nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nyt Resumé fra lands- styrelsesmøde Tilmelding nu til Lov og ledelse Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 6 Side 7 Side 18"

Transkript

1 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Nov./dec Årgang 13 Nummer 11/12 Resumé fra lands- styrelsesmøde Side 6 Tilmelding nu til Lov og ledelse Side 7 Vind en julekurv i DOF NYTs læser- konkurrence Side 18

2 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund. Udkommer månedligt og distribueres til medlemsskolernes skoleledere og bestyrelsesformænd, samt andre, der ønsker at få bladet tilsendt. Ønske herom fremsættes til sekretariatet. DOFs politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvor dette direkte fremgår. Øvrige artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DOFs synspunkter. Der er ikke henvisninger til telefon eller ved omtale af medarbejdere i DOF, da disse oplysninger findes på bagsiden. Dansk Oplysnings Forbund DOF er landsorganisation for ca. 250 folkeoplysende partipolitisk uafhængige aftenskoler/foreninger, som tilsammen beskæftiger ca voksenundervisere. DOF varetager medlemsskolernes interesser omkring lovgivning, administration, forsikring, ansættelsesforhold, EDB, lønbehandling, medarbejderuddannelse, markedsføring, kommunikation og pressekontakt, udvikling af undervisningskoncepter, projekter m.v. Redaktion Hanne Bruus Andersen Bodil Mørkøv Ullerup, ansvh. Robin Kristiansen, redaktør I dette nummer Medlemsnyt... 4 Kalenderen... 4 Nyt fra DOF... 4 Resumé af landsstyrelsesmøde... 6 Spørg bare... 8 Nyt tilskudsafregningsskema...10 Kursus i kompenserende specialundervisning.13 Nyt fra regionskredsene...14 Løst og fast - receptioner...17 Julekonkurrence...18 Kontaktoplysninger til DOF...20 DOF NYTs julehilsen Lay-out: Tryk: Robin Kristiansen Lars Eriksen Oplag: 1000 Redaktionen afsluttet: Søndag 2. december 2007 Dead-line for januarnummeret 2008: Tirsdag 15. januar 2008 Forside En mand, et skib, et hav med skumtoppe og en våd vej med kolde biler - kan det blive mere november? Det er Finn Nevel, der skridter afsted. Mon han har ligget ved Livgarden med det tråd? Han er i hvert fald på vej hjem fra DOFs landsstyrelses todagesmøde, hvor personalet også var med. Det foregik på et kursuscenter på Røsnæs tæt ved havet, og det blæste så meget, at de få rygere næsten opgav ævred, for de skulle stå ude i regn og kuling. Foto: Robin Kristiansen Botanisk Have - November Robin K. Staben bag DOF NYT - og det vil i praksis sige alle ansatte i DOFs landsorganisation - takker alle læsere for året, der gik. Også en hjertelig tak til alle, der venligst har indsendt bidrag, fotos og oplysninger, eller med stor velvilje og tålmodighed har stillet sig til rådighed for bladets amatørfotografer. Vi ønsker hermed alle vore læsere en rigtig god jul og et godt nytår, og minder om, at alle der har lyst, kan blive abonnenter på DOF NYT. Det koster ikke noget, for vi tror på vigtigheden af at udbrede kendskabet til landsorganisationens og medlemsskolernes mangfoldige virksomhed. 2 DOF NYT - Nov./dec. 2007

3 Kommentar Nye muligheder? Et hurtigt valg er overstået, og selv om det ikke blev en stor omvæltning, er der med valgresultatet åbnet nogle flere døre, end der var før valget. Kan dette også skabe nye politiske muligheder for aftenskolernes vilkår? Det bør afprøves. Men argumenterne for at fremme aftenskolernes vilkår bør pudses godt og grundigt af. Det er ikke nok at hævde, at lovændringen fra 2002 alene svækkede deltagertilslutningen. Den var allerede stagnerende, så hvis aftenskolerne igen skal have vind i sejlene også fra tilskudsgiverne, må der ikke alene argumenteres godt og grundigt - der skal også ske kvalitetsforbedringer og udvikling mange steder. I det regeringsgrundlag, der nylig har ligget til forhandling, har aftenskolernes virksomhed ikke været nævnt, men tilsyneladende har idrætten været på forkant for at fortælle om vigtigheden af sport og motion i forebyggelse af folkesundhed. Her har aftenskolerne været for sent ude. Men argumenterne er ellers oplagte. Hvis regeringen virkelig ønsker at satse massivt på forebyggelse, så er det nærliggende at bruge aftenskolerne som instrument, for de ligger klar til brug i næsten hvert eneste hjørne af kongeriget. Den tankegang har oplysningsforbundene ikke markedsført stærkt nok. I aftenskolerne har motion og bevægelse været det største fag i årevis, og det må det gerne blive ved med at være. Vi gerne styrke og forbedre vilkårene for området i samarbejde med politikere både lokalt og på landsplan, for der er ingen tvivl om, at en øget tilgang til bevægelseskurser vil være til gavn for folkesundheden. Som et skridt i den retning har DOFs landsstyrelse i et brev til regeringen gjort opmærksom på disse forhold. Lad os håbe det gør indtryk, at det giver stof til eftertanke og åbner mulighed for fremtidig dialog. Vi er parat, men vi skal også selv blive bedre til at fortælle omverdenen nogen af de gode historier, vi oplever fra aftenskolernes rækker. Det må være en målsætning for 2008 at få disse historier frem. Politikerne er meget mere interesserede i gode historier end i beklagelser. Med denne opfordring til medlemsskolerne følger også landsorganisationens ansvar for at opfange disse historier og bringe dem videre eller vejlede om, hvordan man kan gøre det lokalt. Vi skal blive bedre til at profilere os for at fremtidssikre vores virksomhed. Lad det være en af vore ambitioner for arbejdet i det nye år. Robin Kristiansen redaktør DOF NYT - Nov./dec

4 Nyt fra DOF Medlemsnyt Udmeldelse I forbindelse med kommunesammenlægningen er Ravnsborg Aftenskole nedlagt efter sæsonafslutningen 2006/2007 og derfor udmeldt af DOF. Indmeldelser Darum Aftenskole Else Marie Lundgaard Nørremarkvej Bramming Tlf Region Syddanmark Ændringer Studieskolen i Odense er flyttet til: Vestre Stationsvej Odense C Musisk Dag- og Aftenskole i Silkeborg har ændret navn til: Musisk Aftenskole Silkeborg Julestue Tirsdag 18. december mellem DOFs kontor Frederiksborggade 5, København K. Ved denne lejlighed finder vi gløgggryden frem, byder på lidt juleknas, og håber at få mulighed for at ønske god jul til skoleledere, bestyrelsesmedlemmer, administratorer, kolleger, samarbejdspartnere, venner og familie. Og så kan man jo få købt de sidste julegaver i gågaden ved samme lejlighed. Vel mødt! NABO-Skolen har fået ny leder, pr. 1. november: Brit Møberg Nielsen Ishøj Oplysnings Forbund har ændret navn til: DOF Ishøj Oplysnings Forbund GOK Varde har fået ny leder og adresse: Margit Jensen Rønrygel Varde Tlf: Kalenderen Tirs. 18. dec Julestue hos DOF i København og feb.... Kursus i Lov og ledelse - se side 7. Lør. 22. dec. - tirs. 1. jan... DOFs kontor holder lukket Ons. 16. jan. kl Regionsbestyrelsesmøde Hovedstaden Fre. 18. jan. kl Regionsbestyrelsesmøde Sjælland Lør. 26. jan... Landsstyrelsesmøde 4 DOF NYT - Nov./dec. 2007

5 Nyt fra DOF Nye mødeformer Vi behøver ikke at sidde skulder ved skulder, når vi holder møde. Det har vi set så ofte i TV, hvor intervieweren taler med en person på en skærm fra et studie et andet sted i landet eller for den sags skyld i verden. Muligheden for at bruge IT i forbindelse med møder har været brugt af virksomheder og institutioner i adskillige år, og teknologien er nu så tilgængelig, at det snart bliver hverdagskost - også i DOF. "En af deltagerne i teknologiudvalgets møde 31. oktober, var forhindret i at give møde, hvorfor mødet blev holdt med den pågældendes deltagelse via Skype. Hvem ellers, end teknologiudvalget, skulle tage denne teknik i anvendelse, kunne man spørge," fortæller medlem af teknologiudvalget Mogens Pilgaard, der ikke var sen til at hive digitalkameraet op af lommen, så andre også kunne se, hvordan man dækker bord til en "fjern" mødedeltager. B. Kim Pedersen fra DOF Aalborg Oplysnings Forbund, der "sidder dér bag skærmen" var forhindret i at deltage i mødet i Frederiksborggade i København. Via det lille web-kamera på toppen af skærmen kunne han se og høre de øvrige deltagere og deltage i debatten, og så sparede han da både sin egen tid og landsorganisationens rejseudgifter. Mon ikke dette kan animere til intensiveret brug af videokonferencer fremover? DOF NYT - Nov./dec

6 Nyt fra DOF Resumé af landsstyrelsesmøde "Fik vi lige den?" Der var koncentration hos mødeleder og formand Ingolf Christensen og hans sekundanter, administrationschef Hanne Bruus Andersen og direktør Bodil Mørkøv Ullerup, under landsstyrelsesmødet. Ved Hanne Bruus Andersen Landsstyrelsens 65. møde Landsstyrelsen afholdt sit årlige 2-dages møde den 24. og 25. november Handlingsplan og budget for 2008 På mødet blev drøftet oplæg til en handlingsplan og budget for Det blev besluttet at der fremover skal arbejdes med rullende budgetter over en treårs periode. Behandling af såvel den samlede handlingsplan som budgetoplæg vil blive genoptaget på det kommende landsstyrelsesmøde ultimo januar Kommunikationsstrategi Oplæg om kommunikationsstrategi for DOF blev godkendt. Musik- og kulturpolitisk strategi Oplæg om DOFs strategi på musik- og kulturområdet blev godkendt. Debatkaravanen Forslag til ændring af debatkaravanen til også at omfatte musik og kultur ud over sundhed blev godkendt. Ligeledes blev det godkendt, at der arbejdes videre med et debatteater, under forudsætning af, at der er budgetmæssig dækning. Integration og kulturmøde Det blev godkendt at der arbejdes videre med forslag til integrationsprojekt. Omstillingspulje ændres til startpulje Den resterende bevilling under omstillingspuljen opbruges, således at den fra 1. januar 2008 ændres til en startpulje. De nærmere retningslinjer vil blive udsendt til DOF håndbogen. 6 DOF NYT - Nov./dec. 2007

7 Nyt fra DOF Barsel.dk Det blev besluttet, at der indsamles oplysninger om indbetalt ATP for undervisere i medlemsskolerne i På baggrund heraf forsøges gennemført en lovændring sammen med de øvrige OF-organisationer. Lønbehandlingstilskud På baggrund af, at der fra 1. januar 2008 kommer et nyt DOF lønprogram til afløsning for EP-løn, blev det besluttet at aftrappe lønbehandlingstilskud over tre år. Første gang i Salg af rettigheder til brug af DOFO Landsstyrelsen har godkendt: at der etableres licensordning for DOFs og NETOPs skoler, som ikke betaler for brugen af DOFO en model for betaling for DOFO for medlemsskoler, som administrerer flere skoler eller anden virksomhed, som ikke er tilknyttet DOF eller NETOP at der kan indgås aftale med andre oplysningsforbund og andre eksterne interessenter om køb af licenser til DOFO at der samtidig undersøges mulighed for etablering af et selskab til brug ved salg af DOFO under forudsætning af, at det er juridisk nødvendigt. Kursusportal Det blev godkendt, at visionen for en kursusportal er, at alle OFere er med i samme portal, og at der her og nu arbejdes videre på at realisere positive tilkendegivelser fra to andre landsdækkende oplysningsforbund. Så haster det med tilmelding til: Lov og Ledelse Kursus for ledere og bestyrelsesmedlemmer Kurset omfatter en grundig lovgennemgang med eksempler, samt undervisning i ansættelsesforhold, budget og regnskab, prisberegning, skoleudvikling, markedsføring, lærerpleje, udvikling af undervisningskoncepter mv. Kurset finder sted over to week-ender: Fre. 1. feb. kl. 15 til søn. 3. feb. kl. 13, samt Fre. 22. feb. kl. 15 til søn. 24. feb. kl. 13. Sted: Hotel Sixtus i Middelfart Pris: Kr Prisen omfatter materialer, forplejning og overnatning Kursus nummer: Tilmeld: Tilmelding snarest muligt til DOFs sekretariat. Thit er blevet mor Foto: Robin K. - og hendes Daniel er blevet far På landsstyrelsesmødet var der også tid til at være sammen om noget mere uforpligtende. Dirigenten Peter Ettrup Larsen gav et foredrag med overskriften "Hvorfor spilde tid på musik? ledsaget af flot gennemarbejdede PowerPoint-dias på skærmen. Et aktiverende indslag, hvor tilhørerne også blev udfordret og opfordret til at synge med og agere. Onsdag 21. november fik DOFs konsulent Thit Aaris-Sørensen en lille pige. Hun er helt perfekt, fortæller Thit, der nu glæder sig til at nyde sin barselsorlov som nybagt mor. I mellemtiden træder kollegerne til og prøver at løfte Thits arbejdsopgaver efter bedste evne, indtil hun er klar igen. Hvis der er tvivl om, hvem man skal kontakte i de forskellige sammenhænge, så få oplysninger herom i DOFs sekretariat på tlf DOF NYT - Nov./dec

8 Spørg bare Medielicens Administrationschef Hanne Bruus Andersen Spørg bare - redaktør Sekretariat og konsulenter i Dansk Oplysnings Forbund får næsten dagligt henvendelser om stort og småt inden for administration af Folkeoplysningsloven. I mange tilfælde kan der umiddelbart gives svar til dem, der spørger. Men det sker jævnligt, at der dukker spørgsmål op, som giver anledning til en nærmere undersøgelse, for at vi kan være helt sikre på, at svaret holder. For at så mange som muligt kan få glæde af anstrengelserne, tager vi nogle af de forskellige spørgsmål op i disse spalter, og belyser også andre spørgsmål fortrinsvis vedr. lovstof af almen interesse for medlemsskolerne. Hvis du også er i tvivl om et eller andet emne, så skriv, ring eller send en til sekretariatet eller konsulenterne. Danmarks Radio har udsendt breve om betaling af medielicens til en del aftenskoler, der har rettet forespørgsel til DOF. Her følger nærmere oplysninger om medielicensen. Medielicens - erhverv og privat Pr. 1. januar 2007 erstattede medielicensen farve-tv-licensen og sort/hvid-tv-licensen. Medielicensen omfatter alle apparater, der er i stand til at modtage og gengive billedprogrammer og - tjenester, herunder pc er og visse mobiltelefoner. DR har udsendt breve om betaling af medielicens erhverv til en del aftenskoler. På DRs telefon nr , møder man en telefonsvarer, som oplyser: "Hvis I betaler husstandslicens samme sted, som I har erhverv, skal jeres firma ikke betale licens. I kan blot se bort fra det brev I har modtaget. Hvis I ikke har ansatte i firmaet skal I ikke betale medielicens erhverv." Udgangspunktet er altså: én medielicens pr. adresse både for private og for erhvervsdrivende. Hvad dækker medielicensen? Medielicensen dækker alle licenspligtige apparater i husstanden. Derfor skal man kun betale én medielicens pr. husstand - uanset, hvor mange computere, fjernsyn, radioer eller mobiltelefoner, man har. Der skal betales medielicens for virksomheder og institutioner, der har én eller flere ansatte. Der betales én medielicens for hver erhvervsadresse virksomheden har. Licensen dækker samtlige licenspligtige apparater i virksomheden eller institutionen på den pågældende adresse. Der skal betales medielicens for: licenspligtige apparater i såvel private som offentlige virksomheder og institutioner licenspligtige apparater der ejes, lejes eller leases af virksomheden 8 DOF NYT - Nov./dec. 2007

9 Spørg bare licenspligtige apparater som er opstillet i virksomhedens lokaler, køretøjer, både og lignende. licenspligtige apparater i kursus- og udlejningsejendomme, timesharelejligheder og udlejningssommerhuse. Hvad er et licenspligtigt apparat? Hvis du har et af følgende apparater, skal du betale medielicens: Tv-modtagere eller tilsvarende billedfremvisere Pc ere eller tilsvarende enheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer eller - tjenester, såfremt der samtidig via apparatet er adgang til internet eller andet netværk med en hastighed på 256 Kbit/s eller derover PC ere med modtageenheder, der kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester via radiobølger eller netværk (tv-tunere) Andre enheder, der trådløst kan modtage og gengive billedprogrammer og -tjenester, der er udsendt til almenheden, herunder for eksempel PDA ere, mobiltelefoner med internetadgang med mere Radiolicens Virksomheder og institutioner skal ikke betale radiolicens. Rettelse til oplysninger om løn til ledelse I sidste nummer af DOF NYT - oktober var der i Spørg Bare en artikel om lønforhold, som indeholdt nedenstående formulering, der ikke er korrekt. Dette har en læser gjort opmærksom på, og vi iler med at korrigere og præcisere. Der stod følgende: "Tilskuddet til ledelse udgør maksimalt 13 % af den samlede lærerlønsudgift." Den korrekte formulering er: Priser Fra 1. januar 2007 Inkl. 25 pct. Moms Rykkergebyr Kr. Kr./mdr. Kr. Medielicens 1.075,00 179,17 100,00 Radiolicens 160,00 26,67 100,00 Medielicens for erhverv/institutioner 755,00 62,92 100,00 Fra 1. januar 2008 Medielicens 1.095,00 182,50 100,00 Radiolicens 160,00 26,67 100,00 Medielicens for erhverv/institutioner 770,00 64,17 100,00 Fra 1. januar 2009 Medielicens 1.110,00 185,00 100,00 Radiolicens 160,00 26,67 100,00 Medielicens for erhverv/institutioner 780,00 65,00 100,00 Fra 1. januar 2010 Medielicens 1.130,00 188,33 100,00 Radiolicens 160,00 26,67 100,00 Den tilskudsberettigede lønsum til ledelse udgør maksimalt 13% af den samlede lærerlønsudgift. Hvad er så forskellen? Ved den første formulering kunne man tro, at en skole kan få 13 % af lærerlønnen i tilskud til ledelse, men det forholder sig således, at tilskuddet til ledelse jo skal beregnes i forhold til de samme tilskudsbrøker som lærerlønnen, fx 1/3 for almindelig undervisning, 5/7 for instrumentalundervisning og 8/9 for handicapundervisning. Lederlønnen opdeles forholdsvis i forhold til lærertimerne inden for de forskellige tilrettelæggelsesformer, hvorefter tilskuddet beregnes på basis af de tilhørende brøker. Lederen må altså gerne få 13 % i løn, men tilskuddet er mindre. Lederen må også få mere end 13 % i løn, men tilskuddet beregnes kun i forhold til 13% af lærerlønsudgiften. Medielicens for erhverv/institutioner 795,00 66,25 100,00 DOF NYT - Nov./dec

10 Spørg bare Nyt tilskudsafregningsskema Skemaet er udviklet, så det kan bruges til beregning af tilskud også med inddragelse af virksomhed med fleksible tilrettelæggelsesformer. Skemaet kan downloades som Excel-regneark fra DOFs hjemmeside, dels fra forsiden eller som bilag til Lederhåndbogens elektroniske udgave under Extranet på DOFs hjemmeside. 10 DOF NYT - Nov./dec. 2007

11 Spørg bare Har du spørgsmål til skemaet, er du velkommen til at kontakte administrationschef Hanne Bruus Andersen, der har medvirket ved udarbejdelsen af skemaet. DOF NYT - Nov./dec

12 Spørg bare Side 3 i skemaet omfatter den statistik, der gerne skulle ende med at kunne vise tal for aftenskolernes aktivitet på landsplan. En del kommuner har desværre indtil nu ikke fået styr på denne indberetning. 12 DOF NYT - Nov./dec. 2007

13 Specialundervisning Se flere oplysninger om tid, sted, pris og tilmelding på eller på DOFs hjemmeside, hvor disse oplysninger kan downloades sammen med tilmeldingsblanket. Der er deadline for dette forårskursus med start i februar allerede 18. januar 2008 DOF NYT - Nov./dec

14 Nyt fra DOFs regionskredse Nordjylland Dejan Fontana fortæller om DOFs IT ydelser "Region Nord, afholdt seminar på Hotel "Hjallerup Kro" fra fredag den 2. november klokken til lørdag 3. november klokken Der var 18 tilmeldte, og alle mødte. Emnet var fredag aften "Aftenskolen, synliggørelse" - Oplæg til en evt. større kampagne i bl.a. TV 2, ved kontaktchef Marianne Nilsson fra firmaet "Envision". Det var en interessant gentagelse af det projektforslag, firmaet viste på sidste møde i landsstyrelsen. Marianne fremførte emnet levende og professionelt. Det kan nok være, at der blev spærret nogle øjne op, under gennemgangen. Tilbagemeldingen vekslede da også mellem enorm begejstring, og et mere kritisk syn på ideen. Det er ikke alle, der er lige omstillingsparate. Det var enten helt for, eller helt imod, der var dog enighed om, at det var dygtigt fremført. Lørdagen klarede konsulent Dejan Fontana med bravour til trods for stor forskel i forudsætningerne. Overskriften var: "VuptiWeb, portal og DOFO". Også en givtig dag, der dækkede en række aktuelle DOF-IT emner. Der blev gennemgået bl.a. overordnede nyheder og ændringer i bl.a. VuptiWeb, Kursusportalen og DOFO, så deltagerne fik et overblik over disse produkter og deres muligheder i forhold til implementering, administration og funktionalitet. Der var enighed om, at det dels var dygtigt gennemført, og at emnet blev gjort overskueligt, på en måde, så alle fik stor udbytte. Stedet var nyt for os, idet vi har holdt samtlige kursusseminarer på Hotel Viking ved Sæby i de 12 år, amtskredsen har eksisteret. Vi fandt, at Viking var blevet lige dyrt nok. Maden på Hotel "Hjallerup Kro" var helt i top. Faciliteterne kunne bruges, men et hotel, hvor der kun er 2 røgfri værelser, det er ikke tidssvarende, så vi finder sikkert et andet sted næste gang. Værtinden kom, uden at være spurgt om det, ind med 5 askebægre lørdag formiddag! (skønt lokalet var meget mere end 40 kvadratmeter). Ak ja, og her gik jeg og troede, at det "kun" var det der med momsen, der endnu ikke var nået nord vor Limfjorden... Mogens Pilgaard Regionsformand 14 DOF NYT - Nov./dec. 2007

15 Nyt fra DOFs regionskredse Midtjylland Alle måtte op at stå under præsentationsøvelsen Region Midtjylland afholdt medlemsmøde lørdag 3. november 2007 på Hotel Impala Silkeborg. Der var mødt 34 deltagere, som alle fik en rigtigt god oplevelse med hjem. Konsulent i DOF Robin Kristiansen lagde ud med "Fem fede fiduser i markedsføring af aftenskolen." Der blev lagt hårdt ud med en meget vigtig ting, når man vil markedsføre sin aftenskole: Lederens personlige fremtræden. Vi blev udsat for en præsentationsøvelse: Sådan gør man og alle måtte op og præsentere sig selv, sin skole m.v. Herefter fik vi mange gode råd om normer, værdier, visioner og ikke mindst vores berettigelse i folkeoplysningen i lokalområdet, hvad der gav en meget livlig debat. Vi arbejder jo alle ud fra vores egne præmisser, uanset om man er en lille eller stor aftenskole, i byen eller ude i små lokalområder. Konklusionen blev (ud fra Robins synspunkt) at uanset geografisk beliggenhed, skolens størrelse m.m. er det vigtigste at gøre sig selv og sin skole synlig. Efter en god frokost var det konsulent Finn Nevel der kom på banen om samarbejde med DOF og skolerne, administrative fællesskaber skolerne i mellem. Mange små skoler har det svært - kan man samarbejde regionalt uden at give køb på den lokale forankring? Herefter blev vi delt op i grupper og fik stillet nogle relevante spørgsmål: Hvordan kan DOFs Landsorganisation bedst støtte samarbejdes initiativerne mellem skolerne? Hvordan kan netværksbaserede erfa-grupper bedst samarbejde? Drøftelse af en regionspolitik om målsætninger for fremtiden? Hvad vil skolerne bruge regionskredsen til? Hvordan og hvor meget? Om Finn fik svar på sine spørgsmål skal jeg ikke kommentere (her kommer senere en sammenskrivning fra Finn N) Spørgsmålene gav i hvert fald en meget god debat i alle grupperne og under sidste punkt på dagsordenen - opsamling og afslutning - var alle enige om at dagen havde givet dem en meget god mulighed for at lære hinanden nærmere at kende, og nogle fik allerede nogle samarbejdsaftaler på plads. På et spørgsmål fra formanden Claus Iversen var alle godt tilfredse med dagen og syntes, at det var en rigtig god måde at mødes på. Annelise Lassesen Bestyrelses medlem i DOF Region Midtjylland. DOF NYT - Nov./dec

16 Nyt fra DOFs regionskredse Medlemsøde i Region Sjælland 17 repræsentanter fra DOF-skoler var mødt frem til medlemsmøde i DOF Regionskreds Sjælland. Det blev afholdt onsdag 21. november i Krebshuset i Sorø, der formentlig bliver regionskredsens "hjemmebane", da det ligger nogenlunde midt i regionen. Programmet bød på oplæg ved to af DOFs konsulenter, Pernille Marstrand og Robin Kristiansen. Musikken og kulturen i DOF - brug din konsulent Pernille Marstrand gav i sit oplæg bud på, hvad DOF kan gøre på musikområdet ud fra nøgleordene: kvalificere, motivere, udvikle og ekspandere, og belyste hvordan skolerne kan arbejde med at udvikle kvalitet både set fra deltagers, lærers og leders synsvinkel. Hun pegede på de særligt gode muligheder for at brande skolerne, som musikfagene indbyder til og omtalte de muligheder, som skolerne har for at få konsulenthjælp inden for musik- og kulturfag. En række af deltagerne omtalte til orientering, hvordan de etablerede musikundervisning. Drøftelse af en politik for samarbejdet mellem skolerne i regionen Robin Kristiansen gav et kort oplæg om, hvad der bør indgå i en overordnet strategi for regionskredsarbejdet. Hvad er regionskredsens mission, hvad er visionerne for arbejdet, og hvilke emner skal på tapetet, når regionskredsbestyrelsen går i gang med at udarbejde en handlingsplan for det fremtidige arbejde. Diskussionen fortsatte ind i medlemskvarteret. Medlemsmøde i Region Syd Region Syd afholdt medlemsmøde 29. oktober på Kolding Uddannelsescenter. Her var musik- og kulturkonsulent Pernille Marstrand oplægsholder med overskriften: Musikken og kulturen i DOF - Brug din konsulent. Efterfølgende gav Christian Dürst, der er statsprøvet musikpædagog og seminarielærer en "rundvisning" i den ny Højskolesangbog. Bestyrelsesmøde i Region Hovedstaden Region Hovedstaden holdt bestyrelsesmøde 14. november på DOFs kontor i København. Bestyrelsen havde inviteret Marianne Nilsson fra firmaet "Envision" til at gentage det oplæg om synliggørelse, som landsstyrelsen tidligere havde været præsenteret for. En præsentation, der aftvang respekt for det grundige forarbejde og tilfredshed med ideen om, at der skal gøres noget for at synliggøre aftenskolerne. Bestyrelsen gik også i gang med at forberede det arbejde, der skal i gang i forbindelse med Region Hovedstadens medvirken ved tilrettelæggelsen af landsmøde Fra deltagerne kom der forslag om følgende, som bestyrelsen skal tage med i sine overvejelser, når de skal udarbejde forslag til regionspolitik og handlingsplaner: Etatblering af netværks-/erfagrupper Undersøgelse/oplæg om vilkår for folkeoplysning i forskellige kommuner Minikursus om folkeoplysningsloven for bestyrelsesmedlemmer Der var desuden forslag til mødeemner: Debatmøde om "Aftenskoleforeningen i lokalsamfundet" - lille fri købmand eller filial. Debatmøde oms samarbejde med andre ikke DOF aftenskoler i kommunen: Hvordan holder vi balancen mellem konkurrence og samarbejde - herunder drøftelse af Samrådsstiftelse/-arbejde. Debatmøde om lærerpleje RK Følg med i mødeindkaldelser og referater på DOFs hjemmeside Gå ind under Extranet / Møder og referater og find det udvalg eller den regionskreds, du søger. Find den relevante dato. Når mødet har været afviklet, bliver mødeindkaldelsen udskiftet med referatet. Det er mødetidspunktet, der er styrende. 16 DOF NYT - Nov./dec. 2007

17 Løst og fast Skoleleder ved Gladsaxe Oplysnings Forbund Jens Thomsen IOF's skoleleder Stig Sinius Nielsen fylder 60 år I den anledning indbydes alle, der har lyst til at fejre ham til Reception torsdag 13. december kl i Aktivcentrets Fællesrum, Telefonvej Søborg fylder 60 år I den anledning indbydes der på dagen til Reception onsdag 19. december kl i IOF's kontorlokaler Islevhusvej Brønshøj DOF NYT - Nov./dec

18 Julekonkurrence Julekonkurrence 2007 for DOF-NYTs læsere: Vind en julekurv I dette sidste nummer af DOF NYT i 2007 havde den gamle redacteur planlagt, at der skulle sættes nogle nye billeder af formand og medarbejdere ind på bagsiden af DOF NYT. Alle sammen skulle de friskes op, uanset om de er deltids- eller fuldtidsansatte eller kun med som pynt, og selv formanden skulle "renoveres". Men enten er den gamle redacteurs øjne blevet helt umulige, fordi han har fået for meget makronmorumfle, eller også er der gået julevirus i hans computer. Han kan i hvert fald ikke kende ansigterne rigtigt, så han håber meget, at der er nogen, der kan hjælpe. Det går jo ikke an, at han sætter forkerte navne ud for billederne i næste nummer, og han har slet ikke tid til selv at finde ud af det. Han har nemlig ekstra travlt, fordi der skal være julestue i DOFs lokaler i Frederiksborggade 5, 3. i København tirsdag 18. december mellem 15 og 17.30, hvor han og alle hans kolleger regner med, at alle mulige mennesker har lyst til at kigge ind og ønske god jul og drikke gløgg. Nu beder han læserne (undtagen de ansatte i DOF) om hjælp. Hvis du kan hjælpe den gamle redacteur på vej, så indsend dit forslag til løsning pr. brev eller mail til DOF - Robin Kristiansen, Frederiksborggade 5, København K. - så det er fremme senest mandag 17. december 2007, kl Efter lodtrækningen ved Notarius Umulius, vil vinderen få direkte besked inden jul. På næste side kan du se mere om besvarelse af julekonkurrencen. Her ses sidste års vinder af julekonkurrencen, ekspeditionssekretær Svend Olsen fra Tårnby Kommune 18 DOF NYT - Nov./dec. 2007

19 Julekonkurrence U N J L E L Æ N G R A V E R E 1. Lars Eriksen 2. Jytte Andersen 3. Ole Steen Mortensen 4. Robin Kristiansen 5. Finn Nevel Sådan skal du svare: 6. Thit Aaris-Sørensen 7. Knud Knudsen 8. Dejan Fontana 9. Per Søgaard 10. Pernille Marstrand 11. Line Høgh 12. Torben Holdt 13. Ingolf Christensen 14. Bodil Mørkøv Ullerup 15. Hanne Bruus Andersen Tag det bogstav fra billederne, der passer med personen og sæt bogstaverne sammen i den rækkefølge, der er angivet herover. Så får du tre ord, der danner en linje fra en julesang. Af frygt for, at hackere skal snuppe svaret, skal løsningen sendes i kode. Derfor skal du ikke sende løsningen direkte, men sende den følgende linje i sangen til den gamle redacteur som svar. Husk at anføre adresse og telefonnummer på kort eller mail, når du skriver. DOF NYT - Nov./dec

20 Lars Eriksen Tlf.: Fuldmægtig Fax: DOF, Kongensgade 66, Odense C. Jytte Andersen Konsulent Tlf DOF, Kongensgade 66, 2. Fax: Odense C. Ole Steen Mortensen Konsulent Tlf.: Krabbesholm Alle 5 Fax: Viby J Robin Kristiansen Konsulent Tlf: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Finn Nevel Konsulent Tlf.: DOF, Skolegade 21 D, stuen Fax: Silkeborg Thit Aaris-Sørensen Konsulent Tlf.: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Barselsorlov indtil videre Knud Knudsen Konsulent Tlf.: Jens Kromanns Vej 9, Fax: Fredericia Træffes onsdag eller efter aftale Dejan Fontana Konsulent Tlf: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Per Søgaard Konsulent Tlf: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Pernille Marstrand Musik- og kulturkonsulent Tlf: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Landsformand Ingolf Christensen Ingemannsvej Herning Tlf Direktør Bodil Mørkøv Ullerup Chr.borg Ridebane København K Tlf Administrationschef Hanne Bruus Andersen Kongensgade 66, Odense C Tlf DOFs Hovedkontor Kongensgade 66, Odense C Københavnsafdeling Frederiksborggade 5, København K. Århusafdeling Chr. Wærumsgade 10, kld Århus C. Telefon (omstilling til alle medarbejdere) Fax Odense København Hjemmeside Kontortid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag EP-2000 supporttelefon DOFO supporttelefon Line Høgh Kontormedhjælper - deltid Tlf.: Frederiksborggade 5, 3. Fax: København K. Torben Holdt EDB-support på timebasis Tlf. 1: Postboks 257 Tlf. 2: Roskilde

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14

nyt Regionsmøder i DOF Nye lønsatser Julekurvens vinder Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 Side 5 Side 5 Side 14 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2007 Årgang 13 Nummer 1 Regionsmøder i DOF Side 5 Nye lønsatser Side 5 Julekurvens vinder Side 14 Ramsø Aftenskole sø- ger leder Side 15 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19

nyt Visionsmødet Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2006 Årgang 12 Nummer 11/12 Visionsmødet Side 6 Tilskudsmareridtet begyndt igen Side 8 DOFO Web på vej Side 14 Vind en julekurv Side 19 DOF NYT

Læs mere

nyt Efterløn - og hvad så? Harald stopper DOFs koncertpulje Side 6 Side 15 Side 15 Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2008 Årgang 14 Nummer 3

nyt Efterløn - og hvad så? Harald stopper DOFs koncertpulje Side 6 Side 15 Side 15 Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2008 Årgang 14 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2008 Årgang 14 Nummer 3 Efterløn - og hvad så? Side 6 Harald stopper Side 15 DOFs koncertpulje Side 15 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings Forbund.

Læs mere

nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12

nyt Royalt besøg DOFO - nyt Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2005 Årgang 11 Nummer 9 Royalt besøg Dalgas Skolens arrangement i Århus Festuge blev åbnet af Kronprinsesse Mary Se side 12 DOFO - nyt Stor opdatering

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

nyt Rapport til Haarder Nye muligheder for specialundervisning Foreningsjura Side 5 Side 14 Side 16

nyt Rapport til Haarder Nye muligheder for specialundervisning Foreningsjura Side 5 Side 14 Side 16 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2006 Årgang 12 Nummer 1 Rapport til Haarder Side 5 Nye muligheder for specialundervisning Side 14 Foreningsjura Side 16 DOF NYT DOF NYT I dette nummer Medlemsblad

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014

Program for efteråret 2014 Start: mandag 8.9.2014 Slut: fredag 12.12.2014 12 ELLER Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev.

Nyhedsbrev 3-2011. Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 3-2011 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevets indhold, kan jeres kontaktperson

Læs mere

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19

nyt Tid til visioner DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt BOF i Århus søger skoleleder Side 3 Side 12 side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Januar 2009 Årgang 15 Nummer 1 Tid til visioner Side 3 DOF data aps på banen DOFO samarbejde ophørt Side 12 BOF i Århus søger skoleleder side 19 DOF NYT DOF NYT

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 04-2005 Comwell Roskilde Lørdag den 09. april 2005 kl. 9.30 11. maj 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 03-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19

nyt DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Skoleleder søges til BOS Side 12 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund September 2008 Årgang 14 Nummer 9 DOF Næstved Aftenskole 100 år Side 10 Slotskoncert på Hindsgavl Side 12 Skoleleder søges til BOS Side 19 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

nyt Kan vi stole på Anders Fogh Visionsmøde i DOF Folkeoplysnings- messe i Sverige Vind en julekurv Antorini på banen Side 3 side 5 side 17 side 14

nyt Kan vi stole på Anders Fogh Visionsmøde i DOF Folkeoplysnings- messe i Sverige Vind en julekurv Antorini på banen Side 3 side 5 side 17 side 14 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund November/december 2004 Årgang 10 Nummer 11/12 Kan vi stole på Anders Fogh Side 3 Visionsmøde i DOF side 5 Folkeoplysnings- messe i Sverige side 14 Vind en julekurv

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Program for forår 2015. Vi starter mandag 12. januar og slutter fredag den 8. maj 2015. Sommerskolen foregår som sædvanlig i ugerne 27 og 28

Program for forår 2015. Vi starter mandag 12. januar og slutter fredag den 8. maj 2015. Sommerskolen foregår som sædvanlig i ugerne 27 og 28 12 Tilmelding Udfyld den vedlagte tilmelding og send den til: Lis Cronberg Valby Gade 12, Valby 3200 Helsinge ELLER Send en E-mail med alle ovennævnte oplysninger til lis@cronberg.dk ELLER Ring til 28

Læs mere

nyt Landsmøde Elektroniske regninger Arbejdsmiljø Naser Khader ny DFS-formand Side 5 Side 7 Side 8 Side 15

nyt Landsmøde Elektroniske regninger Arbejdsmiljø Naser Khader ny DFS-formand Side 5 Side 7 Side 8 Side 15 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund April 2005 Årgang 11 Nummer 4 Landsmøde Side 5 Elektroniske regninger Side 7 Arbejdsmiljø Side 8 Naser Khader ny DFS-formand Side 15 DOF NYT DOF NYT I dette nummer:

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer

Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Maj 2004 Årgang 10 Nummer 5 Hvor bliver de øremærkede penge af? Landsmøde Debat med Steen Gade Extranet for DOF-medlemmer DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

nyt Lynanalyse om supplerende dagpenge DOF løn bestod SMYK 2000 søger skoleleder Side 6 Side 12 Side 19

nyt Lynanalyse om supplerende dagpenge DOF løn bestod SMYK 2000 søger skoleleder Side 6 Side 12 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Februar 2008 Årgang 14 Nummer 2 Lynanalyse om supplerende dagpenge Side 6 DOF løn bestod Side 12 SMYK 2000 søger skoleleder Side 19 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

17. marts 2014. DL-møde 17.03 2014

17. marts 2014. DL-møde 17.03 2014 DL-møde 17.03 2014 DL-møde 17.03 2014... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 3 5. Status på udvalgsarbejde... 4 6. Nyt fra international... 4 7.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF "Folk siger ingenting" Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19

nyt Britta, Bertel og det folkelige engagement Strukturdebat i DOF Folk siger ingenting Kulturpris til Karen Aagaard Side 3 Side 12 Side 14 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2008 Årgang 14 Nummer 10 Britta, Bertel og det folkelige engagement Side 3 Strukturdebat i DOF Side 12 "Folk siger ingenting" Side 14 Kulturpris til Karen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

nyt DOFs kontorer lægges sammen Landsstyrelsens konstituering Billedreportage fra sommerkurset Afskedsreception for Bodil Side 4 Side 5 Side 6 Side 19

nyt DOFs kontorer lægges sammen Landsstyrelsens konstituering Billedreportage fra sommerkurset Afskedsreception for Bodil Side 4 Side 5 Side 6 Side 19 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juni 2008 Årgang 14 Nummer 6 DOFs kontorer lægges sammen Side 4 Landsstyrelsens konstituering Side 5 Billedreportage fra sommerkurset Side 6 Afskedsreception for

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008

Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Velkommen til Generalforsamling 4. marts 2008 Generalforsamling 2008 Lederne København Vest Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget 4. Behandling

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012

Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde. D. 17. januar 2012 Referat af Center Lindegårdens Centerrådsmøde Deltagere: D. 17. januar 2012 Grethe Hansen Pårørende/ordinært medlem Holme Heini Kofoed Pårørende/ordinært medlem Stubberupgård Hanne Jürgensen Pårørende/ordinært

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. november 2012 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med en tilføjelse om at sætte et punkt omkring PSF s henvendelse til FK regionerne på under orientering. 2. Godkendelse af referat fra mødet

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Referat af bestyrelsesmøde Tid: Onsdag d. 18. januar 2012 Sted: Danske Fysioterapeuter Opgaver, der er uddelegeret til en eller flere personer er markeret med blå

Læs mere

nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18

nyt Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Nyttige nyheder i Netavisen BOS søger skoleleder Side 5 Side 10 Side 18 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2006 Årgang 12 Nummer 3 Hjermind sluttet i Roskilde Aftenskole Side 5 Nyttige nyheder i Netavisen Side 10 BOS søger skoleleder Side 18 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere