HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE HANDLE- PLAN 2015 FOR ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIKKEN - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN

2 INTRODUKTION TIL HANDLEPLAN 2015 Dette er den første handleplan, som følger op på Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik. Handleplanen for 2015 skal sikre, at erhvervs- og vækstpolitikken fører til reelle resultater til gavn for erhvervslivet i København. Erhvervs- og vækstpolitikken er bygget op omkring en række områder, hvor Københavns Kommune i forskellige roller som myndighed, indkøber og partner kan bidrage til at gøre det attraktivt at drive virksomhed i København. Handleplanen 2015 udpeger inden for hvert område en eller flere fyrtårnsindsatser, hvor kommunen i 2015 vil gøre en særlig indsats for at realisere erhvervs- og vækstpolitikkens målsætninger. Det drejer sig eksempelvis om forbedret fremkommelighed, styrket erhvervsservice, en brancherettet jobservice, en innovativ klyngeindsats samt styrket tiltrækning af internationale virksomheder. Nedenfor er en oversigt over disse fyrtårne. De beskrives mere detaljeret i handleplanen. OMRÅDE FYRTÅRNSINDSATSER I 2015 Bæredygtig byudvikling & attraktiv by Trafikcentral og intelligent trafikstyring (ITS) Copenhagen Science City Erhvervsservice & omkostninger Erhvervshuset Øget digitalisering Uddannelse & beskæftigelse Skræddersyet og brancherettet jobformidling Bæredygtigt arbejdsmarked Etablering af og vækst i socialøkonomiske virksomheder Innovativ offentlig efterspørgsel & høj vækst i eksisterende virksomheder Internationalisering & internationale bysamarbejder Fokus på styrkepositioner smart, sund og kreativ vækst Tiltrækning af internationale virksomheder og hotelkæder International House som regional indgang I tillæg til fyrtårnene er der indenfor hvert område opstillet en liste med Københavns Kommunes øvrige centrale erhvervsindsatser. Handleplanen er en del af det erhvervspolitiske årshjul i kommunen og vil blive opdateret hvert år i december. I årshjulet indgår også et årligt erhvervsbarometer, der tager temperaturen på erhvervs- og vækstudviklingen i København og i Region Hovedstaden. Desuden laver Københavns Kommune løbende vurderinger og effektmålinger af de forskellige indsatser med henblik på at kunne prioritere de rette indsatser. Du kan læse mere om kommunens erhvervspolitik på 3

3 BÆREDYGTIG BYUDVIKLING OG ATTRAKTIV BY København skal være en velfungerende storby med effektiv infrastruktur og et varieret udbud af erhvervsarealer til virksomheder. Det er grundlæggende for vækst og beskæftigelse. Der skal skabes bedre fremkommelighed og tilgængelighed, så den samlede rejsetid reduceres og også erhvervslivet spilder mindre tid i trafikken. FYRTÅRN: TRAFIKCENTRAL OG INTELLIGENT TRAFIKSTYRING (ITS) Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Forbedret fremkommelighed. En ny trafikcentral på på Kalvebod Brygge bliver fremover rygraden i styringen af hovedstadens vejtrafik. Trafikcentralen beskriver den vision, som Vejdirektoratet, Københavns Kommune og politiet har for samarbejde om trafikledelse og trafikinformation i Her skal trafikcentralen døgnet rundt overvåge trafikafviklingen på veje, broer og i tunneler. Det giver mulighed for hurtigt at gribe ind ved fejl eller uhensigtsmæssige situationer. Det skaber bedre fremkommelighed, større trafiksikkerhed og mindre CO2-udledning. Nabokommuner, Movia og Sund & Bælt bliver inviteret med i samarbejdet. Inden udgangen af 2020 skal trafikcentralen overvåge og styre trafikken på alle de vigtigste veje for biler, busser og cykler i Hovedstadsområdet. Den nye trafikcentral skal ses i sammenhæng med Københavns Kommunes store investeringer i intelligent trafikstyring. Der testes og implementeres løbende nye løsninger, som understøtter, at trafikken glider lettere, og at man på udvalgte strækninger kan prioritere biler, busser, fodgængere eller cyklister. Det kan minimere fx pendlernes rejsetider og give et overblik over, hvor meget tid de skal sætte af til turen. Trafikmonitorering via ITS skal bl.a. omfatte indsamling af data i realtid om trafikmængder og fremkommelighed, registrering af hændelser og visuel overvågning ved hjælp af kameraer og detektorer. Trafikcentralen og ITS-løsninger får mange positive effekter for virksomhederne i regionen: 4 Tidsbesparelser: Forsinkelser i trafikken vil blive reduceret bl.a. ved hurtigere og mere effektiv håndtering af hændelser. Brændstofsbesparelse og miljørigtighed: ITS-løsninger vil give bedre flow og mere miljørigtig kørsel og det sparer brændstof i virksomhedernes transportflåder, og mindsker stress hos chauffører. Forudsigelighed:Virksomhederne får mere pålidelig og mere aktuel information om trafiksituationen. Det giver bedre muligheder for at planlægge og optimere deres transport. e politisk besluttede servicemål for 2018 for bil, bus, cykler D og fodgængere ift. rejsetid, stop og pålidelighed skal opfyldes. Konkret skal følgende nås inden udgangen af 2017 (resumé): - Den gennemsnitlige rejsetid for biler må ikke vokse. - Den gennemsnitlige rejsetid for cyklister skal reduceres med 10 %. - Den gennemsnitlige rejsetid for busser skal reduceres med 10 %. Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen. Tidsplan Første halvdel 2015: Fælles arbejdsgange for Københavns Kommune og Vejdirektoratet udvikles og iværksættes. Fx hurtig og effektiv håndtering af hændelser, optimering af trafikken gennem signaler og rettidig information til trafikanter. Oktober 2015: Trafikcentralen tages i brug Ultimo 2020: Trafikcentralen er i fuld drift, og alle kommuner i Hovedstadsområdet deltager i samarbejdet. Københavns Kommune: Centerchef Steffen Rasmussen: Vejdirektoratet: Projektchef Per Friborg: Kødbyen Foto: Kontraframe

4 FYRTÅRN: COPENHAGEN SCIENCE CITY Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Skabe plads til forskellige typer af virksomheder. I dag skabes der ikke nok vækst og nye virksomheder ud af det stærke videnmiljø, der eksisterer i Copenhagen Science City. Københavns Universitet, Rigshospitalet og Professionshøjskolen Metropol udgør de største videninstitutioner i området, der rummer en af Europas største koncentrationer af uddannelse og forskning inden for medicin, sundhedsvidenskab og naturvidenskab. I de kommende år investeres der omkring 6 mia. kr. i moderne forsknings-, undervisnings- og behandlingsfaciliteter, som i de kommende år tages i brug af videninstitutionerne i området. Dertil kommer ny transport-infrastruktur og det kommende European Spallation Source Data Management and Software Center, som vil give helt nye muligheder for et tæt og innovativt samspil mellem nogle af verdens førende forskere og virksomheder. Virksomhederne skal kunne lokaliseres tæt på videnmiljøet og få glæde af de store offentlige investeringer. Derfor vil der være fokus på fire indsatser: Strategisk byudvikling: Flere byggemuligheder til privat erhvervsbyggeri skal gøre det nemmere for virksomheder, som ønsker en lokalisering i videnmiljøet. Tiltrækning af virksomheder: Copenhagen Capacity, Invest in Denmark og andre rådgivere inden for lokalisering af virksomheder skal kunne bruge Copenhagen Science Citys styrkepositioner til at tiltrække flere virksomheder til København. Markedsføring: Identifikation og markedsføring af nogle af områdets mange succeshistorier inden for Sund Vækst, Grøn Vækst og Smart Vækst løsninger. Styrke arbejdsmarkedet: Videninstitutionerne skal tiltrække og udklække højt kvalificeret arbejdskraft, som kan styrke arbejdsmarkedet. Tiltrække flere forskningstunge virksomheder til Copenhagen Science City. Etablering, fastholdelse eller udvidelse af 4000 job i udenlandske virksomheder (fordelt på 130 virksomheder/heraf 40 videntunge) inden % af virksomhederne i hovedstadsregionen, skal være innovative (CIS definition) i % af de innovative virksomheder i regionen skal samarbejde med videninstitutioner i Copenhagen Science City er en samarbejdsorganisation, som foruden Københavns Kommune, omfatter følgende centrale partnere: Københavns Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Rigshospitalet, Bygningsstyrelsen, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Region Hovedstaden og erhvervslivsrepræsentanter fra Novo Nordisk, Lundbeckfond Ventures og Dreyers Fond. Københavns Kommunes rolle er at indgå i arbejdet med at tiltrække virksomheder og talenter til Copenhagen Science City i samarbejde med Copenhagen Capacity, samt sikre at byudviklingen af området understøtter den forventede vækst i virksomheder og arbejdspladser. I Københavns Kommune er det Økonomiforvaltningen, der er ansvarlig for indsatsen. Tidsplan De offentlige investeringer foretages frem mod se ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Bedre infrastruktur Forbedring af erhvervsparkering Give bedre overblik over ledige parkeringspladser Færre gener ved vejog gravearbejde Metro: Etablering af Sydhavnsmetro samt forlænge Nordhavnsmetro med flere metrostationer. Nordhavnstunnel under Svanemøllebugten. Cykelnettet: Det regionale cykelsuperstinet udbygges (100 mio. kr.) og der er afsat 90 mio. kr. til udbygning og forbedring af cykelnettet i København. 1. Udstedelse af 1-dags erhvervsperiodekort. 2. Digitalisering af parkeringsprodukter. 3. Hver virksomhed kan modtage 10 erhvervs P- licenser. 4. Bedre information om parkeringsmuligheder, af- og pålæsningsforhold. 5. Forbedrede af- og påstigningsforhold for turistbusser. 6. Fremme af private P-anlæg og pulje til etablering af P-pladser ifb. anlægsprojekter. 7. Regulering i tildeling af erhvervslicencer og inddragelse af erhvervsliv i samlet strategi for byens rum. 8. Mulighed for at købe erhvervspluslicenser, der giver ret til fri parkering i betalingsområdet i arbejdstiden og i den licenszone, som virksomheden har adresse efter arbejdstid. Anlæg af parkeringssensorer til demonstration samt udvikling af P-henvisning service, der skal give information om ledige p-pladser. Stærkt øget tilsyn med at tidsfrister for gravearbejde overholdes. Bedre koordinering af vej- og trafikprojekter med fjernvarme og køleledninger. Det giver færre gener af gravearbejder og øger dermed fremkommeligheden. Sydhavnsmetro: Nordhavnsmetro: Nordhavnstunnel: Ikke afklaret Cykelnettet: 1. januar ultimo Opstart 1. januar

5 ERHVERVS- SERVICE OG OMKOSTNINGER Virksomhederne skal opleve, at det er let at drive virksomhed i København. Københavns Kommune vil levere en høj grad af service og gå i dialog med virksomheder om deres udfordringer, levere høj kvalitet og forudsigelighed i sagsbehandlingen, og sikre nem adgang til de rette myndigheder. Københavns Kommune vil også have øje for at holde virksomhedernes omkostninger nede. FYRTÅRN: ERHVERVSHUSET Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Nem indgang til kommunen for alle virksomheder. Det skal være nemt for alle virksomheder at komme i kontakt med kommunen. Københavns Erhvervshus etableres som kommunens nye spydspids over for erhvervslivet. Erhvervshuset tilbyder digital, telefonisk samt fysisk indgang for alle virksomheder i Københavns Kommune på adressen Nyropsgade 1. Erhvervshuset hjælper virksomhederne med at komme i kontakt med de relevante personer i Københavns Kommune, alt efter om man skal have løst en byggesag, have de nødvendige tilladelser til at starte en restaurant, ansætte en medarbejder mv. Erhvervshuset tilbyder virksomhederne en professionel, koordineret, effektiv og løsningsorienteret erhvervsservice og er med til at sikre et højt, ensartet serviceniveau for virksomhederne på tværs af kommunens enheder. Ud over den fysiske indgang, kan virksomhederne også ringe til Erhvervshuset mellem kl Dertil vil flere og flere sager med Københavns Kommune kunne klares digitalt. Straksafklaring i Erhvervshuset af ukomplicerede henvendelser Henvisning til den korrekte faglige enhed/sagsbehandler ( no wrong door ) Mindre tidsforbrug for virksomheder ved henvendelser til kommunen, som i stedet kan anvendes til at styrke fokus på virksomhedsdrift og at øge produktiviteten Iværksætterindsatsen bidrager til styrkede forretningsplaner, og dermed forbedrede overlevelsesmuligheder. Årlig forbedring på 5%-point i andel af virksomheder, der er tilfredse/meget tilfredse med Københavns Kommunes indsats og service (baseline 2014: 49%). FYRTÅRN: DIGITALISERING Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Øget digitalisering. Med en markant forøgelse af de digitale selvbetjeningsløsninger og forbedrede digitale sagsgange, vil det blive meget nemmere for virksomheder at komme i kontakt med kommunen på myndighedsområdet. Erhvervslivet vil få mulighed for at klare flere kontakter med kommunen døgnet rundt, uafhængigt af bestemte åbningstider. På myndighedsområder af særlig betydning for erhvervslivet vil kommunen derfor prioritere at sikre flere digitaliserede selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside, som sammen med styrket vejledning på nettet og telefonsupport gør kontakten til kommunen nemmere og mere fleksibel for virksomheder. Det gælder både mindre sager og større komplicerede ansøgninger med krav. Indsatsen skal ske i sammenhæng med de nationale tiltag som også sker på digitaliseringsområdet, herunder især på miljøområdet. Kommunen vil sideløbende med flere selvbetjeningsløsninger have fokus på at øge digitalisering af arbejdsgange, der bidrager til at skabe hurtigere og mere gennemskuelige sagsgange, en bedre oversigt over status på sagsforløb og bedre styring af sagsbehandlingstider. Dette vil give virksomhederne bedre indsigt i, hvor deres sag ligger hos kommunen, hvor langt kommunen er i sagsbehandlingen, og hvornår man kan forvente at få en afgørelse i sin sag. Det bidrager til en større gennemsigtighed og forudsigelighed i sagsbehandlingen. Virksomhederne får mulighed for at klare flere kontakter med kommunen døgnet rundt Erhvervslivet vil med en øget digitalisering opleve en mere smidig og effektiv administration, der bidrager til at gennemsigtighed med virksomhedernes indsigt i status på sagsforløb Virksomhederne vil med udgangen af 2017 kunne gøre brug af digitale løsninger i 80% af deres henvendelser til Københavns Kommune. Alle forvaltninger med erhvervsrettede myndighedsbehandling og services skal bidrage til målopfyldelsen. Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har langt den største andel af de myndigheds- og serviceopgaver, der skal digitaliseres. Tidsplan I 2015 vil der blive udarbejdet en handleplan for hvilke digitale løsninger, der skal prioriteres, og en finansieringsplan for disse tiltag. om virksomhedernes adgang til digital selvbetjening kan du kontakte Københavns Erhvervshus på tlf eller mail: Virksomhederne får som noget nyt mulighed for branchespecifik bistand til rekruttering. Erhvervshusets medarbejdere vil være opsøgende for at hjælpe virksomhederne med at matche deres behov for nye medarbejdere med den ledige arbejdskrafts kvalifikationer, bl.a. ved formidling af ledige akademikere til små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Iværksættere får med Erhvervshusets iværksætterindsats adgang til styrkede rådgivnings- og kursustilbud, som skal realisere den enkelte iværksætters potentiale. Der vil også være et særligt fokus på de internationale iværksættere. Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Tidsplan Erhvervshuset er i drift fra januar 2015, og et samlet, nyistandsat Erhvervshus med plads til 100 medarbejdere forventes klar til indflytning i marts Kontakt Københavns Erhvervshus på eller tlf eller mail: 8 9

6 ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Optimering af sagsbehandlingen Virksomhederne vil opleve en smidigere og mere effektiv sagsbehandling, når byggesagsbehandlingen bliver integreret i lokalplanprocesserne. 1. januar Også lokalplanprocessen justeres, så virksomhederne oplever en mere smidig og forudsigelig lokalplanproces, og der arbejdes i den forbindelse på at nedbringe tiden i lokalplanprocessen. Medio Virksomhederne vil få øget adgang til digitale selvbetjeningsløsninger, der er brugervenlige og letter de administrative byrder for virksomhederne. Det inkluderer bl.a. udvikling af Erhvervsportalen (digitale ansøgninger og tilladelser) og fuld opstart af Byggeog Miljø (BOM) på byggeområdet. Løsningerne ledsages af bedre web-vejledninger. Løbende indsats. Digitaliseret sagsbehandling Hurtigere, mere gennemsigtigt og bedre styring. Etablering af fælles kundesystem (CRM.) Forbedret dialog Københavns Kommune tilbyder key account til storkunder og større byggeprojekter. Dialogmøder med blandt andet bygherrer og rådgivere, institutioner og organisationer. Løbende indsats. Iværksætterrådgivning Iværksættere har adgang til kurser og rådgivning, især inden for etablering, vækst og internationalisering samt særlige tilbud til udenlandske iværksættere. Københavns Kommune afklarer årligt ca iværksætteres forretningspotentiale. Løbende indsats. Reducerede Byggesagsgebyrer Virksomhederne vil opleve lavere byggesagsgebyrer, når de samlede gebyrer reduceres med 43,9 mio. årligt og frem. Der opkræves ikke gebyrer for lette byggesager, for ungdomsboliger og kollegier, for almene boliger og for byggetilsyn.taksten for alle andre byggesager nedsættes. Afskaffelse af en række erhvervsafgifter 10 Gebyr for udeservering, mobilt gadesalg, filmoptagelser og vareudstillinger er afskaffet Sjællands broen Foto: Kontraframe

7 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE BÆREDYGTIGT ARBEJDSMARKED Uddannelse, beskæftigelse og vækst hører sammen. Arbejdskraftens kvalifikationer skal øges - det er en afgørende konkurrenceparameter for virksomhederne. Flere skal finde beskæftigelse i København, og virksomhederne skal opleve, at de kan få den arbejdskraft, som de har brug for. Det skal Københavns Kommune hjælpe til med. København vil være en inkluderende hovedstad med et bæredygtigt arbejdsmarked. Det kræver, at virksomhederne tager del i ansvaret i at uddanne arbejdskraften, inkludere flere på arbejdspladsen, sikre et godt arbejdsmiljø, etc. Socialt entreprenørskab skal understøttes, og der skal skabes flere jobs gennem socialøkonomiske virksomheder. FYRTÅRN: PARTNERSKAB MED VIRKSOMHEDERNE OM SKRÆDDERSYET OG BRANCHERETTET JOBFORMIDLING Indsatsområde i politikken: Hjælpe virksomhederne med at finde medarbejdere med de rette kompetencer. Københavns Kommune vil være en naturlig rekrutterings- og samarbejdspartner for virksomhederne i København. Virksomhedskonsulenterne i Københavns Erhvervshus har en solid indsigt i de forskellige brancher og virksomheders forretningsudvikling og kompetencebehov. Denne indsigt vil de bruge, når de hjælper virksomhederne med at rekruttere medarbejdere, der opfylder virksomhedernes specifikke behov for kompetencer. Københavns Kommune vil gennem opsøgende virksomhedskontakt stå for en offensiv jobformidling, ligesom virksomhederne selv kan henvende sig til Københavns Kommune for at få hjælp til rekruttering. Københavns Kommune vil indgå partnerskabsaftaler med strategisk udvalgte virksomheder, der hyppigt samarbejder med kommunen om rekruttering. Virksomhederne får tilknyttet en key account manager, der står for rekrutteringssamarbejdet med den pågældende virksomhed. Målgruppen for den fokuserede rekrutteringsindsats er primært jobparate ledige med fokus på ordinær rekruttering, løntilskud og virksomhedspraktik. Der forventes samlet at være indgået partnerskabsaftaler med 150 virksomheder i ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: Flere virksomheder får et hurtig og godt match af deres kompetencebehov. Øget produktivitet og indtjening i virksomhederne pga. tilførsel af nye kompetencer. Flere ledige får en indgang til det private arbejdsmarked med mulighed for fastansættelse. Årlig forbedring på 5% i andel virksomheder, der er tilfredse/meget tilfredse med KK s jobservice/jobformidling. Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Tidsplan Der er afsat midler til en særlig indsats vedr. skræddersyet og brancherettet jobformidling fra se eller tlf eller mail: AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Flere kommunale praktikpladser Københavns Kommune indgår 162 ekstra uddannelsesaftaler med virksomheder (praktikpladser). Årligt FYRTÅRN: FLERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Indsatsområde politikken: Flere socialøkonomiske virksomheder. Københavns Kommunes Borgerrepræsentation vedtog i 2010 Strategi for socialøkonomiske virksomheder for med fokus på bl.a. at skabe én indgang for de socialøkonomiske virksomheder, tilbyde mere målrettet rådgivning samt styrke netværket mellem socialøkonomiske virksomheder og offentlige og private aktører. Evaluering af strategien blev behandlet af Borgerrepræsentationen i februar Evalueringen viser, at strategien generelt har styrket Københavns Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, men at der er udfordringer ift. samarbejdet, bl.a. på grund af gældende regler og lovgivninger, ikke mindst ift. udbud og reglerne for virksomhedsplacering. Der er ikke vedtaget en ny strategi for Københavns Kommunes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder endnu, idet konsekvenserne af ny lovgivning mht. udbud og regler for virksomhedsplacering afventes. I 2015 vil der være et fortsat fokus på kompetenceudvikling af socialøkonomiske virksomheder og iværksættere, bl.a. ved at facilitere samarbejde og partnerskaber mellem Socialøkonomiske virksomheder og private virksomheder. De socialøkonomiske virksomheder får et indkomstgrundlag og et samarbejde med kommunen. ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: Kommunen sparer penge, hvis socialøkonomiske virksomheder skaber arbejdspladser for borgere, som dermed går fra offentlig forsørgelse til større grad af selvforsørgelse. Den enkelte borger får udviklet såvel faglige som sociale evner. Der skal skabes 10 socialøkonomiske virksomheder årligt og de eksisterende socialøkonomiske virksomheder har en årlig stigning i antallet af medarbejdere på 5 %. Københavns Kommune Socialforvaltningen, Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen og Økonomiforvaltningen. Tidsplan Folketinget forventes i foråret 2015 at vedtage implementeringen af det nye EU-udbudsdirektiv i dansk lovgivning med virkning fra 1. oktober Lovudkastet er p.t. i høring. Med lovgivningen vil det blive muligt at afgrænse udbud af sociale og andre specifikke tjenesteydelser til non-profit organisationer, herunder de socialøkonomiske virksomheder, der opfylder EU s krav ift. non-profit. Kontakt Københavns Erhvervshus ved Thomas Bisballe på tlf eller mail: AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Flere private praktikpladser Medfinansiering af 850 uddannelsesaftaler (praktikpladser) i private virksomheder til unge med afsluttet grundforløb, bl.a. gennem et styrket samarbejde om praktik med de almene boligorganisationer i almene bygge- og renoveringssager i København Flere akademikerjob i SMV er Ledige akademikere bliver matchet med en virksomhed, der har behov for deres kompetencer ( Vækstakademiker ). Akademikeren får styrket sine kompetencer i at skabe vækst i mindre virksomheder Inklusion og mangfoldighed Styrket jobformidling for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, styrket beskæftigelsesindsats på sprogcentrene, håndholdt, virksomhedsrettet indsat for indvandrerkvinder fra udsatte boligområder

8 INNOVATIV EFTERSPØRGSEL OG HØJ VÆKST I VIRKSOMHEDER Innovation er centralt for at skabe vækst og arbejdspladser. Men virksomhederne i hovedstadsregionen halter bagud, når det gælder innovation - set i et europæisk perspektiv. Virksomheder, offentlige institutioner og videninstitutionerne skal blive bedre til sammen at udnytte de gode rammer for innovation, som vi faktisk har. Københavns Kommune vil særligt sætte ind på de styrkepositioner, vi har inden for cleantech, sundheds- og velfærdsteknologi og i de kreative erhverv. FYRTÅRN: FOKUS PÅ STYRKEPOSITIONER SMART, SUND OG KREATIV VÆKST Indsatsområder i erhvervs- og vækstpolitikken Københavns Kommune vil støtte op om virksomhedernes vækst inden for regionens særlige erhvervsmæssige styrkepositioner. Dette sker som led i implementeringen af Greater Copenhagen. Indsatsen udvikles i nært samarbejde med virksomhederne. Københavns Kommune sætter ind ved at: Understøtte klyngeinitiativer som samler virksomheder, videninstitutioner, offentlige aktører, brugere og virksomheder i konkrete samarbejder om innovative løsninger. Og hvor store virksomheder indtager en særlig rolle som forbillede og vækstdriver. Understøtte virksomhedernes vækst via Københavns Kommunes innovative offentlige indkøb. Tilbyde byen som test- og afprøvningslaboratorium og herigennem tiltrække udenlandske virksomheder. Understøtte acceleration af vækst i virksomheder med en unik forretningside via acceleratorforløb. Københavns Kommune har indsatser rettet mod følgende styrkepositioner: 1) Smart City/Cleantech 2) Kreative erhverv 3) Velfærdsteknologi. SMART VÆKST: COPENHAGEN SOLUTIONS LAB (CSL) Copenhagen Solutions Lab er et væksthus for smarte byløsninger. Her mødes iværksættere, veletablerede virksomheder, vidensinstitutioner, forsyningsselskaber og offentlige indkøbere, for at gøre byen mere effektiv, mere grøn og mere attraktiv gennem teknologiske byløsninger. CSL koordinerer udviklingen med de enheder, der konkret efterspørger løsninger inden for f.eks. trafik, affald, parkering, skybrud, borgerservice og digitale turisttilbud. CSL understøtter test og implementering af konkrete løsninger til konkrete bymæssige udfordringer og er med til at vise, at løsningerne kan skaleres og eksporteres til andre byer verden over. CSL er indgang til resten af kommunen for udviklere som har brug for specifikke data til apps og systemudvikling. Copenhagen Solutions Lab er en del af et nyt, større innovationsmiljø, som etableres i et samarbejde med Realdania og staten. Miljøet huser også Dansk Arkitektur Center, DDC, International Federation for Housing and Planning og Kraks Fond Byforskning. Her igangsættes innovationsprojekter, arrangeres events samt laves formidling, markedsføring og udstillinger om fremtidens byløsninger både i DK og i udlandet. Eksempler på aktiviteter som CSL er involveret i: Demonstration af løsninger i området omkring Københavns rådhus, bl.a. wifi, smart parkering, stedspecifik borgerservice og turismetilbud og forskellige sensorløsninger, i samarbejde med en række eksterne leverandører Udvikling af national dataplatform for bl.a. bydata, hvor virksomheder frit kan hente data og bruge dem til udvikling af nye, smarte løsninger Kvalificering af igangværende anlægsudbud i byrummet mhp. at sikre helhedsorienterede løsninger på tværs af fagdomæner Road Map og investeringsplan for implementering af intelligente byløsninger i København Platform for udveksling af data mellem kommercielle aktører Innovative byløsninger, styrket borger- og turismekontakt Ansvar: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Realdania og Dansk Arkitektur Center For yderligere informationer kontakt: / 14 15

9 SUND VÆKST: COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER (CHC) Hovedstadsregionen har et stort potentiale for at blive førende inden for udvikling og salg af nye velfærdsteknologiske løsninger. Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) er et nyt klyngeinitiativ, der samler offentlige efterspørgere, videninstitutioner og virksomheder, der udvikler og sælger velfærdsteknologi. Store og små virksomheder har mulighed for at samarbejde tættere med brugerne og de offentlige efterspørgere (fx hospitaler, plejehjem og rehabilitering) om test og udvikling af ny velfærdsteknologi. Der er fokus på at igangsætte samarbejder om udvikling af løsninger, der kan skaleres og implementeres på tværs af regionens hospitaler, kommunale plejehjem og rehabilitering - på tværs af sektorer og lande. Herunder at sikre medfinansiering til disse udviklingsaktiviteter. Eksempler på projekter: Et nyt liv med diabetes : innovationsprojekt mellem virksomheder og kommunen/regionen om udvikling og afprøvning af nye tilbud til personer med type 2 diabetes. Nordic Challenge Prize: store og små virksomheder, vidensinstitutioner, studerende, sundhedspersonale mfl. fra hele Norden inviteres til at udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger. Tested in Copenhagen : certificering af at en løsning er testet i samarbejde med Københavns Kommune og at data og resultater er valide. Københavns Kommunes eksportkatalog: promovering af velfærds/sundhedsløsninger udviklet i København. Ansvar: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen/Sundheds- og omsorgsforvaltningen i samarbejde med Copenhagen Capacity og Region Hovedstaden. For yderligere informationer: Copenhagen Healthtech Cluster, projektleder Anne-Kathrine Nielsen: af klyngeindsatserne Greater Copenhagen øger sin specialisering inden for smart city-, velfærdsteknologi,- og kreative løsninger. Flere virksomheder får udviklet og testet deres produkt samt udviklet bæredygtig businesscase. Virksomhederne får solgt deres løsninger til København og andre byer i Danmark og udlandet. Greater Copenhagen bliver hot-spot for test og udvikling af smarte løsninger og tiltrækker dermed mange internationale virksomheder. 60% af virksomhederne i hovedstadsregionen skal være innovative i % af de innovative virksomheder i regionen skal samarbejde med videninstitutioner i Etablering, fastholdelse eller udvidelse af 4000 job i udenlandske virksomheder inden KREATIV VÆKST: UNDERSTØTTE VÆKST I KREATIVE ERHVERV København er en af Europas mest specialiserede byer inden for de kreative erhverv. De kreative erhverv beskæftiger over alene i Københavns Kommune, og mere end hvert fjerde nye job i den private sektor i København skabes inden for de kreative brancher. Men en stor del af virksomhederne er udfordrede, især når det gælder kommercialisering, internationalisering og vækst. Mange gode ideer og koncepter i de kreative erhverv bliver aldrig økonomisk bæredygtige. Desuden opleves adgangen til finansiering som en større udfordring i de kreative erhverv end i andre erhverv. Københavns Kommune vil på baggrund af de mange eksisterende analyser og i samspil med erhvervet afdække kreative brancher, hvor kommunen kan spille en styrket rolle i at forbedre rammebetingelserne. De kreative delbrancher har forskellige udfordringer, men der er tegn på, at Københavns Kommune bl.a. kan sætte ind ved at: igangsætte flere innovative kommunale indkøb, der involverer de kreative brancher. Københavns Kommune kan i højere grad tænke samskabelse med de kreative erhverv ind i arbejdet med at realisere de ambitiøse mål inden for klima, miljø, sundhed, undervisning osv. styrke rammerne for finansiering til kreative erhverv. Københavns Kommune kan eksempelvis føre de rette parter sammen for at bidrage til at dække finansieringsbehovet, fx ved at styrke samspillet mellem de kreative og større virksomheder og fonde. styrke udviklingen af forretningsmæssige kompetencer. Københavns Kommune kan eksempelvis i samarbejde med staten og Region Hovedstaden udvikle særligt acceleratorprogram rettet mod kreative virksomheder med særligt vækstpotentiale. styrke oplevelsesøkonomien. Københavns Kommune kan bidrage til udviklingen af kulturturisme i samarbejde kulturinstitutionerne, nye events, samarbejder mellem kulturelle og kommercielle aktører, samt styrkelse af kommercielle kompetencer hos byens kulturtilbud. tilbyde København som testlaboratorium. Københavns Kommune kan i højere grad inddrage og stille sig til rådighed for kreative virksomheder i forhold til udvikling af løsninger og produkter

10 ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Test i byen og living labs Virksomhederne kan bruge byens rum, organisationer og faciliteter til at teste og afprøve nye løsninger. Fx kan de i samarbejde med forskere, ældre og medarbejdere i sundhedssektoren benytte Living Lab på Strandvejen 119 ifm. udvikling og test af velfærdsteknologi. Velfærdsteknologisk forskningcenter (CSHI) Copenhagen School of Health Innovation er et uddannelsessamarbejde mellem KU, DTU, CBS, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og virksomheder. Det har til formål at uddanne og inspirere studerende, ph.d.-studerende og professionelle i bl.a. innovation og entreprenørskab indenfor sundhedsområdet Innovative indkøb og udbudsmesse Åbne data og digital infrastruktur for smart city Partnerskaber og OPI er Styrket dialog med virksomheder ifm. indkøb og fokus på køb af innovative løsninger er centrale elementer i Københavns Kommunes nye indkøbspolitik. I den sammenhæng afholdes Leverandørforum 2015 hvor virksomheder og videninstitutioner kan få indblik i - og gå i dialog med - Københavns Kommunes kommende udbuds- og samarbejdsområder. Det kan øge virksomheders informationsniveau, mulighed for at byde på kommunens opgaver, og øger samspillet omkring innovative løsninger. Der er udviklet en bymæssig åben data platform, som bl.a. stiller en række af Københavns Kommunes interne data til rådighed for virksomheder, der ønsker at bruge data ifm. innovation af nye løsninger. Desuden er der igangsat projekter med Cisco om udvikling af morgendagens digitale infrastruktur. Fortsat udvikle og drive partnerskaber og Offentlig- Private Innovationspartnerskaber (OPI er), herunder: 1) Det grønne erhvervsnetværk Grønne Erhverv med ca. 800 medlemsvirksomheder, Fokus på brugerdrevne og innovative løsninger Klyngesamarbejdet CLEAN Rammebetingelser for kreative erhverv Københavns Kommunes nye innovationshus skal styrke samarbejdet mellem brugerne, leverandørerne og kommunens indkøb. Målet er at skabe et rum, hvor brugerne og leverandørerne mødes om at udvikle innovative løsninger, der opfylder de eksisterende behov. Københavns Kommune er kernemedlem af den nationale grønne klynge: CLEAN. CLEAN igangsætter innovationsprojekter mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige indkøbere om at udvikle løsninger indenfor bl.a. klimatilpasning, plastikaffald og smart city. Københavns Kommune skal være med til at understøtte kreative erhverv, herunder ved indsatser for start-ups, f.eks. gennem inkubatorer, styrkelse af de kreative økosystemer, tiltrækning af talent og risikovillig kapital, brugen af byrummet, samt brancheunderstøttende events fx. Copenhagen Fashion Week og Copenhagen Film Festival ) Fastholde og videreudvikle en række af de vigtige partnerskaber med virksomheder, der blev etableret i forbindelse med Sharing Copenhagen i 2014, 3) Konkrete partnerskaber og OPI er inden for bl.a. mobilitet, ressourceoptimering, energi, smart city, klimatilpasning, mm. Acceleration af vækst i eksisterende virksomheder Sammen med private aktører skal der udvikles forløb for vækstvirksomheder med særlige forretningspotentialer. Kapitalfonde og lign. skal inddrages mhp. at udvikle mulighederne for adgang til lånekapital, hvor der i dag kan påvises en mangel på risikovillig kapital til acceleration af vækst Forretningsmodeller for el-besparelser Virksomheder tilbydes samarbejde med Københavns Kommune og private rådgivere om el-besparelser. Der udvikles forretningsmodeller for implementering energibesparelser, der reducerer virksomhedernes driftsomkostninger og udledningen af CO2. I 2015 er der fokus på handels- og servicevirksomheder. Projektet startet i 2013, afsluttes i Målrettede miljøkrav til byggeri Der udsendes nye, reviderede retningslinjer for miljø i byggeri og anlæg (MBA). MBA en skal sikre den størst mulige effekt af de miljøkrav, kommunen stiller og der luges bl.a. ud i mindre effektive krav. Det kan give besparelser i nybyggeri, drive ny innovation og samtidig bibeholde det høje niveau for miljørigtigt byggeri i København. April/maj 2015 og frem

11 INTERNATIONALISERING OG INTERNATIONALE BYSAMARBEJDER Internationale virksomheder, investeringer, højtuddannet arbejdskraft og turister skaber vækst og beskæftigelse til københavnerne og resten af landet. Men hovedstadsregionens internationale tiltrækningskraft skal være stærkere, og der skal tiltrækkes flere internationale medarbejder til de store virksomheder, som har brug for specialiseret arbejdskraft. Derfor skal der sættes ind for at gøre regionen mere international og for at gøre det nemt og attraktivt at etablere virksomhed, finde job, besøge og bo i byen. Udenlandske virksomheder styrker produktiviteten og øger konkurrencen og styrker dermed den økonomiske vækst. Eksisterende virksomheder vil få nytte af de nye teknologier, viden og ledelsesformer, som udenlandske virksomheder bidrager med. Sammenhængende investeringsfremmesystem over for udenlandske virksomheder. Etablering, fastholdelse eller udvidelse af 4000 job i udenlandske virksomheder (fordelt på 130 virksomheder/heraf 40 videntunge) inden FYRTÅRN:TILTRÆKNING AF INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER OG HOTELKÆDER Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Styrke hovedstadsregionens internationale tiltrækningskraft. Derfor vil der være fokus på fem indsatser: Strategisk tiltrækning: Der foretages en strategisk prioritering af målgruppen for indsatsen i forhold til hvilke lande og brancher, som skal være særlige satsningsområder. Der er konstateret et vækstpotentiale i at tiltrække virksomheder inden for Greater Copenhagens styrkepositioner, hvor eksempelvis turisme er et satsningsområde. Her vil der blive arbejdet på at tiltrække flere internationale hotelkæder og flyruter for dermed at øge antallet af internationale turister. Øget synlighed: At Greater Copenhagen er mere synlig på udenlandske erhvervsmesser og udvikler stærke salgsfremstød om reason-to-establish i Greater Copenhagen. Dette gøres i fællesskab med danske og udenlandske virksomheder, der allerede er etableret i Copenhagen. Service i etableringsfasen: I etableringsfasen oplever udenlandske virksomheder en koordineret og professionel i proces, hvor virksomheden kan få hjælp med at etablere sig i Copenhagen. Fastholdelse: En systematisk opfølgning og aftercare for de udenlandske virksomheder, som allerede har etableret sig. Dette i form af fx opfølgende møder og tilbud om services, som kan være med til at sikre, at de fastholder og muligvis udvider deres aktiviteter i Danmark. Konkrete handleplaner. Udenlandske virksomheder skal opleve en koordineret indsats fra de offentlige erhvervsfremmeaktører, som er kanaler til etablering i Greater Copenhagen. Dette skal ske ved, at Københavns Kommune, Copenhagen Capacity, Invest in Denmark og relevante private aktører (fx By og Havn) udarbejder fælles handleplaner for tiltrækning af virksomheder, hvor der fastlægges roller og ansvarsfordeling mellem de enkelte parter. Der skal tiltrækkes flere udenlandske virksomheder til Greater Copenhagen, da de bringer ny viden, teknologi, arbejdspladser og dermed vækst til hovedstaden. Med en styrket og sammenhængende indsats for tiltrækning, modtagelse og service skal det blive mere attraktivt for udenlandske virksomheder at lokalisere sig i København. Ved at skabe et godt samarbejde på tværs af to regioner og 46 kommuner vil erhvervslivet opleve, at de enkelte kommuner bakker op om at tiltrække udenlandske virksomheder til Greater Copenhagen og ikke bruger kræfterne på individuel markedsføring og salgsfremstød over for de internationale aktører. Ved at samle kræfterne skaber vi en sammenhængende region på 3,8 mio. indbyggere, som i en international sammenhæng er en synlig og attraktiv region at investere i. Som et første skridt er der udviklet en fælles investeringsportal, som markedsfører lokaliseringsmuligheder på tværs af kommuner og regioner. På portalen kan virksomhederne se Greater Copenhagens større investeringsprojekter i infrastruktur og byudvikling, samt hvilke byudviklingsprojekter, de private investorer kan investere i. Portalen er et eksempel på et projekt, hvor private virksomheder inviteres til at samarbejde med offentlige partnere om at tiltrække udenlandske investeringer. Virksomhederne skal opleve, at når de har fået interesse for de mange investeringsmuligheder i Greater Copenhagen, så er den offentlige erhvervsfremme koordineret og professionel i forhold til at servicere den udenlandske virksomhed. 20 Københavns Lufthavn Foto: Ernst Tobisch 21 Copenhagen Capacity, Invest in Denmark og Københavns Kommunes Økonomiforvaltning. Københavns Kommunes rolle er at udmønte ambitionerne i Greater Copenhagen i forhold til at tiltrække udenlandske investeringer til regionen. Heri skal der udvikles unikke salgsargumenter om, hvorfor udenlandske virksomheder skal etablere sig i Greater Copenhagen. Samtidig skal Københavns Kommune deltage aktivt i etableringsprocessen i de faser, hvor kommunen har en særlig rolle i forhold til markedsføring og servicering. Tidsplan Handleplanerne udarbejdes i 2015 og implementeres efterfølgende. kontakt Copenhagen Capacity

12 FYRTÅRN: INTERNATIONAL HOUSE SOM REGIONAL INDGANG TIL MYNDIGHE- DER OG SERVICES FOR INTERNATIONALE TALENTER Indsatsområde i erhvervs- og vækstpolitikken: Internationalisering og internationale bysamarbejder. International House skal være den regionale indgang til myndigheder og services for internationale talenter (arbejdstagere, studerende og medfølgende ægtefæller) på hele Sjælland. I 2015 vil International House derfor udvide partnerskabskredsen til at omfatte alle interesserede kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Samtidig vil partnerskaberne blive udviklet, så der udover myndighedstilbud også tilbydes en lang række services med fokus på fastholdelse af talenter. Udvidelsen og udviklingen af partnerskaberne med kommunerne skal sikre, at internationale medarbejdere i virksomheder på hele Sjælland og deres medfølgende ægtefæller kan benytte én samlet regional indgang til services og myndigheder i International House. Internationale medarbejdere, som er ansat i virksomheder i de to regioner vil få adgang til de services og myndighedstilbud, som findes i International House. Virksomhederne vil således få lettere ved at rekruttere internationale talenter, da de via International House kan tilbyde dem en lang række services, som hjælper dem med at etablere sig og evt. blive i Danmark. Den gennemsnitlige fastholdelsestid for udenlandske videnarbejdere skal være øget til 4 år i Københavns Kommune - Kultur- og Fritidsforvaltningen. Flere EU-midler - Regionalt EU-kontor i Bruxelles Goodwill Ambassadors Promovering og eksport af grønne byløsninger - C40 Styrket regional infrastruktur STRING Med målsætning om at tiltrække flere EU-midler til erhvervs- og vækstinitiativer særligt for SMV er i hovedstadsområdet etableres et hovedstadsregionalt EU-kontor i Bruxelles. De danske Goodwill Ambassadører arbejder med at promovere Copenhagen og hovedstadsregionen internationalt. Indsatsen støttes af kommunen. Københavns Kommune er aktivt engageret i by-samarbejdet C40 (Cities Climate Leadership Group et stærkt internationalt netværk af byer fra hele verden) med henblik på at vidensdele på klimaområdet, promovere danske, grønne by-løsninger og bane vej for danske virksomheder til det internationale marked på området. KK har i den forbindelse afsat midler til en udstationering til C40 med henblik på at fremme danske virksomheders kendskab og adgang til C40 byernes grønne kommercielle satsninger. STRING er et fælles regionalt samarbejde med Hamborg og Skåne, som skal styrke infrastrukturen på tværs af Sydsverige, Sjælland og Nordtyskland (særligt Femern). Kontoret åbner i marts København er i styregruppen Myndighedstilbuddene omfatter: Udstedelse af CPR-nr, skattekort, registreringsbevis og ombytning af kørekort. Tidsplan International House forventer at have indgået partnerskabsaftaler med alle interesserede kommuner inden udgangen af By-samarbejde med Beijing og Hamborg Et by-samarbejde mellem København og hhv. Beijing og Hamborg skal medvirke til øget markedsføring af København med henblik på tiltrækning af internationale investeringer og besøgende. Servicetilbuddene omfatter: Vejledning om danskundervisning, events, sociale og professionelle netværk, information og vejledning om opskrivning til skoler, daginstitutioner samt kultur- og fritidstilbud. Se eller tlf Københavns Turistinformation Københavns Kommune har øget fokus på turistinformation og ønsker at styrke den regionale og internationale turismeindsats samt tilbyde flere og mere varierede tilbud til turisterne. Opstart primo ØVRIGE CENTRALE INDSATSER: Udvikling af kulturturisme Københavns Kommune udvikler i samarbejde med Wonderful Copenhagen og Kulturstyrelsen regionale kulturturismepakker. Eksempelvis inden for gastronomi, demokrati og det grønne København. AKTIVITET INDSATS HVORNÅR Tiltrækning af flyruter - Global Connected Indsatsen støttes af en lang række offentlige og private aktører og udmøntes af Wonderful Copenhagen. Formålet er at fremme og understøtte udviklingen af nye flyforbindelser bl.a. gennem en udvikling af passagergrundlaget og markedsføring på vigtige vækstmarkeder. Løbende Lancering af partnerskab bag ITS World Congress 2018 ITS World Congress finder sted i København Som et led heri etableres en række partnerskaber mellem kommunen, virksomheder og vidensinstitutioner om at demonstrere ITS-løsninger, der kan vises i Styrket tiltrækning af ejendomsinvesteringer MIPIM Fastholdelse af højtuddannede, internationale borgere Sammenhængende international borgerservice i Øresundsregionen Københavns Kommune deltager årligt sammen med centrale samarbejdspartnere i ejendomsbranchen på denne internationale investeringsmesse. Der er igangsat tre forskellige indsatser: 1) Copenhagen Career Program (jobsøgnings- og karrierevejledning for internationale studerende og medfølgende ægtefæller til udenlandske arbejdstagere). 2) First Job Copenhagen (jobsøgningkursus på engelsk for højtuddannede internationale borgere bosiddende i København). 3) Copenhagen Host Program (socialt og professionelt netværk, der matcher internationale borgere med en frivillig københavner kultur- eller karrierevært). Service til internationale talenter i Øresundsregionen (samarbejde med Malmø og Lund med kobling til ESS). Årligt Opstart medio

13

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i erhvervs- og vækstpolitikken Nedenstående tabel viser en oversigt over indsatsområder og indikatorer i den kommende erhvervs- og vækstpolitik for

Læs mere

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken Indsatsområder Vækstfaktor: Erhvervsservice og omkostninger for erhvervslivet 1. at styrke Én indgang for erhvervslivet

Læs mere

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014

Bilag 1. Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune. Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Bilag 1 Oplæg om en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune Økonomiudvalget den 17. juni 2014 Hvorfor en samlet erhvervs- og vækstpolitik for Københavns Kommune? Bidrage til at realisere

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken

BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken BILAG 2: Oversigt over indsatsområder og Indikatorer i Erhvervs- og Vækstpolitikken Nedenstående tabel viser en oversigt over indsatsområder og indikatorer i den kommende Erhvervs- og Vækstpolitik for

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER

COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER COPENHAGEN HEALTHTECH CLUSTER: VISION OG INDSATSER Lancering den 19. november 2014 Jørgen Bardenfleth, styregruppeformand 20-11-2014 1 COPENHAGEN SKAL VÆRE ET GLOBALT CENTRUM FOR UDVIKLING OG TEST AF INNOVATIVE

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Nordic Challenge Prize

Nordic Challenge Prize Nordic Challenge Prize - en mulig vej til de nordiske velfærdsmarkeder Gunhild Sander Garsdal Projektchef, Væksthus Hovedstadsregionen August 2014 Fælles Nordisk indsat på velfærdsområdet Nordisk Innovation

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

KØBENHAVNS KOMMUNE ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK STATUS OG HANDLEPLAN 2016 INDHOLD Indledning 3 Statusoverblik 4 Bæredygtig byudvikling og attraktiv by 9 Erhvervsservice og omkostninger 12 Uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK 2015-2020 FORORD KØBENHAVNS KOMMUNE SÆTTER IND København har grundlæggende

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden

Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen. ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Initiativer og udviklingsmuligheder i Hovedstadsregionen ved Kristian Johnsen, udviklingschef for regional udvikling, Region Hovedstaden Den nye regionale rolle er i vid udstrækning en udviklingsopgave

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Til Region Hovedstaden

Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. Til Region Hovedstaden 1. juni 2015 Sagsbeh.:AP J.nr.: 00.24.00-P35-2-15 (Høringssvaret overføres til Borgmesterens brevpapir) Udvikling og Dokumentation Høringssvar til Copenhagen - hele Danmarks hovedstad Til Region Hovedstaden

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan

Et stærkt og grønt erhvervsliv. Erhvervspolitisk Handlingsplan Et stærkt og grønt erhvervsliv Erhvervspolitisk Handlingsplan 2011-2012 Indholdsfortegnelse Forord Handlingsplanen skal revideres i 2012. Handlingsplanen midtvejsevalueres ved årsskiftet 2011/2012. Indsatsområder

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014

Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark. Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Fakta og viden om den kommunale erhvervsfremmeindsats i Danmark Oplæg på KLs Erhvervskonference 2014 Erhvervsfremme er en del af de lokale vækstvilkår Erhvervsfremme Erhvervsrettede myndighedsopgaver Infrastruktur

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere