INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang"

Transkript

1 INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne!

2 Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s. 6 Knallertkørekort s. 6 Jeg holder af hverdagen s. 7 Efter pandemien af Lars Christensen s. 8 Dramaklub s. 8 Lektiecafé...nytter det? - af Henry Holm Barreth s. 9 Nationale tests af Henry Holm Barreth s. 10 Hærværk på skolen s. 11 Nyt fra elevrådet s 12 Fastelavn for 3. til 5. klasse s 12 0.b årgang 1990 s. 13 Viby skolekor s. 14 Sjove vitser fra himlen s. 15 Kæledyrs-testen s. 16 Fremtidens skolegård s. 17 Snesjov på boldbanen s. 19 Bagsiden s. 20 2

3 LEDER For alvorligt til at være sjovt En artikel om trivsel, mistrivsel, mobning og antimobning Af Kalle Kristensen Skoleleder Det er sociale relationer og dynamiske processer mellem mennesker, der er afgørende for om mennesker trives blandt andre I 14 år har vi savnet en hvid jul og en masse sne, som vi kunne lege i og med. Vores bøn blev hørt, og personligt husker jeg ikke en så lang periode med sne og frost. Nu savner jeg så foråret og den lysere tid. Og mange med mig. Vi taler meget om vejret og årstiderne i Danmark, trods det at vi ikke har nogen som helst indflydelse på det. Underligt at bruge så meget tid på noget, vi alligevel ikke kan ændre. Til gengæld er der langt alvorligere ting, som vi i fællesskab skal bruge tid på nemlig børnenes trivsel i institutioner, skoler og i livet generelt. En trivsel, som vi til stadighed arbejder på at fremme i skolen. En trivsel som trods store indsatser bliver til mistrivsel hos enkeltelever eller grupper. Hvor godmodige drillerier bliver til ondskabsfuld og systematisk mobning. Vi har alle været vidende om den ulykkelige episode på Samsøesgades Skole, hvor en pige fra 9. klasse stak en klassekammerat i ryggen med en kniv efter en periode med konflikter. Jeg har ikke kendskab til selve sagen, men begreber som mobning, trusler og konflikter har været gennemgående begreber i mediedækningen af sagen. Alle involverede parter kigger rundt i bybilledet for at finde den eller de skyldige i forbindelse med episoden. Er det pigen, som har været vanskelig? Drengen som gennem længere tid har mobbet pigen? Er det lærerne eller klassekammeraterne, der ikke har taget sagen alvorlig? Er det skolen, der ikke har lavet en mobbepolitik eller udarbejdet handleplaner. Er det forældrene, der ikke har opdraget deres børn, eller er det samfundets skyld? Sagen har en kompleksitet, hvor vi ikke bare entydigt kan udpege offeret eller den/de skyldige. Det handler derimod mere om, hvilke gruppe- eller klassekulturer, der er herskende. Det er sociale relationer og dynamiske processer mellem mennesker, der er afgørende for om mennesker trives blandt andre. Vi kan derfor ikke straffe os ud af mobning med den ønskede effekt til følge. På Viby Skole har vi udarbejdet politikker for trivsel/antimobning, udarbejdet et værdigrundlag, håndhævet en nul - tolerancepolitik og forsøgt i dagligdagen at være gode rollemodeller og tage problematikker op, når behovet har været der. Og alligevel. Vi oplever, at på trods af gode intentioner og pæne ord, er vi ikke er i stand til at eliminere mistrivsel blandt nogle af vores elever. Vi gør mange gode ting og har gang i mange indsatser, men ikke altid med et for børn og forældre synligt resultat. Som skole synes vi, at det kan være svært at løse den til tider skjulte chikane eller mobning, men vi er nødt til hjælpe hinanden i ord og gerning. Forældrene er en vigtig part i løsningen. Ikke blot ved at viderebringe oplevelser for eget og andre børn til skolens lærere og ledelse, men også ved at omtale skole, lærere og andre elever med respekt. Ved som udgangspunkt at have den holdning, at der skal være en plads til os alle, og at det ikke drejer sig om ondskab hos det enkelte barn, hvis det udviser en uheldig adfærd. Vi skal med andre ord ind og arbejde med de strukturer, mønstre og relationer, der er i en klasse eller en gruppe. Mobning udøves nemlig ofte af mennesker, der er marginaliseret, er angste for at blive udstødt, er mere ude end ind i varmen. Mennesker 3 (børn) som forsøger at beskytte sig selv eller skjule sider hos sig selv, som de ikke ønsker fokus på. o.s.v. På den måde bliver alle mobbere og ofre på samme tid. Vi er alle en del af problematikken og dermed også en del af løsningen. Vi kan ikke ændre andre, men vi kan ændre vores syn på andre og dermed være med til at skabe forandringer i eller hos dem. Jeg indbyder alle i og omkring Viby Skole til at deltage i bestræbelserne på at alle vores elever har det godt og trives. Det er et fælles ansvar at skabe rammer og kulturer, der fremmer trivslen. Den gode vilje og den positive tilgang til hinanden er første skridt. Næste skridt kunne være en yderligere udvikling af skolens og kommunens AKT team. (AKT = Adfærd, kontakt og trivsel). Jeg vil ønske alle elever, forældre og personale på Viby Skole en rigtig god vinterferie.

4 4

5 Forsikring Skolen har desværre ingen forsikring. Af Lars Christensen Administrativ leder Når værdigenstande tabes/forsvinder/stjæles har skolen ingen forsikring, der dækker tabet. Desværre har vi med jævne mellemrum episoder med, at nogle af vore elever mister mobiltelefoner, spilkonsoller, penge o.l. Selvom vi som skole gør hvad vi kan for at opbevare værdigenstande, når elever eksempelvis er til idræt, så er erfaringen at ikke alle husker at få afleveret disse ting til læreren. Når værdigenstande tabes/forsvinder/stjæles har skolen ingen forsikring, der dækker tabet. Mange gange vil jeres eventuelle familieforsikring heller ikke dække fordi barnet ikke har gjort tilstrækkeligt for at sikre sig og sine ting. Skolen vil gerne opfordre jer til at tage en snak i hjemmet om det hensigtsmæssige i at tage spilkonsoller, mobiltelefoner og i-pods til en værdi af mere end 1-2 tusinde kroner med i skole. Vi støder også på elever helt ned til 8-9 års alderen som har flere hundrede kroner med i kontanter. For god ordens skyld vil jeg lige nævne er at langt de fleste episoder vi har af denne karakter, skyldes at børnene taber deres ting. I de heldigvis få tilfælde, hvor der sker tyveri bliver det altid meldt til politiet. Lars Christensen, administrativ leder Vittigheds-konkurrence Er du sjov? Eller har du en vittighed i ærmet? Så vær med i Indbliks store vittigheds-konkurrence. Reglerne er simple Vittigheden må omhandle alt undtagen racisme og sex. Den skal være mellem 1 og 200 ord. Den skal sendes til indbliks Vi skal have modtaget din vittighed INDEN mandag den 8. marts kl. 14:00 Hvis du vinder vil du blive interviewet af en indblik journalist omkring din joke. Husk at skrive navn og klasse i mailen. Du må sende alle de vittigheder du vil. Der er en fantastisk præmie på spil, så skynd dig at sende os dine vittigheder. Lad den sjoveste elev vinde! Redaktionen. 5

6 Nyt ansigt på skolen Velkommen til Lene Jeg hedder Lene Underbjerg og er ansat som vikar for Jane D. Lauritsen. Jeg er klasselærer i 7.b og underviser desuden i dansk, tysk og geografi på 7. og 9. årgang. Jeg blev uddannet som lærer i 2001 og har inden Viby Skole undervist på hhv. Åby Skole og N. Kochs Skole. Jeg glæder mig til at lære Viby Skole bedre at kende, og har allerede haft en dejlig måned på min nye arbejdsplads. Læs i næste nummer om et andet nyt ansigt; Jeppe Berghuis Knallertkørekort Har du alderen (snart 16 år) og har du lyst til at køre knallert/scooter, så skal du da have et knallertkørekort. Der er mulighed for at komme på et hold til foråret. Er du interesseret så kontakt Flemming Rübner Knallertkørsel giver mange glæder. Tag kortet før din far! 6

7 ..jeg holder af hverdagen (citat Dan Turéll) Nogle gange glemmer vi måske at sætte lidt spot på en ganske almindelig skoledag og en ganske almindelig lektion i en ganske almindelig klasse, uden at der ligger læringsstile, gruppedeling, leg & læring eller andre forkromede dagsordner hen over. Så her er et lille indblik i en matematiktime i 6.A torsdag d. 4/2. Der arbejdes med 3D former og isometrisk tegning ved hjælp af bl.a. centikubes. /JJ - og så er det jo også tid til lidt afprøvning af kreativiteten: 7

8 Pandemi Efter pandemien Af Lars Christensen Administrativ leder Lykkeligvis fik den langt fra det omfang, som var frygtet Som bekendt var H1N1-influenzaen noget af det som fyldte meget i bevidstheden gennem Lykkeligvis fik den langt fra det omfang, som var frygtet og sygdommens aggressivitet var heller ikke så voldsom. Sundhedsstyrelsen og Århus Kommune udstikker i sådanne situationer retningsliner for hvorledes vi kan minimere smitterisikoen. Disse retningslinier følger og bakker vi naturligvis op om på skolen. Viby Skole gik naturligvis ikke ram forbi både elever og personale var berørt af sygdommen. Naturligvis giver sådan et forløb stof til eftertanke. Vi lever i et åbent og meget kommunikerende samfund, hvor vi får stillet en masse information til rådighed. Kvaliteten af informationerne kan være vidt forskellig. Oplevelsen har været, at visse medier valgte nærmest at gå i selvsving i denne sammenhæng. I den sammenhæng er det også vigtigt at bemærke, at skolen naturligvis har sin rolle at spille, men at det også foregår i et samspil med hjemmet. Vi vil da opfordre jer som forældre hele tiden være opmærksomme på, at jeres børn også har en god adfærd omkring hygiejne og toiletbesøg. Det er den væsentligste faktor til at undgå smittespredning både i det daglige og når vi er ramt af diverse epidemier. Det skaber utryghed og vi har haft flere forældrehenvendelser i forbindelse med pandemien. Lars Christensen, administrativ leder Medlemmer søges til dramaklub. Går du i 2-6 klasse og har du en lille skuespiller inde i dig? Så meld dig til Viby skoles drama klub Takira lige nu og her. Der helt gratis det eneste du har brug for er en underskrift fra en af dine forældre. Vi starter tirsdag d. 2/ ovre i gymnastiksalen fra klokken 13:30 til 14:30. Vi vil øve et skuespil på otte uger som vi så opviser for hele Viby skole. Du skal helst ikke have den største sceneskræk for at være med. Hvis du vil vide mere så kom hen til 5.b eller mød op tirsdag d. 2/ Vi håber du kommer. M.v.h. Greta, KaSthuri, Henrik, Emilie Og rosinen i pølseenden Frederikke. 8

9 Lektircafe Af Henry Holm-Barreth Pæd. leder Lektiecafe - nytter det? Vi oplever, at eleverne kommer frivilligt, at de får lavet lektie, at de hygger sig, at de oplever et positivt fællesskab, at der er god hjælp at hente, og at de kommer igen. Formålet med lektiecafe en på Viby skole På Viby skole har vi i indeværende skoleår etableret en lektiecafe. Målet er, at give elever, som har svært ved at få organiseret en lektiehjælp derhjemme, en mulighed for at få hjælp på skolen i forlængelse af deres normale skoletid. Tilbuddet gælder alle børn i klasse. Hvordan har vi organiseret det? Vi var meget spændte på, hvordan det vil gå, fordi tidligere erfaringer har vist sig, at det ofte løb ud i sandet. Vi valgte derfor at organisere det på den måde, at lektiehjælperen skulle være en af vore faste vikarer. Optimalt set skulle det være en lærer, men det giver uforholdsvis mange følge problemer især i forhold til skolens mødevirksomhed for det faste lærerpersonale, der ofte er til møde om eftermiddagen. De faste vikarer har den fordel, at de i forvejen er rundt i mange forskellige klasser, kender skolen, lærerne og gængs praksis. Jeg vil gerne rose vores vikarer for det meget flotte stykke arbejde de yder. Vikarerne sørger for, at der er løbende kontakt mellem dem og de lærere, som har anbefalet de enkelte elever at troppe op i lektiecafeen. Adgangsbilletten til lektiecafeen er nemlig, at en lærer eller pædagog har haft en samtale med den enkelte elev om det og skrevet i kontaktbogen. Lektiecafe en er ikke kun skolens. Det er også SFO ens lektiecafe og Viby Ungdomsskoles lektiecafe. En variation af lektiecafe er Vores lektiecafe er på mandage og onsdage fra Vores lektiecafedage er koordineret med Viby Bibliotek, som har lektiecafe tirsdage og torsdage fra På denne måde er der mandag til torsdag mulighed for at få lektiehjælp. Inden så længe vil Statsbiblioteket åbne op for en on-line lektiecafe, så man kan sidde derhjemme og få hjælp via nettet. Det bliver en gevinst for de ældste elever er jeg sikker på, men mere om det senere. Jeg tror på, at der er brug for en bred vifte af lektiecafe er, meget gerne i forskellige regi og med forskellig organisering. På denne måde, vil der være et tilbud, som kommer så tæt på den enkeltes lektielæsningsstil og behov som muligt. Hvad skal lektiecafe er og lektielæsning til for? Tilbage til det, som artiklen egentlig handler om, nytter det? Det er min klare opfattelse at det nytter. Lektiecafe er kan især være med til at skabe en god lektielæsningskultur. Det er vigtigt, at lektielæsning opleves som noget, der giver mening og er rart at gøre. Lektie er et element i det at træne og øve sig på nogle specifikke faglige områder. Øvelse gør mester er et velkendt argument, ja, men hvis det er bevidstløs terperi, så er enten effekten ikke tilstede eller også er det ikke meningsdannende. 9 Helt ærligt, hvad er værre i denne verden end spildtid og tomhedsfornemmelse?? Lektielæsning skal være en god stund Vi oplever, at eleverne kommer frivilligt, at de får lavet lektie, at de hygger sig, at de oplever et positivt fællesskab, at der er god hjælp at hente, og at de kommer igen. Det vil sige, at vi har faste kunder og så begynder det at nytte noget. En uventet positiv oplevelse var det, da vi fik besøg af en mor med anden etnisk baggrund end dansk, som kom for at lære at organisere lektielæsningen og se hvordan man gør. Kan vi være med til at understøtte en lektielæsningskultur hjemme, der hvor det er svært, så nytter det da helt vildt meget!! Jeg kan kun opfordre alle elever til at overveje lektiecafeen som tilbud. Kontakt jeres lærer eller pædagog og få snakket om det. Lektiecafe: Viby skole mandag klokken på pædagogisk servicecenter onsdag klokken på pædagogiks servicecenter Viby Bibliotek Tirsdag klokken Torsdag klokken

10 Nationale tests Af Henry Holm-Barreth Pæd. leder Nationale tests nistrative register. Oplysninger om testresultater for de enkelte elever, grupper af elever, hold, klasser, skoler og kommuner er fortrolige. Det vil derfor ikke være muligt at offentliggøre sammenligninger af skolers resultater. Her kan du finde mere information På evalueringsportalen kan du under menupunktet forældre finde svar på ofte stillede spørgsmål om de nationale test. 10

11 Bliver dette hærværk ved på vores skole?! Hver gang der er kommet hærværk her på Viby skole har det kostet mere end kr. Det er altid en stor katastrofe for Kalle og pedellerne! For ca. 2 uger siden var der kommet nogle banditter og lavede hærværk på skolen en søndag. De lavede både graffiti på wc erne og smadrede vinduer. Som til sammen ca. kostede kr. at reparere. Og det var ikke en gang en af de værste hærværk der har været på skolen. Hvis hærværkene ikke havde været til stede ville skolen spare en masse penge og så ville der være noget fedt legetøj til børnene. Vi har fået at vide at der er andre skoler, som har fået overvågningskamera, er det måske en idé? Ja, siger Kalle Hvis vi finder nogle billige, så køber vi dem. Vi som elever kan også gøre noget, nemlig at holde øje med de unge eller så snart man mistænker nogen, så prøve at finde ud af det lidt nærmere. Lavet af: Greta, Silke og Rebecca Kalle synes at det er frygtelig irriterende, at der skal bruges så mange penge på at udbedre skader efter hærværk.. 11

12 Hvad er der af nyt fra elevrådet? Ja, det er et godt spørgsmål. Lige for tiden er vi i fuld gang med rigtig mange spænende projekter. Vi er blandt andet i gang med en rengøringskampagne, planlægge fastelavn, at lave en sundheds- og aktivitets dag for mellemtrinet, skolefest og mange andre projekter. Alt sammen noget som vi vil færdiggøre og fortælle mere om i den kommende tid. I elevrådet går vi en travl tid i møde. Vi skal have færdiggjort vores projekter, hjælpe ældresagen med et sms-kursus og vi skal finde en ny formand & næstformand til at fortsætte elevrådet efter sommerferien. Vi vil gøre det bedste for Nyt fra elevrådet Viby Skole, men også for andre elever. Derfor er vi aktive i både baggrundsgruppen for Århus Børne-unge byråd og i Danske Skoleelever (DSE). I baggrundsgruppen skal vi hjælpe blandt andet hjælpe Ditte fra 8.a med hendes arbejde i børne-unge byrådet. I baggrundsgruppen snakker vi også om hvad vi vil i Viby, om vi skal lave en café, en stor koncert eller lingende. ALLE er velkommen til møderne og næste møde er den 2. marts kl. 14:30 på Viby Bibliotek. DSE, er en børne-ungdoms organisation som har hovedformålet at hjælpe elevrådene og elverne rundt om i landet. Det vil vi jo rigtig gerne støtte op om. Derfor deltager undertegnede og måske flere fra elevrådet til deres Aktiv weekend, det er en weekend med foredrag, workshops m.m. Det er gratis at deltage. Hvis du vil høre mere så find Per fra 9.a eller skriv på nedenstående mail. Vigtige datoer Baggrundsgruppe møde 2. marts kl. 14:30 på Viby Bibliotek Aktiv weekend februar inde i Århus på DSE s kontor. Begge ting er gratis at deltage i og I er meget velkommende. Hvis du har et spørgsmål eller en kommentar til elevrådet så send en til: Kære elever og forælder. Fastelavn for klasse Fredag den. 12. februar 2010 holder elevrådet fastelavn for Klasse på Viby Skole. Tøndeslagningen vil blive afholdt i skolens egen gymnastiksal, så det betyder ingen sko indendørs! Vi forventer at, i alle møder op udklædte, da der vil være præmier til bedste udklædte dreng og pige. Der vil blive kåret en kattekonge og en kattedronning ved hver tønde: Kattekongen: Er den der slår det sidste bræt ned. Kattedronningen: Er den der slår tøndens bund ud. Vi håber at se jer alle i godt humør og klædt ud i super kostumer! 12

13 0.b årg August 1990 startede en lille flok skolebørn i 0. B på Viby Skole. Dengang var børnehaveklasserne delt i 2 hold. Et formiddagshold, der mødte fra kl samt et eftermiddagshold, der mødte fra kl Børnehaveklassen beboede det lille røde hus, hvor bl.a. tandklinikken holder til i dag. 0. B startede med 10 drenge og 3 piger, deres lærere var Jytte og Tina. De børn som gik i børnehave, blev fulgt i skole af pædagoger kl. 11 og ligeledes hentet igen kl. 14 tilbage til børnehaven. De fleste af børnene var 1. barn i de små familier og havde mindre søskende, så for de fleste af forældrene var det også 1. gang, de skulle forholde sig til folkeskolen og skolestart, hvilket nok gav et helt specielt sammenhold, også i relation til den meget lille årgang. Ved opstart i 1.klasse blev 1. B dog udvidet med endnu en lille flok børn, som kom fra børnehaven på Monradsvej, som selv havde lavet et indskolingsforløb. Klassen blev dog aldrig større end 15 drenge og 5 piger, hvoraf hovedparten var den samme flok børn som startede i 0. klasse. Klassen har også været heldige med et mininum af lærerskift. Fra klasse havde de Lone Nielsen og Liselotte som klasselærere og fra klasse Carsten Boutrup og Helle Beyer. D skal nogle forældre (ca i alt) mødes for 19. gang til samvær med spisning og hygge, og selvom vores børn nu er blevet ca. 25 år, har vi formået at holde sammenkomsterne ved lige. Vi forældre bestemte allerede i 1. klasse, at vi skulle mødes den sidste fredag i januar måned, hvor hvert forældrepar medbragte mad til fælles buffet og egne drikkevarer. Der har heldigvis altid været mulighed for at skaffe plads enten privat, på fritidshjem eller på skolen, så alle har kunnet deltage, hvis de havde tid og lyst. Dette er en opfodring som hermed gives videre til andre forældre på Viby Skole. Fra klasse havde klassen Carsten Boutrup og Helle Beyer som klasselærere 13

14 Viby skolekor Som i sikkert har hørt har Viby skole endelig fået et skolekor. I den anledning har vi valgt at interviewe fire kor entusiaster, de hedder Carl og Astrid fra 5.a og Emma og Sofie fra 6.a. Vi spurgte blandt andet om hvad det var der fik dem til at gå til kor, og de svarede at de gik til kor for at styrke deres stemmer og for at have det sjovt med vennerne. Carl og Astrid forklare hvordan kor undervisningen foregår: Vi mødes klokken 14:30 i musik lokalet, varmer vores stemmer op og synger Carl tilføjer og har det skide skægt. Alle fire er enige om at deres sanglærer Ole Gravrock lever op til sit efternavn! Han er dygtig til at undervise og vælge nogle gode sange. Korets første optræden var til julearrangementet, hvilket de alle fire synes var en god oplevelse. Alle fire ønsker at deltage i flere arrangementer. De er alle fire enige om at det om at det er sjovt at gå til kor. Der er selvfølgelig altid plads til flere. Hvis du kan li at synge og går i klasse så kig forbi. Skrevet af: Mette, Henrik og Kasthuri 14

15 Sjove vitser fra himlen Alle børnene havde hånden nede i blenderen, undtagen Bente, det var hende der tændte. Alle børnene kiggede ned i kisten undtagen Bitten hun lå i den Alle børnene vaskede gulv, undtagen Knud for han blev brugt som klud. Alle børnene fik gaver, undtagen Mona for hun var i koma. Alle børnene stod med vand til halsen, undtagen Trille hun var for lille. Alle børnene løb ud af den brændende skole, undtagen Sten han havde ingen ben Alle børnene gik til time undtagen Christoffer han røg stoffer To kiks står ved siden af hinanden. Da den ene sagde du har jo ikke noget tøj på. Så sagde den anden jeg syntes det var kikset Alle pigerne havde en drengekæreste undtaget Signe hun havde Line. Alle børnene spiste kødet undtaget Conny det var hendes pony. Ha ha haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - skal du ikke snart til mekaniker, mormor? - hvorfor det? - far siger du har en skrue løs. Mellem venner: Sikke dog et morsomt billede, du har taget. Hvordan fik du ideen til at klæde en flodhest ud med hue, handsker og briller? Flodhest? Det er min svigermor - Mor, mor, jeg har lært at stave prøv at se. - okay skat, hvad står der så? - Det ved jeg ikke for jeg har jo ikke lært at læse! To skilte står på en vej, den ene spørg Er du gift? Den anden svarer Nej jeg er skilt! 15 Her på dette WC Tabte jeg min PC Med en sagte brummen Røg den ned i kummen Lavet: Rebecca, Silke og Greta

16 Kæledyrs testen Af Rebecca og Cecilie 6.a Vi har spurgt mellemtrinet om kæledyr, om de havde nogle dyr og hvis de havde, hvilke dyr der så var tale om? Resultaterne endte sådan her: På plads nummer: 1. Har vi ingen kæledyr, der var mange der ikke havde et kæledyr. 2. Marsvin, hamster og kanin, de små nuttede dyr. 3. På en delt 3 plads hunde og katte, de lege syge. 4. Fisken, de små sjove fisk. 5. Fuglen, pip pip. 6. Det er de børn der har andre kæledyr så som heste, vandrende pinde og rotter. 7. Krybdyr, de seje små dyr. Procent fordeling af: ingen kæledyr og kæledyr. ingen kæledyr: 25,2 % kæledyr: 74,8 % Vi har spurgt 142 børn, og de har i alt sat 202 krydser. 16

17 Fremtidens skolegård Her i indblik, er vi nogle der har tænkt over hvordan skolen ville komme til at se ud når den er helt færdig. Vi snakkede derfor med både skoleinspektøren Kalle, SFO-leder Thomas og Pedellen Søren. Vi fik et godt interview med Kalle, og nogle fine tegninger over hvordan de håber at skolens ude områder vil se ud om nogle år. Nogle af de ting Kalle, Thomas og Søren Gerne vil have til udeområderne, har vi valgt ud, og er blevet enige om at det er dem vi bedst kan lide. Der er 4 og vi synes de er både til store og små, plus det ser ud til at man også kan lære noget ved nogle af tingene. Interview med Kalle: Spørgsmål 1 Hvornår regner i med at være færdige med skolen? Svar 1 Vi vil gerne være færdige med hele skolen, hvor udeområderne også er med regnet i, inden for 3-5 år. Men vi venter stadig på penge til resten. Udover det har vi besluttet at efter hver sommerferie skal der altid være en ny ting i gården eller på skolen. Fx var der nye street baner efter sidste års ferie. Spørgsmål 2 Hvordan skal det se ud, hvad kommer der i skolegården..? Svar 2 Vi vil gerne lave udeområderne så de passer til både store og små, men udeområderne skal også være så man kan lære imens man leger, da vi helst skulle kunne bruge udeområderne i timerne. Spørgsmål 3 Skal der laves mere på den lille legeplads omme bag SFO..? Svar 3 På noget af bold banen vil vi gerne bygge en tarzan bane med både bakker og meget mere bla. mooncarbane og Parkour steder. Spørgsmål 4 Kommer der flere planter, buske og træer eller sidde pladser..? Svar 4 Ja, der kommer både bede med blomster, træer og buske og overdækkede side pladser. 17

18 18

19 Snesjov på boldbanen. Endelig kom der sne. Boldbanen er blevet flittigt brugt til sneboldkampe og til at lave glidebaner. Men leg med sne skal selvfølgelig være med et særligt hensyn til de, som bare vil lege og glide på bakkerne og så er det jo ikke tilladt at give vaskere!. 19

20 BAGSIDEN Nye ansigter i redaktionen: fra venstre Henrik 5.b, Nadja 6.a, Cecilie 6.a, Ditte 6.a Den flittige redaktion arbejder. Der er altid plads til flere elever fra 5. til 9. klasse i redaktionen. Det er hyggeligt og vi får sodavand og slik!!! Skolebladet Indblik udkommer 5 gange om året. Deadlines for artikler og indlæg er: Onsdag d. 17. marts kl. 15 Onsdag d. 2. juni kl. 15 Udgivelse: Februar 2010 Oplag: 550 Artikler og indlæg mailes til: Ansvarshavende: Kalle Kristensen Michael Nielsen Jesper Jørgensen 20

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3

UGEBREV nr. 18 uge 1. Årgang 3 UGEBREV nr. 18 uge 1 Årgang 3 Kære alle børn og forældre! Vi er kommet godt i gang med skolen efter en dejlig lang juleferie. Der har godt nok været mange børn syge her i den første uge, så influenzaen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på.

Vi har også denne gang i visse tilfælde sendt detaljerede oplysninger direkte til de af jer, de vedrører, så oplysningerne kommer tættere på. April nyt. Alle. Vi har kun haft få ting at orientere om i januar og februar, så vi har valgt denne gang at samle diverse oplysninger op her ved marts tide. Vi har denne gang vovet os frem med en kort

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011

Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 Nyhedsbrev - for Klub Sølyst april 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet kan du læse mere om: Lektiecafe Fridas Psykologbureau Påskeferien PC-udvalg Street-Onsdag Lagkagekonkurrence Fastelavn Personalenyt

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 10+11 2013 Fælles info Lektiecafe. Efter jul ændrede vi flere ting ved vores lektiecafe. Bl.a. at det blev frivilligt at komme der og at tidspunktet blev lige efter 5. lektion (kl. 12.40) tirsdag, onsdag og torsdag.

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen

Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Velkommen til Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagerskolens SFO Delfinen Bankagervej 99 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 50 Velkommen SFO Delfinen er en funktionsopdelt skolefritidsordning, der er en del af Bankagerskolen.

Læs mere

Aalykkeskolens SFO. ...en god start

Aalykkeskolens SFO. ...en god start Aalykkeskolens SFO...en god start Velkommen til Aalykkeskolens SFO Aalykkeskolens SFO består af 180 dejlige børn og ca. 14-16 voksne. At starte i SFO: Det er en stor omvæltning at komme fra børnehave til

Læs mere

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

BØRNEHAVE OG VUGGESTUE. Der er nu fælles nyhedsbrev fra børnehave og vuggestue. Dels lidt for alle, dels nyt fra henholdsvis børnehave og vuggestue. Så kan I forældre følge med i, hvad der sker i hele huset. BØRNEHAVE OG VUGGESTUE.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud

Januar. Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud N t y d t å o r G Januar Vi har i dette nr. af skolebladet beskrevet i billeder hvordan en uge på 1. årgang ser ud Sidste måneds vinder af konkurrencen blev Tugba og Rikke 9.a tillykke! 2 Løsning: 1. Den

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2014

Nyhedsbrev februar 2014 Nyhedsbrev februar 2014 Turene i vinter Vi har savnet både sneen og sol i dette vinterhalvår. Men vi har, som altid haft nogle dejlige ture. Der har både været et par kælketure og nogle ture, hvor vi er

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne!

Sådan kan du. hjælpe dit barn med lektierne! Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Gode råd når du vil hjælpe dit barn med lektierne Lav en daglig rutine omkring lektielæsningen: det kan være et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du sætter dig

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen:

Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Ferie lukket: Hele SFO en holder ferie lukket i uge 29. Ny brændeovn i Brændeovnshytten i Regnbuen: Skorstensfejeren kasserede vores gamle brændeovn i hytten på marken. Men så kom Felix s bedstefar og

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til årets femte nummer af Heldagsnyt.

Nyt fra Redaktionen. Velkommen til årets femte nummer af Heldagsnyt. Maj 2009 Nyt fra Redaktionen Velkommen til årets femte nummer af Heldagsnyt. HeldagsNyt er et blad med mange funktioner og en god mulighed for at finde ud af hvad der rør sig i heldagsskolen. Bladet rummer

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014

Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 Krudthusets Nyhedsbrev Juni 2014 I dette nummer: Nyt fra Krudthuset Personalesituation Forældrerådet Praktiske oplysninger Glemt tøj Sommerferievandplaskeri Vigtige datoer 2014 Lukkedage 2014 Håndhygiejne

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke

Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 ikke Ugen der gik Uge 23 Folkeskolereform, nye arbejdstidsregler og Hellum FRI del 2 Sommerferien nærmer sig og dermed også næste skoleår. Et skoleår, hvor en ny Folkeskolereform og nye arbejdstidsregler for

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe

Lærer Pernille Poulsen har undersøgt markedet for hængelåse til skolens ITopbevaringsskabe Nyhedsbrev til forældre september 2014. IT Nedenstående gælder elever fra 4. klasse-9. klasse. Skolens IT-vejledere Ida Larsen og Frank Andreasen har følgende anbefalinger vedr. køb at egen computer, tablet

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere