Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i /08/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 162 503 34-1 14/08/2013"

Transkript

1 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i /08/2013

2

3 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i /08/2013

4 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Tjekliste 6 Husk! 7 Sikkerhedsforskrifter 7 1. Husets varmeinstallation 8 2. Tekniske data slutning 400 V 3N~ slutning 230 V 1N~ Mål Konstruktionen af CTC EcoZenith i Parameterliste Styresystem Menuoversigt Detaljeret beskrivelse af menuerne Menuen Start Beskrivelse af ikoner Rumtemp Indstilling af en rumtemperatur uden en rumføler_ Fejl på Udeføler/Rumføler Natsænkningstemperatur Varmt brugsvand (VBV) Ugeskema varmt brugsvand Driftinfo Driftsinfo CTC EcoZenith i Historisk driftinfo Driftsinfo varmepumpe Driftinfo. Varmesystem Avanceret Tid & sprog Indstillinger Varmesystem 1 (eller 2) El-patron Øverste beholder Fjernstyring Kommunikation Gemme mine indstillinger Hente mine indstillinger Hente fabriksindstillinger Definere system Def varmesystem 1 eller Def Definer SMS Definer køling Service Drift og vedligeholdelse Fejlfinding/afhjælpning Informationstekster Alarmtekster 48 Installation 11. Installation Transport Udpakning Rørinstallation Påfyldning Trykfald i shuntventil Pumpekurve for ladepumpe Principskitse slutning til varmepumpe Rørtilslutning til CTC EcoAir Rørtilslutning til CTC EcoPart Eksterne systemer (solvarme, poolopvarmning) El-installation El-installation 400 V 3N~ El-installation 230 V 1N~ Elektrisk tilslutning til varmepumpe Kommunikation Strømforsyning til varmepumpe 400 V 3N~ Strømforsyning til varmepumpe 230 V 1N~ slutning af de stik, der skal bruges til varmepumpen Lavspændingsbeskyttelse Fjernstyret temperatursænkning slutning af strømfølere Klemrækker Indstillinger foretaget af el-installatøren Installering af en reservestrømforsyning Ledningsdiagram 3x400 V Ledningsdiagram 1x230 V Komponentliste, ledningsdiagram Modstandsværdier for følere Første start 74 Overensstemmelseserklæring 76 4 CTC EcoZenith i250

5 Generelle oplysninger Generelle oplysninger lykke med købet af dit nye produkt! Du har lige købt en CTC EcoZenith i250, som vi håber, at du vil blive meget glad for. På de følgende sider kan du læse om, hvordan du betjener og vedligeholder kedlen. Et kapitel henvender sig til dig som bruger og et andet til din installatør. Gem denne vejledning med installations- og vedligeholdelsesanvisninger. Hvis din CTC EcoZenith i250 vedligeholdes korrekt, vil du have glæde af den i mange år. Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behøver. Den komplette systembeholder CTC EcoZenith i250 er en komplet systembeholder, der opfylder husets behov for opvarmning og varmt brugsvand. Den har en indbygget el-patron, som giver i alt 15 kw, og er udstyret med en motoriseret shuntventil, som sikrer, at varmesystemet forsynes med korrekte og ensartede temperaturer. CTC EcoZenith i250 har en indbygget cirkulationspumpe, som tilsluttes til en varmepumpe. CTC EcoZenith i250 er konstrueret til at fungere med CTC EcoAir 400 udendørs luft til vand-varmepumpe eller CTC EcoPart 400 jordvarmepumpe. Alle betjeningsknapper til varmepumpen og ladepumpen er indbygget i CTC EcoZenith i250. Med denne ekstra egenskab får du et meget miljøvenligt og energibesparende varmesystem. For yderligere oplysninger henvises til det separate afsnit i denne vejledning. CTC EcoZenith i250 har et styresystem, som: overvåger alle funktioner vedrørende systembeholderen, varmepumpen og varmesystemet. tillader individuelle indstillinger. viser de ønskede værdier, såsom temperaturer, driftstider, energiforbrug og fejlmeddelelser. gør indstilling af værdier og fejlsøgning lettere på en enkel og velstruktureret måde. Den indbyggede kobberspiral giver rigelige mængder af varmt brugsvand. CTC EcoZenith i250 har også en sommertidsfunktion, kældervarmefunktion og en gulvvarmespærring, som maksimerer den temperatur, der føres ud i gulvslangerne. Med den indbyggede natsænkningsfunktion kan du indstille og ændre temperaturen i huset om dagen, fra den ene dag til den anden. Lettilgængelige elkomponenter og effektive fejlfindingsfunktioner i styreprogrammet gør CTC EcoZenith i250 let at servicere. Den leveres som standard med en rumføler, der er udstyret med en lysdiode, som blinker, hvis der er en fejltilstand. Hvis du ønsker at supplere CTC EcoZenith i250 med anden opvarmning, kan det let gøres takket være to unikke tilslutninger. Vi har valgt at kalde denne valgmulighed Energyflex. Med Energyflex kan du eksempelvis: opvarme dit varmesystem med solenergi. tilføre varme fra en ovn med vandkappe. tilslutte en pool-varmeveksler til opvarmning af en swimmingpool. CTC EcoZenith i250 5

6 Generelle oplysninger Tjekliste Tjeklisten skal udfyldes af installatøren. Hvis der skal udføres service, kan disse oplysninger blive nødvendige. Installationen skal altid foretages i henhold til installations- og vedligeholdelsesanvisningerne. Installationen skal altid udføres på en professionel måde. Efter installationen skal enheden gennemgås, funktionerne skal kontrolleres, og kunden skal informeres herom. Punkterne nedenfor skal gennemgås og afkrydses. Rørinstallation CTC EcoZenith i250 er fyldt, placeret og justeret på den rigtige måde i henhold til instruktionerne. CTC EcoZenith i250 er placeret således, at den kan serviceres. Radiatorpumpens kapacitet svarer til det ønskede flow. Radiatorventiler og andre relevante ventiler er åbne. Tæthedsprøve. Systemet er udluftet og sat under tryk. Funktionstest af sikkerhedsventil. Afløbsrøret er koblet til gulvafløbet. El-installation Strømafbryder Korrekt fast ledningsføring Fornødne følere til det anvendte system Udeføler Rumføler (ekstraudstyr) behør Oplysninger til kunden (tilpasset til den aktuelle installation) Opstart med kunde/installatør. Menuer/betjeningsknapper på det valgte system Installations- og vedligeholdelsesvejledning udleveret til kunden Kontrol og påfyldning af varmesystem retningsinformation, varmekurve Alarminformation Shuntventil Funktionstest af sikkerhedsventil. Garanti og forsikring. Oplysninger om procedurer i forbindelse med fejlmelding Dato/kunde Dato/installatør 6 CTC EcoZenith i250

7 Generelle oplysninger Husk! Kontrollér specielt følgende punkter i forbindelse med levering og installation: Produktet skal transporteres og opbevares opretstående. Ved flytning af produktet kan det for en kort tid lægges ned med fronten opad. Fjern emballagen, og kontrollér inden installation, at produktet ikke er blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren. Anbring produktet på et fast underlag, helst et betonfundament. Hvis produktet skal stå på en blød måtte, skal der placeres underlagsplader under de justerbare fødder. Husk, at fripladsen foran produktet skal være mindst 1 meter, så der kan udføres service. Produktet må heller ikke sænkes under gulvniveau. Sikkerhedsforskrifter Nedenstående sikkerhedsanvisninger skal følges ved håndtering, installation og drift af produktet: Sluk for sikkerhedsafbryderen, inden der udføres arbejde på produktet. Produktet må ikke spules med vand. Ved håndtering af produktet med løfteøje eller lignende udstyr skal det kontrolleres, at hejseudstyr, øjebolte osv. ikke er beskadigede. Gå aldrig ind under det ophejsede produkt. Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, hætter eller andet. Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift. Arbejde på produktets elsystem skal udføres af en autoriseret elektriker. Kontrol af sikkerhedsventil: Sikkerhedsventilen til kedlen/systemet og det varme brugsvand (VBV) skal kontrolleres regelmæssigt. Se afsnittet om Drift og vedligeholdelse.! Hvis disse anvisninger ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse af systemet, er Enertechs forpligtelser i henhold til de gældende garantibestemmelser ikke bindende. CTC EcoZenith i250 7

8 Generelle oplysninger 1. Husets Husets varmeinstallationer Husets varmekurve Varmekurven er en central del af produktets styringssystem, Det er varmekurven, der er bestemmende for kravet til den kompenserede fremløbstemperatur, afhængigt af udetemperaturen. Det er vigtigt, at varmekurven bliver justeret rigtigt, så man får så optimal en funktion og økonomi som muligt. I nogle huse kan behovet være 30 C på radiatorerne, når der er 0 C ude, mens det i andre huse er 40 C. Forskellen mellem de forskellige huse afhænger af radiatorernes størrelse, antallet af radiatorer og hvor velisoleret huset er.!indstillet kurve prioriteres altid. Rumføleren kan kun øge eller sænke den kompenserede fremløbstemperatur ud over indstillet varmekurve til en vis grad. Ved drift uden rumføler bestemmer den valgte varmekurve flowtemperaturen, der sendes ud i radiatorerne, udelukkende ud fra udetemperaturen. Justering af standardværdier for varmekurven Brugeren bestemmer selv varmekurven for huset ved at indstille to værdier I produktets styresystem. Dette gøres ved at vælge Kurvehældning eller Justering i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Bed installatøren om hjælp til at indstille disse værdier. Det er ekstremt vigtigt at indstille varmekurven, og i nogle tilfælde kan denne proces desværre tage adskillige uger. Den bedste måde at gøre dette på er at vælge drift uden rumføler, når systemet første gang startes op. Systemet arbejder så kun efter den målte udetemperatur og husets varmekurve. I tilpasningsperioden er det vigtigt, at: natsænkningsfunktionen ikke er valgt til. alle termostatventiler på radiatorerne er fuldt åbne. udetemperaturen ikke er højere end +5 C. (Hvis udetemperaturen er højere ved installationen, anvendes fabriksindstillet kurve, indtil udetemperaturen falder til et passende niveau.) varme/radiatorsystemet fungerer og er korrekt indstillet mellem de forskellige systemer. Egnede standardværdier Ved opstart af installationen kan man sjældent lave en præcis indstilling af varmekurven med det samme. I det tilfælde kan nedenstående værdier være et godt udgangspunkt. Anlæg/radiatorer med lille varmeydelse kræver en højere fremløbstemperatur. Man kan justere hældningen (varmekurvens hældning) i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Anbefalede værdier: Kun gulvvarme Hældning 35 Lavtemperatursystem (velisolerede huse) Hældning 40 Normaltemperatursystem (fabriksindstilling) Hældning 50 Højtemperatursystem (ældre huse, små radiatorer, dårligt isoleret) Hældning 60 8 CTC EcoZenith i250

9 Generelle oplysninger Indstilling af varmekurven Den nedenfor beskrevne metode kan anvendes til at indstille varmekurven korrekt. Justering, hvis det er for koldt indenfor Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader: Forøg hældningen med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Hvis udetemperaturen er højere end 0 grader: Forøg Justeringsværdien med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Justering, hvis det er for varmt indenfor Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader: Reducér hældningen med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering. Hvis udetemperaturen er højere end 0 grader: Reducér Justeringsværdien med et par grader. Vent 24 timer for at se, om der kræves yderligere justering.! Hvis de fastsatte værdier er for lave, kan det betyde, at den ønskede rumtemperatur ikke opnås. Du må da justere varmekurven, efter behov, ved at følge metoden vist ovenfor. Når grundværdien er nogenlunde rigtigt indstillet, kan kurven finjusteres direkte under Rumtemperatur i hovedmenuen. Beskrivelse af hældning og justering Hældning 50: Den fastsatte værdi er den udgående temperatur på vandet, der sendes ud i varmesystemet ved en udetemperatur på -15 C, f.eks 50 C. En lavere værdi vælges, når et varme/radiatorsystem har stor ydelse (et lavtemperatursystem). Gulvvarmesystemer kræver lave temperaturer. Man bør derfor vælge en lav værdi. Værdien skal øges for højtemperatursystemer for at opnå en tilstrækkeligt høj indendørstemperatur. Indstilling 0: Indstillingen betyder, at flowtemperaturen kan øges eller sænkes ved en specifik udetemperatur. Indstilling 0 betyder 50 C i fremløbstemperatur, når udetemperaturen er -15 C. Indstilling -5 betyder 45 C i fremløbstemperatur, når udetemperaturen er -15 C. For eksempel: Hældning 50 betyder, at temperaturen på vandet, der sendes ud i radiatorerne, vil være 50 C, når udetemperaturen er 15 C (hvis indstillingen er sat til 0). Hvis indstillingen er sat til +5, vil temperaturen i stedet være 55 C. Kurven øges med 5 C ved alle temperaturer, dvs. at den er parallelforskudt med 5 C. CTC EcoZenith i250 9

10 Generelle oplysninger Eksempler på varmekurver Det kan ses i nedenstående diagram, hvordan varmekurven ændres ved forskellige indstillinger af Kurvehældning och Kurvejustering. Hældningen på kurven viser de temperaturer, som radiatorerne kræver ved forskellige udetemperaturer. Primær fremløbstemperatur Kurvehældning Den indstillede hældningsværdi er den primære fremløbstemperatur, når udetemperaturen er 15 C. Kurvejustering Kurven kan parallelforskydes (justeres) med det ønskede antal grader for at tilpasse sig forskellige systemer/huse. Hældning 50 C Indstilling +5 C Hældning 50 C Indstilling 0 C Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Varme fra, ude Et eksempel Hældning 60 C Indstilling 0 C I dette eksempel er den maksimale udgående primære fremløbstemperatur indstillet til 55 C. Den mindste tilladte primære fremløbstemperatur er 27 C (f.eks. kældervarme om sommeren eller gulvvarme på et badeværelse). Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Varme fra, ude Sommertidfunktion Alle huse har interne varmekilder (lamper, ovn, kropsvarme osv.), som betyder, at varmen kan slukkes, selv om udetemperaturen er lavere end den ønskede rumtemperatur. Jo bedre isoleret huset er, jo tidligere kan varme fra varmepumpen afbrydes. Eksemplet viser produktet sat til standardværdien på 18 C. Denne 'Varme fra'-værdi kan ændres i menuen Avanceret/Indstillinger/Varme/radiatorsystem. Når varmen er afbrudt på denne måde, stopper anlægspumpen og shuntventilen lukkes ned. Opvarmningen starter automatisk, når det er påkrævet igen. Primær fremløbstemperatur Udetemperatur Udetemperatur Varme fra, ude 10 CTC EcoZenith i250

11 Generelle oplysninger 2. Tekniske data 2.1 slutning 400 V 3N~ Elektriske data Nominel udgangseffekt Supplerende opvarmning (indstillelig, 0,3 kw/trin) Max el-varmelegeme effekt på gruppe sikring 16 / 20 / 25 A IP-klasse CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L kw kw kw 9+6 (3) 9+6 (3) IPX1 Varmesystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vandvolumen varmebeholder (V) Varmebeholderens maks. driftstryk (PS) Maks. temperatur. varmemagasin (TS) Trykfald for shuntventil. varme l 223 bar 2,5 C 110 Se principskitse for trykfald i afsnittet Rørinstallation Varmt brugsvandssystem Varmt brugsvandssspiral (V) Maks. driftstryk, varmt brugsvandssspiral (PS) Maks. temperatur, varmt brugsvandssspiral (TS) CTC EcoZenith i250 H l 5,7 bar 10 C 110 CTC EcoZenith i250 L Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vægt Bredde x Højde x Dybde Minimum lofthøjde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250 11

12 Generelle oplysninger 2.2 slutning 230 V 1N~ Elektriske data Nominel udgangseffekt Supplerende opvarmning (indstillelig: 3, 5, 7, 9, 12) Max el-varmelegeme effekt på gruppe sikring 16 / 20 / 25 A IP-klasse CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L kw 12,04 12,04 kw 0-12 kw IPX1 Varmesystem CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vandvolumen varmebeholder (V) Varmebeholderens maks. driftstryk (PS) Maks. temperatur. varmemagasin (TS) Trykfald for shuntventil. varme l 223 bar 2,5 C 110 Se principskitse for trykfald i afsnittet Rørinstallation Varmt brugsvandssystem Varmt brugsvandssspiral (V) Maks. driftstryk, varmt brugsvandssspiral (PS) Maks. temperatur, varmt brugsvandssspiral (TS) CTC EcoZenith i250 H l 5,7 bar 10 C 110 CTC EcoZenith i250 L Øvrige data CTC EcoZenith i250 H CTC EcoZenith i250 L Vægt Bredde x Højde x Dybde Minimum lofthøjde kg mm 595x1904x x1654x672 mm CTC EcoZenith i250

13 Generelle oplysninger 3. Mål / / Udluftning 2. slutning afgangsrør 3/4" klemring 3. slutning koldt vand Ø22 4. Varmt vand Ø22 5. Radiator fremløb 22 mm klemring 6. Radiator returløb Ø22 ekspansionstilslutning 7. varmepumpe Ø28 (højre, venstre og bagside) 8. varmepumpe Ø28 (højre, venstre og bagside) 9. Løftebøsning 3/4" Rp 10. slutning af eksterne systemer (tilslutningsrør) CTC EcoZenith i250 13

14 Generelle oplysninger 4. Konstruktionen af CTC EcoZenith i250 Nedenstående billede viser den grundlæggende konstruktion af EcoZenith i250. Hvis der tilsluttes en varmepumpe, optages energien fra luften eller jordvarmen af kølesystemet. Kompressoren hæver derefter temperaturen til et anvendeligt niveau. Derefter afgives energien til varmesystemet og varmt brugsvand. De indbyggede el-patroner hjælper, når der kræves yderligere varme, eller når der ikke er tilsluttet en varmepumpe. slutninger til koldt vand Her tilsluttes husets koldtvandsforsyning. Det kolde vand ledes ned til og opvarmes i den nederste del af spiralen. Bivalent shuntventil Den automatiserede shuntventil sikrer, at der konstant leveres en jævn varme til varmesystemet. Øverste del I spiralens øverste del opvarmes det varme vand derefter til den ønskede temperatur. Spiralribberør til varmt brugsvand EcoZenith i250 er udstyret med en veldimensioneret ribbet varmespiral af kobber. Eftersom det varme vand ikke opbevares, er der ingen risiko for legionellabakterier. Øverste el-patron Indbygget øverste el-patron. Når el-patronen er koblet til en varmepumpe, fungerer den som en supplerende varmekilde. Nederste el-patron Indbygget nederste el-patron. Anvendes ikke ved normal drift, når varmepumpen er tilsluttet. slutning til afløb/ ekspansionsbeholder To tilslutninger i den nederste del af produktet, hvor vand fra kedlen og varmesystemet kan aftappes, og hvor der kan tilsluttes en ekspansionsbeholder. Isolering ns beholder er isoleret med formstøbt polyuretanskum for at få et minimalt varmetab. Nederste del I spiralens nederste del forvarmes det varme brugsvand af det af varmepumpen opvarmede vand. Den største del af spiralen ligger i denne del. Afspærringsventil Det opvarmede vand fra varmepumpen opvarmer enten den øverste eller den nederste del af beholderen. Varmekredsløbspumpe Ladepumpen med indstillelig hastighed transporterer det kolde vand fra kedlen til varmepumpen, hvor energien fra luften eller jorden optages og overføres til kedlen. 14 CTC EcoZenith i250

15 Generelle oplysninger 5. Parameterliste Varmesystem Fabriksindstilling Bruger (indstillet) værdi Maks. fremløb C 55 Min. fremløb ºC Varme fra, ude C 18 Varme fra, tid 120 Kurvehældning C 50 Kurvejustering C 0 Rumtemp. sænkes -2 Freml. sænkes -3 Kompressor Spærret Brinepumpe til, 10 dage 0 Tarif VP Minimum driftstid 6 El-patroner Fabriksindstilling Bruger (indstillet) værdi Elkedel ºC 50 Elkedel spids ºC 57 Elkedel XVBV C 60 Elkedel maks. kw 5,5 Elkedel lav ºC 55 Elkedel lav kw 6,0 Forsinkelse shunt 180 Hovedsikring A 20 Forsyningsspænding 3x400 V Tarif EL Øverste beholder Fabriksindstilling Bruger (indstillet) værdi Stop temp. VP ºC 57 Start/stopdiff ºC 7 Maks. tid øverste beholder 20 Maks. tid nederste beholder 40 CTC EcoZenith i250 15

16 Generelle oplysninger Rumtemperaturindstillinger Rumtemp. 6. Styresystem CTC EcoZenith i250 har et avanceret, men ukompliceret styresystem med en berøringsskærm, hvorpå alle indstillingerne angives direkte. Varmesystem 1 Varmesystem 2 (50) Menuen Normalvisningsmenu Start CTC EcoZenith Mandag 09:35 Natsænkning EcoZenith styresystemet: overvåger alle funktioner vedrørende Valg af VBV komfort systembeholderen, varmepumpen og Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret varmesystemet. Varmt brugsvand tillader individuelle indstillinger. viser de ønskede værdier, såsom temperaturer, driftstider, energiforbrug og fejlmeddelelser. Midlertidig ekstra varmt brugsvand 22,2 ºC 21,2 ºC 0.0 time 58 ºC -5 ºC Temperatur gør indstilling af værdier og fejlsøgning lettere på en Normal Definer køling enkel og velstruktureret måde. Rumtemperaturindstillinger Køling Nej Fabriksindstillede værdier Fælles Rumtemp. opvarmning/køling Nej CTC EcoZenith i250 leveres med fabriksindstillede Ugeskema Kondenssikret system Nej værdier, som passer til et standardhus med et standardradiatorsystem. CTC EcoZenith i250 justerer automatisk vandtemperaturen til fremløbets aktuelle opvarmningsbehov. Dette overvåges af styresystemet, Varmesystem Rum temperatur 1 frikøl 25 Varmesystemdata Varmesystem 2 (50) Driftinfo. System som hele tiden sikrer, at der opnås optimal funktion og økonomi. Disse værdier kan let ændres, når det er nødvendigt. Bed installatøren om hjælp til at fastsætte Definer SMS Natsænkning de korrekte værdier. Aktivér GSM? Signalstyrke Ja Ved levering er CTC EcoZenith i250 klar til at blive Valg Telefon af VBV nummer komfort Telefon nummer tilsluttet til en CTC varmepumpe, en CTC EcoAir Hardware Varmt Version brugsvand 1 1 udendørs luft til vand-varmepumpe eller en CTC Software: Version 1 5 EcoPart jordvarmepumpe. Midlertidig ekstra Skærmen viser driftsinformation, varmt brugsvand 0.0 når CTC time EcoAir Det vil sige, at styresystemet allerede har alle varmepumpen er tilsluttet. Menu for avancerede indstillinger Temperatur betjeningsknapper til varmepumpen. Når varmepumpen Normal Avanceret tilsluttes, indstilles EcoZenith automatisk til varmepumpedrift. Når dette er gjort, vises menuerne til varmepumpen. Ved levering er kompressoren spærret og skal indstilles til tilladt. Dette gøres i menuen Driftinfo. System Ugeskema Avanceret/Indstillinger/. Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Menustruktur Produktets menuer er beskrevet på de følgende sider. Først er der en oversigt og derefter en detaljeret beskrivelse af de enkelte menuer. Varmesystemdata Programversion Driftinfo. System display: Programversion VP-modul: Skærmen viser driftsinformation, når CTC EcoPart varmepumpen er tilsluttet. Menu for avancerede indstillinger Avanceret 16 CTC EcoZenith i250

17 CTC EcoZenith Mandag 09:35 7. Menuoversigt Normalvisningsmenu Menuen Start CTC EcoZenith Mandag 09:35 Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumtemperaturindstillinger Rumtemp. Varmesystem 1 Varmesystem 2 (50) Midlertidig ekstra varmt brugsvand Temperatur Normal Valg af VBV komfort Natsænkning Varmt brugsvand Ugeskema 0.0 time Generelle oplysninger Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Rumtemp. 1 Varmt 2 brugsvand Driftinfo Avanceret 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 22,2 2 1ºC 2 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC 1 122,2 ºC ,2 ºC 58 ºC -5 ºC 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumtemperaturindstillinger Natsænkning varmesystem Rumtemperaturindstillinger 1 Rumtemperaturindstillinger 2 Rumtemp. Ugeskema Dag for dag Mandag Rumtemperaturindstillinger Rumtemp. Rumtemp. Tirsdag Onsdag Varmesystem Rumtemp. 1 Torsdag Varmesystem 1 Fredag Varmesystem 1 Lørdag Varmesystem 21 Søndag (50) Varmesystem 2 (50) Varmesystem (50) 2 Varmesystem (50) 2 1 Natsænkning 2 Natsænkning Natsænkning Weekly program Blok Sænk Natsænkning Søndag 22:00 Højde Fredag 14:00 Valg af VBV komfort Sænk :00 Valg af af VBV komfort Højde :00 Valg af Varmt VBV komfort brugsvand Valg af Varmt VBV komfort brugsvand Varmt brugsvand Midlertidig 1ekstra 2 varmt Varmt brugsvand brugsvand Midlertidig ekstra Midlertidig varmt brugsvand ekstra varmt Temperatur Midlertidig brugsvand ekstra Temperatur Normal varmt brugsvand Temperatur Normal Normal Temperatur periode Normal Natsænkning Varmesystem 0.0 time 0.0 time 0.0 time 0.0 time Ugeskema 3 dage Ugeskema Ugeskema Ugeskema Varmesystemdata Varmesystemdata Varmesystemdata Driftinfo. System Varmesystemdata Driftinfo. System Ugeskema varmt brugsvand Driftinfo. System Driftinfo. System Ugeskema Dag for dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Varmesystemdata Driftinfo. System Menu for avancerede indstillinger Avanceret Driftinfo EcoZenith Menu for avancerede indstillinger Menu for avancerede Status indstillinger VP øverste beholder Menu Avanceret for avancerede Beholder indstillinger øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) Menu Avanceret for med avancerede indstillinger Fremløb C 42 (43) Historisk driftinfo. indstillinger Avanceret Returløb C 34 Avanceret Radiatorpumpe Shunt Åben Tid & Sprog Shuntforsinkelse Indstillinger Definere system 180 ServiceVarmesystem 2 Eleffekt kw Tid & Sprog El-faser Indstillinger L1/L2/L3 Definere system Service 0.0 Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Programversion display: Programversion VP-modul: Programversion display: T ºC Programversion 60 display: VP-modul: Programversion Programversion VP-modul: display: Programversion 40VP-modul: Driftinfo. Varmesystem CTC EcoZenith i250 Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 17

18 Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret Generelle oplysninger Fredag Lørdag Søndag ,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Natsænkning Varmesystem Rumtemperaturindstillinger Normalvisningsmenu Rumtemp. CTC EcoZenith Mandag 09:35 Varmesystem 1 rmalvisningsmenu TC EcoZenith Mandag 09:35 Varmesystem 2 (50) Rumtemp. 1 Varmt brugsvand 2 Driftinfo Avanceret Normalvisningsmenu CTC EcoZenith Mandag 09:35 Natsænkning 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Rumtemp. Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret 1 2 Valg af VBV komfort Rumtemp. Varmt brugsvand Varmt brugsvand Driftinfo Avanceret 22,2 Rumtemperaturindstillinger ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Midlertidig ekstra varmt brugsvand 0.0 time 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Temperatur mtemperaturindstillinger Varmesystem 1 Normal Rumtemp. Varmesystem 2 (50) Rumtemperaturindstillinger armesystem 1 Rumtemp. Varmesystem 1 armesystem 2 (50) Varmesystemdata Varmesystem Driftinfo. 2 System (50) Valg af VBV komfort Natsænkning 18 CTC EcoZenith i250 Ugeskema Natsænkning 0.0 time lg af VBV komfort Temperatur Normal Valg af VBV komfort Varmt brugsvand Varmt brugsvand idlertidig ekstra rmt brugsvand il mperatur ormal rmesystemdata Rumtemp. Midlertidig ekstra varmt brugsvand Midlertidig ekstra 0.0 time Ugeskema varmt brugsvand 0.0 time Menu for avancerede indstillinger Temperatur Normal Avanceret Varmesystemdata Driftinfo. System Natsænkning Varmt brugsvand Driftinfo. System Ugeskema Ugeskema Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Varmesystemdata Programversion display: Programversion Driftinfo. System VP-modul: Menu for avancerede indstillinger Avanceret Weekly program Blok Sænk Søndag 22:00 Højde Fredag 14:00 Sænk :00 Højde :00 Natsænkning varmesystem Ugeskema Dag for dag Mandag Natsænkning Tirsdag varmesystem Onsdag Ugeskema Torsdag Dag 06 for - -- dag Mandag Fredag Tirsdag Lørdag periode 3 dage Onsdag Søndag Natsænkning varmesystem Torsdag Ugeskema Dag -- for - 21 dag Fredag Mandag Lørdag Tirsdag Natsænkning 10 - Varmesystem Søndag Onsdag Torsdag Weekly Fredag program Blok Sænk Lørdag Søndag : Højde Natsænkning Søndag Fredag 14:00 Varmesystem Sænk :00 Højde Ugeskema varmt 00:00 brugsvand Weekly program Ugeskema Blok Dag for dag Sænk Mandag Natsænkning Søndag Varmesystem 22: Højde Tirsdag Fredag 14: Sænk Onsdag :00 Weekly Torsdag program Blok Højde :00 Sænk Søndag : Fredag Højde Fredag : Sænk Lørdag : Højde Søndag : periode 3 dage T ºC Driftinfo EcoZenith Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) periode Beholder nederste C 3 dage 42 (45) Fremløb C 42 (43) Historisk driftinfo. Returløb periode C 3 dage 34 Radiatorpumpe Ugeskema varmt brugsvand Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 Ugeskema Dag for dag Varmesystem 2 Eleffekt kw Mandag El-faser L1/L2/L Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Driftinfo. Varmesystem Ugeskema Lørdag varmt brugsvand T ºC Søndag 60 Ugeskema varmt brugsvand Ugeskema Dag for dag Mandag Ugeskema 40 Dag for dag Tirsdag Mandag Tirsdag Onsdag Driftinfo EcoZenith Onsdag Torsdag 0 Torsdag Fredag Status VP øverste beholder -20 Fredag Lørdag Beholder øverste C 49 (60) Lørdag Beholder nederste C (45) Søndag Søndag Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Fremløb C (43) Historisk driftinfo. Returløb C 34 Radiatorpumpe Shunt Åben Shuntforsinkelse Driftinfo EcoZenith 180 Driftinfo EcoZenith Varmesystem 2 Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Status VP øverste beholder Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Beholder øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) Beholder nederste Fremløb C C 42 (45) 42 (43) Historisk driftinfo. Fremløb C Driftinfo. Varmesystem Returløb C 42 (43) Historisk driftinfo. 34 Returløb T ºC C Radiatorpumpe Radiatorpumpe Shunt Åben Shunt Shuntforsinkelse Åben Varmesystem 2 Shuntforsinkelse Eleffekt kw Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Varmesystem El-faser L1/L2/L Driftinfo. Varmesystem Driftinfo. Varmesystem T ºC Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 60

19 Natsænkning Varmesystem Ugeskema Dag for dag Temperatur Mandag Normal Weekly Tirsdagprogram Blok Sænk Onsdag Søndag : Højde Torsdag Fredag : Sænk Fredag : Højde Lørdag Ugeskema : Søndag Varmesystemdata Driftinfo. Driftinfo SystemEcoZenith Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) periode 3 dage Fremløb C 42 (43) Returløb C 34 Radiatorpumpe Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Menu for avancerede Driftinfo. Ugeskema indstillinger Varmesystem varmt brugsvand T ºC Avanceret 60 Ugeskema Dag for dag Mandag Tirsdag Onsdag 20 Torsdag Test tsænkning varmesystem Tid & Fredag 0 Sprog Indstillinger Definere system Service Lørdag mpr. a Dag for dag Søndag inep./ventilator dep Programversion display: el afrimning Programversion 21 VP-modul: ressorvarmer Driftinfo Historisk EcoZenith driftinfo. abel kondensbakke abel eksternt Status - 23 VP øverste beholder ventil (Y11) Beholder - Total 23 drifttid øverste h: C (60) Beholder Højeste fremløb nederste ºC: C 42 (45) 51 Fremløb kwh C 42 (43) 16 Returløb C 34 tsænkning Varmesystem Radiatorpumpe Kompressor: Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 rogram Blok Eleffekt Drift/24 kw h:m :00 Test ventilersøndag 22:00 El-faser L1/L2/L Fredag 14: :00 ventil Ned :00 Driftinfo. Varmesystem kompressor rie iode Test el-patroner ron L1A ron L1B ron L2A ron L2B ron L3A ron L3b ron A13 a eskema varmt brugsvand Alarmlog Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 T ºC 60 Kompressor Ladepumpe 47% 40 Brinepumpe VP 20 ind/ud C 35.5 / 42.3 Historisk driftinfo. Varmesystem 2 Historisk driftinfo. Varmesystem 2 0 El-fase L dage Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Avanceret Tid 21:34 Dato Dag for dag Avanceret Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Generelle oplysninger T ºC Driftinfo EcoZenith Driftinfo. kompressor Kompressor Ladepumpe 47% Brinepumpe Svenska Nederlands English VP ind/ud C / El-fase Suomi L1 nçaise 4.0 Dansk Indstillinger Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Avanceret Beholder nederste C Varmesystem 42 (45) 1 Fremløb C 42 (43) Historisk driftinfo. Varmesystem 2 Returløb C Tid 34 21:34 Radiatorpumpe Elpatron Shunt Åben Shuntforsinkelse Dato Øverste beholder Fjernstyrning Varmesystem NS 2 Eleffekt kw Kommunikation El-faser L1/L2/L Gemme mine indstillinger Hente mine indstillinger Hente fabriksindstillinger Driftinfo. Varmesystem Historisk driftinfo. Definere system Avanceret Varmesystem 1 Varmesystem Svenska Nederlands English Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Total drifttid h: Suomi nçaise Dansk Højeste fremløb ºC: 51 Service kwh 16 Indstillinger Kompressor: Funktiontest Alarmlog Varmesystem 1 Drift/24 h:m 00:00 Fabriksindst kodet Varmesystem Hurtigstart kompressor. 2 Opdatere program, USB Elpatron Skriv log til USB Øverste beholder Fjernstyrning Kontrollere strømfølere Driftinfo. kompressor Kommunikation Geninstallation Gemme mine indstillinger Kompressor Hente mine indstillinger Ladepumpe Driftinfo. Varmesystem 47% 2 Hente fabriksindstillinger T Brinepumpe ºC VP 60 ind/ud C 35.5 / El-fase L Avanceret Tid 21:34 Dato Avanceret Definere system Varmesystem 1 Varmesystem Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Service Funktiontest Alarmlog Fabriksindst kodet Hurtigstart kompressor. Opdatere program, USB Skriv log til USB Kontrollere strømfølere Geninstallation Svenska Nederlands English Deutsch Suomi nçaise Dansk Norsk CTC EcoZenith i250 NS 19

20 Natsænkning Generelle Varmesystem oplysninger Weekly program Blok Sænk Søndag 22:00 Højde Fredag 14:00 Sænk :00 Højde :00 Radiatorpumpe Shunt Åben Driftinfo. kompressor Shuntforsinkelse 180 Eleffekt kw Kompressor El-faser L1/L2/L Ladepumpe 47% Brinepumpe VP ind/ud C 35.5 / 42.3 Driftinfo. Varmesystem T ºC El-fase L Varmesystem 2 2 periode Menu med for avancerede indstillinger indstillinger Avanceret 3 dage Tid & Sprog Indstillinger Definere system Service Avanceret Tid 16 21: Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Dato Ugeskema varmt brugsvand Programversion display: Programversion VP-modul: Avanceret Ugeskema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dag for dag Svenska Nederlands English Deutsch Suomi nçaise Dansk Norsk Driftinfo EcoZenith Status VP øverste beholder Beholder øverste C 49 (60) Beholder nederste C 42 (45) Fremløb C 42 (43) Returløb C 34 Radiatorpumpe Shunt Åben Shuntforsinkelse 180 Eleffekt kw El-faser L1/L2/L Historisk driftinfo. Varmesystem 2 Indstillinger Varmesystem 1 Varmesystem 2 Elpatron Øverste beholder Fjernstyrning Kommunikation Gemme mine indstillinger Hente mine indstillinger Hente fabriksindstillinger Definere system NS T ºC 60 Driftinfo. Varmesystem Varmesystem 1 Varmesystem Ude Rum1 Freml 1 Retur Rum2 Freml 2 Service Funktiontest Alarmlog Fabriksindst kodet Hurtigstart kompressor. Opdatere program, USB Skriv log til USB Kontrollere strømfølere Geninstallation 20 CTC EcoZenith i250

161 503 50-2 2015-08-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250

161 503 50-2 2015-08-10. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 161 503 50-2 2015-08-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 Oplysninger, som brugeren skal notere Udfyld nedenstående felter.

Læs mere

16150323-1 2012-03-08. Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 300. Model 306 I 308 I 310 I 312

16150323-1 2012-03-08. Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 300. Model 306 I 308 I 310 I 312 16150323-1 2012-03-08 Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 300 Model 306 I 308 I 310 I 312 Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 300 Model 306 I 308 I 310 I 312 16150323-1 2012-03-08

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 47-1 2015-05-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. kobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412 Cu/ Inox 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412 Cu/ Inox 400V 3N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 47-6 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Cu/ Inox 400V 3N~ VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC GSi 12. Modulerende jordvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC GSi 12. Modulerende jordvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 51-3 2015-09-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC GSi 12 Modulerende jordvarmepumpe Fjernelse af kølemodulet GSi 12! Arbejde på produktets

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoLogic PRO/Family 161 503 31-1 2013-01-17

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoLogic PRO/Family 161 503 31-1 2013-01-17 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoLogic PRO/Family 161 503 31-1 2013-01-17 Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoLogic PRO/Family 161 503 31-1 2013-01-17 Indholdsfortegnelse

Læs mere

162 503 49-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoLogic Pro/Family

162 503 49-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoLogic Pro/Family 162 503 49-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoLogic Pro/Family Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoLogic

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoLogic Pro/Family

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoLogic Pro/Family 161 503 49-3 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoLogic Pro/Family VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC GSi 12. Modulerende jordvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC GSi 12. Modulerende jordvarmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 51-7 2015-12-18 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC GSi 12 Modulerende jordvarmepumpe VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL

Læs mere

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i250 161 503 50-1 2015-05-25 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Oplysninger, som brugeren skal notere Udfyld nedenstående felter. Disse oplysninger

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i V 3N~/ 230V 1N~ Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 56-4 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning 400V 3N~/ 230V 1N~ VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Oversigt slutkunde. CTC GSi 12. Indendørsmodul med varmepumpestyring

Oversigt slutkunde. CTC GSi 12. Indendørsmodul med varmepumpestyring 16150366-1 2017-02-14 Oversigt slutkunde Indendørsmodul med varmepumpestyring 1. Underskriv installationstjeklisten. 2. Serienr. fi ndes bag ved berøringsskærmen 3. Udluft radiatorsystem og produkter,

Læs mere

161 503 20-1 2011-05-10. Installations- og driftvejledningr CTC EcoEl. Model 1550 og 1800

161 503 20-1 2011-05-10. Installations- og driftvejledningr CTC EcoEl. Model 1550 og 1800 161 503 20-1 2011-05-10 Installations- og driftvejledningr CTC EcoEl Model 1550 og 1800 Med reservation for trykfejl. Ret til konstruktionsændringer 161 503 20-1 2011-05-10 Installations- og driftvejledning

Læs mere

CTC EcoZenith i350 L/H

CTC EcoZenith i350 L/H CTC EcoZenith i30 L/H Indendørsmodul i to højder med varmepumpestyring Højeffektivt indendørsmodul i to højder med mange muligheder og indbygget varmepumpestyring. CTC EcoZenith i30 er udstyret med samme

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ CTC GSi 12

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC Solar controls/ Expansion card. tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ CTC GSi 12 161 503 46-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/ CTC EcoZenith i250/ CTC GSi 12

Læs mere

tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250 161 503 46_1 2015-03-10 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC Solar controls/ Expansion card tilbehør til CTC EcoHeat 400/CTC EcoZenith i250

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse

CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse Part no 580325007/2 Dk. Jan -06 Fra serie nr. 7065-0211-41 CTC 960 Villaunit Teknisk instruktion Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 07 06-01 161 503 03 06-01 01. Generelt...5 02. Teknisk beskrivelse

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

CTC Projekteringshandbok. Projekteringshåndbog for varmeløsninger Version lll

CTC Projekteringshandbok. Projekteringshåndbog for varmeløsninger Version lll CTC Projekteringshandbok for varmeløsninger Version lll CTC CTC Projekteringshandbok 1. Projektering og dimensionering 1.1 Alment om varme og køling Tabel 1 viser en enkel omregning mellem forskellige

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Installation og vedligeholdelse. CTC EcoFlex. Træpille kedel 161 503 12 09/01 2009-04-03. Applies from serial No. 7038-0604-0001

Installation og vedligeholdelse. CTC EcoFlex. Træpille kedel 161 503 12 09/01 2009-04-03. Applies from serial No. 7038-0604-0001 Installation og vedligeholdelse CTC EcoFlex Træpille kedel 161 503 12 09/01 2009-04-03 42 15 03 Applies from serial No. 7038-0604-0001 1 Indholdsfortegnelse Generel information Introduktion 3 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater www.heating.danfoss.com Indhold 1. Introduktion 1.1 Segment... 3 1.2 Programmerbar Danfoss Eco radiatortermostat... 3 1.3 Overblik over enheder i et Danfoss

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Danfoss One. varme.danfoss.dk

Danfoss One. varme.danfoss.dk Danfoss One varme.danfoss.dk Danfoss One Ventilation Ventilationsanlæg med varmegenvinding og behovsstyring Danfoss Link Trådløs styring af hele hjemmet indeklimaløsning Danfoss Link PR Relæ til styring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08

Slutbrugervejledning Solstyring LMC 230. Version nr. 02.08 Slutbrugervejledning Solstyring Version nr. 02.08 08:505 Opdateret d. 08.10.2008 Indholdsfortegnelse 1. Brugerpanel til solfangerstyring... 3 1.1 Beskrivelse af de 2 lysdioder... 4 2. Menuoversigt i solstyring...

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Udskiftning af varmtvandsbeholder

Udskiftning af varmtvandsbeholder Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 214 - REVIDERET DECEMBER 215 Udskiftning af varmtvandsbeholder En varmtvandsbeholder, der er utæt på grund af tæringer, bør udskiftes med en ny og velisoleret

Læs mere

Installation af varmepumper. Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design

Installation af varmepumper. Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Installation af varmepumper Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser til varmepumperne 1 2 3 4 5 6 flexotherm 1 Fremløb varme 2 Returløb

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme.

5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. Hvorfor er det en god ide at vælge gulvvarme? Komfort, en lavere varmeregning og meget mere... 5 % i energibesparelse for hver grad, du sænker rumtemperaturen ved hjælp af gulvvarme. varme.danfoss.dk over

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4

Montørvejledning for DTC2200 Energistyring - Version 4 T1 E T5 V T4 N T3 T2 P Generel beskrivelse DTC2200 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer. Styringen kan benyttes til anlæg med brugsvand og rumvarme i følgende kombinationer: 1: Brugsvands styring

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere