Juni Slip kunsten løs. side Rosas redning. side 3. Et hus to bolig afdelinger. side 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2012. Slip kunsten løs. side 12-13. Rosas redning. side 3. Et hus to bolig afdelinger. side 6"

Transkript

1 Juni 2012 Slip kunsten løs side Rosas redning side 3 Et hus to bolig afdelinger side 6

2 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Bygninger med god energi er en af Københavns Kommunes målsætninger i deres store klimaplan om at være co 2 neutral i Det konstateres i planen, at en del af målet er lavere energiregning, bedre indeklima og mindre støj. Nogle flotte og rigtige mål som vi kun kan tilslutte os. Men ingen roser uden nogen enkelte torne. SAB vil meget gerne være med til at opnå målene og vi har også en lang række energiprojekter i vores handleplaner. En af vores store udfordringer er energirenovering af vores byggerier fra 40, 50 og 60 erne. Mange afdelinger har efterhånden fået renoveret deres vinduer og tage med mere, men der mangler at blive foretaget noget på gavle og andre facader. Det er hulens dyrt at foretage isolering af gavle og facader indefra lejlighederne. En anden mulighed er at foretage en ekstra isolering af gavlene og facaderne udefra. Her støder vi desværre ofte på, at facadecensuren gør at de løsninger som Københavns Kommune vil acceptere bliver alt for dyre, således at projekterne bliver skrinlagt. Det er ærgerligt både for beboerne som ikke opnår den komfortforøgelse og lavere energiregning som et velisoleret hus giver og på den lange bane også for Københavns Kommune som går glip af et reduceret co 2 -udslip. Det må kunne gøres bedre og jeg skal opfordre Københavns Kommune til, at indgå i en positiv dialog om hvorledes, vi både kan bibeholde et København som er attraktivt at kigge på men også er et godt sted at bo. 2 SAB-bladet juni 2012

3 Da Rosa blev skyllet væk Velfærdssystemet svigtede, da Rosa blev hjemløs på grund af en omfattende vandskade men midt i et frit fald blev Rosa heldigvis grebet af sin hjemmehjælper og to servicemedarbejdere Af Marianne Svolgaard, De var vildt vakse ved havelågen. Rosa Rasmussen sidder mellem det elskede nips i sin stue i Skyttevænget. Ikke alle møblerne er kommet helt på plads, efter at den 82-årige dame måtte genhuses i syv uger i forbindelse med en større vandskade. Det er de lokale servicemedarbejdere og Rosas hjemmehjælper, der var vildt vakse. Uden dem er det ikke til at vide, hvordan det var gået Rosa, efter at hun en tidlig morgen i marts stak sine spinkle fødder ud over sengekanten og ned i det vandbassin, der aftenen forinden havde udgjort gulvet i hendes soveværelse. Skaden stoppes Rosa selv er nu heller ikke tabt bag en vogn, og hun ringer derfor straks til en blikkenslager, der kan konstatere, at en hjemmehjælperafløser var kommet til at åbne en hane under vasken, der herefter havde løbet hele natten. Men problemet var ikke løst, for selvom hanen blev lukket, var Rosas nu meget fugtige lejlighed uegnet til beboelse på ubestemt tid. Ikke mindst for Rosa, der på grund af KOL har problemer med vejrtrækningen selv på en god dag. Nu var gode råd dyre, men det burde jo ikke være svært at få hjælp til en 82 årig, syg kvinde, der pludselig var hjemløs. Hjemløs Det var det nu alligevel. Jeg brugte en hel dag på at blive kastet mellem Rosas egen læge og visitationen i Københavns Kommune, husker Rosas hjemmehjælper, Louise Henriksen, der kender Rosa rigtigt godt. Til sidst gav Louise op. Rosa sad derhjemme med fødderne i vand og fik det værre og værre. Louise beslutter sig til sidst for at få Rosa indlagt på hospitalet dels for at få hende ud ad boligen, dels for at få hende undersøgt. Men allerede næste dag bliver Rosa udskrevet. Hun bliver kørt hjem og sat ind i sin våde lejlighed uden at hjemmeplejen bliver underrettet. Her sidder Rosa så igen alene og hiver efter vejret. En ekstraordinær indsats Men så går det stærkt. Rosa ringer til ejendomskontoret. Driftslederassistent Søren Laursen ringer til sin kollega John Tønne Hansen i den nærliggende ældreboligafdeling Valbyholm, hvor en ledig bolig bliver Rosas hjem for en periode. Og allerede samme dag har hjemmehjælper og servicemedarbejdere i samarbejde fået flyttet Rosa og hendes mest nødvendige møbler over i den nye bolig. Søren kører selv Rosa derover og hjælper hende op. Der blev brugt en del tid på det, men det er jo nødvendigt, mener både John og Søren, der ofte påtager sig den slags opgaver. Selvom det egentlig ikke er en del af deres arbejdsbeskrivelser. Fortsætter side 4 Rosa (i midten) er hjemme i Skyttevænget igen. Her med sine hjælpende ånder Louise Henriksen, John Tønne Hansen (stående) og Søren Laursen. Foto: Marianne Svolgaard SAB-bladet juni

4 Nyt fra bestyrelsen Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand, og Anne Mette Svendsen, forretningsfører, Den daglige politiske ledelse varetages af organisationsbestyrelsen, som mødes minimum seks gange om året. Siden udgivelsen af det sidste nummer af SAB-bladet har der været afholdt to bestyrelsesmøder, den 29. februar og den 26. april Konstituerende møde Det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i januar er det konstituerende bestyrelsesmøde. I år blev der ikke valgt nye personer ind i bestyrelsen, så der skete ikke de store ændringer. Alligevel gennemgås på februar-mødet alle de udvalg og følgegrupper bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret i for at se om der skal ske ændringer. I den forbindelse er det også vigtigt at nævne, at alle afdelingerne har en kontaktperson i bestyrelsen, de kan trække på, hvis der er spørgsmål eller problemer i forbindelse med beboerdemokratiet eller af mere politisk karakter. På SAB s hjemmeside kan man se en fortegnelse over hvilket bestyrelsesmedlem, der har ansvar for hvilke områder/afdelinger. Drejebog for lejlighedssammenlægninger På begge de to omtalte møder i organisationsbestyrelsen har det været disku- teret, hvordan man kan få gang i lejlighedssammenlægninger i afdelingerne. Mange steder i SAB er par eller familier nødt til at flytte, når de får børn, fordi lejligheden ikke er stor nok og der ikke er nok store ledige boliger i afdelingen. Derfor har der gennem mange år været talt om og lagt planer for lejligheds-sammenlægninger, som ofte er strandet, fordi de er blevet for dyre. Derfor har SAB nu taget initiativ til at udarbejde en drejebog for afdelinger, der gerne vil lave enkle hul-i-muren lejlighedssammenlægninger. Drejebogen vil udkomme hen over sommeren og blive sendt ud til afdelingsbestyrelserne som inspirationsoplæg. Drejebogen giver bl.a. anvisninger på, hvad afdelingen skal træffe beslutning om inden man går i gang, hvad man skal tage højde for og hvad SAB kan yde tilskud til. SAB har besluttet at yde støtte til op til 2/3 af ombygningsudgifterne ved de simple lejlighedssammenlægninger. Jubilæer i afdelingerne Mange af SAB s afdelinger fra 40 erne og 50 erne kan i disse år fejre store runde jubilæer. I den forbindelse har der været et par forespørgsler fra afdelingerne om SAB giver tilskud til en jubilæumsfest? Det gør SAB ikke. Hvis man vil holde fest, må det gøres indenfor afdelingens egen aktivitetskonto. SAB vil derimod gerne give en gave til afdelingen i forbindelse med fejringen af et jubilæum og SAB-bladet vil også gerne bringe et billede eller en omtale af dagen. Så giv besked til Forvaltningsområde A i KAB, hvis I fejrer jubilæum i afdelingen. Nyt fra redaktionen Vi har på redaktionen modtaget et læserbrev og har i den forbindelse haft forskellige overvejelser. Det er redaktionens holdning, at SAB-bladet er et informerende og oplysende blad, men ikke et egentligt debatforum. Derimod modtager vi gerne artikler eller ideer til artikler. Fortsat fra side 3 Vi er jo nødt til at hjælpe sådan en som Rosa, siger Søren og tilføjer: Så er der bare noget andet, der må vente. Græsslåning for eksempel. Hjem, kære hjem Nu er Rosa hjemme i Skyttevænget igen. Gudskelov! De sendte mig jo over til de gamle. Så var de af med mig, udbryder Rosa med et glimt i øjet. Men fortsætter: Der var ingen smalle steder. Louise, Søren og John ordnede det hele. Rosa er glad for al den hjælp hun har fået. Men hun er endnu mere glad for at være hjemme igen. Oven i købet i en nyrenoveret bolig med nye gulve og nyt køkken. Næ, der var for stille i Valbyholm. Her på Skyttegårdvej kan jeg følge med i livet fra mit vindue, og her bor mine venner, tilføjer hun fra sin faste plads i en blød stol. Med udsigt til sin lille have. Og med mulighed for at få de venner, hun har lært at kende gennem sine mere end 30 år i boligafdelingen, på besøg. 4 SAB-bladet juni 2012

5 KORT NYT Inspiration til modernisering Under samme tag er et forsøgs- og udviklingsprojekt, der byder på konkrete ideer til modernisering af boliger fra erne. Projektet har haft fokus på at finde løsninger, der er både attraktive og økonomisk realistiske. Løsningsmodellerne er eksemplificeret med analyser og tegninger fra tre boligafdelinger i Samvirkende Boligselskaber: Abildgården på Amager, Elleparken i Valby og Sjællandshuse i Sydhavnen. Besøg i boligafdelingerne og interview med beboere har indgået i udviklingsarbejdet. Læs mere og find inspiration på Bydelsmødrene fra Tingbjerg Bydelsmødrene i Tingbjerg løb med 1. præmien på kroner ved uddeling af årets KAB-priser i maj Bydelsmødrene er 13 kvinder, der tilsammen taler 14 forskellige sprog, og har uddannet sig til at hjælpe andre kvinder med at få hverdagen til at fungere. Ved at bruge deres egne erfaringer med baggrund i et andet land, er de med til at hjælpe andre mødre og kvinder med emner som børneopdragelse, forældres opgaver i forhold til den danske skole, sundhed og meget andet. Koralbadet Det nye havnebad i Sydhavnen ligger i Teglholmshavnen i det nybyggede Sluseholmskvarter lige om hjørnet fra SAB-bebyggelsen Askholm. Koralbadet åbnede officielt for vinterbadere i efteråret 2011, og fra den 1. juni 2012 er det så sommergæsternes tur. Koralbadet er bygget på flydende pontoner, der tilsammen danner en lagune. Selve badet består af tre bassiner - et lavvandet lege-soppebasin, et børnebassin med fast bund og et større bassin til svømning og udspring. Sommersæsonen løber til den 31. august Foto: Marianne Svolgaard. SAB-bladet juni

6 To boligafdelinger under samme tag Brohuset i Ørestad huser to boligafdelinger. Den ene hører til SAB, den anden til 3B. Det giver udfordringer for bestyrelsen og for de to formænd Af Annette Sadolin, Afdelingsbestyrelsen i Brohuset arbejder under lidt andre rammer end andre bestyrelser i SAB. Huset er nemlig delt mellem to ejere halvdelen af huset tilhører SAB og halvdelen boligforeningen 3B. En noget speciel konstruktion, men mere om det lidt senere. Selvom huset er delt i to boligafdelinger, blev beboerne opfordret til at danne én samlet bestyrelse. Det råd har de fulgt, men som reglerne er, skal der være en formand for hver boligafdeling. Det er grunden til, at Brohuset har to formænd. Carina Ræbild er formand for SAB s boligafdeling og Charlotte Michaelsen for 3B s boligafdeling i Brohuset. Det mest underlige er, at vi betragter os som én samlet bestyrelse, men vi samarbejder med to forskellige administrationer, der opfatter os som to bo- ligafdelinger, forklarer Charlotte Michaelsen, der har boet i Brohuset, siden huset blev opført i 2007 og været aktiv i bestyrelsen lige så længe. Formand på skift To kaptajner på et skib kan nemt give slingrekurs. Det har Carina og Charlotte set komme, derfor har de fundet en ordning, som har vist sig at fungere optimalt: Vi skiftes til at være formand i et halvt år ad gangen. Som formand står vi for at indkalde til møder, skrive referat og være den, der har overblikket. Det fungerer super godt at skiftes om opgaven, forklarer Carina Ræbild. Bestyrelsen i Brohuset har fundet deres egen måde at leve med opdelingen i to afdelinger og fungerer reelt som en enhed. Charlotte Michaelsen supplerer: Alle i bestyrelsen løfter, men der er et større pres på formanden. Når Carina er formand, så tænker jeg, at det hende, der har bolden. Og jeg synes, det er rart, at jeg ikke har den hele tiden. De sætter også begge pris på at have én at sparre med i svære sager. For eksempel husordenssager, hvor naboer bliver uenige og kontakter formændene. Her bruger de to hinanden og har et tæt parløb. Flere møder og mere papirarbejde Der er imidlertid også en række ulemper ved at være to boligafdelinger i samme hus. De to boligafdelingers regnskabsår ligger forskudt i forhold til hinanden, derfor er vi nødt til at holde to afdelingsmøder om året. Alle beboere er velkomne til begge møder, men den sidste halvdel af hvert møde vedrører kun SAB s eller 3B s beboere. Det er upraktisk og giver os i bestyrelsen ekstra arbejde, siger Carina. Også de fælles aktiviteter for beboerne i huset giver bestyrelsen hovedbrud. Vi skal sidde og få bilag til at gå op med to regnskaber. Det er meget besværligt. Vi ønsker os en fælles kasse til aktiviteter. Det er et spørgsmål, vi vil tage op med administrationerne, forklarer Charlotte. Samarbejdet med to forskellige administrationer er i sig selv en udfordring for bestyrelsen. Vi mærker en stor kulturforskel i administrationen hos 3B og SAB/KAB. 6 SAB-bladet juni 2012

7 Det er den lille og mere dynamiske administration kontra det større og noget tungere apparat, siger Charlotte, og begge fremhæver, at stor udskiftning i personalet også har haft betydning for oplevelsen af SAB/KAB. En fælles ejerforening Når der er to ejere af et hus, skal der også dannes en ejerforening, som skal tage sig af de fælles anliggender omkring huset. Der er altså ikke bare to boligafdelinger men også en ejerforening, som formændene skal forholde sig til og holde møder om. Det står ikke helt tydeligt for mig, hvad bestyrelsen kan træffe beslutning om, og hvad som skal besluttes i ejerforeningen, siger Carina og fortsætter: Det virker som om hele denne konstruktion er til for administrationernes skyld ikke for vores skyld. Brohuset huser to boligafdelinger. Huset er nemt at kende med de karakteristiske broer. De ville stå stærkere Carina peger på, at den samme konstruktion gælder for nabo-bebyggelsen, Sejlhuset: Opdelingen mellem SAB og 3B giver både beboerne og ejendomskontoret en masse bøvl. Vi begriber faktisk ikke, hvorfor man ikke valgte at eje et hus hver, fremfor at dele to. Et godt spørgsmål som Jesper Kærn, projektleder i KAB, kan kaste lidt lys over. Han var ansvarlig for byggeforretningsførelsen, da de to huse blev opført. FAKTA om Brohuset Opført i I alt 123 boliger 3B har 61 boliger SAB har 62 boliger Beliggende i Ørestad City Samarbejdet mellem de to boligorganisationer opstod, fordi begge var meget interesseret i at bygge i den nye bydel. De så en styrke i at stå sammen og udnytte fælles ressourcer og erfaring i forhold til at vinde opgaven som bygherrer. Og det lykkedes jo, forklarer han. Løsninger søges Anne Mette F. Svendsen, forretningsfører i KAB med overordnet ansvar for bl.a. Brohuset, kan se de udfordringer, fælleseje af huset giver bestyrelsen: I forhold til at vinde byggeherreopgaven var det muligvis en god idé for de to boligorganisationer at samarbejde. Dengang var det måske svært at forudsige, hvor kompliceret administrationen ville blive og konsekvenserne for de beboervalgte, for ejendomskontoret og for 3B og SAB/KAB. Jeg vil lige indskyde, at når SAB/KAB opleves som den tungeste part her, kan det også skyldes, at vi har flere af de fælles opgaver såsom administration af ejerforeningen og personaleadministration. Vi prøver på bedste vis at finde gode løsninger, og det vil vi også arbejde med fremadrettet, men lovgivningen sætter nogle begrænsninger, så længe der er to boligorganisationer, forklarer hun. Gode løsninger håber Charlotte og Carina også, at fremtiden vil bringe. På spørgsmålet om de har gode råd til fremtidige bestyrelser i en lignende situation, svarer de samstemmende: Vi kan ikke anbefale at gentage det her. Skulle det alligevel ske, har Charlotte et par gode råd: Bestyrelsen skal have bedre støtte i startfasen. Den støtte vi fik fra inspektøren i 3B var afgørende, og vi kunne have brugt mere. Og så bør der ske en bedre koordinering af de administrative forhold. De to formænd: Charlotte Michaelsen (tv) og Carina Ræbild. SAB-bladet juni

8 Inspirerende studietur til Holland Af Lene Venits, områdechef De første fem dage i maj drog SAB s organisationsbestyrelse på studietur til Amsterdam, Rotterdam og Den Haag. En både krævende og lærerig tur. I Rotterdam så vi "Vi har ikke besluttet, om vi skal rive de her ældre rækkehuse ned og genopføre dem i samme stil, eller om vi skal renovere dem. Nu gør vi begge dele i to modelhuse, og så vurderer vi, hvad der er bedst ud fra pris og kvalitet, fortalte vores guide Franka Kanters fra Ymere. En lidt anden måde at gå til en renovering, end vi normalt praktiserer herhjemme. Her et par glimt fra nogle af turens øvrige oplevelser. I Amsterdam besøgte bestyrelsen Et bofælleskab for beboere fra Kap Verde, som var glade for muligheden for at tale deres eget sprog og fejre kulturelle festdage sammen. Den Haag bød på Et udsat boligområde med beboere, heraf 9 % hollændere, 5 % vest Europa, 86 % andre lande -Tyrkiet, Marokko, Surinam (tidligere koloni). Et boligområde med en kombination af renovering og individuel råderet, hvor beboerne får mulighed for at udvide beboelsesarealet med en karnap eller en kvist. Driften havde besluttet at fokusere på tre ting for at løfte området: Renholdelsen skal være i orden, her skal være trygt og sikkert at færdes, og der må ikke være tegn på hærværk eller ting, der er gået i stykker. Derfor er deres slogan: Rent, sikkert og helt! Det var nogle af de hovedretter, der var på menukortet i Holland. Efter fem intensive dage i det hollandske boliglandskab gik turen igen hjemad. "Vi fik lært en masse, også hvad man ikke skal gøre" sagde formand John B. Sørensen i sin afskedstale. Eksempler på midlertidig anvendelse af tomme lejligheder og erhvervslokaler til aktiviteter som gavner beboerne. Her er det kunstnere, der er flyttet ind. 32 % af Hollands boliger er almene. I Danmark er det 20 %. Hollands største boligorganisation ejer boliger. SAB ejer SAB-bladet juni 2012

9 De ansatte i fællesskabet Medarbejderne er knyttet til boligafdelingen, men ansat i boligorganisationen. Det er der flere gode grunde til Af Annette Sadolin, Den enkelte servicemedarbejder er ofte tæt knyttet til den boligafdeling, hvor han møder hver dag og bl.a. passer de grønne områder, syner boliger ved fraflytning og ordner stort og småt i boligerne. John B. Sørensen (tv), formand i SAB, og Jens Christian Aanæs, fællestillidsmand På papiret er alle medarbejderne imidlertid ansat i Samvirkende Boligselskaber (SAB) også kaldet boligorganisationen på fagsprog. I ansættelseskontrakten står der hvilken boligafdeling, medarbejderen har som arbejdssted. John B. Sørensen, formand for SAB, forklarer: Det er SAB, der ejer ejendommene og har det overordnede ansvar for drift og vedligeholdelse. Derfor er det SAB, som har arbejdsgiveransvaret. Den enkelte boligafdeling har stor indflydelse på sit eget budget og på serviceniveauet lokalt. Boligafdelingen kan f.eks. beslutte, at der skal ansættes en ekstra mand, men det vil være SAB, der står for selve ansættelsen. Fordele for medarbejderne Fællestillidsmand Jens Christian Aanæs har oplevet situationer, hvor medarbejdernes ansættelse i boligorganisationen har været en stor fordel. SAB Boligafdeling KAB Det kan være en bestyrelse i en boligafdeling, som forlanger mere af medarbejderen, end han eller hun kan nå. Det giver stress hos medarbejderen. I disse situationer er det en stor fordel, at medarbejderen kan flyttes til et andet arbejdssted indenfor organisationen. Hvis Samvirkende Boligselskaber vælger at flytte en medarbejder til et andet arbejdssted, skal det varsles i god tid, fordi det er en væsentlig ændring af arbejdsvilkårene. Fordel for boligorganisationen Den modsatte situation er også set i SAB. Boligorganisationen skulle have en kabale omkring en mindre omstrukturering til at gå op og måtte flytte et par medarbejdere. Medarbejderne er ansat i SAB SAB har det overordnede arbejdsgiveransvar SAB træffer alle beslutninger om ansættelser og af skedigelser samt vilkår for medarbejderne SAB har uddelegeret personaleadminis tration og -ledelse til KAB KAB sørger f.eks. for at udbetale løn og skrive kontrakter Medarbejdernes chef er ansat i KAB. De kaldes driftschefer. Medarbejderne har et fast arbejdssted i en boligafdeling Der er et tæt samarbejde mellem driftsleder og besty relse om den daglige drift Beboerne har indflydelse på serviceniveauet via budgettet Der kan bl.a. være økonomiske hensyn, som gør det nødvendigt at omstrukturere og flytte medarbejdere, derfor er vi i boligorganisationen glade for, at muligheden er der. Overordnet set er det også en fordel for beboerne, forklarer formanden. Omstruktureringen skete efter aftale med medarbejderne, men blandt beboerne var der reaktioner på, at en afholdt medarbejder blev flyttet til en anden boligafdeling. Jeg kan godt forstå reaktionen, siger John B. Sørensen og fortsætter: Det er dejligt, at medarbejderne bliver værdsat. Særligt i ældreboligafdelingerne kan der opstå et tæt forhold mellem beboere og ansatte, hvor medarbejderne f.eks. hjælper fru Hansen med at hænge billeder op. Heldigvis er det meget sjældent nødvendigt at flytte en medarbejder, og vi inddrager altid bestyrelsen i beslutningen. KAB s rolle I det daglige har SAB uddelegeret arbejdsgiveransvaret til KAB som administrator. Til dette formål har KAB ansat en række driftschefer og forretningsførere, der rådgiver og hjælper det lokale personale med driften af de enkelte ejendomme. SAB-bladet juni

10 En tidsrejse gennem 60 års boligbyggeri Af Marianne Svolgaard, I vores serie om SAB s boliger gennem tiden er vi nået frem til rejsens foreløbige afslutning: I starten af det nye årtusinde er SAB med til at udvikle nye byområder i København. Byen har vokseværk tidligere havneområder og store arealer på Amager Fælled inddrages til boligområder De nye bykvarterer Hovedstaden forventes at have flere indbyggere om 20 år end i dag. Det kræver plads. København får brug for rigtigt mange nye boliger, men kan ikke vokse ud mod forstæderne. I stedet kaster man i 1990 erne blikket på de ubenyttede havnearealer og Amager Fælled. Store, bynære arealer, der kan rumme rigtigt mange beboere, hvis man bygger højt og tæt. Foto: Thomas Brolyng Steen. Foto: Marianne Svolgaard. Ørestaden Sejlhuset og Brohuset Allerede tilbage i 1989 begynder et udvalg nedsat af regeringen at kigge på udviklingen af det nuværende Ørestadsområde. Man har store planer, og udvalget foreslår bl.a. Øresundsbroen og udviklingen af en ny bydel på Amager. I 1994 udskrives en international arkitektkonkurrence om en helhedsplan for det nye byområde, som den finske tegnestue ARKKI, vinder. Ørestaden er på vej. Sejlhuset Arkitekt: Vandkunsten 2007, etagehuse Antal boliger: 69 Brohuset Arkitekt: 3xNielsen 2007, etagehuse Antal boliger: SAB-bladet juni 2012

11 Teglværksholmen (Sømærk) Arkitekt: Vandkunsten 2007, etagehuse Antal boliger: 61 De unge beboere SAB s to byggerier i Ørestaden, Sejlhuset og Brohuset, bliver opført samtidigt. Som noget nyt blev begge byggerier opført i samarbejde med boligforeningen 3B (se også artikel på side 6) Med byggeriet forsøger man bl.a. at tiltrække de unge børnefamilier, der foretrækker det bymæssige miljø og nærheden til city fremfor have og radisebede. En undersøgelse fra 2012 viser da også, at gennemsnitsalderen er lavere her end i København som helhed den største gruppe af beboere er mellem år, og her er også flere børn under fire år end i resten af byen. Det gik stærkt Begge byggerier og også Teglværkshavnen og Askholm bliver opført under højkonjunkturen i de første år af det nye årtusinde. Det betyder høje priser og dermed også dyrere boliger, der mod forventning ikke blev lette at udleje. Desværre betyder det også et håndværksmæssigt hastværk, der kommer til udtryk i en del fejl og mangler i det færdige byggeri, og de første beboere er langt fra alle tilfredse med boligernes standard. Ekstra Bladet lugter skandale og har overskrifter som Sjuskeri med nybyggeri. Men det er ikke nogen let sag at få de ansvarlige entreprenører til at udbedre fejlene, og det tager lang tid, før boligerne er fuldt funktionelle. Teglværkshavnen Teglværkshavnen er en del af bebyggelsen Sømærk, hvor 61 af de i alt 120 boliger er SAB s. De øvrige er ejerboliger, hvoraf mange dog blev lejet ud, da de ikke umiddelbart kunne sælges. En del af bygningerne står på pæle ud i havneløbet. Bl.a. det spektakulære fæl- Huslejenedsættelse De nye bebyggelser er opført under højkonjunkturen, hvor grundpriserne var høje og håndværkere en mangelvare. Huslejen var derfor relativ høj i Askholm kostede en bolig på 96 bruttokvadratmeter ca Det var ikke holdbart. Boligerne var svære at udleje, og de tomme lejemål kostede afdelingerne mange penge. Undsætningen kommer i form af en ny lovgivning i 2010, der gør det muligt at omlægge lånene i nyt byggeri og dermed nedsætte den månedlige ydelse. De dyreste boligafdelinger Teglværksholmen og Askholm får derudover støtte til ekstra huslejenedsættelse fra SAB over en tiårig periode. Pionererne Vi var jo en slags pionerer. Vi var rigtigt mange, der flyttede ind samme weekend. Det har givet en art sammenhold. Boligafdelingen var helt ny, og der gik otte måneder, før der kom en driftsleder. Så måtte vi jo løse problemerne sammen. Vi kunne godt have brugt mere information om de fejl og mangler, der var. Vi vidste ikke, hvordan vi skulle forholde os. 5 års gennemgangen er først under planlægning, så det er nu, der er mulighed for at rette op på den mangelfulde 1 års gennemgang Men her er skønt at bo. Tæt på byen, men alligevel er der masser af lys, luft og vand. I det her vejr (høj sol, red.) er det jo ligesom en ferielejlighed. Lone Ulholm, Teglværkshavnen. Det er helt fantastisk at flytte ind i noget nyt. Specielt for mig, der kom fra et parcelhus, jeg selv havde passet og plejet. Her skal jeg slet ikke tænke på vedligeholdelsen. Vi har en effektiv driftsleder, der har styr på tingene. I starten var det hårdt at bo på en byggeplads. Der var meget larm. Men min nye bolig overskyggede ulemperne. Jeg havde egentlig planlagt at flytte igen til en ejerbolig, men den plan er foreløbig sat i bero, fordi der er så mange fordele ved at bo her. Infrastrukturen er perfekt for mig, der arbejder i lufthavnen. Jeg kan komme hjem på alle tider af døgnet det har betydet, jeg har sparet min bil væk. Huslejen er måske høj. Men ser jeg mig omkring, er det svært at finde noget billigere i den standard. Jeg har aldrig nogensinde fortrudt, jeg flyttede herud. Helen Rise Jensen, Sejlhuset. Foto: Thomas Brolyng Steen. SAB-bladet juni

12 Askholm Arkitekt: Arkitema 2008, etagehuse Antal boliger: 69 leshus, der med sit store glasparti ud mod havnen absolut må være et af byens flotteste. Enestående og smukt Bebyggelsen får da også en pris i 2008 fra Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse for enestående og smukt byggeri. I begrundelsen står der bl.a.: Sømærk i Teglværkshavnen er et enestående smukt, stærkt og begavet tænkt boligprojekt der viser, at der stadig kan skabes prisbillige blandede ejer- og lejerboliger af høj kvalitet i byens havneområder. Bag projektet ligger en storstilet plan der rækker længere end til selve boligerne. Askholm Da Københavns Kommune besluttede at udvikle den tidligere teglværkshavn til boligområde, hentede man inspiration i Amsterdam. Den overordnede plan for Sluseholmen og Sydhavnens Sjællandsside blev udformet af den hollandske arkitekt Sjoerd Soeters. Bydelen er opbygget af klassiske, lukkede karréer, men hver karré består af enkeltstående bygninger med forskellige facader, ligesom højden også varierer. Kanalbyen Kanalerne er det bærende princip i bydelen, der rummer i alt boliger. Beboerne har derfor enten udsigt til havnens hovedløb eller kanalerne. Kanalerne og broerne over dem gør Sluseholmen til et anderledes og varieret kvarter i København. Foto: Marianne Svolgaard. Kunsten indtager Tingbjerg Forsommeren bød på en utraditionel kunstfestival i Tingbjerg. Hvis du er hurtig kan du nå at se enkelte af værkerne Af Marianne Svolgaard, Der er sket noget. Noget er forandret. Flere små ting. På en gavl er et nyt maleri dukket op. Den tegner kender man da det er da ham der Husk Mit Navn. Et andet sted er der skabt en plantesamling af lokaler arter og rundt om i passager og gennemgange hænger anderledes og smukke plakater. For enden af Ruten blafrer store, orange presenninger i vinden, og i et vindue kører en underlig video i båndsløjfe. Kunsten er sluppet løs i Tingbjerg. Kan man sende en glad maler ud og forskønne et område ved at give det en gang lak? Det spørgsmål stiller Husk Mit Navn med sine to udsmykninger i Tingbjerg. Den ene på en gavl på Ruten, hvor mange passerer hver dag, og den anden et næsten hemmeligt sted i et hjørne af bydelen. 12 SAB-bladet juni 2012

13 Visit Tingbjerg De fleste har jo nok hørt om den grønne bydel ved Utterslev mose, men langt færre har besøgt stedet. Det vil de to kunstnere og kuratorer Matthias Hvass Borello og Kenneth A. Balfelt lave om på med deres kunstfestival Visit Tingbjerg. De har inviteret 21 kunstnere fra ind- og udland til at arbejde i og med bydelen og dens beboere gennem en længere periode, hvor de har udviklet deres kunst specielt til Tingbjerg. Alle værker har dermed udgangspunkt i stedet og dets beboere. Good News. Det er beboernes beskrivelse af deres boligområde, der har inspireret den tyske kunstnerduo Wiebke Grösch og Frank Metzger til at installere det store skilt med ordrene Good News på taget af butikken langs Ruten. Formålet er at sætte fokus på den kontrast, der er mellem mediernes beskrivelse af Tingbjerg og beboernes mere positive opfattelse af bydelen. Mødrene i Tingbjerg er emnet for et projekt af kunstnerduoen Det 4. kontor. Nærmere bestemt bydelsmødrene. Gennem længere tid besøgte de mødrene, og det har resulteret i en række postkort, der med ord og billeder gengiver en række af mødrenes råd. Festivalen blev åbnet den 11. maj og varer frem til den 23. juni. Det er endnu uvist, om nogle af kunstværkerne vil blive i Tingbjerg efter festivalens afslutning. Men du kan lige nå det hop på cyklen eller linje 15. Der er faktisk ikke særlig langt derud. Se mere om begivenheder og de 21 kunstnere på eller følg visittingbjergdk på Facebook. Kim Kilde står bag installationen Solskib/// Sun Fox junior. Orange vægge der skaber et blafrende rum i starten af Ruten. SAB-bladet juni

14 Frontløber i plejecenterbyggeri Et nyt plejecenter ved søerne skal være model for fremtidens plejecentre i København. Samvirkende Boligselskaber er bygherre Af Annette Sadolin, Samvirkende Boligselskaber er helt fremme i skoene som bygherre for et nyt og storstilet plejecenterbyggeri. Visionen er at skabe et modelplejecenter, som bliver et eksempel til efterfølgelse i kommende byggerier i København. Danmarks største plejecenter - Plejecentret Sølund på Nørrebro vil efter en gennemgribende ombygning huse det nye modelplejecenter, som dermed får en mere end almindelig attraktiv beliggenhed, helt ned til søerne. Kjeld Poulsen, næstformand i Samvirkende Boligselskaber, deltager i følgegruppen for byggeriet og siger om projektet: Fra SAB fandt vi projektet meget spændende. Der var flere ting, der tiltalte os og måske allermest, at der her lægges vægt på, at de fremtidige beboere skal opleve det som deres eget hjem. Fra idé til dogmer og model Ideen om at skabe et modelplejecenter opstod for flere år tilbage. I foråret 2011 indgik Københavns Kommune og Samvirkende Boligselskaber v. KAB en partnerskabsaftale om at realisere ideen sammen. Siden tog projektet fart. I sommeren 2011 blev der nedsat en række arbejdsgrupper, som skulle definere ønskerne til modelplejecentret. De bestod af repræsentanter fra Københavns Kommune, KAB og relevante eksperter. Arbejdsgrupperne nåede frem til en række dogmer for model-plejecentret. Ligesom dogme-filmene følger nu dogme-byggeri. Dogmerne har betydet, at vi har tænkt ud af boksen. Vi har udfordret alle de vante forestillinger om f.eks. boligstørrelser og samarbejdsformer, og vi har arbejdet med fremtidens ønsker og behov til ældrelivet. Alle de spændende ideer er sammenfattet i et inspirationskatalog, som nu indgår i konkurrenceprogrammet for projektet, forklarer Vibeke Gravlund, projektleder i KAB med ansvar for opførelsen af modelplejecentret. Modelplejecentret får en optimal beliggenhed blandt de øvrige sundhedsinstitutioner i Nørre Campus. Et værdigt liv Et af dogmerne er, at byggeriet skal understøtte beboernes mulighed for at leve et værdigt liv med en høj grad af aktiv inddragelse, tryghed og trivsel. Blandt ideerne er, at boligerne skal understøtte beboernes selvbestemmelse f.eks. via mulighed for at bestille mad og deltage i aktiviteter. Genkendelighed gennem forskellige stilarter i de enkelte bo-enheder er også en idé. Ligesom mulighed for at deltage aktivt i madlavningen og opleve, at der er brug for én. Teknologi til velfærd Et andet dogme handler om at bruge og udvikle velfærdsteknologi. Det vil sige teknologiske hjælpemidler, som kan gøre beboerne mere selvhjulpne og frigøre ressourcer hos personalet til den personlige kontakt. Det kan være robotter, faldsensorer, telemedicin, followme kommunikation, mobile brandslukker mv. Det bliver det mest højteknologiske byggeri, vi har deltaget i. Det giver mulighed for at skabe et liv næsten som i private boliger, siger Kjeld Poulsen. Kom indenfor Et tredje dogme er, at plejecentret skal være åbent og invitere lokalområdet indenfor. Blandt tankerne er et stisystem gennem bebyggelsen eller fælles brug af lokaler i stueetagen. Visionen er et aktivt og levende hus både i hverdage og weekender. En børneinstitution bliver integreret i bebyggelsen. Det giver oplevelser for både de ældre og børnene. Vi har også planer om tre små butikker. Det vil betyde, at beboerne selv kan gå ud og handle de mindre ting. Det skal væ- 14 SAB-bladet juni 2012

15 re nemt at bevæge sig rundt for det er en af hverdagens oplevelser, forklarer Kjeld Poulsen. Hvor langt er projektet? Lige nu er projektet udbudt i en arkitektkonkurrence. Dommerkomiteen udpeger en vinder i juli Byggeriet forventes at gå i gang i slutningen af 2013, og byggeperioden er på 4 år. Når det nye plejecenter står færdigt, vil det rumme 384 plejeboliger, m 2 serviceareal, en 5 gruppers børnehave, en offentlig parkeringskælder med 80 p-pladser og tre microbutikker. Prisen for at opføre plejecentret beløber sig til ca. 1 mia. kr. Indsats i Fynshuse Af Christina Udesen, projektleder Projektets to medarbejdere Christina Udesen og Anders Kristiansen. Foto: Christina Udesen I Fuglekvarteret i Københavns Nordvest kvarter startede en ny boligsocial helhedsplan (kaldet Beboerprojekt Puls) i juni 2011, der involverer SAB s boligafdeling Fynshuse. Helhedsplanen har tre indsatsområder: sårbare beboere børn og unge ejerskab og engagement Projektet skal styrke netværk, samarbejde og engagement på tværs af de syv almene boligafdelinger i Fuglekvarteret og være med til at skabe bedre rammer for et godt boligliv. Støtte til driften Beboere i Fynshuse inviteres med, når der er arrangementer på tværs af afdelingerne, som eksempelvis en kommende markedsdag, der planlægges afholdt i naboejendommen i slutningen af august Dog er det primært under indsatsområdet sårbare beboere at Fynshuse er i fokus. Puls er et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt Københavns Kommune. Vi er to ansatte i projektet: En boligsocial medarbejder, Anders Kristiansen, som primært arbejder med børne- og ungeindsatsen og en projektleder, Christina Udesen. Vi har kontor på Stærevej 32 st. D, 2400 København NV. Projektet varer frem til den 31. december Det sker bl.a. via netværk og kompetenceudvikling blandt ejendomsfunktionærerne, så de bedre kan tackle deres roller og de udfordringer, der er i boligområdet, og ved at koble relevante, lokale aktører med driften, så de ved, hvor man henvender sig, hvis der er beboersager der er svære at tackle. Det betyder også, at de lokale aktører får viden om, hvilke problemstillinger der skal løses i området. Vinder af SAB-sjov Vinderen af konkurrencen SAB-sjov i bladet fra februar 2012 er: Hannah Fisker Tomczyk Ruten 65, 1.th Brønshøj Præmien er på 300 kr. Tillykke! Sociale viceværter Dertil er det et stort ønske at få en social vicevært til området. Beboerprojekt Puls har taget initiativ til et samarbejde med boligorganisationen fsb, Socialforvaltningen og en række øvrige relevante aktører, hvor vi fælles søger om midler til sociale viceværter til området. SAB-bladet vil følge projektet og bringe en større artikel om indsatsen ved senere lejlighed. SAB-bladet Udgivet af: Samvirkende Boligselskaber Juni 2012 Adresse: SAB c/o KAB Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Redaktion: Flemming Balle, John B. Sørensen (ansvarshavende), Kjeld Poulsen og Anne Mette F. Svendsen Layout: Tine Christoffersen Tryk: Litotryk København A/S Oplag: SAB-bladet uddeles til ca husstande i Samvirkende Boligselskaber Forsidefoto: Mikael Schlosser SAB-bladet juni

16 SAB 1 sjov - for hele familien RIV ELLER KLIP HELE SIDEN UD OPGAVE 1: (For de mindste) Hvem hedder mon hvad? Alle Lille Lunas sovedyr har et fint navn. Det er de navne der står i felterne. Se om du kan gætte, hvem der hedder hvad. Skriv nummeret ud for navnet. OPGAVE 2: SNABELKAJ Hvilket tal i det sidste felt? Hver række af tal er ordnet efter et særligt system. Prøv om du kan finde systemet NINUS og insætte det sidste manglende tal. Hvis du indsender løsning ved , så skriv tallene i rækkefølgen oppe fra og LILLENUS ned. TROLDESOFIE SNEHVIDE STOREBRUMME LANGØRE OPGAVE 3: Skriv kodeordet fra krydsordsopgaven her: Der er tre forskellige opgaver, som er tænkt til forskellige aldersgrupper - små og store børn samt voksne.voksne skal løse alle tre opgaver for at deltage i lodtrækningen om gevinst. Hvis man er barn og går i skole, skal man løse mindst to af opgaverne. Hvis man ikke går i skole endnu, behøver man kun at have hjulpet en voksen for at deltage. COPYRIGHT: OLES FORLAG & TEGNESTUE (2-2012) Indsend hele siden til: KAB,Vester Voldgade 17, 1552 Kbh.V, senest Fredag d. 10. august 2012 Mærk kuverten SAB-sjov. Den først udtrukne rigtige løsning vinder et gavekort til en værdi af 300 kr. Navn: Adresse: Post-nr. og By: Alder bedes oplyst, hvis du ikke har løst alle opgaver: Du kan også indsende dine løsninger på opgaverne pr.

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!!

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Spørgeskema vedr. din boligafdeling Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Hasseris Boligselskab har i samarbejde med Aalborg Kommune ansøgt Landsbyggefonden om midler til

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 17. september 2014 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret Deltagere Fra afdelingen: 15 lejemål repræsenteret Gæster: Camilla Wikke fra Assembly

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET

Husorden. For SEJLHUSET. Samvirkende Boligselskab. SAB - Samvirkende Boligselskaber 3042-1 SEJLHUSET For SEJLHUSET Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Askholm. 69 kanalboliger i Sluseholmen

Askholm. 69 kanalboliger i Sluseholmen Askholm 69 kanalboliger i Sluseholmen 1 2 Velkommen til Askholm og til en moderne bolig i et atmosfærefyldt havnemiljø Kanalerne flyder stille langs gaderne. På kajen står gule, røde og sorte huse skulder

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10

Referat. Samvirkende Boligselskab 3025-2/0001 Bellahøj I+II Helhedsplan. Følgegruppemøde 10 Samvirkende Boligselskab Følgegruppemøde 10 Dato: 28. januar 2014, kl. 16.30-18.30 Sted: Bellahøj, beboerlokalet Ved Bellahøj syd 21. 11. februar 2014 Rev KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere