HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN

2 INTRODUKTION TIL HANDLEPLAN 2015 Dette er den første handleplan, som følger op på Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik. Handleplanen for 2015 skal sikre, at erhvervs- og vækstpolitikken fører til reelle resultater til gavn for erhvervslivet i København. Erhvervs- og vækstpolitikken er bygget op omkring en række områder, hvor Københavns Kommune i forskellige roller som myndighed, indkøber og partner kan bidrage til at gøre det attraktivt at drive virksomhed i København. Handleplanen 2015 udpeger inden for hvert område en eller flere fyrtårnsindsatser, hvor kommunen i 2015 vil gøre en særlig indsats for at realisere erhvervs- og vækstpolitikkens målsætninger. Det drejer sig eksempelvis om forbedret fremkommelighed, styrket erhvervsservice, en brancherettet jobservice, en innovativ klyngeindsats samt styrket tiltrækning af internationale virksomheder. Nedenfor er en oversigt over disse fyrtårne. De beskrives mere detaljeret i handleplanen. OMRÅDE FYRTÅRNSINDSATSER I 2015 Bæredygtig byudvikling & attraktiv by Trafikcentral og intelligent trafikstyring (ITS) Copenhagen Science City Erhvervsservice & omkostninger Erhvervshuset Øget digitalisering Uddannelse & beskæftigelse Skræddersyet og brancherettet jobformidling Bæredygtigt arbejdsmarked Etablering af og vækst i socialøkonomiske virksomheder Innovativ offentlig efterspørgsel & høj vækst i eksisterende virksomheder Internationalisering & internationale bysamarbejder Fokus på styrkepositioner smart, sund og kreativ vækst Tiltrækning af internationale virksomheder og hotelkæder International House som regional indgang I tillæg til fyrtårnene er der indenfor hvert område opstillet en liste med Københavns Kommunes øvrige centrale erhvervsindsatser. Handleplanen er en del af det erhvervspolitiske årshjul i kommunen og vil blive opdateret hvert år i december. I årshjulet indgår også et årligt erhvervsbarometer, der tager temperaturen på erhvervs- og vækstudviklingen i København og i Region Hovedstaden. Desuden laver Københavns Kommune løbende vurderinger og effektmålinger af de forskellige indsatser med henblik på at kunne prioritere de rette indsatser. Du kan læse mere om kommunens erhvervspolitik på 3

3 BÆREDYGTIG BYUDVIKLING OG ATTRAKTIV BY København skal være en velfungerende storby med effektiv infrastruktur og et varieret udbud af erhvervsarealer til virksomheder. Det er grundlæggende for vækst og beskæftigelse. Der skal skabes bedre fremkommelighed og tilgængelighed, så den samlede rejsetid reduceres og også erhvervslivet spilder mindre tid i trafikken. FYRTÅRN: TRAFIKCENTRAL OG INTELLIGENT TRAFIKSTYRING (ITS) Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Forbedret fremkommelighed. En ny trafikcentral på på Kalvebod Brygge bliver fremover rygraden i styringen af hovedstadens vejtrafik. Trafikcentralen beskriver den vision, som Vejdirektoratet, Københavns Kommune og politiet har for samarbejde om trafikledelse og trafikinformation i Her skal trafikcentralen døgnet rundt overvåge trafikafviklingen på veje, broer og i tunneler. Det giver mulighed for hurtigt at gribe ind ved fejl eller uhensigtsmæssige situationer. Det skaber bedre fremkommelighed, større trafiksikkerhed og mindre CO2-udledning. Nabokommuner, Movia og Sund & Bælt bliver inviteret med i samarbejdet. Inden udgangen af 2020 skal trafikcentralen overvåge og styre trafikken på alle de vigtigste veje for biler, busser og cykler i Hovedstadsområdet. Den nye trafikcentral skal ses i sammenhæng med Københavns Kommunes store investeringer i intelligent trafikstyring. Der testes og implementeres løbende nye løsninger, som understøtter, at trafikken glider lettere, og at man på udvalgte strækninger kan prioritere biler, busser, fodgængere eller cyklister. Det kan minimere fx pendlernes rejsetider og give et overblik over, hvor meget tid de skal sætte af til turen. Trafikmonitorering via ITS skal bl.a. omfatte indsamling af data i realtid om trafikmængder og fremkommelighed, registrering af hændelser og visuel overvågning ved hjælp af kameraer og detektorer. Trafikcentralen og ITS-løsninger får mange positive effekter for virksomhederne i regionen: 4 Tidsbesparelser: Forsinkelser i trafikken vil blive reduceret bl.a. ved hurtigere og mere effektiv håndtering af hændelser. Brændstofsbesparelse og miljørigtighed: ITS-løsninger vil give bedre flow og mere miljørigtig kørsel og det sparer brændstof i virksomhedernes transportflåder, og mindsker stress hos chauffører. Forudsigelighed:Virksomhederne får mere pålidelig og mere aktuel information om trafiksituationen. Det giver bedre muligheder for at planlægge og optimere deres transport. e politisk besluttede servicemål for 2018 for bil, bus, cykler D og fodgængere ift. rejsetid, stop og pålidelighed skal opfyldes. Konkret skal følgende nås inden udgangen af 2017 (resumé): - Den gennemsnitlige rejsetid for biler må ikke vokse. - Den gennemsnitlige rejsetid for cyklister skal reduceres med 10 %. - Den gennemsnitlige rejsetid for busser skal reduceres med 10 %. Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen. Tidsplan Første halvdel 2015: Fælles arbejdsgange for Københavns Kommune og Vejdirektoratet udvikles og iværksættes. Fx hurtig og effektiv håndtering af hændelser, optimering af trafikken gennem signaler og rettidig information til trafikanter. Oktober 2015: Trafikcentralen tages i brug Ultimo 2020: Trafikcentralen er i fuld drift, og alle kommuner i Hovedstadsområdet deltager i samarbejdet. Københavns Kommune: Centerchef Steffen Rasmussen: Vejdirektoratet: Projektchef Per Friborg: Kødbyen Foto: Kontraframe

4 FYRTÅRN: COPENHAGEN SCIENCE CITY Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Skabe plads til forskellige typer af virksomheder. I dag skabes der ikke nok vækst og nye virksomheder ud af det stærke videnmiljø, der eksisterer i Copenhagen Science City. Københavns Universitet, Rigshospitalet og Professionshøjskolen Metropol udgør de største videninstitutioner i området, der rummer en af Europas største koncentrationer af uddannelse og forskning inden for medicin, sundhedsvidenskab og naturvidenskab. I de kommende år investeres der omkring 6 mia. kr. i moderne forsknings-, undervisnings- og behandlingsfaciliteter, som i de kommende år tages i brug af videninstitutionerne i området. Dertil kommer ny transport-infrastruktur og det kommende European Spallation Source Data Management and Software Center, som vil give helt nye muligheder for et tæt og innovativt samspil mellem nogle af verdens førende forskere og virksomheder. Virksomhederne skal kunne lokaliseres tæt på videnmiljøet og få glæde af de store offentlige investeringer. Derfor vil der være fokus på fire indsatser: Strategisk byudvikling: Flere byggemuligheder til privat erhvervsbyggeri skal gøre det nemmere for virksomheder, som ønsker en lokalisering i videnmiljøet. Tiltrækning af virksomheder: Copenhagen Capacity, Invest in Denmark og andre rådgivere inden for lokalisering af virksomheder skal kunne bruge Copenhagen Science Citys styrkepositioner til at tiltrække flere virksomheder til København. Markedsføring: Identifikation og markedsføring af nogle af områdets mange succeshistorier inden for Sund Vækst, Grøn Vækst og Smart Vækst løsninger. Styrke arbejdsmarkedet: Videninstitutionerne skal tiltrække og udklække højt kvalificeret arbejdskraft, som kan styrke arbejdsmarkedet. Tiltrække flere forskningstunge virksomheder til Copenhagen Science City. Etablering, fastholdelse eller udvidelse af 4000 job i udenlandske virksomheder (fordelt på 130 virksomheder/heraf 40 videntunge) inden % af virksomhederne i hovedstadsregionen, skal være innovative (CIS definition) i % af de innovative virksomheder i regionen skal samarbejde med videninstitutioner i Copenhagen Science City er en samarbejdsorganisation, som foruden Københavns Kommune, omfatter følgende centrale partnere: Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Rigshospitalet, Bygningsstyrelsen, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Region Hovedstaden og erhvervslivsrepræsentanter fra Novo Nordisk, Lundbeckfond Ventures og Dreyers Fond. Københavns Kommunes rolle er at indgå i arbejdet med at tiltrække virksomheder og talenter til Copenhagen Science City i samarbejde med Copenhagen Capacity, samt sikre at byudviklingen af området understøtter den forventede vækst i virksomheder og arbejdspladser. I Københavns Kommune er det Økonomiforvaltningen, der er ansvarlig for indsatsen. Tidsplan De offentlige investeringer foretages frem mod se ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Bedre infrastruktur Forbedring af erhvervsparkering Give bedre overblik over ledige parkeringspladser Færre gener ved vejog gravearbejde Metro: Etablering af Sydhavnsmetro samt forlænge Nordhavnsmetro med flere metrostationer. Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten. Cykelnettet: Det regionale cykelsuperstinet udbygges (100 mio. kr.) og der er afsat 90 mio. kr. til udbygning og forbedring af cykelnettet i København. 1. Udstedelse af 1-dags erhvervsperiodekort. 2. Digitalisering af parkeringsprodukter. 3. Hver virksomhed kan modtage 10 erhvervs P- licenser. 4. Bedre information om parkeringsmuligheder, af- og pålæsningsforhold. 5. Forbedrede af- og påstigningsforhold for turistbusser. 6. Fremme af private P-anlæg og pulje til etablering af P-pladser ifb. anlægsprojekter. 7. Regulering i tildeling af erhvervslicencer og inddragelse af erhvervsliv i samlet strategi for byens rum. 8. Mulighed for at købe erhvervspluslicenser, der giver ret til fri parkering i betalingsområdet i arbejdstiden og i den licenszone, som virksomheden har adresse efter arbejdstid. Anlæg af parkeringssensorer til demonstration samt udvikling af P-henvisning service, der skal give information om ledige p-pladser. Stærkt øget tilsyn med at tidsfrister for gravearbejde overholdes. Bedre koordinering af vej- og trafikprojekter med fjernvarme og køleledninger. Det giver færre gener af gravearbejder og øger dermed fremkommeligheden. Sydhavnsmetro: Nordhavnsmetro: Nordhavnstunnel: Ikke afklaret Cykelnettet: 1. januar ultimo Opstart 1. januar

5 ERHVERVS- SERVICE OG OMKOSTNINGER Virksomhederne skal opleve, at det er let at drive virksomhed i København. Københavns Kommune vil levere en høj grad af service og gå i dialog med virksomheder om deres udfordringer, levere høj kvalitet og forudsigelighed i sagsbehandlingen, og sikre nem adgang til de rette myndigheder. Københavns Kommune vil også have øje for at holde virksomhedernes omkostninger nede. FYRTÅRN: ERHVERVSHUSET Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Nem indgang til kommunen for alle virksomheder. Det skal være nemt for alle virksomheder at komme i kontakt med kommunen. Københavns Erhvervshus etableres som kommunens nye spydspids over for erhvervslivet. Erhvervshuset tilbyder digital, telefonisk samt fysisk indgang for alle virksomheder i Københavns Kommune på adressen Nyropsgade 1. Erhvervshuset hjælper virksomhederne med at komme i kontakt med de relevante personer i Københavns Kommune, alt efter om man skal have løst en byggesag, have de nødvendige tilladelser til at starte en restaurant, ansætte en medarbejder mv. Erhvervshuset tilbyder virksomhederne en professionel, koordineret, effektiv og løsningsorienteret erhvervsservice og er med til at sikre et højt, ensartet serviceniveau for virksomhederne på tværs af kommunens enheder. Ud over den fysiske indgang, kan virksomhederne også ringe til Erhvervshuset mellem kl Dertil vil flere og flere sager med Københavns Kommune kunne klares digitalt. Straksafklaring i Erhvervshuset af ukomplicerede henvendelser Henvisning til den korrekte faglige enhed/sagsbehandler ( no wrong door ) Mindre tidsforbrug for virksomheder ved henvendelser til kommunen, som i stedet kan anvendes til at styrke fokus på virksomhedsdrift og at øge produktiviteten Iværksætterindsatsen bidrager til styrkede forretningsplaner, og dermed forbedrede overlevelsesmuligheder. Årlig forbedring på 5%-point i andel af virksomheder, der er tilfredse/meget tilfredse med Københavns Kommunes indsats og service (baseline 2014: 49%). FYRTÅRN: DIGITALISERING Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Øget digitalisering. Med en markant forøgelse af de digitale selvbetjeningsløsninger og forbedrede digitale sagsgange, vil det blive meget nemmere for virksomheder at komme i kontakt med kommunen på myndighedsområdet. Erhvervslivet vil få mulighed for at klare flere kontakter med kommunen døgnet rundt, uafhængigt af bestemte åbningstider. På myndighedsområder af særlig betydning for erhvervslivet vil kommunen derfor prioritere at sikre flere digitaliserede selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside, som sammen med styrket vejledning på nettet og telefonsupport gør kontakten til kommunen nemmere og mere fleksibel for virksomheder. Det gælder både mindre sager og større komplicerede ansøgninger med krav. Indsatsen skal ske i sammenhæng med de nationale tiltag som også sker på digitaliseringsområdet, herunder især på miljøområdet. Kommunen vil sideløbende med flere selvbetjeningsløsninger have fokus på at øge digitalisering af arbejdsgange, der bidrager til at skabe hurtigere og mere gennemskuelige sagsgange, en bedre oversigt over status på sagsforløb og bedre styring af sagsbehandlingstider. Dette vil give virksomhederne bedre indsigt i, hvor deres sag ligger hos kommunen, hvor langt kommunen er i sagsbehandlingen, og hvornår man kan forvente at få en afgørelse i sin sag. Det bidrager til en større gennemsigtighed og forudsigelighed i sagsbehandlingen. Virksomhederne får mulighed for at klare flere kontakter med kommunen døgnet rundt Erhvervslivet vil med en øget digitalisering opleve en mere smidig og effektiv administration, der bidrager til at gennemsigtighed med virksomhedernes indsigt i status på sagsforløb Virksomhederne vil med udgangen af 2017 kunne gøre brug af digitale løsninger i 80% af deres henvendelser til Københavns Kommune. Alle forvaltninger med erhvervsrettede myndighedsbehandling og services skal bidrage til målopfyldelsen. Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har langt den største andel af de myndigheds- og serviceopgaver, der skal digitaliseres. Tidsplan I 2015 vil der blive udarbejdet en handleplan for hvilke digitale løsninger, der skal prioriteres, og en finansieringsplan for disse tiltag. om virksomhedernes adgang til digital selvbetjening kan du kontakte Københavns Erhvervshus på tlf eller mail: Virksomhederne får som noget nyt mulighed for branchespecifik bistand til rekruttering. Erhvervshusets medarbejdere vil være opsøgende for at hjælpe virksomhederne med at matche deres behov for nye medarbejdere med den ledige arbejdskrafts kvalifikationer, bl.a. ved formidling af ledige akademikere til små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Iværksættere får med Erhvervshusets iværksætterindsats adgang til styrkede rådgivnings- og kursustilbud, som skal realisere den enkelte iværksætters potentiale. Der vil også være et særligt fokus på de internationale iværksættere. Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Tidsplan Erhvervshuset er i drift fra januar 2015, og et samlet, nyistandsat Erhvervshus med plads til 100 medarbejdere forventes klar til indflytning i marts Kontakt Københavns Erhvervshus på eller tlf eller mail: 8 9

6 ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Optimering af sagsbehandlingen Virksomhederne vil opleve en smidigere og mere effektiv sagsbehandling, når byggesagsbehandlingen bliver integreret i lokalplanprocesserne. 1. januar Også lokalplanprocessen justeres, så virksomhederne oplever en mere smidig og forudsigelig lokalplanproces, og der arbejdes i den forbindelse på at nedbringe tiden i lokalplanprocessen. Medio Virksomhederne vil få øget adgang til digitale selvbetjeningsløsninger, der er brugervenlige og letter de administrative byrder for virksomhederne. Det inkluderer bl.a. udvikling af Erhvervsportalen (digitale ansøgninger og tilladelser) og fuld opstart af Byggeog Miljø (BOM) på byggeområdet. Løsningerne ledsages af bedre web-vejledninger. Løbende indsats. Digitaliseret sagsbehandling Hurtigere, mere gennemsigtigt og bedre styring. Etablering af fælles kundesystem (CRM.) Forbedret dialog Københavns Kommune tilbyder key account til storkunder og større byggeprojekter. Dialogmøder med blandt andet bygherrer og rådgivere, institutioner og organisationer. Løbende indsats. Iværksætterrådgivning Iværksættere har adgang til kurser og rådgivning, især inden for etablering, vækst og internationalisering samt særlige tilbud til udenlandske iværksættere. Københavns Kommune afklarer årligt ca iværksætteres forretningspotentiale. Løbende indsats. Reducerede Byggesagsgebyrer Virksomhederne vil opleve lavere byggesagsgebyrer, når de samlede gebyrer reduceres med 43,9 mio. årligt og frem. Der opkræves ikke gebyrer for lette byggesager, for ungdomsboliger og kollegier, for almene boliger og for byggetilsyn.taksten for alle andre byggesager nedsættes. Afskaffelse af en række erhvervsafgifter 10 Gebyr for udeservering, mobilt gadesalg, filmoptagelser og vareudstillinger er afskaffet Sjællands broen Foto: Kontraframe

7 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE BÆREDYGTIGT ARBEJDSMARKED Uddannelse, beskæftigelse og vækst hører sammen. Arbejdskraftens kvalifikationer skal øges - det er en afgørende konkurrenceparameter for virksomhederne. Flere skal finde beskæftigelse i København, og virksomhederne skal opleve, at de kan få den arbejdskraft, som de har brug for. Det skal Københavns Kommune hjælpe til med. København vil være en inkluderende hovedstad med et bæredygtigt arbejdsmarked. Det kræver, at virksomhederne tager del i ansvaret i at uddanne arbejdskraften, inkludere flere på arbejdspladsen, sikre et godt arbejdsmiljø, etc. Socialt entreprenørskab skal understøttes, og der skal skabes flere jobs gennem socialøkonomiske virksomheder. FYRTÅRN: PARTNERSKAB MED VIRKSOMHEDERNE OM SKRÆDDERSYET OG BRANCHERETTET JOBFORMIDLING Indsatsområde i politikken: Hjælpe virksomhederne med at finde medarbejdere med de rette kompetencer. Københavns Kommune vil være en naturlig rekrutterings- og samarbejdspartner for virksomhederne i København. Virksomhedskonsulenterne i Københavns Erhvervshus har en solid indsigt i de forskellige brancher og virksomheders forretningsudvikling og kompetencebehov. Denne indsigt vil de bruge, når de hjælper virksomhederne med at rekruttere medarbejdere, der opfylder virksomhedernes specifikke behov for kompetencer. Københavns Kommune vil gennem opsøgende virksomhedskontakt stå for en offensiv jobformidling, ligesom virksomhederne selv kan henvende sig til Københavns Kommune for at få hjælp til rekruttering. Københavns Kommune vil indgå partnerskabsaftaler med strategisk udvalgte virksomheder, der hyppigt samarbejder med kommunen om rekruttering. Virksomhederne får tilknyttet en key account manager, der står for rekrutteringssamarbejdet med den pågældende virksomhed. Målgruppen for den fokuserede rekrutteringsindsats er primært jobparate ledige med fokus på ordinær rekruttering, løntilskud og virksomhedspraktik. Der forventes samlet at være indgået partnerskabsaftaler med 150 virksomheder i ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: Flere virksomheder får et hurtig og godt match af deres kompetencebehov. Øget produktivitet og indtjening i virksomhederne pga. tilførsel af nye kompetencer. Flere ledige får en indgang til det private arbejdsmarked med mulighed for fastansættelse. Årlig forbedring på 5% i andel virksomheder, der er tilfredse/meget tilfredse med KK s jobservice/jobformidling. Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Tidsplan Der er afsat midler til en særlig indsats vedr. skræddersyet og brancherettet jobformidling fra se eller tlf eller mail: AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Flere kommunale praktikpladser Københavns Kommune indgår 162 ekstra uddannelsesaftaler med virksomheder (praktikpladser). Årligt FYRTÅRN: FLERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Indsatsområde politikken: Flere socialøkonomiske virksomheder. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog i 2010 Strategi for socialøkonomiske virksomheder for med fokus på bl.a. at skabe én indgang for de socialøkonomiske virksomheder, tilbyde mere målrettet rådgivning samt styrke netværket mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige og private aktører. Evaluering af strategien blev behandlet af Borgerrepræsentationen i februar Evalueringen viser, at strategien generelt har styrket Københavns Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, men at der er udfordringer ift. samarbejdet, bl.a. på grund af gældende regler og lovgivninger, ikke mindst ift. udbud og reglerne for virksomhedsplacering. Der er ikke vedtaget en ny strategi for Københavns Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder endnu, idet konsekvenserne af ny lovgivning mht. udbud og regler for virksomhedsplacering afventes. I 2015 vil der være et fortsat fokus på kompetenceudvikling af socialøkonomiske virksomheder og iværksættere, bl.a. ved at facilitere samarbejde og partnerskaber mellem Socialøkonomiske virksomheder og private virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder får et indkomstgrundlag og et samarbejde med kommunen. ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: Kommunen sparer penge, hvis socialøkonomiske virksomheder skaber arbejdspladser for borgere, som dermed går fra offentlig forsørgelse til større grad af selvforsørgelse. Den enkelte borger får udviklet såvel faglige som sociale evner. Der skal skabes 10 socialøkonomiske virksomheder årligt og de eksisterende socialøkonomiske virksomheder har en årlig stigning i antallet af medarbejdere på 5 %. Københavns Kommune Socialforvaltningen, Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Tidsplan Folketinget forventes i foråret 2015 at vedtage implementeringen af det nye EU-udbudsdirektiv i dansk lovgivning med virkning fra 1. oktober Lovudkastet er p.t. i høring. Med lovgivningen vil det blive muligt at afgrænse udbud af sociale og andre specifikke tjenesteydelser til non-profit organisationer, herunder de socialøkonomiske virksomheder, der opfylder EU s krav ift. non-profit. Kontakt Københavns Erhvervshus ved Thomas Bisballe på tlf eller mail: AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Flere private praktikpladser Medfinansiering af 850 uddannelsesaftaler (praktikpladser) i private virksomheder til unge med afsluttet grundforløb, bl.a. gennem et styrket samarbejde om praktik med de almene boligorganisationer i almene bygge- og renoveringssager i København Flere akademikerjob i SMV er Ledige akademikere bliver matchet med en virksomhed, der har behov for deres kompetencer ( Vækstakademiker ). Akademikeren får styrket sine kompetencer i at skabe vækst i mindre virksomheder Inklusion og mangfoldighed Styrket jobformidling for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, styrket beskæftigelsesindsats på sprogcentrene, håndholdt, virksomhedsrettet indsat for indvandrerkvinder fra udsatte boligområder

8 INNOVATIV EFTERSPØRGSEL OG HØJ VÆKST I VIRKSOMHEDER Innovation er centralt for at skabe vækst og arbejdspladser. Men virksomhederne i hovedstadsregionen halter bagud, når det gælder innovation - set i et europæisk perspektiv. Virksomheder, offentlige institutioner og videninstitutionerne skal blive bedre til sammen at udnytte de gode rammer for innovation, som vi faktisk har. Københavns Kommune vil særligt sætte ind på de styrkepositioner, vi har inden for cleantech, sundheds- og velfærdsteknologi og i de kreative erhverv. FYRTÅRN: FOKUS PÅ STYRKEPOSITIONER SMART, SUND OG KREATIV VÆKST Indsatsområder i erhvervs- og vækstpolitikken Københavns Kommune vil støtte op om virksomhedernes vækst inden for regionens særlige erhvervsmæssige styrkepositioner. Dette sker som led i implementeringen af Greater Copenhagen. Indsatsen udvikles i nært samarbejde med virksomhederne. Københavns Kommune sætter ind ved at: Understøtte klyngeinitiativer som samler virksomheder, videninstitutioner, offentlige aktører, brugere og virksomheder i konkrete samarbejder om innovative løsninger. Og hvor store virksomheder indtager en særlig rolle som forbillede og vækstdriver. Understøtte virksomhedernes vækst via Københavns Kommunes innovative offentlige indkøb. Tilbyde byen som test- og afprøvningslaboratorium og herigennem tiltrække udenlandske virksomheder. Understøtte acceleration af vækst i virksomheder med en unik forretningside via acceleratorforløb. Københavns Kommune har indsatser rettet mod følgende styrkepositioner: 1) Smart City/Cleantech 2) Kreative erhverv 3) Velfærdsteknologi. SMART VÆKST: COPENHAGEN SOLUTIONS LAB (CSL) Copenhagen Solutions Lab er et væksthus for smarte byløsninger. Her mødes iværksættere, veletablerede virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber og offentlige indkøbere, for at gøre byen mere effektiv, mere grøn og mere attraktiv gennem teknologiske byløsninger. CSL koordinerer udviklingen med de enheder, der konkret efterspørger løsninger inden for f.eks. trafik, affald, parkering, skybrud, borgerservice og digitale turisttilbud. CSL understøtter test og implementering af konkrete løsninger til konkrete bymæssige udfordringer og er med til at vise, at løsningerne kan skaleres og eksporteres til andre byer verden over. CSL er indgang til resten af kommunen for udviklere som har brug for specifikke data til apps og systemudvikling. Copenhagen Solutions Lab er en del af et nyt, større innovationsmiljø, som etableres i et samarbejde med Realdania og staten. Miljøet huser også Dansk Arkitektur Center, DDC, International Federation for Housing and Planning og Kraks Fond Byforskning. Her igangsættes innovationsprojekter, arrangeres events samt laves formidling, markedsføring og udstillinger om fremtidens byløsninger både i DK og i udlandet. Eksempler på aktiviteter som CSL er involveret i: Demonstration af løsninger i området omkring Københavns rådhus, bl.a. wifi, smart parkering, stedspecifik borgerservice og turismetilbud og forskellige sensorløsninger, i samarbejde med en række eksterne leverandører Udvikling af national dataplatform for bl.a. bydata, hvor virksomheder frit kan hente data og bruge dem til udvikling af nye, smarte løsninger Kvalificering af igangværende anlægsudbud i byrummet mhp. at sikre helhedsorienterede løsninger på tværs af fagdomæner Road Map og investeringsplan for implementering af intelligente byløsninger i København Platform for udveksling af data mellem kommercielle aktører Innovative byløsninger, styrket borger- og turismekontakt Ansvar: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Realdania og Dansk Arkitektur Center For yderligere informationer kontakt: / 14 15

9 SUND VÆKST: COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER (CHC) Hovedstadsregionen har et stort potentiale for at blive førende inden for udvikling og salg af nye velfærdsteknologiske løsninger. Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) er et nyt klyngeinitiativ, der samler offentlige efterspørgere, videninstitutioner og virksomheder, der udvikler og sælger velfærdsteknologi. Store og små virksomheder har mulighed for at samarbejde tættere med brugerne og de offentlige efterspørgere (fx hospitaler, plejehjem og rehabilitering) om test og udvikling af ny velfærdsteknologi. Der er fokus på at igangsætte samarbejder om udvikling af løsninger, der kan skaleres og implementeres på tværs af regionens hospitaler, kommunale plejehjem og rehabilitering - på tværs af sektorer og lande. Herunder at sikre medfinansiering til disse udviklingsaktiviteter. Eksempler på projekter: Et nyt liv med diabetes : innovationsprojekt mellem virksomheder og kommunen/regionen om udvikling og afprøvning af nye tilbud til personer med type 2 diabetes. Nordic Challenge Prize: store og små virksomheder, vidensinstitutioner, studerende, sundhedspersonale mfl. fra hele Norden inviteres til at udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger. Tested in Copenhagen : certificering af at en løsning er testet i samarbejde med Københavns Kommune og at data og resultater er valide. Københavns Kommunes eksportkatalog: promovering af velfærds/sundhedsløsninger udviklet i København. Ansvar: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen/Sundheds- og omsorgsforvaltningen i samarbejde med Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden. For yderligere informationer: Copenhagen Healthtech Cluster, projektleder Anne-Kathrine Nielsen: af klyngeindsatserne Greater Copenhagen øger sin specialisering inden for smart city-, velfærdsteknologi,- og kreative løsninger. Flere virksomheder får udviklet og testet deres produkt samt udviklet bæredygtig businesscase. Virksomhederne får solgt deres løsninger til København og andre byer i Danmark og udlandet. Greater Copenhagen bliver hot-spot for test og udvikling af smarte løsninger og tiltrækker dermed mange internationale virksomheder. 60% af virksomhederne i hovedstadsregionen skal være innovative i % af de innovative virksomheder i regionen skal samarbejde med videninstitutioner i Etablering, fastholdelse eller udvidelse af 4000 job i udenlandske virksomheder inden KREATIV VÆKST: UNDERSTØTTE VÆKST I KREATIVE ERHVERV København er en af Europas mest specialiserede byer inden for de kreative erhverv. De kreative erhverv beskæftiger over alene i Københavns Kommune, og mere end hvert fjerde nye job i den private sektor i København skabes inden for de kreative brancher. Men en stor del af virksomhederne er udfordrede, især når det gælder kommercialisering, internationalisering og vækst. Mange gode ideer og koncepter i de kreative erhverv bliver aldrig økonomisk bæredygtige. Desuden opleves adgangen til finansiering som en større udfordring i de kreative erhverv end i andre erhverv. Københavns Kommune vil på baggrund af de mange eksisterende analyser og i samspil med erhvervet afdække kreative brancher, hvor kommunen kan spille en styrket rolle i at forbedre rammebetingelserne. De kreative delbrancher har forskellige udfordringer, men der er tegn på, at Københavns Kommune bl.a. kan sætte ind ved at: igangsætte flere innovative kommunale indkøb, der involverer de kreative brancher. Københavns Kommune kan i højere grad tænke samskabelse med de kreative erhverv ind i arbejdet med at realisere de ambitiøse mål inden for klima, miljø, sundhed, undervisning osv. styrke rammerne for finansiering til kreative erhverv. Københavns Kommune kan eksempelvis føre de rette parter sammen for at bidrage til at dække finansieringsbehovet, fx ved at styrke samspillet mellem de kreative og større virksomheder og fonde. styrke udviklingen af forretningsmæssige kompetencer. Københavns Kommune kan eksempelvis i samarbejde med staten og Region Hovedstaden udvikle særligt acceleratorprogram rettet mod kreative virksomheder med særligt vækstpotentiale. styrke oplevelsesøkonomien. Københavns Kommune kan bidrage til udviklingen af kulturturisme i samarbejde kulturinstitutionerne, nye events, samarbejder mellem kulturelle og kommercielle aktører, samt styrkelse af kommercielle kompetencer hos byens kulturtilbud. tilbyde København som testlaboratorium. Københavns Kommune kan i højere grad inddrage og stille sig til rådighed for kreative virksomheder i forhold til udvikling af løsninger og produkter

10 ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Test i byen og living labs Virksomhederne kan bruge byens rum, organisationer og faciliteter til at teste og afprøve nye løsninger. Fx kan de i samarbejde med forskere, ældre og medarbejdere i sundhedssektoren benytte Living Lab på Strandvejen 119 ifm. udvikling og test af velfærdsteknologi. Velfærdsteknologisk forskningcenter (CSHI) Copenhagen School of Health Innovation er et uddannelsessamarbejde mellem KU, DTU, CBS, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og virksomheder. Det har til formål at uddanne og inspirere studerende, ph.d.-studerende og professionelle i bl.a. innovation og entreprenørskab indenfor sundhedsområdet Innovative indkøb og udbudsmesse Åbne data og digital infrastruktur for smart city Partnerskaber og OPI er Styrket dialog med virksomheder ifm. indkøb og fokus på køb af innovative løsninger er centrale elementer i Københavns Kommunes nye indkøbspolitik. I den sammenhæng afholdes Leverandørforum 2015 hvor virksomheder og videninstitutioner kan få indblik i - og gå i dialog med - Københavns Kommunes kommende udbuds- og samarbejdsområder. Det kan øge virksomheders informationsniveau, mulighed for at byde på kommunens opgaver, og øger samspillet omkring innovative løsninger. Der er udviklet en bymæssig åben data platform, som bl.a. stiller en række af Københavns Kommunes interne data til rådighed for virksomheder, der ønsker at bruge data ifm. innovation af nye løsninger. Desuden er der igangsat projekter med Cisco om udvikling af morgendagens digitale infrastruktur. Fortsat udvikle og drive partnerskaber og Offentlig- Private Innovationspartnerskaber (OPI er), herunder: 1) Det grønne erhvervsnetværk Grønne Erhverv med ca. 800 medlemsvirksomheder, Fokus på brugerdrevne og innovative løsninger Klyngesamarbejdet CLEAN Rammebetingelser for kreative erhverv Københavns Kommunes nye innovationshus skal styrke samarbejdet mellem brugerne, leverandørerne og kommunens indkøb. Målet er at skabe et rum, hvor brugerne og leverandørerne mødes om at udvikle innovative løsninger, der opfylder de eksisterende behov. Københavns Kommune er kernemedlem af den nationale grønne klynge: CLEAN. CLEAN igangsætter innovationsprojekter mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige indkøbere om at udvikle løsninger indenfor bl.a. klimatilpasning, plastikaffald og smart city. Københavns Kommune skal være med til at understøtte kreative erhverv, herunder ved indsatser for start-ups, f.eks. gennem inkubatorer, styrkelse af de kreative økosystemer, tiltrækning af talent og risikovillig kapital, brugen af byrummet, samt brancheunderstøttende events fx. Copenhagen Fashion Week og Copenhagen Film Festival ) Fastholde og videreudvikle en række af de vigtige partnerskaber med virksomheder, der blev etableret i forbindelse med Sharing Copenhagen i 2014, 3) Konkrete partnerskaber og OPI er inden for bl.a. mobilitet, ressourceoptimering, energi, smart city, klimatilpasning, mm. Acceleration af vækst i eksisterende virksomheder Sammen med private aktører skal der udvikles forløb for vækstvirksomheder med særlige forretningspotentialer. Kapitalfonde og lign. skal inddrages mhp. at udvikle mulighederne for adgang til lånekapital, hvor der i dag kan påvises en mangel på risikovillig kapital til acceleration af vækst Forretningsmodeller for el-besparelser Virksomheder tilbydes samarbejde med Københavns Kommune og private rådgivere om el-besparelser. Der udvikles forretningsmodeller for implementering energibesparelser, der reducerer virksomhedernes driftsomkostninger og udledningen af CO2. I 2015 er der fokus på handels- og servicevirksomheder. Projektet startet i 2013, afsluttes i Målrettede miljøkrav til byggeri Der udsendes nye, reviderede retningslinjer for miljø i byggeri og anlæg (MBA). MBA en skal sikre den størst mulige effekt af de miljøkrav, kommunen stiller og der luges bl.a. ud i mindre effektive krav. Det kan give besparelser i nybyggeri, drive ny innovation og samtidig bibeholde det høje niveau for miljørigtigt byggeri i København. April/maj 2015 og frem

11 INTERNATIONALISERING OG INTERNATIONALE BYSAMARBEJDER Internationale virksomheder, investeringer, højtuddannet arbejdskraft og turister skaber vækst og beskæftigelse til københavnerne og resten af landet. Men hovedstadsregionens internationale tiltrækningskraft skal være stærkere, og der skal tiltrækkes flere internationale medarbejder til de store virksomheder, som har brug for specialiseret arbejdskraft. Derfor skal der sættes ind for at gøre regionen mere international og for at gøre det nemt og attraktivt at etablere virksomhed, finde job, besøge og bo i byen. Udenlandske virksomheder styrker produktiviteten og øger konkurrencen og styrker dermed den økonomiske vækst. Eksisterende virksomheder vil få nytte af de nye teknologier, viden og ledelsesformer, som udenlandske virksomheder bidrager med. Sammenhængende investeringsfremmesystem over for udenlandske virksomheder. Etablering, fastholdelse eller udvidelse af 4000 job i udenlandske virksomheder (fordelt på 130 virksomheder/heraf 40 videntunge) inden FYRTÅRN:TILTRÆKNING AF INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER OG HOTELKÆDER Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Styrke hovedstadsregionens internationale tiltrækningskraft. Derfor vil der være fokus på fem indsatser: Strategisk tiltrækning: Der foretages en strategisk prioritering af målgruppen for indsatsen i forhold til hvilke lande og brancher, som skal være særlige satsningsområder. Der er konstateret et vækstpotentiale i at tiltrække virksomheder inden for Greater Copenhagens styrkepositioner, hvor eksempelvis turisme er et satsningsområde. Her vil der blive arbejdet på at tiltrække flere internationale hotelkæder og flyruter for dermed at øge antallet af internationale turister. Øget synlighed: At Greater Copenhagen er mere synlig på udenlandske erhvervsmesser og udvikler stærke salgsfremstød om reason-to-establish i Greater Copenhagen. Dette gøres i fællesskab med danske og udenlandske virksomheder, der allerede er etableret i Copenhagen. Service i etableringsfasen: I etableringsfasen oplever udenlandske virksomheder en koordineret og professionel i proces, hvor virksomheden kan få hjælp med at etablere sig i Copenhagen. Fastholdelse: En systematisk opfølgning og aftercare for de udenlandske virksomheder, som allerede har etableret sig. Dette i form af fx opfølgende møder og tilbud om services, som kan være med til at sikre, at de fastholder og muligvis udvider deres aktiviteter i Danmark. Konkrete handleplaner. Udenlandske virksomheder skal opleve en koordineret indsats fra de offentlige erhvervsfremmeaktører, som er kanaler til etablering i Greater Copenhagen. Dette skal ske ved, at Københavns Kommune, Copenhagen Capacity, Invest in Denmark og relevante private aktører (fx By og Havn) udarbejder fælles handleplaner for tiltrækning af virksomheder, hvor der fastlægges roller og ansvarsfordeling mellem de enkelte parter. Der skal tiltrækkes flere udenlandske virksomheder til Greater Copenhagen, da de bringer ny viden, teknologi, arbejdspladser og dermed vækst til hovedstaden. Med en styrket og sammenhængende indsats for tiltrækning, modtagelse og service skal det blive mere attraktivt for udenlandske virksomheder at lokalisere sig i København. Ved at skabe et godt samarbejde på tværs af to regioner og 46 kommuner vil erhvervslivet opleve, at de enkelte kommuner bakker op om at tiltrække udenlandske virksomheder til Greater Copenhagen og ikke bruger kræfterne på individuel markedsføring og salgsfremstød over for de internationale aktører. Ved at samle kræfterne skaber vi en sammenhængende region på 3,8 mio. indbyggere, som i en international sammenhæng er en synlig og attraktiv region at investere i. Som et første skridt er der udviklet en fælles investeringsportal, som markedsfører lokaliseringsmuligheder på tværs af kommuner og regioner. På portalen kan virksomhederne se Greater Copenhagens større investeringsprojekter i infrastruktur og byudvikling, samt hvilke byudviklingsprojekter, de private investorer kan investere i. Portalen er et eksempel på et projekt, hvor private virksomheder inviteres til at samarbejde med offentlige partnere om at tiltrække udenlandske investeringer. Virksomhederne skal opleve, at når de har fået interesse for de mange investeringsmuligheder i Greater Copenhagen, så er den offentlige erhvervsfremme koordineret og professionel i forhold til at servicere den udenlandske virksomhed. 20 Københavns Lufthavn Foto: Ernst Tobisch 21 Copenhagen Capacity, Invest in Denmark og Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. Københavns Kommunes rolle er at udmønte ambitionerne i Greater Copenhagen i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer til regionen. Heri skal der udvikles unikke salgsargumenter om, hvorfor udenlandske virksomheder skal etablere sig i Greater Copenhagen. Samtidig skal Københavns Kommune deltage aktivt i etableringsprocessen i de faser, hvor kommunen har en særlig rolle i forhold til markedsføring og servicering. Tidsplan Handleplanerne udarbejdes i 2015 og implementeres efterfølgende. kontakt Copenhagen Capacity

12 FYRTÅRN: INTERNATIONAL HOUSE SOM REGIONAL INDGANG TIL MYNDIGHE- DER OG SERVICES FOR INTERNATIONALE TALENTER Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Internationalisering og internationale bysamarbejder. International House skal være den regionale indgang til myndigheder og services for internationale talenter (arbejdstagere, studerende og medfølgende ægtefæller) på hele Sjælland. I 2015 vil International House derfor udvide partnerskabskredsen til at omfatte alle interesserede kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Samtidig vil partnerskaberne blive udviklet, så der udover myndighedstilbud også tilbydes en lang række services med fokus på fastholdelse af talenter. Udvidelsen og udviklingen af partnerskaberne med kommunerne skal sikre, at internationale medarbejdere i virksomheder på hele Sjælland og deres medfølgende ægtefæller kan benytte én samlet regional indgang til services og myndigheder i International House. Internationale medarbejdere, som er ansat i virksomheder i de to regioner vil få adgang til de services og myndighedstilbud, som findes i International House. Virksomhederne vil således få lettere ved at rekruttere internationale talenter, da de via International House kan tilbyde dem en lang række services, som hjælper dem med at etablere sig og evt. blive i Danmark. Den gennemsnitlige fastholdelsestid for udenlandske videnarbejdere skal være øget til 4 år i Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen. Flere EU-midler - Regionalt EU-kontor i Bruxelles Goodwill Ambassadors Promovering og eksport af grønne byløsninger - C40 Styrket regional infrastruktur STRING Med målsætning om at tiltrække flere EU-midler til erhvervs- og vækstinitiativer særligt for SMV er i hovedstadsområdet etableres et hovedstadsregionalt EU-kontor i Bruxelles. De danske Goodwill Ambassadører arbejder med at promovere Copenhagen og hovedstadsregionen internationalt. Indsatsen støttes af kommunen. Københavns Kommune er aktivt engageret i by-samarbejdet C40 (Cities Climate Leadership Group et stærkt internationalt netværk af byer fra hele verden) med henblik på at vidensdele på klimaområdet, promovere danske, grønne by-løsninger og bane vej for danske virksomheder til det internationale marked på området. KK har i den forbindelse afsat midler til en udstationering til C40 med henblik på at fremme danske virksomheders kendskab og adgang til C40 byernes grønne kommercielle satsninger. STRING er et fælles regionalt samarbejde med Hamborg og Skåne, som skal styrke infrastrukturen på tværs af Sydsverige, Sjælland og Nordtyskland (særligt Femern). Kontoret åbner i marts København er i styregruppen Myndighedstilbuddene omfatter: Udstedelse af CPR-nr, skattekort, registreringsbevis og ombytning af kørekort. Tidsplan International House forventer at have indgået partnerskabsaftaler med alle interesserede kommuner inden udgangen af By-samarbejde med Beijing og Hamborg Et by-samarbejde mellem København og hhv. Beijing og Hamborg skal medvirke til øget markedsføring af København med henblik på tiltrækning af internationale investeringer og besøgende. Servicetilbuddene omfatter: Vejledning om danskundervisning, events, sociale og professionelle netværk, information og vejledning om opskrivning til skoler, daginstitutioner samt kultur- og fritidstilbud. Se eller tlf Københavns Turistinformation Københavns Kommune har øget fokus på turistinformation og ønsker at styrke den regionale og internationale turismeindsats samt tilbyde flere og mere varierede tilbud til turisterne. Opstart primo ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: Udvikling af kulturturisme Københavns Kommune udvikler i samarbejde med Wonderful Copenhagen og Kulturstyrelsen regionale kulturturismepakker. Eksempelvis inden for gastronomi, demokrati og det grønne København. AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Tiltrækning af flyruter - Global Connected Indsatsen støttes af en lang række offentlige og private aktører og udmøntes af Wonderful Copenhagen. Formålet er at fremme og understøtte udviklingen af nye flyforbindelser bl.a. gennem en udvikling af passagergrundlaget og markedsføring på vigtige vækstmarkeder. Løbende Lancering af partnerskab bag ITS World Congress 2018 ITS World Congress finder sted i København Som et led heri etableres en række partnerskaber mellem kommunen, virksomheder og vidensinstitutioner om at demonstrere ITS-løsninger, der kan vises i Styrket tiltrækning af ejendomsinvesteringer MIPIM Fastholdelse af højtuddannede, internationale borgere Sammenhængende international borgerservice i Øresundsregionen Københavns Kommune deltager årligt sammen med centrale samarbejdspartnere i ejendomsbranchen på denne internationale investeringsmesse. Der er igangsat tre forskellige indsatser: 1) Copenhagen Career Program (jobsøgnings- og karrierevejledning for internationale studerende og medfølgende ægtefæller til udenlandske arbejdstagere). 2) First Job Copenhagen (jobsøgningkursus på engelsk for højtuddannede internationale borgere bosiddende i København). 3) Copenhagen Host Program (socialt og professionelt netværk, der matcher internationale borgere med en frivillig københavner kultur- eller karrierevært). Service til internationale talenter i Øresundsregionen (samarbejde med Malmø og Lund med kobling til ESS). Årligt Opstart medio

13

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang for erhvervslivet læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang Københavns Erhvervsservice er erhvervslivets indgang til Københavns Kommune. Vores opgave er at gøre det nemt at starte

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9

CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 CPH International Kultur- og Fritidspolitikken Handleplan nr. 9 Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Efterår 2012 Indledning Københavns internationale vækstprofil skal styrkes yderligere

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere