UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS"

Transkript

1 UNDERVISNINGS- MILJØVURDERING (UMV) FOR HØNG GYMNASIUM OG HF-KURSUS EFTERÅRET 5

2 Information til de elever, der har deltaget i undersøgelsen: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din skole. Det indeholder også nogle spørgsmål om dig og din uddannelse. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Hvis ikke andet er angivet, bedes du sætte ét kryds ud for hvert spørgsmål. Der er desuden flere steder mulighed for at uddybe svaret eller komme med kommentarer eller idéer. Det er af stor betydning, at alle spørgsmål besvares. Skulle der være enkelte spørgsmål, som du ikke kan eller vil svare på, kan de springes over. Spørgeskemaet vil indgå i undersøgelsen under alle omstændigheder. På forhånd tak. 1. Skole og antal besvarelser Høng Gymnasium og HF-kursus 18 besvarelser. Hvilken klasse/hold/team eller lignende går du i? g: 18 besvarelser 3. Er du kvinde eller mand? Kvinde: 1 besvarelser Mand: besvarelser Kønsfordeling Kvinde Mand. Hvor gammel er du? Alderfordeling Skriv alder i år: 17 år: besvarelser 18 år: 9 besvarelser 19 år 5 besvarelser år 18 år 19 år

3 5. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? timer, du i alt bruger på din uddannelse, både ude og hjemme: 1 time: 1 besvarelse timer: 1 besvarelse -7 timer: 1 besvarelse 8 timer: 1 besvarelse 1 timer: 1 besvarelse 11 timer: 1 besvarelse timer: 1 besvarelse 38 timer: 1 besvarelse timer: 3 besvarelser timer: besvarelser 5 har ikke svaret timer, du tilbringer på skolen: (8 timer: 1 besvarelse) 3 timer: besvarelser 31 timer: 1 besvarelse 3 timer: besvaresler 33 timer: 3 besvarelser 3 timer besvarelser 35 timer: 5: besvaresler timer, der tilbringes på skolen 3 timer 31 timer 3 timer 33 timer 3 timer 35 timer timer, du bruger på transport til og fra skolen timer: 1 besvarelse 5 min.: besvarelser 1 min.: besvarelser 3 min.: 1 besvarelse 3- min. 1 besvarelse -9 min.: 5 besvarelser 9-1 min.: 1 besvarelse 1-15 min.: 1 besvarelse Mere end 15 min.: 3 besvarelser Tansporttid -5 min 5-1 min 1-3 min 3- min -9 min 9-1 min 1-15 min Mere en 15 min Serie1 3

4 timer, du bruger på fritidsarbejde timer: 11 besvarelser - timer: 1 besvarelse - timer: besvarelser - timer: besvarelser -8 timer: 1 besvarelse Tid, der bruges på fritidsarbejde timer - timer - timer - timer -8 timer timer, du bruger på sport eller motion Tid, der bruges på sport - timer: besvarelser - timer: besvarelser - timer:9 esvarelser -8 timer: : 3 besvarelser timer - timer - timer -8 timer. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk ved en PC På skolen? -1 timer: 13 besvarelser 1- timer: 3 besvarelser -3 timer: 1 besvarelse PC-tid på skolen -1 timer 1- timer -3 timer Hjemme? -1 timer: besvarelser 1- timer: besvarelser - timer: 1 besvarelser - timer: besvarelser -8 timer 3 besvarelser 8-1 timer: besvarelser Mere end 1 timer: besvarelser PC-tid hjemme -1 t 1- t - t - t -8 t 8-1 t Mere Efteråret end 5 1 t

5 har ikke svaret Andre steder? -1 timer: 1 besvarelser 1- timer: 1 besvarelse -3 timer: 1 besvarelser Mere end 3 timer: 1 besvarelse 5 har ikke svaret PC-tid andre steder -1 t 1- t -3 t Mere end 3 t 7. Hvor godt eller dårligt, synes du selv, du klarer dig i din klasse/hold/team? Jeg er en af de bedste: besvarelser Der er nogle få, der er bedre end mig: 8 besvarelser Der er mange, der er bedre end mig besvarelser 8. Hvis du samlet set skulle give skolen som helhed karakter efter 13-skalaen, hvilken karakter ville du så give? Skriv en karakter: 5: 1 besvarelse : besvarelser 7 : besvarelser 8: 1 besvarelse 9: besvarelser 1: besvarelser 11: besvarelser 9. Hvis du tænker tilbage måned for måned, har du da indenfor det seneste halve år seriøst overvejet at gå ud af skolen? Ja: 8 besvarelser Nej: 1 besvarelser Du skal kun udfylde de to næste spørgsmål, hvis du har svaret, at du seriøst har overvejet at gå ud af skolen 1. Hvad er de væsentligste årsager til dine overvejelser? 5

6 Dårligt klima i klassen, få sociale aktiviteter, irriterende sammensætning af mennesker Presset har været meget stort og der har været meget arbejde Transport tiden, nogle fag, lidt et par lærere Dårlige lærere Lang transport Mindre gode karakterer Sværhedsgraden Gymnasier er for småt, har overvejet at flytte til et andet sted med flere mennesker Dårligt kammeratskab Skifte til andet gymasium 11. Hvis du faktisk vælger at gå ud af skolen, vil du så tro, at du... Vil fortsætte på en anden uddannelse? 5 besvarelser Vil tage et arbejde? 1 besvarelse Vil fortage dig noget andet end at gå i skole eller arbejde? 1 besvarelse

7 De følgende spørgsmål besvares af alle Psykisk undervisningsmiljø Det psykiske miljø handler om, hvordan du har det med dine klassekammerater og lærere, og hvordan stemningen er i klassen. Det handler også om kvaliteten af undervisningen, og om der er et stort arbejdspres, så du oplever stress. 1. Vi beder dig tage stilling til i hvilken grad, du er enig i følgende udsagn: I høj grad I Kun i nogen mindre grad grad Min uddannelse er meningsfuld for mig Samlet set lærer jeg nok på min uddannelse Uddannelsen lever op til mine forventninger Jeg ved, hvad mine lærere forventer af mig som elev Der er behov for, at lærere og elever bliver bedre til at afklare deres forventninger til hinanden Jeg har oplevet at føle mig forfulgt af en eller flere af mine lærere Jeg arbejder sammen med andre om opgaver på min uddannelse Jeg får opfyldt mit behov for at arbejde sammen med andre Slet ikke Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen? (Sæt op til 3 krydser) Når det er læreren, der underviser alene: 15 besvarelser Når vi har gæstelærere: 3 besvarelser Når vi har gruppearbejde: besvarelser Når vi har projekter i ét fag: 7 besvarelser Når vi har projekter på tværs af fag: besvarelser Når jeg arbejder alene med opgaver eller lektier 1 besvarelser Når jeg er i praktik: besvarelser Når vi laver praktiske øvelser eller værkstedsarbejde: 7 besvarelser 7

8 1. Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med følgende forhold? tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds utilfreds Undervisningens indhold Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold Undervisningens form Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens form Lærernes formidling i undervisningen Den daglige information fra skolen (f.eks. mindre ændringer og aflysninger) Information fra elevråd eller lignende Samarbejdet mellem dig og dine kammerater Studievejledningen De sociale aktiviteter på skolen (f.eks. fester, årlige arrangementer, idrætsdage m.v.) Har du oplevet at have brug for faglig hjælp fra dine lærere udenfor den formelle undervisning? Lærerhjælp uden for undervisningstiden Ja, flere gange: besvarelser Ja, en enkelt gang: besvarelser Nej: 5 besvarelser, 5,8 5, 5, 5, 5,8,, Flere gange En enkelt gang Nej Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis du har svaret, at du har haft brug for faglig hjælp fra lærerne en eller flere gange 8

9 1. Har det været let eller svært at få faglig hjælp fra lærerne? let: besvarelser Let: 3 besvarelser Hverken let eller svært: 3 besvarelser Svært: besvarelser svært: besvarelser 3,5 3,5 1,5 Har det været let eller svært at få hjælp 1,5 let Let Hverken eller Svært svært De følgende spørgsmål skal udfyldes af alle 17. Hvordan oplever du samlet set de faglige udfordringer på din uddannelse? De er for små: 1 besvarelse De er passende: 1 besvarelser De er for store: 1 besvarelse Hvordan oplever du de faglige udfordringer For små Passende For store 18. Hvor ofte... Føler du dig stresset pga. skolearbejde udenfor eksamensperioden? Føler du dig stresset pga. skolearbejde i eksamensperioden? Sker det, at I skal aflevere opgaver i flere fag samtidigt? Sker det, at du ikke får lavet lektier og opgaver til tiden? Ofte Af og til Sjældent Aldrig Bruger du studievejledningen?

10 Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis du bruger studievejledningen 19. Hvad bruger du studievejledningen til? Faglige ting (f.eks. opgaver og projekter, eksamenskrav, valgfag, praktik): 1 besvarelser Personlige ting (f.eks. stress, overvejelser om at gå ud af skolen, problemer derhjemme): besvarelser Andet (skriv hvad): 1 besvarelse (Fremtid +tvivl ang. fag og lign.) 3 har ikke svaret Hvad bruger du studievejl. til? Faglige ting Personlige ting Andet 1

11 De følgende spørgsmål skal udfyldes af alle. Hvis du tænker tilbage måned for måned. Har du indenfor det seneste halve år i forbindelse med din uddannelse... Ofte Af og til Sjældent Aldrig Følt dig ensom? 3 5 Følt dig glad og tilfreds? Følt dig rolig og afslappet? Følt dig veloplagt og haft overskud? Følt dig nervøs? 9 5 Følt dig langt nede? 7 5 Haft søvnbesvær? 8 1 Haft mavepine/maveproblemer? Haft koncentrationsbesvær? 5 7 Haft svært ved at huske? Haft svært ved at tænke klart? Hvis du tænker tilbage på det sidste halve år måned for måned. Er du blevet mobbet i skolen? Nej, jeg er ikke blevet mobbet: 17 besvarelser Ja, det er sket en eller to gange: 1 besvarelse Ja, to eller tre gange om måneden: besvarelser Ja, ca. en gang om ugen: besvarelser Ja, flere gange om ugen: besvarelser. Hvis du tænker tilbage på det sidste halve år måned for måned. Har du været med til at mobbe andre i skolen? Nej, jeg har ikke mobbet andre: 1 besvarelser Ja, det er sket en eller to gange: besvarelser Ja, to eller tre gange om måneden: 1 besvarelse Ja, ca. en gang om ugen: 1 besvarelse Ja, flere gange om ugen: besvarelser 11

12 3. Føler du dig holdt udenfor i skolen? Ja, i høj grad: 1 besvarelse Ja, i nogen grad: 1 besvarelse Kun i mindre grad: 3 besvarelser Nej, egentlig ikke: 13 besvarelser. Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn: Vi har det godt sammen i klassen/holdet/teamet enig Lidt enig Lidt uenig uenig 7 5 Jeg har mange venner på skolen Vi hjælper tit hinanden i klassen/holdet/teamet Jeg er ofte sammen med mine skolekammerater i fritiden Mine skolekammerater kan lide mig, som jeg er Vi har tit mange lektier Jeg kan få hjælp af mine skolekammerater til lektier og lignende Hvilken karakter på 13-skalaen vil du samlet set give det psykiske miljø på din uddannelse? Skriv en karakter: 3: 1 besvarelse 5: besvarelser besvarelser 7: besvarelser 8: 5 besvarelser 9: 3 besvarelser 1: 5 besvarelser 11: besvarelser Hvordan vurderer du skolens psykiske miljø? Karakter. Har du idéer eller forslag til, hvordan det psykiske miljø kan forbedres på din ud dannelse, er du velkommen til at skrive dem her: Mindre lektier og mindre af de personer jeg ikke kan lide Der er for få mennesker til at man kan skabe sig en stor omgangskreds man virkelig bryder sig om. Flere elever ville hjælpe til mere adspredelse og bedre psykisk miljø 1

13 Fysisk undervisningsmiljø Det fysiske miljø handler om de fysiske rammer, du færdes i til daglig på skolen. Det er bl.a. lokalernes indretning, pladsforhold, indeklima, lyd- og lysforhold samt udstyr og inventar. 7. Hvor enig eller uenig er du samlet set med følgende udsagn? Der er god plads i klassens/holdets/teamets lokaler Der er relevant udstyr til rådighed (tavler, overhead, IT-udstyr m.v.) enig Lidt enig Lidt uenig uenig Jeg kan se, hvad der sker på tavlen Vi sidder godt på stolene Vi kan selv indstille vores stole 1-1 Vi kan selv indstille vores borde Der er lys nok til at læse og skrive 9 - Der er god tilgang af dagslys i lokalerne Når jeg sidder i timerne, bliver jeg sommetider blændet af solen Jeg oplever et højt støjniveau i timerne Der bliver gjort godt rent i lokalerne 8 1 Vi har gode steder til gruppearbejde Vi har mulighed for skiftende arbejdsstillinger i løbet af skoledagen 8. Hvor ofte oplever du følgende? Ofte Af og til Sjældent Aldrig Det trækker fra vinduerne Der er for varmt i klassen eller andre steder Der er for koldt i klassen eller andre steder Der lugter meget i klassen eller andre steder Vi lufter selv ud i klasselokalet ved at åbne vinduer/døre

14 9. Hvordan vurderer du følgende forhold? Ikke i orden Mindre problemer I orden Opbevaring af overtøj 7 Indgange (træk, snavs, vindfang, måtter) 1 1 Skolens rygepolitik 1 1 Overholdelse af rygepolitikken - 1 Skolens alkoholpolitik 3 1 Overholdelse af alkoholpolitikken 1 1 Parkeringsforhold for bilister - 13 Parkeringsforhold for cyklister Hvor enig eller uenig er du samlet set med følgende udsagn? Vi kan komme til en PC, når vi har brug for det Der er plads til, at flere kan sidde omkring skærmen PC bordet kan sættes op og ned, når vi har brug for det Stolen ved PC en kan sættes op og ned, så den passer mig Vinduer eller lys spejler sig ofte i skærmen til PC en Når vi arbejder ved PC, er der mulighed for at tilpasse afstanden fra øjne til skærm til ca. 5-7 cm Når vi arbejder ved PC, er der plads på bordet foran tastatur og mus til at man kan hvile begge underarme Vi har gode steder at være udenfor i pauserne enig Lidt enig Lidt uenig uenig Vi har en god kantine Vores toiletter er pæne og rene

15 Der er altid sæbe, håndklæder og toiletpapir på toiletterne Vi ved, hvad vi skal gøre, hvis skolen brænder Vi har et køleskab til opbevaring af vores madpakker Har du fået undervisning i sikkerhed og sundhed i forbindelse med praktik, prak tiske øvelser, laboratoriearbejde, værkstedsarbejde eller lignende? Ja: 7 besvarelser Nej: 1 besvarelser Du skal kun udfylde de næste to spørgsmål, hvis du har fået undervisning i sikkerhed og sundhed i forbindelse med praktik m.v. 3. Hvordan vurderer du den undervisning i sikkerhed og sundhed, du har fået i for bindelse med praktik m.v.? god: besvarelser God: 3 besvarelser Hverken god eller dårlig: 3 besvarelser Dårlig: besvarelser dårlig: besvarelser 33. Har undervisningen i sikkerhed og sundhed i forbindelse med praktik m.v. sat dig i stand til at... Bedømme sikkerheds- og sundhedsproblemer for dig selv i forbindelse med uddannelsen? Bedømme sikkerheds- og sundhedsproblemer for dig selv i dit fremtidige arbejde? Bedømme sikkerheds- og sundhedsproblemer for dine fremtidige kollegaer? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Kun i mindre grad Slet ikke Det næste spørgsmål skal udfyldes af alle 15

16 3. Arbejder du under din uddannelse med maskiner og/eller apparater, køretøjer, farlige kemiske stoffer, eller er der risiko for ulykker? Gerne flere svar: Nej, ingen af disse: 8 besvarelser Ja, arbejder med maskiner og/eller apparater: 1 besvarelse Ja, arbejder med køretøjer: besvarelser Ja, arbejder med farlige kemiske processer (f.eks. med stoffer, der er mærket med orange faremærkat): 8 besvarelser Ja, uddannelsen indebærer en ulykkesrisiko : besvarelser Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis du arbejder med maskiner og apparater 35. Har du fået instruktion i de maskiner eller apparater, du arbejder med? Ja Nej 1 - Har du adgang til brugsanvisning? - 1 Findes der bevægelige dele, der ikke er beskyttet med afskærmning? - 1 Findes der maskiner, der ikke har nødstop? - 1 Er alle maskiner godt vedligeholdte? 1 - Findes der støj, som gør at to personer på ca. 1 meters afstand ikke kan tale sammen uden at hæve stemmen? Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/brugsanvisninger for maskiner eller apparater? Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis du arbejder med køretøjer 3. Er der risiko for, at personer bliver påkørt eller klemt af køretøjer? Er der uorden i værktøj, materialer og affald m.v.? Findes der udsugning på alle relevante værksteder? Findes der udsugning på hver enkelt arbejdsplads på værksteder m.v.? Findes der hjælpemidler til brug ved løft over 11 kg? Har du fået instruktion/vejledning i brugen af hjælpemidler til løft? Ja Nej

17 Har du fået instruktion i sikkerheds- og sundhedsforhold omkring køretøjer? Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/brugsanvisninger for køretøjer? Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis du arbejder med farlige kemiske processer 37. Har du fået instruktion i håndtering af de stoffer, du arbejder med? Har du adgang til brugsanvisninger og produktblade for alle produkter? Er du orienteret om betydningen af de orange faremærker? Findes der udsugning i de lokaler, hvor I arbejder med kemikalier m.v.? Findes der udsugning på hver enkelt arbejdsplads, hvor du arbejder med kemikalier m.v.? Er der situationer, hvor du eller andre ikke overholder instruktioner/brugsanvisninger for kemikalier m.v.? Ja Nej Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis undervisningen indebærer risiko for ulykker 38. Hvilke typer ulykker mener du, at du er særligt udsat for? - ingen besvarelser De følgende spørgsmål skal udfyldes af alle 39. Ryger du? Ja, dagligt. I gennemsnit 1 eller flere cigaretter om dagen: 1 besvarelse Ja, dagligt. I gennemsnit 9 eller færre cigaretter om dagen: besvarelser Ja, men kun lejlighedsvis: 1 besvarelse Nej, aldrig: 13 besvarelser 3 har ikke svaret 17

18 . Hvordan bedømmer du generelt dit helbred? Fremragende: besvarelser Vældig godt: besvarelser Godt: besvarelser Mindre godt: 1 besvarelse Dårligt: besvarelser 3 har ikke svaret 1. Har du et fysisk handicap? Ja: besvarelser Nej: 1 besvarelser har ikke svaret Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis du har et fysisk handicap. Hvordan vurderer du tilgængeligheden for handicappede på skolen? Tilgængeligheden på skolen generelt Adgangen til undervisningslokaler Ikke i orden Mindre problemer I orden let af handicaptoiletter - 1 Placeringen af handicaptoiletter - 1 Parkeringsforhold for handicappede - 1 De følgende spørgsmål skal udfyldes af alle 3. Hvilken karakter på 13-skalaen vil du samlet set give skolens fysiske miljø? 18 Skriv en karakter 5: 1 besvarelse : besvarelser 7: 1 besvarelse 8: 7 besvarelser 9: 3 besvarelser 1: besvarelser har ikke svaret Hvordan vurderer du skolens fysiske miljø? Karakter

19 . Har du idéer eller forslag til, hvordan skolens fysiske miljø kan forbedres, er du velkommen til at skrive dem her: Eksempler på svar: Bedre udluftning Bedre stole og borde Nye borde, nye stole, begge skal kunne indstilles Nye tavler i nogle klasseværelser Flere steder til gruppearbejde Med flere penge ganske enkelt Bedre temperaturregulering Renovation generelt Æstetisk undervisningsmiljø Bliver der undervist i inspirerende rammer? Er det rart at være i skolens bygninger, og skaber de en god atmosfære for de sociale aktiviteter, undervisningen og det daglige liv på skolen? Materialer, lys og farver kan f.eks. have indflydelse på bygningens atmosfære. Aktiviteter i praktiske og kreative projekter og opgaver er også en del af det æstetiske miljø. 5. Er der... Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)? Rum, der særligt frastøder dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)? Ja Nej Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis der er rum, der særligt tiltaler dig. Hvilke rum tiltaler dig særligt, og hvorfor? Kantinen, fordi den er malet som en Tintin tegneserie Biblioteket, fordi der er hygge og ro Stemningen i rummene er god Kantinen, den er malet så fint med en tegneserie Kantinen er rar at være i fordi der er malet Tintin på væggene og der er et fodboldspil 19

20 Du skal kun udfylde det næste spørgsmål, hvis der er rum, der særligt frastøder dig 7. Hvilke rum frastøder dig i særlig grad, og hvorfor? Biologilokalet, fordi der er fyldt med lig Kolde grimme gamle møbler Dårlig udluftning, og lign. De fleste af rummene pga. deres farver Der er direkte grimme og deprimerende Gangen før bogkælderen, klam farve De følgende spørgsmål skal udfyldes af alle 8. Hvor enig eller uenig er du samlet set med følgende udsagn? Der er en god atmosfære på skolen enig Lidt enig Lidt uenig uenig Skolens gangarealer er kedelige Vi har gode fællesområder med aktivitet og liv Undervisningslokalerne er generelt triste Jeg kan finde et rart sted, hvor jeg kan få ro til at fordybe mig Jeg synes, der mangler udsmykning på skolen Der er generelt for meget støj på skolen Der er generelt et godt dagslys på skolen Jeg synes, der bliver gjort nok ud af omgivelserne på skolen Skolen er generelt godt vedligeholdt Vi har et varieret udemiljø Jeg vil gerne have mulighed for at arbejde mere praktisk og kreativt på skolen Jeg vil gerne have mulighed for at eksperimentere og udforske mere i projekter og opgaver på skolen

21 9. Er der adgang til steder, hvor du kan slappe af (f.eks. hyggekroge, gårdhaver el ler græsarealer) i nærheden af de lokaler, du bruger dagligt på skolen? Ja, både ude og inde: 8 besvarelser Ja, men kun ude: besvarelser Ja, men kun inde: besvarelser Nej, ingen af delene: 3 besvarelser 5. Hvordan vurderer du skolens arealer og områder, hvor man kan slappe af? tilfreds: besvarelser Tilfreds: 5 besvarelser Hverken tilfreds eller utilfreds: besvarelser Utilfreds: besvarelser utilfreds: besvarelser 51. Hvilken karakter på 13-skalaen vil du samlet set give skolens æstetiske miljø? 5: 1 besvarelse : besvarelser 7: 5 besvarelser 8: besvarelser 9: besvarelser 1: 1 besvarelse 11: 1 besvarelse har ikke svaret Hvordan vurderer du skolens æstetiske miljø? Karakter 5. Har du idéer eller forslag til, hvordan skolens æstetiske miljø kan forbedres, er du velkommen til at skrive dem her: Mal Lokaler hvor man kan sidde komfortabelt sammen med andre Steder udenfor hvor man kan sidde overfor hinanden, ikke bare bænke på en lang række Større hygge og græsarealer Slut på undersøgelsen 1

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Q1 Hvilket værksted er du på?

Q1 Hvilket værksted er du på? Q Hvilket værksted er du på? Besvaret: Sprunget over: Metal Træ Kantine Kunsthåndværk Mode & design Ejendomsservice Køkken (Mou Hotel) Tjener (Mou Hotel) Ejendomsservice (Laden) Design (Laden) % % % %

Læs mere

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet

Kortlægning af. Undervisningsmiljøet Kortlægning af Undervisningsmiljøet på Videnscenter for Specialpædagogik i Næstved August 2008 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

5 Undervisningens indhold 32 74. Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold 18 69. 7 Undervisningens form 21 75

5 Undervisningens indhold 32 74. Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold 18 69. 7 Undervisningens form 21 75 Spørgsmål PMV BBV 1 Uddannelsessted 52 72 Spørgsmål Mand Kvinde 3 Er du mand eller kvinde 93 31 Hvor tilfreds er du samlet set med følgende: Meget tilfreds Tilfreds 5 Undervisningens indhold 32 74 6 Dine

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet på EUD 2006 Samlet oversigt

Evaluering af undervisningsmiljøet på EUD 2006 Samlet oversigt 2. Er du kvinde eller mand? Kvinde Mand 61 16,58 % 307 83,42 % Total Responses 368 100.00 % 3. Hvor gammel er du? Under 18 18-20 20-25 25-108 29,35 % 88 23,91 % 101 27,45 % 71 19,29 % Total Responses 368

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

2014 Undervisningsmiljøvurdering

2014 Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undervisningsmiljøvurdering For erhvervsuddannelserne Tradium Svarprocent: 67% (1023 besvarelser ud af 1529 mulige) Vurdering af det sociale, fysiske og æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen)

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2011 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %)

Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) Samlet resultat for elevtrivsel på hovedforløbet anlægsgartner 2014 Frekvensanalyse (120 besvarelser svarende til 83 %) 1. Er du kvinde eller mand? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit Respondenter

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb reduceret udgave Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb. ASPEKT R&D A/S 25-08-20 Obligatorisk

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 12 Brøndby Gymnasium 2010/11 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Grundforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Grundforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Reduceret hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Reduceret hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD. Der vil blive lavet to identiske versioner af spørgeskemaet, et hvor betegnelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2012 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Grundforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den enkelte uddannelsesinstitution kan selv bestemme, hvorvidt man ønsker

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb

Elevtrivselsundersøgelse. EUD Hovedforløb 2013 Elevtrivselsundersøgelse EUD Hovedforløb Obligatorisk del Sådan besvarer du spørgeskemaet (Kan tilpasses efter skolens behov og dataindsamlingsform) Inden du besvarer et spørgsmål skal du læse både

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Reduceret Hovedforløb Dette er udgaven med det reducerede spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer,

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49%

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Page 1 of 12 Elev APV 2010 Skrevet af JS Hvilken årgang går du i? Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Hvor godt eller dårligt

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Datarapportering Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse - 200 Viby Gymnasium og HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Min uddannelse er meningsfuld for mig 9 Samlet set lærer jeg nok

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Valgfri spørgeramme Modul 1- Loyalitet & tilfredshed 22. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Dårligst 10-trins skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse til Ressourceregnskab Masterspørgeskema 20 EUD Hovedforløb Dette er udgaven med det komplette spørgeskema til EUD Hovedforløb I dette skema benyttes betegnelsen lærer, men den

Læs mere

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole.

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. Besvarelser: I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spørgsmål 1 - Hvilken klasse går du i? 9. 51 40% 10. 78 60% 129 Spørgsmål 2 - Hvilket køn er du?

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen

2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Elevtrivselsundersøgelsen Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 77% (955 besvarelser ud af 1247 mulige) Elevtrivsel 1 Uddannelsescenter Holstebro Regionsgennemsnit EUD ekskl. SOSU (Region Midtjylland)

Læs mere

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Karakterbogen. Netværk E, Teknisk EUD grundforløb. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Elevtrivselsundersøgelser 21 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen Elevtrivselsundersøgelse 21 Netværk E, Teknisk EUD grundforløb Benchmarkingrapporten

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2016

Elevtrivselsundersøgelse 2016 Elevtrivselsundersøgelse 2016 Forord Denne undersøgelse er en del af den landsdækkende obligatoriske elevtrivselsundersøgelse suppleret med egne spørgsmål. De obligatoriske spørgsmål er indberettet til

Læs mere

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69%

Frekvens / % Kvinde 13 93% Mand 1 7% Frekvens / % Jeg er en af de bedste 3 23% Der er nogle få, der er bedre end mig 9 69% ETU EUD Hovedforløb / Hold: Uge / Antal besvarelser: Gennemført:.... / Udskrivningsdato:... Er du kvinde eller mand? Kvinde % Mand Hvordan klarer du dig fagligt i klassen? Jeg er en af de bedste % Der

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Dental College

Undervisningsmiljøvurdering Dental College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 100,0 90,0 80,0 70,0 75,6 70,0 76,0 Overordnede resultater 67,3 63,7 64,9 76,9 86,5 89,1 98,0 60,0

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Metal College

Undervisningsmiljøvurdering Metal College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 72,9 67,9 74,1 60,1 64,3 55,5 63,0 69,3 72,4

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 1. Krumsø Fri- og Kostskole 2. Klasse/hold 3. dreng: 76% pige: 18% 4. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen En af

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Technology College

Undervisningsmiljøvurdering Technology College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 75,3 71,4 77,9 61,7 69,2 53,2 53,1 65,8

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport?

Uddannelsesmiljø. Antal timer du i alt om ugen 1. - på din uddannelse? 2. - på erhvervsarbejde? 3. - på motion eller sport? Uddannelsesmiljø 1 Hvilken uddannelse er du tilmeldt? Antal Procent 1. Grundforløbet 3 3,37% 2. Social og sundhedshjælper 19 21,35% 3. Social og sundhedsassistent 31 34,83% 4. Sygeplejestudiet 36 40,45%

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Grundskoleevaluering spørgsmål 3

Grundskoleevaluering spørgsmål 3 Grundskoleevaluering spørgsmål 3 3 Er du en pige eller en dreng? 9 10 10it Andel i % Piger 3 19 6 37% Drenge 11 26 10 63% Grundskoleevaluering spørgsmål 4 4 Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige Er du en dreng eller en pige. Dreng Pige Hvad synes du om skolen. Kan meget godt lide den Synes den er nogenlunde Synes ikke særligt om den Kan ikke lide den Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen.

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Uddannelsescenter Holstebro Svarprocent: 65% (7 besvarelser ud af 931 mulige) Elevtrivsel Uddannelsescenter Holstebro Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU

Læs mere

Studentertrivselsundersøgelse 2014

Studentertrivselsundersøgelse 2014 Studentertrivselsundersøgelse 2014 IBA International Business Academy Datarapportering Undersøgelsen på IBA International Business Academy Der har deltaget i alt 382 medarbejdere ud af 1.070 mulige. Det

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende.

Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. Sammenfatning af undersøgelse af skolens arbejdsmiljø blandt elever og studerende. 2, Hvilken uddannelse er du tilmeldt? - Sygeplejerskeuddannelsen = 32 % - Grundforløbet = 0 - Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012

Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012 Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012 I det følgende spørgeskema beder vi dig om at sætte kryds ud fra det udsagn, du finder passer bedst. Er du en pige eller en dreng? Pige

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Fysisk undervisningsmiljø Fremkommelighed til KC

Fysisk undervisningsmiljø Fremkommelighed til KC Fysisk undervisningsmiljø Fremkommelighed til KC Ikke aktuel for mig I høj Der er god offentlige transport til og fra undervisningen 11 4 56 Der er god kørselsordning med taxa til og fra undervisningen

Læs mere

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering)

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering) Juni 2014 UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Resultat af undervisningsmiljøundersøgelsen. Linieskolen

Resultat af undervisningsmiljøundersøgelsen. Linieskolen Resultat af undervisningsmiljøundersøgelsen Linieskolen Efterår 2012 Der er indleveret svar fra i alt 51 elever, ud af 60 elever, men der skal tages forbehold for at nogle steder har de ikke svaret og

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Køn. Om dig. Hvor tilfreds er du: Hvor tilfreds er du med din klasselærer: 1 Er du en pige eller en dreng Går du på? 6 30

Køn. Om dig. Hvor tilfreds er du: Hvor tilfreds er du med din klasselærer: 1 Er du en pige eller en dreng Går du på? 6 30 1 Køn Pige Dreng 1 Er du en pige eller en dreng 35 1 Om dig Balletlinjen Danselinjen 1 Går du på? 6 30 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl 2 Går du i? 8 13 3 7 5 Hvor tilfreds er du: tilfreds Tilfreds Hverken

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever.

Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Grundforløbets slutundersøgelse for 40 ugers elever. Side 1 12 er centralt stillet spørgsmål, hvis svar bliver sammenlignet med svar fra 26 andre tekniske skoler. Side 13 50 er Hotel- og Restaurantskolens

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere