Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integral Enneagram. - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse"

Transkript

1 Integral Enneagram - tager din viden om Enneagrammet til et nyt niveau i praktisk anvendelse Enneagrammet er et beskrivende værktøjer, der forklarer hvorfor du opfører dig som du gør. Ved at kombinere Integral-tankegangen med din viden om Enneagrammet, får du praktiske værktøjer til at udvikle dine egne og andres menneskelige kapaciteter og kvaliteter. Dette dokument beskriver hvordan du kan tage din viden om Enneagrammet til et helt nyt praktisk niveau. THINK ABOUT IT teamet 2013

2 Baggrund Vi tror, at du rummer unikke menneskelige kvaliteter og kapaciteter, som ikke altid kommer til udtryk i en travl hverdag. Disse kvaliteter er naturligvis forskellige fra menneske til menneske, men måske genkender du lysten til at bruge dig selv mere fuldt ud, anvende dine menneskelige kvaliteter på en måde, så andre også får glæde af dem eller integrere dine passioner og drømme med de mere praktiske og nødvendige gøremål i livet. Hos THINK ABOUT IT er vi dedikeret til selv at skabe en tilværelse, hvor vi udlever vores egne passioner samtidig med, at vi ønsker at skabe et praktisk læringssted, hvor andre også kan modtage inspiration og træning til at gøre det samme. Uanset hvad din passion måtte være i livet, så er det vores ønske at kunne bidrage med indsigter og værktøjer til, at du kan udleve din passion og integrere den på en praktisk måde i en hektisk hverdag. Det er ikke altid nødvendigt at opgive en masse for at skabe en meningsfuld hverdag, ofte skal du bare gøre det du gør med et nyt fokus samt en skærpet opmærksomhed og nysgerrighed. Med Integral Enneagram-uddannelsen har vi skabt en ny måde at arbejde med Enneagrammet på, som både er ultra praktisk og designet til, at du kan praktisere det hver eneste dag uden at skulle forandre dit liv på dramatisk vis. Dette dokument er udarbejdet til dig, der allerede har arbejdet med Enneagrammet på et niveau, hvor du er kommet forbi den del af læreprocessen, hvor alt skal passe ind i Enneagrammet. Du har deltaget på kurser svarende til den Enneagram Basic og Enneagram Practitioner, som THINK ABOUT IT udbyder, og du har arbejdet en del med dig egen personlige udvikling. Integral Enneagram-uddannelsen er det næste naturlige skridt i din udvikling og arbejde med Enneagrammet, og du vil som deltager på uddannelsen være med til at skabe et nyt lærings-community i Danmark. Er du begejstret for Enneagrammet? Enneagrammet forklarer om vores essentielle natur, om det at være menneske og baggrunden for, at vi opfører os som vi gør. De fleste af os, der har stiftet bekendtskab med Enneagrammet har fået vækket en lyst til at arbejde med værktøjet i praksis. Hvis du er begejstret for Enneagrammet og har lyst til at arbejde med den praktiske del af din indsigt i mennesker, så er kombinationen med Integral-tankegangen en naturlig fortsættelse af din træning. Indledning Vi har netop lanceret kurset Integral Enneagram Part 1 og 2. Siden vi begyndte at arbejde med Enneagrammet i 1996, har vi løbende udviklet den praktiske anvendelse af værktøjet. Vi er overbevist om, at samspillet med Integral-tankegangen endnu engang vil give Enneagrammet en ny praktisk vinkel. Formålet med dette dokument er at give svar på følgende spørgsmål: 1. Hvad er en Integral tankegang? 2. Hvordan fungerer Integral-tankegangen sammen med Enneagrammet? 3. Hvordan hænger Niveauerne for selvindsigt sammen med Integraltankegangen? 4. Hvilke værktøjer vil du modtage træning i under uddannelsen? 5. Hvem henvender Integral Enneagram-kurset sig til? 6. Hvorfor har vi udviklet dette kursus? Hvis du i dit arbejde med Enneagrammet har oplevet en større lyst til at udvikle dine menneskelige kapaciteter og kvaliteter, så vil kombinationen med Integraltankegangen give dig helt nye og effektive værktøjer til at fortsætte dette arbejde. Copyright THINK ABOUT IT Side 2 af 9/V4

3 Hvad er en Integral tankegang? De oprindelige principper bag ved Integral-tankegangen er udviklet af Ken Wilber, der tager udgangspunkt, at det område i livet, som vi mest overser, vil være det område, som vi oftest snubler i. Ken Wilber har således udviklet en model for, hvordan især voksne mennesker udvikler sig. Det er blevet til et praktisk kort over de områder, som vil være nyttige at integrere i sin tilværelse. Modellen tager udgangspunkt i, at vi fungerer som individ samtidig med, at vi fungerer i samspillet med andre. Dette sker både synligt for andre og synligt for en selv. Hans model ser således ud: Figur 1. Vi udvikler os i alle 4 domæner samtidig, og der findes unikke udviklingsværktøjer i alle 4 domæner. Hvad er en menneskelig kapacitet? Dine menneskelige kapaciteter kendetegner situationer, stadier eller faser som du lettere kan udholde, være i og komme igennem. Måske har du en naturlig menneskelig kapacitet for vanskelige følelser, store forandringer, komplicerede projekter, etik og moral, hårdt arbejdspres, skabe forandringer i dit eget liv, rumme andre der er anderledes end dig, nærvær, uvished eller fx det at være alene i dit eget selskab. Dine menneskelige kapaciteter rummer en række talenter, som du har trænet for at kunne udvise den pågældende kapacitet. Du kan også have en kapacitet, som endnu ikke er udviklet, men som helt tydeligt er af en dine menneskelige kapaciteter, hvis du blot investerer ressourcer i at træne den. Hvis du fx relaterer dig til en Type 8 i Enneagrammet, og fx ønsker at udvikle en kapacitet til at udvise større empati, så findes der 4 områder, som du kan sætte ind overfor. Jeg-domænet Her vil du arbejde med at forstå, hvorfor du har lukket ned for dit hjerte og hvorfor det ikke er naturligt at vise den sårbarhed, der gør at du kan mærke, hvordan andre har det. Som 8 er vil du komme tæt på, hvorfor du har opgivet den nærende rolle i dit liv og hvorfor du kompenserer ved at træde ind i den retningsgivende rolle. Arbejdet foregår på de indre linjer, og der findes unikke metoder og værktøjer til at arbejde i denne del af modellen. Her vil din viden om Enneagrammet være til stor nytte, idet Enneagrammet har meget præcise beskrivelser af typernes interne psykologiske strukturer samt forklaringer på, hvorfor vi opfører os som vi gør. Adfærds-domænet Her vil du arbejde med din adfærd, din fremtoning og din energi. Metoderne her vil være fysisk træning i at udholde at være i dit eget selskab uden at kroppen tager over. Som 8 er vil du formodentlig træne meditation og nærvær og lære, hvordan du kan være stille nok til at mærke dine egne og andre følelser. I adfærds-domænet vil du også få praktiske anvisninger på, hvad du skal træne hver eneste dag for at styrke din kapacitet til empati som 8 er. Dette kunne fx være at undersøge dit eget emotionelle ordforråd, at træne aktiv lytning eller udtrykke dine intentioner, når du fx kommanderer familien til spisebordet. Copyright THINK ABOUT IT Side 3 af 9/V4

4 Os-domænet Her vil du arbejde med de dynamikker, der udspiller sig i den kultur du lever og har levet i. Hvis din familie eller arbejdskultur foreskriver, at man ikke viser svaghed, så er dette kultur-pres stærkt nok til at fastholde dig i dine gamle mønstre som 8 er. Når du arbejder i dette område af Integral-modellen vil du som sådan ikke arbejde med typerne i Enneagrammet, men mere anvende Enneagrammet som en metafor eller beskrivende værktøj for de dynamikker der eksisterer mellem dig og de mennesker du er vokset op sammen med og lever sammen med i dag. Selvom du relaterer dig til Type 8, vil du kunne opdage at den kultur du er vokset op i mere er en 3 er kultur med fokus på præstationer, være den bedste, vinde og være sig selv nærmest. Samtidig vil instinkterne have stor betydning for dit arbejde i Os-domænet. System-domænet Her vil du arbejde med de processer og strukturer, som du omgiver dig med i din hverdag. Måske er du hovedforsørgeren i familien og har dermed som 8 er påtaget dig et ansvar for at sikre familiens ve og vel. Måske har du en arbejdsstruktur, hvor det ene møde tager det andet, og derfor kræver din fulde opmærksomhed hele dagen. Eller måske har du et arbejde, hvor du er centrum for at skabe begejstring i andre menneskers liv og derfor ikke har brug for at vise empati overfor fx din familie. Når du arbejder med denne del af modellen, vil du ofte opdage, at du som 8 er har sat dit lav sammen på en måde, der ikke tillader meget tid til fordybelse og ro. Ovenstående er eksempler for Enneagram Type 8 og på uddannelsen vil du arbejde med specifikke værktøjer for alle 9 typer i Enneagrammet. Indsigt og værktøjer Hver gang vi starter et nyt Enneagram Basic udtrykker deltagerne 3 specifikke ønsker med deres træning. Det første ønske, er at få indsigt i sig selv. Det andet ønske er at få indsigt i andre mennesker. Det tredje ønske handler om, at kunne anvende denne indsigt i sig selv og andre. Det kan være til at udvikle sig personligt, lede eller coache andre eller i samspillet med en partner eller børn. Den praktiske anvendelse af Enneagrammet har altid været et stort ønske, som vi har arbejdet på at møde på forskellige vis. Med Integral Enneagramuddannelsen får du en ultra praktisk overbygning på Enneagrammet. Hvordan fungerer Integral-tankegangen sammen med Enneagrammet? Enneagrammet er et beskrivende værktøj, der fx forklarer: 1. Hvorfor du har den adfærd du har med udgangspunkt i frygten, instinkterne, temaet for vrede, skam og bekymring, motiverne for happy face, fornuften eller passionen etc. 2. Hvordan du har opfattet den nærende og retningsgivende rolle som barn, og hvorfor du stadig sidder fast i denne opfattelse samt hvordan du motiveres/styres af dit Ego, SuperEgo eller Id. 3. Hvordan du bruger eller overforbruger dine talenter (krop, hjerte og hoved) 4. Hvordan du bevæger dig i forhold til pilene, når du bevæger dig op og ned i niveauer for selvindsigt Hvis du relaterer dig til en Type 8, vil Enneagrammet i sig selv ikke forklare, hvordan du henter noget fra Type 2 og dermed bliver mere empatisk, lyttende og forstående overfor hvordan du påvirker andre mennesker. Træning i fx empati er ikke en disciplin som Enneagrammet giver anvisninger på. Du vil blot lære at det vil være nyttigt at hente noget fra Type 2. Copyright THINK ABOUT IT Side 4 af 9/V4

5 Det betyder, at de forskellige Enneagramtrænings-steder selv må udvikle værktøjer, der hjælper dig med den praktiske anvendelse af Enneagrammet. Og det er her, at Integral-tankegangen bliver interessant, idet den indeholder en kæmpe værktøjskasse, der gør det muligt at se på det hele menneske, og dermed integrere netop de menneskelige kapaciteter, som vi har brug for. De nye værktøjer på uddannelsen Kapacitetskortet er en oversigt over menneskelige kapaciteter, der vil hjælpe dig til at opdage dine egne kapaciteter og kvaliteter og samtidig give dig en fornyet lyst til at udvikle dine potentialer. Kapacitetskortet vil inspirere dig til at genopdage din retning og selvmotivation. De 4 domæner er et værktøj, der hjælper dig til at udvikle dine menneskelige kapaciteter på en realistisk og praktisk måde, der sikrer at du rent faktisk udvikler dig og ikke bliver bremset på niveau 4 af selvindsigt. Kapacitetstrappen er et værktøj, der hjælper dig med at identificere de menneskelige kapaciteter, der er nødvendige for at stige i selvindsigt. Vi har udviklet unikke kapacitetstrapper for alle 9 typer. Nye niveauer for kropslig, sociale og praktisk intelligens er 3 nye niveauer, der ligner de velkendte niveauer for selvindsigt. Det er værktøjer der hjælper dig med at fokusere netop det sted i din personlige udvikling, hvor du skaber mest fremdrift og en bæredygtig forandring. Nye beskrivelser for de 9 typer, der vil hjælpe dig med hurtigt at identificere de menneskelige kapaciteter de enkelte typer med fordel kan fokusere deres udvikling omkring. Dette vil give dig en hurtigere og mere effektiv måde at arbejde med Enneagrammet på. Enneagram-typerne som metaforer er et værktøj, der hjælper dig med at arbejde med den kultur som du er en del af. Normalt er det vanskeligt at se sin egen kultur, fordi man er en del af den, men ved at anvende Enneagrammet som metafor, vil du lettere se tingene udefra. Praksiskatalog, der vil hjælpe dig med at få et hurtigt overblik over, hvordan du helt praktisk træner dine nye færdigheder i en hektisk hverdag. Praksiskataloget rummer praktiske anvisninger på, hvordan du hver dag kan tage sikre skridt i din personlige udvikling. Copyright THINK ABOUT IT Side 5 af 9/V4

6 Hvordan hænger Niveauerne for selvindsigt sammen med Integral-tankegangen? Din viden om niveauerne for selvindsigt er på en måde allerede bygget ind i modellen, hvor der nu er 4 dimensioner af niveauer. Niveauerne omtales som kapacitets-niveauer og beskriver dine menneskelige kapaciteter. Don Richard Riso og Russ Hudson begyndte for år tilbage at omtale Niveauerne for selvindsigt som Niveauerne for Nærvær (Levels of Presence) og beskriver din kapacitet til at være nærværende, opmærksomhed og bevidst. Integral-modellen tilfører 3 nye dimensioner (ud over Levels of Presence), der handler om kropslig intelligens, social intelligens, praktisk intelligens (altså det at du er i stand til praktisk at indrette dit liv, så forandring og personlig udvikling er mulig). Figur 2. Vi kan udvikle kapaciteter i forskellige niveauer inden for hvert af de 4 domæner. Din viden om Niveauerne for selvindsigt er naturligt integreret i modellen. På Integral Enneagram-uddannelsen vil du træne en række menneskelige kapaciteter som fx kapaciteten til: 1. at være i dit eget selskab og genopdage dig selv og dine menneskelige kvaliteter 2. at genopdage din selvmotivation og indre drive også selvom det kræver, at du giver slip på gamle forestillinger om dig selv og dine roller 3. at være til stede i nuet, og gøre dig fri af sorger, bekymringer, længsler eller forestillinger fra fortiden eller fremtiden 4. at stå frem overfor andre og forblive i din egen originalitet og autenticitet 5. at udvikle sociale relationer og opbygge dit community for læring og udvikling 6. at udholde forandringer og navigere under pres 7. at rumme store følelser fabelagtigt fantastiske som uoverskueligt sorgfulde 8. at lede, coache og guide andre gennem dit nærvær Copyright THINK ABOUT IT Side 6 af 9/V4

7 Samtidig vil du træne det at blive selv-korrigerende, hvilket betyder at du fremover kan anvende teknikkerne i de situationer, hvor du ønsker at udvikle et bestemt område i din tilværelse. Hvorfor har vi udviklet dette kursus? Vi tror at alle mennesker rummer en utal af menneskelige kvaliteter og kapaciteter, og at det er vanskeligt for de fleste at få adgang til dem og dermed udvikle sit fulde menneskelige potentiale. Vores begejstring for Enneagrammet startede tilbage i 1996, og vi har siden da løbende videreudviklet vores forståelse for selve Enneagrammet og de værktøjer, der skal til for at støtte op omkring brugen af Enneagrammet. Gennem årene har vi udviklet følgende værktøjer eller metoder: : Hvem henvender Integral Enneagram-kurset sig til? Det kan anbefales at deltage på Integral Enneagram uddannelsen, hvis du: Niveauerne for selvindsigt, der er en ny-fortolkning af Don Richard Riso s og Russ Hudson s udviklingsniveauer og som forklarer, hvordan indsigten i os selv og andre forsvinder, når vi bliver presset samtidig med at balancen mellem Ego et på den ene side og nysgerrigheden, åbenheden og accepten på den anden side forskyder sig på de forskellige niveauer. Opmærksomhed, opmærksomhed og opmærksomhed, der handler om at træne opmærksomheden på sig selv, opmærksomheden på relationen til andre mennesker samt opmærksomhed på den måde vi påvirker omgivelserne (verden) på. Livsleder, der handler om at tager lederskabet i eget liv, håndtere pressede situation med nysgerrighed, bygge nærende relationer, træffe nyttige beslutninger samt udleve sine drømme og passioner. Teamfaserne, der forklarer hvordan de enkelte typer i Enneagrammet håndtere de enkelte faser, som et team skal igennem for at udvikle et effektivt og højtydende team. Monologer og gentagende spørgsmål er værktøjer vi har fået overdraget af Don Richard Riso og Russ Hudson, der igen har fået dem overdraget fra deres træning under A. H. Allmaa. Er intern eller ekstern underviser, træner eller konsulent : Arbejder som coach eller ønsker at anvende Enneagrammet i forbindelse med coaching. Er leder og ønsker dig præcise og praktiske værktøjer til at støtte dine medarbejdere i deres udvikling. Er privatperson, der ønsker at tage den praktiske anvendelse af Enneagrammet til et nyt niveau. Essentials, der er unikke spørgsmål på værdiniveau til at identificere din Enneagram-type samt livsværdier. Fokus, adfærd, mål, der handler om at det er kun med det rette fokus, at man opnår den adfærd, der resulterer i de rette mål. De 4 trin, der handler om 1) at se sig selv og sin adfærd, 2) søge indsigt i at forstå hvorfor man har den pågældende adfærd, 3) træffe bevidste valg og navigere med nærvær samt 4) opdage og udleve sin intention. Essentiel Coaching, der handler om at coache på de essentielle mekanismer hos klienten og acceptere at problemerne ikke kan løses på det niveau af selvindsigt som de er skabt. Copyright THINK ABOUT IT Side 7 af 9/V4

8 Selvindsigt, selvkorrektion og selvnavigation, der handler om at træne sin selvindsigt, så det er muligt at være selvkorrigerende lære af sine fejl for at kunne være selvnavigerende at justere kurser i livet, når det er nødvendigt. Psyko-geografi og metaforer som landkort for det ikke-bevidst sind, der handler om at kunne arbejde med det at stige i niveau af selvindsigt uden endnu at have et komplet ordforråd omkring, hvordan det faktisk er at være på højt niveau af selvindsigt. De 4 tilstande, der handler om at være bevidst eller ubevidst samt lykkelig eller ulykkelig, hvor det er vores holdning at det må være mest nyttigt at være bevidst uanset om man er lykkelig eller ej. Enneagrammet i praksis var en ide om, at få mulighed for at forstå, hvordan de enkelte typer kommer til udtryk gennem deres adfærd. Det oprindelige udviklingsarbejde med Enneagrammet i praksis, er nu et egentligt koncept, hvor Zitta de Fries gennem de seneste år har forædlet og videreudviklet både form og indhold. SuperEgo-opløsende spørgsmål, der giver træning i at opdage hvor kraftigt vi er fanget i vores SuperEgo, samt en fornemmelse for, hvordan det kan opleves, når SuperEgo ets greb løsnes en smule. Det handler ikke om at blive en bedre udgave af dig selv, men om at blive dig selv, altså den originale udgave af dig, der ikke er tabt i dit Ego s eller SuperEgo s krav og tendenser : Uden praksis er din selvindsigt værdiløs, der handler om synergien mellem indsigt og praksis og som forklarer, hvordan mening opstår og hvorfor en manglende kapacitet til at håndtere pres kan gøre hverdagen meningsløs. Pres, restitution og Blame Game, der forklarer vigtigheden af at kunne restituere og dermed undgå at de fortællinger, der ligger i Blame Game et bliver sande. Journaling er et værktøj, som vi har lært hos New Ventures West, og som i dag er en central del af vores træning. De 6 instinkt-stakke samt deres navngivning og betydning, der hjælper dig til at arbejde mere målrettet og præcist med dine instinkter. Worklife balance fungerer ikke, men Worklife Integration er et koncept, der sikrer at det faktisk er muligt at integrere arbejdet i sin tilværelse på en sådan måde, at arbejdet ikke overtager hverdagen. Du kan have intern og/eller ekstern succes, der handler om hvorvidt du både arbejder på at skabe succes i den ydre verden eller den indre verden eller begge. Når du har succes i den indre verden er du tro overfor dine personlige menneskelige kvaliteter og intentioner. Heartfulnes, mindfulnes og Enneagrammet, der handler om at anvende din viden om Enneagrammet som genvej til at træne både heartfulnes og mindfulnes. Heartfulnes har vi lært hos Pamela Weiss, som også har trænet os i integrationen mellem mindfulnes og heartfulnes. Meditation har vi hver især trænet under forskellige instruktører, og vi anvender hver vores metode i vores undervisning. Copyright THINK ABOUT IT Side 8 af 9/V4

9 2013 : Praksis-grupper, der handler om at træne unikke praksis er for de enkelte typer i Enneagrammet og dermed dokumentere de områder, der er vanskelige for typerne at komme forbi, når man ønsker at stige i niveau af selvindsigt. Arbejdet med praksis er har vi lært hos New Ventures West, hvor praksis er er en integreret del af deres undervisning. Alle værktøjerne har haft fokus på at udvikle sine kompetencer som voksent menneske, og er alle sammen værktøjer der bygger ovenpå Enneagrammet. Med Integral Enneagram har vi taget endnu et initiativ til at gøre Enneagrammet mere praktisk. Samtidig er vi overbevist om, at intet menneske kan udvikle sig alene, hvorfor det at have et community eller personligt netværk, der kan støtte og inspirere er essentielt. Derfor udvikler vi løbende nye metoder og processer til a sikre, at indsigten bliver til praktisk viden understøttet af relationer i form af et community. God fornøjelse med dit videre arbejde med Enneagrammet, og det ville glæde os meget at ses på den nye uddannelse. THINK ABOUT IT teamet 2013 Copyright THINK ABOUT IT Side 9 af 9/V4

bliv trænet i at udnytte optimalt

bliv trænet i at udnytte optimalt bliv trænet i at udnytte dine medfødte talenter optimalt EN LIVSLEDER: Virker inspirerende Har det sjovt Gør en forskel Bliv livsleder og spring ud i en ny tilværelse uden de kendte begrænsninger Foredrag

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

En lille bog om. nlp og

En lille bog om. nlp og En lille bog om Coaching med nlp og enneagrammet Indhold 3 Hvad er coaching? 6 Hvad skal en Coach kunne? 8 NLP og coaching 10 Enneagrammet og coaching 12 NLP Huset Hvad er coaching? Begrebet coaching stammer

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

5.6. Kernen i coaching

5.6. Kernen i coaching Coaching Forlaget Andersen 5.6. Kernen i coaching Af redaktør, M.A., Int. Cert. Coach, Lucy Vittrup, Lucy Vittrup & Company lv@lucyvittrup.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Formål 2. Hvem

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1

ReBoot Camp. Find dit rette element. Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Find dit rette element Quantum innovation 1 ReBoot Camp. Når man har mistet retningen i sit liv, og som konsekvensen heraf har mistet troen på dig selv, og troen på at få en uddannelse eller

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE KURSUSCENTER BROGAARDEN, MIDDELFART 23.-24.04.2015 GENERATOR PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein

Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012. Copyright Tina Hein Fagkongres for ledende sygeplejersker Torsdag den 19. april 2012 Copyright Tina Hein Velkommen til Leder med hjerne og hjerte en workshop om personligt lederskab og energiforvaltning Præsentation at workshop

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00

INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD. Dag 1. kl. 16.30-18.00 INTRODUKTION TIL MENTALISERING OG KONFLIKTADFÆRD Dag 1. kl. 16.30-18.00 FOKUS OMRÅDER I OPLÆGGET Afklaring af vigtige begreber Teorien bag mentaliseringsbegrebet Udvikling af mentaliseringsevnen Mentaliseringssvigt

Læs mere

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE 4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE Coach & Psykoterapeut Skolens tilbyder et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT

MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT MED MENINGEN SOM DRIVKRAFT TEORI U: Skabende nærvær nærvær i samskabende strategiske processer OPPMERKSOMT NÆRVÆR I ARBEIDSLIV OG LEDELSE OSLO 8.- 9. november 2013 IKKE GENTAGE FORTIDENS MØNSTRE OG VANER

Læs mere

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm

Mindfulness i organisationer. v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Mindfulness i organisationer v. Udviklingskonsulent Anne Mølholm Vores sind Fortid Mig NU NU Dig Fremtid Grundindstillinger i mindfulness? Opmærksomt nærvær mellem stimulus og respons > disciplin i handling

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre kursusprogram Kend dig selv og andre Mægleren Idealisten Udfordreren Generalisten Hjælperen Udretteren Loyalisten Tænkeren Individualisten Når du lærer at bruge Enneagrammet, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7

Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Kursus & uddannelse Se oversigt side 7 Indhold: - Enneagram Kommunikation -og udviklingsværktøj - Stress Symptomer og forebyggelse - Virksomhedskurser Se kursus -og uddannelses oversigt på side 7 Enneagram:

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Eksklusivt tilbud fra din Pro

Eksklusivt tilbud fra din Pro Eksklusivt tilbud fra din Pro I samarbejde med The Mental Scorecard Academy, er vi 4 PGA-proer der tilbyder dig 6 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf. 2949 4588 mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 6 Kapitel 1 - Introduktion 9 - Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Enneagram bøger på dansk

Enneagram bøger på dansk Enneagram bøger på dansk Dansk 2008. Elizabeth Wagele m/judith Dome. Hjælp børn med at øge deres selvværd. Beskrivelse: Danmarks første børnebog om Enneagrammet! Den 6. oktober udgiver Indsigt Forlag den

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer

Team Optimering. Ledergrupper og teams på alle niveauer Team Optimering Ledergrupper og teams på alle niveauer Teamoptimering hvordan kommer dit team til at præstere på topniveau. Uddannelsen handler om at optimere et team til at yde det bedste, skabe bevidsthed

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren

Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Gratis coaching kursus for frivillige ildsjæle og personale i undervisningssektoren Kurset er datofastsat således: Endelig tilmelding: 1. juli 2013 til Martin Brolin på email: martin.b.brolin@hotmail.com.

Læs mere

Lektions- og pensumbeskrivelse

Lektions- og pensumbeskrivelse Lektions- og pensumbeskrivelse Mentaltræning og personligt udviklingsforløb for hørehæmmede Understøtter og udvikler hørehæmmedes menneskelige og personlige potentiale Indhold: 1. Overordnede udbytte af

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte

INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP. Charlotte INTRODUKTION TIL MINDFUL LEADERSHIP Charlotte Misforståelser Mindfulness = opmærksomhed Afslapning årvågenhed og opmærksomhed Skubbe tankerne væk - lade tankerne træde til side for den rene oplevelse Religion

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse

NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner 2012-13 Uddannelsesbeskrivelse NLP Master Coach Practitioner Uddannelsesbeskrivelse Denne NLP Master Coach Practitioner uddannelse er en overbygning til Asiscos NLP Coach

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Mindful Company Compact

Mindful Company Compact Mindful Company Compact Mindfulness på bundlinjen Hvad vi kan Hvad siger deltagerne? Praktik Resultater fra gennemførte forløb Side 2 Hvorfor vi er gode til det vi gør Side 3 Hvad siger deltagere og indkøbere?

Læs mere

Mindfulness i hverdagen

Mindfulness i hverdagen Mindfulness i hverdagen Mindfulness i Hverdagen En workshop for dig, der vil være dit bedste jeg. Hver dag. Dette vil være den dag, du bagefter husker som den bedste investering i 2014. På få timer giver

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE

ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE ILDSJÆLECOACH COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK COACHUDDANNELSE FOR FAGFOLK På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk

Ildsjælecoach. Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge. Generator kurser og konferencer. www.kurserogkonferencer.dk Ildsjælecoach Coachuddannelse for fagfolk, der arbejder med unge Generator kurser og konferencer www.kurserogkonferencer.dk Coachuddannelse for fagfolk På uddannelsen Ildsjælecoach vil du lære dybdegående

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012

FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med. Anja Vintov. under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 FLYT DIG LIDT og træn din krop og dit Hverdagsmod med Anja Vintov under sydens sol på Playitas Fuerteventura, uge 47 2012 En uge du aldrig vil glemme Vil du træne, genoplades og inspireres med havet og

Læs mere

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT

UDDANNELSE ID-MANAGEMENT ID-MANAGEMENT UDDANNELSE Et tilfredsstillende og meningsfyldt liv forudsætter, at vi er i stand til at tage lederskabet i vores egen personlige tilværelse. For at kunne gøre dette må vi have en veldefineret

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker

Biz Optimus. Lederudvikling. Udvikling af virksomheder og mennesker Biz Optimus Lederudvikling Udvikling af virksomheder og mennesker Intensivt 18 ugers udviklingsprogram målrettet ledere, der brænder for at skabe resultater for både virksomheden og dem selv gennem øget

Læs mere