Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne kr. om året.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne 2.000 kr. om året."

Transkript

1 dansk fjernvarmes magasin nr. 2 februar 2012 nyheder Nye afgifter koster dyrt Planlagte energi afgifter kommer til at koste forbrugerne kr. om året. ny viden Roadmap for fjernvarmen Vejen til et fossiltfrit samfund går gennem forskning. praksis Nu må solen gerne komme Vejby-Tisvilde Fjernvarme i Nordsjælland er trods naturgasklage og fredet fløjlsgræs på vej med m2 solvarmeanlæg.

2 Fjernvarmecentraler 4 MW flisfyringsanlæg 6 MW oliekedel 2 x 1,5 MW el-kedler Også når det drejer sig om fjernvarmecentraler tilbyder Tjæreborg Industri energi- og miljørigtige løsninger fra ide til færdigt projekt og efterfølgende service. Flis/træpillekedler Gas/biogaskedler Gas/biogasmotorer Olie/biooliekedler El-kedler Solvarmeanlæg Kærvej Tjæreborg Tlf El- og SRO-anlæg Akkumuleringstanke Røggasanlæg Rør- og pumpeanlæg Vandbehandling Mobile kedelanlæg Totalentrepriser Hovedentrepriser Delentrepriser Montagearbejder Forebyggende vedligehold Mange fjernvarmeværker har set fordelene ved Tjæreborg Industris professionelle og kundetilpassede løsninger, og Tjæreborg Industri er i dag markedsførende i Danmark indenfor komplette løsninger til fjernvarmesektoren. Tjæreborg Industri FJERNVARME ENERGI BETON - en stabil og troværdig samarbejdspartner!

3 Nu kan du få mere værdi i varmen Optimer din produktion med det nye PBA system fra Nordjysk Elhandel Vi har udviklet et værktøj, der sikrer dig størst mulig værdi af din varmeproduktion. Et system, som behandler data på værkets produktionsenheder, prisprognoser for elmarkedet og gasmarkedet samt lokale vejrprognoser. Det giver dig optimalt overblik, for en optimal planlægning af din varmeproduktion. Ring til teknisk konsulent Morten Holmsberg på tlf: og hør mere. neas.dk Tlf: Spotproduktion. Blokbud, med variabel fordeling af blokke efter ønsker, forbrug og produktion. Frekvensmarkedet, regulerbare forbrug og produktion, med alle variable ønsker for budvolumen og pris opdeling i alle blokke. Optimal udnyttelse af alle MW på alle enheder på alle tidspunkter. Gas spotpris hentes dagligt direkte ind i marginalprisberegner. Online data for akkumulerings tankindhold, samt prognose for varmeproduktion, herunder også varmeproduktion for f.eks. solvarme. Optimal deltagelse og udnyttelse i både op og nedreguleringsmarkedet. Forberedt på optimering af fremløbstemperatur.

4 Indhold Afgift på varme Den nye regering arbejder, ligesom den tidligere VK regering, med en ny afgift på varme den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift. Dansk Fjernvarme er ikke modstander af afgiften, men vi er modstandere af, at forsyningssikkerhedsafgiften får en form, hvor ineffektiv individuel opvarmning som brændeovne ikke omfattes af afgiften. Og vi er stærkt bekymrede over, at det ser ud til, at husstande tilsluttet de decentrale værker rammes hårdest af de nye afgifter. Forsyningssikkerhedsafgiften skal indrettes, så den rammer alle forbrugere lige uanset opvarmningsform og uanset, hvilken varmeforsyning man er tilsluttet. På rumopvarmning kan det ske ved at opkræve afgiften direkte på energiforbrug i modsætning til de øvrige energiafgifter, der opkræves på brændslet. Forsyningssikkerhedsafgiften på varme kan sidestilles med den PSO-afgift, der opkræves på el og gas. Derfor skal der også som for el og gas reserveres et beløb til forskning og udvikling, der svarer til det niveau, der er i ELFORSK-programmet. Det fremgår desværre ikke præcist, om det kommende lovforslag indeholder en bestemmelse om midler til forskning og udvikling. Men det fremgår trods alt af regeringsudspillet, at forsyningssikkerhedsafgiften skal finansiere tilskud til VE, som ikke dækkes via PSO-ordninger. Dermed bør forskning og udvikling af VE i varme produktionen også være indeholdt i forsyningssikkerhedsafgiften. Kim Mortensen, direktør for Dansk Fjernvarme 4 Leder 6 Smørum Kraftvarme vandt sag om ejendomsværdi 7 Regeringens nye afgifter koster fjernvarme forbrugerne kroner 8 Fjernvarme Fyn runder kunder Nyt projekt skal udvikle fremtidens 10 Smart Grid 12 Regionalmøder på vej rundt i landet 13 Også her er der fjernvarme 14 Vejby-Tisvilde satser på solen 18 Benchmarking giver gevinst på bundlinjen 21 Min dag 22 Strategi for udvikling af fjernvarme 25 Workshop om billigere rørlægning Nye energiafgifter skader 26 den kollektive forsyning Regeringen ønsker at begrænse selskabers 28 fremførsel af skattepligtige underskud 30 Danmark nu også med solvarme Alle varmeværker skal lave 34 en selvevaluering i Strategisk styring eller risikostyring Manglende retningslinjer 38 for grøn fjernvarme 40 Landet rundt 42 Navne 4 Redaktion Redaktør Lone Völcker Journalist Flemming L. Rasmussen Artiklerne må gerne citeres med kildehenvisning. Annoncer og abonnement Informationssekretær Jytte K. Hensen Forside Vejby-Tisvilde etabler solvarme. Forsidefoto Thomas Sørensen Design og tryk Datagraf SK Medlem af Danske Specialmedier 54 MILJØMÆR 6 1T ry ksa g 1 6 Abonnementspris Kr. 740,- årligt ekskl. moms Til udlandet kr. 870,- årligt inkl. forsendelse ING KN Dansk Fjernvarme Merkurvej Tlf Fax Ansvarshavende over for presseloven Formand Uffe Bro NOR DI Fjernvarmen Nr. 2 februar årgang ISSN: Oplag: 3.700

5 Miljøaspektet i at vi skifter en stor del af vores gasforbrug ud med solvarme betød rent faktisk meget for folk. Bestyrelsesformand Karl Terpager Andersen, Vejby-Tisvilde Fjernvarme Læs mere side 14 nyheder Nyt projekt skal udvikle fremtidens Smart Grid Et bredt samarbejde mellem kraftvarmeværker og andre energiaktører skal udvikle fremtidens standarder for kommunikation i elsektoren. Læs mere side 10 Benchmarking giver gevinst på bundlinjen Alle kan opnå fordele med benchmarking. Det mener varmeforsyningschef Karsten Randrup fra Verdo i Randers, der har succes med at bruge benchmarking aktivt. Læs mere side 18 praksis

6 nyheder KORT NYT Husk indberetning 15. februar er deadline for indberetning af realiserede energibesparelser for Indberetning skal ske via bruger-id og pinkode, som værket har modtaget med brev fra Dansk Fjernvarme). For eventuelle spørgsmål i forbindelse med indberetningen kontakt teknisk konsulent Hans Jørgen Rasmussen, Dansk Fjernvarme, Der kan også indberettes via DFF-EDB s Finans- og Forbrugerprogram. For eventuelle spørgsmål kontakt DFF-EDB på Forskning i varmeforsyning Professor Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet, skal i de næste seks år stå for et projekt, som skal se nærmere på de kommunale strategier inden for energiforsyning. Professoren vil undersøge, hvordan kommunerne udnytter fjernvarmens potentiale, og han vil blandt andet nærstudere de juridiske rammer for, hvad kommunerne må, kan og skal i den forbindelse. 6 Smørum Kraftvarme vandt sag om ejendomsværdi Landsskatteretten har bestemt, at værdien af Smørum Kraftvarmes bygninger ikke kan sidestilles med almindelige erhvervslokaler. Det har betydning for ejendomsværdien og dermed skatten. Tekst: Journalist Flemming Linnebjerg Rasmussen, Dansk Fjernvarme Principiel sag om rørføring Vestre Landsret har frifundet Fredericia Kommune I en principiel sag. Spørgsmålet var, om forsyningsledningen, der forsyner hele udstykningen og fører frem til skel på de enkelte grunde, er en del af byggemodningen og derfor en del af grundens salgspris, eller om kommunen kan opkræve udgiften ved siden af. Kommunen havde først tabt sagen ved byretten i, men slipper nu for at skulle tilbagebetale kroner til husejeren. Landsretten slog fast, at husejeren var forpligtet til at betale, da forholdene blandt andet fremgik af salgsmaterialet. K an et kraftvarmeværk sammenlignes med andre erhvervslokaler? Det spørgsmål stod centralt i en sag om ejendomsværdien af Smørum Kraftvarme. En sag, der i hvert fald til dels faldt ud til Smørum Kraftvarmes fordel. Varmeværkets påstand var, at ejendomsværdien af værkets lokaler var sat for højt, og det gav Landsskatteretten Smørum Kraftvarme ret i. Ejendomsværdien blev ganske vist ikke sat helt så langt ned, som værket fandt rimeligt men vigtigst af alt, så anerkendte retten de argumenter, Smørum Kraftvarme fremførte. Retten var ikke enig med os i, hvilken kvadratmeterpris det er rimeligt at fastsætte værdien ud fra. Derfor kom vurderingen ikke så langt ned, som vi syntes, den burde. Men retten var til gengæld enig i de principper, vi lagde til grund for vores argumentation, nemlig at vores lokaler ikke kan sidestilles med almindeligt erhverv, siger Smørum Kraftvarmes direktør, Leif Poulsen. Landsskatterettens afgørelse fastslår altså, at Smørum Kraftvarmes bygninger er indrettet, så lokalerne ikke uden videre kan udnyttes til andre erhvervsformål. Der er motorrum, kedler osv. og det bør afspejles i, at ejendomsværdien ligger på et lavere niveau end tilsvarende erhvervslokaler i samme område. Afgørelsen betyder, at værket fået sin ejendomsværdi sat ned fra 16,1 millioner kroner til 12,7 millioner kroner. Et nedslag på lidt over 20 procent. Kan få betydning for andre Sagen startede for omkring et halvt år siden, da varmeværkets revisor gjorde værket opmærksom på, at ejendomsværdien af værkets bygninger virkede urimeligt højt sat. I første omgang blev sagen indbragt for Vurderingsankenævnet, der dog ikke ville give Smørum Kraftvarme medhold. De påstod sådan set, at vores bygninger ville kunne sælges som enhver anden normal virksomhed. Derfor gik vi videre til Landsskatteretten med sagen, fortæller Leif Poulsen. Han vurderer, at afgørelsen kan få betydning for mange danske varmeværker. Det virker oplagt, at andre kan læne sig op af samme argumentation, hvis de også opfatter deres ejendomsværdi som urimelig høj. Jeg er ikke i tvivl om, at andre kan gøre det samme som os. Værkerne er jo mere eller mindre ens, vurderer Smørum Kraftvarmes direktør. Princippet er afgørende Afgørelsen gælder bagudrettet til også at omfatte Men hvor meget værket kommer til at spare på den sænkede ejendomsværdi er endnu ikke beregnet. Vi ved det ikke endnu. Men det vigtigste er næsten også, at tingene går ordentligt til, og at værdien af en bygning som vores ikke per refleks sidestilles med noget helt andet. Det er princippet, der er afgørende, fordi det betyder, at værdifastsættelsen fremover foregår korrekt, fastslår Leif Poulsen. J

7 nyheder Regeringens nye afgifter koster fjernvarme forbrugerne kroner NOx- og forsyningssikkerhedsafgift kommer til at koste kassen for fjern varmeforbrugerne. Værst ser det ud til at ramme små værker. Til gengæld slipper træpillefyr, brændeovne og varmepumper for afgifterne. Tekst: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen, Dansk Fjernvarme, R egeringens nye afgifter kommer for alvor til at ramme fjernvarmeforbrugerne på pengepungen. Cirka kroner må en almindelig fjernvarmeforbruger i gennemsnit forvente at forhøje varmebudgettet med. Ikke fordi varmen bliver dyrere at producere, men udelukkende fordi fjernvarme bliver hårdt afgiftsramt med både den nye NOx-afgift og den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift. Hvor NOx rammer med gennemsnitligt 180 kroner pr. standardhus, tonser forsyningssikkerhedsafgiften igennem med cirka kroner. En udvikling Dansk Fjernvarme kæmper for at inddæmme skadevirkningerne af, da afgiften rammer skævt. Biomasse kun sundhedsskadelig i fjernvarme NOx-afgiftens femdobling kom først, og er vedtaget i forbindelse med den nye finanslov. Skatteminister Thor Möger Pedersen forsikrede, at mangedoblingen skete for at sikre danskernes sundhed og miljøet. Men han undlod i samme ombæring at afgiftsbelægge de brændeovne og træpillefyr, som rent faktisk står for omkring en fjerdedel af det samlede forbrug af træ til opvarmning. Da en afgiftsstigning på fjernvarme skævvrider konkurrenceforholdet mellem kollektiv og individuel opvarmning, vil der med stor sandsynlighed komme endnu flere brændeovne og træpillefyr. Det skyldes, at boligejerne ikke har sundhed og miljø øverst på den privatøkonomiske dagsorden. NOx rammer paradoksalt nok et af regeringens store satsningsområder hårdt, nemlig biogas. NOx-afgiften stiger med cirka 700 kroner for et standardhus med fjernvarme baseret på biogas. Såvel individuel naturgas som oliefyr rammes også af NOx, men ikke så meget som biogas og biomasse. Faktisk er det næsthårdest ramte brændsel træpiller men vel at mærke kun de træpiller, der bruges til fjernvarme. Dem, folk putter i deres individuelle træpillefyr, går som nævnt fri af afgifterne. Skorstensafgift Forsyningssikkerhedsafgiften er en del af de igangværende energipolitiske forhandlinger. Den rammer også skævt, for den omfatter kun de opvarmningsformer, der er reguleret i forvejen. Altså ikke individuelle træpillefyr, individuelle varmepumper og brændeovne. Dermed skævvrides konkurrenceforholdet også her, men afgifterne kunne meget let bredes ud, så de rammer alle. Eksempelvis ved at indføre en form for skorstensafgift eller måske BBR-baseret opvarmningsafgift for de boligejere, der ikke har fjernvarme, naturgas eller oliefyr. For brændeovnenes og træpillefyrenes vedkommende kunne afgiften pålægges i forbindelse med skorstensfejerens lovpligtige besøg. Desværre er det også sådan med de nye afgifter, at de rammer barmarksværkerne meget hårdt. Netop de dyreste barmarks værkers økonomiske situation er også en del af de energipolitiske forhandlinger. J 7

8 nyheder Fjernvarme Fyn runder kunder Fjernvarme Fyn A/S har rundet kunde nummer , som blev familien Kökten, der snart kan flytte ind i deres nye hus i Odense NØ. Tekst: Fjernvarme Fyn Foto: Fjernvarme Fyn E n milepæl i Fjernvarme Fyns historie blev rundet, da Hamza Kökten og hans familie med deres nye hus i bydelen Seden blev fjernvarmekunde nummer For Hamza Kökten har det ikke været et svært valg. Inden for Fjernvarme Fyns forsyningsområde er fjernvarme den billigste og mest brugervenlige varmekilde. - Entreprenøren nævnte jordvarmeanlæg som en mulighed, men det ville tage mindst 8-10 år at tjene etableringsomkostningerne ved et jordvarmeanlæg ind, siger Hamza Kökten. For Hamza Kökten er det vigtigt, at der er en meget høj leveringssikkerhed ved fjernvarme. Desuden fylder fjernvarmeinstallationen ikke alverden, og det er nemt at følge forbruget via Fjernvarme Fyns hjemmeside eller via Fjernvarme Fyns nye smartphoneapplikation. Fjernvarme er samtidig en miljøvenlig varmekilde, der i Odense blandt andet kommer som overskudsvarme fra elproduktion, fra industrien og fra nedbrydning af Fjernvarme Fyns direktør, Jan Strømvig, overrakte et gavekort på et års gratis rum bidrag og en kurv med lækkerier til Hamza Kökten, der blev kunde nummer affald på lossepladsen. Fjernvarme Fyn arbejder således på optimal udnyttelse af råstoffer, så der udledes mindst muligt CO2. Fra Odense til Barcelona Fjernvarme Fyn er en af Europas største og ældste forsyningsvirksomheder. Siden starten i 1929 er Fjern- Fjernvarme-app til smartphones Som den første varmeforsyning har Fjernvarme Fyn lanceret en applikation, som gør det muligt for kunderne at følge deres forbrug via smartphones. Ud af kunder har ca elektroniske målere. De kan følge deres forbrug via applikationen, der både findes til Apple og Android Market. Kunderne kan desuden opsætte forbrugsovervågning og blive advaret, hvis forbruget er over eller under en vis grænse. varme Fyns net vokset markant og består i dag af cirka km rør, hvilket svarer til afstanden fra Odense til Barcelona. I de senere år er nettet hvert år udbygget med 17 km og der er tilsluttet cirka 500 nye kunder. Fjernvarme Fyn leverer varme til cirka 99 procent af de mulige kunder i Fjernvarme Fyns forsyningsområde. Fjernvarme Fyn sikrer således varme og varmt vand til fynboer i Odense og Otterup. For at markere at Fjernvarme Fyn nu har rundet kunde nummer , overrakte administrerende direktør Jan Strømvig et gavekort på ét års gratis rumbidrag og en kurv med lækkerier til Hamza Kökten. J Tilmeld dig vores NYHedsBreve på 8

9 Vi GØR DET LET AT TRÆFFE DE RiGTiGE BESLUTNiNGER Elmarkedet er i konstant bevægelse. Vi følger udviklingen tæt døgnet rundt for at tilbyde dig den bedst mulige rådgivning om finansiel prissikring og risikostyring. Med os som partner får du et fundament af viden, som gør det let at træffe de rigtige beslutninger på et omskifteligt marked. Kontakt os hvis du vil vide mere: Tlf.: eller

10 nyheder Fremtidens Smart Grid 2.0 giver mulighed for standardiseret kommunikation mellem alle aktører i elsektoren - og dermed også øget konkurrence. Kraftvarmeværker kan lettere og billigere skifte mellem balanceansvarlige, og besparelserne kommer i sidste ende forbrugerne til gode. Nyt projekt skal udvikle fremtidens Smart Grid Et bredt samarbejde mellem kraftvarmeværker og andre energiaktører skal udvikle fremtidens standarder for kommunikation i elsektoren. Energinet.dk efterlyser projektdeltagere. TEKST: Journalist Torben Lindberg, Energinet.dk, illustration: Energinet.dk C HPCOM er navnet på et projekt, som de kommende år skal forbedre kommunikationen i elsektoren og være med til at definere fremtidens standarder for kommunikationen mellem elproduk tionsanlæg og andre aktører. Den tidligere klima- og energiminister Lykke Friis kaldte det danske elsystem for Smart Grid 1.0. Nu er planen at udvikle Smart Grid 2.0, siger forsknings- og miljøchef Kim Behnke fra Energinet.dk. Han efterlyser projektdeltagere, som vil være med til at udtænke og teste fremtidens internetbaserede kommunikation mellem blandt andre kraftvarmeværker, balanceansvarlige, elmarkedet, netvirksomheder og Energinet.dk. Øget konkurrence Danmark er langt fremme internationalt, og vi kan være med til at definere de internationale standarder for kommunikation i elsektoren, hvis vi 10 fortsat går forrest. Bedre kommunikation er også en forudsætning for at øge konkurrencen og effektiviteten til gavn for forbrugerne, siger Kim Behnke. Teknisk konsulent John Tang, Dansk Fjernvarme, er enig: En standardiseret kommunikation vil gøre produktionen af el og varme nemmere og meget billigere. Det vil blive lettere at fjernbetjene kraftvarmeværkerne i forhold til, hvornår de skal køre eller ikke køre. For kraftvarmeværkerne bliver det desuden lettere at skifte mellem de balanceansvarlige, hvilket vil øge konkurrencen, siger John Tang. Han mener også, at en fælles internetbaseret standard for kommunikationen vil give færre fejlmuligheder, fordi kommunikationen ikke skal oversættes mellem så mange systemer. Samtidig vil en fælles standard sænke prisen på det kommunikationsudstyr, som kraftvarmeværkerne installerer. I den sidste ende vil det også betyde lavere priser for forbrugerne, siger John Tang. Mindre stress i nettet Henrik Hansen, civilingeniør i Dansk Energi, ser også fordele i, at elsektoren lettere kan snakke sammen fremover. Det giver ikke mening, at vi bruger så forskellige systemer i dag. I forhold til de balanceansvarlige har vi forskellige systemer, så det vil øge konkurrencen, hvis vi finder et fælles system. Samtidig kan bedre kommunikation tage stress af nettet, fordi der er bedre overblik over, hvad der foregår, og dermed bliver det lettere for eksempel at integrere solceller hos forbrugerne, som ellers vil presse spændingen op, siger Henrik Hansen. Realisering af politiske mål Direktør Per Kristensen fra Brædstrup Fjernvarme mener, det er vigtigt at se på hele energisektoren for

11 nyheder at realisere de politiske visioner om fremtidens energisystem. Vi skal ikke kun se isoleret på el, kraftvarme og fjernvarme. Vi skal løfte osteklokken og se det hele i et bredspektret perspektiv. Det er lodret umuligt at nå de politiske VE-mål uden nye kommunikationsstandarder, og derfor er de nødvendige at realisere, siger Per Kristensen. Han forudser også, at bedre kommunikation kan medvirke til at optimere elsystemet i Danmark. Meget firkantet sagt kan man måske spare kostbare elektrisk udlandsforbindelser ved at udnytte de indenlandske ressourcer bedre - altså holde strømmen herhjemme. Forsknings- og miljøchef Kim Behnke fra Energinet.dk ser også muligheder for, at netselskaber får bedre muligheder for teknisk styring: Fremover vil netvirksomheder ikke bare være passive leverandører af kabler og transformere. De kan medvirke til at styre distributionen af el, og dermed kan vi opnå samfundsøkonomiske fordele, fordi vi kan udnytte elnettet bedre og for eksempel spare etablering af ekstra kabler, siger Kim Behnke. Apps til forbrugerne Som følge af bedre kommunikation i elsektoren, kan forbrugerne for- mentlig også få flere og mere detaljerede informationer, som kan påvirke deres forbrug. Hvis vi skal vænne forbrugerne til tænke over deres el- og varmeforbrug, så skal der være en driver. Der er ny informationsteknologi vigtig. Energisektoren halter lidt bagefter på markedet for applikationer til smart phones og lignende. Jeg tror, det er vigtigt, at hele energisektoren kommer op i et højere gear i forhold til anvendelse af informationsteknologi, siger direktør Per Kristensen, Brædstrup Fjernvarme. Også aut. elinstallatør John Dam fra Tjæreborg Industri A/S mener, det er vigtigt at få udviklet bedre og ensartet kommunikation i elsektoren. Det er vigtigt at få udviklet en standard, hvor det nødvendige er med. Samtidig skal standarden ikke indeholde noget, som er så specifikt, at den kun kan opfyldes ved brug af et bestemt produkt. Deltagere søges CHPCOM-projektet trækker blandt andet på erfaringerne fra Puddel- og Celleprojekterne, som afprøvede behovet for online-kommunikation mellem værker og deres balanceansvarlige samt testede styring, regulering og overvågning af el-systemet og opretholdelsen af den høje forsyningssik- kerhed i takt med den stadig stigende mængde decentral elproduktion. CHPCOM tager også afsæt i de eksisterende internationale standarder, IEC Energinet.dk vil gerne have interesserede anlægsejere, balanceansvarlige og netvirksomheder til at melde sig hurtigst muligt. I løbet af marts vil Energinet.dk vende tilbage og måske stille uddybende spørgsmål, hvorefter projektdeltagerne bliver udvalgt. Derefter nedsættes en styregruppe med repræsentanterne for deltagerne og branchens organisationer Dansk Energi, Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Deltagerne i projektet får både økonomisk og teknisk hjælp til installation af det nødvendige udstyr, og Energinet.dk står for kontakten til de internationale aktører og fora. J Vil I være med? Du kan læse mere om projektet CHPCOM på hjemmesiden Du kan også kontakte senioringeniør Carsten Strunge, Energinet.dk, på telefon eller Vi er med til at gøre fjernvarmen grønnere Fleksibilitet og billigste produktionspris.....supplering af kraftvarmeanlæg optimering udskiftning Kedelanlæg for flis halm eller træpiller Solvarme Biogas Bioolie Elkedler Varmepumper Energioptimering / udnyttelse af spildvarme Kontakt os og hør om vore løsninger tilpasset Jeres behov Finsensvej 3, DK-7430 Ikast Telefon: , Fax:

12 nyheder John Tang fra Dansk Fjernvarmes sekretariat fortæller på regional møderne om, hvilke mulig heder der er for at installere varme pumper på fjernvarmeværker. Regionalmøder på vej rundt i landet I løbet af februar og marts holder Dansk Fjernvarme regionalmøder ni forskellige steder i landet. Første gang er i 22. februar. TEKST: Journalist Lone Völcker, Dansk Fjernvarme FOTO: Nils Rosenvold 12 I Dansk Fjernvarmes kalender er februar ensbetydende med starten på årets regionalmøder. Sådan er det også i år, hvor det første møde afvikles 22. februar. Det sker i Fjernvarmens Hus i, og herfra bevæger regionalmødekaravanen sig de næste tre uger gennem landet med 10 møder i ni forskellige byer. Sekretariatet stiller med et fast hold på fire, nemlig økonomisk konsulent Birgitte V. Faaborg, direktør Kim Mortensen, teknisk konsulent John Tang og teknisk konsulent Mogens H. Nielsen. Desuden bidrager en håndfuld eksterne foredragsholdere med viden fra hvert sit område. Et medlem af Dansk Fjernvarmes bestyrelse deltager i hvert regionalmøde og giver et indblik i, hvad bestyrelsen arbejder med lige nu, og i bestyrelsens politiske mærkesager. Mødedeltagerne er meget velkomne til selv at komme med input til bestyrelsen. Programmet kommer omkring en række af de emner, der er aktuelle for Dansk Fjernvarmes medlemmer lige nu. Et af de emner, der fortsat er meget oppe i debatten, er tarifstrukturen. Mogens H. Nielsen giver i sit indlæg forslag til, hvordan værkernes tarifstruktur kan sammensættes, så den motiverer til effektivisering og understøtter den samfundsudvikling, der finder sted. Der vil ved indlægget blive lagt op til debat mellem regionalmødedeltagerne. Muligheden for at installere varmepumper på fjernvarmeværket er emnet for det indlæg, John Tang og Per Hougaard Sørensen fra DFP på skift står for. De kommer ind på mulige varmekilder, barrierer og ikke mindst løsningsmuligheder. Nævnsmedlemmer i Ankenævnet, Mogens Christensen og Carl Hellmers, holder et indlæg under overskriften Også I kan få en sag i Ankenævnet, hvor de deler ud af deres viden om, Regionalmøder februar 28. februar Kibæk 29. februar Odense 1. marts Aabenraa 6. marts Aarhus 7. marts Glyngøre 8. marts Sæby 13. marts Maribo 14. marts Roskilde 15. marts hvordan man undgår at få en dårlig sag, når tvisten med forbrugeren ikke kan undgås. Arbejdsmiljøet er i fokus i indlægget: Nyt om krav og systemer til brugsanvisninger på kemiske produkter, som holdes af Ejner Paaske Jensen fra Bureau Veritas HSE. Selvevaluering er et af de nye krav, værkerne skal opfylde, og Birgitte V. Faaborg fortæller i sit indlæg om, hvordan en selvevaluering af værkernes regnskabsaflæggelse gennemføres. Desuden kommer hun ind på, hvordan værket får udarbejdet en rapport og erklæring af en anden end værkets egen revisor. Kim Mortensen står for dagens sidste indlæg og giver sit bud på, hvilke politiske og strategiske udfordringer Dansk Fjernvarme står overfor frem mod Hvad mener han, der skal til for at forstærke fjernvarmens position i de kommende år? Ved mødets slutning er der tid til spørgsmål og mulighed for debat. J Tilmelding til regionalmøderne kan ske på vores webside:

13 Hvor er vi? Kommunikationsbureauet, Group 727, har 52 ansatte og beskæftiger sig med alle opgaver inden for markedsføring og kommunikation. Selskabet ligger med en TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen foto: Group 727, Skanderborg synlig placering ud til motorvejen ved Skanderborg, hvor vartegnet, en Boeing , fungerer som blikfang. Flyet er samtidig indrettet til lounge og mødelokale. Boeing 727 ved E45 er der fjernvarme også her Hvor meget varme bruges? 727 har ikke en særskilt opgørelse over fjernvarmeforbruget i flyvemaskinen, der indgår i det samlede forbrug for hele virksomheden. Hvordan fungerer varmesystemet? Fjernvarmen kommer ind i Group 727 s hovedbygning på normal vis. Derfra ledes den over i flyet via en ledning, der løber få meter under græsset og derfra op via flyets forreste hjul. I flyets lastrum findes en varmeveksler, som afgiver fjernvarmen til varm luft, der blæses op i flyet via riste i gul- Kilde: Flemming Kok, direktør 727 Communications. Indtil 2003 hed firmaet HC Gruppen, men tog derefter sit navn efter den udrangerede flyver. Siden er det gået stærkt for virksomheden, der er vokset markant. Bonus-information: Flyvemaskinen er købt for 2,3 millioner kroner i Den kom på vingerne i 1974, men blev i England købt af et leasing-selskab, der plukkede den for de værdifulde reservedele. Hvilken særlig betydning har varme netop her? Flyvemaskinen er i og for sig et mødelokale som så mange andre. Selvom rammerne er anderledes, kunne de ikke udnyttes uden stabil varme. Største udfordring ved varme? Der har været udfordringer med at varme en flyvemaskine op. Sådan en er nemlig nærmest slet ikke isoleret. I starten havde flyet kun den opvarmede luft fra fjernvarmen. Det var ikke nok på de koldeste dage. Hvor længe har stedet haft fjernvarme? Flyvemaskinen kom til i vet. På de koldeste dage suppleres med eldrevet varme.

14 praksis Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen Foto: Thomas Steen Sørensen/Colorrange 14 M udder. Det brune pløre er et tydeligt bevis på, at regnen for nylig har væltet ned. Men efter regn kommer som bekendt sol, og derfor giver det alligevel en slags mening, at netop mudder for tiden udgør det underlag, der fremover vil huse et nyt stort solvarmeanlæg ved den nordsjællandske by, Vejby. Kranfører Ole Oleesen og hans kollegaer bevæger sig rundt i det smattede underlag og arbejder på at gelejde de sidste solpaneler på plads. En overgang svæver et solpanel i luften og fanges symbolsk af lysets stråler, inden hænder med arbejdshandsker griber fat og trækker det mod dets plads på jorden. Snart er alle rækkerne monteret og tilbage står det afsluttende arbejde med at slutte anlægget til Vejby-Tisvilde Fjernvarmes værk, der ligger et par hundrede meter væk på den anden side af en lille mark. Dermed har Danmark snart fået endnu et solvarmeanlæg i stor skala og endnu et varmeværk kan se frem til at lade solens stråler gøre en del af det arbejde, den dyre og ikke mindst CO2-belastende, naturgas indtil nu har klaret. Solvarmeanlægget gør os først og fremmest langt mindre sårbare over for fremtidige prisstigninger på naturgas og så er det grøn energi. Derudover giver sol-

15 praksis Vejby-Tisvilde satser på solen Sommer og sol er i år ekstra velkomne gæster hos de nordsjællandske landsbyer Vejby og Tisvilde. Nu kan byernes fælles varmeværk nemlig få gavn af solens stråler via et stort solvarmeanlæg. varmen og den nye akkumuleringstank os langt flere håndtag at skrue på. Vi kan bruge anlægget mere fleksibelt og eksempelvis ofte tilpasse brugen af motorerne til priserne på elmarkedet, fortæller værkets formand, Karl Terpager Andersen. Stor opbakning Vejby og Tisvilde har haft fjernvarme siden 1997, hvor 520 forbrugere kom med. Det tal er siden stille og roligt vokset til 573. Værket er grundlagt som naturgasfyret kraftvarmeværk og har fra starten haft en varmepris i den høje ende af prisstatistikken. I 2008 blev det faktum forværret, da gasprisen tog et gevaldigt hak opad, og det førte til debat om værkets fremtid. Eller fak- tisk om det overhovedet skulle have en fremtid. Situationen betød, at vi var nødt til at hæve prisen i løbet af året, selvom den også var hævet alle rede fra starten. Det var selvfølgelig ikke populært, og det startede en debat om fremtiden, hvor alle mulig heder reelt var i spil, fortæller værkets kasserer, Leif Nielsen. I stedet for at lukke og slukke for kraftvarmeværket valgte et klart flertal på mere end 90 procent af de fremmødte forbrugere ved generalforsamlingen i 2009 at stemme for at gå en mere offensiv vej og satse på et solvarmeanlæg som fremtidens løsning. De gav dermed bestyrelsen mandat til at arbejde videre med sagen. På generalforsamlingen året efter var solvarmeanlægget igen på dagsordenen, og 15

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger dansk fjernvarmes magasin nr. 12 December 2012 reportage: Landsmøde 2012 ny viden Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger betyder, at kalkulationsrenten skal ned for at nå grønne

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012.

Fuld gas på gyllen. Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. dansk fjernvarmes magasin nr. 7/8 JULI/AUGUST 2012 nyheder Folkemøde med fjernvarme Fjernvarmen er populær på Bornholm. Også blandt deltagerne i Folkemødet 2012. ny viden Fjernvarme er billigere end naturgas

Læs mere

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser.

Overblik under asfalten. Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 10 OKTOBER 2013 NYHEDER Lad Dansk Fjernvarme klare energibesparelserne Nu tilbyder Dansk Fjernvarme fælles indkøb og håndtering af energibesparelser. NY VIDEN Er det slut

Læs mere

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger.

Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 4 APRIL 2014 NYHEDER Timeout for kommercialisering Dansk Fjernvarme opfordrer til at tage en tænkepause og undgå forhastede beslutninger. NY VIDEN Ny rapport: Varme som service

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

Spar på energien! Spar på energien!

Spar på energien! Spar på energien! Spar på energien! Kraftvarme Spar på energien! lllll NYT lll Spar på energien! Foreningen Danske Kraftvarmeværker og DFP har sammen taget initiativ til et nyt branchetilbud omkring opfyldelse af fjernvarmeselskabernes

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 3 2015 Tema: Energibesparelser Gaskunder er bedst til at spare på energien Gasselskaber tæt på energisparemål Rekorddeltagelse til Gastekniske Dage +15 %

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

NYT lll. Kraftvarme. Her kommer de fra? Gartneriet Ellelund I/S. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Program vedlagt

NYT lll. Kraftvarme. Her kommer de fra? Gartneriet Ellelund I/S. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Program vedlagt Kraftvarme lllll NYT lll N U M M E R 1 1 7 J U N I 2 0 1 2 Program vedlagt ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT ÅRETS ENERGIKONFERENCE 2012 Så er vi her igen Samme sted Samme tidspunkt Samme pris Onsdag den 3.

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder december 2006 SÆRNUMMER OM ENERGI Konkrete energibesparelser i 9 medlemsvirksomheder, nye energipolitiske toner, mangel på

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation NR. 1 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 1 2014 #SMART ENERGI Fremtidens hjem bygger på åben kommunikation SIDE 08 10 Horizon 2020: EU uddeler de næste syv år 525 mia. kr. Sådan får din virksomhed

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2014

PROFILMAGASIN MAJ 2014 PROFILMAGASIN MAJ 2014 10 Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008. Naturgassen under pres? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2008 Naturgassen under pres? VIGTIGT Opdag CO-udslip og undgå ulykker! Dårlig vedligeholdelse af gasfyr og forbrændingsanlæg har på det seneste ført til

Læs mere