VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for"

Transkript

1 VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014

2 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere Regnskabet Nye forbrugere Salg af varme Indbetaling/udbetaling Næste års a contorater Returtemperatur og motivationstarif Forbrugerservice Udskiftning af fjernvarmevekslere Tilslutningsbidrag Energibesparelser Ændring af regnskabsår Konvertering af naturgasforbrugere til fjernvarmeforbrugere Energipriser Skagen Varmeværk Produktion Kraftvarmeværket Skagen Forbrænding Fiskernes Fiskeindustri Kedelcentral Energipriser Gas og el-marked Afgifter Ledningsarbejder År År Andet Personale Skagen Varmeværks strategi og målsætning

3 Forbrugerne: Regnskabet 2014 Året er afsluttet med et overskud på kr ,- Nye forbrugere Ved sidste regnskabsafslutning havde vi 2476 forbrugere. Pr var tallet oppe på Det er dog ikke alle sammen nye forbrugere. Sømandshjemmet, som tidligere talte 1 forbruger, er nu bygget om til lejligheder, og tæller nu 25 forbrugere. Salg af varme Der var budgetteret med et salg på MWh beregnet efter forbruget i 2013/14. Et normal år har graddage, og i perioden april til december 2014 var der dage. Salget blev MWh, altså MWh mindre end forventet, grundet det varme forår og den milde vinter. Indbetaling/udbetaling Der skal i år tilbagebetales kr ,- til forbrugere Tilbagebetalingen modregnes i rate forbrugere skal indbetale kr ,-. Hos 2 forbrugere går årsafregningen i 0. Næste års a contorater Sidste års aconto rater var 562,50 kr./ MWh. I 2015 budgetteres 500 kr./ MWh. Sammenligning af varmepriser beregnes ud fra et standard hus, der har et varmeforbrug på 18,1 MWh/år og er på 130 m2. Hermed bliver sammenligningen ens værkerne imellem. For 2014 var prisen for et standardhus ved Skagen Varmeværk ,25 kr. For 2015 er prisen kr. Returtemperatur og motivationstarif I 2014 fik 1273 forbrugere kr. tilbage og 727 forbrugere skulle betale kr. I neutralområdet mellem 39 grader og 41 grader var der 515 forbrugere, der ikke blev berørt af tariffen. Forbrugerservice Hvis der er problemer med anlægget, kan varmeværkets kontor kontaktes. Telefon , eller gerne på mail: Vi vil vurdere, om der er behov for en VVS installatør, eller vi selv kan løse problemet på stedet. Udskiftning af fjernvarmevekslere Når fjernvarmeanlægget bliver renoveret eller skal udskiftes, skal der i forhold til varmenormen monteres vejrkompensering på anlægget. Til nye units ydes der kr. i tilskud fra varmeværket. Ved splitanlæg udleveres de nødvendige dele samt vejrkompensering. Der ydes ikke tilskud til splitanlæg udover de nødvendige komponenter. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget er ændret fra kr. til kr. inkl. moms 3

4 Energibesparelser Varmeværkets andel af forsyningsselskabernes energispare bidrag er nu MWh./år. Da administrationen er meget omfattende og tidskrævende, har bestyrelsen valgt at lade HMN (det lokale naturgasselskab) foretage denne ydelse. Hvis der foretages energirenoveringer i en bolig, henviser værket til HMNs hjemmeside, hvor man kan søge om tilskud til den besparelse renoveringen medfører. Ændring af regnskabsår Regnskabsåret er nu fra den til var kun på 9 mdr. nemlig fra den til Konvertering af naturgasforbrugere til fjernvarmeforbrugere I Skagen er der mange ejendomme, der er opvarmet med naturgas. Vi har allerede konverteret Lindevejs børnehave og 4 ældre boliger. I år er andelsboligforeningerne Hebronvej, Wiltonvej og Orionvej tilsluttet fjernvarme. Der arbejdes nu med Stuhrsvej, Hjælmevej Revlingevej og Grårisvej. Color Hotel har skrevet kontrakt i januar. For at forsyne hotellet skal vi passere dette område. Vi har nu lavet et projektforslag, der skal i høring i foråret. Området har ikke tilslutningspligt, så det er op til den enkelte husstand at vurdere, om de vil have fjernvarme fremfor gas eller olie. Udover nævnte har vi fået henvendelser fra Nordbyen mfl. Det vil vi arbejde videre på det kommende år. 4

5 Energipriser Varmepriser Skagen Varmeværk /14 Forbrug normalhus 18,1 MWh (15,5 Gcal) Effektbidrag 325 m³ rum, BBR 130 m² Effekt Målerleje I alt Moms I alt incl. Gcal/MWh bidrag Abonnem. Moms Kr. Kr. moms kr ,00 11,00 22% 9.178, , , ,00 11,00 22% 9.178, , , ,00 11,00 22% 9.178, , , ,00 11,00 330,00 22% 9.508, , , ,00 10,50 330,00 25% 9.190, , , ,00 9,50 330,00 25% 9.021, , * 296,70 9,00 330,00 25% 8.625, , , ,40 8,75 350,00 25% 8.486, , , ,40 8,75 370,00 25% 8.506, , , ,40 7,50 390,00 25% 8.119, , , ,40 7,50 410,00 25% 8.139, , , ,40 6,60 550,00 25% 7.987, , , ,00 6,60 600,00 25% 7.632, , , ,00 6,60 650,00 25% 9.130, , , ,00 6,60 700,00 25% 9.180, , , ,00 6,60 750,00 25% 9.230, , , ,00 6,60 800,00 25% 9.280, , , ,00 6,60 850,00 25% 8.606, , , ,00 6,60 900,00 25% 8.656, , , ,00 6,60 950,00 25% 8.706, , , ,00 7, ,00 25% 9.157, , , ,00 7, ,00 25% 9.660, , , ,00 7, ,00 25% 9.710, , , ,00 7, ,00 25% 7.950, , , ,00 7, ,00 25% , , , ,00 18, ,00 25% , , , ,00 18, ,00 25% , , , ,00 18, % , , , ,00 18, % , ,00 *Skift til MWh afregning På Energitilsynets hjemmeside eller kan man se anmeldte varmepriser for 428 værker i Danmark. 5

6 Produktion: Kraftvarmeværket Motorerne har i 2014 produceret MWh varme og MWh el. El-kedlen har produceret 707 MWh i år. Skagen Forbrænding Forbrændingsanlægget leverede MWh i regnskabsåret. Januar 2015 meddelte Forsyningen, at forbrændingsanlægget lukker efter fyringssæsonen Beslutningen er ikke endelig, før politikerne har behandlet forsyningens oplæg til nedlukning af anlægget. Varmeværket er nu i gang med at undersøge muligheden for at bygge en flis kedel eller genbruge den gamle affaldsovn. Der bliver en del jord, som Forsyningen ikke skal bruge længere. Her ser vi på evt. placering af ny flis kedel og evt. solvarme. Der er ca m2, der kan udnyttes til det. Fiskernes Fiskeindustri Fiskernes Fiskeindustri leverede MWh varme i regnskabsåret. Kedelcentral På kedelcentralen er der produceret 106 MWh i år. Produktionen fra kedlerne afhænger primært af, hvorledes el-markedet prissættes, jo lavere el-priser, jo mere produktion på kedlerne. Energipriser: Gas og el-marked / / /2012 Produktion og køb MWh Produktion og køb kr El-salg Kr/MWh 147,65 257,46 Kr. 264,53 Kr. 251,71 Afgifter I februar 2013 besluttede regeringen at indføre forsyningssikkerhedsafgiften. I slutningen af 2014 besluttede regeringen at fjerne den igen. Afgiftslempelsen betyder, vi kan sænke MWh varmeprisen fra 450 kr. til 400 kr. ex moms. 6

7 Ledningsarbejder: År 2014 Der er renoveret 52 m. hoved- og stikledninger i året, og der er ny anlagt m. hoved- og stikledning. År 2015 Der er ikke planlagt ledningsrenoveringer i år. Vi planlægger udvidelse af forsyningsområder, hvilket afhænger af interessen for fjernvarmen. Ved udvidelser skal der være tilstrækkelige mange kunder på ledningen ellers bliver ledningen urentabel. Andet Personale: Varmeværket har i alt 7 fuldtidsansatte. 7

8 Skagen Varmeværks strategi og målsætning Strategi og målsætning Varmeværket har i det forløbne år arbejdet med vision strategi og målsætning. Da den gamle strategi var ved at være udtømt satte vi processen i gang igen og har nu en ny vision Vores målsætninger fra er stort set blevet til virkelighed. Tilbage står udarbejdelse af plan ved nedlukning af forbrændingen og ca. 10 % reducering af naturgasforbruget. Vision 2020 Skagen Varmeværk er et forbrugerejet andelsselskab, der vil være den foretrukne leverandør af varme i Skagen. Skagen Varmeværk vil levere fjernvarme til konkurrencedygtige priser under hensyntagen til forsyningssikkerhed og miljø. Skagen Varmeværk vil være en moderne virksomhed i udvikling såvel økonomisk, energimæssigt og teknologisk. Det væsentlige i vores vision er nu: - reducere gasforbruget med 50 % (mangler ca. 10 %) - udarbejde plan for nye anlæg ved evt nedlukning af forbrændingsanlægget (er imødekommet til dels ved hjælp af varmepumper og større varmelager) - Udvidelse af forsyningsområdet - Overgang til fjernaflæsning af målerne - Udnyttelse af mere overskudsvarme fra industri og renseanlæg - Reducering af returtemperaturen og optimering af fremløbstemperaturen Den strategi, som vi har vedtaget, er et værktøj vi kan bruge i den fremtidige planlægning, men det er også en plan, som ganske givet hen ad vejen, vil kræve tilpasninger og reguleringer, da vi agerer i et særdeles reguleret marked, hvor vores frihedsgrad reelt er meget lille. 8

9 Status på: reducere gasforbruget med 50 % Affaldsvarme MWh (2005) Affaldsvarme MWh (2007) El kedel 1-8 % ( ) Absorptionsvarmepumper 12 % ( ) Industri overskudsvarme MWh (2008) Industri overskudsvarme MWh (2014) Summen af ovenstående punkter = opnået besparelse % 5 år til at finde de sidste 10 % 9

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk.

Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Velkommen til generalforsamling i Stoholm fjernvarmeværk. Det første vi i den nye bestyrelsen skulle tage fat på var at få færdig gjort den låne omlægning som den gamle bestyrelse havde påbegyndt. Fordi

Læs mere

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder. 1 Beretning for året 2013/2014 generalforsamling den 23. september 2014. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 51. Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar 2015. Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst

Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst Skovsgaard Varmeværk Andelsselskab amba Poststrædet 28, Skovsgård, 9460 Brovst 1 Generalforsamling onsdag den 19.11.2014, kl. 19,30 i Skovsgård Multihus Formandsberetning: Årets gang Igen et år er gået,

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016

Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Årsrapport 2014-2015 Budget 2015-2016 Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Sammendrag af årsrapport

Sammendrag af årsrapport Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Sammendrag af årsrapport 2014 Grenaa Varmeværk A.m.b.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag 4 Ledelsesberetning

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2012/13 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2012/13 Det afsluttede regnskabsår fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 viser nu en stilstand i vækst af antal forbrugere og vi har nu afsluttet det 50. regnskabsår,

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25

Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A - 3200 Helsinge Tlf. 48 79 52 25 Dagsorden: Indkaldelse til: 53. ordinære generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 på Bymose Hegn - Hotel & Kursuscenter

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30

Mølholm Varmeværk. REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 Mølholm Varmeværk REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Afholdt onsdag den 8. okt. 2014 kl. 19.30 j.nr. 43606002, LDN, 24.10.2014 År 2014, den 8. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst

Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Nyhedsbrev Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme Maj 2015 Tak for sidst Bestyrelsen vil gerne starte med at takke for det store fremmøde til vores informationsmøde i Hørning. Hvor der var plads til alle, næsten

Læs mere