1-2. Sygeplejens fundament NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK DANSK SYGEPLEJERÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1-2. Sygeplejens fundament NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK DANSK SYGEPLEJERÅD"

Transkript

1 1-2 Sygeplejens fundament NYT NORDISK FORLAG ARNOLD BUSCK DANSK SYGEPLEJERÅD

2 Sygeplejens fundament Redaktionen EN NY GRUNDBOG I SYGEPLEJEFAGET Sygeplejens fundament er en grundbog i to bind om sygepleje og om de teorier og metoder, som sygeplejen tager sit udspring i. Den er skrevet af 38 forfattere, der alle er specialister inden for deres område, og samlet præsenterer bogen den nyeste grundviden inden for sygeplejefaget. Bogen er tilpasset professionsbacheloruddannelsens krav om, at de kommende sygeplejersker skal opøve akademiske kompetencer, uden at der gås på kompromis med det praktiske håndelag. Alle kapitler bygger derfor på erfarings- og evidensbaseret viden og omfatter både en klinisk og en akademisk forståelse af sygeplejen. Bogen kan bruges gennem hele studiet som grundbog i sygeplejefaget, og den kan også bruges som opslagsværk i klinikken. JENS BYDAM f. 1946, sygeplejerske, SD, BA, cand.phil. Ansat som uddannelsesleder på sygeplejerskeuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen, Københavns Jens Bydam har mange års undervisningserfaring bag sig og har tidligere skrevet flere lærebøger og en lang række artikler. Som et af de seneste projekter var Jens Bydam redaktør på og medforfatter til lærebogen Organisering og ledelse af sygeplejen. JANET MARY HANSEN f. 1954, sygeplejerske, cand.cur. Ansat som afdelingsleder for Ældre- og Handikapområdet, Trehøje Kommune. Janet Hansen har mange års erfaring med undervisning på sygeplejerskeuddannelsen samt erfaring med udvikling af sygeplejerskeuddannelsen og var i medlem af Undervisningsministeriets arbejdsgruppe vedrørende reform af sygeplejerskeuddannelsen. REDAKTIONEN SKRIVER I SIT FORORD: Med ændringen af de mellemlange videregående sundhedsuddannelser i 2001 er sygeplejerskeuddannelsen blevet en professionsbacheloruddannelse. Selve titlen indikerer en dobbelttydighed. De studerende skal uddannes til at kunne handle professionelt som sygeplejersker, samtidig skal de opøve en kompetence i akademisk tænkning, så de kan forholde sig til forskningsresultater i deres hverdag, og så de er rustede til at læse videre. Det indebærer, at undervisningsstederne skal have forskningstilknytning, og undervisningen skal være udviklingsbaseret. Bind 1, 1. udgave 2005, 420 sider, indbundet, kr. 549,- Bind 2, 1. udgave 2005, 388 sider, indbundet, kr. 549,- Bind 1-2, i alt 808 sider, kun kr. 979,- Spar 119 kr. ved køb af begge bind samtidig Når handlekompetence skal opnås, er det i dag ikke nok blot at træne færdigheder. Disse færdigheder skal underbygges med teoretisk viden, der begrunder, at det netop er disse handlinger, der bliver valgt. Sygeplejersken skal have et teoretisk fundament til at kunne træffe de kliniske beslutninger, der ligger til grund for plejen. Det er derfor uddannelsesinstitutionernes udfordring at sikre, at de studerende får mulighed for at erhverve sig de nødvendige kvalifikationer, såvel teoretisk som praktisk. En udfordring der har sat mange spændende udviklingsinitiativer i værk. Det er intentionen med denne bog, at den skal danne en del af det teoretiske fundament, sygeplejen hviler på, nemlig den del, der er sygeplejens kernefaglighed. Det er årsagen til at vi har valgt titlen: Sygeplejens fundament.(...)

3 Indhold Opbygning BIND 1 I Udviklingen i sygeplejen 1. Udviklingen i sygeplejen II Sygeplejens etiske og juridiske aspekter 2. Etik i sygeplejen 3. Virksomhed som sygeplejerske regelgrundlag III Metoder til vurdering og udvikling af sygeplejen 4. Sygeplejeprocessen 5. Sygeplejedokumentation 6. Kvalitetsudvikling i sygeplejen IV Instrumenter i sygeplejen 7. Instrumenter i sygeplejen V Sygeplejens interventionsformer 8. Sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje 9. Sygepleje i forbindelse med undersøgelse og behandling 10. Rehabiliterende sygepleje 11. Lindrende sygepleje VI Interaktion i sygeplejen 12. Det menneskelige aspekt i sygeplejen 13. Sociologi og sygepleje 14. Patient-sygeplejerske-relationen VII Eksistentiel sygepleje 15. Identitet og selvværd 16. Kultur og sygepleje 17. Åndelige og religiøse værdier 18. Sansning, perception og kognition 19. Stress og mestring 20. Tab og sorg BIND 2 VIII Kropssygepleje 21. Kroppens pleje 22. Seksualitet 23. Mobilisation og immobilisation 24. Søvn og hvile 25. Smerter IX Instrumentel sygepleje 26. Respirationen 27. Kredsløbet 28. Væske- og elektrolytbalancen 29. Ernæring og sygepleje 30. Udskillelse af fæces 31. Udskillelse af urin 32. Sår 33. Mundpleje 34. Legemstemperaturen X Medicingivning og sygepleje 35. Medicingivning og sygepleje Sygeplejens fundament er delt op i 10 dele, der igen er underopdelt i kapitler. Hver del fokuserer på sygeplejen set fra en bestemt vinkel, og tilsammen kommer de 10 dele hele vejen rundt om sygeplejen. I Del I er vinklen historisk. Udviklingen i sygeplejen beskrives, og forskellige teoretikere, der gennem tiden har haft stor indflydelse på sygeplejen, præsenteres. Del II præsenterer den etiske og juridiske vinkel. På det etiske plan er der fokus etiske teorier, etik og økonomi og etik specifikt i forhold til sygepleje, mens der juridisk er fokus på love og bestemmelser med relevans for sygeplejersker samt forvaltningen af disse love. Del III handler om kvaliteten i sygeplejen om hvordan man som en del af sygeplejeprocessen vurderer, planlægger, intervenerer og evaluerer, om formålet med at dokumentere, om praktiske metoder til dokumentation og om selve kvalitetsudviklingen. Del IV antager en praktisk vinkel og giver en introduktion til instrumenter i sygeplejen, der her skal forstås i bred forstand og både omfatter fysiske redskaber, teknikker, sprog, musik m.m. I Del V beskrives sygepleje ud fra en sundhedsmæssig vinkel, og der sættes fokus på, hvordan man kan sætte ind med en sygeplejefaglig indsats på forskellige tidspunkter i forhold til sygdommens opståen. Del VI sætter sygeplejen ind i en humanistisk og sociologisk sammenhæng og giver et nuanceret billede af det at være patient og af sygeplejerskens interaktion med patienten. I Del VII behandles en række metafysiske emner. Der er fokus på, hvordan sygdom påvirker mennesker psykisk, eksistentielt og åndeligt, og på hvordan denne del af livet integreres i sygeplejen. Del VIII tager fat på den fysiske sygepleje og sætter fokus på kroppen behov, og på hvor vigtig den kropslige pleje er for patientens overordnede velbefindende. I Del IX er vinklen teknisk. Her handler det om observation og monitorering af en række af kroppens funktioner og om sygeplejeopgaver i forbindelse hermed. Endelig beskriver Del X den del af sygeplejen, som vedrører medicin og medicingivning.

4 Forfattere Bagger, Christine, sygeplejerske, cand.pæd.pæd., suppleringsuddannelse i Oplysningens kultur. Ansat som sygeplejelærer ved Odense Universitetshospital. Bjørnshave, Bodil, sygeplejerske, SD, cand.scient.san., faglig vejleder. Ansat som sundhedsfaglig proceskonsulent i Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), Århus Bydam, Jens, sygeplejerske, SD, BA, cand.phil. Ansat som uddannelsesleder for sygeplejerskeuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen, Københavns Delmar, Charlotte, sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Ansat som forskningsleder ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje på Aalborg Sygehus. Dieperink, Karin Brochstedt, sygeplejerske, SD, stud. MCN. Ansat som forskningssygeplejerske ved Klinisk ForskningsEnhed afd. R, Odense Universitetshospital. Halborg, Jytte, sygeplejerske, cand.cur. Ansat som uddannelseskonsulent ved Århus Hall, Elisabeth, sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Ansat som lektor ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Hansen, Marianne Nord, sygeplejerske, cand.scient.soc. Ansat som chef for Kvalitetsenheden i Psykiatri- og Socialforvaltningen, Københavns Hansen, Susan Rydahl, sygeplejerske, cand.cur, ph.d., SD i uddannelse og undervisning. Ansat som klinisk oversygeplejerske og seniorforsker ved palliativ medicinsk afdeling på Hemmingsen, Lisa Bruus, sygeplejerske, SD i ledelse, kvalitetskoordinator, PD, stud.cur. Ansat som klinisk oversygeplejerske ved Medicinsk Centerledelse på Frederiksberg Hospital. Hounsgaard, Lise f. 1951, sygeplejerske, cand.cur. ph.d. Ansat som forskningsassistent ved Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Johnsen, Gerd, sygeplejerske, SD i ledelse. Specialsygeplejerske og plejecenterleder på Kirsebærbakkens Plejecenter i Hillerød. Jørgensen, Birgit Bidstrup, sygeplejerske, SD, cand.cur. Underviser ved Roskilde Amts sygeplejeskole. Koblen, Anne, sygeplejerske ved den palliative enhed på Kopp, Kirsten, sygeplejerske, BA i voksenpædagogik, cand.cur. Er pt. i gang med uddannelse til familieterapeut. Ansat som hospicechef på Sct. Maria Hospice Center i Vejle. Koustrup, Pia, sygeplejerske, SD i ledelse, faglig vejleder, stud.cur. Ansat som uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Ortopædkirurgisk afdeling E, Aarhus Universitetshospital. Linow, Lis, primærsygeplejerske, klinisk vejleder. Ansat som projektleder i Jelling Kommune. Lovring, Iben, sygeplejerske, PD, SD i uddannelse og undervisning, cand.scient.san. Ansat som sygeplejelærer på Sygeplejeskolen i Silkeborg. Madsen, Kirsten Halskov, sygeplejerske, cand.cur. Ansat som sygeplejelærer ved Sygeplejeskolen i Århus. Martensen, Steen Hundborg, sygeplejerske, cand.cur. Ansat som underviser på Sygeplejeskolen i Randers. Mathiesen, Kirsten Siggaard, sygeplejerske, cand.cur., BA i idéhistorie. Ansat som sygeplejelærer ved Sundheds CVU i Aalborg. Mygind, Grete, sygeplejerske, SD i samfundsfag, pædagogik, psykologi og kommunikation. Ansat som sygeplejelærer ved Sygepleje- og Radiografskolen i Københavns Overgaard, Anne Elsebet, sygeplejerske, MA. Ansat som sygeplejelærer ved Sygepleje- og Radiografskolen i Københavns Pedersen, Birthe D., ph.d. SA, cand.cur,. exam.art. i filosofi. Ansat som lektor og institutleder ved Institut for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Pedersen, Else, sygeplejerske, SD i ledelse og pædagogik, MPH. Ansat som sygeplejelærer på Sygeplejeskolen i Århus. Petersen, Jan, sygeplejerske, SD i ledelse, MI (Master i Sundhedsinformatik). Ansat som sundhedsinformatiker MI i Sundhedsstyrelsen, Enhed for Sundhedsinformatik. Poulsen, Ingrid, sygeplejerske, ph.d.-studerende ved Institut för Omvårdnad, Lunds Universitet. Ansat ved Geriatrisk klinik på Rahbek, Kirsten, sygeplejerske, SD i pædagogik. Ansat som udviklingssygeplejerske i medicinskkardiologisk afdeling, Århus Sygehus. Rasmussen, Vivi Brandt, sygeplejerske, cand.pæd.pæd., SD i uddannelse og undervisning. Ansat som klinisk sygeplejelærer ved Sygehus Fyn. Ravn, Karenlene, sygeplejerske, SD i Public Health, fhv. forstanderinde i Sundhedsstyrelsen. Schmidt, Marianne, sygeplejerske, SD i ledelse, faglig vejleder. Ansat som klinisk oversygeplejerske på Neurologisk afdeling, Sigaard, Lene, sygeplejerske, sundhedsplejerske, sexolog, stud.cur. Ansat som afdelingssygeplejerske ved Reumatologisk Klinik på Rigshospitalet. Sillesen, Agnete, cand.scient. soc. et art. Ansat som underviser ved Sygeplejeskolen i Storstrøms Amt, nu CVU Syd. Skiveren, Jette, sygeplejerske, gestaltterapeut, SD i ledelse. Ansat som klinisk oversygeplejerske på Dermatologisk afdeling på Sorknæs, Anne Dichmann, sygeplejerske, SD i sygeplejevidenskab, stud.cur. Ansat som klinisk sygeplejespecialist i lungesygdomme ved Sygehus Fyn, Fåborg. Thomsen, Lena, sygeplejerske, cand.cur. Forskningssouschef i Ortopædkirurgi Nordjylland. Villadsen, Birgit, sygeplejerske, MPH, SD i ledelse. Ansat som projektkonsulent i projektet Sundhedsfagligt Indhold i den elektroniske patientjournal. Winther, Bodil, sygeplejerske, cand.cur. Ansat som sygeplejelærer ved Sygeplejeskolen i Århus.

5 Spar 119 kr. ved køb af begge bind samtidig Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck Købmagergade København K Bestillingskupon Undertegnede bestiller: Navn: Institution: eksemplarer af Sygeplejens fundament 1-2, ISBN , kr. 979,- (ekskl. porto) eksemplarer af Sygeplejens fundament 1, ISBN , kr. 549,- (ekskl. porto) eksemplarer af Sygeplejens fundament 2, ISBN , kr. 549,- (ekskl. porto) EAN-nr.: Ordrenr.: (udfyldes kun af institutioner) Adresse: Postnr.: By: Ja tak, jeg vil gerne modtage nyheder om sygeplejebøger på -adresse: Du kan også bestille bøgerne og tilmelde dig nyhedsservice på på:

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord

Årsrapport 2011. Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Årsrapport 2011 Udvikling af sygeplejen og de øvrige områder inden for de mellemlange videregående uddannelser ved Sygehus Nord Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Rapportering fra

Læs mere

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: 2009-2014 Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området.

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde

Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Roskilde Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet December 2009 Journalnummer:

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

Historiografisk afsnit

Historiografisk afsnit Historiografisk afsnit De institutionelle miljøer Bilag: Historiografisk analyse af de institutionelle miljøer 1. De institutionelle miljøer Afhandlingen bærer titlen: Sygeplejevidenskab - myte eller

Læs mere

Program Landskonference 2015. Tvær(t) fagligt samarbejde - Samarbejde på tværs

Program Landskonference 2015. Tvær(t) fagligt samarbejde - Samarbejde på tværs Program Landskonference 2015 Tvær(t) fagligt samarbejde - Samarbejde på tværs Vi har på dette års landskonference valgt at have udstillere begge konferencedage. Vi vil gerne opfordre alle deltagere til

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning

Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 12 For akutsengeafsnit, ASA Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Klummetitler kommer senere. Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker

Klummetitler kommer senere. Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker Klummetitler kommer senere 1 Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige praktikker Klummetitler kommer senere 3 Praktikker i erhverv og uddannelse om pædagogiske og sundhedsfaglige

Læs mere

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis. 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Så velfærdskæden ikke hopper af... teori i praksis PRAKSIS I TEORIEN 10 eksempler på et styrket samspil mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Indhold 1. At flytte uddannelsen ud til

Læs mere

Sygeplejerske. - en verden af muligheder

Sygeplejerske. - en verden af muligheder Sygeplejerske - en verden af muligheder 1 Sygeplejerske - en verden af muligheder Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Shultz ISBN 87-7266-310-3 Grafisk Enhed

Læs mere

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Hvordan går det dem senere jobmæssigt? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet December 2006 Indholdsfortegnelse Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet...

Læs mere

Indvandrere et problem på sygehusene Tema 16-39

Indvandrere et problem på sygehusene Tema 16-39 Kun få sygeplejersker berørt af forbud mod eksklusivaftaler 6 DSR led nederlag i retssag om virksomhedsoverdragelse 8 Reklamer for lusemidler holder ikke, hvad de lover 12 Telefontolkning forbedrer vilkårene

Læs mere

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik

At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik At studere sygepleje på vej mod en teori om professionsdidaktik Af Karin Anna Petersen Fra virksomheds- til teoritænkning og tilbage igen Nogle foreløbige didaktiske overvejelser i studier af sygepleje

Læs mere

Forsknings- og udviklingskonference 2012

Forsknings- og udviklingskonference 2012 Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Dansk Sel www.syge Giro 1456 Dansk Selskab for Sygeplejeforskning Forsknings- og udviklingskonference 2012 Teknologi & sygepleje -robotter der batter? Torsdag d. 12.

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Å R S - BERET- NING 2011

Å R S - BERET- NING 2011 ÅRS- BERET- NING 2011 21. årsberetning 2011 Copyright by Dansk Sygeplejeråd Omslag samt Grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Greve Tryk: Dansk Sygeplejeråd ISBN 978-87-7266-856-7 Fotografisk, mekanisk eller

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Udfold dit talent VIA University College Dato: 6. april 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Medicinsk ambulatorium Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne byde

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Et geriatrisk pakkeforløb, der virker!

Et geriatrisk pakkeforløb, der virker! Fagligt selskab for gerontologiske og geriatriske sygeplejersker Nyhedsbrev Landkonferencen i Kolding d.6.-7. april 2011 Et geriatrisk pakkeforløb, der virker! Ældres ernæring udfordringer og mulige interventioner

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik

Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Social og sundhedsassistent uddannelsen Uddannelsesmappe Praktik 1A & 1B Social og sundhedsassistent elever 1.- 2. og 3. praktik Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T Odense Universitetshospital Region

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne

DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE. Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister. Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Nr. 92. April 2008. 16. årgang DIÆTISTEN TEMA VIDEREUDDANNELSE Efter- og videreuddannelsesmuligheder for kliniske diætister Erfaringer med diplom- og masteruddannelserne Psykologiske interventioner i kostvejledning

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere