Unges. livsstil og dagligdag MULD-rapport nr. 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7"

Transkript

1 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7

2 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten citeres: Unges livsstil og dagligdag MULD-rapport nr. 7. Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen. Rapporten kan hentes i elektronisk form på og Projektleder: Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge, Kræftens Bekæmpelse Analyse: Brian Køster, cand.scient., Kræftens Bekæmpelse Rapport: Anne-Line Brink, cand.scient., Kræftens Bekæmpelse Projektgruppe Kræftens Bekæmpelse: Anne-Line Brink, cand.scient., Kræftens Bekæmpelse Brian Køster, cand.scient., Kræftens Bekæmpelse Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge, Kræftens Bekæmpelse Projektgruppe Sundhedsstyrelsen: Anne-Marie Sindballe, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen Jørgen Falk, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen Kit Broholm, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen Niss Skov Nielsen, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen Peter Aagaard, projektleder, Sundhedsstyrelsen Styregruppe: Anne-Marie Sindballe, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen Hans H. Storm, afdelingschef, Kræftens Bekæmpelse Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge, Kræftens Bekæmpelse Jørgen Falk, chefkonsulent, Sundhedsstyrelsen Kræftens Bekæmpelse: ISBN Sundhedsstyrelsen: ISBN Foto: Kommunikation, Sundhedsstyrelsen

3 Forord MULD står for Monitoreringen af unges livsstil og dagligdag, og der sættes fokus på unge i alderen år - deres sundhedsvaner, livsstil og dagligdag. Monitoreringen er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse. MULD-rapporten 2008 er den syvende rapport i MULD serien. I 2008 er metoden for dataindsamling ændret, og hele undersøgelsen er nu internetbaseret. Stikprøven er repræsentativ på køn og alder. MULD-rapporten er tænkt som et opslagsværk med hovedvægt på sundhedsvaner på områderne rygning, alkohol, fysisk aktivitet og stoffer, og giver et faktuelt grundlag for forebyggelse inden for disse vigtige arbejdsområder. Det er desuden tanken, at de mange data, der er indhentet, skal danne grundlag for yderligere analyser til undersøgelse af mere komplekse aspekter af unges livsstil og dagligdag. Tak til alle de mange unge, som har brugt tid på at deltage i undersøgelsen. København, august 2009 Inge Haunstrup Clemmensen Projektchef, Forebyggelse og Dokumentation, Kræftens Bekæmpelse Hans Storm Afdelingschef, Forebyggelse og Dokumentation, Kræftens Bekæmpelse Else Smith, Centerchef, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen MULD 2008 Side 1

4 MULD 2008 Side 2

5 Indholdsfortegnelse Indledning Alkohol Rygning Euforiserende stoffer Fysisk aktivitet Muld en ny dataindsamlingsmetode Spørgeskema.. 57 MULD 2008 Side 3

6 MULD 2008 Side 4

7 Indledning MULD-undersøgelserne startede i år 2000 for at undersøge de åriges livsstil og vaner. De årige er ikke genstand for mange undersøgelser men er en vigtig aldersgruppe at undersøge, da deres liv er præget af store forandringer, som påvirker livsstilen. Fra blev der foretaget en MULD-undersøgelse hvert år, herefter kun hvert andet år. I MULD-undersøgelsen 2008 har 1539 unge svaret på spørgsmål om deres livsstil og dagligdag - herunder fysisk aktivitet, trivsel, familieforhold og brug af alkohol, tobak og euforiserende stoffer. Spørgsmål om kostvaner er valgt fra af hensyn til spørgeskemaets længde. I denne rapport præsenteres udvalgte tal for de unges fysiske aktivitet og brug af alkohol, tobak og euforiserende stoffer. I rapporten vises de unges svar som procenttal i tabeller og figurer. Tabellerne og figurerne er opdelt på køn og alder. For første gang er hele undersøgelsen internetbaseret. De unge i MULD-undersøgelsen 2008 er rekrutteret via Userneeds Danmarkspanel. Dataindsamlingen er således ændret i forhold til de foregående undersøgelser, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignelige med tidligere år. Deltagerne til dette års MULD-undersøgelse er repræsentativt fordelt på køn og alder i forhold til den danske befolkning. Dvs. 50 % er drenge, og 50 % er piger, og de 16- og 17-årige udgør hver 21 %, de 18-årige 20 % og de 19- og 20-årige udgør hver især 19 %. Det er i MULD-2008 ikke lykkedes at få stikprøven repræsentativ på uddannelsesgrupper. Spørgeskemaet og en beskrivelse af metoden findes bagerst i rapporten. MULD 2008 Side 5

8 MULD 2008 Side 6

9 1. Alkohol RESUMÉ 94 % af de årige drenge og piger drikker alkohol. 13 % af drengene overskred genstandsgrænsen for voksne mænd (21 genstande/uge), og 13 % af pigerne overskred genstandsgrænsen for voksne kvinder (14 genstande/uge). 73 % af de unge har ved mindst én lejlighed drukket mere end 5 genstande i løbet af de sidste 30 dage. 63 % af de unge var under 16 år første gang, de drak sig fulde. 33 % af de drenge og 34 % af de piger, som drikker alkohol, angiver at have haft nedsat præstation i skolen eller på arbejdet, fordi de har drukket. 28 % af de drenge og 43 % af de piger, som drikker, har oplevet problemer med venner, fordi de har drukket. Siden år 2000 er der sket et fald i procentdelen af drenge, som har drukket over genstandsgrænsen for voksne. Procentdelen af piger, som har drukket over genstandsgrænsen for voksne, ligger i alle årene på %. INDLEDNING Det at drikke alkohol og ofte drikke mere end 5 genstande, når man drikker, er en del af den danske alkoholkultur og en så udbredt adfærd blandt de 16-20årige, at det ikke at drikke alkohol bliver det afvigende. I det seneste europæiske skoleundersøgelsesprojekt om alkohol og andre rusmidler har danske unge europarekord i alkoholforbrug. Faktorer, der påvirker unges alkoholvaner, er forældres alkoholkultur, tilgængelighed og de voksnes accept af alkoholforbrug blandt unge. Mht. tilgængelighed er det muligt gennem lovgivning at arbejde med forbud mod salg til unge, og i indsatsen for at udskyde de unges alkoholdebut blev en 15-års aldersgrænse indført i 1998 og en 16-års aldersgrænse i Ydermere har der været kampagner for forældres muligheder for at påvirke børns forbrug gennem normsætning og forældreaftaler i klasser. Høje priser er også blandt de effektive måder at reducere alkoholforbruget på, men danske alkoholpriser har i en årrække været lave. UNGES ALKOHOLFORBRUG OG DRIKKEMØNSTRE I undersøgelsen blev de unge spurgt til deres alkoholvaner. Følgende spørgsmål blev stillet: Hvor tit drikker du noget, der indeholder alkohol?, Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge?, Hvor gammel var du, da du første gang drak dig fuld? Derudover blev de bedt om at tænke tilbage på de sidste 30 dage og dernæst besvare: Ved hvor mange lejligheder har du drukket mere end 5 genstande?, Ved hvor mange lejligheder har du været fuld? og Ved hvor mange lejligheder har du drukket alm. øl, stærk øl, vin, sodavandsprodukter med alkohol, spiritus? Tabel 1.1 viser, at 94,0 % af de unge drikker alkohol. Der er ingen forskel mellem kønnene. På alle alderstrin (16-20-årige) drikker over 90 % af de unge alkohol. MULD 2008 Side 7

10 Tabel 1.1 Procentdel af unge, der drikker alkohol og Alder 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle Alle Drikker alkohol 91,9 93,2 96,7 94,5 94,5 94,1 93,2 92,6 93,5 97,3 92,5 93,8 94,0 Drikker aldrig alkohol 8,1 6,8 3,3 5,5 5,5 5,9 6,8 7,4 6,5 2,7 7,5 6,2 6,0 Total % Antal Spørgsmålet lød: Hvor tit drikker du noget, der indeholder alkohol? Svarkategorierne var: Aldrig, Højst en gang om måneden, 2-4 gange om måneden, 2-3 gange om ugen og 4 gange om ugen eller oftere. I tabellen er dem, der drikker alkohol, summen af de fire kategorier, som angiver et månedligt eller ugentligt forbrug. Figur 1.A viser, at 13,4 % af drengene har drukket mere end 21 genstande, og 13,4 % af pigerne har drukket mere end 14 genstande i sidste uge. Det vil sige, at 13,4 % af både drengene og pigerne overskrider genstandsgrænsen for voksne mænd og kvinder. Figuren viser også, at der er flere piger end drenge, som ikke har drukket alkohol i sidste uge - 34,8 % af pigerne og 27,0 % af drengene. Figur 1.A Procentdel unge, der drikker alkohol, fordelt på hvor mange genstande de drak i sidste uge 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8,1 6,8 3,3 5,5 5,5 5,9 2,7 6,8 7,4 6,5 7,5 6,2 15,6 15,1 19,9 22,2 21,1 23,4 30,1 31,7 32,1 29,0 28,1 28,6 26,0 21,2 28,8 21,0 25,6 29,0 39,0 30,1 26,7 31,2 31,1 21,4 30,9 26,0 17,8 23,5 20,9 13,6 21,9 17,8 21,0 16,2 14,8 13,0 13,1 17,9 16,9 26,0 20,7 6,8 20,1 8,9 11,7 14,4 15,1 13,4 10,5 11,7 11,7 8,2 10,3 6,2 1,9 1,9 6,9 2,6 2,7 3,1 16år 17år 18år 19år 20år Alle 16år 17år 18år 19år 20år Alle Drikker aldrig alkohol 0 genstande 1-7 genstande 8-14 genstande genstande Mere end 21 genstande Spørgsmålet lød: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Spørgsmålet er kun stillet til de unge, som drikker alkohol, men procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen (769 drenge og 770 piger). Tabel 1.2 viser, at størstedelen af de unge har drukket mere end 5 genstande på én gang i løbet af de sidste 30 dage (74,9 % af drengene og 70,3 % af pigerne). 12,6 % af drengene og 6,6 % af pigerne har gjort det 6 gange eller flere i den seneste måned. De 18-årige drenge er den aldersgruppe, hvor flest har drukket mere end 5 genstande på én gang 6 gange eller mere i den seneste måned. MULD 2008 Side 8

11 Tabel 1.2 Procentdel af unge, som har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i løbet af de sidste 30 dage og Alder 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle Alle 0 gange 26,1 14,8 20,1 9,6 17,8 17,8 22,8 19,1 24,0 20,6 26,0 22,5 20,1 1-2 gange 39,8 34,0 28,6 32,9 23,3 31,9 31,5 44,4 40,3 46,6 36,3 39,7 35,8 3-5 gange 18,0 30,9 29,2 37,0 38,4 30,4 32,1 24,1 19,5 21,9 21,9 24,0 27,2 6 gange eller flere 6,2 12,3 17,5 13,7 13,7 12,6 6,2 4,9 8,4 6,2 7,5 6,6 9,6 Uoplyst 1,9 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 0,6 0,0 1,3 2,1 0,7 0,9 1,2 Drikker aldrig 8,1 6,8 3,3 5,5 5,5 5,9 6,8 7,4 6,5 2,7 7,5 6,2 6,0 Total % Antal Spørgsmålet lød: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket mere end 5 genstande? Spørgsmålet er kun stillet til dem, der drikker alkohol, men procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen. Det fremgår af Tabel 1.3, at 67,2 % af de unge (drenge og piger) har været fulde i løbet af de sidste 30 dage. Blandt drengene har 9,2 % været fulde 6 gange eller mere i løbet af de sidste 30 dage. Tabel 1.3 Procentdel af unge, som har været fulde i løbet af de sidste 30 dage og Alder 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle Alle 0 gange 29,8 20,4 24,7 14,4 28,8 23,7 24,1 24,7 26,6 28,8 28,1 26,4 25,0 1-2 gange 38,5 35,2 26,6 39,7 23,3 32,8 37,7 45,7 42,9 41,1 39,0 41,3 37,0 3-5 gange 16,2 25,3 30,5 27,4 30,8 25,9 26,5 17,3 18,8 18,5 18,5 20,0 22,9 6 gange eller flere 6,2 9,3 11,7 9,6 9,6 9,2 3,7 4,3 3,9 8,2 6,8 5,3 7,3 Uoplyst 1,2 3,1 3,3 3,4 2,1 2,6 1,2 0,6 1,3 0,7 0,0 0,8 1,7 Drikker aldrig 8,1 6,8 3,3 5,5 5,5 5,9 6,8 7,4 6,5 2,7 7,5 6,2 6,0 Total % Antal Spørgsmålet lød: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du været fuld? Spørgsmålet er kun stillet til dem, der drikker alkohol, men procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen. Af Tabel 1.4 fremgår det, at 63,3 % af både drengene og pigerne var under 16 år første gang, de drak sig fulde. Det ses også, at 4,7 % af drengene og 5,5 % af pigerne aldrig har været fulde, selv om de drikker alkohol. MULD 2008 Side 9

12 Tabel 1.4 Debutalder for fuld første gang (i procent) Under 13 år 4,4 3, år 58,9 59,4 16+ år 26,0 25,1 Aldrig været fuld, men drikker alkohol 4,7 5,5 Drikker aldrig alkohol 5,9 6,2 Uoplyst 0,1 0,0 Total % Antal Spørgsmålet lød: Hvor gammel var du, da du første gang drak dig fuld? Spørgsmålet er kun stillet til dem, der drikker alkohol, men procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen. Figur 1.B viser, at almindelig øl er det mest brugte alkoholprodukt blandt drenge. 80,0 % af drengene har drukket det inden for de sidste 30 dage, og 25,2 % har drukket det 6 gange eller mere. Spiritus er det næst mest brugte produkt blandt drenge - 65,8 % af drengene har drukket spiritus inden for de sidste 30 dage. Blandt pigerne er spiritus, den type alkohol, flest har drukket. 66,8 % af pigerne har drukket spiritus i løbet af de sidste 30 dage. Almindelig øl, vin og sodavandsprodukter med alkohol bruges også af pigerne. Figur 1.B Typer alkohol unge har drukket inden for de sidste 30 dage (i procent) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,2 0,8 6,1 6,4 4,2 2,3 0,8 13,4 26,1 35,6 24,2 47,5 50,9 51,6 38,4 30,6 30,0 25,8 28,0 26,3 22,8 18,2 25,2 12,7 6,8 7,3 2,5 2,6 4,0 4,6 9,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,2 3,9 2,2 1,4 70,8 13,9 3,6 0,3 25,5 37,0 41,0 41,0 35,2 34,0 20,1 16,6 11,8 3,0 5,7 2,7 Alm. øl Stærk øl Vin Sodavand Spiritus Alm. øl Stærk øl Vin Sodavand Spiritus m. alkohol m. alkohol Drikker aldrig alkohol Uoplyst 0 gange 1-2 gange 3-5 gange 6 eller flere gange Spørgsmålet lød: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket: alm. øl, stærk øl, vin, sodavandsprodukter med alkohol (f.eks. Bacardi Breezer, Smirnoff Ice), spiritus (f. eks rom, gin, tequila)? Spørgsmålet er kun stillet til dem, der drikker alkohol, men procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen (769 drenge og 770 piger). MULD 2008 Side 10

13 PROBLEMER SOM FØLGE AF ALKOHOLFORBRUG I undersøgelsen blev de unge spurgt: Har du nogensinde haft et eller flere af følgende problemer, fordi du har drukket øl, vin eller spiritus? Dernæst var listet en række problemer - eksempelvis været i slagsmål, mistet penge eller andre ting af værdi og nedsat præstation i skolen eller på arbejdet. Tabel 1.5 viser, at blandt unge, der drikker alkohol, angiver 33,1 % af drengene og 34,2 % af pigerne at have haft nedsat præstation i skolen eller på arbejdet, fordi de har drukket. Mange af de unge, der drikker alkohol, angiver også at have mistet penge eller andre ting af værdi, fordi de har drukket. For drengene er tallet 30,5 % og for pigerne er det 34,3 %. Derudover angiver mange, at de har oplevet problemer med venner eller forældre, fordi de har drukket. Blandt de unge, der drikker alkohol, har 27,6 % af drengene og 42,9 % af pigerne haft problemer med venner, fordi de har drukket. Tilsvarende har 17,8 % af drengene og 20,2 % af pigerne haft problemer med forældre, fordi de har drukket. Det ses, at 17,3 % af de drenge, der drikker alkohol, har været i slagsmål, fordi de har drukket. 15,9 % af de piger, der drikker alkohol, har haft uønsket samleje, fordi de har drukket. Tabel 1.5 Procentdel af unge, som har oplevet problemer, fordi de har drukket alkohol Aldrig oplevet problem Oplevet problem Uoplyst Aldrig oplevet problem Oplevet problem Uoplyst Været i slagsmål 82,6 17,3 0,1 92,9 6,9 0,1 Involveret i ulykke/uheld 90,3 9,5 0,1 93,8 6,2 0,0 Mistet penge eller andre ting af værdi 69,5 30,5 0,0 65,5 34,3 0,1 Haft problemer med forældre 82,2 17,8 0,0 79,8 20,2 0,0 Haft problemer med venner 72,2 27,6 0,1 57,1 42,9 0,0 Nedsat præstation i skolen eller på arbejdet 66,9 33,1 0,0 65,7 34,2 0,1 Haft uønsket samleje 91,3 8,7 0,0 84,1 15,9 0,0 Kørt motorcykel/bil under påvirkning af alkohol 89,5 10,5 0,0 95,4 4,6 0,0 Problemer med politiet 89,9 9,9 0,1 95,6 4,2 0,3 Været på hospitalet eller skadestue 90,3 9,3 0,4 92,5 7,5 0,0 Taget stoffer man ikke ville have taget hvis ædru 92,5 7,2 0,3 94,2 5,8 0,0 Procentdelene er beregnet af de unge, der drikker alkohol (724 drenge og 722 piger). Spørgsmålet lød: Har du nogensinde haft et eller flere af følgende problemer, fordi du har drukket øl, vin eller spiritus? Dernæst var listet en række problemer eksempelvis Været i slagsmål, Involveret i ulykke/uheld, Kørt motorcykel/bil under påvirkning af alkohol. Tabel 1.6 viser, at blandt unge, der drikker alkohol, har 13,7 % af drengene og 12,9 % af pigerne, 3 eller flere gange haft nedsat præstation i skolen eller på arbejdet, fordi de har drukket. MULD 2008 Side 11

14 Tabel 1.6 Procentdel unge, som én eller flere gange har oplevet problemer, fordi de har drukket alkohol Aldrig 1 gang 2 gange 3 el. flere gange Uoplyst Aldrig 1 gang 2gange 3 el. flere gange Uoplyst Været i slagsmål 82,6 9,0 4,0 4,3 0,1 92,9 5,4 0,8 0,7 0,1 Involveret i ulykke/uheld 90,3 6,2 2,1 1,2 0,1 93,8 5,0 0,6 0,7 0,0 Mistet penge eller andre ting af værdi 69,5 19,2 4,4 6,9 0,0 65,5 20,1 6,4 7,9 0,1 Haft problemer med forældre 82,2 8,8 3,3 5,7 0,0 79,8 10,3 3,7 6,2 0,0 Haft problemer med venner 72,2 14,1 5,4 8,1 0,1 57,1 19,4 12,1 11,5 0,0 Nedsat præstation i skolen eller på arbejdet 66,9 11,3 8,2 13,7 0,0 65,7 14,0 7,3 12,9 0,1 Haft uønsket samleje 91,3 5,7 1,7 1,4 0,0 84,1 11,2 2,2 2,5 0,0 Kørt motorcykel/bil under påvirkning af alkohol 89,5 5,9 1,0 3,6 0,0 95,4 2,9 1,0 0,7 0,0 Problemer med politiet 89,9 6,2 1,8 1,9 0,1 95,6 3,5 0,4 0,3 0,3 Været på hospitalet eller skadestue 90,3 7,3 1,1 0,8 0,4 92,5 5,8 1,0 0,7 0,0 Taget stoffer man ikke ville have taget hvis ædru 92,5 3,7 2,1 1,4 0,3 94,2 3,6 1,3 1,0 0,0 Procentdelene er beregnet af de unge, der drikker alkohol (724 drenge og 722 piger). Spørgsmålet lød: Har du nogensinde haft et eller flere af følgende problemer, fordi du har drukket øl, vin eller spiritus? Dernæst var listet en række problemer eksempelvis Været i slagsmål, Involveret i ulykke/uheld, Kørt motorcykel/bil under påvirkning af alkohol. I tabel 1.7 ses procentdelen af unge, som har haft sygedage fra skole eller arbejde i sidste måned, opdelt efter hvor mange genstande, de har drukket i sidste uge. Blandt de piger, som har drukket mere end 21 genstande i sidste uge, har en større procentdel haft sygedage sammenlignet med de andre grupper. Tabel 1.7 Sygedage i sidste måned relateret til alkoholindtag i sidste uge (i procent) Sygedage \ Genstande 0 genstande 1-7 genstande 8-14 genstande genstande Mere end 21 genstande Drikker aldrig 0 sygedage 63,6 62,4 64,0 62,4 62,1 60,0 1-2 sygedage 23,5 23,4 24,8 23,8 24,3 26,7 3+ sygedage 8,0 11,7 5,0 5,9 11,7 11,1 Uoplyst 4,9 2,5 6,2 7,9 1,9 2,2 Total % Antal MULD 2008 Side 12

15 Sygedage \ Genstande 0 genstande 1-7 genstande 8-14 genstande genstande Mere end 21 genstande Drikker aldrig 0 sygedage 57,7 56,3 53,5 51,9 37,5 58,3 1-2 sygedage 27,3 28,8 34,0 25,3 29,2 22,9 3+ sygedage 12,7 13,3 9,4 17,7 29,2 16,7 Uoplyst 2,3 1,7 3,1 5,1 4,2 2,1 Total % Antal Spørgsmålene lød: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? og Hvor mange hele skoledage / arbejdsdage har du været fraværende de sidste 30 dage? I svarkategorierne indgik, om fraværet skyldtes sygdom eller pjæk. I tabel 1.8 ses procentdelen af unge, som har pjækket fra skole eller arbejde i sidste måned, opdelt efter hvor mange genstande, de har drukket i sidste uge. Blandt de drenge, som har drukket mere end 21 genstande, har 20,4 % haft 3 pjækkedage eller mere i løbet af seneste måned. Det er en større andel sammenlignet med de andre grupper. De piger, som har drukket 15 genstande eller mere i sidste uge, har også markant flere pjækkedage sammenlignet med pigerne i de andre grupper. Eksempelvis er det 33,3 % af de piger, der har drukket mere end 21 genstande i sidste uge, der har haft tre pjækkedage eller mere i seneste måned. Tabel 1.8 Pjækkedage i sidste måned relateret til alkoholindtag i sidste uge (i procent) Pjækkedage \ Genstande 0 genstande 1-7 genstande 8-14 genstande genstande Mere end 21 genstande Drikker aldrig 0 pjækkedage 64,8 66,5 64,0 50,5 50,5 68,9 1-2 pjækkedage 24,7 22,3 26,7 39,6 25,2 15,6 3+ pjækkedage 4,9 8,6 8,1 8,9 20,4 8,9 Uoplyst 5,6 2,5 1,2 1,0 3,9 6,7 Total % Antal Pjækkedage \ Genstande 0 genstande 1-7 genstande 8-14 genstande genstande Mere end 21 genstande Drikker aldrig 0 pjækkedage 70,0 66,7 67,3 55,7 45,8 72,9 1-2 pjækkedage 18,6 21,7 18,2 19,0 12,5 16,7 3+ pjækkedage 7,3 5,8 9,4 21,5 33,3 4,2 Uoplyst 4,1 5,8 5,0 3,8 8,3 6,3 Total % Antal Spørgsmålene lød: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? og Hvor mange hele skoledage/ arbejdsdage har du været fraværende de sidste 30 dage? I svarene indgik om fraværet skyldtes sygdom eller pjæk. MULD 2008 Side 13

16 SOCIOØKONOMISKE INDIKATORER OG GENSTANDSGRÆNSER Som et led i undersøgelsen blev der stillet spørgsmål om egen uddannelse, og om forældrene var skilt eller ej. Figur 1C viser, at forskellen mellem drenge og pigers drikkeadfærd er størst i grundskolen og på erhvervsuddannelser. Eksempelvis overskred 18,0 % af de drenge, der er i gang med en erhvervsuddannelse, genstandsgrænserne for voksne mænd i sidste uge. Det er en højere procentdel sammenlignet med de piger, som er i gang med en erhvervsuddannelse - her er tallet 4,9 %. Blandt de drenge, som er i gang med en erhvervsuddannelse, er der desuden flere, der overskred genstandsgrænserne, sammenlignet med drengene i de andre uddannelsesgrupper. Figur 1C Procentdel unge, der overskred genstandsgrænserne for voksne i sidste uge, fordelt på køn og egen uddannelse 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0,0 18,0 11,4 11,3 11,9 11,8 4,9 12,7 14,0 12,3 Spørgsmålene lød: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge?, Går du i skole, er under uddannelse eller andet? og Hvilken skole / uddannelse går du på? I figuren er kun medtaget de hyppigst forekommende uddannelser samt dem, som ikke er under uddannelse. Procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen (769 drenge og 770 piger). Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelse Ikke under uddannelse Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Videregående uddannelse Ikke under uddannelse MULD 2008 Side 14

17 Figur 1.D viser, at på alle uddannelser over grundskole-niveau har mere end 1/3 af drengene og mere end 1/4 af pigerne haft et forbrug, hvor de mindst tre gange har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i de sidste 30 dage. Derudover ses, at drenge i gang med en videregående uddannelse er den gruppe, hvor flest har haft et så stort forbrug af alkohol (57,5 %). Figur 1.D Procentdel unge, der mindst tre gange har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i de sidste 30 dage, fordelt på køn og egen uddannelse 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 17,4 37,1 42,9 57,5 48,3 26,5 29,3 33,3 30,2 26,0 Spørgsmålene lød: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket mere end 5 genstande?, Går du i skole, er under uddannelse eller andet? og Hvilken skole/uddannelse går du på? I tabellen er kun medtaget de hyppigst forekommende uddannelser samt dem, som ikke er under uddannelse. Procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen (769 drenge og 770 piger). 0,0 Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial Videregående uddannelse Ikke under uddannelse Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasial Videregående uddannelse Ikke under uddannelse Figur 1.E viser, at procentdelen af drenge, der overskred genstandsgrænserne for voksne i sidste uge, er lidt større blandt dem, som har forældre, der er skilt. MULD 2008 Side 15

18 Figur 1.E Procentdel unge, der overskred genstandsgrænserne for voksne i sidste uge, fordelt på køn og om forældre er skilt eller ej ,8 9,7 13,1 11,4 Skilt Ikke skilt Skilt Ikke skilt Spørgsmålene lød: Hvor mange genstande drak du på hver af dagene i sidste uge? Er dine forældre skilt/separeret/flyttet fra hinanden? Procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen (769 drenge og 770 piger) Figur 1.F viser, at procentdelen af unge, der mindst tre gange har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i de sidste 30 dage, er størst blandt drenge, hvis forældre er skilt (49,0 %). Figur 1.F Procentdel unge, der mindst tre gange har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i de sidste 30 dage, fordelt på køn og om forældre er skilt eller ej 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 49,0 40,4 32,0 30,1 Skilt Ikke skilt Skilt Ikke skilt Spørgsmålene lød: Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Ved hvor mange lejligheder har du drukket mere end 5 genstande? og Er dine forældre skilt / separeret / flyttet fra hinanden? Procentdelene er beregnet af alle unge, der indgår i undersøgelsen (769 drenge og 770 piger) UNGES ALKOHOLFORBRUG, Figur 1.G viser for årene procentdelen af unge som har drukket over genstandsgrænsen for voksne i sidste uge. Det ses, at der for drengene har været et fald fra 25 % til 13 % i denne årrække, dog er tallene fra 2008 ikke direkte sammenlignelige med de øvrige år pga. et metodeskifte i dataindsamlingen. Procentdelen af piger, som har drukket over genstandsgrænserne, har i årene været % er det første år, hvor der ikke er forskel mellem kønnene mht. hvor mange, der har drukket mere end genstandsgrænserne. MULD 2008 Side 16

19 Figur 1.G Procentdel unge, der drak mere end genstandsgrænserne for voksne i sidste uge, Tallene fra 2008 er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra de øvrige år pga. metodeskifte i dataindsamlingen. Procentdelene er beregnet af alle unge Figur 1.H viser for årene procentdelen af unge som mindst tre gange har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i de sidste 30 dage. Det ses, at der for drengene har været et fald siden 2000, så de nærmer sig pigernes niveau. Procentdelen af piger, som har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i de sidste 30 dage er stagneret til at ligge på ca. 30 %. Derudover ses, at i alle årene er procentdelen større blandt drengene end pigerne. Figur 1.H Procentdel unge, der mindst tre gange har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i de sidste 30 dage, Tallene fra 2008 er ikke direkte sammenlignelige med tallene fra de øvrige år pga. metodeskifte i dataindsamlingen. Procentdelene er beregnet af alle unge MULD 2008 Side 17

20 MULD 2008 Side 18

21 2. Rygning RESUMÉ 24 % af de unge ryger. 11 % ryger hver dag, og 3 % er storrygere. Der er ingen forskel mellem kønnene. 58 % af drengene og 53 % af pigerne har aldrig røget. 62 % af drengene og 58 % af pigerne har røget vandpibe én eller flere gange. De fleste af dem, der har røget vandpibe, har højst røget fem gange i alt. Flere drenge end piger har prøvet snus/skrå - 17 % af drengene og 7 % af pigerne. Næsten alle unge har kendskab til, at der er en aldersgrænse for salg af cigaretter. I alt 97 % af drengene og 98 % af pigerne svarede, at der er en aldersgrænse. 81 % af de unge ved, at aldersgrænsen er 18 år. 35 % af drengene og 41 % af pigerne er udsat for passiv rygning på deres skole eller uddannelsesinstitution. 22 % af drengene og 25 % af pigerne er udsat for passiv rygning i hjemmet. Fra er andelen af rygere faldet. Størstedelen af faldet skete før INDLEDNING I MULD-undersøgelsen 2008 er spurgt til de unges vaner og forbrug af cigaretter, vandpibe og snus/skrå. Derudover er spurgt til deres udsættelse for passiv rygning. Undersøgelsens resultater skal ses i lyset af de seneste års lovgivning på tobaksområdet og kulturændringer i samfundet. Eksempelvis er det blevet mere udbredt at ryge vandpibe blandt unge. Vandpiben appellerer til unge og uerfarne tobaksrygere blandt andet pga. tobakkens søde smag og det sociale element, men måske også fordi unge og deres forældre fejlagtigt tror, at det ikke er afhængighedsskabende at ryge vandpibe, og at det ikke er så farligt som at ryge cigaretter. Vandpiberygning betragtes ikke som rygning. For få år siden var snus og skrå sjældne produkter, men erfaringer fra de øvrige nordiske lande viser, at salget af snus, skrå og tobakspastiller stiger i takt med udbredelsen af røgfri miljøer. I 2001 blev det forbudt for elever i folkeskoler og ungdomsskoler at ryge på skolens område. Tre år senere, dvs. i 2004, blev det forbudt at sælge tobak til unge under 16 år. Siden august 2007 har det på skoler, opholdssteder og lignende - der fortrinsvis har elever under 16 år - ikke været tilladt for unge at ryge på institutionens område. Det er også forbudt for lærere at ryge på institutionens udendørsarealer, hvor børn og unge færdes. Formålet med loven er at udbrede røgfri miljøer og forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning. Det er også et ønske, at rygning ikke længere er så synligt i de miljøer, hvor unge færdes, for at forebygge, at de unge begynder at ryge. Fra september 2008 har det ydermere været forbudt at sælge tobak til unge under 18 år. Det gælder både for cigaretter, snus, skrå og tobak til vandpiber. Der er også lagt begrænsninger på placeringen af tobaksvarer i butikkerne. UNGES TOBAKSVANER OG FORBRUG I undersøgelsen blev de unge spurgt: Ryger du? Svarkategorierne var: Ja, hver dag, Ja, mindst MULD 2008 Side 19

22 én gang om ugen, Ja, men sjældnere end hver uge og Nej. I undersøgelsen blev også spurgt: Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? Tabel 2.1 viser procentdelen af rygere blandt unge fordelt på alder og køn. Rygere er defineret som de unge, der har svaret, at de ryger hver dag, mindst én gang om ugen eller sjældnere end hver uge. Det ses, at 24,4 % af de unge ryger, og at der ikke er stor forskel mellem kønnene mht. hvor mange af drengene og pigerne, der ryger. Blandt drengene er der færrest rygere blandt de 16-årige (17,4 %) og flest blandt de 17-årige (28,4 %). Rygeprævalensen blandt piger varierer næsten ikke mellem de forskellige aldersgrupper. Tabel. 2.1 Rygere fordelt på køn og alder (i procent) og Alder 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle Alle Rygere 17,4 28,4 22,7 26,7 23,3 23,7 25,3 25,3 25,3 24,0 25,3 25,1 24,4 Ikkerygere 82,6 71,6 77,3 73,3 76,7 76,3 74,7 74,7 74,7 76,0 74,7 74,9 75,6 Total % Antal Spørgsmålet lød: Ryger du? Tabel 2.2.viser dagligrygerne fordelt på dem, der ryger mindre end 15 cigaretter dagligt og dem, der ryger 15 cigaretter eller mere dagligt. Sidstnævnte gruppe betegnes som storrygere. Af tabellen ses, at 3,1 % af de unge er storrygere. Det svarer til, at hver fjerde unge dagligryger, er storryger. Der er næsten ingen forskel mellem kønnene. Blandt unge rygere er der mange, som kun ryger lejlighedsvis, hvilket er defineret som ugentligt eller sjældnere. 12,5 % af drengene ryger lejlighedsvis, og blandt pigerne er tallet 14,3 %. Tabel 2.2 Dagligrygere, lejlighedsrygere og storrygere fordelt på køn og alder (i procent) og Alder 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle Alle Dagligrygere 6,8 13,0 14,9 11,6 9,6 11,2 11,7 10,5 11,0 8,2 12,3 10,8 11,0 < 15 cigaretter dagligt 6,8 7,4 13,0 7,5 5,5 8,1 8,6 7,4 7,1 5,5 10,3 7,8 7, cigaretter dagligt 0,0 5,6 2,0 4,1 4,1 3,1 3,1 3,1 3,9 2,7 2,1 3,0 3,1.. Lejlighedsrygere 10,5 15,4 7,9 15,0 13,7 12,5 13,6 14,8 14,3 15,7 13,0 14,3 13,4 Ikkerygere 82,6 71,6 77,3 73,3 76,7 76,3 74,7 74,7 74,7 76,0 74,7 74,9 75,6 Total % Antal Spørgsmålet lød: Hvor mange cigaretter ryger du dagligt? MULD 2008 Side 20

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet

Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Kvinders og mænds sundhedsbevidsthed, kostvaner og fysiske aktivitet Beskrevet ud fra den landsdækkende kostundersøgelse 1995 og 2000/01. Margit Velsing Groth og Sisse Fagt Afdeling for Ernæring Institut

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK TRIVSEL, SUNDHED OG SUNDHEDSVANER BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Sociolog Susanne Aaen (aaen@cancer.dk) & PhD. Gert Allan Nielsen (gnielsen@cancer.dk) Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 14 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 14 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard

Det svære ungdomsliv. unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever. Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard Det svære ungdomsliv unges trivsel i grønland 2011 - en undersøgelse om de ældste folkeskoleelever Cecilia Petrine Pedersen & Peter Bjerregaard SIF s Grønlandstidsskrifter nr. 24 Det svære ungdomsliv

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år

Dødeligheden i Danmark gennem 100 år Dødeligheden i gennem 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere end svenske mænd og franske kvinder? Knud Juel gennem Dødeligheden i 1 år Danskerne lever længere, men hvorfor 3-4 år kortere

Læs mere

Vold og overgreb mod kvinder

Vold og overgreb mod kvinder Vold og overgreb mod kvinder Dansk rapport vedrørende deltagelse i International Violence Against Women Survey (IVAWS) Af Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard Københavns Universitet/Justitsministeriets

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere