Odense Staalskibsværft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Staalskibsværft"

Transkript

1 Odense Staalskibsværft

2 Historie 1918 Odense Staalskibsværft grundlagt som et personligt ejet selskab ved A.P. Møller 1920 Første nybygning S/S ROBERT MÆRSK afleveres 1944 Odense Staalskibsværft omdannes til et aktieselskab med A.P. Møller som bestyrelsesformand 1959 Lindøværftet indvies af statsminister H.C. Hansen 1965 Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller ny bestyrelsesformand

3 Historie 1980 Produktionen på det gamle Odenseværft indstilles 1994 Opkøb af Loksa, Estland 1997 Opkøb af Balti ES, Estland, Baltija, Litauen og Volkswerft, Tyskland 2006 Skibsreder Jess Søderberg ny bestyrelsesformand 2007 Salg af Balti ES, Estland og Volkswerft, Tyskland 2007 Direktør Lars-Erik Brenøe ny bestyrelsesformand

4 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Odense Staalskibsværft er en del af A.P. Møller Mærsk Gruppen. A.P. Møller Mærsk Gruppen har flere end ansatte og kontorer i over 125 lande. Hovedområder dækker: - Containerskibe og relaterede aktiviteter - Energi - Shipping og Offshore - Detailhandel og andre forretningsområder

5 Odense Staalskibsværft - Avanceret teknologi - Maritime kvalitetsprodukter - Containerskibe - Fregatter -Ro-Roskibe - Capesize bulkskibe - Specialskibe til offshore industrien Hoveddata: Omsætning 2008 Areal Under tag DKK 5,1 mia m m2

6 Human Resources OSS - Samarbejde - Fleksibilitet - Højt kvalificerede medarbejdere - Selvstændighed Ansatte OSS Timelønnede medarbejdere Lærlinge 110 Funktionærer 500

7 Verdens største containerskib M/S EMMA MÆRSK - Verdens hidtil største containerskib. - Afleveret fra Odense Staalskibsværft til Maersk Line i 2006 Hoveddata: Længde: 397 meter Bredde: 56 meter Sidehøjde: 30 meter Aptering: 30 pers. Containerkapacitet: TEU Reeferkapacitet: FEU

8 Containerskibe Det sidste skib i en serie på seks containerskibe til A.P. Møller Mærsk Gruppen blev leveret i marts Fakta: Længde: 367 meter Bredde: 43 meter Sidehøjde: 24 meter Kapacitet: Ca tyve fods containere

9 Fregatter til det danske søværn Fleksible støtteskibe - ABSALON (leveret 2004) - ESBERN SNARE (leveret 2005). Hoveddata: Længde: 137 meter Bredde: 20 meter Fart: 24 knob Fregatter Odense Staalskibsværft har indgået kontrakt om levering af tre fregatter til det danske søværn fra 2010 til 2012.

10 Ro-Ro skibe Kontrakt på bygning af: 6 Ro-Ro skibe til EPIC Shipping Ltd. til levering Ro-Ro skibe til Pacific Basin Group til levering Værftet har købt retten til Ro-Ro designet af Flensburger Schiffbau Gesellschaft Fakta: Længde: 193 meter Bredde: 26 meter Fart: 22 knob Lanemeter: meter

11 Capesize bulkskibe Kontrakt på bygning af 6 capesize bulkskibe til to græske redere til levering fra Nyt design er udviklet i samarbejde med Carras Hellas Group. Fakta: Længde: Bredde: Fart: Kapacitet: 292 meter 45 meter 15 knob dwt

12

13

14

15

16

17 Lindøværftet 16. februar 2005 Vejledning om: Afgrænsning af arbejdspladser, rengøring og hygiejne i forbindelse med svejsning og skæring i metal, samt slibning i tilknytning hertil Denne vejledning kan bruges, hvor virksomhedens ansatte /fremmede ansatte svejser og skærer i metal, samt slibning i tilknytning hertil. Vejledningen skal ses som et supplement til den uddannelse, som virksomhedens ansatte der udfører dette arbejde skal gennemføre i.h.t. Bekendtgørelse nr. 906 om foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for kræft ved arbejde med stoffer og materialer 26. Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal og Dansk Industri, samt accepteret af Arbejdstilsynet. Formålet med vejledningen er at sikre, at virksomhedens ansatte/fremmede ansatte ikke udsættes for unødig risiko for især kræftfremkaldende stoffer, der er i svejserøgen. Metal der opvarmes til smeltepunktet frigiver noget af metallet som damp (metaldampe), samtidig dannes der røg og gasser i luften omkring smeltebadet.

18 Noget af indholdet i de forskellige metaller er kræftfremkaldende, når det omdannes i smelteprocessen. Det er dampene, røgen og gasserne fra metallerne vi skal undgå. Alle der svejser og skærer i metal, samt slibning i tilknytning hertil, skal gennemgå en særlig uddannelse om arbejdsmiljø efter bekendtgørelsens 26. Samtidigt skal det sikres, at de ansatte der ikke har den fornødne viden eller uddannelse om forholdene, og som udfører andet arbejde i virksomheden, ikke udsættes for unødig risiko for at få kræft ved arbejdet. Det skal ske ved, at de arbejdssteder, hvor der svejses og skæres i metal, samt slibes i tilknytning hertil, adskilles/afgrænses fra andre arbejdssteder med afmærkning og skiltning, der informere om, at der svejses og skæres i metal, samt slibes i tilknytning hertil, og at der er forbud mod opbevaring og indtagelse af mad, drikkelse og andet spiseligt, samt rygning i det adskilte/afgrænsede område.

19 Parametre, som skal indgå i vurderingerne, når arbejdsområdet adskilles/afgrænses: 1. Afgrænsning af områder 2. Instruktion af servicemedarbejdere og andre, herunder underleverandører der opholder sig i det afgrænsede område 3. Personlige værnemidler 4. Fødevarer, drikkevarer samt rygning 5. Indretning af miljørum 6. Vaskefaciliteter 7. Opbevaring af arbejdstøj 1. Afgrænsning af områder Afgrænsninger foretages på baggrund af Sikkerhedsorganisationens vurdering af: - hvor der svejses og skæres, samt slibes i tilknytning hertil rundt om i hele området eller dele heraf, og hvor andre ansattes arbejde gør det nødvendigt, de har adgang til området.. Området afgrænses med afmærkning og skiltning, se vedlagte plan.

20 2. Instruktion af servicemedarbejdere og andre, herunder underleverandører der opholder sig i det afgrænsede område instruktion og oplæring af andre ansatte/underleverandører i virksomheden tilsikres af Sikkerhedsorganisationen ved at: - Give tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde 3. Personlige værnemidler For at begrænse at forurening fra processerne bringes ud af det afgrænsede område fastsættes flg. retningslinier vedr. personlige værnemidler: Sikkerhedsorganisationen (lederen og de ansatte) vurderer, hvilke personlige værnemidler der skal bruges ved de forskellige processer, der anvendes ved arbejdet, og hvilke fysiske muligheder der er til stede på arbejdsstedet til opbevaring af disse.

21 Der gives instruktion til de ansatte om anvendelse og opbevaring af personlige værnemidler, og generelt skal opbevaringen af de personlige værnemidler der anvendes for at beskytte imod kræftrisikoen i forbindelse med svejsning og brænding, samt slibning i tilknytning hertil ske inden for det afgrænsede område, på arbejdsstedet eller så tæt på arbejdsstedet som muligt. Ved synlig tilsmudsning af arbejdstøj, og før indtræden i miljørum/kantinen skal følgende udføres: - Arbejdstøj afbørstes - Hjelm og sikkerhedsfodtøj beholdes på Svejseskærm og åndedrætsværn efterlades i pose i det afgrænsede område. Hvis arbejdsforholdene kræver det, kan ovennævnte medtages i lukket pose. Personlige værnemidler rengøres og vedligeholdes efter de almindelige bestemmelser i bekendtgørelsen om brug af værnemidler. - Personlig hygiejne husk at vaske hænder

22 4. Fødevarer, drikkevarer samt rygning Sikkerhedsorganisationen tilsikrer, at der opsættes forbudsskilte ved indgang til det adskilte/afgrænsede område, og der gives instruktion om: - Hvor og hvorfor mad, drikkevarer og andet spiseligt ikke må opbevares/indtages i området, samt hvor og hvorfor der ikke må ryges - Hvor og hvorfor mad, drikkevarer og andet spiseligt skal opbevares i dertil indrettede områder uden for det afgrænsede område, eller i forureningsfrit område inden for det adskilte/afgrænsede område, samt i hvilke områder, og under hvilke vilkår der må ryges - Drikkeflaske med skruelåg er dog tilladt overalt i området af hensyn til faren for dehydrering At der vil være områder/miljørum til rådighed, hvor de ansatte kan opbevare deres mad, drikkevare og andet spiseligt, enten uden for det adskilte/afgrænsede område, eller i forureningsfrit område inden for det adskilte/afgrænsede område herunder miljørum

23 5. Indretning af miljørum Et område inden for det afgrænsede område: - der er indrettet som faste eller mobile enheder, som containere, skure, miljørum o.lign. - hvor der er tilgang af frisk luft fra det fri med svagt overtryk, som sikrer mod indtrængning af svejserøg - hvor der er truffet passende foranstaltninger til beskyttelse af ikke-rygere mod gener fra tobaksrøg - hvor der foretages daglig rengøring For evt. miljørum udenfor afgrænset område er der ikke behov for overtryk som sikring mod svejserøg, men øvrige punkter skal efterleves. 6. Vaskefaciliteter Vask af hænder foretages i de eksisterende faciliteter 7. Opbevaring af arbejdstøj Medarbejdere der arbejder indenfor de afgrænsede områder, jævnfør pkt. 1, skal have 2 omklædningsskabe til rådighed - (et til gangtøj, og et til arbejdstøj).

24

25

26

27

28

29

30 Spørgsmål?

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson.

1. Kontaktperson Den person, som har rekvireret et eksternt firma til at komme og udføre opgaver på ARC, vil normalt være firmaets kontaktperson. De her beskrevne betingelser anvendes, når eksterne firmaer udfører arbejde på I/S Amager Ressourcecenter (ARC), f.eks. i forbindelse med revisioner. Betingelserne skal betragtes som almindelige og er

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER

BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER BRANCHEVEJLEDNING OM FUGNING MED EPOXY OG PU-SKUM FRA LUKKEDE EMBALLAGER Indhold 3 Indledning 4 Pligter og ansvar for arbejdsgiver og ansatte Entreprenøren De ansatte 5 Før arbejdet går i gang Projektgennemgangsmøde

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

Arbejdsmiljø ved svejsning

Arbejdsmiljø ved svejsning Arbejdsmiljø ved svejsning Gode løsninger Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

1/10. Kapitel 1 - Område

1/10. Kapitel 1 - Område Bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999

At-VEJLEDNING. Ventilation på faste arbejdssteder. A.1.1 Maj 2001. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 At-VEJLEDNING A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre

Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Branchevejledning om Arbejde i krybekældre Indhold InDhold 4 Indledning 5 Særlige risici ved arbejdet i krybekældre 7 Generelle krav, når der skal udføres arbejde i krybekældre Nybyggeri... 7 Eksisterende

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie-

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16 Svejsning, skæring mv. i metal April 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.09.2 af november 1999 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere