Indholdsplan for Kerteminde Efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Kerteminde Efterskole 2013-2014"

Transkript

1 Indholdsplan for Kerteminde Efterskole Indhold: Skolens formål 3 Skolens værdigrundlag 3 Skolens fysiske rammer 4 Elevgruppen samværsregler 4 Skolens pædagogiske linje 4 Undervisningen 5 Undervisning i det boglige fag 6 Undervisning i dansk som andet sprog - tosprogede 6 Uddannelses- og erhvervsvejledning 6 Oversigt over skolevejledning på Kerteminde Efterskole 6 Linjefag 6 Musik Performance Dance Drama Tekstil-design Idræt udendørs/indendørs se nærmere beskrivelse på hjemmesiden PADI-dykkercertifikat Styrkeidræt IT/medier Foto & film Billedkunst Friluftsliv/maritim Science eksperimenterende naturfag Fodbold Sejlads Adventure Race Valgfag 7 Kulturaftner 7 Fællessamling, Tv-avis og fortælletime 7 Sang 7 Terminsprøve 7 Kostskolearbejdets tilrettelæggelse 7 Bliveweekender 8

2 Introuger 8 Udenlandsk og indenlandske ture 8 Dramauge 9 Obligatorisk selvvalgt opgave 9 Projektopgave 9 Afslutningsugerne 9 Vejledende program for kostskolerbejdet Skolens dagsrytme 9 Klubaktiviteter 10 Køkkenpraktik 10 Rengøringstjans 10 Lærernes tjenestetidsplan 10 Evalueringsformer 10

3 Skolens formål Kerteminde Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Skolens formål er at drive efterskole indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler. Kerteminde Efterskole tilbyder eleverne udviklende aktiviteter og en tryg ramme med fokus på såvel det faglige indhold som elevernes personlige trivsel. Skolen giver undervisning i de obligatoriske fag i forbindelse med folkeskolens 9. og 10. klasses prøver. Det er vigtigt for skolen, at eleverne er godt bogligt rustet, når de går videre fra vores skole, således at de har mange valgmuligheder, når de skal vælge ungdomsuddannelser. Skolen prioriterer, at eleverne får en professionel vejledning i forbindelse med deres fremtidsvalg. Dette sørger skolens to veluddannede skolevejledere for. Efterskolens hverdag skal søge at skabe rum for elevens personlige og alsidige udvikling og styrke deres sociale og demokratiske kompetencer. Skolens bagland udgøres af lokale borgere og tidlige elever/forældre. Skolens værdigrundlag Skolen er en Grundtvig/Koldsk efterskole Idet vi arbejder for at gøre eleverne til hele mennesker ved at udvikle både deres teoretiske og praktiske sider. Vi vil gerne oplive og oplyse dem og undervise dem. Vi vil give dem kompetence både til at gå videre i uddannelsessystemet og ikke mindst i livet. Vi arbejder for, at vore elever i samspillet og samarbejdet med andre unge og skolens medarbejdere udvikler selvstændighed, hensyntagen og ansvarsfølelse Med selvstændighed mener vi at være i stand til at tage initiativ til at løse problemer, at få individualiteten til at trives i forhold til fællesskabet, at lære sig selv at kende at turde tage stilling. Hensyntagen er i vor terminologi at være positiv og kunne acceptere hinandens forskelligheder.

4 Har man ansvarsfølelse, føler man sig som en del af en større helhed. Man accepterer, at man har opgaver i forhold til denne helhed og man er tro mod disse opgaver. Helt konkret deltager eleverne i skolens praktiske hverdag rengøring og madlavning for også i denne sammenhæng skal vi opdrage dem til hele mennesker. Vi ønsker at styrke elevernes kreative sider gennem kropslig og musisk udfoldelse. - gennem temadage/temauger med f.eks. musical, samt gennem vore linjefag og valgfag. Vi ønsker at øge elevernes indsigt i den verden der omgiver dem - for dermed at skabe større forståelse for andre folkeslag og kulturer og dermed også for sig selv. Skolens fysiske rammer Skolen ejer ejendommen Drigstrup Jorde Skolen blev oprettet i 1959 og overtog en tidligere friskoles bygninger. Der er efterfølgende tilbygget køkken, spisesal, 8 elevfløje, 6 klasseværelser, 2 store opholdsrum, lærerværelse, lærerarbejdsværelse, kontor, Idrætshal i fuld størrelse, vægtløftningslokale, brydelokale musiklokale, dramalokale, billedkunstlokale, Tekstil-design værksted, pedelværksted, sølv- og keramikværksted, nyt naturfagslokale, IT-lokale, foredragssal, stort klublokale, 1 forstanderbolig, 1 lærerbolig og 1 lærerlejlighed. August 2009 blev en ny idræthal, ny spisesal, nyt køkken og 16 nye dobbeltværelser alt under et tag taget i brug. Der er et grønt område i midten, som anvendes til div. idræt samt 7-mandsfodbold. Skolen har råderum over fodboldbane med lysanlæg. Samtlige klasselokaler på skolen er udstyret med interaktive tavler, der er koblet på skolens interne netværk, hvortil eleverne har adgang fra hele skolens område via trådløst netværk. Skolen ligger særdeles natursmukt omkranset af vand på tre sider Storebælt, Odense Fjord, Kerteminde Fjord og Kertinge Nor denne placering udnyttes i forbindelse med linjefaget Friluftliv. 3 km. Afstand til Kerteminde og 17 km. til Odense det går bus ca. hver halve time. Elevgruppen Kerteminde Efterskole har på nuværende tidspunkt plads til 130 elever. Fordelingen af piger og drenge varierer, men det tilstræbes at være nogenlunde ligeligt. Piger og drenge bor adskilt på værelserne, men deler afdelinger. De har separate toilet- og badefaciliteter. Skolen er åben for alle elever, men der tilbydes ikke ekstraundervisning. Dog er der tilbud om ekstra danskundervisning til tosprogede. Samværsregler Skolens regler er fastsat af skolens personale og bestyrelsen. Vi ser disse regler som nødvendige for en tryg dagligdag, reglerne er som følger: Eleverne må besøge hinanden på hverdage i tidspunktet kl I weekender aftales tidspunkterne med vagtlærerne. Du skal behandle de andre elever og personalet med respekt. Du skal behandle skolens og andres materiale ordentligt.

5 Øl, spiritus og euforiserende stoffer er uforeneligt med ophold på vores skole, og overtrædelse vil som hovedregel medføre bortvisning. Tyveri fra hinanden, i lokalsamfundet eller på ture er ikke tilladt, og kan medføre bortvisning. Kerteminde Efterskole er for ikke rygere, og overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning. Skolens pædagogiske linje Et år på Kerteminde Efterskole skal være intenst og udfordrende, og dermed sætte sig nogle spor hos den enkelte elev, som strækker sig langt ud over selve opholdet. Samspillet mellem dagligdag, fritid og undervisning skal give eleverne værdier i hverdagen i form af fælles oplevelser og et personligt ansvar for fællesskabet. Det personlige ansvar for fællesskabet skal være med til at give eleven oplevelser af at være en værdifuld del af en helhed på en måde som forpligter. Skolens bygninger danner rammen om kostskoleformen, hvor eleverne både skal se det hele som deres hjem, som de derfor behandler med respekt, således at de med stolthed kan vise dette hjem frem for skolens mange gæster. Eleverne deltager derfor i den almindelige rengøring og oprydning af egne og fælles arealer. Elevernes læring er skolens kerneydelse, forstået ud fra et undervisningsbegreb som retter sig mod begge skoleformens dimensioner: Undervisning og samvær. Grundtvigs tanker byggede på den enkelte som centrum. Opholdets intense kombination af samvær og undervisning, giver personalet gode muligheder for at forstå den enkelte elevs behov og forudsætninger, hvilket er kernen i at arbejde med en undervisning målrettet den enkelte. Forudsætningen for at fremme elevernes læring er lærernes læring. Det er derfor vores ambition, at alle skolens medarbejdere til stadighed opdateres via kurser, skolesamarbejde, pædagogiske dage o.l. Personalet er alt afgørende for skolens videre udvikling en udvikling som skal ske i samarbejde med bestyrelsen, skolekredsen, eleverne og forældrene. Vi forsøger så vidt muligt at placere så mange af lektionerne i prøvefagene om formiddagene, således at eftermiddagene er forbeholdt linje- og valgfag.. Linje- og valgfagene er knyttet til skolens profil og er et tilbud om ekstra faglige udfordringer indenfor kreative, musiske og idrætslige områder. Skolen har to 9. klasser og fire 10. Disse klasser modtager undervisning i de prøveforberedende fag til hhv. FSA prøven og FS 10 prøven. Eleverne har mulighed for at vælge enten tysk eller fransk som andet fremmedsprog. For at tilgodese de elever, der har dansk som 2. sprog, tilbyder skolen ekstra undervisning til disse elever. Men i øvrige sammenhænge tilbydes der ikke ekstra undervisning. I 10. klasse kan man vælge mellem almen 10. klasse eller 10X. 10X henvender sig til elever, som véd, at de vil gå videre på en gymnasial uddannelse efter skoleåret se nærmere beskrivelse på vores hjemmeside. Alle 10. klasser afslutter med FS 10 prøven. For at tilgodese elevernes lektielæsning er der hver dag lektie/stilletime fra kl , undtagen når der er kulturaften, indlagt en lektie/stilletime. I denne time har eleverne ro til at få lavet deres lektier, samt mulighed for at få lektiehjælp af en lærer i lektiecafeen.

6 Undervisningen Eleverne har 31 undervisningstimer i gennemsnit pr. uge. Hertil kommer deltagelse i skolens obligatoriske arrangementer. Eleverne har følgende antal timer pr år 41 uger minutter 26 uger min. Dansk: 9. klasse 115,3 168,7 267,9 Dansk: 10. klasse 117,2 171,5 291,5 Matematik: 9. og 10. klasse 69,5 101,7 163,9 Engelsk: 9. og 10. klasse 69,7 102,0 166,9 Tysk: 9. og 10. klasse 68,9 100,8 167,1 Fransk: 9. og 10. klasse 63,5 92,9 170,0 Fysik/kemi: 9. klasse 36,0 52,7 87,5 Fysik/kemi: 10. klasse 66,7 97,6 160,4 Biologi: 9. klasse 22,5 32,9 54,0 Geografi: 9. klasse 22,5 32,9 54,0 Samfundsfag: 9. klasse 36,0 52,7 103,1 Historie: 9. klasse 20,3 29,7 56,8 Kristendomskundskab: 9. klasse 20,3 29,7 56,8 Motion 39 Undervisning af tosprogede 40 Linjefag for både 9. Og 10. Klasse: 172 Valgfag for både 9. Og 10. Klasse: 139

7 Der gøres opmærksom på, at ovennævnte er vejledende tal. Eleverne vil I skolens øvrige undervisning så som morgensamlinger, fællessamlinger, emneuger o.l. få suppleret ovennævnte fag. Undervisning i de boglige fag Her følger vi de læseplaner som gælder for folkeskolens 9. og 10. klasse. Matematik i 9. og 10. klasse arbejdes der med niveaudelte klasser. Uddannelses- og erhvervsvejledning: Undervisningen i uddanelses- og erhversvejledningen ser ud på følgende måde: Individuel vejledning. Gruppevejledning. 1 uges Brobygning for 10. klasse. Undervisning. Oso-opgaven Oversigt over skolevejledningen på Kerteminde Efterskole Alle elever tilbydes undervisning af vores to vejledere. Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og samfundet det er vigtigt at eleverne indser vigtighed af at tage en faglig uddannelse. Vejledningen skal bidrage til, at eleven gennemfører en ungdomsuddannelse og en senere videregående uddannelse. Eleverne skal gøres bekendt med ungdomsuddannelsernes indhold og krav til den enkelte. Vejledningen skal bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer. Den individuelle vejledning og rådgivning skal medvirke til, at elevere bliver i stand til at udarbejde en personlig uddannelsesplan. 10. klasserne kommer i løbet af skoleåret i 1 uges Brobygning på Ungdomsuddannelserne i Odense det er elevernes egne ønsker, der lægger til grund for, hvilke uddannelsesinstitutioner, de ønsker at besøge. Linjefag På Kerteminde Efterskole har eleverne mulighed for, at vælge en lang række linjefag. Der tilbydes undervisning i linjefag indenfor følgende områder: Musik i tre perioder. Drama i to perioder. Performance Danse i en periode. Tekstil/design i to perioder. Idræt udendørs i to perioder. Idræt indendørs i egen hal i tre perioder.

8 PADI dykkercertifikat i en periode. Kunstlinje i tre perioder. Friluftsliv/maritim i to perioder. IT/medier i en periode. Styrkeidræt brydning/vægtløftning i en periode. Sciense eksperimenterende naturfag i en periode Fodbold i en periode Sejlads Adventure race i en periode Der undervises i ovennævnte linjefag to timer hhv. tirsdag og torsdag der er tre linjefagsperioder i løbet af året. Der ligger sikkerhedsmæssige retningslinjer for de maritime fag, som alle undervisere skal overholde. Nærmere beskrivelse af linjefagene kan findes på vores hjemmeside Valgfag: I løbet af året kan eleverne vælge imellem ca. 25 valgfag, som typisk har et kreativt, musisk eller idrætslig indhold. Der undervises fire timer ugentligt i valgfagene for 10. klasse og to timer for 9. klasse der er tre valgfagsperioder i løbet af året. Valgfagene præsenteres for eleverne, når de er på skolen. Kerteminde Efterskoles profil er, at eleverne i løbet af et år får mulighed for at prøve mange forskellige fag. Kulturaften Der tilstræbes, at der hver onsdag aften er et kulturelt indslag på 1½ time, som er pligtigt for eleverne. Dette kan være foredrag, musik og andre relevante indslag af almendannende karakter. Til enkelte kulturaftner inviteres lokalbefolkningen samt elevernes forældre. Eleverne har også ansvar for nogle af kulturaftnerne. Fællessamling, TV-avis og fortælletime Hver morgen samles eleverne til morgensamling. I ca. halvdelen af disse samlinger ses TV-avisen for i fællesskab at perspektivere og belyse aktuelle samfundsmæssige sammenhænge og hændelser. Endvidere gives et historisk og samfundsmæssigt perspektiv for at sikre, at TV-avisen kan placeres i en korrekt kontekst. I de øvrige morgensamlinger er der fortælletime, hvor forskellige emner tages op.

9 Sang Sang og samspil forener og samler fællesskabet på tværs af forskelligheder, og sang er et vigtigt element i Kerteminde Efterskoles hverdag. Hver fredag inden skoleafslutning er eleverne samlet i foredragssalen til en ½ times fællessang. Der vil også være morgensamlinger, hvor der er fællessang. Der synges såvel danske som udenlandske sange. Terminsprøve Skolen afholder en terminsprøve om året. Det er godt for eleverne at skulle vænne sig til at arbejde under pres, som de også vil komme til at opleve ved prøverne. Endvidere giver det eleverne et godt pejlemærke omkring eget standpunkt. Kostskolearbejdets tilrettelæggelse Skoleåret er på 41 uger. Skolen er altid åben, undtaget er sommerferien, efterårsferien, juleferien og vinterferien. Alle weekender og helligdage er der lærere på skolen. Skolen anvender 2 uger på rejseaktiviteter samt 1 uge på ekskursioner. Af typiske arrangementer kan nævnes: OSO-uge. Projektuge. Dramauge. Musikfestival på Vesterdal Ungdomsskole Korstævne Elementær brandslukningskursus med brandevakueringsøvelser samt basal førstehjælp. Bogruppearrangementer. Kontaktgruppelærerbesøg. Film, teater og musical besøg. Klubaktiviteter. Arrangementsweekender. Fodboldturneringer. Filmfestival. Bliveweekender: Der vil i løbet af året være seks forskellige arrangementsweekender. Hver enkelt elev skal sammen med weekendlærerne være med til at arrangere en weekend, denne valgte weekend er en bliveweekend for den pågældende elev. Endvidere er der et fællesarrangement, hvor alle elever skal blive.

10 Eleverne må gerne tage hjem i weekenden, hvor efterskolernes dag finder sted, men de skal så møde på skolen kl , således at de deltager i selve arrangementet. Introugerne Introugerne har til formål, at eleverne lærer hinanden og skolens personale at kende. De skal også opnå et større kendskab til skolen og mulighederne i lokalsamfundet Kerteminde og omegn. Introugerne er en vekselvirkning mellem almindelig undervisning, informationer og sociale ryst sammen aktiviteter. Udenlandske og indenlandske ture I uge 5 tager alle elever til skisportsstedet Austlid nær Lillehammer i Norge. Turen har helt klart et vægtigt socialt element, men eleverne får i løbet af seks dage mulighed for at lære at stå på hhv. langrendsski, alpinski og snowboard for mange elever vil færdighederne på ski også løfte deres selvtillid og tro på egen kunnen. Eleverne bor i hytter med 6 i hver de skal selv stå for indkøb, madlavning, rengøring osv. Om aftenen afholdes der fællesmøder med forskelligt indhold. Turen udvikler elevernes tolerance, idet der stilles store krav til at indgå i det tætte fællesskab. I uge 16 tager alle elever på en friluftstur, hvor de kan vælge mellem en Vikingeskibstur i det sydfynske øhav, en cykeltur på Bornholm eller en adventurtur i Søhøjlandet ved Silkeborg. Dramauge Dramaugen er placeret sidst i november og har en varighed på 7 dage. Der er forskellige områder som eleverne kan deltage i skuespillere, dansere, gøglere, musikere, sangere, kostumeværksted, kulisseværksted, lyd- og teknik og medieværksted. Ugen afsluttes med en forestilling torsdag aften for vores gamle elever samt evt. venner/veninder. Fredag formiddag opføres musicalen for skoler i nærområdet, som vi samarbejder med, og fredag aften blive forestillingen fremvist for søskende og forældre. I løbet af dramaugen udvikler eleverne konkrete færdigheder indenfor teater- og medieproduktion samt teamkompetencer. Ansvarlighed overfor helheden udgør en stor del af hverdagen ugen igennem også her for selvtilliden et stort løft for rigtig mange elever. Obligatorisk selvvalgt opgave Obligatorisk selvvalgt opgave er et projekt for 10. klasse, hvor eleverne går i dybden med et emne, der har relation til elevens uddannelsesplan. Vi afsætter 5 dage til opgave 4 dage hvor eleverne arbejder selvstændigt, og en dag hvor der er mundtlig fremlæggelse.

11 Målet med opgaven er, at elverne skal blive mere afklaret indenfor et givent område, der vedrører deres fremtidige uddannelsesforløb. Endvidere opøver eleverne færdigheder i, selv at opsøge relevante oplysninger med uddannelsesrelevans. Projektopgaven Projektopgaven er en opgave for 9. klasse, hvor de i 5 dage arbejder med et bestemt emne, som de fordyber sig i. De har 4 dage til arbejdet og den 5 dag er der mundtlig fremlæggelse. Målet med opgaven er, at eleverne formår at arbejde koncentreret og dybdegående men et specifikt emne. Endvidere opøver eleverne færdigheder i, selv at søge relevante oplysninger og sortere i disse. Afslutningsugerne Den sidste del af efterskoleopholdet vil være præget af mundtlige prøver. Herefter vil der være forskellige fælles oplevelser bl.a. en tre dages tur til en spejderhytte, hvor eleverne vil få ro til at sige ordentligt farvel til hinanden, endvidere vil der være en masse forskellige aktiviteter. Skoleåret afsluttes med en Gallafest om torsdagen. Lørdag afsluttes året endeligt med en dimission, hvor forældre og søskende inviteres til et fællesarrangement på skolen. Vejledende program for kostskolearbejdet. Skolens dagsrytme: Det er nødvendigt med en struktureret dagsrytme af hensyn til fællesskabet, koordinering af de kompetencebaserede undervisningshold, samt skabe rum til linje- og valgfag. Men det tilstræbes at tilrettelægge sammenhængende faglige lektionsforløb, som giver tid og rum til fordybelse for den enkelte og for gruppen. Fritiden kan anvendes på skolen og efter stille/lektietid, må eleverne ikke forlade skolen. Klubaktiviteter Alle aftner undtagen når der er kulturaften, arrangeres der klubaktiviteter. Disse aktiviteter styres af eleverne, men vagtlærerne er tovholdere, således at eleverne kan støtte sig op af disse. Det kan være film, turneringer, rollespil, musik o.l. Alle elever skal deltage i nogle af disse klubaktiviteter i løbet af ugen. Det er vigtigt, at de selv lærer at tage initiativ til aktiviteter samt at organisere disse. Der er altid lærere som tovholder i forbindelse med disse klubaktiviteter.

12 Køkkenpraktik Undervisningen er tilrettelagt, som et obligatorisk køkkenpraktikforløb, hvor 3 elever ad gangen i 4 dage deltager i køkkenets arbejdsopgaver fra kl Eleverne er aktive i madlavningen og deltager i arbejdet med rengøring og opvask. I weekenden samt om aftenen sørger elever og lærere selv for maden. Herudover hjælper eleverne ved større arrangementer på skolen. Eleverne vil i løbet af deres køkkenpraktik deltage i alle arbejdsfunktioner, således at de gennem det praktiske arbejde i køkkenet får indblik i og erfaring med: Hygiejneregler, ernærings- og kostplanlægning samt kostøkonomi og tilberedning af kosten til deres kammerater. Arbejdsopgaverne udføres i tæt samarbejde med de ansatte køkkenpersonale, da elevernes oplevelse af deres køkkenuge skal være af så positiv karakter som muligt. Personalet i køkkenet, der har primærkontakt med eleverne under praktikken er faguddannet, hvilket sikrer et højt fagligt niveau. Elevernes indsats i køkkenpraktikken indgår i den endelige udtalelse, som eleverne får ved skoleårets slutning. Rengøringstjans Eleverne deltager to gange i ugen i rengøring af fællesområder. Dette sker under ledelse af vores rengøringsansvarlige samt 3 lærere. Hver dag efter middag går eleverne ud på deres afdelinger og sørger for rengøring af deres værelser samt deres bogruppeafdeling, dette sker under ledelse af deres bogruppelærere. Før længere ferier og hjemrejse gør alle lærere og det praktiske personale sammen med eleverne hovedrent i bogruppeafdelingerne. Inden hjemrejse gør samme gruppe rent på hele skolen. Lærernes tjenestetidsplan: Kerteminde Efterskole følger de fastlagte rammeaftaler for lærernes tjenestetidsplan. Bilag til undervisningsplan udarbejdes af forstander samt to lærere. Evalueringsformer: I løbet af skoleåret foretager de enkelte faglærere en skriftlig evaluering, hvor lærerne dels evaluerer eleven indsats og standpunkt, og eleverne evaluerer egen indsats samt tilfredshed med undervisningen. Hvert andet år foretages en selvevaluering som lægges ud på skolens hjemmeside. Bestyrelsen og lærerrådet beslutter hvilke temaer, der skal selvevalueres, dernæst godkendes dette af skolens bestyrelse. Den sidste selvevaluering blev foretaget i skoleåret Denne evaluering omhandlede lærernes IT-kompetencer. Der er ud fra evalueringen udfærdiget en handleplan, således at alle lærere får øget deres kompetencer på relevante områder dels gennem interne og eksterne kurser. I skoleåret evalueres Kerteminde Efterskoles linje- og valgfag.

13 I forbindelse med vores maritime fag, har vi udarbejdet sikkerhedsforskrifter. Disse kan læsse på skolens hjemmeside

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

INDHOLD... 2 1. SKOLENS FORMÅL... 3. 2. SKOLENS VÆRDIGGRUNDLAG (revideret jan. 2007)... 3 3. SKOLENS HISTORIE... 3 4. EFTERSKOLENS ELEVGRUPPE...

INDHOLD... 2 1. SKOLENS FORMÅL... 3. 2. SKOLENS VÆRDIGGRUNDLAG (revideret jan. 2007)... 3 3. SKOLENS HISTORIE... 3 4. EFTERSKOLENS ELEVGRUPPE... INDHOLD INDHOLD... 2 1. SKOLENS FORMÅL... 3 2. SKOLENS VÆRDIGGRUNDLAG (revideret jan. 2007)... 3 3. SKOLENS HISTORIE... 3 4. EFTERSKOLENS ELEVGRUPPE... 4 5. SKOLENS MEDARBEJDERE... 4 6. KOSTSKOLENS DAGLIGDAG...

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009

10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 10. KLASSE Tårnby Kommune 2008-2009 FORORD 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der nu skal ske. Mulighederne er mange. Én af

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Få en lærerig oplevelse for livet

Få en lærerig oplevelse for livet Få en lærerig oplevelse for livet UNDERVISNINgen Eleverne siger om linjefagene... Er godt pga. de mange valgmuligheder. Er godt, fordi man selv har valgt det. Er meget seriøse og man lærer meget. Fedt

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Baunehøj Efterskole Strategi 2018

Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Baunehøj Efterskole Strategi 2018 Strategi 2018 Baunehøj Efterskoles opgave er at bidrage til en bedre verden gennem en videbegærlig, kritisk, aktiv, modig og frimodig ungdom. Vi løser denne opgave ved

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

I gennemsnit tager det cirka 3 år for eleverne at afslutte FSA. Den samlede studietid er afhængig af den enkelte elevs tidligere skoleerfaringer.

I gennemsnit tager det cirka 3 år for eleverne at afslutte FSA. Den samlede studietid er afhængig af den enkelte elevs tidligere skoleerfaringer. På nuværende tidspunkt har Unge2-projektet cirka 45 elever fordelt på 5 klasser. Cirka 50% af eleverne kommer fra Ballerup Kommune. Resten af eleverne kommer fra omegnskommunerne, herunder: Egedal, Frederikssund,

Læs mere

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller

1 0. k l a s s e 2 0 1 5 / 2 0 1 6... fordi forskellen tæller 1 0. klasse 2015/2016... fordi forskellen tæller P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r : Fag og timetal I 10. klasse skal du have timer svarende til mindst 28 lektioner pr. uge. De obligatoriske fag

Læs mere

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole

Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Selvevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2014-2015 Indledning Sorø Husholdningsskole (SH) har i slutningen af skoleåret 2014/2015 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Undervisning på folkehøjskoler

Undervisning på folkehøjskoler Undervisning på folkehøjskoler På folkehøjskoler er der krav til undervisningens omfang, placering og brede almene indhold. Med denne vejledning vil ministeriet tydeliggøre, hvad kravene betyder i praksis.

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi?

Evaluering af skoleåret 2014-15. SE som skole. Status Hvor står vi? Evaluering af skoleåret 2014-15 SE som skole Erhvervsklasse: Vi har en erhvervsklasse med 5 elever med særlige behov. Som noget nyt har fire ud af fem elever været til FP9 i dansk og matematik. De har

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11

SKOLEN PÅ SØNDERAGER. 10. klasse 2016-2017. SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 SPS10 - SKOLETILBUD 1617 - CBL [Jan 2016] Side 1 af 11 Indhold Hvad er 10. klasse... 3 Hvad med økonomien, når man skifter skole?... 3 Skoleårets indhold... 4 Målsætning... 4 Forløb... 4 Fag... 4 En obligatorisk

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 17/18 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN TILBUDSFAG: Tysk, Fysik/kemi VALGFAG: Go form, Boldspil, Håndværk&Krea, Kulturfag, Naturfag, Gymklar, Psykologi, Klar dig selv, Iværksætter. Oprettelse af valgfag

Læs mere

Kerteminde Efterskole

Kerteminde Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Kerteminde Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Stk 1: Kerteminde Efterskoleskole er en uafhængig, selvejende institution. Stk 2: Den selvejende institution

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 HER BLIVER DIN VERDEN MEGET STØRRE SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL Efterskoleforeningens vejledningssyn Hvad er

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag

Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Selvevaluering 2009/2010 Linjer og valgfag Skolens nye tiltag omkring er linjer og valgfag er evalueret ud fra et spørgeskema til eleverne. Evalueringen tager punkt i skolens værdigrundlag Glamsbjerg Fri-

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel

Kompasset. - udskoling på Vestre Skole KOMPASSET. Kompasset- hop ombord i fremtidens skole. udvikling trivsel udvikling trivsel Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Kompasset - udskoling på Vestre Skole faglighed KOMPASSET projekter Kompasset- hop ombord i fremtidens skole Vi

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl.

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. Velkommen til efterskolen på Refsnæs Et unikt tilbud til dig som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012

Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012 Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012 I det følgende spørgeskema beder vi dig om at sætte kryds ud fra det udsagn, du finder passer bedst. Er du en pige eller en dreng? Pige

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens

Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning 2010 Tabelrapport til Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Læs mere

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge

Parat til fremtiden. Elever og forældre. Efterskolen på Refsnæs. For blinde og svagsynede børn og unge Parat til fremtiden Elever og forældre Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede børn og unge Efterskolen på Refsnæs Indholdsfortegnelse Et unikt tilbud til dig, som er ung og har en synsnedsættelse

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse

10. klassecentret Esbjerg Kommune. Ribe Bramming Esbjerg. En ny start på din videre uddannelse 10. klassecentret Esbjerg Kommune Ribe Bramming Esbjerg En ny start på din videre uddannelse 10. klassetilbuddet i Esbjerg Kommune i skoleåret 2014/2015 Nyt miljø Nye fag Nye Lærere Nye kammerater Nye

Læs mere

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN

10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN KLASSE 16/17 10. SPRINGBRÆT TIL FREMTIDEN INTROTUR Efter skolestart afholdes introdage og en introtur med overnatning, så I kan lære hinanden at kende. SKOLEREJSER Alle elever har mulighed for at deltage

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN

BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN BALLEGUIDE 2011/12 OM SKOLEN OG HVERDAGEN Ballevej 57 7182 Bredsten Kontor tlf. 75 88 12 05 Lærerværelse tlf. 20 91 85 99 Ledelse, Dorthe og Jan Fredsted 20 45 25 05 info@balle-efterskole.dk www.balle-efterskole.dk

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S

INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S INDHOLDSPLAN FOR SPORTSEFTERSKOLEN SJÆLSØLUND S/E/S Indholdsplan gældende til 31. juli 2015 A. Lov om frie kostskoler herunder hovedsigte B. Vores målsætninger i relation til loven C. Værdigrundlag D.

Læs mere