Jeg har nu færdigbehandlet sagen vedrørende retspsykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har nu færdigbehandlet sagen vedrørende retspsykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro."

Transkript

1 ANONYMISERET VERSION AF AFSLUTTENDE UDTALELSE OM RETSPSYKIATRISKE PATIENTER PÅ REGIONSHOSPITALET HOLSTEBRO Retspsykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro Jeg har nu færdigbehandlet sagen vedrørende retspsykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro. Dok.nr. 13/ /VL Jeg har afgrænset min undersøgelse til de generelle forhold på regionshospitalet. Jeg udtaler mig således ikke om A s sag. I lyset af de oplysninger, som jeg har modtaget fra Psykiatrien i Region Midtjylland, har jeg ikke grundlag for at foretage mig yderligere i sagen. Ombudsmandens udtalelse Jeg rejste sagen på baggrund af en avisomtale. Det fremgik bl.a. af denne omtale, at A,, blev indlagt på Regionshospitalet Holstebro meget kort tid efter, at personalet havde fået at vide, at afdelingen skulle tage retspsykiatriske patienter ind. Afdelingen var ifølge avisomtalen slet ikke gearet til at have en patient som ham indlagt, selv om det er professionelle folk, der arbejder på afdelingen. Jeg bad bl.a. Psykiatrien i Region Midtjylland om en vurdering af, om afdelingen i Holstebro blev givet tilstrækkelig mulighed for at forberede afdelingen på modtagelse af retspsykiatriske patienter af denne karakter, herunder overveje og gennemføre eventuelle forbedringer af den fysiske sikkerhed for medpatienter og personale på afdelingen. Jeg bad bl.a. også regionen oplyse, hvorvidt der efterfølgende er blevet gennemført foranstaltninger på afdelingen i Holstebro med henblik på at sikre den fysiske sikkerhed for patienter og personale. Ændring i 2009 af praksis for indlæggelse af retspsykiatriske patienter Psykiatrien i Region Midtjylland har i udtalelserne til mig oplyst, at det i 2009 blev besluttet, at de specialiserede retspsykiatriske pladser i regionen fremadrettet skulle være forbeholdt de mest syge (de mest udadreagerende og rømningstruede) retspsykiatriske patienter, samt at der skulle ske en harmonise-

2 ring af hovedfunktionernes opgave og ansvar i forhold til indlæggelse af retspsykiatriske patienter. Der var således ikke tale om etablering af særlige retspsykiatriske sengepladser i sengeafsnittet i Holstebro, men blot at afdelingen fremadrettet selv skulle varetage indlæggelsen af retspsykiatriske patienter, der havde bopæl i afdelingens optageområde. Efter ændringen skulle sengeafsnittet i Holstebro således fungere som akutafdeling for alle patienter, og dermed modtage alle patienter dog ikke anbringelsesdømte som første afdeling, men med mulighed for (eventuelt subakut, forstår jeg) overførsel til specialafdeling, f.eks. hvis patienten havde udadreagerende adfærd. Ændringen i 2009 betød således, at retspsykiatriske patienter ikke længere kunne henvises direkte til Regionspsykiatrien Viborg. Regionen har oplyst, at tilbagemeldingerne fra personalet tyder på, at en væsentlig del af personalet ikke fuldt ud havde forstået, hvad ændringen betød. Regionen har i forlængelse heraf tilkendegivet, at det kunne tyde på, at konsekvenserne ved den ændrede praksis ikke var blevet kommunikeret tilstrækkeligt tydeligt til medarbejderne. Forløbet i den konkrete sag Afdelingen i Holstebro blev orienteret om ændringen af praksis den 29. oktober Regionen har oplyst, at A på overførselstidspunktet den 11. november 2009 ikke havde en retslig særforanstaltning om indlæggelse i psykiatrien. A blev indlagt på afdelingen på Regionshospitalet Holstebro, fordi hans seneste bopælsadresse lå i optageområdet for Holstebro. A s indlæggelse på afdelingen på Regionshospitalet Holstebro var således ikke en konsekvens af den ændrede praksis for indlæggelse af retspsykiatriske patienter. De fysiske rammer Regionen har oplyst, at der ikke blev gennemført særlige fysiske foranstaltninger i sengeafsnittet i Holstebro i forbindelse med beslutningen om at ændre praksis, da dette vurderedes ikke at være nødvendigt. Det er fortsat vurderingen, at det ikke er nødvendigt at ændre de fysiske rammer på afdelingen i Holstebro. Siden ændringen af praksis for indlæggelse har regionen løbende arbejdet på at udvide kapaciteten i den specialiserede retspsykiatri med henblik på at sik- 2/12

3 re den nødvendige sengekapacitet til de retspsykiatriske patienter med udadreagerende eller anden komplicerende adfærd. Siden regionens etablering er antallet af specialiserede retspsykiatriske sengepladser mere end fordoblet fra 37 til ca sengepladser. Region Midtjylland har endvidere gennem de seneste år arbejdet intensivt med sikkerheden for både ansatte og patienter i behandlingspsykiatrien. Arbejdet har udmøntet sig i Model for sikkerhed for behandlingspsykiatrien, som indeholder syv overordnede områder, herunder bl.a. sikkerhedsgennemgang, risikovurdering og den sikre arbejdsplads. Under hensyn til at Region Midtjylland har oplyst, at praksisændringen i 2009 indebar, at bl.a. afdelingen på Regionshospitalet Holstebro som noget nyt skulle modtage alle patienter, men med mulighed for at overføre truende eller udadreagerende patienter til en specialafdeling, at der således ikke var tale om etablering af særlige retspsykiatriske sengepladser på afdelingen og at A ikke var en retspsykiatrisk patient, har jeg ikke grundlag for at foretage mig yderligere i sagen. Med venlig hilsen Sagsfremstilling I en artikel fra fra den omtaltes nogle forhold vedrørende retspsykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro. Artiklen blev samme dag ligeledes bragt i og har følgende ordlyd: Trusler på liv og helbred. Hele balladen om psykiatrien på sygehuset i Holstebro startede med indlæggelsen af [A], der senere dræbte [B]. Det var om aftenen, vi fik ham ind. Jeg tror, det var en torsdag eller fredag. Alle følte sig usikre. [C] skruer tiden tilbage til den aften, da den sindssyge voldsmand [A] blev overflyttet til sygehuset i Holstebro, hvor [C] var overlæge. Det er en stilling, hun siden har sagt op med henvisning til blandt andet sikkerhedsrisikoen i forbindelse med indlæggelse af de såkaldt retspsykiatriske patienter, der er kriminelle sindssyge. 3/12

4 Omgærdet af frygt [A] er senere blevet dømt for drabet på [B], men også inden drabet var den udadreagerende og utilregnelige patient omgærdet af frygt. De ringede fra psykiatrisk afdeling i Risskov og fortalte: Nu kommer han. Vi blev bekymrede, da vi hørte, hvem det var, siger [C]. Det blev en aften, man ikke lige sådan ryster af sig. Følelsen af usikkerhed blev forstærket, da politiet fortalte brudstykker af [A] s synderegister. Og det gjorde ikke utrygheden mindre, at [A] s indtog i psykiatrien i Holstebro skete få dage efter, at afdelingen havde fået at vide, at den skulle tage imod de retspsykiatriske patienter. Ingen var forberedt mentalt. [A] blev spændt fast [C] havde egentlig fri den dag, men besluttede sig for at tage på arbejde alligevel for at hjælpe til. Når nu politiet havde sagt, at det var helt hen i vejret, at han skulle ind til os. Så tænkte jeg: Jeg må hellere komme ind. Jeg kom ind som bagvagt for at støtte personalet, fortæller [C]. [A] var under skarp politibevogtning under transporten, men på sygehuset var det op til det sundhedsfaglige personale at passe på ham. Vi tog imod ham, og han kom op på afdelingen. De sagde: Hvad skal vi gøre ved ham? Vi gav ham medicin. Han blev lagt i bælte, og det besluttede vi, at han skulle blive ved med, fortæller [C]. Om bæltefikseringen siger hun: Det var ikke en ordentlig behandling, og det var ikke forsvarligt, men det var de vilkår, vi havde. Vi var nødt til at beskytte os selv, siger [C]. Årsagen til fikseringen var, at [A] optrådte decideret truende over for personalet med verbale trusler om fysisk vold. Det kunne ikke lade sig gøre at være i nærheden af ham uden medicin og bælte. Han var alt for farlig og udadreagerende. Det var sådan, at nogle af vores garvede sygeplejersker var meget rystede. Og hvis de er bange, kan de ikke give en ordentlig pleje, siger [C]. Hun tilføjer, at det ellers er rigtig dygtige og kompetente sygeplejersker, der er på afdelingen. Det er folk med stor erfaring. De lægger ham ikke i bælte, medmindre de føler sig meget truet, og de føler, der er konkret risiko for, at de bliver overfaldet, siger [C]. 4/12

5 [C] er en af de tre overlæger, der tidligere på året sagde op i protest mod forholdene på sygehuset. [A] var anledningen til, at vi startede med at gøre vrøvl, siger [C], der flere gange har været med til at skrive til ledelsen med krav om, at der skal ændringer til. Skræmmer patienterne Det går ikke med de her udadreagerende patienter. Vi er slet ikke gearet til den slags. Det er jo en meget blødere afdeling. Det dur ikke, at sådan en meget udadreagerende patient skal gå sammen med almindelige patienter for eksempel gamle deprimerede damer eller unge skrøbelige piger. Det skræmmer jo også de andre patienter, og vi har ikke de fysiske rammer til at adskille dem, siger [C], der ikke er i tvivl om, at den slags oplevelser sætter de øvrige patienter på afdelingen tilbage i behandling. På spørgsmålet, om det kunne ske igen, svarer hun uden tøven ja. Indlæggelsen af [A] var ikke et enkeltstående tilfælde. Vi havde en lignende patient her i foråret. Vi var nødt til at holde manden i bælte i to måneder, hvor [A] kun var her i få dage, inden vi fik ham overført til fængslet i Horsens. Der måtte fast være to mandlige vagter døgnet rundt. Og han var tilmed i den særlige seng, som er boltet til gulvet. Ellers kan de smide rundt med sengen, når de ligger i den, fortæller [C]. [D], der er ledende overlæge i Regionspsykiatrien Vest i både Herning og Holstebro, siger, at det er helt usædvanligt, at afdelingen nu må spænde patienterne fast. Som generelt princip er det ikke noget, vi ynder. Vi vil undgå fiksering med bælte så lang tid, vi overhovedet kan undgå det, siger [D]. Hun erkender, at det alligevel har været nødvendigt i flere tilfælde, netop fordi der har været tale om sindssyge kriminelle. Der er nogle enkelte, som vi har svært ved at have, siger [D], der samtidig understreger, at man ikke må skære dem over en kam. De fleste af dem er helt almindelige psykiatriske patienter, som har brug for behandling, siger [D]. Advarsler gik videre I tilfældet med [A] kan [D] ikke gøre rede for forløbet i detaljer, da hun selv var sygemeldt under [A] s indlæggelse i Holstebro. Men hun forsikrer, at der blev fulgt op på de ubehagelige oplevelser, som folk på afdelingen havde med [A]. Og advarslerne om [A] s meget truende adfærd gik videre i det psykiatriske system, bedyrer [D]. Ja, det gjorde de helt sikkert, siger hun. 5/12

6 Hvorhen advarslerne gik, kan hun dog ikke svare på. I stedet henviser hun til en af de stedlige overlæger, [E], som dog ikke ønsker at udtale sig på nuværende tidspunkt. [C], der er en af de frafaldne overlæger, er bekymret ved udsigten til, at de kriminelle sindssyge fortsat vil komme til Holstebro. Den første af de såkaldt retspsykiatriske patienter, som sygehuset i Holstebro modtog, var den voldskriminelle [A], der senere blev dømt for drabet på [B] i februar [ ] Jeg rejste efter 17, stk. 1, i ombudsmandsloven af egen drift en sag i anledning af artiklen og bad den 28. oktober 2013 Psykiatrien i Region Midtjylland om en udtalelse vedrørende det, som var anført i artiklen. Jeg skrev bl.a. følgende til regionen: [ ] Det fremgår af avisartiklen bl.a., at afdelingen få dage efter, at afdelingen havde fået at vide, at den skulle tage imod retspsykiatriske patienter, modtog en retspsykiatrisk patient fra Risskov, [ ] Det fremgår i den forbindelse, at afdelingen i Holstebro ikke følte sig tilstrækkeligt forberedt til at modtage patienten. Jeg beder om at få oplyst, hvem der traf den generelle beslutning om, at hospitalet i Holstebro skulle modtage retspsykiatriske patienter, og hvornår beslutningen blev truffet. Samtidig anmoder jeg regionen om at oplyse, hvor mange pladser til retspsykiatriske patienter det i den forbindelse blev besluttet at oprette i Holstebro, samt hvorvidt alle pladserne blev optaget af patienter og i givet fald hvornår (dvs. hvor hurtigt efter beslutningen om oprettelsen). Jeg beder endvidere om oplysninger om, hvilke (fysiske) foranstaltninger der er blevet gennemført på afdelingen i anledning af beslutningen, og hvorvidt foranstaltningerne var sat i værk på det tidspunkt, da den første retspsykiatriske patient blev overført til afdelingen. For så vidt angår den konkrete sag, som er omtalt i artiklerne, beder jeg om at få oplyst, hvem der traf afgørelsen om overflytning af [A] til Regionshospitalet Holstebro og hvornår, samt på hvilket tidspunkt afdelingen i Holstebro blev orienteret om beslutningen. I den forbindelse beder jeg også om nærmere oplysninger om, hvilke foranstaltninger der på den baggrund blev truffet på afdelingen med henblik på at opretholde sikkerheden for de øvrige patienter og personalet på afdelingen. 6/12

7 I den forbindelse anmoder jeg endvidere regionen om at redegøre for, hvilke sikkerhedsmæssige foranstaltninger [A] var underlagt under sin indlæggelse i Risskov forud for overførslen til Holstebro, og hvilke foranstaltninger han blev underlagt under indlæggelsen i Holstebro. Jeg har i den sammenhæng noteret mig, at det bl.a. fremgår af avisartiklen, at [ ] afdelingen ifølge en tidligere overlæge på afdelingen ikke er gearet til patienter af den karakter. [ ] Den 19. november 2013 skrev Psykiatrien i Region Midtjylland følgende udtalelse til mig: Folketingets Ombudsmand fremsendte en henvendelse af 28. oktober 2013 til Region Midtjylland som følge af oplysninger i en artikel i [ ]. Region Midtjylland anmodes i henvendelsen om en udtalelse vedrørende indlæggelse af retspsykiatriske patienter i hovedfunktionen i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro. Region Midtjylland vil i nedenstående udtale sig med udgangspunkt i de konkrete spørgsmål i ombudsmandens henvendelse. Generelt om beslutningen vedrørende indlæggelse af retspsykiatriske patienter i hovedfunktion Regionsrådet i Region Midtjylland vedtog i august 2009 Retspsykiatrisk rapport. Vedtagelsen af Retspsykiatrisk rapport medførte blandt andet en ændring af praksis i regionen i forhold til indlæggelse af retspsykiatriske patienter. Formålet med ændringen var, at de specialiserede retspsykiatriske pladser i regionen fremadrettet skulle være forbeholdt de mest syge retspsykiatriske patienter samt at der skulle ske en harmonisering af hovedfunktionernes opgave og ansvar i forhold til indlæggelse af retspsykiatriske patienter. Dette betød, at en gammel amtslig aftale, hvor hovedfunktionen i Holstebro og Herning kunne sende patienter til hovedfunktionen i Viborg, ophørte. Der var således ikke tale om etablering af særlige retspsykiatriske sengepladser i sengeafsnittet i Holstebro, men blot at afdelingen fremadrettet selv skulle varetage indlæggelsen af retspsykiatriske patienter, der havde bopæl i afdelingens optageområde. Ved behov har afdelingerne mulighed for at henvise patienten til en fælles intern visitationsgruppe i regionen, der har ansvaret for visitationen til de to specialiserede retspsykiatriske enheder i regionen. Afdelingerne blev orienteret om ændringen af praksis den 29. oktober 2009, og der blev udsendt brev den 12. november 2009 til politi og statsadvokaturen om, at patienter fremover 7/12

8 skal indlægges akut i den lokale psykiatriske afdeling (hovedfunktion). Hvis hovedfunktionerne under indlæggelsesforløbet vurderer, at der er behov for en subakut overførsel til den specialiserede retspsykiatri, kan afdelingen kontakte den specialiserede enhed i enten Viborg eller Risskov med henblik på at indgå en aftale om overflytning af patienten udenom den fælles visitationsgruppe. Som det fremgår af nedenstående tabel 1 har Region Midtjylland siden 2009 udvidet den specialiserede retspsykiatriske sengekapacitet, og udvider igen i 2014 med yderligere 11 sengepladser med henblik på at begrænse antallet af retspsykiatriske patienter i hovedfunktionerne. Der vil dog også fremadrettet blive indlagt retspsykiatriske patienter i hovedfunktioner, idet der fortsat vil være en gruppe, som ikke adskiller sig fra almindelige psykiatriske patienter, men blot har fået en behandlingsdom for eksempelvis for butikstyveri. Tabel 1: Antal indlagte voksne patienter med retslig foranstaltning på en given dato i januar i årene 2009 til 2013 (tværsnitsundersøgelse) Afdeling Hovedfunktioner AUH Risskov Regionspsykiatrien Vest, Herning 0 4 Regionspsykiatrien Vest, Holstebro Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Silkeborg Regionspsykiatrien Viborg-Skive Specialiserede retspsykiatri I alt Kilde: Region Midtjyllands årlige tværsnitsundersøgelse vedr. retspsykiatriske patienter Der er ikke blevet gennemført særlige fysiske foranstaltninger i sengeafsnittet i Holstebro i forbindelse med beslutningen om at ændre praksis. De fysiske rammer i sengeafsnittet i Holstebro adskiller sig således ikke fra de fysiske rammer i eksempelvis Regionspsykiatrien Randers eller Regionspsykiatrien Horsens, der varetager en tilsvarende opgave i forhold til indlæggelse af retspsykiatriske patienter. Region Midtjylland vurderer løbende den fysiske sikkerhed i de psykiatriske afdelinger samt personalets sikkerhedsprocedurer og arbejdsgange med henblik på, om der er behov for justeringer. Forløbet i den konkrete sag [ ] [A] havde således ikke en retslig foranstaltning ved indlæggelsen i Holstebro. [ ] 8/12

9 [A] blev samme aften onsdag den 11. november 2009 kl. 19 overflyttet fra [ ] til sengeafsnittet i Holstebro, fordi hans seneste bopælsadresse ligger i optageområdet for Holstebro. Det fremgår ikke i Regionspsykiatriens Vests patientjournal præcist hvornår, afdelingen blev orienteret af [ ] om overflytningen. [ ]. Den 10. december 2013 bad jeg Psykiatrien i Region Midtjylland om en supplerende udtalelse. Jeg skrev bl.a. følgende: [ ] 1. Det fremgår af regionens udtalelse, at de afdelinger, der fremover selv skulle varetage indlæggelsen af retspsykiatriske patienter, herunder afdelingen i Holstebro, blev orienteret om denne ændring af praksis den 29. oktober [A] blev overflyttet til afdelingen i Holstebro den 11. november Der forløb således kun kort tid fra den generelle orientering om, at afdelingen nu selv skulle varetage indlæggelsen af retspsykiatriske patienter, til modtagelsen af en patient, [ ]. På den baggrund beder jeg regionen om en vurdering af, om afdelingen i Holstebro blev givet tilstrækkelig mulighed for at forberede afdelingen til modtagelse af retspsykiatriske patienter af denne karakter, herunder overveje og gennemføre eventuelle forbedringer af den fysiske sikkerhed for medpatienter og personale på afdelingen. Til belysning af spørgsmålet om det eventuelle behov for konkret at iværksætte foranstaltninger forud for modtagelsen af [A], beder jeg om at modtage kopi af de oplysninger om patienten, som afdelingen i Holstebro modtog forud for patientens overførsel. 2. Det fremgår af den artikel, der blev bragt i [ ]og [ ] den [ ], at de ansatte på afdelingen i Holstebro var bekymrede og utrygge forud for overførslen af [A] til afdelingen, [ ]. Regionen anmodes om i den supplerende udtalelse at komme ind på, om patientens tilstedeværelse på afdelingen også påvirkede de øvrige patienter, f.eks. i form af uro og utryghed, [ ]. Jeg henviser i den forbindelse også til avisartiklernes omtale af, [ ], og at afdelingen ikke har de fysiske rammer til at adskille patienterne. 3. [ ] 9/12

10 4. Regionen har i sin udtalelse skrevet, at der ikke blev gennemført særlige fysiske foranstaltninger i sengeafsnittet i Holstebro i forbindelse med beslutningen om at ændre praksis. Det fremgår videre, at regionen løbende vurderer den fysiske sikkerhed i de psykiatriske afdelinger samt personalets sikkerhedsprocedurer og arbejdsgange med henblik på, om der er behov for justeringer. På den baggrund beder jeg regionen om at redegøre for, hvorvidt der efterfølgende er blevet gennemført foranstaltninger på afdelingen i Holstebro med henblik på at sikre den fysiske sikkerhed for patienter og personale. I bekræftende fald anmoder jeg regionen om at oplyse hvilke foranstaltninger, der har været tale om. Den 18. februar 2014 skrev Psykiatrien i Region Midtjylland følgende supplerende udtalelse i sagen: Folketingets Ombudsmand har den 10. december 2013 fremsendt anmodning til Region Midtjylland om en supplerende udtalelse vedrørende fire konkrete spørgsmål til regionens udtalelse af 19. november 2013 i forhold til retspsykiatriske patienter indlagt på det psykiatriske sengeafsnit i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro. 1. Region Midtjyllands vurdering af om sengeafsnittet i Holstebro blev givet tilstrækkelig tid til forberedelse af retspsykiatriske patienter samt oplysning om hvilke oplysninger afsnittet modtog inden indlæggelsen. 2. Om patientens tilstedeværelse på afsnittet medførte uro og utryghed hos øvrige patienter? 3. [ ] 4. Om Region Midtjylland har gennemført foranstaltninger på sengeafsnittet i Holstebro med henblik på at sikre den fysiske sikkerhed? 1) Sengeafsnittet i Holstebro modtog også før ændringen retspsykiatriske patienter, men varetægtssurrogatfængslede, anbringelsesdømte og udadreagerende patienter kunne som følge af den gamle aftale henvises direkte til Regionspsykiatrien Viborg udenom afdelingen. Ændringen i 2009 betød, at afdelingen ikke længere kunne henvise patienterne direkte til Regionspsykiatrien Viborg. Efter ændringen skulle sengeafsnittet i Holstebro fungere som akutafdeling for alle patienter, og dermed modtage alle patienter dog ikke anbringelsesdømte som første afdeling, men med mulighed for overførsel 10/12

11 til specialafdeling. Sengeafsnittet skulle således ved indlæggelse vurdere, om patienten, hvis det blev skønnet nødvendigt (f.eks. som følge af udadreagerende adfærd), skulle overføres til en specialiseret retspsykiatri. Afdelingen har handlet i overensstemmelse hermed. Baggrunden for ændringen var som beskrevet i regionens udtalelse af 19. november 2013, at de specialiserede retspsykiatriske sengepladser er forbeholdt de mest udadreagerende og rømningstruede retspsykiatriske patienter. Ændringen af praksis for indlæggelse af patienter med retslig foranstaltning i Region Midtjylland trådte i kraft med godkendelsen i regionsrådet den 19. september Tilbagemeldingerne fra personalet tyder dog på, at en væsentlig del af personalet ikke til fulde havde forstået, hvad ændringen betød, før orienteringen om etableringen af den fælles visitationsgruppe vedrørende de specialiserede retspsykiatriske sengepladser i november Det kunne derfor tyde på, at kommunikationsopgaven i forhold til konsekvenserne ved regionsrådets godkendelse af rapporten ikke har været løftet med tilstrækkelig tydelighed overfor medarbejderne i sengeafsnittet. I forlængelse heraf skal et bemærkes, at [A] på indlæggelsestidspunktet ikke havde en retslig særforanstaltning om indlæggelse i psykiatrien. [ ]. Region Midtjylland kan endvidere oplyse, at ved akutte henvisninger til psykiatrien, foregår visitationen ofte via en telefonisk henvisning til vagthavende læge i den psykiatriske afdeling. Samme vagthavende læge optager efterfølgende journal og noterer i den forbindelse, hvad der er orienteret om i telefonen. [ ]. 2) [ ]. Sengeafsnittet i Holstebro har fysiske rammer til at kunne opdele afsnittet i mindre afsnit. Endvidere har alle patienter enestue, hvoraf en stor del af stuerne også har eget bad og toilet. Ved behov kan enkeltpatienter afgrænses på egen stue, dels ved skærmning og om nødvendigt under fiksering. 3) [ ]. 4) Sengeafsnittet i Holstebro blev renoveret i 2004, hvor der blandt andet blev etableret enestuer til alle patienter og ændret i fællesarealer, så der blev lysere og bedre overblik. Det er ikke vurderingen, at den nye praksis i forhold til indlæggelse af retspsykiatriske patienter skulle nødvendiggøre ændring i sengeafsnittets fysiske rammer. Patienter med retslige for- 11/12

12 anstaltninger vil typisk ikke være mere udadreagerende end andre patienter som for eksempel indlægges på grund af farlighed (rød tvang). Siden ændringen af praksis for indlæggelse har regionen endvidere løbende arbejdet på at udvide kapaciteten i den specialiserede retspsykiatri med henblik på at sikre den nødvendige sengekapacitet til de retspsykiatriske patienter med udadreagerende eller anden komplicerende adfærd. Kapaciteten i den specialiserede retspsykiatri blev således øget med 16 sengepladser i juni 2010 og vil fra september 2014 blive øget med yderligere ca sengepladser. Siden regionens etablering er antallet af specialiserede retspsykiatriske sengepladser dermed mere end fordoblet fra 37 til ca sengepladser. Udover de månedlige visitationsmøder i den fælles visitationsgruppe ved specialiserede retspsykiatriske pladser, kan hovedfunktionerne, som beskrevet i udtalelsen af 19. november 2013, ved opståede akutbehov få overført retspsykiatriske patienter til den specialiserede retspsykiatri. Svært udadreagerende patienter vil således blive indlagt i de specialiserede retspsykiatriske afsnit i henholdsvis Afdeling for retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, Risskov og Regionspsykiatrien Viborg-Skive, der har de fysiske rammer til at tilgodese disse patienters adfærd. Region Midtjylland vurderer derfor ikke, at der er behov for, at sengeafsnittet i Holstebro skal yderligere ombygges i forhold til disse ganske få patienter. Gennem de seneste to år har Region Midtjylland endvidere arbejdet intensivt med sikkerheden for både ansatte og patienter i behandlingspsykiatrien. Et arbejde der har udmøntet sig i Model for sikkerhed for behandlingspsykiatrien indeholdende syv overordnede områder, herunder blandt andet sikkerhedsgennemgang, risikovurdering og den sikre arbejdsplads. Modellen er under implementering på de psykiatriske afdelinger i regionen med henblik på at sikre en systematisering af sikkerhedsarbejdet og bidrage til at minimere risikoen for både ansatte og patienter. Arbejdet med sikkerhedsmodellen skal ske løbende i afdelingerne med henblik på en systematisk læring og udvikling. 12/12

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30.

Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade Ringsted. Sagsnummer 001/0002/07 inspektion af Sikringsafdelingen 30. Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrihuset Nørregade 54 4100 Ringsted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Jane V. Møller Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7107 Telefon: 76631098 Dato: 12. juni

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland, d. 28. januar 2014

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland, d. 28. januar 2014 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe

Læs mere

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland den 27. januar 2015

Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe i Region Midtjylland den 27. januar 2015 Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Tværsnitsundersøgelse af den retspsykiatriske patientgruppe

Læs mere

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 400 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 400 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 400 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 26. februar 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 400 (Alm. del) til

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Retspsykiatrisk Afsnit P401

Retspsykiatrisk Afsnit P401 Information til patienter og pårørende Retspsykiatrisk Afsnit P401 Almenpsykiatrisk Afdeling Odense (Universitetsfunktion) Psykiatrien i Region Syddanmark Retspsykiatrisk Afsnit P401 Oversigtskort 2 Indhold:

Læs mere

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers.

Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. oktober 2002 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 20. august 2002 af Psykiatrisk Afdeling i Randers. I rapporten bad jeg afdelingen om nærmere underretning

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri.

Jeg har i den anledning modtaget et brev af 2. august 2007 fra Region Hovedstadens Psykiatri. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. december 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 8. december 2004 af Hvidovre Hospital, Psykiatrisk Afdeling. Jeg har i den anledning modtaget

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler

Bilag. Region Midtjylland. Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Region Midtjylland Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ulla Fasting om colon og rectum kirurgi på privathospitaler Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 26 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Region Midtjylland Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 5

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Forslag til etablering af 12 nye retspsykiatriske senge i Risskov delvist finansieret af tilskud fra satspuljen til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 24. januar 2006 af Psykiatrisk Afdeling Herning. I rapporten anmodede jeg afdelingsledelsen om nærmere oplysninger

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg

Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Kontaktpersonordningen, Region Midtjylland 1. halvår 2012 Hospital Afdeling SKS-kode Antal journaler gennemgået ved audit Antal journaler med kontaktperson tildelt senest 72 t/3. besøg Målopfyldelse Antal

Læs mere

Til regionsrådet. Psykiatri og Social Administrationen

Til regionsrådet. Psykiatri og Social Administrationen Psykiatri og Social Administrationen Til regionsrådet Planlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Psykiatri- og socialledelsens redegørelse om

Læs mere

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen

PSP. et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen PSP Hvad er PSP-samarbejdet? et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder i kommunerne, regionspsykiatrien i Region Midtjylland samt Kriminalforsorgen Netværk for retspsykiatri i Region Midtjylland

Læs mere

Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest.

Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. Høringssvar på Spar1519 fra speciallægerne på Røntgenafdelingen i Hospitalsenheden Vest. Vedrørende forslaget om at vagtdækningen på røntgenafdelingerne samles på Aarhus Universitetshospital AUH i tidsrummet

Læs mere

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice

Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Hospice Søholm og Gudenå Hospice Regionshuset Viborg Koncernøkonomi/ Sundhedsplanlægning Kapacitet på hospicerne og udgifter forbundet med en udvidelse på Søholm og Gudenå Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus.

Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. Den 4. maj 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 22. august 2000 af Psykiatrisk Center på Bornholm Centralsygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Medicinsk Afdeling M2 Medicinsk Afdeling, Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende

Læs mere

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser

Kurt Pedersen Ølsvej Hobro Klage over Statsadvokaten i Viborgs afgørelser Kurt Pedersen Ølsvej 13 9500 Hobro Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011

Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. 12. august 2011 2011 12-1. Elektronisk kommunikation med universiteterne. Partsrepræsentation. Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Videnskabsministeriet om studerendes og ansøgeres mulighed for at lade sig

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit D9 Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa Den Landsdækkende

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 91 Offentligt Tilsynet i henhold til grundlovens 71 Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 10. april 2008 Udkast

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009.

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009. Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv.

Ad punkt 2. Afdelingens organisation mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. december 2004 af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet.

Studierejse til Norge for medlemmer af Regionsrådet. Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Jane V. Møller/Hanne Vernegren Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8566 Telefon: 76631098 Dato: 19.

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Danske Regioners udtalelse vedrørende vold mod personalet i psykiatrien

Danske Regioners udtalelse vedrørende vold mod personalet i psykiatrien Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 471 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Lene Paikjær Jensen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 05-05-2010 Sag nr. 10/1046 Dokumentnr.

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet.

Der har allerede været afholdt en række møder, og der er i den nærmeste fremtid varslet endnu flere møder, konferencer og høringer om spørgsmålet. Udkast til drøftelse i HB Juni 2016 Politikpapir om: Vold og trusler på botilbud for mennesker med psykiske lidelser Efter episoden den 25. marts 2016 på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven

Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Standsning af dagpengeudbetaling efter sygedagpengeloven Udtalt, at det efter dagpengelovens 48 må være en forudsætning for at standse dagpengeudbetalingen, at modtageren forinden fra det sociale udvalg

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet

Anvendelsen af tvang i psykiatrien er blevet Anvendelse af tvang i psykiatrien i 1999 Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, direkte tlf. 33 48 75 74 Ny registrering af tvang i psykiatrien Register for anvendelse af tvang i psykiatrien Definition

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Neurologisk Afdeling F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere