Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i /08/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013"

Transkript

1 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i /08/2013

2

3 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i /08/2013

4 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Tjekliste 6 Husk! 7 Sikkerhedsforskrifter 7 1. Husets varmeinstallation 8 2. Tekniske data slutning 400 V 3N~ slutning 230 V 1N~ Mål Konstruktionen af CTC EcoZenith i Parameterliste Styresystem Menuoversigt Detaljeret beskrivelse af menuerne Menuen Start Beskrivelse af ikoner Rumtemp Indstilling af en rumtemperatur uden en rumføler_ Fejl på Udeføler/Rumføler Natsænkningstemperatur Varmt brugsvand (VBV) Ugeskema varmt brugsvand Driftinfo Driftsinfo CTC EcoZenith i Historisk driftinfo Driftsinfo varmepumpe Driftinfo. Varmesystem Avanceret Tid & sprog Indstillinger Varmesystem 1 (eller 2) El-patron Øverste beholder Fjernstyring Kommunikation Gemme mine indstillinger Hente mine indstillinger Hente fabriksindstillinger Definere system Def varmesystem 1 eller Def Definer SMS Definer køling Service Drift og vedligeholdelse Fejlfinding/afhjælpning Informationstekster Alarmtekster 48 Installation 11. Installation Transport Udpakning Rørinstallation Påfyldning Trykfald i shuntventil Pumpekurve for ladepumpe Principskitse slutning til varmepumpe Rørtilslutning til CTC EcoAir Rørtilslutning til CTC EcoPart Eksterne systemer (solvarme, poolopvarmning) El-installation El-installation 400 V 3N~ El-installation 230 V 1N~ Elektrisk tilslutning til varmepumpe Kommunikation Strømforsyning til varmepumpe 400 V 3N~ Strømforsyning til varmepumpe 230 V 1N~ slutning af de stik, der skal bruges til varmepumpen Lavspændingsbeskyttelse Fjernstyret temperatursænkning slutning af strømfølere Klemrækker Indstillinger foretaget af el-installatøren Installering af en reservestrømforsyning Ledningsdiagram 3x400 V Ledningsdiagram 1x230 V Komponentliste, ledningsdiagram Modstandsværdier for følere Første start 74 Overensstemmelseserklæring 76 4 CTC EcoZenith i250

5 Generelle oplysninger Generelle oplysninger lykke med købet af dit nye produkt! Du har lige købt en CTC EcoZenith i250, som vi håber, at du vil blive meget glad for. På de følgende sider kan du læse om, hvordan du betjener og vedligeholder kedlen. Et kapitel henvender sig til dig som bruger og et andet til din installatør. Gem denne vejledning med installations- og vedligeholdelsesanvisninger. Hvis din CTC EcoZenith i250 vedligeholdes korrekt, vil du have glæde af den i mange år. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver. Den komplette systembeholder CTC EcoZenith i250 er en komplet systembeholder, der opfylder husets behov for opvarmning og varmt brugsvand. Den har en indbygget el-patron, som giver i alt 15 kw, og er udstyret med en motoriseret shuntventil, som sikrer, at varmesystemet forsynes med korrekte og ensartede temperaturer. CTC EcoZenith i250 har en indbygget cirkulationspumpe, som tilsluttes til en varmepumpe. CTC EcoZenith i250 er konstrueret til at fungere med CTC EcoAir 400 udendørs luft til vand-varmepumpe eller CTC EcoPart 400 jordvarmepumpe. Alle betjeningsknapper til varmepumpen og ladepumpen er indbygget i CTC EcoZenith i250. Med denne ekstra egenskab får du et meget miljøvenligt og energibesparende varmesystem. For yderligere oplysninger henvises til det separate afsnit i denne vejledning. CTC EcoZenith i250 har et styresystem, som: overvåger alle funktioner vedrørende systembeholderen, varmepumpen og varmesystemet. tillader individuelle indstillinger. viser de ønskede værdier, såsom temperaturer, driftstider, energiforbrug og fejlmeddelelser. gør indstilling af værdier og fejlsøgning lettere på en enkel og velstruktureret måde. Den indbyggede kobberspiral giver rigelige mængder af varmt brugsvand. CTC EcoZenith i250 har også en sommertidsfunktion, kældervarmefunktion og en gulvvarmespærring, som maksimerer den temperatur, der føres ud i gulvslangerne. Med den indbyggede natsænkningsfunktion kan du indstille og ændre temperaturen i huset om dagen, fra den ene dag til den anden. Lettilgængelige elkomponenter og effektive fejlfindingsfunktioner i styreprogrammet gør CTC EcoZenith i250 let at servicere. Den leveres som standard med en rumføler, der er udstyret med en lysdiode, som blinker, hvis der er en fejltilstand. Hvis du ønsker at supplere CTC EcoZenith i250 med anden opvarmning, kan det let gøres takket være to unikke tilslutninger. Vi har valgt at kalde denne valgmulighed Energyflex. Med Energyflex kan du eksempelvis: opvarme dit varmesystem med solenergi. tilføre varme fra en ovn med vandkappe. tilslutte en pool-varmeveksler til opvarmning af en swimmingpool. CTC EcoZenith i250 5

6 Generelle oplysninger Tjekliste Tjeklisten skal udfyldes af installatøren. Hvis der skal udføres service, kan disse oplysninger blive nødvendige. Installationen skal altid foretages i henhold til installations- og vedligeholdelsesanvisningerne. Installationen skal altid udføres på en professionel måde. Efter installationen skal enheden gennemgås, funktionerne skal kontrolleres, og kunden skal informeres herom. Punkterne nedenfor skal gennemgås og afkrydses. Rørinstallation CTC EcoZenith i250 er fyldt, placeret og justeret på den rigtige måde i henhold til instruktionerne. CTC EcoZenith i250 er placeret således, at den kan serviceres. Radiatorpumpens kapacitet svarer til det ønskede flow. Radiatorventiler og andre relevante ventiler er åbne. Tæthedsprøve. Systemet er udluftet og sat under tryk. Funktionstest af sikkerhedsventil. Afløbsrøret er koblet til gulvafløbet. El-installation Strømafbryder Korrekt fast ledningsføring Fornødne følere til det anvendte system Udeføler Rumføler (ekstraudstyr) behør Oplysninger til kunden (tilpasset til den aktuelle installation) Opstart med kunde/installatør. Menuer/betjeningsknapper på det valgte system Installations- og vedligeholdelsesvejledning udleveret til kunden Kontrol og påfyldning af varmesystem retningsinformation, varmekurve Alarminformation Shuntventil Funktionstest af sikkerhedsventil. Garanti og forsikring. Oplysninger om procedurer i forbindelse med fejlmelding Dato/kunde Dato/installatør 6 CTC EcoZenith i250

7 Generelle oplysninger Husk! Kontrollér specielt følgende punkter i forbindelse med levering og installation: Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Ved flytning af produktet kan det for en kort tid lægges ned med fronten opad. Fjern emballagen, og kontrollér inden installation, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Anbring produktet på et fast underlag, helst et betonfundament. Hvis produktet skal stå på en blød måtte, skal der placeres underlagsplader under de justerbare fødder. Husk, at fripladsen foran produktet skal være mindst 1 meter, så der kan udføres service. Produktet må heller ikke sænkes under gulvniveau. Sikkerhedsforskrifter Nedenstående sikkerhedsanvisninger skal følges ved håndtering, installation og drift af produktet: Sluk for sikkerhedsafbryderen, inden der udføres arbejde på produktet. Produktet må ikke spules med vand. Ved håndtering af produktet med løfteøje eller lignende udstyr skal det kontrolleres, at hejseudstyr, øjebolte osv. ikke er beskadigede. Gå aldrig ind under det ophejsede produkt. Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, hætter eller andet. Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. Arbejde på produktets elsystem skal udføres af en autoriseret elektriker. Kontrol af sikkerhedsventil: Sikkerhedsventilen til kedlen/systemet og det varme brugsvand (VBV) skal kontrolleres regelmæssigt. Se afsnittet om Drift og vedligeholdelse.! Hvis disse anvisninger ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse af systemet, er Enertechs forpligtelser i henhold til de gældende garantibestemmelser ikke bindende. CTC EcoZenith i250 7

8 Generelle oplysninger 1. Husets Husets varmeinstallationer Husets varmekurve Varmekurven er en central del af produktets styringssystem, Det er varmekurven, der er bestemmende for kravet til den kompenserede fremløbstemperatur, afhængigt af udetemperaturen. Det er vigtigt, at varmekurven bliver justeret rigtigt, så man får så optimal en funktion og økonomi som muligt. I nogle huse kan behovet være 30 C på radiatorerne, når der er 0 C ude, mens det i andre huse er 40 C. Forskellen mellem de forskellige huse afhænger af radiatorernes størrelse, antallet af radiatorer og hvor velisoleret huset er.!indstillet kurve prioriteres altid. Rumføleren kan kun øge eller sænke den kompenserede fremløbstemperatur ud over indstillet varmekurve til en vis grad. Ved drift uden rumføler bestemmer den valgte varmekurve flowtemperaturen, der sendes ud i radiatorerne, udelukkende ud fra udetemperaturen. Justering af standardværdier for varmekurven Brugeren bestemmer selv varmekurven for huset ved at indstille to værdier I produktets styresystem. Dette gøres ved at vælge Kurvehældning eller Justering i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Bed installatøren om hjælp til at indstille disse værdier. Det er ekstremt vigtigt at indstille varmekurven, og i nogle tilfælde kan denne proces desværre tage adskillige uger. Den bedste måde at gøre dette på er at vælge drift uden rumføler, når systemet første gang startes op. Systemet arbejder så kun efter den målte udetemperatur og husets varmekurve. I tilpasningsperioden er det vigtigt, at: natsænkningsfunktionen ikke er valgt til. alle termostatventiler på radiatorerne er fuldt åbne. udetemperaturen ikke er højere end +5 C. (Hvis udetemperaturen er højere ved installationen, anvendes fabriksindstillet kurve, indtil udetemperaturen falder til et passende niveau.) varme/radiatorsystemet fungerer og er korrekt indstillet mellem de forskellige systemer. Egnede standardværdier Ved opstart af installationen kan man sjældent lave en præcis indstilling af varmekurven med det samme. I det tilfælde kan nedenstående værdier være et godt udgangspunkt. Anlæg/radiatorer med lille varmeydelse kræver en højere fremløbstemperatur. Man kan justere hældningen (varmekurvens hældning) i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Anbefalede værdier: Kun gulvvarme Hældning 35 Lavtemperatursystem (velisolerede huse) Hældning 40 Normaltemperatursystem (fabriksindstilling) Hældning 50 Højtemperatursystem (ældre huse, små radiatorer, dårligt isoleret) Hældning 60 8 CTC EcoZenith i250

9 Generelle oplysninger Indstilling af varmekurven Den nedenfor beskrevne metode kan anvendes til at indstille varmekurven korrekt. Justering, hvis det er for koldt indenfor Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader: Forøg hældningen med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Hvis udetemperaturen er højere end 0 grader: Forøg Justeringsværdien med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Justering, hvis det er for varmt indenfor Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader: Reducér hældningen med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Hvis udetemperaturen er højere end 0 grader: Reducér Justeringsværdien med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering.! Hvis de fastsatte værdier er for lave, kan det betyde, at den ønskede rumtemperatur ikke opnås. Du må da justere varmekurven, efter behov, ved at følge metoden vist ovenfor. Når grundværdien er nogenlunde rigtigt indstillet, kan kurven finjusteres direkte under Rumtemperatur i hovedmenuen. Beskrivelse af hældning og justering Hældning 50: Den fastsatte værdi er den udgående temperatur på vandet, der sendes ud i varmesystemet ved en udetemperatur på -15 C, f.eks 50 C. En lavere værdi vælges, når et varme/radiatorsystem har stor ydelse (et lavtemperatursystem). Gulvvarmesystemer kræver lave temperaturer. Man bør derfor vælge en lav værdi. Værdien skal øges for højtemperatursystemer for at opnå en tilstrækkeligt høj indendørstemperatur. Indstilling 0: Indstillingen betyder, at flowtemperaturen kan øges eller sænkes ved en specifik udetemperatur. Indstilling 0 betyder 50 C i fremløbstemperatur, når udetemperaturen er -15 C. Indstilling -5 betyder 45 C i fremløbstemperatur, når udetemperaturen er -15 C. For eksempel: Hældning 50 betyder, at temperaturen på vandet, der sendes ud i radiatorerne, vil være 50 C, når udetemperaturen er 15 C (hvis indstillingen er sat til 0). Hvis indstillingen er sat til +5, vil temperaturen i stedet være 55 C. Kurven øges med 5 C ved alle temperaturer, dvs. at den er parallelforskudt med 5 C. CTC EcoZenith i250 9

10 Generelle oplysninger Eksempler på varmekurver Det kan ses i nedenstående diagram, hvordan varmekurven ændres ved forskellige indstillinger af Kurvehældning och Kurvejustering. Hældningen på kurven viser de temperaturer, som radiatorerne kræver ved forskellige udetemperaturer. Primær fremløbstemperatur Kurvehældning Den indstillede hældningsværdi er den primære fremløbstemperatur, når udetemperaturen er 15 C. Kurvejustering Kurven kan parallelforskydes (justeres) med det ønskede antal grader for at tilpasse sig forskellige systemer/huse. Hældning 50 C Indstilling +5 C Hældning 50 C Indstilling 0 C Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Varme fra, ude Et eksempel Hældning 60 C Indstilling 0 C I dette eksempel er den maksimale udgående primære fremløbstemperatur indstillet til 55 C. Den mindste tilladte primære fremløbstemperatur er 27 C (f.eks. kældervarme om sommeren eller gulvvarme på et badeværelse). Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Varme fra, ude Sommertidfunktion Alle huse har interne varmekilder (lamper, ovn, kropsvarme osv.), som betyder, at varmen kan slukkes, selv om udetemperaturen er lavere end den ønskede rumtemperatur. Jo bedre isoleret huset er, jo tidligere kan varme fra varmepumpen afbrydes. Eksemplet viser produktet sat til standardværdien på 18 C. Denne 'Varme fra'-værdi kan ændres i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Når varmen er afbrudt på denne måde, stopper anlægspumpen og shuntventilen lukkes ned. Opvarmningen starter automatisk, når det er påkrævet igen. Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Udetemperatur Varme fra, ude 10 CTC EcoZenith i250

11 Generelle oplysninger 2. Tekniske data 2.1 slutning 400 V 3N~ Elektriske data Nominel udgangseffekt Supplerende opvarmning (indstillelig, 0,3 kw/trin) Max el-varmelegeme effekt på gruppe sikring 16 / 20 / 25 A IP-klasse CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L kw kw kw 9+6 (3) 9+6 (3) IPX1 Varmesystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vandvolumen varmebeholder (V) Varmebeholderens maks. driftstryk (PS) Maks. temperatur. varmemagasin (TS) Trykfald for shuntventil. varme l 223 bar 2,5 C 110 Se principskitse for trykfald i afsnittet Rørinstallation Varmt brugsvandssystem Varmt brugsvandssspiral (V) Maks. driftstryk, varmt brugsvandssspiral (PS) Maks. temperatur, varmt brugsvandssspiral (TS) CTC EcoZenith i250 H l 5,7 bar 10 C 110 CTC EcoZenith i250 L Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vægt Bredde x Højde x Dybde Minimum lofthøjde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250 11

12 Generelle oplysninger 2.2 slutning 230 V 1N~ Elektriske data Nominel udgangseffekt Supplerende opvarmning (indstillelig: 3, 5, 7, 9, 12) Max el-varmelegeme effekt på gruppe sikring 16 / 20 / 25 A IP-klasse CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L kw 12,04 12,04 kw 0-12 kw IPX1 Varmesystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vandvolumen varmebeholder (V) Varmebeholderens maks. driftstryk (PS) Maks. temperatur. varmemagasin (TS) Trykfald for shuntventil. varme l 223 bar 2,5 C 110 Se principskitse for trykfald i afsnittet Rørinstallation Varmt brugsvandssystem Varmt brugsvandssspiral (V) Maks. driftstryk, varmt brugsvandssspiral (PS) Maks. temperatur, varmt brugsvandssspiral (TS) CTC EcoZenith i250 H l 5,7 bar 10 C 110 CTC EcoZenith i250 L Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vægt Bredde x Højde x Dybde Minimum lofthøjde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250

13 Generelle oplysninger 3. Mål / / Udluftning 2. slutning afgangsrør 3/4" klemring 3. slutning koldt vand Ø22 4. Varmt vand Ø22 5. Radiator fremløb 22 mm klemring 6. Radiator returløb Ø22 ekspansionstilslutning 7. varmepumpe Ø28 (højre, venstre og bagside) 8. varmepumpe Ø28 (højre, venstre og bagside) 9. Løftebøsning 3/4" Rp 10. slutning af eksterne systemer (tilslutningsrør) CTC EcoZenith i250 13

14 Generelle oplysninger 4. Konstruktionen af CTC EcoZenith i250 Nedenstående billede viser den grundlæggende konstruktion af EcoZenith i250. Hvis der tilsluttes en varmepumpe, optages energien fra luften eller jordvarmen af kølesystemet. Kompressoren hæver derefter temperaturen til et anvendeligt niveau. Derefter afgives energien til varmesystemet og varmt brugsvand. De indbyggede el-patroner hjælper, når der kræves yderligere varme, eller når der ikke er tilsluttet en varmepumpe. slutninger til koldt vand Her tilsluttes husets koldtvandsforsyning. Det kolde vand ledes ned til og opvarmes i den nederste del af spiralen. Bivalent shuntventil Den automatiserede shuntventil sikrer, at der konstant leveres en jævn varme til varmesystemet. Øverste del I spiralens øverste del opvarmes det varme vand derefter til den ønskede temperatur. Spiralribberør til varmt brugsvand EcoZenith i250 er udstyret med en veldimensioneret ribbet varmespiral af kobber. Eftersom det varme vand ikke opbevares, er der ingen risiko for legionellabakterier. Øverste el-patron Indbygget øverste el-patron. Når el-patronen er koblet til en varmepumpe, fungerer den som en supplerende varmekilde. Nederste el-patron Indbygget nederste el-patron. Anvendes ikke ved normal drift, når varmepumpen er tilsluttet. slutning til afløb/ ekspansionsbeholder To tilslutninger i den nederste del af produktet, hvor vand fra kedlen og varmesystemet kan aftappes, og hvor der kan tilsluttes en ekspansionsbeholder. Isolering ns beholder er isoleret med formstøbt polyuretanskum for at få et minimalt varmetab. Nederste del I spiralens nederste del forvarmes det varme brugsvand af det af varmepumpen opvarmede vand. Den største del af spiralen ligger i denne del. Afspærringsventil Det opvarmede vand fra varmepumpen opvarmer enten den øverste eller den nederste del af beholderen. Varmekredsløbspumpe Ladepumpen med indstillelig hastighed transporterer det kolde vand fra kedlen til varmepumpen, hvor energien fra luften eller jorden optages og overføres til kedlen. 14 CTC EcoZenith i250

15 Generelle oplysninger 5. Parameterliste Varmesystem Fabriksindstilling Bruger (indstillet) værdi Maks. fremløb C 55 Min. fremløb ºC Varme fra, ude C 18 Varme fra, tid 120 Kurvehældning C 50 Kurvejustering C 0 Rumtemp. sænkes -2 Freml. sænkes -3 Kompressor Spærret Brinepumpe til, 10 dage 0 Tarif VP Minimum driftstid 6 El-patroner Fabriksindstilling Bruger (indstillet) værdi Elkedel ºC 50 Elkedel spids ºC 57 Elkedel XVBV C 60 Elkedel maks. kw 5,5 Elkedel lav ºC 55 Elkedel lav kw 6,0 Forsinkelse shunt 180 Hovedsikring A 20 Forsyningsspænding 3x400 V Tarif EL Øverste beholder Fabriksindstilling Bruger (indstillet) værdi Stop temp. VP ºC 57 Start/stopdiff ºC 7 Maks. tid øverste beholder 20 Maks. tid nederste beholder 40 CTC EcoZenith i250 15

16 Generelle oplysninger Rumtemperaturindstillinger Rumtemp. 6. Styresystem CTC EcoZenith i250 har et avanceret, men ukompliceret styresystem med en berøringsskærm, hvorpå alle indstillingerne angives direkte. Varmesystem 1 Varmesystem 2 (50) Menuen Normalvisningsmenu Start CTC EcoZenith Mandag 09:35 Natsænkning EcoZenith styresystemet: overvåger alle funktioner vedrørende Valg af VBV komfort systembeholderen, varmepumpen og Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret varmesystemet. Varmt brugsvand tillader individuelle indstillinger. viser de ønskede værdier, såsom temperaturer, driftstider, energiforbrug og fejlmeddelelser. Midlertidig ekstra varmt brugsvand 22,2 ºC 21,2 ºC 0.0 time 58 ºC -5 ºC Temperatur gør indstilling af værdier og fejlsøgning lettere på en Normal Definer køling enkel og velstruktureret måde. Rumtemperaturindstillinger Køling Nej Fabriksindstillede værdier Fælles Rumtemp. opvarmning/køling Nej CTC EcoZenith i250 leveres med fabriksindstillede Ugeskema Kondenssikret system Nej værdier, som passer til et standardhus med et standardradiatorsystem. CTC EcoZenith i250 justerer automatisk vandtemperaturen til fremløbets aktuelle opvarmningsbehov. Dette overvåges af styresystemet, Varmesystem Rum temperatur 1 frikøl 25 Varmesystemdata Varmesystem 2 (50) Driftinfo. System som hele tiden sikrer, at der opnås optimal funktion og økonomi. Disse værdier kan let ændres, når det er nødvendigt. Bed installatøren om hjælp til at fastsætte Definer SMS Natsænkning de korrekte værdier. Aktivér GSM? Signalstyrke Ja Ved levering er CTC EcoZenith i250 klar til at blive Valg Telefon af VBV nummer komfort Telefon nummer tilsluttet til en CTC varmepumpe, en CTC EcoAir Hardware Varmt Version brugsvand 1 1 udendørs luft til vand-varmepumpe eller en CTC Software: Version 1 5 EcoPart jordvarmepumpe. Midlertidig ekstra Skærmen viser driftsinformation, varmt brugsvand 0.0 når CTC time EcoAir Det vil sige, at styresystemet allerede har alle varmepumpen er tilsluttet. Menu for avancerede indstillinger Temperatur betjeningsknapper til varmepumpen. Når varmepumpen Normal Avanceret tilsluttes, indstilles EcoZenith automatisk til varmepumpedrift. Når dette er gjort, vises menuerne til varmepumpen. Ved levering er kompressoren spærret og skal indstilles til tilladt. Dette gøres i menuen Driftinfo. System Ugeskema Avanceret/Indstillinger/. Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Menustruktur Produktets menuer er beskrevet på de følgende sider. Først er der en oversigt og derefter en detaljeret beskrivelse af de enkelte menuer. Varmesystemdata Programversion Driftinfo. System display: Programversion VP-modul: Skærmen viser driftsinformation, når CTC EcoPart varmepumpen er tilsluttet. Menu for avancerede indstillinger Avanceret 16 CTC EcoZenith i250

17 CTC EcoZenith Mandag 09:35 7. Menuoversigt Normalvisningsmenu Menuen Start CTC EcoZenith Mandag 09:35 Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumtemperaturindstillinger Rumtemp. Varmesystem 1 Varmesystem 2 (50) Midlertidig ekstra varmt brugsvand Temperatur Normal Valg af VBV komfort Natsænkning Varmt brugsvand Ugeskema 0.0 time Generelle oplysninger Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Rumtemp. 1 Varmt 2 brugsvand Driftinfo Avanceret 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 22,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 122,2 ºC ,2 ºC 58 ºC -5 ºC 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumtemperaturindstillinger Natsænkning varmesystem Rumtemperaturindstillinger 1 Rumtemperaturindstillinger 2 Rumtemp. Ugeskema Dag for dag Mandag Rumtemperaturindstillinger Rumtemp. Rumtemp. Tirsdag Onsdag Varmesystem Rumtemp. 1 Torsdag Varmesystem 1 Fredag Varmesystem 1 Lørdag Varmesystem 21 Søndag (50) Varmesystem 2 (50) Varmesystem (50) 2 Varmesystem (50) 2 1 Natsænkning 2 Natsænkning Natsænkning Weekly program Blok Sænk Natsænkning Søndag 22:00 Højde Fredag 14:00 Valg af VBV komfort Sænk :00 Valg af af VBV komfort Højde :00 Valg af Varmt VBV komfort brugsvand Valg af Varmt VBV komfort brugsvand Varmt brugsvand Midlertidig 1ekstra 2 varmt Varmt brugsvand brugsvand Midlertidig ekstra Midlertidig varmt brugsvand ekstra varmt Temperatur Midlertidig brugsvand ekstra Temperatur Normal varmt brugsvand Temperatur Normal Normal Temperatur periode Normal Natsænkning Varmesystem 0.0 time 0.0 time 0.0 time 0.0 time Ugeskema 3 dage Ugeskema Ugeskema Ugeskema Varmesystemdata Varmesystemdata Varmesystemdata Driftinfo. System Varmesystemdata Driftinfo. System Ugeskema varmt brugsvand Driftinfo. System Driftinfo. System Ugeskema Dag for dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Varmesystemdata Driftinfo. System Menu for avancerede indstillinger Avanceret Driftinfo EcoZenith Menu for avancerede indstillinger Menu for avancerede Status indstillinger VP øverste beholder Menu Avanceret for avancerede Beholder indstillinger øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) Menu Avanceret for med avancerede indstillinger Fremløb C 42 (43) Historisk driftinfo. indstillinger Avanceret Returløb C 34 Avanceret Radiatorpumpe Shunt Åben Tid & Sprog Shuntforsinkelse Indstillinger Definere system 180 ServiceVarmesystem 2 Eleffekt kw Tid & Sprog El-faser Indstillinger L1/L2/L3 Definere system Service 0.0 Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Programversion display: Programversion VP-modul: Programversion display: T ºC Programversion 60 display: VP-modul: Programversion Programversion VP-modul: display: Programversion 40VP-modul: Driftinfo. Varmesystem CTC EcoZenith i250 Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 17

18 Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Generelle oplysninger Fredag Lørdag Søndag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Natsænkning Varmesystem Rumtemperaturindstillinger Normalvisningsmenu Rumtemp. CTC EcoZenith Mandag 09:35 Varmesystem 1 rmalvisningsmenu TC EcoZenith Mandag 09:35 Varmesystem 2 (50) Rumtemp. 1 Varmt brugsvand 2 Driftinfo Avanceret Normalvisningsmenu CTC EcoZenith Mandag 09:35 Natsænkning 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret 1 2 Valg af VBV komfort Rumtemp. Varmt brugsvand Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret 22,2 Rumtemperaturindstillinger ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Midlertidig ekstra varmt brugsvand 0.0 time 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Temperatur mtemperaturindstillinger Varmesystem 1 Normal Rumtemp. Varmesystem 2 (50) Rumtemperaturindstillinger armesystem 1 Rumtemp. Varmesystem 1 armesystem 2 (50) Varmesystemdata Varmesystem Driftinfo. 2 System (50) Valg af VBV komfort Natsænkning 18 CTC EcoZenith i250 Ugeskema Natsænkning 0.0 time lg af VBV komfort Temperatur Normal Valg af VBV komfort Varmt brugsvand Varmt brugsvand idlertidig ekstra rmt brugsvand il mperatur ormal rmesystemdata Rumtemp. Midlertidig ekstra varmt brugsvand Midlertidig ekstra 0.0 time Ugeskema varmt brugsvand 0.0 time Menu for avancerede indstillinger Temperatur Normal Avanceret Varmesystemdata Driftinfo. System Natsænkning Varmt brugsvand Driftinfo. System Ugeskema Ugeskema Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Varmesystemdata Programversion display: Programversion Driftinfo. System VP-modul: Menu for avancerede indstillinger Avanceret Weekly program Blok Sænk Søndag 22:00 Højde Fredag 14:00 Sænk :00 Højde :00 Natsænkning varmesystem Ugeskema Dag for dag Mandag Natsænkning Tirsdag varmesystem Onsdag Ugeskema Torsdag Dag 06 for - -- dag Mandag Fredag Tirsdag Lørdag periode 3 dage Onsdag Søndag Natsænkning varmesystem Torsdag Ugeskema Dag -- for - 21 dag Fredag Mandag Lørdag Tirsdag Natsænkning 10 - Varmesystem Søndag Onsdag Torsdag Weekly Fredag program Blok Sænk Lørdag Søndag : Højde Natsænkning Søndag Fredag 14:00 Varmesystem Sænk :00 Højde Ugeskema varmt 00:00 brugsvand Weekly program Ugeskema Blok Dag for dag Sænk Mandag Natsænkning Søndag Varmesystem 22: Højde Tirsdag Fredag 14: Sænk Onsdag :00 Weekly Torsdag program Blok Højde :00 Sænk Søndag : Fredag Højde Fredag : Sænk Lørdag : Højde Søndag : periode 3 dage T ºC Driftinfo EcoZenith Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) periode Beholder nederste C 3 dage 42 (45) Fremløb C 42 (43) Historisk driftinfo. Returløb periode C 3 dage 34 Radiatorpumpe Ugeskema varmt brugsvand Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 Ugeskema Dag for dag Varmesystem 2 Eleffekt kw Mandag El-faser L1/L2/L Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Driftinfo. Varmesystem Ugeskema Lørdag varmt brugsvand T ºC Søndag 60 Ugeskema varmt brugsvand Ugeskema Dag for dag Mandag Ugeskema 40 Dag for dag Tirsdag Mandag Tirsdag Onsdag Driftinfo EcoZenith Onsdag Torsdag 0 Torsdag Fredag Status VP øverste beholder -20 Fredag Lørdag Beholder øverste C 49 (60) Lørdag Beholder nederste C (45) Søndag Søndag Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Fremløb C (43) Historisk driftinfo. Returløb C 34 Radiatorpumpe Shunt Åben Shuntforsinkelse Driftinfo EcoZenith 180 Driftinfo EcoZenith Varmesystem 2 Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Status VP øverste beholder Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Beholder øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) Beholder nederste Fremløb C C 42 (45) 42 (43) Historisk driftinfo. Fremløb C Driftinfo. Varmesystem Returløb C 42 (43) Historisk driftinfo. 34 Returløb T ºC C Radiatorpumpe Radiatorpumpe Shunt Åben Shunt Shuntforsinkelse Åben Varmesystem 2 Shuntforsinkelse Eleffekt kw Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Varmesystem El-faser L1/L2/L Driftinfo. Varmesystem Driftinfo. Varmesystem T ºC Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 60

19 Natsænkning Varmesystem Ugeskema Dag for dag Temperatur Mandag Normal Weekly Tirsdagprogram Blok Sænk Onsdag Søndag : Højde Torsdag Fredag : Sænk Fredag : Højde Lørdag Ugeskema : Søndag Varmesystemdata Driftinfo. Driftinfo SystemEcoZenith Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) periode 3 dage Fremløb C 42 (43) Returløb C 34 Radiatorpumpe Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Menu for avancerede Driftinfo. Ugeskema indstillinger Varmesystem varmt brugsvand T ºC Avanceret 60 Ugeskema Dag for dag Mandag Tirsdag Onsdag 20 Torsdag Test tsænkning varmesystem Tid & Fredag 0 Sprog Indstillinger Definere system Service Lørdag mpr. a Dag for dag Søndag inep./ventilator dep Programversion display: el afrimning Programversion 21 VP-modul: ressorvarmer Driftinfo Historisk EcoZenith driftinfo. abel kondensbakke abel eksternt Status - 23 VP øverste beholder ventil (Y11) Beholder - Total 23 drifttid øverste h: C (60) Beholder Højeste fremløb nederste ºC: C 42 (45) 51 Fremløb kwh C 42 (43) 16 Returløb C 34 tsænkning Varmesystem Radiatorpumpe Kompressor: Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 rogram Blok Eleffekt Drift/24 kw h:m :00 Test ventilersøndag 22:00 El-faser L1/L2/L Fredag 14: :00 ventil Ned :00 Driftinfo. Varmesystem kompressor rie iode Test el-patroner ron L1A ron L1B ron L2A ron L2B ron L3A ron L3b ron A13 a eskema varmt brugsvand Alarmlog Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 T ºC 60 Kompressor Ladepumpe 47% 40 Brinepumpe VP 20 ind/ud C 35.5 / 42.3 Historisk driftinfo. Varmesystem 2 Historisk driftinfo. Varmesystem 2 0 El-fase L dage Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Avanceret Tid 21:34 Dato Dag for dag Avanceret Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Generelle oplysninger T ºC Driftinfo EcoZenith Driftinfo. kompressor Kompressor Ladepumpe 47% Brinepumpe Svenska Nederlands English VP ind/ud C / El-fase Suomi L1 nçaise 4.0 Dansk Indstillinger Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Avanceret Beholder nederste C Varmesystem 42 (45) 1 Fremløb C 42 (43) Historisk driftinfo. Varmesystem 2 Returløb C Tid 34 21:34 Radiatorpumpe Elpatron Shunt Åben Shuntforsinkelse Dato Øverste beholder Fjernstyrning Varmesystem NS 2 Eleffekt kw Kommunikation El-faser L1/L2/L Gemme mine indstillinger Hente mine indstillinger Hente fabriksindstillinger Driftinfo. Varmesystem Historisk driftinfo. Definere system Avanceret Varmesystem 1 Varmesystem Svenska Nederlands English Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Total drifttid h: Suomi nçaise Dansk Højeste fremløb ºC: 51 Service kwh 16 Indstillinger Kompressor: Funktiontest Alarmlog Varmesystem 1 Drift/24 h:m 00:00 Fabriksindst kodet Varmesystem Hurtigstart kompressor. 2 Opdatere program, USB Elpatron Skriv log til USB Øverste beholder Fjernstyrning Kontrollere strømfølere Driftinfo. kompressor Kommunikation Geninstallation Gemme mine indstillinger Kompressor Hente mine indstillinger Ladepumpe Driftinfo. Varmesystem 47% 2 Hente fabriksindstillinger T Brinepumpe ºC VP 60 ind/ud C 35.5 / El-fase L Avanceret Tid 21:34 Dato Avanceret Definere system Varmesystem 1 Varmesystem Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Service Funktiontest Alarmlog Fabriksindst kodet Hurtigstart kompressor. Opdatere program, USB Skriv log til USB Kontrollere strømfølere Geninstallation Svenska Nederlands English Deutsch Suomi nçaise Dansk Norsk CTC EcoZenith i250 NS 19

20 Natsænkning Generelle Varmesystem oplysninger Weekly program Blok Sænk Søndag 22:00 Højde Fredag 14:00 Sænk :00 Højde :00 Radiatorpumpe Shunt Åben Driftinfo. kompressor Shuntforsinkelse 180 Eleffekt kw Kompressor El-faser L1/L2/L Ladepumpe 47% Brinepumpe VP ind/ud C 35.5 / 42.3 Driftinfo. Varmesystem T ºC El-fase L Varmesystem 2 2 periode Menu med for avancerede indstillinger indstillinger Avanceret 3 dage Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Avanceret Tid 16 21: Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Dato Ugeskema varmt brugsvand Programversion display: Programversion VP-modul: Avanceret Ugeskema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag Svenska Nederlands English Deutsch Suomi nçaise Dansk Norsk Driftinfo EcoZenith Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) Fremløb C 42 (43) Returløb C 34 Radiatorpumpe Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Historisk driftinfo. Varmesystem 2 Indstillinger Varmesystem 1 Varmesystem 2 Elpatron Øverste beholder Fjernstyrning Kommunikation Gemme mine indstillinger Hente mine indstillinger Hente fabriksindstillinger Definere system NS T ºC 60 Driftinfo. Varmesystem Varmesystem 1 Varmesystem Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Service Funktiontest Alarmlog Fabriksindst kodet Hurtigstart kompressor. Opdatere program, USB Skriv log til USB Kontrollere strømfølere Geninstallation 20 CTC EcoZenith i250

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE Uplink

Brugerhåndbog NIBE Uplink Brugerhåndbog UHB DK 1228-1 231155 Indholdsfortegnelse 1 Generelt 2 Funktionsudbud 3 Krav 3 2 Registrer dig for NIBE Uplink 4 3 Find på hjemmesiden 5 Startsiden 5 Software 8 Kontoindstillinger 8 Log ud

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning

Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning solvarme Anvend solens energi til varmt vand og opvarmning www.hstarm.dk Tag hul på en solskinshistorie Solvarme er en god idé. Solen giver os gratis og vedvarende energi. Faktisk skinner solen 1.800 timer

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Installations- og driftsvejledning

Installations- og driftsvejledning Installations- og driftsvejledning Genvex Optima styringer til ventilationsaggregater med varmepumpe. For boliger Optima 300 AC - VP/VPC Optima 300 DC - VP/VPC Optima 300 AC - COMBI Optima 300 DC - COMBI

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

30 radiatorer fra ét centralt punkt. Smartere opvarmning ganske enkelt. varme.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Smartere opvarmning ganske enkelt Det har aldrig været lettere for boligejere at opleve den ultimative integrerede opvarmning. Med Danfoss Link er hvert enkelt element, fra

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere