Rapportering (undersøgelsens resultater)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportering (undersøgelsens resultater)"

Transkript

1 Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: UndervisningsMiljøVurdering 2013/14 Ejer: Erik Odgaard Gade (EG) Udløbsdato: 22/ :00 Tilmeldte Indsendte Indsendte inkl. frameldte respondenter Ej besvaret Antal lærere Antal elever I alt Besvarelser Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix 1 Særlige oplysninger 1.1 Hvilken klasse går du i? ,9 % ,2 % ,2 % 1. hf 19 11,7 % 2. hf 10 6,2 % 1.g 54 33,3 % 2.g 35 21,6 % 3.g 18 11,1 % Ubesvaret 6 3,7 % 1.2 Er du pige eller dreng? Pige ,7 % Dreng 49 30,2 % Ubesvaret 5 3,1 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx% 1/18

2 2 I hvilken er du i følgende udsagn: 2.1 Min uddannelse er meningsfuld for mig I høj 97 59,9 % I nogen Kun i mindre 58 35,8 % 6 3,7 % Slet ikke 1 0,6 % Ubesvaret 0 0 % 2.2 Samlet set lærer jeg nok på min uddannelse I høj 76 46,9 % I nogen Kun i mindre 69 42,6 % 15 9,3 % Slet ikke 2 1,2 % Ubesvaret 0 0 % 2.3 Der er behov for, at lærere og elever bliver bedre til at afklare deres forventninger til hinanden I høj % I nogen Kun i mindre 75 46,3 % 48 29,6 % Slet ikke 11 6,8 % 2.4 Giver lærerne efter din mening brugbar tilbagemelding på din faglige indsats? I høj 36 22,2 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx% 2/18

3 I nogen Kun i mindre 89 54,9 % 32 19,8 % Slet ikke 5 3,1 % Ubesvaret 0 0 % 2.5 Synes du at stemningen i undervisningen er præget af energi og interesse? I høj 37 22,8 % I nogen Kun i mindre 80 49,4 % 33 20,4 % Slet ikke 9 5,6 % Ubesvaret 3 1,9 % 2.6 Jeg arbejder sammen med andre om opgaver på min uddannelse I høj 66 40,7 % I nogen Kun i mindre 71 43,8 % 19 11,7 % Slet ikke 5 3,1 % 2.7 Hvornår synes du, du lærer mest i skolen ( sæt højst 3 krydser ) Når læreren underviser alene Når vi har gruppearbejde Når vi har projekter i ét fag Når vi har projekter på tværs af fag Når jeg arbejder alene Når vi laver praktiske øvelser Når vi laver 76 46,9 % 73 45,1 % 62 38,3 % 45 27,8 % % 72 44,4 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx% 3/18

4 skriftligt arbejde 56 34,6 % 2.8 Hvad er vigtigt for at du er motiveret for at gå i skole? (sæt højst 3 krydser) Kontakt til lærerne De andre elevers motivation 76 46,9 % 88 54,3 % Miljøet i klassen ,3 % Miljøet på skolen Medindflydelsen på din skolegang 70 43,2 % 84 51,9 % Andet 16 9,9 % 3 Hvor eller er du samlet set med følgende forhold: 3.1 Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens indhold 49 30,2 % Tilfreds 76 46,9 % Hverken eller 32 19,8 % U 3 1,9 % 0 0 % 3.2 Dine muligheder for at få indflydelse på undervisningens form 38 23,5 % Tilfreds 76 46,9 % Hverken eller 41 25,3 % U 6 3,7 % 0 0 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx% 4/18

5 3.3 Hvor er du med dine muligheder for selv at påvirke og tilrettelægge din uddannelse? 33 20,4 % Tilfreds 62 38,3 % Hverken eller 49 30,2 % U 14 8,6 % 3 1,9 % 3.4 Den daglige information fra skolen ( f. eks. ændring/aflysning af undervisning) 31 19,1 % Tilfreds % Hverken eller 31 19,1 % U 14 8,6 % 4 2,5 % 3.5 Information generelt 24 14,8 % Tilfreds 80 49,4 % Hverken eller 40 24,7 % U 13 8 % 4 2,5 % 3.6 De sociale aktiviteter ( f. eks. fester, kulturelle arrangementer) https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx% 5/18

6 55 34 % Tilfreds 61 37,7 % Hverken eller 35 21,6 % U 7 4,3 % 3 1,9 % 3.7 Har det været let eller svært at få faglig hjælp fra lærerne ( udfyldes kun, hvis ja i spm. 3.11) let 13 8 % Let 64 39,5 % Hverken let eller svært 44 27,2 % Svært 9 5,6 % svært 1 0,6 % Ubesvaret 31 19,1 % 4 Hvor ofte sker det, at I skal aflevere opgaver i flere fag samtidigt? Ofte 67 41,4 % Af of til 73 45,1 % Sjældent 16 9,9 % Aldrig 5 3,1 % 4.2 bruger du studievejledningen? Ofte 6 3,7 % Af of til 33 20,4 % Sjældent 66 40,7 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx% 6/18

7 Aldrig 54 33,3 % Ubesvaret 3 1,9 % 4.3 Hvad bruger du studievejledningen til? ( udfyldes kun, hvis du bruger studievejledningen) S.U ,6 % Fravær 30 18,5 % Personlige ting Faglige ting 46 28,4 % 35 21,6 % Andet % 5 Har du indenfor de sidste måneder i forbindelse med din uddannelse følt dig godt tilpas? Ofte 96 59,3 % Af of til 53 32,7 % Sjældent 12 7,4 % Aldrig 0 0 % 5.2 følt dig ikke godt tilpas? Ofte 14 8,6 % Af of til 58 35,8 % Sjældent 73 45,1 % Aldrig 16 9,9 % 5.3 seriøst overvejet at gå ud af skolen? Ofe 10 6,2 % Af og til 23 14,2 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx% 7/18

8 Sjældent 40 24,7 % Aldrig 88 54,3 % 5.4 hvis du har overvejet at gå ud, hvad er de væsentligste grunde? 6 Hvor eller u er du alt i alt med følgende udsagn: 6.1 Vi har et godt sammenhold i klassen 61 37,7 % Lidt % Lidt u 29 17,9 % u 10 6,2 % 6.2 Jeg kan få hjælp af mine skolekammerater til lektier og lignende % Lidt % Lidt u % u 4 2,5 % 6.3 Hvilken karakter på 12 skalaen vil du samlet set give det psykiske miljø på skolen? Skriv en karakter: 6.4 Har du ideer eller forslag til, hvordan det psykiske miljø på skolen kan forbedres? Ideer og forslag https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx% 8/18

9 7 Hvor eller u er du samlet set i følgende udsagn? 7.1 Der er god plads i klassens lokale 27 16,7 % Lidt 64 39,5 % Lidt u 45 27,8 % u 25 15,4 % 7.2 Der er relevant udstyr til rådighed ( tavler, projektor, it udstyr m. m. ) 46 28,4 % Lidt 78 48,1 % Lidt u 29 17,9 % u 7 4,3 % 7.3 Jeg kan se, hvad der sker på tavlen 75 46,3 % Lidt 57 35,2 % Lidt u 24 14,8 % u 5 3,1 % 7.4 Jeg sidder godt på stolene 37 22,8 % Lidt % Lidt u 39 24,1 % u 25 15,4 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx% 9/18

10 7.5 Belysningen er stillende 76 46,9 % Lidt 63 38,9 % Lidt u 16 9,9 % u 5 3,1 % 7.6 Der bliver gjort godt rent i lokalerne 33 20,4 % Lidt 65 40,1 % Lidt u 46 28,4 % u 17 10,5 % 7.7 Jeg hjælper med oprydning, når vi forlader lokalet 23 14,2 % Lidt 76 46,9 % Lidt u 45 27,8 % u 14 8,6 % Ubesvaret 4 2,5 % 7.8 Vi har gode steder til gruppearbejde 48 29,6 % Lidt % Lidt u 35 21,6 % u 18 11,1 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx 10/18

11 8 Hvor ofte oplever du følgende 8.1 Det er for varmt i klassen eller andre steder på skolen Ofte 37 22,8 % Af of til 61 37,7 % Sjældent 45 27,8 % Aldrig 17 10,5 % 8.2 Det er for koldt i klassen eller andre steder på skolen Ofte 37 22,8 % Af of til 71 43,8 % Sjældent 42 25,9 % Aldrig 10 6,2 % 8.3 Det lugter meget i klassen eller andre steder på skolen Ofte 46 28,4 % Af of til 52 32,1 % Sjældent 48 29,6 % Aldrig 14 8,6 % 8.4 Vi lufter ud i klasselokalet ved at åbne vinduer/døre Ofte ,6 % Af of til 31 19,1 % Sjældent 1 0,6 % Aldrig 0 0 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx 11/18

12 9 Hvordan vurderer du følgende forhold? 9.1 Skolens rygepolitik Ikke i orden Mindre problemer 20 12,3 % 50 30,9 % I orden 89 54,9 % Ubesvaret 3 1,9 % 9.2 Overholdelse af rygepolitikken Ikke i orden Mindre problemer 15 9,3 % 70 43,2 % I orden 73 45,1 % Ubesvaret 4 2,5 % 9.3 Skolens alkoholpolitik Ikke i orden Mindre problemer 9 5,6 % 29 17,9 % I orden ,3 % 9.4 Overholdelse af alkoholpolitikken Ikke i orden Mindre problemer 5 3,1 % 28 17,3 % I orden ,3 % Ubesvaret 7 4,3 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx 12/18

13 9.5 skolens rusmiddelpolitik Ikke i orden Mindre problemer 3 1,9 % % I orden ,3 % Ubesvaret 3 1,9 % 9.6 overholdelse af skolens rusmiddelpolitik Ubesvaret % 10 Hvor eller u er du samlet set i følgende udsagn? 10.1 Adgang til nettet er godt 63 38,9 % Lidt % Lidt u 20 12,3 % u 10 6,2 % 10.2 Burg af pc'ere i undervisningen fungerer godt 54 33,3 % Lidt 71 43,8 % Lidt u 28 17,3 % u 8 4,9 % 10.3 Mulighederne for at printe fungerer 59 36,4 % Lidt 62 38,3 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx 13/18

14 Lidt u 27 16,7 % u 6 3,7 % Ubesvaret 8 4,9 % 10.4 I pauserne har vi gode steder at være udenfor 63 38,9 % Lidt % Lidt u 36 22,2 % u 14 8,6 % 10.5 Vi har en god kantine ,1 % Lidt 24 14,8 % Lidt u 15 9,3 % u 10 6,2 % 10.6 Vore toiletter er pæne og rene 23 14,2 % Lidt 69 42,6 % Lidt u 44 27,2 % u 23 14,2 % Ubesvaret 3 1,9 % 10.7 Jeg ved, hvad vi skal gøre, hvis skolen brænder 42 25,9 % Lidt 42 25,9 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx 14/18

15 Lidt u 33 20,4 % u 43 26,5 % 11 Fysisk miljø 11.1 Hvilken karakter på 12 skalaen vil du samlet give skolens fysiske miljø? Skriv en karakter: 11.2 Hvad synes du gør et rum tiltalende? Synspunkter: 11.3 Hvad synes du gør et rum utiltalende? Synspunkter: 11.4 Hvor eller u er du samlet set med følgende udsagn? 11.5 Der er en god atmosfære på skolen 99 61,1 % Lidt 56 34,6 % Lidt u 4 2,5 % u 2 1,2 % 11.6 Vi har gode fællesområder med aktivitet og liv 53 32,7 % Lidt % Lidt u % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx 15/18

16 u 6 3,7 % 11.7 Undervisningslokalerne er generelt kedelige 13 8 % Lidt 35 21,6 % Lidt u % u 51 31,5 % Ubesvaret 3 1,9 % 11.8 Jeg ville gerne forandre udsmykningen af skolen % Lidt 41 25,3 % Lidt u 40 24,7 % u 53 32,7 % 11.9 jeg har mulighed for at påvirke udsmykningen af skolen 95 58,6 % Lidt 43 26,5 % Lidt u 12 7,4 % u 8 4,9 % Ubesvaret 4 2,5 % Jeg kan finde et rart sted, hvor jeg kan få ro til at fordybe mig 20 12,3 % Lidt % Lidt u 54 33,3 % u 37 22,8 % https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx 16/18

17 Ubesvaret 4 2,5 % Der er generelt et godt dagslys på skolen 52 32,1 % Lidt 82 50,6 % Lidt u 25 15,4 % u 1 0,6 % Jeg synes, der bliver gjort nok ud af omgivelserne på skolen 49 30,2 % Lidt 69 42,6 % Lidt u 32 19,8 % u 7 4,3 % Ubesvaret 5 3,1 % Skolen er generelt godt vedligeholdt 40 24,7 % Lidt 74 45,7 % Lidt u 35 21,6 % u 11 6,8 % Hvilken karakter på 12 skalaen vil du samlet set give skolens æstetiske miljø? karakter: Eventuelle kommentarer Kommentarer: https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx 17/18

18 12 Tak fordi du udfyldte skemaet MaCom A/S E mail Lectio version / kl.12:02 ^ https://www.lectio.dk/lectio/40/spoergeskema/spoergeskemarapportering.aspx?id= &prevurl=spoergeskema%2fallespoergeskemaer.aspx 18/18

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10:

Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Sammenskrivning af udsagn fra undervisningsmiljøvurderingen 09/10: Afd. I: Det er fremover vigtigt at have fokus på: Sproget, at man taler pænt til hinanden. Drillerier, at sikre at man ikke gør hinanden

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler

2. Forældremøder. 3. Forældremøder. 4. Forældremøder, kommentarer Emner du ønsker taget op: 5. Skole/hjem samtaler. 6. Skole/hjem samtaler 1. Alme Skole. Forældrefeedback FÆDRE Besvarelser uden kommentarer Netbaseret spørgeundersøgelse for forældre til elever i 3.-6.kl. Nov. 2011, 28 besvarelser 2. Forældremøder I hvor høj grad prioriterer

Læs mere

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd

Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd 1 Tilbagemelding til arbejdsgrupperne fra: Involveringsmøde 9/9 for elevrådsformænd - og næstformænd Tema Indhold 1 Hvordan ser en god skoledag ud? At få eleverne til at være mere aktive end de er normalt.

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer

Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Tilfredshedsundersøgelse 2013 VIA University College (Professionshøjskolen) Åbne kommentarer Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (Sygeplejerske uddannelsen - VIA University College (Professionshøjskolen))

Læs mere