nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 18

2 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen Bodil Mørkøv Ullerup, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør I dette nummer Medlemsnyt... 4 Kalenderen... 4 Nyt fra DOF... 4 Resumé af landsstyrelsesmøde... 6 Spørg bare... 8 Nyt tilskudsafregningsskema...10 Kursus i kompenserende specialundervisning.13 Nyt fra regionskredsene...14 Løst og fast - receptioner...17 Julekonkurrence...18 Kontaktoplysninger til DOF...20 DOF NYTs julehilsen Lay-out: Tryk: Robin Kristiansen Lars Eriksen Oplag: 1000 Redaktionen afsluttet: Søndag 2. december 2007 Dead-line for januarnummeret 2008: Tirsdag 15. januar 2008 Forside En mand, et skib, et hav med skumtoppe og en våd vej med kolde biler - kan det blive mere november? Det er Finn Nevel, der skridter afsted. Mon han har ligget ved Livgarden med det tråd? Han er i hvert fald på vej hjem fra DOFs landsstyrelses todagesmøde, hvor personalet også var med. Det foregik på et kursuscenter på Røsnæs tæt ved havet, og det blæste så meget, at de få rygere næsten opgav ævred, for de skulle stå ude i regn og kuling. Foto: Robin Kristiansen Botanisk Have - November Robin K. Staben bag DOF NYT - og det vil i praksis sige alle ansatte i DOFs landsorganisation - takker alle læsere for året, der gik. Også en hjertelig tak til alle, der venligst har indsendt bidrag, fotos og oplysninger, eller med stor velvilje og tålmodighed har stillet sig til rådighed for bladets amatørfotografer. Vi ønsker hermed alle vore læsere en rigtig god jul og et godt nytår, og minder om, at alle der har lyst, kan blive abonnenter på DOF NYT. Det koster ikke noget, for vi tror på vigtigheden af at udbrede kendskabet til landsorganisationens og medlemsskolernes mangfoldige virksomhed. 2 DOF NYT - Nov./dec. 2007

3 Kommentar Nye muligheder? Et hurtigt valg er overstået, og selv om det ikke blev en stor omvæltning, er der med valgresultatet åbnet nogle flere døre, end der var før valget. Kan dette også skabe nye politiske muligheder for aftenskolernes vilkår? Det bør afprøves. Men argumenterne for at fremme aftenskolernes vilkår bør pudses godt og grundigt af. Det er ikke nok at hævde, at lovændringen fra 2002 alene svækkede deltagertilslutningen. Den var allerede stagnerende, så hvis aftenskolerne igen skal have vind i sejlene også fra tilskudsgiverne, må der ikke alene argumenteres godt og grundigt - der skal også ske kvalitetsforbedringer og udvikling mange steder. I det regeringsgrundlag, der nylig har ligget til forhandling, har aftenskolernes virksomhed ikke været nævnt, men tilsyneladende har idrætten været på forkant for at fortælle om vigtigheden af sport og motion i forebyggelse af folkesundhed. Her har aftenskolerne været for sent ude. Men argumenterne er ellers oplagte. Hvis regeringen virkelig ønsker at satse massivt på forebyggelse, så er det nærliggende at bruge aftenskolerne som instrument, for de ligger klar til brug i næsten hvert eneste hjørne af kongeriget. Den tankegang har oplysningsforbundene ikke markedsført stærkt nok. I aftenskolerne har motion og bevægelse været det største fag i årevis, og det må det gerne blive ved med at være. Vi gerne styrke og forbedre vilkårene for området i samarbejde med politikere både lokalt og på landsplan, for der er ingen tvivl om, at en øget tilgang til bevægelseskurser vil være til gavn for folkesundheden. Som et skridt i den retning har DOFs landsstyrelse i et brev til regeringen gjort opmærksom på disse forhold. Lad os håbe det gør indtryk, at det giver stof til eftertanke og åbner mulighed for fremtidig dialog. Vi er parat, men vi skal også selv blive bedre til at fortælle omverdenen nogen af de gode historier, vi oplever fra aftenskolernes rækker. Det må være en målsætning for 2008 at få disse historier frem. Politikerne er meget mere interesserede i gode historier end i beklagelser. Med denne opfordring til medlemsskolerne følger også landsorganisationens ansvar for at opfange disse historier og bringe dem videre eller vejlede om, hvordan man kan gøre det lokalt. Vi skal blive bedre til at profilere os for at fremtidssikre vores virksomhed. Lad det være en af vore ambitioner for arbejdet i det nye år. Robin Kristiansen redaktør DOF NYT - Nov./dec

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Udmeldelse I forbindelse med kommunesammenlægningen er Ravnsborg Aftenskole nedlagt efter sæsonafslutningen 2006/2007 og derfor udmeldt af DOF. Indmeldelser Darum Aftenskole Else Marie Lundgaard Nørremarkvej Bramming Tlf Region Syddanmark Ændringer Studieskolen i Odense er flyttet til: Vestre Stationsvej Odense C Musisk Dag- og Aftenskole i Silkeborg har ændret navn til: Musisk Aftenskole Silkeborg Julestue Tirsdag 18. december mellem DOFs kontor Frederiksborggade 5, København K. Ved denne lejlighed finder vi gløgggryden frem, byder på lidt juleknas, og håber at få mulighed for at ønske god jul til skoleledere, bestyrelsesmedlemmer, administratorer, kolleger, samarbejdspartnere, venner og familie. Og så kan man jo få købt de sidste julegaver i gågaden ved samme lejlighed. Vel mødt! NABO-Skolen har fået ny leder, pr. 1. november: Brit Møberg Nielsen Ishøj Oplysnings Forbund har ændret navn til: DOF Ishøj Oplysnings Forbund GOK Varde har fået ny leder og adresse: Margit Jensen Rønrygel Varde Tlf: Kalenderen Tirs. 18. dec Julestue hos DOF i København og feb.... Kursus i Lov og ledelse - se side 7. Lør. 22. dec. - tirs. 1. jan... DOFs kontor holder lukket Ons. 16. jan. kl Regionsbestyrelsesmøde Hovedstaden Fre. 18. jan. kl Regionsbestyrelsesmøde Sjælland Lør. 26. jan... Landsstyrelsesmøde 4 DOF NYT - Nov./dec. 2007

5 Nyt fra DOF Nye mødeformer Vi behøver ikke at sidde skulder ved skulder, når vi holder møde. Det har vi set så ofte i TV, hvor intervieweren taler med en person på en skærm fra et studie et andet sted i landet eller for den sags skyld i verden. Muligheden for at bruge IT i forbindelse med møder har været brugt af virksomheder og institutioner i adskillige år, og teknologien er nu så tilgængelig, at det snart bliver hverdagskost - også i DOF. "En af deltagerne i teknologiudvalgets møde 31. oktober, var forhindret i at give møde, hvorfor mødet blev holdt med den pågældendes deltagelse via Skype. Hvem ellers, end teknologiudvalget, skulle tage denne teknik i anvendelse, kunne man spørge," fortæller medlem af teknologiudvalget Mogens Pilgaard, der ikke var sen til at hive digitalkameraet op af lommen, så andre også kunne se, hvordan man dækker bord til en "fjern" mødedeltager. B. Kim Pedersen fra DOF Aalborg Oplysnings Forbund, der "sidder dér bag skærmen" var forhindret i at deltage i mødet i Frederiksborggade i København. Via det lille web-kamera på toppen af skærmen kunne han se og høre de øvrige deltagere og deltage i debatten, og så sparede han da både sin egen tid og landsorganisationens rejseudgifter. Mon ikke dette kan animere til intensiveret brug af videokonferencer fremover? DOF NYT - Nov./dec

6 Nyt fra DOF Resumé af landsstyrelsesmøde "Fik vi lige den?" Der var koncentration hos mødeleder og formand Ingolf Christensen og hans sekundanter, administrationschef Hanne Bruus Andersen og direktør Bodil Mørkøv Ullerup, under landsstyrelsesmødet. Ved Hanne Bruus Andersen Landsstyrelsens 65. møde Landsstyrelsen afholdt sit årlige 2-dages møde den 24. og 25. november Handlingsplan og budget for 2008 På mødet blev drøftet oplæg til en handlingsplan og budget for Det blev besluttet at der fremover skal arbejdes med rullende budgetter over en treårs periode. Behandling af såvel den samlede handlingsplan som budgetoplæg vil blive genoptaget på det kommende landsstyrelsesmøde ultimo januar Kommunikationsstrategi Oplæg om kommunikationsstrategi for DOF blev godkendt. Musik- og kulturpolitisk strategi Oplæg om DOFs strategi på musik- og kulturområdet blev godkendt. Debatkaravanen Forslag til ændring af debatkaravanen til også at omfatte musik og kultur ud over sundhed blev godkendt. Ligeledes blev det godkendt, at der arbejdes videre med et debatteater, under forudsætning af, at der er budgetmæssig dækning. Integration og kulturmøde Det blev godkendt at der arbejdes videre med forslag til integrationsprojekt. Omstillingspulje ændres til startpulje Den resterende bevilling under omstillingspuljen opbruges, således at den fra 1. januar 2008 ændres til en startpulje. De nærmere retningslinjer vil blive udsendt til DOF håndbogen. 6 DOF NYT - Nov./dec. 2007

7 Nyt fra DOF Barsel.dk Det blev besluttet, at der indsamles oplysninger om indbetalt ATP for undervisere i medlemsskolerne i På baggrund heraf forsøges gennemført en lovændring sammen med de øvrige OF-organisationer. Lønbehandlingstilskud På baggrund af, at der fra 1. januar 2008 kommer et nyt DOF lønprogram til afløsning for EP-løn, blev det besluttet at aftrappe lønbehandlingstilskud over tre år. Første gang i Salg af rettigheder til brug af DOFO Landsstyrelsen har godkendt: at der etableres licensordning for DOFs og NETOPs skoler, som ikke betaler for brugen af DOFO en model for betaling for DOFO for medlemsskoler, som administrerer flere skoler eller anden virksomhed, som ikke er tilknyttet DOF eller NETOP at der kan indgås aftale med andre oplysningsforbund og andre eksterne interessenter om køb af licenser til DOFO at der samtidig undersøges mulighed for etablering af et selskab til brug ved salg af DOFO under forudsætning af, at det er juridisk nødvendigt. Kursusportal Det blev godkendt, at visionen for en kursusportal er, at alle OFere er med i samme portal, og at der her og nu arbejdes videre på at realisere positive tilkendegivelser fra to andre landsdækkende oplysningsforbund. Så haster det med tilmelding til: Lov og Ledelse Kursus for ledere og bestyrelsesmedlemmer Kurset omfatter en grundig lovgennemgang med eksempler, samt undervisning i ansættelsesforhold, budget og regnskab, prisberegning, skoleudvikling, markedsføring, lærerpleje, udvikling af undervisningskoncepter mv. Kurset finder sted over to week-ender: Fre. 1. feb. kl. 15 til søn. 3. feb. kl. 13, samt Fre. 22. feb. kl. 15 til søn. 24. feb. kl. 13. Sted: Hotel Sixtus i Middelfart Pris: Kr Prisen omfatter materialer, forplejning og overnatning Kursus nummer: Tilmeld: Tilmelding snarest muligt til DOFs sekretariat. Thit er blevet mor Foto: Robin K. - og hendes Daniel er blevet far På landsstyrelsesmødet var der også tid til at være sammen om noget mere uforpligtende. Dirigenten Peter Ettrup Larsen gav et foredrag med overskriften "Hvorfor spilde tid på musik? ledsaget af flot gennemarbejdede PowerPoint-dias på skærmen. Et aktiverende indslag, hvor tilhørerne også blev udfordret og opfordret til at synge med og agere. Onsdag 21. november fik DOFs konsulent Thit Aaris-Sørensen en lille pige. Hun er helt perfekt, fortæller Thit, der nu glæder sig til at nyde sin barselsorlov som nybagt mor. I mellemtiden træder kollegerne til og prøver at løfte Thits arbejdsopgaver efter bedste evne, indtil hun er klar igen. Hvis der er tvivl om, hvem man skal kontakte i de forskellige sammenhænge, så få oplysninger herom i DOFs sekretariat på tlf DOF NYT - Nov./dec

8 Spørg bare Medielicens Administrationschef Hanne Bruus Andersen Spørg bare - redaktør Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. Danmarks Radio har udsendt breve om betaling af medielicens til en del aftenskoler, der har rettet forespørgsel til DOF. Her følger nærmere oplysninger om medielicensen. Medielicens - erhverv og privat Pr. 1. januar 2007 erstattede medielicensen farve-tv-licensen og sort/hvid-tv-licensen. Medielicensen omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage og gengive billedprogrammer og - tjenester, herunder pc er og visse mobiltelefoner. DR har udsendt breve om betaling af medielicens erhverv til en del aftenskoler. På DRs telefon nr , møder man en telefonsvarer, som oplyser: "Hvis I betaler husstandslicens samme sted, som I har erhverv, skal jeres firma ikke betale licens. I kan blot se bort fra det brev I har modtaget. Hvis I ikke har ansatte i firmaet skal I ikke betale medielicens erhverv." Udgangspunktet er altså: én medielicens pr. adresse både for private og for erhvervsdrivende. Hvad dækker medielicensen? Medielicensen dækker alle licenspligtige apparater i husstanden. Derfor skal man kun betale én medielicens pr. husstand - uanset, hvor mange computere, fjernsyn, radioer eller mobiltelefoner, man har. Der skal betales medielicens for virksomheder og institutioner, der har én eller flere ansatte. Der betales én medielicens for hver erhvervsadresse virksomheden har. Licensen dækker samtlige licenspligtige apparater i virksomheden eller institutionen på den pågældende adresse. Der skal betales medielicens for: licenspligtige apparater i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner licenspligtige apparater der ejes, lejes eller leases af virksomheden 8 DOF NYT - Nov./dec. 2007

9 Spørg bare licenspligtige apparater som er opstillet i virksomhedens lokaler, køretøjer, både og lignende. licenspligtige apparater i kursus- og udlejningsejendomme, timesharelejligheder og udlejningssommerhuse. Hvad er et licenspligtigt apparat? Hvis du har et af følgende apparater, skal du betale medielicens: Tv-modtagere eller tilsvarende billedfremvisere Pc ere eller tilsvarende enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller - tjenester, såfremt der samtidig via apparatet er adgang til internet eller andet netværk med en hastighed på 256 Kbit/s eller derover PC ere med modtageenheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester via radiobølger eller netværk (tv-tunere) Andre enheder, der trådløst kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er udsendt til almenheden, herunder for eksempel PDA ere, mobiltelefoner med internetadgang med mere Radiolicens Virksomheder og institutioner skal ikke betale radiolicens. Rettelse til oplysninger om løn til ledelse I sidste nummer af DOF NYT - oktober var der i Spørg Bare en artikel om lønforhold, som indeholdt nedenstående formulering, der ikke er korrekt. Dette har en læser gjort opmærksom på, og vi iler med at korrigere og præcisere. Der stod følgende: "Tilskuddet til ledelse udgør maksimalt 13 % af den samlede lærerlønsudgift." Den korrekte formulering er: Priser Fra 1. januar 2007 Inkl. 25 pct. Moms Rykkergebyr Kr. Kr./mdr. Kr. Medielicens 1.075,00 179,17 100,00 Radiolicens 160,00 26,67 100,00 Medielicens for erhverv/institutioner 755,00 62,92 100,00 Fra 1. januar 2008 Medielicens 1.095,00 182,50 100,00 Radiolicens 160,00 26,67 100,00 Medielicens for erhverv/institutioner 770,00 64,17 100,00 Fra 1. januar 2009 Medielicens 1.110,00 185,00 100,00 Radiolicens 160,00 26,67 100,00 Medielicens for erhverv/institutioner 780,00 65,00 100,00 Fra 1. januar 2010 Medielicens 1.130,00 188,33 100,00 Radiolicens 160,00 26,67 100,00 Den tilskudsberettigede lønsum til ledelse udgør maksimalt 13% af den samlede lærerlønsudgift. Hvad er så forskellen? Ved den første formulering kunne man tro, at en skole kan få 13 % af lærerlønnen i tilskud til ledelse, men det forholder sig således, at tilskuddet til ledelse jo skal beregnes i forhold til de samme tilskudsbrøker som lærerlønnen, fx 1/3 for almindelig undervisning, 5/7 for instrumentalundervisning og 8/9 for handicapundervisning. Lederlønnen opdeles forholdsvis i forhold til lærertimerne inden for de forskellige tilrettelæggelsesformer, hvorefter tilskuddet beregnes på basis af de tilhørende brøker. Lederen må altså gerne få 13 % i løn, men tilskuddet er mindre. Lederen må også få mere end 13 % i løn, men tilskuddet beregnes kun i forhold til 13% af lærerlønsudgiften. Medielicens for erhverv/institutioner 795,00 66,25 100,00 DOF NYT - Nov./dec

10 Spørg bare Nyt tilskudsafregningsskema Skemaet er udviklet, så det kan bruges til beregning af tilskud også med inddragelse af virksomhed med fleksible tilrettelæggelsesformer. Skemaet kan downloades som Excel-regneark fra DOFs hjemmeside, dels fra forsiden eller som bilag til Lederhåndbogens elektroniske udgave under Extranet på DOFs hjemmeside. 10 DOF NYT - Nov./dec. 2007

11 Spørg bare Har du spørgsmål til skemaet, er du velkommen til at kontakte administrationschef Hanne Bruus Andersen, der har medvirket ved udarbejdelsen af skemaet. DOF NYT - Nov./dec

12 Spørg bare Side 3 i skemaet omfatter den statistik, der gerne skulle ende med at kunne vise tal for aftenskolernes aktivitet på landsplan. En del kommuner har desværre indtil nu ikke fået styr på denne indberetning. 12 DOF NYT - Nov./dec. 2007

13 Specialundervisning Se flere oplysninger om tid, sted, pris og tilmelding på eller på DOFs hjemmeside, hvor disse oplysninger kan downloades sammen med tilmeldingsblanket. Der er deadline for dette forårskursus med start i februar allerede 18. januar 2008 DOF NYT - Nov./dec

14 Nyt fra DOFs regionskredse Nordjylland Dejan Fontana fortæller om DOFs IT ydelser "Region Nord, afholdt seminar på Hotel "Hjallerup Kro" fra fredag den 2. november klokken til lørdag 3. november klokken Der var 18 tilmeldte, og alle mødte. Emnet var fredag aften "Aftenskolen, synliggørelse" - Oplæg til en evt. større kampagne i bl.a. TV 2, ved kontaktchef Marianne Nilsson fra firmaet "Envision". Det var en interessant gentagelse af det projektforslag, firmaet viste på sidste møde i landsstyrelsen. Marianne fremførte emnet levende og professionelt. Det kan nok være, at der blev spærret nogle øjne op, under gennemgangen. Tilbagemeldingen vekslede da også mellem enorm begejstring, og et mere kritisk syn på ideen. Det er ikke alle, der er lige omstillingsparate. Det var enten helt for, eller helt imod, der var dog enighed om, at det var dygtigt fremført. Lørdagen klarede konsulent Dejan Fontana med bravour til trods for stor forskel i forudsætningerne. Overskriften var: "VuptiWeb, portal og DOFO". Også en givtig dag, der dækkede en række aktuelle DOF-IT emner. Der blev gennemgået bl.a. overordnede nyheder og ændringer i bl.a. VuptiWeb, Kursusportalen og DOFO, så deltagerne fik et overblik over disse produkter og deres muligheder i forhold til implementering, administration og funktionalitet. Der var enighed om, at det dels var dygtigt gennemført, og at emnet blev gjort overskueligt, på en måde, så alle fik stor udbytte. Stedet var nyt for os, idet vi har holdt samtlige kursusseminarer på Hotel Viking ved Sæby i de 12 år, amtskredsen har eksisteret. Vi fandt, at Viking var blevet lige dyrt nok. Maden på Hotel "Hjallerup Kro" var helt i top. Faciliteterne kunne bruges, men et hotel, hvor der kun er 2 røgfri værelser, det er ikke tidssvarende, så vi finder sikkert et andet sted næste gang. Værtinden kom, uden at være spurgt om det, ind med 5 askebægre lørdag formiddag! (skønt lokalet var meget mere end 40 kvadratmeter). Ak ja, og her gik jeg og troede, at det "kun" var det der med momsen, der endnu ikke var nået nord vor Limfjorden... Mogens Pilgaard Regionsformand 14 DOF NYT - Nov./dec. 2007

15 Nyt fra DOFs regionskredse Midtjylland Alle måtte op at stå under præsentationsøvelsen Region Midtjylland afholdt medlemsmøde lørdag 3. november 2007 på Hotel Impala Silkeborg. Der var mødt 34 deltagere, som alle fik en rigtigt god oplevelse med hjem. Konsulent i DOF Robin Kristiansen lagde ud med "Fem fede fiduser i markedsføring af aftenskolen." Der blev lagt hårdt ud med en meget vigtig ting, når man vil markedsføre sin aftenskole: Lederens personlige fremtræden. Vi blev udsat for en præsentationsøvelse: Sådan gør man og alle måtte op og præsentere sig selv, sin skole m.v. Herefter fik vi mange gode råd om normer, værdier, visioner og ikke mindst vores berettigelse i folkeoplysningen i lokalområdet, hvad der gav en meget livlig debat. Vi arbejder jo alle ud fra vores egne præmisser, uanset om man er en lille eller stor aftenskole, i byen eller ude i små lokalområder. Konklusionen blev (ud fra Robins synspunkt) at uanset geografisk beliggenhed, skolens størrelse m.m. er det vigtigste at gøre sig selv og sin skole synlig. Efter en god frokost var det konsulent Finn Nevel der kom på banen om samarbejde med DOF og skolerne, administrative fællesskaber skolerne i mellem. Mange små skoler har det svært - kan man samarbejde regionalt uden at give køb på den lokale forankring? Herefter blev vi delt op i grupper og fik stillet nogle relevante spørgsmål: Hvordan kan DOFs Landsorganisation bedst støtte samarbejdes initiativerne mellem skolerne? Hvordan kan netværksbaserede erfa-grupper bedst samarbejde? Drøftelse af en regionspolitik om målsætninger for fremtiden? Hvad vil skolerne bruge regionskredsen til? Hvordan og hvor meget? Om Finn fik svar på sine spørgsmål skal jeg ikke kommentere (her kommer senere en sammenskrivning fra Finn N) Spørgsmålene gav i hvert fald en meget god debat i alle grupperne og under sidste punkt på dagsordenen - opsamling og afslutning - var alle enige om at dagen havde givet dem en meget god mulighed for at lære hinanden nærmere at kende, og nogle fik allerede nogle samarbejdsaftaler på plads. På et spørgsmål fra formanden Claus Iversen var alle godt tilfredse med dagen og syntes, at det var en rigtig god måde at mødes på. Annelise Lassesen Bestyrelses medlem i DOF Region Midtjylland. DOF NYT - Nov./dec

16 Nyt fra DOFs regionskredse Medlemsøde i Region Sjælland 17 repræsentanter fra DOF-skoler var mødt frem til medlemsmøde i DOF Regionskreds Sjælland. Det blev afholdt onsdag 21. november i Krebshuset i Sorø, der formentlig bliver regionskredsens "hjemmebane", da det ligger nogenlunde midt i regionen. Programmet bød på oplæg ved to af DOFs konsulenter, Pernille Marstrand og Robin Kristiansen. Musikken og kulturen i DOF - brug din konsulent Pernille Marstrand gav i sit oplæg bud på, hvad DOF kan gøre på musikområdet ud fra nøgleordene: kvalificere, motivere, udvikle og ekspandere, og belyste hvordan skolerne kan arbejde med at udvikle kvalitet både set fra deltagers, lærers og leders synsvinkel. Hun pegede på de særligt gode muligheder for at brande skolerne, som musikfagene indbyder til og omtalte de muligheder, som skolerne har for at få konsulenthjælp inden for musik- og kulturfag. En række af deltagerne omtalte til orientering, hvordan de etablerede musikundervisning. Drøftelse af en politik for samarbejdet mellem skolerne i regionen Robin Kristiansen gav et kort oplæg om, hvad der bør indgå i en overordnet strategi for regionskredsarbejdet. Hvad er regionskredsens mission, hvad er visionerne for arbejdet, og hvilke emner skal på tapetet, når regionskredsbestyrelsen går i gang med at udarbejde en handlingsplan for det fremtidige arbejde. Diskussionen fortsatte ind i medlemskvarteret. Medlemsmøde i Region Syd Region Syd afholdt medlemsmøde 29. oktober på Kolding Uddannelsescenter. Her var musik- og kulturkonsulent Pernille Marstrand oplægsholder med overskriften: Musikken og kulturen i DOF - Brug din konsulent. Efterfølgende gav Christian Dürst, der er statsprøvet musikpædagog og seminarielærer en "rundvisning" i den ny Højskolesangbog. Bestyrelsesmøde i Region Hovedstaden Region Hovedstaden holdt bestyrelsesmøde 14. november på DOFs kontor i København. Bestyrelsen havde inviteret Marianne Nilsson fra firmaet "Envision" til at gentage det oplæg om synliggørelse, som landsstyrelsen tidligere havde været præsenteret for. En præsentation, der aftvang respekt for det grundige forarbejde og tilfredshed med ideen om, at der skal gøres noget for at synliggøre aftenskolerne. Bestyrelsen gik også i gang med at forberede det arbejde, der skal i gang i forbindelse med Region Hovedstadens medvirken ved tilrettelæggelsen af landsmøde Fra deltagerne kom der forslag om følgende, som bestyrelsen skal tage med i sine overvejelser, når de skal udarbejde forslag til regionspolitik og handlingsplaner: Etatblering af netværks-/erfagrupper Undersøgelse/oplæg om vilkår for folkeoplysning i forskellige kommuner Minikursus om folkeoplysningsloven for bestyrelsesmedlemmer Der var desuden forslag til mødeemner: Debatmøde om "Aftenskoleforeningen i lokalsamfundet" - lille fri købmand eller filial. Debatmøde oms samarbejde med andre ikke DOF aftenskoler i kommunen: Hvordan holder vi balancen mellem konkurrence og samarbejde - herunder drøftelse af Samrådsstiftelse/-arbejde. Debatmøde om lærerpleje RK Følg med i mødeindkaldelser og referater på DOFs hjemmeside Gå ind under Extranet / Møder og referater og find det udvalg eller den regionskreds, du søger. Find den relevante dato. Når mødet har været afviklet, bliver mødeindkaldelsen udskiftet med referatet. Det er mødetidspunktet, der er styrende. 16 DOF NYT - Nov./dec. 2007

17 Løst og fast Skoleleder ved Gladsaxe Oplysnings Forbund Jens Thomsen IOF's skoleleder Stig Sinius Nielsen fylder 60 år I den anledning indbydes alle, der har lyst til at fejre ham til Reception torsdag 13. december kl i Aktivcentrets Fællesrum, Telefonvej Søborg fylder 60 år I den anledning indbydes der på dagen til Reception onsdag 19. december kl i IOF's kontorlokaler Islevhusvej Brønshøj DOF NYT - Nov./dec

18 Julekonkurrence Julekonkurrence 2007 for DOF-NYTs læsere: Vind en julekurv I dette sidste nummer af DOF NYT i 2007 havde den gamle redacteur planlagt, at der skulle sættes nogle nye billeder af formand og medarbejdere ind på bagsiden af DOF NYT. Alle sammen skulle de friskes op, uanset om de er deltids- eller fuldtidsansatte eller kun med som pynt, og selv formanden skulle "renoveres". Men enten er den gamle redacteurs øjne blevet helt umulige, fordi han har fået for meget makronmorumfle, eller også er der gået julevirus i hans computer. Han kan i hvert fald ikke kende ansigterne rigtigt, så han håber meget, at der er nogen, der kan hjælpe. Det går jo ikke an, at han sætter forkerte navne ud for billederne i næste nummer, og han har slet ikke tid til selv at finde ud af det. Han har nemlig ekstra travlt, fordi der skal være julestue i DOFs lokaler i Frederiksborggade 5, 3. i København tirsdag 18. december mellem 15 og 17.30, hvor han og alle hans kolleger regner med, at alle mulige mennesker har lyst til at kigge ind og ønske god jul og drikke gløgg. Nu beder han læserne (undtagen de ansatte i DOF) om hjælp. Hvis du kan hjælpe den gamle redacteur på vej, så indsend dit forslag til løsning pr. brev eller mail til DOF - Robin Kristiansen, Frederiksborggade 5, København K. - så det er fremme senest mandag 17. december 2007, kl Efter lodtrækningen ved Notarius Umulius, vil vinderen få direkte besked inden jul. På næste side kan du se mere om besvarelse af julekonkurrencen. Her ses sidste års vinder af julekonkurrencen, ekspeditionssekretær Svend Olsen fra Tårnby Kommune 18 DOF NYT - Nov./dec. 2007

19 Julekonkurrence U N J L E L Æ N G R A V E R E 1. Lars Eriksen 2. Jytte Andersen 3. Ole Steen Mortensen 4. Robin Kristiansen 5. Finn Nevel Sådan skal du svare: 6. Thit Aaris-Sørensen 7. Knud Knudsen 8. Dejan Fontana 9. Per Søgaard 10. Pernille Marstrand 11. Line Høgh 12. Torben Holdt 13. Ingolf Christensen 14. Bodil Mørkøv Ullerup 15. Hanne Bruus Andersen Tag det bogstav fra billederne, der passer med personen og sæt bogstaverne sammen i den rækkefølge, der er angivet herover. Så får du tre ord, der danner en linje fra en julesang. Af frygt for, at hackere skal snuppe svaret, skal løsningen sendes i kode. Derfor skal du ikke sende løsningen direkte, men sende den følgende linje i sangen til den gamle redacteur som svar. Husk at anføre adresse og telefonnummer på kort eller mail, når du skriver. DOF NYT - Nov./dec

20 Lars Eriksen Tlf.: Fuldmægtig Fax: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Jytte Andersen Konsulent Tlf DOF, Kongensgade 66, 2. Fax: Odense C. Ole Steen Mortensen Konsulent Tlf.: Krabbesholm Alle 5 Fax: Viby J Robin Kristiansen Konsulent Tlf: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Finn Nevel Konsulent Tlf.: DOF, Skolegade 21 D, stuen Fax: Silkeborg Thit Aaris-Sørensen Konsulent Tlf.: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Barselsorlov indtil videre Knud Knudsen Konsulent Tlf.: Jens Kromanns Vej 9, Fax: Fredericia Træffes onsdag eller efter aftale Dejan Fontana Konsulent Tlf: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Per Søgaard Konsulent Tlf: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Pernille Marstrand Musik- og kulturkonsulent Tlf: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Direktør Bodil Mørkøv Ullerup Chr.borg Ridebane København K Tlf Administrationschef Hanne Bruus Andersen Kongensgade 66, Odense C Tlf DOFs Hovedkontor Kongensgade 66, Odense C Københavnsafdeling Frederiksborggade 5, København K. Århusafdeling Chr. Wærumsgade 10, kld Århus C. Telefon (omstilling til alle medarbejdere) Fax Odense København Hjemmeside Kontortid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag EP-2000 supporttelefon DOFO supporttelefon Line Høgh Kontormedhjælper - deltid Tlf.: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Torben Holdt EDB-support på timebasis Tlf. 1: Postboks 257 Tlf. 2: Roskilde

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11

prima Det kan nåes endnu: Find sammen i klubben - om akademikerklubber...6 Nyt fra arbejdspladserne...11 nr. 4 November 1999 prima Det kan nåes endnu: DELTAG I SPØRGEUNDERSØGELSEN OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ!............2 Ny ledelsesform åbner for ansattes fingeraftryk.......3 Find sammen i klubben - om akademikerklubber.........6

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere