Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat"

Transkript

1 Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

2 Før installation Tak for valget af HANDYHEAT HeatBoard gulvvarme. Før du påbegynder installationen, gennemlæs denne instruktion meget nøje og undersøg om du har alle materialer og det værktøj der skal bruges. Systemet er konstrueret til anvendelse under parket, laminat og trægulvbelægning. Det kan også anvendes under eller linoleum, fliser, klinker, sten eller marmor men der skal så spartles med en flydespartelmasse. HeatBoard gulvvarme er et hurtigtvirkende og effektivt varmesystem. Med sin aluminiumskonstruktion sikrer systemet en meget effektiv varmefordeling og en varmeafgivelse der er ideel for trægulve. Systemet giver en enestående varmereflektion og varmetermik på hele gulvfladen. Det gør systemet meget hurtigtvirkende og energibesparende. HeatBoard gulvarme består af HeatBoard elementer, DVCM-10 varmekabel og en DVTH termostat. Systemet kan anvendes på træ og beton-undergulve. Systemet er særligt velegnet til rum hvor der kræves en lav byggehøjde og hvor undergulvet er af træ. Samlet giver systemet en byggehøjde er 5 mm. Systemet er meget flexibelt, idet gulvvarmeeffekten kan varieres fra 45W/m 2 til 155W/m 2 Systemet er særdeles velegnet til rum hvor der I forvejen er f. eks en radiator men hvor der er behov for at lune gulvet lidt. Også ved anvendelse som fuldopvarmning giver systemet mulighed for at opvarme områder af rummet ekstra meget. Systemets konstruktion gør det nemt at lægge på gulvkonstruktioner af træ. Systemet kan lægges direkte på trægulve. Anbefalet gulvvarme Watt / m² (For velisolerede gulve) Watt / m² Gulvbelægning Rum W/m² Parket / laminat / træ Køkken/ opholdsrum W/m² Klinker / fliser / marmor Køkken / opholdsrum W/m² Klinker / fliser / marmor Bad, Toilet, entre Note: Dårligt isolerede rum eller gulve kan kræve en højere gulvvarmeeffekt W/m². Kontakt din forhandler og forhør nærmere. Forberedelse af elektrisk installation: Før installationen påbegyndes skal den elektriske installation planlægges. I mindre rum kan det være muligt at forbinde gulvvarmesystemet direkte til den bestående installation i rummet. For større rum kan det være nødvendigt at trække nye kabler fra El-tavlen. Placering af Termostat: Monter termostaten i en højde på ca. 150 cm. Termostater uden rumføler kan monteres nærmere gulvet. Ved installation i vådrum kan gulvføler termostaten monteres på væggen udenfor rummet. Undgå: Montage ved/på: Apparater der afgiver strålevarme (f.eks. brændeovn) Vægge med direkte solindfald Kolde ydervægge Vægge med skjulte rør eller skorsten Bag gardiner Placering af gulvføler: Gulvføleren skal installeres i et flex-/ rillerør. Placer røret som vist på billedet med en længde fra væggen på ca 50 cm og således at føleren er placeret midt mellem to varmekabler. Husk at lukke enden af røret for at undgå indtrængen af gulvmaterialer.

3 Vigtigt: Systemet skal altid tilsluttes en El-installation med HPFI / HFI afbryder Kun en Aut. El-installatør må tilsluttet systemet. Systemet skal installeres i henhold til den nationale lovgivning for El-installationer. Ved installation skal rummet have en temperatur på mindst 5 C. Det orange varmekabel må under ingen omstændigheder afkortes kun det sorte koldkabel må afkortes eller forlænges. Det orange varmekabel må ikke krydse sig selv. Samlingen mellem det orange varmekabel og det sorte koldkabel, skal altid placeres under gulvet! Hele varmemåtten skal placeres i sin fulde længde under gulvet. Undgå trækbelastning af varmekablet og beskyt kablet mod enhver fysisk belastning. Anvend fodtøj med gummisåler under montage. Sørg for at kablet lægges med en indbyrdes afstand på mindst 50 mm. Afprøv ALTID kablet FØR det tildækkes. Ved tildækning med spartelmasse, vent mindst 7 dage med at tænde for systemet. Følg gulvlæggerens anvisninger, der sikrer at gulvet ikke beskadiges ved for tidlig tilslutning af varme. Ved udtørring af beton, fliseklæber, spartelmasse og andre cementbaserede indstøbningsmasser, mister disse deres styrke. Forberedelse HeatBoard elementer Optegn hvordan du vil udlægge HeatBoard elementerne. Dette er meget vigtigt og skal gøres for at sikre at du har den rette mængde HeatBoard elementer. Når først forseglingen af elementerne er brudt, kan den ikke længere byttes! Bestem hvor termostaten skal placeres og start optegningen herfra. Gerne nær et hjørne. Tegningen vil hjælpe dig med at montere elementerne korrekt og vil samtidigt hjælpe dig med at huske detailer fra udlægningen. Ved senere ombygning i rummet kan det være en stor fordel Med tegningen af gulvet og udlægningen optegnet, skal du vælge et antal HeatBoard elementer der svarer til gulvarealet eller lidt mindre. Aldrig større en det frie gulvareal. Prøv alle muligheder for ud-lægning, inden du beslutter dig. Bestem hvilken gulvvarme effekt du ønsker. Beregn netto gulvarealet ved at fratrække arealer til afløb, skabe, toilet etc. Eksempel: Gulvmål: Længde x bredde = 7,5 x 2,55 meter Totalt gulvareal: 19,13m² Netto gulvareal : 19,3 m² Gulvvarmeeffekt der ønskes :150 Watt /m² Eksempel på kombination af HeatBoard elementer 1. Til breddemålet 2,55 meter vælges: 2 x 1000mm og 1 x 500mm elementer med fordelingen på hhv. 2/3 og 1/3 2. 1/3 af elementerner er 500mm =6,37 m² = 7 pakker a 1 m² = 7 m² 3. 2/3 af elementerne er 1000mm = 12,75 m² = 6 pakke a 2 m² = 12 m² 4. I alt excl areal af borderlist (0,0195 m² pr meter ) = 19 m² 5. Elementerne skal læbbes i forband (lægges forskudt) 1000mm mm. Herefter 500mm 1000mm 1000mm osv. 6. Der vælges border list til 2 x 7,5merer = 4 pakker á 4 meter = 16 meter Hvis nettogulvarealet er mindre end de pakker du har, så henvend dig hos forhandleren og få den byttet til den rigtige størrelse.

4 Valg af kabellængde: 1. Vælg den gulvvarmeeffekt der skal anvendes i rummet. Total gulvvarmeffekt = Netto gulvareal x effekt pr m² 2. Anvend nedenstående tabel til bestemmelse af kabellængden der skal bruges og afstanden kablet skal lægges med (C-C) 3. Det er vigtigt at vælge den rigtige længde kabel inden montagen. I modsat fald kan det give anledning til ukorrekt installation. 4. Kabellængden kan også kombineres med flere standardlængder. F.eks. Kan 225 meter kombineres af 180m + 45 m C-C: Effekt pr m Meter kabel pr m2 1 5,5 13,1 11,4 10,1 9,1 8,2 7,6 7,0 6,6 6,2 5,8 5,5 5,3 5,0 4,8 4,6 Standard længder: meter Standard effekter: Watt Ek s empel Der vælges 70 watt / m² på et nettogulvareal = 19,13 m² Fra ovenstående tabel giver det 7,0 meter kabel pr m² og en C-C på 12 Kabellængde = 7,0 x 19,13 Standard længde = 133,91meter = 130 meter Installation trin for trin Trin 1 Montering af gulvføler Placer gulvfølerrøret midt mellem to varmekabler. Røret skal have en længde på ca 50 cm fra væggen. Ved at anvende et flexrør til gulvføleren, gøres en senere udskiftning af gulvføleren lettere. Husk at lukke enden af røret så der ikke kommer lim eller spartelmasse og lignende ind i røret! Trin 2 Montering af HeatBoard elementer Overgangen mellem det orange og sorte kabel kræver en fordybning i gulvet. Overgang placeres i et hjørne af hensyn til udlægning af varmekablet. Hvis det sorte kabel ikke kan nå op til termostaten kan det forlænges. Rens og støvsug gulvet således det er rent og fri for løstsiddende genstande. Gulvet skal have en plan overflade. Hvis der sæbe/ fedtpletter skal de også fjernes. Egnede undergulve/gulvkonstruktioner er: gulvbrædder, spånplade, krydsfinerplade gulvgibsplade samt beton. Påfør en almindelig gulvlim på gulvet og læg HeatBoard elementerne i den våde lim. Start altid med Border list i siderne. Husk at følge Bygningsreglementets bestemmelser!

5 Trin 2 fortsat Sørg for at HeatBoard elementerne støder helt sammen med Borderlist. Længden af HeatBoard fås ned til 5 cm (perforeret element). Således at længden kan tilpasses det enkelte rum. Hvis du har brug for en finere tilpasning kan du afkorte elementerne med en sav. Du så bare sørge for at fjerne alle grater, således kablet ikke beskadiges. Det er vigtigt af hensyn til varmefordelingen HeatBoard Border list Trin 3 Montering af kabel Vent til gulvlimen er tør, således at Borderlist og HeatBoard list elementerne liggser fast. Udlæg herefter kablet med den afstand C-C der er valgt. Anvend en rulle til at trykke kablet ned med. Udlæg kablet efter din tegning. Start hvor du har placeret termostaten. Undersøg om det sorte kabel kan nå op til termostaten. Hvis du vælger at starte udlægningen et andet sted kan du frigøre kablet fra måtten ved at klippe i nettet. Behold et par cm net på hver side af kablet. Det gør det lettere at fæstne kablet til gulvet. Husk at samlingen mellem det sorte og det orange kabel altid skal place- Læg altid kablet kablet ud mod Border list som vist her, således det ligger lige ind mod border list. Trin 4 Montage af gulvbelægning Træ, parket eller laminatgulvbelægning: Monter en trindæmper. Anvend den trindæmper som leverandøren af gulvbelægningen anbefaler Monter gulvbelægningen i henhold til leverandørens anvisninger. Tæppebelægning: Montér en trindæmper af f.eks. Skumplasr Montér en 5mm hård plade af træ Monter tæppebelægningen Fliser, klinker, sten: Påfør primer på HeatBoard elementerne Udlæg eventuelt en flydespartel der giver en helt plan overflade Anvend en flexibel fliseklæber til belægningen af klinker, fliser, sten, marmor eller tilsvarende. Følg nøje anvisningen for fliseklæberen. Vent altid mindst én uge inde der sættes varme på gulvet, således fliseklæberen får den nødvendige styrke Installations tips Systemet er specielt velegnet trægulve. Den anbefalede gulvvarm eeffekt er her ca Watt pr m². Isoleringen i gulvet påvirker både virkningen af gulvvarmen og drift udgiften. God isolering i gulv, vægge og loft anbefal es stærkt. Er der tale om et lille gulvareal hvor kravet til gulvvarmen blot er at lune gulvet lidt er isoleri ngskravene mindre. Forceret udtørring af fliseklæber eller flydespartel kan medføre beskadigelse og svække styrken af fliseklæber, fugemasse eller flydespartel. Optimal tørretid er 28 døgn. OBS. Gulvvarme i nyanlagte gulve vil tage lidt længere tid om at komme op på normal temperatur. Vi anbefaler at sætte start temperaturen på 18 grader og derefter at hæve temperaturen med 1 grad pr døgn til den ønskede temperatur er opnået Er der derimod tal e om store arealer, hvor gulvvarm en er den primære varmekilde, f. eks. I en vint erhave eller sommerhus, vil god isolering reducere opvarmningsomkostningerne og opvarmningstiden kraftigt. Systemet kan anvendes både som den primæ r varmekilde og som sekundæ r varmekilde. Som sekundær varmekilde kan systemet sættes til blot at lune gulvet mens en anden varm ekilde arbejder som primær varmeforsyning. DVTH131-AF termostaten med gulv og rumføler er velegnet til dette. Andre varmekilder i rummet vil så bidrage til at reducere dri ftsomkostningen af gulvvarmesystem et.

6 Temperatur styring Termostater fra DVTH serien passer til dette system. Med DVTH termostaterne opnås den bedst mulige varmekomfort og varmeøkonomi. Digital Termostat Programmerbar digital Termostat DVTH-131-F -AF DVTH-132-F-AF Termostaterne kan belastes med op til 16 ampere / 3600 Watt. Ved behov for højere effekt kan der tilkobles en kontaktor. Kontakt din Aut. El-installatør herom. Se også den seperate installationsvejledning for termostaten. Tekniske Data: HeatBoards Dimensioner 1 m² pakke 24 styk á 500mm x 88mm x 4,5mm (L x B x H ) Dimensioner 1 m² pakke 24 styk á 10 x 50mm x 88mm x 4,5mm (L x B x H ) Dimensioner 2 m² pakke 24 styk á 1000mm x 88mm x 4,5mm (L x B x H ) Dimensioner Border list pakke 4 styk á 1000mm x 19,5mm x 4,5mm (L x B x H ) Materiale Aluminium Varmekabel Type: DVCM-10 to-leder varmekabel, fuldskærmet, med kevlar forstærkede varmeelementer. Driftspænding 230 VAC, 50Hz Effekt 10W/ meter Diameter 3,5 mm Varmetrådsisolering Teflon Jordskærm / sikkerhedsskærm Fortinnede kobbertråde, 1,5 mm² Yderkappe PVC/ 90 C Tilledning / koldkabel 2,5 meter 2 x 1,5 mm² + sikkerhedsskærm 1,5 mm² Koldkabel dimension 6,5 mm x 4,5 mm Kabellængder: meter Koldkabellængde: 2,5 meter Godkendelser: CE By Intertek ETL SEMKO Standarder: EN :1994 and A1+A2+A11-A16 SEMKO PA 834:1997 Direkte gulvvarme

7 Garanti Certifikat HANDYHEAT giver 10 års garanti på varmekabler og måtter samt 2 års garanti på termostater. Guarantee HANDYHEAT giver overfor kunden (brugeren) fuld fabriksgaranti, i henhold til nedenstående forhold: 1. I tilfælde af at et/en ny varmekabel/varmemåtte/termostat udviser en defekt der stammer fra fabrikationsfejl eller materialefejl inden for en periode på 10 år (varmekabler og varmemåtter) og 2 år (terrmostater) fra købsdatoen, vil HAN DYHEA T efter eget valg omkostningsfrit enten udskifte den defekte del med en tilsvarende eller reparere den defekte del. 2. Denne garanti vil være ugy ldig hvis enheden har været udsat for uagtsom brug og eller fejl der sky ldes forkert anvendelse eller at installation svejledningen ikke er blevet fulgt. 3. Denne garanti har ingen gyldighed for installation udført af autoriserede forhandlere eller af kunden selv. 4. Købskvitteringen indeholdende dato for køb skal kunne fremvises som bevis for garantiforpligtigelse. Garantikrav skal gøres gældende indenfor en periode af to måneder, efter defekten er blevet påvist eller er opstået. 5. Denne garanti gælder kun for nye produkter so lgt i i Europæiske U nion. Garantien er udstedt af Dansk Varmekabel Ap S under varemærket HAN DYHEAT 6. Ethver andet krav som følge af eller i forbindelse med garantien er ikke dække t af denne garanti. 7. Varigheden af garantien kan ikke forlænges som følge af reparationstid udført i garantiperioden. 8. Hvis garantien ikke er gyldig, forbeholder HANDYHEA T sig ret til at fa kturere for udskiftning eller reparation 9. Ved re klamation, konta kt HAN DYHEA T eller en af vore autoriserede forhandlere. HANDYHEAT er et varemærke produceret af: Dans k Varmekabel ApS, Danmar k Dansk Varmekabel ApS Ndr. Fabriksvej 5 DK-8722 Hedensted Denmark Tel Fax www. dansk-varmekabel.dk Placer produkt typeskiltet her

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Vejledning. Før lægning

Vejledning. Før lægning Vejledning Før lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž 2 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse!

Isola Mestertekk. Et-lags tagbelægning. Til alle tagløsninger. Tørre og sunde huse! Isola Mestertekk Et-lags tagbelægning Til alle tagløsninger Tørre og sunde huse! Tage til alle forhold! Det nordiske klima er blandt verdens hårdeste. Dermed byder det på udfordringer, som har præget vores

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE

2008-11 DK LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 LÆGNING AF TRÆGULVE LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2008-11 DK LÆGNING AF TRÆGULVE AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211 22 Malmö Sverige Telefon: 45 87 90 22 Fax: 45 87 65 22 E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

SCAN SkorSteN chamotte og pimpsten SCAN SkorSteN

SCAN SkorSteN chamotte og pimpsten SCAN SkorSteN SCAN skorsten chamotte og pimpsten SCAN skorsten INDHOLDSFORTEGNELSE Ventilerende skorsten... 3 En moderne løsning... 4 Chamotte eller Pimpsten... 5 scan skorsten chamotte Forberedelser... 6 Produkter...

Læs mere