Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i /08/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013"

Transkript

1 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i /08/2013

2

3 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i /08/2013

4 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Tjekliste 6 Husk! 7 Sikkerhedsforskrifter 7 1. Husets varmeinstallation 8 2. Tekniske data slutning 400 V 3N~ slutning 230 V 1N~ Mål Konstruktionen af CTC EcoZenith i Parameterliste Styresystem Menuoversigt Detaljeret beskrivelse af menuerne Menuen Start Beskrivelse af ikoner Rumtemp Indstilling af en rumtemperatur uden en rumføler_ Fejl på Udeføler/Rumføler Natsænkningstemperatur Varmt brugsvand (VBV) Ugeskema varmt brugsvand Driftinfo Driftsinfo CTC EcoZenith i Historisk driftinfo Driftsinfo varmepumpe Driftinfo. Varmesystem Avanceret Tid & sprog Indstillinger Varmesystem 1 (eller 2) El-patron Øverste beholder Fjernstyring Kommunikation Gemme mine indstillinger Hente mine indstillinger Hente fabriksindstillinger Definere system Def varmesystem 1 eller Def Definer SMS Definer køling Service Drift og vedligeholdelse Fejlfinding/afhjælpning Informationstekster Alarmtekster 48 Installation 11. Installation Transport Udpakning Rørinstallation Påfyldning Trykfald i shuntventil Pumpekurve for ladepumpe Principskitse slutning til varmepumpe Rørtilslutning til CTC EcoAir Rørtilslutning til CTC EcoPart Eksterne systemer (solvarme, poolopvarmning) El-installation El-installation 400 V 3N~ El-installation 230 V 1N~ Elektrisk tilslutning til varmepumpe Kommunikation Strømforsyning til varmepumpe 400 V 3N~ Strømforsyning til varmepumpe 230 V 1N~ slutning af de stik, der skal bruges til varmepumpen Lavspændingsbeskyttelse Fjernstyret temperatursænkning slutning af strømfølere Klemrækker Indstillinger foretaget af el-installatøren Installering af en reservestrømforsyning Ledningsdiagram 3x400 V Ledningsdiagram 1x230 V Komponentliste, ledningsdiagram Modstandsværdier for følere Første start 74 Overensstemmelseserklæring 76 4 CTC EcoZenith i250

5 Generelle oplysninger Generelle oplysninger lykke med købet af dit nye produkt! Du har lige købt en CTC EcoZenith i250, som vi håber, at du vil blive meget glad for. På de følgende sider kan du læse om, hvordan du betjener og vedligeholder kedlen. Et kapitel henvender sig til dig som bruger og et andet til din installatør. Gem denne vejledning med installations- og vedligeholdelsesanvisninger. Hvis din CTC EcoZenith i250 vedligeholdes korrekt, vil du have glæde af den i mange år. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver. Den komplette systembeholder CTC EcoZenith i250 er en komplet systembeholder, der opfylder husets behov for opvarmning og varmt brugsvand. Den har en indbygget el-patron, som giver i alt 15 kw, og er udstyret med en motoriseret shuntventil, som sikrer, at varmesystemet forsynes med korrekte og ensartede temperaturer. CTC EcoZenith i250 har en indbygget cirkulationspumpe, som tilsluttes til en varmepumpe. CTC EcoZenith i250 er konstrueret til at fungere med CTC EcoAir 400 udendørs luft til vand-varmepumpe eller CTC EcoPart 400 jordvarmepumpe. Alle betjeningsknapper til varmepumpen og ladepumpen er indbygget i CTC EcoZenith i250. Med denne ekstra egenskab får du et meget miljøvenligt og energibesparende varmesystem. For yderligere oplysninger henvises til det separate afsnit i denne vejledning. CTC EcoZenith i250 har et styresystem, som: overvåger alle funktioner vedrørende systembeholderen, varmepumpen og varmesystemet. tillader individuelle indstillinger. viser de ønskede værdier, såsom temperaturer, driftstider, energiforbrug og fejlmeddelelser. gør indstilling af værdier og fejlsøgning lettere på en enkel og velstruktureret måde. Den indbyggede kobberspiral giver rigelige mængder af varmt brugsvand. CTC EcoZenith i250 har også en sommertidsfunktion, kældervarmefunktion og en gulvvarmespærring, som maksimerer den temperatur, der føres ud i gulvslangerne. Med den indbyggede natsænkningsfunktion kan du indstille og ændre temperaturen i huset om dagen, fra den ene dag til den anden. Lettilgængelige elkomponenter og effektive fejlfindingsfunktioner i styreprogrammet gør CTC EcoZenith i250 let at servicere. Den leveres som standard med en rumføler, der er udstyret med en lysdiode, som blinker, hvis der er en fejltilstand. Hvis du ønsker at supplere CTC EcoZenith i250 med anden opvarmning, kan det let gøres takket være to unikke tilslutninger. Vi har valgt at kalde denne valgmulighed Energyflex. Med Energyflex kan du eksempelvis: opvarme dit varmesystem med solenergi. tilføre varme fra en ovn med vandkappe. tilslutte en pool-varmeveksler til opvarmning af en swimmingpool. CTC EcoZenith i250 5

6 Generelle oplysninger Tjekliste Tjeklisten skal udfyldes af installatøren. Hvis der skal udføres service, kan disse oplysninger blive nødvendige. Installationen skal altid foretages i henhold til installations- og vedligeholdelsesanvisningerne. Installationen skal altid udføres på en professionel måde. Efter installationen skal enheden gennemgås, funktionerne skal kontrolleres, og kunden skal informeres herom. Punkterne nedenfor skal gennemgås og afkrydses. Rørinstallation CTC EcoZenith i250 er fyldt, placeret og justeret på den rigtige måde i henhold til instruktionerne. CTC EcoZenith i250 er placeret således, at den kan serviceres. Radiatorpumpens kapacitet svarer til det ønskede flow. Radiatorventiler og andre relevante ventiler er åbne. Tæthedsprøve. Systemet er udluftet og sat under tryk. Funktionstest af sikkerhedsventil. Afløbsrøret er koblet til gulvafløbet. El-installation Strømafbryder Korrekt fast ledningsføring Fornødne følere til det anvendte system Udeføler Rumføler (ekstraudstyr) behør Oplysninger til kunden (tilpasset til den aktuelle installation) Opstart med kunde/installatør. Menuer/betjeningsknapper på det valgte system Installations- og vedligeholdelsesvejledning udleveret til kunden Kontrol og påfyldning af varmesystem retningsinformation, varmekurve Alarminformation Shuntventil Funktionstest af sikkerhedsventil. Garanti og forsikring. Oplysninger om procedurer i forbindelse med fejlmelding Dato/kunde Dato/installatør 6 CTC EcoZenith i250

7 Generelle oplysninger Husk! Kontrollér specielt følgende punkter i forbindelse med levering og installation: Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Ved flytning af produktet kan det for en kort tid lægges ned med fronten opad. Fjern emballagen, og kontrollér inden installation, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Anbring produktet på et fast underlag, helst et betonfundament. Hvis produktet skal stå på en blød måtte, skal der placeres underlagsplader under de justerbare fødder. Husk, at fripladsen foran produktet skal være mindst 1 meter, så der kan udføres service. Produktet må heller ikke sænkes under gulvniveau. Sikkerhedsforskrifter Nedenstående sikkerhedsanvisninger skal følges ved håndtering, installation og drift af produktet: Sluk for sikkerhedsafbryderen, inden der udføres arbejde på produktet. Produktet må ikke spules med vand. Ved håndtering af produktet med løfteøje eller lignende udstyr skal det kontrolleres, at hejseudstyr, øjebolte osv. ikke er beskadigede. Gå aldrig ind under det ophejsede produkt. Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, hætter eller andet. Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. Arbejde på produktets elsystem skal udføres af en autoriseret elektriker. Kontrol af sikkerhedsventil: Sikkerhedsventilen til kedlen/systemet og det varme brugsvand (VBV) skal kontrolleres regelmæssigt. Se afsnittet om Drift og vedligeholdelse.! Hvis disse anvisninger ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse af systemet, er Enertechs forpligtelser i henhold til de gældende garantibestemmelser ikke bindende. CTC EcoZenith i250 7

8 Generelle oplysninger 1. Husets Husets varmeinstallationer Husets varmekurve Varmekurven er en central del af produktets styringssystem, Det er varmekurven, der er bestemmende for kravet til den kompenserede fremløbstemperatur, afhængigt af udetemperaturen. Det er vigtigt, at varmekurven bliver justeret rigtigt, så man får så optimal en funktion og økonomi som muligt. I nogle huse kan behovet være 30 C på radiatorerne, når der er 0 C ude, mens det i andre huse er 40 C. Forskellen mellem de forskellige huse afhænger af radiatorernes størrelse, antallet af radiatorer og hvor velisoleret huset er.!indstillet kurve prioriteres altid. Rumføleren kan kun øge eller sænke den kompenserede fremløbstemperatur ud over indstillet varmekurve til en vis grad. Ved drift uden rumføler bestemmer den valgte varmekurve flowtemperaturen, der sendes ud i radiatorerne, udelukkende ud fra udetemperaturen. Justering af standardværdier for varmekurven Brugeren bestemmer selv varmekurven for huset ved at indstille to værdier I produktets styresystem. Dette gøres ved at vælge Kurvehældning eller Justering i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Bed installatøren om hjælp til at indstille disse værdier. Det er ekstremt vigtigt at indstille varmekurven, og i nogle tilfælde kan denne proces desværre tage adskillige uger. Den bedste måde at gøre dette på er at vælge drift uden rumføler, når systemet første gang startes op. Systemet arbejder så kun efter den målte udetemperatur og husets varmekurve. I tilpasningsperioden er det vigtigt, at: natsænkningsfunktionen ikke er valgt til. alle termostatventiler på radiatorerne er fuldt åbne. udetemperaturen ikke er højere end +5 C. (Hvis udetemperaturen er højere ved installationen, anvendes fabriksindstillet kurve, indtil udetemperaturen falder til et passende niveau.) varme/radiatorsystemet fungerer og er korrekt indstillet mellem de forskellige systemer. Egnede standardværdier Ved opstart af installationen kan man sjældent lave en præcis indstilling af varmekurven med det samme. I det tilfælde kan nedenstående værdier være et godt udgangspunkt. Anlæg/radiatorer med lille varmeydelse kræver en højere fremløbstemperatur. Man kan justere hældningen (varmekurvens hældning) i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Anbefalede værdier: Kun gulvvarme Hældning 35 Lavtemperatursystem (velisolerede huse) Hældning 40 Normaltemperatursystem (fabriksindstilling) Hældning 50 Højtemperatursystem (ældre huse, små radiatorer, dårligt isoleret) Hældning 60 8 CTC EcoZenith i250

9 Generelle oplysninger Indstilling af varmekurven Den nedenfor beskrevne metode kan anvendes til at indstille varmekurven korrekt. Justering, hvis det er for koldt indenfor Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader: Forøg hældningen med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Hvis udetemperaturen er højere end 0 grader: Forøg Justeringsværdien med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Justering, hvis det er for varmt indenfor Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader: Reducér hældningen med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Hvis udetemperaturen er højere end 0 grader: Reducér Justeringsværdien med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering.! Hvis de fastsatte værdier er for lave, kan det betyde, at den ønskede rumtemperatur ikke opnås. Du må da justere varmekurven, efter behov, ved at følge metoden vist ovenfor. Når grundværdien er nogenlunde rigtigt indstillet, kan kurven finjusteres direkte under Rumtemperatur i hovedmenuen. Beskrivelse af hældning og justering Hældning 50: Den fastsatte værdi er den udgående temperatur på vandet, der sendes ud i varmesystemet ved en udetemperatur på -15 C, f.eks 50 C. En lavere værdi vælges, når et varme/radiatorsystem har stor ydelse (et lavtemperatursystem). Gulvvarmesystemer kræver lave temperaturer. Man bør derfor vælge en lav værdi. Værdien skal øges for højtemperatursystemer for at opnå en tilstrækkeligt høj indendørstemperatur. Indstilling 0: Indstillingen betyder, at flowtemperaturen kan øges eller sænkes ved en specifik udetemperatur. Indstilling 0 betyder 50 C i fremløbstemperatur, når udetemperaturen er -15 C. Indstilling -5 betyder 45 C i fremløbstemperatur, når udetemperaturen er -15 C. For eksempel: Hældning 50 betyder, at temperaturen på vandet, der sendes ud i radiatorerne, vil være 50 C, når udetemperaturen er 15 C (hvis indstillingen er sat til 0). Hvis indstillingen er sat til +5, vil temperaturen i stedet være 55 C. Kurven øges med 5 C ved alle temperaturer, dvs. at den er parallelforskudt med 5 C. CTC EcoZenith i250 9

10 Generelle oplysninger Eksempler på varmekurver Det kan ses i nedenstående diagram, hvordan varmekurven ændres ved forskellige indstillinger af Kurvehældning och Kurvejustering. Hældningen på kurven viser de temperaturer, som radiatorerne kræver ved forskellige udetemperaturer. Primær fremløbstemperatur Kurvehældning Den indstillede hældningsværdi er den primære fremløbstemperatur, når udetemperaturen er 15 C. Kurvejustering Kurven kan parallelforskydes (justeres) med det ønskede antal grader for at tilpasse sig forskellige systemer/huse. Hældning 50 C Indstilling +5 C Hældning 50 C Indstilling 0 C Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Varme fra, ude Et eksempel Hældning 60 C Indstilling 0 C I dette eksempel er den maksimale udgående primære fremløbstemperatur indstillet til 55 C. Den mindste tilladte primære fremløbstemperatur er 27 C (f.eks. kældervarme om sommeren eller gulvvarme på et badeværelse). Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Varme fra, ude Sommertidfunktion Alle huse har interne varmekilder (lamper, ovn, kropsvarme osv.), som betyder, at varmen kan slukkes, selv om udetemperaturen er lavere end den ønskede rumtemperatur. Jo bedre isoleret huset er, jo tidligere kan varme fra varmepumpen afbrydes. Eksemplet viser produktet sat til standardværdien på 18 C. Denne 'Varme fra'-værdi kan ændres i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Når varmen er afbrudt på denne måde, stopper anlægspumpen og shuntventilen lukkes ned. Opvarmningen starter automatisk, når det er påkrævet igen. Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Udetemperatur Varme fra, ude 10 CTC EcoZenith i250

11 Generelle oplysninger 2. Tekniske data 2.1 slutning 400 V 3N~ Elektriske data Nominel udgangseffekt Supplerende opvarmning (indstillelig, 0,3 kw/trin) Max el-varmelegeme effekt på gruppe sikring 16 / 20 / 25 A IP-klasse CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L kw kw kw 9+6 (3) 9+6 (3) IPX1 Varmesystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vandvolumen varmebeholder (V) Varmebeholderens maks. driftstryk (PS) Maks. temperatur. varmemagasin (TS) Trykfald for shuntventil. varme l 223 bar 2,5 C 110 Se principskitse for trykfald i afsnittet Rørinstallation Varmt brugsvandssystem Varmt brugsvandssspiral (V) Maks. driftstryk, varmt brugsvandssspiral (PS) Maks. temperatur, varmt brugsvandssspiral (TS) CTC EcoZenith i250 H l 5,7 bar 10 C 110 CTC EcoZenith i250 L Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vægt Bredde x Højde x Dybde Minimum lofthøjde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250 11

12 Generelle oplysninger 2.2 slutning 230 V 1N~ Elektriske data Nominel udgangseffekt Supplerende opvarmning (indstillelig: 3, 5, 7, 9, 12) Max el-varmelegeme effekt på gruppe sikring 16 / 20 / 25 A IP-klasse CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L kw 12,04 12,04 kw 0-12 kw IPX1 Varmesystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vandvolumen varmebeholder (V) Varmebeholderens maks. driftstryk (PS) Maks. temperatur. varmemagasin (TS) Trykfald for shuntventil. varme l 223 bar 2,5 C 110 Se principskitse for trykfald i afsnittet Rørinstallation Varmt brugsvandssystem Varmt brugsvandssspiral (V) Maks. driftstryk, varmt brugsvandssspiral (PS) Maks. temperatur, varmt brugsvandssspiral (TS) CTC EcoZenith i250 H l 5,7 bar 10 C 110 CTC EcoZenith i250 L Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vægt Bredde x Højde x Dybde Minimum lofthøjde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250

13 Generelle oplysninger 3. Mål / / Udluftning 2. slutning afgangsrør 3/4" klemring 3. slutning koldt vand Ø22 4. Varmt vand Ø22 5. Radiator fremløb 22 mm klemring 6. Radiator returløb Ø22 ekspansionstilslutning 7. varmepumpe Ø28 (højre, venstre og bagside) 8. varmepumpe Ø28 (højre, venstre og bagside) 9. Løftebøsning 3/4" Rp 10. slutning af eksterne systemer (tilslutningsrør) CTC EcoZenith i250 13

14 Generelle oplysninger 4. Konstruktionen af CTC EcoZenith i250 Nedenstående billede viser den grundlæggende konstruktion af EcoZenith i250. Hvis der tilsluttes en varmepumpe, optages energien fra luften eller jordvarmen af kølesystemet. Kompressoren hæver derefter temperaturen til et anvendeligt niveau. Derefter afgives energien til varmesystemet og varmt brugsvand. De indbyggede el-patroner hjælper, når der kræves yderligere varme, eller når der ikke er tilsluttet en varmepumpe. slutninger til koldt vand Her tilsluttes husets koldtvandsforsyning. Det kolde vand ledes ned til og opvarmes i den nederste del af spiralen. Bivalent shuntventil Den automatiserede shuntventil sikrer, at der konstant leveres en jævn varme til varmesystemet. Øverste del I spiralens øverste del opvarmes det varme vand derefter til den ønskede temperatur. Spiralribberør til varmt brugsvand EcoZenith i250 er udstyret med en veldimensioneret ribbet varmespiral af kobber. Eftersom det varme vand ikke opbevares, er der ingen risiko for legionellabakterier. Øverste el-patron Indbygget øverste el-patron. Når el-patronen er koblet til en varmepumpe, fungerer den som en supplerende varmekilde. Nederste el-patron Indbygget nederste el-patron. Anvendes ikke ved normal drift, når varmepumpen er tilsluttet. slutning til afløb/ ekspansionsbeholder To tilslutninger i den nederste del af produktet, hvor vand fra kedlen og varmesystemet kan aftappes, og hvor der kan tilsluttes en ekspansionsbeholder. Isolering ns beholder er isoleret med formstøbt polyuretanskum for at få et minimalt varmetab. Nederste del I spiralens nederste del forvarmes det varme brugsvand af det af varmepumpen opvarmede vand. Den største del af spiralen ligger i denne del. Afspærringsventil Det opvarmede vand fra varmepumpen opvarmer enten den øverste eller den nederste del af beholderen. Varmekredsløbspumpe Ladepumpen med indstillelig hastighed transporterer det kolde vand fra kedlen til varmepumpen, hvor energien fra luften eller jorden optages og overføres til kedlen. 14 CTC EcoZenith i250

15 Generelle oplysninger 5. Parameterliste Varmesystem Fabriksindstilling Bruger (indstillet) værdi Maks. fremløb C 55 Min. fremløb ºC Varme fra, ude C 18 Varme fra, tid 120 Kurvehældning C 50 Kurvejustering C 0 Rumtemp. sænkes -2 Freml. sænkes -3 Kompressor Spærret Brinepumpe til, 10 dage 0 Tarif VP Minimum driftstid 6 El-patroner Fabriksindstilling Bruger (indstillet) værdi Elkedel ºC 50 Elkedel spids ºC 57 Elkedel XVBV C 60 Elkedel maks. kw 5,5 Elkedel lav ºC 55 Elkedel lav kw 6,0 Forsinkelse shunt 180 Hovedsikring A 20 Forsyningsspænding 3x400 V Tarif EL Øverste beholder Fabriksindstilling Bruger (indstillet) værdi Stop temp. VP ºC 57 Start/stopdiff ºC 7 Maks. tid øverste beholder 20 Maks. tid nederste beholder 40 CTC EcoZenith i250 15

16 Generelle oplysninger Rumtemperaturindstillinger Rumtemp. 6. Styresystem CTC EcoZenith i250 har et avanceret, men ukompliceret styresystem med en berøringsskærm, hvorpå alle indstillingerne angives direkte. Varmesystem 1 Varmesystem 2 (50) Menuen Normalvisningsmenu Start CTC EcoZenith Mandag 09:35 Natsænkning EcoZenith styresystemet: overvåger alle funktioner vedrørende Valg af VBV komfort systembeholderen, varmepumpen og Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret varmesystemet. Varmt brugsvand tillader individuelle indstillinger. viser de ønskede værdier, såsom temperaturer, driftstider, energiforbrug og fejlmeddelelser. Midlertidig ekstra varmt brugsvand 22,2 ºC 21,2 ºC 0.0 time 58 ºC -5 ºC Temperatur gør indstilling af værdier og fejlsøgning lettere på en Normal Definer køling enkel og velstruktureret måde. Rumtemperaturindstillinger Køling Nej Fabriksindstillede værdier Fælles Rumtemp. opvarmning/køling Nej CTC EcoZenith i250 leveres med fabriksindstillede Ugeskema Kondenssikret system Nej værdier, som passer til et standardhus med et standardradiatorsystem. CTC EcoZenith i250 justerer automatisk vandtemperaturen til fremløbets aktuelle opvarmningsbehov. Dette overvåges af styresystemet, Varmesystem Rum temperatur 1 frikøl 25 Varmesystemdata Varmesystem 2 (50) Driftinfo. System som hele tiden sikrer, at der opnås optimal funktion og økonomi. Disse værdier kan let ændres, når det er nødvendigt. Bed installatøren om hjælp til at fastsætte Definer SMS Natsænkning de korrekte værdier. Aktivér GSM? Signalstyrke Ja Ved levering er CTC EcoZenith i250 klar til at blive Valg Telefon af VBV nummer komfort Telefon nummer tilsluttet til en CTC varmepumpe, en CTC EcoAir Hardware Varmt Version brugsvand 1 1 udendørs luft til vand-varmepumpe eller en CTC Software: Version 1 5 EcoPart jordvarmepumpe. Midlertidig ekstra Skærmen viser driftsinformation, varmt brugsvand 0.0 når CTC time EcoAir Det vil sige, at styresystemet allerede har alle varmepumpen er tilsluttet. Menu for avancerede indstillinger Temperatur betjeningsknapper til varmepumpen. Når varmepumpen Normal Avanceret tilsluttes, indstilles EcoZenith automatisk til varmepumpedrift. Når dette er gjort, vises menuerne til varmepumpen. Ved levering er kompressoren spærret og skal indstilles til tilladt. Dette gøres i menuen Driftinfo. System Ugeskema Avanceret/Indstillinger/. Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Menustruktur Produktets menuer er beskrevet på de følgende sider. Først er der en oversigt og derefter en detaljeret beskrivelse af de enkelte menuer. Varmesystemdata Programversion Driftinfo. System display: Programversion VP-modul: Skærmen viser driftsinformation, når CTC EcoPart varmepumpen er tilsluttet. Menu for avancerede indstillinger Avanceret 16 CTC EcoZenith i250

17 CTC EcoZenith Mandag 09:35 7. Menuoversigt Normalvisningsmenu Menuen Start CTC EcoZenith Mandag 09:35 Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumtemperaturindstillinger Rumtemp. Varmesystem 1 Varmesystem 2 (50) Midlertidig ekstra varmt brugsvand Temperatur Normal Valg af VBV komfort Natsænkning Varmt brugsvand Ugeskema 0.0 time Generelle oplysninger Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Rumtemp. 1 Varmt 2 brugsvand Driftinfo Avanceret 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 22,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 122,2 ºC ,2 ºC 58 ºC -5 ºC 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumtemperaturindstillinger Natsænkning varmesystem Rumtemperaturindstillinger 1 Rumtemperaturindstillinger 2 Rumtemp. Ugeskema Dag for dag Mandag Rumtemperaturindstillinger Rumtemp. Rumtemp. Tirsdag Onsdag Varmesystem Rumtemp. 1 Torsdag Varmesystem 1 Fredag Varmesystem 1 Lørdag Varmesystem 21 Søndag (50) Varmesystem 2 (50) Varmesystem (50) 2 Varmesystem (50) 2 1 Natsænkning 2 Natsænkning Natsænkning Weekly program Blok Sænk Natsænkning Søndag 22:00 Højde Fredag 14:00 Valg af VBV komfort Sænk :00 Valg af af VBV komfort Højde :00 Valg af Varmt VBV komfort brugsvand Valg af Varmt VBV komfort brugsvand Varmt brugsvand Midlertidig 1ekstra 2 varmt Varmt brugsvand brugsvand Midlertidig ekstra Midlertidig varmt brugsvand ekstra varmt Temperatur Midlertidig brugsvand ekstra Temperatur Normal varmt brugsvand Temperatur Normal Normal Temperatur periode Normal Natsænkning Varmesystem 0.0 time 0.0 time 0.0 time 0.0 time Ugeskema 3 dage Ugeskema Ugeskema Ugeskema Varmesystemdata Varmesystemdata Varmesystemdata Driftinfo. System Varmesystemdata Driftinfo. System Ugeskema varmt brugsvand Driftinfo. System Driftinfo. System Ugeskema Dag for dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Varmesystemdata Driftinfo. System Menu for avancerede indstillinger Avanceret Driftinfo EcoZenith Menu for avancerede indstillinger Menu for avancerede Status indstillinger VP øverste beholder Menu Avanceret for avancerede Beholder indstillinger øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) Menu Avanceret for med avancerede indstillinger Fremløb C 42 (43) Historisk driftinfo. indstillinger Avanceret Returløb C 34 Avanceret Radiatorpumpe Shunt Åben Tid & Sprog Shuntforsinkelse Indstillinger Definere system 180 ServiceVarmesystem 2 Eleffekt kw Tid & Sprog El-faser Indstillinger L1/L2/L3 Definere system Service 0.0 Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Programversion display: Programversion VP-modul: Programversion display: T ºC Programversion 60 display: VP-modul: Programversion Programversion VP-modul: display: Programversion 40VP-modul: Driftinfo. Varmesystem CTC EcoZenith i250 Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 17

18 Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Generelle oplysninger Fredag Lørdag Søndag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Natsænkning Varmesystem Rumtemperaturindstillinger Normalvisningsmenu Rumtemp. CTC EcoZenith Mandag 09:35 Varmesystem 1 rmalvisningsmenu TC EcoZenith Mandag 09:35 Varmesystem 2 (50) Rumtemp. 1 Varmt brugsvand 2 Driftinfo Avanceret Normalvisningsmenu CTC EcoZenith Mandag 09:35 Natsænkning 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret 1 2 Valg af VBV komfort Rumtemp. Varmt brugsvand Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret 22,2 Rumtemperaturindstillinger ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Midlertidig ekstra varmt brugsvand 0.0 time 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Temperatur mtemperaturindstillinger Varmesystem 1 Normal Rumtemp. Varmesystem 2 (50) Rumtemperaturindstillinger armesystem 1 Rumtemp. Varmesystem 1 armesystem 2 (50) Varmesystemdata Varmesystem Driftinfo. 2 System (50) Valg af VBV komfort Natsænkning 18 CTC EcoZenith i250 Ugeskema Natsænkning 0.0 time lg af VBV komfort Temperatur Normal Valg af VBV komfort Varmt brugsvand Varmt brugsvand idlertidig ekstra rmt brugsvand il mperatur ormal rmesystemdata Rumtemp. Midlertidig ekstra varmt brugsvand Midlertidig ekstra 0.0 time Ugeskema varmt brugsvand 0.0 time Menu for avancerede indstillinger Temperatur Normal Avanceret Varmesystemdata Driftinfo. System Natsænkning Varmt brugsvand Driftinfo. System Ugeskema Ugeskema Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Varmesystemdata Programversion display: Programversion Driftinfo. System VP-modul: Menu for avancerede indstillinger Avanceret Weekly program Blok Sænk Søndag 22:00 Højde Fredag 14:00 Sænk :00 Højde :00 Natsænkning varmesystem Ugeskema Dag for dag Mandag Natsænkning Tirsdag varmesystem Onsdag Ugeskema Torsdag Dag 06 for - -- dag Mandag Fredag Tirsdag Lørdag periode 3 dage Onsdag Søndag Natsænkning varmesystem Torsdag Ugeskema Dag -- for - 21 dag Fredag Mandag Lørdag Tirsdag Natsænkning 10 - Varmesystem Søndag Onsdag Torsdag Weekly Fredag program Blok Sænk Lørdag Søndag : Højde Natsænkning Søndag Fredag 14:00 Varmesystem Sænk :00 Højde Ugeskema varmt 00:00 brugsvand Weekly program Ugeskema Blok Dag for dag Sænk Mandag Natsænkning Søndag Varmesystem 22: Højde Tirsdag Fredag 14: Sænk Onsdag :00 Weekly Torsdag program Blok Højde :00 Sænk Søndag : Fredag Højde Fredag : Sænk Lørdag : Højde Søndag : periode 3 dage T ºC Driftinfo EcoZenith Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) periode Beholder nederste C 3 dage 42 (45) Fremløb C 42 (43) Historisk driftinfo. Returløb periode C 3 dage 34 Radiatorpumpe Ugeskema varmt brugsvand Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 Ugeskema Dag for dag Varmesystem 2 Eleffekt kw Mandag El-faser L1/L2/L Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Driftinfo. Varmesystem Ugeskema Lørdag varmt brugsvand T ºC Søndag 60 Ugeskema varmt brugsvand Ugeskema Dag for dag Mandag Ugeskema 40 Dag for dag Tirsdag Mandag Tirsdag Onsdag Driftinfo EcoZenith Onsdag Torsdag 0 Torsdag Fredag Status VP øverste beholder -20 Fredag Lørdag Beholder øverste C 49 (60) Lørdag Beholder nederste C (45) Søndag Søndag Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Fremløb C (43) Historisk driftinfo. Returløb C 34 Radiatorpumpe Shunt Åben Shuntforsinkelse Driftinfo EcoZenith 180 Driftinfo EcoZenith Varmesystem 2 Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Status VP øverste beholder Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Beholder øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) Beholder nederste Fremløb C C 42 (45) 42 (43) Historisk driftinfo. Fremløb C Driftinfo. Varmesystem Returløb C 42 (43) Historisk driftinfo. 34 Returløb T ºC C Radiatorpumpe Radiatorpumpe Shunt Åben Shunt Shuntforsinkelse Åben Varmesystem 2 Shuntforsinkelse Eleffekt kw Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Varmesystem El-faser L1/L2/L Driftinfo. Varmesystem Driftinfo. Varmesystem T ºC Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 60

19 Natsænkning Varmesystem Ugeskema Dag for dag Temperatur Mandag Normal Weekly Tirsdagprogram Blok Sænk Onsdag Søndag : Højde Torsdag Fredag : Sænk Fredag : Højde Lørdag Ugeskema : Søndag Varmesystemdata Driftinfo. Driftinfo SystemEcoZenith Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) periode 3 dage Fremløb C 42 (43) Returløb C 34 Radiatorpumpe Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Menu for avancerede Driftinfo. Ugeskema indstillinger Varmesystem varmt brugsvand T ºC Avanceret 60 Ugeskema Dag for dag Mandag Tirsdag Onsdag 20 Torsdag Test tsænkning varmesystem Tid & Fredag 0 Sprog Indstillinger Definere system Service Lørdag mpr. a Dag for dag Søndag inep./ventilator dep Programversion display: el afrimning Programversion 21 VP-modul: ressorvarmer Driftinfo Historisk EcoZenith driftinfo. abel kondensbakke abel eksternt Status - 23 VP øverste beholder ventil (Y11) Beholder - Total 23 drifttid øverste h: C (60) Beholder Højeste fremløb nederste ºC: C 42 (45) 51 Fremløb kwh C 42 (43) 16 Returløb C 34 tsænkning Varmesystem Radiatorpumpe Kompressor: Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 rogram Blok Eleffekt Drift/24 kw h:m :00 Test ventilersøndag 22:00 El-faser L1/L2/L Fredag 14: :00 ventil Ned :00 Driftinfo. Varmesystem kompressor rie iode Test el-patroner ron L1A ron L1B ron L2A ron L2B ron L3A ron L3b ron A13 a eskema varmt brugsvand Alarmlog Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 T ºC 60 Kompressor Ladepumpe 47% 40 Brinepumpe VP 20 ind/ud C 35.5 / 42.3 Historisk driftinfo. Varmesystem 2 Historisk driftinfo. Varmesystem 2 0 El-fase L dage Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Avanceret Tid 21:34 Dato Dag for dag Avanceret Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Generelle oplysninger T ºC Driftinfo EcoZenith Driftinfo. kompressor Kompressor Ladepumpe 47% Brinepumpe Svenska Nederlands English VP ind/ud C / El-fase Suomi L1 nçaise 4.0 Dansk Indstillinger Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Avanceret Beholder nederste C Varmesystem 42 (45) 1 Fremløb C 42 (43) Historisk driftinfo. Varmesystem 2 Returløb C Tid 34 21:34 Radiatorpumpe Elpatron Shunt Åben Shuntforsinkelse Dato Øverste beholder Fjernstyrning Varmesystem NS 2 Eleffekt kw Kommunikation El-faser L1/L2/L Gemme mine indstillinger Hente mine indstillinger Hente fabriksindstillinger Driftinfo. Varmesystem Historisk driftinfo. Definere system Avanceret Varmesystem 1 Varmesystem Svenska Nederlands English Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Total drifttid h: Suomi nçaise Dansk Højeste fremløb ºC: 51 Service kwh 16 Indstillinger Kompressor: Funktiontest Alarmlog Varmesystem 1 Drift/24 h:m 00:00 Fabriksindst kodet Varmesystem Hurtigstart kompressor. 2 Opdatere program, USB Elpatron Skriv log til USB Øverste beholder Fjernstyrning Kontrollere strømfølere Driftinfo. kompressor Kommunikation Geninstallation Gemme mine indstillinger Kompressor Hente mine indstillinger Ladepumpe Driftinfo. Varmesystem 47% 2 Hente fabriksindstillinger T Brinepumpe ºC VP 60 ind/ud C 35.5 / El-fase L Avanceret Tid 21:34 Dato Avanceret Definere system Varmesystem 1 Varmesystem Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Service Funktiontest Alarmlog Fabriksindst kodet Hurtigstart kompressor. Opdatere program, USB Skriv log til USB Kontrollere strømfølere Geninstallation Svenska Nederlands English Deutsch Suomi nçaise Dansk Norsk CTC EcoZenith i250 NS 19

20 Natsænkning Generelle Varmesystem oplysninger Weekly program Blok Sænk Søndag 22:00 Højde Fredag 14:00 Sænk :00 Højde :00 Radiatorpumpe Shunt Åben Driftinfo. kompressor Shuntforsinkelse 180 Eleffekt kw Kompressor El-faser L1/L2/L Ladepumpe 47% Brinepumpe VP ind/ud C 35.5 / 42.3 Driftinfo. Varmesystem T ºC El-fase L Varmesystem 2 2 periode Menu med for avancerede indstillinger indstillinger Avanceret 3 dage Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Avanceret Tid 16 21: Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Dato Ugeskema varmt brugsvand Programversion display: Programversion VP-modul: Avanceret Ugeskema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag Svenska Nederlands English Deutsch Suomi nçaise Dansk Norsk Driftinfo EcoZenith Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) Fremløb C 42 (43) Returløb C 34 Radiatorpumpe Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Historisk driftinfo. Varmesystem 2 Indstillinger Varmesystem 1 Varmesystem 2 Elpatron Øverste beholder Fjernstyrning Kommunikation Gemme mine indstillinger Hente mine indstillinger Hente fabriksindstillinger Definere system NS T ºC 60 Driftinfo. Varmesystem Varmesystem 1 Varmesystem Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Service Funktiontest Alarmlog Fabriksindst kodet Hurtigstart kompressor. Opdatere program, USB Skriv log til USB Kontrollere strømfølere Geninstallation 20 CTC EcoZenith i250

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0520-1 511260 SMO 10 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MO DK 0520-1 511260 R MONTERING- OG BRGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip... 3 ystemprincip... 3 Frontpanel

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere