Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse"

Transkript

1 Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere Integral-tankegangen med din viden om Enneagrammet, får du praktiske værktøjer til at udvikle dine egne og andres menneskelige kapaciteter og kvaliteter. Dette dokument beskriver hvordan du kan tage din viden om Enneagrammet til et helt nyt praktisk niveau. THINK ABOUT IT teamet 2013

2 Baggrund Vi tror, at du rummer unikke menneskelige kvaliteter og kapaciteter, som ikke altid kommer til udtryk i en travl hverdag. Disse kvaliteter er naturligvis forskellige fra menneske til menneske, men måske genkender du lysten til at bruge dig selv mere fuldt ud, anvende dine menneskelige kvaliteter på en måde, så andre også får glæde af dem eller integrere dine passioner og drømme med de mere praktiske og nødvendige gøremål i livet. Hos THINK ABOUT IT er vi dedikeret til selv at skabe en tilværelse, hvor vi udlever vores egne passioner samtidig med, at vi ønsker at skabe et praktisk læringssted, hvor andre også kan modtage inspiration og træning til at gøre det samme. Uanset hvad din passion måtte være i livet, så er det vores ønske at kunne bidrage med indsigter og værktøjer til, at du kan udleve din passion og integrere den på en praktisk måde i en hektisk hverdag. Det er ikke altid nødvendigt at opgive en masse for at skabe en meningsfuld hverdag, ofte skal du bare gøre det du gør med et nyt fokus samt en skærpet opmærksomhed og nysgerrighed. Med Integral Enneagram-uddannelsen har vi skabt en ny måde at arbejde med Enneagrammet på, som både er ultra praktisk og designet til, at du kan praktisere det hver eneste dag uden at skulle forandre dit liv på dramatisk vis. Dette dokument er udarbejdet til dig, der allerede har arbejdet med Enneagrammet på et niveau, hvor du er kommet forbi den del af læreprocessen, hvor alt skal passe ind i Enneagrammet. Du har deltaget på kurser svarende til den Enneagram Basic og Enneagram Practitioner, som THINK ABOUT IT udbyder, og du har arbejdet en del med dig egen personlige udvikling. Integral Enneagram-uddannelsen er det næste naturlige skridt i din udvikling og arbejde med Enneagrammet, og du vil som deltager på uddannelsen være med til at skabe et nyt lærings-community i Danmark. Er du begejstret for Enneagrammet? Enneagrammet forklarer om vores essentielle natur, om det at være menneske og baggrunden for, at vi opfører os som vi gør. De fleste af os, der har stiftet bekendtskab med Enneagrammet har fået vækket en lyst til at arbejde med værktøjet i praksis. Hvis du er begejstret for Enneagrammet og har lyst til at arbejde med den praktiske del af din indsigt i mennesker, så er kombinationen med Integral-tankegangen en naturlig fortsættelse af din træning. Indledning Vi har netop lanceret kurset Integral Enneagram Part 1 og 2. Siden vi begyndte at arbejde med Enneagrammet i 1996, har vi løbende udviklet den praktiske anvendelse af værktøjet. Vi er overbevist om, at samspillet med Integral-tankegangen endnu engang vil give Enneagrammet en ny praktisk vinkel. Formålet med dette dokument er at give svar på følgende spørgsmål: 1. Hvad er en Integral tankegang? 2. Hvordan fungerer Integral-tankegangen sammen med Enneagrammet? 3. Hvordan hænger Niveauerne for selvindsigt sammen med Integraltankegangen? 4. Hvilke værktøjer vil du modtage træning i under uddannelsen? 5. Hvem henvender Integral Enneagram-kurset sig til? 6. Hvorfor har vi udviklet dette kursus? Hvis du i dit arbejde med Enneagrammet har oplevet en større lyst til at udvikle dine menneskelige kapaciteter og kvaliteter, så vil kombinationen med Integraltankegangen give dig helt nye og effektive værktøjer til at fortsætte dette arbejde. Copyright THINK ABOUT IT Side 2 af 9/V4

3 Hvad er en Integral tankegang? De oprindelige principper bag ved Integral-tankegangen er udviklet af Ken Wilber, der tager udgangspunkt, at det område i livet, som vi mest overser, vil være det område, som vi oftest snubler i. Ken Wilber har således udviklet en model for, hvordan især voksne mennesker udvikler sig. Det er blevet til et praktisk kort over de områder, som vil være nyttige at integrere i sin tilværelse. Modellen tager udgangspunkt i, at vi fungerer som individ samtidig med, at vi fungerer i samspillet med andre. Dette sker både synligt for andre og synligt for en selv. Hans model ser således ud: Figur 1. Vi udvikler os i alle 4 domæner samtidig, og der findes unikke udviklingsværktøjer i alle 4 domæner. Hvad er en menneskelig kapacitet? Dine menneskelige kapaciteter kendetegner situationer, stadier eller faser som du lettere kan udholde, være i og komme igennem. Måske har du en naturlig menneskelig kapacitet for vanskelige følelser, store forandringer, komplicerede projekter, etik og moral, hårdt arbejdspres, skabe forandringer i dit eget liv, rumme andre der er anderledes end dig, nærvær, uvished eller fx det at være alene i dit eget selskab. Dine menneskelige kapaciteter rummer en række talenter, som du har trænet for at kunne udvise den pågældende kapacitet. Du kan også have en kapacitet, som endnu ikke er udviklet, men som helt tydeligt er af en dine menneskelige kapaciteter, hvis du blot investerer ressourcer i at træne den. Hvis du fx relaterer dig til en Type 8 i Enneagrammet, og fx ønsker at udvikle en kapacitet til at udvise større empati, så findes der 4 områder, som du kan sætte ind overfor. Jeg-domænet Her vil du arbejde med at forstå, hvorfor du har lukket ned for dit hjerte og hvorfor det ikke er naturligt at vise den sårbarhed, der gør at du kan mærke, hvordan andre har det. Som 8 er vil du komme tæt på, hvorfor du har opgivet den nærende rolle i dit liv og hvorfor du kompenserer ved at træde ind i den retningsgivende rolle. Arbejdet foregår på de indre linjer, og der findes unikke metoder og værktøjer til at arbejde i denne del af modellen. Her vil din viden om Enneagrammet være til stor nytte, idet Enneagrammet har meget præcise beskrivelser af typernes interne psykologiske strukturer samt forklaringer på, hvorfor vi opfører os som vi gør. Adfærds-domænet Her vil du arbejde med din adfærd, din fremtoning og din energi. Metoderne her vil være fysisk træning i at udholde at være i dit eget selskab uden at kroppen tager over. Som 8 er vil du formodentlig træne meditation og nærvær og lære, hvordan du kan være stille nok til at mærke dine egne og andre følelser. I adfærds-domænet vil du også få praktiske anvisninger på, hvad du skal træne hver eneste dag for at styrke din kapacitet til empati som 8 er. Dette kunne fx være at undersøge dit eget emotionelle ordforråd, at træne aktiv lytning eller udtrykke dine intentioner, når du fx kommanderer familien til spisebordet. Copyright THINK ABOUT IT Side 3 af 9/V4

4 Os-domænet Her vil du arbejde med de dynamikker, der udspiller sig i den kultur du lever og har levet i. Hvis din familie eller arbejdskultur foreskriver, at man ikke viser svaghed, så er dette kultur-pres stærkt nok til at fastholde dig i dine gamle mønstre som 8 er. Når du arbejder i dette område af Integral-modellen vil du som sådan ikke arbejde med typerne i Enneagrammet, men mere anvende Enneagrammet som en metafor eller beskrivende værktøj for de dynamikker der eksisterer mellem dig og de mennesker du er vokset op sammen med og lever sammen med i dag. Selvom du relaterer dig til Type 8, vil du kunne opdage at den kultur du er vokset op i mere er en 3 er kultur med fokus på præstationer, være den bedste, vinde og være sig selv nærmest. Samtidig vil instinkterne have stor betydning for dit arbejde i Os-domænet. System-domænet Her vil du arbejde med de processer og strukturer, som du omgiver dig med i din hverdag. Måske er du hovedforsørgeren i familien og har dermed som 8 er påtaget dig et ansvar for at sikre familiens ve og vel. Måske har du en arbejdsstruktur, hvor det ene møde tager det andet, og derfor kræver din fulde opmærksomhed hele dagen. Eller måske har du et arbejde, hvor du er centrum for at skabe begejstring i andre menneskers liv og derfor ikke har brug for at vise empati overfor fx din familie. Når du arbejder med denne del af modellen, vil du ofte opdage, at du som 8 er har sat dit lav sammen på en måde, der ikke tillader meget tid til fordybelse og ro. Ovenstående er eksempler for Enneagram Type 8 og på uddannelsen vil du arbejde med specifikke værktøjer for alle 9 typer i Enneagrammet. Indsigt og værktøjer Hver gang vi starter et nyt Enneagram Basic udtrykker deltagerne 3 specifikke ønsker med deres træning. Det første ønske, er at få indsigt i sig selv. Det andet ønske er at få indsigt i andre mennesker. Det tredje ønske handler om, at kunne anvende denne indsigt i sig selv og andre. Det kan være til at udvikle sig personligt, lede eller coache andre eller i samspillet med en partner eller børn. Den praktiske anvendelse af Enneagrammet har altid været et stort ønske, som vi har arbejdet på at møde på forskellige vis. Med Integral Enneagramuddannelsen får du en ultra praktisk overbygning på Enneagrammet. Hvordan fungerer Integral-tankegangen sammen med Enneagrammet? Enneagrammet er et beskrivende værktøj, der fx forklarer: 1. Hvorfor du har den adfærd du har med udgangspunkt i frygten, instinkterne, temaet for vrede, skam og bekymring, motiverne for happy face, fornuften eller passionen etc. 2. Hvordan du har opfattet den nærende og retningsgivende rolle som barn, og hvorfor du stadig sidder fast i denne opfattelse samt hvordan du motiveres/styres af dit Ego, SuperEgo eller Id. 3. Hvordan du bruger eller overforbruger dine talenter (krop, hjerte og hoved) 4. Hvordan du bevæger dig i forhold til pilene, når du bevæger dig op og ned i niveauer for selvindsigt Hvis du relaterer dig til en Type 8, vil Enneagrammet i sig selv ikke forklare, hvordan du henter noget fra Type 2 og dermed bliver mere empatisk, lyttende og forstående overfor hvordan du påvirker andre mennesker. Træning i fx empati er ikke en disciplin som Enneagrammet giver anvisninger på. Du vil blot lære at det vil være nyttigt at hente noget fra Type 2. Copyright THINK ABOUT IT Side 4 af 9/V4

5 Det betyder, at de forskellige Enneagramtrænings-steder selv må udvikle værktøjer, der hjælper dig med den praktiske anvendelse af Enneagrammet. Og det er her, at Integral-tankegangen bliver interessant, idet den indeholder en kæmpe værktøjskasse, der gør det muligt at se på det hele menneske, og dermed integrere netop de menneskelige kapaciteter, som vi har brug for. De nye værktøjer på uddannelsen Kapacitetskortet er en oversigt over menneskelige kapaciteter, der vil hjælpe dig til at opdage dine egne kapaciteter og kvaliteter og samtidig give dig en fornyet lyst til at udvikle dine potentialer. Kapacitetskortet vil inspirere dig til at genopdage din retning og selvmotivation. De 4 domæner er et værktøj, der hjælper dig til at udvikle dine menneskelige kapaciteter på en realistisk og praktisk måde, der sikrer at du rent faktisk udvikler dig og ikke bliver bremset på niveau 4 af selvindsigt. Kapacitetstrappen er et værktøj, der hjælper dig med at identificere de menneskelige kapaciteter, der er nødvendige for at stige i selvindsigt. Vi har udviklet unikke kapacitetstrapper for alle 9 typer. Nye niveauer for kropslig, sociale og praktisk intelligens er 3 nye niveauer, der ligner de velkendte niveauer for selvindsigt. Det er værktøjer der hjælper dig med at fokusere netop det sted i din personlige udvikling, hvor du skaber mest fremdrift og en bæredygtig forandring. Nye beskrivelser for de 9 typer, der vil hjælpe dig med hurtigt at identificere de menneskelige kapaciteter de enkelte typer med fordel kan fokusere deres udvikling omkring. Dette vil give dig en hurtigere og mere effektiv måde at arbejde med Enneagrammet på. Enneagram-typerne som metaforer er et værktøj, der hjælper dig med at arbejde med den kultur som du er en del af. Normalt er det vanskeligt at se sin egen kultur, fordi man er en del af den, men ved at anvende Enneagrammet som metafor, vil du lettere se tingene udefra. Praksiskatalog, der vil hjælpe dig med at få et hurtigt overblik over, hvordan du helt praktisk træner dine nye færdigheder i en hektisk hverdag. Praksiskataloget rummer praktiske anvisninger på, hvordan du hver dag kan tage sikre skridt i din personlige udvikling. Copyright THINK ABOUT IT Side 5 af 9/V4

6 Hvordan hænger Niveauerne for selvindsigt sammen med Integral-tankegangen? Din viden om niveauerne for selvindsigt er på en måde allerede bygget ind i modellen, hvor der nu er 4 dimensioner af niveauer. Niveauerne omtales som kapacitets-niveauer og beskriver dine menneskelige kapaciteter. Don Richard Riso og Russ Hudson begyndte for år tilbage at omtale Niveauerne for selvindsigt som Niveauerne for Nærvær (Levels of Presence) og beskriver din kapacitet til at være nærværende, opmærksomhed og bevidst. Integral-modellen tilfører 3 nye dimensioner (ud over Levels of Presence), der handler om kropslig intelligens, social intelligens, praktisk intelligens (altså det at du er i stand til praktisk at indrette dit liv, så forandring og personlig udvikling er mulig). Figur 2. Vi kan udvikle kapaciteter i forskellige niveauer inden for hvert af de 4 domæner. Din viden om Niveauerne for selvindsigt er naturligt integreret i modellen. På Integral Enneagram-uddannelsen vil du træne en række menneskelige kapaciteter som fx kapaciteten til: 1. at være i dit eget selskab og genopdage dig selv og dine menneskelige kvaliteter 2. at genopdage din selvmotivation og indre drive også selvom det kræver, at du giver slip på gamle forestillinger om dig selv og dine roller 3. at være til stede i nuet, og gøre dig fri af sorger, bekymringer, længsler eller forestillinger fra fortiden eller fremtiden 4. at stå frem overfor andre og forblive i din egen originalitet og autenticitet 5. at udvikle sociale relationer og opbygge dit community for læring og udvikling 6. at udholde forandringer og navigere under pres 7. at rumme store følelser fabelagtigt fantastiske som uoverskueligt sorgfulde 8. at lede, coache og guide andre gennem dit nærvær Copyright THINK ABOUT IT Side 6 af 9/V4

7 Samtidig vil du træne det at blive selv-korrigerende, hvilket betyder at du fremover kan anvende teknikkerne i de situationer, hvor du ønsker at udvikle et bestemt område i din tilværelse. Hvorfor har vi udviklet dette kursus? Vi tror at alle mennesker rummer en utal af menneskelige kvaliteter og kapaciteter, og at det er vanskeligt for de fleste at få adgang til dem og dermed udvikle sit fulde menneskelige potentiale. Vores begejstring for Enneagrammet startede tilbage i 1996, og vi har siden da løbende videreudviklet vores forståelse for selve Enneagrammet og de værktøjer, der skal til for at støtte op omkring brugen af Enneagrammet. Gennem årene har vi udviklet følgende værktøjer eller metoder: : Hvem henvender Integral Enneagram-kurset sig til? Det kan anbefales at deltage på Integral Enneagram uddannelsen, hvis du: Niveauerne for selvindsigt, der er en ny-fortolkning af Don Richard Riso s og Russ Hudson s udviklingsniveauer og som forklarer, hvordan indsigten i os selv og andre forsvinder, når vi bliver presset samtidig med at balancen mellem Ego et på den ene side og nysgerrigheden, åbenheden og accepten på den anden side forskyder sig på de forskellige niveauer. Opmærksomhed, opmærksomhed og opmærksomhed, der handler om at træne opmærksomheden på sig selv, opmærksomheden på relationen til andre mennesker samt opmærksomhed på den måde vi påvirker omgivelserne (verden) på. Livsleder, der handler om at tager lederskabet i eget liv, håndtere pressede situation med nysgerrighed, bygge nærende relationer, træffe nyttige beslutninger samt udleve sine drømme og passioner. Teamfaserne, der forklarer hvordan de enkelte typer i Enneagrammet håndtere de enkelte faser, som et team skal igennem for at udvikle et effektivt og højtydende team. Monologer og gentagende spørgsmål er værktøjer vi har fået overdraget af Don Richard Riso og Russ Hudson, der igen har fået dem overdraget fra deres træning under A. H. Allmaa. Er intern eller ekstern underviser, træner eller konsulent : Arbejder som coach eller ønsker at anvende Enneagrammet i forbindelse med coaching. Er leder og ønsker dig præcise og praktiske værktøjer til at støtte dine medarbejdere i deres udvikling. Er privatperson, der ønsker at tage den praktiske anvendelse af Enneagrammet til et nyt niveau. Essentials, der er unikke spørgsmål på værdiniveau til at identificere din Enneagram-type samt livsværdier. Fokus, adfærd, mål, der handler om at det er kun med det rette fokus, at man opnår den adfærd, der resulterer i de rette mål. De 4 trin, der handler om 1) at se sig selv og sin adfærd, 2) søge indsigt i at forstå hvorfor man har den pågældende adfærd, 3) træffe bevidste valg og navigere med nærvær samt 4) opdage og udleve sin intention. Essentiel Coaching, der handler om at coache på de essentielle mekanismer hos klienten og acceptere at problemerne ikke kan løses på det niveau af selvindsigt som de er skabt. Copyright THINK ABOUT IT Side 7 af 9/V4

8 Selvindsigt, selvkorrektion og selvnavigation, der handler om at træne sin selvindsigt, så det er muligt at være selvkorrigerende lære af sine fejl for at kunne være selvnavigerende at justere kurser i livet, når det er nødvendigt. Psyko-geografi og metaforer som landkort for det ikke-bevidst sind, der handler om at kunne arbejde med det at stige i niveau af selvindsigt uden endnu at have et komplet ordforråd omkring, hvordan det faktisk er at være på højt niveau af selvindsigt. De 4 tilstande, der handler om at være bevidst eller ubevidst samt lykkelig eller ulykkelig, hvor det er vores holdning at det må være mest nyttigt at være bevidst uanset om man er lykkelig eller ej. Enneagrammet i praksis var en ide om, at få mulighed for at forstå, hvordan de enkelte typer kommer til udtryk gennem deres adfærd. Det oprindelige udviklingsarbejde med Enneagrammet i praksis, er nu et egentligt koncept, hvor Zitta de Fries gennem de seneste år har forædlet og videreudviklet både form og indhold. SuperEgo-opløsende spørgsmål, der giver træning i at opdage hvor kraftigt vi er fanget i vores SuperEgo, samt en fornemmelse for, hvordan det kan opleves, når SuperEgo ets greb løsnes en smule. Det handler ikke om at blive en bedre udgave af dig selv, men om at blive dig selv, altså den originale udgave af dig, der ikke er tabt i dit Ego s eller SuperEgo s krav og tendenser : Uden praksis er din selvindsigt værdiløs, der handler om synergien mellem indsigt og praksis og som forklarer, hvordan mening opstår og hvorfor en manglende kapacitet til at håndtere pres kan gøre hverdagen meningsløs. Pres, restitution og Blame Game, der forklarer vigtigheden af at kunne restituere og dermed undgå at de fortællinger, der ligger i Blame Game et bliver sande. Journaling er et værktøj, som vi har lært hos New Ventures West, og som i dag er en central del af vores træning. De 6 instinkt-stakke samt deres navngivning og betydning, der hjælper dig til at arbejde mere målrettet og præcist med dine instinkter. Worklife balance fungerer ikke, men Worklife Integration er et koncept, der sikrer at det faktisk er muligt at integrere arbejdet i sin tilværelse på en sådan måde, at arbejdet ikke overtager hverdagen. Du kan have intern og/eller ekstern succes, der handler om hvorvidt du både arbejder på at skabe succes i den ydre verden eller den indre verden eller begge. Når du har succes i den indre verden er du tro overfor dine personlige menneskelige kvaliteter og intentioner. Heartfulnes, mindfulnes og Enneagrammet, der handler om at anvende din viden om Enneagrammet som genvej til at træne både heartfulnes og mindfulnes. Heartfulnes har vi lært hos Pamela Weiss, som også har trænet os i integrationen mellem mindfulnes og heartfulnes. Meditation har vi hver især trænet under forskellige instruktører, og vi anvender hver vores metode i vores undervisning. Copyright THINK ABOUT IT Side 8 af 9/V4

9 2013 : Praksis-grupper, der handler om at træne unikke praksis er for de enkelte typer i Enneagrammet og dermed dokumentere de områder, der er vanskelige for typerne at komme forbi, når man ønsker at stige i niveau af selvindsigt. Arbejdet med praksis er har vi lært hos New Ventures West, hvor praksis er er en integreret del af deres undervisning. Alle værktøjerne har haft fokus på at udvikle sine kompetencer som voksent menneske, og er alle sammen værktøjer der bygger ovenpå Enneagrammet. Med Integral Enneagram har vi taget endnu et initiativ til at gøre Enneagrammet mere praktisk. Samtidig er vi overbevist om, at intet menneske kan udvikle sig alene, hvorfor det at have et community eller personligt netværk, der kan støtte og inspirere er essentielt. Derfor udvikler vi løbende nye metoder og processer til a sikre, at indsigten bliver til praktisk viden understøttet af relationer i form af et community. God fornøjelse med dit videre arbejde med Enneagrammet, og det ville glæde os meget at ses på den nye uddannelse. THINK ABOUT IT teamet 2013 Copyright THINK ABOUT IT Side 9 af 9/V4

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 6 Kapitel 1 - Introduktion 9 - Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet?

Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet? Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet? Af Karin Jessen Forfatter til bogen: Motivation og ledelse www.ps4.dk Hver eneste dag går vi alle på arbejdet med den hensigt, at det skal

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet

WORKBOOK. DNA networking udnyt dit netværkspotentiale. Netværks Akademiet Netværks Akademiet WORKBOOK DNA networking udnyt dit netværkspotentiale - FÅ HEMMELIGHEDEN VED AT KOBLE ENKLE EFFEKTFULDE COACHING-TEKNIKKER MED DINE NETVÆRKSKOMPETENCER Netværks Akademiet NAVN... VIRKSOMHED...

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig

DIT INDRE LANDKORT. Identity Blueprint kortlægger dig DIT INDRE LANDKORT Identity Blueprint kortlægger dig Identity Blueprint er et af markedets mest dybdegående og nuancerede identitetsprofiler. Profilen kortlægger meget præcist alle de facetter, din person

Læs mere

Hvad er hypnose? Hypnose er en tilstand. Du kan ikke sammenligne denne tilstand med hverken det at sove eller det at være vågen. Populært kan hypnose beskrives som tilstanden mellem vågen og søvn. Det

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N

Den hemmelige kode. En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N Den hemmelige kode En undersøgelse af succesfulde konsulenter i 7N 1 Indhold Forord Forord 3 Hvorfor vil 7N bryde kompetencekoden? 4 Projektets metode 6 Introduktion til kompetencerne 8 De fem kompetencer

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme

Stifinderledelse. Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Seks kommunale topchefer om effekten af et nyt ledelsesparadigme Indhold 5 Når du er moden til læring, der forandrer Intro 6 Man skal være parat til Stifinderprogrammet Henning Hansen, kommunaldirektør

Læs mere