nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2006 Årgang 12 Nummer 11/12 Visionsmødet Side 6 Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 19

2 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen Bodil Mørkøv Ullerup, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør Nyt fra DOF...4 Ny musik- og kulturkonsulent i DOF...5 Visionsmøde 29. november...6 Spørg bare...8 Har du talt med din computer i dag?...10 Aftenskolenyt: Skolelederens checkliste i kalender...11 Kanon debat...12 DOF Web på vej til skolerne...14 Højere arbejdshastigheder i DOFO...15 Nyt om hjemmesider: Din lokale aftenskole...16 Løst og fast...18 DOF NYTs julekonkurrence DOF navne og adresser...24 Lov og ledelse Lay-out: Robin Kristiansen Tryk: Lars Eriksen Oplag: 800 Redaktionen afsluttet: Mandag 1. december 2006 Dead-line næste nummer: Onsdag 17. januar 2007 Forside: Tid til tanker! I Odenses eventyrmiljø (et stenkast fra H.C. Andersens hus) har landsstyrelsen holdt visionsdag, og H.C. Andersen (foreviget i Jens Galschiøt s skulptur) inspirerede ved hotellets indgang til at lade folkeoplysningstankerne rejse mod nye horisonter, horisonter som bl.a. præges af kommunalreformens ikrafttræden 1. januar Fremtiden skal nu vise, om der kan blive tale om et eventyr. Læs Knud Knudsens omtale af visionsdagen side 6. Foto: Knud Knudsen Der var 15 deltagere på DOFs kursus i Lov og ledelse over to weekender i efteråret. De kom fra både store og små skoler, og heriblandt skoleledere, konsulenter og bestyrelsesmedlemmer. Herover er det Cecilia Holmquist Andersen, leder af Samsø Aftenskole, og Mette Hedegaard Jørgensen, leder af Dalgas Skolen i Århus, der koncentrerer sig om en opgave i tilskudsafregning. Bemærk datoerne for næste kursus i Lov og ledelse i kalenderen på side 4. 2 DOF NYT - November/december 2006

3 Kommentar FOU snart klar til en lokal aftenskolepolitik Langt de fleste kommuner beholder deres folkeoplysningsudvalg (FOU). I sammenlægningskommunerne har der på det seneste været valgmøder, og her er der tilsyneladende kamp om pladserne. Hvis aftenskolerne ikke kan blive enige om at vælge repræsentanter på valgmøderne, overlades det til sammenlægningsudvalgets politikere at udpege repræsentanterne på baggrund af indstillinger fra skolerne. Nogle steder betyder det, at der spekuleres i uenighed. Ved at erklære sig uenig på valgmødet, har kandidater, der frygter ikke at opnå flertal til en plads i folkeoplysningsudvalget en mulighed for at spolere valget og efterfølgende håbe på en politisk udnævnelse. Sådan er spillets regler, og så kan det jo være svært at komme til fadet, hvis man kommer fra en skole i en landsorganisation, der er karakteriseret ved at være uafhængig af partipolitik! Alligevel har vi set, at DOF-repræsentanter i en lang række tilfælde får sæde i folkeoplysningsudvalget, for politikerne er godt klar over, at de ikke står sig ved at vælge deres egne imod flertallets indstilling, og sådan skal det være. Man må håbe, at iveren for at få sæde i folkeoplysningsudvalget også er et udtryk for en lyst til at kæmpe for gode vilkår for aftenskolerne i det nye kommunale landskab. I den forbindelse er det vigtigt at lade de bedste komme til, men først og fremmest er det vigtigt at aftenskolerne uanset eventuelt politisk tilhørsforhold står sammen om opgaven - måske allerbedst gennem et aftenskolesamråd, hvor aftenskolernes indsats i folkeoplysningsudvalget kan planlægges og udvikles. Selv om første runde omkring sammensmeltningen af forskellige tilskudsordninger fra de implicerede kommuner måske er tabt i kampens hede, hvor sammenlægningsudvalgene er under både organisatorisk og økonomisk pres, er det vigtigt at have det mere langsigtede mål for øje. I den kommende tid skal de nye kommuner finde deres ben, og her er det vigtigt, at de, der er ivrige for at sidde i folkeoplysningsudvalget også mener noget med det. De skal nemlig være advokater for tanken om at sætte gang i en kommunal aftenskolepolitik - en slags virksomhedsplan for aftenskoleområdet. Nogle steder er der lavet en fritidspolitik, eller en kulturpolitik, men ofte er aftenskolerne kun taget med i nogle bisætninger. Hvis der ikke foreligger en ordentlig og langsigtet plan, kan aftenskoleområdet nemt blive offer for kortsigtede negative beslutninger af både økonomisk, lokalemæssig og administrativ art. Ved at arbejde målrettet med at få vedtaget en politik, hvor aftenskolerne bliver behandlet seriøst, må man tro, at også politikerne får øjnene op for den store betydning, som aftenskolernes virksomhed indebærer for mange af kommunens borgere. Der er noget at gå i gang med for de nye folkeoplysningsudvalgsmedlemmer. Startskuddet for dette vigtige stykke arbejde kunne eventuelt ske ved en konference om aftenskolernes fremtid i lokalområdet. Hvis den ide kan vinde indpas, medvirker DOF gerne med råd og dåd i form af støtte til planlægningen og deltagelse i arrangementerne. Robin Kristiansen redaktør DOF NYT - November/december

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Indmeldelse DOF Allerød Fritidsskole Lena Becker Skrænten 15, 3460 Birkerød Telefon: VOF-Brøndby Jan Howy Rasmussen Højnæsvej 63, 2610 Rødovre Telefon: Ændringer Skibbild Nøvling Oplysningsforbund har fået ny leder: Jørgen Kier Jættevej 1, Skibbild, 7480 Vildbjerg Telefon: Kalenderen Ansøgningsfrister til udviklingspulje i 2007: 16. februar, 11. maj, 17. august og 9. november marts 2007 DOFs studietur til Dublin Lov og ledelse forår 2007 Fredag søndag 26. februar samt fredag søndag 18. marts. Lov og ledelse - opfølgningskursus Fredag søndag 26. august. Bemærk datoer og deadline for tilmelding til forårets DOF-kurser, som kan ses i den netop udsendte kursusbrochure og på DOFs hjemmeside. Fredag 22. december mandag 1. januar Søndag 2. januar 2005: DOFs sekretariat har julelukket. Torup Kulturformidling har fået ny leder: Lena Becker Skrænten 15, 3460 Birkerød Telefon: DOF NYTs julehilsen Nr. Aaby Aftenskole og Aftenskolen Aktiv i Ejby er slået sammen til: DOF Lillebælt Oplysnings Forbund Leder og adresse er uændret. Vesper-DOF har ændret navn til: DOF Svanen - skolen for ordblinde Botanisk Have - November Robin K. Sidste DOF NYT i år! Dette nummer af DOF NYT er på grund af de forestående feriedage et fællesnummer for november og december i lighed med den praksis, der anvendes for juli/august-nummeret Staben bag DOF NYT - og det vil i praksis sige alle ansatte i DOFs landsorganisation - takker alle læsere for året, der gik. Også en hjertelig tak til alle, der venligst har indsendt bidrag, fotos og oplysninger, eller med stor velvilje og tålmodighed har stillet sig til rådighed for bladets amatørfotografer. Vi ønsker hermed alle vore læsere en rigtig god jul og et godt nytår, og minder om, at alle der har lyst, kan blive abonnenter på DOF NYT. Det koster ikke noget, for vi tror på vigtigheden af at afspejle mangfoldigheden i DOF landsorganisations og medlemsskolernes virksomhed. 4 DOF NYT - November/december 2006

5 Nyt fra DOF Mere musik, kultur og ungdom i DOF Dansk Oplysnings Forbund (DOF) styrker indsatsen over for de mange deltagere i landsorganisationens aftenskoler med ansættelse af en konsulent på musik- og kulturområdet. Foto: Robin Kristiansen Pernille Marstrand Ny medarbejder i DOF En række amatørkor og orkestre samt kursister på DOF-skolernes instrumentalhold kan fremover trække på faglig konsulentbistand, og Pernille Marstrand, der tiltræder som konsulent 15. januar 2007, vil udover at udvikle nye medlemsydelser for musikholdene også understøtte skolernes bestræbelser inden for andre sider af kulturlivet, ikke mindst med tilbud for de unge, der normalt ikke ses så ofte i aftenskolerne. "Med ansættelsen af Pernille Marstrand vil vi først og fremmest gerne være med til at styrke vore medlemsskolers musikog kulturtilbud, og samtidig gøre en indsats for at vise vej for de unge, der normalt ikke ses så ofte i aftenskolerne," fortæller DOFs direktør Bodil Mørkøv Ullerup. "Vi er overbeviste om, at kultur - uanset om vi taler om korsang eller rollespil - er et uvurderligt bindeled mellem mennesker, som der er meget brug for i en mere og mere globaliseret og atomiseret verden. Her kan aftenskolerne understøtte noget helt konkret og meningsfuldt i lokalsamfundet, og det vil vi hjælpe dem med," slutter Bodil Mørkøv Ullerup. Pernille Marstrand, 37 år og mor til to, er bachelor i musik og idræt, og har været beskæftiget med undervisning i sang og idræt. Hun har tillige været kordirigent for forskellige amatørkor samt vært i Danmarks Radio bl.a. i udsendelsen Amadeus. Hun skal nu fortsætte sin karriere i DOFs landsorganisation, der gennem sine ca. 300 medlemsskoler er Danmarks største arrangør af folkeoplysende voksenundervisning med blandt andet flere tusind deltagere i kor-, orkester- og instrumentalundervisning. Kurser i DOF Kursusbrochuren for foråret 2007 er udsendt til skoleledere og bestyrelsesformænd. Der kan rekvireres flere kursusbrochurer til resten af bestyrelsen og til lærerne, men de relevante sider kan også findes og udskrives fra DOFs hjemmeside under kurser, hvor tilmelding også kan finde sted. Thit Aaris-Sørensen og Nina Fabricius har haft travlt på kontoret i Frederiksborggade i de seneste uger, for det er et stort arbejde at få alle aftaler på plads med instruktører, kursustekster og lokaler til kursusbrochuren. Nu kan skolerne få lejlighed til at studere de mange tilbud, der spænder over kurser for ledere, bestyrelsesmedlemmer, lærere og administrativt personale. Nogle kurser er ikke planlagt med tid og sted, kun med indhold og instruktør, men de kan bestilles af skoler eller regioner til afholdelse efter nærmere aftale. DOF NYT - November/december

6 Nyt fra DOF Visionsmøde i DOF 29. oktober 2006 Hvert andet år afholder DOF et visionsmøde, hvor landsstyrelsens medlemmer lader sig inspirere af oplægsholdere udefra for at afstikke pejlemærker for fremtiden. I år foregik det på Hotel H.C. Andersen i Odense. Tekst: Knud Knudsen - Foto: Finn Nevel Når vi siger vision, er der ikke lagt låg på. Sådan indledte DOFs landsformand Ingolf Christensen landsstyrelsens visionsmøde i Odense søndag 29. oktober, hvor landsstyrelsen havde suppleret sig med amtskredsmedlemmer for at drøfte DOFs opgaver og visioner, når kommunalreformen skal føres ud i livet efter 1. januar Som inspiration til dagens drøftelser fremlagde DOFs konsulent Finn Nevel de faktiske forhold i jernindustrien forstået således, at Finn gennemgik kommunalreformens nu kendte konkrete konsekvens og udfordringer/muligheder. Hvordan vil det fx gå, når vi efter 1. januar kun har 98 kommuner i stedet for nu 275 og hvordan skal vi forholde os til den nye regionsstruktur både i de enkelte skoler og i landsorganisationen? Aftenskolen skal servere oplevelser der appellerer til eftertanke! Landsstyrelsen havde også hentet god inspiration udefra. Gennem et flot oplæg gav formand for Børne- og kulturchefforeningen Per B. Christensen, skole- og kulturchef i Næstved kommune, sit bud på, hvor vigtig den folkelige voksenundervisning vil være, når kommunerne får helt nye opgaver opgaver som de skal finde gode og relevante samarbejdspartnere til at løse. Af kommende opgaver for folkeoplysningen kunne stikordene være: Samspil med det øvrige uddannelsessystem Ældrepolitik er andet end hjemmeplejen de unge og ressourcestærke ældre vil efterspørge oplevelser og aktivitet. Sundhedsområdet fokus på forebyggelse, det sunde liv, livsstil, ernæring og motion. Dialog med uorganiserede grupper. De nye arbejdsmarkedscentre fokus på kompetenceudvikling hvordan går folkeoplysningen i dialog med dem? Aktiviteter for hele familien i samspil med musikskoler, ungdomsskoler og kulturskoler Kulturrejser med indhold Integration Samarbejde med bibliotekerne om borgerservice, læsekampagner, vidensformidling etc. Landsformand Ingolf Christensen lægger op til visioner Pers inspirerende oplæg manglede ikke anvisninger på nye opgaver og initiativer, opgaver som folkeoplysningen kan medvirke til at gøre til virkelighed bl.a. på baggrund af folkeoplysningens mangeårige tradition som bygger på: En ide Frihed, fællesskab og åbenhed Fleksibilitet og tolerance Engagement Solidaritet med særlige grupper Rammer og rum Livskvalitet og fokus på det hele menneske Det er nu de folkeoplysende værdier og traditioner kan bygges ind i de kommunale opgaver og politikker I skal servere oplevelser, der appellerer til eftertanken, var Pers afsluttende gode råd til forsamlingen. 6 DOF NYT - November/december 2006

7 Nyt fra DOF Aftenskolen skal selv tage det første skridt! Nogle medlemsskoler har måske allerede stiftet bekendtskab med undersøgelsen vedrørende Aftenskolernes situation og udviklingsmuligheder baseret på undersøgelse i 6 kommuner. En af undersøgelsens hovedaktører, konsulent Jacob Gyldenkærne fra konsulentfirmaet AION fremlagde undersøgelsens konklusioner og anbefalinger som bl.a. lød på følgende 5 trin: Første trin er identiteten: Hvorfor har man startet en aftenskole, og hvordan kommer det gamle ord om folkeoplysning til udtryk i den? Hvad er det netop denne aftenskole kan give - til medarbejdere, til lokalsamfundet og til kursisterne/deltagerne? Andet trin handler om at oversætte identiteten til produkter og værdier. Er der sammenhæng? Er det særligt? Er det uundværligt og glædeskabende? Hvis ikke, hvordan kan det så blive det? Tredje trin er at kommunikere. Blive bedre til at lytte til kursisterne. Finde aftenskolens ståsted. Medier hvad hjælper- og hvad hjælper ikke? Fjerde trin er forholdet til den lokale omverden. Hvordan kan lokalområdet bruge netop denne aftenskole? Og hvordan kan aftenskolen bruge sin omverden. Det kræver synlighed og klare visioner. Femte trin er at skabe rammerne. En kultur og organisation der ser fremad og udad. Der er brug for ledere, bestyrelser og lærere der træder frem og vil noget. Hovedkonslusionen på oplægget var, at for at få bedre vilkår for at tænke langt skal aftenskolen selv tage det første skridt! Hvad gør vi så? Nu var der 3 gode oplæg til inspiration for visionsdagens deltagere og der blev også gået til biddet i det efterfølgende gruppearbejde, et gruppearbejde som under fremlæggelsen blev kommenteret med tilråb/ytringer fra øvrige deltagere folkeligheden kom rigtigt til udtryk. Jacob Gyldenkærne fra AION fortalte om undersøgelsen "Aftenskolernes situation og udviklingsmuligheder". Landsformanden sluttede dagen af med ønsket om, at dagens mange indtryk og synspunkter nu samles i et temahæfte et hæfte som foreløbig vil danne baggrund for landsstyrelsens endelige anbefalinger til DOFs visioner og kommende arbejde, såvel lokalt i den enkelte aftenskole som i landsorganisationen. Opmærksomt lyttende forsamling. I forgrunden fra venstre: Tonny Thestrup, Erik Mylin og Lisbeth Lunding DOF NYT - November/december

8 Spørg bare Tilskudsmareridtet er begyndt igen I denne tid fastlægger de nye kommuner grundlaget for tilskud for 2007 og reglerne for lige behandling af aftenskolerne skal overholdes, også når der sker nedskæringer, som det sker mange steder i år. Hvis de lokale aftenskoler begynder at slås om tilskuddet, er det vigtigt holde fast ved, at den nuværende lov ikke giver samme plads til det kommunale skøn som tidligere. Administrationschef Hanne Bruus Andersen Spørg Bare - redaktør Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. Allerede nu dukker de første historier op om, at puljen er beskåret med 10 % generelt, men at aftenskolerne i den nye sammenlagte kommune er beskåret med forskellige procenter i forhold til deres tidligere aktivitet. Det er ikke lovligt. Fordelingen skal ske efter objektive kriterier. Hvis der sker en generel besparelse af rammen til undervisning skal alle skoler beskæres ens. Jf. loven er det den af kommunen fastlagte model for tilskudsberegning, som skal ligge til grund for fordeling og afregning af tilskud. Hvis der fx i tilskudsreglerne står, at det er aktiviteten i perioden fra 1. januar til 31. december 2005, som danner grundlag for tilskudsberegningen for 2007, så er det disse aktivitetstal, som skal ligge til grund for tilskudsberegningen. Eneste afvigelse kan være, hvis der efterfølgende er skoler som er sammenlagt (så er det disse skoler samlede aktivitet som ligger til grund) eller skoler der er opdelt, (så afhænger det af, hvordan skolen er delt og om enten den gamle eller den nye skole skal have overført aktiviteten eller en af dem skal betragtes som helt ny). For tilskud til nedsat deltagerbetaling gælder samme regler om fordeling efter objektive kriterier (tilskud til pensionister, efterlønsmodtager etc). Hvis en af de tidligere kommuner i den nye kommune giver tilskud til nedsat deltagerbetaling og det er besluttet, at denne ordning skal fortsætte, så skal alle skoler i den nye kommune kunne tilbyde samme vilkår for deres deltagere. Hvis tilskudsordningen omvendt bortfalder fra 1. januar 2007, skal den bortfalde for alle skoler, med mindre der er søgt om dispensation for at fortsætte med gældende ordning indtil skoleårets afslutning den 31. juli hba Objektive kriterier 33. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter denne lov, der ikke er henlagt til anden myndighed. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der ydes tilskud efter objektive kriterier, der giver lige tilskudsvilkår og vilkår for anvisning af lokaler til virksomhed med samme funktion og indhold. Der skal dog tages særlige hensyn til aktiviteter for børn og unge og til undervisning m.v. for voksne med særlige behov i relation til undervisningens tilrettelæggelse. 8 DOF NYT - November/december 2006

9 Spørg bare Tilskudsordning er hjørnestenen Tjekliste Det er de forskellige kommunale tilskudsordninger, der er er i smeltediglen, hvor der er kommunesammenlægninger, men det viser sig ofte, at aftenskolelederne ikke er helt på det rene med, hvordan tilskudsordningen skal udformes, og præcis hvad den skal indeholde. Det er meget nødvendigt at kende reglerne, hvis man skal søge indflydelse på, hvordan aftenskolens vilkår bliver i den nye kommune. I loven er anført, at kommunalbestyrelsen forud for tilskudsåret skal fastsætte en tilskudsordning, som er gældende for fordeling og afregning af tilskud. Hvis der i kommunens tilskudsordning fx ikke er beskrevet regler for afregning af 10 pct. debatpuljen, så gælder kun de regler, som fremgår af loven. I DOFs lederhåndbog er der en oversigt over forskellige tilskudsmodeller samt en tjekliste for hvilke ting kommunens tilskudsregler som minimum bør indeholde. Ud over disse tilskudsregler vil det være naturligt, hvis kommunen angiver evt. særlige krav for godkendelse af folkeoplysende foreninger inden for lovens rammer. På denne side er anført en mulig tjekliste, så skolen kan tjekke, om den kender alle reglerne i kommunen. Hvis der mangler oplysninger i kommunens tilskudsregler, så spørg kommunen om, hvilke regler der gælder. hba Kommunen skal i sit regelgrundlag bl.a. fastsætte: Hvilken periode der danner grundlag for tilskudsberegningen (fx seneste år) Hvilket grundlag tilskuddet skal fordeles på (lønsum, undervisningslektioner eller deltagertimer) Hvilke tilskudsbrøker den ønsker at benytte (fx 1/3, 5/7 og 8/9) Gives der særlige og supplerende tilskud (små hold, pensionister, efterlønnere, arbejdsledige, lærlinge eller andre) Lokaler regler for benyttelse af offentlige lokaler og tilskud til egne lokaler Evt. øremærkede tilskud til andre udgifter (administration, kontorlokaler, lærerkurser, lederkurser, andet) eller ekstrapuljer til tyndt befolkede områder Regler for holdstørrelser ved undervisning af handicappede og instrumentalundervisning eller anden undervisning, som forudsætter små hold. (Hvis kommunalbestyrelsen vælger at give supplerende eller særlige tilskud ud over 1/3 kan den samtidig bestemme særlige regler for at give tilskuddet. Fx at der maksimalt må være 8 på små hold etc.) Evt. krav om handicaperklæring og regler for behandling af disse Fravigelse af emnebegrænsningen (de emnebegrænsninger, som fremgår af loven kan fraviges af kommunalbestyrelsen. Emnebegrænsningen kan ikke udvides, men kommunalbestyrelsen kan fastsætte, at den fx gerne vil give tilskud til alle sundhedsfremmende aktiviteter, herunder motion, eller andre emner, som har høj prioritet i den samlede kommunale indsats.) Ansøgningsfrist for tilskud Regler for nye skoler Regler for regnskab og revision (herunder regler for grænsen for større tilskud, jf. BEK 20 stk. 3.) Regler for afregning af 10 pct. puljen (Kommunalbestyrelsen kan fastsætte procentgrænser forud for tilskudsåret. Procentsatserne fastsættes af den samlede ramme til bestemte udgiftstyper. Fx PR, administration og lederløn. Den kan ligeledes bestemme, at visse udgiftstyper ikke skal dokumenteres og kan under hensyntagen til 5 og 6 i Folkeoplysningsbekendtgørelsen fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelsen af puljen efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget (hvis kommunen har et sådant) Regler for uforbrugt tilskud Frist for aflæggelse af regnskab Procedurer for indberetning med henblik på afregning af mellemkommunal refusion DOF NYT - November/december

10 Handicapundervisning Spørg Knud om handicapundervisning Har du talt med din computer i dag? Nyt EDB-program, der gør det muligt at tale med computeren kan gøre hverdagen lettere for både ordblinde og bevægelseshandicappede. Konsulent Knud Knudsen Undervisning tilrettelagt for særlige grupper, der ikke kan deltage på almindelige vilkår har altid haft en fremtrædende plads i aftenskolernes virksomhed. For at kunne tilbyde undervisning for handicappede er der i lovgivningen gennem årene skabt vilkår med deraf følgende retningslinjer, der jævnligt har givet anledning til diskussion både politisk og forvaltningsmæssigt, men også forvirring om betegnelserne for undervisningen i de forskellige love, der rummer undervisningen.. DOF NYT og Knud Knudsen, der er DOFs konsulent på handicapundervisningsområdet, står til disposition med svar på spørgsmål fra læserne og kommentarer og stof om udviklingen både i praktiske detaljer og de større handicappolitiske linjer. Knud Knudsen er også til disposition, hvis skolerne ønsker hans medvirken ved lærer- eller bestyrelsesmøder mv. Af Knud Knudsen Tirsdag den 12. oktober blev på mange måder en kongelig dag. Først og fremmest vil dagen blive husket som den dag, hvor Ordblinde - og Dysleksiforeningen i samarbejde med DSI præsenterede et banebrydende EDBprogram, som gør det muligt at skrive breve og s bare ved at tale til computeren det kongelige referer til, at hans kongelige højhed Kronprins Frederik ved sin tilstedeværelse som ordblindeforeningens protektor viste sin interesse for nyskabelsen og han fik også overrakt et eksemplar programmet. Det nye tale-til-tekst system vil kunne lette dagligdagen for bl.a. de ca ordblinde, som har svært ved at få forfattet en tekst via et tastatur, og som derfor hellere vil diktere i stedet for at skrive men programmet åbner også uanede muligheder for mennesker med nedsat eller slet ingen funktion i hænder/fingre. Ordblindeforeningens formand Hans- Pauli Christiansen (også leder af Voksenskolen i Albertslund) sagde bl.a., at man i Ordblindeforeningen ser frem til, at det nye program kan medvirke til at det bliver lettere for ordblinde at bruge EDB som et naturligt (og nødvendigt) kommunikationsmiddel. Hans-Pauli så også længere frem med sit ønske om, at systemet konstant videreudvikles og forfines et udviklingsprojekt som fx Beskæftigelsesministeriet måske burde vise interesse for i forsøg på at få flere handicappede ud på arbejdsmarkedet. Fra DSIs formand Stig Langvad var der også store forventninger til dagens nyhed bl.a. forventninger om at programmet vil gør det muligt at betjene sig af den elektroniske verden uden brug af tastatur en ganske ny mulighed og udfordring for mange med funktionsnedsættelse. Programmet er med støtte fra Videnskabsministeriet og Kulturministeriet - udviklet af firmaet Prolog Development Center, som også forestod en flot præsentation af programmet, som i øvrigt hedder Dictus Vil du vide mere om programmet (betjening, priser m.m.m.) så gå ind på hjemmesiden - eller kontakt DOF. Hans-Pauli Christiansen, Ordblindeforeningens formand og leder af Voksenskolen i Albertslund, der er medlem af DOF, glæder sig over, at det bliver lettere for ordblinde at bruge EDB. Arkivfoto: Robin K. 10 DOF NYT - November/december 2006

11 Aftenskolenyt Skolelederens checkliste skal ind i en kalender Enhver skoleleder skal have styr på sin tidsmæssige planlægning, og nytårets komme med den nye kalender er en god lejlighed til at sætte lidt system i tingene. Det kan fx gøres med en simpel oversigtskalender, som den nedenstående, der forelægges på DOFs lederkurser. Af Robin Kristiansen Jeg spurgte engang en forhenværende kollega, om hun kunne deltage i et møde, der lå et par måneder ud i fremtiden. "Nej det kan jeg ikke. Dér forbereder jeg mig på en arbejdsopgave." "Jamen, skal du ikke til møde?" "Nej, men hvis jeg ikke lægger mine arbejdsopgaver ind i kalenderen, så kommer jeg til at sige ja til for meget, og så går det galt." Denne lille historie er god at tage ved lære af. Man behøver ikke at detailplanlægge fuldstændig, men ved at bruge nedenstående kalender, kan man nemt se, hvornår det brænder på. De vigtigste deadlines eller arbejdsopgaver i årets løb er lagt ind i kalenderen. Dog ikke fx lønkørsel, der sker på samme tidspunkt hver måned, men man kan selvfølgelig selv bestemme, hvad man lægger ind. Nogen steder er det markeret med grå farve. Det kan man benytte, hvis der er ting der skal forberedes i forbindelse med samme opgave, fx indkaldelse til generalforsamling. Der ligger en tom kalender lige til at skrive ud og gå i gang med på: under Extranet, Download, Kurser-bilag, Lov og ledelse. Årets gang - skemaet ligger både som pdf-fil og publisher-fil. Du kan også rekvirere skemaet ved henvendelse til Robin Kristiansen. DOF NYT - November/december

12 Debatarrangementer Tal med Thit om debatarrangementer Kanon debat Alle sejl var sat til, da DOF Hovedstadens Oplysnings Forbund arrangerede en debatdag på Schäffergården i Jægersborg ved København. En perlerække af spændende oplægsholdere gav ikke tilhørerne lejlighed til at døse, selv om arrangementet varede fra Tekst og foto: Robin Kristiansen Foto: Robin K. Konsulent Thit Aaris-Sørensen Siden 10% puljen kom til, har der i DOF NYT været spalteplads til en beskrivelse af eksempler og gode ideer fra skolerne. Vi opfordrer fortsat skolelederne til at fortælle om planlagte eller afholdte arrangementer, så det kan komme andre DOF-skoler til gode gennem DOF NYT. Husk at det altid er muligt at få hjælp til udvikling af arrangementer og nye ideer ved at ringe eller maile til Thit Aaris-Sørensen. Levende ord går aldrig af mode Foto: Robin K. En bestseller til 99 kr. Kulturkanonen har sat sindene i bevægelse, og det var vel meningen. Nogen synes den er unødvendig, andre det modsatte, og begge synspunkter var repræsenteret på debatdagen på Schäffergården. Der var ingen ligegyldighed at spore og oplægsholderne gik til vaflerne. Dog mest dem, der var imod kanonen. Der var mødt omkring 75 deltagere op i Schäffergårdens store, lyse auditorium denne første dag i november, og ved indgangen kunne de anskaffe sig et eksemplar af kulturkanonen, som man havde været så fremsynet at have med fra arrangørernes side. Prisen var fornuftig, for der var rabat i dagens anledning. Dagens program blev introduceret af skolens konsulent Bo Vestergård Madsen, der havde stået for tilrettelæggelsen, ligesom ved et lignende debatarrangement om religion tidligere på efteråret. Det er nyt at lave debatarrangementer på denne måde i DOF Hovedstadens Oplysnings Forbund. Ideen er, at man hellere vil lave nogle få rigtig gode debatarrangementer med høj kvalitet end mange små, der måske er alt for tidskrævende i forhold til udbyttet. Bo Vestergård Madsen gav forsamlingen nogle få praktiske anvisninger. Herunder nævnte han, at man kunne tale med Anne-Marie, der sad som "kontrollant" ved indgangen, hvis der var noget med billetterne. Her ville en nærmere præsentation af billetdamen vist 12 DOF NYT - November/december 2006

13 Debatarrangementer Det er ikke kun "ude på landet" at skolelederen sidder ved indgangen med pengekassen. Det findes altså også i en af hovedstadens største skoler. Her er det direktøren herself - Anne- Marie Sejer, der tager tjansen. En afventende Claes Kastholm Hansen have været på sin plads, når det nu er chefen for en af de største aftenskoler, der passer indgangen. Ligeledes ville en nærmere præsentation af skolen og dens øvrige aktiviteter have været nærliggende, når nu man havde en pæn forsamling foran sig. Efter Bo Vestergård Madsens indledning, gav professor Jørn Lund, der har været formand for kanonudvalget, en beskrivelse af processen og resultatet, selv om han først benyttede lejligheden til at knytte an til Schäffergårdens historie og Havsteen Mikkelsens malerier i auditoriet. Jørn Lund bragte kanonbegrebet ned på jorden ved at komme med mange eksempler på andre former for kanön'er som vi alle kender. "Et skoleskema er fx en slags pædagogisk kanon", fortalte han. "Der er intet nyt under solen. Der har altid været sagkyndige, der vejleder mere eller mindre subjektivt. Enhver læseplan er en kanon". Med Jørn Lunds velafbalancerede og knastfri oplæg var freden forbi, for nu tog Egon Clausen fat. Han var afgjort imod kanonen, og han præsenterede sine synspunkter skarpt og morsomt. Så morsomt, at hans "modstander" Claes Kastholm Hansen tilsyneladende var noget pikeret over publikums applaus til Egon Clausen. Om det var årsagen til at Kastholm havde forladt arrangementet, da der senere skulle være paneldebat, kunne man måske forledes til at tro. Efter en flot frokost i Schäffergårdens restaurant gik anden del af dagen i gang med oplæg fra Ove Korsgaard, Anne-.Marie Mai og Asmaa Abdol-Hamid, der belyste sagen fra forskellige vinkler. Det blev interessant, livligt og spændende, og oplægsholderne havde noget på hjerte, men det havde deltagerne i salen også, så der var god gang i debatten. Også helt unge deltagere tog mod til sig og stillede spørgsmål. En hel gymnasieklasse fra Nørre Gymnasium, som DOF Hovedstadens Oplysning Forbund har et samarbejde med, deltog i arrangementet. Tiden gik forbavsende hurtigt, og dagen efterlod et indtryk at et flot arrangement, der givetvis ikke har været billigt, men kvalitet koster, og det var deltagerne åbenbart klar over, for deltagerprisen var 395 kr. inklusiv frokost. Programmet Velkomst og præsentation v/ Bo Vestergård Madsen Kulturkanonen: Proces og resultat v/ Jørn Lund Kaffe Den forbandede kanon v/ Egon Clausen Den velsignede kanon v/ Claes Kastholm Hansen Debat Frokost Debatoplæg: Mellem det kulturelle og det politiske v/ove Korsgaard Køn og kanon v/ Anne-Marie Mai Kanon som integrationsmiddel v/ Asmaa Abdol-Hamid Debatpanel: Egon Clausen Asmaa Abdol-Hamid Claes Kastholm Hansen Ove Korsgaard og Anne-Marie Mai Afslutning Tak for i dag DOF NYT - November/december

14 IT-nyt Spørg om IT DOFO-Web på vej til skolerne For en mindre medlemsskole med kun få kurser kan administrationsprogrammet DOFO virke overvældende så overvældende at mange måske vælger at fortsætte administration med et regneark eller tekstbehandlingsprogram til deltagerlister etc. Foto: Robin K. Ole Steen Mortensen I disse spalter er der mulighed for at komme til orde med konkrete EDB-spørgsmål. Især samler interessen sig i denne tid om implementeringen af administrationssystemet DOFO, hvorfor dette emne nyder fremme i spalterne. Ring til Ole Steen Mortensen eller send en mail, hvis du har spørgsmål, der egner sig til besvarelse under "Spørg om IT". Bemærk, at du ikke skal ringe direkte til Ole Steen, hvis det drejer sig om DOFO-support. Benyt i stedet supportnummeret på bagsiden af DOF NYT. Af Ole Steen Mortensen I DOF er vi opmærksomme på denne problemstilling, og det har været et ønske, at der blev gjort noget for at mindre skoler med fordel kunne anvende DOFO på en let og uproblematisk måde. En løsning er nu på vej i form af en webbaseret adgang til DOFO kaldet DOFO- WEB naturligvis. Baggrunden for at denne løsning kan tilbydes medlemsskolerne, er et samarbejde med Dansk Røde Kors, der for godt og vel et år siden besluttede at købe DOFO til brug for administrationen af de mange nye kørekorts-førstehjælpskurser. Landet over tilbyder de lokale Røde Kors afdelinger nu disse kurser og de administreres primært via DOFO i en webbaseret udgave. Ved udviklingen af DOFO til Røde Kors har enkelhed og overskuelighed været essentiel. Mange opgaver bliver udført centralt og ved oprettelse af kurser, hvor afdelingerne skal foretage nogle valg, bliver de guidet igennem. Disse elementer bliver så vidt muligt videreført i DOFO- Web. For skoler med få kurser bliver der en række fordele i forhold til den eksisterende DOFO: Ingen installation blot adgang til Internettet Ingen opdateringer DOFO-WEB er altid opdateret Grundlæggende oplysninger vedligeholdes centralt Kurser bliver automatisk lagt ud på hjemmeside Det skal bemærkes, at DOFO-Web ikke er et nyt program, men en anden måde at arbejde med dataene i DOFO. DOFO- Web brugere kan således uden videre skifte til den større klientbaserede version af DOFO, hvis de måtte have brug for det. Og omvendt kan alle skoler, der anvender DOFO også anvende DOFO- Web. Eksempelvis vil en skoleleder eller en administrativ medarbejder på en større skole kunne logge sig på DOFO-Web på en computer uden klienten for at se, om der er nye tilmeldinger. DOFO-Web forventes at være klar primo februar På Extranettet kan du se eksempler fra DOFO-Web til Røde Kors. IT-nyt: Få tekst fra Internettet læst op Telestyrelsen har en hjemmeside der hedder: og her kan man downloade deres "fjernbetjening" (udviklet i samarbejde med MikroVærkstedet). Den installeres på PC'en, startes og efterfølgende kan man markere tekst på en hvilken som helst dansk side på Internettet og få teksten læst op. Det virker ok (hverken bedre eller dårligere end tilsvarende produkter), men fordelen er, at det er gratis og meget nemt at bruge. F.eks. bruger denne "teknologi" (link i bunden af siden). 14 DOF NYT - November/december 2006

15 IT-nyt Højere arbejdshastigheder i DOFO DOF gør noget ved det, men du kan også selv gøre noget! Brugere af DOFO har de seneste måneder oplevet, at DOFO til tider arbejder meget langsomt. Et problem, der giver irritation både hos brugere og eventuelle kunder, der må vente. Serveren er generelt blevet udpeget som den skyldige, og den har da også været genstand for test og overvågning, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er mange forhold, der har betydning for arbejdshastigheden, og er der blot et enkelt svagt punkt, så går hastigheden ned. I denne forbindelse er det også vigtigt at være opmærksom på de forhold, hvor du selv kan gøre noget. Hvis vi ser på de vigtigste forhold, der har betydning for arbejdshastigheden, så kan følgende nævnes: Serveren Kodeoptimering Hostingfirmaet Brugerens internetforbindelse Brugerens computer Serveren Serveren er blevet testet og overvåget med henblik på hastigheden, og der er ingen tvivl om, at den nuværende server er meget hårdt belastet. NETOP, DOF m.fl. arbejder alle på den samme server, DOF har derfor valgt at overføre sin DOFO-database til en anden server. Den nye server er kraftigere end den nuværende, indeholder en række udbygningsmuligheder og dette kombineret med en relativt lavere belastning betyder, at DOF s DO- FO-brugere ikke vil få hastighedsproblemer på grund af serveren. Den nye server testes i øjeblikket, og overførslen til den nye server finder sted den december. DOFO vil være lukket i en kortere periode ved overførslen. Nærmere oplysninger om dette vil sendes til alle skoler, der anvender DOFO. Kodeoptimering DOFO er efterhånden et stort program med mange kodelinjer, men DOFO er også et program i stadig udvikling. Under udviklingen er der mange forhold, der skal tages hensyn til, og man kan sige, at der skal økonomiseres med de kræfter, der anvendes til at udføre en funktion. Eksempelvis skal man passe på, at der ikke er for mange data, der skal overføres fra serveren til brugerens computer, da dette vil give ventetider. Og hvis det endelig er nødvendigt at overføre mange data, så skal det gøres på en måde, så brugeren ikke oplever ventetider. Men det kan ikke undgås, at der vil være tilfælde med uhensigtsmæssig men altså også utilsigtet kodning. I den nuværende version af DOFO har test vist, at visse funktioner giver problemer. Der har derfor været arbejdet på at optimere disse funktioner, og med den nye version i begyndelsen af december skulle problemerne være løst. Hostingfirmaet Serveren er som bekendt hosted Det vil sige, at den er placeret hos et firma, der har specialiseret sig i at holde en server kørende 24 timer i døgnet alle årets dage. Den er overvåget, holdes afkølet og skulle en harddisk gå i stykker, så kører DOFO videre på en anden harddisk. Er der strømudfald, så kan serveren køre videre på et nødstrømsanlæg. NETOP og DOF har valgt at have et højt sikkerhedsniveau hos hostingfirmaet, og har da også været forskånet for større problemer her. Brugerens internetforbindelse Internetforbindelsen er brugeren ansvar. Der er mange forskellige typer af internetforbindelser, og til DOFO anbefales en bredbåndsforbindelse på 512 kb eller mere. Produkterne betegnes med f.eks. 512/256, hvilket henviser til hastigheden du modtager data med og hastigheden du kan sende med. Førstnævnte er vigtigst, når det drejer sig om DOFO, så har du mulighed og økonomi til det, så vælg gerne hastighed på 1024 Mbit eller mere. Prisen for en opgradering er ikke voldsom, og kræver normalt blot en opringning til dit teleselskab. Konkurrencen stigende, og der er kommet en del udbydere til de seneste år. Bor du i København er der mulighederne flere end, hvis du bor i det vestlige Jylland, men der er også stadig områder, hvor det ikke er muligt at få en bredbåndsforbindelse. Her er et nogle sider, der kan hjælpe dig med at finde den forbindelse, der passer bedst til dine behov eller måske kan du finde en bedre og billigere forbindelse her: (Telestyrelsen) (Telestyrelsen) (bemærk i bunden af denne side er der en oversigt over meget billige alternativer visse steder i landet) Brugerens computer Det sidste led er brugerens computer. Vores anbefalinger til en computer, der giver en tilfredsstillende arbejdshastighed er følgende: Pentium PC med en 1Ghz processor eller kraftigere 512 MB RAM Mindst 50 MB plads på harddisken 1024x768 anbefales Minimum VGA/SVGA 256 farver Windows XP (SP2 anbefalet) Internet Explorer 5.5 eller nyere..net framework 1.1 En computer med en anden konfiguration vil også kunne bruges, men vær opmærksom på, at det kan være medvirkende til at DOFO er langsom. Andre forhold kan dog have betydning for arbejdshastigheden - eksempelvis mange programmer åbne på samme tid. osm DOF NYT - November/december

16 Nyt om hjemmesider Aftenskoler med VuptiWeb Portal projektet "Din Lokale Aftenskole" Dejan Fontana Med DOFs VuptiWeb service har skolerne fået mulighed til omkostningsfrit at være synlige og tilgængelige. På disse sider præsenterer Dejan Fontana nogle af de skoler som har taget Vupti- Web i brug, og som på hver sin måde bidrager til folkeoplysningens eksistens også på Internettet. Af Dejan Fontana Din Lokale Aftenskole projekt startede som et fælles initiativ taget af lederne af fem jyske aftenskoler: Gjern Aftenskole, Ry Aftenskole, Brædstrupegnens aftenskole og Nørhald Aftenskole og DOF Them Aftenskole med Jesper C. Nielsen i spidsen. Formålet med dette projekt er at gøre disse skoler mere synlige i deres lokalområder ikke mindst i forbindelse med den kommende kommunesammenlægning. Det er ikke en ukendt bekymring, at de forholdsvis små skoler kan forvente mere konkurrence fra de større udbydere i de nye kommuner. Synlighed er derfor en af de afgørende faktorer, og dens betydning bliver muligvis endnu større efter den En vigtig del i denne synliggørelse var oprettelsen af en mindre aftenskoleportal, hvor disse fem skoler i fællesskabet kunne præsentere deres program. ITafdelingen i DOF tog udfordringen op og re-designede VuptiWeb, så systemet var i stand til at kombinere og vise katalogdata fra flere skoler på samme tid. Skolerne benyttede sig også af DOFs rabataftale med DanDomain og købte 4 domænenavne: dinlokaleaftenskole.dk, minlokaleaftenskole.dk, dinaftenskole.dk og minaftenskole.dk som i dag alle sammen peger samme sted: på VuptiWeb siden: "Din Lokale Aftenskole" - hjemmesiden er født med Top og Bund layout og al grafik og design er udarbejdet og implementeret af Them skolens leder Jesper C. Nielsen, som også er hjemmesidens webmaster. 16 DOF NYT - November/december 2006

17 Nyt om hjemmesider Denne centralisering af indholds og layoutrelaterede opgaver hos en kompetent person med kendskab til både IT og aftenskole verdenen betyder en større effektivitet og en mere frekvent opdatering af hjemmesiden. At holde siden up to date er faktisk en af de vigtigste, men desværre også en af de mest tidskrævende opgaver. Besøgere forventer nemlig de mest aktuelle nyheder, de mest friske informationer og oplysninger som de ellers ikke kan finde i skolernes allerede udsendte trykte katalog. De forventer naturligvis at se de nyeste kurser, informationer om evt. aflysninger og øvrige akutte holdinformationer. At vedligeholde dette beboede stykke Cyberspace, som en hjemmeside i virkeligheden er, kræver dog en masse lyst, vilje og et godt overblik. Alt det må siges at kendetegne folk bag Din Lokale Aftenskole portalen og dens webmaster. Manuel opdatering af disse fem skolers kataloger ville dog være en uoverskuelig opgave. Det er også her DOFs IT ressourcer kommer skolerne til undsætning. Alle disse fem skoler bruger nemlig DO- FO til kursusadministration. Det betyder også, at alle deres i DOFO oprettede kurser, kategorier og kataloger kan vises på Internettet med et enkelt klik. På VuptiWeb har vi udviklet et simpelt interface, hvor webmasteren forholdsvis nemt kan vælge og tilføje de ønskede kataloger, kategorier og kurser fra alle involverede skoler. Evaluering af "Din Lokale Aftenskole" - projektet vil først ske i 2007, men allerede nu kan man konstatere, at dette projekt er noget unikt i aftenskoleverdenen og at det helt sikkert vil åbne døre for nogle nye tanker og publiceringsmåder. Her er der tale om en fælles aktion uden tab af integritet, om et godt samarbejde, hvor skolernes unikke og stærke identitet stadigvæk bevares. Selvom VuptiWeb er gratis, og selvom teknologien ikke er en begrænsning, så kræver portalprojekter af denne type et stærkt link mellem de enkelte skoler og et stor engagement fra initiativtagerne. Jesper C. Nielsen udfyldte begge roller på bedste vis, og fra DOFs side kunne vi bare læne os tilbage og observere Din Lokale Aftenskoles udvikling. Vi arbejder på at gøre VuptiWeb endnu bedre og hermed også dens portal funktionalitet - og vi glæder os til at se Din Lokale Aftenskole i 2007, i Cyberspace, og med nye hold, nye ideer og den samme gå på mod også i de nye store kommuner. Ønsker du oplysninger om dine muligheder for at benytte Vupti- Web, så kontakt Dejan Fontana, eller læs mere på DOF NYT - November/december

18 Løst og fast Efterlysning: Hvem kan undvære "Kampen om Lyset?" Anne-Marie Sejer, aftenskoleleder i DOF Hovedstadens Oplysnings Forbund ønsker sig brændende et eksemplar af Ove Korsgaards bog "Kampen om lyset", der beskriver dansk voksenoplysning gennem 500 år. Hun synes der bør stå på et eksemplar på skolens boghylde. Hun har forgæves søgt bogen antikvarisk ad de bedste mulige kanaler, men det er ikke lykkedes af fremskaffe et eksemplar. Derfor prøver Anne-Marie nu ad denne vej. Kontakt venligst Anne-Marie Sejer på tlf , hvis du kan hjælpe. Selv forfatteren Ove Korsgaard er tomhændet, når det gælder om at skaffe "Kampen om Lyset". Foto: Robin K. Løst & fast DOF NYTs læsere er velkomne til at indsende bidrag til Løst & fast. Det kan være kommentarer til tidligere indlæg eller artikler, oplysning om mærkedage, nye ansigter i DOF, små aftenskolehistorier fra det virkelige liv, køb og salg, efterlysning af materialer, lærere eller gode ideer. Send en mail eller ring til Robin Kristiansen. 18 DOF NYT - November/december 2006

19 Løst og fast Julekonkurrencen 2006 for DOF-NYTs læsere: Vind en julekurv I dette sidste nummer af DOF NYT i 2006 havde den gamle redacteur planlagt at skrive noget om en sag, der i lang tid har været meget debat om i hele kongeriget op til 1. januar Han havde skrevet ordet ned på sin computer, for hukommelsen er ikke, hvad den har været. Men nu der sket en katastrofe, for der kom en virusorm, der har byttet helt rundt på bogstaverne i det vigtige ord, så den gamle redacteur er helt forvirret, og farer rundt og snakker om makroner og -orm, og han er ekstra travl og bims, for der skal være julestue og housewarming i DOFs nye lokaler i Frederiksborggade 5 allerede tirsdag 12. december mel- lem 15 og 18, hvor der sikkert kommen en masse mennesker. Her er sidste års vinder af julekonkurrencen, daværende leder Nina fra Vejen. Nu beder han læserne (undtagen de ansatte i DOF) om hjælp. Hvis du kan hjælpe den gamle redacteur på vej, så indsend dit forslag til det rigtige ord pr. brev eller mail til DOF - Robin Kristiansen, Frederiksborggade 5, København K. - så det er fremme senest torsdag 14. december 2006, kl Efter lodtrækningen ved Notarius Umulius, vil vinderen få direkte besked inden jul. Her kommer de forbyttede bogstaver fra redacteurens huskeseddel: m a k r o n m o r u m f l e DOF NYT - November/december

20 Hanne Bruus Andersen Administrationschef Telefon: SkoleKom: Hanne Bruus Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Lars Eriksen Fuldmægtig Telefon: SkoleKom: Lars Rasmus Eriksen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Jytte Andersen Konsulent Telefon: SkoleKom: Jytte Andersen Fax: Adresse: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Ole Steen Mortensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Ole Steen Mortensen Fax: Adresse: Krabbesholm Alle Viby J Robin Kristiansen Konsulent Telefon: SkoleKom: Robin Kristiansen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Finn Nevel Konsulent Telefon: SkoleKom: Finn Nevel Fax: Adresse: DOF, Skolegade 21 D, stuen 8600 Silkeborg Thit Aaris-Sørensen Konsulent Telefon: SkoleKom: Thit Aaris-Soerensen Fax: Adresse: Århusgade 108 E, København Ø. Knud Knudsen Konsulent Telefon: Skolekom: Knud Knudsen3 Fax: Adresse: Jens Kromanns Vej 9, 7000 Fredericia Dejan Fontana Konsulent Telefon: Skolekom: Dejan Fontana Fax: Adresse: Århusgade 108E, København Ø Per Søgaard Konsulent Telefon: Skolekom: Per Soegaard Nielsen Fax: Adresse: Århusgade 108E, 5. sal 2100 København Ø. Nina Fabricius Kontormedhjælper - timeløn Telefon: Skolekom: Nina Fabricius Fax: Adresse: Århusgade 108 E, 5. sal, 2100 København Ø. Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Direktør Bodil Mørkøv Ullerup Chr.borg Ridebane København K Tlf Hovedkontor Kongensgade 66, Odense C Københavnsafdeling Frederiksborggade 5, København K. Århusafdeling Chr. Wærumsgade 10, kld Århus C. Telefon (omstilling til alle medarbejdere) Fax Odense København Hjemmeside Kontortid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag EP-2000 supporttelefon DOFO supporttelefon Torben Holdt EDB-support på timebasis Telefon 1: Telefon 2: Adresse: Postboks Roskilde

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec. 2007 Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2008 Årgang 14 Nummer 9 DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Side 12 Skoleleder søges til BOS Side 19 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Maj 2004 Årgang 10 Nummer 5 Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF "Folk siger ingenting" Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19

nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF Folk siger ingenting Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2008 Årgang 14 Nummer 10 Britta, Bertel og det folkelige engagement Side 3 Strukturdebat i DOF Side 12 "Folk siger ingenting" Side 14 Kulturpris til Karen

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR

Made in Denmark N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR MARTS 2015 ÅRGANG 02 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 04 - Håndværk og design kommer i fokus i ny programserie på DR Made in Denmark Inspiration og godt selskab på årets landsmøde

Læs mere

nyt DOFs kontorer lægges sammen Landsstyrelsens konstituering Billedreportage fra sommerkurset Afskedsreception for Bodil Side 4 Side 5 Side 6 Side 19

nyt DOFs kontorer lægges sammen Landsstyrelsens konstituering Billedreportage fra sommerkurset Afskedsreception for Bodil Side 4 Side 5 Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juni 2008 Årgang 14 Nummer 6 DOFs kontorer lægges sammen Side 4 Landsstyrelsens konstituering Side 5 Billedreportage fra sommerkurset Side 6 Afskedsreception for

Læs mere

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring

Spektrum. Fra tobak til kunst N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi. Sådan kan I bruge Facebook til markedsføring Spektrum 05/2014 Årgang 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 01 - Vi har været på besøg på Århus Kunstakademi Fra tobak til kunst Spektrum et helt nyt blad for DOF s medlemmer Brug

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 2 juni 2007 LOKALE AFDELINGER: STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 3510 7366 kristinedam@mail.dk

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned...

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012. 61. årgang. bladet. Leg bryder barrierer ned... ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 7 nov. 2012 61. årgang bladet Leg bryder barrierer ned... 1 n LEV november 2012 Pamhulegård handicap venlig feriebolig 700 m² dejligt stort landhus

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 20 nummer 3 september 2009 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 3210 8121 / 6021

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere