på den enkeltes lektielæsningsstil og behov som muligt. Hvad skal lektiecafe er og lektielæsning til for? Tilbage til det, som artiklen egentlig handler om, nytter det? Det er min klare opfattelse at det nytter. Lektiecafe er kan især være med til at skabe en god lektielæsningskultur. Det er vigtigt, at lektielæsning opleves som noget, der giver mening og er rart at gøre. Lektie er et element i det at træne og øve sig på nogle specifikke faglige områder. Øvelse gør mester er et velkendt argument, ja, men hvis det er bevidstløs terperi, så er enten effekten ikke tilstede eller også er det ikke meningsdannende. 9 Helt ærligt, hvad er værre i denne verden end spildtid og tomhedsfornemmelse?? Lektielæsning skal være en god stund Vi oplever, at eleverne kommer frivilligt, at de får lavet lektie, at de hygger sig, at de oplever et positivt fællesskab, at der er god hjælp at hente, og at de kommer igen. Det vil sige, at vi har faste kunder og så begynder det at nytte noget. En uventet positiv oplevelse var det, da vi fik besøg af en mor med anden etnisk baggrund end dansk, som kom for at lære at organisere lektielæsningen og se hvordan man gør. Kan vi være med til at understøtte en lektielæsningskultur hjemme, der hvor det er svært, så nytter det da helt vildt meget!! Jeg kan kun opfordre alle elever til at overveje lektiecafeen som tilbud. Kontakt jeres lærer eller pædagog og få snakket om det. Lektiecafe: Viby skole mandag klokken på pædagogisk servicecenter onsdag klokken på pædagogiks servicecenter Viby Bibliotek Tirsdag klokken Torsdag klokken

10 Nationale tests Af Henry Holm-Barreth Pæd. leder Nationale tests nistrative register. Oplysninger om testresultater for de enkelte elever, grupper af elever, hold, klasser, skoler og kommuner er fortrolige. Det vil derfor ikke være muligt at offentliggøre sammenligninger af skolers resultater. Her kan du finde mere information På evalueringsportalen kan du under menupunktet forældre finde svar på ofte stillede spørgsmål om de nationale test. 10

11 Bliver dette hærværk ved på vores skole?! Hver gang der er kommet hærværk her på Viby skole har det kostet mere end kr. Det er altid en stor katastrofe for Kalle og pedellerne! For ca. 2 uger siden var der kommet nogle banditter og lavede hærværk på skolen en søndag. De lavede både graffiti på wc erne og smadrede vinduer. Som til sammen ca. kostede kr. at reparere. Og det var ikke en gang en af de værste hærværk der har været på skolen. Hvis hærværkene ikke havde været til stede ville skolen spare en masse penge og så ville der være noget fedt legetøj til børnene. Vi har fået at vide at der er andre skoler, som har fået overvågningskamera, er det måske en idé? Ja, siger Kalle Hvis vi finder nogle billige, så køber vi dem. Vi som elever kan også gøre noget, nemlig at holde øje med de unge eller så snart man mistænker nogen, så prøve at finde ud af det lidt nærmere. Lavet af: Greta, Silke og Rebecca Kalle synes at det er frygtelig irriterende, at der skal bruges så mange penge på at udbedre skader efter hærværk.. 11

12 Hvad er der af nyt fra elevrådet? Ja, det er et godt spørgsmål. Lige for tiden er vi i fuld gang med rigtig mange spænende projekter. Vi er blandt andet i gang med en rengøringskampagne, planlægge fastelavn, at lave en sundheds- og aktivitets dag for mellemtrinet, skolefest og mange andre projekter. Alt sammen noget som vi vil færdiggøre og fortælle mere om i den kommende tid. I elevrådet går vi en travl tid i møde. Vi skal have færdiggjort vores projekter, hjælpe ældresagen med et sms-kursus og vi skal finde en ny formand & næstformand til at fortsætte elevrådet efter sommerferien. Vi vil gøre det bedste for Nyt fra elevrådet Viby Skole, men også for andre elever. Derfor er vi aktive i både baggrundsgruppen for Århus Børne-unge byråd og i Danske Skoleelever (DSE). I baggrundsgruppen skal vi hjælpe blandt andet hjælpe Ditte fra 8.a med hendes arbejde i børne-unge byrådet. I baggrundsgruppen snakker vi også om hvad vi vil i Viby, om vi skal lave en café, en stor koncert eller lingende. ALLE er velkommen til møderne og næste møde er den 2. marts kl. 14:30 på Viby Bibliotek. DSE, er en børne-ungdoms organisation som har hovedformålet at hjælpe elevrådene og elverne rundt om i landet. Det vil vi jo rigtig gerne støtte op om. Derfor deltager undertegnede og måske flere fra elevrådet til deres Aktiv weekend, det er en weekend med foredrag, workshops m.m. Det er gratis at deltage. Hvis du vil høre mere så find Per fra 9.a eller skriv på nedenstående mail. Vigtige datoer Baggrundsgruppe møde 2. marts kl. 14:30 på Viby Bibliotek Aktiv weekend februar inde i Århus på DSE s kontor. Begge ting er gratis at deltage i og I er meget velkommende. Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til elevrådet så send en til: Kære elever og forælder. Fastelavn for klasse Fredag den. 12. februar 2010 holder elevrådet fastelavn for Klasse på Viby Skole. Tøndeslagningen vil blive afholdt i skolens egen gymnastiksal, så det betyder ingen sko indendørs! Vi forventer at, i alle møder op udklædte, da der vil være præmier til bedste udklædte dreng og pige. Der vil blive kåret en kattekonge og en kattedronning ved hver tønde: Kattekongen: Er den der slår det sidste bræt ned. Kattedronningen: Er den der slår tøndens bund ud. Vi håber at se jer alle i godt humør og klædt ud i super kostumer! 12

13 0.b årg August 1990 startede en lille flok skolebørn i 0. B på Viby Skole. Dengang var børnehaveklasserne delt i 2 hold. Et formiddagshold, der mødte fra kl samt et eftermiddagshold, der mødte fra kl Børnehaveklassen beboede det lille røde hus, hvor bl.a. tandklinikken holder til i dag. 0. B startede med 10 drenge og 3 piger, deres lærere var Jytte og Tina. De børn som gik i børnehave, blev fulgt i skole af pædagoger kl. 11 og ligeledes hentet igen kl. 14 tilbage til børnehaven. De fleste af børnene var 1. barn i de små familier og havde mindre søskende, så for de fleste af forældrene var det også 1. gang, de skulle forholde sig til folkeskolen og skolestart, hvilket nok gav et helt specielt sammenhold, også i relation til den meget lille årgang. Ved opstart i 1.klasse blev 1. B dog udvidet med endnu en lille flok børn, som kom fra børnehaven på Monradsvej, som selv havde lavet et indskolingsforløb. Klassen blev dog aldrig større end 15 drenge og 5 piger, hvoraf hovedparten var den samme flok børn som startede i 0. klasse. Klassen har også været heldige med et mininum af lærerskift. Fra klasse havde de Lone Nielsen og Liselotte som klasselærere og fra klasse Carsten Boutrup og Helle Beyer. D skal nogle forældre (ca i alt) mødes for 19. gang til samvær med spisning og hygge, og selvom vores børn nu er blevet ca. 25 år, har vi formået at holde sammenkomsterne ved lige. Vi forældre bestemte allerede i 1. klasse, at vi skulle mødes den sidste fredag i januar måned, hvor hvert forældrepar medbragte mad til fælles buffet og egne drikkevarer. Der har heldigvis altid været mulighed for at skaffe plads enten privat, på fritidshjem eller på skolen, så alle har kunnet deltage, hvis de havde tid og lyst. Dette er en opfodring som hermed gives videre til andre forældre på Viby Skole. Fra klasse havde klassen Carsten Boutrup og Helle Beyer som klasselærere 13

14 Viby skolekor Som i sikkert har hørt har Viby skole endelig fået et skolekor. I den anledning har vi valgt at interviewe fire kor entusiaster, de hedder Carl og Astrid fra 5.a og Emma og Sofie fra 6.a. Vi spurgte blandt andet om hvad det var der fik dem til at gå til kor, og de svarede at de gik til kor for at styrke deres stemmer og for at have det sjovt med vennerne. Carl og Astrid forklare hvordan kor undervisningen foregår: Vi mødes klokken 14:30 i musik lokalet, varmer vores stemmer op og synger Carl tilføjer og har det skide skægt. Alle fire er enige om at deres sanglærer Ole Gravrock lever op til sit efternavn! Han er dygtig til at undervise og vælge nogle gode sange. Korets første optræden var til julearrangementet, hvilket de alle fire synes var en god oplevelse. Alle fire ønsker at deltage i flere arrangementer. De er alle fire enige om at det om at det er sjovt at gå til kor. Der er selvfølgelig altid plads til flere. Hvis du kan li at synge og går i klasse så kig forbi. Skrevet af: Mette, Henrik og Kasthuri 14

15 Sjove vitser fra himlen Alle børnene havde hånden nede i blenderen, undtagen Bente, det var hende der tændte. Alle børnene kiggede ned i kisten undtagen Bitten hun lå i den Alle børnene vaskede gulv, undtagen Knud for han blev brugt som klud. Alle børnene fik gaver, undtagen Mona for hun var i koma. Alle børnene stod med vand til halsen, undtagen Trille hun var for lille. Alle børnene løb ud af den brændende skole, undtagen Sten han havde ingen ben Alle børnene gik til time undtagen Christoffer han røg stoffer To kiks står ved siden af hinanden. Da den ene sagde du har jo ikke noget tøj på. Så sagde den anden jeg syntes det var kikset Alle pigerne havde en drengekæreste undtaget Signe hun havde Line. Alle børnene spiste kødet undtaget Conny det var hendes pony. Ha ha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - skal du ikke snart til mekaniker, mormor? - hvorfor det? - far siger du har en skrue løs. Mellem venner: Sikke dog et morsomt billede, du har taget. Hvordan fik du ideen til at klæde en flodhest ud med hue, handsker og briller? Flodhest? Det er min svigermor - Mor, mor, jeg har lært at stave prøv at se. - okay skat, hvad står der så? - Det ved jeg ikke for jeg har jo ikke lært at læse! To skilte står på en vej, den ene spørg Er du gift? Den anden svarer Nej jeg er skilt! 15 Her på dette WC Tabte jeg min PC Med en sagte brummen Røg den ned i kummen Lavet: Rebecca, Silke og Greta

16 Kæledyrs testen Af Rebecca og Cecilie 6.a Vi har spurgt mellemtrinet om kæledyr, om de havde nogle dyr og hvis de havde, hvilke dyr der så var tale om? Resultaterne endte sådan her: På plads nummer: 1. Har vi ingen kæledyr, der var mange der ikke havde et kæledyr. 2. Marsvin, hamster og kanin, de små nuttede dyr. 3. På en delt 3 plads hunde og katte, de lege syge. 4. Fisken, de små sjove fisk. 5. Fuglen, pip pip. 6. Det er de børn der har andre kæledyr så som heste, vandrende pinde og rotter. 7. Krybdyr, de seje små dyr. Procent fordeling af: ingen kæledyr og kæledyr. ingen kæledyr: 25,2 % kæledyr: 74,8 % Vi har spurgt 142 børn, og de har i alt sat 202 krydser. 16

17 Fremtidens skolegård Her i indblik, er vi nogle der har tænkt over hvordan skolen ville komme til at se ud når den er helt færdig. Vi snakkede derfor med både skoleinspektøren Kalle, SFO-leder Thomas og Pedellen Søren. Vi fik et godt interview med Kalle, og nogle fine tegninger over hvordan de håber at skolens ude områder vil se ud om nogle år. Nogle af de ting Kalle, Thomas og Søren Gerne vil have til udeområderne, har vi valgt ud, og er blevet enige om at det er dem vi bedst kan lide. Der er 4 og vi synes de er både til store og små, plus det ser ud til at man også kan lære noget ved nogle af tingene. Interview med Kalle: Spørgsmål 1 Hvornår regner i med at være færdige med skolen? Svar 1 Vi vil gerne være færdige med hele skolen, hvor udeområderne også er med regnet i, inden for 3-5 år. Men vi venter stadig på penge til resten. Udover det har vi besluttet at efter hver sommerferie skal der altid være en ny ting i gården eller på skolen. Fx var der nye street baner efter sidste års ferie. Spørgsmål 2 Hvordan skal det se ud, hvad kommer der i skolegården..? Svar 2 Vi vil gerne lave udeområderne så de passer til både store og små, men udeområderne skal også være så man kan lære imens man leger, da vi helst skulle kunne bruge udeområderne i timerne. Spørgsmål 3 Skal der laves mere på den lille legeplads omme bag SFO..? Svar 3 På noget af bold banen vil vi gerne bygge en tarzan bane med både bakker og meget mere bla. mooncarbane og Parkour steder. Spørgsmål 4 Kommer der flere planter, buske og træer eller sidde pladser..? Svar 4 Ja, der kommer både bede med blomster, træer og buske og overdækkede side pladser. 17

18 18

19 Snesjov på boldbanen. Endelig kom der sne. Boldbanen er blevet flittigt brugt til sneboldkampe og til at lave glidebaner. Men leg med sne skal selvfølgelig være med et særligt hensyn til de, som bare vil lege og glide på bakkerne og så er det jo ikke tilladt at give vaskere!. 19

20 BAGSIDEN Nye ansigter i redaktionen: fra venstre Henrik 5.b, Nadja 6.a, Cecilie 6.a, Ditte 6.a Den flittige redaktion arbejder. Der er altid plads til flere elever fra 5. til 9. klasse i redaktionen. Det er hyggeligt og vi får sodavand og slik!!! Skolebladet Indblik udkommer 5 gange om året. Deadlines for artikler og indlæg er: Onsdag d. 17. marts kl. 15 Onsdag d. 2. juni kl. 15 Udgivelse: Februar 2010 Oplag: 550 Artikler og indlæg mailes til: Ansvarshavende: Kalle Kristensen Michael Nielsen Jesper Jørgensen 20

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

UGEBREV nr. 36 uge 21

UGEBREV nr. 36 uge 21 UGEBREV nr. 36 uge 21 Skolefest Tusind tak til alle børn og voksne for en rigtig god skolefest i går aftes. Det var som sædvanligt meget hyggeligt og et flot teaterstykke. Der skal også igen lyde en tak

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

2 Velkommen til skoleåret 2012-13!

2 Velkommen til skoleåret 2012-13! NYT SKOLEBLAD Dette er 1. udgave af Møllevangsskolens avis - vi har meget at fortælle og vores elever er helt sikkert de bedste til at fortælle det! Derfor er denne avis på skift skrevet af skolens elever.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig...

Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig... Nyhedsbrev for Børnemiljøet. Juni 2015... Sommerferien nærmer sig... Alle elever går på sommerferie d. 26. juni og møder i skole igen onsdag d. 12. august kl.08.00. Vi byder på morgenmad til elever og

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Maj 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Så er vi i gang med sidste SFO måned for 3. klasserne, inden de skal starte i klubben 1. juni. 2. klasserne får lov at komme

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 1 S E P T E M B E R Indhold: Aktuelt i september Siden sidst 5.årgang til koncert Legepatruljekursus Cow parade. Fritternyt En dag med sundheds.. 7.klasserne fremlægger.. s.2 s.2 s.3

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Blad marts 2011. Nyt fra kontoret:

Blad marts 2011. Nyt fra kontoret: Blad marts 2011. Nyt fra kontoret: Vi roder alle vegne. Der står ting på alle ledige pladser, så håndværkerne kan komme til. De er i gang mange steder. Ude er de ikke færdige med taget endnu, inde mangler

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri.

Dvs. morgen fritter fra kl Og igen på det tidspunkt Jeres barn efter det normale skoleskemaet ellers ville have haft fri. Vigtigt!! Hvis lærernes lockout bliver en realitet, skal I være opmærksomme på, at Jeres barn stadig kan komme hos os i SFo en. Men kun i det tidsrum som en almindelig skoledag. Dvs. morgen fritter fra

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Mandag

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Kære forældre og elever

Kære forældre og elever Kære forældre og elever Jeg sidder her en torsdag aften og skal skrive mit indlæg til månedsnyt hvad skal jeg skrive??? De forskelige teams har skrevet om februar måneds begivenheder, jeg har fyldt huller

Læs mere

velkommen til sfo børnebakken

velkommen til sfo børnebakken velkommen til sfo børnebakken Sakskøbing skoles sfo SFO Børnebakken Parkvej 31 B 4990 Sakskøbing 2 SFO Børnebakken byder velkommen til jer og jeres barn I denne folder vil vi give oplysninger om institutionens

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Græsset graves af i weekenden i uge 44 og hertil er der ikke behov for yderligere hjælp.

Græsset graves af i weekenden i uge 44 og hertil er der ikke behov for yderligere hjælp. UGEBREV nr. 10 uge 43 Årgang 6 Teater På torsdag den 29. oktober kommer Syddjurs Egnsteater og spiller teater for os. De skal spille stykket "Det Blå Bjerg" i aulaen. Der kommer sandsynligvis også børn

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014

Nyhedsbrev fra Toppen Februar 2014 Kære børn og forældre Så kom vi vel ind i det nye, og med masser af sne og frost til stor glæde for børn og barnlige sjæle Husk derfor ekstra tøj og varm udetøj, for vi kælker og leger ude hver dag!! Her

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 06/2017 Nyt fra Børnehuset. Fastelavn Nu er det snart fastelavn, og det vil sige fest og ballade-tid I uge 6+8 har vi emneuge Fastelavn, hvor vi vil lave fastelavnsris og andet fastelavnspynt.

Læs mere

! " # # $ % & & ' " () * ' /

!  # # $ % & & '  () * ' / " # # $ % & & ' " () * +, -. ' / 0 " "# $ %&$" $"' "(&)(*))) # +" $ #,$- $$#$$$ " ". " /0-$1" /0-"$"2 $ "# " # 3& " $3 $$ - " "$ "&'& $&%& 45" $ " %"" $ $%& % 6&$ $ #'() % & 1"#"#$ 7%# %" )%) * +,) %%

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Gode råd... Bagside. 37.årg. Marts 2014 nr. 111. -Bliv aldrig så mæt, at du ikke kan spise dessert

Gode råd... Bagside. 37.årg. Marts 2014 nr. 111. -Bliv aldrig så mæt, at du ikke kan spise dessert Bagside Gode råd... -Bliv aldrig så mæt, at du ikke kan spise dessert -Hvis du vil ha' en kat, så begynd med at spørge, om du må få en hest -Når mor er sur på far, så skal du ikke lade hende rede dit hår

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig.

Vi leger lege. Vi har leget To mand frem for en enke. Det var ikke særligt sjovt, for vi har leget legen mange gange før. Så blev legen kedelig. #oldschool1962 På opdagelse i 1962 Alle mine kyllinger, Bro bro brille og To mand frem for en enke er alle en del af de lege, som workshop 6 omhandlede. Skolegården var fyldt med smilende piger med røde

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Vejrumbro Fri. Friskole & Fribørnehave Hovedgaden 15 8830 Tjele Vejrumbro Tlf. 86 65 44 55 Email: www.vvfri.dk. Nyhedsbrev uge 5 2015

Vejrumbro Fri. Friskole & Fribørnehave Hovedgaden 15 8830 Tjele Vejrumbro Tlf. 86 65 44 55 Email: www.vvfri.dk. Nyhedsbrev uge 5 2015 Vejrumbro Fri Friskole & Fribørnehave Hovedgaden 15 8830 Tjele Vejrumbro Tlf. 86 65 44 55 Email: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 5 2015 Side 1 God weekend Side 5 Filuren Side 2 Nyt fra Allan Side 6-8 Børnehaven

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten

Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Referat fra dialogmøde i Børnehuset Planeten Afholdt den 6. september 2016 i Børnehaven Planetens daglige leder, Sus, indledte med at fortælle om målet for mødet. Ledelsen har et ønske om at få en forældregruppe,

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Elev APV Indledning

Elev APV Indledning Indledning I undersøgelsen af elevernes undervisningsmiljø er programmet Termometeret blevet brugt. Vi vil i den efterfølgende bearbejdning af undersøgelsen skitsere de forskellige svar eleverne har givet,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Hold øje uge 5. Tak for en helt fantastisk herlig Vinterfest. Klap en abeforælder på ryggen hvis du møder en J

Hold øje uge 5. Tak for en helt fantastisk herlig Vinterfest. Klap en abeforælder på ryggen hvis du møder en J Hold øje uge 5 Tak for en helt fantastisk herlig Vinterfest. Klap en abeforælder på ryggen hvis du møder en J Yes!..en herlig uge. Startende med et brag af en Vinterfest og fulgt op af en rigtig flot og

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2008/09 NR. 8 KALENDER FOR MAJ: Fredag

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole

TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole TRIVSELSPOLITIK for Store Magleby Skole FAGLIGHED TRIVSEL LOKAL SAMMEN- HÆNGSKRAFT 1. Formål Med mottoet Vores skole - Vores ansvar arbejder vi med respekt og ansvar for hinanden, og det er den sunde fornuft,

Læs mere

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret

At elever og ansatte er glad for deres hverdag på skolen og at man passer på hinanden At man føler sig værdsat og respekteret Antimobbestrategi for Pilehaveskolen Gældende fra den Januar 2016 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? At arbejde for en mobbefri skole. At alle elever, forældre og personale gør en indsats

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl.

SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl. Fastelavn SKOLEBLADET Af Victor T., 6. kl. Fre vinterferien holdt vi fastelavn. Der blev slået katten af tønden og spist fastelavnsboller. Førskolebørnene og 0. kl. havde en tønde sammen, kattekongen blev

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole

Trivselspolitik Sankt Annæ Skole Trivselspolitik Sankt Annæ Skole På Sankt Annæ skole sætter vi elevernes trivsel og personlige udvikling meget højt. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne og evne til social læring øges, hvis de

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.4/9 2015

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d.4/9 2015 Nyt Høstival- tiltag giver sus i maven Svævebane er noget nyt til Høstival på Århus Friskole. Det er en del af en superhelteprøve Af Erik 6.klasse reportage (opgave i både 6. og 7. Klasse) Der er trængsel

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Hvad gør mig glad i skolen?

Hvad gør mig glad i skolen? Glæde og trivsel I klassen har vi lavet en lille spørgeskema-undersøgelse om trivsel og glæde i skolen. Der ser heldigvis ud til at være meget at glæde sig over på en skoledag! Nogle af eleverne har selv

Læs mere

Højmarkskolen KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 6

Højmarkskolen KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 6 www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 75 39 20 99 hoejmarkskolen@vejenkom.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2009/10 NR. 6 KALENDER FOR MARTS:

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere