A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr."

Transkript

1 Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference

2 Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte, uanset hvad kartel man er tilsluttet, kan deltage. Her vil der blive sat fokus på en række aktuelle temaer med spændende indledere. Se mere herom inde i dette A/S Nyt. Vi vil gerne have så mange deltagere som muligt på konferencerne, så meld dig til allerede nu! Er du ikke længere medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, så giv os venligst besked eventuelt også om din efterfølger, så vi kan invitere vedkommende. En anden spændende begivenhed, vi ser frem til, bliver offentliggørelsen af den undersøgelse, der er lavet af Handelshøjskolen og de 4 karteller i samarbejde. Inde i dette A/S Nyt får du en lille flig af undersøgelsens resultater. For øjeblikket arbejdes der på at gøre en præsentation af undersøgelsens resultater færdig. Vi satser på at offentliggøre resultatet midt i september i år. Resultaterne af undersøgelsen bliver udgivet i en lille pjece, som du vil få tilsendt. På A/S-konferencerne vil resultaterne blive omtalt nærmere. I dette A/S Nyt kan du også læse om de nye muligheder for at afholde generalforsamlinger og bestyrelsesmøder via internettet. Er det noget, der diskuteres i den bestyrelse, du sidder i, eller har du allerede deltaget i elektroniske møder, vil vi gerne høre dine erfaringer. Så skriv til A/S Nyt. Vi glæder os til efterårets aktiviteter. Indhold Leder....side 2 Internet-generalforsamlinger...side 3-5 Medarbejderrepræsentanternes indflydelse...side 6-9 Konferencer... side Kontaktpersoner... side 12 2 A/S NYT august 2004

3 Internet-generalforsamlinger Det er nu blevet muligt at følge generalforsamlingen eller bestyrelsesmøderne hjemme fra dagligstuen. Det betyder, at du nu kan stemme og stille spørgsmål til bestyrelsen via internettet. En generalforsamling er elektronisk i Aktieselskabslovens forstand, når aktionærerne kan udøve deres ret til at deltage i, ytre sig og stemme på generalforsamlingen ved anvendelse af elektroniske medier uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen. Det betyder, at en aktionær, der deltager i en elektronisk generalforsamling ved at anvende f.eks. internettet, kan deltage og give sin mening til kende og stemme til generalforsamlingen på samme måde, som hvis aktionæren var fysisk til stede. Samme regel gælder for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke kun generalforsamlingerne, der kan benytte sig af denne mulighed. Også bestyrelsesmøder eller eventuelle repræsentantskabsmøder kan gøre brug af de elektroniske muligheder. Det forudsætter dog, at det er foreneligt med bestyrelsens hverv. Opgaver og ansvar er de samme, og det er op til bestyrelsen nærmere at fastlægge - eventuelt i forretningsordenen - hvornår og hvordan brugen af elektroniske medier kan anvendes i bestyrelsens arbejde. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har et valg En beslutning om for eksempel at holde elektroniske bestyrelsesmøder kræver, at alle i bestyrelsen er enige om, at det skal ske. Og her har de medarbejdervalgte samme ret til at stemme som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Mener de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, at det vil være bedst med rent fysiske møder, skal de holde fast ved det. A/S NYT august

4 (fortsat) Mener de f.eks, at de ikke kan udføre deres hverv som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på en fornuftig måde, skal de sige fra. Viser det sig f.eks. også, at det ikke fungerer, er det ikke værre, end at beslutningen om elektroniske møder til enhver tid kan omgøres. - Det kan måske være et problem, at et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i virkeligheden foretrækker et rent fysisk bestyrelsesmøde frem for et elektronisk, hvor vedkommende kan have svært ved at følge med. Der kan i en sådan situation måske blive lagt et voldsomt pres på de medarbejdervalgte. Så skal de have mod til at gøre det klart, at de ikke ønsker at være med, siger juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting, CO-industri. Foto: Harry Nielsen 4 A/S NYT august 2004

5 Danmark blandt de første Danmark er et af de første lande, der tillader muligheden for at afholde generalforsamlinger elektronisk. - Vi kan dermed være med til at sætte standarden for en mere demokratisk kommunikationsform, hvilket vil højne investortilliden og dermed aktiemarkedet, siger afdelingschef Margit Hess Thaysen, Københavns Fondsbørs. Internet-generalforsamlinger Det tyder da også på, at danske virksomheder ser ud til at have taget ideen til sig. Allerede næste år ventes et større antal børsnoterede danske virksomheder at benytte sig af de nye muligheder. En tænketank under Københavns Fondsbørs med eksperter fra fondsbørsen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, advokater og en række store selskaber har for nylig offentliggjort sit bud på, hvordan selskaberne indfører delvis eller fuldstændig elektroniske generalforsamlinger. Rapporten Elektronisk generalforsamling Overvejelser i forbindelse med elektroniske generalforsamlinger kan ses på fondsbørsens hjemmeside: A/S NYT august

6 Medarbejderrepræsentanternes indflydelse i danske bestyrelser en undersøgelse Nutidens medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem sidder i en lederstilling, har en erhvervsfaglig uddannelse og er mellem 35 og 50 år, har desuden en god indflydelse på beslutningsprocessen og ser sig selv som samfundets talerør. Det er ca. 30 år siden, at medarbejdere i større selskaber fik retten til at lade sig repræsentere i bestyrelsen. Siden da har mange medarbejdere gjort brug af denne rettighed. Handelshøjskolen har gennemført en undersøgelse af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer sammen med CO-industri, BAT, GIMK og Handelskartellet og IDA (Ingeniørforeningen). Spørgeskemaundersøgelsen er blevet til på baggrund af knap femhundrede telefoninterviews af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i danske børsnoterede samt unoterede selskaber. Undersøgelsen er stort set færdig, og når undersøgelsens resultater er skrevet sammen i et resumé, vil resultaterne blive offentliggjort i midten af september i år. Hvad er der undersøgt? Undersøgelsen giver et billede af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers fordeling på køn, alder, uddannelse og stilling. Mange af disse faktorer er delt op på, hvordan fordelingen er i børsnoterede virksomheder og i unoterede virksomheder. Der er en række forskelle på noterede og unoterede selskaber, og undersøgelsen belyser i relation hertil de forskelle, der er på de medarbejdervalgte i de to virksomhedstyper. 6 A/S NYT august 2004

7 Foto: Søren Holm/Chili A/S NYT august

8 Indflydelse på beslutningsprocessen De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er blevet spurgt om, i hvilken grad de efter deres egen mening har indflydelse på bestyrelsens beslutninger. Inden for de sidste år har bl.a. coorporate governance, eller god selskabsledelse, været i fokus og i særdeleshed har Nørby-udvalgets rapport givet stof til eftertanke for de børsnoterede selskaber, der efter Københavns Fondsbørs opfattelse er forpligtet til at forholde sig til udvalgets rapport. Der kan læses mere på Københavns Fondsbørs hjemmeside på I tilknytning til denne rapport er spørgsmålet om, hvorvidt ledelsen skal varetage ejerens interesser eller alternativt også varetage hensynet til andre, et centralt emne. Hensynet til selskabets interessenter, dvs. ansatte, leverandører, kreditorer og andre, er et spørgsmål som undersøgelsen også bad de medarbejdervalgte om at tage stilling til. De medarbejdervalgt blev spurgt om hvilken vægt de i kraft af deres egenskab som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem tillægger udvalgte forhold, i forhold til, hvad de mener bestyrelsen som sådan tillægger betydning. Dvs. hvad de prioriterer højest, i forhold til resten af bestyrelsen. Foto: Nils Rosenvold 8 A/S NYT august 2004

9 Indflydelse Hvornår offentliggøres undersøgelsen? Undersøgelsen vil blive offentliggjort i midten af september måned, og resultaterne bliver udgivet som en pjece, der vil blive sendt til alle de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, vi har registreret. Hør meget mere. Undersøgelsens resultater og en mere uddybende redegørelse vil Caspar Rose fremlægge ved dette års konference for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Se mere på næste side, hvor du også kan se tidspunkterne og sted for konferencens afholdelse. A/S NYT august

10 Konference Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer inviteres til konference for at drøfte globalisering. CO-industri, BAT-kartellet, GIMK og Handelskartellet inviterer til konference 2004, der i år blandt andet handler om globaliseringen set i lyset af EU-udvidelsen. Du kan tilmelde dig ved brug af tilmeldingsblanketten, der kan benyttes uanset hvilket kartel du tilhører. Det foreløbige program kan du se på midtersiderne. Konferencen afholdes: Onsdag den 6. oktober Odense Congress Center, Ørbækvej 350 i Odense. Torsdag den 7. oktober IDA, Ingeniørforeningens mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, København Tirsdag den 26. oktober SiD s kursusejendom Langsøhus, Vester Ringvej 51 i Silkeborg. Emnerne på dette års konference spænder fra medarbejderindflydelse ved lektor Nils Villemoes til forskellige juridiske emner, der vil blive præsenteret af jurist Jesper Kragh-Stetting, samt resultatet af undersøgelsen om medarbejderrepræsentanternes indflydelse i danske bestyrelser ved Caspar Rose. De blandt andet artiklen i dette nummer af A/S NYT. Foto: Nils Rosenvold 10 A/S NYT august 2004

11 Konferencens forløb I store træk vil konferencen forløbe på følgende måde: Konferencen vil blive indledt med et oplæg om globaliseringen set i lyset af EU-udvidelsen. Dernæst vil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AER) ved Lars Andersen tage over og her kortlægge spørgsmålet om udflytning i relation til EU-udvidelsen og hvad de faktiske tal er. Efter frokost vil adjunkt Caspar Rose være klar til at redegøre for resultatet af undersøgelsen om Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers indflydelse på beslutningerne i danske bestyrelser. Undersøgelsens formål har været at belyse de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers indflydelse på beslutningerne i danske bestyrelser, det vil sige deres rolle og deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Undersøgelsen har været lang tid undervejs og er blevet til i samarbejde med kartellerne, IDA og Handelshøjskolen i København. Nogle vil måske huske opfølgningen fra sidste års konference. Konferencer Juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting vil herefter være klar med den juridiske brevkasse, der vil omfatte forskellige relevante emner. Lektor ved Handelshøjskolen i Århus, Nils Villemoes runder dagen af med et oplæg om medarbejderindflydelse og strategier. Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at møde andre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og få ny inspiration til arbejdet i bestyrelsen. Alt, hvad det kræver, er, at du udfylder tilmeldingsblanketten og møder op til konferencen. For medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er det gratis at deltage i konferencern Dagløntab, rejseudgifter og eventuelle diæter kan søges refunderet i det forbund man er medlem af. A/S NYT august

12 Kontaktpersoner Konkrete forespørgsler vedrørende bestyrelsesarbejde bedes rettet til nedenstående personer: CO-industri Vester Søgade København V Telefon: Fax: Kontaktperson: Jesper Kragh-Stetting BAT-kartellet Kampmannsgade København V Telefon: Fax: Kontaktperson: Camilla Vakgaard GIMK Weidekampsgade København C Telefon: Fax: Kontaktperson: Flemming Johannesen HANDELSKARTELLET C. F. Richsvej Frederiksberg C Tlf: Fax: Kontaktperson: Susie Kristensen Udgivet af CO-industri, GIMK, BAT-kartellet, HANDELSKARTELLET Redaktion: Peter Rimfort (ansvh.), Mads Mølgaard Braüner Layout: Lise Trampedach Tryk: Hafnia Tryk A/S August 2004 Oplag: CO-Meddelelsesnr.: 2004/079 ISSN:

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER CO-industri, Vester Søgade 12.2. sal Tlf. 33638000 Fax 33638099 www.co-industri.dk E-mail:co@co-industri.dk MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER hvilken indflydelse har de? BAT-kartellet Kampmannsgade

Læs mere

A/S NYT. Lidt dyrere dansk maling. Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering. Nr. 1 - juni 2005.

A/S NYT. Lidt dyrere dansk maling. Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering. Nr. 1 - juni 2005. Nr. 1 - juni 2005 A/S NYT Lidt dyrere dansk maling Læs i dette nummer: - Lidt dyrere dansk maling - Kønskvotering - Konferencer A/S NYT juni 2005 1 Leder I medierne dukker hele tiden temaer op, der er

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser. Nr. 1 - maj 2006. A/S NYT nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser. Nr. 1 - maj 2006. A/S NYT nr. Nr. 1 - maj 2006 A/S NYT Læs i dette nummer: - Boykotten rammer bredt - Det er ikke sjovt - Ugebrev for Bestyrelser Steen Jacobsen, medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem A/S NYT nr. 1-2006 Foto: Heidi Lundsgaard

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte - Topmøde. Nr. 1 - juni 2009

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte - Topmøde. Nr. 1 - juni 2009 Nr. 1 - juni 2009 A/S NYT Else Modvig Hansen, 3F, og Jørgen Stensgaard Madsen, Dansk Metal, er nyvalgte bestyrelsesmedlemmer A/S NYT nr. 1, 2009 Læs i dette nummer: - Insidersagen - Kurser for medarbejdervalgte

Læs mere

A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober 2011. A/S NYT nr. 2, 2011 1

A/S NYT. Vi bliver i Danmark Side 4. Nr. 2 - Oktober 2011. A/S NYT nr. 2, 2011 1 Nr. 2 - Oktober 2011 A/S NYT Vi bliver i Danmark Side 4 A/S NYT nr. 2, 2011 1 Indhold Leder...side 3 Vi kan arbejde selvstændigt Novo Nordisk...side 4-6 Kom til Topmøde...side 7 EU kræver kvinder...side

Læs mere

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse

Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse. Vejen til indflydelse Medarbejdervalgt i selskabets øverste ledelse Vejen til indflydelse 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Hvad laver bestyrelsen, og hvad er forskellen på en bestyrelse og et tilsynsråd? 4 Hvem kan vælge medarbejderrepræsentanter?

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling. Nr. Nr. 3 - december 2008 A/S NYT Bo Lidegaard på A/S Topmøde i Nyborg A/S NYT nr. 3-2008 Læs i dette nummer: - De kommer jo nok lidt på spanden - Det kan ikke blive ved - Den største omstilling 1 Indhold

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

nr. 09 September 2004 Hans Jørgen har 64.600 kolleger side 12-13 Løn for tid til omklædning Medarbejdervalgte har indflydelse

nr. 09 September 2004 Hans Jørgen har 64.600 kolleger side 12-13 Løn for tid til omklædning Medarbejdervalgte har indflydelse nr. 09 September 2004 Hans Jørgen har 64.600 kolleger side 12-13 Løn for tid til omklædning Side 3 Medarbejdervalgte har indflydelse Side 4-8 Klare fingeraftryk Leder De medarbejdervalgte i bestyrelserne

Læs mere

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri.

Magasinet. 50 år - og lærling. Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser. Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne. Ny hjemmeside: www.co-industri. Magasinet Nr. 10 oktober 2003 50 år - og lærling Tillidsfolk med til at sikre arbejdspladser Ny CO-formand vil mødes med medlemmerne Ny hjemmeside: www.co-industri.dk Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side

Læs mere

A/S NYT. Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14. Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn. Nr.

A/S NYT. Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14. Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn. Nr. Nr. 1 - Marts 2012 A/S NYT Det kan være dyrt ikke at have en whistleblowerordning Side 10-14 Læs også side 4-6 om chefernes hemmelige løn A/S NYT nr. 1, 2012 1 Indhold Leder... side 3 Hemmelige direktørlønninger...

Læs mere

Går på grund af kræft

Går på grund af kræft nr. 06 Juni 2004 Fem Fem fyringsrunder fyringsrunder på på 10 10 måneder måneder Rekord-lavt Rekord-lavt antal antal industri-job industri-job side side 8-9 8-9 side side 14-15 14-15 Lønstigninger fra

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER

EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER EUROPÆISKE SAMARBEJDS UDVALG INDFLYDELSE OVER LANDEGRÆNSER 07 03 04 06 07 08 11 12 15 16 Hvorfor etablere et europæisk samarbejdsudvalg (ESU)? Reglerne for etablering af et europæisk samarbejdsudvalg Sådan

Læs mere

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser

Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Opgaver og ansvar for medarbejdervalgte repræsentanter i medievirksomheders bestyrelser Dansk Journalistforbund, januar 1994 Indhold: 1. Sådan skal valgene foregå... side 3 2. Din rolle i forhold til kollegerne...

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JANUAR 2006 3. årgang Kære læser! Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år. Tak til alle der bidrog til undersøgelsen om fusioner og store organisationsændringer. Vi fik i

Læs mere

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Tirsdag den 13. april 2010 kl. 15:30-16:00, CBS Velkomst (15:30 15:35) God eftermiddag og velkommen til konferencen om de reviderede anbefalinger

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen

Tema: Medarbejdere i bestyrelsen 05 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 05. AUGUST. 2011 Tema: Medarbejdere i bestyrelsen Tillidshverv eller ledelsesfunktion? Forventningen til de medarbejdervalgte og deres tilgang til arbejdet

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015

Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Præsteforeningens medlemsundersøgelse August 2015 Udført af Oxford Research A/S Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Årgang 2 Nr. 8 August 1999

Årgang 2 Nr. 8 August 1999 Årgang 2 Nr. 8 August 1999 POSTEN Månedsblad for ArbejdsPladsRepræsentanter i Hvorfor? Mandag d. 14/6-99 lød startskuddet til s APR-undersøgelse. Den skulle afdække årsager til valg af fagforening blandt

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere