Nej til flere forringelser af akutberedskabet. midt. regionmidtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-379. Nej til flere forringelser af akutberedskabet. midt. regionmidtjylland"

Transkript

1 Nej til flere forringelser af akutberedskabet midt regionmidtjylland 1

2 2

3 Fra: Mona Anker Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :33 Modtaget Dato: :33 Vedrørende: Nej til flere forringelser af akutberedskabet på Djursland - underskrifter Vedhæftninger: SKM_C454e pdf Med venlig hilsen Mona Anker Fuldmægtig Tel Koncernøkonomi - Budget og Finans Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Sendt: 29. maj :29 Til: Mona Anker Emne: Message from KM_C454e 3

4 VS Skive Sygehus Fra: Jette Kristensen Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :41 Modtaget Dato: :41 Vedrørende: VS: Skive Sygehus Med venlig hilsen Jette Kristensen Sekretær Tel Regionssekretariatet Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Henning hagelquist Sendt: 20. maj :32 Til: Bent Hansen Emne: Skive Sygehus Kære Bent ER der noget at grine af??? Godt du kom til besindelse mht akutklinikken i SKIVE Men hvis denne : citat - ""Til gengæld er besparelser i antallet af sengepladser vedrørende genoptræning af hjerneskadede stadig i spil, og det er ikke krystalklart, hvor pladserne i givet fald skal placeres. - citat slut - bliver det - det endelige - ja så kan du godt " RIVE " Skive SYGEHUS ned - så har vi ikke brug for de bygninger på RESENVEJ i SKIVE - Og hvad er der ikke ofret af PENGE i renovation de sidste år på vores gamle dejlige sygehus - 4

5 PS! Passer ikke overens med regeringens udtalelse om, at der ikke skal spares på vores SUNDHED - Mvh Henning Hagelquist // Tjm.// Stat// P - Medlem af Socilademokratiet i SKIVE Æblevej Roslev mail : 5

6 6

7 7

8 8

9 Høringssvar - Redsilkeborg.dk Fra: Niels Hald Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :40 Modtaget Dato: :40 Vedrørende: Høringssvar - Redsilkeborg.dk Dette høringssvar er et tillæg til høringssvar indsendt d.8/5 vedrørende redsilkeborg.dk Red Silkeborg bevar vores Akutlægebil og Sygehus! Dette er et opråb til regionen om at, vi er mange i Silkeborg som er bekymrede over de massive besparelser der er blevet sat os i udsigt. Vi vil behandles ordenligt! Det er IKKE rimeligt at besparelserne skal gå så hårdt ud over Silkeborg! Vi vil med dette initiativ gøre det tydeligt for Region Midtjylland at vi har Danmarks bedste mindre hospital, som Silkeborg bakker op om. Vi har fremtidens sygehus som andre ser op til det giver ingen mening at det er her at besparelserne skal være så markante! i alt har skrevet under på, at de ikke vil finde sig i at så stor en del af besparelserne skal findes i Silkeborg. Sygehuset i Silkeborg er det bedste mindre hospital i Danmark, det giver ingen mening at det er her der skal spares så massivt. En by af Silkeborgs størrelse skal have akutfunktioner herunder også en akutlægebil. På vegne af redsilkeborg.dk Henrik Johansen Med venlig hilsen / Best Regards Niels Hald

10 Lukning af fertilitetsklinik på AUH, Landsfor Fra: Charlotte hold Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :35 Modtaget Dato: :35 Vedrørende: Lukning af fertilitetsklinik på AUH Til den politiske og administrative ledelse i Region Midt Hermed ønsker vi at bakke op om Sjældne Diagnosers høringssvar i forbindelse med lukning af Fertilitetsklinikken på AUH. Med venlig hilsen Charlotte Hold Formand Landsforeningen Huntingtons Sygdom Bystævneparken 23, Brønshøj Tlf

11 Kommentarer til Region Midtjyllands sparekata 11

12 K a m p e n m o d C ystisk F ib ro s e p a k o n to E lle r s t o t m e d e t fa s t b e lp b h v e r m a n e d v ia B e ta lin g sservice K o n ta k t o s p a t l f e lle r in c ff.d k 12

13 13

14 K a m p e n m o d C ystisk F ib ro s e p a k o n to E lle r s t o t m e d e t fa s t b e lp b h v e r m a n e d v ia B e ta lin g sservice K o n ta k t o s p a t l f e lle r in c ff.d k 14

15 Fra: Helle Ousted Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Til: Sendt dato: :06 Modtaget :06 Dato: Kommentarer til Region Midtjyllands sparekatalog med lukning af fertilitetsklinikken på Vedrørende: AUH Skejby Til den politiske og administrative ledelse i Region Midtjylland Cystisk Fibrose Foreningen er blevet bekendt med, at Region Midtjyllands sparekatalog indeholder en lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby. Denne lukning vil berøre foreningens medlemmer og vi fremsender, i vedhæftede dokument, Cystisk Fibrose Foreningens kommentarer til den foreslåede lukning. Venlige hilsner Helle CYSTISK FIBROSE FORENINGEN (CFF) Helle Ousted Sekretariatschef Blekinge Boulevard Taastrup Tlf.: Direkte: Mobil: Cystisk fibrose er en medfødt, arvelig og livstruende sygdom. Cystisk fibrose patienter lever med omfattende behandling og begrænsninger i livet. Deres lunger er modtagelige for bakterier, som ikke rammer raske. Bakterierne fører ofte til kroniske lungeinfektioner, der langsomt ødelægger lungerne. Cystisk fibrose påvirker også fordøjelse, lever og nyre og kan medføre diabetes og osteoporose. I Danmark er der 470 personer med Cystisk fibrose. Knap 200 af dem er børn danskere er bærere af cystisk fibrose genet. 15

16 16

17 Til den politiske og administrative ledelse i Region Midtjylland Mail: 21. maj 2015 Cystisk Fibrose Foreningen er blevet bekendt med, at Region Midtjyllands sparekatalog indeholder en lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby. Intentionen er, at behandlingerne, der udføres på AUH Skejby, fremover skal varetages af regionens øvrige fertilitetsklinikker. Formålet er at spare 11,5 mio kr. Vi er forbløffede over tanken om at lukke fertilitetsklinikken på AUH Skejby, hvis det resulterer i, at kvaliteten i behandlingen forringes eller, at det, som fremsat i høringssvar fra specialisterne på AUH Skejby, kan resultere i, at PDG-behandlingen bliver flyttet til Rigshospitalet. Par der henvises til PGD-behandling på grund af cystisk fibrose har oftest et barn med sygdommen i forvejen, da cystisk fibrose er en sygdom med recessiv (vigende) arvegang. Disse par er således bevidste om risikoen for, at deres næste barn kan blive ramt af sygdommen. Dette kan PGD-behandling sikre ikke sker. Cystisk fibrose er en alvorlig kronisk og livstruende sygdom. Sygdommen er meget behandlingskrævende, og det er voldsomt for både forældrene, og ikke mindst for børnene, at have cystisk fibrose. Personer med cystisk fibrose er meget modtagelige overfor bakterier, og de kan smitte hinanden med særligt alvorlige og resistente bakterier. Deres sygdomsforløb kan derfor forværres ved at være sammen med en søskende eller andet familiemedlem med samme sygdom, hvilket kan resultere i ringere livskvalitet og kortere liv. For par der allerede har børn med cystisk fibrose, som ønsker flere børn, er det således altafgørende, at de kan sikre, at det kommende barn ikke har cystisk fibrose både af hensyn til det endnu ufødte barn, men også for at sikre at sygdomsforløbet, for deres barn med cystisk fibrose, ikke forværres. Cystisk Fibrose Foreningen finder det vigtigt at påpege, at det psykiske pres ved behandlingsmetoden forekommer massivt for de par, som har brug for behandlingen. I et PGD-forløb med 5-8 besøg pr. behandling kan det være svært at se, at det "samfundsøkonomiske regnskab" vinder noget ved at spare 11,5 mio. DKK, jf., at vi tvinger forældre par fra hele landet til at køre til København for behandling. Dette betyder øget transporttid og mere fravær fra arbejdspladsen. par som går i gang med et PDG-behandlingsforløb har ofte et barn med cystisk fibrose i forvejen. Det er derfor ekstra krævende at skulle rejse til København 5-8 gange i et behandlingsforløb. Det øger presset på familier, som i forvejen er i en meget stresset og vanskelig situation. Cystisk fibrose er en meget behandlingskrævende sygdom, hvor familierne typisk bruger 1-2 timer om dagen på behandlingen. Dertil kommer månedlige kontroller på AUH Skejby, og i perioder kan familierne også være indlagt til ekstra behandling. specialisterne fra fertilitetsklinikken på AUH Skejby påpeger synergieffekter ved at have højt-specialiserede funktioner på samme hospital. For familierne med cystisk fibrose er der øget synergi ved, at fertilitetsbehandlingsforløbet kan foretages på ét hospital, som ligeledes varetager behandlingen af cystisk fibrose. Behandling af cystisk fibrose foretages kun på Cystisk Fibrose Centrene på AUH Skejby og Rigshospitalet. foreningen er vidende om, at der er relativt lange ventetider på en PDG-behandling på AUH Skejby, og vi kan derfor frygte, at ventetiden vil blive forøget med færre fertilitetsklinikker i region Midtjylland. Cystisk Fibrose Foreningen opfordrer ledelsen i Region Midtjylland til at sikre, at den foreslåede besparelse ikke fører til kvalitetsforringelse indenfor PDG-behandling samt sikrer, at behandlingen ikke bliver flyttet fra regionen. Med venlig hilsen Cystisk Fibrose Foreningen Helle Ousted Sekretariatschef Sune Schackenfeldt Formand 17 Blekinge Boulevard 2 Tlf Bank Taastrup CVR nr Giro

18 Besparelser i Region Midtjylland- VIA Sundhed VIA University College Notat Til: Region Midtjylland Vedr.: Notat vedrørende Region Midtjyllands forslag til besparelser Resumé I tilknytning til Region Midtjyllands forslag til besparelser ønsker VIA Sundhed med dette notat at pege på særlige opmærksomhedspunkter, der i et uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv vækker bekymring. Bekymringerne angår for det første den betydning reduktionen af kliniske diætister, beskæftiget på Region Midtjyllands hospitalsenheder, kan have for den kliniske undervisning af de studerende på Ernæringog Sundhedsuddannelsen og deres senere beskæftigelsesmuligheder. For det andet drejer det sig om omlægning af praktikpladser inden for neurorehabiliteringsområdet fra den vestlige del af regionen til Hammel Neurocenter. Notat vedr. Region Midtjyllands forslag til besparelser NOTAT Udarbejdet af: Bodil Primsø Uddannelseschef Karen Frederiksen Uddannelseschef E: T: Dato: 19. maj /2 Med dette notat ønsker vi i VIA Sundhed at tilkendegive vores bekymringer i forhold til den kliniske undervisning af de studerende på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen ved en eventuel reduktion af antallet af kliniske diætister på Region Midtjyllands hospitalsenheder samt ved en omlægning af praktikpladser på neurorehabiliteringsområdet i den vestlige del af regionen. Vi håber, at notatet med sine opmærksomhedspunkter kan indgå i den videre proces vedrørende besparelserne i regionen. De kliniske diætister Det er med stor bekymring, at VIA Sundhed har konstateret, at et af forslagene til besparelser i Region Midtjylland er en reduktion af antallet af kliniske diætister, beskæftiget på regionens sygehuse. VIA Sundhed vurderer, at besparelsen på kliniske diætister kan medføre en række uheldige konsekvenser: Det kan få store konsekvenser for uddannelsen af kliniske diætister, da det vil reducere de studerendes muligheder for at komme i klinisk undervisning på regionens sygehuse. Dertil kommer, at nogle kommuner ikke ser sig i stand til at modtage studerende, da deres tilbud om diætbehandling ikke har en tilstrækkelig høj kvalitet. Der vil således blive et 18

19 betragteligt problem i at opfylde kravene fra Sundhedsstyrelsen, hvis regionens sygehuse må skære ned på bredden i diætbehandlingen og i antallet af studerende, som kan tilbydes praktikpladser. 2/2 Endelig ser VIA udvikling af professionen, som et vigtigt ansvarsområde og har de sidste år samarbejdet med hospitalsansatte diætister om udvikling af metoder til effektiv diætbehandling. Ved en reduktion af disse nærer vi derfor bekymring om, at denne fælles forpligtelse om faglig udvikling kan blive vanskelig at varetage fremadrettet. Omlægning af praktikpladser på neurorehabiliteringsområdet Det fremgår endvidere af Region Midtjyllands forslag til besparelser, at praktikpladserne inden for neurorehabiliteringsområdet i den vestlige del af regionen fremadrettet henlægges til Hammel Neurocenter. I VIA Sundhed vurderer vi, at Region Midtjylland fortsat vil kunne leve op til den samarbejdsaftale, der angår praktikpladser til vore studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, men der vil imidlertid blive tale om forandrede vilkår for disse alene på grund af afstanden til Hammel fra Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Vi ønsker derfor at udtrykke vores bekymring i forhold til betydningen af de konsekvenser, som det kan have for de studerendes studiemiljø samt uddannelse i almindelighed. Med venlig hilsen Aase Lydiksen Direktør VIA Sundhed VIA University College 19

20 Fra: Marianne Wolf Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Til: Berit Bjerre Handberg Hughes Kopi: Sendt dato: :35 Modtaget Dato: :35 Vedrørende: VS: Besparelser i Region Midtjylland Vedhæftninger: Notat til Region Midtjylland.pdf Kære Høringspostkasse, Efter aftale med Ditte Hughes videreformidles her et notat fra VIA Sundhed, der kan betragtes som et høringssvar i f.t. besparelsesforslagene. Sig til, hvis der er spørgsmål m.v. Med venlig hilsen Marianne Wolf Vicekontorchef Tel Mobil nr Koncern HR Sundhedsuddannelser Region Midtjylland Videreuddannelsessekretariatet Videreuddannelsesregion Nord Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Karen Frederiksen (KAFR) VIA Sendt: 19. maj :04 Til: Marianne Wolf Cc: Aase Lydiksen (AAL) VIA; Bodil Primsø (BOPR) VIA; Jonna Frølich (JONF) VIA; Lars Peter Bech Kjeldsen (LPBK) VIA Emne: Besparelser i Region Midtjylland Kære Marianne. I forlængelse af vores tidligere samtale om forslag til besparelser på Region Midtjyllands hospitalsenheder fremsender jeg hermed notat med VIA Sundheds bekymringer i forhold til disse i et uddannelsesperspektiv. Vi håber, at notatet med sine opmærksomhedspunkter kan indgå i den videre proces vedrørende besparelserne i regionen. Tak på forhånd. Med venlig hilsen / Best regards 20

21 Karen Frederiksen Uddannelseschef, PH.D./International chef Associated Dean, PH.D./Head of International Affairs VIA Sundhed VIA University College Hedeager Aarhus N T: E: 21

22 Spareplan ødelægger fleksible indlæggelser, S & SilketOrc Kommune 22

23 Fra: Jette Kristensen Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Til: Sendt dato: :31 Modtaget Dato: :31 Vedrørende: VS: Spareplan ødelægger fleksible indlæggelser Vedhæftninger: image003.jpg Med venlig hilsen Jette Kristensen Sekretær Tel Regionssekretariatet Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Henna Bøgedal (10595) På vegne af Steen Vindum (00729) Sendt: 20. maj :46 Til: Aleksander Aagaard; Anders Kühnau; Anne V. Kristensen; Arne Lægaard; Bent Meinhardt Dyrvig; Bent Hansen; Bente Margrethe Nielsen; Birgitte Svenningsen; Carl Johan Rasmussen; Claus Kjeldsen; Conny Jensen; Erik Vinther; Flemming Knudsen; Hanne Roed; Henrik Fjeldgaard; Henrik Gottlieb Hansen; Henrik Qvist; Ib Bjerregaard; Karina Friborg Due Pedersen; Keld Marstrand Mechlenborg C Wang; John G. Christensen; Jørgen Nørby; Jørgen Winther; Lene Fruelund; Lone Vase Langballe; Morten Pedersen Flæng; Nicolaj Bang; Niels Erik Frisk Iversen; Marianne Carøe; Mette Valbjørn; Ole Davidsen; Ole Jepsen; Olav Nørgaard; Ove Nørholm; Poul Erik Christensen; Steen Jakobsen; Susanne Helene Buch Nielsen; Susanne Benedikte Gaarde; Torben Nørregaard; Ulla Diderichsen Emne: Spareplan ødelægger fleksible indlæggelser Kære regionsrådsmedlem Jeg skriver, fordi jeg er meget bekymret for spareplanen i Region Midtjylland, som blandt andet vil lægge et helt nyt og innovativt patient-initiativ i graven, som jeg mener vil kunne spare mange penge på unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. Det handler om fleksible indlæggelser en slags mikroindlæggelser på under ét døgn - af patienter med kroniske sygdomme som fx type 2 diabetes, lungesygdommen KOL, kronisk hjertesvigt, kronisk tambetændelse og kroniske leversygdomme. Jeg er helt med på, at regionshospitalet i Silkeborg også skal bidrage til de prioritereringer, som er nødvendige for at få økonomien til at hænge sammen. Men prioriteringerne skal være af en sådan karakter, at de ikke i urimelig grad straffer de hospitaler, som opnår de bedste resultater. Og derfor giver det ingen mening at straffe et af regionens allermest effektive og innovative hospitaler med krav om at spare 10 %, når alle andre i gennemsnit kun skal spare en tredjedel. Det svarer til, at mine sønner kommer hjem fra skole med rene 12-taller, og så sætter jeg dem ned i lommepenge. Sygehuset i Silkeborg har opnået resultater, der får national og international 23

24 anerkendelse, og Dagens Medicin har to år i træk udnævnt det til Danmarks bedste mindre hospital. Det giver derfor ingen mening, at sygehuset nu skal spare så voldsomt, mens andre går fri. Lige nu er vi i Silkeborg Kommune i dialog med regionshospitalet i Silkeborg om fleksible indlæggelser af patienter med kroniske sygdomme. Det er et innovativt initiativ, der vil blive lagt i graven, hvis spareplanen gennemføres. Fleksible indlæggelser betyder, at hvis patienternes tilstand forværres, kan de døgnet rundt ringe til hospitalet, så de sammen kan vurdere, om en indlæggelse er nødvendig. Hvis det er akut, kan patienterne få en mikroindlæggelse på under et døgn. Det vil kunne spare rigtig mange dyre indlæggelser og genindlæggelser og vil tage trykket af hospitalernes akutmodtagelser. Patienterne vil samtidig føle en større tryghed og sammenhæng i deres behandling. Men det kræver, at regionen ikke skærer alle de medicinske senge væk, der lige nu ligger i spareplanen for regionshospitalet i Silkeborg. Vi må leve med, at regionen vil spare 9 senge helt væk. Men de 29 senge, som regionen vil flytte fra Silkeborg til Viborg, skal efter min opfattelse blive i Silkeborg. De er nødvendige, hvis regionen vil opretholde de effektiviseringer og de innovative patientforløb, som hospitalet i Silkeborg allerede er berømt for internationalt, OG for yderligere at kunne effektivisere gennem et projekt med fleksible indlæggelser. Naturligvis skal regionen spare, når det er nødvendigt, men det skal ske intelligent. Besparelserne skal give mening. Og det gør det ikke her. Jeg mener, at regionshospitalet i Silkeborg rammes urimeligt hårdt af prioriteringerne i regionens forslag til spareplan. Forslagene til besparelser straffer et hospital, der er i stand til både at være økonomisk effektivt og samtidig give en høj kvalitet. Gennemføres spareforslagene fuldt ud, vil hospitalets muligheder for fortsat at arbejde med innovation og nytænkning i sygehussektoren blive stærkt reduceret. Jeg håber, I vil tage hensyn til dette, når I skal foretage de nødvendige prioriteringer i regionen. Venlig hilsen Steen Vindum Borgmester Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Mobilnr

25 25

26 Det mister man ved at spare 7 millioner kron Det mister man ved at spare 7 millioner kroner på klinisk mikrobiologi Bevar Den faglige kvalitet vil blive reduceret, fordi nedenstående funktioner ikke fuldt ud kan vedligeholdes med de nuværende sparekrav og den afstand, der er til Aarhus. Mikrobiologiske konferencer Mikrobiologer med lokalt kendskab fra Midt-Vest kommer til kliniske konferencer på intensive afdelinger 2-3 gange ugentlig samt visse andre afdelinger 1 gang om ugen. De lokale mikrobiologer har nærmest daglig kontakt til de lokale infektionsmedicinere på Regionshospitalet Viborg og Herning. Det vil fremover typisk være mikrobiologer uden lokalt kendskab, som varetager rådgivningsfunktionen. Mikrobiologer deltager i ugentlige møder med hygiejnesygeplejersker, hvor lokale infektionshygiejniske forhold diskuteres. Dette vil fremover ikke kunne varetages af mikrobiologer med lokalt kendskab. Infektionsforebyggelse og antibiotikapolitik I tæt samarbejde mellem klinikerne og Mikrobiologisk Afdeling foretages forebyggelse af infektioner og overvågning af antibiotikaforbruget på de enkelte afdelinger. I Midt og Vest gøres særlige (men lidt forskellige) undervisningstiltag, som aktuelt ikke eksisterer i den østlige del af regionen, og som risikerer at blive sparet væk. VEST: Mikrobiologer fra Midt-Vest deltager årligt i infektionsregistrering og gennemgår afdelingers antibiotikaforbrug med henblik på at sikre en rationel antibiotikapolitik. MIDT: Mikrobiologer afholder en 1 dags undervisning hvert kvartal om klinisk anvendelse af antibiotika. Alle akutafdelingens KBU læger får denne undervisning, men andet personale kan også deltage. MRSA resistente stafylokker Den vestlige del af Region Midtjylland har stor svineproduktion og dermed hyppigere forekomst af MRSA af svinetypen. Alligevel er det indtil nu lykkedes at undgå sygehusinfektioner. Der foregår hyppig rådgivning fra Mikrobiologisk Afdeling om dette. Infektioner ved og under indlæggelse Op mod 25 % af alle akutte indlæggelser er patienter med infektioner. Desuden vil en stor del af de øvrige patienter udvikle en infektion under indlæggelsesforløbet (op mod 10 %). En hurtig diagnostik og lokal rådgivning er derfor vigtig. Mikrobiologisk Afdeling kommer flere gange ugentlig til kliniske konferencer på blandt andet intensive afdelinger i Midt-Vest. Dette vil blive reduceret væsentligt ved besparelsen. En personlig kontakt og rådgivning er imidlertid vigtig og bør ikke spares væk det betyder på længere sigt mere komplicerede og længere indlæggelsesforløb, der dermed også bliver dyrere. Tab af medicinsk specialviden Regionshospitalet Viborg og supersygehuset i Gødstrup bliver amputeret efter besparelsen pga. besparelsernes skæve fordeling. Den midt-vestlige del af regionen mister arbejdspladser, medicinsk specialviden og tværfagligt undervisningspotentiale. Jo færre specialer, der findes i den midt-vestlige del af regionen, des mindre attraktiv bliver det at arbejde der. Med venlig hilsen 26 Lena H. Kristensen, overlæge Infektionsmedicin Hospitalsenhed Midt Jens Lindberg, overlæge Rajesh Mohey, overlæge Matthias Zaccarin, speciallæge Infektionsmedicin Hospitalsenhed Vest Helga Schumacher, overlæge Mikrobiologi Hospitalsenhed Midt

27 Fra: Jette Kristensen Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :40 Modtaget Dato: :40 Vedrørende: VS: Det mister man ved at spare 7 millioner kroner på klinisk mikrobiologi Vedhæftninger: Det mister man ved at spare på mikrobiologi.docx Med venlig hilsen Jette Kristensen Sekretær Tel Regionssekretariatet Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Helga Schumacher Sendt: 19. maj :22 Til: Helga Schumacher Emne: Det mister man ved at spare 7 millioner kroner på klinisk mikrobiologi Kære politikere Hermed kort om konsekvenser på besparelser for klinisk mikrobiologi i Region Midtjylland, se venligst vedhæftede fil, teksen kan også læses nedenfor: Det mister man ved at spare 7 millioner kroner på klinisk mikrobiologi Den faglige kvalitet vil blive reduceret, fordi nedenstående funktioner ikke fuldt ud kan vedligeholdes med de nuværende sparekrav og den afstand, der er til Aarhus. Mikrobiologiske konferencer Mikrobiologer med lokalt kendskab fra Midt-Vest kommer til kliniske konferencer på intensive afdelinger 2-3 gange ugentlig samt visse andre afdelinger 1 gang om ugen. De lokale mikrobiologer har nærmest daglig kontakt til de lokale infektionsmedicinere på Regionshospitalet Viborg og Herning. Det vil fremover typisk være mikrobiologer uden lokalt kendskab, som varetager rådgivningsfunktionen. Mikrobiologer deltager i ugentlige møder med hygiejnesygeplejersker, hvor lokale infektionshygiejniske forhold diskuteres. Dette vil fremover ikke kunne varetages af mikrobiologer med lokalt kendskab. 27

28 Infektionsforebyggelse og antibiotikapolitik I tæt samarbejde mellem klinikerne og Mikrobiologisk Afdeling foretages forebyggelse af infektioner og overvågning af antibiotikaforbruget på de enkelte afdelinger. I Midt og Vest gøres særlige (men lidt forskellige) undervisningstiltag, som aktuelt ikke eksisterer i den østlige del af regionen, og som risikerer at blive sparet væk. VEST: Mikrobiologer fra Midt-Vest deltager årligt i infektionsregistrering og gennemgår afdelingers antibiotikaforbrug med henblik på at sikre en rationel antibiotikapolitik. MIDT: Mikrobiologer afholder en 1 dags undervisning hvert kvartal om klinisk anvendelse af antibiotika. Alle akutafdelingens KBU læger får denne undervisning, men andet personale kan også deltage. MRSA resistente stafylokker Den vestlige del af Region Midtjylland har stor svineproduktion og dermed hyppigere forekomst af MRSA af svinetypen. Alligevel er det indtil nu lykkedes at undgå sygehusinfektioner. Der foregår hyppig rådgivning fra Mikrobiologisk Afdeling om dette. Infektioner ved og under indlæggelse Op mod 25 % af alle akutte indlæggelser er patienter med infektioner. Desuden vil en stor del af de øvrige patienter udvikle en infektion under indlæggelsesforløbet (op mod 10 %). En hurtig diagnostik og lokal rådgivning er derfor vigtig. Mikrobiologisk Afdeling kommer flere gange ugentlig til kliniske konferencer på blandt andet intensive afdelinger i Midt-Vest. Dette vil blive reduceret væsentligt ved besparelsen. En personlig kontakt og rådgivning er imidlertid vigtig og bør ikke spares væk det betyder på længere sigt mere komplicerede og længere indlæggelsesforløb, der dermed også bliver dyrere. Tab af medicinsk specialviden Regionshospitalet Viborg og supersygehuset i Gødstrup bliver amputeret efter besparelsen pga. besparelsernes skæve fordeling. Den midt-vestlige del af regionen mister arbejdspladser, medicinsk specialviden og tværfagligt undervisningspotentiale. Jo færre specialer, der findes i den midt-vestlige del af regionen, des mindre attraktiv bliver det at arbejde der. Med venlig hilsen Lena H. Kristensen, overlæge Infektionsmedicin Hospitalsenhed Midt Jens Lindberg, overlæge Rajesh Mohey, overlæge Matthias Zaccarin, speciallæge Infektionsmedicin Hospitalsenhed Vest Helga Schumacher, overlæge Mikrobiologi Hospitalsenhed Midt 28

29 Høringssvar til spareplan, ambulancelægeforen Høringssvar til Region Midtjyllands sparekatalog Ambulancelægeforeningen bestående af præhospitale akutlæger i Region Midtjylland har med stor bekymring læst spareforslaget på det præhospitale område i Region Midtjylland. Ambulancelægeforeningen mener at en fastholdelse det nuværende niveau af akutlægebiler vil medføre følgende fordele, med sundhedsøkonomisk gevinst til følge: 1. Patienterne ses og behandles hurtigt og effektivt af højt specialiserede præhospitale læger, der alle er speciallæger i anæstesi, har stor erfaring i håndtering af kritisk syge og svært tilskadekomne patienter 2. Hurtig og effektiv præhospital lægebehandling er vist i flere videnskabelige undersøgelser at redde menneskeliv, reducere risikoen for komplikationer og senfølger efter alvorlig tilskadekomst. 3. Præhospital tilstedeværelse af en speciallæge i anæstesi betyder at der hurtigt kan ydes sikker og velkvalificeret hjælp ved situationer hvor patienten absolut og hurtigt skal bedøves og have livreddende respirator behandling. 4. Præhospital speciallæges tilstedeværelse betyder at patienterne i helt op til 20 % af tilfældene kan behandles og efterfølgende forblive i hjemmet. Derudover kan tidlig visitation samt opstart af specialiseret præhospital behandling være medvirkende til en mere optimal patient visitation og flow på de akut medicinske modtage afdelinger. I 2014 afsluttede akutlægebilerne over 3000 patienter udenfor sygehus. Patienter der ellers ville være blevet indlagt på sygehus med store økonomiske konsekvenser for Regionen. Det er kun læger, der kan erklære patienter uden sikre dødstegn for døde og afslutte uhensigtsmæssig og uetisk behandling i hjemmet. Andre faggrupper skal igangsætte genoplivningsforsøget og fortsætte til hospital. Det er kun læger der har uddannelse i at varetage den sundhedsfaglige ledelse i tilfælde af storulykker. At reducere beredskabet med 3 akutlægebiler i Regionen vil betyde betydelig serviceforringelse samt skabe utryghed i forhold til ønsket om lige tilgængelighed til akut lægehjælp for borgerne. Ikke mindst i yderområderne vil det være af stor betydning at kvalificeret præhospital behandling og visitation er en vedblivende og tilgængelig mulighed. Intensiv behandling, udført af speciallæger i anæstesiologi kan påbegyndes præhospitalt og dermed undgås unødige tab af livreddende tid. Alle præhospitale læger har minimum 5 års erfaring med in-hospital behandling af kritisk syge patienter og diskussionen hvorvidt præhospitale akutlæger gør en forskel i den sammenhæng synes unødvendig. Alene i 2015 er der fremlagt 4 forskningsprojekter der viser at præhospitale akutlæger i højere grad redder liv og førlighed i forhold til udrykningsenheder med andet personale. Det er ligeledes bekymrende at man ifølge spareforslaget mener at akutlægebilerne kan varetage funktionen som ledsagende læger i forbindelse med interhospitale transporter uden at det vil påvirke den øvrige præhospitale service. Ambulancelægeforeningen er helt enig i at det bør være speciallæger med præhospital erfaring som ledsager patienter mellem sygehusene, men det bør understreges at en sådan ordning kan øge risikoen for at akutlægebilen ikke reelt kan være til rådighed til præhospital behandling af andre mere akut kritisk syge patienter. 29

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Konstitueringsaftale med navne

Konstitueringsaftale med navne Konstitueringsaftale med navne Udgave: 3. februar 2014 Der er den 20. november 2013 indgået følgende konstitueringsaftale mellem partierne, Det Radikale,,, Liberal Alliance,, og. Formand erne forpligter

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

1-398 Tilkendegivelse Fertilitetsklinik, Lene Jense

1-398 Tilkendegivelse Fertilitetsklinik, Lene Jense 1-398 Tilkendegivelse Fertilitetsklinik, Lene Jense Blekinge Boulevard 2 DK-2630 Taastrup Til den politiske og administrative ledelse i Region Midt Fremsendt pr. e-mail: koncernoekonomi.hoeringssvar.spareplan.1519@rm.dk

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Telemedicinsk service til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom Et klinisk randomiseret, kontrolleret studie til vurdering af den kliniske effekt og de økonomiske konsekvenser af telemedicinsk service

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak.

Venligst videresende vedhæftede bekymringsbrev til alle byrådsmedlemmer. Tak. Tove Have Fra: Bekymrede medarbejdere Sendt: 6. november 2015 17:14 Til: sikkerpost@varde.dk; post@vejen.dk; Officiel postkasse Fanø Kommune Emne: Bekymringsbrev fra alle medarbejdere

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter :

Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker. Overskrifter : Samarbejde på tværs af sektorer er vejen frem! D. 31.5.2016 Temadag Fagligt selskab for Hygiejnesygeplejersker v/sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen Aarhus Kommune 1 Overskrifter : Kort præsentation

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Plejeorlov. til pårørende til uhelbredeligt syge. Regionshospitalet Silkeborg. Palliativt Team

Plejeorlov. til pårørende til uhelbredeligt syge. Regionshospitalet Silkeborg. Palliativt Team Plejeorlov til pårørende til uhelbredeligt syge Regionshospitalet Silkeborg Palliativt Team Plejeorlov til pårørende til uhelbredeligt syge Som uhelbredeligt syg har man mulighed for at have en pårørende

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan.

Til Nære Sundhedstilbud. Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region Midtjyllands Sundhedsplan. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Til Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Patientinddragelsesudvalgets høringssvar på Region

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Referat af møde om den socialfaglige indsats fremtid i sundhedssektoren 28. september 2015

Referat af møde om den socialfaglige indsats fremtid i sundhedssektoren 28. september 2015 Side 1 af 6 Notat Dato 12. November 2015 MEB Referat af møde om den socialfaglige indsats fremtid i sundhedssektoren 28. september 2015 Tilstede: Merete Labriola, seniorforsker, Klinisk Socialmedicin og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Det handler om, på alle måder, at hjælpe dig tilbage til et godt og selvstændigt liv Du tilbydes hjælp til at få fritidsliv, familieliv og sociale

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Hvad vil jeg sige noget om

Hvad vil jeg sige noget om Hvad vil jeg sige noget om DS politiske prioriteringer efter valget To prioriteringer med særlig vigtighed for jer Sundhedsområdet DRG-taksterne Socialrådgivernes indsats Besparelser i regionerne Ydelsesregistreringerne

Læs mere

Borgernes sundhedsvæsen fra programerklæring til virkelighed -

Borgernes sundhedsvæsen fra programerklæring til virkelighed - Borgernes sundhedsvæsen fra programerklæring til virkelighed - Forbedringsforslag fra kernekunder gennem 15 år. Ellen og Jens Jørgen Madsen Hovedfokus på rollen som pårørende. Den. 6. Oktober 2016 Rigshospitalet

Læs mere

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Århus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7789 2501 www.regionmidtjylland.dk Høringssvar

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Beskrivelse af nøglebegreber i forbindelse med tværsektorielt samarbejde om alvorligt syge og døende patienter i Region Syddanmark 1 Indhold Nøglebegreberne i

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128

Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11. Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, mødelokale B128 Mødeforum: Uddannelsesudvalg for Sygeplejerskeuddannelsen Dato: 30-05-2012 Tid: 12:00 16:00 Journalnr.: U0200-7-04-21-11 Sted: Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1,

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale

Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Hvilke krav stilles til fremtidens sygeplejersker? Dasys uddannelseskonference 8.5.14 Birgitte Rav Degenkolv Vicedirektør, Den Præhospitale Virksomhed Lidt om mig Vicedirektør Den Præhospitale Virksomhed,

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv

Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv HjerneSagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen v/ Lise Beha Erichsen, direktør. Rehabilitering på hjerneskadeområdet set fra et brugerperspektiv De sidste måneder har

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste Område Randers kommune skal yde dækning af hel eller delvis

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet

Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 8. december 2016 i Hjerneskadesamrådet på voksenområdet

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Opfølgning på forløbsprogrammerne i Region Midtjylland den 7. oktober 2013 Overlæge Bente Møller Hjerneskaderehabilitering i Danmark Kommunalreformen

Læs mere

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning

Servicestandard for familieorienteret rådgivning, herunder tilbud om åben anonym rådgivning Tidlig Indsats - Livslang Effekt Formålet med servicelovens 11 er at sikre sammenhæng mellem kommunernes generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft

Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Resume af sundhedsaftale om rehabilitering i forbindelse med kræft Sundhedsaftalen skal ses som et supplement til forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse kræft og som en tillægsaftale

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere