Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen."

Transkript

1 Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup almennyttige Boligselskab onsdag den 13. november 2013 BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 3. december 2013 Tlf. dir.: Kontakt: Hanne Nygård Jensen Sagsnr: Dok.nr: Anvisningsaftaler Kim oplyste, at anvisningen fungerer fint, der er et godt samarbejde med boligselskabet. Det er en udfordring, at der ikke kan anvises ledige boliger i Korngården, på grund af den forestående renovering. Kim oplyste endvidere, at det er aftalt med Dennis fra Ballerup almennyttige Boligselskab at der rettes henvendelse til nogle af de øvrige boligselskaber i Ballerup, med henblik på at genhuse beboere fra Korngården. Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen spurgte om der er mulighed for at lave aftale om fortrinsret for børn af forældre, der bor i boligerne i Dalvænget. Kim mente ikke det er en mulighed, da Dalvænget er en lille afdeling med en lang venteliste. Kvarterprofiler. Kvarterprofilerne blev gennemgået. På grund af overførsel til et nyt system er de seneste profiler fra december Der er ikke sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen siden dialogmødet i Der er lidt flere beboere, der modtager kontanthjælp, men dette er en generel tendens i boligområderne. Kim oplyste, at boligkontoret har opmærksomhed på beboersammensætningen i Grantoften, der er et attraktivt boligområde, der er efterspurgt af mange. Hagen og Jette gjorde opmærksom på, at der er mange unge indvandrere i Grantoften. De mangler et sted at opholde sig og centret bruger indtil det lukker kl Der har været eksempler på at døren til foyeren/salen er blevet brækket op efter centret er lukket.

2 Jette gjorde endvidere opmærksom på, at ca. 10 unge beboere i Grantoften har behov for støtte og kontakt fra Ballerup Kommune. Hagen oplyste, at Brøndby Kommune har en god ordning med lokale kontaktpersoner i boligområderne. Bettina spurgte til om de problemer, der har været med bander i Skovlunde, også er et problem i Ballerup. Lone oplyste, at der er roligt i Skovlunde lige nu. Der er fremsat lovforslag om en ny bandepakke, der åbner mulighed for at kommune, politi og boligselskaber kan udveksle oplysninger om kriminelle episoder. 2. Årets tema beboere med bekymrende adfærd Jette oplyste, at hun har spurgt Grantoftens kontor om de kender til beboere, der har en bekymrende adfærd. Kontoret kender til én beboer. Bettina oplyste, at man forsøger at uddanne ejendomsfunktionærerne til at håndtere beboere, der har en bekymrende adfærd. Derfor har DAB afholdt et regionalt møde med ejendomsfunktionærerne, hvor Psykiatrifonden holdt et oplæg. 3. Gennemgang af styringsrapporter Selskabet Selskabet har fokus på at sikre attraktive og tidssvarende boliger. Grantoften og Korngården arbejder med helhedsplaner for renovering. Både selskabet og afdelingerne har et aktivt beboerdemokrati, hvor der ikke er problemer med at hverve nye medlemmer. Boligorganisationen lader i videst muligt omfang de enkelte boligafdelinger træffe beslutninger om deres boligområde. Selskabet har en fornuftig økonomi, men dispositionsfonden kan blive udsat for pres i forbindelse med afslutning af byggeregnskabet for de nye boliger i Søtoften. Samarbejdet blandt de forskellige afdelinger i Vængerne fungerer fint. Der blev spurgt til mulighed for at opføre boliger i Råmosen. Lone svarede at boligerne foreløbig er sat i boligudbygningsplanen, til indflytning i Planen reguleres hvert år, derfor kan tidspunktet blive ændret. Lindebo 28 boliger opført i 1946 Afdelingen har en velfungerende afdelingsbestyrelse, der er meget aktiv og engageret i at planlægge de kommende års vedligeholdelsesarbejder. Beboerne møder talrigt op til afdelingsmøderne, der er præget af gode debatter. Afdelingen er socialt velfungerende i ret høj grad og tidssvarende i nogen grad. Boligernes størrelse er ikke tidssvarende, da de generelt er små og beboes af enkelte familier med børn, men overvejende enlige eller par. Side 2

3 Boligerne har en mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand og trænger til en gennemgribende renovering, herunder udskiftning af kældertrapper, problemer med fugtige kældre, bl.a. som følge af opstigende kloakvand ved kraftige regnskyl samt nedslidte tekniske installationer. Der er udført et pilotprojekt på et af husene, for at afklare hvilke renoveringsarbejder, der er påkrævet. Hagen oplyste, at der er udarbejdet en rapport, der viser at hvert enkelt hus har behov for renovering for kr. Der har været møde med Forsyning Ballerup, der anbefaler en LAR-løsning frem for et omfangsdræn. Dalvænget 30 boliger opført i 1952 Afdelingen har en velfungerende afdelingsbestyrelse, der er meget engageret i afdelingens virke. Afdelingsmøderne har mange deltagere og en god debat. Afdelingen er både socialt velfungerende og tidssvarende i ret høj grad. Boligerne har en tidssvarende størrelse, det er bemærket, at de med nutidig standard som målestok, er små, men med både 3 og 4 værelser. Toiletter, bad, køkken og udearealer er tidssvarende. Boligerne er for en stor dels vedkommende i god stand. De fleste beboere har selv udskiftet køkken og bad. Korngården 248 boliger opført i 1961 Afdelingen har en velfungerende afdelingsbestyrelse, der er meget engageret i arbejdet med helhedsplanen samt det fælles arbejde i Vængerne. Beboerne møder i rimeligt omfang til afdelingsmøderne og der er nogen debat. Afdelingen er socialt velfungerende i nogen grad og tidssvarende i ret høj grad. Boligernes størrelse er ikke tidssvarende, da alle boligerne har tre rum, der ikke er egnet til børnefamilier. I forbindelse med renoveringen bliver en del af boligerne bygget om til fire rum, således at beboersammensætningen kan ændres til at omfatte flere børnefamilier. Afdelingen har en mindre tilfredsstillende vedligeholdelsestilstand og toiletter og bad er ikke tidssvarende, men nedslidte og trænger til udskiftning. Boligernes køkkener er tidssvarende, da en stor del er blevet udskiftet. Fællesfaciliteterne omfatter vaskerier, men der er et stort ønske om et fælleshus, som forventes etableret i forbindelse med renoveringen. Udearealerne er blevet renoveret og bruges flittigt af beboerne. Grantoften familieboliger og 10 ældreboliger opført i 1970 Afdelingen har en afdelingsbestyrelse, der fungerer middel godt. Medlemmerne er meget engagerede i bestyrelsens arbejde og afdelingens fremtid. Der kommer et rimeligt antal beboere til afdelingsmøderne, der er præget af en god debat og mange forslag fra beboerne. Tonen kan dog til tider, være meget hård, og kan afskrække andre beboere fra at deltage i beboerdemokratiet. Side 3

4 Afdelingen er socialt velfungerende i nogen grad med bemærkning om, at der fortsat er problemer med unge mennesker, der virker truende overfor de øvrige beboere i afdelingen. Afdelingen ser med alvor på situationen, og der er fokus på at tingene ikke skal udvikle sig til egentlige problemer. Der er uro ved centret, hvor unge ryger hash og der drikkes øl. Derfor vil centret fremover blive lukket tidligere om aftenen. Der er nedsat en ad-hoc-gruppe, hvor frivillige beboere vil forsøge at integrere unge beboere i fællesskabet i boligområdet. Der arbejdes også på forskellige tilbud til unge beboere, med henblik på at knytte et positivt ejerskab til boligområdet. Afdelingen er tidssvarende i ret høj grad og boligerne har en tidssvarende størrelse. Der er boliger fra ét til fem rum. Der er mange interne flytninger efterhånden som beboernes boligbehov ændres. Toiletter og bad er ikke tidssvarende, da en del af badeværelserne er nedslidte. Der har været en ordning, hvor beboerne kan modernisere badeværelset mod at betale et lejetillæg. Ordningen er sat på stand-by, da økonomien ikke p.t. kan rumme flere moderniseringer. Køkkener, fællesfaciliteter og udearealer er tidssvarende. Der arbejdes med en helhedsplan for renovering af facader, tag og vinduer med start i forår Jette spurgte til om nye beboere i Grantoften får besked om at huslejen vil blive forhøjet efter renoveringen er gennemført. Liselotte oplyste, at det kommer til at fremgår af nye lejekontrakter, hvis der er lejeforhøjelser i nærmeste fremtid. Søtoften 35 boliger opført i 2012 Afdelingen har en velfungerende afdelingsbestyrelse. Alle beboere er engageret og interesseret i deres område. Der er meget stor tilslutning til afdelingsmøderne, hvor der er nedsat et grønt udvalg og aftalt en reduktion af budgettet til renholdelse, da beboerne selv vil udføre opgaverne. Afdelingen er socialt velfungerende i høj grad og tidssvarende på alle områder. Ved indflytningen havde beboerne problemer med varmestyringen, da solfangerne ikke fungerede sammen med den øvrige varmeforsyning. Problemerne er efterfølgende blevet løst. Byggeregnskabet for Søtoften er endnu ikke helt færdigt og afventer en uoverensstemmelse med entreprenøren. Der gives besked om status for sagen i løbet af december Lone spurgte til oplysning om hvor de nye beboere, flytter fra, når de flytter til Søtoften. DAB undersøger dette. 4. Aktiviteter for børn og unge i boligområderne Side 4

5 Der afholdes flest aktiviteter i Grantoften, hvor der bor mange børn og unge. Det er bl.a. fastelavn, udflugter til Bakken og BonBonLand, Feriekoloni, Juletræsfester og Sct. Hansfester. Der er etableret et ungeråd, der afholder møder og beslutter hvilke aktiviteter, der skal afholdes for de unge. Korngården deltager i aktiviteterne i Fællesskabet i Vængerne. 5. Eventuelt Renovering af Grantoftens institutioner. Hagen oplyste, at renoveringen af institutionerne foregår planmæssigt og meget tilfredsstillende. Vedtægter. Selskabet er ved at ændre vedtægterne, og behandler dem i det kommende bestyrelsesmøde den 29. november Herefter sendes de til gennemsyn i Ballerup Kommune. Side 5

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger.

Der er et godt samarbejde om anvisningen mellem 3B og Ballerup og en god efterspørgsel efter boligerne i 3Bs afdelinger. Steffen Morild, formand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Bent Frederiksen, direktør Solvejg von Barm, kundechef Per Bro, Byggechef Thomas Blaabjerg Lund, områdechef Boligforeningen 3B BY, KULTUR

Læs mere

1. Årets tema beboere med bekymrende adfærd Leif Klit Andersen fra Socialpsykiatrien deltog i behandlingen af dette punkt.

1. Årets tema beboere med bekymrende adfærd Leif Klit Andersen fra Socialpsykiatrien deltog i behandlingen af dette punkt. Søren B. Christiansen Jens V. Jensen Michael Hesselberg Annette Eriksen Boligselskabet Baldersbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Hanne Nygård Jensen Malene Aagaard Kristensen Center for By, Kultur

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup kommune onsdag den 14. december 2011. Deltagere: Per Bro, Boligforeningen 3B Solvej von Barm, Boligforeningen 3B

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea)

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea) Referat Forum Dialogmøde med Boligorganisationerne bosiddende i eller med afdelinger beliggende i Assens Kommune. Styringsdialogen 2011/2012 mellem Assens Kommune og boligorganisationer bosiddende i eller

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dato: 30.09.2013 Redegørelsen er udarbejdet i forlængelse af styrlngsdialogmødet Side 1/5 tirsdag, den 24. september 2013, kl. 9.00 11.30.

Dato: 30.09.2013 Redegørelsen er udarbejdet i forlængelse af styrlngsdialogmødet Side 1/5 tirsdag, den 24. september 2013, kl. 9.00 11.30. Notat Redegørelse fra styringsdialogmøde mellem Hørs holm almene Boligselskab (HAS) og Hørsholm Kommune 2013 Redegørelsen er udarbejdet i forlængelse af styrlngsdialogmødet Side 1/5 tirsdag, den 24. september

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

ABG har visioner, værdier og en mission

ABG har visioner, værdier og en mission Marts 2014 28. ÅRGANG ABG har visioner, værdier og en mission Få en SMS om din bolig Fældede træer blev til legeplads Sådan betaler du husleje fra 1. maj 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Arbejdernes Boligselskab

Læs mere

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11.

Kommunikationsmedarbejderne Martin Kristiansen deltog under dagsordenens punkt 1, og Jesper Rasmussen deltog fra punkt 3 til 11. VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 23. nov. 2011 REFERAT Bestyrelsesmøde den 23. november 2011 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 1 - Analyse - Status i afdelingen Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor fremtidssikre?

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning nov. 2006 nov. 2007.

Afdelingsbestyrelsens beretning nov. 2006 nov. 2007. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Afdelingsbestyrelsens beretning nov. 2006 nov. 2007. Bestyrelsesmøder i perioden: 03.01.2007 (ekstraordinært) 30.01.2007 27.02.2007 27.03.2007 24.04.2007 06.06.2007

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 Vestbjerg afd. 16: Hanebjælken 1-161, Hanebjælken 70 118 og Mejlstedvej 30-52, Vestbjerg TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Vestbjerg afdeling 16 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå

Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. september 2012, kl. 19.00 i Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå Til stede: Helge From, Niverød III deltager under pkt. 13 Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Susanne Pia Hansen Petina Larsen, fraværende Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 61 30. oktober 2012 kl. 19.30 (Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet) Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park maj 2007 Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Indhold: Nyt om køkkenmodernisering Fisketure Ungdomsfest i beboerhuset Afdelingsbestyrelsens beretning Nyt om køkkenmoderniseringen

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere