Ældreområdet status 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældreområdet status 2015"

Transkript

1 Ældreområdet status marts 2016 FOA præsenterer her første udgave af sin årlige status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. Antal ansatte på ældreområdet per 80 + årige... 2 Udgifter til ældreområdet den nye og den gamle ældremilliard... 3 Hjemmehjælp... 4 Tilfredshed blandt modtagerne af hjælp... 7 Plejecentre og plejeboliger... 8 Behov for flere ansatte som følge af flere ældre Ældres sundhed vi lever længere, men antallet af dårlige leveår er samlet set uændret Det siger de ansatte

2 Antal ansatte på ældreområdet per 80 + årige Antallet af ældre over 80 år vokser. Fra 2010 til 2015 er antallet af ældre over 80 år vokset med 6 procent. Antallet af ansatte, der arbejder på ældreområdet er i samme periode faldet med 2 procent. Hvis man kun kigger på de ansatte inden for SOSU-overenskomsten, så er faldet på 8 procent. Dermed er antallet af ansatte per ældre også faldet. I 2010 var der 34 procent SOSU-ansatte på ældreområdet i kommunerne, hver gang der var en ældre, mens det i 2015 var faldet til 30 procent. Det svarer til et fald i antallet af SOSU er per ældre på 4 procentpoint fra 2010 til Ansatte på ældreområdet og ældre over 80 år Ansatte i alt % SOSU'er samlet % Ældre over 80 år % Antal ansatte per ældre 46% 43% -3%-point -7% Antal SOSU per ældre 34% 30% -4 %-point -13% Kilde: krl.dk (alle ansatte fuld tid på kt september) og statistikbanken.dk ældre på 80 år og derover, 3. kvartal. Offentligt ansatte. Hvis man kigger på de største stillingsgrupper, der arbejder på ældreområdet i kommunerne, så kan man se, at der er sket nogle store forskydninger mellem grupperne siden SOSU-assistenter og sygeplejersker vokser, mens især de ikke-uddannede på SOSU-området falder. SOSU-hjælperne falder også en smule, når man kigger på udviklingen siden 2010 i kommunerne. Samtidig er andelen af hjemmehjælpsmodtagere, der benytter en privat leverandør vokset fra 26 procent i 2008 til 38 procent i 2014 (se senere afsnit). Stillinger på ældreområdet, september, fuld tid, alle ansatte Stillinger I alt % Social- og sundhedshjælpere % Social- og sundhedsassistenter % Sygeplejersker % Elever, hjælper % Social- og sundhedspersonale, ikke-udd % Socialpædagoger % Elever, voksenelevløn % Sygehjælpere % Ernæringsassistenter % Husassistenter % Ledende sygeplejersker % Omsorgs- og pædagogmedhjælpere % Ergoterapeuter % Hjemmevejledere % Ledere/mellemledere % Hjemmehjælpere % Øvrige grupper % Kilde: krl.dk, Ældreområdet, kt Offentligt ansatte 2

3 Udgifter til ældreområdet den nye og den gamle ældremilliard Ser man på budgetterne fra 2015 til 2016 viser det sig, at budgetterne er vokset med ca. 800 mio.kr. Den tidligere regering vedtog den gamle ældremilliard i Finansloven for Midlerne kom ud til kommunerne til særlige projekter i Ældremilliarden er dog først indarbejdet i kommunernes budgetter for 2016, efter at den er lagt over i kommunernes bloktilskud. Når man indregner Ældremilliarden i budget 2015, viser det sig, at kommunerne har budgetteret med 221 mio. kr. mindre til ældreområdet i Hvis man tillægger Værdighedsmilliarden, der blev vedtaget i Finanslov 2016, efter de kommunale budgetter var vedtaget for 2016, så lukker den det hul, således at man samlet set kan sige, at der 779 mio.kr. mere til ældreområdet i Der vil dog være 0,3 % færre midler pr. 80+ årig i 2016 end året før, fordi antallet af ældre vokser mere end budgetterne. Kommunernes midler til ældreområdet i mio. kr. (2016 priser) Samlet udvikling %-vis udvikling Udvikling i udgifter pr. 80+ årig Oprindelige budgetter ,95% -0,24% Efter ældremilliarden ,53% -2,67% Efter ældre- og værdighedsmia ,87% -0,32% Note: Ældreudgifterne er af KL defineret som 83 pct. af udgifterne på funktionerne ; ; samt 48 pct. af udgifterne på funktionerne og (for funktion medtager KL ikke alle grupperne, men grundet begrænsninger i Danmarks Statistiks offentligt tilgængelige materialer, BUDK32, er hele funktionen medtaget her), jf. telefon- og mailkorrespondance med Janne Roesen fra KL. Beløber for 2015 er PL-reguleret til 2016-priser med 1,6 % jf. KL's pris- og lønskøn pr Udgifter pr. 80+ årig er de samlede ældreudgifter efter KL's definitioner delt med antallet af 80+ årige. Udviklingen i antal ældre over 80 år, hele landet Antal 80+ årige 2015 Antal 80+ årige 2016 Udvikling i 80+ årige, antal Udvikling i 80+ årige, procent ,19% Note: antal 80+ årige er det faktiske antal personer med dansk bopæl, der var 80 år eller ældre. pr , samt Danmarks Statistiks fremskrivning FRDK115 for Udgifterne per ældre over 65 år falder Udgifterne per ældre over 65 år er faldet fra kr. i 2010 til kr. i 2015 svarende til et fald på 16 procent. 1 Ældreudgifter per 65 + årig, 2015 pris- og lønniveau % Kilde: Social- og Indenrigsministeriets nøgletal noegletal.dk 1 Man kan diskutere om udgiften per ældre ikke bør justeres til 80+ årige, da de største udgifter per borger først indtræder senere i livet. Der findes dog endnu ikke officielle tal herfor. 3

4 Hjemmehjælp Antallet af hjemmehjælpstimer er faldet drastisk de seneste år især fra 2010 til Det er primært sket ved, at der er færre, der modtager hjemmehjælp. Det har især ramt de ældre mellem 75 og 90 år. Det er primært den praktiske hjælp, der er blevet skruet ned for. Antallet af hjemmehjælpstimer til personer over 65 år er faldet med 5,5 mio. timer fra 2008 til 2014, svarende til 19 procent. Det var især fra 2010 til 2012, at der skete et stort fald i antallet af visiterede timer. Faldet er fladet ud fra 2012 og frem. Hjemmehjælpstimer for personer over 65 år om året (visiteret) Egne beregninger på baggrund af statistikbanken.dk. Ugetal omregnet til årstal Modsat af hvad man måske kunne forvente, er det især de ældre mellem 75 og 90 år, der har fået skåret mest i hjemmehjælpen. Det største fald er sket for de årige, som har oplevet et fald i antallet af timer på 30 procent. Hjemmehjælpstimer om året for personer over 65 år omregnet til om året år % år % år % år % år % år % 90 år og derover % I alt over 65 år % Kilde: Statistikbanken.dk Antallet af ældre er vokset inden for alle aldersgrupper over 65 år. Samtidig er antallet af modtagere af hjemmehjælp faldet i alle aldersgrupper. Hvis man beregner andelen af en hel aldersgruppe, der modtager hjemmehjælp, så var det 50 procent af ældre mellem 85 og 89 år, der modtog hjemmehjælp i I 2014 var det 39 procent. Tilsvarende var andelen af folk over 65 år, der modtog hjemmehjælp faldet fra 18 procent til 12 procent i

5 Ældre fordelt på aldersgr (1. kv.) Modtagere af hjemmehjælp Andel der modtager hjemmehjælp år % 2% år % 3% år % 6% år % 11% år % 23% år % 39% 90 og derover % 58% I alt over 65 år % 12% Antallet af hjemmehjælpsmodtagere er faldet markant siden 2008 med i alt 19 procent frem til Det er især den praktiske hjælp der er skåret på. Modtagere af praktisk hjælp er faldet med 23 procent, mens antallet af modtagere, der kun får pleje er vokset med 3 procent. Modtagere af hjemmehjælp Modtagere af hjemmehjælp i alt % Udelukkende personlig pleje % Udelukkende praktisk hjælp % Både personlig pleje og praktisk hjælp % Kilde: Statistikbanken.dk. Dem under 65 år indgår i tabellen: i 2008 og , der modtag hjemmehjælp. Modtagere af privat hjemmehjælp vokser Andelen af hjemmehjælpsmodtagerne, der benytter en privat leverandør er vokset over årene. I 2008 benyttede 26 procent af modtagerne en privat leverandør. I 2014 var andelen vokset til 38 procent. Det er primært den praktiske hjælp, der står en privat leverandør bag. 49 procent af hjemmehjælpsmodtagerne, der kun får praktisk hjælp, modtager det fra en privat leverandør. Modsat er det 9 procent af modtagerne, der kun får pleje, der modtager det fra en privat leverandør. 5

6 Andel af hjemmehjælpsmodtagere, som benytter privat leverandør 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 38% Modtagere af hjemmehjælp i alt 3% 9% Modtager udelukkende personlig pleje 35% 49% Modtager udelukkende praktisk hjælp 20% 34% Modtager både personlig pleje og praktisk hjælp Kilde: Statistikbanken.dk, visiterede modtagere der benytter privatleverandør (frit valg) Antallet af timer til den enkelte borger er i gennemsnit nogenlunde uændret fra 2008 til 2014, når man kigger på timerne til de ældre over 67 år. Dog er der sket en forskydning, således at de ældre over 80 år i gennemsnit modtager lidt færre timer, mens modtagere under 80 år modtager lidt flere timer. Personer over 90 år fik i gennemsnit 5,3 timers hjemmehjælp om ugen i I 2014 er tallet faldet til 4,6 timer om ugen. Timers hjemmehjælp per modtager i gennemsnit Timer i alt 3,7 3,7 0% Under 65 år 4 4,3 8% år 3,7 4,1 11% 67 år og derover 3,6 3,6 0% år 3,6 3,8 6% år 3,3 3,6 9% år 3,1 3,3 6% år 3,2 3,1-3% år 3,7 3,4-8% 90 år og derover 5,3 4,6-13% Kilde: Statistikbanken.dk 6

7 Tilfredshed blandt modtagerne af hjælp KL og Sundheds- og Ældreministeriet har igennem flere år gennem ført en undersøgelse om tilfredsheden blandt modtagerne af praktisk hjælp og pleje. Tilfredsheden har igennem årene ligget ret stabilt, hvilket fremgår af figurerne neden for. 83 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp. Det samme gælder for 88 pct. af de hjemmehjælpsmodtagere, der modtager personlig pleje. 7 pct. af modtagerne af praktisk hjælp er utilfredse/meget utilfredse med den praktiske hjælp. 5 pct. er utilfredse/meget utilfredse med den personlige pleje. KL og Sundheds- og Ældreministeriet skriver i deres rapport om undersøgelsen, at både for den praktiske hjælp og den personlige pleje er tilfredshedsgraden lidt under niveauet i Generelt kan man også se, at tilfredsheden har været svagt dalende siden omkring Hjemmehjælpsmodtagere: Udviklingen i andelen af modtagere der har svaret tilfreds eller meget tilfreds vedrørende kvaliteten i hjælpen. Procent Beboere på plejehjem og plejebolig: Udviklingen i andelen af modtagere der har svaret tilfreds eller meget tilfreds vedrørende kvaliteten i hjælpen. Procent Praktisk hjælp Personlig pleje Praktisk hjælp Personlig pleje Epinion for Sundheds- og Ældreministeriet og KL, 2015 Epinion for Sundheds- og Ældreministeriet og KL,

8 Plejecentre og plejeboliger Der findes ikke én samlet satistik for plejehjemspladser på ældreområdet og antallet af ansatte, der går frem til i dag. Ældre- og Sundhedsministeriet har i 2016 udarbejdet en rapport, som beskriver forholdene på landets plejecentre, se National undersøgelse af forholdene på plejecentre. Heri indgår der en normeringsopgørelse, som er udarbejdet med udgangspunkt i 12 plejecentre. På de 12 plejecentre er der 3,4 beboere pr. medarbejder (plejepersonalet) på dagvagten. På aftenvagten er der 6,7 beboere pr. medarbejder og på nattevagten er der 24,2 beboere pr. medarbejder. Undersøgelsen viser desuden følgende: 3,8 procent af de ældre over 65 år boede i 2015 på plejecenter. I 2011 boede 4,3 procent af borgere over 65 år på plejecenter. Antallet af beboere er vokset med 2 procent på fire år fra i 2011 til i Beboerne bor i gennemsnit 2 år og 8 måneder på plejecentrene. 42 procent af beboerne er diagnostiseret med demens. I 2014 var 68 procent af beboerne kvinder og 32 procent mænd. Ca. 50 procent af beboerne var diagnostiseret med en eller flere kroniske sygdomme En beboer i plejebolig får dobbelt så meget medicin som en beboer, der ikke bor i plejebolig. Personer over 65 år, der bor i plejebolig er hyppigere indlagt end folk over 65 år, der ikke bor i plejebolig og de har flere genindlæggelser. Beboerne har også flere kontakter til praktiserende læge. De samlede sygehusudgifter per borger i plejebolig er kr., mens den er pr. borger der bor hjemme og får personlig pleje. Plejecentrene beskriver, at det især er i tidsrummet fra kl om morgenen og frem, der er spidsbelastning, når folk skal op. Og flere centre beskriver, at folk venter på at få hjælp til at komme op. Nogle steder hjælper nattevagten med at få folk tidligt op, før dagvagten møder ind. Efter frokost sover mange beboere til middag. I rapporten står der, at som udgangspunkt er alle beboere hjulpet op efter deres middagslur inden aftenvagten møder ind (kl ). Rapporten beskriver således et pres på personalet i forbindelse med at kunne imødekomme beboernes ønsker om at få hjælp til at komme op. Størstedelen af beboerne får et ugentligt bad. De må gerne få det oftere, men ønsker ifølge rapporten ikke oftere bad. Udbuddet af aktiviteter på de 12 plejecentre er langt større i hverdagen end i weekenden 34 procent af alle kommunerne siger, at kosten i høj grad produceres på et fælles køkken og leveres færdigforarbejdet. 27 % siger, at maden planlægges med borgerne og laves fra bunden på plejecentret - 20 procent siger, at det slet ikke sker. Stort set ingen af kommunerne siger, at der er faste læger tilknyttet de enkelte plejecentre (90 procent). De fleste kommuner har skriftlige retningslinjer for hvordan personalet skal samarbejde med sygehuse. 15 procent har det ikke. Rapporten indeholder en række opgørelser over hvor meget de forskellige faggrupper fylder på plejecentrene. De fleste kommuner har mellem 30 og 60 procent social- og sundhedshjælpere på plejecentrene. De fleste kommuner har mellem 20 og 40 procent social- og sundhedsassistenter på plejecentrene. 84 procent af kommunerne har sygeplejersker på alle centre. En tredjedel af kommunerne har ikke ufaglærte ansat på centrene. Ser man kun på de 12 plejecentre er der 168 sosu-assistenter og 237 sosu-hjælpere. Rapporten beskriver, at der udtrykkes et øget behov for de medicinske kompetencer, som assistenterne har. 8

9 85 procent af kommunerne har særligt prioriterede forløb for efteruddannelse, især: o Demens o Rehabilitering o Medicin o Dokumentation o Forflytning o Kost og ernæring o Tidlig opsporing 46 procent af alle kommunerne i rapporten har ikke et krav om, at vikarer skal være faglærte. 54 procent har et sådan krav. Frivillige: 59 procent af kommunerne siger, at frivillige i høj grad deltager i faste og regelmæssige aktiviteter (højtlæsning, hygge, motion, gåture), 40 procent siger i nogen grad. 23 procent siger, at frivillige i høj grad deltager i aktiviteter uden for centret, fx udflugter mm. 51 procent af kommunerne har skriftlige retningslinjer for samarbejdet med frivillige 9

10 Behov for flere ansatte som følge af flere ældre Antallet af ældre vil vokse de næste år. Hvis servicen per borger skal holdes uændret vil det medføre et behov for flere ansatte på ældreområdet. FOA har beregnet behovet for flere udgifter til ældreområdet de næste fem år. Udgifterne på ældreområdet vil skulle vokse med 2,4 procent om året i gennemsnit de næste fem år. Det svarer til et behov for at tilføre området ca. 1 mia.kr. ekstra om året. Omregner man det voksende udgiftsbehov direkte på antallet af ansatte, så svarer det til, at antallet af SOSU er på ældreområdet skal vokse med lidt mere end frem til Udgifter om året som følge af flere ældre om året Behov for flere udgifter i procent 2,4% 12% Behov for flere udgifter mia.kr. 1 mia.kr. 5 mia.kr. Kilde: Egne beregninger, som bygger på Danmarks Statistiks befolkningsprognose og Indenrigs- og socialministeriets tilskudsudmelding Behov for flere ansatte som følge af flere ældre Ansatte SOSU'er i dag på ældreområdet Behov for flere ansatte i 2020 Behov for antal ansatte i alt Kilde: Egne beregninger. Bygger på udgifter i 2015 på 40,6 mia.kr. Bygger på Danmarks Statistiks befolkningsprognose og Indenrigs- og socialministeriets tilskudsudmelding samt beskæftigelsestal fra krl.dk (fuldtidsansatte). 10

11 Ældres sundhed vi lever længere, men antallet af dårlige leveår er samlet set uændret Der er ingen tvivl om, at flere ældre også vil medføre et større behov for mere pleje og flere behandlinger. I Finansministeriet og nogle kommuner er man dog begyndt at indregne såkaldt sund aldring, når de skal lave prognoser om behovet for velfærd i fremtiden og faktisk også i deres prognoser om behovet for uddannelsespladser og dimensionering. Der er dog intet der foreløbig tyder på, at der vil komme en sådan langsigtet effekt. På kort sigt vil der komme mange unge ældre, men behovet vil efter al sandsynlighed blot forskubbe sig. Det betyder, at behovet for pleje og behandling rykker sig til et senere tidspunkt i livet, ikke at det samlet set bliver mindre. Analyser i hjemmehjælpskommissionen rapport dokumenterer, at levetiden er vokset de sidste ti år. Men samtidig har antallet af restleveår med funktionsbegrænsning for 60 årige mænd ligget fast på ca. 7 år de sidste 10 år, mens antallet af år med funktionsbegrænsning for 60 årige kvinder har været på ca. 4 år de sidste ti år. 2 I løbet af de ti år er levetiden altså vokset både for mænd og kvinder, men antallet af dårlige leveår har været uændret. Det betyder, at samlet set er behovet for pleje og behandling uændret for den enkelte perioden rykker sig bare til senere i livet. År med og uden funktionsbegrænsning for 60 årige kvinder og mænd ,1 14,7 4,3 7,3 16,4 14,7 7,4 16,3 År med funktionsbegr ænsning År uden funktionsbegr ænsning mænd 2010 mænd 2000 kvinder 2010 kvinder Kilde: Hjemmehjælpskommissionen 2 S. 26 i Hjemmehjælpskommissionens rapport fra

12 Det siger de ansatte FOA har i 2015 gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne om deres oplevelser med besparelser på deres område. Når man særskilt kigger på de medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen og plejehjemmene, så svarer 75 procent, at de har fået mindre tid til opgaverne. Se figuren neden for. Tænk gerne tilbage på det seneste år. Har du oplevet noget af følgende på din arbejdsplads det seneste år? - Du kan vælge flere svar Ved ikke Nej, jeg har ikke oplevet nogen af ovennævnte forhold Mere udlicitering Øget brug af teknologiske hjælpemidler Færre penge til materialer Mindre tid til nødvendig dokumentation Mindre tid til opgaverne Det er sværere at komme på kursus eller uddannelse nu end tidligere Borgere, der ikke får den hjælp, de har behov for, er steget. Ansættelsesstop Afskedigelser 2% 6% 8% 13% 26% 37% 39% 45% 30% 67% 75% 0% 20% 40% 60% 80% FOAs medlemspuls 2628 ansatte på ældreområdet 63 procent af de ansatte på ældreområdet siger, at de i mindre grad har tid til at tage sig af de borgere, der i særlig grad har brug for hjælp, service eller bistand. 4 procent svarer, at de slet ikke har tid. 27 procent svarer, at de i høj grad har tid og 4 procent at de i meget høj grad har tid. I tabellen neden for er svarene fra de medlemmer, der arbejder i kommunerne fordelt. Der er medtaget de kommuner, hvor der er over 30 svar. Som det fremgår af tabellen ligger Sønderborg, Slagelse, Viborg, Svendborg, Frederikshavn, Fredericia, Kolding, Bornholm, Skive, Varde og Haderslev med bedre svar end det samlede svar fra hele Danmark. Aarhus, Esbjerg, Horsens, Helsingør, Lolland og Næstved ligger især med flere negative svar fra FOA-medlemmerne på ældreområdet. 12

13 I hvilken grad mener du, at du har tid til at tage dig af de borgere, der i særlig grad har brug for hjælp, service eller bistand? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hovedtotal Århus Aalborg Odense København Esbjerg Vejle Hjørring Sønderborg Randers Slagelse Viborg Svendborg Frederikshavn Herning Silkeborg Horsens Fredericia Guldborgsund Kolding Bornholm Skive Helsingør Lolland Næstved Varde Haderslev 4% 27% 63% 4% 2% I meget høj grad I høj grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke/ikke relevant FOAs medlemspuls 2626 ansatte på ældreområdet (plejehjem og hjemmepleje). De kommuner, hvor der er mere end 30 svar er gengivet. Der er 137 svar fra Aarhus og 31 fra Haderslev. FOA gennemfører løbende en lang række undersøgelser blandt medlemmerne og gennemfører mange undersøgelser om de ansattes syn på ældreområdet. Se flere på

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015

Analyse af kommunale serviceudgifter for budget 2015 Analyse af kommunale serviceudgifter for 1 Analyse af kommunale serviceudgifter for Hvert år aftales niveauet for den kommunale økonomi mellem KL og Finansministeriet. Her aftales et samlet tal for de

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019 FOA Kampagne og Analyse 25. marts 2010 Behov for nyt personale FOAs områder frem til 2019 FOA har beregnet, hvor meget nyt personale, kommuner og regioner har brug for at hente ind FOAs fagområder de næste

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner

Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Kort fortalt 19-12-17 Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner i de 78 kommuner, der pt. indgår

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 374 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne

Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: / Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne Notat 24. november 2017 SKH/JHA /J-nr.: 211808 / 2449384 Jyske byer topper listen for urbanisering Sjællandske byer indtager sidstepladserne I mange kommuner foregår der en relativt øget tilflytning til

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 5. oktober Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 2007- Færre Social- og Sundhedsassistenter i regionerne: I regionerne er antallet af Social- og Sundhedsassistenter omregnet til fuld tid

Læs mere

Det siger FOAs fællestillidsrepræsentanter om de kommunale og regionale budgetter for 2012

Det siger FOAs fællestillidsrepræsentanter om de kommunale og regionale budgetter for 2012 FOA Kampagne og Analyse 25. oktober 2011 Det siger FOAs fællestillidsrepræsentanter om de kommunale og regionale budgetter for 2012 FOA har i perioden 10. oktober 17. oktober 2011 gennemført en undersøgelse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER?

HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? FOKUS PÅ RESULTATER I HJEMMEPLEJEN JANUAR 2016 NØGLETAL HVOR GOD ER KOMMUNENS HJEMMEPLEJE TIL AT FOREBYGGE INDLÆGGELSER? SE NØGLETALLENE FOR DIN KOMMUNE Se nøgletallene for din kommune KL 1. udgave, 1.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere

Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Grundskyld og huspriser giver dobbelt gevinst til de rigeste boligejere Fastfrysning af grundskylden til 2020 giver en markant skattelettelse til de boligejere, der har oplevet de største stigninger i

Læs mere

Kommunale udgifter til de forberedende

Kommunale udgifter til de forberedende Kommunale udgifter til de forberedende tilbud Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at opgøre og præsentere kommunale enhedsudgifter for elever på de forberedende

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen

Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Notat om forældrebetaling i skolefritidsordninger i forbindelse med skolereformen Resumé Bureau 2000 har efter aftale med FOA kortlagt forældrebetaling og åbningstid for skolefritidsordningerne fra august

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013 Regnskab 2013 Resultat Decentraliserede områder: RAMME REGNSKAB Resultat mio. kr. 3.31 Pleje og Omsorg 2.331,8 2.344,4-12,6 3.37 Sundhed 139,4 136,6 2,8 Positive tal: Mindreudgifter/Negative tal: Merudgifter

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt

Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 170 Offentligt 7. december 2015 J.nr. 15-3201569 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret 2016 Hermed sendes

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014

Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg. 21. november 2014 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 21. november 2014 ULIGHEDENS DANMARKSKORT GENTOFTE HAR DEN HØJESTE ULIGHED I DANMARK I dette notat har CEPOS på baggrund

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten

Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten Børnefattigdom udbredt på vestegnen og i udkanten I løbet af de sidste ti år er fattigdommen fordoblet i Danmark. Fattigdom blandt børn er særlig udbredt i Lolland-Falster, Sønderjylland, Langeland, Vestsjælland

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem

Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem 2017/1 BSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. oktober 2017 af Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere