Nej til flere forringelser af akutberedskabet. midt. regionmidtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-379. Nej til flere forringelser af akutberedskabet. midt. regionmidtjylland"

Transkript

1 Nej til flere forringelser af akutberedskabet midt regionmidtjylland 1

2 2

3 Fra: Mona Anker Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :33 Modtaget Dato: :33 Vedrørende: Nej til flere forringelser af akutberedskabet på Djursland - underskrifter Vedhæftninger: SKM_C454e pdf Med venlig hilsen Mona Anker Fuldmægtig Tel Koncernøkonomi - Budget og Finans Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Sendt: 29. maj :29 Til: Mona Anker Emne: Message from KM_C454e 3

4 VS Skive Sygehus Fra: Jette Kristensen Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :41 Modtaget Dato: :41 Vedrørende: VS: Skive Sygehus Med venlig hilsen Jette Kristensen Sekretær Tel Regionssekretariatet Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Henning hagelquist Sendt: 20. maj :32 Til: Bent Hansen Emne: Skive Sygehus Kære Bent ER der noget at grine af??? Godt du kom til besindelse mht akutklinikken i SKIVE Men hvis denne : citat - ""Til gengæld er besparelser i antallet af sengepladser vedrørende genoptræning af hjerneskadede stadig i spil, og det er ikke krystalklart, hvor pladserne i givet fald skal placeres. - citat slut - bliver det - det endelige - ja så kan du godt " RIVE " Skive SYGEHUS ned - så har vi ikke brug for de bygninger på RESENVEJ i SKIVE - Og hvad er der ikke ofret af PENGE i renovation de sidste år på vores gamle dejlige sygehus - 4

5 PS! Passer ikke overens med regeringens udtalelse om, at der ikke skal spares på vores SUNDHED - Mvh Henning Hagelquist // Tjm.// Stat// P - Medlem af Socilademokratiet i SKIVE Æblevej Roslev mail : 5

6 6

7 7

8 8

9 Høringssvar - Redsilkeborg.dk Fra: Niels Hald Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :40 Modtaget Dato: :40 Vedrørende: Høringssvar - Redsilkeborg.dk Dette høringssvar er et tillæg til høringssvar indsendt d.8/5 vedrørende redsilkeborg.dk Red Silkeborg bevar vores Akutlægebil og Sygehus! Dette er et opråb til regionen om at, vi er mange i Silkeborg som er bekymrede over de massive besparelser der er blevet sat os i udsigt. Vi vil behandles ordenligt! Det er IKKE rimeligt at besparelserne skal gå så hårdt ud over Silkeborg! Vi vil med dette initiativ gøre det tydeligt for Region Midtjylland at vi har Danmarks bedste mindre hospital, som Silkeborg bakker op om. Vi har fremtidens sygehus som andre ser op til det giver ingen mening at det er her at besparelserne skal være så markante! i alt har skrevet under på, at de ikke vil finde sig i at så stor en del af besparelserne skal findes i Silkeborg. Sygehuset i Silkeborg er det bedste mindre hospital i Danmark, det giver ingen mening at det er her der skal spares så massivt. En by af Silkeborgs størrelse skal have akutfunktioner herunder også en akutlægebil. På vegne af redsilkeborg.dk Henrik Johansen Med venlig hilsen / Best Regards Niels Hald

10 Lukning af fertilitetsklinik på AUH, Landsfor Fra: Charlotte hold Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :35 Modtaget Dato: :35 Vedrørende: Lukning af fertilitetsklinik på AUH Til den politiske og administrative ledelse i Region Midt Hermed ønsker vi at bakke op om Sjældne Diagnosers høringssvar i forbindelse med lukning af Fertilitetsklinikken på AUH. Med venlig hilsen Charlotte Hold Formand Landsforeningen Huntingtons Sygdom Bystævneparken 23, Brønshøj Tlf

11 Kommentarer til Region Midtjyllands sparekata 11

12 K a m p e n m o d C ystisk F ib ro s e p a k o n to E lle r s t o t m e d e t fa s t b e lp b h v e r m a n e d v ia B e ta lin g sservice K o n ta k t o s p a t l f e lle r in c ff.d k 12

13 13

14 K a m p e n m o d C ystisk F ib ro s e p a k o n to E lle r s t o t m e d e t fa s t b e lp b h v e r m a n e d v ia B e ta lin g sservice K o n ta k t o s p a t l f e lle r in c ff.d k 14

15 Fra: Helle Ousted Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Til: Sendt dato: :06 Modtaget :06 Dato: Kommentarer til Region Midtjyllands sparekatalog med lukning af fertilitetsklinikken på Vedrørende: AUH Skejby Til den politiske og administrative ledelse i Region Midtjylland Cystisk Fibrose Foreningen er blevet bekendt med, at Region Midtjyllands sparekatalog indeholder en lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby. Denne lukning vil berøre foreningens medlemmer og vi fremsender, i vedhæftede dokument, Cystisk Fibrose Foreningens kommentarer til den foreslåede lukning. Venlige hilsner Helle CYSTISK FIBROSE FORENINGEN (CFF) Helle Ousted Sekretariatschef Blekinge Boulevard Taastrup Tlf.: Direkte: Mobil: Cystisk fibrose er en medfødt, arvelig og livstruende sygdom. Cystisk fibrose patienter lever med omfattende behandling og begrænsninger i livet. Deres lunger er modtagelige for bakterier, som ikke rammer raske. Bakterierne fører ofte til kroniske lungeinfektioner, der langsomt ødelægger lungerne. Cystisk fibrose påvirker også fordøjelse, lever og nyre og kan medføre diabetes og osteoporose. I Danmark er der 470 personer med Cystisk fibrose. Knap 200 af dem er børn danskere er bærere af cystisk fibrose genet. 15

16 16

17 Til den politiske og administrative ledelse i Region Midtjylland Mail: 21. maj 2015 Cystisk Fibrose Foreningen er blevet bekendt med, at Region Midtjyllands sparekatalog indeholder en lukning af Fertilitetsklinikken på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby. Intentionen er, at behandlingerne, der udføres på AUH Skejby, fremover skal varetages af regionens øvrige fertilitetsklinikker. Formålet er at spare 11,5 mio kr. Vi er forbløffede over tanken om at lukke fertilitetsklinikken på AUH Skejby, hvis det resulterer i, at kvaliteten i behandlingen forringes eller, at det, som fremsat i høringssvar fra specialisterne på AUH Skejby, kan resultere i, at PDG-behandlingen bliver flyttet til Rigshospitalet. Par der henvises til PGD-behandling på grund af cystisk fibrose har oftest et barn med sygdommen i forvejen, da cystisk fibrose er en sygdom med recessiv (vigende) arvegang. Disse par er således bevidste om risikoen for, at deres næste barn kan blive ramt af sygdommen. Dette kan PGD-behandling sikre ikke sker. Cystisk fibrose er en alvorlig kronisk og livstruende sygdom. Sygdommen er meget behandlingskrævende, og det er voldsomt for både forældrene, og ikke mindst for børnene, at have cystisk fibrose. Personer med cystisk fibrose er meget modtagelige overfor bakterier, og de kan smitte hinanden med særligt alvorlige og resistente bakterier. Deres sygdomsforløb kan derfor forværres ved at være sammen med en søskende eller andet familiemedlem med samme sygdom, hvilket kan resultere i ringere livskvalitet og kortere liv. For par der allerede har børn med cystisk fibrose, som ønsker flere børn, er det således altafgørende, at de kan sikre, at det kommende barn ikke har cystisk fibrose både af hensyn til det endnu ufødte barn, men også for at sikre at sygdomsforløbet, for deres barn med cystisk fibrose, ikke forværres. Cystisk Fibrose Foreningen finder det vigtigt at påpege, at det psykiske pres ved behandlingsmetoden forekommer massivt for de par, som har brug for behandlingen. I et PGD-forløb med 5-8 besøg pr. behandling kan det være svært at se, at det "samfundsøkonomiske regnskab" vinder noget ved at spare 11,5 mio. DKK, jf., at vi tvinger forældre par fra hele landet til at køre til København for behandling. Dette betyder øget transporttid og mere fravær fra arbejdspladsen. par som går i gang med et PDG-behandlingsforløb har ofte et barn med cystisk fibrose i forvejen. Det er derfor ekstra krævende at skulle rejse til København 5-8 gange i et behandlingsforløb. Det øger presset på familier, som i forvejen er i en meget stresset og vanskelig situation. Cystisk fibrose er en meget behandlingskrævende sygdom, hvor familierne typisk bruger 1-2 timer om dagen på behandlingen. Dertil kommer månedlige kontroller på AUH Skejby, og i perioder kan familierne også være indlagt til ekstra behandling. specialisterne fra fertilitetsklinikken på AUH Skejby påpeger synergieffekter ved at have højt-specialiserede funktioner på samme hospital. For familierne med cystisk fibrose er der øget synergi ved, at fertilitetsbehandlingsforløbet kan foretages på ét hospital, som ligeledes varetager behandlingen af cystisk fibrose. Behandling af cystisk fibrose foretages kun på Cystisk Fibrose Centrene på AUH Skejby og Rigshospitalet. foreningen er vidende om, at der er relativt lange ventetider på en PDG-behandling på AUH Skejby, og vi kan derfor frygte, at ventetiden vil blive forøget med færre fertilitetsklinikker i region Midtjylland. Cystisk Fibrose Foreningen opfordrer ledelsen i Region Midtjylland til at sikre, at den foreslåede besparelse ikke fører til kvalitetsforringelse indenfor PDG-behandling samt sikrer, at behandlingen ikke bliver flyttet fra regionen. Med venlig hilsen Cystisk Fibrose Foreningen Helle Ousted Sekretariatschef Sune Schackenfeldt Formand 17 Blekinge Boulevard 2 Tlf Bank Taastrup CVR nr Giro

18 Besparelser i Region Midtjylland- VIA Sundhed VIA University College Notat Til: Region Midtjylland Vedr.: Notat vedrørende Region Midtjyllands forslag til besparelser Resumé I tilknytning til Region Midtjyllands forslag til besparelser ønsker VIA Sundhed med dette notat at pege på særlige opmærksomhedspunkter, der i et uddannelses- og beskæftigelsesperspektiv vækker bekymring. Bekymringerne angår for det første den betydning reduktionen af kliniske diætister, beskæftiget på Region Midtjyllands hospitalsenheder, kan have for den kliniske undervisning af de studerende på Ernæringog Sundhedsuddannelsen og deres senere beskæftigelsesmuligheder. For det andet drejer det sig om omlægning af praktikpladser inden for neurorehabiliteringsområdet fra den vestlige del af regionen til Hammel Neurocenter. Notat vedr. Region Midtjyllands forslag til besparelser NOTAT Udarbejdet af: Bodil Primsø Uddannelseschef Karen Frederiksen Uddannelseschef E: T: Dato: 19. maj /2 Med dette notat ønsker vi i VIA Sundhed at tilkendegive vores bekymringer i forhold til den kliniske undervisning af de studerende på Ernæring- og Sundhedsuddannelsen ved en eventuel reduktion af antallet af kliniske diætister på Region Midtjyllands hospitalsenheder samt ved en omlægning af praktikpladser på neurorehabiliteringsområdet i den vestlige del af regionen. Vi håber, at notatet med sine opmærksomhedspunkter kan indgå i den videre proces vedrørende besparelserne i regionen. De kliniske diætister Det er med stor bekymring, at VIA Sundhed har konstateret, at et af forslagene til besparelser i Region Midtjylland er en reduktion af antallet af kliniske diætister, beskæftiget på regionens sygehuse. VIA Sundhed vurderer, at besparelsen på kliniske diætister kan medføre en række uheldige konsekvenser: Det kan få store konsekvenser for uddannelsen af kliniske diætister, da det vil reducere de studerendes muligheder for at komme i klinisk undervisning på regionens sygehuse. Dertil kommer, at nogle kommuner ikke ser sig i stand til at modtage studerende, da deres tilbud om diætbehandling ikke har en tilstrækkelig høj kvalitet. Der vil således blive et 18

19 betragteligt problem i at opfylde kravene fra Sundhedsstyrelsen, hvis regionens sygehuse må skære ned på bredden i diætbehandlingen og i antallet af studerende, som kan tilbydes praktikpladser. 2/2 Endelig ser VIA udvikling af professionen, som et vigtigt ansvarsområde og har de sidste år samarbejdet med hospitalsansatte diætister om udvikling af metoder til effektiv diætbehandling. Ved en reduktion af disse nærer vi derfor bekymring om, at denne fælles forpligtelse om faglig udvikling kan blive vanskelig at varetage fremadrettet. Omlægning af praktikpladser på neurorehabiliteringsområdet Det fremgår endvidere af Region Midtjyllands forslag til besparelser, at praktikpladserne inden for neurorehabiliteringsområdet i den vestlige del af regionen fremadrettet henlægges til Hammel Neurocenter. I VIA Sundhed vurderer vi, at Region Midtjylland fortsat vil kunne leve op til den samarbejdsaftale, der angår praktikpladser til vore studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, men der vil imidlertid blive tale om forandrede vilkår for disse alene på grund af afstanden til Hammel fra Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Vi ønsker derfor at udtrykke vores bekymring i forhold til betydningen af de konsekvenser, som det kan have for de studerendes studiemiljø samt uddannelse i almindelighed. Med venlig hilsen Aase Lydiksen Direktør VIA Sundhed VIA University College 19

20 Fra: Marianne Wolf Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Til: Berit Bjerre Handberg Hughes Kopi: Sendt dato: :35 Modtaget Dato: :35 Vedrørende: VS: Besparelser i Region Midtjylland Vedhæftninger: Notat til Region Midtjylland.pdf Kære Høringspostkasse, Efter aftale med Ditte Hughes videreformidles her et notat fra VIA Sundhed, der kan betragtes som et høringssvar i f.t. besparelsesforslagene. Sig til, hvis der er spørgsmål m.v. Med venlig hilsen Marianne Wolf Vicekontorchef Tel Mobil nr Koncern HR Sundhedsuddannelser Region Midtjylland Videreuddannelsessekretariatet Videreuddannelsesregion Nord Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Karen Frederiksen (KAFR) VIA Sendt: 19. maj :04 Til: Marianne Wolf Cc: Aase Lydiksen (AAL) VIA; Bodil Primsø (BOPR) VIA; Jonna Frølich (JONF) VIA; Lars Peter Bech Kjeldsen (LPBK) VIA Emne: Besparelser i Region Midtjylland Kære Marianne. I forlængelse af vores tidligere samtale om forslag til besparelser på Region Midtjyllands hospitalsenheder fremsender jeg hermed notat med VIA Sundheds bekymringer i forhold til disse i et uddannelsesperspektiv. Vi håber, at notatet med sine opmærksomhedspunkter kan indgå i den videre proces vedrørende besparelserne i regionen. Tak på forhånd. Med venlig hilsen / Best regards 20

21 Karen Frederiksen Uddannelseschef, PH.D./International chef Associated Dean, PH.D./Head of International Affairs VIA Sundhed VIA University College Hedeager Aarhus N T: E: 21

22 Spareplan ødelægger fleksible indlæggelser, S & SilketOrc Kommune 22

23 Fra: Jette Kristensen Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Til: Sendt dato: :31 Modtaget Dato: :31 Vedrørende: VS: Spareplan ødelægger fleksible indlæggelser Vedhæftninger: image003.jpg Med venlig hilsen Jette Kristensen Sekretær Tel Regionssekretariatet Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Henna Bøgedal (10595) På vegne af Steen Vindum (00729) Sendt: 20. maj :46 Til: Aleksander Aagaard; Anders Kühnau; Anne V. Kristensen; Arne Lægaard; Bent Meinhardt Dyrvig; Bent Hansen; Bente Margrethe Nielsen; Birgitte Svenningsen; Carl Johan Rasmussen; Claus Kjeldsen; Conny Jensen; Erik Vinther; Flemming Knudsen; Hanne Roed; Henrik Fjeldgaard; Henrik Gottlieb Hansen; Henrik Qvist; Ib Bjerregaard; Karina Friborg Due Pedersen; Keld Marstrand Mechlenborg C Wang; John G. Christensen; Jørgen Nørby; Jørgen Winther; Lene Fruelund; Lone Vase Langballe; Morten Pedersen Flæng; Nicolaj Bang; Niels Erik Frisk Iversen; Marianne Carøe; Mette Valbjørn; Ole Davidsen; Ole Jepsen; Olav Nørgaard; Ove Nørholm; Poul Erik Christensen; Steen Jakobsen; Susanne Helene Buch Nielsen; Susanne Benedikte Gaarde; Torben Nørregaard; Ulla Diderichsen Emne: Spareplan ødelægger fleksible indlæggelser Kære regionsrådsmedlem Jeg skriver, fordi jeg er meget bekymret for spareplanen i Region Midtjylland, som blandt andet vil lægge et helt nyt og innovativt patient-initiativ i graven, som jeg mener vil kunne spare mange penge på unødvendige indlæggelser og genindlæggelser. Det handler om fleksible indlæggelser en slags mikroindlæggelser på under ét døgn - af patienter med kroniske sygdomme som fx type 2 diabetes, lungesygdommen KOL, kronisk hjertesvigt, kronisk tambetændelse og kroniske leversygdomme. Jeg er helt med på, at regionshospitalet i Silkeborg også skal bidrage til de prioritereringer, som er nødvendige for at få økonomien til at hænge sammen. Men prioriteringerne skal være af en sådan karakter, at de ikke i urimelig grad straffer de hospitaler, som opnår de bedste resultater. Og derfor giver det ingen mening at straffe et af regionens allermest effektive og innovative hospitaler med krav om at spare 10 %, når alle andre i gennemsnit kun skal spare en tredjedel. Det svarer til, at mine sønner kommer hjem fra skole med rene 12-taller, og så sætter jeg dem ned i lommepenge. Sygehuset i Silkeborg har opnået resultater, der får national og international 23

24 anerkendelse, og Dagens Medicin har to år i træk udnævnt det til Danmarks bedste mindre hospital. Det giver derfor ingen mening, at sygehuset nu skal spare så voldsomt, mens andre går fri. Lige nu er vi i Silkeborg Kommune i dialog med regionshospitalet i Silkeborg om fleksible indlæggelser af patienter med kroniske sygdomme. Det er et innovativt initiativ, der vil blive lagt i graven, hvis spareplanen gennemføres. Fleksible indlæggelser betyder, at hvis patienternes tilstand forværres, kan de døgnet rundt ringe til hospitalet, så de sammen kan vurdere, om en indlæggelse er nødvendig. Hvis det er akut, kan patienterne få en mikroindlæggelse på under et døgn. Det vil kunne spare rigtig mange dyre indlæggelser og genindlæggelser og vil tage trykket af hospitalernes akutmodtagelser. Patienterne vil samtidig føle en større tryghed og sammenhæng i deres behandling. Men det kræver, at regionen ikke skærer alle de medicinske senge væk, der lige nu ligger i spareplanen for regionshospitalet i Silkeborg. Vi må leve med, at regionen vil spare 9 senge helt væk. Men de 29 senge, som regionen vil flytte fra Silkeborg til Viborg, skal efter min opfattelse blive i Silkeborg. De er nødvendige, hvis regionen vil opretholde de effektiviseringer og de innovative patientforløb, som hospitalet i Silkeborg allerede er berømt for internationalt, OG for yderligere at kunne effektivisere gennem et projekt med fleksible indlæggelser. Naturligvis skal regionen spare, når det er nødvendigt, men det skal ske intelligent. Besparelserne skal give mening. Og det gør det ikke her. Jeg mener, at regionshospitalet i Silkeborg rammes urimeligt hårdt af prioriteringerne i regionens forslag til spareplan. Forslagene til besparelser straffer et hospital, der er i stand til både at være økonomisk effektivt og samtidig give en høj kvalitet. Gennemføres spareforslagene fuldt ud, vil hospitalets muligheder for fortsat at arbejde med innovation og nytænkning i sygehussektoren blive stærkt reduceret. Jeg håber, I vil tage hensyn til dette, når I skal foretage de nødvendige prioriteringer i regionen. Venlig hilsen Steen Vindum Borgmester Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg Mobilnr

25 25

26 Det mister man ved at spare 7 millioner kron Det mister man ved at spare 7 millioner kroner på klinisk mikrobiologi Bevar Den faglige kvalitet vil blive reduceret, fordi nedenstående funktioner ikke fuldt ud kan vedligeholdes med de nuværende sparekrav og den afstand, der er til Aarhus. Mikrobiologiske konferencer Mikrobiologer med lokalt kendskab fra Midt-Vest kommer til kliniske konferencer på intensive afdelinger 2-3 gange ugentlig samt visse andre afdelinger 1 gang om ugen. De lokale mikrobiologer har nærmest daglig kontakt til de lokale infektionsmedicinere på Regionshospitalet Viborg og Herning. Det vil fremover typisk være mikrobiologer uden lokalt kendskab, som varetager rådgivningsfunktionen. Mikrobiologer deltager i ugentlige møder med hygiejnesygeplejersker, hvor lokale infektionshygiejniske forhold diskuteres. Dette vil fremover ikke kunne varetages af mikrobiologer med lokalt kendskab. Infektionsforebyggelse og antibiotikapolitik I tæt samarbejde mellem klinikerne og Mikrobiologisk Afdeling foretages forebyggelse af infektioner og overvågning af antibiotikaforbruget på de enkelte afdelinger. I Midt og Vest gøres særlige (men lidt forskellige) undervisningstiltag, som aktuelt ikke eksisterer i den østlige del af regionen, og som risikerer at blive sparet væk. VEST: Mikrobiologer fra Midt-Vest deltager årligt i infektionsregistrering og gennemgår afdelingers antibiotikaforbrug med henblik på at sikre en rationel antibiotikapolitik. MIDT: Mikrobiologer afholder en 1 dags undervisning hvert kvartal om klinisk anvendelse af antibiotika. Alle akutafdelingens KBU læger får denne undervisning, men andet personale kan også deltage. MRSA resistente stafylokker Den vestlige del af Region Midtjylland har stor svineproduktion og dermed hyppigere forekomst af MRSA af svinetypen. Alligevel er det indtil nu lykkedes at undgå sygehusinfektioner. Der foregår hyppig rådgivning fra Mikrobiologisk Afdeling om dette. Infektioner ved og under indlæggelse Op mod 25 % af alle akutte indlæggelser er patienter med infektioner. Desuden vil en stor del af de øvrige patienter udvikle en infektion under indlæggelsesforløbet (op mod 10 %). En hurtig diagnostik og lokal rådgivning er derfor vigtig. Mikrobiologisk Afdeling kommer flere gange ugentlig til kliniske konferencer på blandt andet intensive afdelinger i Midt-Vest. Dette vil blive reduceret væsentligt ved besparelsen. En personlig kontakt og rådgivning er imidlertid vigtig og bør ikke spares væk det betyder på længere sigt mere komplicerede og længere indlæggelsesforløb, der dermed også bliver dyrere. Tab af medicinsk specialviden Regionshospitalet Viborg og supersygehuset i Gødstrup bliver amputeret efter besparelsen pga. besparelsernes skæve fordeling. Den midt-vestlige del af regionen mister arbejdspladser, medicinsk specialviden og tværfagligt undervisningspotentiale. Jo færre specialer, der findes i den midt-vestlige del af regionen, des mindre attraktiv bliver det at arbejde der. Med venlig hilsen 26 Lena H. Kristensen, overlæge Infektionsmedicin Hospitalsenhed Midt Jens Lindberg, overlæge Rajesh Mohey, overlæge Matthias Zaccarin, speciallæge Infektionsmedicin Hospitalsenhed Vest Helga Schumacher, overlæge Mikrobiologi Hospitalsenhed Midt

27 Fra: Jette Kristensen Til: Koncernøkonomi Høringssvar spareplan 1519 (Funktionspostkasse) Sendt dato: :40 Modtaget Dato: :40 Vedrørende: VS: Det mister man ved at spare 7 millioner kroner på klinisk mikrobiologi Vedhæftninger: Det mister man ved at spare på mikrobiologi.docx Med venlig hilsen Jette Kristensen Sekretær Tel Regionssekretariatet Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Fra: Helga Schumacher Sendt: 19. maj :22 Til: Helga Schumacher Emne: Det mister man ved at spare 7 millioner kroner på klinisk mikrobiologi Kære politikere Hermed kort om konsekvenser på besparelser for klinisk mikrobiologi i Region Midtjylland, se venligst vedhæftede fil, teksen kan også læses nedenfor: Det mister man ved at spare 7 millioner kroner på klinisk mikrobiologi Den faglige kvalitet vil blive reduceret, fordi nedenstående funktioner ikke fuldt ud kan vedligeholdes med de nuværende sparekrav og den afstand, der er til Aarhus. Mikrobiologiske konferencer Mikrobiologer med lokalt kendskab fra Midt-Vest kommer til kliniske konferencer på intensive afdelinger 2-3 gange ugentlig samt visse andre afdelinger 1 gang om ugen. De lokale mikrobiologer har nærmest daglig kontakt til de lokale infektionsmedicinere på Regionshospitalet Viborg og Herning. Det vil fremover typisk være mikrobiologer uden lokalt kendskab, som varetager rådgivningsfunktionen. Mikrobiologer deltager i ugentlige møder med hygiejnesygeplejersker, hvor lokale infektionshygiejniske forhold diskuteres. Dette vil fremover ikke kunne varetages af mikrobiologer med lokalt kendskab. 27

28 Infektionsforebyggelse og antibiotikapolitik I tæt samarbejde mellem klinikerne og Mikrobiologisk Afdeling foretages forebyggelse af infektioner og overvågning af antibiotikaforbruget på de enkelte afdelinger. I Midt og Vest gøres særlige (men lidt forskellige) undervisningstiltag, som aktuelt ikke eksisterer i den østlige del af regionen, og som risikerer at blive sparet væk. VEST: Mikrobiologer fra Midt-Vest deltager årligt i infektionsregistrering og gennemgår afdelingers antibiotikaforbrug med henblik på at sikre en rationel antibiotikapolitik. MIDT: Mikrobiologer afholder en 1 dags undervisning hvert kvartal om klinisk anvendelse af antibiotika. Alle akutafdelingens KBU læger får denne undervisning, men andet personale kan også deltage. MRSA resistente stafylokker Den vestlige del af Region Midtjylland har stor svineproduktion og dermed hyppigere forekomst af MRSA af svinetypen. Alligevel er det indtil nu lykkedes at undgå sygehusinfektioner. Der foregår hyppig rådgivning fra Mikrobiologisk Afdeling om dette. Infektioner ved og under indlæggelse Op mod 25 % af alle akutte indlæggelser er patienter med infektioner. Desuden vil en stor del af de øvrige patienter udvikle en infektion under indlæggelsesforløbet (op mod 10 %). En hurtig diagnostik og lokal rådgivning er derfor vigtig. Mikrobiologisk Afdeling kommer flere gange ugentlig til kliniske konferencer på blandt andet intensive afdelinger i Midt-Vest. Dette vil blive reduceret væsentligt ved besparelsen. En personlig kontakt og rådgivning er imidlertid vigtig og bør ikke spares væk det betyder på længere sigt mere komplicerede og længere indlæggelsesforløb, der dermed også bliver dyrere. Tab af medicinsk specialviden Regionshospitalet Viborg og supersygehuset i Gødstrup bliver amputeret efter besparelsen pga. besparelsernes skæve fordeling. Den midt-vestlige del af regionen mister arbejdspladser, medicinsk specialviden og tværfagligt undervisningspotentiale. Jo færre specialer, der findes i den midt-vestlige del af regionen, des mindre attraktiv bliver det at arbejde der. Med venlig hilsen Lena H. Kristensen, overlæge Infektionsmedicin Hospitalsenhed Midt Jens Lindberg, overlæge Rajesh Mohey, overlæge Matthias Zaccarin, speciallæge Infektionsmedicin Hospitalsenhed Vest Helga Schumacher, overlæge Mikrobiologi Hospitalsenhed Midt 28

29 Høringssvar til spareplan, ambulancelægeforen Høringssvar til Region Midtjyllands sparekatalog Ambulancelægeforeningen bestående af præhospitale akutlæger i Region Midtjylland har med stor bekymring læst spareforslaget på det præhospitale område i Region Midtjylland. Ambulancelægeforeningen mener at en fastholdelse det nuværende niveau af akutlægebiler vil medføre følgende fordele, med sundhedsøkonomisk gevinst til følge: 1. Patienterne ses og behandles hurtigt og effektivt af højt specialiserede præhospitale læger, der alle er speciallæger i anæstesi, har stor erfaring i håndtering af kritisk syge og svært tilskadekomne patienter 2. Hurtig og effektiv præhospital lægebehandling er vist i flere videnskabelige undersøgelser at redde menneskeliv, reducere risikoen for komplikationer og senfølger efter alvorlig tilskadekomst. 3. Præhospital tilstedeværelse af en speciallæge i anæstesi betyder at der hurtigt kan ydes sikker og velkvalificeret hjælp ved situationer hvor patienten absolut og hurtigt skal bedøves og have livreddende respirator behandling. 4. Præhospital speciallæges tilstedeværelse betyder at patienterne i helt op til 20 % af tilfældene kan behandles og efterfølgende forblive i hjemmet. Derudover kan tidlig visitation samt opstart af specialiseret præhospital behandling være medvirkende til en mere optimal patient visitation og flow på de akut medicinske modtage afdelinger. I 2014 afsluttede akutlægebilerne over 3000 patienter udenfor sygehus. Patienter der ellers ville være blevet indlagt på sygehus med store økonomiske konsekvenser for Regionen. Det er kun læger, der kan erklære patienter uden sikre dødstegn for døde og afslutte uhensigtsmæssig og uetisk behandling i hjemmet. Andre faggrupper skal igangsætte genoplivningsforsøget og fortsætte til hospital. Det er kun læger der har uddannelse i at varetage den sundhedsfaglige ledelse i tilfælde af storulykker. At reducere beredskabet med 3 akutlægebiler i Regionen vil betyde betydelig serviceforringelse samt skabe utryghed i forhold til ønsket om lige tilgængelighed til akut lægehjælp for borgerne. Ikke mindst i yderområderne vil det være af stor betydning at kvalificeret præhospital behandling og visitation er en vedblivende og tilgængelig mulighed. Intensiv behandling, udført af speciallæger i anæstesiologi kan påbegyndes præhospitalt og dermed undgås unødige tab af livreddende tid. Alle præhospitale læger har minimum 5 års erfaring med in-hospital behandling af kritisk syge patienter og diskussionen hvorvidt præhospitale akutlæger gør en forskel i den sammenhæng synes unødvendig. Alene i 2015 er der fremlagt 4 forskningsprojekter der viser at præhospitale akutlæger i højere grad redder liv og førlighed i forhold til udrykningsenheder med andet personale. Det er ligeledes bekymrende at man ifølge spareforslaget mener at akutlægebilerne kan varetage funktionen som ledsagende læger i forbindelse med interhospitale transporter uden at det vil påvirke den øvrige præhospitale service. Ambulancelægeforeningen er helt enig i at det bør være speciallæger med præhospital erfaring som ledsager patienter mellem sygehusene, men det bør understreges at en sådan ordning kan øge risikoen for at akutlægebilen ikke reelt kan være til rådighed til præhospital behandling af andre mere akut kritisk syge patienter. 29

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet

Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Region Midtjylland Att. Regionsrådet Skottenborg 26 8800 Viborg Holstebro Kommunes og Struer Kommunes høringssvar på Region Midtjyllands spareplan for budget 2016 på sundhedsområdet Holstebro Kommune og

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Høringssvar vedr. Region Midtjyllands spareplan for sundhedsområdet. Yngre læger på Radiologisk Afd., Diagnostisk Center, Regionshospitalet

Høringssvar vedr. Region Midtjyllands spareplan for sundhedsområdet. Yngre læger på Radiologisk Afd., Diagnostisk Center, Regionshospitalet 1-301. Yngre Læger, Radiologisk afd. Silkeborg - Hør Regionshospitalet Hører til journalnummer: 1-21-78-4-14 Silkeborg Radiologisk Afdeling Høringssvar vedr. Region Midtjyllands spareplan for sundhedsområdet.

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER

SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER SAMTYKKE TIL AT UDVEKSLE HELBREDSOPLYSNINGER UDFYLD VENLIGST NAVN: CPR.NR: Vi beder dig læse informationen på bagsiden af dette skema, før du tager stilling til spørgsmålene i nedenstående tre tekstbokse

Læs mere

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening

Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening Nye muligheder med netværk for mennesker med lungesygdomme 1 Program for dagen 10.30 11.00: Velkomst og spændende nye trends inden for lungeområdet v. Danmarks Lungeforening 11.00 11.30: Vedligeholdende

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014

Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedr. Akuthuset i Lemvig, november 2014 Baggrund Region Midtjylland og

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt?

Hospitalsinfektioner - hvordan smittes man og hvorfor går det så ofte galt? HOSPITALS- HYGIEJNE 2014 Paneldebat - hvad har vi opnået de sidste 10 år og hvor skal de næste 10 år føre os hen? KONFERENCE DEN 26. og 27. februar 2014 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra:

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere